KissanKulmasta

Helvetin perkeleet, KokoomusKeskustaKoalitio!

  • Kokoomuksen bussi pakomatkalla?
    Kokoomuksen bussi pakomatkalla?

Joutuu tässä väkisinkin kiroilemaan ettei kirveeseen tartu. Pahoittelen, mutta mieluummin rumaa kieltä kuin väkivaltaa, jota en pidä ratkaisuna.

Väkivalta pitänee silti määritellä uudelleen. Hallituksemme toiminta on väkivaltaa kansalaisia ja oikeustajua kohtaan. Se on myös maanpetoksellista ja viharikoksiin yllyttävää.

Perustelen:

Emeritus MEP Esko Seppänen kirjoittaa tänään blogissaan (http://www.eskoseppanen.net/):

(sitaatti alkaa) Siteeraan ensiksi oikeusministeri Tuija Braxin kirjoituksen vihreiden blogista tältä päivältä.
 
”Timo Soini on väittänyt vaalitenteissä EU:n vakausrahastojen olevan EU:n perussopimuksen vastaisia. Soinin väitteisiin kiinnitettiin huomiota myös muun muassa Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla eilen.
Onko Soinin väite siis totta?
Kesäkuussa päätettävää pysyvää vakausmekanismia varten on tarkoitus muuttaa EU:n perussopimusta, jolloin järjestely perustuu nimenomaiseen perussopimuksen määräykseen.
Pysyvästä mekanismista poiketen väliaikainen vakausväline on EU-rakenteiden ulkopuolinen, euromaiden välinen kansainvälinen sopimus.
Se on siirtymävaiheen järjestely, joka on tarkoitus sulauttaa myöhemmin EU:n perussopimusten mukaiseen pysyvään mekanismiin.”
 
Koska olen itsekin esittänyt EU-maiden yhteisvastuun toisten veloista EU:n perustuslain vastaiseksi järjestelyksi (samoin kuin Paavo Arhinmäkikin jo viime syksynä)  käyn nyt yksityiskohtaisesti läpi Lissabonin sopimuksen asiaa koskevat määräykset. Artikla 125 on yksiselitteinen siltä osin, että se kieltää 1) jäsenmailta ja 2) EU:lta yhteisvastuun (”ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista”) toisten veloista:

 
 
"Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi. Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi."
 

 
 
Vakaustakuissa ei ole kyse ”vastavuoroisista taloudellisista takuista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi”.
 
Kun perustettiin väliaikainen vakausväline (ERVV), jota kutsutaan myös tilapäiseksi vakausrahastoksi, se olisi ollut artiklan 125 näkökulmasta laiton eikä sitä siksi voitu perustaa EU:n rakenteisiin, Niinpä jäsenmaat perustivat EU:n ulkopuolelle luxemburgilaisen yhtiön, joka ei ole EU:n elin, tämän tilapäisen takausjärjestelyn käytännön hoitoa varten. Tällä valtioiden välisellä sopimuksella kriisimaille annettavista takauksista kierrettiin EU:n perustuslain yhteisvastuu-kieltoa.
 

 
 
Kyseessä oli samantapainen järjestely, jolla jäsenmaat panivat aikoinaan Itävallan poliittiseen boikottiin. Annettiin vaikutelma, että EU boikotoi Itävaltaa väärän vaalituloksen johdosta, mutta ei se ollut EU:n boikotti vaan jäsenmaiden boikotti (johon Lipponen suostui omavaltaisesti Suomen puolesta).
 
 
  
 
EU ei ole valtioiden välisen 440 miljardin euron suuruisen tilapäisen vakausvälineen eikä tulossa olevan pysyvän rahaston osapuoli. Pysyvän rahaston osalta EU:n perustuslakia pitää (yksimielisellä päätöksellä) muuttaa, koska Lissabonin sopimuksen mukaan se olisi nykyisen perustuslain näkökulmasta laiton järjestely.
 
  
 
 
Kun nämä takaus- ja vakausjärjestelyt eivät ole EU:n toimivallassa vaan ovat itsenäisten valtioiden välisiä sopimuksia, EU:n henkilöstöohjesääntö kieltää EU:n virkamiehiä ottamasta niihin viran puolesta kantaa. Komissaari Olli Rehn on siltä osin käyttäytynyt sopimattomasti, ja Eero Heinäluoma on erittäin oikeassa arvostellessaan tämän johdosta Rehnin lobbausta Suomen vapaassa päätösvallassa olevassa asiassa erityisesti näin vaalien alla. On myös perusteetonta Kiviniemen tai Kataisen väittää, että EU voisi jollakin tavalla sanktioida Suomea, jos Suomi jää vaatimuksineen pankkien vastuun toteuttamisesta näiden järjestelyjen ulkopuolelle.
 
 
 
  
Jos jäsenmaat kiertävät 440 miljardin takausyhteisvastuulla EU:n perustuslain määräyksiä valtioiden välisin sopimuksin, EU:n oma osuus 60 miljardin tilapäisistä takauksista on saman artiklan 125 mukaan laiton. Siinä yhteydessä on lakia kierretty artiklalla 122:
 
 
 
 "Jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, neuvosto voi komission ehdotuksesta tietyin edellytyksin myöntää kyseiselle jäsenvaltiolle unionin taloudellista apua. Neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille tiedon tehdystä päätöksestä."
 

 
 
 
Tässä EU:n itsensä antamien laittomien takausten tapauksessa maiden velkaantuminen on tulkittu luonnonkatastrofiksi!
 
Laitonta – eikä edes luonnonkatastrofilla perusteltua - on niin ikään artiklan 123 mukaan se, että Euroopan Keskuspankki (EKP) ostaa jäsenmaiden velkapapereita:

 
 
 

"Tilinylitysoikeudet ja muut sellaiset luottojärjestelyt Euroopan keskuspankissa tai jäsenvaltioiden keskuspankeissa, jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’, unionin toimielinten, elinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä samoin kuin se, että Euroopan keskuspankki tai kansalliset keskuspankit hankkivat suoraan niiltä velkasitoumuksia."
 

 
 
EKP on lainoittanut 1 prosentin korolla pankkeja, jotka ovat antaneet EKP:lle vakuuksiksi ongelmamaiden velkapapereita niiden nimellisarvoon. EKP ei kerro, kuinka paljon sillä on taseissaan epäkurantteja – eli mitä suurimmalla todennäköisyydellä velkasaneeraukseen joutuvien – EMU-maiden velkapapereita. Kun niitä arvioidaan olevan 300-400 miljardin arvosta, EKP on niiltä osin roskapankki.
 
 
 
Oikeusministeri Tuija Brax ei vihreässä blogissa (http://www.vihreat.fi/node/6781) vastannut itse esittämäänsä kysymykseen. Takausjärjestelyt ovat EU:n perustuslain mukaan laittomia, eikä valtioiden välisellä sopimuksella perustettu ERVV ole EU:n toimivallassa eikä ole EU-instituutio." (sitaatti päättyy)
 
 
 
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ:


1. Hallitusvaltamme on antanut -ja antaa jatkuvasti- Suomelle ja suomalaisille väärää tietoa sekä tilapäisen että pysyvän vakausvälineen olemuksesta. Media avustaa.
 
Toisin kuin suomalaisille kerrotaan, vakausväline vain pahentaa velkakriisiä:
 
http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/04/10/nain-eu-pahentaa-velkakriisia/20115017/12
 
2. Useiksi sukupolviksi maksuvelvollisuuteen sidottaville veronmaksajille ei kerrota, että kyse on alusta loppuun yksityisbisneksestä (ja pankkien pelastamisesta), eikä edes EU:hun liittyvästä asiasta.
 
3. Tilapäinen vakaussopimus on EU:n kannalta laiton, ja siksi se on tehty EU:n ulkopuolisena valtioden välisenä "vapaaehtoisena" sopimuksena.
 
4. EU:n taholta ei voi tulla mtään sanktion poikastakaan Suomelle jos emme mene mukaan tähän huuhaahan, koska asia ei ole EU:ta koskeva.
 
5. Olli Rehnin, Kataisen, Kiviniemen et al käytös on maanpetoksellista, tarkoitushakuista valehtelua kansalaisille, jotka pyritään saamaan yksityisen bisneksen tappioiden kuittaajiksi paitsi omalla elämällään myös lastensa sekä lastenlastensa tulevaisuudella.

Lisäksi tahdon tässä erikseen mainita, että

a) Kiviniemen ja Kataisen tiedetään luvanneen takausrahat jo viikkoja sitten. Kaikki "änkyröinti" ja "muiden keinojen katsominen" on vaalienaluspelleilyä.

http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf

b) ministeri Sirkka-Liisa Anttila pelotteli Juvan lehdessä 24.3 että EU:sta eroaminen johtaa siihen, että korkotaso nousee 20 prosenttiin.

Asia on tarkistettu ekonomistilta: ei nouse. Mahdollisesti 5-6 prosenttiin, todennäköisemmin samaan kuin Ruotsin korkotaso.

 

------------

liitteet:

EU-demokratia http://blogit.iltalehti.fi/sari-essayah/2011/03/23/valtasuhteet-paalaellaan/

1984  http://www.youtube.com/watch?v=OdyKJ1xXph8&feature=related

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (86 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

UKip mep Nigel Farage Suomessa helmikuussa 2011

http://www.youtube.com/watch?v=HOefK3db9go

pääkohdat:

1) EU tuottaa ekokatastrofia
EU ei ole ollut vain ekonominen, vaan ekologinen katastrofi (vuosittain heitetään valtava määrä ruokaa, esim. satoja tuhansia tonneja kalaa pois, koska tuotanto ei sovi EU:n rajoihin)

2) Demokratiakato

Demokratia on vaihtoehtoja, joita saadaan aikaan äänestämällä. Nyt äänestämisellä ei kuitenkaan näytä saavan vaihtoehtoista kehitystä aikaan.

Syitä on monia (joita Farage on osin selittänyt muualla): 1) EU-parlamentin heikko asema EU:n hallinnossa 2) EU ei kuuntele kansanäänestyksiä, 3) EU:n suhtautuminen kansalaisaloitteisiin ei ole tähän saakka näyttäytynyt realistisena vaihtoehtona

Jos äänestämällä ei saada aikaan vaikutuksia, seuraavaksi kansalaiset ryhtyvät kansalaistottelemattomiksi (civil disobedience) tai yhteiskuntarauha katoaa (civil disorder)

3) EU-talous = Prison of Nations
- "you are in a economic prison" (EU)

4) EU:n epäonnistuminen.
Olemme allekirjoituksin päättäneet olla mukana hankkeessa, joka ei ole osoittautunut onnistuneeksi taloudellisesti, eikä poliittisesti todellisen demokratian kannalta.
----------
ps. EU-tuomioistuin kriminalisoi EU:n kritisoimisen 1999.
Tapaus EUCJ 274/99

Käyttäjän katriinakajannes kuva
Katriina Kajannes

Ei piä unohtaa VIHreitä ja RUOtuväkeä. Vai ovatko ne nuo co. KOK-KEP-&co.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Katriina Kajannes

Emme unohda!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kyllä kansa tietää. Ja muistaa...varsinkin kun vähän avitetaan :D

Tässä kooste siitä miten Kokoomus on pedannut näitä vaaleja (2009):
Tällainen on Suomen suurimman puolueen Kokoomuksen vaalikampanja kulissien takana:
(Tiedot poimittu uutisista)

9.8.2009 Uutisoidaan, että kokoomusministerin omistajaohjauksessa olevat valtionyhtiöt ovat jakaneet vaalirahoja kokoomukselle. Valtion pääosin omistama Patria on tukenut kokoomuksen kampanjaa 6 000 eurolla ja valtion osittain omistama Sampo-konserni tuki kokoomuksen kampanjaa 75 000 eurolla. Valtioyhtiöiden ohjauksesta vastaava kokoomusministeri pitää kuitenkin valtio-omisteisten yhtiöiden vaalirahaa omalle puolueelleen hyväksyttävänä, eikä haluaisi lopettaa sitä. Muualla euroopassa tällainen vaalirahoitus on yleensä kielletty. Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi teki asiasta kantelun.

10.8.2009 Seuraavana päivänä YLE uutisoi, että myös tieliikennelaitos eli Destia sekä valtio-omisteiset VR, Ekokem, Gasum, Outokumpu ja Teollisuussijoitus ovat antaneet vaalirahaa Kokoomukselle. Lisäksi valtion omistama Fortum oli tukenut kokoomuksen Hanna-Leena Hemmingiä ja valtion vienninedistämiskeskus Finnvera tuki Ilkka Kanervaa (kok.). Myös Itella eli entinen Suomen posti oli osallistunut kokoomuksen tukemiseen.

23.9.2009 Jyrki Katainen väitti MTV3:n aamulähetyksessä 23.9.2009 että “Kokoomus ei ole saanut senttiäkään vaalirahoitusta Novalta tai KMS:ltä” , mutta tämä ei pidä paikkaansa. Suomen Kuvalehti selvitti väitteen todenperäisyyden ja selvisi että Katainen itsekin on saanut 10 000€ KMS-vaalirahaa. Yhteensä Kokoomus ryvettyi KMS-vaalirahaskandaalissa 85 000€ euron verran. Lisäksi Kokoomuksella on osuutensa Nova Group sotkussa myös.

2010:

8.3.2010 Kokoomus yrittää siirtää veikkausvoittovaroista maksettavan lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjen toimintatuen kokoomusnuorten vaalikassaan, mutta epäonnistuu. Suunnitelman pyrkimyksenä olisi ollut jakaa lapsijärjestöjen tuet eduskunnan puoluejaon mukaisesti ja kumota tulosvastuullinen toiminnan laajuuteen perustuva rahoitusmalli. Toteutuessaan esitys olisi poistanut seurakuntien lapsityön tuet.

29.9.2010 Vaaliehdokkailla on YLE:llä “vaalikarenssi”, eli ehdokkaat ei saa toimia TV-juontajina ennen vaaleja.Tämä koski Vasemmistoliiton Silvia Modigia, mutta vaalikarenssi ei koskenut Kokoomuksen Jaana Pelkosta, joka paistatteli TV:ssä ehdokkuudestaan huolimatta. Kokoomusjohtoinen YLE siis pisti muut karenssiin paitsi oman ehdokkaansa.

2011:

12.2.2011 Kataisen vaalikampanjassa paljastuu kytköksiä veroparatiiseihin. Tämä selvisi Eduskunta-näytelmäntaustatutkimusta tekeville käsikirjoittajille heidän tutkissaan ihan muita asioita. Erityisen tuomittavaa veronkierto on valtiovarainministeriltä, jonka vastuulle on luotettu verojen kerääminen ja talouden vastuullinen hoito. ItseasiassaKataisen veroparatiisikytkös on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa, se paljastui jo 2008 joulukuussa. Suomen hallitus ole ollut aktiivinen veroparatiisien vastaisessa toiminnassa.

3.3.2011 Kokoomus käyttää jälleen verovaroja vaalikampanjaansa. Kokoomus lennättää Suomeen business-luokassa mm. Silvio Berlusconin ja Angela Merkelin ja kestitsee heitä Suomen ehkä kalleimmassa luksushotellissa. Parhaillaan Kokoomuksen eurooppalaiseen sisarpuolueeseen kuuluvaa Berlusconia syytetään oikeudessa seksin ostamisesta alaikäiseltä. Vaikka kokoomus väitti valtion rahoilla järjestettyä tapaamista huippukokoukseksi, möläytti Angela Merkel tulevansa Suomeen auttamaan kokoomuksen vaalikampanjaa.

3.3.2011 Petri Salo poliisivirkamies ja Kokoomuksen kansanedustajaehdokas jäi rysän päältä kiinni vaalirahavilpistä. Sanomalehti lähetti 16 eduskuntavaaliehdokkaalle tekaistun viestin, jossa tarjottiin vaalirahaa ja kysyttiin voisiko sitä lahjoittaa niin, ettei lakia tarvitsisi noudattaa. Poliisivirkamies Salo alkoi heti neuvomaan miten lakia voisi kiertää. Puoli vuotta aikaisemmin Saloa syytettiin poliisin lahjomisyrityksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

31.3.2011 Moni 18-vuotias ensiäänestäjä luulee saaneensa kuoren perusteella kirjeen ulkoministeriöstä. Kuoren sisältä paljastuu kuitenkin kokoomuksen vaalimainoksia.

6.4.2011 Ennakkoäänestyksen alkaessa vain kuusi kokoomuksen ehdokasta on palautanut vaalirahailmoituksensa koko maassa. Yhteensä kokoomuksella on 232 ehdokasta näissä vaaleissa, joten 226 ehdokasta eivät paljastaneet äänestyksen alkaessa rahoittajiansa.

13.4.2011 Vaalien alla Suomen Kuvalehti päivitti vielä kerran vaalirahaskandaalikuvaajaa. Kokoomuksen Ilkka Kanervalle tuli syyte törkeän lahjuksen ottamisesta, sillä hän toimii Varsinais-Suomen maakuntaliiton hallituksen puheenjohtajana ja epäillään, että vaalirahoituksella on vaikutettu kiinteistöjen kaavoituspäätöksiin. Kanerva sai vaalirahasotkun kohurahaa yhteensä 56 721 euroa. Kokoomuksen Marja Tiura sai Nova Groupin vaalitukea 22000€ mutta välttyi syytteeltä. Kokoomuksen Sampsa Kataja sai KMS:n vaalirahoja 5000 euroa. Ilkka Kanervan tuomio lahjuksista tulee vasta vaalipäivän jälkeen.

14.4.2011 Kokoomus saunotti KMS vaalirahoittajiansa Santahaminassa puolustusvoimien määrärahoilla, mutta oikeuskansleri linjasi tämän “normaaliksi suhdetoiminnaksi” 14. huhtikuuta. KMS tuki kokoomusta 2007 vaaleissa yhteensä noin 100 000 eurolla.

14.4.2011 Torstaina, juuri pari päivää ennen vaaleja kokoomusjohtoinen YLE otsikoi uutisensa “Kokoomus paalupaikalta vaaleihin”.

uutislinkit väittämiin koskien Kokoomusta http://friends.murrur.fi/stuff/vaalit/index.html

Matti Palviainen

Eikä pidä unohtaa RKP:tä, joka on poliittisen kabinetin isäntä ja erityisesti kokoomus on sen kainalossa.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Kokkare tulee tukkimaan edelleen hallituksen penkit - Persu tulee ottamaan Keskustan paikan siellä ja Kepu lentää oppositioon. Kokkare Persussa.

Pekka Roponen

En ole kiinnostunut sellaisen ihmisen mielipiteistä, joka ei pysty ilmaisemaan asiaansa ilman kirosanoja.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Et siis pystyisi kuuntelemaan rahvasta tai siis - tavallista kansaa?

Pekka Roponen

En kuuntele ihmisiä, jotka kiroilevat. Olivat he sitten ketä tahansa. Kiroilieminen on merkki huonosta mielentervyedestä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pekka Roponen,

selviät helpolla. Et ilmeisesti kuuntele ajoittain ainoatakaan ihmistä :D

Keskustelua se ei kyllä edistä.

Vähän kuin sanoisi -En koskaan lue naiskirjalijoita (mutta silti minulla on heistä mielipide).

Pekka Roponen

Etkö pysty olemaan kiroilematta?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pekka Roponen,

useimmiten OLEN kiroilematta.

Mutta sellainen asia kuin kansakunnan ryöstö ja tuho -vaikka se sinusta olisikin mitätön juttu eikä ollenkaan mielenliikutuksen arvoinen- hermostuttaa tällaisen naisihmisen ihan tykkänään. Silloin livahtaa kirosana minunkin huuliltani.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Heh eipä ole sitten maailmassa isoja ongelmia jollain, jos pieni kiroilu häiritsee. Kaiken saa tuhota, myydä vaikka ihmiset orjiksi, mutta hei kuhan ei kukaan kiroile :)

Jos vituttaa niin vituttaa http://www.youtube.com/watch?v=_PbWsF-8aJU

Pieta Leonardo

Kysymys Pekka Roposelle:

Jos olisit erämaassa kuolemaisillasi janoon, ja punaisten liikennevalojen takana näkisit lasin täynnä vettä, niin rikkoisitko lakia?

Samuel Virkiö

Taidat kuitenkin olla ihan pikkuisen kiinnostunut. Voit kertoa meille. Ei me kerrota kenellekään.

Käyttäjän katriinakajannes kuva
Katriina Kajannes

Tähän lyhyesti, mitä Ana Sorainen, Alanko-Kahiluoto ja Osmo Soininvaara eivät julkaisisi kommentiessaan ja minkä Soininvaara eilen tai tänään sensuroi bloginsa kommenteista - hän on samanlainen sensuroija kuin edellä mainitut:

Pienimmilläkin Keski-Suomen paikkakunnilla vihreät mainitaan kaikkien eriarvoistajien, köyhdyttäjien ja työttömyyden lisääjien äiteinä. Oikeat ihmiset, keskisuomalaiset pieneläjät niin mainitsevat. Eritoten he nimeävät Osmo Soininvaaran, jota he pitävät kaikissa näissä suhteissa aloittajana ja liikkeellepanijana. Erityisesti he muistavat Anni Sinnemäen, surkean työministerin, joka tekee hirmutekojaan kikatellen/hymyillen. Mutta muistavat he muutkin vihreät.

Demareilla on hirmuinen suosio Keski-Suomessa, jossa SDP kenttätietojen mukaan nousee suurimmaksi puolueeksi. Keskustan hirmuvalta loppuu, ja vihreitä ja kokoomusta Keski-Suomi ei arvosta.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Perhana - tuohan kuulostaa peräti hyvältä!!

Harri Lehtimäki

Demarit kuuluvat samaan sakkiin näiden muiden kansalaistenkusettajien kanssa. En unohda koskaan 90-luvun lamaa, jonka demarit yhdessä keskustan ja kokoomuksen kanssa keinotekoisesti loivat, Mauno Koivisto etunenässä. Silloin tuhottiin järjestelmällisesti pienyrityksiä ja saatettiin ihmiset lopun iäkseen kurjuuteen. Itsemurhatilastot tuolta ajalta kertovat karua kieltään demarien osallisuudesta siihen. Turhaan Kajannes demareiden auvoisuutta hehkutat, me silloisen laman kokeneet emme unohda! Itseltänikin meni 15 vuotta velkavankeudessa, onneksi sentään pää kesti. Monella ei kestänyt, vaan ajautuivat päihteisiin ennen itsemurhaansa. Tai elävät nykyisin leipäjonon avustuksella.

Citycani *

Kirjoitin samasta asiasta huomattavasti vähemmän perustellen ja ns. kansanomaisemmin pari päivää sitten.

Ja tosiaan, tilannetta kritisoineet nykyiset kansanedustajamme arvoisa pääministerimme vasta muutama viikko sitten leimasi 'epäisänmaallisiksi'... jotain jostain sekin kertoo.

Käynnissä on ns. suuri puhallus, ei ekaa kertaa, mutta kuitenkin nyt suurempana kuin koskaan ennen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Citycani*,

olen tässä jo itsekin pidempään yrittänyt ihmisille tolkuttaa, että kyseessä on suuri puhallus ja omaisuuden uusjako mutta myös liittovaltioitumisen edistäminen.

Liittovaltioitumisen työkaluina käytetään ERVV-, EVM- ja kilpailukykysopimuksia. Kuin myös perustuslain muutosesitystä HE 60/2010 sekä lakialoitetta LA 44/2010.

Kuin myös tilanteen hallinnassa pitämiseksi poikkeustilan julistamista koskevien kohtien lakimuutoksia, poliisin pakkokeinolakia ymv. "lakiuudistuksia".

Tähän liittyy myös tuo asuntovelallisia koskeva, salassa valmisteltu "lakiuudistus" josta kirjoitin muutama päivä sitten http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/6814... sekä http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/6797...

Citycani *

Surkeaa näin vaalien alla on se, että jos ja kun tätä ns. 'kehitystä' vastaan haluaisi äänensä antaa, joutuu siinä samalla kylkiäisiksi kannattamaan tonneittain sellaisia asioita, joista on täysin eri mieltä kuin tätä kehitystä vastaan haraavat hmm. tahot.

Ja joo, ei. Suuri puhallus ei tosiaankaan rajoitu vain verovarojen kähmimiseen, vaan myös verojen jälkeen muka käteen jäävät pennoset ovat vaarassa, kun veroja yhä enemmän halutaan periä sellaisista asioista (kuten omistaminen, -> kiinteistövero, ja kuluttaminen -> alv.), joihin tulopuoli ei vaikuta mitenkään.

Olemme kadottamassa tietyt elämän perusoikeudenmukaisuusperiaatteet samalla kun muutenkin olemme unohtamassa sen, mitkä asiat ylipäänsä ovat elämän jatkumisen kannalta oleellisia ja välttämättömiä (ja mitkä ei).

Tännekin (eikä vain Lähi-Itään) tarttettais pienoinen vallankumous...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ebolakani, tuo suosikkitiivistäjäni, summaa näin:

"European Financial Stability Facility eli EFSF.
Kaksi asiaa tuli selväksi.
1. EFSF on osakeyhtiö, joka on perustettu Luxemburg:n (tunnettu veroparatiisi).
2. Osakkeenomistajien takauksen perusteella EFSF laskee liikkeeseen ja myy joukkovelkakirjoja.

Suomeksi: EFSF:llä ei ole mitään tekemistä itse euvostoliiton kanssa. Tämä laitos on täysin itsenäinen voittoa tavoitteleva yritys. Vaikkakin sen ovat perustaneet mm. Belgia, Slovenia, Irlanti, Kypros ja Suomi. Tämän "Société Anonyme" (eli yhtiön) tarkoituksena on myydä liikkeeseen laskemiaan velkakirjoja (joiden takaajina omistajat mm. Suomi on) joista ansaitut rahat se lainaa eteenpäin.

Nyt tulee mieleen yksi kysymys: Miksi? Mikä pakottaa 16 euroalueen maata perustamaan oman - itsenäisen - rahoitusvälineen (ja vieläpä niin että se on osakeyhtiö)?"

Mitään tietoa asiasta sinulla, oi Citycani?

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Niin Riikka, valitettavasti näyttää siltä että päämin. Kiviniemi ja valtiovarainministeri Katainen puhuvat ns. valkoisen Perkeleen kielellä kuten niin monet ev.lut kirkon paatuneet liberaaliteologit. Nehän tietoisesti eksyttävät siivosyntisiä lähimmäisiä pois Herramme totuudesta.

Kansainvälisen ahneuden kriisin liukuessa luoksemme pääkysymys suomalaisten kannalta lienee:Kurjistuuko Jumala synnissä elävä Suomikin EU:n rupuvaltioiden kaltaiseksi auringonlaskun maaksi?

Sillä Raamatun elävä Herra on lähtenyt sotimaan Jumalan sanasta luopunutta Eurooppaakin vastaan.Kuten Hän teki jenkeissä. Siellä ahneet pankit koristelivat roskalainapaperit näyttämään lähes rikkaan sukulaisen testamentilta saadulta ilosanomalta. Sitten pyydys heitettiin kaikkialle maailmaan.

Tähän petokseen mammonaa halajava jenkkityöläinen tarttui ihastuessaan liukaskielisen pankinjohtajan unelmahötöstä. Nyt siellä lasketaan köyhäksi noin joka kahdeksas sielu. Jos oikein muistan Hesarin kirjoituksen.

Kvartaalikapitalismin kriisi lipuu luoksemme:Portugalikin vaipui EU-kerjääjävaltioiden joukkoon.
Levoton sielu pohtii:Kuinka Suomi-neito selviää kun Herran raskas käsi painaa päälakea? Entä minä ja perheeni; köyhtyykö köyhä edelleen, haihtuuko rakkautemme huuma?

Vieläkö tulevina vuosina siniristilippu kohoaa salkoon ja Visa vinkuu hilpeillä ulkomaanreissuilla? Kuinka kauan heitän läppää Irc-galleriassa ja söpöilen tuttujen ja tuntemattomien naamojen kanssa Facebookissa?
Epäjumalia kumartavien luotujensa,vrt. Tuom. 1-8, syntielämään vihastuneen Kaikkivaltiaan raskas käsi painaa entistä enemmän kerskakulutustemppeleissä vaeltavia suomalaisia.

Siksi hyvää elämänmuutosta ja kirkkaita päiviä halajava sielu pyytäköön elävältä Jeesukselta:"Älä muista minun nuoruuteni syntejä,älä minun rikoksiani, muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden Herra."

Mikko Lahti
saarnaaja
http://www.pp.kpnet.fi/mila

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Älä masennu Riikka, kansalaiset ovat selvästikin hereillä ja nähtävästi enemmistö tiedostaa tämän suuren puhalluksen, vain 30% kannattaa vakaustakuita.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Elina Moustgaard,

minä mitään masennu, minä taistelen! Katkeraan loppuun/uuteen alkuun asti.

Kunpa mainitsemasi asia vaikuttaisi myös äänestysvalintoihin!

Anni Loren

Elina, aivan totta, seitsemän kymmenestä vastustaa.
Nythän aamu-uutiset kertoi kuinka Fredrik Reinfeldt on tulossa tänään Suomeen komppaamaan Kokoomusta ja "tapaamaan äänestäjiä". Olisikin mielenkiintoista olla paikalla ja kuulla miten Ruotsi joka ei ole lähtenyt tähän mielettömyyteen mukaan kauppaa mätää aatetta vedätettävälle veljespuolueelle:)Älkää vaan tehkö kuten me teemme vaan kuten me sanomme.

Lalli Laaksonen

Ilmari Röyskä on selostanut tämän kaiken jo v. 1992.
Lalli suosittelee kirveet kaikille.

Käyttäjän petrisalo kuva
Petri Salo

Tästä linkistä mahdollisesti uutta näkökulmaa kokonaisuuteen:

Wikipress.eu - Kolumnit | Suomen velkavastuu - mistä nykymenossa on kyse | Jukka Davidsson BSc(econ): http://bit.ly/hugof0

Aurinko paistakoot ja Suomen sisäiset Berliinin muurit viimeinkin murtukoot!

Aku Ankka

Eiköhän suora demokratia ja vallan antaminen kansalle olisi ratkaisu tähänkin. Kansa kyllä osaisi äänestää idioottipoliitikkojen ratkaisut kumoon.

Tommi Mäkinen

Noh, onneks meil on markkinoidenselättäjä Katainen puikoissa. Jyrkiboyhan on kokoajan hokenut ettei ole mitään hätää, uskookohan siihen enää kukaan? ;D Eiks tää oo suunnilleen sama tilanne ku parannettais alkoholistia juottamalla lisää viinaa?

Samuel Virkiö

Ei Jykellä mitään hätää olekaan. On niin helppoa istua tuleen toisen housuilla.

Mika Kuusela

Pekka Ropponen! On vain hyvä, ettet osallistu tähän keskusteluun. Pidä myös lupauksesi.

Hieno kirjoitus jälleen kerran, johon tälläkään kertaa ei kukaan pystyne sanomaan mitään vastaan asia-argumentein. Kaikki totta!? Ja kiroilu kuului ehdottomasti tuohon avaukseen, sillä yhtä helvetin perkeleitähän ne ovat kaikki. Demarit, nykyvihreät ja RKP ovat samaa porukkaa. Rahaeliitin marionetteja!

..."olen tässä jo itsekin pidempään yrittänyt ihmisille tolkuttaa, että kyseessä on suuri puhallus ja omaisuuden uusjako mutta myös liittovaltioitumisen edistäminen."

Ja tämä omaisuus, joka pienelle piirille kerääntyy, on sen lopun suuren joukon elinikäinen velka.

Kuinka tyhmiä me suostumme olemaan? No ei se mitään; Idols tulee taas ensi viikolla ja tuo lohtua.

Mika Kuusela

Ja koko tämä vaalipelleily on huuhaa-teatteria; ymmärtääkö? Siis koko touhu on kusetusta; tajuaako?

Käyttäjän petrilagus kuva
Petri Lagus

Yhdyn kiroiluusi Riikka.

On hämmentävää kuinka medisensuurilla saadaan asiat vaiennettua. Vaikka näistä asioista tekisi joka kortteliin, saareen js notkelmaan rautalankateoksen, niin vaalikarja murahtelee:

"Nooo ei nee nyt meille sellaasta kuiteskaa, kyllä siällä on asiantuntijoita ja ammattilaisia ja ei saa vouhottaa ettei joku rupee kattomaan".

Korruptio on niin syvällä, ettei sitä halua kukaan uskoa, koska se on pelottavaa.

Pieta Leonardo

Hyssyttelyllä saadaan suut kiinni. Onneksi on netti.

Kuka lähtisi ajamaan Suomessa ihan tosissaan nettiäänestämistä?

Rug Head

>>Korruptio on niin syvällä, ettei sitä halua kukaan uskoa, koska se on pelottavaa.<<

Näin enkelin lentävän taivaalla ja huutavan amen.

Olet pelottavan oikeassa.

Käyttäjän jannekuusi kuva
Janne Kuusi

Ei voi kuin kokea voimatonta raivoa. Ja eräät sulkevat silmänsä muutaman helvetin ja perkeleen vuoksi! Näin pinnalliseksi on mennyt.

Nyt on tekeillä ilmeisen jättiläismäinen kusetus (sorry vaan vittumainen kielenkäyttöni, hienohipiät). On näet aivan käsittämätön ajatus, että Katainen ja Kiviniemi ja muu taloususkonnon sopulilauma ei tietäisi, mitä on tekeillä. Tai jos niin olisi, se vasta täydellinen katastrofi olisikin. Oletus on siis se, että he tietävät, mutta valehtelevat.

Velkaantumista siis pidetään maanjäristyksenä. Luonnonvoimiksi nimittämisen lisäksi taloususkovaisilla on erikoinen tapa personoida markkinat: ne milloin reagoivat, hyväksyvät tai kääntävät selkänsä. Milloin suuttuvat tai ottavat hyvillään vastaan.

Niin kököltä kuin kuulostaakin, talous on nyky-Suomea luotsaaville korvannut Jumalan. Mutta tämä näyttää älyttömyydestään huolimatta olevan silkkaa totta. Goebbels lateli pragmaattisia sanoja aikanaan (suunnilleen näin): mitä härskimpi on valhe, sitä varmemmin se menee läpi.

Just. Eteenpäin Goebbelsin ja kumppaneiden viitoittamaa tietä, Suomi.

Tuomas Hako

Pahinta oli, että Goebbels luonnehti näin juuri vastustajiaan, jotka siis johtavat nyt meitä.

Pirjo Tikka

Parlamentti hyväksyi Eurooppa-neuvoston ehdotuksen sopimusmuutoksesta äänin 494 puolesta, 100 vastaan ja 9 tyhjää

EU:n jäsenmaiden päämiehet sopivat huippukokouksessaan joulukuussa 2010, että perussopimukseen tehdään rajoitettu muutos, jotta euroalueen vakautta turvaamaan voidaan perustaa pysyvä mekanismi. Tämä perussopimuksen artikla 136:n uudistus vaati parlamentin, komission ja Euroopan keskuspankin kuulemista.

Tavoitteena on, että vakausmekanismi on käytössä vuoden 2013 alussa.

Edes 100 yritti kaataa hankkeen, ketkähän?

Talouslehdestä poimittua:
Vielä viime tammikuussa keskeiset euro- ja EU-johtajat vakuuttivat Saksan liittokansleria Angela Merkeliä ja EU:n pääkomissaaria Jose-Manuel Barrosoa myöten, että euromaat ja EU ovat valmiit "kaikkiin tarvittaviin" toimiin tämän kriisin ratkaisemiseksi.

Kriisin pitkittymiseen ja ratkaisun lykkäytymiseen yksi syy on sekin, että europäättäjät kaihtavat edelleen tarttua kriisin kenties kaikkein tärkeimpään syyhyn – eurokriisin todelliseen "kuumaan perunaan". Pankkeja tässä pelastetaan.

Jokainen vaaleilla valittu – ja alituisesti seuraavista vaaleista huolestunut – europäättäjä varoo tarttumasta tai edes viittaamasta eurokriisin tärkeimpään ydinkysymykseen kuin sen ääneen lausuminen irrottaisi saman tien kielen suusta.

Kriisin poliittinen kuuma peruna on itse asiassa niin tulikuuma, että se voi kaataa hallituksia yhtä hyvin ylivelkaisissa kriisimaissa kuin tukitoimia rahoittavissa maissa.

Tulenaraksi kriisin todellinen syy on muuttunut siksi, että sen tunnustaminen paljastaisi todellisen syyn myös jopa satojen miljardien eurojen tukitoimiin – ja mihin nuo verovarat lopulta päätyvät.

Rahoitusmarkkinoiden tiedossa tukimiljardien lopullinen määränpää on ollut hyvän aikaa, ja kansalaisetkin alkavat päästä asiasta jyvälle. Silti europäättäjät eivät ole vielä kertaakaan ääneen myöntäneet, että:
-meneillään eivät ole suinkaan ylivelkaisten eurovaltioiden eivätkä varsinkaan kriisimaiden kansalaisten pelastustalkoot, vaan meneillään ovat kaikkien aikojen pankkitukitalkoot.

Yksityispankki Nordean tulos kolminkertaistui vuodessa 150 miljardiin. Pikkiriikkinen hippunen muiden joukossa.

Minä haluaisin kuulla oikeista ratkaisuista, kun nämä vakausrahastot eivät ratkaise mitään.

Valtionvarainministeri Käteinen tietää ihan tarkkaan mistä on kyse.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Keskustelu velloo taloudellisissa ongelmissa ja niiden hätäratkaisuissa. Niihin EU on täysin kykenemätön. Hyvin vähän on pohdittu näiden numeeristen ratkaisujen todellisia vaikutuksia. Velkajärjestelmän tuntevat tietävät jo, että ratkaisu ei ole rahalla edes mahdollista. Kuten Janne Kuusi totesi, kyseessä voi olla ainoastaan typeryys tai valehtelu.

Ao. blogissani on lyhyesti syyt, seuraukset ja jopa toimiva ratkaisu, mutta tahtoa siihen ei taida löytyä. Konkurssin kautta sitten.

http://iitimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/68993-vaali...

Pirjo Tikka

Tämä linkki on mennyt ainakin minun ystäville ja tutuille.

Jukka-Pekka Vasara

Erittäin tärkeä kirjoitus! Paljastaa kokoomuksen ja kepun korruption siinä kuin euro-eliitinkin.

Jari Vuorinen

Yhtä paljon ellei enemmänkin ne vakausrahastojen käyttö on luonnonkatastrofia.Ainakin se on luonnotonta.Luonnossakin heikko ja toimimaton poistuu menosta.Luonnottomuuksien,kuten EU:n rötöspankkien kohdalla näin ei kuitenkaan ole.Kuollutta pidetään väkisin hengissä.Koska oma etu niin vaatii.

Käyttäjän aikalainen kuva
arto kukkonen

Jos euro menee niin jäähän meille siveä sileä roponen taskuun. Pahin ei taitane olla vielä näkyvissä, vaikkakin sen on haistanut siitä asti kun liput liehuen liityttiin euroopan UNIONIIN.

Sinällänsä eu on normaali pyrkyrien aikaansaama kaaos, joita on historiassa suht monta. Euroopassa nämä unionit tms ei ole koskaan onnistuneet. Lopputulos on ollut yhtä paljon miinuksella kuin alussa plussalla.

Mutta kesä on tulossa ja keväällä on kevyt takoa riimutolppia maahan. Jotenkinhan nämä paikalliset syyntakeettomat on pidettävä aisoissa. Voitaisiinhan ne lainata japaniin betoninvalutalkooväeksi.

Toivomme että Riikalle riitti nimiä 8)

Pirjo Tikka

Voiko tässä kysyä kotimaisen kysymyksen eli Alv:stä? Vai sekoittaako juonta liiaksi.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pirjo Tikka,

kysy pois vaan alv:sta. Samaan pakettiin se kuuluu.

Pirjo Tikka

Tää on aika pitkä..

Eräs ihana vanhusrouva luuli Alv-prosenttien nousevan tulojen mukaan, siis nämä luokat 9%, 13% ja 23%, rikkailla ei kuulemma ole kun heillä on tasavero 28%.

Jotenkin suututti, kun koskee häntäkin. Epäreiluin tasavero mitä olla voi. Valtion keräämistä maksuista ja veroista kolmannes tulee Alvista, siksi hinkuavat sen perään.

Otetaan esimerkiksi nämä kuuluisat pizzat… tulee sähkö ym kulujakin, mutta selkeyden vuoksi…
Pizza kotiin, maksat siitä elintarvikkeen vienti/myynnistä alv 13% ja siitä pahvilaatikosta alv 23%.

Menet ruokakauppaan, maksat alvia kaikesta: ruoasta, pakkauksista, palvelusta, sähköstä, kuljetuksista ym.

Perheen ruokakauppaostokset, joihin kuuluisi; ruoat pakkauksineen, wc-paperi, vaipat, shampoo ym. tällaiset perustarpeet…
Perheeltä menisi esim. 600 € näihin ruokakauppaostoksiin.
Mikä osuus tästä 600:sta on mitäkin alvia?

Kuvitellaan näin nämä suhteet, kun en tiedä, enkä tiedä edes mistä saisin tietää, paitsi tietty kauppiaalta, mutta kauppias ei kerro:
tuo 23%-osuus on suuri kun ajattelin että kaikki on pakattu pakkausmateriaaliin ja yleinen tavaran alv

300€ 9%-osuus + 200€ 23%-osuus + 100€ 13%-osuus
= 24,77 € + 37,40€ + 11,50€
= yhteensä 73,67€

Alv-osuus: esim. tuotteen hinta 3€ + alv = bruttohinta,
jos bruttohinnasta otetaan alv23%, ei tule sama kuin alunperin 3€ lisättiin joten käytetään kaavaa tai suoraan käänteiskertoimia:
Alv 9%= 8,26%, 13% = 11,50% ja 23% = 18,70%. Esim. 300 x 0,0826 = 24,78€
tai
Alv euroina verollisesta hinnasta: verollinen hinta x Alv-prosentti ja jaetaan 100 + Alv-prosentti, esim.
300 x 9 / 109 = 24,77€

Jos matka kauppaan tulee tehtyä autolla tai bussilla, maksat alvia. Kävelet kauppaan, maksat matkalla kuluttamaasi kenkäalvia, hah.

Pointti on kuitenkin se, että kun astut ruokakauppaan sisään, nytkähtää välittömästi kaikki ALV-prosentit hyrisemään. Siis myös vaikka menisit ostamaan ”pelkkää ruokaa”.
Ahaa, se ei olekaan tuuletuksen hyrinä, vaan alv-laskurin, no ihmekös tuo kun kaupoissa on aina niin kylmä.
Jo sisään astuessa pyyhkiessä kenkiäsi, pyyhit samalla mattoveroa.

Ei ne alvit ruokakauppaan lopu. Maksamme lämmityksestä, sähköstä, bensasta, bussista, vaatteista, parturista, korjaamolla…jne. Vaik ilmastovero, kukas sen maksaa?

Mikähän se kokonaissumma oikeasti on? Mistäpäin, miten sen saisin tietää? Joku on sen jo kuitenkin laskenut ja arvioinut nuo suhteet. Kuka keksi ALV:n ja miksi, mistä koko homma on lähtöisin?

Pelkästään tuo esimerkin 73,67€ on pienituloisille iso raha, isotuloisille ei oikein mitään.
Alv-tasaverot lohmaisevat pienituloisen kukkarosta aina suuremman palan kuin suurituloisen.
Suurituloisilla ei ole Alv-prosenttia, se on Alv-promille tai vielä pienempää..

Kuulin kannanoton, että isotuloiset ostavat enemmän ja maksavat enemmän alvia. Voi pyhä jysäys. Jos olisi varaa ostaa yli tarpeidensa, niin täällä ei tarvitsisi puhua köyhistä ollenkaan
JA isotuloiset maksavat suhteessa vähemmän alvia tuloihinsa nähden, jopa promilleja tai vielä vähemmän…
Näin väitän, tasaveron puolustajat puhuvat kakkia.

Firmoille on ihan sama onko Alv vaikka 50% jos vain ostaja suostuu maksamaan. Pointti on se että firmat ovat ostajalta saamansa alv:n välittäjiä verottajalle, eräänlainen läpikulkupaikka.

Ylen areenassa MOT:n ohjelma Verovapaa vyöhyke

Mutta jos Alvia laskee, käy kuin ruoka-alville, meni lähinnä elintarvikeketjuille.
Ruoka-alvin alennuksesta. MOT: Mikä maidossa maksaa? 19.10.2009

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Huono esimerkki, tuottajahinta on oikea, muut lakista.

HK ostaa tuottajalta rypsipossua 1,40 €/kg + alv 13 %, 18 snt
Pakkaus 0,50 €/kg + alv 23 %, 12 snt
Kuljetukset 1,00 €/kg + alv 23 %, 23 snt
Palkat 1,00 €/kg, ei alvia
Kiinteät kulut 0,25 €/kg + alv 23 %, 6 snt

Tuotantokustannukset yht. 4,15 €/kg, vähennett. alv:t 59 snt

Myyntihinta kaupalle 6,15 €/kg + alv 13 %, 80 snt

Esimerkkitapauksessa HK maksaa verotililleen 80-59 = 21 snt/kg alvia

Kaupan ostohinta = HK:n myyntihinta
Jos kaupan verolliset kulut ovat 2,00 €/kg + alv 23 %, 46 snt
ja palkkakulut 1,00 €/kg, ei alvia
+ kate 1,00 €/kg

Asiakas maksaa siis 6,15 + 4,00 = 10,15 €/kg + alv 13 %, 1,32 €

Kauppa siis vähentää asiakkaan maksamasta alv:sta 132 snt
HK:lle maksamansa alv:n osuuden 80 snt
ja oman toimintansa vähennettävät alv:t 46 snt

ja maksaa omalle verotililleen 6 snt/kg

Näistä ketjun osista siis verottaja saa "alv-pankkiinsa" 27 snt/kg. Tästä puuttuu luonnollisesti tuottaja, kuljetusyritys, rakentajat jne, jotka tilittävät oman osuutensa alvista. Ketju on loputon.

Alv on valtion kannalta nerokas. Verottaja on tässä tapauksessa pelkkä maksuliikennettä valvova pankki, koska se on ulkoistanut veron perinnän yrityksille. Kuluja tulee vain tilien ylläpidosta. Yrityksille perinnästä kertyykin sitten kuluja huomattavasti enemmän ja kulut on lisättävä tuotteen hintaan, mistä siis peritään alvia.

Tuotteen loppukäyttäjä siis maksaa verot kokonaisuudessaan, koska hänellä ei enää vähennysoikeutta ole.

Palkkaverotuksessahan on menty pitkälle samaan suuntaan, eli verottajan rooli on myydä epäpalvelua mahdollisimman kovalla hinnalla. Epäpalvelu on asiakkaalla tai hänen edustajallaan teetetty itsepalvelu, josta peritään maksu.

Myös yksityiset yritykset ovat havainneet markkinaraon ja alkaneet myymään epäpalveluja... jos olette huomanneet.

Pirjo Tikka

Niin juuri, yritin olla hauska, myönnetään, pöpelikköön meni. Sain lisää tietoa, kiitos siitä.

Pirjo Tikka

nonni, nuo prosentit meni väärin päin, 300€ 13% elintarvikealvilla ja tarvitaanko 9%.. eli summat on toisin,ja nuo suhteet aamutakin hihasta vedetty, mutta muuten...mitä oikeesti maksamme?
Miten pitäisi laskea? Joku kaava olemassa?
Tiivistettynä kaveripähkäilyä jonka lopputulos oli: voiko sen noin ajatella?
Oli pakko kysyä?
Ainut asia oli selvä, että Alv on epäoikeudenmukainen.

Tää unohtu, eikös se mene näin..?? Vai meneekö?

Kauppias ostaa vekottimia.
Vekottimen hinta 15€ + 23% alvi = 18.45€
nyt hän on maksanut alvia 3,45 €

Hän myy vekottimen 24€ + 23%alvi = 29,52 € myyntihintaan
alvin osuus 5,52€ jonka joku muu maksaa

5,52 – 3,45 = 2,07€
Kauppias saa maksamansa alvin takaisin ja tilittää erotuksen, jonka joku muu on maksanut.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tästä päästäänkiin mielenkiintoiseen asiaan nimeltä eläkevakuutus. Otetaan esimerkiksi yrittäjäeläke, koska se on simppeli. Lopputulos palkansaajan kanssa on jokseenkin sama.

Valtio siis pakkomyy yrittäjälle eläkeyhtiön kautta futuurin, eli eläkeajan palkkatulon. Eläkemaksu on keskimäärin 21,2 % yrittäjätulosta, jonka yrittäjä voi määrätä itse. Homma on kinkkinen, koska yrittäjätulon perusteella määräytyy sairausajan palkka ja työttömyysturva. Lisäksi on huomioitava, että yrittäjän on lisättävä eläkkeensä kulut asiakashintaan, josta asiakas taas kerran maksaa sen alv:n.

20 000 euron yrittäjätulosta yrittäjä siis maksaa vuodessa 4240 euroa eläkevakuutusta ja sairauden sattuessa saa päivärahaa noin 55 €/pv. (pois lukien omavastuuaika ja käytäntö, eli yrittäjä potee vain vakavat sairaudet, eikä niihinkään olisi varaa)

Eläkevakuutuksella siirretään siis huomattava määrä ostovoimaa tulevaisuuteen. Nykyisten eläkeläisten maksamista futuureistahan Lipposen johdolla leikattiin melkoinen osa pois, mikä on ajanut lähes miljoona eläkeläistä ikuiselle nälkäkuurille.

Meidän maksamiamme futuureja yritetään nyt kasvattaa pidentämällä työuraa ja siten faktisesti lyhentämällä "eläkeuraa". Lyhyen matikan riemuvoitto.

Maksamiamme eläkkeitä hallinnoidaan sijoittajien toimesta. Koska potti on jokseenkin mahtava ja Suomi on globaalisti kilpailukyvytön, yhä suurempi osa eläkkeistämme on sijoitettuna muihin maihin. Riskit ovat kasvaneet, kukaan ei uskalla sanoa, kuinka paljon.

Kotimaahan sijoittuva tuotannollinen yritys on sikäli mielenkiintoinen "sijoituskohde", että eläkeyhtiö hakee mahdollisimman riskittömiä kohteita. Muina rahoittajina ovat pankit, Finnvera ja usein vielä ELY-keskus, Sitra, Tekes tai joku sadoista hankkeista. Yhden työpaikan luomiseen sijoitetaan siis melkoisesti verovaroja ja eläkerahaa, jotta se ylipäätään kannattaisi. Kuulostaako yhtään hölmölän väeltä?

Ei enää jos, vaan kun EU:n talous kyykkää, ikuiseen talouskasvuun vannovien rakentama korttitalo lähtee sortumaan. Taloususkovaiset kuvittelevat pelastavansa sortuman rahalla, mutta se on mahdottomuus, koska reaalitaloudessa liikkuvan rahan määrä on hyttysen kusi virtuaalivelan valtameressä.

Jos tässä yhteydessä velan lisääminen on vastuullisuutta, niin mitä on vastuuttomuus? Todellinen vastuullisuus edellyttäisi virheiden myöntämistä.

Hyvinvoinnin luominen rahan avulla tuottaa pahoinvointia 500 miljoonalle eurooppalaiselle.
Keskustelu pitäisikin siirtää siihen, miten voimme tuottaa perusturvallisuuden aivan jokaiselle ja minimoida sen energiankäyttö.

Lähtökohta täytyy siis olla aktivoiva. Olen mielelläni positiivisella tavalla aktiivinen vaikka kasikymppiseksi. Sitä ei ratkaise eläkkeen suuruus, vaan kunnossa oleva perusturva. Perusturva ei ole rahaa, vaan se on terveyttä, huolenpitoa, ravitsevaa ruokaa ja aktiviteetin mahdollistava asuminen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pirjo Tikka,

kokonaisveroaste Suomessa saattaa olla yhteensä jopa 70%.
Täytyy tarkistaa.
Sähkölaskussakin on kahta eri veroa, siirtomaksusta ja sähköstä. Siihen päälle uusi vihreä energiavero. Ja globaali ilmastonmuutoksentorjuntavero tmv :(

--------------
Tässä IMF:n uusimmista kujeista:

http://news.xinhuanet.com/english2010/business/201...

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

Tuosta tukipaketista ja sen välttämättömyydestä:

Mites kommentoisitte tätä Bill Stillin Irlanti-raporttia:
http://www.youtube.com/watch?v=-MzzbDpRd7Y

Ehdottaa että me annetaan pitkät, ja ne palauttaa oman valuuttansa.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Irkuille luultavasti pienin paha. Naapurisaarella voidaan kyllä älähtää pahasti, brittipankeilla on taseissa sikäläistä höttöä vielä, joskin suuri osa kotimaista.

Jenkit saattavatkin naureskella €uron ongelmille, koska se kääntää amerikkalaisten katsetta pois omista ongelmista, joita totisesti riittää.

Käyttäjän aikalainen kuva
arto kukkonen

Hämmästyttävän lapsentasoista tohelointia kuitessii. Politiikka ja kusetus alkavat jo päiväkoti-iässä. Yksi keisari uhoaa aikansa ja saa muutaman toistaitoisen puolelleen, jotka sitten tekevät mitä keisari käskee kun keisari itse on monikompleksinen eikä uskalla tehdä mitään ja kun muut tekevät puolestä, keisari säästyy sanktioilta kunnes sata kusetettua puistelee keisaria kuullakseen mahdolliset irtoruuvit. Sama kaava aikuisiässäkin.

Mielenkiintoisin kohtaus kotimaamme kansallisministeriöissa on niiden lainvastaiset toimet.
Lainvastainen = tekijät putkaan. Todellisuus = kynityt putkaan ilman selittelyjä. Jossain vaiheessa oman omaisuuden suojeleminen saattaa alkaa rasittaa pahemman kerran, siis jos löytää itsensä aina putkasta. (tuttu juttu)

Lakia rikotaan älli&tällitasolla ihan jo huvikseen mutta virkavalta ei edes älähdä. Miksi? kun on kusetettuna itsekin.
Kuka on olevinaan niin suuri herra että kaikki kumartaa??
Koivistolla oli aika hyvä ajatelma "Jotain pitäis tehrä!"

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Timo Isosaari,

kiitos noista alv-selvennyksistä ja eläkejärjestelyjen valottamisesta!

Arto Kukkonen,

se on sitä 1984:aa ja uuskieltä: tuottavuusohjelma = leikkauksia ynnä muut vastaavat muotinomenklatuurat ja jargonit, joita päällemme syydetään.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d
Anni Loren

Joo, apua..Tämä tarjoillaan Suomen kansalle parin viikon päästä ohjeistuksena. Ei kiitos.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jouni Snellman kirjoittaa tänään US-blogissaan:

"Saksan valtiontilintarkastajat (Bundesrechnungshof) pitävät Euroopan Vakausrahastoa Saksan perustuslain vastaisena. Saksan oppositiopoliitikoille tuli ilmeisesti yllätyksenä valtiontilintarkastajien raportin tieto, jonka mukaan vakausrahaston valvojina toimivat EU-maiden valtionvarainministerit voivat päättää enemmistöpäätöksin rahaston kasvattamisesta. Niinpä Saksan vastuut voivat kasvaa arvoon arvaamattomaan ilman, että Saksan parlamentilla on siihen mitään sanomista.

Suomalaisia tämä ei tietenkään häiritse, koska Suomen vastuullisella hallituksella on aina miljardeja taskussa tasan niin paljon, kuin kysytään ja tarvitaan.

Saksan demarien talouspoliittinen asiantuntija Carsten Schneider pitää raporttia skandaalina (Debakel): " Brysselissä rouva Merkel ja herra Schäuble antavat suljettujen ovien takana miljardisitoumuksia, mutta eivät anna niistä parlamentille ja sen valiokunnille tarvittavia tietoja."

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/me......

Professori Markus C. Kerberin johtama Europolis-ryhmä on valittanut Saksan Portugal-avusta Saksan perustuslakituomioistuimeen: http://www.businesswire.com/news/home/201104120059...

http://www.morgenpost.de/wirtschaft/article1607227...

Vaikutukset Saksan talouteen salattu kuukausien ajan...

http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/6941...

---------
kuulostaako tutulle? Avoin ja läpinäkyvä olivat kovasti Kiviniemen huulilla taannoin, rehellisyys taas on kokoomuksen leipälaji

Rug Head

Kaikkein vaarallisin yhdistelmä on valveutunut ja kriittinen mieli.

Niitä kun tarpeeksi nousee Suomessa, muutos ei ole vain mahdollinen,
vaan reaalainen tosiasia.

Tuota IMF:n ylimielistä ohjeistusta ja sen kritiikitöntä levittämistä
valtamedioiden toimesta ei voi missään nimessä hyväksyä. Suomi on
ollut itsenäinen maa 1917-1995, ja meillä on edelleen mahdollisuuksia
lujittaa kansallista itsemääräämisoikeutta, mutta se vaatii radikaalia ja
uutta ajattelua. Melkoinen savotta on korjata lukemattomat lait, jotka on
kirjattu meidän aiemmin suhteellisen hyvää lainsäädäntöömme. Suurin osa
haitallisista laeista ovat lähinnä kumartelua rahavallalle ja kansainvälisille
toimijoille.

Pirjo Tikka

Lähetetään koko ”EVVK-rahasto” -porukka Somalian rannikolle selvittämään ongelmaa, kun ensin on ryöstökalastettu koko rannikko tyhjilleen, miksi te somalit olette niin pahoja rosvoja jotka ryöstätte rosvoja.

Mika Kuusela

Kokoomuksen porukka karauttaa bussillaan omaan Juku-Juku -maahan ja jättää tavallisen rahvaan maksamaan laskunsa ja pankkiirien velat.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Toivottavasti Kokoomuksen paremminvointivaltio on jossakin todella kaukana. Kokoomuslainen tavoitetila on Pääsiäissaarilla jo nähtävissä.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Mä just mietin että mikä planeetta ois tarpeeksi kaukana

Samuel Virkiö

Planeetoista en tiedä mutta tähtijoukko voisi olla Perseidit.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J.P. Roos lataa kovaa tekstiä Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla torstaina.

Roos toimii tällä hetkellä vierailevana tutkijana Oxfordin yliopistossa.

Roosin mielestä nykyisessä talouskriisissä on kyse nimenomaan euron kriisistä, "toisin kuin monet poliitikot väittävät".

Hänen mukaansa eurossa on "tunnettu valuvika: yhteinen valuutta ja yhteinen keskuspankki, mutta erillinen talouspolitiikka".

"Tämän seurauksena eräissä maissa on otettu liikaa velkaa, synnytetty keinottelukuplia sekä päästetty palkat ja muut kustannukset kasvamaan huomattavasti enemmän kuin muissa euromaissa", hän kirjoittaa.

Roosin mielestä euro on johtanut tilanteeseen, jossa "taloutensa järjestyksessä pitäneet euromaat ovat muihin nähden kilpailukykyisiä, kun taas ne maat - Kreikka, Irlanti, Portugali ja Espanja -, jotka ovat ratsastaneet halvoilla luotoilla, ovat menneet niin huonoon kuntoon, että vain raju devalvaatio tai valuutan kellutus pelastaisi ne".

Myös Suomessa euron ulkoinen arvo on Roosin mielestä liian korkea, jotta Suomi olisi kilpailukykyinen maailmalla.

"Toisaalta kilpailukykymme euroalueen sisälläkin on Saksaan nähden kehno."

"Jos euroa ei olisi, meillä ei olisi minkäänlaisia huolia siitä, mitä Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa tai Italiassa tapahtuu. Ilman euroa olisimme jo nyt aika mukavassa nousussa Saksan vanavedessä, mutta selvästi edullisemmalla valuuttakurssilla.", hän kirjoittaa.

Roos huomauttaa, että euron hajoamista ei vuosi sitten pidetty mahdollisena, mutta nyt se on "todellinen vaihtoehto".

Uhkakuvissa euroalue jakautuisi kahteen leiriin tai jotkut maat erotettaisiin kokonaan euroalueesta.

Roosin mielestä Suomelle paras strategia olisi irrottautua eurosta heti ja päästää uuden markan kurssi kellumaan vapaasti.

"Jos Suomi irtoaa eurosta vasta kun on pakko - tilanteessa, jossa sen kilpailukyky on jo täysin mennyt - lopputulos on samanlainen sokki kuin 1990-luvun taitteessa.", hän kirjoittaa.

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Professori%20Hes...

Ylen aamutv:ssa puolestaan eversti evp. Erkki Nordberg armeijan pääesikunnasta kertoi että humanitaarinen apu on p-puhetta, kyseessä on luonnonvarojen ryöstö; Suomen ei pidä sekaantua Libyan soppaan ja että NATO-maat juoksevat kuin rakkilauma USA-johtajan perässä minne vaan jne

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Ohoh, järkipuhetta ja vielä valtamedioissa

Rug Head

SIis tä? Hesarissa toi kirjoitus? Ilmeisesti Hesarissa uskotaan todella
realistisena vaihtoehtona, että euro romahtaa. Hienoa edes toi.

Markka takaisin, mitään IMF:n Seko-valuuttaa emme halua.

Tuomas Hako

Israelissa on ollut jo 2005 valmistelussa laki, jonka mukaan holokaustin epäilijät ympäri maailmaan pitäisi tuoda Israeliin tuomiolle Eichmannin tapaan. En tiedä, miten lain kävi, mutta ilmeisesti jotain samantapaista on Euroopan laajuisessa pidätysmääräyksessä, joka siis suo esim. Saksalle vaatia suomalaisia holokaustin epäilijöitä luovutettavaksi Saksaan, vaikka laki olisi toistaiseksi erilainen täällä kuin siellä ja asia koskisi Suomessa tapahtunutta toimintaa ja suomalaisen toimijan tekoja. Vastaavasti Ranska tai Puola saattaisi vaatia heidän mielestään hieman liian kärkevästi maiden vastarintaliikeitä arvostelleita. Europol saattaa siis toteuttaa käytännössä kaiken ilman luovutuspyyntöjä kaappaamalla ihmisiä vaikkapa terrorisyytteiden nojalla, jos ei suoraan haluta puhua mistään harhaoppisuudesta. Saksassa pidätettyjä kuolee selleihin ja mistä tiedämme, eteikö heitä vietäisi jonnnekin kidutusleireille tai vaikkapa Jerusalemiin tapettaviksi salaiisin rituaalioikeudenkäynteihin. EHkä niistä tulee julkisia joskus tai sitten ihmiset tuomitaan Saksassa. "Terroristeille" varatut leirit ovat todennäköisimpiä.

Saksassa on 17 000 mielipidevankia ja Suomenkin puhdistus saattaa olla jo ihan revisionistissessa mielessä hyvin rajua. Nyt jo on sananvapaus Suomessa lakkautettu ja siis Suomi on jo jonkun muun maa kuin suomalaisten. Mutta uskovatko suomalaiset yhä demokratiaan ym. EU:n julistamiin kauniisiin periaatteisiin? Miten tämä on mahdollista? Suomalaiset ovat siis itse asiassa orjia ja kuin karjaa, mutta eivät siis itse tajuaisi asiaa, mikä vahvistaa mielikuvaa. Käsittääkseni väärät ihmiset eivät saa kyseenalaistaa erinäisiä "todistuksia", vaikka bluffaajia on tietysti paljastettu ja erinäisten selviytyjien omien ponnistelujen ansiosta ym. Mutta kyllä nimenomaan toisinajattelijoiden paljastusten ja työn ansiosta myös. Harvat huijjarit paljastetaan ja poliitikot ovat vastoin tietojaan historiassa suojelleet tällaisten mainetta. Seuraavassa karmnaisevia esimerkkejä:

http://www.youtube.com/watch?v=-48HQpgQRz0

Katsoin ensimmäiset 11 minuuttia. Minusta on selvää, että sarjan avaava nainen valehtelee. Silti kyseessä on itse Spielberg ja holokaustiteollisuus. Toiminta tuntuu menevän koko ajan röyhkeämmäksi. Suomen laki kai sallii vastakin epäillä tuollaisia tarinoita, mutta maine saattaa mennä ja epäilijät kokea painostusta tai hyökkäilyjä (poliitikot varmasti seisovat hysteerisesti kaikenvainon takana ja sanoutuvat irti kaikesta epäilystä, oli tarina kuinka älytön hyvänsä. Pelottavaa, mutta raukkamaiset ja ketkut poliitikot ja tietysti Bilderberg-oligarkia saattaa siunata kaikki sieppaukset ja luovutukset). Asia on epäselvä minulle. Vai onkohan tarkoitus, että tällaisia lausuntoja ei enää saisi epäillä? Onko jonkun märkä uni jopa, että epäilijät teloitettaisiin? Jo se, että asiaa on visioitu tai että holokaustin epäilijöitä tulisi kiduttaa terroristien tapaan Quantanamossa, kertovat paljon ajastamme (Saksassa ehdotettiin asiaa tunnetun nimen taholta). Kuinka ihmeessä voidaan kuvitella elävän demokratiassa, kun on voimassa Lissabonin sopimus ja suuren maailman tapaan tällaisten lausuntojen kanssa ristiriitainen aineisto on loukkaavana kiellettyä, vaikka se olisi totta?

Onkohan tämä kaikki edes tiedossa? Ilmeisesti tässä asiassa on saatu luotua mielikuvia tapahtumista ja varsinkin näistä, jotka tapahtmista oikeasti ovat kiinnostuneita. Silti luulisi olevan selvää, että tässä ollaan nyt astumassa vakavaa askelta ja suoraan totalitarismiin. Jo näiden uskmattomien lausuntojen kohtaaminen ja siis taju siitä, että kaikki väitetty ei ole totta ja toisaalta rajut pyrkimykset siis pakottamaan tällainen kaikille yhteiseksi ja rikkumattomaksi totuudeksi, luulisi herättävän jo ihmiset unestaan.

Samuel Virkiö

Kiitos, Riikka, että edes sinä olet valveilla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sain tämän eläkevaroja koskevan tekstin (sekä luvan julkaista) Stakesin tutkija Jukka Davidssonilta:

Eläkevaramme – ovat ne osaajan käsissä?

Jukka Davidsson BSc(econ)

Parhaillaan on käynnissä vaalitaistelu ja sen ilmentymänä ovat televisioidut tentit niin eri puolueitten välisinä kuin yksilöllisinä.

Maanantaina 11.4.2011 oli YLE:n vaalitentissä vuorossa Kokoomus ja sitä edustivat puheenjohtaja Jyrki Katainen sekä ilmeisesti hiljennetty ja statistin osaan jätetty puoluesihteeri.

Kokoomuksen Katainen toisti moneen kertaan mm. sen, että vuonna 2008 työeläkeyhtiöt hävisivät yhteensä noin 17 miljardia euroa eläkevaroista. Lisäksi hän kertoi eläkevarojamme olevan kiinni mm. Kreikan valtion lainoissa. Lopuksi Katainen totesi, että jos ei kykene vastuun kantajaksi ei kannata olla mukana näissä hommissa. Hän lienee tarkoittanut itseään ja ministerin tointa.

Uuden Suomen verkkolehti vahvistaa Kreikka tappiot Kevan eli Kuntien eläkevakuutuksen suhteen. Keva oli sijoittanut 4.5.2010 uutisoidun artikkelin mukaan Kreikkapapereihin yhteensä 450 miljoonaa euroa ja hävinnyt laskennallisesti tuolloin jo 75 miljoonaa euroa eläkevaroista.

Samaisessa Uuden Suomen artikkelissa oli viitattu YLE:n Ykkösaamun keskusteluun Eero Heinäluoman ja Kevan hallituksen puheenjohtajan kokoomuksen Sampsa Katajan välillä.

- Sinullakin on aikamoinen vastuu. Tänään kävi ilmi, että suomalaisista Kreikan valtion papereihin on eniten sijoittanut Keva. Millainen riskianalyysi Kevalla on ollut, kun nyt puolustat Kreikan-apua sillä, että tämä on Suomen etu.

Kataja puolustautui sillä, että Kreikan-sijoitukset ovat kokonaismittakaavassa pieniä asioita.

- Jos Kreikan valtio päästetään kaatumaan, suomalaisten eläkevakuuttajien ja pankkien kannalta ne varat, jotka Kreikalle aikanaan lainattu ovat kaikkein pienin murhe. Vuonna 2007 eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustuotot, osakesijoitussalkkujen arvot laskivat jopa 44 prosenttia, mikä kuvaa sitä, että tällaiset lainat hyvin pieni murhe siinä kokonaisuudessa, jos euroalueella päädytään lamaan tai taantumaan, Kataja sanoi.

Keskeinen kysymys on se kuinka paljon eläkevarojamme on hukattu edellisessä finanssikriisissä ja mikä lienee tilanne nyt. Toinen kysymys koskee lainsäädäntöämme, siis onko vastuu suhteellista vai ankaraa.

Kolmantena erittäin kriittisenä tekijänä on riskien tunnistaminen eläkeyhtiöitten johdossa. Ovatko sijoitusjohtajat henkilökuntineen tilanteitten tasalla vai saavatko he esimerkiksi Suomen hallituksen suunnasta ohjeita sijoittamiseen.

Finanssijärjestelmä

Ensiksi on syytä käsitellä finanssijärjestelmän osalta muutamaa seikkaa syystä, että erityisesti Jyrki Katainen tuntuu rakastuneen mantraansa koskien eläkevarojamme.

Maailman finanssijärjestelmässä on muutamia seikkoja, jotka vaikuttavat olennaisesti riskitekijään ja siihen missä joukossa Suomen tulisi olla mukana.

Professori Carroll Quigleyn kuvaa kirjassaan Tragedy & Hope. A History Of The World In Our Time, 1966 erityisen ansiokkaasti finanssijärjestelmän kehityshistoriaa 1900 luvulla maailman laajuisesti.

Pankkijärjestelmä on koottu sellaiseen rinkiin jossa maiden keskuspankit ovat keskiössä. Seuraavina tärkeysjärjestyksessä ovat investointipankit ja sitten liikepankit. Säästö- ja osuuspankit ovat ulkoringissä vain rahankeruuta varten ja vailla mielenkiintoa isoille pelaajille.

Merkittävältä osin keskuspankit ovat yksityisessä omistuksessa tai vahvasti jonkin tahon ohjauksessa. Näistä mainittakoon mm. Yhdysvaltojen FED, Ranskan keskuspankki ja Englannin vastaava puntaa kontrolloiva yksikkö. Samat tahot ovat omistajina kiinteä osa markkinaoperaatioita järjestelevässä investointipankkiverkostossa.

Tällä hetkellä tämä kourallinen ihmisiä kykenee ohjaamaan omistamansa keskus- ja investointipankkiverkoston kautta niin dollari- kuin europohjaisia markkinaoperaatioita.

Euron osalta kontrolli kanavoituu erityisesti Ranskan ja Saksan keskuspankkien kautta. Mies ja ääniperiaate ei ko. laitoksessa tosiasiallisesti toimi.

On siis huomattava, että nämä keskuspankit voivat aiheuttaa markkinoilla ”epäluottamusta” mitä tahansa valtiota vastaan.

Toinen merkittävä piirre maailman finanssijärjestelmässä on sen keinorahaan pohjautuva rakenne.

Maailman finanssimarkkinat jakautuvat siten, että pohjalla on ns. todellinen raha. Tämä osa käsittää käteisen rahan, pankkien talletustilit ja näihin verrattavat instrumentit. Kokoluokka tällä osuudella on noin 6000 miljardia dollaria.

Seuraavana kerroksena ovat normaalit pankkiluotot kuten asuntolainat ja yritysluotot. Näitä luottoja on maailmanlaajuisesti noin 21000 miljardia dollaria.

Kolmantena tasona ovat arvopaperimuotoiset luotot kuten joukkovelkakirjalainat. Nämä ovat kokoluokaltaan noin 90000 miljardia dollaria. Viimeisenä ”rahana” esiintyy markkinoilla ns. johdannaiset eli derivaattasopimukset.

Virallisen tilaston mukaan kyseinen markkina olisi noin 800000 miljardia dollaria. Hyvin tietävät tutkivan journalismin lähteet ovat kuitenkin viitanneet siihen, että kyseisen markkinan todellinen arvo olisi kuitenkin noin 1500000 miljardia dollaria.

Tämän markkinan osittainen räjäyttäminen käsiin oli syynä 2008 lopun finanssipaniikkiin.

Kataisen julkisesti esittämä syy Yhdysvaltalaisen pankin kaatumisesta on siis puppua. Derivaattapommi siis aiheutti paniikin ja kaatoi mm. maailman suurimman vakuutusyhtiön AIG:n. Lehman Brothers Holdings Inc kaatui mitä todennäköisimmin muitten tahojen tekemän ”shorttauksen” vuoksi.

Derivaatta markkinat kehitettiin presidentti Clintonin aikana ja se on kasvanut räjähdysmäisesti ollen nykyisin maailmanlaajuisesti noin 800000 – 1500000 miljardia dollarin kokoluokkaa.

Tästä kokonaisuudesta nk. CDS:ä eli Credit Default Swap sopimuksia on noin 60000 – 70000 miljardin dollarin arvosta ja jo sylissä olevia, nk. ei allokoituja papereita, on noin 70000 – 90000 miljardin dollarin arvosta.

Derivaatta markkinaa on käsitellyt laajalti tutkija (Research Associate) Andrew Gavin Marcchall omassa artikkelissaan The Economic Recovery is an Illusion – The Bank for International Settlements (BIS) Warns of Future Crises.

Hänen yhteenvetonsa artikkelissa on synkkä, derivaatta kaaos on edessämme. Ei siis ihme, että asiaan vihkiytyneet ovat jo aikanaan varoittaneet kajoamasta tähän markkinaan.

Sir Julian Hodge kirjoitti jo vuonna 1995 pankkinsa ylimmälle johdolle varoituksen - "In no circumstances enter the derivatives trading market without first agreeing it in writing with me ... at some time in the future it could bring the world's financial system to its knees."

Samaan johtopäätökseen on suursijoittaja Warren Buffett päätynyt, koska kirjoitti yhtiönsä vuosikertomukseen 2002 seuraavat sanat - "We view them as time bombs both for the parties that deal in them and the economic system ... In our view ... derivatives are financial weapons of massdestruction, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal."

Miksi siis keskuspankkiirit kaataisivat markkinat. Vastaus on valta ja kontrolli. Tohtori Dennis L. Cuddy sivuaa omassa artikkelissaan Geo-Politics, Economics and Globalization vuodelta 2008 juuri tätä ilmiötä. Hän toteaa seuraavasti – ”Geopolitics and economics are tools used by the power elite to achieve world government via globalization”.

Yhdysvaltojen presidentti George W. H. Bush julisti näkyvästi Yhdysvaltain kongressille syyskuun 11 päivänä vuonna 1991, eli täsmälleen kymmenen vuotta ennen World Trade Centerin 911 tapausta, uuden maailman järjestyksen alkaneeksi.

Sittemmin asiaa ovat käsitelleet julkisuudessa kohtuullisen monet kansainväliset näkyvät hahmot niin puheissaan kuin haastatteluissaan. Näistä voitaneen mainita esimerkkeinä pääministeri Brown, Henry Kissinger ja suursijoittaja George Soros.

Soros kuvasi haastattelussaan lokakuussa 2009 Financial Timesille, että Kiina korvaa Yhdysvallat uuden maailmanjärjestyksen johtajana. Aiemmin huhtikuussa 2009 Soros kertoi haastattelussaan TV yhtiö CNBC:lle, että dollari on haavoittuva valuutta ja olemme matkalla kohti maailmanvaluuttaa.

Pääministeri Gordon Brown puolestaan huhtikuussa 2009 omalta osaltaan vakuutti G20 ryhmän olevan ajamassa maailman keskuspankkia ja sen valuuttaa koskevaa agendaa toteutuskelpoiseksi. Kyseisen tiedon vahvisti Lontoossa Daily Telegraph lehti.

Henry Kissinger puolestaan on useassa eri haastattelussa todennut ko.
uuden maailman järjestyksen olevan tulevaisuuden malli. Joulukuussa 2008 hän eräässä haastattelussaan erittäin painokkaasti korosti kansallisvaltiosta luopumista ja tarvetta maailman laajuiseen hallintoon.

Lisättäköön vielä paroni David de Rothschildin esittämät teesit marraskuussa 2008 matkallaan Arabimaihin yhden maailman perustamisen tarpeista.

Eläkevarojen käyttö

Seuraavassa valotetaan pinnallisesti edellisen pankkikriisin edesottamuksia Isänmaanryöstäjät aineistoon kerättyjen tietojen pohjalta. Lähdeaineistona tähän kokonaisuuteen on ollut käytössä luottamuksellinen teos koskien mm. vakuutusyhtiöitten taloudellista tilaa.

Keskeisenä tekijänä edellisen pankkikriisin ratkaisussa oli eläkevaroihin kajoaminen. Valtio haki rahoitustaan sekä kansainvälisiltä markkinoilta että eläkevaroista joukkovelkakirjamarkkinoilla. On siis otaksuttava, että eläkeyhtiöt saivat ”käskyn” ohjata varoja tietyllä tavalla sijoituksiin.

Tärkeämpänä tekijänä lienee toimelle ollut kuitenkin silmänkääntötemppu, jolla saatiin valtion velan osuus kansantuotteesta laskemaan alle EU:n asettaminen vaateitten. Eläkerahastot siis sijoittivat laman aikana runsaasti valtion velkapapereihin, joka muutti osan valtion velasta julkisen sektorin sisäiseksi velaksi ja siten vähensi julkisen sektorin kokonaisvelkaa.

Siten oli mahdollista, että Suomen julkinen velka alitti Maastrichtin sopimuksessa asetetun julkisen velan EMU – kriteerin, joka oli 60% kansantuotteesta. Samanaikaisesti valtion velka oli 70% kansantuotteesta. Joukkovelkakirjojen määrä kasvoi vuoden 1990 noin 4 - 5 miljardista eurosta noin 44 - 45 miljardiin euroon vuonna 1999.

Miksi pankit olivat kiinnostuneita vakuutustoiminnasta

Vakuutustoiminta perustuu varojen keräämiseen, niiden sijoittamiseen tuottavasti ja vahingon sattuessa sijoitettujen varojen takaisin maksuun. Koska vakuutusmaksut kerätään ensin, muodostuu vakuutusyhtiöiden haltuun mittavia rahastoja, joita ne sijoittavat markkinoille (vuonna 1990 vakuutusmaksutulo oli n. 36 mrd mk).

Pankit ovat kiinnostuneita näistä varoista. Varsinaiset vahinkovakuutusyhtiöt eivät ole taseeltaan kovin suuria, ja niiden liiketoiminta ei ole ollut Suomessa erityisen kannattavaa. Lisäksi vakuutusyhtiöillä on edessään rankka sopeutuminen kansainväliseen kilpailuun.

Vahinkovakuutusyhtiöiden omistuksessa on kuitenkin lakisääteisiä eläkkeistä huolehtivia eläkevakuutusyhtiöitä. Niiden rahastot ovat erittäin suuria ja säännöstelyn alaisia. vakuutusyhtiöt joutuvat lainaamaan kertyneistä eläkemaksuista suurimman osan ns. TEL – takaisinlainauksena 9 %:n korolla maksajille turvaavaa vakuutta.

Myöhemmin korkojen noustessa on vakuutusyhtiöiden rahastoilta vaadittavan tuoton alhaisuus antanut mahdollisuuksia edullisiin liiketoimiin. Merkittävää nimittäin on, että kaikkiin varoihin ei liity takaisinlainausoikeutta.

Takaisinlainaus ei alunperinkään ole koskenut kaikkia varoja, mutta merkittävämpää on, että yrityksen lopettaessa toimintansa tai mennessä konkurssiin, jää vakuutusyhtiölle eläkkeiden maksuvelvollisuus ja sitä varten rahastot, joihin ei enää kenelläkään ole takaisinlainausoikeutta. Tällaisia varoja, jotka ovat periaatteessa vapaasti sijoitettavissa saattaa olla jopa kolmannes työeläkevakuutusyhtiöiden rahastoista.

Toisin sanoen, mitä enemmän yrityksiä kaadetaan, sitä enemmän varoja siirtyy vapaasti sijoitettavaksi. Varojahan tarvittiin kymmeniä, satoja miljardeja markkoja pankkien omien kiinteistöjen hautaamiseksi eläkevaroihin, valtion ulkomaisten lainojen konvertoimiseksi julkisen sektorin sisäiseksi lainanotoksi ja Kouri yms. kauppojen miljarditappioitten kattamiseksi.

Mitä eläkevaroilla touhuttiin

’’Kiinteistösijoitukset kasvoivat 1.150 milj. mk. Tästä osan selittää Unitaksen eläkesäätiöiden purkuun liittyvät kiinteistökaupat, joilla omaisuutta ostettiin markkinahintoihin nähden ilmeisellä ylihinnalla vuoden lopussa (kso tarkemmin Unitas – analyysi).

Sopimukseen liittyi lisäksi, että Ilmarinen ja Pohjola ostivat suoraan SYP:ltä kiinteistöjä eripuolilta Suomea. Näiden kiinteistöjen myyminen tuotti SYP:lle satunnaisena tuottona 414 milj. mk, joka vahvistaa merkittävästi (0,3 % - yksikköä) pankin vakavaraisuutta.

Vaikka liiketoimen kaikkia osia ei ole julkaistu, on selvää, että Unitas ja sen suoranaisessa hallinnassa olevat eläkejärjestelmät onnistuivat irrottamaan merkittävän määrän varoja markkinatasoon nähden poikkeuksellisen alhaisella tuottotasolla, mikä merkitsee yksiselitteisesti korkeaa hintaa.

Operaatiossa hyödynnettiin eläkejärjestelmän säännösteltyä markkinakorkotasoon nähden erittäin alhaista laskentakorkoa.’’

Olivatko eläkeyhtiöt vaarassa kaatua kyseisen toiminnan takia. ’’Sammon muututtua 80-luvulla keskinäisestä vakuutusyhtiöstä osakeyhtiöksi ja pörssiyhtiöksi, sen omistuksesta käytiin värikäs taistelu.

Ns. Kouri – kauppojen seurauksena ja ulkopuolista valtaajaa torjuttaessa, Sammon osakkeet sementoitiin huimilla ylihinnoilla konserniin kuulumattomiin Sampoyhtiöihin ja Finassilaitokseen (kts. tarkemmin Unitas analyysi).

Syntynyttä tilannetta on pyritty ratkaisemaan monin tavoin, mutta hyväksyttävän ratkaisun löytyminen on ollut vaikeaa, koska osakkeiden yliarvo on ylittänyt omistustaisteluun osallistuneiden taloudelliset mahdollisuudet ja niiden kirjaaminen oikeaan arvoonsa olisi ajanut Sampo-yhtiöt jaa Unitaksen alle lakisääteisen omien varojen määrän, jonka takia tappiot yksinkertaisesti jätettiin kirjaamatta.’’

’’Mikäli Eläketurvakeskus olisi toiminut normaaleilla markkinoilla, olisi se mennyt konkurssiin, mikä olisi kaatanut TEL - yhtiöille välittömästi muutamien miljardien tappiot ja jatkossa olennaisesti lisää, jolloin myös kaikkien TEL – yhtiöiden oman pääoman tilanne olisi muuttunut kriittiseksi ja ne olisivat nykyisillä ehdoilla ajautuneet todennäköisesto konkurssiin.

Tämän vuoksi tappiot on yksinkertaisesti jätetty huomioonottamatta ja siirretty myöhemmin vakuutusmaksuina kerättäviksi.

Eläketurvakeskukselle kerättävä veronluonteinen tappiokorvaus on samantyyppinen veronmaksajien avustus, kuin pankkitukikin. Olennaista kuitenkin on, että tämä eläkevakuutusyhtiötuki, joka määrältään nousee hyvin karkean arvion mukaan noin 4 mrd markkaan on kokonaan vastikkeetonta avustusta, ei pääomasijoitusta.’’

’’Finanssilaitoksen aiheuttamat kokonaistappiot ovat olleet kaikille osakkaille yhteensä vuoden 1992 loppuun mennessä korkoineen yli 4 000 milj. mk.’’ ’’Finanssilaitos, josta Unitas omisti suoraan 19,9 % ja Pomi 27 % sekä vakuutusyhtiöt loput, oli myös konkurssikypsä.’’

’’Finanssilaitoksen omistus vakautetaan ja vakuutusyhtiöt sijoittavat siihen uutta pääomaa 343 milj. mk. Omistus jakautuu tämän jälkeen sampo 19,9 %, Teollisuusvakuutuus 19,9 %, Eläke-Varma 12,1 %, Investa 10,2 %, Trygg-Hansa 10,2 %, Unitas 9,9 %, Nova 7,6 % ja muut 10,2 %. Finanssilaitoksen osakkeet ovat käyvin arvoin arvottomia, mutta järjestelyn tarkoituksena oli purkaa sementoitu omistus.’’

”Eläke-Sampo oli tarkoitus yhdistää Eläke-Varmaan.’’ ’’Kun käyttöomaisuusosakkeissa on yliarvoja 180 milj. mk ja kiinteistökannassa useita satoja milj. markkoja, olisi Eläke-Sampo käyvin arvoin konkurssikypsä. Yhtiön heikko tila johtuu nimenomaan huonosti hoidetusta sijoituspolitiikasta, jonka seurauksena yhtiön omaisuus on poikkeuksellisen huonotuottoista.”

Mitä säätää eduskunta eläkevaroista

Lain työeläkeyhtiöistä mukaan työeläkevakuutusyhtiö harjoittaa siis yhteiskunnan sosiaaliturvaan liittyvää lakisääteistä liiketoimintaa. Toiminta pitää olla turvaavaa.

2 § Työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoitus

Työeläkevakuutusyhtiön tehtävänä on harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla 1 §:n 1 momentissa mainittujen lakien mukaisen lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla.

Yhtiön johdon tulee olla ammattitaitoista ja heillä on vahingonkorvausvastuu toimistaan. Heillä on lisäksi toiminnan laadun vuoksi nk. korotettu ankara vastuu.

9 a § Työeläkevakuutusyhtiön johto

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Kiellosta tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia päätöksiä säädetään vakuutusyhtiölain 1 luvun 22 §:ssä, huolellisuusvelvoitteesta 1 luvun 23 §:ssä ja vahingonkorvausvastuusta 28 luvussa.

Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan järjestäminen tulee toteuttaa tuottavasti ja turvaavasti.

26 § Sijoitustoiminnan järjestäminen

Työeläkevakuutusyhtiön varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.
Työeläkevakuutusyhtiölle kuuluvat rahavarat ja muut varat on pidettävä erillään
työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai muun yhteisön tai säätiön varoista.

Työeläkevakuutusyhtiön varainhallinta ja maksuliikenne on järjestettävä siten, että varoja ei käytetä työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai muun yhteisön tai säätiön varainhallintaan tai maksuliikenteeseen.
Erityisestä syystä yhtiö voi vähäisessä määrin poiketa siitä, mitä 3 momentissa säädetään
maksuliikenteestä, siten kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin päättää.

Sijoitus toiminnan on oltava itsenäistä ja yhtiöllä tulee olla oma osaava henkilökunta toteuttamaan ko. toimintaa.

27 § Sijoituspäätösten valmistelu ja tekeminen

Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan on oltava itsenäistä. Yhtiöllä on oltava sijoitustoimintaa varten riittävä oma henkilöstö.
Hallintoneuvosto, hallitus tai toimitusjohtaja saa luovuttaa päätösvaltaansa työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa ainoastaan sellaiselle yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle, joka ei samanaikaisesti ole työsopimukseen taikka muuhun sopimukseen perustuvassa tai muussa hänen itsenäisyytensä vaarantavassa riippuvuussuhteessa toiseen yhteisöön tai säätiöön.

Työeläkevakuutusyhtiön puolesta sijoituspäätöksiä valmistelevat henkilöt eivät saa samanaikaisesti olla työsopimukseen tai muuhun sopimukseen perustuvassa taikka muussa heidän itsenäisyytensä vaarantavassa riippuvuussuhteessa toiseen yhteisöön tai säätiöön.

Työeläkevakuutusyhtiö voi kuitenkin, sen mukaan kuin yhtiön hallitus tarkemmin päättää, ostaa yhtiön omaa sijoitustoimintaa täydentäviä varojenhoitopalveluja, sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluja, aputoimintoja tai näihin rinnastettavia muita palveluja yhtiön ulkopuolelta edellyttäen, ettei näin vaaranneta työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan itsenäisyyttä.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset 4 momentissa tarkoitetuista yhtiön omaa sijoitustoimintaa täydentävistä varojenhoitopalveluista, sijoitustoiminnan asiatuntijapalveluista, aputoiminnoista tai näihin rinnastettavista muista palveluista.

Yhtiön hallituksella, hallintoneuvostolla ja toimitusjohtajalla on tämä ankara vastuu toimistaan. Muulla johdolla lienee vastuu normaalin vahingonkorvauskäytännön mukainen.

33 a § Vahingonkorvausvelvollisuus

Mitä vakuutusyhtiölain 28 luvussa säädetään vakuutusyhtiöön sovellettavasta
vahingonkorvausvelvollisuudesta, koskee myös vahinkoa, joka on aiheutettu rikkomalla tätä lakia tai lakisääteistä eläkevakuutusta koskevia perusteita.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan ei tarvitse osoittaa menetelleensä huolellisesti, jos vakuutusyhtiölain 28 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu vahinko on aiheutettu rikkomalla tämän lain 2 tai 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 19 §:ää tai 22 §:n 1 momenttia.

Vuoden 2008 jälkeiset tappiot

Eläkevaroista suli nopealla aikataululla vuoden 2008 lopussa merkittävä summa. Tämä edellä mainittu noin 40 prosenttia saattaisi olla kohtuullisen oikean suuntainen. Haastattelemani asiantuntija toteaa kysymykseeni kokonaistappioista sen, että ensinnäkin ko. asia tulisi ensin määritellä. Kysymys on siis mikä on tappiota.

Kuitenkin hän toteaa, että nimellisesti Suomen kokonaiseläkepotti olisi tällä hetkellä samalla tasolla kuin ennen 2008 pudotusta. Kuitenkin on niin, että mikäli sijoittajat olisivat olleet tilanteen tasalla ja muuttaneet sijoituksensa rahaksi niin pudotusta ei olisi realisoitunut ja nykyinen kokonaispotti olisi 6 prosentin tuottovaateella noin 20 miljardia euroa suurempi. Tämä on siis ainakin vahinko eläkevahinkoyhtiöitten toimesta.

Kokonaan toinen asia on, mikäli osakkeet olisi realisoitu ajoissa ja ostettu takaisin 40 prosenttiyksikön alennuksella olisi siis pottimme kasvanut noin 50 lisä miljardilla. Yhteenvetona voimme todeta sen, että hyvällä toiminnalla eläkepotti olisi siis voinut olla noin 40 – 50 miljardia euroa suurempi kuin mitä se tällä hetkellä on. Toki on myönnettävä, että oheisen 20 miljardin ylittävä osuus on laskennallinen tappio.

Yhteenveto

Näyttäisi niin edellisen pankkikriisin kuin myös nykyisen finanssikriisin valossa siltä, että eläkevaroja käytetään kohtuullisen vastuuttomasti. Ne puolueet, jotka ovat olleet ulkomaisten vastuitten kasvattamista vastaan, ovat oikeassa. Nykysysteemi ei toimi ja se sitä paitsi perustuu suurelta osin rikolliseen menettelyyn.

Kiina esimerkkinä on ymmärtänyt ongelman todellisen luonteen. Kiinan valtion edustajat ovat antaneet yrityksilleen oikeuden olla maksamatta derivaattatappioita Reutersin elokuussa 2009
julkaiseman artikkelin mukaan. Jutussa todetaan ainakin epäsuorasti se, että kiinalaiset katsovat derivaattainstrumenttien täyttävän petoksen tunnusmerkistöt, joten ne voidaan sivuuttaa. Esimerkkinä edellisestä, joulukuun lopulla 2009 pieni kiinalainen yritys oli kirjelmässään Goldman Sachsille kieltäytynyt maksamasta noin 80 miljoonan dollarin
derivaattatappioita. Reutersin mukaan, kirjeen sävy lienee ollut melkoisen suorasukainen.

Kysymys kuuluu, miksi Suomen ministerit haluavat saattaa maansa taloudelliseen vaaraan. Suomen ongelmat ovat jo nykyisellään liian suuret. Miksi siis hakea lisää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen on oikeassa, jos ei kykene hoitamaan vastuullisesti valtion asioita kannattaa pysyä poissa. Eräs tunnusmerkistö on vahingonkorvausvastuitten hakeminen eläkeyhtiön vastuunkantajilta. Riskien tunnistaminen ja toiminta kentän ongelmien myöntäminen ovat vastuullisuuden viitekehykset. Muu käytös saattaa olla tahallisuutta.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tämä avaa osaltaan liiketoimintasalaisuutta koskevien lakien valmisteluaikataulua Suomessa. Voisi ajatella, että demokratiassa varsinkin eläkevakuutuksen ja verotilien läpinäkyvyys pitäisi olla täydellinen.

Ei ihme sekään, että Eläke-Tapiola eväsi osa-aikaeläkkeen vastoin hoitavan lääkärin lausuntoa, kuten niin monelle on käynyt. Bisnes paranee huimasti, kun nostaa maksuja ja vähentää korvauksia. Käsittelijöillä lienee bonuspalkkaus.

Onneksi löysin viime tingassa lääkkeet työkyvyttömyyden aiheuttaneeseen sairauteen (ihan itse, ei lääkärit). Nyt meni vain reilu kymppitonni säästöjä parannellessa. Muussa tapauksessa sekä itse että perhe olisi oltu tilastomerkintä roimasti köyhyysrajan alapuolella.

Tuomas Hako

Jotenkin tuntuu, että halvemmaksi tulisi vain koettaa saada eläkerahoja konkka-Kreikasta j alainata ne pahimmassa tapauksessa markkinoilta. Myt annetaan miljardeja monelle maalle ja niitä tuskin saadaan takaisin eli menevät eläkerahojen lisäksi ne miljardit.
Eläkerahoilla uhkailu on kataisen ja eliitin röyhkeä meriselitys, jota he hokevat viisaan oloisena iskulauseeksi vaalehin kannattajille ja kansalaisten jallittamiseksi.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

http://www.iltalehti.fi/libyankriisi/2011041413551...

"Gaddafi uhmasi ilmaiskuja ja ajeli avoautolla Tripolissa"

Go Gaddafi, go :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Käyttäjän sinkd kuva
sink d
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Pieta Leonardo

Pahaa teki lukea loppuun saakka, hyi helevetti;D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jukka Ryhänen,

toki minua voi tavata. Vaikka Valamossa. Matkaa meiltä sinne on jotakuinkin 50 km. Konttoria ei minulla ole, teen töitä kotoa käsin.
Nesteen "parlamentti" kirkonkylässä käy myös hyvin.

Tai ota yhteyttä kissankulmasta@gmail.com niin annan ajo-ohjeet meille.

Pirjo Tikka

Kataisen yritys, ”talousjohtajat alkavat toimitusjohtajan sijaan johtamaan yritystä”, mutta kansakuntien tasolla, niinkö?
Tahdon Kalifiksi….

Pieta Leonardo

Pahaa tekee pitäskö mennä taasen yrjölle, no, taitaa mennä ohi jo - vaalien myötä.

Käyttäjän sinkd kuva
sink d

Löytyisköhän mulle joku kiinanlaistyylinen internetti joka sensurois multa kaiken Kokoomukseen liittyvän. Elämä ois niin paljon helpompaa :D

Pirjo Tikka

Lupaavat 100 000 tai 150 000 työpaikkaa..
No, naapurin setäkin voi luvata; 100 000 työpaikkaa 4 vuodessa tai 150 000 työpaikkaa 6 vuodessa vai minkä verran se mainittu eläkkeelle jäävien lukumäärä olikaan. Tekemättä yhtään mitään. Ihan luonnollisen ikäpoistuman kautta. Miltä aloilta, millä ajalla ja minkä verran, olisi hyödyllinen tilastotieto nuorille alaansa miettiville, myös alan vaihtoa miettiville.

Tommi Mäkinen

Suomen historian törkein vaalikampanja?

Tällainen on Suomen suurimman puolueen Kokoomuksen vaalikampanja kulissien takana:
(Tiedot poimittu uutisista)

9.8.2009 Uutisoidaan, että kokoomusministerin omistajaohjauksessa olevat valtionyhtiöt ovat jakaneet vaalirahoja kokoomukselle. Valtion pääosin omistama Patria on tukenut kokoomuksen kampanjaa 6 000 eurolla ja valtion osittain omistama Sampo-konserni tuki kokoomuksen kampanjaa 75 000 eurolla. Valtioyhtiöiden ohjauksesta vastaava kokoomusministeri pitää kuitenkin valtio-omisteisten yhtiöiden vaalirahaa omalle puolueelleen hyväksyttävänä, eikä haluaisi lopettaa sitä. Muualla euroopassa tällainen vaalirahoitus on yleensä kielletty. Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi teki asiasta kantelun.

10.8.2009 Seuraavana päivänä YLE uutisoi, että myös tieliikennelaitos eli Destia sekä valtio-omisteiset VR, Ekokem, Gasum, Outokumpu ja Teollisuussijoitus ovat antaneet vaalirahaa Kokoomukselle. Lisäksi valtion omistama Fortum oli tukenut kokoomuksen Hanna-Leena Hemmingiä ja valtion vienninedistämiskeskus Finnvera tuki Ilkka Kanervaa (kok.). Myös Itella eli entinen Suomen posti oli osallistunut kokoomuksen tukemiseen.

23.9.2009 Jyrki Katainen väitti MTV3:n aamulähetyksessä 23.9.2009 että "Kokoomus ei ole saanut senttiäkään vaalirahoitusta Novalta tai KMS:ltä" , mutta tämä ei pidä paikkaansa. Suomen Kuvalehti selvitti väitteen todenperäisyyden ja selvisi että Katainen itsekin on saanut 10 000€ KMS-vaalirahaa. Yhteensä Kokoomus ryvettyi KMS-vaalirahaskandaalissa 85 000€ euron verran. Lisäksi Kokoomuksella on osuutensa Nova Group sotkussa myös.

8.3.2010 Kokoomus yrittää siirtää veikkausvoittovaroista maksettavan lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjen toimintatuen kokoomusnuorten vaalikassaan, mutta epäonnistuu. Suunnitelman pyrkimyksenä olisi ollut jakaa lapsijärjestöjen tuet eduskunnan puoluejaon mukaisesti ja kumota tulosvastuullinen toiminnan laajuuteen perustuva rahoitusmalli. Toteutuessaan esitys olisi poistanut seurakuntien lapsityön tuet.

29.9.2010 Vaaliehdokkailla on YLE:llä "vaalikarenssi", eli ehdokkaat ei saa toimia TV-juontajina ennen vaaleja. Tämä koski Vasemmistoliiton Silvia Modigia, mutta vaalikarenssi ei koskenut Kokoomuksen Jaana Pelkosta, joka paistatteli TV:ssä ehdokkuudestaan huolimatta. Kokoomusjohtoinen YLE siis pisti muut karenssiin paitsi oman ehdokkaansa.

12.2.2011 Kataisen vaalikampanjassa paljastuu kytköksiä veroparatiiseihin. Tämä selvisi Eduskunta-näytelmän taustatutkimusta tekeville käsikirjoittajille heidän tutkissaan ihan muita asioita. Erityisen tuomittavaa veronkierto on valtiovarainministeriltä, jonka vastuulle on luotettu verojen kerääminen ja talouden vastuullinen hoito. Itseasiassa Kataisen veroparatiisikytkös on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa, se paljastui jo 2008 joulukuussa. Suomen hallitus ole ollut aktiivinen veroparatiisien vastaisessa toiminnassa.

3.3.2011 Kokoomus käyttää jälleen verovaroja vaalikampanjaansa. Kokoomus lennättää Suomeen business-luokassa mm. Silvio Berlusconin ja Angela Merkelin ja kestitsee heitä Suomen ehkä kalleimmassa luksushotellissa. Parhaillaan Kokoomuksen eurooppalaiseen sisarpuolueeseen kuuluvaa Berlusconia syytetään oikeudessa seksin ostamisesta alaikäiseltä. Vaikka kokoomus väitti valtion rahoilla järjestettyä tapaamista huippukokoukseksi, möläytti Angela Merkel tulevansa Suomeen auttamaan kokoomuksen vaalikampanjaa.

3.3.2011 Petri Salo poliisivirkamies ja Kokoomuksen kansanedustajaehdokas jäi rysän päältä kiinni vaalirahavilpistä. Sanomalehti lähetti 16 eduskuntavaaliehdokkaalle tekaistun viestin, jossa tarjottiin vaalirahaa ja kysyttiin voisiko sitä lahjoittaa niin, ettei lakia tarvitsisi noudattaa. Poliisivirkamies Salo alkoi heti neuvomaan miten lakia voisi kiertää. Puoli vuotta aikaisemmin Saloa syytettiin poliisin lahjomisyrityksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

31.3.2011 Moni 18-vuotias ensiäänestäjä luulee saaneensa kuoren perusteella kirjeen ulkoministeriöstä. Kuoren sisältä paljastuu kuitenkin kokoomuksen vaalimainoksia.

6.4.2011 Ennakkoäänestyksen alkaessa vain kuusi kokoomuksen ehdokasta on palautanut vaalirahailmoituksensa koko maassa. Yhteensä kokoomuksella on 232 ehdokasta näissä vaaleissa, joten 226 ehdokasta eivät paljastaneet äänestyksen alkaessa rahoittajiansa.

13.4.2011 Vaalien alla Suomen Kuvalehti päivitti vielä kerran vaalirahaskandaalikuvaajaa. Kokoomuksen Ilkka Kanervalle tuli syyte törkeän lahjuksen ottamisesta, sillä hän toimii Varsinais-Suomen maakuntaliiton hallituksen puheenjohtajana ja epäillään, että vaalirahoituksella on vaikutettu kiinteistöjen kaavoituspäätöksiin. Kanerva sai vaalirahasotkun kohurahaa yhteensä 56 721 euroa. Kokoomuksen Marja Tiura sai Nova Groupin vaalitukea 22000€ mutta välttyi syytteeltä. Kokoomuksen Sampsa Kataja sai KMS:n vaalirahoja 5000 euroa. Ilkka Kanervan tuomio lahjuksista tulee vasta vaalipäivän jälkeen.

14.4.2011 Kokoomus saunotti KMS vaalirahoittajiansa Santahaminassa puolustusvoimien määrärahoilla, mutta oikeuskansleri linjasi tämän "normaaliksi suhdetoiminnaksi" 14. huhtikuuta. KMS tuki kokoomusta 2007 vaaleissa yhteensä noin 100 000 eurolla.

14.4.2011 Torstaina, juuri pari päivää ennen vaaleja kokoomusjohtoinen YLE otsikoi uutisensa "Kokoomus paalupaikalta vaaleihin".

http://friends.murrur.fi/stuff/vaalit/index.html

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

...osataan sitä muuallakin:

EU:n tiedotusvaroja käytetty vaalimainontaan Suomessa

Euroopan parlamentin tiedotusrahoja on vastoin parlamentin ohjeita käytetty eduskuntavaalimainontaan Suomessa. Ainakin Riikka Mannerin (kesk) ja Liisa Jaakonsaaren (sd) lehti-ilmoitukset ovat ohjeiden vastaiset.

. . . Mannerin ilmoituksessa sanottiin. . .

. . . saa käyttää", Riikka Manner sanoo. . . .

9.4.2011 Kotimaa
Helsingin Sanomat

Toimituksen poiminnat