KissanKulmasta

Vahvan EU:n politiikka - taas halutaan lisää pankkitukea

Euron ympärillä pyörii mediassa parhaillaan valtava mylläkkä. Käynnissä olevassa tiedotussodassa pääministeri Katainen arvostelee eurokriisin lörppäsuita, IMF vaatii tuoreen johtajansa Christine Lagarden suulla pankeille lisää tukiaisia. Presidentinvaalikandidaatti, seniori Paavo "pääministerivetoinen parlamentarismi" Lipponen jyrähtelee vahvan EU:n puolesta.

Eurokomedian jaksot rullaavat ympäri vuorokauden. Jutun juoni on pelastaa euro velkaannuttamalla taloudeltaan terveetkin maat. Näin tuhotaan talous, mutta euron asema ei parane yhtään. Järki hoi! Missä olet?

 

Pankrottipankkiireilla hätä kädessä

Hätä päättäjien ja pankkiirien parissa tuntuu olevan suuri. Vaatimuksia lisärahoituksesta satelee veronmaksajille joka puolelta.

Euroopan pankkiviranomainen EBA haluaa Euroopan väliaikaiselle vakausvälineelle (EFSF) mahdollisuuden tarjota pankeille suoraa hätärahoitusta, kertoo Financial Times Deutschland (FTD).

Lehden tietojen mukaan EBA:n puheenjohtaja Andrea Enria olisi aikeissa lähettää asiasta euroryhmän valtiovarainministereille painostuskirjeen.

Yksityisesti omistetun kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde kehotti hänkin viikonloppuna pankkeja vahvistamaan pääomiaan ja vaati euromaita tukemaan pankkeja.

Aina vain siis veronmaksajien kustannuksella.

FTD tulkitsee Enrian liikettä siten, että EBA tuntee suurta huolta eurooppalaispankkien pääoman niukkuudesta. Pankeilla ei ole rahaa.

Pankit eivät lainoita toisiaan, vaan jemmaavat rahansa keskuspankkeihin mikä on kiristänyt rahoitustilannetta. Koska pankit eivät luota toistensa taloustilanteeseen, rahaa halutaan veronmaksajilta.

Enrian huoli ja viralliset tiedonannot asettuvat uuteen valoon, kun muistetaan että vasta vähän aikaa sitten EBA sai päätökseen kuukausia kestäneen stressitestin, jonka vain kahdeksan kaikkiaan 91 testatusta pankista reputti.

 

Uutta valuuttaliittoa ehdotettu

Eurokriisiä ei pystytä ratkaisemaan nykyisen valuuttaunionin puitteissa, uskoo Saksan elinkeinoelämän keskusjärjestö BDI:n entinen toimitusjohtaja Hans-Olof Henkel. Henkelin mielestä euromaiden vahvimman nelikon - Suomen, Saksan, Itävallan ja Hollannin - tulisi erota eurosta ja perustaa oma valuuttaliitto.

Henkel uskoo, että oikein toteutettuna irtautuminen laskisi euron arvoa ja parantaisi reunavaltioiden kilpailukykyä.

Henkelin arvion mukaan euromaiden on lakattava pelastamasta maita, ja ryhdyttävä suoraan pelastamaan pankkeja. Monissa tapauksissa se tarkoittaisi pankkien osittaista kansallistamista ainakin joissakin maissa.

Henkel sanoo myös, että Suomen, Saksan, Itävallan ja Hollannin on hyväksyttävä, että merkittävä osuus pelastuspaketteihin jo annetuista takuuksista ja lainoista menetetään.

 

Kriisi laajalle levinnyt

Euroopan keskuspankki EKP on viime aikoina ahkerasti ostanut erilaisia roskapapereita taseisiinsa "pelastaakseen euron". EKP:n suorittama roskapaperien ostaminen siirtää riskit veronmaksajille ja pois yksityisten pankkien taseista.

Emergency Liquidity Assistance; ELA, on järjestely jossa paikallinen keskuspankki lainaa paikallisille pankeille rahaa sellaista vakuutta vastaan joka ei kelpaa edes roskaluottoja taseisiinsa ostelleelle Euroopan keskuspankki EKP:lle.

ELA suunniteltiin Euroopan Unionin sääntöihin jotta kansallisilla keskuspankeilla on mahdollisuus turvata likviditeetti lainanantajille, kun niiltä loppuvat laadukkaat vakuudet joita voidaan käyttää kaupankäyntiin keskuspankki EKP:n kanssa. ...

Irlannin keskuspankki aloitti ELA:n tämän vuoden alussa ja käyttää sitä edelleen. Ja nyt, viime viikolla, Kreikan keskuspankki teki saman: Greece Activates Last-Ditch Liquidity Rescue Package To Preserve Its Financial System

Englanti käytti ELA:a vuonna 2008 pelastaakseen Royal Bank of Scotland:in sekä Halifax Bank of Scotland:in (yhteensä 70.5 miljardia euroa). Saman vuoden syyskuussa Belgia pelasti samalla järjestelmällä Fortis-pankin (5.4 miljardia euroa) ja lokakuussa Ruotsi pelasti Carnegie- investointipankin (570 miljoonaa euroa).

Euroalueen kriisi oli siis laajalle levinnyt jo vuosia sitten, ja Kreikasta meluaminen on vain lumetta.

 

Tulonsiirtounionin todellinen luonne

Erittäin arvostettu Max Planck-instituutti julkaisi tällä viikolla "The future of the Eurozone" (Euroalueen tulevaisuus) nimisen raportin, joka lyttää täysin tähänastiset, epäonnistuneet kriisitoimet. Raportin ovat laatineet Max Planck -instituutin julkisen talouden tutkimuslaitosta johtava professori Kai A. Konrad ja Die Welt -sanomalehden taloustoimituksesta vastaava Holger Zschäpitz.

Raportin arvion mukaan europäättäjien sinnikkäästi jatkamat väärät hätätoimet pahentavat kriisiä. Kai Konradin ja Holger Zschäpitzin mukaan on käynyt täysin selväksi sen runsaan vuoden aikana, joka on kulunut viimevuotisten ensimmäisten kriisitoimien jälkeen että tähänastiset hätätoimet ovat täysin epäonnistuneet ratkaisemaan velkakriisiä tai edes estämään kriisin leviämistä.

Kriisin taltuttamiseen on käytetty jo satoja miljardeja euroja, mutta kriisi sen kuin laajenee.

Rahoitusmarkkinat, joita hätätoimilla piti lepytellä ja rauhoitella, ovat pillastuneet entisestään.

Konradin ja Zschäpitsin mukaan europäättäjät ovat analysoineet kriisin luonteen väärin alusta alkaen eivätkä nyt halua myöntää virheitään.

Raportti toteaa myös, että europäättäjien märkä päiväuni, liittovaltiokehitys jota ajetaan eteenpäin kriisin varjolla - mutta erilaisten peitenimien alla - lopulta todennäköisesti hajottaa euron.

Käytettyjä peitenimiä ovat mm. "Euroopan taloudellinen ja poliittinen integraatio", "tulonsiirtounioni", "yhteinen taloushallinto", "vahva EU" ja "eurobondit".

Rahaliiton muuttaminen liittovaltioksi ei ole raportin kirjoittajien mielestä euron viimeinen toivo, vaan viimeinen niitti. Konrad ja Zschäpitz uskovat liittovaltiokehityksen loppuvan sillä hetkellä kun kansalaiset ja kansanedustajat alueen vauraimmissa maissa tajuavat, mitä "tulonsiirtounioni" todellisuudessa tarkoittaa.

Jäsenmaiden oletettuihin verotuloihin ja tulonjakoon osallistuvien maiden keskivertotulojen eroon perustuvista mallilaskelmista käy vaikeuksitta ilmi, että tulonsiirrot rikkaista maista kriisimaihin ja muihin köyhimpiin jäsenmaihin voisivat herkästi paisua poliittisesti mahdottomiin mittoihin.

Suomelle tulonsiirtomalli sälyttäisi yli kymmenen miljardin euron maksuvelvoitteet, joka ainoa vuosi.

 

Eurobondit epäilyttävät

Talouskomissaari Olli Rehnin (kesk) innokkaasti ajamat ja monen rahoitusmarkkinoiden edustajan kannattamat eurobondit saavat nekin pilkkaa osalleen talousasiantuntijoilta. Onhan eurobondi todellisuudessa vain euroalueen yhteisvelkakirja, jonka kulut aiotaan maksattaa jo ennestään ahtaalla olevilla veronmaksajilla. Samalla kyse on isosta askeleesta liittovaltion suuntaan mutta "koodinimen" alla.

Belgialainen CEPS-ajatushautomo on julkaissut tällä viikolla johtajansa Daniel Grosin kirjoittaman täyslaidallisen eurobondeja vastaan.

Gros sanoo eurobondien kuulostavan helpolle ratkaisulle, mutta oikeassa elämässä yhteisvastuullinen velka velkakriisin hoidossa on keinona yhtä mahdoton kuin liittovaltio.

"Eurobondit ovat väärä ratkaisu juridisista, poliittisista ja taloudellisista syistä", sanoo Gros, "samalla kun ne ovat Lissabonin sopimuksen vastaisia - ellei unioni muutu ensin liittovaltioksi. Liittovaltion kustannukset taas ovat poliittisesti mahdottomat; ihmiset eivät halua liittovaltiota".

 

EVM - Ei vakuuksia-mekanismi

Väärä ratkaisu on myös EVM; Euroopan Vakausmekanismi. Sillä euroalueen veronmaksajia ollaan sitomassa ikuiseen velkaan. EVM:lla yhtiönä sekä sen toimihenkilöillä on vero- ja vastuuvapaus sekä syytesuoja. Veronmaksajat sen sijaan pyritään velvoittamaan antamaan rahaa aina kun EVM:n toimitusjohtaja sitä pyytää.

EVM:aa käsittelevän muistion mukaan EU:n tilintarkastustuomioistuimella ei ole roolia EVM:n tilintarkastuksessa eli edes EU:n omat toimielimet eivät pääse käsiksi EVM:n tileihin. Lisäksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa tehtävää yhteistyötä käsittelevään johdantokappaleeseen on lisätty maininta, että maan pyytäessä tukea EVM:ltä sen odotetaan tekevän vastaavan pyynnön myös IMF:lle, mikä kasvattaa IMF:n päätäntävaltaa EU:n asioissa tuntuvasti.

EVM:n perustaminen vaatii myös muutoksia euroalueen maiden lainsäädännössä. Muistion mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EVM:llä on niiden alueella sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet.

 

Kritiikkivyöry voimistuu

Max Planck -instituutti tai CEPS-ajatushautomo eivät ole ainoita, jotka ovat esittäneet kriittisiä puheenvuoroja eurokriisin ratkomisesta – tai ratkomatta jättämisestä. Päinvastoin, "veneenkeikuttajien" määrä sen kuin kasvaa.

Euroalueen hätätoimia ja liittovaltiokehityksen demokratiavajeen arvostelu ei ole enää "nationalistien" ja toisinajattelijoiden toimintaa: Saksan liittopresidentti Christian Wulff ja liittovaltiokehityksen demokratiavajeesta varoittanut maan keskuspankki Bundesbank ovat liittyneet kuoroon.

Saksan perustuslakituomioistuimessa käsitellään parhaillaan Saksan viimevuotisten Kreikka-tukien laillisuutta. Der Spiegelin mukaan koko lainapaketti saattaa olla Saksan perustuslain tai eurooppalaisen lain vastainen. Tuomioistuimessa on tällä hetkellä vireillä valituksia koskien sekä ensimmäistä Kreikalle myönnettyä lainapakettia sekä Euroopan väliaikaista rahoitusvakausvälinettä (ERVV).

Jos tuomioistuin myötäilee valittajien kantaa, sillä on "vakavia seurauksia" myös Euroopan pysyvälle vakausmekanismille (EVM) sekä sen seurauksena koko EU:n rahaliitolle, Der Spiegel kirjoittaa.

Jos Saksan perustuslakituomioistuin kuitenkin antaa tähänastisille hätätoimille purkutuomion, se on silloin - Hyvästi euro!

 

Miksi hätätoimet ovat menneet pieleen?

Ongelmana on velkaan perustuva talous- ja rahajärjestelmä. Pankit ovat yksityisesti omistettuja osakeyhtiöitä ja niiden tehtävänä on tuottaa omistajilleen voittoa.

Pankkien myyntituote on luotonanto, velka.

Talouskasvu on sidottu velanoton määrään, mikä näkyy talouskasvua ja bkt:ta kuvaavien käyrien korrelaatiosta.

Mitä enemmän kotitaloudet ja julkinen sektori ottavat velkaa, sen isompia lukuja bkt näyttää. Todellisuudessa kasvu on kuitenkin velkaa eikä bkt myöskään kerro mitään rahan jakautumisesta, vain sen että joku on ottanut velkaa ja joku tienannut.

Pankki puolestaan lainaa ainoastaan lainasopimuksessa määritellyn summan. Ei enempää tai vähempää. Jotta pankin tuotteelleen (velka eli raha) vaatima korko saadaan raavittua kasaan, jonkun täytyy ottaa lainaa: korot maksetaan omasta tai toisen ottamasta lainasta.

Siitä taas seuraa automaattisesti, että yhtäkään lainaa ei voida maksaa takaisin ellei

- vientiteollisuus tuota huomattavaa ylijäämää, joka sitten tavalla tai toisella ajautuu kiertoon.

- joku muu ota velkaa ja kuluta sitä kiertoon.

Vienti taas vetää ainoastaan, jos on sen maan kansalaisilla johon viedään, on ostovoimaa: jos he ottavat velkaa ja kuluttavat eteenpäin.

Valtioiden sekä kotitalouksien suhteen on käymässä niin, että pelkät lainanhoitokustannukset ovat alkaneet syödä liikaa elämiseen jäävästä rahasta, eikä kuluttajilla ole ostovoimaa. Seurauksena koko globalisaation yhteenkytkemän maailman talouskasvu hidastuu.

Velkaa on otettu niin paljon, että on tapahtunut velkasaturaatio: juuri kukaan ei enää kykene ottamaan velkaa.

Velkaperusteisessa talous- ja rahajärjestelmässä tämä aiheuttaa väistämättä romahduksen.

Tätä yksinkertaista mekanismia ei moni poliittinen päättäjä tai edes IMF tunnu kykenevän tunnistamaan.

IMF on epäonnistunut jokaisen merkittävän talouskriisin synnyn tunnistamisessa ja talouskriisin hoitamisessa- ja seuraukset ovat veronmaksajille traagiset. Toisaalta taas maat, jotka ovat tehneet päinvastoin kuin IMF vaatii, ovat menestyneet hyvin.

Tällaisia maita ovat esimerkiksi Unkari, Ecuador, Argentiina ja nyt viimeksi Islanti.

Euroalueen johtajat eivät näe IMF:n epäonnistumisia ongelmana, päinvastoin.

IMF:n virheistä ei ole opittu; ne on sementoitu vapaan markkinatalouden toimintamalleiksi.

Professori Michael Hudson on vielä jyrkempi. Hudsonin mukaan idea on tehdä taloussodankäynnillä se, mikä sotilailta jäi kesken: velkaannuttaa kansallisvaltiot niin, että ne voidaan "takavarikoida veloista".

Hudson pitää typeränä sitä, ettei EKP yksinään eikä Troikka (EU, IMF, EKP) salli valtioiden omien keskuspankkien itse rahoittaa toimintaansa, vaan pakottaa valtiot yksityisten osakeyhtiöiden eli pankkien armoille. Luotto ja raha ovat velkaa, josta maksetaan korkoa; seurauksena korkoa maksava talous kutistuu jonka seurauksena markkinat kutistuvat, toteaa Hudson, ja sanoo euroalueen pyörittävän pyramidihuijausta.

 

toimittajan kommentti:

Globaalin finanssikriisin ratkaisut ja nyt viimeksi ehdotetut mallit eurokriisin hoitamiseksi - valtioiden velkaannuttaminen yksityisille pankeille velkaongelmien ratkaisemiseksi - tuottaa mielikuvan, jossa merihädästä pelastettu hyppää heti takaisin mereen huutamaan uudelleen apua.

Pankkien tukemiseksi (poliittisessa puheessa pankkien uudelleen pääomittaminen) esitetyt vaatimukset eivät innosta tai luo tulevaisuususkoa. Varsinkaan, kun moni jo oivaltaa pankkien tehneen hyvän tilin valtioiden velkakriiseillä: niillä pitäisi olla varoja pääomittaa itse itsensä, ja olisikin, ellei tienestejä olisi siirretty pankkijohdolle bonuksina ja omistajille osinkoina.

Painavin syy innostumattomuuteen lienee kuitenkin se, että samat henkilöt jotka aiheuttivat kriisin - sytyttivät talouspalon - haluavat nyt sammuttaa pakoa syytämällä sytykkeitä liekkeihin.

Merkille pantavaa onkin, että niin harva päättäjä tai talousmies kyseenalaistaa koko järjestelmän mielekkyyden - vieläkään, vaikka olemme kulkeneet kriisistä kriisiin ja jokainen pelastusyritys on vain lisännyt ahdinkoa joka sektorilla. Jokainen esitetty keino haluaa veronmaksajat maksumiehiksi.

Olisiko aika siirtää fractual-reserve pankkijärjestelmä epäonnistuneiden kokeilujen hyllylle?

 

 

lähteet:

Michael Hudson: EU: Politics Financialized, Economies Privatized

http://michael-hudson.com/2011/05/eu-politics-financialized-economies-pr...

Taloussanomat: Salaiset lähteet: Suomi siirtäisi Kreikan vakuudet Luxemburgiin http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/08/29/salaiset-lahteet-suomi...

Zero Hedge: Greece activates last-ditch liquidity... http://www.zerohedge.com/news/greece-activates-last-ditch-liquidity-resc...

Taloussanomat: Pelastetaanko euro hengiltä? http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/08/28/pelastetaanko-euro-h...

Kaninkolo http://ebolakani.blogspot.com/2011/08/epilogin-prologi-vai-prologin-epil...

Islanti taistelee pankkikartellia vastaan... http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=1056

Saksalaisvaikuttaja: Suomen pitäisi erota eurosta http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/08/30/saksalaisvaikuttaja-su...

FTD: EBA haluaa EFSF:lle mahdollisuuden pankkien suoraan hätärahoitukseen http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2011/08/30/hatakirje-valtiovarainmi...

EVM http://riikkasoyring.nettisivu.org/euroopan-vakausmekanismi-evm-maaraa-e...

Documentary about Icelandic collapse (part 1-2).

Dokumentti Islannin finanssikriisistä. Miten talouskriisi aiheutettiin 13 miehen välisillä kaupoilla, joilla keinotekoisesti luotiin kupla ja nostettiin osakkeiden arvoja, mikä lopulta johti romahdukseen.

USA:n finanssikriisiä purkava dokumentti Inside job

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässä tämän päivän KissanKulma.

En paljon joutane nyt kommentoimaan koska sain verkostosta niin hurmaavaa materiaalia FBI:n menetelmistä värvätä wannabe-terroristeja että siihenhän on ihan pakko perehtyä! :D

Jahka ne on selattu ja ajateltu läpi, niin postailen taas KissanKulmaan tekstiä.

Ihme että silmäni eivät ole vielä muuttaneet muotoaan kuutionmallisiksi tästä (ihan liiallisesta, siltä joskus tuntuu) ruudulle tuijottelusta.

Valo kanssanne, babes.

Tommi Mäkinen

Voima olkoon myöskin kanssasi, Kissankulman Emäntä!

Käyttäjän JanneLinna kuva
Janne Linna

Tässä tilanteessa merihätään joutunut ottaa vielä repullisen kiviä mukaan hypätessään!.

Käyttäjän RikuMaki kuva
Riku Mäki

Hyvä kooste Riikka. Kai siihen kuuluu vielä sekin, että pankkien pääomittamisella taataan vain niiden kyky myydä lisää velkaa.

Jari Vuorinen

EU:han on vain Sikarikkaiden kultapossukerho,joka haluaa periferiat kyykkyyn ja kaikki vieläpä taloudellisesti samanlaisiksi,yhtä köyhiksi ja riippuvaisiksi.

Miten EU voi oikeasti hallita jäseniään,jos näillä on varallisuutta liikaa.Siksi on suunnitelma :kaikki periferiat samalle viivalle ja yhtä köyhiksi.

Kreikka on tekemällä tehty,Portugal on tekemällä tehty.

Suomelta täytyy kupata niin kauan,että me ollaan taloudellisesti yhtä huonossa jamassa kuin Portugalit ja Kreikat sun muut Espanjat.

Ja vot,sitten meitä hallitaan oikeen kunnolla.Tämä on vasta esileikkiä siitä,mitä tuleman pitää,ellemme eroa EU:sta.

Ei ole mitään Federaatiota tai confederaatiota.On vain kiero suunnitelma.

Ja se suunnitelma on : Hallita.Makso mitä makso.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tämä piristi minun päivääni.
Piristäköön myös teidän.

Financial Times kirjoittaa:

Unsecured bond sales to test Europe’s banks
Europe’s banks are bracing for a fresh test this month: whether they can successfully sell unsecured bonds. The region’s banks have sold less debt in total so far this quarter than in any comparable period going back to 1996 – when their financing needs were a fraction of their current levels

http://link.ft.com/r/QM42II/MSFIPP/5O5EW/3066SS/R3...

Siinähän se sanotaan: euroalueen pankit ovat yhteensä MYYNEET VÄHEMMÄN VELKAA tällä kvartaalilla kuin sitten vuoden 1996.

Ja vieläkö joku sanoo pankkien lainaavan sitä rahaa mikä sinne on talletettu? :D

Käyttäjän anjaseitakumpu kuva
Anja Seitakumpu

Riikka tosi hyvä kooste kiitos sinulle! :D

Samoin lämpimät kiitokseni teille hyville kommentoijille! :D
.

Tuolta voisi lukea hiukan Brasilian mallista.

Miksi ei voida siirtyä maailman turvallisimpaan pankkijärjestelmään?
http://anjaseitakumpu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/752...

Tuomas Hako

Vuorinen, se EU ei sitten ole mikään islamin tuotos.

Mikko Pöyhönen

KUKA/KETKÄ HYÖTYVÄT OIKEASTI ENITEN on nyt se ydinkysymys näissä euroopan raha-/talousasioissa, jos asiat menevät tämänhetkisen näkymän suuntaan (valtiot korviaan myöten takaajina ja lainanottajina/velassa). Kuka/ketkä ovat rahamaailman huipulla ja vetelevät "näkymättömistä" naruistaan vääjäämättömästi ja ilman mitään armoa meitä suurinta osaa ihmisiä huomioiden... ON TÄMÄ SURKEA NÄYTELMÄ JOSSA ME OLLAAN MUKANA, NÄYTELMÄ JOSTA ENEMMISTÖLLÄ IHMISIÄ EI OLE MITÄÄN HAJUAKAAN (syystä tai toisesta...)

EU ja sen raha-/talousasiat ovat siis ohjattu menemään tietyllä tavalla palvellen jonkun tahon rahallisia etuja, näin se vain on. Henkilön pitää jo olla tietämätön ja tyhmä, jos ei pysty havainnoimaan, että tämä nykyinen EU:n tie on täysi järjettömyyden tie meille suurimmalle osalle ihmisiä. Tämänhetkinen EU:n tie on EI HYVÄN ELOSSAPYSYMISEN TIE meille suurimmalle osalle suomalaisia!

Mikko Pöyhönen

Pitääkö tämä asia paikkansa? Suomen pohjavedet ovat valtion velan (jota ei voida koskan maksaa)takuuna. YK:n alainen IMF puolestaaan pakottaa velkaantuneet valtiot myymään julkiset omistuksensa, mukaanlukien vesi- ja energiayhtiöt. Myynti on sisällytetty lainan ehtoihin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mikko Pöyhönen,

monikin on kysellyt eri ministeriöistä mitä Suomi on luvannut velkojensa vakuuksiksi mutta vastauksena on säännöllisesti kohteliaasti muotoiltu - Ei kuulu kansalaisille pätkääkään mitä kansallisomaisuudelle on tehty.

Sen tarkempaa en itsekään vielä tiedä. Ellei joku aulis myyrä sitten halua ilahduttaa minua&muita kansalaisia vuotamalla KissanKulman emännälle lainapaperit, joista selviää annetut vakuudetkin...wink wink sinne virastoihin.

Mutta ei ole hullumaista olettaa, että vettä olisi käytetty vakuutena, on se niin haluttua tavaraa maailmalla.
Ei tarvitse kuin katsoa missä kaikkialla Veolia ja muut korporaatiot (YK:n tausta- ja rahoitustuella) ovat liikkuneet saalistamassa vettä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olisi yllätys, jos euroalueen AAA-maat säilyttäisivät luokituksensa läpi nykyisen myllerryksen, New Yorkin yliopiston Stern Business Schoolin Max Heine –professori Ed Altman sanoo Euromoney-lehden haastattelussa.
Altman perustelee väitettään sillä, että juuri euroalueen luottokelpoisimmaksi luokitellut AAA-maat joutuvat kantamaan isoimman taakan alueen ratkoessa ongelmiaan.
Altmanin mukaan Ranska on todennäköisesti seuraava valtio, joka voi menettää AAA-luokituksensa Yhdysvaltain jälkeen.
Kuudella euromaalla on nykyisin AAA-luokitus. Suomi ja Saksa kuuluvat kolmen A:n ryhmään.
Ruotsalainen Dagens Industri –lehti uumoilee, että pahimmassa tapauksessa Euroopassa on tulevaisuudessa vain viisi kolmen A:n maata: Tanska, Norja, Ruotsi, Sveitsi ja Britannia.

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusi...

...eli maat joiden AAA säilyy ovat maita, joilla on oma valuutta: kruunu, punta, frangi

Toimituksen poiminnat