KissanKulmasta

THL:n maineenpalautuskampanja ja kytkökset

Onko THL:lla meneillään mediakampanja maineen palauttamiseksi?

 

 

 

Iltalehdessä olleen kyselyn mukaan vain 6% vastanneista (vastanneita 3875 henkilöä) luottaa terveysviranomaisiin. Peräti 94% epäilee. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kulkeekin nykyisin kansan suussa Tuhoisan Huolenpidon Laitoksena.

Aihetta maineenpalauttamiseen siis on.

Keinovalikoima on vanha tuttu. THL pitää 1.2 tiedotustilaisuuden narkolepsiatutkimusten väliraportista. Osanottoa on rajoitettu "vain lehdistölle".

Näin taataan, että yleisön mielipide muodostuu median välityksellä.

Lääkärilehti on sekin osallistunut kampanjointiin kahdella artikkelilla.

Artikkeleiden kirjoittaja Ulla Järvi työskenteli aiemmin THL:n tiedotuslehti TESSOn vt. päätoimittajana. Ulla Järvi on myös kirjoittanut Journalistin vuosikirjaan jutun sikainfluenssarokotuksen mediailmiöistä, sosiaalisen median voimasta ja "hierarkian rapautumisesta". Vuosikirja on netissä Tampereen yliopiston tiedotusopin sivuilla http://tampub.uta.fi/tiedotusoppi/978-951-44-8030-0.pdf

Tässä paljastuukin eräs perimmäinen syy THL:n maineenhallinta-operaation tarpeeseen: hierarkian rapautuminen. Hierarkia on säilytettävä! kuuluukin hierarkian ensimmäinen käsky. 

Ensimmäinen Ulla Järven Lääkärilehdelle kirjoittama artikkeli "Terhi Kilpi joutui myrskyn silmään" (julkaistu 20.1)antaa ymmärtää, että narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat ovat lähettäneet "vihameilejä" THL:n rokototetutkimusta johtavalle professori Terhi Kilvelle.

Asiaa selvittänyt Rokotusinfo ry sai selville, että viittaus vihameileihin perustuu jonkun tuntemattoman Suomi24-keskustelupalstalla Terhi Kilvestä käyttämään noita-akka nimitykseen. Artikkeli puhuu myös vihasivustoista. Näitä ovat toimittaja Ulla Järven mukaan esimerkiksi Iltalehden keskustelupalsta ja tuo mainittu Suomi24-palsta, kertoo eräs asiasta puhelimitse Ulla Järven kanssa keskustellut henkilö.

Narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat ymmärrettävästi närkästyivät entisen THL:n työntekijän asenteelliseksi nähdystä artikkelista, ja vaativat lehteä julkaisemaan oikaisun.

"Narkolepsiavanhemmat eivät ole lähettäneet vihapostia Terhi Kilvelle

Perjantain 21.1. Lääkärilehdessä tuli julki kannanotto, jossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotejohtaja Terhi Kilpi katsoo, että
sikainfluenssarokote on todennäköisimmin aiheuttanut narkolepsiaa
yhdessä jonkin muun tekijän kanssa.

Narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat ovat tyrmistyneitä
artikkeliin sisältyvästä hyökkäyksestä vanhempia vastaan. Lehti antaa
ymmärtää, että sairastuneiden lasten vanhemmat olisivat lähettäneet
"vihameilejä" THL:n rokoteosaston johtajalle Terhi Kilvelle. Lehti
käyttää myös "vihasivusto"-sanaa niin, että lukija helposti yhdistää
sen vanhempiin.

Vanhemmat korostavat, etteivät mitkään yhteydenotot viranomaisiin ole
olleet vihamielisiä tai uhkaavia, vaan pyyntöjä sairastuneiden lasten
terveyden ja oikeuksien edistämiseksi.

Vanhemmat pitävät potilaiden omaisten käsittelyä lehdessä tällä
tavalla perusteettomana ja sopimattomana.

Vanhemmat ovat toimittaneet kantansa lehdelle julkaistavaksi.
Lääkärilehden päätoimittaja Hannu Ollikainen on jyrkästi kieltäytynyt
kannanoton julkaisemisesta nimettömänä, ja on vaatinut, että
vanhempien pitää tulla esille omalla nimellään mikäli haluavat
vastineen julkaistavaksi."

selviää narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhempien perustamalta Rokotusvaurio.fi-sivustolta.

Seuraavana päivänä (21.1) Ulla Järvi julkaisi toisen artikkelin otsikolla

"Tiedeyhteisö arvioi rokotetutkimuksen puolueettomuuden"
jossa sanotaan mm.

"Narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmat vaativat joulukuussa STM:ssä pitämässään tilaisuudessa puolueetonta tutkimusta rokotteen ja narkolepsian mahdollisesta yhteydestä. THL:n rokoteasiantuntijat kertovat sellaisen olevan käynnissä niin Suomessa kuin kansainvälisesti."

– Vanhempien vaatimus puolueettomuudesta on ymmärrettävää, toteavat hallintoylilääkäri, OTT Lasse Lehtonen ja potilaiden oikeuksia tutkinut oikeustieteen tohtori Irma Pahlman.

Artikkelin kirjoittajan, THL:n entisen työntekijän Ulla Järven valinta Lääkärilehden haastateltavaksi, Lasse Lehtonen, lääkäri ja juristi on sama henkilö, joka teki HUS:n eettisessä toimikunnassa tosiasiallisen päätöksen salata kaikki asiakirjat GSK:n rahoittamaan yli 10 miljoonan euron THL:ltä tilaamaan pneumokokkirokotetutkimukseen liittyen, poiketen eettisen toimikunnan esittelijäjuristin valmistelusta, jossa osa materiaalista olisi annettu julki. Lehtosen kanta hävisi hallinto-oikeudessa ja osa materiaalista (eettisen toimikunnan pöytäkirjat pääosin) tuli julkiseksi, nyt korkein hallinto-oikeus käsittelee asiaa siltä osin minkä hallinto-oikeus vielä piti salassa.

Lääkärilehdessä Lasse Lehtonen lausuu edelleen:

– Julkinen keskustelu on minusta kuitenkin hyvä asia ja osoittaa, että avoimessa yhteiskunnassa viranomaistoiminnan kansalaisvalvonta pelaa. Viranomaisten perusteltujakin päätöksiä uskalletaan kyseenalaistaa – ja sen kritiikin kanssa viranhaltijoiden on pystyttävä elämään.

 

Terhi Kilpi puolestaan kertoilee 20.1 julkaistussa artikkelissa "Olin itsekin koko ajan sitä mieltä, että meidän THL:n asiantuntijoiden on astuttava vanhempien eteen ja kohdattava heidät."

Todellisessa elämässä hän sanoi "Ei, minä en todellakaan ole nyt paikalla! En missään tapauksessa ota puhelua vastaan!" kun narkolepsiaan sairastuneen lapsen äiti soitti keskustellakseen Kilven kanssa elokuussa 2010.

Puhelun vastaanottaja ei muistanut mykistää puhelua.

Terhi Kilpi ei ole henkilökohtaisesti vastannut yhteenkään narkolepsiaan sairastuneen lapsen vanhemman sähköpostiin tai soittoon." selviää Rokotusvaurio.fi-sivustolta.

Sidonnaisuudet ja eturistiriidat:

Rokotejohtaja Terhi Kilven eri roolien eturistiriidat ovat olleet keskustelun kohteena ja johtaneet erovaatimuksiin. Kilpi johtaa lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen Pandemrix-sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian yhteyden selvittämistä, mutta toisaalta hän johtaa rokotetutkimusta, jota sama lääkeyhtiö rahoittaa yli 10 miljoonalla eurolla. Kilpi oli myös avainasemassa päätettäessä Pandemrix-rokotteen hankinnasta ja käyttösuosituksista.

Vuoden alusta Sosiaali- ja terveysministeriössä narkolepsia-, rokote- ja
tartuntatautiasioita hoitaa näillä näkymin kahden vuoden ajan henkilö,
jolla on vakituinen työsuhde THL:ssä. Lisäksi hänen puolisonsa
työskentelee THL:n rokoteosastolla Terhi Kilven alaisuudessa ja on
kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän ja pääjohtaja Pekka Puskan
asettaman narkolepsiatyöryhmän jäsen.

 

Lisätietoja: Rokotusinfo ry, http://www.rokotusinfo.fi

http://www.laakarilehti.fi

http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10018/type=1

http://www.rokotusvaurio.fi/

 

Selvityspyyntö:

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka haluaa sosiaali- ja terveysministeriöltä selvityksen, joka liittyy muun muassa sikainfluenssarokotteiden hankinnan jääviys- ja lahjomaepäilyihin. Asiasta kirjoittaa Aamulehti.

Selvityspyynnön liitteenä on neljäkymmentä kantelua. Ministeriöllä on aikaa vastata 11. maaliskuuta saakka, jonka jälkeen oikeuskansleri päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Aamulehden tietojen mukaan kantelujen pohjalta on käyty keskusteluja poliisin kanssa.

Suomi tilasi yli 5,2 miljoonaa sikainfluenssarokotetta lääkejätti GlaxoSmithKlinelta 37 miljoonalla eurolla ilman kilpailutusta. Rokotehankintoja perusteltiin salaiseksi julistetulla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimellä tehdyllä muistiolla.

Salaiseksi julistamista perusteltiin rokoteyhtiöiden liikesalaisuuksilla, joita on kolmesivuisessa muistiossa hieman yli puoli sivua.

Vaikka virallisen päätöksen hankinnoista teki sosiaali- ja terveysministeriö, tilaus tehtiin käytännössä THL:n oman muistion mukaisesti.


http://www.ts.fi/online/kotimaa/192627.html http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/AL+Oikeuskansleri+vaatii+selvityst%C3...

 

 

bonuslinkki:

http://www.bloomberg.com/news/2011-01-27/novartis-q4-profit-down-as-vaccine

-demand-drops.html

 

Lisäys: koska bloggauksessa mainitaan myös Pekka Puska, liitetäänpä tähän tämä juuri kääntämäni artikkeli:

 

Gran Canarian yliopisto Las Palmasissa sekä Navarran yliopisto ovat julkaisseet tutkimuksen, jonka mukaan transrasvojen syönti lisää masennusta jopa 50 prosentilla.

 

 

 

Tutkijaryhmä arvioi noin 12 000 eurooppalaisen vapaaehtoisen ruokavaliota ja elämäntapoja kuuden vuoden ajan.

 

 

 

Tutkimuksen alkaessa yhdelläkään osanottajalla ei ollut diagnosoitu masennusta. Tutkimuksen päättyessä 657 koehenkilöä oli saanut masennus-diagnoosin.

 

"Osanottajilla, jotka söivät runsaasti transrasvoja sisältävää ravintoa, masennukseen sairastumisen riski nousi jopa 48% verrattuna henkilöihin, jotka eivät syöneet transrasvoja", kertoo ryhmää johtanut ennaltaehkäisevän lääketieteen professori Miguel Angel Martinez Gonzalez Navarran yliopistosta.

 

 

 

Transrasvoja syntyy kasviöljyjen kovetuksessa. Teolliset transrasvahapot ovat erityisen haitallisia sydän- ja verisuonitautien kannalta. Transrasvahapot lisäävät haitallisen LDL-lipoproteiinin ja laskevat hyödyllisen HDL-lipoproteiinin määrää veressä. Transrasvojen epäillään myös häiritsevän sydämen rytmiä sekä  lisäävän 2-tyypin diabetesta,  insuliiniresitenssiä ja keskivartalolihavuutta.  

 

 Kun transrasvojen saanti kasvaa 2 en-% ravinnossa, kasvaa sydän- ja verisuonitautiriski 30-40 %.

 

Transrasvoja on margariineissa, rasvaseoksissa, maapähkinävoissa ja erityisen paljon pikaruoassa, kuten ranskalaisissa perunoissa, hampurilaisissa, donitseissa, piirakoissa ja muffinseissa.

 


http://news.yahoo.com/s/afp/20110127/hl_afp/healthusmentalfoodspain

----------------

päivitys 1.2 2011 http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/108823-narkolepsia-%E2%80%9Djarkyttavaa-touhua-%E2%80%93-pyoritellaan-vain-tilastoja%E2%80%9D  ja   http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/108821-virallinen-totuus-narkolepsiasta-%E2%80%9Drokotetuilla-9-kertainen-riski%E2%80%9D

 

----------------

päivitys: Adressi: Vaadimme Paula Risikon, Terhi Kilven sekä Pekka Puskan eroa

http://www.adressit.com/vaadimme_paula_risikon_terhi_kilven_seka_pekka_puskan_eroa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (86 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lepotauon paikka taas, mutta toipuminen kyllä etenee :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tiedote, julkaisuvapaa su 30.1. klo 05.00

Rokotusinfo: Terhi Kilven väite Kanadan rokotteesta virheellinen

Suomessa epäillään yli 50 lapsen tai nuoren saaneen narkolepsian sikainfluenssarokotteen seurauksena.

Sunnuntaisuomalainen -liite (1) on tänään julkaissut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteosaston johtajan Terhi Kilven haastattelun. Haastattelussa on väite, jonka mukaan Kanadassa olisi käytetty "täsmälleen samanlaista" sikainfluenssarokotetta kuin Suomessa. (2) Haastateltu on toimittajan mukaan tarkistanut artikkelin koko sisällön.

Rokotusinfo ry:n mukaan rokotejohtajan väite on virheellinen. Kanadassa on käytetty Kanadassa valmistettua rokotetta, jonka kauppanimi on Arepanrix. Suomessa taas on käytetty Pandemrix-nimistä rokotetta. Kanadan rokote on valmistettu eri tehtaassa kuin Suomessa käytetty. Kyseessä ei ole täsmälleen samanlainen rokote.

Rokotejohtajan väite on myös ristiriidassa sen kanssa, mitä rokotteen valmistaja, lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on kertonut valmistamistaan rokotteista. GlaxoSmithKline Oy:n Pandemrixista vastaava henkilö kertoi Rokotusinfo ry:lle toukokuussa 2010, että Suomessa käytetyn ja Kanadassa valmistetun rokotteen valmistusmenetelmät erosivat. Myös rokotteiden säilyvyysajat olivat erilaiset.

Lisätietoja: Rokotusinfo ry, http://www.rokotusinfo.fi/yhd/yhteys_html

Taustaa:

Ylimmän johdon väistöliikkeet johtivat paineen Terhi Kilpeen

Viime talvena sikainfluenssarokotuksia suositteli voimakkaasti sekä ylin poliittinen terveysjohto että THL:n ylin johto. Peruspalveluministeri Paula Risikko, pääjohtaja Pekka Puska ja rokotepuolen ylijohtaja Juhani Eskola ovat viime kuukausina pysytelleet visusti poissa narkolepsiajulkisuudesta. Vastuu ja seurausten kantaminen on vieritetty alemmas. Pekka Puska on nimittänyt Terhi Kilven johtamaan narkolepsiaselvityksiä. Hallintojohtaja Jaakko Penttinen on antanut julkisuuteen lausunnon, jonka mukaan Terhi Kilven muistio, jolla oli keskeinen rooli sikainfluenssarokotehankinnassa, ei ole THL:n virallinen lausunto.

Ylimmän virkamies- ja poliittisen johdon väistöliikkeet ovat johtaneet Terhi Kilpeen kohdistuvaan kovaan paineeseen ja erovaatimuksiin, joihin liittyvistä tunnelmistaan osastonjohtaja on kertonut henkilöhaastatteluissa viime viikon Lääkärilehdessä ja tämän päivän Sunnuntaisuomalaisessa. Kilpi katsoo olevansa tähänastisen uransa pahimmassa paikassa.

Väistöt ja paineen kohdentaminen eivät kuitenkaan näytä auttaneen kansalaisten luottamuksen säilyttämisessä - vain viisi prosenttia 6722 vastanneesta vastasi myöntävästi Iltalehden kysymykseen "Luotatko Suomen terveysviranomaisiin".

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka tutkii Terhi Kilven johtaman tutkimuksen (budjetiltaan yli 10 miljoonaa euroa) sopimukseen ja THL:n rokotehankintaan liittyviä lahjus- ja jääviysepäilyjä, ja on perjantaina pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lisäselvityksiä asiaan. Oikeuskansleri on saanut asiaan liittyen 40 kantelua.

(1) Sunnuntaisuomalainen ilmestyy sanomalehdissä Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat.

(2) "Kanadassa täsmälleen samanlaisen rokotteen sai yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista vain kahden on ilmoitettu sairastuneen narkolepsiaan."

Käyttäjän heikkiruusunen kuva
Heikki Ruusunen

Olen fiilistellyt sitä, kuinka hienoa on kun tieto liikkuu, ajatukset vaihtuu ja voi itse prosessoida uusimmat tieteelliset tutkimukset (jos on aikaa). Itsenikin paransin syömällä, THL:n ja Ravitsemuslautakunnan opeilla olisin ikuisesti tulehtunut!

Veera (nimimerkki)

Kiitos Riikka näistä oikeutta etsivistä blogeistasi

Vieras (nimimerkki)

Riikka! Sydämellinen kiitos, että jaksat. Taas loistava artikkeli lähdeviitteineen. Voimia ja paranemisia sinulle!
Minun "maallikkojärjelläni" ajatellen on mahdotonta että tämä asia voisi
mennä niin että jatkotutkimuksiin ei Jonkan kautta ole syytä.
Toivon myös kovasti voimia kaikille narkolepsiaan sairastuneiden vanhemmille jotka ovat myös tehneet valtavan työn oman psyykkisen paineensa ohessa.
Meitä on johdettu THL:n toimesta harhaan niin monessa (viittaa esim ruokasuosituksiin - lähinnä kevyttuotteet ja rasvakiellot, jotka perustuvat elintarviketeollisuuden etuihin). Toinen on rokotusten lobbaus joka yltää melkein koko kansan sairastuttamiseen. Huomautan, että esim Puola ei ostanut täysin tutkimatonta rokotetta ja terveysministeri sanoi todistetusti lehdistötilaisuudessa joskus silloin talvella, että tämä koko asia on epäilyttävä ja puolalaiset kyllä tunnistavat valheellisuuden.
Olisi mielenkiintoista nähdä Puolan sikainfluenssatilastot - paljonko diagnosoitiin ja paljonko oli vakavia jälkiseurauksia. Huomautan myös GSK:n armottomista rokotekokeiluista Puolan kodittomilla, jossa pientä palkkiota vastaan ihmiset antoivat rokottaa itseään GSK:n kokeilurokotteilla - sillä seurauksella että kymmeniä syrjäytyneitä ja köyhiä ihmisä kuoli. Mielestäni voidaan sanoa, että: tapettiin kylmästi rokotekokeissa. On aika puhua asioista niinkuin ne ovat.

Vieras 2 (nimimerkki)

Asiaan liittyen:
jokin aika sitten surffaillessa tuli esille mielenkiintoinen asia. Näitä 'Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksia' on perustettu samalla nimellä eri maihin ympäri maailmaa. En muista enää mistä huomasin jutun ja missä kaikissa maissa nimi oli sama. Oli niitä kuitenkin useampia maita. Käytännössä siis rokote yms. asioista vastaavia virastoja on uudelleennimetty samalla tavalla kuin Suomessa.

Kyse on Orwellin uuskielen puhdasoppisesta toteuttamisesta. Laitos, joka on kaikkein vahingollisin kansalaisten terveydelle, nimetään tavalla joka hälventää epäilyksiä motiiveista. Toisekseen on kyse siitä, että kun valhe on tarpeeksi suuri, kukaan ei epäile sitä. Onneksi nyt joku sentään.

Vastaava tilanne on esim. USAn 'sisäisen turvallisuuden viraston' kanssa. Laitos, joka suoltaa jatkuvasti kansalaisvapauksien heikennyksiä ja sähköistä valvontaa perusteettomien uhkakuvien varjolla, esiintyy nimellään rivikansalaisen suojelijana. Näitäkin turvallisuusvirastoja ollaan panemassa pystyyn joka puolelle. Vielä se on jäljellä, että armeijoiden esikunnat kautta maailman nimetään rakkausvirastoiksi.

Edelleen sama logiikka on käytössä elintarvikepuolella. USAn elintarvike'turvallisuus'virasto on läpikorruptoitunut ja hyväksynyt geenimanipuloidut tuotteet myyntiin härskisti lainsäädäntöä venyttäen. Tämä hyväksynnän saaminen USAssa oli välttämätön, jotta Monsanto pystyi aloittamaan maailmanvalloituksensa geenimuunneltujen siementensä kanssa.

Saamme lukea uutisista, että suuri osa USAn sotilaallisesta toiminnasta on siirtynyt yksityisten 'turvallisuusyritysten' käsiin. Osoittaa melko synkkää huumorintajua tituleerata näitä blackwatereita ym. nimellä, johon sisältyy sana 'turvallisuus.'

Johtopäätös: käännä mielessäsi virastojen nimet aina toisinpäin, niin olet aika lähellä totuutta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras 2,

"Vielä se on jäljellä, että armeijoiden esikunnat kautta maailman nimetään rakkausvirastoiksi."

Na jaa...ennen oli sotaministeriö ja sotavoimat, sitten se muuttui puolustusvoimiksi ja puolustusministeriöksi :D

On myös kriisinhallintaa, rauhanturvaamista jne ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras 2,

tarkoitat varmaan IANPHIa, jonka varapresidentti on Pekka Puska ja jonka sanotun IANPHIn toimintaa rahoittaa mm. Bill & Melinda Gates-säätiö, joiden pakkomielteet tunnetaan

http://www.ianphi.org/ (kohta who-we-are)

Vieras Yksi Vaan (nimimerkki)

THL on todella härskisti ottanut nimityksen "vihasivustot" kansalaisten nettifoorumeille. Wow miten raflaavaa.
Tuli muuten assosiaatio, oliko se Ronald Reagan, joka totesi, että vaarallisimmat 9 sanaa jotka voit kuulla ovat seuraavat:"I´m from the government and I´m here to help you".
Orwell oli mahtava visionääri ja hänen kirjansa on toteutumassa todella hätkähdyttävällä tavalla.
Muukin info, kuin virastojen nimet olisi varmaan välillä kääntää vastakohdakseen niin ollaan jotenkin totuutta lähellä.
Maailmanlaajuinen petos menossa?

Vieras 2 (nimimerkki)

Liikenne, erityisesti yksityisautoilu, on nyt otettu monin tavoin suurennuslasin alle. Liikkuminen halutaan valvotuksi, viranomaisten seurattavaksi. Se ei näköjään vielä riitä, että kaikilla on mukana kännykkä jonka voi paikallistaa. Eikä sekään, että nopeusvalvontakameroita ja liikennevalvontakameroita alkaa olla kaikilla pääteillä. Nyt halutaan toteuttaa autojen satelliittipaikannus ja laskutus joka kilometristä. Eikä ajatus ole hetkessä syntynyt. EU-mallisissä rekisterikilvissä on suunniteltu paikka mikrosirulle. Kun kilvet muutettiin, tämä myönnettiin viranomaisten taholta, mutta siruja ei vielä laitettu kilpiin. Siru 'keskustelisi' liikennevalvontatolppien kanssa. Tosin voi olla, että tässä ilmastossa niitä ei kilpiin tulekaan toimintahäiriöiden takia. Gps-seurantaan on ajateltu ihan omaa laitetta.

Kansasta 71% vastustaa ja vain 17% kannattaa valvontaa ja ruuhkamaksuja. Edes autottomat eivät kannata sitä. Silti virkamiehet vievät asiaa eteenpäin. Tämä 'ruuhkamaksu' laajenisi myöhemmin koskemaan kaikkea liikennettä.

Eräs sanomalehti uutisoi hiljattain, että tietyssä maakunnassa rikosten määrä kasvoi 40% kun nopeusvalvontatolppia lisättiin. Maakunnan tuottoisin yksittäinen tolppa sai kiinni viime vuonna 6592 liikennerikollista. Nämäkin ovat siis 'rikollisia' tilastoissa. Sitten voidaan sanoa, että rikollisuus on lisääntynyt ja valvontaa on lisättävä. Huono liikennekuri vaatii toimenpiteitä. Totuus: tolppien kautta on tullut esille ylinopeuksia, joita on ajettu saman verran maailman alusta ja joista suurin osa on vaarattomia pienehköjä ylityksiä sellaisissa olosuhteissa, joissa tuo 'ylinopeus' voi olla ihan sopiva nopeus. Joitakin törkeitä on tietysti seassa.

Tässäkin asiassa 'turvallisuutta' käytetään perusteluna kaikenkattavan valvontajärjestelmän luomiselle. Vertailun vuoksi: 70-luvulla Suomen väestö oli jotain 4 miljoonaa, autoja ja ajettuja kilometrejä paljon vähemmän ja silti liikenteessä kuoli jopa 2000 ihmistä vuodessa. Silloin oli vapaat nopeudet paljon pienemmillä teillä kuin nyt. Nykyisin kuolee alle 400 ihmistä vuodessa, tiet ovat ihan eri luokkaa, autot valtavan turvallisia entisaikaan verrattuna ja nopeusrajoitukset hyvin matalia autojen turvallisuuteen nähden. Ja ajettuja kilometrejä ja autoja on tuplasti tai triplasti. Suhteellinen kuolleisuus liikenteessä on n. kymmenesosa 70-luvusta. Näistäkin kuolemista saisi ainakin kolmanneksen pois viinan hintaa nostamalla ja myyntiä hankaloittamalla sekä alkolukoilla ja keskikaiteita rakentamalla. Nykyautoilla vain suora törmäys tappaa. Mutta näitähän viranomaiset eivät tee, koska silloin poistuisi 'turvallisuusongelma', jota tarvitaan valvontajärjestelmän perusteeksi.

Samaan aikaan on jälleen otettu esille yksi asiakirjauudistus. Tässäkin yksi newspeakin sana: 'uudistus'. Sillä luodaan mielikuvaa, että uusi versio on aina parempi kuin vanha. Oikea sana olisi joka asiassa 'muutos', koska muutos voi olla joko parempaan tai huonompaan päin. Asiakirja on ajokortti. Vallanhaltijoita raivostuttaa se, että ihmisillä on käytännössä elinikäinen henkilöpaperi, jota ei tarvitse uusia. Nyt ajetaan muutosta, että ajokortti on uusittava 5-15 vuoden välein kovaan hintaan. Samalla kun rahat otetaan pois, saadaan mahdollisuus tunkea uusiin myönnettäviin kortteihin aina lisää elektronisiä 'turvaelementtejä.' Samalla myöntämiskriteereitä voidaan pikku hiljaa kiristää ja päästään syynäämään ihmisten rekistereitä myöntämisen varjolla.

Ajokortti'uudistusta' on perusteltu sillä, että nykyisissä muovikorteissa on 'turvallisuuspuutteita', kortti ei ole 'turvallinen'. Sen voi kuulemma väärentää. Jokainen normaali ihminen tajuaa, että näitä kortteja ei väärennä muut kuin turvallisuuspalvelut itse. Toinen peruste oli aivan lapsellinen: ajokorttia haettaessa henkilöllisyyden tarkistaa autokoulu ja poliisi vain myöntää kortin. Tämä on nyt ongelma! Siihen tarvitaan kokonainen korttiuudistus! Muuttakoon sitten systeemiä niin, että autokoulu antaa poliisille todistuksen, että kyseinen ihminen on suorittanut koulun ja poliisi tarkistakoon henkilöllisyyden.

Samalla autokoulun tuntimäärävaatimuksia ja hintaa lisätään kaiken aikaa, mikä johtaa ihmisten liikkumisen vähentymiseen. Tätä on tehty jo pitkään eri ajoneuvoluokkien ja korttitasojen osalta, perusteena jälleen kerran 'turvallisuus.'

Anteeksi aiheen vaihtaminen, mutta en malttanut.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras 2,

käänsin juuri tämän:

Silmät taivaalla

Reuters) - Ogdenin kaupunki Utahissa, Yhdysvalloissa suunnittelee turvautuvansa tulevaisuudessa "blimpiin" valvontatoiminnassa. "Blimp" on miehittämätön, ilmassa leijuva alus, jossa on valvontakamerat. Kameroissa on myös yönäkö-kyky, ja alus on kykenevä toimittamaan reaaliaikaista dataa kaupunkilaisten toimista.

Alus on sotateknologian sovellus, ja nyt se aiotaan ottaa käyttöön valvontatoiminnassa. Yksi henkilö pystyy kauko-ohjaamaan alusta, mutta alus toimii myös ilman ohjausta siihen rakennetuilla ohjelmointiohjelmilla. "Blimp" on noin 52 jalkaa pitkä ja muodoltaan kapea. Alus toimii pattereilla ja pystyy lentämään 4-6 tunnin ajan kerrallaan. Aluksen huippunopeus on 40 mailia tunnissa, ja se on äänetön.

Alusta kehitellään Utah Center for Aeronautical Innovation and Design-osastolla Weberin yliopistolla.

http://www.reuters.com/article/2011/01/16/us-crime...

Vieras 2 (nimimerkki)

Tämä on jo vanha juttu, mutta USAssa on värvätty tuhansia rekkakuskeja sivutoimisiksi agenteiksi. Kuskien tehtävänä on tarkkailla liikennettä ja mitä tahansa huomiota herättävää. Esimerkiksi sellaisesta pitää tehdä ilmoitus, jos kuski havaitsee että tankkirekka liikkuu alueella, jossa sen ei kaiken järjen mukaan pitäisi liikkua.

Värvääjä saattoi olla sisäisen turvallisuuden virasto tai jokin laitos joka nyt kuuluu sen alaisuuteen. Asiasta oli uutinen jo ainakin 5 vuotta sitten mutta artikkeli on liian hyvässä tallessa. Liittyminen systeemiin oli kuskien puolelta vapaaehtoista. Kai siitä jotakin maksetaan. Tuon tyyppisillä toimeksiannoilla on taipumus laajentua koskemaan yhä laajempaa raportointia. Ei ole vaikea kuvitella, että pian rekkoihin asennetaan kameroita joista on reaaliaikainen yhteys johonkin valvomoon.

mun hattu meni (nimimerkki)

Mitä ihmettä kun mä katsoin ja äänestin iltalehden palstoil nuo prosentit oli toisin päin! Tottakai me järki ihmiset luotamme THL:ään. Puskasta pois parveilemaan. En koskaan usko teidän rasvapropaanianne tai ilmastomuutoksia. Niin ja perinteiseen netikettiinhän kuuluu että peikkoja ei ruokita vaan ne jätetään nääntymään... Ei ole hyviä tonttutapoja varpusia vaimentaa... Mä siis niin vihaan teitä kun syötätte tätä ihmisten tietoisuuteen, voisitte pitää nää jutut THL:stä siellä mihin ne ei kuulu! THL ei ole syypää lasten narkolepsiakuolemiin! Kuten ei mun syöpääkään, jos ne sen tekisivät ne rikkoisivat Hippovalaa ja osuuspankissa ei hipon murskaamista katsota hyvällä.

Toivottavasti kuolet rokottamattomuuteesi. Ehkä argumentoinnin aukkoisuus alkaa sitten aueta. Ei tarttis pyörittää pplogia paskasta. Salaliitto salaliitto salaliitto, nii nii ainahan niitä on ollut. Mut jos kolme on kuusi niin miksi salailla sitä?

tripale (nimimerkki)

Mitä tämä on?

Miksi näin?

http://www2.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/helsingin......

Eli eurovirkamiesten lapset KAIKKI samaan kouluun. Salaseuraan kasvattamista. Iskostamista, eli indoktrinaatiota.

Tuosta koulustako tulevat sitten meidän tulevat hallitsijamme?

Kuka tuon maksaa?

"osalta peritään lukukausimaksuja"

Miltä osalta? Siltä osalta jonka isä ei ole vapaamuurari tai vastaava?

Mitä tällä saavutetaan?

Eriarvoisuutta.

Tällainen kehitys on saatava loppumaan.

Ps. miksi tuossa alareunassa vilistää jatkuvasti **.**.facebook.com , mitä erinäisimmissä muodoissaan. Kiidätetäänkö nämä keskustelut suoraan suckkerin arkistoihin vai mistä on kyse? EN kuulu facebookiin, enkä tule kuulumaankaan, silti tiluttaa ja pingailee siihen suuntaan. Noista jutuista en paljoakaan tiedä, joten miksi?

Julia (nimimerkki)

En saanut toimimaan laittamaasi linkkiä, mutta googlen kautta pääsin http://www2.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/helsingin...

Omituista minun mielestä ja löysin toisen artikkelin vuodelta 2007, jossa sanotaan, että se on kemikaaliviraston työntekijöiden lapsille perustettu koulu. ihmetyttää kyllä.. miks kemikaaliviraston työntekijöiden lapset tarvitsevat oman koulun?? ja että Suomi on sitoutunut perustamaan sellaisen ja pitää sitä kunnia-asiana ja se maksaa 10 miljoonaa..
Mietin vaan, että ja kuka tämmöset koulut maksaa?? Luultavasti ja tietenkin veronmaksajat maksaa vaikkei tiedäkkään maksavansa. Näinhän nämä menee..

http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Eurooppa-koulu...

tripale (nimimerkki)

Johtuuko se meistä vastarannankiiskeistä että asioita ainakin ollaan tutkivinaan?

Kun sikavauhko ensimmäisen kerran alkoi, aika moni meistä leimattiin jopa kollektiivisesti hulluiksi, foliopäähineisiin kuuluviksi, ilonpilaajiksi, valehtelijoiksi, hipeiksi, vasureiksi ja ties miksi negatiiviseksi joutolaumaksi.

Vielä silloin kun yritin hs:n sivuille kirjoitella kritiikkiä, monikin valtiopropagandisti (lie) uhosi pyytävänsä anteeksi jos aihetta ilmenee ja uhkasi jopa häkin heilahtelulla jos piikit jäävät meidän takiamme ottamatta. Ei ole soria kuulunut eikä häkki heilunut.

En kaipaa mitään anteeksipyyntöjä ja enkä pelkää sitä toistakaan uhkausta. Siinähän uhoavat. Pelotonta ei voi pelotella.

tripale (nimimerkki)

Kaksoisajattelu:

"Aloitamme yhteistoimintaneuvottelut" = "aloitamme POTKUJEN antamisen".

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitos" = "sairauden ja pahoinvoinnin laitos"

"talouskasvu tuo hyvinvointia kaikille" = "talouskasvu tuo hyvinvointia harvoille"

Sota on rauhaa

Tietämättömyys on voimaa

Vapaus on orjuutta-------> vapauspuolueen pari jamppaa kannattaa ainakin mielipiteistään päätellen.

Raakuus on empatiaa

Vieras (nimimerkki)

Tripale kantsis mennä filosofiseen tiedekuntaa proffaksi!

Aakoo (nimimerkki)

Eikös tuo Eurooppa-koulu tarkoita sitä, että jos vanhemmat ovat Euvostoliiton palveluksessa, esim. vaikkapa italialaisia, järjestää Suomi euvostoliiton normien ja säädösten mukaisen aivopesun (=koulu) heidän lapsilleen.

tripale (nimimerkki)

Julia:

Joo mie sähellän välil noihen linkkilöihen kanssa, mut hyvä et ehit toimivan. Me maksamme läskinkissain viulut, kysymäti toki.

viimeisin vieras:

En taho!
On muutenkin virikettä ja puuhaa elämässä.

Haluan ajatella ilman minkään valtakunnan indoktrinaatiolaitoksia, jollaisissa olen toki osan elämästäni, kuten kaikki muutkin, joutunut viettämään. Ja jos kukaan ei kuuntele niin voihan aina puhua vaikka kiville tai puille.

Onhan se nyt todellisuudessa kyseenalaista määritellä VANHEMPIEN MERIITIN, ja meriitittömän ollessa kyseessä, AMMATIN perusteella heidän lapsensa tulevaisuutta! Eikä muutenkaan isin tai äitykän tittelin perusteella. Tehkööt jokainen itse elämänsä orkestroinnit! Niin ne tosikyvyt pintautuvat ihmisestä.

JOS tässä olisi perusteena noiden lasten erikoislahjojen tai potentiaalin perusteella toimiminen( kuten mm. musiikkikoulut jne.), tilanne näyttäisi siedettävältä. Nyt peruste on vanhempien ammatti. Ammatti josta on logiikka ja empatia kaukana( hanhenmunadirektiivit jne.)Tämähän on mielipuolisuutta parhaimmillaan! Vanhemmalle siis annetaan oikeus määrätä lapsensa tulevaisuus, vähintään tiettyyn pisteeseen. SE on aivopesua. Ei paljoa eroa siitä mitä nämä psykoottisimmat pääuskonnot tekevät. Eikä siitä kuinka eräillä suvuilla on, jokin omiin pelisääntöihinsä perustuva oikeus paisua vuosisadasta toiseen, sillä seurauksella että henkilö R voi sanoa, " minun lapsenlapsenlapsenlapseni saa nämä 15000 hehtaaria maata ja avaimen hikisten ukkojen kultapossukerhoon sitten joskus kun syntyy".

Tällainen toiminta on kuin pehmustettujen huoneiden asukkaiden, harhaisista mielistä siinnyt skeema, jolle ei perusteita löydy!

Valitettavasti myös nuo lapset siitä kärsivät. He saavat tyystin väärän käsityksen kokonaisuudesta. Siinä koulussa ei kysymystä "missä faijas on töissä?", tarvitse ilmoille heitellä. Luuleeko joku että se on ainoa kysymys mikä katsotaan itsestäänselväksi?

illan jatkoja.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

THL:n ylilääkäri Sunnuntaisuomalaisessa:
Lasten sikapiikki oli ehkä virhe
A A 30.1.2011 06:45
Kristiina Viitanen

THL:n ylilääkäri Terhi Kilpi myöntää, että 5–20-vuotiaat lapset ja nuoret olisi ehkä pitänyt jättää rokottamatta sikainfluenssaa vastaan. Nyt on olemassa vakavan haittavaikutuksen epäily, jota ei vuosi sitten päätöksiä tehtäessä tiedetty.

– Vuosi sitten oli vallalla tieto, että sikainfluenssa on vaarallinen juuri nuorille. Silloin ei ollut vielä aihetta epäillä rokotteeseen liittyvän vakavia haittavaikutuksia, Kilpi perustelee.

Toisaalta yhä tiedetään, että influenssapandemiavirukset ovat aluksi tavallista vaarallisempia juuri lapsille ja nuorille.

– Britanniassa on parhaillaan käynnissä vakava sikainfluenssaepidemia, johon on jo kuollut parisataa ihmistä. Heistä parikymmentä on lapsia. Kausi-influenssarokote on paikoin loppunut, joten sikainfluenssarokote Pandemrix on otettu uudestaan käyttöön. Vaikeissa tilanteissa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, Kilpi korostaa.

Vielä ei kukaan tiedä, miksi narkolepsiaa esiintyy juuri Suomessa, kun samaa rokotetta käyttäneessä Kanadassa on vain kaksi sairastunutta. Suomen lisäksi narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välistä yhteyttä on havaittu myös Ruotsissa ja Islannissa.

– Mikä yhteinen tekijä tai tekijöiden yhdistelmä on näillä kolmella maalla, jollaista ei muualla ole? Kilpi ihmettelee.

THL julkaisee ensi viikon tiistaina väliraportin, jossa selvitetään narkolepsian, sikainfluenssan ja sikainfluenssarokotteen välisiä yhteyksiä.

http://webcache.googleusercontent.com/search?clien... eli "huomisen Savon Sanomat"

sinkd. (nimimerkki)

"ehkä" Heh

Ja miksi 5-20 vuotiaille. Mites alle viisi vuotiaat, senkö takia heitä saisi rokottaa koska nyt ei vielä ole ilmennyt mitään neurologisia häiriöitä heidän ikäisillään. Tai raskaana tuolloin olleiden lapsilla.
Onkohan noissakin ryhmissä tulossa vielä isompi nousu autoimmuunisairauksissa kunhan vähän kasvavat :(

Veli II (nimimerkki)

Muut kuin GlaxoSmithKlinen rokote ei näytä liittyvän narkolepsiaan. Keskeinen ero muiden rokotteiden välillä on GSK:n adjuvantti.

– Vuosi sitten oli vallalla tieto, että sikainfluenssa on vaarallinen juuri nuorille. Silloin ei ollut vielä aihetta epäillä rokotteeseen liittyvän vakavia haittavaikutuksia, Kilpi perustelee.

Syyt narkolepsian puhkeamiseen rokotuksen yhteydessä voi olla yllättävän monitahoisia, mutta jos käytetään rokotteita tai adjuvanttia joita ei ole testattu lapsille, on otettu tietoinen riski.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Patient UK http://news.patient.co.uk/newspaper.asp?ss=10&pc=2...
eli kuolleita on 15, ei parisataa.

Mistä ihmeestä Kilpi repi tuon parisataa kuollutta?

Näinkö THL:ssa tehdään tilastoja?

routa (nimimerkki)

Onhan se parisataa paremman kuuloinen Kilven kannalta kuin 15. Rupeis tuntuun rokotus siinä vaiheessa turhuudelta ja naurettavuudelta, kun haitat kääntyy hyötyjä suuremmiksi.. vaikka senhän nyt tajuaa kaikki. Tosiaan, mitkä on ne oikeet tilastot? Ja eikö kukaan ynnää keskenmenotilastoja Suomesta?

Pohjoisia maita tosiaan nämä narkolepsiamaat. Miten Norja?

Veli II (nimimerkki)

Mistä ihmeestä Kilpi repi tuon parisataa kuollutta?

Voi myös kysyä, että mistä Pekka Puska sai laskettua ennen influenssan alkamista, että kuolleita saattaa tulla tuhansia. Vai oliko kyseessä hysterian lietsominen ihmiseltä jonka ei siihen pitäisi syyllistyä?

THL:n tieteellistä osaamista on viimeaikoina aika paljon kyseenalaistettu.

Suomalainen 1 (nimimerkki)

Yksi mahdollinen lähde on GSK. :)
On hyvä muistaa Belgiassa toimivan ruotsalaisen yleislääketieteen erikoislääkärin oikeuden edessä julkistamat Ranskasta saamansa sikäläistä rokotevalmistajan ja valtiollisen elimen välistä sopimusta, (jonka puolalainen versio puolalaisten terveysministerin käyttämien juristien mukaan oli laiton yli 20+ kohdassa,) raottavat kännykkäkamerakuvat:

* rokottamissopimuksessa kaikki nykyinen ja tuleva vastuu siirrettiin potilaalle, ja todettiin ettei lääkintähenkilökuntaakaan voi syyttää mistään ja että kysymyksessä oli laaja rokotekokeilu.
* valmistaja pidätti toimitussopimuksessa kaiken haittavaikutusten keräämisen ja niistä tiedottamisen tai tiedottamisesta kieltäytymisen itselleen.

Herää kysymys tulleeko Jonkan aherruksesta villoja mikäli ko. suomalaista sopimusta ei oikeudessa laittomana avata?

Vieras Yksi Vaan (nimimerkki)

Terhi Kilpi myöntää - onkohan tässä enne tulevasta eli sen salaisen kansion paljastumisesta, joka tehtiin rokotteen ostamisessa.
Monet maathan eivät rokottaneet lapsia ja raskaana olevia.
Nähtäväksi jää

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Katsoin Kanadan terveysviranomaisten sivuilta ja asia oli kuten muistin, Kanada ei käyttänyt samaa rokotetta kuten Savon Sanomien uutinen väittää.

Kanada käytti raskaana oleville ja lapsille adjuvantitonta rokotetta kun taas Suomi ja Ruotsi käyttivät adjuvantillista rokotetta + Kanadan rokote oli Arepanrix, ei Pandemrix. Valmistaja on kyllä sama.

http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/faq/f...

tripale (nimimerkki)

Oisko se yhteinen tekijä alle 10 miljuunaa koekaniinia( Islanti 3 M , Suomi 5 M ,Ruotsi 9 M) ja kylmä talvi-----> Todennäköisyys koemyrkkyjen haihtumisesta ns. lumien mukana? JUURI sopivan kokoiset koeyhteisöt. Tämä on yksi syy luulen. Matematic.

http://www.cbsnews.com/stories/2010/12/29/60minute...

Glaxo bad medicine, bakteereita napeissa, liian vahvoja tai heikkoja nappiloita jne.

Näitä tipahtelee, en kuitenkaan täysin "killillään" tuon cbs:n uutimia nieleksi.

Aina vedetään johonkin suuntaan, mutta voi olla puhtaatkin tarkoitusperät.

sinkd. (nimimerkki)

http://www.davidicke.com/headlines/44164-david-ick...

Noissakin videoissa taas mainitaan juttu minkä olen ennenkin kuullut että juuris skandinaavisilla sinisilmäiset vaaleilla ja vihreä silmäisillä punapäillä olisi joku erityinen geeni tai entsyymi tai joku jostaan ollaan erityisen kiinnostuneita testauksen osalta.
Asiasta taisi olla siinä videossa jossa niillä ruotsalaiskaksosilla oli ihmevoimat kun juoksivat päin liikennettä jenkeissä. Ja toinen kävi sitten myöhemmin vielä surmaamassa jonkun randomtyypin.

Me taidetaan olla suuri koekaniinilaboratoorio koko Pohjoismaat...

sinkd. (nimimerkki)

eli se geeni saa meidät olemaan enemmän herkemmin kaikelle aivopesulle, elektromagneettiselle häirinnälle ym

sinkd. (nimimerkki)

tuohon labrajuttuun niin kun enemmän miettiin niin missähän on ollut eniten p*skimmat ravintosuositukset, ei rasvaa, ei D-vitamiinia, no meillä, katsotaan miten kansa tapetaan mahdollisimman tehokkaasti, niin ja keille ensimmäisinä lykättiin E10-bensa testaukseen Euroopan vanhimmalla autokannalla, meille. Jokin ei nyt täsmää

repe (nimimerkki)

Myös saksalaaiset ovat angloamerikkalaisen eliitin uhka ja heitä vastaan on ehkä jokin uskonnollinne kirous julistettu. Maanpettureista koottu eliitti eli huippupoliitikot ja korkeat virkamiehet ja tarpeellinen osa väkivaltakoneistoa saivat eri piikin kuin muut. Muut saivat suomalaisten tavoin nanopandemrixin.

sinkd. (nimimerkki)

olet oikeassa, saksalaiset ovat saaneet kyllä oman osansa... ikuinen syyllisyys ainakin

tripale (nimimerkki)

Lisäyksenä. Juuri sopivan kokoiset maat levittää sunnuntaikappaleet jakeluun.

Puupää (nimimerkki)

Jonkun kannattaisi käydä testauttamassa päänsä vaikkapa tietokonetomografialla, niin näkisimme mitä kaikkea sieltä löytyy. Voisi tulla passitus Lapinlahteen tai Hesperiaan.

sinkd. (nimimerkki)

Tai matkustaa jenkkeihin niin sais kokovartaloskannauksen ihan lentokentällä :)

tripale (nimimerkki)

Erästä henkilöä kutsutaan täällä Jonkuksi.

Hänellä menee varsin hyvin.

Paljonko on muuten jonkun verran? ehkä noin 3,5?

sinkd. (nimimerkki)

3,5? No siinä tapauksessa kyseessä on Loch Nessin hirviö

Espoo Calls (nimimerkki)

Terhi Kilpi on yksi Suomen vaarallisimmista ihmisistä. Hänen takiaan on kymmenet ellei sadat lapset menettäneet elämänsä narkolepsialle, joka on parantumaton sairaus.

Jos eläisimme 2 000 kilometriä etelämpänä olisi Kilpi ja Pekka Puska viety torille roikkumaan jo aikoja sitten.

Suomessa ?

No, palkitaan heidät hyvästä työstä rokotetehtailijoiden hyväksi.

Vieras (nimimerkki)

"No, palkitaan heidät hyvästä työstä rokotetehtailijoiden hyväksi."

mm.Kainuun hallintokokeilun myötä palkittiin neuvoksen arvonimellä
"Kansan Tahto" -johtaja suoritamastaan asukkaiden kusettamisesta systeemin hyväksi.

Hallintokokeilua alettiin kehumaan. Ennenkuin oli edes kunnolla alkanutkaan.
Tehdään systeemin tarvitsemaa tutkimusta ja nämäkin palkittaneen. Ellei ole jo palkittu?

ja Ville-poika Kajaanista heittää läppää nettiin tänäaikana jonninjoutavista asioista

Vieras (nimimerkki)
vieras (nimimerkki)

Hyvällä asialla taas Riikka. Otan yhteyttä pian.

T: Fani

Vieras (nimimerkki)

olisikohan aika Suomessakin lähteä kaduille ?

Tässä nyt muutama hyvä syy:

- lapioidaan kymmeniä miljardeja yksityisille pankkiireille
- rokotteet sairastuttavat lapsemme
- itsenäisyys mennyt EU;n myötä
- olemme eu:n myötä kommunistisessa diktatuurissa
- suomi ei tuota enään mitään, tehtaat on siirretty Kiinaan ja muualle maailmaa
- rahajärjestelmämme on täysi kusetus, Ponzi-huijaus

TORILLA TAVATAAN !

sinkd. (nimimerkki)

Siel on niin pirun kylmä

EC (nimimerkki)

sinkdt: Odota kun rahat on valtion kassasta loppu, ja 1 000 000 työtöntä lähtee vaatimaan ruokaa. Sit ei ole enään niin kylmä.

Tosin silloin olemme jo Eurostoliiton osavaltio, ja kokoomuksen nukkehallitsijat ovat jo palkintoviroissaan Brysselissä laskemassa eläkerahojaan...

Vieras (nimimerkki)

Puolustaa kansalaisten etuja, vai allekirjoittaa lääketehtaille mieluisia sopimuksia ?

Tälläista pohti Puolan terveysministeri (Suomeksi tekstitettynä)

http://www.youtube.com/watch?v=wXORkXBSNdQ&feature...

Veikkaan, että Suomessa ei kertaakaan ministerillä edes käynyt mielessä kansalaisten etu tai turvallisuus.

Miia (nimimerkki)

Viime viikolla tuli lapselle kutsu rokotustutkimukseen, nyt olisi tarjolla Baxterin H5N1 -rokotetta kokeiluun. Jotenkin ällistyttävää, että nämä "tutkijat" jatkavat kuin ei mitään olisi tapahtunut.
Uutta piikkiä kehiin, ennenkuin edellisenkään aiheuttamat uhrit on ehditty laskea.
Toivottavast vanhemmilta löytyy viisautta jättää tämä koe väliin.

augoiedes simplicus (nimimerkki)

Kävin muuten juuri katsomassa Fass:in sivuilta Pandermixin rokoteinformaatiota ja huomasin että H5N1 rokotteet, GSK:n sekä Baxterin ovat poistettu tuotevalikoimasta. Nedanstående läkemedel tillhandahålls närvarande ej.
Ainoastaa H1N1 rokotetta on saatavissa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Miia,

kannattanee jättää tosiaan ne Baxterin tuotteet väliin kun edelliset erät olivat saastuneita. Viittaan tuohon kuuluisaan 72 kg tappavaan erään.

Vieras (nimimerkki)

Kansalaisten on syytä ottaa vakavasti riskit, jotka liittyvät lääketehtaiden häikäilemättömyyteen ja hallitusten korruptioon. Kaikki jossa on sana "hallitusten välinen" vaikuttaa negatiivisen eliitin työrukkaselta. HVK ja IPCC esimerkkeinä, ajavat valheiden avulla NWO agendaa, mutta ilmastonmuutos on peruttu:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Cl...

Ilman korruptoituneita hallituksia maailmanlaajuista rikollisagendaa ei voi ajaa. Maailmanlaajuisena kauppapaikkana hallitukset ovat mitä parhain taho myydä esim. testaamattomia rokotteita ilman vastuuta

EC (nimimerkki)

Tässä on selitetty ekan 15 min aikana mitä arabimaailmassa nyt tapahtuu

http://www.youtube.com/watch?v=yTbdnNgqfs8

uurija (nimimerkki)

Tunisian, Egyptin kriisi, tahallinen vallankaappaus?

Poliisit Egyptissä on komennettu maan alle, koska vallanpitäjät haluavat ryöstelyn ja kaaoksen kasvavan, sanoi ruotsalaisasiantuntija eilen SVT Worldin Rapport -lähetyksessä.

Egyptissä levottomuudet eivät ole levinneet koko maahan, koska kansalaisten enemmistö, keskiluokka ja köyhät eivät halua levottomuuksia, sillä ne vievät heiltä elinmahdollisuudet.

http://aangirfan.blogspot.com
On 29 January 2011, Hamad Subani wrote: "Tunisia & Egypt: Manufactured Crisis? "

Hamad Subani looks at some history:

1. During World War I, it was the British who organised the Arab revolts.

The British did this in order to break up the Turkish Ottoman Empire, which controlled most of the Middle East.

(This Turkish empire included Palestine and oil rich Iraq, both of which certain British leaders wanted to control.)

2. The Western powers decided which families were to be the nominal rulers of the Arab countries.

"The rulers of Jordan now exclusively marry into Western ruling elite. Libya has ... close secret ties with the British ruling elite."

(There is a suggestion of a link to Lockerbie -Are Tunisia and Egypt facing real unrest or a manufactured crisis? )

3. The present unrest "is very region-specific.

"It does not seem to be spreading to places ... which are already under the thumb of the Powers That Be."

4. "There is the case of German/Swedish snipers/hunters being caught in Tunisia."

5. "The Western media appears to be magnifying the crisis."

Egyptians by upyernoz

6. "Mohamed ElBaradei is already being touted as a new leader for Egypt.

"ElBaradei is a trustee of the International Crisis Group.

"Another board member of this group is Zbigniew Brzezinski.

"George Soros sits on the executive committee."

Alexandria by ayman6681

7. The Iranian Revolution of 1970 was "on the lines of an Islamicized French Revolution (mob rule, executions, secret courts, destruction and displacement of the former ruling class etc.)

"The revolutionaries managed to create a powerful police state that now spearheads the clash of civilizations rhetoric prescribed by the Powers That Be.

"The secret ties of the Western ruling elite with some of the revolutionaries has been documented."

Little did Mossadegh and the Shah know that "the Powers That Be saw them only as temporary placeholders until Iran was consolidated under a new regime that was to play a critical role in advancing the 'Clash of Civilizations' agenda."

Reza Shah "turned over the police, intelligence and economic affairs of his country to his Western 'friends' who promptly set out to use them to create the conditions necessary for the revolution..." (See also: aangirfan: The Shah of Iran was toppled by the CIA and MI6?)
Cairo by nadeem_london

8. In 1970, 'an opportunist', Anwar Sadat, became President of Egypt.

In 1977, Sadat 'naively' opened up Egypt’s economy to the West.

"The World Bank moved in, insisting that he remove subsidies on food...

"What followed were the Bread Riots in which 800 Egyptians were killed and Sadat was almost overthrown..."

Sadat was assassinated in 1981.

"There were certain secretive and shadowy elements who coordinated the assassination..."

Vieras 2 (nimimerkki)

Egyptin tapahtumien kautta mieleen hahmottui kokonaiskuva siitä, mitä mahdollisesti on tapahtumassa laajemmin koko alueella.

Kesällä 2008 perustettiin Välimeren Unioni. Siihen kuuluu kaikkiaan 43 jäsenmaata: kaikki EU-maat ja 16 Välimeren seudun maata. Voi olla että osa on määritelty tarkkailijajäseniksi ja varsinaisia jäseniä on vähemmän. EU:lla oli aiemmin ja ehkä vieläkin Välimeren ulottuvuus -ohjelma, jonka perustalle unioni perustettiin. Unionia sanotaan Sarcozyn lapseksi, koska hän ryhtyi ajamaan sen perustamista 2007. Sarcozysta tiedetään minkä sortin mies hän on. Herää kysymys, miksi piti perustaa yhteisö, joka kulkee peräti unionin nimellä ja on osittain päällekkäinen EU:n kanssa. Yhteistyöohjelma EU:lla oli jo olemassa ja puolet tämän uuden unionin jäsenistä kuuluu omaan yhteisöönsä eli arabiliittoon. Ja osa vielä Afrikan Unioniin. Tuntuu asioiden sotkemiselta perustaa tällainen unioni. Sen päämaja on Barcelonassa mutta toiminta on ollut käytännössä olematonta. Jo aiemmin haiskahti siltä että instituutio on perustettu tulevia tarpeita varten. Nyt Egyptin tapahtumien vuoksi VU:n jordanialainen nokkamies on päättänyt erota.

Katsotaanpa mitkä maat ovat EU:n pahimpia velkakriisimaita: Kreikka, Italia, Espanja, Portugali. Irlanti on sattumana seassa. Miten ne ovat päässeet velkaantumaan näin pahasti? Maailman johtavien pankkien myötävaikutuksella. Eivät pankkien ylimmät johtajat ihan tyhmiä ole. Jo velkoja myönnettäessä tämä porukka tiesi, että edessä tulee olemaan mahdoton tilanne. Ylivelkaantuneiden maiden talouksien haltuunotto tavalla tai toisella.

El Baradei taas on jäsenenä ICG:ssä ja Soroksen kaveri. Sekä Baradeilla että Sarcozylla on kytkennät maailman pankkipiireihin.

Pelkän päättelyn kautta näyttää siltä, että Välimeren unionia perustettaessa oli jo tiedossa EU:n eteläisten maiden tuleva velkakriisi. Mahdollisesti myös euron hajoaminen/jakaantuminen, mikä on vielä edessä. Jopa nykyisen tyyppisen EU:n hajoaminen on ehkä käsitetty tosiasiaksi tai jopa tavoitteeksi, riippuu mitä on ajateltu tilalle. Kun euro jakaantuu, näille eteläisille maille muodostetaan uusi valuutta, 'paska-euro.' Valuutta-alue vaan jää pienemmäksi kuin isot pojat haluavat. Ja samalla on halu luoda Välimeren alueelle vahva unioni. Myös Turkin kysymys hoituu näppärästi VU:n kautta.

Nyt on meneillään prosessi, jossa Pohjois-Afrikan maita laitetaan unionikuntoon. Vahvat hallitsijat poistetaan ja tilalle tuodaan heikot länsimieliset hallitukset jotka avaavat taloudet ja integroituvat alueelliseen unioniin ja valuuttaan, joka pian perustetaan.

Pitää muistaa sekin mahdollisuus, että nykytyyppisen EU:n säilyminen ei välttämättä ole taustaryhmien tavoite. EU on yksi liittovaltiokokeilu muiden joukossa ja niitähän on nähty. Heillä on tavoitteena maailmanliittovaltio ja -valuutta. Kun sitä tavoitetta lähestytään, voi olla tarkoituksenmukaista, että joitakin rakennelmia pilkotaan vähän pienemmiksi, ja sulautetaan kokonaisuuteen toisessa muodossa. On mahdollista, että EU:n annetaan tarkoituksella hajota kahteen tai kolmeen osaan. Jos suunnitelma on tuo, että EU:n Välimeren maat suuntautuvat etelän suuntaan, voisi jäljelle jäädä Keski-Euroopan EU ja ehkä joku pohjoisten maiden ryhmä. Pelkkä teoria tietysti.

Myös Nato on hiljattain aktivoitunut Välimeri-kysymyksessä. Siellä on perustettu tätä aluetta koskeva ohjelma, johon kuuluu Afrikan maita etelämpääkin, jopa Nigeriaa ja Keniaa myöten. Kun samaa leveyspiiriä katsotaan itäänpäin, niin joku vuosi sitten perustettiin Persianlahden unioni. Ja Somalian-Djiboutin kapeikkoa otetaan haltuun merirosvojahdin varjolla. Dubain mielettömät rakennushankkeet tunnetaan, tuntuu että paikkaa rakennetaan jotakin erityistä tarkoitusta varten. Kaupungin ihmeet on rakennettu velkarahalla ja tämäkin emiirikunta kaatunee vielä pankkiirien syliin ja haltuun. Eikä vahingossa. Jotakin paikan tulevaisuudesta kertoo maailmankartan muotoon rakennettu keinosaaristo ja se, että kaupungin uudelle lentokentälle annettiin nimeksi Dubai World Central Airport. Näinhän se on jos maailmankarttaa katsoo. Kentälle rakennettiin kapasiteettia kaksi kertaa Heathrow:n verran. Turismi ei ole ollut mielessä, vaan jonkinlaista pääkaupungin roolia paikalle on ajateltu. Kunhan USA kaatuu ja valtatasapaino siirtyy. Mm. Halliburtonin pääkonttori on jo siirretty Dubaihin.

Muutama linkki Välimeren unionista:

http://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_the_Mediter...
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&...
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7504214.stm
http://www.semide.net/initiatives/mediterranean-union
http://www.csmonitor.com/2007/0824/p07s02-woeu.html
http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
http://euobserver.com/9/31706

Vieras 2 (nimimerkki)

Egyptin tapahtumien kautta mieleen hahmottui kokonaiskuva siitä, mitä mahdollisesti on tapahtumassa laajemmin koko alueella.

Kesällä 2008 perustettiin Välimeren Unioni. Siihen kuuluu kaikkiaan 43 jäsenmaata: kaikki EU-maat ja 16 Välimeren seudun maata. Voi olla että osa on määritelty tarkkailijajäseniksi ja varsinaisia jäseniä on vähemmän. EU:lla oli aiemmin ja ehkä vieläkin Välimeren ulottuvuus -ohjelma, jonka perustalle unioni perustettiin. Unionia sanotaan Sarcozyn lapseksi, koska hän ryhtyi ajamaan sen perustamista 2007. Sarcozysta tiedetään minkä sortin mies hän on. Herää kysymys, miksi piti perustaa yhteisö, joka kulkee peräti unionin nimellä ja on osittain päällekkäinen EU:n kanssa. Yhteistyöohjelma EU:lla oli jo olemassa ja puolet tämän uuden unionin jäsenistä kuuluu omaan yhteisöönsä eli arabiliittoon. Ja osa vielä Afrikan Unioniin. Tuntuu asioiden sotkemiselta perustaa tällainen unioni. Sen päämaja on Barcelonassa mutta toiminta on ollut käytännössä olematonta. Jo aiemmin haiskahti siltä että instituutio on perustettu tulevia tarpeita varten. Nyt Egyptin tapahtumien vuoksi VU:n jordanialainen nokkamies on päättänyt erota.

Katsotaanpa mitkä maat ovat EU:n pahimpia velkakriisimaita: Kreikka, Italia, Espanja, Portugali. Irlanti on sattumana seassa. Miten ne ovat päässeet velkaantumaan näin pahasti? Maailman johtavien pankkien myötävaikutuksella. Eivät pankkien ylimmät johtajat ihan tyhmiä ole. Jo velkoja myönnettäessä tämä porukka tiesi, että edessä tulee olemaan mahdoton tilanne. Ylivelkaantuneiden maiden talouksien haltuunotto tavalla tai toisella.

El Baradei taas on jäsenenä ICG:ssä ja Soroksen kaveri. Sekä Baradeilla että Sarcozylla on kytkennät maailman pankkipiireihin.

Pelkän päättelyn kautta näyttää siltä, että Välimeren unionia perustettaessa oli jo tiedossa EU:n eteläisten maiden tuleva velkakriisi. Mahdollisesti myös euron hajoaminen/jakaantuminen, mikä on vielä edessä. Jopa nykyisen tyyppisen EU:n hajoaminen on ehkä käsitetty tosiasiaksi tai jopa tavoitteeksi, riippuu mitä on ajateltu tilalle. Kun euro jakaantuu, näille eteläisille maille muodostetaan uusi valuutta, 'paska-euro.' Valuutta-alue vaan jää pienemmäksi kuin isot pojat haluavat. Ja samalla on halu luoda Välimeren alueelle vahva unioni. Myös Turkin kysymys hoituu näppärästi VU:n kautta.

Nyt on meneillään prosessi, jossa Pohjois-Afrikan maita laitetaan unionikuntoon. Vahvat hallitsijat poistetaan ja tilalle tuodaan heikot länsimieliset hallitukset jotka avaavat taloudet ja integroituvat alueelliseen unioniin ja valuuttaan, joka pian perustetaan.

Pitää muistaa sekin mahdollisuus, että nykytyyppisen EU:n säilyminen ei välttämättä ole taustaryhmien tavoite. EU on yksi liittovaltiokokeilu muiden joukossa ja niitähän on nähty. Heillä on tavoitteena maailmanliittovaltio ja -valuutta. Kun sitä tavoitetta lähestytään, voi olla tarkoituksenmukaista, että joitakin rakennelmia pilkotaan vähän pienemmiksi, ja sulautetaan kokonaisuuteen toisessa muodossa. On mahdollista, että EU:n annetaan tarkoituksella hajota kahteen tai kolmeen osaan. Jos suunnitelma on tuo, että EU:n Välimeren maat suuntautuvat etelän suuntaan, voisi jäljelle jäädä Keski-Euroopan EU ja ehkä joku pohjoisten maiden ryhmä. Pelkkä teoria tietysti.

Myös Nato on hiljattain aktivoitunut Välimeri-kysymyksessä. Siellä on perustettu tätä aluetta koskeva ohjelma, johon kuuluu Afrikan maita etelämpääkin, jopa Nigeriaa ja Keniaa myöten. Kun samaa leveyspiiriä katsotaan itäänpäin, niin joku vuosi sitten perustettiin Persianlahden unioni. Ja Somalian-Djiboutin kapeikkoa otetaan haltuun merirosvojahdin varjolla. Dubain mielettömät rakennushankkeet tunnetaan, tuntuu että paikkaa rakennetaan jotakin erityistä tarkoitusta varten. Kaupungin ihmeet on rakennettu velkarahalla ja tämäkin emiirikunta kaatunee vielä pankkiirien syliin ja haltuun. Eikä vahingossa. Jotakin paikan tulevaisuudesta kertoo maailmankartan muotoon rakennettu keinosaaristo ja se, että kaupungin uudelle lentokentälle annettiin nimeksi Dubai World Central Airport. Näinhän se on jos maailmankarttaa katsoo. Kentälle rakennettiin kapasiteettia kaksi kertaa Heathrow:n verran. Turismi ei ole ollut mielessä, vaan jonkinlaista pääkaupungin roolia paikalle on ajateltu. Kunhan USA kaatuu ja valtatasapaino siirtyy. Mm. Halliburtonin pääkonttori on jo siirretty Dubaihin.

Muutama linkki Välimeren unionista:

http://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_the_Mediter...
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&...
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7504214.stm
http://www.semide.net/initiatives/mediterranean-union
http://www.csmonitor.com/2007/0824/p07s02-woeu.html
http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
http://euobserver.com/9/31706

Vieras (nimimerkki)

Glaxon lääkkeet hyvin kyseenalaisia.
"Perheenisä väittää: ”Lääke teki minusta homoseksiriippuvaisen”
Aamulehti

Ranskalainen kahden lapsen perheenisä väittää, että hänen Parkinsonin tautiinsa määrätty lääke teki miehestä homoseksi- ja peliriippuvaisen. Mies on haastanut englantilaisen lääkeyhtiön oikeuteen.

51-vuotiaan miehen asianajajat väittävät, että miehen käytös muuttui radikaalisti sen jälkeen, kun hän alkoi käyttää lääkettä vuonna 2003.

Naimisissa oleva mies sanoo, että hän on yrittänyt itsemurhaa kolme kertaa. Hän on menettänyt perheen säästöt uhkapeleissä ja lisäksi hän on varastanut pystyäkseen jatkamaan pelaamistaan.

Uhkapelien lisäksi miehestä on tullut homoseksiriippuvainen. Hän on alkanut pukeutua naiseksi ja paljastella itseään internetissä.

Miehen internetin kautta järjestämät vaaralliset tapaamisensa johtivat asianajajien mukaan siihen, että hänet raiskattiin.

Itsetuhoinen käytös loppui, kun mies lopetti lääkkeiden käytön vuonna 2005. Siihen mennessä hänet oli kuitenkin erotettu työpaikastaan. Mies kärsii asianajajien mukaan pahoista psyykkisistä traumoista, joita käytös on hänelle aiheuttanut.

Mies vaatii lääkeyhtiö Glaxolta mittavia vahingonkorvauksia. Requip-lääkkeen sivuvaikutuksista on tiedetty vuosia, mutta varoitukset on asianajajien mukaan liitetty lääkepakkauksiin vasta vuonna 2006.

Asiasta kertoo News.com.au-sivusto."
http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194...

EC (nimimerkki)

Suomen ja Venäjän välillä maailman suurin allergiakuilu

http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_c...

Suomeksi: Suomessa syödään paskaa ruokaa / ruoan mukana kasa kemikaaleja ja muuta teollista moskaa.

routa (nimimerkki)

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/108802-il-totuus-h...

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/108812-h1n1-narkolepsia-”epaily-vahvistuu”-myontaa-ministerio

Ne on niiiiin pitkin hampain.. Entäs kohtukuolemat? Vastasyntyneiden harmaakaihi? Niitä ei varmaan tutki kukaan liittyen sikarokotteeseen.

EC (nimimerkki)

Vitt.... nää THL:n lahjotut puoskarit pitää laittaa vastuuseen !! Viattomien lapsien terveys on tuhottu muutaman korruptoituneen virkamiehen takia !!!

Koska kansa alkaa nousta vastarintaan ???

repe (nimimerkki)

Yrittävät roistot luikerrella härskisti vastuustaan. Ilmeisesti he haluavat ostaa kalliita myrkkyjä ja terrorisoida niillä suomalaisia uudelleen.

PS Kanadan rokotteeesta puuttui juuri ainakin lastenb ja nuorten kohdalla se adjuvantti.

Huhhuh. Nyt pitäisi jo kansan tehdä jotain kuten Egyptissä.

Tommi Mäkinen

Moi Riikka! En tiedä oliko soveliasta linkittää tätä sivua A.Heikkilän kommentteihin mutta Heikkilä arvosteli THL:ää ni aattelin sama aihe?
Kiitos hyvästä blogista!!! ;D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tommi Mäkinen,

kaikin mokomin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Risikolla "minuuttiaikataulu" - ei kommenttia piikkikohuun
Tiistai 1.2.2011 klo 11.44
Iltalehti ei aamupäivällä tavoittanut peruspalveluministeri Paula Risikkoa (kok) kommentoimaan uunituoretta sikainfluenssaraporttia.

LUE MYÖS
THL:n Pekka Puska pyysi anteeksi narkolepsiaan sairastuneilta

Narkolepsiaan sairastuneille lapsille ei ainakaan vielä korvauksia

THL: Sikainfluenssarokote yhdeksänkertaisti narkolepsiariskin
Risikon sihteerin mukaan "ministerillä on minuuttiaikataulu", eikä hän ainakaan toistaiseksi ole tavoitettavissa.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin aluksi, että ministeri on puhetilaisuuksissa päivän mittaan. Myöhemmin selvisi, että Risikko on paikalla ministeriössä.

THL arvioi tänään, että sikainfluenssarokote yhdeksänkertaisti lasten ja nuorten riskin sairastua narkolepsiaan. Aiemmin tutkijat ovat kiistäneet yhteyden.

KATJA BOXBERG

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011020113108762_u...

---------
Peruspalveluministeri taitaakin olla Totuusministeriön väkeä ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

http://www.iltalehti.fi/nettitv/?30362065 Terhi Kilpi

Maailman terveysjärjestö tutkii suomalaisille annetun sikainfluenssarokotteen suomalaistutkimusten vuoksi. Niillä ilmeni, että rokote lisäsi lasten ja nuorten riskiä sairastua sikainfluenssaan. Rokotteen tehneen Glaxosmithklinen mielestä johtopäätökset on tehty liian aikaisin.

http://www.taloussanomat.fi/terveydenhuolto/2011/0... WHO tutkii

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässä tuli vahvistus niille THL:n ja lääkeyhtiöiden salaisille sopimuksille, joissa lääkeyhtiö vapautuu kokonaan korvausvaatimuksista haittavaikutusten suhteen

Vastuu kohurokotteesta suomalaisilla
26 kommenttia
04.02.2011 06:00
Pandemrix-rokote on nyt yhdistetty narkolepsiaan.Lääkeyhtiö GlaxoSmithKline ei joudu korvausvastuuseen Pandemrix-rokotteen mahdollisesti aiheuttamista narkolepsiatapauksista, kertoo Mediuutiset.
Lääkeyhtiöt ovat yleensä vastuussa tuotteistaan. Tässä tapauksessa on kuitenkin tehty erillinen sopimus, jossa lääkejätti vapautettiin korvausvastuusta. Asian vahvistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
- Kyllä sopimuksen perusideologia on sellainen, että THL vastaa korvauksista, sanoo hallintojohtaja Jaakko Penttinen Mediuutisille.
Sopimus on samantyyppinen muissakin maissa. Sopimusten tekemisen taustalla oli pelko siitä, etteivät rokotevalmistajat innostu tuotteiden valmistamisesta, jos vaarana on saada niiden vuoksi syytteitä.
Pandemrix kuuluu lääkevahinkovakuutuksen piiriin ja siihen liittyvistä korvauksista päättää Lääkevahinkovakuutuspooli.
THL on kertonut, että rokote yhdeksänkertaisti riskin sairastua narkolepsiaan.
(MTV3 - STT)
Aiheisiin liittyviä artikkeleita:
THL:n Kilpi: Olen hyvin pahoillani 02.02.2011 12:02
THL puolustelee salaista muistiota yleisellä käytännöllä 19.11.2010 13:31
Aamulehti: THL perusteli Suomen rokotekaupat salaisella muistiolla 19.11.2010 10:34
Rokotehaitoista korvausta vain jo syy-yhteys todetaan 25.08.2010 13:40
THL halusi luopua rokoteostoista jo kaksi vuotta sitten 20.11.2009 14:32http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1267870/vastuu-kohurokotteesta-suomalaisilla

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hesari keskustelee rokotteista:

HS Raati luottaa yhä lääkäreihin
4.2.2011 5:00 | Kommentit

Jyrki Räikkä
Helsingin Sanomat
Sikainfluenssaa torjuvan rokotteen aiheuttamat lasten ja nuorten narkolepsiatapaukset ovat jättäneet varjoonsa sen, että pandemia oli suomalaisille mittava kansanterveydellinen uhka,
toteaa filosofian tutkija Tommi Uschanov. Hänen mielestään juuri influenssaan varautuminen rokotuskampanjalla aiheutti sen, ettei uhka toteutunut pelätyn laajuisena.
"Ilman rokotusta kuolleita olisi ollut helpostikin useita satoja, täysin mahdollisesti jopa tuhansia."
Se, että sikainfluenssaepidemia olikin odotettua lievempi ja kuolemantapauksia pelättyä vähemmän, ei ollut ennakoitavissa, sanoo kirjailija Claes Andersson.
"Terveysviranomaisten syyllistäminen jälkikäteen on mielestäni kohtuutonta."
HS-raadin vastaajista 69 prosenttia luottaa narkolepsiakohusta huolimatta terveysviranomaisten kykyyn arvioida rokotusten hyötyjä ja haittoja.
Rokotteesta päätettäessä parempaakaan tietoa ei ollut saatavilla, muistuttaa kirjailija Arno Kotro.
"Terveysviranomaisten mahdollisia virhearviointeja suurempi riski on se, että rokotusten vastaisen ilmapiirin levitessä rokotukset jätetään ottamatta ja altistumme vaarallisille epidemioille."
Poikkeuksellinen rokotepäätös piti tehdä nopeasti, huomauttaa historiantutkija Pilvi Torsti. "Muutenhan uusien rokotteiden käyttöönotto on erittäin harvinaista ja sitä harkitaan tarkoin."
"Olisi liikaa vaadittu, että kaikki maailman lääkkeet etukäteen testattaisiin varmuuden vuoksi myös suomalaisilla, ruotsalaisilla ja islantilaisilla", lausuu yliasiamies Antti Arjava.
Yleinen mielipide ei olisi hyväksynyt lasten rokottamatta jättämistä, vaikka laumasuojan ansiosta pelkästään aikuisten rokottaminen olisi ilmeisesti suojannut myös lapsia tartunnalta, arvioi tietokirjailija Osmo Soininvaara. Hänen mukaansa ei ole varmuutta siitä, että valittu rokote oli väärä.
"Voi nimittäin olla niinkin, että mikä hyvänsä sikainfluenssarokote olisi Suomessa tuottanut narkolepsiaa, vaikka ei tuottanutkaan sitä muualla."
Rokotteen ottaminen sisältää aina jonkinlaisen riskin, kuten ottamatta jättäminenkin, aprikoi toimittaja Johanna Korhonen.
"Ehkä tästä pitäisi vastaisuudessa tiedottaa entistä suuriäänisemmin."
Professori Laura Kolbe julistaa luottavansa yhä enemmän lääkäriin kuin šamaaniin – vaikka kumpikin ammattikunta voi erehtyä.
"Kun lääketiede on ottanut Jumalan aseman, pakettiin kuuluvat pettymykset, erehtyminen sekä niiden aikaansaama raivo ja turhautuminen."
Sekä suttuiset salaliittoteoriat että täydellinen auktoriteettiusko ovat hakoteillä, tokaisee päätoimittaja Saila-Mari Kohtala.
Viranomaisten viestinnässä olisi parannettavaa, arvioi mediatutkija Juha Herkman: virheitä ei tunnusteta ja haittoja vähätellään.
"Ilmeisesti erehdysten ja epävarmuuden julkinen tunnustaminen käy virkamiesten kunnialle", virkkoo kolumnisti Johannes Koroma.
Sikainfluenssan torjunnassa hosuttiin, katsoo professori Ullamaija Kivikuru.
"Maa ajautui tilanteeseen, jossa päätös tehtiin tulipalovauhtia. Olisi kiintoisaa tehdä sisällönanalyysi vuoden takaisesta mediakampanjoinnista, jossa viranomaisia syytettiin hitaudesta . . . "
"Rokotehässäkässä" kertautuivat Suomen ikävimmät ominaisuudet – auktoriteettiusko, viranomaisten läpinäkymätön toiminta ja pienet, itseään tai toisiaan valvovat piirit, moittii toimittaja Katja Boxberg.
"Kun muistelee esimerkiksi Kuopiosta näytettyä televisiokuvaa piikkijonossa hytisseistä ihmisistä, toivoisi että kansalaistottelemattomuus olisi täällä hiukan kehittyneempää."
Suomen erinomainen terveydenhoitojärjestelmä on valumassa kaupallisten lääketehtaiden talutusnuoraan, väittää kuvataiteilija Kaarina Kaikkonen.
"Korruptio pelaa, lääkärit toimivat lääketehtaiden etäpäätteinä syöttäen ihmisille turhia kalliita lääkkeitä, ja Kela korvaa."
Luottamuksensa terveysviranomaisiin on menettänyt 22 prosenttia vastaajista.
"Ihan heti en pääse yli viranomaisten pakottavasta asenteesta, pelottelusta ja hämärään jääneen rahan osuudesta", sanoo professori Yrjö Juhani Renvall.
Tutkimuksessa kansainväliset lääkefirmat ovat selvästi niskan päällä, tuumii sarjakuvataiteilija Ville Ranta.
"Suomen terveysviranomaisten kyky tuottaa omaa tietoa ja vastata tuohon informaatiotulvaan vaikuttaa hataralta."
HS-raati on Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen kokoama yli sadan taiteen, tieteen ja median vaikuttajan joukko
Lisää aiheesta:
VIISAITA VASTAUKSIA VAIKEISIIN KYSYMYKSIINHS-raadin vastaukset kysymykseen: Luotatko Suomen terveysviranomaisten kykyyn arvioida rokotusten hyötyjä ja haittoja? 5:00

http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/HS+Raati+luot...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

YLE kertoo rokotteista: tehosteainetta ei tutkittu:

Professori Timo Vesikarin mukaan sikainfluenssarokote otettiin käyttöön, vaikka tehosteaineen riskeistä ei tiedetty riittävästi. Mitkään kliiniset testit eivät olisi paljastaneet tehosteaineen mahdollista yhteyttä narkolepsiaan, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotejohtaja Terhi Kilpi. Asiantuntijat keskustelivat sikainfluenssarokotteesta ja narkolepsiasta TV1:n A-talkissa.

Satu Katran tytär oli 15-vuotias saadessaan sikaifluenssarokotteen. Vajaa kuukausi rokottamisen jälkeen alkoivat kummalliset oireet.

- Sarah rupesi nukkumaan hirveän paljon ja nukahtelemaan koulussakin. Hän näki hirvittäviä painajaisia ja huusi unissaan. Jossain vaiheessa pelkäsin, että tyttäreni on ruvennut käyttämään jotain nappeja, Satu Katra kertoo.

Katran mukaan tyttärelle oli lopulta helpotus, kun oireiden syy selvisi. Päälimmäisinä ovat silti vihan ja katkeruuden tunteet viranomaisia kohtaan.

- Näen vieläkin mielessäni, kuinka rokoteneula painetaan tyttäreni käteen, Katra sanoo.

Tehosteaineen testauksesta kiistaa
Professori TImo Vesikarin mukaan Suomessa käytetyn sikainfluenssarokotteen tehosteainetta oli tutkittu vain lintuinfluenssarokotteen yhteydessä, joka toimi mallirokotteena sikainfluenssarokotteelle.

- Tässä rokotteessa on erilainen tehosteaine kuin missään muussa rokotteessa, ja tätä nimenomaista tehosteainetta ei ollut tutkittu, Vesikari sanoo.

THL:n rokotejohtajan Terhi Kilven mukaan rokotteen käyttöönotossa meneteltiin samoin kuin aina silloin, kun uusi rokote tulee markkinoille. Kilven mukaan mitkään tunnetut testit eivät olisi paljastaneet tehosteaineen aiheuttavan mahdollisesti narkolepsiaa.

- Oli niin epätodennäköistä, että mitään vakavaa haittaa tulisi, kuin nyt yleensä tällaisten asioiden kanssa on totuttu ajattelemaan. Sitä tehosteainetta sinänsä ja tämän kaltaisia rokotteita oli tutkittu kohtalaisen paljon ja käytettykin juuri tuonkaltaista tehosteainetta sisältävää rokotetta varsin laajalti. Tällaista haittavaikutusta kuin narkolepsia ei olisi tullut esille missään kliinisissä testeissä, Kilpi sanoo.

Äiti menetti luottamuksensa
Satu Katra vaatii viranomaisilta vastuunkantoa. Katra vaatii turvaamaan narkolepsiaan sairastuneiden nuorten ja lasten tulevaisuuden muun muassa siksi, että narkolepsia rajoittaa mahdollisuuksia osallistua työelämään.

- Pitäisi olla ihan selvä, kuka korvaa ja mitä korvaa, eikä vanhempien pitäisi joutua miettimään sitä. Meillä ei ole enää luottamusta viranomaisiin. Tyttäreni ei aio enää ikinä ottaa yhtään rokotusta, Katra sanoo.

YLE Uutiset

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/02/professori_s...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sain tänään postitse tämän erään kansalaisen kansanedustajalle vuonna 2009 kirjoittaman kirjeen rokotteista. Kirje ja vastaus kuuluvat seuraavasti:

Lähettäjä: xxxx xxxxxx [mailto: xxxxxx@xxx.fi]
Lähetetty: 8. joulukuuta 2009 14:40
Vastaanottaja: xxxx xxxxxxx
Aihe: ajankohtainen kirje terveydenhuollosta 
Tervehdys!

Haluan oheisella kirjeellä osoittaa huoleni ajankohtaiseen Suomen terveydenhuoltoon liittyvään asiaan. Kiitän jo etukäteen ajastanne lukea mielipiteeni. Liitteenä on myös tarvittaessa lisätietoa asiaan.

Ystävällisin terveisin

xxxx xxxxxx

8. joulukuuta 2009

Hyvä kansanedustaja xxxx xxxxxxxx

Haluan esittää huoleni maassamme meneillään olevasta rokotekampanjasta A(H1N1)v-virusta vastaan.

Heräsin jossain vaiheessa pohtimaan kriittisesti rokotteen tarpeellisuutta, sillä haluan ajatella sairauksia maalaisjärjellä. Ovathan isovanhempamme eläneet aikoinaan maalla ilman rokotteita ja lääkkeitä ja he ovat terveempiä kuin me ikinä. Tähän liittyen aloin tutkia Suomessa käytettävän Pamdemrix-rokotteen valmisteyhteenvetoa, joka osoittaa, että tuotteesta ei ole ollenkaan tieteellistä tutkimustietoa lapsilla, nuorilla, raskaana olevilla eikä iäkkäillä. Terveiden 16-30 –vuotiaiden käytöstä on rajoitetusti tutkimustietoa. Tämän valmisteyhteenvedon voi jokainen lukea esimerkiksi THL:n internetsivuilta.

Minua järkyttääkin, miten THL kuitenkin suosittaa rokottamaan kaikki edellä mainitut ryhmät ja toteaa vielä, että rokottaminen on täysin turvallista, vaikkei siitä ole tutkittua tietoa. THL on aloittanut myös radiossa uuden kampanjan, jossa rokotevastaisia ihmisiä yritetään pehmittää toistamalla rokotteen etuja ”luotettavalla tiedolla”. Onpa mukaan löydetty julkkiksiakin puhumaan juuri niille rokotekriittisille kohderyhmille eli aikaansa seuraaville nuorille ja odottaville äideille.

Suurin sikainfluenssa huippu on jo mennyt muutama viikko sitten ohitse. Syksyn tiedotuksen mukaan tauti tarttuu noin joka kolmanteen, suomalaisia kuolee siihen noin sata ja koulut ja työpaikat ovat vaarassa lamaantua. Nämä kaikki ovat osoittautuneet vääriksi tiedoiksi ja siitä huolimatta rokotekampanjaa jatketaan, lääkkeellä josta ei ole tutkimustietoa, kattamaan koko Suomen kansa vauvasta vaariin. Milloin viimeksi näin on tehty?

Internetissä on vapaasti tarjolla tietoa sikainfluenssasta ja siihen rokottamisesta maailmanlaajuisesti eri kielillä, onneksi sananvapauden. Tällä hetkellä asiaan liittyen Suomessa on lähetetty adressi eduskunnalle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta on valitettu hallinto-oikeuteen, Ruotsissa on tehty epäluottamuslause ja ainakin Ranskassa on joukkokanteita rokotehaittojen vuoksi. En lähde edes kommentoimaan pelkoa rokotteen nanoteknologiasta ja rokotefirmojen taloudellista hyötymistä sikainfluenssasta tässä taloudellisessa maailmantilanteessa, sekä monia muita epäilyttäviä asioita sikainfluenssa hysteriaan liittyen. Myös useat lääkärit ovat kertoneet julkisesti huolensa koko kansan rokottamisesta.

Tiedän, että vastuut asiasta ovat muualla, mutta mielestäni myös kansanedustajat ovat vastuussa siitä, millaisen maailman jätämme lapsillemme, kun rokotamme terveitä ihmisiä tutkimattomilla lääkkeillä. Toivon, että suomalaiset voivat jatkossa saada tietoa asioista luotettavalta lähteeltä ja luottaa suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Kunnioittaen

xxxxxx xxxxxxxx

Liitteenä tekstejä Word-tiedostoina, joita olen käyttänyt lähteenä (mm. valmisteyhteenveto)

Hei xxxxx!
Kiitos kirjeestäsi. Nostan asian keskusteluun huomenna perustuslakivaliokunnan kokouksessa. Sikainfluenssa on saanut mediassa ylisuuret otsikot. Tapaukseen on liittynyt ylireagointia myös valtion toimesta. Ensimmäinen aalto on osoittautunut varsin maltilliseksi. Siihen on kuollut kausi-influenssaa vähemmän ihmisiä. Asiantuntijoiden mukaan toinen aalto on odotettavissa ensi keväänä.  Jatkan osaltani keskustelua eduskunnassa kirjeesi pohjalta. YT: xxxx xxxxxx

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pidetäänpä uutiskoosteiden kokoaminen ajan tasalla. Lääkeyhtiöillä ei siis ole vastuuta -kuten jo vuonna 2009 Mirjaleena Isoahon ja kommentoijien kanssa selvitimme. Ja lehdille tiedotimme.
Jostain syystä asiaa ylittää uutiskynnyksen Suomessa vasta nyt.

Rokotevalmistajat pakenevat vastuuta
Lauantai 5.2.2011 klo 08.25
Sopimus takaa, ettei sikainfluenssa-rokotteen valmistaja joudu maksamaan korvauksia narkolepsiaan sairastuneille.

EI KORVAUKSIA. Sikainfluenssarokotteen valmistajilla oli myyjän markkinat, ja ne neuvottelivat itselleen suotuisat sopimusehdot. (COLOURBOX)
Kaikki sikainfluenssarokotteen valmistajat vaativat sopimuksen, ettei lääketehdas joudu maksamaan korvauksia, jos rokote aiheuttaa terveysongelmia.
- Valmistajilla on kuitenkin aina tuotevastuu, painottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)erikoistutkija Rose-Marie Ölander. Hän vastaa kansallisen rokotusohjelman rokotehankinnoista ja jakelusta.
Lääketehtaat vaativat sopimuspykälän samalla perusteella: rokotetta oli pandemian uhatessa saatava käyttöön nopeasti valtava määrä, eikä rokote tullut markkinoille pikkuhiljaa kuten tavallisesti. Kaikilla rokotevalmistajalla oli sama ehto sopimuksissa, Ölander kertoo.
- Valmistajista tuntui liian suurelta ottaa yksin vastuu, kun valtiot käyttivät rokotetta suuria määriä lyhyessä ajassa.
Massarokotuksia jouduttiin pandemian uhatessa järjestämään nopeasti.
- Oli poikkeustilanne. Rokotteita siirrettiin maiden sisällä ja ehkä klinikoille, joilla ei ole aina rokotettu. Oli siis monta syytä, miksi valmistajat päätyivät siihen, että ne eivät voineet ottaa kokonaisvastuuta.
Valmistajilla säilyi kuitenkin tuotevastuu.
- Laatuvastuu on edelleen heille eli se, että rokote on asianmukaisesti tehty.
Rokotteen valmistaja ei voi laskea rokotetta markkinoille omin päin, vaan laatuvastuuseen kuuluu, että rokote-erä tarkastetaan viranomaislaboratoriossa ennen kuin se vapautetaan markkinoille. Laboratoriot sijaitsevat Saksassa, Belgiassa ja Britanniassa. Suomessa viranomaislaboratoriota ei ole, koska meillä ei ole omaa rokotetuotantoa.
- Suomi on mukana EU:n viranomaislaadunvalvontaryhmässä, ja olemme mukana laadunvarmistukseen liittyvässä päätöksenteossa.
Nyt esiin tulleet narkolepsiatapaukset ovat herättäneet vaatimukset korvauksista sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Sopimuksen mukaan korvauksista vastaa Suomessa lääkevahinkovakuutuspooli.
- Pooli arvioi korvaushakemuksen perusteella syy-yhteyden todennäköisyyttä ja päättää mahdollisista korvauksista, ellei sosiaali- ja terveysministeriö tee muita ratkaisuja, Ölander sanoo.
SOILA SARONIEMI
soila.saroniemi@iltalehti.fi

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011020513131560_u...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

TIEDOTE

Arkkiatri: THL:n lääkeyhtiökytkyt pois
- THL:n lääkeyhtiökytkyjen purkuvaatimukset lääkärikunnassa lisääntyvät

Rokotusinfo ry yhtyy arkkiatri Risto Pelkosen (1) ja Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtajan, professori Timo Vesikarin (2) kantoihin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lääkeyritysyhteistyö tulee purkaa.

Rokotusinfo myös kritisoi voimakkaasti THL:n pääjohtajan Pekka Puskan johtamaa laitoksen tiedotuslinjaa sikainfluenssa-asioissa.

Lääkärikunnan vanhin ja rokotetutkija: eroon kytköksistä
Arkkiatri Risto Pelkonen katsoi Pohjolan Sanomien lauantaisessa haastattelussa, että olisi parempi, että THL:ssä ei tehtäisi lääkeyhtiön rahoittamia tutkimuksia.

Professori Vesikarin Lääkärilehdessä esittämän arvion mukaan rokotteiden kattavuuden ja haittavaikutusten seuranta ovat Suomessa aivan retuperällä. Rokotusinfon mukaan THL:n tulisi keskittyä rokotteisiin liittyviin perustehtäviin, ja lääkeyhtiötoimeksiannoista tulisi luopua.

Myös oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ottanut julkisuudessa kantaa lääkeyhtiösuhteisiin ja sanonut, että käytäntöihin tarvittaneen muutoksia. (3) Oikeuskansleri tutkii THL:n toteuttaman, budjetiltaan yli 10 miljoonaa euron rokotetutkimukssopimukseen ja THL:n rokotehankintaan liittyviä lahjus- ja jääviysepäilyjä. Tutkimuksen toimeksiantajana on Pandemrix-rokotteen valmistaja GlaxoSmithKline. Oikeuskansleri on saanut THL:n sikainfluenssa-asioihin liittyen 40 kantelua.

Rokotusinfo: Narkolepsian ja rokotehankinnan vastakkainasettelu on väärä
Narkolepsiaepäilyn selvittämisen yhteydessä THL on asettanut narkolepsian kanssa vastakkain sen, mitä olisi THL:n näkemyksen mukaan tapahtunut, jos rokotetta ei olisi hankittu.

Kokemukset muista maista ja asiantuntija-arviot - esimerkiksi HUSin infektiotautiopion professorin Heikki Peltolan näkemykset (4) - eivät tue THL:n arviota, että rokotteella oli merkittävä rooli sikainfluenssan torjunnassa.

Rokotusinfo ry:n mukaan THL:n vastakkainasettelu ei ole oikea: oikea kysymys ei ole, pitikö rokotetta hankkia vai ei, vaan miten rokotetta käytettiin ja miten siitä tiedotettiin.

Yhdistys: THL:n tiedotus harhaanjohtavaa
Rokotusinfo ry:n mukaan pahimmat ongelmakohdat olivat THL:n tiedotuskäytännöissä. Rokotusinfo katsoo, että pääjohtaja Pekka Puskan johtama tiedotuslinja oli erittäin harhaanjohtava, ja johti siihen, että kansalaisilla ei ollut mahdollisutta arvioida rokotteen hyötyjä ja haittoja asianmukaisesti. Yhdistyksen mukaan THL otti terveydellisiä riskejä niistä asianmukaisesti kertomatta, jonka seurauksena lain mukaiset potilaan oikeudet eivät toteutuneet.

Toisin kuin THL on julkisuuteen kertonut, varoitusmerkkejä rokotteen riskeistä oli runsaasti. THL:n käytössä ollut Pandemrix-rokotteen valmisteyhteenveto sisälsi tiedot siitä, kuinka vähän rokotetta oli tutkittu ennen myyntiluvan myöntämistä. Arvostetun Cochrane-tutkimusverkoston rokoteasioiden koordinaattori Tom Jefferson totesi vuonna 2009, että on odotettavissa, että uudesta rokotteesta tulee tarkemmalta luonteeltaan ennalta-arvaamattomia haittoja.

Lisätietoja: http://www.rokotusinfo.fi

(1) Pohjolan Sanomat 5.2.2011, arkkiatri Risto Pelkosen haastattelu:

"Arkkiatri Risto Pelkonen haluaa THL:n erilleen lääkefirmojen tutkimuksista"

"THL:n rooli. Jo syksyllä Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen
johtaja Timo Vesikari kritisoi ylipäänsäkin sitä, että lääkefirman toimeksiantamien
lääketutkimuksien tekijänä on THL:n kaltainen viranomainen.

- Parempi on, että pysyvät erillään. On parempi, että lääkefirman tutkimuksia tekevät puolueettomat tutkijat, eivät päätöksiä tekevän viranomaisen, THL:n tutkijat. Lääketutkimuksia voi tehdä esimerkiksi juuri Tampereen rokotetutkimuskeskus, joka ei ole viranomaisen roolissa."

(2) Professori Timo Vesikari, Lääkärilehti 5.11.2010

(3) YLEn uutinen 26.8.2010: "Oikeuskansleri: Rokotekauppojen säännöksiin tarvittaneen muutos" http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/08/oikeuska...

(4) Professori Heikki Peltola, Lääkärilehti 3.9.2010, http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto35_1.pdf
"Näkemys, jonka mukaan Suomessa estettiin paljon sairastumisia ja useita kuolemia, ei ole uskottava."

Tommi Mäkinen

eiks tää arkkiatri oo sama jamppa kuka suu vaahdos vaati kaikkia sairaanhoitajiakin piikille reilu vuos sitten ku kaikki ei sitä sikapiikkiä tietenkää halunnutkaan??

Viliho Seppäin

Väkisinkin tulee mieleen että jos miltei jokaisessa maassa, KAIKKI palleilla istuvat "päättäjät" tekevät KAIKEN, päinvastoin kun olisi suotavaa, järkevää tai soveliasta, taustalla ON PAKKO OLLA JOKIN suuri kiristyskeino, lupaus jostain tai uhkaus jostakin todella hirvittävästä toimesta, jos ei suostuta toimimaan kuten JOKU näkymätön pälliryhmä sanoo.

Vai onko siinä vain se yksinkertainen pikkukikka -"initiaation" yhteydessä synnytettävä harha johonkin suureen ja veljelliseen ylikastiin kuulumisesta- ?

En tiedä, mutta yhden ensimmäinen virkapelle ei tunnu tekevän mitään järkevää, sanovan mitään nerokasta tai myöntävän KOSKAAN virheitään.

Ei kai kukaan synny pelkuriksi?

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

"...Vai onko siinä vain se yksinkertainen pikkukikka -
"initiaation" yhteydessä synnytettävä harha johonkin
suureen ja veljelliseen ylikastiin kuulumisesta... ?"

Vaikka vaikutat lukeneelta Vilholta,
käyppä silti vilikase tämä esipuhe:
http://www.tay.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/200...

saattaa lempo luetuttaa loputkin.

Kyselin joskus tekijältä jatkoa tälle, mutta kukaan
ei kuulemma suostu rahoittamaan tällaista tutkimusta.

Arktinen runoilija grillijuhlissa, Harmaasusi™

Viliho Seppäin

Vaikuttaa siltä että tämän alustan tekstejä tiputetaan jonkinlaisen "target nic" järjestelyn kautta pois listoilta. Kaikkien "merkattujen" nimimerkkien kommentoimat aiheet tippuvat piakkoin alas kuin paska kaivoon.

Ja tietenkin epämieluisat bloggaajat. Heppoisimmat aiheet roikkuvat listoilla monesti pidempään.

Vai onko vain kyse siitä että kukaan ei lue näitä. EN tiedä. Spekuloidahan aina voi.

Viliho Seppäin

"Eliittiryhmän jäseniksi pääsevät ne, jotka ILKEÄVÄT TEESKENNELLÄ YMMÄRTÄVÄNSÄ sellaista, mitä EIVÄT ymmärrä. Osaksi uskotaan, että joku toinen todella ymmärtää. Osaksi ymmärtämistä teeskennellään kyynisesti, tietäen, että lörpöttelyssä ei ole mieltä. Julkisuudessa syntyy kyynisyyttä ja autoritäärisyyttä yhteen kietova viritys, jonka vallitessa reilu keskustelu ei ole mahdollista." -AAAH häpiäistä mukamukaa

"Lörpöttely ja kaksimielisyys vaikuttavat siihen suuntaan, että yleistä etua edistävien byrokratioiden johtotehtäviin valikoituu sellaisia ihmisiä, joilla on VÄHITEN edellytyksiä toimia niissä.Jos nomenklatuura olisi ainoa yhteiskunnan eliittien valikoitumista ja sopeutumista ohjaava tendenssi, niin eliitit tekisivät maailman TYHMIMMÄT ja EPÄREHELLISIMMÄT teot." ----OOHH ei siis ainakaan meritokratiaa vaan stupidokratiaa

"Kategoriaalinen tarkastelu sanoo, että yksi ihminen on tavallinen ihminen, toinen taas epätavallinen, yksi on PARASIITTINEN nomenklatuurikko, toinen yleistä etua edistävä byrokraatti." ----PUNKKEJA ENEMMISTÖN NENÄSSÄ

"Tutkielmassa perustellaan näkemystä, jonka mukaan journalismin kannattaisi tätä esitysteknistä mielialojen virittämisen ongelmaa ratkaistessaan pyytää apua mieluummin taiteelta tai uskonnolta kuin tieteeltä."---Sisäiseltä uskonnolta ja taiteelta. Ahnaiden miesten kirjauskonnot saa unohtaa.
----------------------------------------------------------------------

Täytyy kahlata läpi illemmalla suuremman ajatuksen kanssa ja pakko printtailla paperille kun näitä näyttöjä killittämällä iskee silmäaivokooma+selkäahterilukitus, mutta huitzipotlia se on oivallella avullanne aina pala lisää piiraaseen. Kiitos HARMAASUSI!

Ps. paljonkohan tuollaisen tutkimuksen rahoittaminen maksaa noin?

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

"Ps. paljonkohan tuollaisen tutkimuksen rahoittaminen maksaa noin?"
Ei hajuakaan.
Mutta tuon kaverin kyllä ehken tavoittaa.
Itsekkin haeskelin nimen perusteella.
Silloin muistaakseni asusteli Tampereella.

Arktinen runoilija, kotiäiti, Harmaasusi™

Viliho Seppäin

Ja vaikka lueskellut olenkin niin intuitiolla mennään enimmälti ja tohtoriksi en edes tahtoisi. Pitkälti tuon linkittämäsi tiedon kuvailemien asioiden taatta.
Ja tykkään ajoittain puurtaa ankarasti sormenpäät maan materiaalien karhentamina, nenä rääs, naama hies, ajatus kaukan, missä lie.

Jostain syystä(introverttiys)inhoan tai vähintään kartan kaikenlaista seuroissa kihnuttamista ja myhäilyä. Varsinkin myhäilyä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Trust us:

THL julkaisi rokotehaittailmoitustietoja vuodelta 2008: mm. kaksi kuolemantapausta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotehaittaseurannan tietoja on päivitetty - vielä äskettäin tuoreimmat tiedot olivat vuodelta 2007, mutta nyt on julkaistu vuotta 2008 koskeva haittaraportti ja listaus luokitelluista ilmoituksista.

Vuonna 2008 on epäilynä ilmoitettu mm. rotavirusrokotteen haitaksi epäilty Kawasakin tauti sekä 16-vuotiaan pojan kuolemaan johtanut hepatiitti A -rokotehaitta (diagnoosi ADEM, akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti, yksivaiheinen tulehduksellinen keskushermoston myeliiniä vaurioittava sairaus sekä keuhkokuume). Myös viitosrokotteen epäiltynä haittana ilmoitettiin yksi kuolemantapaus, diagnoosina kätkytkuolema.

Rotavirusrokotteen ja viitosrokotteen jälkeen ilmoitettiin havaitun myös suolentuppeumia, mm. suolentuppeuma ja kuolio kolmikuukautisella tyttövauvalla.

MPR-rokotetta ilmoitettiin seuranneen useita tuhkarokon kaltaiseen tautiin sairastumisia. MPR-rokotteen jälkeen raportoitiin myös epänormaalia itkua (ns. aivoitku).

Nelosrokotteen ei-vakavana haittana raportoitiin mm. hallusinaatioita kolmivuotiaalla. Influenssarokotteen kohdalla raportoitiin mm. kouristuksista. MPR- ja hepatiittiyhdistelmärokotteelle ilmoitettiin mm. kasvohermohalvaus.

Haittataulukko on muuten suomenkielinen, mutta tautien nimet on listattu englanniksi.

Lisätietoja:

THL:n rokotehaittaseurannan raportit:

http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattila...

Rokotusinfo ry:

http://www.rokotusinfo.fi

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Näin meitä petetään ja miepä laitan sulle Riikka tämän, jos jotaki kiinostaa!

http://yle.fi/radio1/asia/ulkomaanlehtikolumni/hei...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kanadassa oli Pandemrix ja Arepanrix, mutta Pandemrix vedettiin pois "rajujen allergisten reaktioiden takia" melko lailla nopsaan.

Pandemrixia ei Kanada muistaakseni edes ostanut kuin 2 miljoonaa annosta joista siis niistäkin jäi suuri osa käyttämättä.

Arepanrixin ja Pandemrixin valmistusmenetelmä ja valmistusaineeet ovat erilaiset, kuten iltapäivälehtien toimittajat saisivat selville jos lukisivat pakkauselosteet ja lääkeyhteenvedot.

Health Canada-sivuilla niitä tietoja on.

En tiedä, onko se laiskuutta, henkilökunnan puutetta vai tahallista hämmentämistä median taholta tuollainen uutisointi.

Tommi Mäkinen

jep jep, uutisten kommenttiosuuteen olen usein kirjoittanutkin ettei Canadas sama rokote ja kertonut just noi erot mutta eihän noi mitää oo vaikuttanu, immeiset vaa vähä ihmeissään ;)

Tommi Mäkinen

ei nyt ihan tähän liity mutta miten must vaikuttaa että kyseisen jutun kommenteista toisinaan huokuu niin THL että pistää epäilyttää?? Jos kerkeet vilasta: http://www.iltasanomat.fi/terveys/Sikapiikkisotku%...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

TIEDOTE

Rokotuspolitiikan virheet pitää arvioida
- haitalliseksi tiedetyn tubirokottamisen jatkaminen selvitettävä
Rokotusinfo ry ja omaiset (6,7) kysyvät, miksi tubirokotteen haittoihin liittyen ei ryhdytty varotoimiin ja miksi tapahtumia ei ole pääjohtaja Puskan vakuuttelusta huolimatta selvitetty.

Julkisuudessa on keskusteltu viime vuosikymmenen Calmette-rokotteen haitoista. Sadat vauvat kärsivät haittoja rokotteesta. Rokotteesta oli Kansanterveyslaitoksen omankin arvion mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä. (1,2) Rokotetta käytettiin neljän vuoden ajan, vaikka ensimmäiset varoitusmerkit olivat näkyvissä ja julkisuudessa jo puoli vuotta rokotteen käyttöönoton jälkeen (7). Kuolemantapauksiakin kirjattiin rokotteesta haittaa kärsineille. Virheen kohtalokkaita seurauksia olisi voitu vähentää ripeällä toiminnalla.

Rokotetta käytettiin Kansanterveyslaitoksen päätöksellä yli vuosi ilman voimassaolevaa myyntilupaa. Pistoskohta oli valmistajan ohjeiden ja myöhemmin myönnetyn myyntiluvan ohjeiden vastaisesti alaraaja, mikä valmistajan mukaan aiheuttaa enemmän haittoja kuin valmistajan ohjeen mukainen yläraaja.

Rokotehaittoja ei ole selvitetty
Haittaa kärsineiden omaiset ovat olleet yhteydessä rokotuksiin liittyviin potilaan oikeuksien puolesta toimivaan potilasjärjestöön Rokotusinfo ry:hyn. Rokotusinfo yhdessä vanhempien kanssa pyrkii siihen, että rokotuspolitiikan vaaralliset virheet eivät toistuisi, ja että rokotusten haittojakin koskeva tiedotus olisi avointa. Kansanterveyslaitoksen ja sen seuraajana toimivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteosaston toimia ja virhearvioita Calmette-rokotteen terveyshaittojen ilmettyä ei kuitenkaan ole yhdistyksen mukaan riittävästi selvitetty.

Calmette-haittojen käsittelyn ihmeellisyyksiä ja jopa harkitun tahalliselta vaikuttavaa tarpeetonta terveyden vaarantamista kuvaa Rokotusinfon mukaan esimerkiksi Etelä-Saimaa -lehdessä 20. marraskuuta 2005 ilmestynyt haastattelu. Silloisen Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston johtaja, nykyinen THL:n rokotejohtaja Terhi Kilpi kertoi, että rokotteen haitat ovat hyötyjä suuremmat. Samassa haastattelussa Kilpi kuitenkin kertoo, että laajoja rokotuksia on tarkoitus jatkaa vuoden 2008 alkuun.

Joukkorokotuksista luovuttiin kuitenkin vuoden 2006 marraskuussa. Tähän ilmeisesti vaikutti se, että heikosti toimivaan rokotehaittojen seurantajärjestelmäään kirjattiin viimein keväällä 2006 yli vuoden jälkeen rokotteen aiheuttama kuolemantapaus sekä muita vakavia haittoja.

Virheellistä tietoa päätöksistä
Terhi Kilpi on myös antanut julkisuuteen virheellistä tietoa kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän linjauksista BCG-rokotteen suhteen. Helsingin Sanomissa 3.6.2003 julkaistussa kirjoituksessa Kilpi väitti yhdessä silloisten rokoteturvallisuuslääkärin ja rokotussuositusryhmän puheenjohtajan kanssa, että "Kansanterveyslaitos ja kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä eivät näe tarvetta muuttaa BCG-rokotuksia koskevaa suositusta." Todellisuudessa kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä katsoi joulukussa 2002, että muutostarve on, ja vain riskiryhmien rokotuksiin on syytä siirtyä:

"Kansanterveyslaitoksen asettama Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ehdotti raportissaan ja esityksessään lasten ja nuorten uudistetuksi rokotusohjelmaksi 11.12.2002 vastasyntyneiden BCG-rokotusta jatkettavaksi toistaiseksi kuitenkin siten, että aktiivisesti pyritään siirtymään riskiryhmien rokotuksiin." (3)

Rokotuspolitiikkaa muutettava avoimemmaksi
Rokotusinfon mukaan rokotuspolitiikassa tarvitaan muutoksia. Avoimuutta ja normaalien käytäntöjen mukaista rokotuspolitiikan valmistelua ovat kaivanneet myös muut tahot - esimerkiksi parhallaan ministeriön vastattavana oleva kirjallinen kysymys 1191 "Selvitystyön käynnistäminen nykyaikaisen rokotuspolitiikan pohjaksi" kiinnittää huomiota THL:n poikkeuksellisiin käytäntöihin rokotuspolitiikassa. (4) Arkkiatri Risto Pelkonen on katsonut, että THL:n läheisiä lääkeyhtiösuhteita tulee purkaa. Professori Timo Vesikarin mukaan THL:n hoitamat rokotehaitta- ja -kattavuusseuranta ovat Suomessa aivan retuperällä. (Lääkärilehti 5.11.2010).

Käytännön tiedotus esim. rokotushaitoista ontuu Rokotusinfon mukaan pahasti. THL julkisti helmikuussa 2011 vuoden 2008 rokotehaittailmoitustiedot, joihin on kirjattu mm. kaksi kuolemantapausta. Rokotusinfon mukaan tapa käsitellä rokotehaittoja on julma haittoja kärsiville. Haitat kiistetään jos mahdollista, niitä vähätellään. Virheitä ei myönnetä, rokotteiden riskeistä ei tiedota asiallisesti, kun riskit realisoituvat, ei selvitetä mikä meni pieleen, eikä miten virheen toistumista voitaisiin ehkäistä. Yhdistyksen mukaan näin toimittaessa historia toistaa itseään ja laajamittaiset rokotehaitat toistuvat.

THL:n pääjohtaja Pekka Puska kommentoi Nelosen TV-uutisille elokuussa 2010, että Calmette-haittoja "jatkuvasti selvitellään". Narkolepsiaa koskevassa tiedotustilaisuudessa 1.2. kerrotun mukaan asia ei kuitenkaan ollut enää 1.2. selvitettävänä. Mitään selvityksiä asiasta ei ole ainakaan toistaiseksi julkaistu, eikä pääjohtaja Puska arvioinut asiaa myöskään narkolepsiaa koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Rokotusinfo ry: http://www.rokotusinfo.fi http://www.rokotusinfo.fi/yhd/yhteys_html

(1)

Ilta-Sanomat: Tubirokote vahingoitti satoja vauvoja

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Tubirokote+vahin...

(2) Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehti, 5-6/2006

http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanter...

(3)
Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto 5.5.2004

(4)
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_...

(5)

THL:n pääjohtaja Pekka Puska, Nelosen uutiset 21.8.2010, http://www.nelonen.fi/uutiset?vt=video&vid=9434:

Toimittaja: "Rokotusinfo perää nyt sitä, että nyt pitäisi tämä 2000-luvun alun Calmette-kampanjakin tutkia, ja siellä mahdollisesti ilmenneet nämä kuolemantapaukset ja haittavaikutukset. Miten te kommentoitte tätä?"

Pekka Puska: "No tätä asiaahan jatkuvasti selvitellään, ja minusta on hyvä, että kaikki mahdolliset epäilyt aina tutkitaan."

(6)

Mielipide, Aamulehti 23.2.2011

"Poikani kuoli Calmette-rokotukseen
Aamulehdessä julkaistiin narkolepsiaan sairastuneen lapsen äidin mielipidekirjoitus rokotehaitoista Suomessa ( 18.2.). Hän ihmetteli, miksi Suomessa ei voi avoimesti keskustella vakavista rokotushaitoista. Kirjoituksessa viitattiin vaasalaiseen perheeseen, jonka vauva kuoli. Kyllä, juuri meidän vauvamme kuoli vuonna 2005 Calmetterokotuksen aiheuttamaan tuberkuloosiin. Syy-yhteys rokotuksen ja kuoleman välillä on kiistaton.

Pieni poikani syntyi täysin terveenä. Synnytyslaitoksella hänelle annettiin Calmette-tuberkuloosirokotus. Elimme normaalia lapsiperheen elämää ilman ongelmia.

Kahden kuukauden ikäisenä hän alkoi oireilla vakavasti ja joutui sairaalahoitoon. Pian sairastumisen syy löydettiin: rokotteesta aiheutunut tuberkuloosi.

Hoitava lääkäri soitti välittömästi Terveyden-ja hyvinvoinnin laitokselle (THL, ent. kansanterveyslaitos) ja sai hoitoohjeita. Tällöin tiedettiin jo, että oli kysymys rokotteesta saadusta tuberkuloosista. Vauvaamme hoidettiin tehoosastolla erittäin vahvoilla lääkkeillä, mutta lopulta tuberkuloosi levisi luustoon, eikä mitään enää ollut tehtävissä.

Poikani menehtyi 4,5 kuukauden ikäisenä rokottamisesta johtuen. Hän olisi nyt 6-vuotias eskarilainen.

Tuska lapsen menetyksestä on ollut suuri, ja perheemme elämä meni sekaisin vuosiksi.

Vielä kamalammaksi asian on tehnyt se, että yksikään viranomainen ei ole koskaan ottanut asiasta mitään vastuuta. THL ei ole koskaan ollut missään yhteydessä perheeseemme lapsen kuoleman jälkeen. Lääkevahinkovakuutuspooli korvasi lapsemme sairaala-ja hautajaiskulut. Emme ole halunneet lähteä vuosien oikeusprosessiin. Lapsen menettämisen jälkeen siihen ei ole ollut henkisiä voimavaroja.

Voittaisimmeko oikeustaistelun suomalaista rokotuskoneistoa vastaan, jossa rokotushaittoja ikään kuin ei ole olemassakaan ja ne ovat jokaisen henkilökohtaisia menetyksiä?

Calmette-rokotushaittoja eli tuberkuloosihaittoja ilmeni vuosina 2002–2006 satoja. Tietooni on tullut, että jopa viisi vauvaa on kuollut rokotteen ollessa vahva tekijä kuolemissa.

Miksi synnytyssairaalassa ei tuolloin annettu mitään tietoa jo tiedossa olleista rokotushaitoista?

Miksi THL ei antanut julkisuuteen mitään tietoa mittavista rokotushaitoista pienillä vauvoilla, vaikka ne olivat jo tiedossa? Mikä oli tuberkuloosiin sairastumisen riskikerroin, kun vauvani rokotettiin?

Minä äitinä olisin voinut valita rokottamatta jättämisen, jos minulle olisi annettu tietoa rokotushaitoista.

Olisiko vauvani säästynyt kuolemalta, jos minulle olisi annettu tietoa haitoista ja olisin valinnut toisin?

Onko niin, että Suomessa voidaan peitellä näin mittavia ja vakavia rokotushaittoja? Eivätkö kenelläkään THL:n rokoteturvallisuudesta vastanneella henkilöllä soineet hälytyskellot päässä, vaikka tuberkuloosihaittoja aiheutui huomattava määrä?

Olen nyt järkyttyneenä seurannut narkolepsiavanhempien tuskaa heidän lastensa sairastuttua vakavasti rokottamisesta johtuen.

Saako Suomessa rokotteista seurata vakavia, jopa kuolemaan johtavia terveyshaittoja ilman, että kukaan tekee asialle mitään? Kuka tutkisi huolellisesti pienten vauvojen Calmette-kuolemat ja tuberkuloosiin sairastumiset vuosina 2002–2006?

Mitkä ovat kaikkien rokotushaitoista kärsineiden lasten ihmisoikeudet?

Mielestäni kyse on erittäin vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joista vastuuseen ei ole vielä joutunut kukaan.

ANNIKA SUNDELL
Vaasa"

(7)

"TUBERKULOOSIROKOTUS VASTASYNTYNEILLE (2003)
Lapsenlapseni, pieni poika syntyi marraskuussa viime vuonna. Laitoksella hänelle annettiin tuberkuloosirokote, kuten kaikille vastasyntyneille, elleivät vanhemmat kiellä sitä. Lähes kaikki sen saavat.

Kuukauden kuluttua hänellä turposi imusolmuke nivuksessa, jonka sanottiin johtuvan rokotuksesta. Tietysti patti aiheutti suurta huolta, kuten kaikki patit aiheuttavat.

Maaliskuun alussa noin luumun kokoinen patti muuttui mustaksi. Pieni Elias vietiin sairaalaan, jossa todettiin patin olevan märkää täynnä. Se avattiin puuduttamatta ja yritettiin puristaa märkää ulos. Kotiin hän pääsi avoin märkivä haava nivuksissa ja ylipitkä antibioottikuuriresepti mukanaan.

Samalla saimme kuulla, että Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä on ainakin 10 samanlaista tapausta.

Otin heti yhteyttä Kansanterveyslaitokseen, jossa aluksi sain hyvin "ihmettelevän" vastauksen aivan kuin eivät tietäisi mitään. Kun tiukasti ilmoitin tietäväni ainakin 10 tapausta, sain rokoteosaston johtajan, joka on lastenlääkäri, suoran puhelinnumeron.

Hän sitten kyllä myönsi, että onhan näitä ympäri maata joku siellä toinen täällä. Kertoi, että rokote on elokuussa 2002 vaihtunut uuteen. Kertoi, että entinenkin saattoi aiheuttaa paikallista märkimistä rokotuskohtaan pari tapausta vuodessa, ja ne paranivat kyllä itsestään.

Tiukkasin lukumäärää, olihan Päijät-Hämeessäkin jo ainakin 10 tapausta ja yksi oli jo tuossa vaiheessa joutunut tuberkuloosin estolääkitykselle. Täällä keskussairaalassa puhuttiin epidemiasta.

Rokoteosaston johtaja lupasi selvittää tilanteen ja mitä sille voidaan tehdä. Vahinkohan on jo näiden lasten kohdalla tapahtunut. Kuusi viikkoa myöhemmin soitin johtajalle uudestaan. Vastaukset samoihin kysymyksiini eivät olleet selvinneet hänelle sen enempää. Kyselyjä kuulemma oli tehty. Missä vastaukset? Hän sanoi, ettei niitä ole vielä saatu.

Eikö muka kansanterveyslaitos saa vaikka saman päivän aikana, kun lähettää kyselyn, sairastuneiden lukumääristä lasten infektioita hoitavilta sairaaloiden yksiköiltä?

Rokotteen valmistajaankaan ei edes oltu yhteydessä. Se nyt olisi ollut kaikkein tärkein heidän tehtävänsä. Kysyä valmistajalta onko ollut jotain harmia rokotteen kanssa? Pyytää tutkimaan Suomeen tulleet erät, sillä jokaisesta valmistuserästä heillä on oltava varastossa näytteet. Tähän asti olin suhtautunut asiaan rauhallisesti ja vastuullisesti luottaen Kansanterveyslaitokseen.

Otin yhteyttä sähköpostitse suoraan Tanskaan rokotteen valmistajaan. Kerroin taustat ja rokotteen eränumeron, jolla pikku Elias on rokotettu. Parin päivän kuluttua saimme hyvin lämpimän ja pahoittelevan sähköpostin sieltä rokotusvahinkovastaavalta lääkäriltä.

Ihmettelivät suuresti, ettei Kansanterveyslaitos ole ottanut mitään yhteyttä heihin jo tuolloin maaliskuun alussa. Lupasivat tutkia erät, jotka ovat tulleet Suomeen ja eritoten tuon erän jonka mainitsin.

Pienen Eliaksen antibioottikuuri lopetettiin viiden viikon kuurin jälkeen. Hänellä on edelleen märkivä haava nivuksissaan.

Ainakin neljä lasta on nyt joutunut täällä Päijät-Hämeessä tubiestolääkitykselle. Sen kesto lienee ainakin kolme kuukautta.

Surkeasti on sairaala antanut hoito-ohjeita ja tietoja lääkityksistä. Olisi nähdäkseni myös ollut Kansanterveyslaitoksen tehtävä on antaa selkeät ohjeet tapauksia hoitaville sairaaloille hoidosta ym. neuvotellen rokotteen valmistajan kanssa. Sen tehtävä on myös tiedottaa äitiys- ja lastenneuvoloita.

Suunnattomasti ahdistusta, tuskaa, pelkoa, vaivaa on tapauksemme aiheuttanut meille ja muille tuntemiemme pienten potilaiden vanhemmille.

Kansanterveyslaitos on nähdäkseni suurin ainakin henkisen vastuun kantaja niille lapsille ja vanhemmille, jotka on rokotettu tuon maaliskuun alun jälkeen, jolloin se ainakin sai tiedon epidemiasta. Sen olisi ehdottomasti tuolloin pitänyt keskeyttää tuberkuloosirokotteen antaminen kunnes selvitykset on tehty. Ruotsissakin rokotetaan vasta puolivuotiaana ja vain riskiryhmät. Norja rokottaa vasta seitsemänvuotiaana.

Vedetäänhän dippikastikkeetkin pois markkinoilta, kun niissä on huomattu jotain epäilyttävää. Se jopa luetaan valtakunnan uutisissa ja lehdissä kirjoitetaan.

Rokotukset ovat vapaaehtoisia Suomessa, kuten rokotusturvallisuuslääkäri kansanterveyslaitokselta minulle huomautti. Näin se on, mutta mistä tieto kun laitos selkeästi niitä pimittää. Minä ainakin luotin "sokeasti" viranomaiseen. Toivon, että tieto tätä kanavaa myöten menee mahdollisimman monelle, eikä jää pienen rokotuksia vastustavan "porukan" pyöritettäväksi kuten rokoteturvallisuuslääkäri epäili.

Kun huomautin, että onneksi ei ollut kysymys poliorokotteesta, sain vastaukseksi pitkän selityksen näiden kahden rokotteen erilaisista vaikutusperiaatteista. Siis poliorokotteessa on kuolleita soluja ja tässä calmetrokotteessa on eläviä soluja. Siinä meille ajattelemisen aihetta.

Toivon, että kaikki Pienet Potilaamme paranevat mahdollisimman nopeasti, ja vanhemmat ottavat selvää oikeuksistaan korvauksiin. Nähdäkseni Kansanterveyslaitos on velvollinen antamaan apuaan meille kaikille. Kysykää sieltä, jos on epäselvyyksiä. Heidän velvollisuutensa on selvittää tämä perin pohjin.

Odotan myös julkista selvitystä Kansanterveystyön rokoteosaston johtajalta miksi kävi näin, miksi lapsia rokotetaan edelleen samalla rokotteella ja mikä on tämän hetkinen tilanne?

Ritva Helemaa

farmaseutti, mikrobiologinen laborantti"

Kirjoitus on julkaistu hiukan lyhennettynä ja muokattuna Helsingin Sanomissa Mielipide -palstalla 27.5.2003 otsikoituna "Tubirokotuksesta paljon murhetta".

Lisätietoja aiheesta Rokotusinfon sivuilla:

* Calmette-aikajana: http://www.rokotusinfo.fi/tekstit/calmette_aikajan...

* BCG-rokote: http://www.rokotusinfo.fi/rokotteet/bcg_html

* Tiedote: Tutkintapyyntö rokotehaitoista sekä KTL:n rahoituksesta http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_0...

* Tiedote: Vauvojen tubirokotteen laillisuus selvitettäväksi http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_0...

* Laillisuuskantelun asiakirjoja http://www.rokotusinfo.fi/yhd/kirjeenvaihtoa/calmk...

* Vanhempien yhdistys hämmästelee rokotelupakäytäntöä ja -tiedotusta http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_0...

Toimituksen poiminnat