KissanKulmasta

Keskuspankki EKP käy taloussotaa EU-maita vastaan. Eikä se ole vahinko.

Euroopan keskuspankki EKP käy taloussotaa EU-valtioita vastaan.

 

EKP on romuttamassa lopullisesti euroalueen velkatakausvälineillään (ERVV ja EVM) Lissabonin sopimukseen kirjatun, valtioiden välisen velkatakauskiellon. Lissabonin sopimusta pidetään EU:n perustuslakina.

Laki on tosiaan niin kuin se luetaan: EKP ja EU tulkitsevat Lissabonin sopimusta mielivaltaisesti ja niin kuin huvittaa; kiertäen ja vääntäen, rikkoen sopimuksia.

Artikla 21 kieltää EKP:tä lainaamasta valtioille nollakorkoista rahaa, vaikka säädös sallii EKP:n pääomittavan korottomin lainoin kansainvälisiä yksityispankkeja niin suuressa määrin kuin pankit haluavat.

 

Lainanantajana EKP kohtelee valtioita ja pankkeja epäsymmetrisesti, pankkien eduksi: EKP suosii kansainvälisiä lainanantaja- ja pääomatakaajapankkeja rahoittamalla niitä mielin määrin, kun se samaan aikaan kieltäytyy lainaamasta suoraan valtioille rahaa.

Jos EKP lainaisi valtioille suoraan, se pelastaisi valtiot velkaantumasta ja maksamasta kohtuuttomia korkoja niille samoille yksityispankeille, jotka nauttivat EKP:n rahoituksen eduista. Valtioiden velkaantuminen pysähtyisi, samoin verojen korotusten ja menoleikkausten tarve.

Jolloin yksityispankkien omistajat eivät pääsisi ostelemaan (=yksityistämään itselleen) valtioiden omistuksia konkurssihuutokauppahintaan.

Eli: useita erilaisia sääntöjä yhtaikaa luovasti noudattava EKP ostelee vastoin säädöksiä ylivelkaisuuteen ajettujen valtioiden velkakirjoja.

Se ei suinkaan koidu EKP:n tappioksi.

EKP tietää, että Kreikka tai Portugali eivät koskaan kykene lunastamaan velkakirjoja takaisin.

 

Mutta: EKP:n kirjanpitovientinä luomat saatavat ovat "turvassa";  EKP voi periä ne pakolla euroalueen veronmaksajilta eri keinoin, vaikka hyperinflatoimalla.

Jolloin EKP pystyy ostamaan aina vain enemmän yhä huokeammaksi käyviä valtionverkakirjoja vaikeuksiin suistetuilta eurostoliiton jäsenvaltioilta.

 

  

Osa 2: Pankki omistaa sinut, velkaorja

 

EKP pakottaa valtiot, Kreikan, Irlannin, Suomen, Espanjan, Portugalin...kaikki velkaantumaan kalliisti yksityispankeille, koska 21. pykälä niin määrää. Seuraukset eivät EKP:tä huoleta tippaakaan.

Mitä ovat nämä yksityispankit, jotka voivat hyvin EU:n jäsenvaltioiden ja EKP:n välissä?

GoldmanSachs, J.P. MorganChase, Paribas; täysin samoja lainanantaja- ja pääomatakaajapankkeja, joille Suomenkin valtio on velkaa. Joille koko euroalue on velkaa.

Näille kansainvälisille veroparatiisijättiläisille EKP jatkuvasti antaa finanssikriisin varjolla korotonta rahaa niin paljon kuin ne ilkeävät pyytää. Jota ne lainaavat edelleen velkaantuneille valtioille valtioiden velkojen maksuun.

 

EKP tietää varmasti, etteivät ylivelkaantuneet EU-valtiot selviydy yksityispankkien syliin ajettuina koroista tai lyhennyksistä. EKP/IMF/EU sekä lainoittajat ja pääomatakaajapankit pakottavat velkaantuvat EU-valtiot taloudelliseen kuolemankierteeseen, josta niiden laskelmoidaan "selviytyvän" vain siirtämällä varallisuutensa ja luonnonrikkautensa velkojilleen.

Valtioiden maksuvelvollisuutta ylläpidetään mahdollisimman pitkään, että miljardeja saataisiin siirtymään valtioiden budjeteista velanhoitoon mahdollisimman paljon ennen kuin velanantajapankit suostuvat velkojen uudelleenjärjestelyyn, mikä merkitsee, että ne kantavat osan riskeistään.

Kyse on kiristyksestä, jossa kiristäjä ei todellisuudessa menetä mitään. Kiristäjällä ei koskaan ole edes ollut rahamäärää, jonka hän on lainannut ja jota hän korkojen kera perii. Pankki siis lainaa korolla rahaa, jonka se luo tyhjästä/omaisuutta, jota sillä ei ole eikä ole koskaan ollutkaan = koronkiskontaa, kiristystä ja taloussodankäyntiä.

Mukana menossa ovat luonnollisesti myös EU/IMF:n velkaantuneelle valtiolle sanelemat sakkomaksut, lisäkorot, luottoluokituksen heikennys, talouspakotteet ja budjettileikkaukset, joista tiedetään jo nyt, että valtiot eivät niistä selviydy.

Toiminta uhkaa koko euroalueen turvallisuutta.

 

 

Osa 3: Eurooppa pyörittää pyramidihuijausta

Kun kerran Euroopan keskuspankki jo nyt tulkitsee mielivaltaisesti Lissabonin sopimusta ja tekee muutoinkin ihan mitä ikinä haluaa ilman minkäänlaista ulkopuolista kontrollia tai pidäkettä, miksei EKP/EU voisi rikkoa sopimuksia vielä hiukan lisää?

Tällä kertaa voitaisiin romuttaa artikla 21., mikä pelastaisi EU-maat elämälle.

EKP:n harjoittama järjestäytynyt rikollisuus euroalueen kansalaisia kohtaan täytyy tuoda päivänvaloon:

 

Velkakriisi olisi ohi, jos EKP hylkäisi

- yksityispankkien oikeuden luoda monopoliasemassa rahaa,

- joka syntyy ainoastaan korollisena velkana ja

- muodostaa velkapyramidiponzin,

- joka vaatii yhä uusia korkoa maksavia velallisia tulemaan ponziin mukaan, jotta rahajärjestelmä-ponzi voisi pysyä pystyssä.

 

Historiasta tiedämme, että kansantalous ei voi tervehtyä millään muulla tavoin kuin, että valtio hallitsee omaa (korotonta) rahanluontiaan ja devalvaatiota nousu- ja laskukausien säätelyyn. Ei ole mitään hyvää syytä, miksi vaihdonväline "raha" täytyy kierrättää yksityisesti omistettujen osakeyhtiöiden, pankkien, kautta valtiolle.

EKP:n artiklaa 21 voitaneen siis pitää finanssikriisin alkusyynänä ja ylläpitäjä.

EKP:n toimintaan ja pankin toiminnasta vastaaviin henkilöihin voitaisiin  -ja pitäisi- soveltaa terrorismilakeja.

Koko euroalueen velkakriisin kierre voitaisiin hetkessä kääntää terveeseen kasvuun, jos EKP kumoaisi 21. artiklan säädöksistä ne, jotka koskevat Euroopan keskuspankin toimintaa (THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS AND OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK).

EU-alueen kriisi ei ole taloudellinen, se on poliittinen kriisi. EU-alueen kriisi on seurausta harjoitetusta idioottimaisesta politiikasta, lepsuilusta, vastuuttomuudesta ja ahneudesta.

Eikä se ole vahinko.

  

http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/en_statute_from_c_11520080509en02010328.pdf

http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/01/18/461881/the-mechanics-of-irish-euro-printing/ 

John Mauldin: The Sovereign Debt... http://www.marketoracle.co.uk/Article28145.html

Nadeem Walayat: The Bank of England´s phony inflation...  http://www.marketoracle.co.uk/Article28153.html

Nadeem Walayat: Euro Debt Crisis: Protect Savings & Deposits from Banks going Bankrupt! http://www.marketoracle.co.uk/Article24572.html

lisäys: Taloussanomat: Näin hätäraha kiertää kehää - ja päätyy pankeille http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/05/18/nain-hataraha-kiertaa-kehaa--ja-paatyy-pankeille/20116979/12

 

Osa 4: Vastuu- ja verovapaus, syytesuoja

 

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle kirjelmät Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) ja sen pysyvästä seuraajasta Euroopan vakausmekanismista (EVM) vireilletuloasiakirjoina.

Tietyissä tilanteissa kansallisten parlamenttien budjettivalta siirtyy Luxemburgissa toimivan EVM-rahoitusyhtiön toimitusjohtajalle. kts. myös Suomen perustuslain muutosesitys HE 60/2010; 94§ ja 95§ sekä lakialoite LA 44/2010.

Jos EVM:n sijoitukset tuottavat tappioita, toimitusjohtaja voi pyytää jäsenvaltioita maksamaan vielä maksamatta olevaa pääomaa EVM:n oman maksukyvyn varmistamiseksi. Tällöin voidaan joutua poikkeamaan sopimuksessa mainitusta pääoman maksuaikataulusta vuosina 2013-2017.

EVM-puitesopimuksessa on porsaanreikä, jonka seurauksena sen toimeenpanossa on mahdollista syyllistyä laittomuuksiin. Sopimuksen mukaan osapuolet maksavat pääomaosuutensa (poliittisten  ongelmien välttämiseksi) osissa vuosina 2013-2016. Jos EVM:n lainaustarve kasvaa esimerkiksi Kreikan vuoksi, pääomaa maksetaan nopeammalla aikataululla. Päätös lisäpääoman "kutsumisesta" tehdään EVM:ssä ääntenenemmistöllä.

EVM:n toimielinten valvontaa ja tarkastusta ei ole. Finanssikriisin yhdeksi syyksi on sanottu pankkien monimutkaisten ja taseen ulkopuolisten sijoitusinstrumenttien (CDO, SIV) huonoa valvontaa.

 

Sopimuksen mukaan EVM:n johtokunta voi yksinkertaisella enemmistöllä määrätä jäsenet maksamaan vielä maksamatta olevan osuuden pääomasta, jos maksettu pääoma on tappioiden vuoksi laskenut alle 80 miljardin euron: jos tappio syö pääomaa, se on palautettava ennalleen aina jokaisen tappion jälkeen. Mikäli joku jäsenmaista ei lisäksi maksa osuuttaan takuupääoman maksuvelvollisuudesta, muut jäsenet maksavat puuttuvan osan. Jäsenvaltioiden vastuille ei ole määritelty selkeää ylärajaa.

EVM:llä on sisäinen tarkastuslautakunta ja ulkopuolinen tilintarkastaja. Rahoitusvalvontaviranomaisten valvontakyky EVM:n tilien sekä tilojen suhteen on estetty, sillä "EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia."

Valtioneuvoston vireilletuloasiakirjasta ei selviä kenelle EVM:n väki on vastuussa: "hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja komiteoiden jäsenet sekä edellä mainittujen neuvonantajat on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa mainittua tehtävää suoritettaessa."

Vireilletulokirjelmä kertoo myös että "EVM:n henkilöstö on EVM:n maksamien palkkojen ja korvausten osalta vapautettu kansallisesta tuloverosta. Henkilöstö maksaa sisäistä tuloveroa."

Valtioneuvoston kirjelmän mukaan EVM:n sopimusluonnoksesta on saatavissa vain englanninkielinen versio.

Käytännössä siis pysyvä rahoitusvakausmekanismi EVM on EU:n ulkopuolelle perustettu osakeyhtiö, jota rahoitetaan verovaroista. Virkailijoilla on vastuuvapaus, syytesuoja ja verovapaus.

Ei käy.

 

lähteet:

 

EVM http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/u+6/2011

ERVV http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/u+5/2011

IMF ja koronkiskontametodit http://upsidedownworld.org/main/argentina-archives-32/26-the-imf-and-usury-crime-without-punishment-71105

-----------------

loppukevennys: Kokoomuksen tietotaitoa talousasioissa http://www.youtube.com/watch?v=jyVhTpWOS14

 

------------------

lisäys: IMF:n raiskausyrityksestä pidätetty johtaja D. Stauss-Kahn puhuu Uuden Maailmanjärjestyksen luomisesta, ja siitä, mitkä vaiheet sen luomisessa ovat tarpeen (mm. talouskaaos/talouskriisi) http://www.youtube.com/watch?v=qqAEuJJ1XKg&NR=1

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (81 kommenttia)

Käyttäjän veehoo kuva
Viljo Heinonen

"Artikla 21 kieltää EKP:tä lainaamasta valtioille nollakorkoista rahaa, vaikka säädös sallii EKP:n pääomittavan korottomin lainoin kansainvälisiä yksityispankkeja niin suuressa määrin kuin pankit haluavat.

Lainanantajana EKP kohtelee valtioita ja pankkeja epäsymmetrisesti, pankkien eduksi: EKP suosii kansainvälisiä lainanantaja- ja pääomatakaajapankkeja rahoittamalla niitä mielin määrin, kun se samaan aikaan kieltäytyy lainaamasta suoraan valtioille rahaa."

Tämä juuri on se tuhomekanismi, joka pitää purkaa. Nykyisellään EU-maat ovat sellaisessa nakissa, että jos toteutetaan sijoittajavastuu, kuten kuuluisi, joutuvat Euroopan Keskuspankkia pääomittaneet maat vastuuseen EKP:n katteettomasta rahanajaosta, jota se on ysityispankkien kautta harjoittanut.

Jos taas velkamaat päästetään tai permminkin ajetaan konkurssiin ja velkasaneeraukseen, menevät avustusrahat sen tien niin ensisijaisia saatavia kuin ne ovatkin. Menossa on siis operaatio, jolla kaikkia EU:n jäsenmaita velkaannutetaan suunnitelmallisesti. Se on omaisuuksien uusjakoa ja joku siitä hyötyy.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"joutuvat Euroopan Keskuspankkia pääomittaneet maat" Mitäköhän maita nämä ovat?

EKP on valuutan liikkeellelaskija eikä tarvitse pääomitusta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kissankulman kataari ja osa-aikaoraakkeli puhui alkuvuodesta 2011 näin: http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5830...

Yllättävän hyvin on paikkansa pitänyt. Jopa Saksan Bremenin vihreiden ja Espanjan oikeiston nousu.

Mieluummin, paljon mieluummin, olisin kyllä väärässä arvioissani.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Turkulainen Mikko Ellilä on tehnyt kantelun oikeuskanslerille toimitusministeristönä toimiva pääministeri Mari Kiviniemen hallituksesta, erityisesti pääministeri Mari Kiviniemestä (kesk) ja valtiovarainministeri Jyrki Kataisesta (kok) mutta myös muista Kiviniemen hallituksen ministereistä.

Mikko Ellilä katsoo kantelussaan hallituksen ja eduskunnan rikkoneen perustuslakia Portugal-äänestyksessä sekä Euroopan rahoitusvakausvälineelle (ERVV) myönnettävä valtiontakaus.

Perusteluina Ellilä esittää seuraavaa:
Kun eduskunnan sanotaan hyväksyneen Portugal-tukipaketin, todellisuudessa eduskunta äänesti toimitusministeristönä toimivan Kiviniemen hallituksen luottamuksesta.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle tiedonannon takauksista, jotka valtioneuvosto oli antanut Euroopan rahoitusvakausvälineelle (ERVV). Eduskunta äänesti toimitusministeristön luottamuksesta tämän tiedonannon jälkeen.

Toimitusministeristö oli päättänyt lainatakuista Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain (668/2010) nojalla. Tämä laki on perustuslain vastainen.

Laki antoi valtioneuvostolle vallan myöntää valtiontakauksia lainoille, vaikka perustuslain mukaan eduskunnan on erikseen päätettävä jokaisesta valtiontakauksesta. Tavallinen laki ei voi luovuttaa eduskunnan ulkopuolelle sellaista valtaa, joka perustuslain mukaan kuuluu eduskunnalle.

Kiviniemen hallitus on antanut ERVV:lle valtiontakauksia ilman erillistä eduskunnan hyväksyntää tämän perustuslainvastaisen lain nojalla. Laki on perustuslakia alempana säädöksenä väistyvä. Näin ollen valtioneuvoston antamat lainatakuut Euroopan rahoitusvakausvälineelle ovat laittomia ja siten mitättömiä.

Jokainen valtioneuvoston jäsen, joka on tehnyt näitä laittomia takuupäätöksiä, syyllistyy rikokseen. Koska kaikki Kiviniemen hallituksen ministerit ja pääministeri itse tekivät näitä laittomia päätöksiä, pääministeri Mari Kiviniemi ja kaikki hänen hallituksensa ministerit syyllistyivät rikokseen näitä lainatakuita antaessaan.

Vaalien jälkeen toimitusministeristönä toiminut Kiviniemen hallitus toi lainatakuupäätöksen eduskuntaan hallituksen tiedonantona. Eduskunta ei siis varsinaisesti äänestänyt siitä, annetaanko lainatakuita vai ei. Valtioneuvosto oli jo antanut lainatakuut ERVV:lle ja nyt vain kertoi siitä eduskunnalle. Tämä on perustuslain vastaista.

Eduskunta itse rikkoi perustuslakia a) hyväksymällä perustuslain kanssa ristiriidassa olevan lain Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista yksinkertaisessa säätämisjärjestyksessä eli tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, b) hyväksymällä valtioneuvoston rikollisen menettelyn lainatakuiden myöntämisessä antamalla luottamuslauseen Kiviniemen toimitusministeristölle tästä rikollisesta menettelystä kertoneen valtioneuvoston tiedonannon jälkeen.

Ellilä vaatii oikeuskansleria ilmoittamaan asiasta eduskunnan perustuslakivaliokunnalle asian ottamiseksi käsiteltäväksi, jotta perustuslakivaliokunta päättäisi syytteen nostamisesta valtakunnanoikeudessa pääministeri Mari Kiviniemeä, valtiovarainministeri Jyrki Kataista ja muita Kiviniemen hallituksen ministereitä vastaan.

http://fi-lib.blogspot.com/2011/05/kantelu-oikeusk...

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kertokaa nyt ihmeessä kuinka huono ajatus se Uusiksen setelirahoitus olisi ollut tässä tilanteessa..joku ketä ei jaksa esittää samaa jargonia hyperinflaatiosta.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Kun valtiot lainaavat rahaa korkoa vastaan, niillä on edes jokin taloudellinen mittari, joka kertoo kuinka kusessa ne ovat -- olkoonkin että kyseinen korko ei vastaa edes markkinakorkoa.

Wikipedia kertoo setelirahoituksesta: "Historiasta ei ole kuitenkaan löydettävissä yhtään esimerkkiä, jossa pelkkä setelirahoitus olisi johtanut hyperinflaatioon. Esimerkiksi Zimbabwen ja Weimarin tasavallaan tapauksessa tuotantokapasiteetin romahtaminen oli ratkaisevaa."

Olennaista on se, voiko setelirahoitus olla johtamatta tuotanto"kapasiteetin" romahtamiseen: ihan tavallinenkin inflaatio syö hetkessä pääomavaltaisten teollisuusalojen toimintaedellytykset. Googlen hakutermeillä "how to profit under inflation" suurin osa artikkeleista viittaa rahatalouden keinotteluun, ei tuotantoon.

Seuraava kysymys on, että jos valtio ei enää ottaisikaan lainaa "yksityisiltä" pankeilta, niin keneltä sitten? Ainoa mahdollisuus ovat veronmaksajat. Joillakin veronmaksajilla on oltava niin paljon säästöjä, että he voivat myöntää valtiolle lainaa. He ovat puolestaan ensimmäisten hyötyjien joukossa muitten veronmaksajien kustannuksella. Jotta valtio voisi maksaa velan korkoineen takaisin, valtion investointien on tuotettava voittoa; valtion joukkovelkakirjoilla ei voi kattaa syömävelkaa. Tietysti oikeutettu jatkokysymys on mihin valtiota tarvitaan investoijana; miksi yksityiset eivät voisi rakentaa esim. infrastruktuuria?

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

mistäs ne yksityiset ottaa sen rahansa?

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Suihkonen nyt vaan on niin pihalla että se luulee ettei se ole pihalla.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Vellu: ne yksityiset joutuvat *säästämään*. Oletko ikinä kuullut termiä?

Olavi: Onko mielestäsi mahdollista valtion painaa rahaa tyhjästä ilman vakavia seurauksia? Mitä tahansa ne seuraukset ovatkaan, onko niiden summa rahan painamisen välittömien positiivisten seurausten kanssa positiivisia, negatiivisia, vai nolla-summapeliä? (Lasken välittömäksi positiiviseksi eduksi sen, että valtiolta löytyy likviditeettiä...)

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

No kenenkäs velkaa ne sitten säästää? Oletkos koskaan kuullut?

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Ajattele! Valtiontalouden ei pitäisi erota kotitalouden säästämisestä ja velanotosta. Jotta valtio voisi ottaa lainaa, sen olisi lainattava joko kotimaisilta tai ulkomaisilta säästäjiltä. Kun lainapääoman ja korkojen maksun aika tulee, valtion ainoa mahdollisuus on korottaa veroja. Tässä vaiheessa lainan antajalle jos hän on kotimainen, tulee tietysti mieleen kysymys, oliko lainan antaminen kannattavaa; ts. saako hän muilta veronmaksajilta enemmän rahaa, kuin häneltä verotetaan. Tästä syystä valtion obligaatiot ovat luonnollisesti olleet verottomia...

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Hyvä Aki. Usko tai älä, nykyinen rahajärjestelmä on velkapyramidiponzihuijaus. Tämä asia on selitetty niin tyhjentävästi niin monen tahon toimesta että tähän mennessä se on kirkastunut kaikille, jos on kirkastuakseen. Esim. Herra Kani on vääntänyt asiasta rautalankamallia jo ainakin pari vuotta. Aloita vanhemmista teksteistä:
http://ebolakani.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

Suomen Talousdemokraattinen Puolue on perustettu juuri tämän asian, nykyisen rahajärjestelmän muuttamiseksi. Lars Osterman selittää miten on ja miten pitäisi olla:
http://talousdemokratia.blogspot.com/

On myös monia muita tätä asiaa käsitteleviä blogeja jotka kyllä löydät jos haluat, mutta jos ideologisista syistä et saa luettua noita kerettiläisiä tekstejä, niin jäät ikuisiksi ajoiksi tuohon yksityistämisfantasialuuppiin. Se olisi harmi.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Minulla ei ole pienintäkään epäselvyyttä fiat-rahapyramidipelistä. Kirjoitin yllä, miten valtion lainat *voitaisiin* järjestää.

On tietenkin väärin, että koko talouselämä on valjastettu tällä hetkellä takaamaan yksityisille pankkiireille ja meklareille heidän jokapäiväinen leipänsä. Talousdemokratia ei ole askel parempaan, koska kun valtio alkaa setelirahoittamaan toimintaansa, olemme fasismissa. Valtio ei kykene tuottamaan arvoa rahan painamisella, kuten eivät yksityisetkään tahot. Riippumatta siitä kuka väärentää rahaa, koko muu talous kärsii.

Kysy itseltäsi tai keneltä tahansa muulta: mikä on talousdemokratian ensimmäinen premissi. Se on pelastaa hyvinvointivaltio.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Sori, olin väärässä.

http://talousdemokratia.blogspot.com/2010/03/joita...

Talousdemokratia ei halua pelastaa hyvinvointivaltiota, eikä siirtyä fasismiin vaan suoraan kommunismiin: ei veroja + perustulo + bilateraalikauppa.

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Olet oikeassa: olet väärässä.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

TD: "Tästä syystä voidaan tehdä se yhteinen johtopäätelmä - että rahasta ei oikeasti voi olla pulaa."

Tämä on täsmälleen oikea johtopäätös.

Mutta jos rahasta ei oikeasti voi olla pulaa, miksi tarvitaan valtio luomaan sitä lisää? Onko se todellakin kaikkien yhteinen etu?

Summaa huviksesi nuo yllä mainitsemani kohdat (jotka muuten ovat tuosta TD:n FAQ:sta kohdat
4. "Verotusta voitaisiin keventää ja miltei kokonaan poistaa."
5. "Perustulo muodostaisi jatkossa jokaisen aikuisen perustoimeentulon. "
6. "Ulkomaankauppa toimitetaan vaihtokauppana siten että lähtevien ja tulevian tavaraerien arvot kuitataan toisiaan vastaan"

Mikä valtio viimeksi harjoitti ylläolevaa talouspolitiikkaa?

Otetaan avuksi kohta 6b: "Spekulatiivista valuuttakauppaa ei harrasteta. Ulkomaista valuuttaa ostetaan ulkomaille matkustettaessa - ei muuten."

Aivan. Ei kilpailevia valuuttoja. Pohjois-Korea, Kuuba, Neuvostoliitto? Valitse vapaasti.

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

”Harvardissa toimivan sosiologi Daniel Bellin mukaan kiintyminen ihannoituun järjestelmään on radikaalin vapaan markkinatalouden taloustieteen keskeisin tunnuspiirre. Kapitalismia pidetään ”taivaallisena kellopelinä… taideteoksena, joka on niin täydellinen, että se tuo mieleen Apelleen maalaaman kuuluisan rypäletertun. Se oli niin realistinen, että linnut tulivat nokkimaan sitä”

Fundamentalististen uskontojen tavoin Chicagon koulun taloustiede on tosiuskoville suljettu silmukka. Lähtökohtana on, että vapaat markkinat ovat täydellinen tieteellinen järjestelmä, jossa omien itsekkäiden halujensa pohjalta toimivat ihmiset luovat maksimaalisen edun kaikille. Tästä seuraa väistämättä, että jos vapaassa markkinataloudessa on jotain vikaa – korkea inflaatio tai suurtyöttömyys -, syyn täytyy olla siinä että markkinat eivät ole täysin vapaat. Jokin häiritsee niitä, järjestelmässä on jokin vääristymä. Chicagon koulun ratkaisu on aina sama: perusasioista on pidettävä tiukemmin kiinni, niitä on sovellettava aukottomammin.” - Naomi Klein: Tuhokapitalismin nousu

Toisin sanoen: sääntelyä ja sosiaaliturvaa purettava ja valtion toimintoja yksityistettävä.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Pidät siis ideologisesti arveluttavana fiksaantumista johonkin ideaan?

Seuraavaksi varmaan esittelet kultin, jonka mukaan 1+1=2, järkähtämättä.

Ja vielä jatkokysymyksenä: mikä osuus talousdemokratiasta ei ole kultti?

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Naomi Klein (vai Campbell?) haukkuu väärää puuta. Chicagon koulukunta ei kannata vapaata markkinataloutta. Ayn Rand oli se, joka julisti olevansa radikaali kapitalisti.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Täytyy kyllä Aki kysästä oikeen..millainen on sun ihanneyhteiskunta talouden osalta?

Onko se sellainen missä kaikki pärjää vai pelkästään vahvat.Onko se sellainen jossa ihmisen kehitys pääsee parhaimpaan mahdolliseen vauhtiin,eikä jokapäiväinen kilpailu ole sitä estämässä?

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Ihanneyhteiskuntani on kapitalismi: puhdas laissez-faire -kapitalismi, jossa talous on erotettu valtiosta. Valtion tehtävä on rangaista (yksilön)oikeuksien loukkaajia.

Yksilönoikeuksien vallitessa kukaan ei estä sinua auttamasta köyhiä tai jotain muuta valitsemaasi eturyhmää omien resurssiesi puitteissa.

Ihanneyhteiskunnassani nykypäivän heikoimmat tai ainakin parjatuimmat lenkit -- kapitalistit, tuottajat ja investoijat ovat arvostettuja, koska he yksin massatuotteistavat ideat, kuten teoreettisen fysiikan, kemian, lääketieteen tai vaikkapa viihteen ideoiden saatavuuden köyhimmällekin asiakkaalle. He tekevät sen itsekkäistä syistä ja ovat ylpeitä siitä.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mitäs niitä yksilönoikeuksia sitten olisi ja miksi valtion pitäisi niitä valvoa?

Millainen on sinun täydellinen elämä?

Onko tämä se sisältö? "Kaiken toiminnan ja päätöksenteon motiivina on yksinomaan taloudellisen voiton kasvattaminen."

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Yksilön perusoikeus on oikeus elää. Raja vedetään syntymään. Tätä ennen oikeutta ei voi olla, koska kiistatapauksessa sikiön oikeus elää voi loukata äidin oikeutta elää. Koska kaikki jotka ovat, ovat sitä identtisesti ja ovat sitä ristiriidattomasti, oikeuskäsitteen rajat tulevat määritellyksi filosofisesti itsensä kautta. Kääntäen: oikeus loukata oikeuksia ei ole eikä voi olla oikeus. YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikloista 22-29 eivät ole ihmisoikeuksia, koska ne vaativat toteutuakseen toisten ihmisten oikeuksien loukkauksia (valtiolliselta taholta) ja ne itse mitätöivät artiklan 30 mukaisesti itsensä.

Ihmisen karakterisoiva ominaisuus on kyky ajatella (jo Aristoteles määritteli ihmisen rationaaliseksi eläimeksi). Kyvystä ei seuraa halu tai taito. Ihmisen tietoisuuden taso on tiettävästi "korkeampi" kuin minkään muun eläimen. On mahdollisesti tämän seuraus, että ihmisellä ei ole luontaista vaistoa tehdä juuri mitään muuta kuin imeä, tarttua ja sulkea hengitys veden alla. Vaistonvaraisen toiminnan/moraalin puutteen vuoksi kaikki ihmisen toiminta on *jonkun* ajattelun tulosta. Jatkaen: kaikki hyvinvointi, jonka näet ympärilläsi, olipa kysymys terveydenhoidosta, koulutuksesta, tieverkosta, ruoasta, asunnoista tai viihteestä, on jonkun ihmisen työn tulos. Käytännöllisesti katsoen ihminen ei saa mitään sellaisenaan luonnosta. Jos ihminen saisi tarvitsemansa luonnosta, hänen oikeutensa elää vaatisi toteutuakseen oikeuden olla käteensä hamuamien luonnontuotteiden loppukäyttäjä, eli omistaja. Mutta tämän lisäksi ihmisen elämänedellytys rationaalisena eläimenä vaatii omistusoikeuden myös tuotantovälineisiin ja koko tuotantoketjuun.

Elämä on ilmiö, jolla on alku ja loppu. Ihminen on tietoisuuden ja ruumiin erottamaton kokonaisuus, jolla ei ole mitään saavutettavaa tai koettavaa tämän ilmiön ulkopuolella. Yksilö ei jatka elämäänsä jälkeläisissään, eikä elä edustuksellisesti eliitin välityksellä. Tämän johdosta ihmisen ainoa elämän tarkoitus, palkinto ja päämäärä on *oma* onnellisuus. Ihmisen on mahdotonta saavuttaa toisen onnellisuutta.

Onnellisuus on menestyksellisen elämän tila, jossa ihmisen arvot ovat saavutettu. Jos ihmisen arvoista kaksi tai useampi olisi ristiriidassa, niitä ei voi saavuttaa yhtä aikaa, eikä ihminen ole onnellinen: hän miettii kuumeisesti, onko vika hänessä, maailmankaikkeudessa vai kapitalistissa joka esti häntä saavuttamasta tavoitettaan sekä syödä, että säästää kakku. Tai sitten hän ei vain mieti ja toteaa, että maailma on paska paikka elää.

Mutta kuten materia, eivät arvotkaan synny tyhjästä. Ihmisen valitsemat tai omaksumat arvot ovat joko tietoisen ajattelun ja valinnan tulos tai ne on apinoitu yhteiskunnalta tai joltain muulta auktoriteetilta kyseenalaistamatta.

Maksimaalisen voiton saavuttaminen ilman muuta tarkoitusta on perverssi arvo. Se muistuttaa predaattorin vaistoa tappaa kaikki näkemänsä saaliseläimet; kettu noudattaa kanatarhassa vaistoaan ja tulee fysiologiansa mukaan palkituksi endorfiiniryöpyllä onnistuneesta teurastuksesta. Kuitenkaan kettu ei kykene loppukäyttämään kuin yhden tai kaksi kanaa. Alemman tietoisuuden tason eliöillä toiminnat seuraavat automaattisesti toisiaan: ketun elimistö palkitsee sen hormonaalisesti onnistuneesta saalistuksesta jonka jälkeen eläin syö ja tulee jälleen hormonien avulla palkituksi onnistuneesta ruokailusta. Kompleksisen ketjun jokaiseen osaan liittyy palkinto, eikä eliön tarvitse olla tietoinen syyn ja seurauksen suhteesta.

Ihmisen elämä on kuitenkin laajemman tietoisuuden seurauksena jatkuvaa kasvua. Onnellisuus ei ole pysyvä tila. Yhteiskunnan muutoksen johdosta ihmisen elämä on myös jatkuvaa adaptaatiota -- ja ihmisen lajinomainen tunnuspiirre on adaptoida ympäristö itseensä tai kuolla yksilönä pakkaseen -- siinä missä muut eläimet adaptoituvat lajeina ympäristöön tai kuolevat lajeina sukupuuttoon. Ihmisen kyky "loppukäyttää" maksimaalinen voitto on pääsääntöisesti rajaton. Yhdistettynä ihmisen koko elämän kontekstiin "maksimaalisen voiton" tavoittelu ei enää ole perverssiä, vaan rationaalista.

Vielä valtiosta: kun tulva iskee, eläin hukkuu, mutta ihminen rakentaa padon. Kun iskee kuivuus, eläin menehtyy, mutta ihminen rakentaa kasteluverkoston. Kun saalistaja iskee eläin menehtyy, mutta ihminen kirjoittaa perustuslain.

Valtio ja yhteiskunta on siitä käteviä organisaatioita, että niille voidaan delegoida oikeuksien suojelu. Sellaisen organisaation suojelun alle syntyminen on mahtava etu -- ennen kaikkea kauan ennen sitä hetkeä, kun yksilö ymmärtää, että hän ansaitsee elää ja pitää hankkimansa omaisuutensa ja niin muutkin. Valtio suojelee oikeuksia rankaisemalla niiden rikkojia. Todellisuus rankaisee ihmistä välittömästi pään työntämisestä tuulettimeen, mutta ihmisten välisessä kanssakäymisessä on mahdollista rikkoa toisen oikeuksia ja saavuttaa vähäistä hetkellistä voittoa -- yhteiskunnassa eläminen ei ole kokonaisuutena mahdollista ilman oikeuksia ja tämän takaisinkytkentä niihin yksilöihin jotka päättävät rikkoa muitten oikeuksia ei yksinkertaisesti riitä. Teoilla on oltava seuraus ja valtio toteuttaa tämän rankaisemalla väärintekijöitä. Kyseisen organisaation on oltava "valtio" ts taho, jolla on (mahdollisimman) objektiivinen laki, ts. ei esimerkiksi retroaktiivinen tai tulkinnanvarainen tai syrjivä. Lain avulla rangaistukset saadaan jonkinlaiseen vakavuussuhteeseen ja suhteutetuksi teon vakavuuteen sen sijaan, että loukatut olisivat oman asiansa tuomareita -- mitä tilaa kutsutaan anarkiaksi.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Onnellisuus on MENESTYKSELLISEN elämän tila, jossa ihmisen arvot ovat SAAVUTETTU. Jos ihmisen arvoista kaksi tai useampi olisi RISTIRIIDASSA, niitä ei voi saavuttaa yhtä aikaa, eikä ihminen ole onnellinen: hän miettii kuumeisesti, onko vika hänessä, maailmankaikkeudessa vai kapitalistissa joka esti häntä saavuttamasta tavoitettaan sekä syödä, että säästää kakku. Tai sitten hän ei vain mieti ja toteaa, että maailma on paska paikka elää."

Lähdetään nyt tästä liikkeelle..Onnellisuuteen ei tarvita menestystä,ihminen voi olla onnellinen tässä ja nyt.Siihen ei tarvita mitään ulkopuolisia tehostimia olllenkaan.Ristiriidat ovat taas niitä mitä tulee tästä mainitsemastasi apinakulttuurista.Vika on aina itsessä jos ei ole onnellinen..sitä ei voi hakea ulkopuolelta vaan ratkaisu löytyy aina itsensä sisäpuolelta.Kyse siis on siitä,että hyväksyy asiat ja muuttuu sitä kautta,koska näin se antaa muutoksen myös ulkopuolelle.Jos tämän kaikki toteuttaisi niin monta huonoa asiaa jäisi oman onnensa varaan ja poistuisi vähimmissä äärin haittaamasta ihmistä.

"Mutta kuten materia, eivät arvotkaan synny tyhjästä. Ihmisen valitsemat tai omaksumat arvot ovat joko tietoisen ajattelun ja valinnan tulos tai ne on apinoitu yhteiskunnalta tai joltain muulta auktoriteetilta kyseenalaistamatta."

Sepä..ihmiskunnan suurin haaste tälläkin hetkellä on päästä irti vanhoista ajatustottumuksista joka ohjaa meidän toimintaamme päivästä päivään ja kohti totaalista ihmiskunnan tuhoa.Juuri tämän vuoksi en usko kapitalismin olevan pelastus,enkä itseasiassa usko minkäänlaisen markkinatalouden olevan ratkaisu ongelmiin niin kauan kuin nämä tuhoisat ajatustottumukset ovat voimissaan.Edelleen kaikki ratkaisut täytyisi lähteä siten että ihmisyys ja luonto ovat keskiössä,koska millään muulla ei ole mitään merkitystä elämämme kannalta.

Kun luin tuon hyvän tekstisi läpi ja jäin miettimään,että tiedät ongelman mutta jossain kohtaa olet hypännyt ongelman yli ja luullut ratkaisun olevan vapaus ilman mitään vastuuta nykyisillä ajatustottumuksilla ja niillä arvoilla mitä ihmiskunta tarjoaa.Kai tiedät,että se ei ole kovinkaan pitkä tie ?

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Kirjoituksessani oli mainittu yksi karakterisoiva elementti, joka on aivan liian helppo sivuuttaa, koska tietyt avainsanat (vapaus, oikeus) ovat libertaarin diskurssin keskeisiä termejä ja joka ei tätä käsitettä juuri viljele. Kyseinen elementti on *järki*. Montako kertaa jätit näkemättä sanan järki tai sen johdannaisen keskittyessäsi löytämään kirjoituksesta apinan?

Apinalle voi opettaa sirkustemppuja ja lähes aivottamankin ihmisen voi opettaa toistamaan menettelytapoja ja sääntöjä, joiden varassa yhteiskunnat ja kulttuurit ovat menestyneet tai kadonneet. Kuitenkin *joku* on kehittänyt tai löytänyt ne säännöt, joita toistetaan lakkaamatta ja kyseenalaistamatta. Niiden kyseenalaistaminen vaatii järkeä ja järjen käyttäminen vaatii vapautta. Vieläpä koko kulttuurin eetoksen olisi tuettava järjenkäyttöä, eikä esimerkiksi mukautumista ryhmähenkeen ja konsensusta tai arvorelativismia: "no voimme ainakin sopia, että olemme eri mieltä ja että mistään asiasta ei varsinaisesti voida tietää yhtään mitään ja kyseessä ovat vain mielipide-erot."

Esität satojen muiden itsenäisinä ajattelijoina esiintyvien non-konformistien tavoin, että kulttuurimme karakterisoiva sokea piste on "kapitalismi" ja "ahneus"; että ihmisessä on valuvika jonka johdosta ihminen pyrkii olemaan itsekäs. Arvaapa mitä: se ei ole nähnytkään sokeaa pistettä. Se on yhteiskuntamme vallitseva ideologia.

Lähes koko ihmiskunnan jakama sokea piste on altruismin moraalikäsitys. Ajatus, että ihmisen ei pidä etsiä omaa etua tai omaa onnellisuutta (vaan toisten) on lähestulkoon kiistämätön doktriini. Se on koko ihmiskunnan puujalka, jonka varaan niin yhteiskunnalliset, kuin taloudelliset ristiriidat rakentuvat ja joka antaa rakenteen kaikelle muulle maailmankuvalle. (Hegel oli ensimmäisiä, jotka esittivät koko eksistenssin syvimmän olemuksen olevan joukko ristiriitaisuuksia.) Että altruismin esittämä 'hyvä' on mahdoton mittapuu ihmiselle ja että sen esittämä 'paha' on välttämätöntä ja että ristiriita on hyväksyttävä metafyysisenä aksioomana.

Sanot, että onnellisuus on saavutettavissa vain olemalla. Oletko aivan varma siitä, että viimeksi kun koit olevasi onnellinen, et ollut tätä ennen tehnyt yhtään mitään? Jos kyseessä ei ollut materiaalisen hyvinvoinnin tai tavoitteen saavuttaminen, vaan esimerkiksi nautit jonkun ystävän seurasta, niin oliko tuo onnellisuus täysin vailla syytä? Etkö silloinkin *saavuttanut* jotain, nimittäin vastineen tai täyttymyksen omille sisimmille arvoillesi? Ts. jos arvostat kuraa ja saavutat kuraa, olet onnellinen; jos arvostat ystävyyttä ja saavutat ystävyyttä, olet onnellinen.

Toki on olemassa muita ideoita: että onnellisuus on asia, joka tapahtuu hyville ihmisille vähän samalla tavoin kuin väitetään äitiyden tai naiseuden olevan jokin maaginen kosminen kenttä, joka tuo itsessään onnellisuuden ja se, joka ei tätä tunne, on sisäisesti viallinen.

Onnellisuus on jossain määrin mielen tila; se johtuu siitä, että ihminen on syntyjään tyhjä taulu, jonka hän itse ohjelmoi tietoisella ajattelullaan -- tai jonka hän antaa ympäristön täyttää millä tahansa roskapostilla. Siksi kyseessä on mielen tila, että ihmisen alitajunta antaa automaattista ja välitöntä palautetta ihmisen aistiärsykkeistä ja -havainnoista. Jos ihminen on ärtynyt, levoton tai iloinen, syynä ei ole vain ihmisen sisäinen tietoisuus, vaan sillä oli jokin ulkoinen lähde.

Ihmisen tietoisuus ei kehity miten vain, sitä ei voi täyttää aivan millä tahansa tavalla, vaan se on koko ihmiselämän alusta lähtien sidoksissa luonnon antamaan fysikaaliseen ruumiiseen. "Minä" ei voi olla olemassa ilman kehoa. Ihmisen anatomia, viisi aistia ja aivojen rakenne ja hormonaalinen kipu/mielihyvä -palautejärjestelmä antavat viitekehyksen ihmiselämän kanssa sopusoinnussa oleville arvoille: jos ihmisen tietoiset arvot poikkeavat tästä -- esim. jos hän ottaa *hedonismin* moraaliperiaatteekseen, hän ei tule olemaan onnellinen kauaa (ihmisen kroppa ei kestä loputtomasti esim. päihteitä). Järki on se kyky, joka havainnoi että ihmisen koko elämän mittainen etu ei ole sopusoinnussa hedonisminkaan kanssa, kuten se ei ole sopusoinnussa altruisminkaan kanssa.

Otetaan vielä yksi esimerkki: Laura ei ole onnellinen; häntä pahoinpidellään kotona. Voisiko hän ohjelmoida itsensä onnelliseksi, vai ovatko hänen ulkoiset olosuhteensa ristiriidassa hänen sisäisten arvojensa kanssa? Voisiko vielä olla niin, että oikeudet ovat välttämättömiä ihmisen (onnelliselle) elämälle yhteiskunnassa?

Mika Lehtinen

Keskustelun helpottamiseksi otan vain yhden asian tarkasteluun.
Tosiasia: meillä on olettamus (ihmis)eläimen moraalisista tarpeista fysiologisin tarkastelukeinoin. Siis olettamus, koska tiede ei tiedä aivojen toimintamekanismeja tarpeeksi hyvin, joten joudumme uskomaan ominaisuudet, jotka ovat a priori. Siinä ei siis tapahdu virhettä, kenenkään ei tarvitse hävetä.

Aki, mainitsit ihmisen biologisina tekijöinä refleksit syntymän jälkeen. Laajennetaan ongelmaa. Miten selität ilmiön rakkaus, oman lauman puolustaminen, heimoutuminen yms. sosiologiset ongelmat liberaalilla maailmankuvallasi?

Teesini:
Yksilön, ts. yksikön, määritteleminen on jo idean tasolla epäreilu,
saati sitten käytännössä.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Totesin juuri,että ollaan tässä "hieman" menty sivuraiteille blogin aiheesta,mutta toivottavasti Riikka ei pahitteeksi laita.

"Esität satojen muiden itsenäisinä ajattelijoina esiintyvien non-konformistien tavoin, että kulttuurimme karakterisoiva sokea piste on "kapitalismi" ja "ahneus"; että ihmisessä on valuvika jonka johdosta ihminen pyrkii olemaan itsekäs. Arvaapa mitä: se ei ole nähnytkään sokeaa pistettä. Se on yhteiskuntamme vallitseva ideologia."

En suinkaan esitä sellaista ajatusta missään kohtaa,että ihmisessä olisi joku valuvika.Ihminen on täydellinen sellaisena kuin se on,mutta kaikki mitä tällä hetkellä yhteiskunta syöttää silmien,korvien ja jopa nykyään suunkin kautta sisään on pelkkää mannaa onnen häivyttämiselle.

Viimeksi tunsin onnellisuutta,kun istuin tuolilla ja kuuntelin luontoa saunan jälkeen,ehkä tilaa jonka koin voisi pitää häivähdyksenä nirvanasta,koska koin kaikkien asioiden olevan juuri sillä hetkellä täydellisesti.

Tässä tulee juuri onnellisuuden ongelma..Tosiasia kuitenkin on se,että jollemme aina tässä ja nyt löydä onnea,emme löydä sitä mistää.Tämä meitä ympäröivä maailma on juuri tällä hetkellä jumalallisinta ja mystillisintä,mitä universumissa on.Sen takia olisi yritettävä löytää ne seikat,jotka estävät meitä löytämästä onnellisuutta tässä ja nyt.Etsimällä emme tule löytämään todellista onnea,koska sillä itse pyrkimys löytää se on jo esteenä.Syy tähän on se,että se mielentila,jolla lähdemme onnea etsimään,sisältää epäonnistumisen siemenen.

Mutta jos onnistumme havaitsemaan itsessämme ne seikat,jotka erottavat meidät onnellisuuden tilasta,näiden seikkojen pelkkä havaitseminen häivyttää ne ja onni tulee aivan itsestään.Juuri silloin ihmiselle avautuu nirvaninen tajunta,jolloin jokainen hetki on eräässä mielessä pyhä ja täydellinen.Meihin on vain juurtunut käsitys,että meidän on haettava onnea jostakin etäältä.

Tuo 'minä' on mitä vaarallisin..se pyörii joka puolella vaikeuttamassa elämäämme..ilman sitä voisimme olla yhtä toisten kanssa,mutta nyt tämä 'minä' onkin kaiken keskipisteessä..hyvä aina kysyä,mitä sitten kun olisit se viimeinen 'minä' jolla olisi kaikki maallinen omaisuus täällä..olisko sitten kaikki täydellistä vai puuttuuko silloin joku oleellinen mitä ei 'minä' voi koskaan saada.Tarkoitan tietysti rakkautta,sellaista ei löydy jos 'minä' on liian vahva vaan kaikki tapahtuu sen 'minän' tehostamiseksi.

Koita ymmärtää..lähti vähän lentelemään,mutta ajatus on tärkeä ymmärtää.

Haen tässä sitä,että kaikkinainen vapaus mistä nyt on kova "puute" teillä liberaaleilla tms. Niin kuitenkin se kaikkinainen oleminen perustuu siihen 'minä' kohtaan. Olenko väärässä?
Tätä myös paljastaa se,että haluatte silti vapauden kaikkeen "bisnekseen",mutta ihmistä tarvisi silti lain määrätä.Koska tämä 'minä' olisi taas vaarassa muilta..Eikö tämä ole sitä vapautta ilman vastuuta silloin.Jos vapaus olisi kaikille yhtä "hyvä" niin eihän silloin tarvisi olla mitään lakeja ihmisille.

Tommi Mäkinen

M15 ihmetteli jo yli vuos sitten miksei EKP lainaa suoraan fyffee noille konkkamaille??

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät lainamuotoisen avun antamisen Portugalille; euroryhmästä esitys EKP:n pääjohtajaksi (17.05.2011, Toiminta EU:ssa)
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_...

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Tiedätkö Riikka minkälaiset mahdollisuudet eduskunnalla on kaataa tämä ”perustuslakiuudistus”?
Jos tuo zombilauma pääsee sen ”uudistuksen” tekemään, niin suomalaisille ei jää paljon vaihtoehtoja.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olavi Aromaa,

mahdollisuudet kaataa perustuslaki"uudistus" paranevat jokaisesta EI KÄY!-kirjeestä, jonka kansalainen/äänestäjä lähettää eduskuntaan.

eduskuntaryhmät eduskunta@eduskunta.fi
edustajat etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Muuten tosiaan joudutaan pysäyttämään liikenne Manskulla: seisomme siellä laulaen Minä vastustan, minä vastustan...

Anna-Leena Nieminen

#Jos eläisimme maailmassa, jossa pankkiirien töpeksiminen johtaisi pankkien vararikkoon ja omaisuuden kauppaamiseen kyvykkäämmille liikkeenharjoittajille, emme varmaankaan joutuisi sietämään vastaavanlaisia farsseja.

Valtavat rahoitusjätit joista valtioiden taloudet ovat tulleet riippuvaisiksi, ovat seurausta interventionistisesta talouspolitiikasta.

Vastaus kysymykseen: "kuinka voidaan estää jättimäisten pankkien ja näiden kehittelemien kompleksien rahoitusinstrumenttien aiheuttamat tulevaisuuden uhat?", tulisi alkaa toteamalla:

"estyä luomasta talouspoliittista kannustinjärjestelmää, joka tälläisten muodostumiseen johtaa, rankaista huonoista päätöksistä liiketaloudellisten tappioiden muodossa, ja antaa markkinatalouden toimia."#

Lainaus artikkelista: Miksi valtiollinen velkatakaus on väärä valinta

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"kuinka voidaan estää jättimäisten pankkien ja näiden kehittelemien kompleksien rahoitusinstrumenttien aiheuttamat tulevaisuuden uhat?"

Kerro nyt ihmeessä kuinka mielestäsi markkinatalous voisi pelastaa näiltä?

Ahneus ei häviä mihinkään vapaan markkinatalouden myötä vaan se kiihtyy käsittämättömiin lukemiin ja silloin on tarkoitus vain saada aikaiseksi näitä liian suuria kaadettavaksi yrityksiä joita vastaan ei kykene kilpailemaan.Uskon kuitenkin,että saat tämänkin ajatuksen kaadettua jotenkin..

Anna-Leena Nieminen

Siis tajuatko mitä vapaa markkinatalous tarkoittaa? Se on VAPAA kaikille. Siinä on aina mahdollisuudet kilpailijoille. Tämä mahdollisuuden olemassaolokin siis riittää...aina joku tekee paremmin, tehokkaammin jne.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

kerrohan..montako alaa nyt on vapaa KAIKILLE verrattuna niihin aloihin jotka eivät ole vapaita?? Vai onko tässä kyse jostain sellaisesta varmasta tulolähteestä mikä on lailla pakotettu.

Olen tässä nyt aikani kuunnellut tuota jankutusta markkinataloudesta,mutta vaikka kuinka miettisin niin en vain saa yhtään keinoa päähäni miksi se olisi parempi esim. tuottaa sähköä ihmisille yksityisenä kuin valtion taholta,joka olisi lähes voittoa tavoittelematon.Yksityinen kuitenkin haluaisi sen voiton aina päälle tai myisi sähköä vain yrityksille koska niiltä saa paremman hinnan.Eikö olisi hienoa olla ilman sähköä ja voisit sitten tämän Akin kanssa SÄÄSTÄÄ siihen sähkölaitokseen rahaa josta saisitte itsellenne myös sähköä.

Vapaa markkinatalous on vähän kuin kommunismi..kummatkin toimii jos rehellisyys ja ihmisyys olisi kaiken keskiössä,mutta kun ne ei vaan tunnu olevan.Mutta jos ihmisyys olisikin kaiken keskiössä niin ei tarvisi edes keskustella tälläisistä asioista.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Valtio on ikuisen stagnaation muoto. Jotta valtio voisi toimia esimerkiksi sähköntuottajana, se joutuu kopioimaan jonkun sähköntuotannon mekanismin vapailta markkinoilta. Valtiot eivät keksi sellaisia itse.

Vapaat markkinat adaptoituvat jatkuvasti tuotannon ongelmiin ja parantavat prosessejaan tuottaakseen mahdollisimman vähillä kustannuksilla. Kilpailun eli vapauden vallitsessa hinnat eivät ainakaan kasva, minkä voi todistaa vaikkapa IT-alan hinta-, ja laadunkehityksen myötä.

Koska valtion ei tarvitse tuottaa voittoa sähkölaitoksellaan, se ei myöskään kykene arvioimaan kustannustehokkuutta -- ainoa tapa vertailla sitä olisi tutkia jotain naapurivaltion markkinoita, joilla joku yritys mahdollisesti aivan eri olosuhteissa kykenee tuottamaan sähköä kymmenesosahinnalla.

Valtioiden hankkeiden taantumisen monumenttina pitäisin Ranskan MiniTel:iä, joka perusteettiin BBS:ien/tekstitv:n ja puhelinluettelon välimuodoksi 1977. Laitteessa oli 300 baudin modeemi. Niitä oli käytössä vielä satojatuhansia vuonna 2005, kauan sen jälkeen kun Internet http:n ja graafisen selaimen myötä oli lähtenyt liikkeelle 90-luvun alussa. Retrospektiivisesti Miniteliä pidetään suurimpana syynä Ranskan jälkeenjääneisyydelle webbiteknologiassa naapurimaihin verrattuna.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Valtio on ikuisen stagnaation muoto. Jotta valtio voisi toimia esimerkiksi sähköntuottajana, se joutuu kopioimaan jonkun sähköntuotannon mekanismin vapailta markkinoilta. Valtiot eivät keksi sellaisia itse."

Meinaatko ettei ketään haluaisi kehittää tehokkaammaksi verotuksella maksettavaa laitosta tai meinaatko ettei joku haluaisi kehittää valtiolle sähköntuotanto mekanismia mistä hyötyisi niin itse,kuin muutkin? Mistä nämä pakottavat ajatukset tuohon tulevat..kerron,se tulee siitä 'minä' toiminnasta.
Toisaalta..meillä Suomessakin on verovaroilla kustannettuja kouluja,miksi ei näissä kouluissa voida kehittää näitä laitoksia paremmiksi ja tehokkaamiksi? Olisiko se väärin jotakin kohtaa?

"Vapaat markkinat adaptoituvat jatkuvasti tuotannon ongelmiin ja parantavat prosessejaan tuottaakseen mahdollisimman vähillä kustannuksilla. Kilpailun eli vapauden vallitsessa hinnat eivät ainakaan kasva, minkä voi todistaa vaikkapa IT-alan hinta-, ja laadunkehityksen myötä."

ei tähän tarvita mitään vapaita markkinoita..ihan nykyisetkin markkinat riittävät minkä myös taitaa todistaa mainitsemasi IT-ala.Sillä perusteella että olette itse vannoneet ettei mikään ole vapaata markkinataloutta nykyään.

"Koska valtion ei tarvitse tuottaa voittoa sähkölaitoksellaan, se ei myöskään kykene arvioimaan kustannustehokkuutta -- ainoa tapa vertailla sitä olisi tutkia jotain naapurivaltion markkinoita, joilla joku yritys mahdollisesti aivan eri olosuhteissa kykenee tuottamaan sähköä kymmenesosahinnalla."

Tuota..mikäs tässä arvioinnissa olisi niin hankalaa ettei siihen kyetä ilman voiton tarvetta? Voittoa tulisi siinä,että saa aina edukkaammin ja vähemmillä verovaroilla laitoksen pyörimään.Tämänkin voisi toteuttaa näissä koululaitoksissa.

"Valtioiden hankkeiden taantumisen monumenttina pitäisin Ranskan MiniTel:iä, joka perusteettiin BBS:ien/tekstitv:n ja puhelinluettelon välimuodoksi 1977. Laitteessa oli 300 baudin modeemi. Niitä oli käytössä vielä satojatuhansia vuonna 2005, kauan sen jälkeen kun Internet http:n ja graafisen selaimen myötä oli lähtenyt liikkeelle 90-luvun alussa. Retrospektiivisesti Miniteliä pidetään suurimpana syynä Ranskan jälkeenjääneisyydelle webbiteknologiassa naapurimaihin verrattuna."

justjust..ei ole järin vahvat perustelut.Mutta jos nuo saa ajatuksien tueksi niin ei käy kieltäminen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Strauss-Kahn näyttää olleen eri mieltä markkinatalouden toimivuudesta
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&...
Taidettiin äijä lavastaa seksihurjastelijaksi.

Artikkelissa mainitaan myös SEC:n johtajaksi kaavailtu Spiedel, jolla oli ajatuksia, jotka eivät isoa rahaa miellyttäneet. Ja kas, eipä aikaakaan kun hän osoittautui seksihurjastelijaksi.

Anna-Leena Nieminen

"Lavastettiinko" sosialistipoliitikon D. Strauss-Kahnin ökyilykin eli veronmaksajilla kustannettu luksuselämäkin, mm. kalliit 24 000 dollarin mittatilauspuvut, luksusauto- ja asunnot...

Tässä erään toisen IMF-pomon tempauksista ja kohtelusta:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pak...

Rug Head

Ihmettelinkin, että mikä koko jutussa oli takana.

Mikko Vuorela

Markkinataloudessa on mahdotonta valmistaa parhaita mahdollisia tuotteita. Lisäksi tuotteista tehdään nykyään tarkoituksella huonoja eli ne suunnitellaan hajoamaan http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence. Näin markkinataloudessa. Miten tällainen toiminta voi olla järkevää?

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

http://www.uusisuomi.fi/raha/112197-13-vai-17-milj...

Eikä se nyt niin tarkkaa muutenkaan ole, eihän kyseessä ole edes oikea raha ja kuka noita nollia jaksaa laskea ...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

sink d,

"Eikä se nyt niin tarkkaa muutenkaan ole, eihän kyseessä ole edes oikea raha ja kuka noita nollia jaksaa laskea ..."

kuulostaa ihan Hanna-Leena Hemmingille (kok) aamu-tv:n haastattelussa tuo kommentti :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ei näy olevan rahat vähissä, ei

"Puitesopimuksen muuttamisesta 16.5. saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen mukaan takausten määräytymistapaa päätettiin muuttaa. Takaukset annetaan jatkossa ERVV:n varainhankinnan pääoman nimellisarvolle, minkä lisäksi takaus kattaa korot. Korkojen osuudelle ei aseteta euromääräisiä rajoja. Takausten yhteismäärä on 726 miljardia euroa, josta Suomen osuus on 13,974 miljardia euroa. Koroille tulevan takauksen määrä riippuu kulloinkin vallitsevasta korkotasosta. ERVV:n varainhankinnastaan maksaman koron ollessa noin 3,5 prosenttia, Suomen takauksen enimmäismäärä olisi noin 17,2 miljardia euroa.

Suomessa valtiontakaukset annetaan tavanomaisesti taattavan velan pääoman nimellisarvolle. Myös korot kuuluvat valtiontakauksen piiriin, mutta niille ei aseteta euromääräisiä rajoja. Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnan valtiontakauksista annetun lain (668/2010) nojalla valtioneuvosto voi antaa omavelkaisia valtiontakauksia ERVV:n varainhankinnalle enintään 7,92 miljardin euron määrästä. Lakiin sisältyvää takausvaltuuden enimmäismäärää täytyy korottaa. Lisäksi takauksen määräytymisperustetta pitää muuttaa."

Euroryhmässä poliittinen yhteisymmärrys Euroopan rahoitusvakausvälineen tosiasiallisen lainakapasiteetin varmistamisesta (17.05.2011, Toiminta EU:ssa)
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_...

Ja sitten tiedotteessa mainitaan, että Suomi oli tiukkana mutta sitä eivät muut hyväksyneet (joten Suomi antoi periksi) :D

Hannu Rytilä

Viisaus kömpii vähitellen esiin.

Kiitos teille,

Eija-Riitta Korhola, Riikka Söyring, Timo Soini, James Hirvisaari, Reijo Tossavainen, Mirjaleena Isoaho, sekä, en olisi ennen uskonut itsestäni että arvostan tätä henkilöä, Satu Hassi.

Hannu Rytilä
yrittäjä
Helsinki

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Joku muukin epäilee EU:n kestävyyttä.

http://beforeitsnews.com/story/641/993/Is_another_...

Tässä sitten jo päästään lähemmäs sitä lopputulosta mitä odotetaan..

http://beforeitsnews.com/story/642/875/IMF_in_tran...

No näitähän tulee..Hyvä keskustelu.

http://beforeitsnews.com/story/642/935/The_End_of_...

Esa Härkönen

Heh, heh. Se on jo tosiaan nähty miten vapaa markkinatalous toimii sähköalalla. Fortum kehua retostaa heille käytännössä ilmaisella vesisähköllä ja myy kuitenkin saatanan kallista sähköä ja tuloskin sen mukainen. Vaihtoehtona olisi tosiaankin vapaa kilpailu, jossa tehtäisiin suomeen 10 ydinvoimalaa lisää tai pistettäisiin 50 hiilivoimalaa pyörimään. Kuulostaa tosi ympäristöystävälliseltä. Se on taivahan tosi, että jokainen yritys pyrkii kilpailemaan kilpailijat hengiltä ja kaappaamaan markkinat. Jos kilpailija pysyy yhä pystyssä, se ostetaan isolla rahalla pois ja sitten se rahastus vasta alkaa. Jos valtio alkaa verottamaan liikaa, niin uhkaillaan, lobataan, lahjotaan ja kiristetään, kuten kehitty.. eikun mafialla on yleensä tapana. Näin se kilpailu oikeasti toimii aloilla, jossa isot rahat pyörivät. Vapaa markkinatalous on ihan sama kuin kommunismi. Kummassakin ismissä pyritään repimään pienen ihmisen selkänahasta tuotto.

Marko Sihvonen

Katainen piti huolen siitä että Suomikin joutuu antamaan takuut tuleviin lainoihinsa, ja teki sen oikein naama virneessä!

En voi käsittää kuinka kauan tuo touhu voi jatkua???

Hannu Rytilä

Minusta touhu jatkuu alkusyksyyn asti ja sitten se loppuu kuin seinään. Olen omalta osaltani aloittanut suojautumistoimenpiteet. Suosittelen muillekin.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mitäs veikkaat mikä maa tulee autettavaksi? Kaikki on nyt vähän kynnyksellä :) Itse luotan Espanjaan..toisaaltaan Britania,mutta siellä keksitään vaikka mitä.

Hannu Rytilä

Tämä kommentti on sitten UFO-osastoa. Uskotte jos haluatte.
Syys-lokakuussa komeetta Elenin aiheuttaa kaikenlaisia onnettomuuksia maapallolla. Taloutemme on jo valmiiksi sotkussa ilman komeettaakin, mutta se tulee laukaisemaan dominoefektin. Hankkikaa kultaa ja kuivaelintarvikkeita - niin minä aion tehdä!

Hannu Rytilä

Vastaan Vellulle näin kun tämä blogin logiikka ei ihan toimi niin kuin käyttäjä ajattelisi... Ei haittaa pahasti koska tämä palsta on Suomen kansan keskustelupalsta, jossa saa ajatuksensa julki eikä *kukaan* sensuroi. HeSa Pravdalle olisi vähän oppimista tässä suhteessa. Moderointi on kommunismia ja ylimielisyyttä. Palsta kyllä hakeutuu raiteillensa ihan itsestään, vrt sos.dem edustajan P.L. purkaukset. Tarvitseeko perustella tarkemmin?

Suurkiitokset US:n puheenvuoro-palstalle joka toi ainakin 2 uutta kansanedustajaa maahamme!

Mutta asiaan, kyllä tämä menee ihan suunnitelman mukaisesti. Pari kuukautta ihmetellään Kreikkaa, Portugalia, Irlantia. Sitten alkaa rähinä, en osaa ennustaa onko se taloudellinen vai konkreettinen.

Aika näyttää, itse varaudun pahimpaan vaihtoehtoon.

Hannu Rytilä

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Niin kauan kun sille sanotaan "EI ENÄÄN" kovaan ääneen!

Onhan Katainen painottanut olevansa kohtuullisuuden mies,kuten nyt hänen tekemisestään huomaa :) hehee..

Käyttäjän rahanvalhe kuva
Ville Iivarinen

Mahtava kirjoitus Riikka. Kiitos tästä.:)Vaikkei ne eduskunnan pölkkypäät mitään tajuakaan, niin kyllä tavalliset ihmiset alkaa hyvin pian ymmärtää mistä on kysymys kun se näin selvästi kerrotaan, kun he ovat sen verran niitä pölkkypäitä fiksumpia.

Tähän aihepiiriin sopii tosi hyvin mainostaa maamme kahden huippututkijan Lauri Holapan ja Jussi Ahokkaan blogia Raha ja Talous:
http://rahajatalous.wordpress.com/
Tuolta löytyy varsin perusteellista pohdintaa aiheesta, alkaen vaikka tästä Holapan hiljattaisesta hesarin pääkirjoituksesta:
http://rahajatalous.wordpress.com/2011/04/22/oma-k...

Käyttäjän plommer kuva
Raoul Plommer

Hieno kirjoitus Riikka,

Kaikki osoittamaan mieltä pankkitukia vastaan 5.6.! Tämä peli on nyt kertakaikkiaan vihellettävä poikki, ainakin Suomen osalta!

https://www.facebook.com/event.php?eid=14528567554...

tai jos ei käytä FB:tä niin pistin ilmoituksen myös omaan blogiini:

http://hän.fi

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Vois tulla pyörähtämään :)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eläköön Avoin Eurooppa ja läpinäkyvyys!

TIEDOTE

G8-kokous: Internetin kontrollia on kiristettävä.

G8-maiden kokousta isännöinyt Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy haluaa edistää keskitettyä internetin kontrollia. Hän on kehoittanut maailman johtajia työskentelemään "sivistyneen internetin" luomiseksi. Konsepti sivistyneestä internetistä on lainattu Kiinan hallitukselta.

"Nyt, taisteltuaan 15 vuotta copyright-oikeuksien suojaamisen varjolla internetin jakamisen kulttuuria vastaan, maailman hallitukset ovat yhdistämässä voimavaransa internetin kontrolloimiseksi ja sensuroimiseksi", toteaa internetin vapautta puolustava G8-internet. G8-internet on kattojärjestö vapautta ja ihmisoikeuksia puolustaville ryhmille kuten La Quadrature du Net,
F.A.T Labs (Free Art & Technology), Free Culture Forum Barcelona, Institute of Network Cultures, Telecomix Jellyfish Cluster, Happy Mutants LLC, Netzpolitik ja NURPA.

http://g8internet.com/

Käyttäjän 137 kuva
137 '
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hillary "wife of Bill I-did-not-have-sex-with-that-woman" Clinton on hänkin huolissaan: US is losing the info war! http://www.prisonplanet.com/hillary-clinton-we-are...

Eli olemme keskellä paitsi taloussodankäytntiä, myös informaatiosotaa.
Ja Afganistanissa ;)

Käyttäjän 137 kuva
137 '

10 kysymystä IMF:stä
http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2011/05...

"YLE Uutiset keräsi vastauksia keskeisiin kysymyksiin kansainvälisestä valuuttarahastosta. Vastaajana on Suomen Pankki.

...

Suomen Pankki vastaa lain mukaan Suomen suhteista IMF:ään. Suomen Pankin pääjohtaja on IMF:n hallintoneuvoston jäsen."

Kaikki on hyvin voitte mennä takaisin nukkumaan.

Tommi Mäkinen

"1) Seuranta: IMF pyrkii edistämään taloudellista vakautta"

Meneeks toi jo heti alus puihin? Monet maat mitä IMF "auttanut", konkurssin partaalla tai konkurssissa, vai muistanko väärin?

Eppujen Ruba-laulun sanoin: "Kaikki mihin IMF kajoaa, hajoaa.." ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Tommi Mäkinen

nimi alle ja 1000:lle jakoon..

Käyttäjän 137 kuva
137 '

Hyvä kuitenkin että PYRKIVÄT edistämään vakautta... =) Kuinkahan suuri on onnistumisprosentti?

Raportti: IMF tyri pahasti
http://www.uusisuomi.fi/raha/109139-raportti-imf-t...

Nimimerkin Osku kommentti uutiseen alla:

    Ei tätäkään artikkelia ihan selvin päin taida olla tehty?

    "kritisoi järjestön toimintaa tarkkaileva riippumaton valvontaelin."

    Totta helvetissä järjestö on riipppumaton, jos sen nimessä lukee, että se on riippumaton. "The Independent Evaluation Office" on IMF sisäinen osasto, jonka johdon IMF itse nimeää, ja jonka IMF itse rahoittaa.

    Onpa helvetinmoinen yllätys, että IMF:n alainen osasto päätyy siihen lopputulokseen, että IMF käyttää liian vähän valtaa.

Käyttäjän 137 kuva
137 '

Oho maikkari kirjoittanut jutun Espanjan mielenosoituksista,

Tuhannet vastustavat talouskriisiä Espanjassa:
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/05/...

Videoon olisivat voineet ottaa mallia tästä,

Spain Taken the street for a TRUE DEMOCRACY - May 15th 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=RZ55PC-ElSE&feature...

Kataisella salainen lista: Nämä rahat otetaan pois?
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/kataisella-salai...

http://www.facebook.com/event.php?eid=145285675544527

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

137:n IS-linkki kertoo "IS:n tietojen mukaan kuntien valtionavut muodostavat suuren osan leikkauslistan säästökohteista. Kuntien yhteen lasketut valtionosuudet ovat tänä vuonna hieman päälle 10 miljardia euroa, mikä on 18 prosenttia kuntien yhteenlasketuista menoista.

Jos uusi hallitus panee säästöt toimeksi, moni kuntalainen saattaa tuntea kiristykset nahoissaan. Valtionavulla rahoitetaan kuntien peruspalveluja. Näitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja sivistystoimeen lakisääteisten tehtävät, kuten päivähoito, koulut, terveyskeskukset, erikoissairaanhoito ja vanhustenhuolto.

Toisin kuin valtio, kunnat eivät ole onnistuneet kovin hyvin tehostamaan toimintaansa. Niinpä kuntiin on jo pitkään kohdistunut kova säästöpaine valtion taholta."

-----

...mikä on aivan kukkupuhetta. Kunnat ovat onnistuneet erinomaisesti pääosin, siitä huolimatta että kunnat eivät saa esim. valtiovarainministeriöstä tietoja kunnille tulevista valtionosuuksista vaikka pyytävät. Laske siinä sitten kunnan budjettia.

Kunnat ovat onnistuneet hyvin, huolimatta kuntaliitoksista. Kuntaliitoksista on seurannut se, että -tai sanotaan näin: Kolme kuntaa yhdistyy. Kaksi kuntaa hoitaa talouden hyvin, kolmas ei. Lopputulema = kolmen kunnan talous kusee koska liitoksessa ne ovat yhteisvastuullisia.

Kuntalaiselle tämä tietää sitä, että (kuten viime viikolla Kuntaliitolle mainitsin) kunnilla on painetta nostaa kunnallisveroprosenttia 27-30 prosenttiin. Ja se ei johdu kuntien taloudenpidosta!

Kataisen leikkauslistan aikaansaamaa kuntakatastrofia tultaneen käyttämään (teko)syynä kuntaliitosten nopeuttamiseen kustannustehokkuussyistä vaikka vika on Kataisen holtittoman taloudenpidon.

Käyttäjän 137 kuva
137 '

Kataisen salainen lista säikäytti: "Tämä on järkyttävän iso asia"
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/kataisen-salaine...

...

IS:n tietojen mukaan kuntien valtionavut muodostavat suuren osan Kataisen leikkauslistan säästökohteista. Valtionavulla rahoitetaan esimerkiksi päivähoito, terveydenhoito ja peruskoulu.

...

- Tähän liittyy niin paljon harkinnanvaraisia tekijöitä, että tuleva hallitus voi käytännössä tehdä päätöksen, ettei maksa kunnille senttiäkään.

"Tämä on järkyttävän iso asia"

...

- Kuntakentässä kyllä paljon enemmän kuin pelonsekaisin tuntein seurataan tätä hommaa, että jos valtiontalous tasapainotetaan kuntien kustannuksella. Tämä on mahdoton yhtälö ja kokonaispaketti on pelottava.

"Tämä on ristiriidassa poliitikkojen lupauksiin"

Poliitikot unohtivat lupauksensa.

- Tämä on ristiriidassa poliitikkojen lupauksiin. Lasku menee kunnallisverojen, joita suhteellisesti valtionverotusta enemmän maksavat pieni -ja keskituloiset. Heidänhän verotusta poliitikot ennen vaaleja halusivat keventää.

- Esimerkiksi Jutta Urpilainen lupasi suorassa lähetyksessä, että kannattaa yhteisöveron jako-osuuden jatkamista.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Me emme tarvitse maanjäristystä tai ydinturmaa, meillä pyörii taloushurrikaani nimeltään J. Cash.

Pieta Leonardo

Hyvä veto toi Cash, piti tulla ihan katsoon mitä täällä tapahtuu...eikä todellakaan ole kysymys Johnnystä...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Johnny, remember me...

taloushurrikaani Katainen aiheuttaa itse sitä pelkäämäänsä markkinaturbulenssia.

Ihmettelen, ovatko kunnat ja Kuntaliitto aidosti passiivisia vai eikä niiden kannanotoista vain uutisoida.

Luulisi, että tässä vaiheessa jo näppikset laulaa kun viestiä menee Arkkuun!

Käyttäjän 137 kuva
137 '

"Me emme tarvitse maanjäristystä tai ydinturmaa, meillä pyörii taloushurrikaani nimeltään J. Cash."

Kuulin huhuja että sama taloushurrikaani olisi pyörinyt myös Libyassa, =)
http://www.youtube.com/watch?v=h9gFc5MXF98

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Päivän huumoripläjäys nähty, Kokoomus oli jakamassa ilmapalloja meidän lähipuistossa meidän kaupunginosapäivillä, arvatkaapa otinko Toivo-ilmapallon lapselle...

Rug Head

Onko tämä Kataisen ohjelma muuten sitä McKinseyn laatimaa ohjelmaa?

http://www.tietotori.fi/Keskustelualueet/Harrastee...?

Lainaus:
Hallitus pestasi amerikkalaiskonsultin ideoimaan seuraava hallitusohjelmaa

Yksi maailman suurimmista kaupallisista konsulteista on värvätty avustamaan pääministerin esikuntaa seuraavan hallitusohjelman laatimisessa. Amerikkalainen McKinsey & Company on laatinut suunnitelmia muun muassa Suomen terveydenhuoltojärjestelmän ja kilpailupolitiikan uudistamisesta. Sopimuksen konsultin kanssa on tehnyt valtioneuvoston kanslia.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen julki tullut kerta, kun kaupallisin periaattein toimiva konsulttiyritys saa Suomessa jalansijaa todellisiin politiikan valintoihin.

---

MIKSI TUOTA EI UUTISOIDA?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Rug Head,

Tiedotusvälineille 20.5.2011

Mitä sisältää USA:sta tilattu hallitusohjelma?

YLE kertoi helmikuussa 2010 Vanhasen hallituksen värvänneen USA:laisen

konsulttitoimiston avustamaan seuraavan hallitusohjelman laatimisessa

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/02...

Nyt tuo seuraava hallitusohjelma on virallisestikin muotoutumassa.

Konsulttitoimiston työn maksajilla, siis suomalaisilla veronmaksajilla on oikeus

tietää mitä USA:sta tilattu hallitusohjelma sisältää.

YLE:n uutinen kertoi, että kyseinen McKinsey-konsulttiyhtiö suositteli

Suomeen mm. Britannian mallista terveydenhoidon laajaa muutosprojektia.

McKinseyn mukaan malli on onnistunut Britanniassa. Suomessa ei tiettävästi

ole ainakaan näkyvästi ole uutisoitu Britannian terveydenhoidon

muutosprojektin tuloksia. Yksi esimerkki antaa jonkinlaisen kuvan tilanteesta:

Verovaroin rahoitettuja hammaslääkäreitä velvoitetaan ottamaan vastaan

neljä potilasta tunnissa. Kun hampaissa on reikiä, vain etuhampaat

paikataan. Jos reikä on muussa kuin etuhampaassa, hammas otetaan

pois tai kehotetaan menemään yksityiselle lääkärille.

McKinsey laati vuonna 2007 Matti Vanhasen hallitukselle ohjelmaehdotuksen.

Se on laajasti toteuttu. McKinsey ehdotti mm. tilaaja-tuottajamallien

käyttöönottoa kunnallisissa palveluissa, julkisen terveydenhoidon maksujen

korotuksia, työttömyysturvan ehtojen tiukentamista, korkeakoulupaikkojen

kohdentamista yritysten tarpeiden mukaan ja yritysten aseman vahvistamista

yliopistojen hallinnossa.

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja

----------
Sen verran lisään, että Vanhasen I- ja II-hallituksen hallitusohjelmat sekä pätkäpääministeri Kiviniemen hallitusohjelma ovat nekin peräisin McKinseylta.

Mulla on jossain arkistoissa kopio laskusta, jonka McKinsey laitteli Suomelle "konsultoinnista".

Soomaa -

Tuli vaan talousasioista mieleen...:

http://www.youtube.com/watch?v=QwA3VazORY0

Oleellista on, että kun Jeffrey Sault mainitsee Illuminatin talouskriisin aiheuttajaksi, juontaja ei edes kysy, mitä tai ketä hän sillä tarkoittaa. No Jeffrey on varmaan jo kuollut kun meni lipsauttamaan.

Jari Vuorinen

Eu:ssa kokoontuu herrat,päällä vaatteet oudot,moninaiset setelikerrat,pyynnissä riskirahat,kultaiset merrat,aikeet pahat.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tämä vanhempi "Ennusteita vuodelle 2011" bloggaukseni on pitänyt yllättävän hyvin paikkansa. http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5830...

Ai niin, USA suunnittelee aloittavansa kolmannen kierroksen kvantitatiivista kevennystä (QE3). Ei hyvää päivää!
Velkakatto (14.269 triljoonaa dollaria) siellä jo saavutettiinkin...

Markkinaturbulenssia ja hyperinflaatiota luvassa.

Toimituksen poiminnat