KissanKulmasta

Yhdysvaltain talousvalvonnan viranomaiset rikossyytteisiin?

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin SEC (US Securities and Exchange Comission) on joutunut suurennuslasin alle. Viranomaisten epäillään peitelleen ja tuhonneen pankkien petolliseen toimintaan liittyvää todistusaineistoa jo lähes 20 vuoden ajan. Kymmeniä tuhansia asiakirjoja on tuhottu.

Yhdysvaltain talousvalvonnan viranomaiset rikossyytteisiin?

Paljon on viime kuukausina maailmalla ihmetelty kuinka hallitus, poliisi ja valvontaviranomaiset eivät ole saaneet ketään vastuuseen Wall Streetilta, vaikka finanssikriisiin liittyviä rikoksia on dokumentoitu jo paljon.

Siitä huolimatta ei ainuttakaan pankkiiria ole telkien takana, yhtään syytettä ei ole yleinen syyttäjä nostanut. Ongelma ei ole pelkästään amerikkalaisten, sillä pankkisektori on nykyisenä globalisaation aikana niin yhteen kietoutunut, että ongelma koskee jokaista maata jossa kansainvälistä pankkitoimintaa harrastetaan.

Nyt osa selitystä on kenties löytynyt. Valvontaviranomaislla on ollut kiirettä. He ovat lounastaneet rikoksesta epäiltyjen kanssa ja käyneet työpaikkahaastatteluissa petostutkinnan kohteena olevissa pankeissa ja yrityksissä.

Rolling Stone-lehti selvittelee laajaa skandaalivyyhteä 9-sivuisessa artikkelissaaan.

 

Mikä on SEC?United States Securities and Exchange Commission, SEC on Yhdysvaltain kongressin valtuuttama Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin. SEC on perustettu 1934 ja sen henkilökunnan koko on noin 3500 ihmistä.

SEC valvoo arvopaperimarkkinoiden sääntöjenmukaisuutta ja pörssien arvopaperikauppaa. SEC laatii myös yritysten kirjanpitosääntöjä ja valvoo kirjanpitokäytäntöjä.

SEC on laatinut säännöt arvopaperikaupalle ja täydentää niitä. Sen toimivalta kattaa kaikki rekisteröidyissä markkinapaikoissa kaupattavat rahoitusmuodot, kuten obligaatiot, osakkeet, johdannaiset ja raaka-aineet.

Sillä on laajat valtuudet paitsi hallinnollisiin myös siviilioikeudellisiin rangaistuksiin sääntöjen rikkomisesta. Lisäksi se voi antaa aineiston Yhdysvaltain oikeusministeriön käyttöön syyteharkinnan käynnistämiseksi.

Yleisimpiä SEC:n tutkimukset käynnistäviä rikoksia ovat sisäpiirikauppa, kirjanpitorikos, kurssin vääristäminen ja arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos.

SECin ja Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ; Department of Justice) mukaan yritysjohto on vastuussa yrityksen riittävästä kirjanpidosta, joka ehkäisee lahjonnan. Sääntöjen mukaan yhdysvaltalainen yritys ei saa syyllistyä lahjontaan myöskään ulkomailla.

Säännöt ovat rikkomista varten.

 

Todistusaineistoa tuhottu lähes 20 vuoden ajan

Kolmetoista vuotta SEC:issa työskennellyt asianajaja Darcy Flynn tuli julkisuuteen ja kertoi valvontaviranomaisten tuhonneen pankkeja ja yrityksiä koskevaa todistusaineistoa jo liki kahden vuosikymmenen ajan.

Flynn otti yhteyttä kongressiin ja osoitti SEC:in tuhonneen systemaattisesti omien tutkimustensa tuloksia ja valkopesseen kansakunnan suurimpien talousrikollisten toimia. Näin toimimalla SEC on onnistunut pitämään esimerkiksi liittovaltion tutkijat täysin pimennossa jo tehtyjen petoksia, sisäpiirikauppaa ja markkinoiden manipulointia koskevien tutkimustensa tuloksista, joiden kohteena olivat mm. Goldman Sachs, saksalainen Deutsche Bank ja vakuutusjätti AIG, jonka kaatuminen oli osasyynä viimeisimpään globaaliin finanssi-, velka-, talous- ja pankkikriisiin.

SEC:lla on sopimus arkistointia hoitavan kansallisen arkiston NARA:n (National Archives and Records Administration) kanssa. Kaikki SEC:n arkistot pitäisi säilyttää vähintään 25 vuotta.

SEC kehitti -mahdollisesti laittoman käytännön- jonka mukaan kaikki esitutkintamateriaali (MUI; Matters Under Inquiry), josta viraston ylemmän henkilöstön päätöksellä ei aloitettu täysimittaista tutkintaa, tuhottiin.

Henkilöstöä jopa opastettiin SEC-komission sisäisillä internet-svuilla: "Kun MUI-tutkinta, joka ei ole johtanut täysimittaiseen tutkintaan on päättynyt, tulee sitä koskeva materiaali ja siihen liittyvät dokumentit hävittää."

Ja hävitetty niitä onkin: ainakin 9 000 tapausta.

 

Katastrofikapitalismia ja viranomaisten valkopesula

Moni tuhotuista kansioista koski yhtiöitä ja yksilöitä, jotka myöhemmin näyttelivät merkittävää roolia vuoden 2008 talouskriisissä. Lisäksi ainakin kaksi MUI-tutkintaa koski vankilaan joutunutta "sijoittajaguru" Bernie Madoffia.

Lehman Brothersista tehtiin ainakin kaksi MUI-tutkimusta koskien finanssipetosta (2002) ja sisäpiirikauppaa (2005). Sittemmin Lehman Brothers meni vararikkoon.

Vuonna 2009 tehty Goldman Sachsin sisäpiirikauppaa tutkinut MUI-kansio tuhottiin, samoin kolme tutkimusta joissa selviteltiin pahamaineisen SAC Capital-rahaston toimintaa.

Komission arkistojen ajantasalla pidosta SEC:issa vastannut Flynn sanoo SEC:n tuhonneen esitutkintameteriaalia ja niihin liittyvää todistusaineistoa systemaattisesti ainakin vuodesta 1993 asti.

Kun Flynn hälytti NARA:n tutustumaan ongelmaan, SEC:n ylempi virkamieskunta kiiruhti peittelemään toimintansa laatua.

Materiaali, jonka Flynn esitti väitteidensä tueksi aiemmin tänä vuonna SEC:n päätarkastajalle ja kolmelle kongressin komitealle, maalaa kauhistavan kuvan liittovaltion valvontaviranomaisista, jotka tosiasiassa ovat niiden rikollisten palkkalistoilla, joiden valvomisesta he saavat veronmaksajilta palkkansa.

Flynnin mukaan,"Eräässä tapauksessa SEC aikoi nostaa tutkintansa perusteella syytteen muuatta vaikutusvaltaista pankkia vastaan. Syytteen nostamisen estivät SEC:n ylemmät virkamiehet toimeenpano-osastolta (enforcement division). Saman osaston johtaja siirtyi piakkoin kyseisen pankin palkkalistoille."

 

Virastolla riittää selittämistä

Toisessa tapauksessa virasto ulkoisti tutkinnan yksityiselle asianajotoimistolle. Asianajotoimisto työskenteli tutkittavana olevalle yritykselle. Ei niinkään yllättäen asianajotoimisto päätyi siihen, ettei enemmät tutkimukset ole tarpeen jonka jälkeen

SEC täydellisti virallisvalkopesun jättäen syytteen nostamatta sekä tuhosi tapauksen arkistot.

"Päätellen siitä mitä olen nähnyt, vaikuttaa siltä että SEC on sallinut tutkintamateriaalien tuhoamista", sanoo senaattori Chuck Grassley. "Ei käy järkeen, että valvonnasta ja tutkinnasta vastuussa oleva taho haluaisi päästä eroon potentiaalisesta todistusaineistosta. Jos (Flynnin) syytökset ovat totta, virastolla on selittämistä".

 

Esimerkkitapauksia riittää - Deutsche BankMUI on vain esitutkinta, jonka perusteella päätetään jatkosta.

SEC:n toimeenpanevan osaston johtaja Robert Khuzami lähetti viraston työntekijöille massasähköpostin otsikolla "Huonosti käyttäytyvät asianajajat" jossa hän pyytää alaisiaan raportoimaan kuulemistaan ulkopuolisten epäeettistä toimintaa koskevista jutuista.

Flynn tulkitsi Khuzamin viestin tarkoittavan myös SEC:n sisällä tapahtuvaa epäeettistä toimintaa ja avasi sanaisen arkkunsa, selittää Flynnin asianajaja Gary Aguirre. Aguirre työskenteli itsekin aiemmin SEC:issa kunnes ryhtyi Flynnin lailla puhaltamaan peliä poikki.

Flynn siis vastasi Khuzamin sähköpostiin selittämällä SEC:in sisällä tapahtuvia väärinkäytöksiä ja paljasti erään tapauksen vuodelta 2000. Kyseinen tapaus koski MUI-tutkintaa, joka avattiin koskien Deutsche Bankia (DB).

Deutsche Bankin CEO Rolf Breuer kiisti Der Spiegelille antamassaan haastattelussa DB:n olleen mukana Bankers Trustia koskeneissa valtaussuunnitelmissa (übernahmegespräche).

Haastattelun julkaiseminen sai Bankers Trustin osakkeet laskuun, ja täten laski valtaukseen tarvittavien osakkeiden hinta. SEC epäili, että Bankers Trustin kanssa oli harjoitettu petoksellista toimintaa.

DB:n tapauksessa Flynn ja muut tutkijat pääsivät ohi MUI-vaiheen ja alkoivat kerätä valallisia lausuntoja, dokumentteja sekä muuta materiaalia jotka osoittivat että paljonkin übernahmegesprächea oli ollut käynnissä vaikka Breuer sen kiisti.

Todistusaineiston perusteella tutkintaryhmä lähetti Action Memorandumin SEC:n päällystölle suositellen että DB:ta vastaan nostetaan syyte.

Breuer vastasi palkkaamalla SEC:in entisen toimeenpano-osaston johtajan Gary Lynchin lobbaamaan SEC:ia perääntymään. Lynch kehitti luovan puolustusstrategian palkkaamalla lingvistikon selittämään että übernahmegespräche merkitsee ainoastaan "edistyneessä vaiheessa olevia keskusteluja".

Syytteen nostaminen eteni SEC:n virkamiesportaassa Lynchin ponnistuksista huolimatta. Ei tarvittu enää kuin toimeenpano-osaston johtajan Richard Walkerin hyväksyntä.

Hyväksyntä jäi saamatta. Flynn ja tutkintaryhmä saivat 10. heinäkuuta 2001 ilmoituksen siitä että Walker jääväsi itsensä DB:ta koskevasta päätöksenteosta.

Kaksi viikkoa myöhemmin toimeenpano-osasto lähetti DB:lle kirjeen, jossa ilmoitettiin tutkinnan lopettamisesta. Vastoin SEC:in käytäntöä, mitään selitystä päätöksen syistä ei annettu.

Kymmenen viikkoa myöhemmin, elokuun 1. päivänä 2001 mystinen suunnanmuutos selvisi: tuolloin julkistettiin tieto Walkerin nimityksestä DB:n yleiseksi neuvonantajaksi.

Vuonna 2004 Walker palkkasi Robert Khuzamin apulaisekseen Deutsche Bankiin. Molemmat työskentelivät DB:ssa kunnes Khuzami siirtyi vuoden 2009 helmikuussa SEC:iin Flynnin uudeksi johtajaksi.

Vastatessaan Khuzamin kirjeeseen kertomalla Walkerin epäeettisestä käytöksestä, Flynn nimesi Khuzamin"opintojen ohjaajan" syypääksi.

 

"Pyöröovi-mallin" laajuus hämmästyttää

Hiljattainen tutkimus nimeltään Project on Government Oversight vahvistaa, että viimeisten viiden vuoden aikana SEC:in henkilökunta antoi 789 ilmoitusta aikeistaan edustaa ulkopuolisia yrityksiä viraston edellä (so. työskennellä finanssi-instituutioille) - osa vain muutamaa päivää ennen kuin he lopettivat työnsä SEC:issa. Yli puolet ilmoituksista tuli SEC:in toimeenpano-osastolta.

Jo pikainen katsaus pankkipuolelle siirtyneistä entisistä SEC:in työntekijöistä antaa käsityksen pyöröoven pyörimisvauhdista.

Lynch, joka edusti DB:ta Flynnin esimerkkitapauksessa, työskenteli SEC:in toimeenpano-osaston päällikkönä vuosina 1985-1989 jonka jälkeen hän siirtyi Davis Polkille.

Lynchia seurasi William McLucas (1989-1998) joka siirtyi WilmerHalelle. WilmerHalella työskentelee niin paljon SEC:in entisiä työntekijöitä, että se on saanut lempinimen SEC West.

Mac Lucasia seurasi Walker joka siirtyi vauhdikkaasti DB:n palvelukseen. Walkerin seuraaja taas oli Stephen Cutler, joka nykyään konsultoi JP Morgania.

Cutlerin seuraaja oli Linda Chatman Thomsen joka on nykyisin Davis Polkilla ja häntä seurasi DB:lta tullut Khuzami.

 

Tämä työpaikkakaruselli on toistuvasti johtanut syytöksiin sopimattomasta käytöksestä. SEC:n päätarkastajan mukaan Chatman Thomsen esimerkiksi antoi entiselle työkaverilleen, JP Morganilla työskentelevälle Cutlerille arvokkaita tietoja.

Tiedot koskivat JP Morganin aikeita ostaa Bear Stearnsia: Chatman Thomsen valaisi Cutleria kertomalla ettei SEC aio puuttua kauppaan.

SEC:n ylitarkastajan mukaan eräässä tapauksessa SEC:n toimeenpano-osaston apulaisjohtaja hidasti tahallaan tutkimusta, joka koski R. Allen Stanfordin pyörittämän 7 miljardin dollarin ponzihuijausta - ja lähti sen jälkeen töihin Stanfordille.

SEC:in ongelma pyöröovisysteemin takia on, että suuri osa sen johtoa on sosiaalisin, ammatillisin ja taloudellisin sitein kytköksissä juuri niihin tahoihin joita sen pitäisi valvoa.Erikoiset valvontakäytännöt

Miten SEC sitten hoitaa valvontatehtäväänsä? Vuoden 2001 jälkeen SEC on tyytynyt jättämään valvonnan ja tutkinnan suorittamisen pääasiassa tutkinnan kohteena oleville yrityksille ja pankeille itselleen. Tai niitä edustaville lakifirmoille, tutkijoille ja konsulteille.

Käytäntö sai alkunsa kun ruokapalvelujätti Seaboard teki sisäisen tutkinnan kirjanpitoepäselvyyksiä koskien. Tutkinnan tuloksena Seaboard erotti syylliset ja muutti radikaalisti omavalvontakäytäntöjään tiukempaan suuntaan. SEC palkitsi Seaboardin sen jämerästä toiminnasta petosten paljastamiseksi olemalla sakottamatta sitä.

SEC oli niin vaikuttunut, että se kehitti uuden "luottamuksen politiikan", jossa yrityksille sallittiin omavalvonta, kertoo SEC:in kirjanpitäjä Lynn Turner. Turnerin mukaan systeemi toimi alkuun melko hyvin.

Mutta sitten presidentti Bush nimitti SEC:in johtoon yritysystävällisen Christopher Coxin ja "ulkopuolisista tutkimuksista" tuli nopeasti valkopesua.


Harry Markopolos, tutkija, joka varoitti Bernie Madoffin huijauksesta vuonna 2000, sanoo SEC:in käytäntönä nykyään olevan, että se pyytää tutkinnan kohdetta tutkimaan omat toimensa.

Siis rikoksesta epäilty saa tutkia oman tapauksensa. Markopoloksen mukaan käytäntö on absurdi. Madoffin tapauksessa Madoff pakoili vuosia, koska SEC kuunteli vain Madoffia.

 

Tuhotut kansiot

SEC:illa on NARA:n kanssa sopimus, jonka mukaan NARA säilyttää materiaalia vähintään 25 vuotta, ja jos jotain määrätään hävitettäväksi, sen tekee NARA, ei SEC.

Kun Flynn tajusi SEC:in hävittävän kansioita, hän otti NARA:an yhteyttä pyytäen ohjeita.

Yhteydenottopyyntöön vastasi NARA:n modernit asiakirjat-osaston (modern records) johtaja Paul Wester. Heinäkuun 29. päivä 2010 Wester lähetti kirjeen Barry Waltersille, joka vastaa dokumenttipyynnöistä SEC:issa: "Saimme hiljattain tietoomme Darcy Flynnilta, että SEC on tuhonnut MUI-kansioita viimeisten 17 vuoden ajan. Jos vahvistatte, että näin on tapahtunut, varmistakaa että se loppuu ja toimittakaa meille kirjallinen selvitys 30 päivän kuluessa."

Wester lähetti kopion kirjeestään Adam Storchille. Storch työskenteli vielä vuotta aiemmin Goldman Sachsilla. Storch reagoi NARA:n kirjeeseen yrittämällä löytää keinon torjua kysymys myöntämättä mitään.

Selonteon toimittamisen määräpäivän lähestyessä Storch, kaksi muuta SEC:in huippuasianajajaa ja Flynn kokoontuivat. Flynn teki kokouksesta muistiinpanoja, jotka hän toimitti myöhemmin kongressille.

Kokouksessa mietittiin, eikö mahda olla huono idea myöntää totuus NARA:lle koska SEC:in toiminnasta saattaisi tulla rikosoikeudellisia seurauksia. Storch muistutti muita: "Walters sanoi että tämä saattaa olla vakavaa. Voimme joutua rikosoikeuteen."

Samassa kokouksessa Storch sanoi: "18 000 MUI-dokumenttia on tuhottu, mukaan lukien Madoffin tapauksen kansiot."

SEC:n vastaus NARA:n tiedusteluun oli kiemurtelun taidonnäyte: "Yksikkö ei ole tietoinen mistään erityisistä tapauksista joissa olisi tuhottu muuta kun MUI-aineistoa mutta emme voi varmuudella sanoa etteikö sellaisia dokumentteja olisi tuhottu kuluneen 17 vuoden aikana... Yksikkö on tehnyt aloitteen varmistaakseen että MUI-aineistoa ei vastaisuudessa tuhota ajanjaksona jona tutkimme tätä tapausta."

 

Atomipommi-vaihtoehto ja uran tappaminen

SEC:n kiemurtelu jätti Flynnin vaikeaan asemaan. Hän tiesi, että viraston käytäntönä oli erottaa väärinkäytöksien paljastajat. Yhteydenotto SEC:in ylitarkastajaan tunnettiinkin virastossa "atomipommi-vaihtoehtona" eli "uran tappajana".

Flynn oli alkuun yrittänyt pitää tapauksen virastojen sisäisenä, mutta päätyi sitten lähettämään yksityiskohtaisen kirjeen kolmelle kongressin komitealle.

Eräs toimistoista, joihin Flynn otti yhteyttä, oli Iowan edustajan, senaattori Chuck Grassleyn toimisto. Grassley oli jo pitkään tutkinut sitä kuinka SEC tutkii ulkopuolelta valituksia väärinkäytöksistä.

Grassley oli kysynyt FINRA:lta, eräältä toiselta valvontaelimeltä, kuinka monta valitusta se oli osoittanut SEC:ille koskien SAC Capitalia, jonka omistaa keinottelija Stevie Cohen.

Grassley sai tietoonsa että viimeisen vuosikymmenen aikana FINRA oli osoittanut 19 valitusta SAC:in toiminnasta liittovaltion viranomaisille.

Saatuaan tämän tiedon Grassley otti yhteyttä SEC:iin saadakseen tietää, kuinka montaa tapausta SEC oli valitusten perusteella tutkinut sekä pyysi todisteita tutkinnasta ja muuta tutkinta-aineistoa.

Kaksi viikkoa myöhemmin Khuzami vastasi Grassleylle: "Tapanamme ei ole kommentoida tutkimuksia tai niiden liitteitä tai toimittaa tietoa koskien FINRA:n tekemiä valituksia jotka mainitsitte."

Myöhemmin Grassley kuuli FINRA:lta että se oli tosiasiassa tehnyt 65 valitusta SEC:ille koskien SAC:in toimintaa. Grassley tiedusteli asiaa Khuzamilta, mutta Khuzami ei enää vastannut.

Suunnilleen tässä vaiheessa Grassleyyn otti yhteyttä Flynn, jolta Grassley kuuli että tuhottujen MUI-kansioiden joukossa oli ainakin kolme SAC:ia koskevaa -2006, 2007 ja 2010- kansiota. Grassley otti jälleen yhteyttä SEC:iin.

 

Tutkinta kesken

SEC:in ylitarkastaja tutkii tapausta parhaillaan, samoin NARA. SEC keskittyy pääasiassa selittelemään, miksi sen toiminta ei olisi ollut laitonta.

SEC:iä edustava John Nester sanoo, että "MUI-raportit eivät mahdollisesti muodollisesti täytä liittovaltion määritelmää tilastosta tai asiakirjasta joten niin ollen niitä ei tarvitse säilyttää."

Vaikka SEC onnistuisikin välttämään rikossyytteet, se ei muuta sitä asiaa että kansakunnan talousvalvontaa hoitava talouspoliisi on tuhonnut yli vuosikymmenen aikana kerättyä tutkintamateriaalia ja todistusaineistoa.

Markopolos, talousrikostutkija kuvaa MUI-aineistoa seuraavasti: "Jos tutkijalla on käytössään vaikkapa viisi MUI:ta 20 vuoden ajalta, hän pystyy hahmottamaan kuvion jos se on siellä. Hävitä MUI:t ja Wall Streetin pankit voivat toistaa samaa kuviota yhä uudelleen ja uudelleen - kenenkään tietämättä."

Sanomattakin on selvää, ettei mikään normaali lainvalvontainstituutio tuhoa omaa todistusaineistoaan. Päinvastoin, yhä suurempi osa rikollisista jää kiinni hyvin hoidetun ja laajan tutkimus- ja tiedostoaineiston perusteella.

Paljonko veronmaksajilta yhteisastuullisesti kerätty pankkituki olisi pienentynyt, jos edes osaa tuhottujen MUI-kansioiden sisältämiä juttuja olisi viety loppuun asti?

 

Tapaus: Suomi - Finland

Suomessa on kaksi tahoa, joiden pitäisi informoida poliisin talousrikostutkijoita: Finanssivalvonta (Fiva) ja Verohallinto.

Finanssivalvonnan toiminnan rahoitus tulee 95 prosenttisesti valvottavilta eli pörssiyhtiöiltä ja pankeilta. Finanssivalvontaa valvoo puolestaan eduskunnan pankkivaltuusto. Eduskunnassa istuu pankeilta ja yrityksiltä saadun vaalirahoituksen turvin asemaansa nousseita.

Vuonna 2009 Finanssivalvonta ei tehnyt ainoatakaan rikosilmoitusta poliisille. Vuonna 2010 rikosilmoituksia tehtiin peräti kolme kappaletta. Väärinkäytöksistä annettavia seuraamusmaksuja Finanssivalvonta ei ole langettanut koskaan. Ei ainuttakaan.

Muuan valvova viranomainen on Verohallinnon konserniverokeskus. Konserniverokeskuksessa ei ole rikosasianvalvojaa kuten verohallinnon muissa yksiköissä. Poliisi ei ole saanut koskaan konserniverokeskuksesta yhtään talousrikosilmoitusta.

Valtiovarainministeriö on laatinut vuodesta 2007 lähtien kymmeniä eilaisia tietojenvaihtosopimuksia veroparatiisien kanssa. Kuluneen neljän vuoden aikana tietoja ei kuitenkaan ole kertaakaan vaihdettu.

 

"Nykyajan suomettuminen on sitä, että suuria konserneja, suursijoittajia ja pörssiyhtiöitä suojellaan. Niitä ei valvota, koska ei haluta keikuttaa venettä"

, Voima-lehden Jari Hanskan haastattelema talousrikospoliisi kiteyttää.

"Kun syytä epäillä kynnys ylittyy, poliisin pitäisi saada tutkia. Nyt hitti jää pyörimään sinne Fivan johtokuntaan. Missään muussa rikosepäilyssä ei toimita niin, etteikö mahdollinen rikoskeissi menisi taloudellisesti ja poliittisesti valitun raadin kautta"

, eräs poliisi tuhahti.

"Odotan edelleen, että joku nostaisi esiin pankkivaltuuston puheenjohtajan Timo Kallin, Jyrki Kataisen, Jyri Häkämiehen ja Paula Lehtomäen vastaanottamat vaalirahat veroparatiisiyritykseltä, Helsingin Mekaanikontalolta.

Kaikki neljä jättivät suursijoittaja Ahti Vilppulan lahjoittamat vaalirahat mainitsematta vaalirahailmoituksessaan. Kaikki neljä ovat toimineet keskeisissä luottamusasemissa. Kallin pankkivaltuusto vahtii Finanssivalvontaa, Häkämies pyörittää Solidiumia, Lehtomäki ja Katainen hoitavat olennaisia elinkeinoelämään ja verolainsäädäntöön liittyviä ministerintehtäviä", sanoo Susanna Kuparinen Voima-lehdessä julkaistussa kolumnissaan huhtikuussa.

Suomessa ei ole olemassa sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi veroviranomaisille tilaisuuden suorittaa kunnollinen tutkinta. Päinvastaista lainsäädäntöä sen sijaan on viime vuosina eduskunnan suunnalta tullut runsaastikin.

 

Lähteet:

http://www.rollingstone.com/politics/news/is-the-sec-covering-up-wall-st...

http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/document-shredding-w...

http://rt.com/programs/keiser-report/keiser-herbert-treasury-sec-456/

http://grassley.senate.gov/

Suomi:

??

http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2011/numero-3/veronkiertotemppu-kui...

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/valtio_ja_kunnat/valtion_hallintojarje...

http://www.talouselama.fi/eduskuntavaalit2011/14042011/susanna+kuparinen...

 

Teksti on julkaistu myös Verkkomediassa http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=1001

Yhdysvaltain entinen apulaisasuntoministeri Catherine Austin-Fitts uskoo eurokriisin olevan osa tarkoituksellista suunnitelmaa, jolla kansallisvaltioista ja niiden hallituksista hankkiudutaan eroon ja tilalle tuodaan korporaatioeliitti, joka alkaa hallita.

Keiser Report guest Catherine Austin Fitts on market frauds (23Aug11) / RT report

- (U.S.) economic model = criminal model

- (U.S.) economic model is based on war and organized crime

- fraud is very significant

- fraud is "technically legal"

- physical violence & pressure against people who may say no to these conditions (violent mobster operations)

- people who are trying to get government and Wall Street clean are harrassed and threatened

- e.g. housing bubble was made public for years, but people didn't want to hear (by Austin Fitts)

- official reality vs. above-the-law reality (higher morale authority?)

- "centralization is a worst thing you can do" (EU crisis)

- "the more you centralize, the weaker the economy gets"

- "I think Europe¨s governance is being re-engineered and that (financial crisis) has been used to do it...we encourage them to take more debt they cannot ever afford...then we say we have a debt crisis...(leading to) terms by which they will stop sovereign government and instead report up to the top of the financial system...that¨s what I call financial coup d'etat...it's not a debt crisis, it is a plan."

Hyvä veli järjestelmä tuottaa raskaita syytöksiä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jummi jammi, KissanKulman emäntä aikoo pitää nyt pari päivää vapaata.
Niin paljon tympii talousmaailma ja poliitikot.

Joukossa on varmasti rehellisiäkin yksilöitä mutta vähän samoin kuin yksi/muutama mätä tomaatti pilaa koko kopan sisällön, näkyy näiden luottamustoimihenkilöiden kanssa käyneen.

Minulle ei tuota suuriakaan vaikeuksia uskoa Catherine Austin-Fitts´iä siinä, että eurokriisi ja muu on suunniteltu juttu.

Omavaraisuus se vasta rahamaailmaa vistottaa, ja siksi painelenkin kasvimaalle virkistymään :D

Suosittelen muillekin.

Dari-anne Suomalainen

Entäpä jos kaikki on suunniteltu yläkerrassa jo aikojen alusta, olisi pitänyt tyytyä kohtuuteen.

Ihmiselle ei riitä mikään, ahneus ajaa, kilpailu houkuttaa ja koukuttaa.

Pää tulee vetävän käteen ja lennetään pyllylleen, mutta aina on lupa nousta ylös, kunnes taas ollaan samaa narua vetämässä...jne.

Mitä on ennen ollut sitä on vastakin oleva.

Dari-anne Suomalainen

Hellenistit eivät näytä koskaan oppivan hoitamaan omia asioitaan.

Apostolien teoissa kerrotaan...

"Niinä päivinä kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa heprealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa......"

Kuten näkyy hellenisteillä näyttää olevan ikuisuusongelma asioidensa hoitamisessa ja nurina siitä että heitä ei hyysätä muiden toimesta.

Syyllinen on tietysti aina muualla kuin heissä.

Matti Palviainen

Apostolien teot kertovat, että hellenistien (kreikankielisten) nurina johti apostolien korjaavaan toimenpiteeseen. Se oli siis perusteltua.

Wikipedia kertoo, että "rabbiinijuutalaisuus ( eli nykyajan valtajuutalaisuus) perustuu farisealaisuuteen". Näitä farisealaisjuutalaisia ovat nykyiset Maailmanpankin pääjohtaja, eronnut IMF:n pääjohtaja Strauss-Kahn, FED:n pääjohta (luultavasti aina ollut juutalainen sen perustamisesta vuodesta 1913 saakka), EKP:n pääjohtaja.

Jos kaikki nämä ja lukemattomat muut raharuhtinaat olisivat kiinalaisia, venäläisiä tai suomalaisia, niin keskustelu kävisi kuumana, onko hyväksi, että rahan valta on vain yhden kansallisuuden käsissä.

Mutta nyt kukaan ei uskalla ottaa asiaa esiin. Leima tulisi otsaan alta aikayksilön: rasistinen antisemitisti ja natsi.

Muuten. Miksi fariseusjuutalaisilla on niin paljon rahanvaltaa? Vastaus on Uudessa testamentissa. Fariseukset olivat rahanahneita ja sitä saadakseen ulkokultaisen kieroja.

Tuomas Hako

Niin kun kaikki valta ja mammona alkaa olla taskussa, niin media pyörii entistä täydellisemmin. Sitenvoidaan kieltää asioista puhuminen vihapuheena ja sensuroida kaikki tiedot medioista ja tieteestä. Ihmisistä kannattaa tehdä mahdollisimman tyhmiä ja tietämättömiä.

Tauno O. Mehtälä

Kiitoksia Riikka kunnon korruptiopläjäyksestä.

Kirjoitus lähdeviitteineen osoittaa, että USAn finanssimaailma sen "demokraattista" valvontaa myöten on läpikorruptoitunut. Ja sama tilanne eri kypsyysasteissa toistuu varmasti kaikkialla. Myös siis Suomessa.

Persutkin voisivat maahanmuuttajamölinän sijasta keskittää poliittista voimaansa näiden ongelmakenttien perkaamiseen. Se vaatii tosin aivokapasiteettia, joka nyt on muussa käytössä - tai narikassa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tauno O. Mehtälä,

kiitos kiitoksista. Sinähän voisit ottaa ja saattaa asian (kuin myös EVM:n) perussuomalaisten tietoon. Aivan vapaasti saat lainata myös minun tekstiäni, jos se on tarpeen.

Suomi totisesti on maan tavan läpäisemä! Kauhea on muuten varmaan kunnollisen ja rehellisen immeisen työskennellä hallinnossa. Taitaa siellä ideologia ja voimavarat nopsaan karista :(

Tauno O. Mehtälä

Minulla toki on hyvä keskusteluyhteys persujen tervejärkiseen porukkaan (nämä halla-aholais-breivikiläiset eivät sitä ole). Valitettavan harva heistäkään on kuitenkaan kiinnostunut globaalin talouden ongelmista.

Persut lankeavat turhan kevyeeseen propagandantekoon, kas sieltä kun kannatusta tuntuu lohkeavan helpommalla.

Dari-anne Suomalainen

Euroopan pysyvä vakausmekanismi ( EVM ) Todellinen eliitti tulossa.

- EVM on vapautettu kaikista takavarikoista ja pakkolunastuksista.
- EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.

- EVM:llä on sisäinen tarkatustoimikunta, jossa on hallintoneuvoston kolme jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja komiteoiden jäsenet sekä edellämaittujen neuvonantajat on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa manittua tehtävää suorittaessa.

EVM:n henkilöstö on EVM:N maksamien palkkojen ja korvausten osalta vapautettu kansallisesta tuloverosta.
Henkilöstö maksaa sisäistä tuloveroa.

Tätä kannattaa miettiä, koska se on tulevaisuutta. Eurooppaan on muodostumassa joukkio, jota ei ei koske verotus eikä laki.

Se on todellinen eliitti.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Riikka, sinun kirjoituksiasi on "hauska" seurata. Sanot olevasi perheenäiti ja taiteilija ym, mutta käsittelet erittäin merkittäviä taloudellisia asioita. Kiitos siitä.

Juttujasi on mukava lukea myös sikäli, että vaikka kirjoitat erittäin inhottavista toimista kansalaisia ja veronmaksajia vastaan, kirjoitat aina maltillisesti ja rauhallisesti, faktat esille tuoden.

Missä on raha, siellä on lähes aina jotain vilunkia. Ei korppi toista korppia noki. Sangen monella ihmisellä on sellainen ajatus, minkä tuotkin esille, ettei venettä auta keikuttaa. Siksi Kreikat sun muut Maddofit ovat saaneet rauhassa tehdä kolttosiaan.

Jos lähdettäisiin tutkimaan tosissaan sitä, kuinka valtaisia rikoksia Suomen mittakaavassa suuret pankit tekivät poliitikkojen kanssa 1990-luvun pankkikriisissä, päädyttäisiin Suomen taloushistorian suurimpiin rikoksiin. Ei niisstä puhuta, koska venettä ei pidä keikuttaa.

Oman missioni osalta tämä keikuttelun kieltäminen tulee erinomaisesti esille. Karjalaa ei voida palauttaa, koska on paljon muitakin törkeitä rikoksia, jotka sitten pitäisi selvittää. Eli rikosten paljous on syy, ettei pahaakaan rikosta voi selvittää. Koskahan tämä ajattelu siirtyy murhien tutkintaan.

Jaa, on se oikeastaan siirtynyt. Esim. Venäjä lopetti Katynin murhien tutkimisen, vaikka siellä likvidoitiin lähes 22 000 puolalaista reserviläistä. Ja Ukrainan 7 miljoonan ihmisen harkittua murhaamista ja heidän viljansa varastamisesta ei juurikaan välitetä.

Maailmanhistorian yksi suurimmista rikollisista, Stalin, on yhä erityisesti Venäjällä kunniapaikalla. Ei siten ihme, jos pienempiä, miljardien ja kymmenien miljardien, juttuja jätetään selvittämättä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Veikko Saksi,

hauskaa (ilman lainausmerkkejä) että sinusta on "hauska" lukea kirjoituksiani vaikka aiheet eivät tosiaan mieltä ylentäviä ole.

Olen ajatellut tämän asian niin, että parempi kirjoittaa kiihkotta ja antaa faktojen puhua puolestaan. Ei minun tarvitse alleviivata normaali-ihmiselle että moraaliton kusipää on moraaliton kusipää ja yhteisölle vahingollinen. Kyllä he sen itsekin oivaltavat.

Joskus on käynyt niin, että olen kirjoittanut suuttuneena mutta silloin ei tule hyvää, selkeää ja johdonmukaista tekstiä :D

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Riikka, ymmärsit oikein, että "hauska" on lainausmerkeissä, koska et kirjoita hauskoista asioista. Nostan sinulle hattua.

Dari-anne Suomalainen

Miksi kukaan ei halua ottaa kantaa ( EVM ) Euroopan pysyvään vakausmekanismiin ?

EVM:lle suunnitellaan jo peruamisvaiheessa koskemattomuutta, syytesuojaa ja vastuuvapautta.

Mitä mieltä Riikka olet asiasta.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

En ole Riikka, mutta EVM näyttää olevan yksi pahimmista taloudellisen vallan kaappausyrityksistä ja samalla yksi törkeimmistä. Ihmettelen, miksi sitä ei tyrmätä erittäin selkein sanoin.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

On hyvä, että asoita nostetaan näin esille. Uskon kuitenkin tämän EVM:n kohdalta, että siitä vielä keskustellaan kunhan sen käsittely eduskunnassa alkaa.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

26.8.2011 13:05 Kari Fagerström. Keskustelu varmaankin alkaa, kun Eduskunta käsittelee asiaa. Mutta se on jo käytännössä lähes myöhäistä, koska puolueet ovat etukäteen lyöneet kantansa kiinni ja muuttaminen on tosi vaikeaa.

Jos tulee muutos, se on yhtä sekavaa ja vaikeaa kuin SDP:n lisävakuuspyyntö ja sen seuraukset. Eli silka, pelkkä sekasotku.

Keskustelun pitäisi alkaa kunnolla silloin, kun asia tulee ensimmäisen kerran esille. Tietoa pitäisi jakaa reippaasti. EVM:stä ei sitä ole bogeja lukuun ottamatta juurikaan tullut. Virallisia infoja ihmiset eivät lue.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Minusta median pitäisi nostaa EVM:aa ja sen seurauksia paljon enemmän esiin. Nyt se homma on jäänyt paljolti blogistien työksi.

Paraskaan blogisti ei tavoita niin montaa kuulijaa kuin vaikka maikkari.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Ehdottomasti. Media ei saa olla vallan puudeli, vaan vahtikoira. Koitan vinkata asioista vielä eräille toimittajille.

En itse asiaa ota kovin laajasti esille, koska se menee fokuksesta ulos aika paljon. Tosin asiaa käsitellään syyskuun alkupuolella ilmestyvässä Karjalan Kuvalehdessä. Mutta kaikkiaan asia on aivan ratkaisevia kysymyksiä myös suomalaisille. Siitä pitäisi keskustella laajasti.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Otetaan piruuttaan tähän jatko-osakin viimeisimmistä käänteistä SEC-jutussa sekä hieman taustatietoa:

Sisäpiirikauppaa keskinäisen hyötymisen kerhossa

Kyberguerillat, hakkerit ovat ahkeroineet näppäimistöineen isojen poikien kimpussa.

Hakkerien saaliin perusteella näyttää siltä, että luottoluokittaja Standard & Poor´s (S&P) tai valtiovarainministeriö, mahdollisesti molemmat ovat vuotaneet ennakkotietoja "etuoikeutetuille asiakkaille" Yhdysvaltain luottoluokituksen pudottamisesta ennen kuin S&P pudotti luottoluokitusta.

Hakkeriryhmä AntiSec iski teksasilaisen VDI:n kimppuun. VDI on erikoistunut UAS-koneiden (Unmanned Aerial Systems) eli miehittämättömien robottilentokoneiden kehittämiseen ja levittämiseen.

Saaliina ryhmä sai VDI:n johtoon kuuluvan Richard T. Garcian tuhansia sähkäposteja. Garcia työskenteli aiemmin CIA:n apulaisjohtajana Los Angelesissa sekä globaalin turvallisuuden johtajana Royal Dutch Shell Oil-yritykselle.

Sähköpostien joukossa oli Garcian, Gloria Newportin ja Cindy Cookin viesteilyä huhtikuun 25. päivältä.

Cook työskentelee Bank of American omistamalla Merrill Lynchillä sijoitusneuvojana. Viestien mukaan S&P saattaa mahdollisesti alentaa Yhdysvaltain luottoluokitusta, mikä puolestaan voi aiheuttaa pankkiryntäyksen ja se taas vaikuttaa Yhdysvaltain yksityisesti omistettuun keskuspankkiin FED:iin.

Tutkiva journalisti Steve Ragan kirjoitti The Tech Herald-lehdessä SEC:in (U.S. Securities and Exchange Commission; Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin) tutkivan tekikö S&P:n henkilökunta sisäpiirikauppaa ennenkuin luottoluokituksen tiputtaminen oli virallista.

Asiasta kirjoitti myös Bloomberg News.

Valtamediasta New York Times otti epäilevän kannan epäiltyihin sisäpiirikauppoihin ja vetoaa artikkelissaan sijoittajien reaktioihin ensimmäisenä päivänä kun luottoluokitusta oli laskettu.

Cookin Yhdysvaltain luottoluokituksen laskemista koskeva viesti oli kuitenkin Garcian postilaatikossa huhtikuussa, lähes neljä kuukautta aiemmin ja ennen heinäkuisia näytössanailuja Yhdysvaltain tarpeesta nostaa velkakattoa, mitä taas S&P käytti virallisena syynä luottoluokituksen laskemiseen.

Edustaja Maxine Waters (dem) on vaatinut SEC:in peiteoperaatio-spesialistia Mary Shapiroa pitämään huolta siitä, että SEC suorittaa tutkinnan siitä paljastiko S&P valikoidusti Yhdysvaltain luottoluokituksen alentamista koskevia tietoja millekään finanssi-instituutiolle ja harjoittivatko mainitut finanssi-instituutiot arvopaperikauppaa saamiensa ennakkotietojen perusteella.

Cookin sähköpostiviesti Garcialle näyttäisi vahvistavan, että S&P toimi juuri niin; jakoi tietoa Merrill Lynchille ja mahdollisesti muille sijoittajille.

The Times kirjoittaa: "Vaikka SEC saisikin selville, että luottamuksellisia tietoja paljastettiin, sisäpiirikauppojen todistaminen tulee olemaan vaikeaa".

Vaikka SEC saisikin selville, että tietoja vuodettiin ja sisäpiirikauppaa harjoitettiin, tekisikö se mitään asialle?

SEC on itse vaarassa joutua syytteeseen tuhottuaan tuhansittain esitutkinta-aineistoa, dokumentteja ja valaehtoisia lausuntoja.

Talousrikosten tutkinta-aineisto koski pääasiassa Wall Streetia, pankkeja ja huijareita kuten "sijoittajaguru" Bernie Madoffia tai CIA:n pankkiiriksi epäiltyä keinottelijaa R. Allen Stanfordia.

Lue Verkkomedian artikkeli SEC:n harjoittamasta todistusaineiston tuhoamisesta täältä http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=1001

-------------------

Median filantroopiksi nimeämä R. Allen Stanford perusti ja omisti yksin pankki-imperiumin, joka kerran arvioitiin 50 miljardin dollarin ($50 billion) arvoiseksi.

Kunnes teksasilainen oikeusistuin nosti syytteet vuonna 2009.

R. Stanford Allen ja hänen pankkinsa SIB; Stanford International Bank

Syytteen mukaan Stanford orkestroi petollista, multimiljardien arvoista sijoitushuijausta. Stanford operoi ponzihuijausta, joka oli naamioitu pankkitoiminnaksi; pankki myi 7 miljardin dollarin arvosta itserustailtuja korkeaa korkoa tuottavia talletussertifikaatteja sekä petkutti rahastoilla.

Vain 500 miljoonaa pankkiirin petkuttamista rahoista on saatu takaisin, tuhannet - ahneet tai hyväuskoiset, miten haluatte - menettivät napit ja paidan.

Miami Herald kertoo SIB:in entisen sijoitusosaston pään James Davisin kertoneen oikeusministeriölle - saadakseen vankeustuomionsa lyhyemmäksi - että "hänen pomonsa varasti sijoittajilta vuosikymmenien ajan samalla kun hän maksoi valvontaviranomaisille lahjuksia ja jopa vannotutti eräillä henkilöillä verivaloja siitä, etteivät nämä koskaan paljastaisi hänen salaisuuksiaan".

Stanfordilla oli hyvät kytkökset muutoinkin: hän rahoitti amerikkalaisia poliitikkoja yli vuosikymmenen ajan; rahoista noin 65% meni demokraattiselle puolueelle, mukaan lukien nykyinen Yhdysvaltain presidentti Barack "Muutos johon voimme uskoa" Obama.

(toim. huom: toivottavasti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ei poimi Yhdysvaltain presidentti Obamalta muita tapoja kuin iskulauseen)

Hyvien kytkösten takia on syytä olettaa, että Stanford sai viranomaisilta ja CIA:lta apua jälkiensä peittämiseen, ja todistusaineisto viittaakin siihen suuntaan.

Syytteen mukaan Stanford yhdessä muiden kanssa siirsi petollisin keinoin saatuja sijoittajien rahoja off-shore-pankkeihin voidakseen täysin kontrolloida rahoja.

Näitä pankkeja olivat mm. lontoolainen HSCB, sveitsiläinen Julius Baehr ja kahdeksan muuta. Kaikki pankkeja, joilla jo oli rahapesulan ja veronkiertäjien maine.

Yhtään pankkia vastaan ei ole nostettu syytettä petoksessa avustamisesta.

Jo vuosia aiemmin SEC:in tutkijat olivat kaivaneet todistusaineistoa väärinkäytöksistä - 1997, 1998, 2002 ja 2004 - SIB:in toiminnassa, mutta tutkijoiden työ oli turhaa: ylemmät virkailijat sabotoivat tutkimusten jatkamisen.

SEC:n ylitarkastajan raportti Investigation of the SEC's Response to Concerns Regarding Robert Allen Stanford's Alleged Ponzi Scheme, Case No. OIG-526, March 31, 2010 kuvaa: " Ft. Worthin tutkintaryhmä teki useita yrityksiä saada Ft. Worthin toiminnallinen osasto (enforcement division) avaamaan ja suorittamaan kunnon tutkimus Stanfordin ja SIB:in toiminnasta. Turhaan."

Fort Worth Star Telegram kertoo puolestaan henkilökunnan jäsenistä, jotka puhuivat ainoastaan anonymiteetin suojaamina. SEC-henkilökunnan mukaan ylemmät virkamiehet ovat kiinnostuneita tilastojen siivoamisesta, eivät aikaa vievistä vaativista jutuista ja että yläporras haluaa "työkaluja" päästäkseen eroon niistä henkilökunnan jäsenistä joilla on eriävä mielipide viraston toimintatavoista.

Tarkastusviraston (OIG; Office of Inspector General) tekemä tutkimus osoitti että Ft. Worthin toimeenpano-osaston entinen pää esti useaan eri otteeseen tutkimusten tekemisen - ennen kuin siirtyi Stanfordille työhön.

Miami Heraldin mukaan liittovaltion valvontaviranomaisten ja Stanfordin suhde oli niin läheinen, että pankki sai avoimen valtakirjan operoida salaa ja siirtää niitä ulkomaille, tilittämättä pennistäkään viranomaisille.

Kun kaupat oli hoidettu, rahoja siirretty "työntekijät pistivät trustijärjestelyjä ja johdannaiskauppaa koskevat asiakirjat silppuriin".

New York Times kertoo SEC-virkailija Stephen Korotashin lausunnosta: "SEC siirtyi syrjään ja lopetti tutkimuksensa erään toisen liittovaltion viraston pyynnöstä, jota en halua nimetä".

Business Week tietää että vuonna 2006 presidentti Bushin hallinto antoi tiedustelutsaarilleen laajat valtuudet, kansallisen turvallisuuden nimeen, päästää yritykset niiden normaalista kirjanpitovelvollisuudesta jos niiden yhteydessä paljastuisi "tiettyjä kansalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä projekteja".

SEC:in silloinen toimeenpano-osaston päällikkö William McLucas sanoikin, että "kansallisen turvallisuuden" nimikkeen alla piilotettu finanssiasioita koskeva tieto saattaa hyvinkin johtaa siihen että jotkut yritykset hyödyntävät tilannetta.

Mediaraporttien hälyttämä kongressiedustaja Dennis Kucinich vaati SEC:in Mary Shapirolle osoittamassaa kirjeessä asiakirjoja sekä vastauksia siihen, miksi SEC pidättäytyi tutkimasta Stanford Groupia ja mikä on tämä identifioimaton liittovaltion virasto, jonka käskystä tutkimukset keskeytettiin".

Kucinich ei saanut vastauksia eikä asiakirjoja SEC:ilta.

Huumerahapesula

Vuonna 1986 Stanford avasi Guardian-pankin karibialaisella Montserratin saarella. Kohta Guardian oli FBI:n ja Scotland Yardin tutkinnan kohteena.
Pankkia epäiltiin Medellinin ja Calin huumekartellien rahojen pesusta.

Iran-Contra skandaali puhkesi. Reportterit ja kongressin tutkijat alkoivat penkoa kolumbialaisten huumekauppiaiden ja CIA:n Nicaraguan Kontra-armeijan yhteyksiä. Pian tuli ilmi, että sekä CIA että Kontran upseereilla oli mukava ja lämmin yhteistyösuhde sekä Medellinin että Calin huumekartellien Escobarin ja Orejuela-veljesten kanssa.

Reaganin hallituksen painostuksen alla valtamedia ja kongressi hautasivat löydöt kun rumaa tarinaa alettiin piilottaa.

Vuosikymmentä myöhemmin ne, jotka olivat syyttäneet CIA:n huumekytköksistä puhuneita salaliittohörhöiksi, vaikenivat sujuvasti kun Gary Webb kaivoi esiin Reaganin oikeusministeriön ja CIA:n keskinäisestä yhteistyöstä kertovan Memorandum of Understanding.muistion vuodelta 1982.

Muistio vapauttaa CIA:n tekemästä selkoa huumesalakuljetuksestaan.

Entinen FBI-agentti Ross Gaffney joka johti Guardian-pankin tutkintaa, kuvaa kuinka Stanford yllättäen luovutti pankkitoimintaa koskevan lupansa ja lähti saarelta.

FBI kuitenkin jatkoi Stanfordin tutkintaa, koska heillä oli varmaa tietoa huumerahojen pesusta. FBI:n tutkinta loppui - tai kuten Gaffney sanoo "tutkinnan tappoivat raviontoketjussa ylempänä olevat".

BBC puolestaan uskoo, että Stanfordia suojeltiin koska hän toimitti pankkinsa kautta keräämiään tietoja viranomaisille.

National Security Archives on julkaissut hallituksen asiakirjoja, jotka paljastavat Calin kartellin, Kolumbian poliisin, uusfaististen paramiltaria-liikkeiden ja CIA:n yhteistyön.

Ei olisi ihme, vaikka Stanfordin pankki olisi toiminutkin CIA:n peiteoperaatioiden pikalinjana samalla kun sekä CIA että Stanford ovat hyötyneet taloudellisesti.

Ennakkotapauksia, joita historioitsijat, tutkivat journalistit ja tutkijat ovat kaivaneet esiin, on paljonkin (Paul Helliwell - Castle Bank and Trust Bahamalla; Frank Nugan ja Michael Hand - Nugan Hand Bank Sydneyssä sekä Cayman-saarilla; Agha Hasan Abedi - Bank and Credit and Commerce International).

----------

Euro on rosvojen suosikkivaluutta

Yhdysvaltain huumeviraston DEA:n mielestä nimenomaan 500 euron setelit houkuttelevat vahvan euron ja korkeampien katukauppahintojen ohella huumeiden salakuljetusta Eurooppaan, kertoo Taloussanomat.

DEA:n Euroopan ja Afrikan alueista vastaava johtaja Russel Benson arvioi toukokuussa uutistoimisto Bloombergin haastattelussa, että miljoona dollaria painaa 100 dollarin seteleinä noin 10 kiloa, kun vastaava summa euroina nykyisillä valuuttakurssilla painaa vain noin 1,5 kiloa.

The Wall Street Journal-talouslehden Brysselin-toimituksen päällikkö Stephen Fidler uskoo, että gangstereilla, huumekauppiailla ja rahanpesijöillä näyttää olleen merkittävä rooli euroalueen finanssivakauden tukemisessa. Kaikki nämä ovat ylläpitäneet kahdensadan ja viidensadan euron seteleiden kysyntää.

Europolin tiedottaja Søren Pedersen kertoi WSJ:lle, että isoja euroseteleitä on löydetty murorasioista, renkaista ja kuorma-autojen salakätköistä.
– On tarpeetonta sanoa, että tällaiset käteismäärät liittyvät usein laittomaan huumekauppaan, Pedersen sanoi.
 
lähteet:
http://www.taloussanomat.fi/raha/2009/07/30/minne-...
http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2010/08/03/gan...
email http://pastehtml.com/view/b4b43img6.html
The Tech Herald http://www.thetechherald.com/article.php/201133/75...
Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/2011-08-13/sec-revie...
The New York Times http://dealbook.nytimes.com/2011/08/15/was-there-i...
About Stanford http://www.opensecrets.org/news/2009/02/investment...
Investigation of the SEC's Response to Concerns Regarding Robert Allen Stanford's Alleged Ponzi Scheme, Case No. OIG-526, March 31, 2010
http://www.sec.gov/news/studies/2010/oig-526.pdf
STAR http://www.star-telegram.com/2010/07/10/v-print/23...
Miami Herald http://www.miamiherald.com/2009/07/05/1127748/flor...
New York Times http://www.nytimes.com/2009/02/18/business/18stanf...
Bloomberg Business Week http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/may200...
Congressman Dennis Kucinich´s letter to Mary Shapiro, SEC http://kucinich.house.gov/News/DocumentSingle.aspx...
The Independent http://www.independent.co.uk/news/world/americas/t...
Office of the Attorney General http://ciadrugs.homestead.com/files/cia-doj-agreem...
Gary Webb´s Dark Alliance http://www.narconews.com/darkalliance/drugs/start.htm
BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8029494.stm
National Security Archives http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB243/inde...
Houston Chronicle http://www.chron.com/business/article/Past-inquiri...
The Observer http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/22/allen-...
The Daily Telegraph http://www.telegraph.co.uk/sport/cricket/twenty20/...
CNBC http://www.cnbc.com/id/30564765/CNBC_EXCLUSIVE_CNB...
ABC News http://abcnews.go.com/print?id=6907429
Jutta Urpilainen at adaption of PES Manifesto http://www.youtube.com/watch?v=xheIYUWYctc
Bloomberg: Wachovia´s Drug Habit http://www.bloomberg.com/news/2010-07-07/wachovia-...

Toimituksen poiminnat