KissanKulmasta

ERVV ja muu rahapaniikkisotku eduskunnan käsittelyssä

 

Talouslehtiä tänään lukenut on saanut selville sen, että valloillaan on massiivinen paniikki, jota kuitenkin koetetaan salata. Ainoa mikä on varmaa että pankeille halutaan taas antaa lisää rahaa.

Euroopan unionin uusi talousriskeihin keskittynyt elin eli järjestelmäriskikomitea ESRB varoitti useita viikkoja sitten euromaiden valtioita, jotta näiden pitäisi varautua pankkiensa pääomittamiseen.

Nyt rahaa tarvitaan vain vielä enemmän kuin aiemmin.

Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n luottotilastot paljastavat, että Euroopan velkakriisin olemuksen ja EU:n toteuttamien kriisitoimien välillä on erittäin räikeä ristiriita, kirjoittaa Taloussanomien analyysitoimittaja Jan Hurri.

Hurri jatkaa: "Samoista luottotilastoista ilmenee, että tuo ristiriita on kriisin edetessä ja laajetessa muuttunut aina vain räikeämmäksi – ja että se suosii kaikista EU:n jäsenmaista eniten Britanniaa ja sorsii eniten Suomea.

Velkakriisin olemuksen ja EU:n kriisitoimien välinen räikeä ristiriita kiteytyy kahteen keskeisen tärkeään havaintoon, joista ensimmäinen selviää BIS:n tilastoista ja toinen EU:n tavasta jakaa kriisitoimien taakkaa jäsenmaiden kesken:

1) Euroopan maiden välisessä velkojen sotkuisessa verkossa on kaikista EU-maista ylivoimaisesti eniten saatavia jumissa Britannian pankeilla ja vähiten Suomen pankeilla.

2) EU katsoo kriisin koskevan etupäässä euromaita, joten sen mielestä Suomenkin pitää osallistua kriisitoimiin rutkasti omien pankkiensa riskejä suuremmin panoksin Britannian lähinnä seuratessa sivusta sotkun siivoamista.

Luottotilastojen perusteella Suomella ei pitäisi olla mitään tekemistä Euroopan velkojen verkossa, jota se ei ole virittänyt saati sotkenut." päättelee Jan Hurri.

Mutta meillä on, ja vieläpä paljon. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä 31/2011

ERVV-puitesopimuksen muuttamisesta. ERVV on yksi EU-maiden yhteisistä rahoitusvakausvälineistä.

ERVV luotiin jo toukokuussa 2010. Uusia muutoksia ERVV-ohjelmaan ovat ennakolliset ohjelmat, pankkien tukeminen sekä joukkovelkakirjat, kuten nuo kuuluisat eurobondit joilla euroalueen veronmaksajat sidotaan yhteisvastuuseen toistensa veloista.

Eurooppa siis yrittää hoitaa ylivelkaantumista velkaantumalla lisää.

Euroalueen takausten yhteismäärä nousee 780 miljardiin euroon. Suomen osuus takauksista nousee 7,9 miljardista eurosta noin 14 miljardiin euroon.

Eduskunnassa käydyssä lähetekeskustelussa Anni Sinnemäki (v) kommentoi: "hyvän eduskuntakäsittelyn kannalta näin suuressa asiassa, joka kuitenkin tarkoittaa meille isoja taloudellisia vastuita, hallituksen esitys itsessään olisi voinut näitä kysymyksiä hieman paremmin avata".

Sinnemäki siis sanoo eduskunnan olevan tekemässä ratkaisuja asioista, joita suurin osa eduskuntaa ei ymmärrä ja joille kukaan ei kerro.

Pääpaino eduskunnan keskustelussa on ollut takuissa ja vakuuksien vaatimisessa, jonka peljättävänä ja kauhistavana vaihtoehtona nähdään euroalueen hajoaminen.

Astrid Thors arvioi UBS-pankin laskelmien perusteella euroalueen hajoamisen johtavan jopa 20-25% pudotukseen bkt:ssa, mahdollisesti enempäänkin.

UBS on hyötyjän puolella, jos  ERVV ja muut tukimekanismit hyväksytään. Mutta tätä Thors ei mainitse.

Eduskunnan keskusteluista välittyy selvänä kuva siitä, ettei mitään arvioita ole siitä, mitä erilaiset vaihtoehdot tulisivat tarkoittamaan ja maksamaan.

Jos puuttuu ymmärrys sille, mitä ollaan tekemässä; jos vaihtoehtojen tarkastelu ja perustelut sille, miksi ajetaan jokin vaihtoehto läpi puuttuvat, ei pitäisi hätiköidä päätöksenteossa, ajattelee epäilemättä moni veronmaksaja jonka tienestejä nyt ollaan sitomassa ERVV:n ja Euroopan vakausmekanismi EVM:n kiinni.

 

EVM:n suhteen rahan jakelu on vielä ERVV:takin kyseenalaisempi idea: tukisummien epämääräinen hallinnointi irrallaan EU:sta ja valvonnasta organisaatiossa, jonka toimijoilla on verovapaus, syytesuoja ja vastuuvapaus. Heidän käsittelemänsä tiedot ovat salaisia ja täysin demokraattisen valvonnan ulkopuolella.

Kansanedustaja Markus Mustajärvi (vasenryhmä) totesikin eduskunnassa: "Arvoisa puhemies! (...) Tällaisenko putiikin alle olemme valmiit luovuttamaan valtavan omaisuuden hallinnoinnin ja antamaan yhä suuremman osan kansallisesta päätösvallasta osakeyhtiölle? Euroopan vakausmekanismi tarkoittaa talouskoordinaatiota, ja se taas tarkoittaa EU:n tunkeutumista jäsenvaltioissa työmarkkinakysymyksiin, sosiaalipolitiikkaan ja veroratkaisuihin."

Miten on mahdollista suostua siirtämään 14 miljardia (ja mahdollisesti tulevaisuudessa lisää) verovaroja tällä tavalla hallinnoidulle taholle?

Eurooppalaisilla sarvet jo kasvaa

Tutkija Paavo Suni Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta arvioi, että vastustus rahan polttamiselle alkaa olla jokseenkin yleiseurooppalainen ilmiö.

Sunin mielestä lisääntyvä närkästys liittyy siihen, että tilanne ei etene, eikä ongelmia ole pystytty ratkaisemaan. Monen mitta alkaa täyttyä, kun puhutaan jatkuvasti paisuvista summista, joiden tarpeelle ei näytä olevan loppua.

Tämä eurokansalaisten kasvava ärtymys ei eurojohtajia heilauta. Ei sitä päivää tai mediaa ettei EU-komission puheenjohtaja Jose "hairahduin nuorena kommunistisissiksi" Barroso veisaisi vakiovirttään euroalueen tiiviimmän integraation autuudesta eli liittovaltioitumisesta.

Barroson ja muiden vaaleilla valitsemattomien eurokomissaarien mielestä eurooppalainen supervaltio on ainoa pelastumisen vaihtoehto. Niiltä vaikeuksilta, joihin samat päättäjät veronmaksajat johdattivat.

Yksityisesti omistettu kansainvälinen valuuttarahasto IMF joka on epäonnistunut jokaisen kriisin synnyn tunnistamisessa ja hoitamisessa laulaa sekin vanhoja iskelmiä. - Keskuspankki Fedin tulisi tässä tilanteessa olla valmis ottamaan käyttöön uusia epätavanomaisia rahapoliittisia elvytyskeinoja, IMF katsoo. Lisää velkaa ylivelkaantuneille.

Tämä sama näytös esitettiin ennen vuoden 2008 romahdusta.

Taustalla IMF on kehitellyt operatiivisia toimia, joiden avulla siirrytään vaivihkaa maailmanvaluuttaan, selviää IMF:n omasta muistiosta vuodelta 2010.

Maailmanvaluuttana tulisi toimimaan IMF:n oma SDR-yksikkö (Special Drawing Rights).

IMF mahdollisesti laskee asioiden ajamisen siihen pisteeseen, että valtioiden ylivelkaantumiskupla puhkeaa ja pankkien krooninen maksukyvyttömyys pankkien osittaisvarantoperiaatteen mukaisen toiminnan takia selviää veronmaksajillle, nopeuttavan maailmanvaluuttaan siirtymistä. Mahdollisesti samaan aikaan halutaan siirtyä kultakantaan, jolloin kulta on niillä kenellä on mutta velat jäävät veronmaksajien rasitteeksi.

Tämä kaikki tilanteessa jossa 5.4 miljoonan asukkaan Suomella on 7.2 miljardin euron budjetin alijäämä, eikä se vakausmekanismeihin sitoutumisen myötä edes riitä. Lisäongelmia tuo tulossa oleva lama, jota toistaiseksi pyritään rauhoittavasti kutsumaan taantumaksi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla nimittäin arvioi, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia, kun se edellisessä ennusteessaan maaliskuussa uskoi vielä neljän prosentin kasvuun. Suurin lasku on viennissä, joka ei Etlan mukaan kasva tänä vuonna lainkaan. Rahaa siis virtaa ulos mutta ei tule sisään.

Taantuman - ja euroalueen yhteisvastuumaksusitoumusten - myötä Suomi joutuu ottamaan lainaa huomattavasti enemmän kuin tuon 7.2 miljardia. Budjettikehykset ovat alijäämäisiä ainakin vuoteen 2015.

 

Yhteenveto:

Jos lasketaan yhteen ERVV + kriisirahojen hallinnointi sellaisen organisaation toimesta, joka ei ole vastuussa hallinnoimastaan omaisuudesta + perustuslakiuudistus...näiden kolmen yhteisvaikutukset ovat:

- Suomen perustuslain muutoksen yhteydessä valtaa siirretään EU:lle niin painokkailla tavoilla että päätöksenteon rakenteet muuttuvat. Suomen presidentiltä valta siirtyy pääministerille, joka on vahvasti sidonnainen EU:n ministerivaliokuntaan. Ulkopolitiikan hoito siirtyy valtaa vailla olevalta presidentiltä EU:lle. Tutkija Sakari Hankamäki kuvaa seurauksia toteamalla: "Suomen pääministeri ei puolestaan ole ulkopolitiikkaa hoitaessaan itsenäinen linjanvetäjä, joka edustaisi Suomea, vaan ministerineuvoston kahleissa oleva EU:n yhteisen ulkopolitiikan toteuttaja."

- mahdollisuudet vallan valvomiseen surkastuvat; presidentti ei kykene enää estämään lakimuutoksia. Hänen toimivaltansa lainsäädäntöprosessissa poistuu. Hallinnon avoimuus vähenee.

- uudenlaisista taloudellisista järjestelyistä on tulossa uudenlaisia taloudellisia organisaatioita, joiden käsissä on valvomatonta valtaa mistä seuraa demokratiavaje. Samalla puretaan muutenkin demokraattisia rakenteita koska EU:n kriisirahojen hallinnointi siirtyy demokraattisen valvonnan ulottumattomiin. Rakennetaan väkisin varainsiirto- ja hallintamekanismeja joiden kanssa on epäselvää, kuinka suuria summia niiden piiriin tullaan siirtämään tulevaisuudessa.

Hallintaorganisaatioiden luonne on käsittämättömällä tavalla lähtökohtaisesti vastuusta riisuttu: kriisirahojen hallinta on EU:n ulkopuolisella taholla, jolla on syytesuoja, verovapaus ja tiedot ovat salattuja

??

Kokonaisuutena suunnitteilla olevat "uudistukset" muuttavat tulevaisuutta luomalla uusia vallan rakenteita ja sitoumuksia, joista on vaikea irroittautua.

 

 

--------------------------

l

ähteet:

 

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+31/2011#vepsasia-kasittely

 

kuva: http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/09/21/suomi-siivoaa-sotkun... EU-maiden keskin

äisistä velkasidoksista

Keskustelu http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_36_2011_ke_p_1.shtml

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä eli EU:n kriisirahojen hallinnointi http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=HE+12/2011

http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rss=14&news_id=201113354

 

 

IMF:n muistio maailmanvaluuttaan siirtymisestä, sivu 4 http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf

 

SUOMI SIIVOAA SOTKUN, BRITANNIA KORJAA SAALIIN

Euroopan suurten pankkimaiden ja ylivelkaisten kriisimaiden välinen

velkojen verkko on sakea sotku. Eniten saatavia on jumissa Britannian

ja vähiten Suomen pankeilla. Silti Suomi joutuu siivoamaan sotkusta

yhä enemmän riskejä veronmaksajiensa kontolle, kun taas Britannia saa

seurata sivusta – ja odottaa saalista pankeilleen. EU:n mielestä juuri

näin pitääkin olla.

http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rss=14&news_id=201113330

ETLA LASKI KASVUENNUSTETTA – VIENTI EI KASVA LAINKAAN http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rss=14&news_id=201113395

EUROMAITA ON VAROITETTU – PANKIT TARVITSEVAT LISÄÄ RAHAA

http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rss=14&news_id=201113393

TALOUSKRIISI: MIKSI TOIMITTAJAT NUKKUIVAT?

Talouslehdet, -toimitukset ja -toimittajat töpeksivät talouskriisin

siinä missä muutkin tarkkailijat. Monista merkeistä huolimatta kriisin

alkua ei yleisesti huomattu. Vasta Lehman Brothersin kaatuminen

herätti toimittajat, kerrotaan talouskriisisarjassa tänään.

http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=294&rss=14&news_id=201113366

BARROSO: EUROBONDEJA EI PITÄISI SULKEA POIS

http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rss=14&news_id=201113383

 

IMF SYNKKÄNÄ: EDESSÄ UUSI, VAARALLINEN VAIHE

http://www.taloussanomat.fi/page.php?page_id=12&rss=14&news_id=201113361

http://viableopposition.blogspot.com/2011/09/federal-reserve-reverse-rep...

Amerikkalainen näkökulma eurooppalaiseen finanssikriisiin:

The last time deposits with the Fed grew this rapidly was in November 2008 and we all know how that particular movie ended.

If central banks around the world don't trust their domestic banking industry, we should be very, very concerned about our own fiscal security.

http://www.npr.org/blogs/money/2011/09/16/140464797/a-slow-motion-bank-r...

 

"EU CHIEF: THE TIME HAS COME FOR A FEDERAL EUROPE http://www.express.co.uk/posts/view/271279

 

ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskeva käsittelyaikataulu eduskunnassa (tietoihin voi tulla muutoksia):

* lähetekeskustelu tiistaina 20.9 klo 14 alkaen

* Valtiovarainvaliokunnan mietinnön valmistuminen perjantaina 23.9

* Mietinnön ensimmäinen käsittely mahdollisine äänestyksineen täysistunnossa perjantaina 23.9 (toinen istunto noin kello 14.30 alkaen)

* II käsittely täysistunnossa tiistaina 27.9 klo 14 alkaen

* II käsittelyn äänestykset (mikäli äänestyksiä) keskiviikkona 28.9 klo 14 alkaen.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_36_2011_p.shtml#kohta...

 

Sakari Hankamäki, tutkija ja tietokirjailija http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010/01/02/lautasten-sapalointia

Keskustelu http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_33_2011_ke_p_1.shtml

Perustuslakiuudistus / LJL 3/2011 vp (ent. HE 60/2010)

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?kanta=veps7099&${haku}=suppea&TUNNISTE=LJL+3/2011

Kritiikki perustlakimuutoksia koskien:

- vie presidentiltä vallan EU:n ulkopolitiikassa ja lainsäädännön valmistelussa

- lisää tarpeettoman lausuman Suomen EU:hun kuulumisesta

 

- tekee helpommaksi siirtää valtaa "kansainvälisille toimielimille"

Keskustelu

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_32_2011_ke_p_3.shtml

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sitten vielä hupaisana pilkkutietona tämä:

Yhdysvallat vastustaa Palestiinan itsenäistymistä: sen sijaan Israelin ja Palestiinan pitää neuvotella.

Yhdysvalloilla on nyt liian kiire tuoda demokratiaa (ja vapaata markkinataloutta muihin, varakkaampiin ja luonnonvaroiltaan rikkaampiin) arabimaihin että joutaisi hoitelemaan rauhanprosesseja joka suunnalla.

http://www.truthout.org/obama-un-explains-rational...

Tuomas Hako

20-luvullakin vain neuvoteltiin ja neuvoteltiin ja tutkittiin ja selvitettiin. Tuolloin tosin vain sionistien ehdoilla ja arabeja ei ollut missään neuvotteluissa edes. Lehdistö valehteli Israelin suulla ja petti surkeilla valheilla, jotka hyväuskoiset eurooppalaiset uskoivat-monet tosin uskovat yhä näihin vedätyksiin tai ehkä vain tunnustavat väriä.

http://www.controversyofzion.info/Controversybook/...

http://www.controversyofzion.info/Controversybook/...

Jo tuolloin suurten länsimaidne hallitukset olivat täysin sionistien taskussa. Kun he yrittovät jotain omaa tai tehdä kuten tutkijat sanoivat tai itse pitivät parhaana edes jotain, sionistit laittoivat esim. Englannin pääministerit ojennukseen.

Chamberlain taisi tässäkin asiassa vetää rohkeasti omaa linjaa ja uhmata sionisteja jonkun verran. Hänhän uhmasi myös heitä kannattamalla rauhaa Saksan kanssa-eikä suinkaan pitänyt sitä erehdyksenä.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

S&P laski 7 italialaispankin luokitusta, teen aamuksi pienen jutun aiheesta. =) Aiemminkin olen italialaispankkeja pitänyt esillä, sattumoisin viimeksi tänään esitin aiheesta kommenttia. :D

http://sjphki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/83699-varas...

Kasaan myös paremman italialaispankkikimaran aamuiseen juttuuni.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Henri Myllyniemi,

mainitset S&P:n. S&P on itse joutumassa talousvalvonnan tutkinnan kohteeksi http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=1247

ja se vasta farssi onkin koska talousvalvonta on itsekin tutkinnan kohteena http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=1001

hävitettyään vuodesta 1993 pankkien petoksia koskevaa tutkinta-aineistoa.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Yhdysvallat piti vain hiukka epäreiluna S&P:n luokituslaskua. Alkuperäisessä nootissa nojautuivat 2000 miljardin dollarin vajeeseen, jota ei ollutkaan. Sitten vaihtoivat sen poliittiseen takalukkoon.

Luottoluokittajat mokasi ennen 2008 alkanutta kriisiämme, joten niiden on nyt oltava enempi hereillä tai ovat entisiä firmoja.

Käyttäjän RikuMaki kuva
Riku Mäki

Tuosta perustuslakimuutosta koskevasta keskustelusta "oikeus"ministerin yhteenveto;

"Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Käytetään suomen kieltä.

Nyt kyse on perustuslain tarkistamisesta ja ajanmukaistamisesta, ei sen enempää eikä sen vähempää. Ei ole kyse mistään liittovaltioesityksestä eikä ole kyse EU:n jäsenyydestä, siitä on pidetty kansanäänestys vuonna 1995. Tässä esityksessä todetaan vallitseva tilanne, se, että Suomi on EU:n jäsen. Se ei muuta Suomen oikeustilaa mihinkään, niin kuin monessa puheenvuorossa täällä on yritetty esittää. Kuitenkin tilanne näyttää olevan se, että olisi syytä ehkä perustuslakivaliokunnan nyt tämän uuden eduskuntakauden alkaessa kuulla tästä myös perustuslakiasiantuntijoita vielä kertaalleen, jotta tästä ei jää mitään epäselvyyttä, mitä tämä tarkoittaa.

Toisaalta tilannehan on se, että kun tämä lakiesitys on ollut viime eduskuntakaudella tässä salissa ja tullut hyväksytyksi, niin tämän eduskunnan ja jokaisen kansanedustajan tehtävä on nyt tänään tämän käsittelyn aikana muodostaa itselleen käsitys siitä, voiko hän hyväksyä sen tässä muodossa vai ei. Siitä on kyse. Nyt ei enää puututa sisältöön, vaan se joko hyväksytään näin kuin se on esitetty tai sitten ei. Siihen tarvitaan kaksi kolmasosaa äänistä.

Tässä vaiheessa haluan myös kiittää edeltäjääni hyvästä työstä tämän perustuslain uudistuksen kanssa ja myös Taxellin komiteaa ja edellistä perustuslakivaliokuntaa. Mielestäni tällä uudistuksella saatetaan Suomen perustuslaki sille tasolle, mitä nykyaika tarvitsee. "

Todentotta, nykyaikaa ei ole se mitä Valtiosäännön 1. pykälässä nyt lukee;

"1 §
Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi."

Tuo on vanhentunutta tekstiä ja asiaa, nyt olemme EU:n jäsen ja mukana vaikuttamssa :D :D :D :D

Mistä näitä oikeusministereitä sikiää?

Hannu Heikkinen

IMF:n hallinnoima maailmanvaluutta, SDR = Special Drawing Rights.

Special Withdrawing Rights tietyille henkilöille...

Käyttäjän Ellinoora kuva
Elli Noora

Kaiken takana on hallittu kaaos,eihän näin järjettömästi muuten toimittaisi ("hoidetaan velkaantumista lisä velkaantumisella")

http://vigilantcitizen.com/latestnews/media-collus...

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Britanian on parempi katsella vierestä..sillä kun tuntuu olevan omatekoisia ongelmia aivan riittämiin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vellu Heino,

Nadeem Walayat on jo vuosikausia yrittänyt kertoa Bank of Englandin väärentävän tilastoja ja arvioivan esim. inflaatioasteen alemmas kuin missä se todellisuuudessa huitelee.

Hän on myös yrittänyt kertoa brittipankeilla olevan epäsuoria riskejä ihan h i l l i t t ö m ä s t i koska siellä on keinoteltu kuin järkeä vailla.

Amerikkalaiset taas sanoo että hidas bankrun on jo alkanut eli sijoittajat (ei suuri yleisö) vetävät rahojaan pois Euroopan pankeista minkä takia tämä päättäjien hätä sitoa veronmaksajat pankkien vastuumiehiksi.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Eikös Briteissä ole ollut ihan naurettava tuo reservivaatimus..alle yhden varmaankin jo pitkään. Joten ei se ihme,jos on paskaa makkarassa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

s-postiini tullut kannanotto:

"Olen samaa mieltä siitä, että Britannia on aktiivisesti unohdettu vapaamatkustaja Kreikan maksamisessa. Se ei voi johtua muusta kuin siitä, että Yhdysvallat tukee liittolaistaan Britanniaa painostamalla Merkeliä. Saksa on edelleen miehitetty maa eivätkä nahkahousut saksalaiset saa sanoa, mitä ajattelevat.

Kupletti ratkaistaan paljolti Saksassa. EU:ssa ei huomata edes vaatia samaan syssyyn Britannian maatalousmaksualennusten heikentämistä vastineeksi pankkilottopotista, joka EVM tarjoaa transatlanttiselle rahoitussektorille.

Paras ratkaisu Kreikan ongelmiin olisi liittyminen Saksan demokraattisen tasavallan tapaan Saksan liittotasavaltaan. Silloin ei tarvitsisi pelata lainoilla, vaan kaikki olisi samassa sosiaalibudjetissa. Kreikkahan oli liittyneenä Saksaan 1941-1944. Muistaakseni 1942 siellä oli nälänhätä.

Toinen Kreikan haaste on se, että se joutuu ylläpitämään aivan oikeaa armeijaa, mikä tulee kalliiksi. Mikään muu maa kuin Kreikka ei nimittäin takaa Lissabonin sopimuksen 1.12.2009 hengessä niin paljoa tynkä-Kyproksen suvereniteettia kuin Kreikka. Tätä pitäisi ymmärtää ja maksaa osa Kreikan sotilasmenoista Saksan varusteluteollisuuden ja metalliteollisuussosialidemokraattien hyväksi.

EU:sta pitäisi saada kuohkeampi. EU:n tiivistäminen aiheuttaa vain sen, että saksalainen kyllästyy jälleen kerran maksamaan sotakorvauksia ja luopuu poliittisesta korrektiudesta. Kun näin tapahtuu, viedään Suomea, Latviaa, Liettuaa, Viroa ja Puolaakin jälleen berliiniläis-moskovalaisella vesikelkalla, jolloin meilläkin pitäisi olla puolueettomuusvartiointiin kykenevä puolutusvoima, jota meillä ei enää ole 1.1.2016 jälkeen, kun maavoimien sotatoimiyhtymistä loputkin ovat menneet näytöskappaleita lukuunottamatta.

Olen kuitenkin historianfilosofisesti levollinen. Kaikki menee omaa raidettaan pitkin kohti kadotusta: emme hyödy Venäjästä maksimaalisesti niin kuin autonomian lopussa ja ensimmäisen maailmansodan ensimmäiset kaksi vuotta, kun Venäjällä riitti Ranskan velkarahaa sotamenoihin Suomen metalliteollisuuden ja linnoitustöiden kysynnäksi emmekä niin kuin YYA-aikana, jolloin Neuvostoliitto korvasi Marshall-avun puutteen bilateraalikaupalla. Toisaalta jäämme jonkinlaiseen paitsioon siksi, että muodostumme Pohjois-Euroopan Kainuuksi.

Porvarit ovat akavalaisia virkamiehiä, sosialidemokraatit ovat akateemisia virkamiehiä, keskustalaiset ovat eurososialidemokratisoituneita EU-tukiaismaajusseja ja koko Suomi on palautettava susille ja karhuille luonnontilaansa.

Samsung kehittää maailman parhaan puhelimen,Samsung Galaxy III:n ja Nokia juuttuu Windowsiin."

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Aamun HS:ssä oli myös valaiseva kirjoitus nykymenon mielettömyydestä jos ajatellaan realitalouden suhdetta virtualitalouteen.

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/EUn+velkak...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kari Fagerström,

kiitos kun toit tuon HS-linkin nähtäväksi.
Kirjoituksessa oli paljon asiaa, mm. tämä:

"Tämä kannustaa markkinoita kehittämään herkeämättä uusia monimutkaisia sijoitustuotteita. Tuotteet ovat erittäin kannattavia kehittäjille, liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille, jotka eivät joudu kantamaan markkinoiden kaatumisen riskiä.

Terveesti toimivien markkinoiden ja koko maailmantalouden kannalta olisi parempi, jos riskit kohdistuisivat niihin, jotka hyötyvät riskien synnyttämisestä: finanssisektorin menestyjiin, bonusohjelmien osallisiin ja osakkeenomistajiin. Muuten maailmantalous kohtaa toistuvasti kriisejä, joissa tappiot jäävät veronmaksajien maksettaviksi."

Minun nähdäkseni meillä on monta kuplaa puhkeamassa: valtioiden ylivelkaantumiskupla, sitten kotitalouksien lainanotto (asuntojen hinnat) sekä erilaiset johdannaiskuplat ja se ettei pankeilla ole pääomaa koska pankkitoiminta pyörii osittaisvarantoperiaatteella.

Ongelmia on moniaalla, ja erilaiset EVM:t eivät niitä ratkaise.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sanomalehti Karjalainen 19.9 2011, yleisön osasto:

Maassamme on tapahtumassa vallankaappaus

Eduskuntaan tuotiin 13.9.2011 käsiteltäväksi edellisten valtiopäivien yksinkertaisella enemmistöllä hyväksymä perustuslain muutos (He 60/2010 vp, La 44/2010 vp). Asiasta ei ole käyty sanottavaa julkista keskustelua. Nykyinen eduskunta ei voi tehdä lakitekstiin muutoksia, ainoastaan hyväksyä tai hylätä sen. Hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö kansanedustajista. Siis 67 kansanedustajaa pystyy estämään lain voimaantulon.

Esitettyä perustuslain muuttamista voidaan pitää valtiopetoksena. On käsittämätöntä, että Suomen valtiollisen aseman täydellisesti muuttavan lain valmistelu ja muuttaminen kansanedustuslaitoksessamme voi tapahtua lähes täysin ilman julkista keskustelua ja melkein uutispimennossa.

Perustuslain valtiosääntöpykälä kuuluu nykymuodossa näin: ” Suomi on täysivaltainen tasavalta”.
Nyt eduskunnan käsiteltävänä olevassa esityksessä tähän on tulossa lisäys: ” Suomi on Euroopan Unionin jäsen”. Tämä merkitsee itsenäisyydestä luopumista. Vielä järisyttävämpi muutos on tulossa 95 §:ään: ”… eduskunta voi kahden kolmasosan enemmistöllä siirtää Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävän toimivallan Euroopan Unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle”.

Suuri valiokunta hyväksyi 5.9.2011 Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) uudet tukimuodot. Valtionvarainministerinä Jyrki Katainen jätti 13.5.2011 eduskunnalle valtiovarainministeriön muistion EVM:n perustamisesta. Se on luxemburgilainen liikepankkimuotoinen osakeyhtiö, jonka pääoma tulee rahaliiton (EMU) jäsenmailta, ts. niiden veronmaksajilta.
EVM:n jäsenet, Suomi mukaan lukien, sitoutuvat ehdoitta ja peruuttamattomasti maksamaan osuutensa pääomasta. EVM on oikeutettu lainaamaan lisärahaa pääomamarkkinoilta tai pankeilta, rahoituslaitoksilta, muilta henkilöiltä ja laitoksilta, jota se saattaa tarvita esimerkiksi siinä tapauksessa, että jäsenmailta saadut rahat on hävitetty.
Tämän kansainvälisen toimielimen virkailijat eivät palkoistaan maksa tuloveroa mihinkään maahan
Virkailijoilla samoin kuin kaikilla hallintoelinten jäsenilläkin on täydellinen syytesuoja.

Risto Boxberg
----
minusta kuulkaa näyttää siltä että lehdillä oikeasti on perustuslain muutosesityksstä kirjoituskielto mutta ne tekevät minkä voivat eli julkaisevat yleisönosasto-kirjeitä.

Laitelkaa siis postia mielipidekirjoituksena menemään paikallislehdille.

Hannu Heikkinen

Luulenpa, että olette pohdinnoissanne oikeilla jäljillä.

Pravda ei koskaan olisi julkaissut tuota Risto Boxbergin tekstiä.

Verkkomedia.org voisi julkaista tuon, hyvää tekstiä.

Pirjo Tikka

Terveisiä muuten Norjasta. Sielläkin (ainakin tietyllä alueella) seurataan myös Riikan blogia.
Tykkäävät näistä tietopläjäyksistä, Suomalaisesta ajattelu/kirjoitustavasta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pirjo Tikka,

kiitoksia vaan ja terveisiä myös sinne Norjaan! Hieno maa on sekin, ja soisin henkilökohtaisesti Suomen ja Norjan tekevän paljonkin enemmän yhteistyötä missä voivat.
Jotenkin on suomalaisten ja norjalaisten ajattelutavoissa paljon samaa. Johtuisiko sitten siitä että Norjassa on eletty oman väen kesken vuonoissa ja Suomessa metsissä?

Aikanaan muuten Amerikan maalla ja Kanadassa intiaanit puhuivat noista suomalaisten ja norjalaisten yhteneväisyyksistä. Sanoivat suomalaisten ja norjalaisten siirtolaisten olleen intiaanien kannalta mukavia naapureita, koska molemmat pitivät huolta omista asioistaan sekaantumatta muiden puuhiin mutta silti auttoivat aina pyydettäessä.

Ja etteivät kummatkaan toljailleet ryöstämällä ympäristöä elikkä metsästämällä/kalastamalla yli oman tarpeen tai kaatamalla puita turhaan ja muuta tämmöistä arkijärjen käytön osoitusta. Intiaanit arvostivat sitä kovasti ja pitivät poikkeuksellisena kun vertasi valkoisiin yleisesti ottaen.

Kanadassa jopa sanottiin kovalla pakkasella että "Nyt on semmoinen keli ettei ulkona pärjää kuin intiaanit ja suomalaiset".

Minähän olinkin sitten varsinainen ihmeolento kun olen intiaanin näköinen suomalainen :D
Saksalaiset turistit ottivat minusta kuvia trading postin pihalla ja tajusin vasta jälkikäteen että luulivat intiaaniksi eikä Miss Suomeksi :D

Vanhemmat valkoiset Kanadassa taas muistelivat suomalaisten olleen kovia ammattiliitto-ukkoja metsä- ja kaivosalueilla.
Se perinne kotosuomessa ainakin tuntuu hyytyneen, ikävä kyllä.

Mikko Pöyhönen

Hei Riikka,

on se hienoa nähdä miten korkeassa tunnesävyssä menet oikeasti päivästä toiseen, sen vain yksinkertaisesti aistii kirjoituksistasi. Vaikka käsittelemäsi asiat ovat miten hurjia ja isoja tahansa, kerrot vain ne kylmänrauhallisesti ja sopivasti välillä huumoriakin heitellen, KIITOS SINULLE KAIKISTA TÄHÄNASTI ANTAMISTASI TÄRKEISTÄ TIEDOISTA!

Voitamme Riikka nämä tärkeät taistelut ihmiskunnan elossapysymisen (hyvän elossapysymisen) hyväksi, tiedän sen. Tulemme vielä kuulemaan ja näkemään hienoja ja uskomattomia tekoja meidän koko ihmiskunnan hyväksi. Sinä olet yksi niistä aiheuttajista Riikka!

Toimituksen poiminnat