KissanKulmasta

Antakaa rahaa pankeille, Teidän on Pakko!-kierros edessä (taas).

KissanKulman Riikka-watch selvittelee tänään Englannin Pankin mahdollista nurinmenoa ja uutta kierrosta Antakaa rahaa pankeille, Teidän on Pakko!-kampanjaa.

Bank of England, Englannin pankki (BoE) julkaisi neljännesvuosittaisen katsauksensa. Mervyn King odottaa että (CPI) inflaation nousevan 3.5 prosenttiin ennen kuin se putoaa alle tavoitteena olevan 2 prosentin. BoEn lausuntoja ei kannata ottaa todesta. 

Raporttia tutkimalla nimittäin selviää, että vuoden 2010 aikana vallitsi korkea inflaatio vaikka se, mitä pankki koko vuoden tilanteesta kertoi, oli täsmälleen päinvastaista.

Mervyn King, BoE Inflation Propaganda Report Statement Excerpts:
Huolimatta heikosta kysynnästä, inflaatio on säilynyt yli prosentin tavoitteena olevasta 2 prosentista. Selityksistä korkealle inflaatiolle ei ole puutetta. Globaali hintojen heittely ja suuret muutokset arvonlisäveroissa ovat tekijöitä, joiden vaikutus ulottuu laajalle...

Eri tekijöiden kvantitatiivinen vaikutus pieksee taloutta kuin varas vierasta sikaa. On vaikea arvioida, kuinka inflaatio etenee keskipitkällä aikavälillä; riskit ovat suuret molempiin suuntiin. Työttömyys on 8% luokkaa, palkkojen kehitys noin 2%. Jos palkkojen heikko kehitys pysyy ennallaan, ALV:n korotusten ja tuontitavaran kohonneiden hintojen vaikutus häviää, ja inflaatio siirtyy alle tähtäimessä olevan 2 prosentin.

BoE:n johtaja siis epäsuorasti antaa ymmärtää, että tämä olisi hyvä asia. Eli palkkojen heikko kehitys ja rahan alentunut ostovoima on hyvä asia. Mahdollisesti onkin, pankeille.

Kansalaisille ja yrityksille se tietää laahaavaa kasvua tuloissa ja talouselämän käynnistymisessä.

Jos ei ymmärrä, miksi näin olisi, voi tutustua NAIRU-teoriaan. NAIRU on neoliberaalien (ja Kataisen) raha-uskontunnustus.

Kappale 3 sivulla 7 kokoaa raportin laatineen komitean näkemyksiä CPI-inflaation vaikutuksista, ja se perustuu olettamuksiin siitä, että keskuspankkien reservien taso on jatkuvasti 200 miljardia puntaa, läpi koko ajanjakson jonka arviointi kattaa. Raportti myös olettaa, että pankkien korkotaso seuraa markkinoiden viitoittamaa tietä.

Todennäköisempää on, että inflaatio säilyy läpi vuoden 2011 yli tavoitteena olevan 2 prosentin, josta seuraa että talouskasvu pysyy hitaana ja hidastaa puolestaan palkkojen nousua. Joka hidastaa talouden käynnistymistä.

BoE:n edelliset ennusteet -ja siellä niitä asiantuntijaekonomisteja on- kertoivat helmikuussa 2010 että CPI-inflaatio putoaa syyskuuhun mennessä 1.4 prosenttiin. Todellisuudessa se nousi yli 3 prosentin.

BoE ennusti myös -graafeihin ja teorioihin nojaten- että inflaatio putoaa alle 1 prosentin vuoden 2010 loppuun mennessä ja maagisesti kääntyy kahden vuoden aikana alle 2 prosentin tavoitteen (mikä ilmiö jää tulematta noin 96% tapauksista). 

BoE luottaa valtamedian kultakala-muistiin (kultakalan väitetään muistavan asian noin 7 sekunnin ajan) satuillessaan.

Korkea inflaatio tulee vallitsemaan useiden vuosien ajan. Ensi vuonna se on korkeampi kuin tänä vuonna. Englannissa inflaatio saattaa kohota jopa yli 6 prosentin.

Media kertoo mielellään tulevien sukupolvien maksavan tämän päivän tollomaisten päätösten velat ja korot. Media on väärässä.

Nykyinen sukupolvi maksaa tollomaisten päätösten hinnan tänään. Nyt. Se maksaa hinnan, velat ja korot.

Markkinat eivät odota tulevien maksajien syntymistä. Ne haluavat rahansa Nyt.

Hinta on mm. rahan ostovoiman ja säästöjen arvon aleneminen.

BoE on epäjohdonmukainen. Se ennustaa talouskasvua samalla kun valtio leikkaa menojaan.

Vuosien 2011-2013 välille ei ole odotettavissa yhtään todellista talouskasvua.Odotettavissa on näkymätön lama. Näkymättömäksi laman tekevät myös hallituksen valheelliset tilastot, tiedonannot ja median kirjoittelu: tiedonantojen ja tilastojen mukaan menee hyvin. Todellisuus on toinen. Stagflaatio.

Todellisuudessa hallitus käyttää inflaatiota vähentääkseen julkista velkaa. Leikkauksista huolimatta velka tulee kasvamaan 50% seuraavien neljän vuoden aikana. Pelkästään Britannian velka tulee kasvamaan vuoresta vuoristoksi:  £1,262 miljardia vuosina 2013-14, mikä on 50% lisäys vuosien 2009-10 £784 miljardin kokonaisvelkaan. Asiasta ei vain haluta puhua ennen vaaleja.

Kun velkasumma kasvaa 50 prosentilla, myös velan hoitamisen kulut nousevat vuositasolla 50 prosenttia. Vähintään. Eniten tulee kärsimään ns. keskiluokka.

Esimerkki: 40% tuloveroa + 12% valtion/kunnallisveroa + 17.5% ALV + 4.6% RPI-inflaatio = noin 70% tuloista

Esimerkkinä sähkölaskuni: sähkönsiirto XXX e + sähköenergia YYY e + ALV 22% + ALV 23% = samassa laskussa on kaksi eri suuruista ALVia, yhteensä 45% veroa. Pelkässä sähkölaskussa.

Yhdessä vaikuttavien tekijöiden takia sosiaalimenot ja valtion kulut tulevat kasvamaan, mikä hidastaa entisestään talouskasvua. Mokomien pelkkien sähkölaskujen takia jää itsekullekin vähemmän varaa käyttää rahaa mihinkään jolloin niidenkin pennosten työllistävä vaikutus jää saamatta.

Pankkisysteemi ei ole kapitalistinen, se on sosialistinen. Jopa BoE:n johtaja Mervyn King myöntää tämän ja toteaa "Kaikista mahdollisista pankkisysteemeistä mitä voisi olla, nykyinen on huonoin mahdollinen." ja "Systeemi, jossa pankinjohtajat ottavat riskejä ja tekevät vaihtokauppaa omaan laskuunsa, samalla kun pankkien rahoittajia suojataan tappioilta veronmaksajien takauksilla, on järjetön."

Turha silti odottaa muutosta. Poliitikot eivät sitä tee, ellei heitä siihen pakoteta tai vaihdeta koko ryhmää ja/tai siirrytä tällaisistakin tärkeistä asioista kansanäänestyksiin.

Muuten elämme jatkuvassa katastrofin odotuksessa ja liikumme pankkikriisistä toiseen.

Nykyisessä systeemissä BoE printtaa (=luo elektronisesti) rahaa jonka se lainaa vivutuksella konkurssikypsille pankeille. Konkurssikypsät pankit ostavat valtion lainoja/obligaatioita joissa on lähes nollariski, vielä isommalla vivulla. Sitten pankit käyttävät valtion sitoumuksia varoina, joiden avulla luodaan lisää rahaa. Jos pankit hulluttelevat lainaamalla liikaa rahaa tai häviämällä sen sijoituspelissä, huudetaan veronmaksajaa apuun.

Ainoa joka hyötyy, on pankit.

Irlanti on lirissä, kiitos pankkien. Irlannin tilannetta pahentaa sen kuuluminen euroalueeseen.  Pankeille annetut ja uudelleen annettavat 100% takuut nostavat Irlannin budjetin alijäämää vähintään 32 prosenttia.

Euroalue on Saksan teollisuusmahdin pantti, markkinat Saksan tuotteille ja palveluille.

EU on päättänyt muistaa piinattuja irlantilaisia: 55 tonnin lahjoitus juustoa -aivan oikein, juustoa- on matkalla Irlannin kaupunkeihin. Juusto on peräisin EU:n myymättä jääneestä juustoylijäämästä. Tämä ele se takuulla nostaa luottamusta markkinoihin koko Euroopassa Nauru


Seuraavaksi Saksalta lainaa anomassa lienevät Espanja, Portugali, Belgia...ja Suomi.

Koska maiden valuutat ovat sidotut euroon, eivätkä ne kykene kilpailemaan Saksan teollisuuden kanssa tai viennistä euroalueen ulkopuolisiin maihin, Saksa hyötyy kauppataseessaan.

Ainoa järkevä teko, mitä tässä vaiheessa voidaan tehdä, on se että euroalue jakaantuu vähintään kahtia jotta kilpailua syntyisi. Maiden budjettialijäämä saataisiin laskettua siedettävälle ja käsiteltävissä olevalle tasolle. Koska velat ovat euroissa, niiden devaluaatio lisäisi uusien valuuttojen arvoa.

Irlannin pankkien vaatimat takaukset aikaansaavat reaktion, jonka kustannus ei ole miljardeja vaan triljoonia euroja.

Euroalue joutunee turvautumaan kvantitatiiviseen kevennykseen. Seurauksena dollarin arvon väliaikainen kohoaminen ja punnan vielä väliaikaisempi kohoaminen. Keinottelijoille loistotilaisuus. Maiden rahatalouksille lopputulos on konkurssi.

Mahdollisesti YK väijyykin juuri tällaista tilaisuutta ajaakseen läpi IMF:n, BIS:n ja Maailmanpankin havitteleman maailmanvaluutan.

 

lähde: http://www.marketoracle.co.uk/Article24284.html ; Nadeem Walayat


Nadeem Walayat has over 20 years experience of trading derivatives, portfolio management and analysing the financial markets, including one of few who both anticipated and Beat the 1987 Crash. Nadeem's forward looking analysis specialises on UK inflation, economy, interest rates and the housing market and he is the author of the NEW Inflation Mega-Trend ebook

-----------------------------------------------------------------------------

VeliSynkän tuoma lista maailman velkaisimmista pankeista.

Pankkien vastuut suurimmillaan Euroopassa
Maailman suurimmat pankit sen mukaan, kuinka suuret ovat pankin vastuut suhteessa pankin kotimaan vuotuiseen bruttokansantuotteeseen (2007)
Pankkikonserni Kotimaa Vastuut I kotimaan bkt, prosenttia Vastuut I osakepääoma, velkakerroin Osakkeen kurssimuutos 1-12.08, prosenttia

-----------------------------------------------------------------------------

Suomen valtio on ottanut velkaa monestakin noista pankeista.

UBS Sveitsi 471 63 -61
Kaupthing Islanti 383 14 -61
Credit Suisse Sveitsi 274 30 -58
Fortis Belgia 273 25 -94
ING Hollanti 242 38 -77
Danske Bank Tanska 207 31 -75
Espirito Santo Luxemburg 197 76 -56
Dexia Belgia 192 40 -86
RBS Britannia 128 34 -71
Nordea Ruotsi 121 22 -56
KBC Belgia 110 20 -77
Bank of Ireland Irlanti 103 27 -93
Allied Irish Irlanti 94 17 -90
BNP Paribas Ranska 93 30 -61
Deutsche Bank Saksa 88 53 -69
Santander Espanja 87 15 -44
Barclays Britannia 85 51 -72
HSBC Britannia 79 18 -44
SEB Ruotsi 78 30 -72
Credit Agricole Ranska 78 34 -56
Erste Group Itävalta 75 22 -74
Unicredit Italia 67 17 -70
DNB Norja 67 19 -76
Handelsbanken Ruotsi 62 24 -50
Societe Generale Ranska 59 38 -57
BCP Portugali 55 23 -68
Swedbank Ruotsi 53 23 -80
Anglo Irish Irlanti 53 23 -97
National Austria Itävalta 51 21 -53
Argentaria Espanja 48 17 -51
HBOS Britannia 46 30 -77
Banco Espirito Portugali 42 14 -59
RBC Kanada 40 26 -42
Straum-Burdaras Islanti 39 4 -75
Nat Bank of Greece Kreikka 39 13 -75
CBA Australia 38 17 -61
Mitsubishi UFJ Japani 38 23 -29
Intesa Sanpaolo Italia 37 10 -55
Lähde: OECD, Thomson Financial, Worldscope

-------------------------------------------------------------------------------

ERVV-sopimus, jossa on omavelkainen takaus: velkoja päättää, periikö velalliselta vai takaajalta http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/ajankohtaista/tiedotearkisto.htx?templateId=1.htx&id=3452&titlenro=7/2010&sort=72010

-------------------------------------------------------------------------------

Aina hyödyllinen linkki: The Global Economic Debt http://www.economist.com/content/global_debt_clock

--------------------------------------------------------------------------------

päivitys: Edward Harle, tunnettu myös kirjoittajanimellä Christopher Story, kertoo tutkimuksesta, jota hän on tehnyt pankkiasioista ja pankkien petoksista. Puhe käsittelee myös EU:n syntyä ja CIAn alla toimivia eri maiden tiedustelujärjestöjä.

Puhe on filmattu vuonna 2009. Edward Harle eli Christopher Story, joka toimi myös hallituksen neuvonantajana talousasioissa, kuoli äkillisesti epäselvissä olosuhteissa 14.7 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=Jug-W-DKcms

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (45 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tänään PKS so. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sitten sopivasti muistikin minua asiakaskirjeellä, ikään kuin pisteeksi i:n päälle.

"Hyvä asiakkaamme,

ENERGIAVEROON JA SÄHKÖN HINTAAN KOROTUS ENSI VUODEN ALUSSA

Sähkön siirtopalvelun ja PKS-OIVA-sähköenergian hinnat nousevat 1.1 2011 alkaen noin 5%. Sen lisäksi siirtomaksun yhteydessä kerättävä energiavero käytännössä kaksinkertaistuu kotitalousasiakkailla ja kolminkertaistuu teollisuusasiakkailla vuodenvaihteessa jne jne"

Monikohan työssäkäyvä joutuu käymään fattaa luukuttamassa aina sähkölaskun saatuaan, ja mitkä ovat välilliset kustannukset tästä yhteiskunnalle?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Uusi maailmanjärjestys
-Kuulostaako tutulta-
Jan-Erik Enestam, Salon Seudun Sanomat 2.2.2010
http://www.norden.org/fi/ajankohtaista/artikkelit/...

Yhdistyneillä kansakunnilla on useita erityisjärjestöjä, kuten:
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)
Lastenavun rahasto (UNICEF)
Maailman terveysjärjestö (WHO)
Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naistenrahasto (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus (GATT)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
Maailmanpankki
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (IBRD)
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)
Yhdistyneiden kansakuntien pääomarahasto (UNCDF)
Maailman postiliitto (UPU)
Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)
Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea (UNSCEAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto (UNHRC)

listan toiseen bloggaukseeni toi nimimerkki YK ottaa vallan

Visitor (nimimerkki)

Kansainvälinen työjärjestö (ILO)

=> Tämä oli aikaanaan hyvä, nyt sen arvoihin ja aatteisiin ovat globalisaattorit pyyhkineet jalkansa noin kuvainnollisesti.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)

=> USA:n käskytyksessä.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
Maailmanpankki(WB)

=> Molemmat USA:n ja globalisaattoreiden käskytyksessä, noissa YK:lla ja sen höpinöillä ei ole merkitystä, se on $/ääni.

Käyttäjän petrilagus kuva
Petri Lagus

Alkaa otamaan päähän ihan aikuisten oikeesti. Täytyy vaan yrittää tehdä Jon Gnarrit suomessa.

137 (nimimerkki)

March of the Euro police: The shocking powers of prosecution the EU has over all of us:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1331654/Ma...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lisätietoa EKP:n taloudellisesta tilanteesta

"EKP:n oma tasekirja on hitusen heikoilla sekin, sitoumuksia yli 21 kertaa yli oman pääoman. Ei tarvita paljonkaan, että euro menee yli laidan."

http://www.ft.com/cms/s/0/2c5359ca-f1ac-11df-bb5a-... Financial Times 16.11 2010

Vieras (nimimerkki)

selvennätkö Riikka vähän kuinka tuota pankkilistaa tulkitaan. Yläpuolinen selvityksesi on sen verran "erikoinen" ettei pääse täysin jyvälle!

Riikka Söyring (nimimerkki)

Vieras,

pankkilistalla ovat pankit joilla luotonanto-velka-pääoma-suhde ns. kusee = velkaisimmat pankit, potentiaalisimmat nurinmenijät, todennäköisimmät pankkituen ruinaajat (EKP:n ohella) jne

Lisäksi ne ovat keskinäisin veloin ja takauksin niin kytköksissä toisiinsa että yhden nurinmeno todennäköisesti laukaisee ketjureaktion.

Vieras (nimimerkki)

Eli viimeinen luku on osakkeen kurssimuutos, mutta mitkä edelliset ovat?

Vieras (nimimerkki)
Riikka Söyring (nimimerkki)

137:n tuoma dailymail-linkki suomennettuna (referaatti):

"EU-poliisille pelottavan laajat valtuudet

Uudet, Europolille (Euroopan Unionin poliisi) myönnetyt valtuudet uhkaavat kansalaisten perusoikeuksia. Suurin osa myönnetyistä valtuuksista on suurelle yleisölle tuntemattomia eikä niistä ole kukaan äänestänyt.

Europol eli Euroopan Poliisi on eurooppalainen tiedustelujärjestö ja poliisi, jonka budjetti on 60 miljoonaa puntaa vuodessa. Valtuuksiin kuuluu:

- Europolin upseerit nauttivat diplomaattista koskemattomuutta.
- Europoliin kuuluu 800 henkilön vahvuinen puolisotilaallinen poliisin iskujoukko nimeltään EGF, European Gendarmerie Force. Se on koulutettu ja aseistettu "retkikunta"toimintaan. Ryhmää voidaan käyttää myös sotilaallisessa toiminnassa.
- Eurooppalainen pidätysoikeus EAW (European Arrest Warrant), jonka mukaan kansalaisen saa siepata kotimaassaan ja kuljettaa ilman valitusmahdollisuutta vieraaseen maahan kuukausien, jopa vuosien ajaksi odottamaan oikeudenkäyntiä. Oikeutta vapautua takuita vastaan ei ole.
- Europolilla on yli 650 työntekijää sen Haagin päämajassa, ja tutkimuksia ohjaillaan Haagista käsin.
- Kansallinen lainsäädäntö ei koske, rajoita eikä estä Europolin toimintaa.
Europolia johtaa Rob Wainwright.

Puolisotilaallisella EGF:lla ei vielä ole virallista statusta, mutta sen viralliseksi tarkoitukseksi ilmoitetaan "jatkuva yhteistyö EU:n poliisivoimien kanssa. EU:n poliisivoimilla on sotilaallinen status ja täydet poliisin valtuudet. EGF on ensisijaisesti EU:n käytössä."

Henkilökuntaa on kerätty Italiasta, Espanjasta, Romaniasta, Ranskasta ja Alankomaista. Logossa on taivaansinistä taustaa vasten miekka, joka symboloi voimaa, voiton laakeriseppele sekä loimuava kranaatti kertomassa poliisivoimien sotilaallisesta taustasta.

Euroopan komissio haluaa myös muuttaa Eurojustin -vuonna 2002 perustettu oikeusyhteistyöelin- EU:n syyttäjänvirastoksi, joka saisi vallan käyttää Lissabonin sopimuksen myöntämiä valtuuksia.

Uusi EIO (European Investigation Order), Euroopan Unionin tutkintamääräys sallii Europolin suorittaa tutkimuksia kansallisen poliisin ohitse ja ylitse. Valtuuksiin kuuluu epäiltyjen kuulustelu, pankki- ja yhteydenpitorekisterien (puhelin, internet jne) katkaiseminen ja tarkistaminen, sekä DNA-näytteiden ja sormenjälkien ottaminen ja edelleen luovuttaminen.
Kansallinen poliisi voidaan pakottaa tutkimaan tekoja, joita kansallinen lainsäädäntö ei pidä rikoksina mutta jotka ovat sitä EU:ssa. Yksi näistä rikokseksi katsottavista teoista saattaa tulevaisuudessa olla mm. ilmastonmuutoksen ja holokaustin epäileminen.

Kaikkien kansallisvaltioiden poliisivoimat eivät ole olleet innostuneita EGF:lle ehdotettujen valtuuksien suhteen.

Lissabonin sopimuksen 71 artiklaan vedoten halutaan perustaa myös COSI (Committee on Operational Co-operation on Internal Security), josta epäillään muodostuvan eräänlainen sisäistä turvallisuutta valvova elin. Useissa poliisivaltioissa tällainen elin jo on.

COSI toisi yhteen Europolin, Eurojustin and Frontexin. Frontex on EU:n rajoja valvova virasto.
Erilaiset tiedustelu-, tutkimus- ja syyttäjävirastot sekä -ohjelmat lisääntyvät nopeasti Euroopan Unionissa. Tällä hetkellä perusteilla on ainakin 17 tiedossa olevaa valvontaohjelmaa ja -elintä. Varmuudella kuusi ohjelmista varastoi tietoja kansalaisista.

Nämä erilaiset ohjelmat ovat pyrkimys muodostaa alue, jota Lissabonin sopimus kuvailee "Vapauden, Turvallisuuden ja Oikeuden alueeksi". Tavoitteen saavuttamiseksi muodostetaan laajoin valtuuksin varustetut poliisivoimat puolisotilaallisine apujoukkoineen.´"

lähde: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1331654/Ma...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ja pannaanpa tähän Europolin laajoista valtuuksista kertovaan uutiseen liitteeksi Aamulehden uutinen, jonka mukaan Persut eivät enää vastusta EU-jäsenyyttä http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/perussuoma...

Vieras (nimimerkki)

Eurooppalainen pidätysoikeus EAW (European Arrest Warrant), jonka mukaan kansalaisen saa siepata kotimaassaan ja kuljettaa ilman valitusmahdollisuutta vieraaseen maahan kuukausien, jopa vuosien ajaksi odottamaan oikeudenkäyntiä. Oikeutta vapautua takuita vastaan ei ole.
-WTF?

Kansallinen lainsäädäntö ei koske, rajoita eikä estä Europolin toimintaa.
-WTF?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras,

niin. Tällaisia sitä demokratian nimissä suunnitellaan, ja demokratian tapaan niistä ei tiedoteta tai äänestetä.

Noitavainot ovat alkaneet ja toisinajattelijat saavat "uuden kodin" "sopeutusleireillä", siltä näyttää.

Vieras (nimimerkki)
... (nimimerkki)

The World's Biggest Debtor Nations
1. Ireland
External debt (as % of GDP): 1,305%
Gross external debt: $2.25 trillion
2009 GDP (est): $172.5 billion
External debt per capita: $535,529
http://www.cnbc.com/id/30308959/?slide=21

IMF DIRECTOR: GLOBAL GOVERNANCE (NWO) IS A REALITY. WE’RE ENTERING THE SECOND PHASE: http://www.youtube.com/watch?v=qqAEuJJ1XKg

http://petersantilli.com/#

VeliSynkkä (nimimerkki)

Pankkin VIPUKERROIN eli Leverage-Ratio on SYSTEEMINEN RISKI !

En löytänyt samaa listaa kuin aloituksessa esillä, mutta tässä maittain tarkasteltuna sama asia.
http://www.german-banks.org/download/032010/Study-...

VS
Ja täältä lisää VIPUKERTOIMISTA !! HUAH !

http://www.worldbank.org/financialcrisis/pdf/levra...
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/1669
C:\Documents and Settings\Omistaja\Local Settings\Temp\Too interconnected to fail e-version.pdf

http://www.google.fi/search?hl=fi&rlz=1B3GGLL_fi__...

http://www.google.fi/search?hl=fi&rlz=1B3GGLL_fi__...

http://www.gurufocus.com/news.php?id=47047

Vieras (nimimerkki)

Jep! VeliSynkkä oli koko ajan ihan oikeassa!

Nämä asioistamme päättämässä olevat pikavippiketkujen juoksupojat vain lykkäsivät edessämme väistämättömänä olevaa totaalirommausta ja suunnanmuutosta.

Valetta ja vääristelyä kaikki tyynni! Roistot edesvastuuseen! Ja velat maksuun vaan! Sillä siitä selviää! Lainoissa on näet järestään ehto jonka mukaan velat voidaan panna maksuun. Näin voidaan myös toimia ihan sopimusehojen mukaankin. ELI IHAN REILU PELI! Eikä veronmaksajien tarvitse sotkeutua koko asiaan.

Kuka jää nuolemaan näppejään niin se on "voi voi".. Ei ehkä olis kannattanut lainata. Ehkä olisi jäänyt pahimmat asuntojen hintojen vedätykset näkemättä ja kaikilla olisi helpompi olla.

Markkinatalous kunniaan! ja pikavipit maksuun!

Vieras (nimimerkki)

Jep! VeliSynkkä oli koko ajan ihan oikeassa!

Nämä asioistamme päättämässä olevat pikavippiketkujen juoksupojat vain lykkäsivät edessämme väistämättömänä olevaa totaalirommausta ja suunnanmuutosta.

Valetta ja vääristelyä kaikki tyynni! Roistot edesvastuuseen! Ja velat maksuun vaan! Sillä siitä selviää! Lainoissa on näet järestään ehto jonka mukaan velat voidaan panna maksuun. Näin voidaan myös toimia ihan sopimusehojen mukaankin. ELI IHAN REILU PELI! Eikä veronmaksajien tarvitse sotkeutua koko asiaan.

Kuka jää nuolemaan näppejään niin se on "voi voi".. Ei ehkä olis kannattanut lainata. Ehkä olisi jäänyt pahimmat asuntojen hintojen vedätykset näkemättä ja kaikilla olisi helpompi olla.

Markkinatalous kunniaan! ja pikavipit maksuun!

Vieras (nimimerkki)

ISO paha "karhun markkina" lähestyy oletko valmis?

Edessä on velan maksun aika!

Ei käy kateeksi "pikavippaajia" ja muita "velkaelviksiä". Saattaa nääs tulla tiukat paikat..

http://www.denninger.net/images/bear_attack.jpg

Mr. Conspiracy Intl. (nimimerkki)

Yleensä en kommentoi hullujen puheenvuoroihin. Teen kuitenkin poikkeuksen.

Argumenttini on tämä:

Suomi saa velkaa alihintaan ja lainaa sitä rahaa muille ylihintaan. Tienaamme noin 0,6 mrd eli 600 000 000 euroa vuodessa korkotuloina. Onko huono bisnes?

Vieras55 (nimimerkki)

Kuka ne korot maksaa?

Espoo Calls (nimimerkki)

Meinaat ihan tosissaan että saamme rahat takaisin ?

Hehheh, Kreikka ja muut välimeren maat ovatkin sieltä luotettavimmasta päästä. Näyttää siltä että koko Euro tulee romahtamaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mr. Conspiracy Intl.,

tässä asiassa yhden Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksiin, alkaen vuoden 2008 raportista.

7.12. people strikes back! (nimimerkki)

Itse osallistun tuohon 7.12. rahat pois pankista.

Haen kyllä ne säästöni pois jo edellisellä viikolla, sillä 6.12. on maanantai ja pankit kiinni, ja sitten ei enää ole niin satavarma, että saako niitä rahoja niin helposti pois 7.12. tiistaina.

http://www.bankrun2010.com/

http://stopbanque.blogsport.de/

Ne voivat järjestää vaikka bank holidayn, eli jollain tekosyyllä sulkea pankit, itse kyllä haen nuo rahani pois edellisellä viikolla.

Espoo Calls (nimimerkki)

Mukana ollaan !

Levittäkää sanomaa jokapuolelle !

Viiriäinen (nimimerkki)

Riikka, oletko mukana 7.12 pankin tyhjennyksessä ?

Operation "Kill the banks" (nimimerkki)

Ihmiset iskevät takaisin.

http://www.youtube.com/watch?v=-Uop5R7E314&feature...

Haen itse säästöni pois kahdesta syystä, ensinnäkin kannatan tätä ideaa, toiseksi, en halua ottaa sitä riskiä, että niitä rahoja ei sitten enää saisikaa 7.12. jälkeen.

Bank run --> bank holiday.

Prosenttilaskua osaava (nimimerkki)

Asiantuntemus tuossa kirjoituksessa ei vakuuta edes niiltä osin, joista olen perillä.

"Esimerkkinä sähkölaskuni: sähkönsiirto XXX e + sähköenergia YYY e + ALV 22% + ALV 23% = samassa laskussa on kaksi eri suuruista ALVia, yhteensä 55% veroa. Pelkässä sähkölaskussa."

Minkälaista asiantuntemusta voi olettaa olevan ihmiseltä, joka ei ymmärrä, että kyseessä on ollut ALVin siirtymävaiheen lasku, josta osan aikaa on maksettu 22% ja osan aikaa 23% ALVia, ei siis kahta samanaikaista ALVia eli 55%?

Lopahti kiinnostus lukea loppua artikkelia tuossa kohtaa.

Jos ihminen ei osaa edes yksinkertaista prosenttilaskua, ei kannata alkaa laskea kuvitteellisia veroprosenttejakaan.

"Esimerkki: 40% tuloveroa + 12% valtion/kunnallisveroa + 17.5% ALV + 4.6% RPI-inflaatio = noin 70% tuloista"

Suomessa ainakin samalla toimitetaan valtio- ja kunnallisvero, ja valtionvero on progressiivinen. Näiden yhdistelmästä muodostuu tuloveroprosentti, joka siis vaihtelee ansiotulojen ja kotikunnan perusteella.

Vuoden 2010 *valtion* tuloveroasteikko on seuraavanlainen:

http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/omatveroasiat/va...

Huomatkaa, että korkeinkin valtionveroprosentti on 30 *alarajan 66400 euroa ylittävästä tulosta*. 3100 euroa kuukaudessa (37200 euroa vuodessa) ansaitsevan valtionvero on 2974 + 400*21,5% = 3060 euroa, eli alle 10% kokonaistuloista.

Tuohon tulee sitten tietysti kunnallisvero lisäksi, ja se on sitten 20% paikkeilla, mutta sitäkään ei aleta maksaa heti nollatuloista.

Oletetaan nyt tätä laskua varten, että kuukausitulot ovat nuo 3100 euroa, jolloin ansiotuloveron prosentiksi tulee noin 30 (oikeasti jonkin verran alle 30, mutta olkoon).

Jäljelle jääneet tulot (sanotaan nyt se 70%, jos veroprosentti olisi vaikka tuo mainittu 30) kulutetaan. ALV on kulutusvero, ja ALVia on useampaa eri suuruusluokkaa. Ruoka esimerkiksi on 13% ja kulutustavarat yleisesti 23% mukaan. Tämä arvonlisävero maksetaan tietysti vain kulutukseen menevästä osasta tuloja, ei siis koko palkasta. Eli esimerkkimme mukaan 70% tuloista maksetaan enimmillään 23% veroa, eli 0,70 * 0,23 = 0,161 eli 16,1% kokonaistuloista, olettaen siis että kaikki menee 23% ALV-kannan tuotteisiin eikä mitään esimerkiksi ruokaan, ravintolaruokailuun, kirjoihin, elokuviin tms.

Tällöin kokonaisveroaste olisi noin 30 + 16,1 eli 46,1%. Korkea, mutta ei lähelläkään tuota mainittua 70 prosenttia.

Jos "taloustuntemus" on tätä luokkaa, olisi ehkä syytä harkita kannattaako kirjoittaa monimutkaisemmistakaan asioista.

Doc (nimimerkki)

Kuinka moni ostaa bensaa vero 60% yht., saatika sitten dieseliä? Mites verotus puhelin-, internet-, sähkölaskuissa, vuokrissa, vakuutuksissa, yhtiövastikkeissa ym.
Onhan tuo Riikan heittämä 70% hiukka yläkanttiin, mutta kyllähän nyt jokainen helposti 50% maksaa tuloistaan veroa, ja mitä sillä saa? Lähetettyä rauhanturvaajia Afganistaniin? Maksettua turhaa korkoa valtion puolesta rikollisille keskuspankeille? Antamaan tukia muille EU-maille, ja eikös sinne jäsenmaksuakin makseta, miinuksella tuostakin ollaan 10-numeroisen luvun verran ainakin jo pelkästään noista, puhumattakaan jostain Kreikka-"lainoista" joita ei tulla koskaan saamaan takaisin, tai sitten tulevista Irlanti-, Espanja-, Portugali-, ym.-"lainoista".

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Prosenttilaskua osaava,

oikaisusi huomioidaan.

Artikkelihan käsitteli pääasiassa BoE:n ja Englannin tilannetta pikku vertauksin Suomeen ja Suomen tilanteeseen sekä BoE:n+Britannian tilanteen vaikutuksia euroalueeseen ja Suomeen.

Luotin tietenkin täysin siihen, että itsekukin osaa erottaa mikä on mitä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Doc,

täytynee tarkentaa että kohta 70% verotuksesta käsitteli Britanniaa. Luulin sen käyvän ilmi yksityiskohdasta "+4.6% RPI-inflaatio"

--------------------------
Paraisten profeetta on puhunut:
http://henry2.puheenvuoro.uusisuomi.fi/52639-irlan...

Doc (nimimerkki)

Ahaa, sori sori, meni hieman ohi tuo.
Anyway, tässä tältä päivältä Uusiksen haastattelu radio rockilta, yksi niitä ainoita järjen ääniä eduskunnassa: http://www.radiorock.fi/?vt=audio&vid=112523

Vieras (nimimerkki)

Tällaista löytyi:

Stop the Internet Blacklist
http://www.huffingtonpost.com/david-segal/stop-the...

http://demandprogress.org/blacklist/

"Just the other day, President Obama urged other countries to stop censoring the Internet. But now the United States Congress is trying to censor the Internet here at home. A new bill being debated this week would have the Attorney General create an Internet blacklist of sites that US Internet providers would be required to block. (The first vote is scheduled Thursday, November 18!)"

Riikka Söyring (nimimerkki)

Korporaatio-uutisia Intiasta. LOL3-ydinvoimalaa Suomeen rakentava Areva on kohdannut vaikeuksia Intiassa. Paikalliset asukkaat eivät halua kuutta testaamatonta ydinreaktoria tontilleen, varsinkin kun ydinvoimaviranomaiset ovat todenneet em. reaktorimallin vaaralliseksi.

Malli on tietenkin sama jota LOL3:n on tarkoitus käyttää.
-----------

So unfair! 600 people were arrested in the Ratnagiri district of Maharashtra for expressing their right to be safe. They were opposing the export of untested nuclear reactors and its consequences in the area

The reactors for this plant are coming from the French nuclear company Areva, known for contaminating sites it operated in, like the La Hague reprocessing facility. These very reactors have not been accepted by US and European nuclear regulators because they do not meet basic nuclear safety standards.

Yet again our government is favouring foreign corporations over its own people. A nuclear accident will affect all those living in and around this district. Over 16,000 people have already signed a petition asking the Prime Minister to value public safety. Our target is to get 30,000 signatures on this petition.

Can you also sign this petition asking PM Manmohan Singh stop the export of dangerous nuclear reactors?

http://www.greenpeace.org/india/en/What-We-Do/Nucl...

The petition says: Put Indian lives above foreign profits -- Stop the import of dangerous nuclear reactors to Maharashtra.

A large number of signatures will help show the PM that the opposition is not confined to the immediate area. This will help make him take action on this issue.

Nuclear facilities operated by Areva in France have contaminated their surroundings, including groundwater. In fact Areva was found responsible for several leaks and instances of radioactive substances being lost.

Inspite of all this our government is keen on letting the company provide technology in India. The government needs to value our safety over foreign corporations interest.

Espoo Calls (nimimerkki)
Riikka Söyring (nimimerkki)

Emerging Bail-Out details:

E.U. financing of Irish government deficit for the next 3 years (Euro 40 billion).
International Bond Markets effectively closed to Ireland for the next 3 years.
Ireland's bankrupt banks to be fully nationalised (re-capitalisation) then broken up (Euro 50 billion).
Ireland to enact further tax rises and spending cuts aimed at reducing the budget deficit to 3% of GDP by 2014.

Ultimately much of the bailouts debt will have to be inflated away by higher Eurozone inflation(stealth debt default), especially as other PIIGS are also lining up for a bailout, coupled with restructuring of Irish banks debts (outright debt default).

Bailout was Inevitable

The Irish are trying hard to put up a brave face on the loss of sovereignty (as will soon will Portugal and Spain ) that they really don't need a bailout, however as I pointed out earlier in the week(18 Nov 2010 - Ireland Bailout Imminent, Press Euro-zone Breakup Speculation, Germany Leaving the Euro?) the Governor of Irelands Central bank, Patrick Honohan gave the game away with his statement:
"There will be a large loan because the purpose of the amount to be advanced, or to be made available, is to show Ireland has sufficient firepower to deal with any concerns of the market, so we're ’re talking about a substantial loan, tens of billions, yes."
/.../
Bottom Line: Where Ireland is concerned, the E.U. will do its best to delay the inevitable debt default, which means a Eurozone bailout (one of a series) is imminent, because if one of the PIIGS defaults then so will they all which would require the mentioned Euro 2 trillion QE bailout virtually immediately (a Euro 750 billion bailout fund was announced in May), rather than perhaps Euros 80 billion for Ireland on its own at this stage of the crisis, and after Ireland will soon follow Portugal, then Spain, then Italy before the bailout cycle returns once more for another Greece bailout (probably sooner rather than later). All of which feed the Inflation mega-trend across the Euro-zone.

kertoo marketoracle.

Johtopäätös: Taloussysteemi ei kestä isoja pankkeja, ne on parasta hajottaa kiireen vilkkaa.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Viiriäinen,

tuumailen asiaa. Minun vähät rahat nimittäin ovat paikallispankissa joka ei kuulu tähän ketjujengiin, vaan se on ihan paikallinen.

Jos rahani olisivat Nordeassa tai Sampossa, hakisin pois.

Nordea, Danske, SEB ja Sampo ovat kytköksissä toisiinsa eli...

VeliSynkkä (nimimerkki)

Riikka TYTY !

Onko mahdollista että kaikki käteinen raha menettää arvonsa ?
----------------------------

Kaamoskevennystä !

Mulla on yksi tuttu käytännöllisen filosofian Proffa, joka aina tavatessa sanoo, että kun luennoit, niin vältä sarkasmia, ironiaa, metaforia, monimerkityksellisyyksiä tai muutenkin värikästä kielenkäyttöä. AINAKIN jos kuulijoitten joukossa on insinöörejä. JEP.

Me siis yritämme tutkia elämää tapahtumien valossa. Harjoitella GONZO - kirjoitus tyyliäkin. Älä siis ota ainakan liian vakavisssasi ! VS :t

Gonzo-journalismi Wikipedia

Gonzojournalismi on faktaa ja fiktiota yhdistävä omakohtaista kokemusta korostava journalismin muoto. Gonzossa toimittajan ja jutun päähenkilön sekä faktan ja fiktion rajat hämärretään. Sen perustajana pidetään yhdysvaltalaista Hunter Stockton Thompsonia. Gonzojournalismille on ominaista kertojan omien havaintojen korostaminen ja näennäisten pikkuseikkojen esille tuominen. Eräs gonzon piirre on myös jättää aina, mikäli mitenkään mahdollista, itse pääaihe täysin huomiotta. Esimerkiksi Thompsonin Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa kirjan juonessa Thompson oli paikalla kirjoittaakseen raportin eräälle urheilulehdelle Las Vegasissa järjestettävästä Mint 400 moottoripyörämaratonista. Raportti jää kuitenkin tekemättä ja Thompsonin alter ego käy paikalla vain käymässä tietämättä edes kuka voitti. Myös Kentucky Derbyssä käydessään Thompson kiinnittää enemmän huomiota humaltuneisiin ihmisiin, oksennuksen liukastamaan lattiaan ja humaltumiseen kuin itse päätapahtumaan.

Thompsonin kirjoista tunnetuin on Fear and Loathing in Las Vegas, joka on ilmestynyt suomeksi ("Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa"). Myös hänen teoksensa The Great Shark Hunt on osittain suomennettu nimellä "Suuri hainmetsästys".

Suomessa gonzojournalismiksi on kutsuttu ainakin Mattiesko Hytösen Helsingin Sanomiin kirjoittamia kolumneja, Walter de Campin (oik. Kari Lempinen) City-lehdessä pitämää Hienoa elämää -palstaa, Tozimiehen kolumneja Egorazzi -nettilehdessä, Juho Juntusen kirjaa Tuuliajolla : suuri rock and roll-risteily sekä Ari Lahdenmäen ja Riku Rantalan kirjaa Isänmaan asialla. Myös Rantalan ja Tuomas Milonoffin tv-sarjaa Madventures voi pitää gonzojournalistisena.

Hymy-lehteen kirjoittaneen Veikko Ennalan pakinoita ja lehtijuttuja voidaan pitää ensimmäisenä suomalaisena gonzo-journalismin ilmentymänä. Ennala veti usein kirjoituksiinsa mukaan oman elämänsä, lapsuutensa ja perheenjäsenensä.
Gonzo voidaan määritellä Jason Goleyn mukaan jakamalla se kuuteen perustaavaan tekijäänsä:

1) Gonzo-journalismilla ei ole sääntöjä.
2) Gonzo-journalisti valitsee aiheita jotka ovat valtavirtajournalismissa joko jätetty syrjään tai käsitelty pintapuolisesti tai puutteellisesti.
3) Gonzo-journalismi yhdistää tyypillisesti seksiä, huumeita ja politiikkaa.
4) Gonzo-journalismi suosii tyylillisesti vulgaarisuutta ja sarkasmia.
5) Gonzo-journalistit eivät pyri olemaan objektiivisia kohteelleen: he eivät ole poliittisesti korrekteja eivätkä välttämättä eettisesti oikeaoppisia. Gonzo-journalistit eivät ole puolueettomia, he valitsevat puolensa.
6) Gonzo-journalismi jättää savolaistyyliin lukijoilleen päätettäväksi sen, mikä on faktaa ja mikä fiktiota.

Kuten joskus on sanottu, fiktio on vain pyhitettyä valehtelemista. Tai kuten Thompson itse sanoi gonzoilusta: "Se on kaikkea sitä, mistä voi selviytyä. Ja kun se tehdään oikealla tavalla, se voi paljastaa syvemmän ja voimallisemman totuuden kuin mitä saadaan toistamalla faktat -- tai ainakin niin voi kertoa mielenkiintoisemman valeen. Mutta useimmiten se on mauton, itseään palveleva harjoitus, joka on designoitu piilottamaan joko itsekeskeisyyttä, tutkimuksen puutetta, pelkkää laiskuutta tai sitten, kuten tässä tarinassa, todellisen tarinan täydellistä puuttumista."

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Hunter S. Thompson oli ehdokkaana Aspenin kaupungin sheriffin vaaleissa vuonna 1970. Hän kirjoitti myös mainioita kuvauksia Demokraattien presidentinvaalikampanjan esivaaleista vuonna 1972. (On the Campaign Trail)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vähät rahat tarkoittaa sitten alle 40 e käteistä. Asuntokatainen on onneksi jo liki maksettu.,

Espoo Calls (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)

David Duken taustasta:

"David Ernest Duke (born July 1, 1950) is an American, former Grand Wizard of the Knights of the Ku Klux Klan [...]"

"In 1995, Don Black and Chloê Hardin, Duke's ex-wife, began a small bulletin board system (BBS) called Stormfront. Today, Stormfront has become a prominent online forum for white nationalism, Neo-Nazism, hate speech, racism, and antisemitism. Duke has an account on Stormfront which he uses to post articles from his own website, www.davidduke.com, as well as polling forum members for opinions and questions, in particular during his internet broadcasts. Duke has worked with Don Black on numerous projects including Operation Red Dog in 1980."

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Duke
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Black_(white_nationalist)

Katsokaa äijän (Duke) esiintymistä ja sliipattua imagoa, ja väittäkää ettei teitä manipuloida.

Toimituksen poiminnat