SYA http://huseinmuhammed.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/177272/all Thu, 07 Jun 2018 11:54:57 +0300 fi Kokeilulaki kevennetyistä rakentamis- ja kaavamääräyksistä tuhoisa luonnolle http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256482-kokeilulaki-kevennetyista-rakentamis-ja-kaavamaarayksista-tuhoisa-luonnolle <p>&nbsp;</p><p><strong>Lausuntopalvelu.fi -palvelussa on avattu lausuntopyyntö</strong> <strong><em>&quot;Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain ja asetuksen voimassaoloaikojen pidentäminen viidellä vuodella&quot;</em></strong>, ks. linkki alla:</p><p><a href="https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5b012b44-f078-413f-9e65-610290089d14" title="https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5b012b44-f078-413f-9e65-610290089d14">https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5b012b44...</a></p><p><strong>Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, että ko. kokeilulain aikaista rakentamista arvioitaisiin kiihkottomasti ja puolueettomasti lain, 6 &sect;:n &quot;Seurantavastuun&quot;, velvoittamana <u>ennen kuin kokeilua jatketaan</u>: </strong></p><p><em><strong>6 &sect;:</strong> &quot;Kokeilussa mukana olevat kunnat ovat velvollisia seuraamaan ja arvioimaan kokeiluja ja antamaan ympäristöministeriölle kokeilun seurantaa ja arviointia koskevat tiedot.&quot; </em></p><p><em>-- </em></p><p><strong>Kokeilulain lainvalmistelu alla olevan linkin kautta:</strong></p><p><a href="https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130177" title="https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130177">https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130177</a></p><p><strong>Erikoinen yksityiskohta ko. kokeilulaissa on alla: </strong></p><p><em><strong>&quot;Asetuksenantovaltuus </strong></em></p><p><em>Kokeilulain 7 &sect;:n nojalla annettiin valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta.</em></p><p><em>Asetuksessa on kaksi pykälää, joista toinen koskee asetuksen voimassaoloaikaa. Kokeiluasetuksessa säädetään, että Jyväskylän kaupungin Palokunnanmäen ja Kankaan asemakaava-alueilla asemakaavassa voidaan sallia tontin ajokelpoisen yhteyden ja teknisen huollon järjestäminen tonttijaossa osoitettavana ja kiinteistötoimituksessa enintään viittä tonttia varten perustettavana rasitteena autopaikkojen korttelialueen kautta. </em></p><p><em>Asetuksenantovaltuutuksen mahdollistamalla tavalla ei ole säädetty kokeiluun liittyvistä, paloturvallisuuden takia välttämättömistä rakentamismääräyksistä.</em></p><p><em>Kokeiluasetusta ei ole sovellettu Jyväskylän Palokunnanmäen asemakaavaa laadittaessa, koska sopimusjärjestely mahdollisti tavoitteiden toteuttamisen alueella. Myöskään Jyväskylän Kankaan alueen osalta asetusta ei ole vielä sovellettu. Jyväskylän kaupungilta saadun tiedon mukaan Kankaan asemakaava-alueen asemakaavoitusprosessi on aloitettu.&quot;</em></p><p><strong>Ihmettelen suuresti, miten mikään kaavoitusta koskeva laki tai asetus voi mennä tällaisiin yksittäisen kunnan kaavoituksen pienimpiin yksityiskohtiin? Käsittämätöntä. </strong></p><p><strong>Nimenomaan Jyväskylän Kankaan alueella - alkuperäisen luonnonkauniin Tourujokilaakson rantamaisemissa - johon nyt ollaan rakentamassa 5000 asukkaan ja 2000 työpaikan uutta merkittävää asuinaluetta, on törmäyskurssilla ollut ja on edelleen luonnon- ja kulttuurinsuojelu sekä normien purun ja em. kaavoituksen kokeilulain tuhoisat vaikutukset. </strong></p><p><strong>Edelleä esitelty<em>&quot;Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annettu laki ja asetus&quot;</em> on lisäksi EU:n SEA-/SYA-direktiivin vastainen ja siksi sitä ei tule missään tapauksessa jatkaa vuoden 2018 jälkeen. Ko. kokeilulain perusteella ei voida lisätä merkittävää rantarakentamista ja rakentamista herkkiin luonto- ja kulttuuriperinnemaisemiin - kuten nyt on tehty mm. Jyväskylän Kankaan alueella, uudella merkittävällä asuinalueella Jyväskylässä. </strong></p><p><strong>Ks. myös linkki Kankaan alueen rakentamisesta (YLE 24.5.2018):</strong></p><p><strong>&nbsp;&quot;</strong>Jatkossa noin 15 prosenttia eli 3&ndash;4 kerrostaloa vuotuisesta kerros- ja rivitalotuotannosta sijoittuu Kankaan alueelle.</p><p>&ndash; Kankaan rakentuminen on lähtenyt liikkeelle odotettua voimakkaampana, Jyväskylän kaupungin erikoissuunnittelija Sarita Humppi sanoo.&quot;</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10222142" title="https://yle.fi/uutiset/3-10222142">https://yle.fi/uutiset/3-10222142</a></p><p><strong>Katso myös:</strong></p><p><strong>Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2018 -katsaus</strong> on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu maaliskuun 2018 aikana:</p><p><a href="http://tem.fi/documents/1410877/2817500/Alueelliset_kehitysn%C3%A4kym%C3%A4t%201%202018.pdf/cb536c38-3b0c-4c0b-ba24-cd5e42adccaa" title="http://tem.fi/documents/1410877/2817500/Alueelliset_kehitysn%C3%A4kym%C3%A4t%201%202018.pdf/cb536c38-3b0c-4c0b-ba24-cd5e42adccaa">http://tem.fi/documents/1410877/2817500/Alueelliset_kehitysn%C3%A4kym%C3...</a></p><p><strong>ja valtioneuvosto.fi -sivustolta</strong> kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010, kokeilulaki) ja asetuksen (107/2014) voimassaolo päättyy 31.12.2018, linkki alla:</p><p><a href="http://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=YM020%3A00%2F2018" title="http://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=YM020%3A00%2F2018">http://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=YM020%3A00%2F2018</a></p><p><strong>ja Finlexistä 1257/2010 kokeilulaki</strong>, linkki alla:</p><p><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101257" title="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101257">https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101257</a></p><p><strong>&nbsp;<img alt="yes" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_up.png" title="yes" width="23" /> Nyt tarvitaan vahvaa nykytilanteen arviointia ja kokonaisnäkemystä siitä, rakennetaanko Suomessa sinne, missä on oikeasti tarvetta? </strong></p><p><strong>Olemmeko tekemässä itse sijoitusasuntokuplaa Suomeen? <img alt="no" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_down.png" title="no" width="23" /></strong></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Lausuntopalvelu.fi -palvelussa on avattu lausuntopyyntö "Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain ja asetuksen voimassaoloaikojen pidentäminen viidellä vuodella", ks. linkki alla:

https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5b012b44-f078-413f-9e65-610290089d14

Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, että ko. kokeilulain aikaista rakentamista arvioitaisiin kiihkottomasti ja puolueettomasti lain, 6 §:n "Seurantavastuun", velvoittamana ennen kuin kokeilua jatketaan:

6 §: "Kokeilussa mukana olevat kunnat ovat velvollisia seuraamaan ja arvioimaan kokeiluja ja antamaan ympäristöministeriölle kokeilun seurantaa ja arviointia koskevat tiedot."

--

Kokeilulain lainvalmistelu alla olevan linkin kautta:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130177

Erikoinen yksityiskohta ko. kokeilulaissa on alla:

"Asetuksenantovaltuus

Kokeilulain 7 §:n nojalla annettiin valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta.

Asetuksessa on kaksi pykälää, joista toinen koskee asetuksen voimassaoloaikaa. Kokeiluasetuksessa säädetään, että Jyväskylän kaupungin Palokunnanmäen ja Kankaan asemakaava-alueilla asemakaavassa voidaan sallia tontin ajokelpoisen yhteyden ja teknisen huollon järjestäminen tonttijaossa osoitettavana ja kiinteistötoimituksessa enintään viittä tonttia varten perustettavana rasitteena autopaikkojen korttelialueen kautta.

Asetuksenantovaltuutuksen mahdollistamalla tavalla ei ole säädetty kokeiluun liittyvistä, paloturvallisuuden takia välttämättömistä rakentamismääräyksistä.

Kokeiluasetusta ei ole sovellettu Jyväskylän Palokunnanmäen asemakaavaa laadittaessa, koska sopimusjärjestely mahdollisti tavoitteiden toteuttamisen alueella. Myöskään Jyväskylän Kankaan alueen osalta asetusta ei ole vielä sovellettu. Jyväskylän kaupungilta saadun tiedon mukaan Kankaan asemakaava-alueen asemakaavoitusprosessi on aloitettu."

Ihmettelen suuresti, miten mikään kaavoitusta koskeva laki tai asetus voi mennä tällaisiin yksittäisen kunnan kaavoituksen pienimpiin yksityiskohtiin? Käsittämätöntä.

Nimenomaan Jyväskylän Kankaan alueella - alkuperäisen luonnonkauniin Tourujokilaakson rantamaisemissa - johon nyt ollaan rakentamassa 5000 asukkaan ja 2000 työpaikan uutta merkittävää asuinaluetta, on törmäyskurssilla ollut ja on edelleen luonnon- ja kulttuurinsuojelu sekä normien purun ja em. kaavoituksen kokeilulain tuhoisat vaikutukset.

Edelleä esitelty"Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annettu laki ja asetus" on lisäksi EU:n SEA-/SYA-direktiivin vastainen ja siksi sitä ei tule missään tapauksessa jatkaa vuoden 2018 jälkeen. Ko. kokeilulain perusteella ei voida lisätä merkittävää rantarakentamista ja rakentamista herkkiin luonto- ja kulttuuriperinnemaisemiin - kuten nyt on tehty mm. Jyväskylän Kankaan alueella, uudella merkittävällä asuinalueella Jyväskylässä.

Ks. myös linkki Kankaan alueen rakentamisesta (YLE 24.5.2018):

 "Jatkossa noin 15 prosenttia eli 3–4 kerrostaloa vuotuisesta kerros- ja rivitalotuotannosta sijoittuu Kankaan alueelle.

– Kankaan rakentuminen on lähtenyt liikkeelle odotettua voimakkaampana, Jyväskylän kaupungin erikoissuunnittelija Sarita Humppi sanoo."

https://yle.fi/uutiset/3-10222142

Katso myös:

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2018 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu maaliskuun 2018 aikana:

http://tem.fi/documents/1410877/2817500/Alueelliset_kehitysn%C3%A4kym%C3%A4t%201%202018.pdf/cb536c38-3b0c-4c0b-ba24-cd5e42adccaa

ja valtioneuvosto.fi -sivustolta kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010, kokeilulaki) ja asetuksen (107/2014) voimassaolo päättyy 31.12.2018, linkki alla:

http://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=YM020%3A00%2F2018

ja Finlexistä 1257/2010 kokeilulaki, linkki alla:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101257

 yes Nyt tarvitaan vahvaa nykytilanteen arviointia ja kokonaisnäkemystä siitä, rakennetaanko Suomessa sinne, missä on oikeasti tarvetta?

Olemmeko tekemässä itse sijoitusasuntokuplaa Suomeen? no

 

]]>
1 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256482-kokeilulaki-kevennetyista-rakentamis-ja-kaavamaarayksista-tuhoisa-luonnolle#comments EU-direktiivi Kaavoitusmonopoli Kokeilulaki SEA-direktiivi SYA Thu, 07 Jun 2018 08:54:57 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256482-kokeilulaki-kevennetyista-rakentamis-ja-kaavamaarayksista-tuhoisa-luonnolle
YVA-arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY täytäntöönpano Suomessa http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256239-yva-arvioinnista-annetun-direktiivin-200142ey-taytantoonpano-suomessa <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TIETTYJEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN DIREKTIIVIN 2001/42/EY TÄYTÄNTÖÖNPANO</strong></p><p><strong>Esipuhe </strong></p><p>&quot;Strategista ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (SYA-direktiivi) on tärkeä edistysaskel Euroopan ympäristölainsäädännössä. Tällä hetkellä merkittävistä hankkeista, joilla on todennäköisiä ympäristövaikutuksia, on tehtävä direktiivin 85/337/ETY mukainen arviointi.</p><p>Tämä arviointi tehdään kuitenkin vaiheessa, jolloin mahdollisuudet tehdä merkittäviä muutoksia ovat usein vähäiset. Hankkeen toteuttamisalueesta tai vaihtoehtoja koskevista valinnoista on jo ehkä päätetty koko alaa tai maantieteellistä aluetta koskevien suunnitelmien yhteydessä. SYA-direktiivi &ndash; 2001/42/EY &ndash; täyttää tämän aukon, sillä siinä vaaditaan ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä monenlaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotta vaikutukset voidaan ottaa huomioon suunnitelmien käytännön laatimisen ja aikanaan tapahtuvan hyväksymisen yhteydessä. Yleisöä on myös kuultava suunnitelmaluonnosten ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, ja sen näkemykset on otettava huomioon.&quot;- -</p><p><strong>Lähde:</strong></p><p><a href="http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fi.pdf" title="http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fi.pdf">http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fi.pdf</a></p><p>---</p><p><img alt="smiley" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.png" title="smiley" width="23" /></p><p><strong>Onko Sinulla harmittamaan jääneitä kokemuksia viranomaisten merkittävistä maankäyttö-, kaavoitus-, tuulivoima-, ym. hankkeista tai suunnitelmista, joissa on tehty YVA-arviointi puutteellisena tai sitä ei ole tehty lainkaan?</strong></p><p><strong>Nyt EU kuulee Sinua näistä tilanteista. </strong></p><p><strong>Anna oma palautteesi alla olevien linkkien kautta ja vaikuta parhaillaan uudistettavana olevaan YVA-arviointia koskevaan lainsäädäntöön Suomessa:</strong></p><p><strong>Kuulemisen kesto:</strong> 23 huhtikuu 2018 - 23 heinäkuu 2018</p><p><a href="https://ec.europa.eu/info/departments/environment_fi">Ympäristö</a></p><p><strong>Kohderyhmä</strong>: Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.</p><p><strong>Kuulemisen tavoite</strong></p><p>Tämä kuuleminen on osa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA-direktiivi) arviointia. Arviointi liittyy Euroopan komission REFIT-ohjelmaan, jolla edistetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta. REFIT-ohjelman puitteissa tehdään kattava näyttöön perustuva arvio siitä, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Nyt tehtävän arvion avulla Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto selvittää, millaisia tuloksia direktiivillä 2001/42/EY on saavutettu sen voimaantulon jälkeen.</p><p>Tarkoituksena on kerätä sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä direktiivistä ja sen toimivuudesta. Miten hyödyllistä on se, että tiettyjen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö on EU:n tasolla yhtenäistä? Entä se, että lainsäädännön mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin niiden valmisteluvaiheessa?</p><p><strong>Miten kuulemiseen voi osallistua?</strong></p><p>Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä <a href="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SEA_Evaluation?surveylanguage=FI">verkkokyselylomakkeen</a>.</p><p>Kyselylomake on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on yleisiä kysymyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY toimivuudesta kansalaisten kannalta. Tähän osaan toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti. Kyselyn toinen osa sisältää yksityiskohtaisempia kysymyksiä direktiivin täytäntöönpanosta ja tuloksista.</p><p>Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastaaminen kestää noin 20&ndash;40 minuuttia riippuen siitä, vastaako vain ensimmäiseen osaan vai molempiin osiin.</p><p>Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos keskeytät vastaamisen, säilytä linkki tallennettuihin vastauksiin, jotta pääset niihin myös myöhemmin. Ainoastaan punaisella tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastauksen lähettämisen jälkeen voit ladata täytetyn kyselylomakkeen kopion itsellesi.</p><p>Saadut vastaukset julkaistaan internetissä. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.</p><p>Tietosuojaperiaatteet &ndash; Julkinen kuuleminen: Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi</p><p>Specific privacy statement for the public Evaluation of the SEA Directive</p><p>englanti (79.5 KB - PDF)</p><p><strong>Kyselylomake</strong></p><p><a href="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SEA_Evaluation?surveylanguage=FI">EU Survey -kyselytutkimus</a></p><p><strong>Linkkejä</strong></p><ul><li><a class="listing__title" href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1517502270921&amp;uri=CELEX%3A32001L0042">Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista </a></li><li><a class="listing__title" href="http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3481432_en#initiative-details">SEA REFIT -arvioinnin etenemissuunnitelma </a></li><li><a class="listing__title" href="http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm">Strateginen ympäristöarviointi &ndash; komission verkkosivut</a></li></ul><p><a href="https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_en?field_job_tags_tid=22708&amp;field_job_team_group_tax_tid=All">Press contacts</a></p><p><strong>Lähde:</strong></p><p><a href="https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_fi" title="https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_fi">https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-s...</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

 

TIETTYJEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN DIREKTIIVIN 2001/42/EY TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esipuhe

"Strategista ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (SYA-direktiivi) on tärkeä edistysaskel Euroopan ympäristölainsäädännössä. Tällä hetkellä merkittävistä hankkeista, joilla on todennäköisiä ympäristövaikutuksia, on tehtävä direktiivin 85/337/ETY mukainen arviointi.

Tämä arviointi tehdään kuitenkin vaiheessa, jolloin mahdollisuudet tehdä merkittäviä muutoksia ovat usein vähäiset. Hankkeen toteuttamisalueesta tai vaihtoehtoja koskevista valinnoista on jo ehkä päätetty koko alaa tai maantieteellistä aluetta koskevien suunnitelmien yhteydessä. SYA-direktiivi – 2001/42/EY – täyttää tämän aukon, sillä siinä vaaditaan ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä monenlaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotta vaikutukset voidaan ottaa huomioon suunnitelmien käytännön laatimisen ja aikanaan tapahtuvan hyväksymisen yhteydessä. Yleisöä on myös kuultava suunnitelmaluonnosten ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, ja sen näkemykset on otettava huomioon."- -

Lähde:

http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fi.pdf

---

smiley

Onko Sinulla harmittamaan jääneitä kokemuksia viranomaisten merkittävistä maankäyttö-, kaavoitus-, tuulivoima-, ym. hankkeista tai suunnitelmista, joissa on tehty YVA-arviointi puutteellisena tai sitä ei ole tehty lainkaan?

Nyt EU kuulee Sinua näistä tilanteista.

Anna oma palautteesi alla olevien linkkien kautta ja vaikuta parhaillaan uudistettavana olevaan YVA-arviointia koskevaan lainsäädäntöön Suomessa:

Kuulemisen kesto: 23 huhtikuu 2018 - 23 heinäkuu 2018

Ympäristö

Kohderyhmä: Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.

Kuulemisen tavoite

Tämä kuuleminen on osa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA-direktiivi) arviointia. Arviointi liittyy Euroopan komission REFIT-ohjelmaan, jolla edistetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta. REFIT-ohjelman puitteissa tehdään kattava näyttöön perustuva arvio siitä, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Nyt tehtävän arvion avulla Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto selvittää, millaisia tuloksia direktiivillä 2001/42/EY on saavutettu sen voimaantulon jälkeen.

Tarkoituksena on kerätä sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä direktiivistä ja sen toimivuudesta. Miten hyödyllistä on se, että tiettyjen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö on EU:n tasolla yhtenäistä? Entä se, että lainsäädännön mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin niiden valmisteluvaiheessa?

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen.

Kyselylomake on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on yleisiä kysymyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY toimivuudesta kansalaisten kannalta. Tähän osaan toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti. Kyselyn toinen osa sisältää yksityiskohtaisempia kysymyksiä direktiivin täytäntöönpanosta ja tuloksista.

Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastaaminen kestää noin 20–40 minuuttia riippuen siitä, vastaako vain ensimmäiseen osaan vai molempiin osiin.

Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos keskeytät vastaamisen, säilytä linkki tallennettuihin vastauksiin, jotta pääset niihin myös myöhemmin. Ainoastaan punaisella tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastauksen lähettämisen jälkeen voit ladata täytetyn kyselylomakkeen kopion itsellesi.

Saadut vastaukset julkaistaan internetissä. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

Tietosuojaperiaatteet – Julkinen kuuleminen: Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi

Specific privacy statement for the public Evaluation of the SEA Directive

englanti (79.5 KB - PDF)

Kyselylomake

EU Survey -kyselytutkimus

Linkkejä

Press contacts

Lähde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_fi

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
2 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256239-yva-arvioinnista-annetun-direktiivin-200142ey-taytantoonpano-suomessa#comments EU-direktiivit Kulttuurin- ja luonnonsuojelu SYA YVA-arviointi Fri, 01 Jun 2018 20:05:35 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256239-yva-arvioinnista-annetun-direktiivin-200142ey-taytantoonpano-suomessa
Kuuleminen: Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255292-kuuleminen-strategista-ymparistoarviointia-koskevan-direktiivin-arviointi <p>&nbsp;</p> <p><strong>Julkinen kuuleminen: </strong></p> <p><strong>Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi </strong></p> <p><strong>Kuulemisen kesto: 23 huhtikuu 2018 - 23 heinäkuu 2018 </strong></p> <p><strong>Kohderyhmä: Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.</strong></p> <p>Kuulemisen tavoite: Tämä kuuleminen on osa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA- direktiivi) arviointia. Arviointi liittyy Euroopan komission REFIT-ohjelmaan, jolla edistetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta.</p> <p>REFIT-ohjelman puitteissa tehdään kattava näyttöön perustuva arvio siitä, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Nyt tehtävän arvion avulla Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto selvittää, millaisia tuloksia direktiivillä 2001/42/EY on saavutettu sen voimaantulon jälkeen.</p> <p>Tarkoituksena on kerätä sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä direktiivistä ja sen toimivuudesta. Miten hyödyllistä on se, että tiettyjen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö on EU:n tasolla yhtenäistä?</p> <p>Entä se, että lainsäädännön mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin niiden valmisteluvaiheessa?</p> <p><strong>Miten kuulemiseen voi osallistua? </strong></p> <p>Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen. Kyselylomake on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on yleisiä kysymyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY toimivuudesta kansalaisten kannalta.</p> <p>Tähän osaan toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti. Kyselyn toinen osa sisältää yksityiskohtaisempia kysymyksiä direktiivin täytäntöönpanosta ja tuloksista.</p> <p>Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastaaminen kestää noin 20&ndash;40 minuuttia riippuen siitä, vastaako vain ensimmäiseen osaan vai molempiin osiin.</p> <p>Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos keskeytät vastaamisen, säilytä linkki tallennettuihin vastauksiin, jotta pääset niihin myös myöhemmin. Ainoastaan punaisella tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.</p> <p>Vastauksen lähettämisen jälkeen voit ladata täytetyn kyselylomakkeen kopion itsellesi. Saadut vastaukset julkaistaan internetissä.</p> <p>Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.</p> <p><strong>Kyselylomake</strong></p> <p><a href="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SEA_Evaluation?surveylanguage=FI">EU Survey -kyselytutkimus </a></p> <p><strong>Linkkejä</strong></p> <ul><li><a class="listing__title" href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1517502270921&amp;uri=CELEX%3A32001L0042">Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista </a></li><li><a class="listing__title" href="http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3481432_en#initiative-details">SEA REFIT -arvioinnin etenemissuunnitelma </a></li><li><a class="listing__title" href="http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm">Strateginen ympäristöarviointi &ndash; komission verkkosivut</a></li></ul> <p><strong>Yhteydenotot</strong></p> <ul><li><p><a href="mailto:ENV-SEA-REFIT@ec.europa.eu">ENV-SEA-REFIT@ec.europa.eu</a></p></li></ul> <p>&nbsp;</p> <ul><li><p>Puhelinnumero</p> <p><a class="field__telephone" href="tel:+3222991111">+32 2 299 11 11</a> (vaihde)</p> <p>Postiosoite</p> <p>Ympäristöasioiden pääosasto</p> <p>Euroopan komissio</p> <p>1049 Bruxelles/Brussel</p>Belgia</li><li><p><a href="https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_en?field_job_tags_tid=22708&amp;field_job_team_group_tax_tid=All">Press contacts </a></p></li><li><strong>Muita vaikuttamismahdollisuuksia EU:ssa: </strong><br />&nbsp;</li></ul> <p><strong>Eurooppalainen kansalaisaloite</strong></p> <p><strong>Avoimuusrekisteri</strong></p> <p>Edustatko jotain organisaatiota tai toimitko itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka yrkii vaikuttamaan EU:n politiikan laadintaan ja päätöksentekoon?</p> <p>Rekisteröidy siinä tapauksessa <a href="http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fi">EU:n avoimuusrekisteriin</a>.</p> <p><strong>Ladattavat tiedostot&nbsp;</strong></p> <p><a href="https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/d5c945cb-06ba-11e6-b713-01aa75ed71a1">Johdatus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen</a><br />&nbsp;</p> <p>Voisiko jonkin EU-lain toimivuutta ja tehokkuutta parantaa? Jos sinulla on ehdotuksia, voit lähettää niitä <a href="http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_fi">Kevennä sääntelytaakkaa -sivuston</a> kautta.</p> <p><a href="https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm?fuseaction=sinapse.home&amp;redirect=security2">SINAPSE-verkkoyhteisöt ovat asiantuntijoiden foorumi EU:n päätöksentekoon vaikuttamiselle</a><strong>en</strong>.</p> <p><strong>Keskustelutilaisuudet kansalaisille</strong></p> <p>Eri puolilla EU:ta järjestetään säännöllisesti <a href="https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_fi">kansalaiskuulemisia</a>. Niissä kansalaiset voivat keskustella tärkeinä pitämistään asioista Euroopan parlamentin, komission ja muiden EU-elinten edustajien kanssa.</p> <p><strong>Viralliset kantelut</strong></p> <p>Voit toimia seuraavasti:</p> <p><strong>Julkiset kuulemiset ja muu palaute</strong></p> <p>Komission <a href="https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_fi">paremman sääntelyn ohjelma</a> on avannut suurelle yleisölle uusia mahdollisuuksia osallistua EU:n päätöksentekoon:</p> <p>Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettua asetusta ollaan parhaillaan tarkistamassa &ndash; <a href="http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review?lg=fi">lue lisää</a></p> <p><strong>Vetoomukset Euroopan parlamentille</strong></p> <p>EU:n kansalaiset ja EU:ssa asuvat henkilöt voivat tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille EU:n politiikkaan liittyvistä asioista, jotka koskevat heitä suoraan. Sama koskee yrityksiä, joiden päätoimipaikka on EU:ssa.</p> <p>Haluatko vaikuttaa EU-tason päätöksentekoon? Siihen on tarjolla on useita mahdollisuuksia:</p> <p><strong>Eurooppalainen kansalaisaloite</strong></p> <p>Tarvitaanko jossakin asiassa mielestäsi EU-lainsäädäntöä? Jos olet tätä mieltä, voit panna alulle eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jolla pyydetään Euroopan komissiota tekemään asiasta lakiehdotus. Tarvitset aloitteellesi laajan kannatuksen: sen on saatava miljoonan EU-kansalaisen allekirjoitus. Allekirjoittajia on saatava vähintään neljäsosasta EU-maita (7 maasta, kun EU:ssa on 28 maata).</p> <ul><li>ilmoita <a href="http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you_fi">Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF)</a> EU:n <strong>rahoitukseen</strong> tai EU:n toimielinten <strong>henkilöstön toimintaan</strong> liittyvistä <strong>petoksista</strong></li><li>ota yhteyttä <a href="https://europa.eu/european-union/contact_fi">Europe Direct</a> -neuvontapalveluun, jos et ole varma, mille taholle osoittaa kantelusi.</li><li><a href="http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaints_fi.htm">tee kantelu Euroopan komissiolle</a>, jos jokin EU-maa mielestäsi soveltaa <strong>EU:n lainsäädäntöä virheellisesti</strong></li><li><a href="https://www.ombudsman.europa.eu/fi/atyourservice/interactiveguide.faces">tee kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle</a>, jos jokin EU:n toimielin on mielestäsi <strong>toiminut lainvastaisesti</strong> tai tehnyt <strong>hallinnollisen virheen</strong></li><li><a href="https://ec.europa.eu/info/consultations_fi">julkiset kuulemiset</a> &ndash; tilaa <a href="https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=fi#fi">ilmoituksia</a> sähköpostiisi</li><li>erilaiset <a href="http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fi">palautemekanismit</a>, joita on tarjolla päätöksentekoprosessin aikana valmisteluvaiheesta lakiehdotukseen asti &ndash; tilaa <a href="http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fi#subscribe">ilmoituksia</a> sähköpostiisi.</li><li><a href="http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/20150201PVL00037/Vetoomukset">Lisätietoa Euroopan parlamentille osoitettavista vetoomuksista</a></li><li><a href="http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/20150201PVL00010/Organisaatio">Tietoa Euroopan parlamentin työskentelystä</a></li><li><a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/search.html">Ota yhteyttä oman maasi Euroopan parlamentin jäseneen</a></li><li><a href="http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fi">Lisätietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta</a></li><li><a href="https://ec.europa.eu/info/strategy/decision-making_en">Tietoa Euroopan komission työskentelystä</a>Hae linkin muut kieliversiot<em>EN</em><strong>&bull;&bull;&bull;</strong></li><li>Avoimuusrekisteri</li><li>Viralliset kantelut</li><li>Keskustelutilaisuudet kansalaisille</li><li>Julkiset kuulemiset ja muu palaute</li><li>Vetoomukset Euroopan parlamentille</li></ul> <p>Lähde:</p> <p><a href="https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fi#viralliset_kantelut" title="https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fi#viralliset_kantelut">https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fi#viralliset_kantelut</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul><li>&nbsp;</li></ul><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Julkinen kuuleminen:

Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi

Kuulemisen kesto: 23 huhtikuu 2018 - 23 heinäkuu 2018

Kohderyhmä: Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.

Kuulemisen tavoite: Tämä kuuleminen on osa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA- direktiivi) arviointia. Arviointi liittyy Euroopan komission REFIT-ohjelmaan, jolla edistetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta.

REFIT-ohjelman puitteissa tehdään kattava näyttöön perustuva arvio siitä, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Nyt tehtävän arvion avulla Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto selvittää, millaisia tuloksia direktiivillä 2001/42/EY on saavutettu sen voimaantulon jälkeen.

Tarkoituksena on kerätä sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä direktiivistä ja sen toimivuudesta. Miten hyödyllistä on se, että tiettyjen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö on EU:n tasolla yhtenäistä?

Entä se, että lainsäädännön mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin niiden valmisteluvaiheessa?

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen. Kyselylomake on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on yleisiä kysymyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY toimivuudesta kansalaisten kannalta.

Tähän osaan toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti. Kyselyn toinen osa sisältää yksityiskohtaisempia kysymyksiä direktiivin täytäntöönpanosta ja tuloksista.

Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastaaminen kestää noin 20–40 minuuttia riippuen siitä, vastaako vain ensimmäiseen osaan vai molempiin osiin.

Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos keskeytät vastaamisen, säilytä linkki tallennettuihin vastauksiin, jotta pääset niihin myös myöhemmin. Ainoastaan punaisella tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Vastauksen lähettämisen jälkeen voit ladata täytetyn kyselylomakkeen kopion itsellesi. Saadut vastaukset julkaistaan internetissä.

Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

Kyselylomake

EU Survey -kyselytutkimus

Linkkejä

Yhteydenotot

 • ENV-SEA-REFIT@ec.europa.eu

 

 • Puhelinnumero

  +32 2 299 11 11 (vaihde)

  Postiosoite

  Ympäristöasioiden pääosasto

  Euroopan komissio

  1049 Bruxelles/Brussel

  Belgia
 • Press contacts

 • Muita vaikuttamismahdollisuuksia EU:ssa:
   

Eurooppalainen kansalaisaloite

Avoimuusrekisteri

Edustatko jotain organisaatiota tai toimitko itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka yrkii vaikuttamaan EU:n politiikan laadintaan ja päätöksentekoon?

Rekisteröidy siinä tapauksessa EU:n avoimuusrekisteriin.

Ladattavat tiedostot 

Johdatus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen
 

Voisiko jonkin EU-lain toimivuutta ja tehokkuutta parantaa? Jos sinulla on ehdotuksia, voit lähettää niitä Kevennä sääntelytaakkaa -sivuston kautta.

SINAPSE-verkkoyhteisöt ovat asiantuntijoiden foorumi EU:n päätöksentekoon vaikuttamiselleen.

Keskustelutilaisuudet kansalaisille

Eri puolilla EU:ta järjestetään säännöllisesti kansalaiskuulemisia. Niissä kansalaiset voivat keskustella tärkeinä pitämistään asioista Euroopan parlamentin, komission ja muiden EU-elinten edustajien kanssa.

Viralliset kantelut

Voit toimia seuraavasti:

Julkiset kuulemiset ja muu palaute

Komission paremman sääntelyn ohjelma on avannut suurelle yleisölle uusia mahdollisuuksia osallistua EU:n päätöksentekoon:

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettua asetusta ollaan parhaillaan tarkistamassa – lue lisää

Vetoomukset Euroopan parlamentille

EU:n kansalaiset ja EU:ssa asuvat henkilöt voivat tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille EU:n politiikkaan liittyvistä asioista, jotka koskevat heitä suoraan. Sama koskee yrityksiä, joiden päätoimipaikka on EU:ssa.

Haluatko vaikuttaa EU-tason päätöksentekoon? Siihen on tarjolla on useita mahdollisuuksia:

Eurooppalainen kansalaisaloite

Tarvitaanko jossakin asiassa mielestäsi EU-lainsäädäntöä? Jos olet tätä mieltä, voit panna alulle eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jolla pyydetään Euroopan komissiota tekemään asiasta lakiehdotus. Tarvitset aloitteellesi laajan kannatuksen: sen on saatava miljoonan EU-kansalaisen allekirjoitus. Allekirjoittajia on saatava vähintään neljäsosasta EU-maita (7 maasta, kun EU:ssa on 28 maata).

Lähde:

https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fi#viralliset_kantelut

 

 

 

 •  
]]>
8 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255292-kuuleminen-strategista-ymparistoarviointia-koskevan-direktiivin-arviointi#comments EU SEA-direktiivi SYA Ympäristön suojelu Ympäristövaikutusten arviointi YVA Mon, 14 May 2018 18:45:32 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255292-kuuleminen-strategista-ymparistoarviointia-koskevan-direktiivin-arviointi