KissanKulmasta

Perhe: Ei sallittu = Agenda 21

  • Biodiversity and Wildlands Project - USA
    Biodiversity and Wildlands Project - USA

 
Minne matka, Suomi-neito?
 
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21:ssä jokainen kansalainen on syyllinen, ellei toisin todisteta.

 
Matti ja Maija Meikäläinen ovat kunnon ihmisiä. He rakastavat perhettään, arvostavat luontoa ja pyrkivät ohjaamaan kulutustottumuksiaan ekologisempaan, luontoa säästävään suuntaan. Matti ja Maija neuvovat lapsiaankin elämään oikein. He maksavat veronsa tunnollisesti ja antavat roponsa avustuksena eri järjestöille hyviksi miellettyihin tarkoituksiin. Sehän kuulostaa hyvältä: kestävä kehitys, luonnonsuojelu ja perhearvot. Mutta onko kaikki niin kuin miltä näyttää?

 
Kesäkuussa 1992 179 valtiota allekirjoitti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 21:n. Suomessakin toimii useilla paikkakunnilla Agenda 21-toimistoja. Rio de Janeirossa hyväksytyn ohjelman tavoitteisiin kuuluu oman kestävän kehityksen ohjelman saaminen kaikille maille. Numero 21 ohjelman nimessä viittaa 21. vuosisataan.

Tarkastellaanpa lähemmin Agenda 21:ta sekä luonnonsuojelu- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteisvaikutusta Matti ja Maija Meikäläisen elämään.
 
 
Hyvinvointivaltion vedenjakaja
 
Matti ja Maija Meikäläisen sekä heidän perheensä elämään vaikuttaa monin huomaamattomin tavoin YK:n Agenda 21-nimellä tunnettu laaja ohjelma.
Agenda 21 arvioi, että sen tehokas toteuttaminen vaatii koko ihmisyhteiskunnan perusteellista uudelleen ohjelmointia, kaikkien hallitusten ja yksilöiden kouluttamista niin, että huoli ympäristöstä vaikuttaa jokaiseen päätökseen ja tekoon. Kyseessä on eräänlainen ympäristöuskonnon synnyttäminen. Perheenjäsenten tiiviit siteet toisiinsa estävät suunnitelmien etenemistä, joten perheyksiköt täytyy hajottaa. Kirkon mahdollinen kanta ei ole ylittänyt uutiskynnystä mediassa. Kouluttamattomien henkilöiden uskotaan kuluttavan vähemmän kuin koulutetuttujen; on siis suotavaa vähentää mahdollisuuksia koulutukseen.
Agenda 21:n ennaltaehkäisevän periaatteen (Precautionary Principle) mukaan mukaan jokainen on syyllinen, ellei toisin todisteta.
 
Agenda 21:n artikloista katsotaan vallitsevan hallitusten kesken konsensus.
Konsensus tarkoittaa On sovittu että -päätöstä, josta ei ole käyty kansalaiskeskustelua tai äänestetty demokraattisesti.
 
Vihreä päämäärä
 
Green Goal-osuus eli Vihreä Päämäärä listaa asioita, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia. Näitä asioita ovat mm. yksityisomistus, yksityisyrittäminen, fossiiliset polttoaineet, päällystetyt tiet, kuluttaminen, maanviljely, kasvinsuojeluaineet ja tuholaismyrkyt, laidunmaat ja laiduntaminen, kastelu ja keinokastelu, perheet.
Moni Agenda 21:n esittelemistä ajatuksista löytyy muodossa tai toisessa Karl Marxin kirjoituksista sekä Adam Weishauptin nk. kuuden kohdan ohjelmasta.
 
Väestön pakkosiirrot
 
Agenda 21:n mukaan taloudellisten resurssien uusjakoa ja ihmisten uudelleensijoittamista tarvitaan laajassa mittakaavassa. 
Yhdysvalloissa onkin jo laadittu suunnitelmaa, jolla ihmiset pakkosiirretään nykyisiltä asuinalueiltaan sallituille alueille ja kielletyillä (punaiset alueet) alueilla -joita on suurin osa Yhdysvaltain maapinta-alasta- oleskelu tehdään mahdollisesti rangaistuksen alaiseksi teoksi. Yllättävän suuri osa kielletyiksi määritellyistä reservaattialueista on eri luonnonsuojelujärjestöjen omistuksessa. Usean järjestön toimintaa rahoittavat energiayhtiöt. 
 
Suomalainen Vihreän puolueen oppi-isäksi mielletty Pentti Linkola on avoimesti puoltanut ekoleirejä, joilla ihmisiä koulutetaan uudelleen "oikeaan ajatteluun". Yhdysvaltain armeijalla on olemassa ohjelma nimeltään US Inmate Civilian Labor Program, joka määrittelee armeijan tehtäviä ja valtuuksia valtion siviileille perustamissa vankityöleireissä. Vankileireillä siviilit työskentelevät armeijan valvonnan alaisina ja "korjaavat käytöstään".

 
 
WWF:n ekoimperialismi
 
Suomessa suojelukohde ovat vedet ja metsät, ja bisneksessä pyörii isot rahat. Mitä kulissien takana touhutaan?
Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF:n  tapauksessa paljastui Amazonin sademetsä-skandaalin yhteydessä, että pandakarhu-logon WWF on kimppautunut Coca-Colan kanssa. Amazongate lyhykäisyydessään menee seuraavasti: WWF osti yhdessä yritysyhteistyökumppaninsa Coca-Colan kanssa sademetsää Brasiliasta, ja vaatii nyt rahapalkkiota siitä että on estänyt puiden kaatamisen luoksepääsemättömällä alueella. Rahaa halutaan myös puiden ilmaa puhdistavasta vaikutuksesta: WWF valmistautui myymään hiilidioksidipäästö-oikeuksia teollisuudelle. Apuna kaupanteossa WWF:lla oli YK:n alainen IMF, Kansainvälinen Valuuttarahasto.
Glenda Freeman, alkuperäisväestön edustaja Aotearoalta, Uudesta Seelannista kuvailee WWF:n toimintaa Vihreäksi imperialismiksi. Hänen mukaansa rikkaiden länsimaiden tulo toisten elinalueille suojelemaan luontoa loukkaa alkuperäisväestön ihmisoikeuksia. Alueella tuhansia vuosia asuneita estetään ottamasta elantoaan maasta perinteisellä tavalla, ja heidät ajetaan pois kotiseuduiltaan kohti nälkäistä tulevaisuutta, joka yleensä jää lyhyeksi.
Kirjailija Paul Driessen kuvaa kirjassaan Eco-Imperialism: Green power, Black death  tarkemmin WWF:n metodeja ja luonnonsuojelun nimissä tehtyjä ihmisoikeusrikoksia.( jätä punattu osa pois jos on taittoteknisistä syistä pakko) 
 
Lihaville lisävero?
 
Globaalit päätökset - vaikka ne olisivat typeriäkin- koskevat myös Matti ja Maija Meikäläistä sekä heidän perhettään.
 
Jo vuonna 2006 David Miliband, silloinen Britannian ympäristöministeri, ehdotti "henkilökohtaisia päästöoikeuksia". Henkilökohtaiset päästöoikeudet tarkoittavat sitä, että jokaiselle ihmiselle määritellään se määrä hiilidioksia, jonka hän saa päästää  ilmakehään uloshengittäessään. Jos henkilö ylittää päästöoikeutensa, hän joutuu ostamaan niitä lisää voidakseen hengittää. Millibandin mukaan "yleisön yhteistyö on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä".
David Milibandin ajatusta henkilökohtaisista päästötileistä edistää Saksassa Joachim Schellnhuber, liittokansleri Angela Merkelin neuvonantaja ilmastoasioissa. Moni muukin Vihreä poliitikko kannattaa ajatusta, ja on sitä mieltä, että "tällaisessa (ilmastollisessa) hätätilanteessa demokraattisten oikeuksien pidättäminen on aivan oikein".
Lihaville ihmisille ja muille henkilöille, jotka huohottavat hengittäessään kaavaillaan lisäveroa. On ehdotettu myös hengittämisen säännöstelyä.
Norfolkin saarella Australian edustalla on jo henkilökohtaisten päästöoikeuksien kokeilu meneillään. Kokeiluun kuuluu carboncard, "hiilikortti", johon tulee merkintä käytetystä polttoaineesta, sähköstä, lennetyistä lentomatkoista ja rasvaisista tai kaukaa kuljetetusta ruoista. Jos saa säästettyä päästötilinsä yksiköitä, ne voi myydä eteenpäin. Jos päästötili ylittyy, on korvausvelvollinen. Joka vuosi hallitus pienentää päästötilikohtaisia henkilölle myönnettävien yksiköiden määrää, jolloin niiden kaupallinen arvo nousee. 
 
Ilmastonmuutoksesta ilmastosekasorroksi
 
YK on jo ehättänyt ehdottamaan globaalia ilmastoveroa. Näin siitä huolimatta, että on paljastunut, kuinka sekä CRU että YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC ovat nojanneet raporttejaan ilmastonlämpenemisestä mm. WWF:n tiedonantoihin sekä Uuden Seelannin sääsatelliitin tietoihin. Kyseinen satelliitti lakkasi toimimasta viitisen vuotta sitten.
Ilmasto ei ole lämmennyt sitten vuoden 1998, ja tämä asia vuoti viranomaisten ja YK:n ponnistuksista huolimatta yleisön tietoon. Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman "tiedetsaari" John Holdren ei jäänyt neuvottomaksi. Ilmastonmuutosta kutsutaan nykyään globaaliksi ilmastolliseksi sekasorroksi (global climate disruption; sekasorto, häiriö, hajaannus), joka onkin kätevä nimitys, sillä sen alle voidaan määritellä mitä tahansa, lumisateesta auringonpaisteeseen. Kaikki johtuu ilmastollisesta sekasorrosta. Matti ja Maija Meikäläinen perheineen maksavat viulut.
 
 
---------------------
Kainalo: YK:sta rotuoppeja kannattava maailmanhallitus?
Maailmanhallituksen tarpeellisuutta on perusteltu maapallon pelastamisella, ja asian ajamiseksi läpi on käytetty valtavat määrät energiaa sekä rahaa; niin yksityistä kuin veronmaksajien.
Maailmanhallitus on tarkoitus muodostaa YK:n avulla ja sen alle, YK  ja sen alaiset organisaatiot olisivat "kansainvälinen toimeenpaneva elin". Näitä organisaatioita YK:lla on olemassa lukuisia jo valmiina.

Hiljattain YK esitti myös, että kaikki maailman valtiot arvioisivat luonnonvarojensa rahallisen arvon, se helpottaisi korvausperusteiden laskemista ympäristökatastrofin sattuessa.  Tai arviointia IMF:lta otettuja lainoja perittäessä?
YK:n globaalin aseistariisunnan ohjelmaa ajetaan sitäkin läpi nopeutetulla aikataululla. Alkuperäinen tavoite oli vuosi 2012. Globaali aseistariisunta ei koske armeijoita, poliisia tai turvapalveluhenkilökuntaa. Ainoastaan yksityishenkilöt on tarkoitus riisua aseista. Suomessa aselain muutosesityksen II vaihe on parhaillaan käsittelyssä.
 
Monet arvostelijat, joukossa kirjailija-journalisti Christopher Booker sekä lordi Christopher Monckton, ovat suomineet Agenda 21:ta ja sanoneet sen toteuttamisen johtavan Maailmanhallitukseen. Maailmanhallituksen alla ihmiset asuvat pienillä, heille sallituilla alueilla joukkoliikenneväylien vieressä tai suurkaupungeissa, perheyhteisöt hajotetaan ja valtio pakkohuostaanottaa lapset kasvatettaviksi globaaliin ympäristöuskontoon. Kansallisvaltiot pyritään hajottamaan, ja verotus muuttuu globaaliksi. Liikkumista, yksityisomistusta ja yksityisyritteliäisyyttä rajoitetaan yhteisen hyvän nimissä. Maailman varallisuus jaetaan uudelleen. Agenda 21 on arvostelijoiden mukaan "täydellisen sosiaalisen kontrollin käsikirja".

 
Media ei kuitenkaan hanakasti julkaise näitä vastapuolen mielipiteitä. Osasyy saattaa olla se, että arviolta noin 98% maailman mediasta on tavalla tai toisella samojen omistajien käsissä. Nämä tahot rahoittavat myös YK:n toimintaa.
 
YK:n rahoitus tulee korporaatioilta
 

Tällä hetkellä YK:n rahoituksesta vain murto-osa tulee kansallisvaltioilta. Suurimman osan rahoituksestaan YK  ja sen alaiset organisaatiot saavat korporaatioilta: pankeilta, lääke-, vakuutus- ja energiayhtiöiltä sekä sellaisilta avoimesti eugeniikan kannalla olevilta säätiöiltä kuin Rockefeller Foundation.
Tämä ei liene sattumaa, sillä YK:n toiminnassa alusta asti mukana ollut biologi Sir Julian Huxley, ei ole koskaan salaillut vahvoja sympatioitaan eugeniikan puolesta. Huxley oli UNESCOn suuntalinjojen pääarkkitehti ja vaikutti myös WWF:n toiminnassa.

Eugeniikka tarkoittaa terminä ihmisten valikoivaa jalostamista kannan parantamiseksi sukupolvien myötä. Valiot saavat lisääntyä (rotuhygienia) ja epäkelvot eivät (pakkosteriloinnit, abortit, syntyvyyden säännöstely). Matti ja Maija Meikäläisellä perheineen tuskin on mahdollisuutta itse määritellä, kuuluvatko he valioihin vai epäkelpoihin.
 
 
Kommentti: Kestävän kehityksen nimissä poljetaan ihmisarvoa
Kestävän kehityksen suunnitelmat edellyttävät keskitettyä asumista, ja siihen suuntaan asuntopolitiikka tähtääkin. Keskitetyn asumisen eräät edut ovat ilmeisiä, mm. energiatehokkuus, ja niitä korostetaankin jatkuvasti.
Haittapuolet jäävät usein tarkastelutta. Jo historiasta olemme oppineet -tai meidän olisi pitänyt- että keskitetyn asumisen ja vedenjakelun muodoissa kaikki kulkutaudit leviävät nopeammin. Yhteinen vesihuolto voidaan muuntaa myös kontrollivälineeksi: veden tulo joko katkaistaan tai juomaveteen lisätään väestön tyynenä pitäviä kemikaaleja kuten fluorideja. Tätä tapaa suosivat Hitler ja Stalin. USAssa taas on paljastunut, että Teksasin osavaltiossa juomavesi on sisältänyt radioaktiivisia ainesosia.
Entäpä sähkö? Kun sähköt maaseudulla katkeavat, viedään pilaantuva ruoka viileään kaivoon, otetaan samalla juomavesi ämpärillä kaivosta, pannaan puita uuniin ja sytytetään iltasella kynttilät. Kaupungissa sähkön katkeaminen -tai katkaiseminen- lopettaa vedentulon, ilmastoinnin, ruoan säilymisen, hissien liikkumisen, rahaliikenteen, jätehuollon ja monta muuta asiaa. Toimimaton vesi-wc betonikylän yksiössä ei ole pelkkä hajuhaitta, se on myös terveysriski.
Maaseudulla asutaan hajallaan, ja väestön liikkumisen valvominen on kallista ja vaikeaa. Moniin kaupunkeihin taas, myös Helsinkiin, on asennettu turvallisuuteen vedoten valvontakameroita lähes jokaiseen kortteliin. Kaupungissa on myös helppoa tukkia kulkuväylät, tai piirittää se, jolloin asukkaat jäävät sumppuun.
Kestävä kehitys ei ole huono ajatus, eikä nykyinen kulutukseen perustava elämäntapamme monia laadullisestikaan tyydytä.
Kannattanee kuitenkin harkita tarkkaan, ovatko Agenda 21:ssa asetetut päämäärät maksuun tulevan hinnan arvoiset, ja millaiseen lopputulokseen se tie johtaa.

 

pääasialliset lähteet: UN Document Agenda 21 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=50&l=en , EurActiv 18 Sept. 2009, EurActiv 11/09/2009, Salon Seudun Sanomat/ Jan-Erik Enestam, Analys Norden, http://marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1885hist.htm, EUReferendum http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/amazongate-part-ii-seeing-redd.html, The Herald Sun. com. au. 3 Nov. 2010 (Andrew Bolt), EU Parliament 8 Nov. 2010 , CNN Tech 18 Oct. 2010 , The Telegraph 27 Oct. 2010, CCRKBA (Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms). US Civilian Inmate Labor Program http://patriotportal.yolasite.com/resources/CivilianInmateLabor.pdf ,  Eduskunnan hallintovaliokunta; Aselainsäädännön uudistamisen II vaihe; rikosylikomisario Tero Haapala, KRP, luottamuksellinen muistio hallintovaliokunnalle

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6169314,00.html , http://www.euractiv.com/en/food/consumers-buying-green-linksdossier-497318 , http://www.guardian.co.uk/environment/2010/oct/27/biodiversity-loss-terrorism ,

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/oct/29/biodiversity-talks-ministers-nagoya-strategy 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2010/nov/01/deal-to-save-the-natural-world-never-happened 

Milankovitch Cycles http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm

http://www.euractiv.com/en/climate-environment/hedegaard-throws-weight-behind-EU-carbon-tax-news-495625 

 http://www.euractiv.com/en/migrations/historic-deal-save-nature-reached-nagoya-news-499325 

http://www.independent.org/events/transcript.asp?eventID=119

CFACT http://www.youtube.com/user/cfact#p/a/u/0/CD69Xx1tnmI

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/henry-kissinger-the-world-must-forge-a-new-order-or-retreat-to-chaos-1451416.html

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Obama+YKn+vuosituhattavoitteiden+toteutuminen+vaarassa/1135260349744

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/48285-nyrjahdyksia-globaali-ilmaston-sekasorto-ja-ufot-d

TEEB http://www.teebweb.org/InformationMaterial/TEEBReports/tabid/1278/Default.aspx

TEEB: Mainstreaming the Economics of Nature http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=bYhDohL_TuM%3d&tabid=1021&mid=1933

ECOSOC http://www.un.org/en/ecosoc/julyhls/pdf09/summary%2015%20july%20dialoge%20on%20un%20system%20funding.pdf

UN funding http://www.unfoundation.org/your-role/partners/all.html

Medialinnakkeet http://www.medialinnakkeet.com/

Support for TEEB for Business http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=fiUWxgb-pHs%3d&tabid=1021&language=en-US

--------------------------------------------------------------------------
 

 
YK:lla on useita erityis- ja alajärjestöjä:
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)
Lastenavun rahasto (UNICEF)
Maailman terveysjärjestö (WHO)
Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naistenrahasto (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus (GATT)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
Maailmanpankki
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (IBRD)
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)
Yhdistyneiden kansakuntien pääomarahasto (UNCDF)
Maailman postiliitto (UPU)
Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)
Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea (UNSCEAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto (UNHRC)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (93 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässä luvattu Agenda 21-juttu pääasiallise lähdeviitteineen
-------
Milankovich Cycles http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles

Sakari Behm

Olipa paljon asiaa ja Hyvää Itsenäisyyspäivää.

Espoo Calls (nimimerkki)

Suomi lakkasi olemasta Itsenäinen Valtio Lissabonin sopimuksen myötä. Sopimus ratifioidaan vielä ensi vaalikauden aikana, ja sen jälkeen olemme totaalisessa kommunismissa.

Joten ei paljoa itsenäisyys päivää vietetä. Vietetään menetettyä itsenäisyyspäivää, ja sitä kuin suomen sotilaat antoivat henkensä jotta Niinistä ja muut urapoliitikot voivat maansa myydä palkintoviroilla IMF:ssä ym...

Markus Lehtipuu

erinomainen teksti.

Kannattaa muistaa, että kun eliitti vaatii maahanmuuttoa, silloin toteutetaan juuri tätä kansainvälistä Agenda-21-ohjelmaa. ei, Suomi ei tarvitse lisää työvoimaa, mutta maailmanhallitus tarvitsee suomesta monikulttuurin, jolloin kansan selkäranka voidaan lopulta katkaista.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Vieras (nimimerkki)

Maailmanhallituksen agendaa edistetään monella rintamalla kolmella yksinkertaisella keinolla: 1) omistuksensiirroilla, 2) vallan ja valtuuksien siirroilla ja 3) oikeuksien muutoksella. Voi olla hyvä seurata, miten näitä toteutetaan erilaisissa laeissa ja sopimuksissa erityisesti kansainvälisissä hankkeissa, joita yleisö heikosti seuraa. Koska siellä maailmanhallituksen rakennelmia luodaan tänä päivänä, ainakin monet merkit viittaavat siihen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Markus,

hyvä kun otit tuon asian esiin. Olin juuri aikeissa muistuttaa asiasta itsekin :D

Huomautan silti, ettei minulla ole mitään maahanmuuttajia vastaan. Maahanmuuttopolitiikkaa vastaan -sellaisena kuin sitä nyt harjoitetaan- minulla sen sijaan on paljonkin.

-----------
Kiitos Sakke! Samat sinne.

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

HUH HUH
KIITOS TIEDOSTA RIIKKA, UUSI ASIA...

Visitor (nimimerkki)

Hieman yhtäläisyyksiäkö? (Lyhennelmä, koko versio katosi pari vuotta sitten netistä joka puolelta)

"Tuossapa lyhyesti vihreiden tavoiteohjelmasta 80-luvulta, kirjoittajana Linkola.

"- Tutkimuslaitosten laskelmat ja käytännön tuntuma ratkaisevat, mille tasolle väkiluku lopulta stabiloidaan. Arvionvaraisesti se saattaa Suomen osalta olla jossakin 100.000 ja 1.000.000 asukkaan välillä.

Vihreässä yhteiskunnassa synnytys jo yleiseettisistä syistä on ankarimmin luvanvarainen elämänalue. Kirjavuuden ja moninaisuuden takaamiseksi sallitaan keskiarvon puitteissa joihinkin erittäin virikerikkaisiin ja kasvatuksellisesti sopusointuisiin koteihin monilapsiperheitä, ja vastaavasti lasten synnyttäminen kaikkein onnettomimpiin kotioloihin kielletään.

- Kuten nimi jo sanoo, Vihreän liikkeen yhteiskunnan pääelinkeino on maatalous, johon yhteiskunnan rakenne mukautetaan. Tärkeitä maatalouden liitännäisiä ovat metsästys, kalastus ja keräilytalous.

Väestö hajautetaan alueellisesti elintarvikelähteiden sijaintia noudattaen siten että maan sisäisetkin kuljetukset minimoidaan. Hajauttamien tapahtuu samanlaisin työvoima- ja veropoliittisin pakottein kuin väestön siirtäminen 1960-80-luvuilla asutustaajamiin ja maan eteläosiin.

- Voimanlähteenä on ennen muuta ihmisen ja hevosen lihasenergia. Elinkeino työllistää pääosan väestöstä. Suomenhevoskantaa lisätään olemassaolevasta tammakannasta lähtien niin nopeasti kuin mahdollista, kunnes saavutetaan puolen miljoonan työhevosen kanta.

Samalla kun öljyyn, sähköön yms. pohjautuva maatalouskalusto hevoskannan kasvun myötä museoidaan ja romutetaan, käyttökelpoiset raaka-aineet taltioiden, valmistetaan kiireellisesti työvaltaisen maatalouden tarvitsemaa välineistöä ja ajokalustoa. Koulutetaan ja perustetaan peittävä kyläseppäverkko.

- kuluttajan käsite häviää kielestä. Useimmat teollisuuden alat päättyvät.

- "Muoti" käsitteenä jää pois.

- Muovi häviää historian roskatynnyriin.

- Tavaranvaihdon supistuessa murto-osaan ja tavaravalikoimien supistuessa myymälöiden koko pienenee; suuret hallimyymälät lakkautetaan kokonaan. Erikoisliikkeitä suositaan maakuntakeskuksissa.

- Mainostoiminta on yhteiskunnan vastaista lisätessään kustannuksia, edustaessaan tavaran houkuttelevuuden filosofiaa ja tahriessaan maisema- ja katukuvaa. Mainos kielletään täydellisesti.

- Pitkällä tähtäyksellä uudisrakennustoiminta päättyy lähes täydellisesti, kun energiansäästösyistä asumisväljyys pienenee ja kaikkien rakennuksien kestoikä nousee satoihin vuosiin.

- Loma-asunnot eivät sovellu säästötalouden yhteiskuntaan. Uusia lupia ei myönnetä, lomarannoilla kiinteän huvilan korvaa retkeily ja telttailu. Paikoilla missä perinteinen lomamökki eniten haittaa paikallisen väestön elämää, mökki pakkolunastetaan purettavaksi tai muutetaan kaikille avoimeksi erä- ja kalakämpäksi.

- Vihreä yhteiskunta ei suosi heikkoutta eikä laiskuutta, se tarvitsee jokaisen ihmisen työpanosta. Työttömyys on tuntematon.

- Palvelualalla (liikenne, supistunut majoitus- ja ravintola-ala, kauppa) sallitaan vain pienet perheyritykset. Automaatio ja itsepalvelu poistetaan kaikista järjestelmistä.

- Ammattiyhdistystoiminta lakkaa.

- Vihreä yhteiskunta käyttää ensinnäkin täysimääräisesti hyväksi väestöön sisältyvän (kotimaisella ravinnolla tuotetun) lihasenergian, samoin vetoeläinten lihasenergian. Vipu-, talja- jms. mekaniikkaa sovelletaan kaikkialla.

Sähköä tuotetaan ainoastaan kotimaisella vesivoimalla. On otaksuttavaa, että kulutuslaskelmien jälkeen jokin osa tästäkin voimalakapasiteetista voidaan purkaa ja asianomaiset joet raivata luonnontilaan.

- Sähkökäyttöiset kodinkoneet poistetaan ja korvataan käsin tehtävällä taloustyöllä. Jääkaapin korvaa kellari.

- Mainos-, näyteikkuna- yms. valaistus kielletään. Pääsääntönä on, että suomalainen yö on pimeä.

- Palkkatyössä ansiot porrastetaan siten, että halutuimmat ammatit (esim. johtavassa asemassa olevien, joille osa palkasta tulee valtana) ovat niukimmin, kartetuimmat (esim. jätehuollon toimien) parhaiten palkattuja...

- Maksuvälineenä on raha. Rahankäytön ylikorostuksen aikakauteen kuuluvat pankki-, luotto- ym. kortit jäävät pois. Tavara ja maksulliset palvelut on hankittava vasta täysin ansaittuina, kaikki kulutusluotot, osamaksukauppa jms. lakkaavat.

- Inflaatio lakkaa (perustuslain nojalla). Posti-, puhelin-, liikenne- ym. maksut ja tariffit ja perustavaroiden hinta eivät muutu vuosituhansien vaihtuessa.

- Mahdollisimman vähän rahavirtoja ohjataan valtion kassan kautta; elinkeinoelämä, kulttuuri- ja harrastustoiminta pyörii mahdollisimman pitkälle ilman yhteiskunnan tukitoimia.

- 10. Liikenne.

Tieliikenteessä väestön pääasiallisena kulkuvälineenä lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla on polkupyörä. Luodaan tiheä polkupyörien huolto- ja korjaamoverkko koko maahan. Moottoripolkupyörä (mopedi) on sallittu yli 60-vuotiaille ja lääkärintodistuksen perusteella liikuntavammaisille ja huonokuntoisille.

- Yksityinen auto- ja moottoripyöräliikenne lakkautetaan. Kuljetus- ja jakeluautojen käytöstä yksityisajoon rangaistaan.

- Moottoriurheilu lakkautetaan.

- Tarpeeton tiestö sekä vilkkaan liikenteen aikakautena rakennetut ylimääräiset ajokaistat, samoin parkkipaikat, liittymät, liikenneympyröiden hukkatilat jne. raivataan maatalous- ja metsämaaksi. Tarpeettomat yli- ja alikulkusillat puretaan.

- Yleiseksi nopeusrajoitukseksi kaikilla teillä säädetään 60 km/h.

- Ilmaliikenne ei sovi lainkaan vihreään yhteiskuntaan...Kaikki koti- ja ulkomainen siviili-ilmailu kielletään.

- Yleinen oppivelvollisuus on voimassa, nelivuotisessa pohjakoulussa annetaan perusvalmiudet. Useimpien osalta koulumuotoinen opiskelu päättyy tähän.

- Keskeisellä sijalla on retkeilytoiminta, jonka tarkoituksena on antaa jokaiselle nuorelle sekä kotiseudun että koko kotimaan hyvä tuntemus. Jokainen nuori tulee tutuksi metsien, soiden, järvenselkien, merensaariston ja tunturien kanssa. Kaikki oppivat tulemaan toimeen pimeässä, selviytymään erämaassa. Ulkomaanmatkakiintiötä jaettaessa ovat varttuneet nuoret kansalaisista etuoikeutetussa asemassa.

- Laitosmuotoinen ammattikoulutus korvataan oppisopimus- ja kisällijärjestelmällä.

- Kodeista jää viihde-elektroniikka pois.

- Tiedonvälitystä valvoo opetusministeriön lehdistötoimisto. Kovan tekniikan erikoislehdet sekä viestinnällisesti arvottomat ja tarpeettomat väkivalta-, porno- ja sensaatiolehdet lakkautetaan.

- Liikunta- ja urheilupolitiikka edistää yksinomaan vähäisiä välinekustannuksia vaativia liikuntamuotoja. Lukuun ottamatta normaaliin asuin- ja työpaikkaympäristöön soveltuvaa voimistelua liikunta ja urheilu tapahtuvat ulkosalla. Kaikki energiaa haaskaavat talvilämpimät urheilutilat, jäähallit, uimahallit jms. puretaan tai muutetaan varastoiksi. Talvella ovat mahdollisia vain talviurheilulajit, kesällä kesäurheilulajit.

- Sairaanhoito tapahtuu milloin suinkin mahdollista avohoitona suurperheissä.

- Kohtuuttomia kustannuksia vaativista terveyspalveluista (sydämensiirrot yms.) luovutaan.

- Yhteiskuntaihanteen mukainen perusyksikkö on suurperhe, johon ydinperheen - tai useampien lähisukulaisten ydinperheitten - lisäksi kuuluvat vanhemmat sukupolvet sekä naimattomat lähisukulaiset. Perheyhteisö on paitsi asuin- ja kotitalousyhteisö myös useimmille kansalaisille työyhteisö: maatalous- ja muut pienyrittäjät, käsityöläiset.

- Vihreä liike on lähempänä vanhempia luonnonuskontoja ja buddhalaisuutta, joiden etiikka on verrattomasti korkeammalla tasolla kuin Vanhan testamentin.

- Vihreä Suomi sanoutuu irti kaikista talousliittoutumista ja kansainvälisestä yhteistyöstä teknologian alueella. Kaikki ulkomaankauppasopimukset nykymuodossaan puretaan. Ulkomaiset rakennus- ym. projektit katkaistaan, kansainväliset jälleenvakuutussitoumukset irtisanotaan. Maakaasuputket puretaan.

- Eloonjäämisen yhteiskunnassa on nykyisestä huomattavasti vahvistetut poliisivoimat. Niiden tehtävistä on erityisesti esillä valtion sisäisen turvallisuuden ja stabiilisuuden ja valvonta. Uhmailu säästötaloutta vastaan ja kovan teknologian luvattomat kokeilut on voitava sekä paljastaa että tukahduttaa riittävällä varmuudella.

- yksipuoluejärjestelmä onkin nykyisen kokoisissa miljoonavaltioissa väistämätön. Samassa toimintakykyisessä yhteiskunnassa ei voi kukkia kuin yhdenlaisia kukkia. Talvinen maantie joko hiekoitetaan tai ei hiekoiteta, sillä ajetaan joko autolla tai reellä, ei molemmilla.

Vielä vähemmän on varaa yksilönvapauksilla leikittelyyn vihreällä eloonjäämisen yhteiskunnalla. Uhkaavathan sitä vielä pitkään - ja jossakin määrin epäilemättä pysyvästi - väestön keskuudessa kummittelevat kasvuideologian ja kovan teknologian aaveet. Joutuessaan kovalla kädellä rajoittamaan yrittämisen, tuottamisen ja kuluttamisen vapautta vihreä yhteiskunta toteaa selkeästi, että yksilönvapauden unelma sinänsä onkin destruktiivinen, se onkin myrkkykukka, näsiä tai kielo - tai ehkä aktiivisesti tappava kihokki."

http://markuslehtipuu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/450...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Visitor,

kiitoksia jälleen tästä oivasta tietopaketista.

-------------
Kävin Vihreiden de Gröna sivuja katsastamassa.

Kehtaavatkin! Kastroitu leijona kuvana (sukupuolineutraali?) ja manifestissa hurskastellaan itsenäisestä Suomesta vaikka hyvin on tiedossa että Perustuslain muutosesitys HE 60/2010 pyritään ajamaan vaalien jälkeen läpi kiireenvilkkaa.

Kokoomus taas on puolittanut Suomen leijonan omilla sivuillaan. Kirosana!

Terveisiä Nurmeksesta ;) (nimimerkki)

Tarkoitit varmasti, ettei "ilmasto ole lämmennyt sitten vuoden 19_9_8"...?

Oli jokatapauksessa erittäin tiukka infopaketti - ja spontaanit aploodit siitä.

Viheragendaan liittyen suosittelen myös http://green-agenda.com/ sivustoon tutustumista - etenkin niille (kielitaitoisille), joille ko. agenda ja sen pimeämmät puolet tulevat ns. uutisena...

Ja ohimennen vielä, että kommunismia symbolisoiva värihän on todellisuudessa vihreä - punaisen symboloidessa vasta siihen johtavaa vallankumousta á la Fabian Socialists - The Wolves In Sheep's Clothing;

"Bernard Shaw [Fabian Socialist]Defends Hitler, Mass Murder
http://www.youtube.com/watch?v=hQvsf2MUKRQ

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hopsansaa! Kiitos huomautuksesta. Korjaan 8:n hetimmiten 9:ksi.

intrigööri (nimimerkki)

Näitä ylläolevia tulevaisuudenkuvia lukiessaan fundu-virheiden esikuvat Aatu, Josef ja Pol Pot olisivat ensin kalvenneet kauhusta ja sitten muuttuneet kateudesta vihreiksi.
On vain yksi valtio, missä vihreiden zombiemalliin on melkein päästy, se on siellä Etelä-Korean pohjoispuolella. Burmassakin Linkolan malli toimii jo kivasti. Iranissa jo vähän lipsutaan, siellä ei ihan kaikkia uhmailijoita ammuta, hirtetä nosturin nokkaan tai kivitetä. Jotkut vain pieksetään ja heitetään tyrmään.
"Vihreä yhteiskunta ei suosi heikkoutta eikä laiskuutta, se tarvitsee jokaisen ihmisen työpanosta. Työttömyys on tuntematon." Onkohan tämä lause työministeriön huoneentauluna?
Hyvinhän tuo yleisagenda etenee: työministeriö, "oikeus"ministeriö ja maahanpukkauspulju ovat selkeästi itsenäisen Suomen vihollisten johtamia. Pääosa myös vanhojen isojen puolueiden porukasta on aivopesty ja puolueet solutettu.
Netti vain poikki, nipsnaps ja tämmöinenkin uhmaileva urputus loppuu. En sano, mitä sitten tarvitaan.

Vieras (nimimerkki)

NWO tullaan myymään vihreyden ja kestävän kehityksen nimissä. Muutoinkin vihreydestä on tehty buzzword, jolla myydään mitä erilaisimpia hankkeita eteenpäin. Vihreyden lukutaito saattaa olla tarpeen, jotta pystyisi erottelemaan, mitä oikeasti on tarjolla.

Vieras (nimimerkki)

TIEDOTUS:
Itsenäisyyspuolue ja eräät muut EU- ja
Nato-jäsenyyttä vastustavat kansalaisjärjestöt
järjestävät mielenilmauksen Suomen
itsenäisyyden palauttamisen puolesta maanantaina
6.12. klo 14.30 Helsingissä Mannerheiminaukiolla Kiasman edessä.

Endgame ( Suomeksi / Finnish )
Tässä dokumenttielokuvassa paljastetaan miten pieni eliitti on ohjannut maailman menoja nykyhistorian aikana ja miten he ovat yhä tänäpäivänä poliittisen vallan takana, miten he ohjaavat maailmaa ja mitkä ovat heidän suunitelmat ihmiskunnalle.
http://www.youtube.com/watch?v=q37CoRrpoxg&feature...

DAVID ICKE - THE END GAME 1/3
http://www.youtube.com/watch?v=GFk1-eDSz9U&feature...

repe (nimimerkki)

Nuo videot ovat sikäli valheellisia, että natsit eivät olleet heidän kätyreitään eivätkä entiset natsit omaa mitään valtaa. Muutenkin kuyse on juuri sionisteista elikkäs juutalaisnatseista. Ei mistään luumiehistä tai saksalaisista tai natsismista. Rothschildin ja Israelin imperiumista on kysymys.

Vieras (nimimerkki)

Palataampa vuosi taaksepäin: Avoin kirje kaikille Korporatiivisen Median Toimittajille
http://www.wordmworld.net/uncategorized/avoin-kirj...

Video joka on omistettu jokaiselle turhuudelle joka osallistuu MENETETYN ITSENÄISYYDEN linnanjuhliin! Dance monkeys dance:
http://www.youtube.com/watch?v=xLNA7MRdjlw

uurija (nimimerkki)

Vieläkö on joku tietämätön ja asiaa ymmärtämätön, joka kuvittelee toimittajien päättävän siitä mitä ja miten he juttujaan tekevät?

Toimittajat eivät tee julkaisupäätöksiä. He kuuntelevat esimiestensä ohjeita siitä, mistä ja miten juttu tehdään.

Vieras (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)

Kolmas maailman sota on ollut käynnissä, siitä asti kun ihmisiä on ollut olemassa.

Sen sodan nimi on INFORMAATIOSOTA

Ja sitä pitäisi kutsua sen oikealla oikealla nimellä nimittäin ensimmäiseksi maailmansodaksi eikä kolmanneksi.

Vieras (nimimerkki)

Glenn Beck; Vapaus tai Kuolema - vallankumouksellisten kansanmurhat (suomennettu): http://www.youtube.com/watch?v=e88yFVqjJP0&feature...!

Vieras (nimimerkki)

Katsoin alusta reilut kaksi minuuttia ja siihen mennessä ei tullut mitään suomennosta ja se riitti, koska koko juttu vain reilu 8 min.

Että se siitä sitten turhasta hehkutuksesta suomennoksen osalta, jos sitä ei ole.

Espoo Calls (nimimerkki)

Opettele englantia.

Vieras (nimimerkki)

toimii, ku älyää painaa cc-nappia. Sisältää 5 osaa,paljo asiaa,tosin vähän historian vääristelyykin seassa mutta sopii tähän päivään kuin nyrkki silmään!

Vieras (nimimerkki)

Espoo Calls

Missä minä vanha ihminen englantia opettelisin.

Asun syvällä maaseudun sydämessä julkinen liikenne ei toimi ollenkaan.

Minulla on vanha auto joka toimii niinkuin vanhoilla autoilla on tapana ja tämä metsätie aurataan silloin kuin auraajalle sopii.

Neliveto olisi hyvä, mutta näillä eläkkeillä sellaisia ei ostella, että kiitos vaan noista neuvoista heh heh.

Ei mikään ihme, että Suomi on tässä jamassa missä on, koska hyväosaiset olettaa, että kaikilla on samat mahdollisuudet.

Vieras (nimimerkki)

Jatkan vielä vähän tuosta englannin opiskelusta.

Koska Espoo Calls kehoittaa minua opiskelemaan, niin hän varmaan kustantaa minulle opintomaksut, bensat edestakaiseen 60km tai 80km matkaan riippuu siitä kummassa paikassa voi englannin alkeita opiskella.

Tietysti tarvitsen myös auton, joka toimii joka säässä ja tietysti vielä se, että tie on aurattu silloin kun on engalnnin tunti.

Kiitos otan mielelläni tarvittavat avustukset vastaan kiitollisena.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras,

en usko heidän tarkoittaneen pahaa. Tiedän myös omasta kokemuksesta nuo auraus- ja auto-ongelmat :D

Isäni asennutti diesel-autoonsa lämpökissan kun huomasi ettei etelän keleihin tottunut auto pärjää Heinävedellä: 42,3 astetta pakkasta ja puolitoista metriä lunta sinä talvena monta viikkoa :D

Oletko kokeillut google-kääntäjää/google-translator? Sen saa ilmaiseksi ja sen avulla pystyy lukemaan ainakin pääasiat tekstistä kuin tekstistä.

Vieras (nimimerkki)

Kiitos vaan Riikka, mutta ainakaan vielä google kääntäjä ei tietääkseeni käännä puhetta vai kääntääkö?

Olen kuitenkin sitä mieltä, että tuollaiset töksäytykset kertovat sen, ettei ihminen pysty ymmärtämään kuin oman eläntilanteeseen verrattavat ja mielestäni se on erittäin tahditonta ihmisiltä, joka ei tiedä toisen tilannetta.

Minä aistin sieltä takaa ylimielistä alistavaa ylemmyyttä, vaikka toivottavasti olen väärässä mutten ainakaan nyt pysty sitä muuten ymmärtämään.

Niin että, kaikesta huolimatta hyvää menetetyn itsenäisyyden muistojuhlaa kaikille.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras,

en tiedä kääntääkö google puhetta. Täytyy ottaa selvää asiasta.

Hyvä että kysyit, ei ollut koskaan tullut mieleenkään. Näin sitä huomaa pitäneensä kielitaitoa itsestäänselvänä asiana.

Näemmä edes muutto Savoon ei tarpeeksi havahduttanut, vaikka omakohtaisesti koin ettei Hgin aksenttiani ymmärtänyt täällä kukaan, enkä minä ymmärtänyt mitä savolaiset minulle rupattivat :D

Nykyään puhun jonkinlaista yleiskieltä, ja savolaiset puhuvat minulle yleissavoa niin että tullaan juttuun hyvinkin.

Niistä alkuaikojen väärinkäsityksistä saisi kyllä hyvän komedian :D

Espoo Calls (nimimerkki)

Huh huh, kaikkien selitettäjien kanta-äiti !

Avaa tietokone, ja sieltä sinulla on pääsy KAIKEN MAAILMAN TIETOON, VOIT OPISKELLA ILMAISEKSI VAIKKA ASTRONOMIAA JOS HALUAT !

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa KAIKILLA IHMISILLÄ ON VAPAA PÄÄSY KAIKKEEN TIETOON, ILMAISEKSI !!!

Voit opiskella englantia, kiinaa, ruotsia, venäjää, ranskaa, portugalia, saksaa, italiaa, espanjaa, tutua ja ihan mitä itse haluat ! Eikä tarvitse lähteä kotisohvalta mihinkään !

Vieras (nimimerkki)

Are the 2012 Olympics part of a plot to take over the world?
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/05/olympic-g...

Vieras (nimimerkki)

YK:n piirissä tapahtuu todella kummia asioita. Yksi näistä on kaikki uskonnot yhdistävä uususkonto, nimeltä United Religions (URI), jonka hengenelämä muistuttaa kristillisyydestä irronnutta ekumenian ja Bahain yhdistelmää.

Vieras2 (nimimerkki)

Uusi maailmanjärjestys vaikuttaa etenevän monella rintamalla hyvin yksinkertaisilla keinoilla: 1) omistuksensiirrot, 2) vallan ja valtuuksien siirrot, 3) kansalaisten oikeuksien muutokset. Nämä kannattaa lukea erilaisten esitysten ja ehdotusten rivienväleistä, jotta ymmärtäisi, mitä oikeasti on mahdollista saada aikaan ko. säännöksillä.

sinkd (nimimerkki)

Tulee oikeasti kiukkuiseksi, miksi ihmsiset eivät tajua.

Ois jo aika nousta sohvalta tv:n edestä

Ottaa päähän että vaikka muutamat meistä (onneksi kasvava määrä) onkin tajunnut niin suurin osa on unessa.

Kaikki me kuitenkin ollaan samassa k*sessa ja yhtä lailla meidänkin lapset kärsivät kun suunnitelmat pääsevät kunnolla valloilleen, kun suurin osa ei tahdo rikkoa nykyistä maailmankuvaansa.

Niin monta kertaa olen kuullut " Miksi nyt joku meille pahaa haluaisi, miksi nyt vaikka THL haluaisi meille pahaa, hyväähän ne ajattelevat kun sikapiikinkin ihan ilmaiseksi antavat"

Ei uskota vaikka esittäisi kuinka monta tutkimusta tai mitä vain, kun eihän näitä kerrota maikkarin uutisissa niin eihän ne voi olla totta... Vainoharhaisia foliohattupäitä, yrittävät vaan pelotella.

Ja kun nämä asiat ovat silmiemme edessä...

137 (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus taas Riikka! Näitä asioita pitäisi ihmisten tiedostaa ja alkaa tekemään jotain. Pitää ihan ihmetellä miten näin sikeään uneen suomalaisetkin on saatu kun itsenäisyys on viety ja rahamme viedään ihan silmiemme edessä. Silti ihmiset ei jaksa valittaa ja puhua kuin jostain pakkoruotsista tai maahanmuutosta.

Max Iganilta viisaita sanoja uusimmassa, S-510:ta, raha-asiaa ja maailman menoa yleisesti:
http://www.youtube.com/user/aodscarecrow#p/c/2B25A...

Vieras (nimimerkki)

Näistä kaikista asioista David Icke on puhunut jo hyvin kauan, yrittänyt ns. yhdistää pisteitä, että ihmiset tajuaisivat kokonaiskuvan.

Monet ihmiset tuntuvat olevan henkisessä vankilassa, ei uskalleta kysyä suuria kysymyksiä, näin ei sitten koskaan tajuta suurta kuvaakaan ja nämä ns. eliitin suunnitelmat tulevat sitten monesti heille yllätyksenä tai ns. puuntakaa.

http://davidicke.com/

Ainakin minulle David Icke on ollut ehdottomasti se yksi suurin herättäjä ja informaation antaja, on toki muitakin.

Vieras (nimimerkki)

Vastusta illuminatin NWO:ta, sillä jos se onnistuu, niin lapsemme ja lapsen lapsemme elävät elämänsä orjuudessa, tulevat sukupolvet kehdosta hautaa, jo neuvolassa heihin laitetaan ihonalainen RFID-mikrosiru, jonka tärkein ominaisuus on mind control.

http://www.youtube.com/watch?v=mi6GP8w3KRs

http://www.youtube.com/watch?v=-6Y1AUdL2fM

Elämme siinä jo osittain, poliisi pidätti 12-vuotiaan pojan, kun tämä kieltäytyi ottamasta rokotetta.

http://www.wellnessuncovered.com/joomla/index.php?...

Jos sinulla on sukulaisia tai ystäviä, monesti vanhempia ihmisiä joilla ei ole nettiä, niin kerro heille tästä pakkorokotuslaista ja agendasta ja kysy, että haluavatko he sitä vastustaa, jos haluavat, niin sinä voit heidän puolestaan omalta koneeltasi allekirjoittaa heidän puolesta tämän seuraavan adressin.

http://www.adressit.com/ei_pakkorokotuslaille

Levittäkää tuota adressia joka puolelle, linkittäkää ja valistkaa ihmisiä.

Kiitos.

Vierailija (nimimerkki)

Riikka: Erinomainen Kirjoitus!

Ilmastohullutukseen (”ilmaston häiriötila” ja ilmastoverot ym) pääset täältä:

http://www.tapionajatukset.com/112

Tässä uusimmat kommenttini (heti kaunotarten kuvan perässä):

http://www.tapionajatukset.com/98

Tässä suomenkielellä Milankovitchin sykleistä:

Skotlantilainen James Croll (1821-1890) esitti ensimmäisen astronomisen teorian jääkausista oivaltaen, että geometriset muutokset Maan kiertoradassa vaikuttivat ilmastoon (Climate and Time, 1876) ja selittivät kvartäärikauden jääkaudet. Milutin Milankovitch (1879-1956) kehitti tältä pohjalta astronomisen teoriansa ilmaston vaihteluista vuosina 1912-1941. Selitys jääkausien ja lämpimien kausien (interglasiaalien) vuorottelulle oli maapallon kiertoradan ja Maan akselin kaltevuuden jaksottaiset vaihtelut ja tästä aiheutuvat Auringon tulosäteilyn intensiteetin muutokset ja siitä seuraavat kausivaihtelut. Jo tuolloin tiedettiin maapallon kiertoradan soikeuden vaihtelevan noin 100 000 vuoden ja akselin kaltevuuden n. 40 000 vuoden jaksoissa. Milankovitchin ilmastomallia ei kuitenkaan esitysaikana yleisesti hyväksytty, koska tieteen silloisen käsityksen mukaan jääkausia oli ollut neljä (ja hiukan myöhemmin viisi).

Lähde: http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/oldf.html#21

Voimme siis geologisen historian perusteella päätellä, että (nykyinen) ilmasto voi lämmetä ilman ihmisen toimiakin luonnollista (astronomista ja valtamerellistä) tietä; mitään varmaa ei kukaan voi sanoa (vaikka sitä mantran tavoin mediassa hoetaankin, ilman että toisinaan ymmärretään asiasta tuon taivaallista). Kyllä luonnolliset tekijät kuten avaruuden sektorien astrokemialliset faasit ovat ihmisen toimia merkittävämmät ja koska aurinkosäteilyn intensiteetti (voimakkuus) ja erityisesti sen vaihtelut (aurinkosyklit) selittävät menneisyyden lämpövaihtelut, miksei sitten tulevaisuudenkin (loogisesti ajatellen). Toisaalta, hiukkaspäästöjen vähentäminen on mielekästä lääketieteellisistä syistä.

Milankovitchin syklit selittävät siis ilmastonmuutoksia PITKÄLLÄ ajanjaksolla.

Nykyinen ”ilmastonmuutos” on lähinnä luonnollisten tekijöiden aikaansaannos (hiilidioksidin vaikutus lienee noin 30% meta-analyysien perusteella).

Luonnollisia tekijöitä ovat aurinkosyklit (magneettinen toiminta eli auringonpilkut), valtamerten ja ilmakehän vuorovaikutukset (El Nino/La Nina) ja PDO), kosminen säteily pilvisyyden muodostuksessa jne. Aerosolien (tulivuoret ja prosessitekniikan puhdistuminen) toimivat vastakkaisiin suuntiin. Stratosfäärin vesihöyryn pitoisuuksien muutokset ovat myös merkittäviä maapallon lämpenemisen/viilenemisen vaihteluissa.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Vierailija,

kävin katsomassa (erinomaisen kiinnostavia) sivujasi.

Miten olisi, jos IsoMagneetti saisi julkaista tuon yhteenvetosi Milankovichin käyristä? Sinun nimelläsi tietenkin.

Minuun saat suoraan yhteyden kissankulmasta@gmail.com

Vieras (nimimerkki)

ole varovainen faktan/fiktion suhteen.
Ilmastokusetus on faktaa ja tsemppii
uurnille,itel mutsin toisenlaiset uurat edes..
kittäkäämme lääketeollisuutta ym!

Vieras (nimimerkki)

Illuminati, tai miksi haluatte tätä maapalloa pyörittävää pientä klikkiä kutsua, niin hehän omistavat mediat ja he palkitsevat omiaan.

Tässä esimerkki:
http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/12...

Ihmiset ovat täydellisen pihalla mitä ns. taloudessa tapahtuu, tässä kuitenkin hyvä keskustelu, joka valottaa miten yksityisomistuksessa oleva kv. pankkikartelli toimii, heille ei ole olemassa mitään kansallisvaltioita.

http://www.youtube.com/watch?v=fERwx_oDVDU

sinkd. (nimimerkki)

Icken luentoja olen katsellut Youtubesta viime aikoina tunteja ja mainio tyyppi ja asiaa puhuu.

Itselleni ensimmäinen oli joka hieman avasi silmiäni oli Antti Heikkilä ja hänen bloginsa, ruokavalioasioissa hän olikin tuttu jo pitemmältä aikaa.
Sieltä eksyin Riikan blogiin ja myös tuli luettula kirja Salainen Asiakirja nro 1 joka olikin järisyttävä kokemus, sen jälkeen ei maailma enää näyttänyt samalta.

Suosittelija (nimimerkki)

Kaksi parasta kirjaa mitä Suomeksi on julkaistu:

Pekka Lahtinen 1994, omakustanne: "Maailman yhdentyminen. Historian petollisin hanke toteutumassa."

Pat Robertson, 1992, Kuva ja Sana: "Uusi maailmanjärjestys"
Kansiteksti: "Sanat ovat kaikkien huulilla. Mutta miksi kukaan ei tunnu tietävän mitä sanoilla tarkoitetaan? Nyt on valmistunut kirja, jossa salaisuus paljastuu - mutta onko totuus liian hämmästyttävä, pelottava? Tämä kirja on ensimmäinen joka kertoo totuuden maailmasta jossa sinä ja lapsesi elätte jo nyt!"

Lahtisen kirjassa on 12 päälukua eri aiheista, lähes kaikki on mennyt kuten kirja väitti jo tuolloin (ja nyt osittain paljastunut). Robertsonin kirjassa on kuvattu paljon pankkijärjestelmän mielettömyyttä, nythän se on nähty. Kumpikin on kristillisiä ihmisiä, mutta kirjat on pelkkää faktaa, loppusivuilla jotain muuta. Näitä on vaikea löytää, kannattaa käydä läpi antikvariaatit ja kristilliset kirpparit.

KallePålle (nimimerkki)
Espoo Calls (nimimerkki)
Suosittelija (nimimerkki)

Kaksi parasta kirjaa mitä on suomeksi julkaistu:

Pekka Lahtinen, 1994, omakustanne: "Maailman yhdentyminen. Historian petollisin hanke toteutumassa."

Pat Robertson, 1992, Kuva ja Sana: "Uusi maailmanjärjestys"
Kansiteksti: Sanat ovat kaikkien huulilla. Mutta miksi kukaan ei tunnu tietävän mitä sanoilla tarkoitetaan? Nyt on valmistunut kirja, jossa salaisuus paljastuu - mutta onko totuus liian hämmästyttävä, pelottava? Tämä kirja on ensimmäinen joka kertoo totuuden maailmasta jossa sinä ja lapsesi elätte jo nyt!

Kumpikin kirjoittaja on kristillisiä, mutta kirjat on pelkkää fakta-asiaa. Lahtisen kirjassa on 12 päälukua, joiden asioista on nyt lähes kaikki toteutunut ja osittain paljastunut. Robertsonin kirja käsittelee laajasti maailman pankkijärjestelmän mielettömyyttä, nythän se on nähty. Kirjoja on vaikea löytää, antikvariaateista ja kristillisiltä kirppareilta ehkä.

Vieras (nimimerkki)

Mielenosoitus nuorten toimeentulon kiristystä vastaan

Ajankohta
7. joulukuuta 2010 · 13:00 - 16:00
Paikka Eduskuntatalo

Lisätietoja Hallitus on esittänyt että täysi-ikäiselle, alle 25-vuotiaalle, myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voitaisiin leikata silloin, kun hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän tällä perusteella ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Esityksen valmisteluprosessissa ei ole kuultu yhtäkään nuoria edustavaa tahoa. Esityksen toinen käsittely on eduskunnassa tiistaina 7 joulukuuta kello 14:00.

Emme hyväksy, että nuoret asetetaan entistä eriarvoisempaan asemaan toimeentulotuen saamisen suhteen. Esityksen läpi mennessä se asettaisi monet jo heikossa asemassa olevat nuoret entistä vaikeampaan asemaan. Samalla se ajaisi nuoret tekemään vääriä alavalintoja ja ruuhkauttaisi entisestään korkea-asteen opiskelijavalintoja.

Esityksen sisältö ja sen valmistelutapa polkevat nuorten oikeuksia eikä ole millään tapaa hyväksyttävä. Siksi osoitamme mieltämme hallituksen esitystä vastaan tiistaina 7 joulukuuta kello 13:00 eduskuntatalolla.

Mielenosoituksen järjestävät Suomen Lukiolaisten Liitto ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Mukana ovat myös Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Ammattiin Opiskelevat SAKKI, Keskustan Opiskelijaliitto KOL, Keskustanuoret, Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK, Demarinuoret, Svensk Ungdom ja Vasemmistonuoret. Myös muut nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat tervetulleita!

Esitys löytyy eduskunnan sivuilta: http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=...
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä käy myös ilmi kuinka ongelmallinen k.o esitys on.

Heljä (nimimerkki)

Edellä mainittua Pekka Lahtisen kirjaa "Maailman yhdentyminen" myy mm. Helmi Media Oy nettikirjakauppa. KIrjailijalta on ilmestynyt myös muita aihepiiriin liityviä kirjoja, joita voi tilata kaupasta.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Pekka Lahtisen kaivattu kirja on luettavissa täällä http://koti.mbnet.fi/slide/temp/salakirja.txt

Muuan huomaavainen henkilö toi linkin toisaalle.

Vieras (nimimerkki)
UusiVieras (nimimerkki)

Aivan kuten ennustettu on. Daniel selitti kuvapatsaan merkityksen kuningas Nebukadnessarille. Maailmanhistorian maailmanvallat, viimeinen on jalkaterien varpaat, jakautunut valtakunta, rautaa kostean saven seassa, ne eivät tartu yhteen , toinen toiseen, niin kuin ei rautakaan sekoitu valusaveen. Daniel 2:41-43

Edellinen on ollut Angloamerikka.

routa (nimimerkki)

Onko Riikalle tuttu nimi Rauni Kilde? Tähän törmäsin vast'ikään netin syövereissä. Löytyy useita youtubevideoita. Yksi ehkä Riikkaa kiinnostava juttu jäi mieleen jostain videosta, nimittäin Suomessa tapahtuneiden kouluampumisten AJANKOHDAT, vähän sama juttu kun kirjoitit mitä peitettiin Vanhasen lautakasoihin - olisiko ampumistapahtumien ajankohdilla jotain merkitystä? Siinä alleviivattiin nimittäin, että näillä tapahtumilla olisi Suomeenkin tuotu tiukennetut aselait tarkoituksella. Rauni Kilde on kuulu "mind control" ajatuksistaan. Mind control ei olisi tulevaisuutta vaan ihan tätä päivää.

Riikka Söyring (nimimerkki)

On tuttu nimi.

En hämmästy tuosta huomion toisaalle suuntaamis-teoriasta koska olin ajatellut sitä itsekin, pääasiassa kuitenkin Sellon tapauksen yhteydessä.

Sitähän lapsille neuvotaan tekemään: suuntaa huomio toisaalle niin kiukuttelu loppuu.

Vieras (nimimerkki)
137 (nimimerkki)

Sillä aikaa kun koko kansan huomio on linnanjuhlissa:
http://www.mtv3.fi/uutiset/talous.shtml/2010/12/12...

Riikka Söyring (nimimerkki)

137,

no just!

tätä kyllä odotettiinkin, ei sen puoleen: IMF & al haluaa sen SDR-yksikkönsä käyttöön mahd. pian; käteisestä luovutaan ja tilalle tulee korttikatainen tai siru.

Vieras (nimimerkki)

Espoo Calls

" Eikä tarvitse lähteä kotisohvalta mihinkään !"

Miksi muuten huudat ?

Tuo asenteesi kertoo sinusta kaiken tarvittavan.

Englantiahan lausutaan niin monella eri tavalla, että se siitä.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Espoo Calls,

"Huh huh, kaikkien selitettäjien kanta-äiti !

Avaa tietokone, ja sieltä sinulla on pääsy KAIKEN MAAILMAN TIETOON, VOIT OPISKELLA ILMAISEKSI VAIKKA ASTRONOMIAA JOS HALUAT !

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa KAIKILLA IHMISILLÄ ON VAPAA PÄÄSY KAIKKEEN TIETOON, ILMAISEKSI !!!

Voit opiskella englantia, kiinaa, ruotsia, venäjää, ranskaa, portugalia, saksaa, italiaa, espanjaa, tutua ja ihan mitä itse haluat ! Eikä tarvitse lähteä kotisohvalta mihinkään !"

mrrrr...rrrh, enkö ole sanonut ettei KissanKulmassa saa olla ilkeä toisille kommentoijille.

Ei edes VM Kataiselle jos tänne eksyy. Ja se on jo paljon vaadittu, tiedän.

Ollaan me vaan sopuisasti keskenämme eikä ilkeillä toisillemme. Riitamme on aivan toisen sortin ihmisten kanssa, eikö vaan.

Vieras (nimimerkki)

Agenda 21 A Global Governance Takeover of the United States
http://www.resistnet.com/video/agenda-21-a-global-...

Vieras (nimimerkki)

Aika hassu tuo Espoo Callsin opiskele vaatimus tietyltä osin.

Jos nyt alkaa opiskelun ja sitten joskus vuosien päästä oppii ymmärtämään esim. puhuttua englannin englantia, mitä se auttaa tässä nykyhetken tilanteessa, jos ei nyt ymmärrä niin ei ymmärrä.

Kaikilla ei ole edes varaa hankkia edes tietokonetta, jotkut käyttää kirjastojen ja koulujen koneita jotkut eivät edes halua tietokonetta.

Ja tulee muistaa näin juuri vietetyn itsenäisyytemme muistojuhlan jälkeisenä päivänä, että liian monet ihmiset sodan jälkeen joutuivat töihin eikä heillä ollut mahdollisuutta opiskeluun niinkuin nyt on.

Kuinka moni muistaa sen ettei opiskelu ole aina ollut ilmaista
(verovaroilla kustannettua) kuin kansakoulun osalta

Ei ollut tälläistä sosiaaliturvaa jne.

Saada ihmiset riitelemään keskenään eikä yhteistuumin kehittämään alas
ajettua yhteiskuntaamme se sopii tietyille tahoille erittäin hyvin ja he myhäilevät tyytyväisenä tälle tilanteelle.

Hajoita ja hallitse on tehokasta tässä informaatiosodassa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras,

"Saada ihmiset riitelemään keskenään eikä yhteistuumin kehittämään alas
ajettua yhteiskuntaamme se sopii tietyille tahoille erittäin hyvin ja he myhäilevät tyytyväisenä tälle tilanteelle."

Olen samaa mieltä!

Ei meidän pidä tapella keskenämme ja olla ilkeitä toisillemme.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Täällähän tuli hieno iltasaarna, mie komppaan teitä!

Espoo Calls (nimimerkki)

Toi onkin hyvä, mitä se hyödyttää aloittaa opiskelu kun siinä kestää niin kauan oppia se !!! Voi v... sentään !
Tolla logiikalla täällä puhuttais Venäjää ku mitä sitä turhaan taistelemaan kun se kestää niin kauan ja siinä voi vielä sattuakin.

Odottele vaan siellä pirtissä että joku tuo sinulle valmiin lounaan, voi tosin olla että ehkä kukaan ei tuokaan sitä. SUN PITÄÄ MENNÄ ITSE HAKEMAAN SE !

Kyllähän kansakunnan terveys lähtee siitä että lähtökohtaisesti jokainen huolehtii itsestään. Laiskoja ei tässä maassa ole ennenkään hyvällä katsottu. Täällä on tehty työtä ja ruikuttajat ovat ruikuttaneet kunnes ovat tajunneet että ei se mitään auta. Jos on 4 raajaa ja korvien väli jotenkin kunnossa, niin se on oma vika jos ei saa asioita tehtyä.

Ota itseäsi niskasta kiinni ja nosta se hanuri pois sohvalta, sulje tv ja mene vaikka metsästä keräämään marjaa / männynkäpyja tms. 300e arvosta. Tuon saat viikossa kahdessa
kerättyä, ja se on verotonta tuloa.

Sitten menet kodinkonekauppaan ja ostat tietokoneen. Piste.

Vieras (nimimerkki)

Joku mainitsi aiemmin tuon 2012 olympialaiset, niin kaveri nimeltä Rik Clay teki aika mielenkiintoisisa havaintoja kyseisestä tapahtumasta ja siihen liittyvistä symboleista yms. Kaveri sitten internet-huhujen mukaan tappoi itsensä.

osa 1/9: http://www.youtube.com/watch?v=xR5NNo1AB9g

Vieras (nimimerkki)

Kenen etua ajaa tämänkaltainen

aivopesu, tiedotussota, informaatiosota jne miksi sitten haluattekin sitä

kutsua.

Vieras (nimimerkki)

sionistien? vapaamuurareiden?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras,

sattumoisin juuri eilen luin Rik Clayn vanhempien mielipiteitä, ja olivat pahoillaan näistä netissä leviävistä huhuista.

Sain sen käsityksen, että hän oli ns. syvällä ja näki merkkejä kaikessa.

Ei Rik Clay välttämättä väärässä ollut, mutta arjesta ei silti kannata hellittää ja pelata siten vastapuolen pussiin.

Vieras (nimimerkki)

voitko antaa linkin tähän hänen vanhempien mielipiteitä sisältävään keskusteluun/artikkeliin? Kiinnostaisi itsekkin lukea

Jouni Suonsivu (nimimerkki)

Riikka, kiitos päivän rautaisannoksesta, oletpa osannut monipuolisesti kaivaa esiin tietoa ja yhdistää sen luonnikkaaksi esitykseksi. Työsi on hyvin arvokasta: tällaista koostetta kun ei juuri ole jaossa sattuneista syistä.

Hyvää itsenäisyyspäivää näin jälkikäteenkin, vaikka ajoitus sopinee siksikin, että melkoisen passé meidän itsenäisyytemme nyt on. Vaan niin kauan kun on elämää, on syytä tehdä voitavat asiat.

Nokian juomavesikatastrofi kolme vuotta sitten oli hyvä esimerkki siitä, miten tarvitaan pieni virhe (tai virheeksi naamioitu ja sellaisena markkinoitu testi) ja kaupungin 31 000 asukkaasta melkein 10 000 oli riittävän sairaina. Yhteisö oli hetken aikaa sekaisin. Terveyskeskusten mitoitus petti oitis. Ja, tässä oli "vain" giardiaa, noro- ja muutamaa muuta virusta pelissä.

Rauni Kilde on tietääkseni sama kuin Rauni Leena Luukanen.

Tuossa aiemmin maalla asuva englannin opintoja tarvitseva murehti autoa ja aurausta. Citroën Xantia on ainakin yksi sovelias peli sellaisiin tarpeisiin. Mallia ei enää valmisteta (1994-2001), joten se on itsessään käytettynä autona halpa, Sitikat sinänsä ovat halpoja - mutta hyvin käytännöllisiä. Xantia valittiin markkinoille tullessaan vuoden talviautoksi Norjassa ja Suomessa. Dieselinä kulutus on n. 5,5 litraa/100 km maantiellä. Jousitus on kaasunestejousitus, joten säätökahvasta maavaran saa tarvittaessa noin kymmenen senttiä suuremmaksi, mutta tällöin ajetaan hitaasti. Toiminto sopii vaikka huonosti auratulle metsätielle. Etuvetoinen, dieselversioinen Xantia jaksaa lisäksi vääntää hyvin, joten sillä ei jää kiinni, mihin tavallisella autolla jää. Näin ollen se vastaa halvalla ja mukavasti varattomalle (city)maasturia. Nettiautosta tällaisen pelin 1990-luvun puolivälistä saa noin 700-800 eurolla ja vuosituhannen vaihteesta olevan noin 1500-2000+ eurolla. Kaasunestejousituksen etu on vielä se, että edes lonkka- , niska- ja selkävaivaiselta lääkäri ei kiellä autoilua, koska juuri mikään kupru tiessä ei tunnu vaan meno on taikamaton keveää. Esimerkkejä: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/?id_fuel_t...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jouni Suonsivu,

"Nokian juomavesikatastrofi kolme vuotta sitten oli hyvä esimerkki siitä, miten tarvitaan pieni virhe (tai virheeksi naamioitu ja sellaisena markkinoitu testi) ja kaupungin 31 000 asukkaasta melkein 10 000 oli riittävän sairaina. Yhteisö oli hetken aikaa sekaisin. Terveyskeskusten mitoitus petti oitis. Ja, tässä oli "vain" giardiaa, noro- ja muutamaa muuta virusta pelissä."

Aivan täsmälleen näin. Sama juttu keskuskeittiöiden kanssa.

Erillisistä yksiköistä taudit eivät leviä niin vaudikkaasti, ja ongelma on helpompi hoitaa.

Tai jos on kaksi erillään sijaitsevaa kaivoa: vaikka toinen saastuisi, toinen jää käyttökelpoiseksi.

Mutta yhteinen vesihuolto...ja kohta on terveyskeskukset tukossa ja työpaikoilla vajaamiehitys.

Tiedättekö muuten kuinka isot hätäruokavarastot valtiolla on?
Jopa kuukaudeksi! Ohhoh kaukonäköisyyttä.
Tulossa on kaupan päälle kova talvi koska olemme saapuneet minijääkaudelle.
Englanti, Skotlanti, Saksa, Ranska, Itävalta, Espanja jne ovat jo aivan sekaisin lumen tulon takia.

Minä vaan (nimimerkki)

Joku voivotteli että yotubin puhetta ei kone voi vielä kääntää suomeksi.
Kyllä vaan voi, mutta ei toki aivan kaikissa videoissa.

Siinä oikealla alhaalla on punainen cc painike. Ensin litteroidaan teksti englanniksi. Sitten käännös tapahtuu samaisesta cc-painikkeesta, josta valitaan SUOMI.

Koneen kääntämä teksti on aika huonoa suomea, joskus sitä ei voi seurata mutta joskus siitä saa jotensakin selvää mistä on kysymys.

Kannattaa ainakin kokeilla jos ei osaa englantia. Kaikissa videoissa tämä ei siis vielä onnistu

paula (nimimerkki)

Riikka, sun blogisivuille on ilmestynyt jonkun muun kirjoittama juttu: http://fatbardhehetemaj.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5...
Katso sivulle 2.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Liekö ollut joku ylläpidon erhe?
Minulla se ei ainakaan tähän kellon aikaan näkynyt.

Vieras (nimimerkki)

Tervetuloa kaikki varautumaan. Niin uuteen mailman järjestykseen tai talouden taantumaan.
http://survivalismi.createforumhosting.com/

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras,

onko survivalismi-foorumilla yhtään henkilöä joka kykenisi/haluaisi kirjoittaa selviytymisen alkeisohjeet sisältävän artikkelin IsoMagneetti-lehteen?

Artikkelissa on yleensä noin 11 000 merkkiä, ja kainalojutussa 4000-5000 merkkiä. Kainalojutussa voisi selvitellä sitä, mitä survivalismi on ja miksi sitä "harrastetaan". Aukeamalle mahtuu toinenkin noin 4000 merkin juttu jossa voi esitellä yhdistystä ja antaa yhteystiedot.

Jos tällainen henkilö löytyy palkattomaan vapaaehtoistyöhön, niin ottakoon yhteyttä minuun kissankulmasta@gmail.com

Minulla on ollut jo jonkin aikaa suuri halu saada tällainen artikkeli julkaistavaksi ;)

Parempi, että sen tekee -minun sijastani- joku asiaan todella perehtynyt.

Vieras (nimimerkki)

Asiasta otetaan yhteyttä tai on jo otettu yhteyttä.
Toiset ne osaa asettaa sanat ja asiat paremmin tekstiksi.
Siksi sinulle(kin) KIITOS!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kanadasta:

Koulupoika pidätetty -kieltäytyi rokotuksesta

Kaksitoistavuotiaan koulupojan rokotteesta kieltäytyminen johti pidätykseen. Kanadassa Toronton lähellä sijaitsevassa Bowmanvillessa pidätettiin koululapsi hänen kieltäydyttyään hepatiitti-B-rokotteesta. Ross Tilleyn koulun mukaan poliisien kutsumiseen syynä oli pojan uhkaava käytös. Poika heittäytyi lattialle ja kieltäytyi rokotteesta. Hepatiitti-B tarttuu pääasiasta sukupuolisen kanssakäymisen välityksellä tai likaisista neuloista.
Viranomaisten ja kruunun syyttäjän toimiston mukaan poliisien kutsuminen oli oikeutettua "ottaen huomioon pojan iän ja yleisen turvallisuuden."

Ihmetystä on herättänyt Gillick-lain huomiotta jättäminen. Gillick-lain mukaan koulujen ja sairaaloiden tulee ensin selvittää, onko lapsi kykenevä itse päättämään lääketieteellisestä toimenpiteestä. Vanhemmilta kysymättä ei Gillick-lain mukaan lasta saa rokottaa. Uutisesta ei selviä, pakkorokotettiinko lapsi poliisin avulla.

lähteet: National Post Canada
http://news.nationalpost.com/2010/11/25/boy-didnt-...
Royal College of Nursing http://www.rcn.org.uk/
haittavaikutukset: potilasopas http://www.rxlist.com/recombivax-drug-patient.htm
Medical Consent of Minors Act, R.S.N.B. 1976, c. M-6.I.

Vieras (nimimerkki)

Viisas poika kun kieltäytyi tuosta rokotteesta, tuo hepatiitti-B rokote on se yksi pahanmaiseisimmista rokotteista sikainfluenssarokotteen jälkeen.

MS-tauti ei ole kiva juttu, eikä muutkaan neurologiset sairaudet.

http://www.luontaisnetti.fi/artikkelit_lapsetkoeka...

Myös amalgaamipaikat ja MS-tauti on liitetty toisiinsa, se elohopea.

Ja eikös ne hammaslääkärit sijoittuneet ennen aika korkealle itsemurhatilastoissa, se elohopea.

uurija (nimimerkki)

Pitkä lainaus, mutta teksti on tyyppiä 'joka sana kultajyvä'. Tiesitkö, että rikollisesta eurostoliiton konkurssin takausvastuusta eli takausautomaatista, Suomikin pääsee irti
vain ryhtymällä itse avun saajaksi!
Miksi Katainen ei heti ilmoita Suomea avunsaajaksi?Jyrki Kataiselta ja koko oikeistoliberaalilta hallitukselta on vastuutonta suomalaisten halpamyyntiä eli prostituutiota vero-orjiksi Euvostoliittoon.
Kreikan ja Irlannin ei tarvitse osallistua Portugalin pelastamiseen pankkien velkavankeudesta. Miksi? Koska maiden valtiovarainministerit keksivät heittää kädet pystyyn ensimmäisinä: Ei jaksa maksaa enää! Maksakaa te!

Jokainen uusi avustettava valtio kasvattaa muiden jäljelle jääneiden takaajavaltioiden osuutta.
EMU-maiden yhteisvastuun ja keskinäiset turvatakuut sisällään pitävällä ERVV-vakausvälineellä Suomi takaa muiden lainoja 7900 miljoonalla eurolla.

Summa on suurempi kuin mitä Suomen veronmaksajat joutuivat maksamaan oman pankkikriisimme kustannuksista 1990-luvulla!

HALOO!

Blogisivulta:
Elämää ja entropiaa
by Esko Seppänen
03.12.2010 14:58

"Olen käynyt tarkasti läpi EU:n rahaliiton (EMU) maiden yhteisvastuun synnyn ja sen laillisuuden. Olen ollut aikaisemmin epätarkka siltä osin, mikä koskee valtioiden ylivelkaantumisen tulkintaa luonnonkatastrofiksi. Tulkinta pätee, mutta yhden mutkan kautta. Sitä ennen arvioitani Irlanti-keskustelusta Suomessa.

EU:lle oli puolenkymmentä vuotta sitten tulossa perustuslaki, josta järjestettiin kansanäänestys Ranskassa ja Hollannissa. Molemmissa maassa se hylättiin vasemmiston, työväestön ja nuorison äänin. Mutta ei asiaa silleen jätetty. Entinen esitys stailattiin Lissabonin sopimukseksi, hyväksyttiin ilman kansanäänestystä muissa maissa, ja vain Irlannissa kansa sai siitä äänestää. Itsenäisyysmieliset irlantilaiset äänestivät EU:n perustuslain hylkyyn sen liittovaltioluonteisuuden johdosta.

Väärin äänestetty, parahti Bryssälä ja vaati irlantilaisia äänestämään uudelleen. Heitä houkuteltiin, suostuteltiin ja maaniteltiin äänestämään toisella kerralla ”oikein”, ja siinä tarkoituksessa EU:n valtionpäämiesten Eurooppa-neuvosto päätti, että Irlanti saa tulevaisuudessakin päättää itse yritysveroprosenttinsa (12,5 %). Muun muassa tästä syystä irlantilaiset äänestivät toisella kerralla oikein ja EU sai perustuslakinsa.

Pidän erittäin matalamielisenä sitä Suomessa käytyä keskustelua siitä, että Irlannin olisi korotettava – kieltämättä alhaista – yritysveroprosenttiaan. Vaatimuskin veron korottamisesta on petos sitä Irlannin kansanosaa kohtaan, joka äänesti toisella kerralla perustuslain puolesta Irlannille annetun verolupauksen perusteella.

Toinen suomalaisen keskustelun pohjanoteeraus oli Jyrki Kataisen ja vähän demareidenkin vaatimus Irlannin lainojen takaukselle asetettavista ehdoista tai siltä perittävistä vakuuksista. Se oli suomalaiskansallista sisäpolitiikkaa, sanapieruja äänestäjien silmille ja poliittista puuta heinää. Asiassa oltiin noin puoli vuotta myöhässä.

Kun takausmekanismista päätettiin toukokuussa, EMU-maat eivät silloin määritelleet niitä ehtoja, joilla takauksia annetaan. Takaukset ovat eräänlainen automaatti sen jälkeen, kun niille on sanottu kyllä. Automaatin nimi on Euroopan taloudellinen vakausväline (ERVV), joka on EMU-valtioiden välinen sopimus eikä tarvitse sen takia EU:n perustuslaista omaa oikeusperustaa. Sitä hallinnoidaan Luxemburgiin perustetussa EMU-maiden omistamassa osakeyhtiössä. Takauksia ei tarvitse viedä parlamenttikäsittelyyn missään muussa EMU-maassa kuin Suomessa.

Automaatista pääsee irti vain ryhtymällä itse avun saajaksi. Kreikan ja Irlannin ei tarvitse osallistua Portugalin pelastamiseen pankkien velkavankeudesta. Jokainen uusi avustettava kasvattaa muiden jäljelle jääneiden takaaajien osuutta.
EMU-maiden yhteisvastuun ja keskinäiset turvatakuut sisällään pitävällä vakausvälineellä Suomi takaa muiden lainoja 7900 miljoonalla eurolla. Summa on suurempi kuin mitä Suomen veronmaksajat joutuivat maksamaan oman pankkikriisimme kustannuksista 1990-luvulla. Emme me silloin pyytäneet muilta apua vaan maksoimme kaiken itse.

Tämän vakausvälineen käyttöönoton – eli EMU-maiden keskinäisen yhteisvastuun – puolesta eduskunnassa äänestivät 1.7.2010 hallituspuolueet. Vakausvälineen käytölle ei silloin asetettu ehtoja. Se merkitsi, että annettiin avoin valtakirja EU:n komissiolle määrätä tukea saavien maiden (mutta ei pankkien) politiikasta yhdessä toisen luotonantajan Kansainvälisen Valuuttarahaston (IMF) kanssa.

Mutta, mutta, EU:n perustuslaki kieltää jäsenmaita vastaamasta toisten maiden veloista. Yhteisvastuu on kielletty! Lissabonin sopimuksen artikla 125:

”Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on.”

Kun vakausvälineeseen liittyi myös itsensä EU:n rahoitusosuus (ERVM), jäsenmaat takaavat sen ja ovat sitä kautta, siis mutkan kautta, yhteisvastuussa toisen maan veloista. Yhteisvastuun kiellon kiertämisen oikeusperusta on perustuslain artikla 122:

”Jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, neuvosto voi komission ehdotuksesta tietyin edellytyksin myöntää kyseiselle jäsenvaltiolle unionin taloudellista apua”.

EU:n mielestä maan ylivelkaantuminen siis on luonnonkatastrofi eikä ole ihmisten eli pankkien tekoa puhumattakaan siitä, että jäsenvaltio voisi siihen vaikuttaa! EU:n johtajille pankkijärjestelmän vararikko on tulivuori, joka purkautuu, tai joki, joka tulvii. Kreikan ja Irlannin velkatulivuorten purkautuessa euro tuo tätä tuhkaa Suomeen, meille maksuun.
Maailman kansantuotetilastojen (per hlö) kuuden kärkimaan joukkoon kuuluneen ja siis meitä rikkaamman Irlannin – ja EMU:n – kriisisyyllisiä ovat maksukyvyttömille valtioille rahaa lainanneet pankit. Kun Jyrki Katainen julisti ja riemuitsi valtioiden selättäneen markkinavoimat, silloin hän jo itse makasi molskilla selällään markkinavoimien niskalenkistä.

Suomen osallistuminen Islannin, Latvian, Kreikan, Irlannin – ja mitä niitä nyt vielä tuleekaan – Portugalin, Espanjan, Italian jne. velkojen maksuun on pankkien juhlaa. Persaukisten maiden velkojen maksajiksi vaihdetaan, jotta pankit saisivat pitää voittonsa, muun muassa Suomen veronmaksajat.
Maiden vastuunotto muiden veloista on myös EU:n eli Euroopan Keskuspankin (EKP) etu. Se on antanut taseensa myrkyttyä ottamalla keinottelijapankeille annettujen pikavippien vakuudeksi persaukisten valtioiden lainapapereita ja antamalla elvytyspikavippejä persaukisille pankeille. EKP on syönyt pankkien sille syöttämää myrkkyä..."

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

uurija,

mitäs se Katainen: ´meni sopimaan uudesta järjestelystä jolla Suomelle saadaan lisää valtionkataista niin että kaatuu koko maa ja talous. Tarkoitan tietenkin tuota ESM-sopimusta eli European Stability Mechanism.

Löytyy blogista otsikolla VM Katainen se sitten otti ja myi suomalaiset velkaorjuuteen

Vieras (nimimerkki)

http://www.iltalehti.fi/nettitv/?29953572

siinä kuvaa linnanjatkoilta, jossa neekeri hakkaa omaa päätään seinään ja syyttää siitä syyttömiä portsareita.

Näitä ja liuta muita homoja kuului Halosen mielestä Arvovieraslistaan. Voi vit.... !

Kalle (nimimerkki)

Onhan tuo aika härskiä käytöstä. Miksi lyöt oman pääsi lasista läpi ? Tasan yksi syy, yrität vierittää syyn portsarien niskoille, ja hakea korvauksia.

http://www.huussi.net/hankkeet.html

No, tuo seurahan osaa hakea korvauksi. Kuten linkistä näkyy, me maksamme porukan juhlat Afrikassa. Ulkoaisianministeriö rahoittaa kaikki hankkeet. Kummaa touhua.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Vieras,

Yritän etsiä sen Rik Clay´s parents- artikkelin tänä yönä.

Nyt mun on pakko ensin kääntää pikana yksi artikkeli konkurssiin menneistä eu-maista ja kommentoida se sitten.

Vieras (nimimerkki)

Jos luit sen eilen niinkuin sanoit, niin se varmaan löytyy nopeasti selaimesi sivuhistoriasta?

Riikka Söyring (nimimerkki)

Vieras,

itse asiassa ei se ole ihan niin yksinkertaista.
Tyhjennän selaushistorian ym. monta kertaa vuorokaudessa. Kone on alkanut oikkuilla ja olen huomannut että rutiininomainen "siivoaminen" monta kertaa päivässä auttaa vähän. Samoin tyhjennän turhat tiedostot joka päivä.

Lisäksi kun teen töitä so. etsin tietoa asioista, hypin sinne tänne.
Rik Clay ja vanhemmat mainittiin ihan muun aiheen (raha > City > Lontoon kadun nimet) yhteydessä ja kävin vilkaisemassa, mitä heillä on sanottavaa mutta koska aihe oli sivuhyppy, en jäänyt sitä penkomaan.

Saatan lukea tai silmäillä vuorokaudessa joskus satakin lehtijuttua läpi silloin kun etsin sitä tietoa jonka tarvitsen, oikeaa lähdettä.

Yleensä kuitenkin luen alkuperäisdokumentteja, jotka ovat kieleltään tarkoituksellisen raskaita ja peitteleviä, verhoavia, joten yhden lukemiseen huolella saattaa mennä viikko, joskus ylikin.

Ison jutun -kuten Agenda 21- ristiintarkistuksissa menee paljon aikaa eli tekeminen vie viikkoja. Silloin ei auta harhautua tutkimaan sivujuonteita.

Yritän kuitenkin rassata päätäni ja muistaa, mikä artikkeli se oli josta pompin vilkaisemaan Rik Clayn vanhempia.

Mahtaisitko löytää jotain haulla Rik Clay´s parents say ??

137 (nimimerkki)

Muistan kanssa lukeneeni Rikin vanhempien ajatuksia jostain blogista ja Facebookissakin taisi olla vanhempien kirjoituksia.

RedIceRadion Henrik ja Ian Crane keskustelivat tästä asiasta myös eräässä lähetyksessä:
http://www.youtube.com/user/RedIceRadio#p/c/1043C3...
Olivat olleet yhteydessä Rikin läheisiin yms...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Uutisia ilmastokokouksesta Cancunista, Meksikosta:

Huipulla tuulee

Riikka Söyring
--------

Cancunissa, Meksikossa on meneillään kansainvälinen kokous ilmastonmuutoksen estämiseksi.
CFACT-ryhmä raportoi Cancunista: Jotkut YK-delegaatit ja edustajat ovat täysin ehdollistuneet tietyille iskusanoille. Tällaisia iskusanoja ovat muun muassa "globaali ponnistus", "kansainvälinen yhteisö" "globaali standardi" ja "planetaarinen".

CFACT-ryhmä laati koemielessä kaksi adressia, joihin kerättiin nimiä kokouksen osanottajilta.

Adressissa “Petition to Set a Global Standard” vaadittiin YK:lta sanktioita Yhdysvaltain BKT:n kasvun estämiseksi, sekä Yhdysvaltain rankaisemista kansainvälisen yhteisön uhmaamisesta esim. Kioton sopimuksen suhteen. Adressi toivoi myös välittömiä toimenpiteitä Yhdysvaltain talouden romauttamiseksi.

Toinen CFACT-adressi halusi "Vaarallisen kasvihuonekaasun di-hydrogeenimonoksidin varastoinnin" kiellettäväksi.

Di-hydrogeenimonoksidi eli H2o on vettä.

Adressit keräsivätkin nopeasti nimikirjoituksia ilmastokokouksen tiedostavilta asiantuntija-osanottajilta.

Allekirjoitusten kerääminen videoitiin. http://www.cfact.tv/2010/12/08/un-climate-kooks-wa...

137 (nimimerkki)

"Yhteisen" hyvän nimissähän sinisilmäisiä päättäjiä viedään kuin pässiä narussa kohti yhtä maailmanhallintoa... Ja jos ei puhe tehoa niin rahahan näiltä ei lopu kesken ja kaikilla on hintansa.

Vieras (nimimerkki)

"Kouluttamattomien henkilöiden uskotaan kuluttavan vähemmän kuin koulutetuttujen; on siis suotavaa vähentää mahdollisuuksia koulutukseen."

Äh. Liian yksinkertainen päätelmä.

Riikka Söyring (nimimerkki)

liitteeksi Agenda 21-juttuun:

Meitä on huijattu!

otsikoi englantilainen Guardian-lehti Biodiversiteetti 2010-kokousta käsittelevän artikkelinsa.

Japanin Nagoyassa pidetyn kokouksen päätösasiakirjaa luonnehdittiin lehdissä kautta maailman "historialliseksi", "maamerkiksi" ja "kaivatuksi moraalin kohottajaksi" siitä huolimatta ettei kukaan ole nähnyt päätöslauselmaa, kritisoi Guardian. Guardianin mukaan kokouksen tuloksista on olemassa vain lehdistötiedote, edes Britannian hallituksella ei ole kopiota päätöslauselmasta.

Guardian pitää tätä hyvin omituisena, sillä normaalisti jokainen kansainvälinen sopimus julkaistaan mahdollisimman pian heti hyväksymisensä jälkeen.

Lehden mukaan kaikki todistusaineisto viittaa siihen, että kyseessä on huijaus. Sopimusluonnos julkaistiin kuukausi sitten, eikä se sisältänyt mitään hallituksia sitovia velvoitteita. Luonnos esittää "joustavaa yhteistyötä" ja että "hallitusten tulee pyrkiä saavutuksiin globaalilla tasolla vuoteen 2020 mennessä" joiden määritelmien puitteissa kukin hallitus voi toimia kuten parhaaksi näkee. Sopimusluonnos ei velvoita hallituksia politiikan muutoksiin.

Vuoden 2002 sopimuksen allekirjoittajat myöntyivät vastaaviin ehdotuksiin, mutta mihinkään käytännön toimenpiteisiin ei ryhdytty, lehti muistuttaa.

Guardian kertoo myös, että kokoukseen osallistuneet valtionpäämiehet olivat Gabonin presidentti, Guinea-Bissaun presidentti, Jemenin pääministeri ja Monacon prinssi Albert. Muut maat eivät lähettäneet edes ministeriä Biodiversiteetti 2010-huippukokoukseen.

Lehden mukaan näpertely näennäisen luonnonsuojelun parissa on hyvä keino. jolla vältetään keskustelu ryöstöpoliitiikasta, sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja epätasa-arvon jatkuvasta kasvusta maailmassa. Lehden mukaan hallitukset polkevat mieluummin luontoarvoja kuin astuvat korporaatioiden varpaille.

Guardian arvostelee myös TEEBia (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).TEEB on YK:n aloite siitä, että valtiot laskevat hinnan luonnonvaroilleen. Ideana on mm. tuhoutuneen ympäristön ja luonnonvarojen korvausperusteiden hinnan laskemisen helpottaminen.

USA harjoittaa Uuden Englannin rannikolla kalanpyyntiä. TEEBin mukainen hinnan laskeminen ekosysteemille on nostanut pyydetyn kalakannan markkina-arvoa ylöspäin, lehti toteaa.

Guardian toteaa ymmärtävänsä, että TEEBin takana on hyviä tarkoituksia, mutta muistuttaa samalla siitä että hinnan laskeminen tuo ekosysteemin hinnoittelun pariin ja siten myytäväksi. Lehti pelkää, että tapa laskea hinta ekosysteemille luo käytännön, jossa päätetään "mitä luonnon osaa ilman voidaan kustannustehokkuussyillä perustellen olla".

TEEB-sopimus käyttää ilmauksia "luonnonvarojen alihyödyntäminen", "luontainen luonnon pääoma" ja "ekosysteemi-palvelut". Guardian epäilee että luonnosta on tehty liikesuunnitelma. Markkinavoimat omistavat maailman, lehti toteaa.

TEEBin yritysyhteistyökumppanien joukossa on runsaasti pankkeja ja sijoitusrahastoja, mm. Bank of America Merrill Lynch, Rabobank, ASN Bank, InterAmerican Insurance Group, Earth Capital Partners LLP sekä Corporate Banking Products.

käännös: Riikka Söyring

lähteet: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/... , TEEB for Business

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vaihteeksi hyviä uutisia:

TIEDOTE 9.12.2010

Miljoona EU-kansalaista geenimuunneltuja kasveja vastaan

Kaikkien aikojen ensimmäinen EU-kansalaisten aloite ojennettiin tänään Euroopan komissiolle. Miljoona EU-kansalaista allekirjoitti vetoomukseen, joka vaatii, että geenimuunneltujen kasvien hyväksymistä lykätään.

Tämä tarkoittaa Lissabonin sopimuksen mukaan, että komission täytyy antaa esitys, miten asiasta säädetään lailla. Vaihtoehtona ei ole jättää huomiotta miljoonan kansalaisen ääntä.

Luomu-Suomi ei saa tulla muuntogeenien saastuttamaksi

Myös Suomessa kuluttajista monien tutkimuksien mukaan valta osa ei halua GMO-ruokaa lautaselleen. GM-lajikkeiden viljelyä vastustavien viljelijöiden määrä on noussut 68 prosentista (2007) 85 prosenttiin (2010) Suomen Gallup Elintarviketiedon mukaan.

Geenimuunneltujen kasvien viljelyä Suomessa säätävä laki on eduskunnan käsittelyssä.

Turun yliopiston Biologian laitoksen dosentit kysyivät viime viikolla, halutaanko Suomesta luomumaata maabrändiryhmän esityksen mukaisesti vai annetaanko muuntogeenien leviämisen tehdä luomutuotanto mahdottomaksi. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että rinnakkaiselo ei ole mahdollista vaan esimerkiksi Kanadassa ei pystytä enää tuottamaan GMO-vapaata rapsia tai soijaa.

Luomuliiton ympäristöstrategia tuo esille sen, että luomumenetelmillä sekä turvallisella ja modernilla kasvinjalostuksella saadaan samoja tuloksia aikaan, mitä geenimuuntelulta on jo pitkään toivottu, mutta toimivia ratkaisuja ei ole saatu.

Lisätietoja:
Elisa Niemi, elisa.niemi@luomuliitto.fi, puh. 0400 534003
www.luomuliitto.fi, www.gmovapaa.fi

Vetoomuksen julkisti Greenpeace ja Avaaz kolmiulotteisena Kurt Wennerin taideteoksena EU komission edessä:
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/over-a-million-eu-citizens-finally-have-their/blog/29331?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=1%20million%20GE%20petition%20-%20no%20sign%20-%20Dec%202010%20(1)&utm_content=

Turun yliopiston Biologian laitoksen dosenttien Marjo Helanderin, Kari Saikkonen ja Irma Saloniemen kirjoitus 1.12.2010:
www.hs.fi/verkkolehti/mielipide/20101201

Luomuliiton ympäristöstrategiassa geenimuuntelusta:
http://www.luomuliitto.fi/index.php/uutiset/211-ge...

Vieraana (nimimerkki)

Nyt ne ilmastorikolliset suunnittelevat laittavansa hengitysilman verolle. http://poorrichards-blog.blogspot.com/2010/12/wait...

Aikaisemmin luin jostain, että uloshengityksestä joutuisi maksaa veroa, huonokuntoiset ja lihavat maksaisivat enemmän.

Markus Lehtipuu

Olenkin näköjään lukenut tämän jo 6.12.

Dementia kunniaan! Tulee uudet elämykset joka kerta. Silti erinomainen muistutus missä mennään.

Harri Olavi

Agenda 21! Täysin mielipuolinen ajatus. Sama kuin uskoisi että voimme hallita universumia kokonaisvaltaisesti. Koko asia poistaa ihmisyyden ja luonnon aikaansaamaan yhteiselon. Tietty, tässä yhteiselossa tulee uhreja. Mutta luonto voittaa. On aina voittanut ja tulee voittamaan. YKn Agenda 21 toteutuessaan ei saisi aikaan muuta kuin massiivisia kärsimyksiä ja kuolonuhreja ja aivan turhaan. Luonto voittaa. Agenda 21 yrittää ja haluaa kääntää päivän yöksi ja päinvastoin. Sen puolesta puhujat ovat käytännön elämästä irtaantuneita mielipuolisia ajattelijoita jotka hulluudessa eivät enää näe metsää puilta. On huomattava että asiaan liittyy puhtaasti rahallisia etuja, Agendaa tukevat monet isot yritykset koska lyhyellä kantamalla ne hyötyvät Agendan suuntauksista. Pitkällä tähtäimellä sekin hyöty häviää mutta ei välitetä nopeiden voittojen varmistamiseksi. Silkkaa ahneutta ja vallan hakuisuutta. Siis loppupeleissä kysymys on vain vallasta ja rahasta, älköön kukaan edes kuvitelko että se olisi mitään muuta. Keskeisellä kehityksellä ja maailman pelastamisella ei ole mitään yhteistä Agenda 21 kanssa.

Toimituksen poiminnat