KissanKulmasta

Sosiaali- ja terveysministeriö levittää virheellistä tietoa pakkorokottamisesta


Viranomaiset ovat julkaisseet tiedotteen netti-adressin takia. Adressin allekirjoittajat vastustavat pakkorokotusta.

Kiistanalainen adressi löytyy täältä  http://www.adressit.com/ei_pakkorokotuslaille


Pakkorokotus viittaa Tartuntatautilakiin ja sen muutoksiin, jolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) pyritään siirtämään mm. lisää päätäntävaltaa pakkorokotusten suhteen.
 
Tiedote 403/2010 "Nettiadressi levittää väärää tietoa pakkorokottamisesta"  kertoo, että eduskunnassa hyväksytty tartuntatautilain muutos koskee rokotehankintoja. Esityksen mukaan jatkossa taloudellisesti merkittävien rokotehankintojen kilpailuttamisesta vastaisi Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Tähän asti hankinnoista on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 
Lakiin ei tule muita sisällöllisiä muutoksia. Teknisenä muutoksena Kansanterveyslaitos on muutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi.
Tiedote myöntää, että laissa mainittu pakkorokotuksen salliva tartuntatautilain 12 § on ollut voimassa vuodesta 1987, eikä sisältöä esitetä nyt muutettavaksi.
 
 
------------------------------------------------------------
alla alkuperäinen STM:n tiedote:
15.12.2010 13:06
suomeksi
Nettiadressi levittää väärää tietoa pakkorokottamisesta
 
Sisältöteksti
Nettiadressi levittää väärää tietoa eduskunnan hyväksymästä tartuntatautilain muutoksesta. Adressissa annetaan ymmärtää, että terveysviranomaiset esittäisivät rokotuspakkoa Suomen lainsäädäntöön. Tartuntatautilain mukaan kansallisessa rokotusohjelmassa mukana olevat rokotukset ovat aina olleet vapaaehtoisia. Näin on tarkoitus olla myös jatkossa.
Eduskunnassa hyväksytty tartuntatautilain muutos koskee rokotehankintoja. Siinä esitetään, että jatkossa taloudellisesti merkittävien rokotehankintojen kilpailuttamisesta vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän asti hankinnoista on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lakiin ei tule muita sisällöllisiä muutoksia. Teknisenä muutoksena Kansanterveyslaitos on muutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi.
Adressissa esille nostettu tartuntatautilain 12 § on ollut voimassa vuodesta 1987, eikä sisältöä esitetä nyt muutettavaksi. Pykälän mukaan pakolliset rokotukset voisivat tulla harkittaviksi, jos jokin erittäin vaarallinen tauti alkaisi levitä Suomessa ja aiheuttaisi paljon kuolemantapauksia. Tällainen tauti voisi olla esimerkiksi isorokko. Pykälää ei ole koskaan ollut tarvetta soveltaa käytännössä.
Lisätietoja
hallitussihteeri Liisa Katajamäki p. (09) 160 73854
lääkintöneuvos Merja Saarinen p. (09) 160 74030

 

Rokotusinfo ry puolestaan kertoo:

(15.12.2010) Sosiaali- ja terveysministeriö levittää virheellistä tietoa pakkorokottamisesta


Sosiaali- ja terveysministeriö kritisoi tämänpäiväisessä tiedotteessaan yli 8000 nimeä kerännyttä nettiadressia, jossa vedotaan pakkorokotuksia koskevan lakipykälän muutoksen hylkäämiseksi ja nykyiseen lakiin sisältyvien pakkorokotusten poistamiseksi.

Ministeriön mukaan pakkorokotuksia koskevan "pykälän mukaan pakolliset rokotukset voisivat tulla harkittaviksi, jos jokin erittäin vaarallinen tauti alkaisi levitä Suomessa ja aiheuttaisi paljon kuolemantapauksia."

Ministeriön tiedote on virheellinen ja voimakkaasti harhaanjohtava. Lakipykälässä ei pakkorokotusten edellytyksenä ole suuri määrä kuolemantapauksia eikä taudin suuri vaarallisuus. Lakipykälän mukaan pakollisia joukkorokotuksia voidaan määrätä huomattavaa vahinkoa aiheuttavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai "muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä". Lisäksi lain mukaan puolustusvoimissa toimeenpannaan pakolliset rokotukset tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

Kyseessäoleva tartuntatautilain 12 pykälä nykyisin voimassaolevassa muodossaan kuuluu seuraavasti:
"12 § (14.11.2003/935)"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Kansanterveyslaitoksen lausunto, jollei Kansanterveyslaitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä."
"Milloin pakollisen rokotuksen järjestämistä on pidettävä erityisen kiireellisenä, sosiaali- ja terveysministeriö voi tehdä sen toimeenpanemiseksi väliaikaisen päätöksen. Päätös on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jonka on päätettävä asiasta lopullisesti."
"12 a § (14.11.2003/935)"
"Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Kansanterveyslaitoksen lausunnon."
Eduskunnan 7.12 2010 hyväksymässä, 1.1.2011 voimaan astuvaksi kaavaillussa muodossaan lakipykälän uusi sisältö on:
"12 §"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä."
"12 a §"
"Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon."


(15.12.2010) STM:n tiedote: Nettiadressi levittää väärää tietoa pakkorokottamisesta


"Ei pakkorokotuslaille" -adressi on kerännyt jo yli 8000 nimeä. Rokotuksia hallinnoivat virkamiehetkin ovat heränneet kommentoimaan asiaa. Aamulehdessä 14.12. THL:n pääjohtaja Pekka Puska ja peruspalveluministeri Paula Risikko kommentoivat pakkorokotuksia:

"Puskan ja Risikon mukaan pakkorkottaminen on valtiolta valmiuslakiin verrattava keino, joka on varastossa pahimman varalta. He painottavat, etteivät esimerkiksi sika- ja lintuinfluenssaepidemiat tule mitenkään kyseeseen pakkorokotusten perusteina."
"Risikon mukaan lähinnä joku Euroopassa leviävä, tappava isorokkoepidemia" voisi olla tilanne, jossa pakkorokottamista voitaisiin harkita.

Ministeriön tiedotteen mukaan "adressissa annetaan ymmärtää, että terveysviranomaiset esittäisivät rokotuspakkoa Suomen lainsäädäntöön." Ministeriön näkemyksen tämä ilmeisesti siis on väärä tieto.

Adressissa vedotaan paitsi lakimuutosta vastaan, myös pakkorokotusten poistamiseksi myös nykyisestä laista.

 

---------------------

lisäys: hieman selkeitä graafeja rokotuksista ja niiden hyödyistä http://vaccineliberationarmy.com/wp-content/uploads/2010/09/Vaccine-Graphs-Ineffective.pdf 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (219 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pilkkutietona:

THL:n tiedotteen mukaan THL-säätiö ja Pohjois-Karjala-projektisäätiö sai Teollisuus-klubilta (raha)palkinnon.

Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisörekisteristä ei löydy THL-säätiötä.

Sakari Behm

Tarkoittaako pakkorokote pedonmerkkiä jatkossa?

Vieras (nimimerkki)

ei todellakaan ! mutta pakkosairastamista, sitä se tarkoittaa ja pakkorahastusta !!

Riikka Söyring (nimimerkki)

TIEDOTE

Lasten narkolepsia-rokote-epäilyjen määrä kasvanut, nyt jo 38
- vanhemmat vaativat rokotusjohtajan siirtämistä pois narkolepsiatyöryhmästä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan lapsilla ja
nuorilla rokotteen aiheuttamaksi epäiltyjen narkolepsiatapausten määrä
on noussut edelleen ja on nyt 38. [1] Euroopassa narkolepsiaepäilyjä on
toista sataa. Valtaosa epäilyistä on Suomessa ja Ruotsissa, joissa on
THL:n arvioiden perusteella laskien annettu yli puolet kaikesta
lapsille käytetystä Pandemrix-sikainfluenssarokotteesta maailmassa.

THL:n eturistiriitoihin ja lääkeyhtiösuhteisiin liittyvä kritiikki on
voimistunut. Narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat vaativat
eilisessä tiedotteessaan THL:n rokoteosaston johtajan Terhi Kilven
siirtämistä pois narkolepsiatutkimusryhmästä. [2] Sosiaali- ja
terveysministeriö järjestää perheille ja medialle tiedotustilaisuuden
maanantaina 13.12. [2]

Rokotusjohtajan eturistiriidat liittyvät toimintaan sikainfluenssarokote
Pandemrixin valmistajan 12 miljoonan euron tutkimuksen [3] johtajana
tälläkin hetkellä ja sikainfluenssarokotteen suosittelijana ja turvallisuuden
vakuuttelijana vuosi sitten. [4]

Tiedotus saa kritiikkiä

Rokotusinfo ry:n mukaan eturistiriidat myös näkyvät THL:n
tiedotuslinjassa. THL:n pääjohtaja kieltäytyi luovuttamasta
narkolepsiatutkimusten tutkimussuunnitelmia. [5]

Tutkimuksia on useita. Yhden tutkimuksen suunnitelmasta tieto on saatu
vastuututkijalta, mutta 12 miljoonan euron [1] lääkeyhtiötoimeksiantoa
lähellä olevat henkilöt kuten rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi ja
tilastotutkija Jukka Jokinen ovat pitäneet salassa Kilven johtaman
tutkimuksen suunnitelmat.

Rokotusinfon mukaan THL:n tiedotus epäillystä lasten narkolepsian ja
rokotteen yhteydestä on paikoin harhaanjohtavaa. THL nostaa
tiedotuksessaan näkyvästi esille aikuisten narkolepsialukuja. THL
laskee aikuisten narkolepsian esiintymislukuja mukaan lasten lukuihin
rokotuksia edeltävänä aikana. Tämä hämärtää lasten narkolepsian
esiintymisen seurantaa.

Rokotusinfon mukaan THL:n tiedotus näyttää hyvin tarkoitushakuiselta -
aikuisten sisällyttäminen lasten kanssa samaan ryhmään on omiaan
vahvistamaan THL:n aiempaa ennakkojulistusta, että yhteys rokotteen ja
narkolepsian välillä on ainoastaan ajallinen, ei syy-yhteys.

[1] http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/sikainfluenssa/usei...

[2] http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/ministeri%C3%B6...

[2] http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/ajankohtaista/uutis...

[4] http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/thl-perust...

[5] http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_1...

repe (nimimerkki)

Varsin röyhkeää, että samat piikittäjät saavat hoitaa tekojensa jälkien peittelyn ja salailun. Miksi ei edes ulkopuolista valvontaa ole hyväksytty tähän projektiin? Tilastoväärennys on harvinaisen röyhkeää, kuten valehtelu espanjantaudistakin.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Tiedote, Rokotusinfo ry, JULKAISUVAPAA MA KLO 13.00:

Narkolepsia kymmenkertaistui 4-15 -vuotiailla rokotusten myötä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekistereistä on saatu tarkempia tietoja narkolepsian lisääntymisestä.

Narkolepsian esiintyminen ikäryhmässä 4-15 vuotta on karkeasti kymmenkertaistunut sikainfluenssarokotusten jälkeen vuonna 2010. Vertailukohtana on esiintyvyys vuosina 2006-2009. Diagnoosiviiveen vuoksi vuoden 2009 rokotuksia seuranneet narkolepsiatapaukset näkyvät vasta vuoden 2010 luvuissa.

Rokotteen saaneilla lapsilla ja nuorilla on rokotehaittarekisterissä 38 rokotteen aiheuttamaksi epäiltyä narkolepsiaa. Lukema on joulukuun toisen viikon tilanne.

Aiempaa nuoremmat lapset sairastuivat

Vuonna 2010 rokotehaittarekisteriin on kirjattu 15 tapausta 4-10-vuotiaiden narkolepsiaa. Vuosina 2006-2009 narkolepsiaa esiintyi alle 10-vuotiailla 0 - 1 tapausta vuodessa.

Myös 10-15 -vuotiailla määrä on suunnilleen sama kuin 4-10 -vuotiailla, moninkertainen aiempaan verrattuna. Vuosina 2006-2009 alle 15-vuotiailla narkolepsiaa oli kahdesta viiteen tapausta vuosittain.

Narkolepsia lisääntyi vasta rokotusten jälkeen

Ennen sikainfluenssarokotuksia narkolepsia ei lisääntynyt merkittävästi alle 15-vuotiailla THL:n Hilmo-rekisterissä olevien tietojen mukaan. Tapaukset vaihtelevat kahdesta viiteen vuosina 2006-2009. Keskimäärin tapauksia oli noin kolme vuodessa, vuonna 2009 neljä.

Tietoja narkolepsian esiintymisestä on julkaistu THL:n sivulla http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/rokotteet/narkoleps...

Lisätietoja: Rokotusinfo ry, p. 050-572 2062, http://www.rokotusinfo.fi

Taustaa: Aikuisten narkolepsia

Ainakaan toistaiseksi ei ole tullut esille havaintoja tai epäilyjä siitä, että rokote olisi lisännyt aikuisten narkolepsiaa.

Aikuisten narkolepsiadiagnoosien määrä on noussut ennen rokotuksia. Nuorten aikuisten ikäryhmässä 19-30 vuotta lisäys näyttää dramaattisimmalta: 19-30 -vuotiailla narkolepsian esiintyvyys on yli nelinkertaistunut vuoden 2006 kuudesta tapauksesta 26 tapaukseen vuonna 2009.

Aikuisten narkolepsian lisääntymiseen saattaa vaikuttaa diagnoosikriteerien muutos vuonna 2005, mutta muitakin syitä voi THL:n mukaan olla.

Taustaa: Narkolepsiaryhmä selvittää syy-yhteyttä

Syy-yhteyttä sikainfluenssarokotteeseen tutkitaan, mutta tuloksia odotetaan vasta kevääksi. THL:n pääjohtajan Pekka Puskan nimittämän narkolepsiatyöryhmän on kuitenkin määrä antaa väliraporttinsa
tammikuun lopussa.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, onko lasten narkolepsian lisääntymisellä ja Pandemrix-rokotteella yhteys. Aikuisten narkolepsian selvittäminen tai muiden mahdollisten narkolepsian aiheuttajien selvittäminen ei kuulu työryhmän tehtäviin.

Vieras (nimimerkki)

Nyt vain lisää nimiä kehiin adressiin.

Tuo adressi on täysin validi, se on yleismaailmallinen ja vastustaa pakkorokotuksia ja puolustaa fyysistä koskemattomuutta.

http://www.adressit.com/ei_pakkorokotuslaille

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Tässä sensuroitu haastattelu:
http://www.youtube.com/watch?v=VDRMRuKybfY&fmt=18

Ihan pakko kuunnella! Onneksi meillä on Anu!

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Eikö yhtään hävetä levittää tällaista roskatietoa:

"Omiin havaintoihin perustuen olen tiennyt, että Pandemrix sairastutti viikon sisällä mihin tahansa infektiotautiin" (Mirjaleena Isoaho)

Vieras (nimimerkki)

Hei Riikka ja MirjaLeena !

Teen poikkeuksen yksi viesti vielä..t.tane

http://www.telegraph.co.uk/science/space/8197576/S...

ja mun linkistö;

http://lopunaika.blogspot.com/

jaksakaa !!

Dr.Schmidt (nimimerkki)

Käytännössä isorokkoepidemia olisi bioasehyökkäys eli sotatoimi. Pakkorokotusten vastustaminen tuossa tilanteessa on maanpetos eli liittoutuminen vihollisen kanssa.

Hyvä, että näytitti jälleen todellisen karvanne.

repe (nimimerkki)

Maanpetos on kirjoitella tänne tuollaista.

Vieras (nimimerkki)

Eli "repe" haluaa alistaa Suomen isorokkohyökkäykselle kieltämällä rokotukset? Nyt alkaa selvitä repenkin tarkoitusperät: haluat heikentää Suomen ja suomalaisten puolustuskykyä, jotta vieraat vallat voivat tuhota meidät vaikka isorokolla. Enää on kysymys, kenen hyväksi teet työtäsi suomalaisia vastaan: Venäjä, kommunismi, NWO, CIA? Kenen kätyri olet?

repe (nimimerkki)

Minusta tämä sikaflunssapiikitys on terrorismia ja lisärokotusaikomukset ja kokeilut kaikesta huolimatta vaikuttavat jo rikolliselta piittaamattomuudelta ja vahingontuottamiselta. Tässä nyt ei ole vielä kysymys joukkotuhonnasta, mutta saapa nähdä, mitä vaikutuksia piikeistä vielä tulee.

repe (nimimerkki)

No Suomen pakkorokotuksista päättää WHO, koska Suomi on antanut päätösvallan sille. Se voi antaa taas pakkorokotuskäskyn em. sopimuksen mukaan, jos pandemia on tarpeeksi "vakava". Tätä luokitusta taas juuri muutettiin viime vuonna, jolloin seurasi se, että sikainfluenssakin julistettiin tällaiseksi vakavaksi taudiksi ja pandemiaksi. Mutta pitihän siinäkin kuolla väkeä alkumainonnan mukaan kuin isorokossa konsanaan. Sitten sanottinkin, että ohhoh, eipäs kuollutkaan. Kun rokotteet oli myyty ja puoliksi piikitetty.

Eli hyshys-valhepropgandaa virkamiehiltä ja olkinukkeja. Myöhäistä sitten tajuta, kuka sitä väärää tietoa levittää, kun poliisi tulee hakemaan rokotteesta kieltäytyvää. Ulkomailla näin tapahtuu jo kouluissa ihan normaalien rokotusohjelmien kohdalla. Suomi on osa Eurostoliittoa eikä päätä mistään ja kaikkea harmonisoidaan ja integroidaan sinne. Neuvostoliitossa ei kannata luottaa koskaan yhteenkään viranomaiseen. Kaiki jutut ovat sanahelinää ja tituus on aina 100 % erilainen kuin nämä valheet. Se on niiden vastakohta.

14 cans of Whiskey 88 (nimimerkki)

Dr Schmidt: Täytyy olla todella putkinäköinen / vajaavaisella loogisella päättelykyvyllä varustettu henkilö, jos ei vielä ole löytänyt tietoa rokotetehtaiden agendoista, NIIN paljon löytyy netistä dokumentteja, tilastoja, virallisia asiakirjoja, WHO:n oikeudenkäyntipöytäkirjoja ym...

Ja jos vielä uskoo näihin lääketehtaiden huijauksiin niin todenäköisesti peli on jo kokonaan menetetty. Siis sehän on varma että kaikki ihmiset eivät tule ikinä näkemään kokonaiskuvaa, mutta siitä saa syyttää vain itseään. TIETOA ON NIIN PALJON JAOSSA !!!!!

Eli lampaat määkii teuraspiikeille, mutta sudet tulevat taistelemaan loppuun asti vastaan.

Toivottavasti ihmiset löytävät sen suden itsestään.

Vieras (nimimerkki)

"Käytännössä isorokkoepidemia olisi bioasehyökkäys eli sotatoimi. Pakkorokotusten vastustaminen tuossa tilanteessa on maanpetos eli liittoutuminen vihollisen kanssa.

Hyvä, että näytitti jälleen todellisen karvanne."

Niinhän hyökkäys ihmiskuntaa vastaan on jo jatkunut, laboratoriosta se sikainfluenssavirus oli lähtöisin ja laitettiin liikkeelle Meksikosta.

Hyvä että paljastit dr scmidt todelliset karvasi.

Vastustakaa pakkoa ja ylistäkää henkilökohtaista koskemattomuutta.

Lukekaa listasta:
http://3.bp.blogspot.com/_60F-2L6IOHw/S19XOVgYjzI/...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Dr Schmidt,

ihan uteliaisuudesta: oletko tutustunut lakiesitykseen ja adressiin?

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Teet hyvää työtä Riikka!

Vastustan totalitarismia ja pakkovaltaa elämän kaikilla osa-alueilla.
Adressi linkitetty Face bookiin, lähiomaiseni allekirjoittaneet. Jatkan tiedottamista ystävien ja tuttujen parissa.

Otan koko sydämestäni osaa narkolepsiaan sairastuneiden lasten perheiden suruun ja toivotan voimia hirveän tragedian keskellä.

Vieras (nimimerkki)

Kaikille isorokko, polio, jäykkäkouristus yms. rokotuksista kieltäytyneille pitäisi laittaa näkyvä merkki ulkopuolelle, että muut osaavat varoa näitä vaarallisten ja tappavien tautien mahdollisia levittäjiä.

Muun muassa jäykkäkouristus on kauhea tauti. Todella pitkälllinen ja kivulias kuolema. Miksi haluatte tuoda sen uudestaan keskuuteemme?

Vieras (nimimerkki)

Väitätkö, että jos ihminen on rokotettu esim. sikainfluenssaa vastaan, hän ei voi sitä levittää? Jos näin väität, niin miksi?

SuS (nimimerkki)

Jäykkäkouristus on keskuudessamme koko ajan. Tetanusbakteeri elää mullassa ja tartunnan voi saada haavan kautta. Henkilö, jota ei ole rokotettu jäykkäkouristusta vastaan, ei siis levitä tätä bakteeria toisiin ihmisiin.

Suomen oloissa jäykkäkouristus on harvinainen, koska talvella sitä ei oikein voi saada. Rokote ilmeisesti suojaa hyvin, koska tautia ei esiinny. Koirat ja kissat eivät saa jäykkäkouristusta, sen sijaan hevoset ovat sille herkkiä. Tosin hevosillakin tauti on harvinainen vaikka kaikkia ei suinkaan rokoteta.

Maailman ensimmäinen jäykkäkouristuksesta parantunut hevonen hoidettiin Suomessa. Kyseesä oli pikkuvarsa.

Ihminen ei välttämättä kuole jäykkäkouristukseen, siihen on olemassa lääke. On ollut jo kauan, ennen rokotuksia.

Vieras (nimimerkki)

Tietty aika kun tulee, niin silloin voi jokainen unohtaa maansa. Koska millään ei ole merkitystä muuta kuin ihmisellä itsellään.

Vieras (nimimerkki)

Riikka on hieno ihminen.

MrrKAT (nimimerkki)

A) Rokotusinfolaiset (ja STM:n tiedottaja ?) eivät ehkä hoksanneet että kuolema ei ole ainoa uhka. Myös unitauti eli Encephalitis lethargica tai vastaava kuten sterilisoiva tauti. STM ei voi kuitenkaan lähteä spekuloimaan jollain IlkkaRemeksen sterilisaatioviruksella koska se on scifiä ja rokotusinfo kostaisi ja syyttäisi pelottelusta. (Tee niin tai näin menee rokotusinfolaisten mielestä aina väärinpäin).

B) Rokotusinfo (ja adressin otsikko) itse tekivät käytännössä parhaansa johtaakseen _tavallista KANSAA_ harhaan. Se puhui koko ajan (kuten 28.11. ja 3.12.2010 jne, 7 mainintaa) "pakkorokotuslaista", kun olisi pitänyt puhua "tartuntatautilain muutoksesta".

"Joka progapandaan tarttuu, se propagandaan itse hukkuu"

C) STM reagoi varmaan lähinnä KANSAN keskuudessa liikkuviin käsityksiin ja hätään. Foorumeilla ja varmaan STM:n kuumissa puhelimissa ihmisillä oli selvästi harhakäsitys, että nyt tulee aivan uusi laki, joka pakottaa rokotuksiin.
Siksi STM:n tiedotteessa oli sanonta "annettiin ymmärtää", ks. adreessin otsikko ja kohta B.

D) On eri asia mitä sanotaan, toinen asia mitä annetaan ymmärtää ja kolmas asia miten kansa tajuaa. Tähän kahteen viimeiseen tiedote mitä ilmeisemmin oli suunnattu. Sen verran pitää ymmärtää informaatiosodasta.
Jos uskoo vain sen mitä lukee paperilla, niin NL:ssä ei tapahtunut mitään pahaa ja DDR oli Sakan demokraattinen tasavalta..

repe (nimimerkki)

Kyllä kaikki näkee, kuka propagoi. Tuossa tiedotteessakin sanotaan, että pakkkorokotuksiin turvaudutaan hätätilanteessa. Me emme luota enää näiden korruptoituneitten lierojen käsityksiin hätätilanteesta.

MrrKAT (nimimerkki)

Apajalahden puheenvuoroa vilkaisin ja hänkin on saanut itse Riikka Söyringin kirjoituksestakin "antaa ymmärtää" mielikuvan että kyse olisi vasta nyt ollut pakkorokotuksesta, vaikka se on aina ollu. Riikka myönsi että hänen olisi pitänyt olla tarkempi. Ja kyllä muuten se STM:n tiedottajakin olisi voinut olla tarkempi. Rokotusinfokin voi selventää (sekava kuin tilkkutäkki).

Vieras (nimimerkki)

go riikka!meitsi on messis! ! tää homma alkaa näyttää paremmalt koko ajan. duunataan noit vastuus olevii niinku ne on duunannu meit.. täst syntyy koht pienest laineest hyvän kokonen tsunami! koita oikeesti jaksaa, terveisii stadist.=)

Vieras (nimimerkki)

go riikka!meitsi on messis! ! tää homma alkaa näyttää paremmalt koko ajan. duunataan noit vastuus olevii niinku ne on duunannu meit.. täst syntyy koht pienest laineest hyvän kokonen tsunami! koita oikeesti jaksaa, terveisii stadist.=)

Vieras (nimimerkki)

Tuli mieleen kun muistin, veljelleni tuli jostain syystä narkolepsia. Ikää hänellä +60.

Vanhat Tavat (nimimerkki)

Rokotukset on vaan hyväksi, muualla tapahtuvat ikävät seuraukset ei koske Suomea... Tai sitten erehtymätön syy-yhteys ei olla kyetty osoittamaan...
Ehkä jollekin erittäin harvalle poikkeustapauksessa jotain aivan pientä... Kuulostaako tutulta? HPV-rokotuksia sama epäpyhä thl jo pojillekin haluaa, teoreettisen papilloomaviruksen teoreettisesti aiheuttamaa kohdunkaulasyöpää teoreettisesti ehkäisevänä, teoreettisesti kun lapsia tarvitaan kliinisiin kokeisiin kun Briteissä perheet haastaneet vuosia sitten jo rokote vastuulliset oikeuteen vakavista salatuista sivuvaikutuksista, jotka tietysti kiistetään, kun erehtymätön syy-yhteys kaataa vastuullisten mielestä vaikka lapsena sairastettuun oireettomaan sikotautiin tai masennukseen...
Aseet pois kansalta ja kansakiltisti rokotuksiin!
Vaiettu kivasti hämmentävä pohjoismaalainen viruksille erittäin vastustuskykyinen geeniperimämme!

repe (nimimerkki)

Mielenkiintoinen uutinen eilen tekstiteeveessä: Maailmanpankilta jättilaina köyhille maille. Maailmanpankki antaa suuren lainan nollakorolla. Tarkoitus on tarjota sillä mm. "rokotusohelmia ja muita terveyspalveluja" eli laittaa nämä ostamaan näitä. Ilmeisesti niistä ei siis ole muuta hyötyä maille kuin että rahaeliitin terveysfirmat saavat asiakkaita. Velkataakka kehitysmailla on jo sitä luokkaa, että uusi laina ei varmaankaan ole mitäään kivaa oikeasti. Vaaditaankohan niitä se ottamaan.

Surkuhupaisinta on se, että maailmanpankki ei olekaan lainan tarjoaja, vaan "rikkaat maat antavat tämän "lahjan" kehitsymaille eli lahjoittavat miljardeja euroja maailmanpankille, joka sitten perii lainanan tämän, tosin nollakorolla kehitysmailta. Mahtavaa. Kyseessä on jo toinnen tällainen vähän ajan sisällä. Toinen vastaava taisi olla Haitille annettu miljardituki. EU:lla on varaa, koska se maksaaa yli puolet "lahjasta".

Pankkitukea, pankkitukea, rokoteostoja, rokoteostoja...

Vieras (nimimerkki)

Nuo köyhät maathan saattavat noilla lainaehdoilla tulla uusien rokotteiden koekentäksi? Eikös se Bill Gateskin ollut innoissaan nimenomaan väestöä vähentävien rokotteiden saamisesta kehitysmaihin? Tosin en tuota logiikkaa ymmärtänyt, miten rokotteet vähentävät väestöä, paitsi, jos ne ovat terveydelle haitallisia...

Merkillistä on tuo köyhien maiden halvaannuttamisen logiikka joka tapauksessa. Ensiksi on viety luonnonvarat, sitten maa, vesi ja julkishallinto. Ei taida olla väellä muuta myytävää enää muuta kuin itsensä ja kun halpatyövoima ei riitä orjuuttamiseen, käytetään väestöä kohteena lääketehtaiden kokeiluihin, vai?

rrepe (nimimerkki)

Hyvä kun suomensit hidasälyisille. Ja lisää aukeaa, kun miettii tuota uutista tarkemmin.

Vieras (nimimerkki)

tapauksia vain Suomessa ja Ruotsissa (ainakin toistaiseksi tiedossa)

meillä samankaltaiset geenit (ei tietääkseni suom lähellä hollantilaisia)

rokotteet samaa satsia ???????? niissähän oli eroja valmistus "virheitä"
tästä asiasta joitain uutisia

hitto minäkin kaipaan totuutta

Vieras (nimimerkki)

yhteistyötä rokotevalmistajien kanssa tehdään
syy taitaa olla STM (valtio) saa maksun,luvan käyttää
kansalaisia koekaniineina

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Eikö asianomaista yhtään hävetä levittää tällaista roskatietoa:

"Omiin havaintoihin perustuen olen tiennyt, että Pandemrix sairastutti viikon sisällä mihin tahansa infektiotautiin" (Mirjaleena Isoaho)

Vieras (nimimerkki)

Sinulle on jo vastattu toisaalla. Lakkaa jankkaamasta. Vai onko dementia iskenyt?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn
Antti K (nimimerkki)

Eihän dementia tyhjään päähän iske.

Antti K (nimimerkki)

Eihän dementia tyhjään päähän iske.

Pohjanmaa (nimimerkki)

Voisiitko Lauri Gröhn vethäytyä sinne pimeään kammioos takaasi ? Täällä puhutahan asiaa, sinullaha ei oo mittään faktoja esittää.

Vieras (nimimerkki)

Riikka haluaa meille takaisin semmoiset kauheat taudit kuin jäykkäkourustus, polio, hinkuyskä ja isorokko. Miksi? Miksi hän haluaa tuoda tappavat ja kivuliaat taudit takaisin?

repe (nimimerkki)

Oletko varma, että rokotteilla ei haluta kivuliasta lopua suurelle osalle maailman väestöä? Ainakin hedelmättömyyttä.

SuS (nimimerkki)

Tuhlaan aikaani ja energiaani vastaamalla trollille, mutta sanonpa kuitenkin ettei jäykkäkouristus mihinkään ole kadonnut. Eikä Riikka eikä kukaan muukaan ole sanonut ettei jäykkäkouristusta vastaan kannattaisi rokottaa.
Tosin Suomessa ei saa pelkkää jäykkäkouristusrokotetta vaan siinä on muistaakseni kurkkumätä samassa, halusit tai et.

Vieras (nimimerkki)

Kyllä jäykkäkouristusrokotteen saa yksinäänkin. Tai yksinään ja yksinään... Itselleni tehosterokotteesta aiheutui noin kahden-kolmen viikon sisällä pahansorttinen artriitti, enkä suinkaan ole ainoa laatuani.

Voitte vaikka googlata pötköön sanat tetanus vaccine athritis - ja tietoa alkaa silmille pätkähdellä sivukaupalla.

Kyseessä rokotteen aiheuttama autoimmuunireaktio. Pitkällisen ja tuskallisen artriitin perään kehittyi hurjaa vauhtia artroosi molempiin käsiini ja molempien jalkojeni varpaisiin. Nyt vasemman käden sormista suurin osa on enää "apusormia".

Ikinä enää en ota ainuttakaan tetanusrokotusta.

Vieras (nimimerkki)

Siis googlatkaa: tetanus vaccine arthritis
Jäi äsken r-kirjain pois.

Vieras (nimimerkki)

Kipi kipi ottamaan rokotukset niin ei tarvi murehtia vaikka joku jättäisikin ottamatta..

Espoo Calls (nimimerkki)

http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/...

Lindsey Williamsin uusin ennustus. Euro tulee romahtamaan parin viikon sisällä. Tämä mies on ennustanut hämmästyttävällä tarkkuudella, väittää saavansa "inside" tietoa Bildenbergin ym... sisäpiiristä.

repe (nimimerkki)

Joululahja vihatuyille alamaisille

Esa Pakarinen (nimimerkki)

Lindsey taisi ennustaa että Euron romahduksen jälkeen on 2 viikkoa aikaa niin dollari romahtaa.

Jos nyt oikein kuulin...

Mutta hyvin on tähän astiset "vuodot" pitäneet paikkansa.

Vieras (nimimerkki)

Enpä usko, että euro tulee romahtamaan parin viikon, tai edes kuukauden sisällä, mutta kohtahan me sitten näemme, että oliko Lindsey Williams oikeassa vai väärässä.

Chaos (nimimerkki)

Siis huhhuh miten jotkut eivät vaan suostu tajuamaan näitä asioita. Väännetään lakia oman mielen mukaan ja vääristellään toisten sanomisia. Osanottoni epäasiallisten kommentoijien johdosta :/ Omaankin blogiini on eksnyt viime aikoina ihmeen paljon joka-paikan skeptikoita, jotka vänkäävät vastaan joka pilkusta ja taistelevat lähteitten todellisuuden kanssa.

Ei hyvä päivä joidenkin ihmisten kanssa...

Onhan näitä (nimimerkki)

Mistä tässä on oikein kyse?

Miksi Glaxo Smith Klinellä oli 2009 ainakin kaksi H1H1 rokotetta, joiden nimet sekoitaa helposti toisiinsa

Kumpaa Glaxo Smith Kline H1N1 rokotetta Suomessa käytettiin

Pandermix vai Pandemrix vaiko molempia ?

Ja mihin ne on hävinnyt markkinoilta tietääkö kukaan? Glaxon suomenkielisiltä sivulta niitä enää löydy.

Sieltä löytyi nämä

Boostrix kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä - dTpa
Boostrix-Polio kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio - dTpa-IPV
Cervarix ihmisen papilloomavirus (tyypit 16 ja 18) - HPV
Engerix-B hepatiitti B - HepB
Fluarix influenssa
Havrix hepatiitti A - HepA
Hiberix Haemophilus influenzae tyyppi b - Hib
Infanrix-Polio kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio - DTPa-IPV
Infanrix-Polio+Hib kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, Haemophilus influenzae tyyppi b - DTPa-IPV+Hib
Infanrix hexa kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, hepatiitti B, polio, Haemophilus influenzae tyyppi b - DTPa-Hep B-IPV+Hib
Mencevax meningokokkipolysakkaridi - seroryhmät A,C, W ja Y
Priorix tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko - MMR, elävä rokote
Rotarix rotavirus, elävä rokote
Synflorix pneumokokki
Twinrix hepatiitti A + B - Hep A+B
Typherix lavantauti (Salmonella typhii Vi polysakkaridi)
Varilrix vesirokko, elävä rokote

http://www.glaxosmithkline.fi/tuotteemme/rokotteet/

Ja lopuksi tämä vielä

Introducing the vaccine: Pandermix
http://archive.maltatoday.com.mt/2010/01/06/t4.html

googlen konekäännös
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u...

Vieras (nimimerkki)

Kontrollointi on virkamiesten ja suuryritysten unelma. Meidän ei ehkä tarvitse taistella heitä vastaan. Vain hylkäämme heidät. Se mihin rahamme laitamme ja mihin uskomme muuttaa maailmaa.

Vieras (nimimerkki)

Jahas, taas he ovat iskemässä, CIA, Mossad ja co. kuten he tekivät Tukholmassa.

http://www.aamulehti.fi/uutiset/ulkomaat/daily-mai...

Samaan aikaan kansojen kuppaus/ryöstöoperaatio jatkuu.

http://www.uusisuomi.fi/raha/107513-raivo-nousee-i...

Niin terrorin kuin ryöstön takana on Rothschild ja co.

Huolestunut (nimimerkki)

Ja kuinka ollakaan, on aamulehden juttu kadonnut. Google kyllä löysi linkin mutta välimuistissa tuota ei voi katsoa.

"The requested URL /uutiset/ulkomaat/daily-mail-al-qaida-iskee-eurooppaan-joulunpyhina/201221 was not found on this server."

Vieras (nimimerkki)

Tämmönen löytyi

Päivitetty 16.12. 13:53, julkaistu 16.12. 07:22

Daily Mail: Al-Qaida iskee Eurooppaan joulunpyhinä?

STT, TT, AamulehtiLähetä palautetta toimittajalle

Joulunpyhinä saattaa tulla kaaos, mikäli Daily Mailin tiedot terroristiverkosto Al-Qaidan suunnitelmista pitävät paikkansa ja toteutuvat. Al-Qaida on suunnitellut tekevänsä itsemurhaiskuja Euroopassa ja Yhdysvalloissa joulunpyhinä.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, mitä maita terroriuhkeukset koskevat.

Lehden mukaan suunnitelmista kertoivat Irakin viranomaiset, jotka ovat kuulustelleet kiinni otettuja kapinallisia. Irakin sisäministerin Jawas al-Bolanin mukaan Tukholman itsemurhaisku oli osa kapinallisten suunnitelmia. Monet kiinni otetuista väittivät kuuluvansa terroristisoluun, joka saa käskynsä suoraan al-Qaidan johdolta, sanoi al-Bolani.

Irakin ulkoministerin Hoshyar Zebarin mukaan väitteet merkitsevät kriittistä uhkaa.

Irakin viranomaiset ovat välittäneet tiedot Interpolille sekä viranomaisille Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ministerit eivät kertoneet, mitä maita uhka koskee.

Vuosi sitten joulupäivänä nigerialaismies yritti räjäyttää Detroitiin matkalla olleen lentokoneen. Yritys kuitenkin epäonnistui.

Daily Mailin uutinen

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194...

Vieras (nimimerkki)

Ihmisiä halutaan pitää koekaniineina. Koska homma haisee ja rokotteissa liikkuu suuret rahat. Kuka nyt eläviäviruksia itseensä haluaa?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Rokotusten vastustajat haluavat tapattaa ihmisiä.

Vieras (nimimerkki)

Tuskin sen enempää kuin sinäkään.

Pohjanmaa (nimimerkki)

Mikäs mies sie oot miehiään, kun tuolleen tuut haastelemaan ? Tuletko minulle väittämään että haluan tapattaa ihmisiä ?

Jonkun pittääs käyrä vähä kurnuuttaa sinnuu, ku on tuo kusineste päässy hölähtää ylähyllylle.

Esa Pakarinen (nimimerkki)

EI mikään ihme että Eurostoliitto on hajoamispisteessä. Virastot täynnä tuollaisia Laureja, toisin sanoen systeemille "hyödyllisiä idiootteja".

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Lauri, sullei kyllä nyt ole oikea paikka jankata. Sie voisit antaa toisillekki arvon, elikkä sehän oli niin, että arvaa oma tilasi ja anna arvo toisellekki.

Mie vastustan rokotuksia ihan henkilökohtasistaki syistä. Olen nähny ja valitettavasti näen koko ajan, mitä rokotuksista voi suerata, ihan omien lasten ja lastenlasten kohalla. Ja syyksi sanotaan rokotus, siis ihan professorit sannoo ja vastuu ei tarkota mittään. Eikä ole ees hoitoa. Vastuu on sillä, jolle tullee seuraukset.

Rokotukset on bisnestä ja THL on julma ilmiö, met emmä ole ansaihneet sitä.

Riikka Söyring (nimimerkki)

- Pakkorokotuksia vastustava ei vastusta rokotuksia vaan pakkoa

- Avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatiminen päätöksentekoon ja tiedottamiseen ei ole synonyymi rokotusvastaisuudelle

- Pakkorokotuksia vastustava ei halua "sairastuttaa kaikkia muita isorokkoon, hinkuyskään, tuberkuloosiin ja tippuriin"

- Rokotekriittinen ei vastusta kaikkia rokotteita vaan haluaa luotettavia arvioita haitta-hyötysuhteesta.

Onko jotenkin kohtuutonta vaatia riippumatonta tutkimusta ja riippumatonta tiedottamista?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Kyllä rokottamisen ja rokottamattomuuden riskeistä on saatavissa tietoa:
http://www.who.int/immunization_safety/aefi/immuni...

Tyypillisesti rokottamattomuuden riskit ovat monta kertaa suurempia.

14 cans of Whiskey 88 (nimimerkki)

Lauri haluaa siis väkisin piikin kaikille. Olisit varmasti viimevuonnakin pakottanut kaikki lapset sikapiikille, ja meillä olisi oikein vyöry narkolepsiaa täällä, sinun takiasi. Olisit sitten varmasti ottanut kaikkien tuhottujen pienten lasten elämän vastuullesi ?

Taidat olla kaikkien lampaiden kanta-äiti, sinulla on varmasti tuplapiikit lastenlapsillesi varattuna.

Totuuden torvi (nimimerkki)

Lauri on vain Euroopan Union pikkuvirkamies.

Tottelee sokeasti ylhäältä tulevia käskyjä, niin kuin kunnon kommunismissa kuuluukin.

MrrKAT (nimimerkki)

Tattis linkistä, siellä sivulla 1 on mielenkiintoista tilastoa:
Kun hinkuyskärokotetta alettiin pelätä UK:ssa, Ruotsissa ja Japanissa 1970-luvulla niin hinkuyskäisten määrä nousi kuin raketti.

Kun 1974 Japanissa oli vain 393 hinkuyskätapausta, niin rokotekattavuuden pudotua 70%:sta 20-40%:iin, muutamassa vuodessa, 1979 hinkuyskätapauksia olikin yhtäkkiä 13000 ja 41 kuoli.

Rokottamattomuus sairastuttaa ja osan se tappaa.

Dr. (nimimerkki)

41 kuoli ?

Normaali kausiflunssaan kuolee maailmanlaajuisesti satoja tuhansia ihmisiä JOKA VUOSI.

Tuon takia ei tarvitse rokottaa koko väestöä.

Terv. Lääkäri

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Koska eivät ole rokotettuja.

Dr. (nimimerkki)

Heikoimmat, vanhukset ja immuniteetin laskusta kärsivät (rokotetut) ovat riskiryhmiä normaali kausiflunssassa.

Lauri haluaisi pistää piikin KAIKILLE ihmisille sivuvaikutuksista välittämättä. Olet ilmeisesti ulkoistanut oman aivotoiminnan ?

No, muista sitten omille perheenjäsenillesi ruiskuttaa kaikki piikit mitä saat hamuiltua markkinoilta. Mutta älä tule muita pakottamaan ruiskuttamaan myrkkyjä kehoonsa. Sinä voit itse tehdä mitä haluat, se ei ketään kiinnosta.

MrrKAT (nimimerkki)

"Lääkäri" ym. eivät huomioi näitä eroja:

-kausi-inflienssa tappaa tavallisimmin vanhuksia ja muuten heikkoja aikuisia
-hinkuyskä on uhka vauvoilla ja hyvin nuorille, ei aikuisille
-H1N1/ Kalifornia 2009 "Sikainfluenssa" poikkesi kausi-influenssasta juuri sen takia että se tappaa suhteettomasti myös poikkeuksellisen paljon terveitä nuoriakin.(vrt. kuten se espanjantauti nuorehkoja).

Verratkaa esim. piikkihuumeita ja alkoholia:
-alkoholi tappaa lähinnä keski-ikäisiä miesköriläitä, ei niin nuoria
-piikkihuumeet tappaa nimenomaan suhteettoman paljon nuoria ja nopeasti

Siksi piikkihuumeista ollaan suhteessa huolestuneempia kuin alkoholista (joka tappaa valtavasti 2000/vuosi Suomessa).

Vieras (nimimerkki)

Jospa kausi-influenssarokotteet ovat aiheuttaneet Laurillemme alkavan dementian ja tuo jankkaaminen on yksi ensioireista?

Riikka Söyring (nimimerkki)

MrrKat,

niistä hinkuyskään sairastuneista.

Paikallislehtien mukaan 2/3 sairastuneista oli rokotettuja
http://www.nctimes.com/news/local/sdcounty/article...

Vieras (nimimerkki)

Tuolta voi käydä katsomassa varsin mielenkiintoisia tilastoja rokotuksista ja niiden vaikutuksista varsin pitkältä aikajaksolta.

Vaccines Did Not Save Us - 2 Centuries of Official Statistics
http://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

Sivuilta löytyy lisäksi aika paljon mielenkiintoista luettavaa, jos sattuisi kiinnostamaan.

on hieno, onpi on on (nimimerkki)

riikka on hieno mies

Heidi Tuominen (nimimerkki)

Sosiaali ja terveysministeriö levittää muutakin väärää tietoa! Esim. huostaanottojen jatkuva nouseminen johtuu lastensuojelukertoimesta, eikä siitä että kukaan ei osaa enää kasvattaa lapsia.
Lastensuojelukerroin on sitä että kunnalle maksetaan jokaisesta huostaanotetusta lapsesta (enemmän kuin kunta maksaa laitokselle/yksityiselle sijaispaikalle) ja näitä rahoja ei ole korvamerkitty, mikä puolestaan merkitsee sitä että kunta saa käyttää kyseisen rahan mihin haluaa!
Vielä on epäselvää, saako huostaanotto tekosyyn kehitellyt sosku bonusta moisesta teosta, koska kunnat maksaa bonusta jos työntekijä kerryttää kunnan kassaa...
Riikka hyvä, saat jostain kummasta näitä selvityksiäsi! Voisitko tutustua tähän asiaan?
Minuun saa tarvitessa yhteyttä: unetar@wippies.com

Julia (nimimerkki)

Meidän kunnassa sai vielä 2vuotta sitten lapsiperhekin tarpeen vaatiessa kodinhoitajan, mutta eipä vaan saa enää. Vuosi sitten nuorimmaisen syntyessä neuvolan th antoi neuvoja jos tulee tilanne että tarvii apua tai ei jaksa; kodinhoitajaa ei enää saa, perheneuvolaan turha soittaa, on niin pitkät jonot - ainoastaan lastensuojelun kautta saa apua -muistutti myös että ilmoituksen voi tehdä myös itse. Ja jos parisuhteessa on ongelmia niin tässä on (ojensi samalla 2 paperia)yksityisten yhteystietoja ja hinnasto.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Täytyypä ottaa selvää tuosta.
Muistelen näet hämärästi törmänneeni jossain joskus tietoon siitä, että kuten pakolaiskeskustenkin kanssa, yllättävän moni päättäjä tai päättäjän sukulainen oli saamapuolella kun kuluja huostaanotoista maksettiin.

Tämän takia täytyy hätyyttää taas tilasto- ja kirjanpitokavereita vilkaisemaan kuntien huostaanottojen lukuja sekä niiden talouslukuja :D

Vieras (nimimerkki)

Jos jollakulla on aikaa niin kuunnelkaa tänään Yle Radio 1:n Ykkösaamu ohjelmassa ihmellään ovatko Suomalaiset liian kilttejä, kun eivät protestoi niinkuin muissa maissa tehdään.

Ykkösaamu Ylen Radio 1:ssä alkaa klo 8:15

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Maanantaina 13.2 tunteet kuumenivat kun narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhemmat tapasivat viranomaisia Sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n tiedotustilaisuudessa.

Ei Suomessa peitellä

Elokuussa 2010 Markku Partinen puhui julkisesti rokotteen todennäköisestä yhteydestä narkolepsiatapausten äkilliseen nelinkertaistumiseen.
Nyt on toinen ääni sanelukoneessa:
"Tutkimukset saavat Partisen mukaan myös paljon kansainvälistä huomiota. Narkolepsialasten vanhemmat ovat epäilleet THL:n riippumattomuutta tutkimuksissa. Partisen mukaan huolta tässä suhteessa ei ole."
"- Ei Suomessa peitellä, sehän asettaisi Suomen omituiseen valoon."

Narkolepsiatutkija Markku Partinen on yhtenä ulkopuolisena asiantuntijana THL:n pääjohtajan asettamassa narkolepsiatyöryhmässä.
Ryhmän puheenjohtajana toimii THL:n lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinelle tekemää rokotetutkimusta johtava professori Terhi Kilpi.

Aivan uusi tilanne
Lastenneurologian erikoislääkäri Outi Saarenpää-Heikkilä toteaa lääkärien ja viranomaisten olevan aivan uuden tilanteen edessä.
-Tällaista määrää narkolepsiatapauksia kuin tänä vuonna on ilmennyt, ei ole aikaisemmin ollut. Oireiden rajuus kertoo siitä, että sairastumisprosessi on tapahtunut hyvin nopeasti.
Uusia, oireilevia lapsia on tulossa tutkimuksiin. Tällä hetkellä diagnoosin saaneiden luku on 41.

"Narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja sikaflunssarokotusten välillä on selvä ajallinen yhteys, myöntävät THL ja Sosiaali- ja terveysministeriö.". Narkolepsia on yleisempää rokotetuilla kuin rokottamattomilla lapsilla, sanoo THL:n rokotetutkimusta johtava Terhi Kilpi.

Pääviesti

Viranomaisten tiedotustilaisuuden pääviesti näytti olevan:
"Tutkijat pelkäsivät sikainfluenssaviruksen lisäävän narkolepsiasairastumisia."
"Unitutkija Markku Partisen mukaan huoli nukahtelusairauden yleistymisestä nousi esille ennen kuin sikainfluenssa levisi pandemiaksi eli kesällä 2009."
"- Viruksena se muistuttaa vuonna 1918 Euroopassa jyllännyttä virusta, jota nimitettiin Espanjantaudiksi. Siihen influenssavirukseen liittyi, että miljoonia eurooppalaisia sairastui myös poikkeavaan uneliaisuuteen. Me pelkäsimme, että nyt käy samoin."

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Timo Vesikari kommentoi tilaisuuden jälkeen -THL on taas linnoittautumassa norsunluutorniinsa. THL on niin teflonoitu, että kaikki kritiikki valuu pois ja hukkaan.
Timo Vesikarin mielestä viranomaistahon kuten THL:n tulisi olla lääkeyhtiökytköksistä vapaa. Professori Vesikari on useasti arvostellut julkisuudessa THL:n taloudellisia ja muita kytköksiä lääkeyhtiöihin.

Maineenhallinta

Viranomaisten tapa ratkoa ongelmaa on maineenhallinta:

Sikainfluenssarokotteeseen ja sen käyttöön liittyvä kritiikki voimistuu. Narkolepsiaan ovat sairastuneet lähinnä rokotetut lapset. Lasten narkolepsia ei näytä yleistyneen ennen sikainfluenssarokotuksia. Narkolepsian lisääntymiselle ei tunnut löytyvän muita uskottavalta vaikuttavia syitä kuin rokote.
Maineenhallintakeinona käytetään mm. Espanjantaudin vetämistä esiin. Espanjantauti niitti ensimmäisen maailmansodan jäljiltä heikossa ravitsemustilassa olevia ihmisiä vuosina 1917-1920. runsain määrin hautaan. Espanjantaudin kanssa osittain samoihin aikoihin (1915-1926) liikkui tauti nimeltä Encephalitis lethargica, eurooppalainen unitauti, joka on epätyypillisen aivotulehduksen seurausta.

Unitauti ei ole narkolepsiaa, mutta sen esiin vetäminen herättää epäilyn tarkoituksellisesta mielikuvien muokkaamisesta - unitauti kuin unitauti.
Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan encephalitis lethargica on yhteydessä streptokokkibakteeriin, eikä yhteyttä influenssavirukseen tai mihinkään muuhunkaan virukseen etsinnöistä huolimatta ole löydetty. Pelottavaksi espanjantaudin teki se, että sen loppuvaiheessa oli samanaikaisesti liikkeellä tappavaa aivotulehdusta eli unitautia. Lukuisien lähteiden mukaan tällä unitaudilla on vain osittainen ajallinen yhteys espanjantautiin. Maineenhallinnan kannalta yhteyksien puute näyttää olevan sivuseikka

Terminä maineenhallinta on otettu käyttöön valtionhallinnon uudessa viestintäsuosituksessa.

Jotain hyvää

Narkolepsialasten tutkimiseen on perusteilla kliininen työryhmä. Kela alkaa selvittää lasten vaatimien lääkkeiden korvattavuutta.
Mahdollisesti päädytään myös siihen, että perheet saavat omaishoidontukea. Moni vanhemmista on joutunut jättäytymään pois työelämästä lapsen sairastumisen takia, koska moni lapsista vaatiii ympärivuorokautista silmälläpitoa.
Sairastuneiden lasten vanhemmat toivovat, että nimitettäisiin koordinaattori, joka auttaisi vanhempia paperisodassa sekä yhteydenpidossa viranomaisiin ja tutkijoihin.Narkolepsialasten vanhemmat sanovat, että perheen koko elämä muuttuu. Moni vanhemmista kokee, että asiapaperien hankkiminen ja täytteleminen on tällä hetkellä yksinkertaisesti liikaa.
---------------------------
Kansalaisaktivistit

Narkolepsialasten kohtalo on yhdistänyt suomalaisia.
Sosiaali- ja terveysministeriön eteen on kokoontunut joukko kansalaisia eri puolilta Suomea. Eläkeläiset ja opiskelijat huutavat rytmikkäästi iskulauseita jäätävän kylmässä talvikelissä. STM:n edusta on koristeltu banderollein: Pandemrix aiheuttaa aivovaurioita! Narkolepsialapset tarvitsevat apua! Nanoteknologiasta narkolepsiaa? Rokotekuolemista on vaiettu!
Miksi?
Anu Lindroos, tavallinen perheenäiti Espoosta kertoo: -Oma lapseni ei ole sairastunut, mutta tämä on niin sydäntäriipaisevaa että tunsin että minun täytyy tehdä jotain. Tätä hirveyttä ei saa lakaista maton alle. Haluamme olla vanhempien tukena. Tämä on kansallinen tragedia.

Mielenosoittajien joukossa on myös väestövastuulääkäri Mirjaleena Isoaho Lempäälästä. Hän epäilee, että Pandemrix oli valmistettu nanoteknologialla. - Nanoteknologiassa molekyyli pienennetään alkuperäisestä koostaan, ja silloin sen vaikutuksista ihmiselimistössä ei tiedä kukaan. Nano käyttäytyy aivan eri tavalla kuin alkuperäinen aine. Minusta on väärin, että THL ei informoinut lääkäreitä ja terveydenhuoltohenkilökuntaa Pandemrixin kaikista ominaisuuksista. Kuitenkin meidän lakisääteinen velvollisuutemme on kertoa asiakkaalle tarkoin kaikesta. Nyt emme voineet sitä tehdä, koska tietoa ei annettu, kerrottiin vain että rokote tehokas ja turvallinen.

Mirjaleena Isoaho arvelee myös rokotusohjelmiin lisätyn niin paljon uusia rokotteita, että tiettyjen ikäryhmien immunologisen systeemin kuormitus on kasvanut liian suureksi; se ei yksinkertaisesti enää kestänyt. Hänen mielestään tämä mahdollisesti selittää sairastuneiden ikäjakaumaa.

----------------------------
narkolepsia aiheuttaa mm.:
-persoonallisuuden muutoksia ja aggressiivisuutta
- jatkuvaa väsymystä
- katapleksiaa eli lihasjänteyden katoamista
- toimintojen hidastumista
- unihalvauksia, painajaisia, hallusinaatioita
- lihomista
------------------

Tuossa yllä on osa STM:n ja narkolepsialasten vanhempien tapaamisesta 13.12 2010 kirjoittamaani artikkelia.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mistä johtuu, että vain murto-osa rokotetuista on saanut narkolepsian, ehkä 1/10000 ?

Vieras (nimimerkki)

Se murto-osakin on liikaa.

Vieras (nimimerkki)

Mitäs tuumaat, jos lapsesi tai lapsenlapsesi olisi rokotuksesta narkolepsian saanut?

Kiitollisena ehkä toteaisit, että tämähän on vain murto-osa pikku juttu?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mutta eikö ole selvää, että rokotus yksin ei ole ollut syynä narkolepsiaan?

Vieras (nimimerkki)

Lauri Gröhn: "Mistä johtuu, että vain murto-osa rokotetuista on saanut narkolepsian, ehkä 1/10000 ?"

Hyvä kysymys. Tätä olisi hyvä tutkia ja selvittää kuten esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa tehdään - vain murto-osa liikenteessä olevista kuolee tai vammautuu. Yleensä vahingon tapahtuessa tällöin ei kuitenkaan keskitytä osoittamaan, millä tavalla kuolema tai vammautuminen onkin jonkun muun syyn aiheuttama - tosin alan kriitikoiden mukaan tästä poikkeuksena vammautumisten suhteen on ala nimeltä vakuutuslääketiede.

Nyt tässä narkolepsia-asiassa näyttää siltä, että keskitytään sellaisten tarinoiden ja selitysten löytämiseen, joilla rokotteen yhteys voitaisiin sulkea pois, jolloin ei aikaa ja resursseja riitä sen tarkastelemiseksi, mitä on tapahtunut.

Jos liikennekuolemia tutkittaisiin samalla tavalla kuin narkolepsian ja sikainfluenssarokoteen mahdollista yhteyttä, niin:

* Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat antaisivat ennen työnsä aloittamista julkisuuteen lausuntoja, että tilannetta selvitetään, mutta ei näytä todennäköiseltä, että autossa olemisella oli osuutta ajallisesti samalla tieosuudella vastakkaiseen suuntaan liikkuneen auton äkilliseen pysähtymiseen ja kuljettajan ja matkustaien äkilliseen kuolemaan, koska niin moni muukin liikkui Suomessa ja muualla teillä, ja niin harva muista kuoli.

* Liikenteen tärkeyttä ja etuja puolustavat henkilöt julistaisivat julkisuudessa, että onhan naurettavaa väittää, että liikenne tappaisi ihmisiä, kun yli 5 miljoonaa ihmistä on liikenteessä vuosittain ja esimerkiksi viime vuonna vain alle 300 kuoli. Jos liikenne oikeasti tappaisi, miksi sitten vain yksi 18 000:sta kuoli, eikä suurempi määrä ihmisiä?

* Lehtiin vedottaisiin, että älkää nyt ihmeessä kirjoittako mitään liikennekielteistä liittyen näihin liikenteessä väitetysti tapahtuneisiin kuolemiin, sillä varomaton kirjoittelu voi saada ihmiset vastustamaan liikennettä, ja jos liikenne kiellettäisiin, ihmishenkiä menetettäisiin runsaasti mm. koska ambulansseilla ei voitaisi kuljettaa esim. sydänkohtauksen saaneita henkilöitä hoidettavaksi

* Jos (väitetysti) kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa olisi osallisena jonkin kuljetusyhtiön rekka, tutkintalautakunnan nimittäisi kyseisen kuljetusyhtiön pääjohtaja. Hän nimittäisi tutkintalautakuntaa johtamaan (väitetyssä) turmassa osallisena olleen rekan kuljettajan, koska kuljettajalla on paras asiantuntemus tapahtumista

* Menehtyneiden omaisten epäilyihin, että kuljettaja ei ole oikea henkilö johtamaan tutkimuksia, vastaisi liikenneministeri, että on aivan turhaa epäillä, koska tutkimuksia seurataan ympäri maailmaa niin tarkasti, että mitään vilunkipelin mahdollisuutta ei ole.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

On lievästi sanoen lapsellista samaistaa narkolepsia ja liikenneonnettomuudet.

Minusta yhteiskunnan pitäisi korvata narkolepsiatapaukset 100%. Mutta on silti tärkeää selvittää perinpohjin, mikä on ollut narkolepsian synnyn mekanismi.

Helsinki Night (nimimerkki)

Tuo Laurin trollaaminen on niin alkeellista että turha edes noteerata. Ei tule mitään faktoja tai rakentavaa taustaa. Heittää vaan ylimielistä tekstiä, ja luulee pikkuvirkamiehen pätevyydellä olevansa aina oikeassa, systeemin pitää olla aina oikeassa, koska Lauri saa elantonsa siitä.

Säälittävää.

uurija (nimimerkki)

Hyviä kysymyksiä, Lauri.
Olet yleensä tarkkuutta ja täsmällisyyttä rakastava gentleman.
Tässä kohdin lapsus pääsi tapahtumaan, kun et huomannut, ettei jutussa sekoiteta narkolepsiaa ja liikenneonnettomuuksia keskenään, vaan verrataan sitä, kuinka näitä asioita tutkitaan.

On kyse kahden onnettomuustyypin tutkimistapojen vertailusta.

On puheena se, kuinka tiedemiehet ja asiantuntijat orientoituvat asettamaan kysymyksiä yhtäältä narkolepsia-onnettomuutta ja toisaalta liikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia tutkiessaan.

Vaikuttaa siltä, että THL:n asiantuntijat käyttävät asiantuntijavaltaansa tavalla,joka asettaa heidän eettisyytensä, asiantuntemuksensa ja puolueettomuutensa kyseenalaiseksi.

repe (nimimerkki)

Lauri on kyllä lukenut lääkepurkeista itsekkin, että eri lääkkeet ja muut vastaavat aiheuttavat haittoja yleensä vain tietylle osalle väestöstä. Ainahan syynä voi olla paitsi perimä, niin yleiskunto, muut aineet tms, jotka johtavat haittavaikutuksiin. Esim. se, että lapset ovat ottaneet hirveän määrän rokotuksia näiltä lääketehtaiden rahoittajilta ja Suomen talouden haudankaivajilta ja näköjään kirjaimellisesti suomalaisten haudankaivajilta.

Miksi muuten vain osa eri tautien sairastajista saa jälkitaudin? Onko kyseessä vain ajallinen yhteys? Ei, vaan eri sairauksissa on todettu jälkitauteja, jotka puhkeavat tietylle osalle väestöä.

Alkeellista, alkeellista. Sionistien ja kommunistien palveleman tiedemiehen akuankkajuttuja.

Sairastuneista huolestunut (nimimerkki)

Jos ajatellaan että lasten rokotuskattavuus oli 80%, niin 15-vuotiaita ja nuorempia rokotettiin noin 750000. Narkolepsiaan sairastuminen vaatii tietynlaisen kudostyypin, mikä suomalaisilla on 17 %:lla. Näin ollen potentiaalisia sairastuneita rokotetuissa olisi 127500. Heistä on tällä hetkellä sairastuneita 34 ja lisää on tulossa. Eli yksi sairastunut 3750 rokotettua kohti.
Itse oman lapseni sairastumista seuranneena olen täysin vakuuttunut,että rokotteella on siihen ollut vaikutusta ja sehän on sitten ihan sama, onko sairastumisen aiheuttanut rokote vai rokote ja joku muu tekijä yhdessä. Ilman rokotetta sairastumista ei olisi tapahtunut. Rokoteohjelmilla on saatu paljon hyvää aikaan, mutta tässä THL ja STM tekivät vikä päätöksen. Siihen ei voi vedota, että vaihtoehtoja ei ollut. Muilla mailla niitä kyllä oli. Uskon, että jos meillä olisi tehty kuten Sveitsissä ja hankittu lapsille ja raskaana oleville tehosteaineeton rokote, niin tätä keskustelua ei nyt käytäisi.

Pelokas pikkukylältä (nimimerkki)

Riikka, meijän kylällä paikallinen lääkäri, joka tosin on erotettu lääkäriliitosta, kehotti kaikkia olemaan ottamatta sikainfluenssa rokotetta. Kukaan ei uskaltanut ottaa rokotetta, yhteesä meitä on 369 henkeä kylällä. Niistä laspia (alle 5v) 78 henkeä. Meillä puhkesi sitten sikainfluenssa, lähes joka iikka sairastui, 5 vanhusta ja 4 lasta kuoli. Tosin tuo meijän lääkäri sanoi, että se oli normaali flunssa. Siis muuten normaali, mutta tappavampi. Flunssan jälkeen noista lapsista yli puolet alko nukahtelemaan ruokapöytiin ja kesken koulun oppituntien. Meillä on flunssan jälkeen elossa 74 lasta. Niistä taitaa puolet nukahdella äkkiseltään. Meijän lääkäri sanoi, että se on talviväsymystä. Voisko se olla jottain muuta?

repe (nimimerkki)

Jos tuo olisi totta, sen olisi voinut jo lukea lehdistä.

Vieras (nimimerkki)

Niinhän se on, että jos edes pintaa pystyy vähän raaputtamaan, niin näitä värikkäitä uskomattomia jutustelijoita ilmestyy kommentoimaan.

Pelokas pikkukylältä (nimimerkki)

repe, ei näistä kirjoitella, kun se meijän lääkäri on huhujen mukkaan vappaamuurari. Kuuluu tiettävästi siihen sammaan kerhoon kun sinäkin, oliko se nwo vai mikä bilderbergi. Työ molemmat halluutte lopettaa rokotukset ja tappoo meijät.

VieRas (nimimerkki)

Tässä kuulostaa olevan niin hienosti muotoiltu viesti sisältöineen että voisi melkein epäillä kirjoittajaksi jotain THL:n / GSK:n kätyriä. Mikäli juttu on totta, niin siitä oltaisiin kirjoiteltu kyllä varmasti ISOLLA KIRJAIMILLA iltapäivälehdissä. 4:n lapsen kuolema samalla pikkukylällä sikaflunssaan (tai mihin tahansa flunssaan) olisi kyllä ollut otsikoissa, etenkin jos kyseessä oli rokottamattomat lapset. Ei mene läpi. Mutta eihän sitä koskaan tiedä.. ;)

Pelokas pikkukylältä (nimimerkki)

Siulle sama vastaus kuin repelle. Ei kukkaan tiijä tästä, kun se meijän kylän lääkäri ei oo siitä kertonut muille. Se kuuluu sammaan kerhoon Riikan kanssa, nwo ja bilderberg. Ne halluu ilmeisesti lopettoo kaikki rokotukset ja tappoo meijät köyhät. Minkä tähen mie kysyn vaan?

Antti K (nimimerkki)

Se voi olla idioottimaisen mielikuvituksen tepponen.

Vieras (nimimerkki)

Pelokas pikkukylältä.
Et selvästikään tule turhan päiten asiaasi kertomaan.

Haluat pelastaa koko Suomen lapset kohtalolta, joka koitui 369 henkeä käsittävän kotikyläsi neljän lapsen ja viiden vanhuksen osaksi. Lisäksi vielä kylää koettelee laajasti ilmennyt nukahtelu.

Teillä eloon jääneillä ei ole ollut helppoa.
Olette varmasti dokumentoineet kaiken.
Lehdistö kysyy teiltä valokuvia ensimmäiseksi.

Olet kerännyt rohkeutta tärkeän asiasi julkistamiseen vuoden päivät. Näin olet toivottavasti saanut etäisyyttä tapahtumiin.
Joku tiedotusvälineen edustaja ottaa varmasti pian yhteyttä sinuun ja kyläläisiin. Viikko- ja päivälehdet seuraavat perästä.
Saat varautua haastatteluihin. Niissä saat kertoa kaikki tapahtuman vaiheet kuta eloisammin sitä parempi.

Sähköisen tiedonvälityksen aikakaudella tieto pikkukylänne tragediasta saavuttaa puolessa vuorokaudessa myös naapurimaan lehdistön.
Saat varmasti haastattelupyyntöjä myös USA:sta, Australiasta, Japanista ja Uudesta Seelannista.

Maailman terveysjärjestön h1n1-rokotteita ostaneet valtiot liittävät tiedot kylänne tapahtumista rekistereihinsä, vastaisen varalle.

Jaa-a, kuka tietää. Ehkä saat vielä jonkinlaisen hengenpelastuprenikan rintaasi, kun häly on ohi.

Pelokas pikkukylältä (nimimerkki)

Pelkään meijjän lääkäriä. Se on sanonu, että ei saa kertoo kenellekkään, tai muuten käypi huonosti. Se lääkäri on kaiketi samoissa porukoissa kun tiällä suurin osa, riikat ja repet. Siltä lääkäriltä pitäsi kysellä noita dokumentteja ja kuvia, ei meillä muilla ole. Ja ei se meijän lääkäri anna tästä kirjotella, siks miunkin pittää tiällä kirjotella. Ja se on kuule niin iso herra, että se voip estee kaiken kirjottelun minne tahansa. Taitaa olla niitä nwo ja bilderberg miehiä, niinku riikka ja repe.

En mie haluu muita pelastaa, oman kylän asioista oon huolestunu. Etenki kun nyt nuo penskat nukahtelloo. Mistä se voisi johtuu? Kesällä lääkäri sano kun nukahtelut jatku, että se johtuu nuista lentokonneihen vanoloista taivaalla. Talavella se on kaamoksesta johtuvvaa. Riikka ja repe tiällä kun ovat nuita vanoloita levittänneet, niin eikö hyö vois kertoo miten ne saapi tuon nukahtelun aikaseks?

Vieras (nimimerkki)

Pelokas pikkukylältä

Voit aivan luottamuksellisesti ja turvallisesti kääntyä seuraavien vaikuttajien puoleen, he kyllä pystyvät auttamaan sinua.

THL:n Terhi Kilpi ja Petri Ruutu ovat vuoden terveysvaikuttajat
http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article3557...

Vieras (nimimerkki)

Pelokas tuppukylästä. Älä ole turhan vaatimaton. Epäitsekkyytesi paistaa kilometrien päähän.

Pohjanmaa (nimimerkki)

Pelokas pikkukylä-trollille:

Tuleha käymähän tääl lakeuksil niin mie kurmuutan tuo paskan siun päästä poijes. Otetahan niskalenkki tuost siu trollaamisesta ja ruvetahan kattomahan asioit niin kui ne on. Loppu se paska jauhamine.

Tuollaaset ruikuuttaajat me ollahan selkäsaunal paraannettu.

Pelokas pikkukylältä (nimimerkki)

Tätä mie tarkotin. Jopa pohjanmaan naiset alkavat uhkailee, kun kirjottaa. Olis pitäny uskoo sitä meijän lääkärii. Sehän sano että ei hyvin käy jos tästä puhhuu.

Aito pohjalainen (nimimerkki)

Voi pikkuusta trollipeikkua. Ei sollu eres oikia pohojalaanen joka sua kurmoottaa halus. Säikährit suotta urpaanipöyröötä.

Tommi Mäkinen

Noi on vaa väsyneitä trolleja, pelokas pikkukylä ja höpönpöpöpö -Lauri, ei kande kiinnittää huomiota ni häipyvät..

pelokas samasta kylästä. (nimimerkki)

Hei pelokas pikkukylästä taidetaan olla samasta kylästä:) Miksi kerroit luvut väärin lapsiahan kuoli 7? vanhuksia 9. Vai ollanko samasta paikkaa? muut luvut täsmää..?

Vieras (nimimerkki)

Öljyhuippu (Peak oil) suomeksi selitettynä.

Samassaveneessä.info -blgistin Aki Järvisen, tekemä video siitä, mitä on tulossa:

http://www.youtube.com/watch?v=6CbuzXFfWVw

Vieras (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)

Peak oil on jutkujen hyijaus !

Vieras (nimimerkki)

Peak oil on jutkujen hyijaus !

Vieras (nimimerkki)

Suomi on suljettu valtio. Uutiset eivät kerro, mitä maan rajojen ulkopuolella tapahtuu.

Luja luottamus hallitukseen ja viranomaisiin voi olla seurausta siitä, että Suomessa ulkomaan uutisilla ei viitsitä turhaan rasittaa kansalaisten päätä.
Kansalaiset eivät saa tietoa, jonka nojalla voisivat tehdä valistuneita päätöksiä.

H1n1-rokotusten ottajien suuri määrä ja tietämättömyys rokotusvaurioiden mahdollisuudesta on suoraa seurausta ulkomaiden tapahtumien julkaisupimennosta.

Suomessa on pitkään ollut voimassa uutiskanavien sisältörakenne, jossa määritellään ulkomaat ja Suomi erillisiksi talouksiksi ja poliittisiksi alueiksi, vaikka kansantalouksilla on enemmän yhteistä kuin eroavuuksia.

Suomion jo pitkään ollut EU:n jäsen, joten muiden EU-valtoiden uutisten pitäisi olla meillä lähes kotimaan uutistarjonnan asemassa. Jo Ruotsissa seurataan ulkomaita huomattavasti tarkemmin kuin meillä.

Suomalainen median kuluttaja saa todella vähän tietoa esimerkiksi Keski-Euroopan mellakoista tai finanssikriisin käänteistä.
Asiaa liippaa:

http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/...
Kirjoittaja Jyrki Palo:

..."Olisiko kannattanut seurata Espanjaa tarkemmin? Tai Kreikkaa, tai Irlantia?
Espanja on niukasti esillä uutisvälineissä Pyreneiden pohjoispuolella. Suomessa lomaillessani minun on pakko turvautua nettiin, jos haluan tietoa Espanjan tapahtumista.

Mutta Suomessa tiedonpuute ei rajoitu vain Espanjaan: tunnen kotimaassa olevani usein ulkomaanuutispimennossa.

Vaikka kohtalomme kietoutuvat EU:n ja euron kautta yhä tiiviimmin yhteen, muiden jäsenvaltioiden asiat ovat meille edelleen ulkomaanuutisia – ja jostakin käsittämättömästä syystä juuri tällaisina aikoina ulkomaanuutistarjonta Suomessa näyttää vähentyneen.

Netti ei korvaa päätoimisen, kokeneen ulkomaantoimittajan analyysia ja valintoja. Netissä pitää osata kieliä. Ulkomaanseurannan jättäminen netin varaan on karhunpalvelus kansalaisille hetkellä, jolloin ammattitaitoista, analyyttista seurantaa olisi syytä vahvistaa.

Uutistoimistojutut eivät riitä. Ne tehdään kovalla kiireellä, niihin tulee editoinnissa väärinkäsityksiä, ja käännösvaiheessa lisää. Tarvitaan omia silmiä ja korvia, kirjeenvaihtajia tai freelancereita sekä pätevää, erikoistunutta ulkomaantoimitusta kotimaassa."

Kirjoittaja on Ylen vakituinen freelanceavustaja Madridissa

MO (nimimerkki)

Olet enemmän kuin oikeassa!!!

Ja jopa media valehtele suomessa,jos joku osaa muita kieltä,kannatta etsiä tietoa ulkomaailta.
Esim.minulla faktat mitä oikeasti oli tapahtunut Espanjan lento lakkossa,(ihan kuin Espanjalaiset halusi enemmän palkka ja olivat "laiskurit" mennä töihiin)ei todella ollut asia mitä kirjoitettin ja voin vaan todetta että asiat ovat hiirmu huonosti Europassa ja suomi kaunistelle asiat mediassa,ihan kuin ei asia ikinä tule koskemaan heille.

Pieni esim. arva kuka omista nyt Espanjan lentokentät?,miksi ne teki tämä "sirkus" juuri silloin siellä?.

No kerron vaan että miltä se tuntuisi suomalaisille, että sosiaali toimentulotuki yhtäkkiä ei annetaan enää ja eläkelle vastaa 67v.pääse.
Hyvä tehdä "varmuden" vuoksi selläinen armeijan levitys maalle(juuri silloin),jos kenties joku yrittä jotain tehdää ja kansallaiset otta rahat pankkista pois.

Olen haastattelut kuunnelut lennonjohdon pomoista ja asiat oli täynää potaska,he olivat töissä eikä kuka ollut pois torneista,vaan armeija oli tullut sinne ja ottanut valtaan koko lennosto(ihan kuin fasismin maan kuulu olla),he itkivät ja olivat peloissa ja oli käskytetty olla hilja,tai vankila menoks,(vaikka monet oli jo tehneet ylityöt koko viikossa ja olivat poikki touhuista).
AENA oli veloissa,ulkomaalaiset firmat halusi ostaa sen,mutta ei sitä kuulu myydä,se oli Espanjalaisille niin tärkeä ja oikeutettu kanssan omistaman juttu kuin suomen pohja vedet,Espanja elää turismista ja nyt monet kentät omista yksityiset firmat,siksi se armeija tuli kuvioihin,"varmuden vuoksi".
Seuraava asia joka meinävät on rautatie myntti yksityisille,että Europan pankkien yhteiset fiaskot korjaillaan,asia koske kaikille,ei vaan tiettyt maat,ollan domino palikkat kaikki!,asia on yhteinen pankkien peli moka,ei yksittäiset maat,jopa toiset taka toisien velat,kaikki ovat samassa venessä!
Kohta suomessa myös media tule jauhamaan että eläkeläiset ihan kuin olisivat halunet vielä olla töissä pidempään,mutta kaukkana todellisuudesta,vaan ne jo ilmoitta meille sen tulevan voiman joskus.
Olen huomanut että kaikki mitä tule ulkomaaille uudeksi Eu reformissa,suomessa tule myös mutta vähän myöhemmin,eli voimme ennusta kaikki uudet jutut,kun vaan osataan tulkitse media,eli kakki on just nuurin mitä siellä sanotaan.
Esim.
Suomalaiset nyt eniteen ostavat joulussa=suomalaiset säästä ja ei osta niin paljon,joten pistetään laumaan uutinen että muut tekee samaa,hittoks ne Eu kriisit,ostaka!
Mitä voitte sanoa rokoteista?tuliko iso juttu lehditön kun tapahtui ne narkolepsian tapaukset?,miksi monet europalaiset maat ovat tehnet valituksia ja vaatinet viranomaisille otta vastua?miksi 7.12.2010 piti olla se päivä joka kaikki otta rahat pankkeista pois ja projektin edustaajat Europassa oli joka maasta paitsi suomesta,muutama kappalle levitti sen tieto tässä Riikkan siivuissa...
Suomi on kyllä isoissa veloissa jos vertailaan minkä kokoinen maa on(Espanja on noin 40 miljona ja ollut Eu."kansalainen" pitkän)kysessä ja paljonko asukkaitta/turismi ja muut seikkat,mutta eikö jo riitää takauksen että suomessa on luonnon varat niin hyvä juttu heille,että ne kallistu ajaan myötä?nain se on,laskematta että vähän sekoitettu kanssa suostu jatkuvasti olla koekaniini lääkefirmoille,sieltäkiin tulee raha "hyvinvointivaltiolle",jos edes on sitä olemassa enää Eu.ssa!

Hyvää joulua kaikille!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

MO,

tosi on mitä sanot: "Olen huomanut että kaikki mitä tule ulkomaaille uudeksi Eu reformissa,suomessa tule myös mutta vähän myöhemmin,eli voimme ennusta kaikki uudet jutut,kun vaan osataan tulkitse media,eli kakki on just nuurin mitä siellä sanotaan."

NYRKKISÄÄNTÖ: kun luet lehtiä, virallisia tiedoitteita tai kuuntelet uutisia, muista että jokainen sana tarkoittaa sen ilmimerkitykseen nähden täsmälleen päinvastaista asiaa (Nevanlinna ja Relander: Työn sanat).

Tai kuten sijoitusneuvoja Jeremy Grantham vastasi hyviä sijoituskohteita kysyttäessä: Aseet, ammukset, ruoka, siemenet ja lääkkeet hyvin piilotettuna.

Vieras (nimimerkki)

"Wikileaksin kustannuksella aiotaan sensuroida internettiä

Viime viikkoina mediassa ollaan nähty varsinaista teatteria kun ollaan seurattu Wikileaksin perustajan Julian Assangen vangitsemista lähes 24 tuntia vuorokaudessa.

Mutta samalla kun tätä propagandaa vouhotetaan eteenpäin valmistellaan Pentagonissa jo internetin rajoittamista ja siellä parhaillaan yritetään suunnitella miten saataisiin netti sensuurin kouriin.

Mutta kaikki tulee ennenpitkää johtamaan myös internetbloggaamisen rajoittamiseen rankalla kädellä, koska näiden lukuisien totuusaktivistien luetuimmat blogit täytyy saada valtaeliitin mukaan aisoihin ja siihen myös tähtää Obaman hallituksen Cass Sunstein. Miksi hän on siitä oikein laatinut oman ohjelman "cognitive infiltration"."

lähde: blogger.havaintojauude....

Eli nyt kun ei vielä ole täysi sensuuri ja lakipykälät käytössä, niin lukekaa, etsikää, kopioikaa ja kertokaa muillekin mitä kaikkea löydätte!!!

Vieras1 (nimimerkki)

Olen samaa mieltä, että uhka nettisensuurin vahvistumisesta kasvaa Wikileaksin takia. Toiseksi USA:n hallinnolla on ollut johdonmukaisia suunnitelmia ja yrityksiä netin valvonnan kiristämiseen. Eikä varmaan ole ainoa valtio, joka tekee tätä työtä hiljalleen eteenpäin. Verkon valvontaan ja haluttujen kanavien sulkemiseen on koko ajan enemmän teknologiaa ja laeilla sama kehitys vahvistuu.

Mistä luinkaan hiljattain, että USA on sulkenut tämän syksyn aikana yli 70 vaihtoehtosaittia. Jos löydän, laitan linkin. Alex Jonesin kanava suljetaan YouTubessa pikapuoliin. Hyvin hälyttäviä merkkejä.

Vieras1 (nimimerkki)

Tässä linkki: http://www.osnews.com/story/24074/US_Government_Ce...

"...US Government Censors 70 Websites
posted by Thom Holwerda on Sat 27th Nov 2010 10:46 UTC

The US is really ramping up its war on intellectual property infringement, a war which I'm sure will be just as successful, cheap and supported by the people as the wars on drugs and terrorism. The US has started seizing the domain names of various websites through ICANN - not because owners of these sites were convicted of anything, but merely because complaints have been filed against them. Anyone want to take a guess how long it will be before the US government blocks WikiLeaks?

Update: The blocks function outside of the US too. In other words, the US is forcing its views upon the rest of the world once again.

The current seizures of domains did not even use the proposed bill which recently passed the US Senate Judiciary Committee. The seizures come from the US Immigrations and Customs Enforcement, and cover about 70 websites relating to potential copyright infringement and counterfeit goods, among which is Torrent-Finder.com, a mere torrent search engine which does not host or even link to torrents; it displays content hosted elsewhere through embedded iframes.

"My domain has been seized without any previous complaint or notice from any court!” the owner of Torrent-Finder explained TorrentFreak, “I firstly had DNS downtime. While I was contacting GoDaddy I noticed the DNS had changed. Godaddy had no idea what was going on and until now they do not understand the situation and they say it was totally from ICANN."..."

Epäilemättä sulut saattavat liittyä Wikileaksiin...tai sitten ei.

Vieras (nimimerkki)

Pelokas pikkukylältä, kerropa se kyläsi nimi nyt sitten!
Varmastikin joudut vielä vastuuseen, kun tiedät tuollaisesta asiasta, ja salailet sitä!

Onhan näitä (nimimerkki)

20 kysymystä narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välisestä yhteydestä

Julkaistu: 14.12.2010 06:09

THL:n erikoistutkija ja kansallisen narkolepsiatyöryhmän jäsen Hanna Nohynek vastasi IS:n esittämiin kysymyksiin narkolepsian, sikainfluenssan ja rokotteiden välisestä yhteydestä.

1. Narkolepsian ja sikainfluenssarokotusten välillä on havaittu selvä ajallinen yhteys. Mitä tämä "ajallinen yhteys" käytännössä tarkoittaa?

Ajallisella yhteydellä tarkoitetaan sitä, että rokottamisen jälkeen on tullut oireita.

2. Mikä rokotteessa oleva aine aiheuttaa narkolepsiaa?

Tätä ei vielä tiedetä. On epäilty rokotteen tehosteainetta.

3. Kuinka todennäköistä on, että narkolepsia johtuu – ainakin osittain – tehosteaineesta?

Haittavaikutusten tutkimisessa käytetään usein asteikkoa: varma–todennäköinen–mahdollinen–epätodennäköinen–ei lainkaan mahdollinen. Tällä asteikolla arvioituna se on mahdollista.

4. Onko rokote-erän laadun heikkous vaikuttanut narkolepsian esiintyvyyteen?

Tämä on yksi epäily, mutta ainakaan toistaiseksi Euroopan lääkevirasto ei ole sellaista havainnut. Suomessa narkolepsiaan sairastuneet lapset ovat saaneet rokotteita useista eri eristä.

5. Kuinka nopeasti rokotteet tai rokotteiden ja sikainfluenssan yhteisvaikutus aiheuttaa narkolepsiaa?

Valtaosalla nyt sairastuneista oireet ovat tulleet alle kaksi kuukautta rokottamisen jälkeen.

6. Voiko vuoden takainen rokote yhä aiheuttaa riskin sairastua narkolepsiaan?

Erittäin epätodennäköistä. Valtaosalla nyt sairastuneista oireet ovat alkaneet vuodenvaihteen aikana ja kevättalvella. Toisaalta täyttä varmuutta siitä ei ole, koska emme toistaiseksi tiedä, mikä narkolepsiaa aiheuttaa.

7. Milloin on viimeksi todettu tapaus, jossa on havaittu ajallista yhteyttä narkolepsian ja rokotteiden välillä?

Tarkkaa tietoa on vain sellaisista tapauksista, joista on tehty rokotuksen haittailmoitus. Viimeksi tällainen haittailmoitus on tehty viime perjantaina. On mahdollista, että muitakin ilmoittamattomia tapauksia vielä on.

8. Miten yhteyttä narkolepsiaan tutkitaan? Ja millä aikataululla?

Epidemiologisin ja immunologisin tutkimuksin. Itse tutkimus käynnistyy kevättalvella tai keväällä riippuen siitä, miten tutkimusosion rahoitus saadaan järjestymään.

9. Miten voin havaita, että lapsi on sairastunut narkolepsiaan?

Lapsella on pakonomainen tarve nukahdella useita kertoja päivässä, jopa pelatessa tai koulun tunnilla. Lisäksi tunnereaktio, kuten nauraminen, voi laukaista lihasten velttouskohtauksen.

10. Voiko nykyinen kausi-influenssarokote aiheuttaa narkolepsiaa?

Ei. Kausi-influenssarokotteita on käytetty satoja miljoonia annoksia 1970-luvulta asti ilman, että niiden tiedettäisiin aiheuttaneen narkolepsiaa.

11. Kuinka tarkasti on tutkittu, ettei nykyinen kausi-influenssarokote aiheuta narkolepsiaa?

Sitä ei ole systemaattisesti tutkittu. Kausi-influenssarokotetta on perinteisesti annettu lääketieteellisille riskiryhmille ja yli 65-vuotiaille, narkolepsiaa puolestaan on havaittu erityisesti nuorilla aikuisilla.

12. Suositteleeko THL nykyistä kausi-influenssarokotetta?

Kyllä. Kohderyhminä ovat 6–35 kuukauden ikäiset lapset, raskaana olevat, lääketieteelliset riskiryhmät, yli 65-vuotiaat sekä osa terveydenhuollon ammattilaisista.

13. Onko mahdollista, että pelkkä sikainfluenssa aiheuttaa narkolepsiaa?

On. Esimerkiksi vuoden 1918 espanjantaudin ja muidenkin influenssapandemioiden kuten ”aasialaisen” jälkeen oli tavanomaista enemmän nukahtelutautia. Nyt kiertäneestä H1N1-viruksesta tiedämme, että se on tavallista kausi-influenssavirusta enemmän hakeutunut keskushermostoon aiheuttaen siellä oireita kuten aivotulehdusta.

14. Mikä aiheuttaa narkolepsian yleisellä tasolla?

Tätä ei varmuudella tiedetä. Tarvitaan perinnöllinen alttius sekä joku laukaiseva tekijä. Tämän hetkisessä tilanteessa se voisi olla sikainfluenssavirus, joku muu virus, rokote tai näiden yhteisvaikutus.

15. Mitä tarkoitetaan narkolepsialla?

Narkolepsia on krooninen aivosairaus, joka johtuu aivojen hypothalamuksen alueen oreksiinia tuottavien solujen tuhosta. Siihen kuuluu poikkeava päiväväsymys sekä lähes päivittäin, pitkäkestoinen ja pakonomainen nukahtelu. Lisäksi potilaalla voi olla tunnetilojen laukaisema äkillinen, ohimenevä lihasjänteyden menetys.

16. Onko nyt esiintyneillä narkolepsiatapauksilla alueellisia eroja?

Ei ole.

17. Voinko vaatia korvauksia rokotteen kehittäneeltä lääkeyhtiöltä?

Jos lääketieteelliset tutkimukset osoittavat syy–seuraussuhteen rokotteen ja narkolepsian välillä, voi sairastunut tai hänen perheensä hakea korvausta lääkevahinkovakuutuspoolista.

18. Onko narkolepsian ja rokotteen ajallinen yhteys on havaittu ainoastaan lapsilla?

Nyt sairastuneiden joukossa on neljä aikuista, joilla on samanlainen ajallinen yhteys oireiden ja rokottamisen välillä kuin valtaosalla sairastuneista lapsista.

19. Miksi yhteyttä ei ole havaittu niin usein aikuisilla?

Todennäköisesti ne aikuiset, joilla on perinnöllinen alttius sairastua narkolepsiaan, ovat jo pääosin sairastuneet. Aikuisilla on myös enemmän suojaa sikainfluenssaa vastaan.

20. Mitä tehdään viime talven rokotusten jälkeen varastoon jääneille sikainfluenssarokotteille? Voiko niitä enää käyttää?

Osaa käytetään narkolepsian tutkimuksiin, loput menevät hävitykseen. Syksyllä 2009 jakelussa olleita rokotteita ei ole enää saatavilla.

Mika Seppänen
Lue lisää aiheesta

* Narkolepsiaan sairastuneen tytön vanhemmat: Lapsi tuli koulusta ja nukahti lattialle
* STM: Rokotteella ajallinen yhteys narkolepsiaan
* Narkolepsiatutkijat pelkäsivät sikainfluenssavirusta jo etukäteen

http://www.iltasanomat.fi/terveys/20%20kysymyst%C3...

Vieras

Onko narkolepsiaan sairastuneet ympäri Suomea vai onko esiintymät keskittyneet tietyille paikkakunnille?

Vieras (nimimerkki)

WikiLeaks' lesson on Haiti:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica...
Salattu raportti: YK:n sotilaat syy Haitin epidemiaan:
http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/107283-salattu-ra...
http://www.allcalifornia.info/news/haitians-say-%E...
"a non-Haitian, South Asian cholera strain hitting Haiti"
Chavez: US weapon test caused Haiti earthquake:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9QtZkT8OBQ

Kaikennäköistä "sattumaa" tuolla Haitin suunnalla näyttäisi tapahtuvan, sääliksi käy Haitilaisia...

Puola ei hyväksy lentoturmaraporttia:
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2010/12/...
Digital Enhancement Of Amateur Plane Crash Site Footage:
http://www.youtube.com/watch?v=FEx7HL4H5yk

Eikös nuo Puolalaiset jättäneet sikapiikit tilaamatta ja eivät taienneet olla kovin hyvissä väleissä pankkienkaan kanssa...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mielenosoitus on esillä maailmalla:

http://anthraxvaccine.blogspot.com/2010/12/narcole...

http://www.wellsphere.com/general-medicine-article...

http://www.theoneclickgroup.co.uk/news.php?start=4...

a crucial fact omitted by the article is that the previous average number of narcolepsy cases in children has been ca. 3 cases per yer, see page 5 of abstract book for IPSA /PSMC conference, Rome 3-5 December 2010, http://www.pedsleep.org/LinkClick.aspx?link=Abstra...

Vieras (nimimerkki)

Hyvä kun noista rokotuksista päästään. Maapallo ei kestä nykyistä ihmismassaa. Sietokyky on jo ylitetty. Rokotuksista luopumalla vanhat hyvät taudit palaavat niittämään massaa: isorokko, tuberkulosis, tetanus, kurkkumätä, polio, jne.

Riikka, te olette todellisia elämän jatkuvuuden puolesta taistelijoita. Osin teidän ansiosta saamme maapallon väkimäärän jyrkkään laskuun ja kenties sen sietokyvyn rajoille. Pentti Linkolakin voisi olla teistä ylpeä!

repe (nimimerkki)

Toistaiseksi juuri rokotteiden valmistajat eli neokonservatiivit ovat avoimesti ilmoittaneet tavoitteekseen väestön vähentämisen (esim. Kissinger 70-luvulla jo). Heidän mainismiehensä (Rooman klubi ym.) jauhavat myös huolta liikaväestöstä, vaikka eivät ole suoraan puhuneet mistään joukkotuhonnasta. En ikinä haluaisi elää tällaisten massamurhaajien piikkien varassa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Toistan: Pakkorokotuksia vastustava ei vastusta rokotuksia vaan pakkoa.

Toistan: Rokotekriittinen ei vastusta rokotuksia vaan haluaa luotettavaa, riippumatonta tutkimustietoa.

Toistan: Millä lailla, millä perustein avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatiminen päätöksentekoon ja tiedottamiseen voidaan tulkita rokotevastaisuudeksi?

Vieras (nimimerkki)

Toistan: Jatkuva väärän tiedon levittämien rokotuksista on saanut mm. Kaliforniassa äidit lopettamaan hinkuyskärokotteiden ottamisen. Seuraus: tuhansia tartuntoja, kymmeniä kuolleita vauvoja. Turhaan.

Toistan: Hysterian luominen rokotusten ympärillä on saanut ihmiset lopettamaan vakavien tautien rokotukset: polio, isorokko, hinkuyskä, kurkkumätä, jäykkäkourustus. Seuraus: ihmisiä tulee kuolemaan.

Toistan: Miksi pitää levittää väärää tietoa ja hysteriaa rokotuksista, tietäen, että ihmisiä kuolee?

Vieras (nimimerkki)

"polio, isorokko, hinkuyskä, kurkkumätä, jäykkäkourustus"
Eiköhän täällä ole ollut enemmänkin puhetta sikapiikin mahdollisista riskeistä, täällä ei vaadita lopettamaan heti KAIKKIA rokotuksia.

Viestisi on kyllä kieltämättä huvittaa luettavaa, miten joku oikeasti voi olla noin rakastunut rokotteisiin?? =)
Ihme hysteria päällä jos pari blogistia kirjoittelee sikapiikistä...

Elä Riikka välitä näistä trolleista.

Vieras (nimimerkki)

mistä moista huuhaata ? laita linkit jotta voin tarkistaa.

Vieras (nimimerkki)

Toistan: Hysterian luominen rokotusten ympärillä on saanut ihmiset lopettamaan vakavien tautien rokotukset: polio, isorokko, hinkuyskä, kurkkumätä, jäykkäkourustus. Seuraus: ihmisiä tulee kuolemaan.

Mistä moinen huuhaa tieto ?

Vieras (nimimerkki)

Tässä teille tietoa, mitä tapahtuu kun ihmiset alkavat oikeasti uskoa Riikan kaltaisia kuoleman kylväjiä:

http://www.huffingtonpost.com/2010/09/16/californi...

Minunkin serkun vauva kuoli, kun hänen sisarensa oli sairastunut hinkuyskään (whooping cough). Hän oli uskonut paikallisen Riikan puheita rokotusten vaarallisuudesta. Se usko tappoi sisaren ainokaisen lapsen.

Vieras1 (nimimerkki)

Riikan keskusteluissa on kuitenkin tapetilla ollut ensi sijassa sikaflunssarokote. Se on ollut vaikutuksiltaan ja jälkimainingeiltaan aivan toista luokkaa kuin muut rokotukset. Juttu on niin, että minusta näitä keskusteluja ei pitäisi katsoa samalta viivalta.

Pitäisikö sikaflunssarokotekeskustelu esimerkiksi lopettaa siksi, että Kaliforniassa on lapsia kuollut siihen, ettei heitä rokotettu hinkuyskää varten. Ketä me suojelisimme hiljaisuudella sikaflunssarokotteen terveysongelmista?

uurija (nimimerkki)

Influenssa suojaa muun muassa astmalta.

Ei influenssaa tai muita pieniä infektioita ole syytä torjua rokotuksilla ensinnäkään siksi, etteivät rokotukset ole niihin tehokkaita. Tehokkaampaa hoitoa on lepo, hygienia ja optimaalinen ravitsemustilanne.

Ja toisekseen, pienet infektiotaudit kannattaa sairastaa, koska keho tarvitsee ärsykkeitä kehittääkseen immuunipuolustustaan.

Sen avulla keho kasvattaa vastustuskykyä ja selviytyy paitsi tulevista flunssista myös huomattavasti suuremmista ongelmista kuten astmasta ja autoimmuunisairauksista.

On kyse immuunipuolustuskyvyn toiminnan optimoinnista sairastamalla tauti sen sijaan että immuunipuolustus rikottaisiin ja lamautettaisiin turhilla rokotuksilla.

Yksinkertaistettuna, astma johtuu liian vähäisestä altistuksesta mokro-organismeille, viruksille ja bakteereille. Ja, usein lisäksi siitä, että kehon oma immuunipuolustusjärjestelmä on vaurioitunut rokotusten vuoksi.

Isorokkorokotus kannattaa jokaisen silti kiistatta ottaa (mercola.com/ vaccinations)!

www.svt.se
Annelie Larsson
Vetenskapsnyheterna SVT

"Influensa; skydd mot astma?
Publicerad 13 december 2010

Feber, trötthet, muskel- och ledvärk. Influensan är en lika ovälkommen som återkommande inkräktare i våra kroppar så här års.
Men, om man ska tro forskarna så är inte smittan endast av ondo.

Nej, det verkar som om den faktiskt har egenskaper som kan skydda oss från ett annat lika oönskat tillstånd, nämligen astma.
Astma har ökat kraftigt under de senaste decennierna, något som tros bero på en minskad exponering för mikroorganismer som bakterier eller virus.

Immunförsvaret är helt enkelt inte tillräckligt vältränat.

Ett forskarlag i ledning av Dale Umetsu vid Harvard Medical School i Boston har nu hittat bevis för att en ökad exponering av influensavirus minskar risken för att utveckla astma, åtminstone hos möss.

Smittade möss

I studien infekterade man diande möss med influensavirus. Man kunde sedan se att mössen i vuxen ålder hade byggt upp ett skydd mot astma. Skyddet kom från en utökning av NKT-celler, en sorts immunceller som kommer till vår undsättning då virus angriper oss. NKT-cellerna har visat sig ha stor inverkan på utvecklingen av astma.

Författarna menar därmed att astma borde kunna förebyggas genom att behandla barn med läkemedel som aktiverar NKT-cellerna i kroppen."

Vieras (nimimerkki)

Taidat olla siionistien, Repen ja Riikan kätyri, kun haluat lietsoa ihmisiin kuolemaa. Sinun etu on, että ihmiset kuolevat tauteihin. Miksi haluat kylvää kuolemaa? Oletko kenties joku helvetin kätyri tai Bilderberg palkkalistoilla?

Vieras (nimimerkki)

Sinä taidat olla THL:n palkkaama päivystävä vajukki..

vieras (nimimerkki)

Kuvailet asioita, joita muut eivät tällä blogilla näe.
Maalaat seinälle sellaisia mörköjä, joita siellä ei ole.

Olet jostakin saanut kuulla millaisia fanaatikkoja amerikkalaiset voivat olla niin aborttien kuin rokotusten vastustajina.
Onko sinut aivopesty?

Et ole perehtynyt blogin kirjoituksiin, vaan sijoitat niihin omia mielikuviasi. Et kuuntele, mitä sinulle sanotaan, vaan jatkat monomaanisesti ja fanaattisesti samaa latua.

Kuvailet häiriintyneitä ihmisiä.
Mutta et oikein käsitä, että nyt et ole sellaisten parissa.

Toivon, että rauhoitut ja palaat maan pinnalle realiteettien pariin.

En haluaisi tätä uskoa, mutta esiintymisesi pakottaa kysymään, onko rokotevalmistajilla todellakin meneillään jokin kampanja, jossa heikosti informoituja, hyväuskoisia palkataan tuomaan virheellistä tietoa blogikeskusteluihin?

Tällainen ilmiö oli meneillään viime talvena.

Vieras (nimimerkki)

Riikan eilinen (17.12.2010) kuolemantilasto näyttää seuraavalta:

Pelastuneet: 0
Kuolleet: 7

Riikan toimet ovat eilisen perusteella 7 henkeä tappiolla. Kuinka monta tappiollista päivää Riikan "taistelu" kestää? Kuinka monta henkeä pitää kuolla rokotuksilla estettäviin tauteihin, että Riikka tulee elämän puolelle?

Vieras1 (nimimerkki)

Trollien perusteellako nuo tilastot lasket? Ihan sillä perusteella, kun olen seurannut nettikeskusteluja sikaflunssaepidemian aikaan, olen vakuuttunut siitä, että rokotteeseen kuoli enemmän ihmisiä Suomessa kuin itse tautiin.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (relevant links)

Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: 12 January 1951.
List of parties to the Convention (UN status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)

--------------------------------------------------------------------------------

Preamble
Art. I: Crime under International Law
Art. II: Genocide defined
Art. III: Punishable acts
Art. IV: Responsible individuals
Art. V: National legislation
Art. VI: Tribunals Art. VII: Extradition
Art. VIII: Prevention and Suppression
Art. IX: Disputes submitted to the Int'l Court of Justice
Art. X: Languages
Art. XI: Signature, ratification and accession
Art. XII: Territories
Art. XIII: Entry into force Art. XIV: Time period in effect
Art. XV: Denunciations
Art. XVI: Revision
Art. XVII: Notification
Art. XVIII: Deposit and transmittal
Art. XIX: Registration

--------------------------------------------------------------------------------

The Contracting Parties,

Having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world,

Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity, and

Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required,

Hereby agree as hereinafter provided:

Article I: The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.

Article II: In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Article III: The following acts shall be punishable:
(a) Genocide;
(b) Conspiracy to commit genocide;
(c) Direct and public incitement to commit genocide;
(d) Attempt to commit genocide;
(e) Complicity in genocide.

Article IV: Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.
Article V: The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention, and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in article III.

Article VI: Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.

Article VII: Genocide and the other acts enumerated in article III shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition.

The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with their laws and treaties in force.

Article VIII: Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in article III.

Article IX: Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.

Article X: The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948.

Article XI: The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any nonmember State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly.

The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

After 1 January 1950, the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article XII: Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible.

Article XIII: On the day when the first twenty instruments of ratification or accession have been deposited, the Secretary-General shall draw up a proces-verbal and transmit a copy thereof to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in article XI.

The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.

Any ratification or accession effected, subsequent to the latter date shall become effective on the ninetieth day following the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article XIV: The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its coming into force.

It shall thereafter remain in force for successive periods of five years for such Contracting Parties as have not denounced it at least six months before the expiration of the current period.

Denunciation shall be effected by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

Article XV: If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present Convention should become less than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these denunciations shall become effective.

Article XVI: A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General.

The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article XVII: The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States contemplated in article XI of the following:

(a) Signatures, ratifications and accessions received in accordance with article XI;
(b) Notifications received in accordance with article XII;
(c) The date upon which the present Convention comes into force in accordance with article XIII;
(d) Denunciations received in accordance with article XIV;
(e) The abrogation of the Convention in accordance with article XV;
(f) Notifications received in accordance with article XVI.

Article XVIII: The original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations.
A certified copy of the Convention shall be transmitted to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in article XI.

Article XIX: The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its coming into force.

Text: U.N.T.S. (United Nations Treaty Series), No. 1021, vol. 78 (1951), p. 277.

Julia (nimimerkki)

THL kirjoittaa omilla sivuillaan: Tartuntatilanne
•Suomessa tämän epidemiakauden ensimmäinen sikainfluenssaviruslöydös, influenssa A(H1N1) 2009, tehtiin Parolan varuskunnasta 23.11.2010 otetusta näytteestä. Viikon 49 aikana varuskunnassa sairastui parisataa (14 %) varusmiestä influenssan kaltaiseen tautiin. Sikainfluenssalöydös tehtiin 7 varusmiehestä. Tiettävästi kukaan heistä ei ollut saanut sika- tai kausi-influenssarokotetta. Tämän jälkeen vastaavanlaisia sairastumisia on tullut tietoon useasta varuskunnasta.

Ihmettelen, että miten he voivat kirjoittaa, että TIETTÄVÄSTI kukaan heistä ei ollut saanut rokotetta - olishan asian voinut tarkistaa ihan vaan kysymällä ja sen jälkeenhän asian olis oikeasti tienny..

E, Paronen (nimimerkki)

Tekis mieli sanoa että pashanmarjat tuohon. Pikkuveljeni on tällä hetkellä Vekaranjärven varuskunnassa ja sikapiikin jälkeen sairastui PUOLI VARUSKUNTAA PETIIN, tästä ei ollut mitään yleisissä medioissa, ehkä paniikin välttämiseksi?? Tasan tarkkaan tiedetään mistä se tuli, kun itse piikittivät...

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Tekis niin mieli kommentoida tohon, mutta en voi...

Jouko (nimimerkki)

Hehe. Tänneppä viimeaikoina saapunut paljon "trolleja". Ja huomaa,että blogia seuraavat kokoajan. Miksi? Mikä täällä kiinnostaa teitä`?

Onhan näitä (nimimerkki)

Rokotteissa käytettävän tiomersaalin vaarat on tunnettu jo vuosikymmeniä.

Eli Lilly Knew of Thimerosal Dangers for Decades
Date Published: Wednesday, June 18th, 2008
http://www.newsinferno.com/legal-news/eli-lilly-kn...

googlen konekäännös
http://translate.googleusercontent.com/translate_c...

Vieras (nimimerkki)

Aiheen ohi, mutta mallikas kuvaus siitä kuinka viranomaiset ja politiikot
vähät välittävät kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta.

___

Pitkäkoskella säilötään radioaktiivista maa-ainesta - mutta kenen luvalla?

HSY:n hallituksessa saimme perjantaina selvityksen, että Helsingin Vesi on varastoinut Pitkäkosken vedenpuhdistustamon alueella oleviin altaisiin vedenpuhdistuksessa syntyneitä sakka-aineksia, jotka Tshernobylin onnettomuuden vuoksi ovat radioaktiivisia. Radioaktiivinen aines on lähinnä cesium-137:ää, jonka puoliintumisaika 30 v. Tätä radioaktiivista sakkaa kerättiin altaisiin noin kymmenen kuukauden ajan elokuusta 86 toukokuuhun 87 asti.

Saamamme selvityksen perusteella radioaktiivisuus ei ole tällä hetkellä alueella oleskeleville haitallista eikä se eroa juurikaan normaalista taustasäteilystä.

Pitkäkosken vedenpuhdistamo sakka-altaineen sijaitsee ns. Kuninkaantammen alueella, jonne ollaan suunnittelemassa uutta asuinaluetta. Alueen osayleiskaava vahvistettiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2008. Kun Kuninkaantammi rakennetaan osayleiskaavan mukaisesti, pitää alue puhdistaa radioaktiivisista maamassoista. Säteilevät jätemaat sijaitsevat suunnitellulla kaupunkipientaloalueella ja alueella olevassa vesialtaassa, joka on suunniteltu virkistyskäyttöön. Alueen puhdistaminen radioaktiivisista maa-aineksista tulee saamamme arvion mukaan maksamaan vähintään 1 - 3,4 miljoonaa euroa. Tarkkaa käsitystä asiasta virkamieskunnalla ei tiettävästi ole.

Ihmettelen kovasti miksei tästä asiasta ole kerrottu mitään kaupunkisuunnittelulautakunnalle tai kaupunginvaltuustolle, jotka hyväksyivät alueen osayleiskaavan vuonna 2008? Tuskinpa silloista kaupunginhallitustakaan on informoitu. Asia on merkittävä jo kaavataloudellisesti, sillä asumiseen kaavoitettavat tontit pitää puhdistaa tietenkin paremmin kuin muut alueet. Ennen kaikkea hämmästelen, miksei tästä radioaktiivisen maa-aineksen säilytyspaikasta ole kerrottu avoimesti jo silloin kun massojen säilyttämisestä lietealtaissa on päätetty. Kukahan moisen säilytyspäätöksen on aikoinaan tehnyt ja miksei siitä ole kerrottu vieläkään julkisuuteen?

Tämä artikkeli on julkaistu saturdayna 18. decemberta 2010 kello 17.17 ja sen aiheena on Elämä, Kunnallispolitiikka, Politiikka. Voit seurata tämän artikkelin vastauksia RSS 2.0 -virran avulla. Voit kirjoittaa vastauksen, tai lähettää seurantailmoituksen omalta sivustoltasi.

http://www.helisto.net/?p=235

Huolestunut (nimimerkki)

Äskettäin TV -mainoksen saattelemana kävin ehdottamassa Riikkaa Vuoden Suuren Journalistipalkinnon saajaksi. Luulen että moni muukin täällä on samaa mieltä siitä, kenelle kiitos kuuluu.

http://www.suurijournalistipalkinto.fi/app/ilmoit/new

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Huolestunut,

kiitän kovasti ja olen otettu! Tuollainen palkinto pitäisi silti jakaa monen bloggaajan ja kommentoijan kesken.

KissanKulmassa ainakin kaikki ovat tehneet kovasti hommia tiedonkaivamisessa ja sen levittämisessä, myös kommentoijat.

Espoo Calls (nimimerkki)

http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/...

Alex Jones alkaa pikkuhiljaa puhumaan asioiden perimmäisistä olemuksista. Paljastaa Israelin pimeän puolen, eli sionistit.

Silmät auki (nimimerkki)

Tässä silmät avaava dokumentti 9/11 Pentagonin iskusta. Todisteet ovat järisyttäviä kusetuksen puolesta.

http://www.youtube.com/user/Federaljacktube3#p/u/2...

repe (nimimerkki)

Puolan johto teurastettiin lento-onnettomuudessa. Kyse oli suorastaan härskistä tempusta, sillä pakolaishallituksen päällikkö kenraali Sikorski kuoli 1943 hämärässä lento-onnettomuudessa, joka on jo julkisen salaisuuden tasolla tiedossa Churchillin järjestämäksi murhaksi. Murha paljastuu Rooseveltin ja Churchillin puhelinkeskustelusta vajaata kuukautta myöhemmin:

http://toinennakemys.wordpress.com/2010/12/18/kenr...

Puolan johdon teloitus oli harvinaisen ruma lähtölaukaus Eurostoiliitolle. Kansoille tehtiin kerralla selväksi pelin henki, jos omaa hiukankaan tietämystä. Samalla Puola taas kerran huomasi olevansa vain mitättömyys maailman suurille. Samoinhan kävi 1939, kun se viipaloitiin Stalinin ja Englannin ja Ranskan kesken. Jo neuvottelut kesällä 1939 sen päiden yli olivat kylmää kyytiä. Tosiasissa Puola oli satelliitti, joka ei sitten voinut kuin kaikesta huolimatta toimia perustajiensa mieliksi ja aikaansaada sota Saksaa vastaan. Sikorskin kohtalo osoittaa varisn hyvin, kuinka suurvallat ja supervallat eli maailman eliitti suhtautuu puolalaiseen härkäpäisyyteen ja nationalismiin. Se käyttää sitä hyväksi, kunnes tappaa.

Vieras (nimimerkki)

Lääketiede ja tiede on myytävänä

Mark Hyman, MD
Practicing physician
Posted: October 2, 2010 08:00 AM

Science for Sale: Protect Yourself From Medical Research Deception

http://www.huffingtonpost.com/dr-mark-hyman/danger...

googlen konekäännös

http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u...

jonah (nimimerkki)

Illuminatin lähtölaskenta kolmanteen maailmansotaan (NWO syntyy) alkoi Ruotsin terro-iskusta lauantaina, joka päivämääränä toimi lähtölaskennan aloittajana 12/11/10 (pvm. amerikkalaisittain). Eli kun tuosta edetään 9, 8, 7, 6...jne niin tullaan 21. joulukuuta päivään, joka on okkultistisesti HYVIN MERKITTÄVÄ päivä.

Ja VARMA sota on alkamassa, joka josta lopulta tulee WWIII...

North Korea says it will attack if S.Korea holds drill
http://www.abc.net.au/news/stories/2010/12/17/3096...

North Korea warns it will bomb S.Korea
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2010/12/1...

South Korea reaffirms it WILL go ahead with drill
http://www.nytimes.com/2010/12/19/world/asia/19kor...

(LEAD) Seoul vows to proceed with firing drill as UNSC meets to defuse tension
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/12/1...

Kenties lavastettu ydinase-isku USA:n maaperällä tulee olemaan lopullinen sinetti globaalille sodalle...

Joka tapauksessa NYT on aika HERÄTÄ!

jouuko (nimimerkki)

jonah.. juu tulin eilen kanssa siihen johtopäätökseen, kun muistin lukeneeni,että tässä kuussa on todellakin kuunpimennys 21.12.2010 ja kun katsoo taaksepäin niin lähes joka kerta jotain merkittävää ja okkultistista sille kuun pimennykselle on haettu.. Hyvin mielenkiintoinen ottaen huomioon myös, sen kuumottelun joulukuun terroriiskulle.ja tässä video ollut täälläkin aikaisemmin mut nyt aiheellista...
http://www.youtube.com/watch?v=rnScSGddAmE&feature...

Juu meillä ihmisillä on se voima, nyt ei ole aika pelolle tämä sota ei ole pelon aihe vaan muutetaan ajattelumme positiiviseen,niin muutos kyllä tulee..:)

jouuko (nimimerkki)

toi alexin avautuminen sionisteista just nyt on jotenkin mielenkiintoista..Miksi vihdoinkin puhuu näin?? Miksi ei aikaisemmin? vai onko hän puhunut juutalaisista noin? Onko kellään amerikassa ystäviä? Minulla perhettä siellä eivätkä saaneet viisumia,jotta olisivat suomeen päässeet jouluksi? No kaippa se on siellä semmosta..:/

Espoo Calls (nimimerkki)

Alex Jones paljasti kuka/ketkä tahtipuikkoa maailmassa oikeasti heiluttaa.Eurostoliitto on pankkiirien luoma viritys, jossa kansoilta riisutaan kansallinen etu monilla eri tavoilla.

* Maahanmuutolla heikennetään kansallista identiteettiä
* Euron myötä valtio joutuu lainaamaan rahansa yksityisiltä pankkiireilta
* Lissabonin sopimus riisti kansallisilta parlamenteilta päätösvallan (Suomen pitää vielä ratifioida päätös seuraavalla vaalikaudella, toivottavasti Persut (Soini) pitävät sanansa EU-kielteisyydestä
* Käytännössä siis Eurostoliittoa johdetaan yksityisten pankkiirien taholta, ja kansallisvaltioiden tuho on jo alkanut Irlannista, Kreikasta ja muista pienemmistä reunavaltioista. Seuraava askel on ottaa Ranska ja Saksa haltuun, ja operaatio on ajettu läpi ja olemme täydessä diktatuurissa.
* Israelista kotoisin olevat suvut hallitsevat tätä Euroopan ja USA:n kuppausta, Rothschild ja muut sionistit etunenässä. IMF, TriLateral Committe, UN, Baselit ym. ovat samojen tahojen massojen hallintavälineitä.

Vieraana (nimimerkki)

Nyt ne ilmastorikolliset suunnittelevat laittavansa hengitysilman verolle. http://poorrichards-blog.blogspot.com/2010/12/wait......

Aikaisemmin luin jostain, että uloshengityksestä joutuisi tulevaisuudessa maksaa veroa, huonokuntoiset ja lihavat maksaisivat enemmän.

Jouko (nimimerkki)

espoo..juu näin on, muistutan vielä,että eliittikin on jakautunut kahteen ryhmään. Se mitä soiniin tulee ja persuihin. Niin ei paljon auta enään..Ikävä tosiasia. Sehän tehtiin hyvin selväksi eu pressankin puheessa ja puola osoitus siitä. Nyt on vaan ihmisten ruvettava muuttamaan ajattelua ja lopetettava negatiivisen energian kylväminen. !!

Vieras (nimimerkki)

Mitäs tuossa lukee, 21.12.2010 on kohta.

http://www.diamondlightworld.com/333.html

repe (nimimerkki)

Toisen maailmansodan syy on lähinnä Saksan uusi talousjärjestelmä ja sen nopea kasvu. Pankkiirit olivat suoraan uhattuina:

http://toinennakemys.wordpress.com/2010/12/19/full...

Kaikki muu on propagandaa.

Espoo Calls (nimimerkki)

Samat järjestelmät ja tahot, jotka voittivat WW2, ovat vieläkin vallassa. Samat tahot, joita vastaan Hitler ja JFK aikoinaan taisteli, ovat vielä vallassa.

uurija (nimimerkki)

Kiitos, repe, kävin katsomassa, siinä artikkeleitasi lukiessa vierähti tunti jos toinenkin. Aion palata.
Hyvää tekstiä.

repe (nimimerkki)

Kiva. Sikorski-artikkelin puhelinkeskustelun aitous on alkanut epäilyttämään eli onko oikea Churchillin ja Rooseveltin välillä. Pitää vielä tarkistaa Inglostadin tutkimuskeskuksen taustat. Ei sen väliä, sillä selvä pudotus ja noin he varmasti siitä ovat jotenkin haastaneet. Sikorski putosi alettuaan rettelöitsemään kuvatulla tavalla ja kaikki pitävät asiaa selvänä revaripiireissä. Irving ym. ovat kirjoittaneet kirjoja, joissa on muita todisteita.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

repe,

liittyisikö aiheeseen:

Bank of America syytteeseen petoksista

Kahden osavaltion, Arizonan ja Nevadan, syyttäjäviranomaiset ovat nostaneet erilliset syytteet BoA:ta, Bank of Americaa vastaan. BoA:ta syytetään osallistumisesta laajaan petosvyyhtiin sekä asiakkaiden tahallisesta harhaanjohtamisesta, kertoo New York Times.
Enlarge This Image

Molempien osavaltioiden syyttäjien mukaan BoA oli mm. valehdellut asiakkailleen sanoen, että näiden asuntoja ei laiteta ulosmittaukseen sillä välin kun lainaehdot olivat uudelleenjärjestelyssä - vain laittaakseen asunnot ulosottoon saman tien. Pankki oli myös valehdellut, että asiakkaiden tulee hakea hakea varattomuuspäätöstä ennenkuin lainaehtoja voidaan järjestellä. BoA:n on todettu keksineen tekosyitä kieltäytyäkseen lainojen uudelleenjärjestelystä.
“BOA:n röyhkeä valehtelu ja ihmisten hädän hyväksikäyttäminen on sanoinkuvaamatonta" Nevadan korkein syyttäjäviranomainen Catherine Cortez Masto toteaa antamassaan lausunnossa.

Jokaisessa osavaltiossa tutkitaan nyt pankkien toimintaa. Syynin alla on mm. oliko pankkien paperityö huolimatonta tahallisesti vai vahingossa ja mikä osuus oli nk. robo-sign-työntekijöillä. Robo-sign tarkoittaa työntekijää, joka allekirjoitti päivässä satoja dokumentteja vannoakseen ne oikeiksi, oikeuskelpoisiksi dokumenteiksi.

Tom Miller, Iowan pääsyyttäjä, joka johtaa kaikki Yhdysvaltain osavaltiot käsittävää tutkimusta pankkien kiinteistölaina-petoksista, sanoo etteivät Arizonan ja Nevadan erilliset syytteet vaikuta tutkimukseen.
BoA:n puhemies Dan Frahm sanoo pankin olevan pettynyt siitä että syytteet nostettiin, koska pankki on pyrkinyt avustamaan viranomaisia kaikki osavaltiot käsittävän petosvyyhdin tutkimuksissa.

Asiakkaiden mukaan pankit hukkasivat toistuvasti heidän dokumenttejaan, eivät vastanneet yhteydenottopyyntöihin sekä laittoivat kiinteistön ulosottoon vaikka asunnonomistaja uskoi neuvottelujen lainaehdoista olevan yhä kesken.

BoA:n entisen työntekijän mukaan "usein, kun velallisen statusta tarkastettiin, havaitsin että anomus lainaehtojen uudelleenjärjestelyistä oli vanhentunut tai kokonaan käsittelemättä. Siitä huolimatta meitä ohjeistettiin sanomaan asiakkaalle että anomus oli aktiivinen ja kunnossa." Syyttäjänvirastojen löydökset vahvistavat työntekijän kertomaa.

Terry Goddard, Arizonan syyttäjä sanoo, että pankki lupasi vuonna 2008 osallistua Countrywiden kautta lainaehtojen helpottamiseen, ja rikkoi lupauksensa jo vuonna 2009.

lähteet: NY Times
http://www.nytimes.com/2010/12/18/business/18mortg...

http://topics.nytimes.com/top/news/business/compan...

http://ag.state.nv.us/newsroom/press/2010/Bank%20o...
http://www.azag.gov/press_releases/dec/2010/Press%...

Ovatko k*sessa olevat JPMOrgan ja Citigroup kärkyllä?
Vai liittyykö tämä(kin) YK:n hinkumaan maailmanvaluuttaan?

uurija (nimimerkki)

Ilmiö on se, josta amerikkalaisille asunnonostajille on useasti on mainittu:
Älkää luovuttako kotejanne velkoville pankeillenne, vaikka ette ole kyenneet lyhentämään asuntolainojanne!

Nimittäin, lain mukaan, pankkien täytyy näyttää teille alkuperäinen asuntolainapaperi. Se dokumentti, jossa on päivämäärät, asuntovelan määrä, korot sekä allekirjoitukset kummaltakin velkapaperin osapuolelta.

Ilman tätä paperia pankit eivät ole USA:ssa oikeutettuja häätämään ketään kodistaan ja takavarikoimaan osaksi maksettua omaisuutta.
Asuntolainan ottajan pitäisi siis kaiken järjenmukaanolla vahvoilla, koska pankeilla ei enää Amerikoissa satu olemaan tätä alkuperäistä lainapaperia.
Pankit ovat tehneet lainoista johdannaistuotteita, lainat on paketoitu kymmenen, ehkä sata kertaa uusiksi tuotteiksi - jotka on myyty sadoille uusille omistajille.

Onko nyt niin, että pankkimaailma on saanut lainsäätäjät muuttamaan lakeja niin, että asunnonostaja voitaisiin häätää ja kiinteistö takavarikoida pankille ilmankin lainasopimusta?

Suomessakin 90-luvun alun lama-aikaan pankit takavarikoivat ja pakkohuutokauppasivat ahdinkoon joutuneiden lainanottajien omaisuudet.
Lainsäädäntöä meilläkin tulkittiin Koiviston konklaavin päätöksellä niin, että pankit poikkeuksetta voittivat oikeudenkäynnit, joita velalliset olivat nostaneet.

Jouko (nimimerkki)

Huhuhuhu....Nyt kyl rupes mietityttää:) siis tuol joku sanoo näin
Greetings from Norway.
I have been working 14 YEARS for this 21-12-2010 event, which we call Time Gate Omega. Non stop for 14 years.
I now live in the Norwegian region that the ETI call DAL-333, and I have been teaching the 333 code for many years
Ei ..... mulle tuli eilen yöllä vaan tunne,et toi tiistai on jollain lailla merkityksellinen.

Vieras (nimimerkki)

Hmmm. Olen hieman skeptinen numeromagian kanssa. Palataanko asiaan ja pureksitaan tapahtunutta vaikka 22.12.2010 klo 12.10?

Jouko (nimimerkki)

juu sopii..Sopiiko, että tavaat 22.12.2010 eduskuntatalon edessä jos jotain suurta tapahtuu?:)

Vieraalta planeetalta (nimimerkki)

Se on sitten 21.12.2010 ja kaikki hyvin. Pitää kuitenkin varmaan odotella klo 12 saakka?

Vieraalta planeetalta (nimimerkki)

Se on sitten 21.12.2010 ja kaikki hyvin. Pitää kuitenkin varmaan odotella klo 12 saakka?

Vieras (nimimerkki)

Mielenkiintoinen pätkä History Channelin Decoded sarjasta,
http://www.youtube.com/watch?v=9iZBVh1mHGY

Espoo Calls (nimimerkki)

Olipa tökerösti tehty tutkimusdokumentti "illuista" eli yksityisistä keskuspankkiireista, jotka ajaa sionistiagendaa. Ja lopuksi todetaan yhteen ääneen että ei ne oo meitä kuppaamassa, ja meidän hyväksi ne toimii.

Ja voin kuvitella että joku Jenkkiurpo vielä ostaa tuon.

MrrKAT (nimimerkki)

YLE radio 1:n tiedeuutiset

Miksi sikainfluenssa H1N1 oli tavallista pahempi ?

"Sikainfluenssavirus H1N1 eli maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut influenssavirus sairastutti vakavasti ja tappoi terveitä, keski-ikäisiä ihmisiä mikä oli poikkeuksellista. Syynä oli aiempien influenssatartuntojen ansiosta kehittyneiden vasta-aineiden epätavallinen reaktio uuden viruksen kanssa, päättelee kansainvälinen tutkijaryhmä. Sen seurauksena sairastuneiden keuhkoihin ja munuaisiin kertyi vasta-aineiden ja virusproteiinien kasaumia, jotka aiheuttivat lisää paikallisesti uusia tulehduksia."[1]

Eli aiemmat virustartunnat koituivat kohtalokkaaksi kun kohdattiin uudenlaatuinen H1N1 virus ?

"Tutkijat päättelevät että vastaavanlaisia haittoja voi syntyä paitsi eri influenssavirusten tartuntojen seurauksena myös muunlaisten virustartuntojen synnyttämien vasta-aineiden reagoidessa ristiin epäedullisesti. Ennestään tiedetään että joillain ihmisillä aiemmin sairastettu tuhkarokko tai dengue-kuume pahentaa uuden virustyypin aiheuttamaa sairautta."[1]

Eli pelkästään virusten "ristiinnainti" ei ole riski vaan myös ihmisten omian vasta-aineiden "ristiinreagointi" on riski.

Ja toisinkuin rokotevastustajat a la Heikkilä ym väittävät, aiemmat virusten sairastumiset eivät välttämättä vahvista vaan suorastaan altistavat tuhoisalle ja tehottomalle vasta-ainemyrskylle jos kohdataan uudentyyppinen virus ja lisäksi tuo muka terveellinen tuhkarokko näyttää pahentavan kestokykyä uusia influenssoja ja muita virustauteja kohtaan.

[1]
http://yle.fi/radio1/tiede/tiedeuutiset/miksi_h1n1...

repe (nimimerkki)

Kylläpä näillä kelmeillä on otsaa vyöryttää pskapuheita. Voihan sitä olettaa ties mitä. Ja kansa uskoo, kun on joku tirehtööri ja oikein YLEssä asiantuntijana.

repe (nimimerkki)

Tähän mennessä on lähdetty vastustuskyvystä juuri toisinpäin. Yksi espanjantauti tuli jo okseennettua. Nämä valehtelijat pannan vielä vastuuseen teoistaan ja puheistaan.

Vieras (nimimerkki)

Kyllä se vaan on siunattu asia, että lääkäreiden joukossa on niitä, jotka viitsivät tutkia asioita hieman syvemmin, miettivät asioita myös omien havaintojensa pohjalta ja laittavatpa vielä havaintonsa yhdessä mietittäväksikin.

Tosin, maailma näyttää olevan menossa siihen suuntaan, että todellisuuden havainnointi omilla aivoilla ja siitä liika tietäminenhän on tulossa kielletyksi. Siitä varoittava esimerkki on, että USA:n yliopistoissa on alettu varoittaa opiskelijoita siitä, että jos heidät saadaan kiinni Wikileaksin lukemisesta, heillä ei ole asiaa julkishallinnon työpaikkaan. Melko kova rangaistus pelkästä kiinnostuksesta alkuaan samaisen julkishallinnon tuottamiin dokumentteihin, vaikka ne olisivatkin olleet salaiseksi luokiteltuja.
http://www.infowars.com/students-warned-read-wikil...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

MrrKat,

tämän uutisen ongelmana on vaan se että mitään pandemiaa ei ollut.

MrrKAT (nimimerkki)

Takerrutko sinä nimityksiin ja jätät itse substanssin käsittelemättä ?

Tässä H1N1:ssä on jotain erikoista joka takertuu tavallista nuorempien
keuhkoihin, jopa perusterveisiin.

Ja itse WHO:n raportissa:
"Compared with seasonal influenza, the H1N1 virus affects a much younger age group in all categories – those most frequently infected, hospitalized, requiring intensive care, and dying."[1]

Britanniassa on merkkejä uudesta vakavasta sika-influenssa-aallosta:[2]

17 kuollut,
14 varmistetusta yksikään ei ollut rokotettu,
6 lasta kuollut.
Vakavasti sairastuneista puolet ollut täysin TERVEITÄ.
Nämä kaikki ovat poikkeavia huolestuttavia merkkejä, jotka ei ennusta hyvää..

[1] http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/brie...

[2] http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/Britanniassa%20...

Tuomas Hako

Uskot siis WHO:n raportteihin ja viranomisten "varmistuksiin" ym, MrKAT. Sama kuin uskoisit THL:n juttuihin, sillä suurin osa sen syöttämästä datasta tulee juuri tuolta.

Vieras (nimimerkki)

Valtion viranomaiset salailevat julkisia tietoja:
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2010/12/1...

Tšernobylin aikaista radioaktiivista lietettä säilytetään helsinkiläisellä vedenpuhdistamolla:
http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/...

Vierastelija (nimimerkki)

Riikka,

Otin nämä katkelmat tekstistäsi, olit lihavoinut kohdan "taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä", se on myös nykyisessä pykälässä (ainakin tekstisi mukaan).

Onko tässä joku virhe ?

----------------------------------

Kyseessäoleva tartuntatautilain 12 pykälä nykyisin voimassaolevassa muodossaan kuuluu seuraavasti:
"12 § (14.11.2003/935)"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

Eduskunnan 7.12 2010 hyväksymässä, 1.1.2011 voimaan astuvaksi kaavaillussa muodossaan lakipykälän uusi sisältö on:
"12 §"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

------------------------

Minun silmissäni nämä on ihan samat pykälät.

Vierastelija (nimimerkki)

Riikka,

Otin nämä katkelmat tekstistäsi, olit lihavoinut kohdan "taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä", se on myös nykyisessä pykälässä (ainakin tekstisi mukaan).

Onko tässä joku virhe ?

----------------------------------

Kyseessäoleva tartuntatautilain 12 pykälä nykyisin voimassaolevassa muodossaan kuuluu seuraavasti:
"12 § (14.11.2003/935)"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

Eduskunnan 7.12 2010 hyväksymässä, 1.1.2011 voimaan astuvaksi kaavaillussa muodossaan lakipykälän uusi sisältö on:
"12 §"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

------------------------

Minun silmissäni nämä on ihan samat pykälät.

Vierastelija (nimimerkki)

Riikka,

Otin nämä katkelmat tekstistäsi, olit lihavoinut kohdan "taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä", se on myös nykyisessä pykälässä (ainakin tekstisi mukaan).

Onko tässä joku virhe ?

----------------------------------

Kyseessäoleva tartuntatautilain 12 pykälä nykyisin voimassaolevassa muodossaan kuuluu seuraavasti:
"12 § (14.11.2003/935)"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

Eduskunnan 7.12 2010 hyväksymässä, 1.1.2011 voimaan astuvaksi kaavaillussa muodossaan lakipykälän uusi sisältö on:
"12 §"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

------------------------

Minun silmissäni nämä on ihan samat pykälät.

Vierastelija (nimimerkki)

Riikka,

Otin nämä katkelmat tekstistäsi, olit lihavoinut kohdan "taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä", se on myös nykyisessä pykälässä (ainakin tekstisi mukaan).

Onko tässä joku virhe ?

----------------------------------

Kyseessäoleva tartuntatautilain 12 pykälä nykyisin voimassaolevassa muodossaan kuuluu seuraavasti:
"12 § (14.11.2003/935)"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

Eduskunnan 7.12 2010 hyväksymässä, 1.1.2011 voimaan astuvaksi kaavaillussa muodossaan lakipykälän uusi sisältö on:
"12 §"
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä.

------------------------

Minun silmissäni nämä on ihan samat pykälät.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vierastelija,

korostus on "puhepainotus" että -Huomaa nyt viimeistään tässä tämä kohta.

Espoo Calls (nimimerkki)

Tuli mieleen näistä lääketehtaiden rokotusinnostuksista

1. Ovat samojen piirien omistuksessa kuin muutkin kansojen kusetukset (sionistinen agenda, keskuspankkiirit)

2. JUUTALAISILTA ON ROKOTUKSET KIELLETTY KOKONAAN !! ELI EIVÄT SAA PISTÄÄ MITÄÄN IHON ALLE, MISSÄÄN VAIHEESSA ELÄMÄÄ !

Tässä herää muutamia kysymyksiä mihin länsimaissa ollaan mentym ja kenen toimesta...

jouuko (nimimerkki)
Easy Cat (nimimerkki)

Ei mene enään Mirjeleenan blogiin viestit läpi. Tuli vain joku ilmoitus spanned mitä tarkoittaneenkaan? Pitää kokeilla onko sama homma täällä.

Easy Cat (nimimerkki)

Ei ollu täällä sama homma, mutta tämä ei ole se blogi mihin asian haluan kirjoittaa. Niin se oli joku ulkopuolinen taho joka estää kirjoittamisen Mirjaleenan blogiin. Ei siis Mirjaleenan vika :)

Vieras (nimimerkki)

Käykääpä lukemassa

Antti Heikkilä on tänään kirjoittanut uuden hyvän ajankohtaisia aiheita käsittelevän blogin.

LEVOTONTA JOULUA POLIITIKOILLE
http://www.anttiheikkila.com/index.php?id=2&art=218

Vieraalta planeetalta (nimimerkki)

Heh heh. Päivän naurut tuosta Antti Heikkilän blogikirjoituksesta ainakin irtosi :-)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto ei ole mikään tiedetutkinto, vaan vastaa pariakymmentä yliopistollista approbaturia. Ei siis ihme, että muutamat lääkärit ovat hurahtaneet homeopatiahömppään tai rokotuksia vastustamaan.

Vieras (nimimerkki)

Lauri, Lalle, meidän oma trollipeikkomaskottimme! Pus pus muiskis.
(Gröh gröh...)

Espoo Calls (nimimerkki)

Tää Lauri on oikein emakko-trolli, kaikkien epäonnisten, naista-saamattomien pikkuvirkamiesten esiäitien kantaemä.

Lauri, tee palvelus yhteiskunnalle ja vetäydy takaisin 1970-luvun kammioosi tutkimaan Breshnevin puoluekirjoja.

Sinun aikasi nyt vaan on mennyt pahasti ohi (50 vuotta sitten).

Isoäiti (nimimerkki)

Laurille: Tuossa Antti Heikkilässä on kilometrin verran enemmän munaa kuin sinussa !

vieras-tyttö-tuli-taloon (nimimerkki)

Nooh, Lauri tulee taas paikalle itkettämään viehättäviä naiskommentoijia.
Se on supisuomalainen ja miehekäs tapa sanoa: Minäkin olen täällä.

uurija (nimimerkki)

Suomi vietiin euroon perustuslain vastaisesti.

Suomesta puuttuu kokonaan valtiosääntötuomioistuin, joka hillitsisi korruptoituneen puoluepoliittisen eliitin hirmuvaltaa.

Eliitti ei ole halunnut valtiosääntötuomioistuinta perustaa, koska ilman sitä eliitti voi itse valvoa oman toimintansa perustuslaillisuutta.
Näin kävi muun muassa Suomen liittämisessä euroon.
Se tehtiin perustuslain vastaisesti, mutta poliittinen eliitti kykeni jälkikäteen tekemään päätöksen, että toimi olikin lainmukainen.

Ilman valtiosääntötuomioistuinta poliittinen läpikorruptoitunut eliittimme jätkuvasti säätää erilaisia lyhytnäköisiä lakeja olemattomin perustein (jätevesi-, ilmasto-, co2-, jne), jotka hyödyttävät vain eliittiä itseään sekä siihen sidoksissa olevia yritys- ja elinkeinoelämän edustajia.
Menoon ei ole luvassa minkäänlaista parannusta. Kansalaisten oikeuksia poljetaan vastaisuudessa entistä näkyvämmin.

Näemme yhä röyhkeämpiä esimerkkejä siitä, kuinka poliitikot ja päättäjät säätävät omia etujaan kasvattavia lakeja, jotka ovat vastoin kansalaisten enemmistön oikeuksia.

Antti Pesosen hieno analyysi on järkyttävää luettavaa:

Eurosta tulee surullinen luku Suomen historiaan 15.12.2010

http://anttipesonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/55148...

Kannattaa lukea myös kaikki kommentit, joita on vain kolme.
Sinänsä kuvaavaa, etteivät todella suuret asiat kommentoijia jaksa kiinnostaa.

Julia (nimimerkki)

Ei taida kommentit tulla läpi?? ja onko osa kommenteista hävinnytkin
?

Julia (nimimerkki)

toimii sittenkin.. löysin ne uudet kommentit tuolta jostain väliltä...

Vieras no comments (nimimerkki)

Härregyyd! Puolan presidentin haudassa väärä ruumis! http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/12/puolan_pres...

Tommi Mäkinen

Puolan johto kieltäytyi ottamasta IMF:ltä lainaa eikä suostunut ostaa feikkipossulunssapandemialääkettä, ja kuinkas sitte kävikään..
Toi on kyllä niiiiin hämärä juttu koko häslinki että..

vierastaja (nimimerkki)

Hämärä on tuo uutinenkin.

Globalistien omistama uutistoimisto Reuters tässä nyt yrittää syöttää sitä kiistanalaista seikkaa totena, että edesmenneet, presidentti ja muut, olisivat ylipäätään olleet turmakoneessa.

Kiistanalainen tieto kertoi heti tuoreeltaan, ettei koneen putoamispaikalta löytynyt väitettyjä turmassa menehtyneitä lähes 100:aa henkilöä.
Tieto kertoi, että henkilöt, presidentti muiden muassa oltaisiin viety muualle. Että he eivät koskaan saapuneet edes kentälle.
Turmakoneessa oli vain 3-4 henkeä, eli koneen pilotit.
Tällä blogilla asiaa seurattiin tiiviisti ja arkistoista löytyy jutut ja videot:
http://birdflu666.wordpress.com/page/2

Tätä ei voi uskoa presidentin veljen sanomaksi, koska se sisältää ajatuksen presidentin matkustamisesta turmakoneessa:
..."- En voi salata sitä tosiasiaa, että tunnistin veljeni lentokentällä Smolenskissa vain tunteja lento-onnettomuuden jälkeen. Kun näin ruumiin, joka tuotiin arkussa Puolaan, se ei näyttänyt veljeltäni. Minulle kuitenkin kerrottiin sen olevan hän, Kaczynski sanoi toimittajille maanantaina..."

uurija (nimimerkki)

Euroopan Unionin peruskirja, suomeksi.
On jo voimassa meilläkin, eikö?

Mutta, mutta.

Peruskirja ei mainitse HALAISTUA sanaa taloudesta tai rahajärjestelmästä saati pankeista, jotka noudattavat orjuuttavaa, halventavaa fractional reserve- osittaisvarantojärjestelmää. Pankeilla, jotka ovat yksityisyrityksiä, on oikeus luotonlaajennusprosessissa kerätä KORKOA monisatakertaisesti lainoina ulos laskemalleen rahalle.

Rahajärjestelmä, joka on kaikkialla EU:ssa voimassa, tosiasiassa orjuuttaa ja on äärimmäisen sorron ja epäoikeudenmukaisuuden mekanismi.

Siitä ei siis puhuta peruskirjassa mitään.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

Ote sisällöstä:

"5 artikla"

"Orjuuden ja pakkotyön kielto"

"1. Ketään ei saa pitää orjana tai maaorjana.
2. Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.
3. Ihmiskauppa kielletään."

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

uurija, tuotahan voi käyttää tuota kaivamaasi kohtaa!
Jee!

repe (nimimerkki)

http://toinennakemys.wordpress.com/2010/12/19/jota...

Vielä uusi juttu. Jotenkin tuntuu, kuin liioitellut jutut Hitlerin lainoittamisesta ja väitteet sodan aloittamissesta talousongelmien vuoksi olisi laitettu levitykseen, jotta tähän Hitlerin omaan talousihmeeseen ei kiinnitettäisi huomiota.

Vieraalta planeetalta (nimimerkki)

Hieman asian vierestä, mutta ajankohtaista asiaa. "Äärimmäisyydet ovat muuttuneet äärimmäisellä tavalla", kuvausta viime vuoden ajan katastrofeista, joissa on kuollut 260 000 ihmistä.
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010122012894062_...

Tuomas Hako

Rikolista valehtelua roskalehdeltä.

uurija (nimimerkki)

On aivan järkeenkäyvää, että toisen maailmansodan kuin kaikkien muidenkin suurien sotien syyt ovat globaalissa taloudessa.

Kun on talousdemokratiaa muutaman vuoden lueskellut, on selvää, ettei asiasta historiankirjoituksessa kerrota.
Plutokratia on vahva.

Vieraalta planeetalta (nimimerkki)

Samasta aiheesta amerikkalaisen poliitikon, Ron Paulin erinomainen USA:n sotien oikeutusta, intressejä ja vaikutuksia kyselevä puheenvuoro YouTubena.
http://beforeitsnews.com/story/320/212/Ron_Pauls_s...

"What if war in preparation for war is a racket serving the special interests?

What if the American people learned the truth, that our foreign policy has nothing to do with national security, that it never changes from one administration to the next?

What if we as a nation came to realize that the quest for empire eventually destroys all great nations?

What if the American people woke up and understood that the official reasons for going to war are almost always based on lies and promoted by war propaganda in order to serve special interests?

What if our foreign policy of the past century is deeply flawed and has not served our national security interest?

What if we wake up one day and realize that the terrorist threat is the predictable consequence of our meddling in the affairs of others, and has nothing to do with us being free and prosperous?..."

kun luen tätäkin ketjua niin huomaan, (nimimerkki)

että mielenterveystyöhön on saatava lisää rahaa.

Vieras (nimimerkki)

Tottahan sekin on että rahaa siihenkin tarvittaisiin, mutta entä nuoret narkolepsiapotilaat? Eiköhän heidän hoitoonsa tarvittaisi rahaa myös. Samoin korvauksiin elämän pilaamisesta. Tosin mikään raha ei korvaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka lapsilta on nyt ryöstetty.

Rahaa tarvittaisiin pikaisesti myös narkolepsian ja sen mekanismin tutkimiseen sekä kyseisen sairauden hoitomenetelmien kehittämiseen.

Vieraalta planeetalta (nimimerkki)

Eipä ole järjenkäytössä kehumista pandemiassa toimineiden viranomaistenkaan suhteen alkaen WHO:sta, heidän korruptoituneista asiantuntijoista ja niin edelleen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

MrrKat,

odotan varmempia tietoja kuin WHO:n, YLEn ja iltapäivälehdistön antamat tiedot.
Jahka tilastot on julkaistu, tutkivat journalistit kampaavat ne läpi ja sitten tiedämme H1n1:n uudemmasta aallosta enemmän. Tai oliko sitä edes.

Itse lähden siitä, että ihminen kuten koko eliökunta on hieman monimutkaisempi kokonaisuus kuin minä sitä lääketieteessä käsitellään, ja että kokonaisvaltaisesta tutkimustyöstä ja hoidosta ei ainakaan haittaa ole.

Vieraslääkäri (nimimerkki)

Js sama tännekin.

http://snipurl.com/1pb6wi

Suomeksi kerrottuna, kaikkiaan sairaalahoitoon joutuneista lapsista 23:lle eli noin joka kolmannelletoista kehittyi hermosto-oireita. Näistä 23 potilaasta 17 poti jotain hermostollista sairautta kuten epilepsiaa, jota sairasti heistä puolet. Kolme lasta menehtyi ja viisi vammautui ainakin väliaikaisesti.
Yleisin lasten oire oli kouristuskohtaukset, joita sairaalahoidon aikana sai 17 lasta. Erityisen yleisiä ne olivat epilepsiaa sairastavilla. Heistä jokainen sai sellaisen.
Toiseksi yleisin oli enkefalopatia-aivosairaus, joka kehittyi seitsemälle lapselle. Sen oireisiin kuuluu mm. uneliaisuutta sekä tajunnan häilymistä ja tajuttomuutta. Kyseiset oireet kehittyvät myös osalle tavallista influenssaa sairastavista, mutta tätä ennen niiden yleisyyttä ja vakavuutta H1N1-tartunnan saaneilla lapsilla ei ole selvitetty.

Kannattaa siis jättää rokottamatta, niin mitään ei tapahdu!

Muistakaa!! 2011 vaalit ovat tulossa (nimimerkki)

Puskan ja Risikon viesti on "olalle taputtamista", jonka tarkoitus on tyynnyttää ilmapiiriä. He ohittavat tietoisesti sen, että laki on ujutettu jo 1987 ja suomalaisille on harkiten jätetty asiasta "mainitesmatta" edes ohimennen, yhdenkään median uutisissa.Kun pakkolaki on tullut voimaan, ei ole ollut internettejä ja harvemman kotitalouden kirjahyllyssä Suomen lakikirjaa. Aivan samanlainen vastustus olisi noussut jo 1987, jos tieto olisi kansalle kerrottu. Rokotepakosta hyötyjät ovat piilotellen jättäneet jo 23 vuotta sitten kertomatta ja nyt he ohitavat asian olankohautuksin ja pitävät suomalaisia tyhminä, kun ottavat kantaa asiaan "joka on jo niin vanha"!
Susia lammasten vaatteissa. Eikä tilanne muutu miksikään, jos annamme heidän jatkaa vielä ensi eduskunnassa.

Vieras (nimimerkki)

HYVÄ HYVÄ

Kun toit tämän esiin kiitos.

"Rokotepakosta hyötyjät ovat piilotellen jättäneet jo 23 vuotta sitten kertomatta ja nyt he ohitavat asian olankohautuksin ja pitävät suomalaisia tyhminä, kun ottavat kantaa asiaan "joka on jo niin vanha"!
Susia lammasten vaatteissa. Eikä tilanne muutu miksikään, jos annamme heidän jatkaa vielä ensi eduskunnassa."

Henri Lentonen

Tervehdys,

haluaisin tuoda tässä yhteydessä esille kirjoittamani artikkelin:

http://sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5734...

- Kiltamestari

Henri Lentonen

Tervehdys,

pakkorokotukset olivat vasta alkua, valtaeliitti kaavailee myös ihonalaisia implanttisiruja, jotka asennetaan heti lapsen syntymähetkellä!

Ihmisistä ollaan tekemässä samanlaisi tehotuotantolaitoksia, kuin mitä eläimille on tehty jo vuosikymmenet, samaan aikaan tapetaan luontoa järjestelmällisesti, jotta meistä tulee riippuvaisempia koneista.

Sininen ja Valkoinen täällä Suomessa on vaihdettu harmaaseen mössöön, synteettisiin pilviin:

http://sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5899...

- Kiltamestari

Toimituksen poiminnat