KissanKulmasta

Turpatakuut

*) Leksikaalis-semanttisille koheesiokeinoille on tyypillistä, että ne esittävät tekstin koherenssin johtuvan topiikista.

Tämä tarkoittaa sitä, että tekstissä osoitetaan retorisin keinoin, muun muassa kontrastiivisin ja additiivisin suhtein ja symmetrisin teemalausekkein, tekstien motivaatioksi tekstinulkoisessa maailmassa oleva koherenssi.

Leksikaalinen koheesio perustuu siis käsitteiden hierarkkisiin suhteisiin.

SELKISKÖ?

Vihreät haluavat toimeentulotuen maksatuksen siirrettäväksi kunnilta KELAlle, jotta asiakas välttyisi luukulta toiselle juoksemiselta.

Vihreät haluavat kuitenkin säilyttää ennaltaehkäisevän ja harkinnanvaraisen lisätoimeentulotuen maksamisen kunnilla.

SELKISKÖ?

*) Vesa Heikkinen, Ideologinen merkitys kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä, 1999

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Harmaasusi (nimimerkki)

Tuon puolustusselonteon hallitseva pääsee wuorenvarmasti
wihreiden taivaaseen ja saa oman ikuisen edustusoikeuden
äänestäjien piikkiin mihin vain.

Toimituksen poiminnat