KissanKulmasta

Demokratian soihtu palaa Islannissa: Islannin uusi perustuslakiesitys

Islannin piskuisella saarella on talouskriisin ja pankkien petollisen toiminnan jälkimainingeissa laadittu uutta perustuslakia, ja sitä on tehty todella demokraattisella tavalla: joukkoistamisen avulla. Toisin sanoen modernia tietoliikennetekniikkaa hyödyntäen islantilaiset - kansalaiset - ovat osallistuneet lain laatimiseen internetin välityksellä. Islannissa mainostoimiston Yhdysvaltain presidentinvaaleihin kehittämä markkinointihokema "Yes we can" on muuttunut teon sanaksi: "Yes we do!"

----------------------------------------------------

 

Valo tulee Pohjolasta! Saako artikkelin aloittaa kertomalla kirjoittavansa sitä innoittuneena ja liikuttuneena?

Minä olen, ja tunnustan sen, vaikka se nostattaisikin syytöksiä epäammattimaisesta suhtautumisesta.

 

Islannin kansantalouden sulaminen keinottelutalouden takia vuoden 2008 kriisin jälkimainingeissa nostatti vastalauseiden vyöryn. Islannin kansa alkoi vaatia muutoksia perustuslakiin, joka oli mahdollistanut kaikenlaisen keinottelun ja konnantöiden harjoittamisen.

Korruptio, epämääräiset ´yksityistämissopimukset´ ja ministerien olematon vastuu ylittivät Islannissa sen pisteen, jossa ne hyväksyttiin systeemiin ´väistämättä kuuluvina´ elementteinä.

Talouspiirien, poliitikkojen ja median mukavat, lämpimät keskinäiset suhteet saivat nyt riittää.

Demokratiat sellaisena kuin niitä siihen asti - edustuksellisina - oli eri maissa harjoitettu ja ´kehitetty´ olivat osoittaneet toimimattomuutensa raa´alla tavalla, joka suisti köyhyyteen ja velkaloukkuun kokonaisen kansan.

Islantilaiset ryhtyivät toimeen. Uuden perustuslain tarve todettiin, ja sitä alettiin laatia. Lakia laati tavallisista kansalaisista valittu kansankokous, jonka toimintaa seurattiin jatkuvasti reaaliajassa internetin välityksellä.

Joka ainoa luonnos julkaistiin internetissä kansankokouksen nettisivuilla.

- Jokaista esitettyä kohtaan saattoi kommentoida heti, kun se oli esitetty.

- Jokaisesta kohdasta äänestettiin välittömästi, ja äänestyksen perusteella esitetty kohta hyväksyttiin tai hylättiin.

- Islannissa on tuskin ainoatakaan kansalaista, joka ei nyt tunne perustuslakia.

- Islannin jälkeen on vaikea kertoa kenellekään, miksi suora kansanvalta ei onnistu - miksi se ei onnistuisi muuallakin.

 

Ja se lieneekin suuri syy siihen, miksi Islannin lainsäädäntöprosessi ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota valtamediassa - vaikka koko prosessi on poikkeuksellinen, jopa vallankumouksellinen. Siitä tiedottaminen uhkaisi vallitsevia yhteiskunta- /valtarakenteita.

Vuonna 2010 julkaistu Special Investigation Commission:in (SIC) julkaisema Truth Report, totuusraportti paljasti poliitikkojen ja pankkiirien äärimmäisen välinpitämättömyyden sekä täydellisen läpinäkyvyyden ja avoimuuden puutteen tiedotuksessa siitä mihin pankkien toiminta Islantia vei.

Vuonna 2008 iskeneen talouskriisin jälkeen esiin tulleet hallituksen omat dokumentit paljastavat että vallassa olleet sitä vastoin tiesivät sen hyvin. On käynyt myös ilmi että Islannin Keskuspankin pää ja Islannin pääministeri - jolta häneltäkin salattiin tietoja - salasivat tietoja maan talouden todellisesta tilasta sekä silloisen hallituksen jäsenten sekaantumisen sisäpiirikauppoihin. Totuusraportti kertoo myös hallitusten rahoittaneen propaganda -kampanjoita vastineena IMF:n ja muiden tahojen taloutta koskeviin varoituksiin.

Morgunblaðið -lehdellä oli tiukat kytkökset hallituspuolueisiin ja rahoittaviin tahoihin, joten lehti "ei ollut motivoitunut tutkimaan asiain todellista tilaa". Vuonna 2008 kriisin suuruuden alkaessa olla ilmeinen kaikille, muuan Hörður Torfason alkoi tammikuussa laulaa protestilauluja parlamenttitalon ulkopuolella, joka päivä läpi koko pimeän talven, kertoo Open Demoracy -sivustolla Richard Bater.

Pian Torfasonin seuraan liittyi muita, ja joka viikonloppu parlamenttitalon edusta täyttyi protestilauluja laulavista islantilaisista.

Mellakkapoliiseja komennettiin hajottamaan väkijoukko.

Ennen pitkää paine kasvoi kuitenkin niin suureksi, että hallitus joutui eroamaan.

Katastrofin laajuuden vääjäämättä paljastuttua - ja entisen hallituksen äänekkäästä vastustuksesta huolimatta - Islannin parlamentti Althing päätti kesäkuun 16. päivänä 2010 uudesta laista. Kyseessä on ´Act on a Constitutional Assembly’, historiallisesti uniikki asiakirja, joka määrää rauhan ajan perustuslain uudistamisen kansalaisista valitulle ryhmälle, jota työssä tukee lakiasiain tuntijoista koottu neuvosto.

Uuden sosiaalidemokraateista ja vihreistä muodostetun koalitiohallituksen johtoon tuli Jóhanna Sigurðardóttir, joka jo pitkään oli ajanut perustuslaillisia uudistuksia - joita uudistuksia parlamentti ja Korkein oikeus vastustivat.

Itseasiassa Althingin perustuslakivaliokunta oli määrätty jo vuonna 1944 uudistamaan perustuslakia Tanskasta irtautumisen takia mutta vuonna 2010 työ oli yhä kesken.

Talousprofessori Thorvaldur Gylfasson kertoo, että marraskuussa 2010 ensimmäinen kansallinen kokous selvitti joukkoistamalla väestön normeja ja arvoja Agoran, islantilaisen osallistuvan demokratian tekniikoihin erikoistuneen yrityksen avulla.

Kokoukseen osallistui 1500 satunnaisotannalla väestorekisteristä valittua kansalaista ympäri Islannin.

Osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka keskittyivät erityisalueisiin kuten ihmisoikeuksiin.

Asioista keskusteltiin kunnes niistä saavutettiin konsensus.

Tällainen on esimerkiksi tarve suojata Islannin luonnonvarat kansallistamalla. Kansalaisten laatima perustuslakiesitys ehdottaakin että: "Islannin luonnonvarat, jotka eivät ole yksityisomistuksessa ovat kansan yhteistä omaisuutta. Kukaan ei voi saada luonnonvaroja vain itselleen tai omistusoikeutta tai pysyvää käyttöoikeutta niihin, eikä niitä voi koskaan myydä tai kiinnittää..."

Tiedonkulun avoimuudesta perustuslakiesitys määrää, että tiedon kulkua ei saa estää ja asiakirjoja pyytäville kansalaisille on ne viivytyksettä toimitettava.

Kansallisen kokouksen tapaamisten avulla tuotettiin ´pohjakartta´ väestön mielipiteistä, jonka perusteella perustuslaillinen kokous (CA; Constitutional Assembly) tuotti uuden perustuslakiluonnoksen; haluttiin siis vastaus kysymykseen ´Mitä Islanti merkitsee (islantilaisille) 2100 -vuosisadalla?´

Toisekseen esiteltiin prosessi, jonka avulla valittiin 25 jäsentä muodostamaan perustuslakineuvostoa. Kuka tahansa saattoi asettua ehdolla paitsi jos kyseessä oli Althingin jäsen.

CA -vaaleja seurasi nolo episodi, jossa oppositiopuolueiden jäsenet valittivat teknisten yksityiskohtien perusteella valintaprosessista jo ennestään vihamieliseksi tiedetylle Korkeimmalle oikeudelle - ja joka Korkein oikeus ennalta arvattavasti päättikin, että vaalit eivät olleet validit, Gylfasson kertoo.

Hallitus päätti kuitenkin kunnioittaa alkuperäistä vaalitulosta, ja nimitti näin perustetun perustuslaki -neuvoston (CC; Constitutional Council) jäsenet toimeensa.

Kansalaiset osallistuivat aktiivisesti perustuslakineuvoston työhön kertomalla mitä halusivat lisättäväksi, mitä poistettavaksi. Lakia laadittiin kahviloissa, olohuoneissa, toimistoissa; joka paikassa, missä islantilaisia internetin äärellä oleili.

Neuvoston työ sai lainvoimansa paitsi kansalaisilta, myös sen täydellisestä riippumattomuudesta mistään poliittisesta puolueesta tai korporaatioiden lobbauksesta.

Jokainen istunto oli avoin ja kenen tahansa seurattavissa, kaikki keskustelut ja asiakirjat julkaistiin, kuvaa Gylfason.

Prosessia seurasi ja tuki tammikuusta 2011 asti CAST; Constitutional Analysis Support Team.

 

Perustuslaille jopa järjestettiin stressitesti, jossa kansalaiset saivat etsiä aukkoja perustuslaista.

Kansalaisten tahdosta esimerkiksi uusi perustuslakiehdotus määrää Korkeimman oikeuden täysin riippumattomaksi; ei niin kuin kriisiä edeltävänä aikana jolloin ylin tuomari oli ensin pääministerin sukulainen ja seuraava oli pääministerin paras ystävä.

Jokainen istunto on oleva avoin yleisölle.

 

Työ saatiin valmiiksi 27. heinäkuuta 2011 ja se on valmis asetettavaksi kansanäänestykseen.

Pääministeri on ilmoittanut, että parlamentaarisen komitean keskusteltua lakiluonnoksesta, laki asetetaan kansanäänestykseen mahdollisesti vuoden 2012 presidentinvaalien yhteydessä.

Nykyinen presidentti on antanut kantanaan, että perustuslaista on äänestettävä ennen presidentinvaaleja, koska laki muuttaa myös presidentin valtaoikeuksia ja roolia.

Poliittiset puolueet haluavat kansalaisten laatiman perustuslakiesityksen hyllytettäväksi.

 

----------

kommentti:

Yhteenvetona: kansa on laatinut ne säännöt, joiden mukaan he haluavat hallintoa hoidettavan;

malli tekee kansasta suvereenin. Tämä malli on hyvä.

Ja siksi lupaankin kääntää jossain välissä yksityiskohtia Islannin uudesta perustuslaista suomenkielisten lukijoiden tutustuttavaksi, koska Islannin perustuslaki edustaa hyvää ja järkevää haliintotapaa.

Myös Brasilian ja Venezuelan uutta, rahoitussektorin ja pankkien toimintaa suitsivaa lainsäädäntöä yritän ehtiä avata tässä jossain välissä, koska sen suuntaista lainsäädäntöä Suomikin kipeästi tarvitsisi.

 

Artikkeli on julkaistu myös Verkkomediassa

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=2133

Lisäys 28.12 2011 klo 09:19 Tässä on Lauri Sarivaaran koonti "Suomen ja Euroopan Unionin tulevaisuus 2012" mikä toimii hyvin kontrastina sille, mitä Islannissa tapahtuu http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=2139

 

lähteet:

Islannin uusi perustuslakiluonnos

http://stjornarskrarfelagid.is/wp-content/uploads/2011/09/Iceland_New_Constitutional_Bill.pdf

Report of the Special Investigation Commission (SIC) eli niin kutsuttu Truth Report, Totuusraportti

http://sic.althingi.is/

Uusi Suomi, Puheenvuorot: Riikka Söyring: Islannista vapaasatama sanavapaudelle? Totuusraportti julkaistu ja muuta kiintoisaa

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/32870-islannista-vapaasatama-sananvapaudelle-totuusraportti-julkaistu-ja-muuta-kiintoisaa

Act on a Constitutional Assembly http://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Constitutional_Assembly#Act_on_a_Constitutional_Assembly

Vox EU: Thorvaldur Gylfason: Crowds and Constitutions

http://voxeu.org/index.php?q=node/7090

Vox EU: Thorvaldur Gylfason: From Crisis to Constitution: Insights from Iceland

http://voxeu.org/index.php?q=node/7077

Open Democracy, Richard Bater: Hope from below; Composing the commons in Iceland

http://www.opendemocracy.net/richard-bater/hope-from-below-composing-commons-in-iceland

Political Reform, David Farrell: A proposal for a new constitution for Iceland delivered to Althingi by the Constitutional Council

http://politicalreform.ie/2011/10/17/a-proposal-for-a-new-constitution-for-iceland-delivered-to-the-althing-by-the-constitutional-council/

Andri Snaer Magnason: The Dreamland http://www.andrimagnason.com/books/dreamland/

Verkkomedia: Islanti taistelee pankkikartellia vastaan http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=1056

Verkkomedia: Michael Hudson; Islanti, Kreikka, kriminaalitalous ja finanssieliitin velkakaappausaie

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=1747

Uusi Suomi, Puheenvuorot: Riikka Söyring: Burleski "EU selättää markkinoita" siirtää lopullisen ratkaisun seuraavaan (hätä)huippukokoukoukseen

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/87862-burleski-eu-selattaa-markkinoita-siirtaa-lopullisen-ratkaisun-seuraavaan-hatahuippukokoukseen

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ja sitten takaisin veroparatiisitalouden kimppuun.

-----
Ai niin, katselin appivanhempien luona sivusilmällä pitkästä aikaa televisiota: Kari Tapion muistokonsertti.
Esittivät lopuksi käännöskappaleen ´Olen suomalainen´.

Ajattelin ääneen miehelleni, että onneksi kyseessä on vanha hitti. Nyt sitä ei varmaan edes levy -yhtiö uskaltaisi julkaista kun saisi kimppuunsa ´vapaamielisyyttä edustavat´ eduskuntapuolueet ja lehdissä polemisoitaisiin viikkokausia ko. kappaleen nationalistista aineksista sekä siitä, ettei se ole kyllin sukupuolineutraali kun siinä mainitaan miehen ja naisen välinen rakkaus :D

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Nyt mennee jakhoon, hienoaaaaa!

Ja hyvvää joulua ja kiitos Riikka ahkera aattelija ja tutkija!

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Pääasiallinen syy siihen, miksi poliitikot haluavat hyllyttää esityksen tai ainakin osan siitä, johtuu siitä, että lainahanat ulkomailta voivat mennä kiinni, jos Islanti ei saa järkevästi sovittua Ison-Britannian ja Alankomaiden kanssa Icesave-velvoitteistaan. Islanti ei muutenkaan voi päättää laeistaan tai perustuslaistaan täydessä umpiossa, koska se kuuluu sekä Euroopan talousalueeseen että NATO:on. Kannattaa lukea tämä blogikirjoitukseni:

http://mikkonummelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/9152...

ja erityisesti keskusteluketjun viimeinen kommenttini, jossa ruodin islantilaisen toimittajan Loftur Altice Þorsteinsson:in artikkelissa esitettyjä virheellisiä väittämiä.

kati sinenmaa

Pääasiallinen syy siihen, miksi islantilaiset haluavat uuden perustuslain on se, että rikkaat elävät pullossa. Kansa tulee aina toimeen ilman rikkaita, mutta rikkaat ovat täysin avuttomia ilman kansaa, jolle on tähän saakka kuulunut pelkästään maksajan osa. Rikkaat julistavat suurella porulla, että kaikki voisivat halutessaan olla rikkaita, mmutta tuo on täydellistä mielipuolisuutta, Vain sellaiset voivat olla rikkaita, joilla ei ole minkäänlaista omaatuntoa; jotka julistavat, että riskejä tulee ottaa, mutta riskin ottajalle ei kuulu minkäänlainen vastuu.

Eikö kansa saa itse koskaan ottaa riskiä? Nyt islantilaiset haluavat ottaa kansana riskin, ja koska kansa aina kustantaa kaiken, niin on varmaa, että he kustantavat myös kansan oman riskinkin, joten siinä ei ole silloin mitään riskiä, kun riskin ottaja -ja maksaja ovat sama asia.

Tulisi huomioida se, että kansa pystyy aina luovimaan selville vesille; se kuuluu ihmislajin ominaisuuteen - nimittäin äly. Kansa ei voi koskaan tuhota itseään; Kansan voi tuhota vain siten, että siitä tehdään epäkansa; riskien maksaja. Ei sellainen ole mikään kansa, missä eliitti elää kansan takaamilla riskirahoilla ja eliitti tuhlaa mielettömyyksiin joka ikinen kerta kansan varat.

Kaikki työmiehet, tiedemiehet ja suunnittelijat ovat osa kansaa, mutta eliitti ei kuulu kansaan, eli kansalla on edelleen kaikki tarpeellinen, vaikka eliitti tuhoutuisikin. Eliitin ohjauksesta vapaa kansa olisi vapaa tekemään suuria ja rakentamaan vapaita rakenteita, joita ei mikään typerä rikkaiden lobbaama laki määrää, kuten se, että talojen pitää olla sellaisia, ei saa rakentaa pieniä asuntoja,..

Kuten huomataan, niin Helsingilläkin menisi valtavan paljon paremmin ilman eliittiä, joka määräsi, ettei Helsinkiin saa rakentaa pieniä asuntoja, jolloin täällä ei ole työntekijöille tilaa... Ja Helsinki on sallinut asunnoilla keinottelun, jotta rikkailla olisi varaa ökyilyyn...

Ja Helsinki kielsi, ettei täällä saa käyttää maalämpöä; että kehitys ei saa kehittyä kohden omavaraisia asuntoja, koska muutoin rikkaat jäisivät nuolemaan näppejään. Jne.

kati sinenmaa

Tunnelin koko on yleensä n. viisi metriä läpimitaltaan, joten todellakaan ei ole kyse mistään reikäjuustosta; Saat porata tahallaan jonkun metrolinjan päällä ennen kuin osuisit tunneliin. Jossakin omakotialueella joku vuosaari-pukinmäki -kaukolämpötunneli kulkee yli 30 metrin syvyydessä ja olisi todella lottovoitto osua siihen poralla. Kaikki tuo reikäjuustoilu on pelkkä kansalaisten hallitsemista pelottelulla, jotta kansalaiset pidettäisiin eliitille alamaisena, jotta eliitin tulovirtoihin ei tulisi minuutinkaan akanvirtaa.

Ota A3 -kokoinen helsingin kartta ja piirrä siihen hiuksen hienoja viivoja muutama, niin siinä on sun reikäjuustos; Sellaisessa helsingin kartassa jonkun metrotunnelin koko olisi silmille näkymätön.

Kansalaisten ei tulisi missään tilanteessa hokea eliitin typeryyttä

Jyrki Suomalainen

Tämä on mielenkiintoista. Sattuuko joku tietämään millä alustalla kansan kommentointi oikein tapahtui lakia kootessa?

Vielä kun älyäisivät luopua kokonaan edustuksellisesta demokratiasta. Nyt kun ovat lähteneet kokeilemaan uutta, niin demarkia (http://en.wikipedia.org/wiki/Demarchy) voisi olla kokeilemisen arvoinen.

Jari Jakonen

Suomalainen: "Sattuuko joku tietämään millä alustalla kansan kommentointi oikein tapahtui lakia kootessa?"

Facebook, YouTube, Twitter ja Flickr -alustoilla.

Islannin perustalakia säätävän kansankokouksen puhenainen Berghildur Bernhardsdottir kertoo meille Washington Postin Tech-savvy Iceland online for new constitution -artikkelissa, että suurin osa keskustelusta tapahtuu Facebookissa, jossa islantilaisista 2/3 on. Islannin perustuslaki säätyy myös YouTube, Twitter, Flickr (Stjórnlagaráð's photostream) ja kansankokouksen omien Internet-sivujen avulla.

"Kansalaiset näkevät perustuslakinsa syntyvän ja saavan muotonsa heidän silmiensä edessä ... Tämä on hyvin erilaista kuin ennen vanhaan, jossa perustuslain laatijat pitivät parempana eristää itsensä -poissa silmistä ilman kosketusta ihmisiin kertoo meille Islannin perustuslakia säätävän kansankokouksen jäsen Thorvaldur Gylfason Washington Postin Iceland crowdsources its next constitution -blogissa.

Gylfason jatkaa: "Keskustelun taso on ollut korkea. Kansalaiset ovat tuottaneet paljon lisäarvoa keskusteluumme. Heidän kommenttinsa ovat olleet varsin hyödyllisiä ja niillä on ollut myönteinen vaikutus tulemaan."

t. JJ

Radio-ohjelma Mikä Maailmaa Liikuttaa (Kuusela/Sjöstedt/Jakonen)

http://liikuttaa.ning.com/

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

Eli Islannissa on tilanne kansanvalta vastaan puoluedemokratia. Jotka siis eivät ole sama asia.

Ongelmana on harvanvaltaisuus puoluehierarkiassa, oman edun tavoittelu, väärinkäytökset, tietojen pimitys ja kähmintä puolueissa ja sidosryhmissä, kuten lobbareiden kanssa. Hierarkia on melkein vastakohta tasavallalle.

Islannin kriisin aiheutti ja hyväksyi puoluedemokratia.

Käyttäjän nilsaslak kuva
Jukka Kaulanen

Suomessa poliitikot sanovat, että tulee tsunami, nälänhätä ja heinäsirkat, jos emme anna kaikkea päätösvaltaa Saksalle ja Ranskalle ja maksa kymmeniä miljardeja Välimeren maiden velkoja. Itse säästäen ja kaikista palveluista leikaten.

Mistä helvetistä he sen tietävät, kun he eivät osanneet ennustaa Välimeren maiden kriisiäkään ja Olli Rehnilläkin oli kaikki paperit käsissään ja kaikki "loistavat" asiantuntija perskärpäset ympärillään.

Käyttäjän gemini63 kuva
Riku Lehtola

Suuri kiitos hienosta faktapaketista! Näinhän asioiden pitäisi mennä, kansan parhaaksi, kansan äänellä.

Mutta älkäämme unta nähkö, että meidän eliitti päästäisi vapaaehtoisesti moista Suomessa tapahtumaan. Vastaavanlaiseen järjestelyyn päästäksemme täytyy tapahtua todella mullistavia asioita.

Kuitenkin mieleeni nousee pienen pieni toivon kipinä Suomesta ilman näitä puupääpoliitikkojen kähmimisiä!

kati sinenmaa

Eliitin ja johtavan luokan funktiona on pitää kansaa vihollisena, jolta pitää ryöstää omaisuutta, jotta eliitti voi elää itsetyytyväistä elämäänsä tarvitsematta koskaan tehdä mitään älyllistä. Kuka tahansa, joka tulee valituksi eliittiin, joutuu vääjäämättä toimimaan eliitin ehdoilla - kansaa vastaan, laatimalla jatkuvasti vain rajoituksia kansalle.

Jotta voisimme muuttaa perustuslain ja poistaa kansasta auktoriteettiuskon, niin se vaatii vain sen, että kansalaiset alkavat elämään omaehtoista elämää, joka ei ole eliittiä eikä ketään vastaan, vaan yksinkertaisesti jättää täydelleen eliitin vaille mitään huomiota. Sitä kutsutaan vastuuntuntoisuudeksi.

Vastuuntuntoinen ihminen pyrkii toteuttamaan omavaraisen asumisen; kaikki napanuorat keskitettyihin ratkaisuihin poikki. Ensi alkuun ihmisen tulisi hankkia asuntoonsa maa/ilmalämpöpumpun ja aurinkopaneelit, hieman myöhemmin vetypolttokennon tai parempitehoiset aurinkokennot, jolloin hänen ei tarvitse valita päättäjäksi sellaista, joka on jonkun energialobbarin talutusnuorassa.

Vastuuntuntoinen ihminen ei myöskään voi loukkaantua muiden sanomisista; hän ei työllistä oikeuslaitosta, jolloin napanuora myös lakiin olisi katkaistu; vastuuntuntoinen ihminen ei valitse päättäjiksi sellaisia, joiden himona on ihmisen mielipiteiden rajoittaminen, koska jos ihminen haluaa rajoittaa jossakin asiassa ihmisiä, niin silloin hän himoitsee muitakin rajoituksia.

Kun puolet asunnoista olisi vapaita asuntoja, niin silloin eliitin olisi pakko muuttaa asennettaan, eli omaa maailmankuvaansa, jolloin maailma olisi siltäkin osin muuttunut

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kati Sinenmaa,

juuri eilispäivänä tuumin että tämä sähkökatkoja aiheuttanut myrsky tuli kuin tilauksesta. Monelle kaupunki-ja lähiöasujalle valkeni varmaan konkreettisesti riippuvaisuus teknologiasta, ja ettei pelkästään sen varaan jättäytyminen kenties ole selvitymisen kannalta maailman älykkäintä toimintaa.

Meillä täällä maalla kun meni sähköt poikki, niin minä läppäsin tulet uuniin ja sytytin muutaman kynttilän. Lapsille sanoin, että kun pissittää niin siitä vaan pihamaalle ruikkimaan marjapensaiden juureen.

Samalla aloin mielessäni valmistella ruokatavaran siirtämistä kaivon kylmään suojaan.

Mies lähti naapuriin, katsomaan miten siellä pärjätään (ovat meitä iäkkäämpiä).

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Riku Lehtola,

juuri lisäsin itse bloggaukseen tämän Lauri Sarivaaran tekemän koosteen "Suomen ja Euroopan Unionin tulevaisuus 2012" joka toimii hyvin kontrastina sille, mitä Islannissa tapahtuu

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=2139

Toivon kipinä on hyvä, ja se siemen itää: mahdottomaksi väitetty on jossain tehty. Ehkä se toimii esimerkkinä ja innoittaa suomalaisiakin!

Kyllä täällä tiedetään.
Joulun alla olin Varkaudessa lasten kanssa, ja tietenkin niille tuli nälkä. Menimme paikalliseen pubiin syömään.
Naapuripöydässä miesjoukko naureskeli sitä, että amerikkalaiset huolehtivat Venäjän duuman vaalien oikeellisuudesta ihan ulkoministeriönsä taloudellisella tuella kun omansa, George Bushin valintaan johtaneet vaalit kuitenkin olivat käpälöidyt vaalit, jossa mafian omistaman väestörekisterin kautta hankittiin ääniä Bushille.

Olin peräti yllättynyt, että tuokin Bush -vaalien tulosten väärentäminen oli niin hyvin tiedossa, mutta samalla hyvin iloinen.

Tuollainen tieto kun se ihmisellä on ja siitä kaveriensa kanssa pubissa keskustelee, pistää kyllä miettimään suomalaistakin poliittista kenttää.

Vilho Juntunen

Varkaudessa asuu myös Juhani Putkinen. Oliko hänkin siinä miesjoukossa?

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

On hienoa, kun ihmiset ovat aktiivisia, kuten Islannissa. Onko kyse kuitenkin harrastuksesta, jolla ei ole käytännön merkitystä muuta kuin, että itseänsä ihailevat aktiiviset kansalaiset pääsevät muidenkin ihailtaviksi?

Noh, eihän siinä mitään sinänsä väärää ole, jos sillä ei jälleen harhauteta ihmisiä, jälleen kerran.

Suomella on ollut hyvä perustuslaki, mutta kun sillä pyyhitään persettä, niin mitä merkitystä sillä on. Suomi liittyi EU:hun vastoin perustuslakiaan ja vielä EU:n omien säädösten vastaisesti!

Kun itsensä ihailu (vallan himon sijaan tai sen lisäksi) on demokratian ytimessä (vrt. amerikkalaiset koulut, joissa on se suosituin oppilas), ollaan taas jakamassa karkkeja äänestäjille.

Islanti on NATO-maa ja liittymässä EUvostoliittoon! Jos nämä aktiiviset kansalaiset estävät/pyrkivät estämään tämän kehityksen/jäsenyyden olemassaolon, niin sillä on merkitystä.

Kirjoitan taas joskus siitä antikristusmaailmasta lisää omassa blogissani, siitä miksi EU/YK/NATO yms pitää torjua. Olen täysin armoton pahan ilman lintu, olen siitä pahoillani, mutta kun on paha ilma.

Puoluejärjestelmä on demonisoitu nimenomaan sen vuoksi, että yksittäisen kansalaisen mielipiteet ovat vain yksittäisiä ja niiden voima perustuukin sen jälkeen tähän 'suosituin oppilas' - ideologiaan.

Siis hajota puolueet/ammattiliikkeet ja hallitse. Kultaiselta keskitieltä löytyy kuitenkin ratkaisut tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kyse on moraalista, mikä on oikein ja väärin niin puolueissa kuin ihmisten kesken.

Saatanalliselle oppitunnille olen jälleen joutunut tahtomattani puoluetoiminnassani. Jälleen on yhä tietoisempi, miten maa makaa ja miten sitä maataan.

Kun on yhä tietoisempi asioista, ei myy ihmisille enää mitään hyvää (en yhdellekkään vanhukselle tarjonnut vaaleissa eläkeindeksien korotuksia, sanoin ettei tipu...), vaan tarjoaa vain karua totuutta moraalinrappiosta ja elämän mielekkyyden katoamisesta ja sitten odottaa, toivoo ja uskoo.

Anteeksi tämä pahan ilman linnun vuodatus.

P.s. Riikka, kiitos jouluisesta tervehdyksestä

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Siis eihän siirrytä näennäisdemokratiasta lumedemokratiaan, eihän, eihän, eihän?

Arhi Kuittinen

Pelottava keskiviikko Wall Streetillä

Vielä iltapäivällä ei ollut muodostunut täyttä yksimielisyyttä siitä, mikä laukaisi euron jyrkän laskun.

http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/pelottava+ke...

--

Suhdannesumu - Talouskriisin harkittu filosofia

http://finnsanity.blogspot.com/2008/05/suhdannesum...

--

Arhi Kuittinen

2011: A year filming protests – video

2011 has been a year marked by protest in Britain, with movements such as Occupy responding to anger at politicians and banks. John Domokos looks back at a year filming protests, strikes, rallies and riots

http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/dec/28/...

Arhi Kuittinen

" Euro LTRO (Long-Term Refinancing Operation)

oli tarkoitettu ylläpitämään luoton virtaamista velkakriisistä kärsivällä euroalueella?

Kuinka tämä edes voisi toimia, kun pankit jemmaavat keskuspankkiin jokaisen EKP:ltä lainaamansa sentin?

Muiden keskuspankkiirien tapaisesti myös Draghi puhuu mielellään “rahapolitiikan vaikuttavuudesta”.

Kuinka tämä edistää edes pankkien välistä lainanottoa, puhumattakaan talouden laajemmasta vahvistamisesta? Ei mitenkään.

Joko Draghi ei siis ymmärrä kuinka pahassa kusessa pankit tosiasiallisesti ovat tai sitten hän valehtelee LTRO:sta pelastaakseen lisää pankkiirikavereitaan. Kummassakin tapauksessa hänet tulisi erottaa. "

http://www.revalvaatio.org/wp/450-miljardin-puhallus/

Toimituksen poiminnat