KissanKulmasta

Eduskunta sitoutti suomalaisen veronmaksajan elättämään pankit: ERVV-äänestys (Kyllä mua nyt kiroiluttaa!)

Eduskunta on äänestänyt suomalaiset maksamaan ennalta määräämättömiä summia Euroopan rahoitusvakausväline ERVV:n kautta pankeille ja sijoittajille.

Financial Times toteaa, että nyt päästään vivuttamaan ja huolella (= kasvattamaan uutta velkakuplaa).

Taloussanomatkin avaa ansiokkaasti tätä idioottimaisuutta: "Riskiä korostaa se, että ERVV:n käytössä olevat "varat" ovat jo ennen vivutusta suurimmaksi osaksi euromaiden ylitakauksillaan turvaamia velanottovaltuuksia eivätkä suinkaan oikeaa pääomaa"

 http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/09/28/taman-takia-myos-usa-painostaa-meita/201113763/12?rss=13

Luettuanne - ja suositan tutustumaan myös eduskunnassa käytettyihin puheenvuoroihin - pankaa nimet mieleen. Tiedätte sitten ketä kiittää kun velkakuorma kaataa talouden.

 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&${THWIDS}=2.12/1317208452_403612&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxnosyn&${savehtml}=/thwfakta/aanestys/aax/aax.htm

eli

Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

jota Mauri Pekkarinen kuvasi eduskunnassa köydyssä keskustelussa seuraavasti:

"18. päivä elokuuta tänä vuonna meille suuren valiokunnan jäsenille jaettiin luonnos siitä, minkälainen tulisi olemaan tämä laki, mitä nyt tässä käsitellään. Tämän luonnoksen sivulla 5 sanotaan näin - sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan uudeksi alakohdaksi d.

Sen mukaan ERVV ja tuensaaja voivat tarvittaessa perustaa vakuus- ja muun järjestelyn, jolla jäsenvaltioille niiden ERVV:lle antamista takauksista aiheutuva riski voidaan kattaa. Tämä oli juuri se, mikä siellä 21.7. päätettiin. Tämä oli juuri se, minkä hallitus kertoi kerran, että lakiin tullaan kirjoittamaan.

Nyt kun minä luen tätä lakia, tätä asianomaista kohtaa, minä näytän teille, tässä on se alakohta d, mutta siinä on tuommoinen aukko tässä paperissa. Siitä on ilmeisesti jollain tavalla jäänyt nyt tämä kohta pois.

No, minä lähden vakavasti siitä, että se on niin kuin ihan poliittinen päätös, että se on jäänyt, mutta se on kaiken todennäköisyyden mukaan alkuperäisesti siinä kaiken kaikkinensa ollut mukana".

ja Raimo Sailas radiossa: - ERVV:stä äänestettäessä ei tiedetä, mistä oikein äänestetään, koska tukisummien määrä ja tukijärjestelmä on muuttunut koko ajan

- "näillä päätöksillä pohjustetaan muita päätöksiä"

- jos rahaston summat nousevat 2 000 miljardiin ja ne rahat otetaan euromailta, se on Suomelle 2,5 % eli 50 miljardia, joka on sama kuin Suomen valtion budjetin loppusumma.

ja vasenryhmän Markus Mustajärvi sanoi: "(...) ensin lähtökohtatilanne oli 440 miljardia euroa, tämä yhteinen sitoumus, sitten se nostettiin yli 700 miljardiin, nyt puhutaan jo siitä, että riittävä taso on 2 000 miljardia euroa. Ja kaiken kukkuraksi rakennetaan semmoinen pankkitukilinko, mikä on Euroopan vakausmekanismi, jota ei pysty valvomaan yhtään kukaan."

sekä

"Pahoittelen ja olen ihmetellyt, että vasemmalla laidalla, kun on näköpiirissä se, että on rakentumassa pahempi, syvempi ja laajempi talouskriisi, ennennäkemätön kriisi, vielä rajumpi kuin 1920-1930-lukujen vaihteessa, halu ja kyky tällaisen talousanalyysin tekemiseen on aika lailla olematon. (...)

Nämä talousratkaisut pitää nähdä myöskin osana suurempaa kehitystä. EU-jäsenyyden aikana sanottiin, että tämähän ei tarkoita yhteistä rahaa. Yhteisen rahan jälkeen meille on tullut ERVV ja Euroopan vakausmekanismi, tai se on tulossa, mutta me olemme omalta osaltamme jo hyväksyneet. On tullut presidentti.

Nyt puhutaan sitten talouspolitiikan koordinaatiosta, ja kun sitä tietä kuljetaan vielä pidemmälle ja siitä on jo ensimmäiset luonnospaperit Euroopan unionista nähty, niin se tarkoittaa myöskin työmarkkinoitten säätelyä, sitä, että Euroopan unioni tulee jäsenvaltioitten sosiaalipolitiikkaan, alkaa painostaa ja osin päättääkin muun muassa siitä, minkälaisia eläkeikä- ja eläkeratkaisuja missäkin maissa tehdään. Tämä on aivan johdonmukainen kehityskulku, ja ne, jotka ajavat tätä, ovat loogisia ja ovat siinäkin loogisia, jos hyväksyvät sitten lopulta sen, että mennään liittovaltioon. Jos tämä polku kuljetaan loppuun asti, niin silloin mennään.

Kun kuitenkin itse olen ajatellut, että pysyn samalla kannalla ennen vaaleja ja niiden jälkeen varsinkin, jos on kyse isosta periaatteellisesta asiasta tai oikeastaan asianipusta, niin siitä syystä minäkin esitän, että tämä hallituksen esitys hylätään.

Sen lisäksi olen tehnyt lausumaesityksen, joka kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää puolueettoman arvion ERVV:n, EVM:n ja Euroopan keskuspankin Suomelle aiheuttamista maakohtaisista talousriskeistä ja taloudellisten sitoutumusten kokonaisvaikutuksista."

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellähän kukaan ei tunnu, ei eduskunnassa eikä hallituksessa, tietävän sitä, kuinka luja tämä lieka on, mihin meidän pää on laitettu.

Tosiasiahan on, että kaikki suomalaiset pääsevät Luxemburgin suurherttuakunnassa perustetun pankin jäseneksi, vaikka eivät kovin innokkaasti ole sinne hakeutumassakaan. Onhan se nyt järkyttävää, että jos alun perin alettiin puhua 40 miljardin euron sitoumuksesta, sitten se lähestulkoon tuplaantuu ja ihan tuoreeltaan on puhuttu, että riittävä volyymi näille tukipaketeille olisi 2 000 miljardia euroa. Onhan tämä kehitys aivan järjetön.

Kun kysyttiin sitä, mikä lääke olisi sitten semmoinen, mitä oppositiokin voisi esittää hallitukselle, niin ainakin se olisi sitten avoimuuden lisääminen. En minä nyt näe millään, että Euroopan vakausmekanismi, se luonnos, mikä nyt on meillekin tuotu nähtäväksi, ja toistapa ei ole sitten vielä näkynytkään, on sellainen, että siellä toimitusjohtajasta johtokunnan jäseniin, hallintoneuvoston jäseniin ja työntekijöihin kaikilla on sitten syytesuoja.

Tilintarkastus hoidetaan ohi kaikkien virallisten instituutioitten Euroopan unionissa. Valtaosa papereista on salaisia, ja en minä tiedä, jos kauhukuva tästä Euroopan vakausmekanismista pitää ajatella ja tämä vakausmekanismihan on nimenomaan yhtiö, niin siitäkö se sitten riemu meillekin repeää, jos siellä pääjohtajana on kreikkalainen ja tilintarkastuksesta vastaavat italialaiset.

Kyllä kai lääke siihen olisi, että omat maat, hallitukset, pankit vastaavat omista vastuistaan mahdollisimman pitkälle eikä niin, että tämmöinen valtava potti, mikä nyt kerätään, on tietyntyyppistä isännätöntä rahaa, jota hallinnoidaan ohi kaiken demokraattisen valvonnan. Kyllä ainakin vasemmalla ja myöskin vihreissä, kun niin paljon on ollut puhetta siitä, että Euroopan unionissa pitää vaalia avoimuutta, niin tässä nyt olisi sen paikka.

Arvoisa puhemies! Vielä siitä, mitenkä nämä aiemmat päätökset ovat menneet. Valitettavasti kiistaton tosiasia on se, että vähän yli viikon aikana vasemmistoliitto on kääntänyt kelkkansa Suomen perustuslaissa, EU:n perustuslaissa, ERVV:ssä ja Euroopan vakausmekanismissa. Nämä kaikki, jokainen jo yksinään, ovat valtavan isoja asioita."

ja perussuomalaisten Pietari Jääskeläinen: "Kaiken kaikkiaan tämä EU:n moraalinen kriisi on johtamassa siihen, että Suomi ja muut vielä takauskelpoiset maat - niitähän on enää vain 13, ja jatkuvasti nämä maat ovat vähenemässä - joutuvat nostamaan takausten määrää ja pahimmassa tapauksessa jopa kolminkertaistamaan sen tämän kriisin välttämiseksi. Tällöin Suomen takausten määrä nousisi jopa lähelle 50 000:ta miljoonaa euroa eli valtion budjetin suuruiseksi. Maamme hallitus pelaa hasardia veronmaksajiemme rahoilla. Velkamaiden moraalittoman tukemisen takia Suomi on menettämässä itsemääräämisoikeutensa ja veronmaksajat rahansa. Euroopan unionista ollaan luomassa kriisiä käyttäen liittovaltio."

eli mitään paljon puhuttuja vakuuksia ei ole eikä tule mutta maksaa saa. Mitään valvontaa ei (ERVV:ssa eikä EVM:ssa) ole eikä tule mutta saapa joku hallitushenkilö kivan ja lokoisan "pankki"viran josta ei makseta veroa ja syytesuojakin on luvattu, täysi vastuuvapaus.

Saati että Suomen itsenäisyys menee.

Kaikki puheenvuorot täällä  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_41_2011_ke_p_1.shtml

ja sitten ne nimet...

JAA-ÄÄNET

Alanko-Kahiluoto Outi /vihr

Brax Tuija /vihr

 

 

 Niinistö Ville /vihr

 Sinnemäki Anni /vihr

Soininvaara Osmo /vihr

Toivola Jani /vihr

Tynkkynen Oras /vihr

 Karimäki Johanna/vihr

 

Blomqvist Thomas /r

Nauclér Elisabeth /r

Gestrin Christina /r

Gästgivars Lars Erik /r

Henriksson Anna-Maja /r

Nylander Mikaela /r

Thors Astrid /r

Wallin Stefan /r

Wideroos Ulla-Maj /r

 

Ahvenjärvi Sauli /kd

Jääskeläinen Jouko /kd

Räsänen Päivi /kd

Östman Peter /kd

 

Arhinmäki Paavo /vas

Kalliorinne Risto /vas

Korhonen Martti /vas

Kyllönen Merja /vas

Lapintie Annika /vas

Modig Silvia /vas

Pekonen Aino-Kaisa /vas

Tiainen Eila /vas

Virtanen Erkki /vas

 

Grahn-Laasonen Sanni /kok

Harkimo Leena /kok

Heinonen Timo /kok

Holmlund Anne /kok

Jaskari Harri /kok

Jokinen Kalle /kok

Kanerva Ilkka /kok

Katainen Jyrki /kok

Kataja Sampsa /kok

Kauma Pia /kok

Kiuru Pauli /kok

Lehti Eero /kok

Mäkelä Outi /kok

Mäkinen Tapani /kok

Mäntymaa Markku /kok

Männistö Lasse /kok

Orpo Petteri /kok

Pelkonen Jaana /kok

Ravi Pekka /kok

Risikko Paula /kok

Salolainen Pertti /kok

Sankelo Janne /kok

Sarkomaa Sari /kok

Sasi Kimmo /kok

Satonen Arto /kok

Stubb Alexander /kok

Suutari Eero /kok

Tolvanen Kari /kok

Vahasalo Raija /kok

Vapaavuori Jan /kok 

Vikman Sofia /kok

Virkkunen Henna /kok

Virolainen Anne-Mari /kok

Zyskowicz Ben /kok

Wallinheimo Sinuhe /kok

 

Backman Jouni /sd

Feldt-Ranta Maarit /sd

Filatov Tarja /sd

Gustafsson Jukka /sd

Guzenina-Richardson Maria /sd

Hiltunen Rakel /sd

Huovinen Susanna /sd

Jungner Mikael /sd

Kantola Ilkka /sd

Karhu Saara /sd

Kari Mika /sd

Kiljunen Anneli /sd

Kiuru Krista /sd

Koskinen Johannes /sd

Kumpula-Natri Miapetra /sd

Kuusisto Merja /sd

Kymäläinen Suna /sd

Kärnä Jukka /sd

Lindtman Antti /sd

Lipponen Päivi /sd

Myller Riitta /sd

Mäkisalo-Ropponen Merja /sd

Ojala-Niemelä Johanna /sd

Paasio Heli /sd

Paatero Sirpa /sd

Rajamäki Kari /sd

Peltonen Tuula /sd

Piirainen Raimo /sd

Saarinen Matti /sd

Salonen Kristiina /sd

Tainio Hanna /sd

Tuomioja Erkki /sd

Tuppurainen Tytti /sd

Urpilainen Jutta /sd

Väätäinen Tuula /sd

Viitanen Pia /sd

Viitamies Pauliina /sd

---------------------------------------------------------

EI-ÄÄNET

Mustajärvi Markus /vr

Yrttiaho Jyrki /vr

 

Alatalo Mikko /kesk

Anttila Sirkka-Liisa /kesk

Hautala Lasse /kesk

Kaikkonen Antti /kesk

Kalli Timo /kesk

Kalmari Anne /kesk

Katainen Elsi /kesk

Kerola Inkeri /kesk

Kiviniemi Mari /kesk

Kiviranta Esko /kesk

Kääriäinen Seppo /kesk

Lintilä Mika /kesk

Lohi Markus /kesk

Maijala Eeva Maria /kesk

Paloniemi Aila /kesk

Pekkarinen Mauri /kesk

Pirttilahti Arto /kesk

Puumala Tuomo /kesk

Rehula Juha /kesk

Reijonen Eero /kesk

Rossi Markku /kesk

Saarikko Annika /kesk

Savola Mikko /kesk

Sipilä Juha /kesk

Tiilikainen Kimmo /kesk

Torniainen Ari /kesk

Tölli Tapani /kesk

Vehkaperä Mirja /kesk

Vehviläinen Anu /kesk

 

Kontula Anna /vas

 

Eerola Juho /ps

Elomaa Ritva /ps

Hakkarainen Teuvo /ps

Halla-aho Jussi /ps

Hirvisaari James /ps

Hongisto Reijo /ps

Immonen Olli /ps

Jalonen Ari /ps

Joutsenlahti Anssi /ps

Jurva Johanna /ps

Juvonen Arja /ps

Jääskeläinen Pietari /ps

Kettunen Pentti /ps

Kivelä Kimmo /ps

Kokko Osmo /ps

Lindström Jari /ps

Lohela Maria /ps

Louhelainen Anne /ps

Mäkipää Lea /ps

Mäntylä Hanna /ps

Mölsä Martti /ps

Niikko Mika /ps

Niinistö Jussi /ps

Packalén Tom /ps

Ruohonen-Lerner Pirkko /ps

Saarakkala Vesa-Matti /ps

Soini Timo /ps

Soukola Ismo /ps

Tolppanen Maria /ps

Tossavainen Reijo /ps

Turunen Kaj /ps

Tuupainen Kauko /ps

Vähämäki Ville /ps

Väätäinen Juha /ps

-------------------------

POISSA

 

Haapanen Satu /vihr

Haavisto Pekka /vihr

 

Nylund Mats /r

 

Palm Sari /kd

Rauhala Leena /kd

 

Komi Katri /kesk

Lehtomäki Paula /kesk

Leppä Jari/kesk

RantakangasAntti /kesk

Rundgren Simo /kesk

 

Heikkilä Lauri /ps

Koskela Laila /ps

Mattila Pirkko /ps

Oinonen Pentti /ps

Virtanen Pertti /ps

 

Myllykoski Jari /vas

Uotila Kari /vas

 

Eloranta Eeva-Johanna /sd

Ihalainen Lauri /sd

Skinnari Jouko /sd

Taimela Katja /sd

 

Autto Heikki /kok

Eestilä Markku /kok

Hemmilä Pertti /kok

Häkämies Jyri /kok

Kopra Jukka /kok

Kurvinen Esko /kok

Lauslahti Sanna /kok

Matikainen-Kallström Marjo /kok

Toivakka Lenita /kok

 

edit: jostain syystä Karimäki Johanna/vihr oli hypännyt POISSA-listaan vaikka hän äänesti JAA. Korjasin tiedon. Mitä lie kikkailee tämä blogi-alusta koska WP:ssa oleva alkuteksti ja -lista on yhä oikein.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Muuan valistunut lukija kommentoi s-postiini ERVV-äänestystä seuraavasti:

Yhteenvetoni on, että näyttää siltä, että ERVV antaa valtuudet

vallansiirtoon + varainsiirtoon

Kuten Sailas kritiikissään radiossa sanoi vaarat ovat siinä, että ERVV:n sisältö on taipuvainen muuttumaan. Kun tällä viikolla äänestetään 440 miljardista, lokakuun puoliväliin mennessä koko tukijärjestelmä ja sen summat saattavat olla toisenlaisia.

Saatika sitten, mitä tarkoittaa EU:n talouskoordinaatio.

En käsitä, millaiselle prosessille, toimenpiteille ja summille tässä annetaan valtuutus. Ja tuntumani keskustelun perusteella, että myöskään eduskunta ei käsitä.

Paitsi muuten Alexander Stubb, joka on askeleen edellä ymmärryksessä. Stubbin blogi tänään!
- puhuu talouskoordinaation puolesta
- puhuu taloustsaarin/komissaarin puolesta

"Akuuttiin kriisiin ja Kreikan tilanteeseen on löydettävä ratkaisu - samoin kuin vakuuskysymykseen siten, että se yhtälailla kelpaa niin meille, kuin on hyväksyttävissä muille. Sen jälkeen euroalueen sääntöjä on vahvistettava.

Yhteinen valuutta edellyttää talouspolitiikan koordinaatiota. Tänään keskiviikkona parlamentti äänestää taloushallintopaketin (ns. 6-pack) hyväksymisestä.

Muitakin ajatuksia budjettikurin tiukentamisesta on esitetty; muun muassa sitä, että vahvistetun yhteistyön pohjalta halukkaat jäsenmaat voisivat sopia tiukemmista budjettisäännöistä.

Otin kantaa kaksoishatutetun budjettikomissaarin tai -tsaarin puolesta, jonka tehtävänä olisi valvoa budjetteja hiukan samoin kuin kilpailukomissaari valvoo tällä hetkellä kilpailupolitiikkaa. Tätä pääministeri Katainenkin esitti vastikään.

Budjettikoordinaatiossa komissiolla olisi oltava vahva rooli, eikä asiaa saisi jättää pelkästään jäsenmaiden keskinäiseen harkintaan ja sääntöjen rikkomisesta tulisi seurata rangaistus.

Lopuksi kasvua olisi tuettava mm. sisämarkkinoiden toimintaa helpottamalla ja todellisten eurooppalaisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomisella." iloitsee Stubb.

Hieno päivä Strasbourgissa, 28.9.2011
http://www.alexstubb.com/fi/
----------------
RS: Liittovaltiomies Stubb iloitsee, minä en.
ERVV ja EVM:hän ovat yhtä digitaalista sisämarkkinaa, oikeaa varallisuutta siellä ei ole yhtään mikäli veronmaksajilta ei saa revittyä.

Marko Sihvonen

Riikka, kokovartalomulkut :D

Lalli Laaksonen

Kaikki tähän tarvittavat varat on otettava yksityisistä omaisuuksista niiden suhteessa. Ei kuitenkaan TyEL-varoista. Eikä siis myöskään työstä.

Marko Sihvonen

I will never forget you... and you greatfull husband.

Menikö oikein :D

Marko Sihvonen

I will never forget you... and you greatfull husband.

Menikö oikein :D

Pertti Ikonen

Olen yli 50-vuotias ja jo lapsuudesta asti olen tottunut siihen, että televisiouutisista kuulen mitä maassa tapahtuu ja ollaan ns. päätetty meidän kansalaisten puolesta - asioistamme jossain.

Muistankin usein 1970-luvulla telkkariuutisista kuulleeni, että nyt maidon ja voin hinta muuttuu näin paljon ja palkkoja korotetaan tämän verran.

Ihan oikeasti ei meitä kansalaisia tarvita mihinkään tässä maassa kuin maksamaan kiltisti verot ja katsomaan iltauutisten verkkaisella tahdilla esittämää propagandaa. Ihan kuin nämä uutistenlukijat olisivat käyneet kansalaisten psyykkaaja-kurssit ennen kuin ovat uutistenlukijoiksi telkkariin päässeet.

Roni Huhta

Hajoita ja hallitse, vararikkoisia osavaltioita on helpompi kontrolloida.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Merkille pantavaa:
- Yhdeksän (9) Kokoomuslaista poissa [selkeästi pelko motiivina]
- Viisi (5) Perussuomalaista poissa [pelko vai tyhmyys?]

- Vasemmisto (paitsi Mustajärvi ja Yrttiaho) kulkee Velkatalkoo-Jyrkin viittottamaa tietä takinkääntäjä-Arhimäen johdolla. [Totaalinen tyhmyys sekä myös pelko]

Demareita ei kannata edes kommentoida - täysin letkuselkäisiä opportunisteja.

Henry

Käyttäjän Ellinoora kuva
Elli Noora

Eliitin toimet sujuvat täydellisesti käsikirjoituksen mukaan !
Puolueiden johdot on varmaan painostanut "suostutellut", kansanedustajiaan, äänestämään halutulla tavalla.Tämä vaan haiskahtaa niin pahasti koko juttu,kun KAIKKI demaritkin on "JAA".

Olemme pian tilanteessa jossa on liian myöhäistä perua mitään.Suomi neito on syvässä suossa.

http://labyrinthpsycho.blogspot.com/

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hilda K avaa ERVV-asiaa lisää Verkkomediassa:

ERVV: Tähtitieteellisiä summia pankkien tukemiseen
ERVV-vakausvälinettä koskevan lain valmistelu alkoi eduskunnan elimissä elokuussa 2010, eikä sitä ole varsinaisesti otettu vielä käyttöön. Silti sitä jo nyt halutaan muuttaa.

Vasemmistoa ja demareita äänestäneet suomalaiset saatiin viime vaaleissa perussuomalaisten kanssa uurnille, koska vaikutti siltä, että vasemmisto vastusti liittovaltiokehitystä sekä niinsanottua kriisiapua euroalueen pankeille.

Kansalaisille uskoteltiin ennen vaaleja, että Suomi saa korolliset vakuudet antamilleen kriisilainoille ja takauksille. Puhetta vakuuksista ovat jatkaneet hallituspuolueiden edustajat edelleen, vaikka väitteille ei näytä olevan katetta.

Onko tv-ruudusta eduskunnan täysistuntoa seuraavien vaieten hyväksyttävä, että kansalaisille ja kansanedustajille puhutaan muunnettua totuutta puoluepoliittisen tarkoituksenmukaisuuden nimissä?

Toinen seikka oli Suomelle ERVV-vakausvälineestä koituvan maksuosuuden määrä.
Suomen väitettiin kärsivän lystissä vain kohtuullisia määriä, summat liikkuivat muutamissa miljoonissa euroissa. Keskiviikkona 28.9.2011 eduskunnan eteen lykätään kuitenkin päätettäväksi ERVV-lakiluonnos, jossa vakuuksista ei puhuta mitään eikä Suomen todellisten rahavastuiden määrää osata sanoa.

On esitetty ERVV-EVM-bailout -rahaston vaativan jopa neljän tuhannen miljardin (4 biljoonaa) kokonaissummia.
- Nämä miljardit uppoavat pankkien tukemiseen, sanoo Daniel Gros, joka johtaa Centre for European Policy Studies tutkimuslaitosta.
- EU:n byrokraatit eivät uskalla kertoa totuutta rahasummista poliitikoille ja lainlaatijoille, The Financial Times kertoo.

Euroalueen 91 suurinta pankkia tarvitsevat neljä tuhatta miljardia (4 biljoonaa) euroa pelkästään ensi vuoden kuluessa selviytyäkseen velkakuormasta samalla, kun rahalaitokset kieltäytyvät enää lainaamasta toisilleen Euroopan alueella.

Jollei näitä pankkeja kansallisteta eli oteta valtioiden haltuun, ainoaksi maksajaksi jäävät euroalueen kansalaiset.

The Financial Times kertoo, ettei EU:n, EKP:n ja IMF:n päällikkötaso ole kertonut lakeja säätäville kansanedustuslaitoksille olennaisia tietoja pankkisektorin velkaantumisesta, vaikka parlamentit ovat hyväksymässä paraikaa hirviömäistä EVM-vakausvälinelainsäädäntöä, joka takaa pankeille rajattoman pääsyn veronmaksajien rahoihin.

Vakausvälinerahaston koon kasvattaminen tapahtui hiljattain ilmoitusasiana valtioille, ja se on osoittautunut hankalaksi asiaksi monissa lainanantajamaissa, eritoten Saksassa, Suomessa ja Hollannissa.

Peter Spiegel kirjoittaa, ettei kansanedustajia haluta pelotella turhilla lisätiedoilla ja erilaisten toimintavaihtojen tai mahdollisuuksien vertailemisella, etteivät he jättäisi lakiehdotusta hyväksymättä.

EVM-ERVV:n odotetaan valmistuvan käyttöön muutamissa viikoissa.

Rahaa ryöstetään kansoilta kuin maailmansotien aikaan

FT sanoo lainasummien tuhoavan lainaajavaltioiden oman talouden ja syöksevän ne ahdinkoon. Kaavailtu, noin 440 tuhannen miljoonan euron summa, ei selvästikään riitä EVM:lle, FT sanoo.

Summa on kuitenkin järkyttävän suuri maksajavaltioiden kansantalouksien näkökulmasta.

Vaikka 4 tuhatta miljardia pitää maksukyvyttömän pankkisektorin pinnalla vain noin vuoden päivät, se merkitsee kolmasosaa euroalueen bruttokansantuotteesta, joka on noin 12 tuhatta miljardia.

Jos euroalueen kansanedustajat äänestävät EVM-ERVV:n puolesta, koko euroalue muistuttaa kohta Kreikkaa, jonka sairaaloista loppuvat lääkkeet, verovirastosta tulostinmuste ja kouluista kynät ja paperit.

Kreikka on jo tilanteessa, jossa sen vuotuiset velanhoitokulut ylittävät koko kansallisen verokertymän. Kansalaisilta verotetaan brutaaleilla keinoilla erilaisia uusia maksuja.

Valtio ryöstää kansalaistensa omaisuutta tavalla, jollaista ei ole nähty sitten maailmansotien...

http://www.stern.de/politik/deutschland/bundeshaus...

Suomen taloutta tuhotaan silmät ummessa

Kun Suomessa eduskunta pannaan keskiviikkona 28.9. äänestämään vakausvälineestä monet kansanedustajista eivät ymmärrä, mistä äänestävät.

Surullista on, että eduskunnan virkamieskunta tai edes puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät ole kaikesta päätellen tehneet parastaan hankkiakseen joka napinpainajalle hyvissä ajoin suomenkielisen selostuksen siitä, mitä ERVV-vakausvälineeseen mukaan meno Suomelle tarkoittaa.

Käännöksen puutetta valiteltiin edustajien puheenvuoroissa vielä edellisessä täysistunnossa.

Suomella ei ole varaa ottaa lisää maksuvastuuta. Suomi on jo niin suurissa rahaongelmissa, että se joutuu lainaamaan ulkomaisilta pääomatakaajiltaan syömävelkaa seitsemisen miljoonaa euroa pelkästään selvitäkseen kuluvan vuoden kansantalouden kustannuksista.

Outoa on, että Suomen valtiota lainoittavat kansainväliset suurpankit ovat niitä samoja, jotka hyötyvät ERVV:stä eniten.

ERVV-rahaimuri kasvattaa maksuvelvoitetta yli Suomen kantokyvyn, se on varmaa,
mikäli hallituspuolueiden kansanedustajat äänestävät esityksen läpi eduskunnassa keskiviikkona 28.9.2011.

Lakiteksteistä alla ilmenee, ettei voimassa olevassa laissa eikä uudessa lakiehdotuksessa ole mainintaa Suomen ministereiden lupaamista lainavakuuksista.

Valtionvarainministerin ja kansanedustajien puheet Suomen neuvottelemista lainatakuista ovat siis olleet väärinkäsitystä, jota valtiovarainministeri ei ole kansalaisille tai kansanedustajille toistaiseksi oikaissut.
***

"2 § Voimassa oleva lakiteksti:
Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja muiden velkasitoumusten, muiden Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien velkojen sekä niihin liittyvien koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muiden sopimusten sekä niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa enintään 7,92 miljardin euron määräisten velkojen ja niihin liittyvien sopimusten vakuutena.
— — — — — — — — — — — — — —
Ehdotus uudeksi lain sanamuodoksi:
2 § Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja muiden velkasitoumusten, muiden Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien velkojen sekä niihin liittyvien koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muiden sopimusten sekä niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa enintään nimellisarvoltaan 13 974,03 miljoonan euron määräisten velkojen ja niihin liittyvien sopimusten vakuutena.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa annettuihin valtiontakauksiin siltä osin kuin kyse on tämän lain voimaantulon jälkeen syntyvistä veloista ja niihin liittyvistä sopimuksista."

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1305

------
------
Joko aukeaa miksi vastoin tapojani minua kiroiluttaa?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Asioita seuranneet lienevät huomanneet, että Jenkit syöttivät aivan samanlaisen kasan paskaa (velkaa) omille piensijoittajilleen ja veronmaksajilleen 2008 (tai se lensi silloin tuulettimeen). Kun kukaan ei siellä älähtänyt, on uutta sontakuormaa ladattu huikeaa vauhtia, eikä kukaan huomaa vieläkään mitään.

Sama toistetaan täällä Euroopassa ja sudet kieppuvat lammaslauman ympärillä. Missäköhän lampaat saavat vihdoin tarpeekseen ja pistävät vähälukuiset sudet järjestykseen tai aloittavat avoimen kapinan?

Kolmisenkymmentä vuotta on poliittinen eliitti pystynyt vuosittain tuplaamaan tyhmyytensä, eikä näytä poikkeavan tälläkään kertaa linjalta. Sääli meitä taviksia...

Käyttäjän JanneLinna kuva
Janne Linna

Ymmärtämättömät äänestivät älyttömien keksimän huijauksen puolesta.

Olen pahoillani Suomi, sinut on myyty...

Tommi Mäkinen

anteeksi ranskani, mutta ihme vitun spedeilyä toi vasureitten(kin) sekoilu?

(17.3.2011):
"Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vastustanut niin lainoja kuin takauksiakin.

Vasemmistoliiton lähtökohtana on ollut se, että unionin perussopimuksessa sovittiin kunkin unionimaan vastaavan itse asioistaan.

Vasemmistoliiton mielestä kevytmielisesti jonkin unionimaan holtittomalle hallitukselle lainanneet pankit ja suursijoittajat kärsikööt nahoissaan, jos holtiton maa ei pysty maksamaan kaikkia velkojaan tai ei maksa niitä ajoissa. Jos sitten jokin pankki siihen kaatuu, niin sen maan hallitus ottakoon pankin haltuunsa. Silloin kevytmielisesti toimineen pankin omistajat kärsivät kevytmielisyydestä."
http://www.vasextra.fi/politiikka/hallituspolitiik...

Markku Kanniainen

Jos haluat tietää miksi Vasemmistoliitto, SDP ja oikeastaan kaikki puolueet perussuomalaisia lukuunottamatta sanovat yhtä ja tekevät toista niin suosittelen lukemaan kirjan nimeltä Lumedemokratia. Vaikka kirjassa on (anteeksi ranskani) myös asenteellista paskaa, niin aika mielenkiintoisen kuvan se antaa demokratiamme tilasta. Oletko valmis nielemään punaisen pillerin ja katsomaan miten syvälle kaninkolo menee?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Markku Kanniainen,

tai vaikka Kalevi Sorsan elämänkerta :D

Kalevi Sorsa´vuonna 1992 kirjassaan UUSI ITSENÄISYYS, luku Kovalla markalla pehmeään yhteiskuntaan

sivu 134:
"Euroopan yhdentymisprosessia ei enää pysähdytä mikään, eivät edes kansanäänestykset."

"Lopulta on selkeästi ymmärrettävä, etteivät tämän päivän sosialistipuolueet enää ole työväestön luokkapuolueita. "

"Suhteessa EY:hyn tulee Euroopan sosialidemokraateilla olla päämääränä järjestön muuttaminen aikaisempaa demokraattisemmaksi ja samalla Euroopan muuttaminen aikaisempaa sosialistisemmaksi. EY:n suurimpana poliittisena ryhmänä sosialidemokraateilla ja sosialisteilla on mahdollisuus merkittäviin aloitteisiin ja saavutuksiin ennen kaikkea näillä alueilla."

Sivu 239:
"Eurooppalaisuus avaa huikaisevan tehtäväkentän. Integraation vaaliminen liittyy luontevasti vasemmiston perintöön. Tämän hetken suuri tehtävä on varustaa EU (ja Eta) päätösvaltaisilla demokraattisilla elimillä."

Sivu 245:
"Toisaalta valtiosäännön uudistus lisää ratkaisevasti hallituksen toimintamahdollisuuksia. Hallitus ei enää tarvitse työmarkkinajärjestöjen ja opposition tukea."

Sivu 261:
"Julkisen sektorin tehostaminen on uusi tehtävä. Se on kehitettävä kilpailukykyiseksi yksityiseen sektoriin nähden. Tämä on nimenomaan sosialidemokraattien tehtävä, koska kukaan ei epäile heitä julkisen sektorin romuttamis- ja yksityistämispyrkimyksistä."

Tommi Mäkinen

jokseenkin tuttu juttu on lumedemokratia ja kaninkolossa ollaan jo niin syvällä etten mm. hesariin/yleen oo aikoihin tietyissä jutuissa uskonut, puhutaan sitten Libyan "kapinallisista", sikainfluenssan vaarallisuudesta/rokotteen turvallisuudesta, "ilmastonmuutoksesta", 9/11"totuudesta", mitä näitä kusetuksia ny sitten onkaan ;) M-15 (Uusis) kertoi tylyjä juttuja pylvästalolta viime kaudella..

Petteri Sahlsten

Mikäli Suomalaisista olisi edes prosentti vähänkin samanlaisia kuin Riikka, ei tätäkään katastrofia olisi tapahtunut. Henkilökohtaisesti muumittaa tämä poliitikkojen puusilmäisyys todella raskaasti. Noo siinäpä sitten poliitikot ihmettelevät, kun joku hermostuu niin pahasti, että ampuu jonkun niistä. Veikkaan, että viiden vuoden sisällä Suomessa tullaan murhaamaan poliitikko. Tämä on hyvin valitettavaa kehitystä, mutta demokratian ylikävelyllä tulee varmasti olemaan seurauksia. JA HUOM. ITSELLÄNI EI OLE MOISIA AIKEITA, KUNHAN SPEKULOIN TÄSSÄ MAHDOLLISTA KEHITYSTÄ.

Petri Muinonen

"Noo siinäpä sitten poliitikot ihmettelevät, kun joku hermostuu niin pahasti, että ampuu jonkun niistä. Veikkaan, että viiden vuoden sisällä Suomessa tullaan murhaamaan poliitikko."

Ei hämmästyttäisi.

Niin, tulikin mieleeni: oliko rikoksen suunnitteleminen Suomessa lainkaan rikos? Siis kv. terrorismilakien alaisuuteen kuuluvasta rikoksestahan ei kai automaattisesti ole kyse, jos poliitikon aikoisi murhata? Entäpä jos suunnittelu olisi julkista, jos siihen ei liity vihapuhetta, vaan kliininen anonyymiksi jäävään kohteeseen viittaaminen? :/

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Oletteko muuten tämän nähneet? Kylmä totuus: Suomi on virallisesti EU:n alamainen http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=9&id=1314

t. piiroinen

Eero Lehtikin (kok) maanpettureiden joukoissa. Olipa yllätys.

Petteri Sahlsten

Eero Lehti oli ennen vaaleja "hieman" mönkään menneen gallupin pääarkkitehti. Eero Lehti, kun sattuu omistamaan taloustutkimuksen...

Käyttäjän RikuMaki kuva
Riku Mäki

Occupy Wall Street

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2042317/Oc...

Sitten kun tämä ilmiö vuoden päästä saapuu Suomeen ei nykyisten takinkääntäjien takkeja enää pidää antaa heille käännettäväksi. Ei muuta kun jorpakkoon ja risusavottaan koko poppoo. Anteeksi ei anneta selkärangattomuuttansa.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Riikka, kyllä sinut olisi pitänyt valita valtionvarainministeriksi - ja vaikka pääministeriksi siinä samalla. Olisi ainakin saatu rehellisiä kannanottoja ja puhuja olisi ymmärtänyt, mitä kirjoittaa. Kiitokset jälleen kerran.

Näitä hallituksen peesaajia minä jaksan ihmetellä. Kenen ihmeen etua he haluavat? Haluavatko he, että Suomesta tosiaan tulee EU:n pikkuinen pohjoinen periferia tai Venäjän luoteinen periferia?

Hannu Rytilä

Hallituksemme on tavallaan rehellinen. He vain toteuttavat sitä politiikkaa mitä heille on kerrottu. Jos ette tee mitä me Illuminati vaadimme niin tapahtuu ikäviä asioita. Kun poliitikkosukupolvet ovat vaihtuneet vähitellen, nykyisiltä puuttuu historian taju. Illuminati pyörittää täysillä systeemiä - ja sinä ja minä olemme osa sitä! Minullakin on kaikki etukortit ja pankki-luottokortit ja kännykkä joiden kautta meitä ohjataan.

Heinävedellä asiat ovat ehkä vähän paremmin. Pidä pintasi Riikka

Hannu Rytilä

Breivik Suomeen sovellettuna.

Petri Muinonen

Kiitos, Riikka.

Häpeän kansanedustuslaitoksemme tilaa. Häpeän sitä, että hallituspuolueet ovat täynnä ihmisiä, joilla ei ole globaalista talouden tilasta ymmärrystä sen vertaa, minkä saa jos lukee vain kymmenenkin kertaa vuodessa The Financial Timesin kannesta kanteen kymmenen vuoden ajan ja ymmärtää edes pääosin lukemansa.

P U I S T A T T A A, että muutamia kuukausia kestävä väärä turvallisuuden tunnetta halutaan maksattaa nuoremmilla suomalaisten sukupolvilla vähintään vuosikymmenen ajan. Sen verran 14 miljardin euron vajeen kiinnikiriminen vie parhaassakin talousskenariossa, kun pohjalla on jo hoidettavana pitemmän aikavälin kestävyysvaje. Ja lisää on tulossa, vai kuka luulee tosissaan että tämä loppui tähän?

Pekka Heikkinen

Voisihan sitä soittaa tutuille tuonne idän suuntaan ja tiedustella olisiko junia vapaana. Yleensä on.

Petri Muinonen

Ajattelitko Savoa vai peräti Venäjää? Eikö länsi (Ruotsi tai Kanada) ole maanpakolaiselle uskottavia vaihtoehtoja? :D

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Ainakin 20v.kestää ennen kuin takausvastuut ja nyk.valtionvelka on saatu edes puolitettua.
Miten näin vähäälyisiä ihmisiä voi edes olla pääkallonpaikalla?

Käyttäjän juhanikahelin kuva
Juhani Kahelin

Äänestyksen jälkeen ihmettelin poissaolijoiden suurta määrää.

Vihreiden osalta löysin Riikan listasta 7 Jaa ääntä. Sitten löysin kaksi Poissa olijaa. Vielä puuttui yksi. Lopulta tämäkin "poissa olija" löytyi hännän huippuna Riikan listasta.

Kolmesta "poissaolleesta" ainakin yksi istui salissa heti äänestystä seuranneen välikysymyskeskustelun alussa?

Mitä tästä päättelemme?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Päättelemme, että joku arvelee kantaa ottamattomuuden pelastavan nahkansa.

Päättelemme, että joillain on omatunto mutta ei moraalista rohkeutta.

Päättelemme, että ryhmäkuria ( lue: "me ei enää oteta sua ehdokkaaksi jos et tottele!") on käytetty.

Päättelemme, että asiat on menossa päin h-vettiä ei vain Suomessa vaan koko maailmassa.

----
Sain Viron suunnaltakin kirjeen jossa pelätään Viron hallituksen hyväksyvän ERVV:n.

EU:n liittyminen on - sanoi kirjoittaja - tehnyt Virolle paljon hallaa. Palkat alhaalla ( noin 600-700 e/kk), eläkkeet alhaalla (alle 300 e/kk) mutta hinnat eu-tasoa = mahdoton yhtälö toimeentulon kannalta.

Eli kun tässä nyt päättäjämme meitä sitovat vaikka mihin (vastoin vaalien alla annettuja lausuntoja) ja Velkatalkoo-Jykä hehkuttaa kilpailukykyä mittaavia stressitestejä...eli samaa kuin Saksan VM Roessler ehdotti jo 10. elokuuta: EU mittaa maiden kilpailukykyä ja jos palkat ovat liian korkeat eli haittaavat EU:n kilpailukykyä niin liian isojen palkkojen maksamisen salliva jäsenmaa saa rangaistuksen.

Tätäkö Kokoomuksen äänestäjät halusivat: nälkäpalkkaa ja sumeaa velkataakkaa?
Turha väittää ettei tiennyt. Kaikki merkit olivat näkösällä kunhan vain katsoi oikeaan suuntaan.

Hannu Rytilä

Viro on edelläkävijämaa. Heidän matala elintasonsa on se, mihin meidän muidenkin pitää tulevaisuudessa totutella. Se on Illuminatin tavoite.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Juhani Kahelin,

mistä lie johtuu että Karimäki Johanna/vihr oli hypännyt POISSA-listaan, en tiedä. Hän äänesti JAA.

Alkuperäistekstissä eli WP:ssa kasaamassani listassa teksti ja nimilista on yhä oikein.

Käyttäjän juhanikahelin kuva
Juhani Kahelin

Tarpeellinen täsmennys.

Tästä tuleekin mieleen Iltalehden selvitys siitä ketkä vaalikoneissa ennen vaaleja ilmoittivat vastustavansa Portugal-tukea. Linkki:

http://juhanikahelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/7309...

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

V.2013 Jyrki Kataisen lupaama "Uusi maailmanjärjestys" astuu voimaan.

Hannu Rytilä

Niin varmaan tulee tapahtumaan mutta kun tietäisi mitä se on? Tietääkö kukaan?

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Ei mitään hyvää kadunmiehelle, luulen ma.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kyllä nyt Riikka ylireagoit..Sasikin sanoi,että kriisi on hallinnassa tiistain istunnossa :D

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Astuuko v.2013 uusi Euroopan supervaltio esiin?

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Veikkaan jo 2012 näin tapahtuvan..ei Suomessa ainakaan eduskunta pysty sitä estämään.

Käyttäjän allabergh kuva
Alla Bergh

Ne 30 kansanedustajaa, jotka tänään olivat poissa Eduskunnasta, sallivat Suomen sitouttamista Euroopan Neuvostoliittoon pankkien keksimien koukerointien kautta ja suomalaisten orjuuttamista. Siitäkö minä veroillani maksan heille palkkansa? Kun Euroopan vakausmekanismi vaatii Suomelta luvattuja takeita, maksavatko ne "kyllä" äänestäneet ja "poissa olevat" vaaditut summat omasta taskustaan?
Nostan hattuni noille kansanedustajille, jotka viime yönä jonottivat Eduskunnassa toteuttaakseen kansalta saadun luottamusmandaattinsa.

Petteri Sahinjoki

Olisiko aika nostaa Suomenliput puolisalkoon, vaikka ensi sunnuntaina 02.10.2011 ?

Olisiko se tarpeeksi voimakas viesti päättäjillemme, siitä miten huolissaan heidän kansansa on omasta tulevaisuudestaan ja Suomen valtion kohtalosta ?

Sen viestin he ovat jo meille antaneet että Suomen valtiota ollaan lakkauttamassa ja tulevaisuutemme työpanoksia ollaan myymässä Luxemburiin.

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1167

Marko Haavisto

Yksiasia on ainakin varmaa... Olen sotilasvalassani vannonut puolustavani Suomea, sen kansaa ja koskemattomuutta. Nyt ei Suomea enään sen varsinaisessa (itsenäisessä) merkityksessä ole joten katson valan päättyneen. Tämän maan maanpetturi hallitus myi Suomen halvalla. Antoi vielä kasan rahaa mukaan. Tämä maanpetturi hallitus ei ole sen arvoinen että tämän maan puolesta tulisi enään kenenkään uhrautua. Mutta Kokoomuksen , demareiden ja vasureiden äänestäjät! Voikaa hyvin ja nauttikaa... Olette todella onnituneet muuttamaan Suomea, voitte oikeasti sanoa että hei äänestämisellä voi oikeasti vaikuttaa ja saada aikaan. Ette ole yhtään parempia kuin tämän maanpetturi hallituksen kyvyttömät ministerit ja edustajat. Olitte osallisena Suomen valtion ja sen omaisuuden tuhoamisessa, onneksi olkoon.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Pitäisikö sotilaspassi palauttaa?

Eno Le Nuija

Mitäs jos poltettaisiin ne siinä Eduskuntatalon portailla.

Masinoisiko joku tällaisen pikku tempauksen - mä olen messissä.

Ei nimittäin ole paljon intressejä puolustaa tämänkaltaista "kansanvaltaa".

kari virtanen

NWO etenee ja koirat haukkuu, näillä toimilla taas lasketaan kansan moraalia ja rikotaan perheinstituutioita

Ruotsissa suurta kuohuntaa herättänyt uskottomuussivusto tulee Suomeen.

Victoria Milan - "Elvytä intohimosi, hanki salasuhde" - on Pohjoismaiden ensimmäinen deittisivusto avioliitossa ja parisuhteessa eläville henkilöille, jotka etsivät salaisia suhteita.

Yhtiö kertoo toteuttaneensa laajan markkinatutkimuksen ennen lanseeraustaan Suomessa. Yhtiön mukaan tutkimus osoittaa, että Suomessa on suurta potentiaalia palvelulle - jopa korkeampi kuin muualla Pohjoismaissa.

- Näyttää siltä, että suomalaiset ovat uskottomampia kuin naapurinsa ruotsalaiset ja norjalaiset, yhtiön perustaja ilmoittaa tiedotteessa.

Sivuston perustaja ja toimitusjohtaja Sigurd Vedal väittää, että yli 35 prosenttia sinkuille tarkoitettujen deittisivustojen jäsenistä Suomessa on naimisissa tai avoliitossa

– Ihmiset eivät kerro totuutta. Mutta tämä on meidän kohderyhmäämme.

– Tutkimukset osoittavat, että 60-70 prosenttia kaikista avio- tai avoliitossa elävistä on ollut uskoton kumppaniansa kohtaan. Uskottomuus on siis melko yleistä ja normaaliakin pitkässä suhteessa - ja monissa tapauksissa auttaa piristämään liittoa, Vedal ilmoittaa.

Hän väittää, että Victoria Milan –sivusto saa päivittäin sähköpostikiitoksia jäseniltä, jotka kiittävät sivustoa avioliittonsa pelastamisesta ja siten perhe-elämänsä ylläpitämisestä.

IS

http://www.iltasanomat.fi/seksi-pari...417295269.html

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Muuan lukija huomauttaa s-postini kautta:

"Kestävyyttä tarvitaan taloustiet. Bernard B. Lietaerin mukaan 2 x enemmän kuin tehokkuutta. "Jos korostetaan vain tehokkuutta, mikä tahansa systeemi romahtaa".
Ns. talouskriisi on itseasiassa kestävyysulottuvuuden romahtamista yhteiskunnassa (koskee myös luontoa, jätteitä ja saastetta, sosiaalisten suhteiden köyhtymistä ym.), mutta talouskriisi käsitetään vain "tuottavuuden=tehokkuuden" romahtamisena ja "taloutta" yritetään kynsin hampain saada takaisin "nousuun"."

----------
Minusta tässä talouskriisissä on romahtanut myös järjen käyttö, moraali ja ennakointi.

Pirjo Tikka

Unkaristako sittenkin ensimmäinen kaatuva valtio
http://www.samassaveneessa.info/lyhyet-katsaukset/...

Suapi tuota nähdä, kun kilpailu on niin kova...

Shemu P

Saksa hyväksyi vakausvälineen laajentamisen selkein äänin. 523 puolesta, 85 vastaan. Kolme edustajaa äänesti tyhjää.

Saksa onkin pragmaattinen ja järkevä maa. Siellä myös oppositio kantaa vastuunsa vaikeassa tilanteessa. Saksa on samalla Euroopan talousveturi ja maailman toiseksi suurin vientimaa (oli pitkään ykkönen). Saksan päättäjät, mukaan lukien oppositio, tajuavat finanssikriisin vaikutuksen viennille ja maan taloudelle. Suomessa sen näyttää tajuavan vain hallituspuolueiden jäsenet ja kannattajat, vaikka maamme samalla tavalla riippuvainen viennistä.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Paljonko Saksa on velkaantunut viimisen 5 vuoden aikana?

Shemu P

Mitä siitä? Voin ottaa sinulle selvää, jos et osaa itse etsiä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Shemu P,

luota sinä vaan. Vastuunkantamisesta paljon puhuvat tuppaamaan siirtämään sen kantamisen muille.

Olen lukenut, että lapset tarvitsevat jopa 500-3000 ja ylikin(!) toistoa, ennen kuin oppivat. Saattaa päteä muihinkin.

Taloussanomilla on varsin hyvä 13-osainen kriisikatsaus. Tuostakin kohtaa voi aloittaa http://www.taloussanomat.fi/talouskriisi/2011/09/1...

varsinkin yhteenveto-osiot "Poliitikot aivan pihalla" ja "Miksi kukaan ei koskaan opi mitään?"

Muuten olen sitä mieltä, että palaan aiheeseen kanssasi kun seuraukset ERVV-päätöksestä ovat selvillä ja vaikutukset reaalitaloudessa näkösällä.

Eno Le Nuija

Shemu P:llä tuntuu olevan tuo taipumus noudattaa Stupid Chicken - politiikkaa.

Eno Le Nuija

Sorry - näppihäiriö...

Tarkoitin tietenkin Stubbid Chicken.

Jouko Piho

Reija Hirn kysyi: "Jos Suomi sanoisi "ei" illuille, mitä meille itse asiassa voisi tapahtua?"

Ei mitään.

Katainen vain pelottelee työttömyydellä ja ties millä ja väittää, että muuta vaihtoehtoa ei ole.

On toki.

Mutta jos on sitoutunut ja alistunut Uuden maailmanjärjestyksen bilderbergiläisiin rakentajiin eli ennen kaikkea yksityispankkien velkaorjuuteen, niin siinä liekanuorassa ei ole vaihtoehtoja.

Vaihtoehto syntyy, kun Suomi katkaisee velkaorjuuden liekanuoran ja siirtyy täyteen talousdemokratiaan, jossa valtio ei lainaa mitään vaan laskee liikkeelle oman rahansa.

Tuomas Hako

Ja korostan, että poliitikot Euroopassa ovat olleet täydellisesti sionistien, siis poliittisten sionistien johtajien taskussa ja koiria, siis täydellisiä koiria, ainakin 100 vuotta.

Toimituksen poiminnat