KissanKulmasta

Avuksi kuntapäättäjille: LEAP E/2020-raportti; 39 maan riskit

Kollektiivinen sukellus maailman geopoliittisen tilanteen vaiheisiin ja nyrjähdyksiin: LEAP/E2020-analyysi 39 maan riskeistä 


- Public announcement GEAB N°48 (October 16, 2010) -

Käännän raportin pääkohdat vapaasti ja lyhennellen siinä toivossa että tieto tavoittaa tätä kautta kuntapäättäjät ja antaa heille aikaa harkita, mihin toimenpiteisiin ryhtyä. Omat kommenttini kappaleiden välissä kursiivilla.GEAB N°48 is available! Global systemic crisis - LEAP/E2020’s analysis of 39 countries’ risks 2010-2014: A collective but contrasting dive into the phase of world geopolitical dislocation   LEAP-raportti perustuu 11 valitun parametrin analyysiin ja on tarkoitettu päätöksenteon apuvälineeksi.  Vuonna 2009 oli käytössä vain 9 parametria, jolloin identifioitiin uusi kriisivaihe (globaali geopoliittinen dislokaatio; sijoiltaanmeno). Nyt käytössä on 11 parametria jotta voitaisiin tehokkaasti sisällyttää analyysiin trendit jotka nyt muovaavat maailmaa. (1)   Kun vuosi 2010 nyt lähestyy loppuaan, LEAP/E2020 arvioi että maailman maat ovat matkalla kohti kollektiivista sosioekonomista sukellusta ja strategista geopoliittista dislokaatiota. (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hieman toisin siis kuin valtiovarainministeriön ja Jyrki "Ei koske Suomea" Kataisen (kok) kunnille lähettämä tiedote siitä että lama on ohi. IMF:n vuosikatsauksen mukaan USA on konkurssissa. USAn konkurssi vetää todennäköisesti mukanaan Kiinan. Myös Euroopan mailla on USAn valtionobligaatioita (US Treasuries bond). Kun kaksi niin isoa markkina-aluetta kuin USA ja Kiina joutuvat vaikeuksiin ja EU-maat ovat sidoksissa toisiinsa keskinäisten velkojen ja velkatakausten myötä (mm. ERVV-sopimus), on kaaos valmis. Sisämarkkinat eivät riitä pyörittämään velkavetoista taloutta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Jos, tai oikeammin Kun USA ilmoittaa uudesta kierroksesta kvantitatiivista keventämistä (QE II) peitelläkseen sitä että maailman isot pankit ovat maksukyvyttömiä, varojen on hyvä olla jo siirrettynä turvaan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Kunnat voivat yrittää suojautua a) perustamalla omia kuntapankkeja tai b) siirtämällä varainhoitonsa pieniin pankkeihin kuten paikallisiin osuuspankkeihin. Kuntalaistenkin on syytä harkita, siirtävätkö rahansa isoista pankeista pienempiin. Tämä koskee myös eläkevakuutuksia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tämän hetkisten tietojen mukaan pienten pankkien velka-pääoma-luototussuhde on terveemmällä pohjalla kuin isojen pankkien.Talousdemokraateilta saa varmaankin tietoa kuntapankeista http://talousdemokratia.blogspot.com/  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEAP/E2020 on riskianalyysi eri maista vuosille  2010-2014 (3). Maat on ryhmitelty neljään ryhmään (4) eri suuntaan vievien vaikutusten perusteella (5).kts. myös analyysi Europan ja Venäjän suhteiden kehityksestä "The Global Crisis: The Path to the World After - France, Europe and the World in the 2010-2020 decade ", Franck Biancheri, Director of LEAP/E2020, and Anticipolis editions
 IILS, 09/2010 ---------------------------Dokumentoidut sosiaalisen levottomuuden tapaukset 2009-2010 - Source: IILS, 09/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G20-maiden (tai IMF:n) kestoepäonnistuminen kansainvälisen yhteistyön turvaamiseksi ja rahatalouden rakenteellisten heikkouksien korjaamiseksi on toteutunut kuten LEAP/E2020 ennusti vuonna 2009. Rahatalouden rakenteelliset heikkoudet ovat syynä kriiseihin. Ennustimme tuolloin myös että epäonnistumisen seurauksena maailma siirtyy seuraavaan "nyrjähtelyn" vaiheeseen: talouskriisit seuraavat toinen toistaan, valtiossa toisensa jälkeen (6). Syöksykierteen taustalla häämöttävät USAn taloudelliset vaikeudet (7).
 IILS, 09/2010 Ensimmäisen kvartaalin aikaiset muutokset työvoiman tarpeessa 2009 and 2010 (Indonesia, Mexico, Brazil, Germany, France, South Korea, Argentina, Italy, Canada, United Kingdom, Japan and the United States) - Source: IILS, 09/2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEAPin kaksi vuotta sitten ennakoima globaali kriisi ( tai Valuuttojen Maailmansota) kulkee arvioidussa aikataulussa (8). Tilanne on kärjistymässä nopeasti (9) (10) ja saattaa johtaa -todennäköisesti johtaakin- sosiaalisiin levottumuuksiin ja mellakoihin (11). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ruoan hinta tulee todennäköisesti kohoamaan, joidenkin tuotteiden osalta jopa 400%. Vahvistusta asialle saa seuraamalla esim. viljafutuurien spekulaatiota pörssissä. Globaali katovuosi vaikuttaa sekin, samoin Venäjän viljanvientikielto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yhdistyneet Kuningaskunnat kohtaavat piakkoin sosio-ekonomisen kriisin so. kun joudutaan antamaan julkinen ilmoitus kulujen vähennysohjelmasta (12) jonka tarvetta UK on pyrkinyt peittämään viimeisten kuukausien aikana (13). USA ei voi auttaa, ja UK on itse asettanut itsensä EU:n taloudellisen turvaverkon ulkopuolelle.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USA kohtaa oman halvauksensa kesken nyt meneillään olevaa vaalikampanjointia. FED (US Federal Reserve; keskuspankki) yrittää elvyttää taloutta uudella kierroksella kvantitatiivista kevennystä (QE II) so. rahoittamalla elvytyssuunnitelmaa johon hallituksella ei ole varaa. Seurauksena koko maailman rahatalous suistuu yhä syvemmälle. FEDin on kuitenkin pakko yrittää tätä koska velkojat (Kiina, Japani, Eurooppa ja öljyntuottajamaat) pakottavat. (14) (15) (16) (17)   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maailman johtajien kannalta (18) seuraavat neljä vuotta voidaan summata seuraavasti: 1) USAn viimeiset yritykset "palata aikoihin ennen kriisiä" (stimuloimalla kulutusta, alijäämän hillitseminen/vakauttaminen, velkojen monetisointi) mutta turhaan (19)tai 2) Washingtonin konsensus-metodi so. ei verojenkorotuksia isotuloisille, sosiaalimenojen leikkaaminen ja julkisten palvelujen yksityistäminenjosta seuraa lisää sosio-ekonomista levottumuutta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRIC-maat tulevat eroamaan läntisestä raha- ja talousjärjestelmästä mikä kiihdyttää talouden epätasapainoa (erityisesti Lontoossa ja Wall Streetilla). Vanhat puolueet menettävät kannattajansa uusille johtajille jotka haluavat koettaa uusia keinoja selvittääkseen vanhan kaartin luoman sotkun. (20)(21)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USAn velan, velkavakuuksien ja velkavakuutusten AAA-luokitus  ja ristiriita julkilausumien ja todellisuuden kanssa selviää yhä useammille. Luvassa on lisää, ja pahaa markkinaturbulenssia (22) (23) (24). 
 Reuters/IMF/White House OMB, 10/2010 Comparative progression of the United States’ deficit (in trillions USD) and the amount of known global reserves held in U.S. Dollars (1999-2009) - Sources: Reuters/IMF/White House OMB, 10/2010   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Monikaan ei ollut halukas kallistamaan kuulevaa korvaansa, kun ennen edellisiä kuntavaaleja 2008 varoitin laman tulosta. Kuitenkin kaikki indikaattorit globaalisti tarkasteltuna viittasivat laman tuloon, tieto oli niin sanoakseni ilmassa. Nyt olemme menossa alas tuplaveen toista sakaraa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sotkua pahentaa se, että keinottelijat ovat valmistautuneet häikäilemättä käyttämään hyväkseen kaikkia markkinaheilahteluja ja lisäävät siten tilanteen kaoottisuutta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    kts. esim. AIER:n (American Institute of Economic Research) kaaviota dollarin ostovoimasta http://www.aier.org/research/briefs/1826-the-long-goodbye-the-declining-purchasing-power-of-the-dollar ja talousanalyytikko Jason Hamlinin arvioita http://www.goldstockbull.com/articles/debt-can-never-be-repaid-by-bankster-design/  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Ei kannata kuvitella Kataisen tavoin että - Ei koske Suomea.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Ystävällisin terveisin  Riikka Söyring, Heinävesi---------
Notes:

(1) From the beginning of 2006, in the GEAB No. 5, LEAP/E2020 indicated that the global systemic crisis would evolve in 4 major phases. "A global systemic crisis develops in a complex process that can be cut into four phases which may overlap:
. a first "trigger" phase that suddenly sees a whole series of factors, hitherto disconnected, start to converge and interact, and which mainly remain noticeable to alert watchers and the main players
. a second phase called "acceleration" which is characterized by the sudden realization by the vast majority of players and observers that the crisis is here because it starts affecting a rapidly growing number of the system’s elements
. a third "impact" phase which is formed by the radical transformation of the system itself (implosion and/or explosion) under the effect of accumulated factors and which simultaneously affects the entire system
. and finally, a fourth phase called "decanting" that sees the release of the new system’s characteristics resulting from the crisis. Source GEAB No. 5, 15/05/2006
. early 2009, in the GEAB No. 32, LEAP/E2020 identified a fifth phase of the crisis, called global geopolitical dislocation, which begins at the end of 2009, following the G20 failure to launch a credible process of establishing a new international system, particularly in the monetary field. This new phase has been, of course, integrated into the time-frame presented last year in GEAB No. 38.

(2) The ability of states to cope with social unrest that will multiply in the coming quarters and years is closely linked to their ability to contain the most traumatic social effects of the crisis; therefore, our team has introduced a tenth indicator correlated to the tax burden of the past twenty years, whilst an eleventh indicator has been added to assess the resilience to a global monetary war.

(3) Our team has analyzed indicators for 39 countries in addition to Euroland.

(4) These country- risk analyses may be particularly useful for those planning an investment in a given country, intending to settle there or wishing to make an investment in assets linked to that country.

(5) We chose to keep 2014 as an overview because we believe that the changes in political leadership occurring in many important countries (China, USA, Russia, France, ...) in 2012, and which are the principal potential positive factor looking at the next four years, will have no appreciable impact on these country-risks before 2014, the time that new policies are starting to yield results.

(6) France gives a striking example with the growing unpopularity of an executive which fails to prevent social unrest against its reforms and which risks turning into a general strike (France 24, 14/10/2010). Meanwhile, throughout Europe, there is a marked increase of extremist political forces. Source: Le Point, 20/09/2010

(7) All the lights are turning red. The road transport volume has started to decline again (Los Angeles Times, 13/10/2010). Foreclosures continued to grow last month, whilst the whole legal system on which they rest has now broken down (for the legal reasons mentioned in the GEAB a year ago) upsetting a real estate market on Fed and Federal Government life support even more (CNBC, 14/10/2010; USAToday, 14/10/2010; USAToday, 11/10/2010). Cities are sinking into vey deep deficits (such as their employee retirement funds estimated at over 500 billion USD, CNBC/FT, 12/10/2010) and are obliged to turn to the states to try and extricate themselves (CNBC/NYT, 05/10/2010), while the latter can no longer balance their budgets and are obliged to pay interest rates higher than developing countries (thus, Illinois must now pay more than Mexico to borrow, Bloomberg, 05/10/2010).

(8) See the GEAB N°43 particularly.

(9) History doesn’t repeat itself. If we pushed so hard (including at the cost of a full page advertisement in the global edition of the Financial Times) for world leaders to seize the opportunity at the G20 in Spring 2009, it was because we were aware that such a set-up would not happen again. Now the US is too weak to continue to steer the global game, no other player is able to take affairs in hand ... and therefore, the global financial system looks more and more like the "drunken boat; in Rimbaud's poem describing the drift towards unexplored beaches, a perfect description of the world’s course today.

(10) As for the negotiations on climate change, a "West" already clearly divided (here between the Dollar, Pound, Yen and Euro), tries to make the emerging countries (the Yuan in particular) pay the cost of adapting a system they invented and which no longer works. And it's not by ending the game as shown by US efforts to prevent any new Chinese rating agency from operating in the United States that will dissipate this feeling in the BRIC countries. One remembers the performance in Copenhagen. It will pale in comparison to what awaits us at the G20 meeting in Seoul. Besides, the soaring gold price is a very reliable indicator: even the European central banks have stopped their sales. Sources: New York Times, 21/09/2010; Vigile, 29/09/2010; PrisonPlanet/FT, 27/09/2010, Bloomberg, 10/10/2010; ChinaDaily, 27/09/2010

(11) The Telegraph summarized it admirably on 11/10/2010 in "Jobless America threatens to sweep us all away." Sign of the times, Bloomberg on 08/09/2010 announces the opening of a Ruble-Yuan currency exchange in Shanghai to finance Sino-Russian trade.

(12) There is a growing fear in the United Kingdom over the country’s social and political situation in the context of "super-austerity" planned by the government due to financial and budget crisis: the loss of nearly a million jobs, social crisis, unrest.... Sources: Independent, 02/10/2010; Telegraph, 13/10/2010; Guardian, 11/09/2010; MarketWatch, 21/09/2010.

(13) This was, moreover, the main reason for the “Greek crisis becoming the Euro crisis” in Spring 2010, in particular fed daily by articles in the Financial Times to divert attention from London and the Pound Sterling. See GEAB in the first half of 2010.

(14) Recent statements by Steve Schwarzman, head of the financial giant Blackstone, comparing Barack Obama's willingness to tax financial companies more heavily to Hitler’s invasion of Poland, illustrates the explosive atmosphere that rules at the core of the US elite. Source: NewYorkPost, 14/10/2010

(15) Because of the magnitude of existing deficits and political deadlock in Washington.

(16) In this regard, our team gives a timely reminder that there is no mystery about the simultaneous rise of different asset classes, like stocks or gold for example: operators are leaving the stock exchanges (as we showed in the last GEAB issue) and selling their financial and monetary assets for gold (or other less dangerous assets) and the Fed (and its partners) are injecting liquidity into the financial markets to prevent a widespread collapse. The only problem, when the music stops: it will be a tragedy for the stock exchanges. Source: CNBC, 08/10/2010

(17) The situation is so bad that a reading of the New York Times of 13/10/2010 started to look like a cut and paste of the GEAB a year or two ago ... that’s saying something! The article by Michael Powell and Motoko Rich, which describes the "recovery" as merely a continuation of this recession shows the plight of the middle classes across the country in a harsh light, while the very same day Paul Reyes unveils a remarkable collection of photographs showing the ravages of the "Very Great US Depression" as LEAP/E2020 has called it since late 2006.

(18) Franck Biancheri offers a detailed presentation, with the two likely main scenarios for 2010-2020, in his book "The Global Crisis: The Path to the World after;

(19) Source: SeekingAlpha, 24/09/2010

(20) Singapore’s recent announcement that from now on its currency’s trading band against the U.S. dollar will be wider, is the latest example (each day brings a new one) of increasingly defensive positions taken by individual states. Each one tries to increase its room for maneuver to cope with the unexpected. Incidentally, it is interesting to note that Singapore suffered a 19% third quarter fall in GDP, evidence that the mood in Asia is becoming gloomy. Source: YahooFinances, 14/10/2010; MarketWatch, 13/10/2010

(21) For China, one solution will most probably be to inject the country's huge US Dollar reserves into the economy as already suggested by the new generation of Chinese bankers. This will not help the US Dollar. Source: Dallasnews, 19/09/2010

(22) The National Bureau of Economic Research (NBER is in charge of "holding a Mass" on this subject.

(23) As MSNBC aptly described on 06/10/2010, it’s once a month at midnight that America’s great depression is revealed in the supermarkets, when tens of millions of food voucher recipients go and do their shopping. According to the study by the Center for Economic and Policy Research published on 16/09/2010, in effect now one in three Americans can no longer make ends meet (one hundred million people ).

(24) Source: CNNMoney, 12/10/2010
Samedi 16 Octobre 2010


In the same category:

The five steps of the global geopolitical dislocation phase: T4 2009 – T4 2013 - 07/10/2010

For 100 euros, have access to 4 years of GEAB archives! - 26/03/2010

Traffic-Info LEAP/E2020 - Over two million single visitors from 150 different countries in 2009 - 14/01/2010

Open letter / London G20 Summit: Last chance before global geopolitical dislocation - 24/03/2009

 lähde: http://www.leap2020.eu/geab-n-48-is-available-global-systemic-crisis-leap-e2020-s-analysis-of-39-countries-risks-2010-2014-a-collective-but_a5295.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Valitan bloggauksen ulkonäköä. Teksti pötkööntyy siirrossa.
WP rupesi ryppyilemään enkä ole vielä ehtinyt opetella txt-ohjelmaa.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Washington Post ilmoittaa tänään FEDin aloittavan massiivisen kvantitatiivisen kevennyksen (QE II). Summa on 600 billion US dollars.

Loppulaskenta taloudessa alkoi.

uurija (nimimerkki)

.. Ja minä valitan, että kommenttini menee vähän aiheen vierestä, taas.
Mutta - ajatteleeko joku muu yhtä nyrjähtäneesti kuin meitsi tämän uutisen nähtyään?
Kun tähän liittää vielä sen, ettei Chilen (globalisti-)presidentin suosio ole ikinä ollut näin hienoissa lukemissa, plus, että historian kurittama, kärsinyt kansa on liikuttavalla tavalla yhdistynyt, niin taas on meillä hämmästyttävä tapaus, josta ei voi muuta sanoa kuin:
Jollei sitä olisi tapahtunut itsestään, se olisi melkein kannattanut tehdä... ?%-(

IS:
"Äänet kaivoksessa huolestuttivat Chilen mainareita jo ennen turmaa"
"19.10.2010 20:38
Chileläiskaivoksesta pelastetut kaivosmiehet pyysivät ennen onnettomuutta, että heidät päästettäisiin ylös, kertoo turmaa tutkivan parlamentaarikkoryhmän jäsen.

Pyyntöön ei kuitenkaan suostuttu.

Chileläisparlamentaarikko Carlos Vilches sanoi tiistaina maansa mediassa, että kuuli asiasta 33 miehen ryhmään kuuluvalta Juan Illanesilta pian miesten pelastumisen jälkeen.

- Hän kertoi minulle, että he alkoivat kuulla kovia ääniä. He pyysivät lupaa poistua, mutta eivät saaneet sitä.

Samantyyppisen kuvauksen onnettomuutta edeltäneistä tapahtumista on viestimille antanut myös kaksi muuta kaivosmiestä, Jimmy Sanchez ja Omar Reygadas.

- Kaivoksesta kuului kajahtelua, mutta he kyllä päästivät meidät sisään sinne. En kuitenkaan voi puhua asiasta enempää, 19-vuotias Sanchez kuvaili kohtalokasta aamua ennen 69 päivän piinaa maan alla.

Vain tunteja outojen äänihavaintojen jälkeen kaivos romahti, ja pelastajilta kesti 69 päivää saada 33 miestä takaisin maan pinnalle.

Vilches luonnehtii tietoja "hyvin merkittäviksi". Hänen mukaansa miehet arvelevat, että omistajat ja johtajat suhtautuivat heihin piittaamattomasti.

Useat kaivosmiehet ovat nostaneet kanteen kaivosta pyörittänyttä chileläisyhtiötä vastaan. Miehet viruivat maan alla 69 päivää."

STT-AFP

137 (nimimerkki)

Hmm, katsotaas... Kuilu sortui 5.8(5+8=13), pelastusoperaatio aloitettiin 13. päivä ja pelastusreiän poraaminen alkoi 31. päivä... :)

Kyllähän näitä uutisia katselee hiukan nyrjähtäneesti välillä, varsinkin kun on saanut tietoon että minkälaista porukkaa nuo meidän rakkaat presidentit yms. johtajat ovat...

Skull&Bones narahti hiukan kyseenalaisista menoista:
http://www.youtube.com/watch?v=B7XQEHThI9A

Pentagram of blood "Video Made Back in 2008":
http://www.youtube.com/watch?v=_xLKtnKJmkI

Bohemian Grove jne..

Yleensä tulee ensimmäisenä katsottua onko ollut samaan aikaan harjoituksia, kuten 911, 77, oklahoma, haiti jne...

"What are the odds?"

Julia (nimimerkki)

Heti seuraavana päivänä uutisoitiin useassa mediassa tuosta numero 33, kun se toistui niin useasti tuossa onnettomuudessa, itse mietin silloin, että kylläpä joku kerkes senkin heti huomaamaan - tuli myös mieleen, että tekemällä tehty juttu, laskemalla laskettu

http://www.kaleva.fi/uutiset/chilen-kaivosmiehille...

Ja wikipedia kertoo omaa tarinaa samasta luvusta

http://en.wikipedia.org/wiki/33_(number)

Turpo (nimimerkki)

Hmmm...

Pentagram of blood "Video Made Back in 2008".
Tässä vanhempi lataus mikä todistaa kyseisen videon olevan vuodelta 2008 ja ennen meksikonlahden öljylautta räjähdystä 20.4.2010(päivämäärä sattumaa?):

http://www.youtube.com/watch?v=siQ5yUwbk9o

Sikäli mielenkiintoista, että tuossa videossa ennustetaan myös Kansasissa tapahtuvaa katastrofia. Viimeisimmässä Conspiray Theories with Jesse Ventura jaksossa oli aiheena salaperäinen bioase/eläinkoe-laboratoorio New Yorkin Plum Islandilla joka olisi muuttamassa lähiaikoina Kansasiin. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

http://www.youtube.com/watch?v=08cYWwUvyeI
http://www.youtube.com/watch?v=tmYwGTReUpA
http://www.youtube.com/watch?v=LWp2twTFMQo

http://www.avma.org/onlnews/javma/jan09/090101b.asp

153 (nimimerkki)

"maailmanloppu" 2012 ja seuraava vuosi on 2013 (33°nwo)

http://uidai.gov.in/images/photogallary/enrolments...

137 (nimimerkki)

Kaikkea sitä löytyy kun rupeaa tutkimaan...

Taitaa olla 33 asteen rappari tämä chilen presidentti?!
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t...

http://www.youtube.com/watch?v=obxsePfDfK4

Hieno logo muuten tuolla Codelcolla, ihan niinkuin olisin nähnyt jossain muuallakin, hmmmm...
http://www.codelco.com/

Markus Lehtipuu

Olen paljon miettinyt viime päivinä, miten rakentaisin sellaisen tekstin, jossa voitaisiin jotenkin ennakoida tulevia kriisejä ja niihin varautumista.

Aika on mennyt Stalinin terrorismin ja homokeskustelun sekä sananvapauskysymysten parissa (varsinaisten oikeiden hommien lisäksi), mutta asia on silti oleellinen.

Ranskan kriisi taitaa olla suuruusluokaltaan ennätysluokkaa. USA:n kasvava epävarmuus uhkaa räjähtää myös suurena kaaoksena. Suomen velka on ennätyssuuri, ja tietysti rankka talvi edessä... Dollari poukkoili pari päivää omituisesti, nyt se taas heikkenee... Kunpa omistaisi kristallipallon!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Markus,

Ranska oli teknisesti konkurssissa jo toukokuussa. Saksalla on omat talouden mustat aukkonsa (lähinnä armeijan tutkimuksiin, luulen ma)eli euroalueen vahvimmat maat ovat ikäänkuin poissa pelistä.

Irlannin pankki on -öh- kusessa, ilmoitus tuli jo syyskuussa. Britit ovat nesteessä. Suomen ennätyssuuri velka ja typerät lupaukset sen sun tän maksamisesta eivät asiaa yhtään helpota.

Latvia, Liettua, Viro...Islanti...
siis niinku näin http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/4427...

Kauanko siitä on kun kirjoitin että ollaanko Suomelle tekemässä Islannit?

Minä NIIIIIN toivon että olen väärässä! Toivoin sitä H1N1-rokotteiden yhteydessä, toivoin sitä ruokasuositusten suhteen. Toivon taas.

Vieras (nimimerkki)

Milloin niiden H1N1-pandemiarokotusten pitäisi jatkua? Eikö tänä
syksynä ollut määrä alkaa se toinen aalto?
Mutta nyt Ville menee paapamaan. Hyvää yötä!
tv. Ville

Markus Lehtipuu

Euro on vahvistunut niin paljon, että sillä kannattaisi kohta ostaa paljon jotakin muuta valuuttaa, mutta mitä? Dollariin tuskin kannattaa enää luottaa.

Vai pitäisikö ostaa ruokaa? Kultaa?

Matkavaluuttana euro on kuitenkin loistava: talveksi pakoon pakkasia? Vai lisääkö se vain epävarmuustekijöitä?

Perussetti on tietysti tämä: velkaantumista tulee välttää, velat pois jos mahdollista, alkoholi ja lääkkeet minimiin, enemmän aikaa uutisseurantaan jne... ja tarpeeksi polttopuuta!

Espoo Calls (nimimerkki)

Ranskassa hallitus pelkää kansaa, eikä päinvastoin. Siellä kansa oikeasti pistää maan kiinni, jos liikaa kupataan.
Nyt kun valuuttoja ajetaan hallitusti alas, ja USA aloittamassa Operaatio Elvytys II:sen, niin voidaan jo alkaa hahmottelemaan tulevaa kultakantaa.

USA:llahan on maailman suurimmat kultavarannot, ja seuraavana tulee Saksa. Ongelma tässä on se, että kun Jenkit päättää siirtyä kultakantaan, niin Saksan kultavarannot sijaitsevat New Yorkin Fed:in tiloissa !
Eli hyvin todennäköisesti USA tulee ottamaan haltuunsa Saksan kultavarannot, ja tästä lähtee seuraava iso rähinä.
Saksalla on kultaa New Yorkissa noin 3500 tonnia.

1971, kun Nixon poisti USA:n kultakannan, keskuspankkiirien ensin tapettua JFK tämän takia, siirsi Ranska sotalaivansa New Yorkin edustalle ja haki oman kultansa pois !

Vieras (nimimerkki)

Jos katsoo asioita maailmantalouden yhteen ajamisen näkökulmasta, Joan Veon kertoo oheisessa radiohaastattelussa viime kesältä yhteenvetoa siitä, miten pelastusverkkoa talouden kaatumiselle on rakennettu ja miten siihen rakentuu mukaan globaali hallinto.

Global regulatory system, WTO:n tekemä 27 000 sivun säätelypaketti (has rewritten everything concerning trade for global regulatory system), Financial Stability Board uudella nimellä ja sen globaali rakenne. Sekä kaiken tämän ajaminen yhteen G20-kokouksille.

Veonin johtopäätös on, että globaalin talousjärjestelmän rakenteet, organisaatiot ja harmonisoidut säädökset ovat jo merkittäviltä osin olemassa. Ainoa askel, joka puuttuu, on valta tai päätös tuoda ne täytäntöön:

"We now have a global regulatory system".
http://www.youtube.com/watch?v=A-LhgP2y9V0&feature...

Vieras (nimimerkki)

tommyknockeriko se siellä kopisi?vai---> Is raelin sionistijehu ari el "ennustaja" sha ron väitti ennustaneensa koko kyseisen romahduksen ja sen kuinka miesten pelastuminen yhdistää ihmisiä.

Kuten sanoi ukkinsa vai kenen lie sukulaisensa ennustaneen 9 11 iskut.

I wonder how?

Niinkö että on noita kettumaisia suunnitelmia taskussa ko. suvulla jo ennakkoon? Että laitetaan tapahtumaan jos ei muuten tapahdu?

HS eli pjongjangin sanomat uutisoi tuollaisesta tuossa joku päivä pienessä sivu-uutisessa männä viikonlopulla.

Espoo Calls (nimimerkki)

http://www.youtube.com/watch?v=9lwTAYeyv9U

Tuosta videosta ääni pois ja katsokaa ihmisetn ilmeitä. Tuolta näyttää vapaa ihminen !

Vieras (nimimerkki)

Riskeistä tuli mieleen Kiinan isottelu naapureilleen merellä. Kiina ja Japani ovat JO ilmiriidassa siitä kuka saa kalastaa ja missä; ja sitäpaitsi kuka saa porata öljyä ja missä. Kumoikin osapuoli väittää tiettyjä merialueita omikseen. Kiinassa juuri nyt raivokkaita mielensoituksia.

Verrattuna tilanteeseen 100 v sitten merissä on tuskin 10% kalasta jäljellä. Peak Oil on JO tunkemassa päälle ja merkitsee ilman muuta että elintasosta tingitään pian kaikkialla. Poliitikot eivät uskalla puhua asiasta.

Ilmastonmuutoksesta tulee lievempi kuin muuten tulisi koska energian hinnannousu - pikemmin kuin loppuminen - jarruttaa pian taloutta. Rajoittanee sitä jo nyt sillä historiallisesti 85 dollaria / tynnyri on merkinnyt taantumaa. Suurimman osan ajasta öljy on ollut paljon halvempaa sodanjälkeisen ajan.

Kiina on satsannut laivastoonsa valtavasti. Nyt se ilmoittaa että myös Vietnamin ja Malesian rannikon öljy/kaasuesiintymät ovat Kiinan vesillä. Mielenkiintoista: rupeavatko nämä pikkumaat kiistelemään asiasta Kiinan ( uuden laivaston kanssa)?

Maailma muuttuu aina vaan mielenkiintoisemmaksi paikaksi. Samantapaisia resurssikonflikteja on syntymässä siellä täällä maailman sivu. Pitäisi löytää rauhanomaisia ratkaisuja....

Tuli mieleen kahden väliamerikkalaisen maan ns jalkapallosota (70-luku?): pallokentällä joku sikaili "ystävyysottelussa" jota käytin lähellä rajalinjaa. Katsomossa mellakka. Se levisi kunnes rajavartijat alkoivat ampua toisiaan rajan yli... Jep, pitäisi luottaa ihmiseen järkiolentona.

Euroopassa parasiittinen pankkisysteemi on viemässä maat totaaliseen kriisiin samaan aikaan kun energian hinta on lähdössä rakettinousuun. Huh. Kansa taas ei sulata säästöjä mistään syystä ja moni luulee kaikkea vain "vihreiden kommarien" (huokaus) autoilua vastaan tähdätyksi juoneksi...

Hmm onkohan jossain lähellä survival-yhdistystä? Onkohan jossain Tyynellämerellä asumattomia saaria?

Käyttäjän kuolimonpaimensaaresta kuva
Arto Bäcklund

Juu, näin se pitkälti menee. Resurssiriidat ja jatkuvan kasvun ismit yhdistettynä täysin vääristyneeseen globaaliin rahapolitiikkaan ei enää tee tätä aikaa mielenkiintoiseksi, vaan johtaa katastrofiin.

Muuten, mistähän sitä rahaa riittää pohjattomasti lainattavaksi?? Missähän se todellinen valta luuraa??? Buahahhhaaaaa!!

Esko Kastinen

Saattaa olla vain hetken hyöty siirrellä rahojaan pikkupankkeihin, tai sukanvarteen. Aivan samoin on melko turhaa hankkia kultaa tai timantteja joissa omaisuus olisi turvassa.

Tulevaisuuden kultaa ja mirhamia ovat ruoka ja vesi. Ei isoja poikia ole kiinnostanut enää aikoihin rahan hankinta, vaan vallan avaimena on aivan loogisesti alettu pitää sitä mitä ilman ihminen ei kertakaikkiaan pysy hengissä. Tietysti rahaa käytetään yhtenä työkaluna ruokatuotannon monopolisointihankkeessa, sekä vesioikeuksien kaappaamisessa velkaantuneilta mailta, mutta viimeisenä kivenä kengässä ovat ne joilla on omat viljelypalstansa, polttopuunsa ja vesilähteensä. Tokihan heidätkin voidaan tuhota, mutta siinä pisteessä ei ole enää mitään muutenkaan tehtävissä jos niin pitkälle asioissa mennään.

Henkilökohtaisesti en usko että mennään niin pitkälle. Eikä tarvitsekaan, sillä elonkehän vaurioittamisen kautta ihminen ajaa itse itsensä nurkkaan ilman mitään salaliittojakaan. Vaikka kaikki varoitusmerkit on jo olemassa, niin useat asiantuntijat pitävät talouskasvusta luopumista mahdottomana, jopa vastuuttomana ajatuksena. Näiden asiantuntijoiden viisauden pohjalta sitten tehdään Suomenkin tärkeät päätökset huomisen suhteen. Mukana monta luotettavaa tahoa, kuten raportista käytännössä vastaava THL ja tulevaisuusvaliokunnan pj Tiura...

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip?${APPL}=erekj&${BASE}=erekj&${THWIDS}=0.14/1287638654_495213&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Vastapainoksi yksinkertaisen ihmisen yksinkertaisia ajatuksia, jo useiden vuosien takaa:

http://www.viisastenkivi.com/venematka.htm

Kumpi visio lienee lähempänä totuutta, aika näyttää. Sitä odotellessa istutetaan se omenapuu. Kaikki muu on turhaa vaivaa.

E.K.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

E.K,

on totta että rahojen siirtämisestä pikkupankkiin voi olla vain hetken hyöty.

Toisaalta taas jos kyllin moni tekee sen, saamme ehkä ostettua aikaa seuraavaan sadonkorjuuseen asti.

Sillä oikeassa olet siinä että Istuttakaa omenapuu!

Kuntienkin kannattaisi sijoittaa ja perustaa oma kanala, sikala ja maitotila. Samoin avata muutama pelto juureksille ja viljalle. Maitahan Suomessa kunnilla on.

Yhtiöittämis(pakko)lain alla kunnat voisivat palkata eläintenhoitajia ja viljelijöitä ja myydä itse itselleen omia tuotteitaan. Lisäksi ne saisivat verotuloja palkoista.
-------------------

Muistan tuon linkkisi tekstin vanhastaan. Näinhän se menee.
Kuntapäättäjienkin olisi syytä alkaa katsomaan isoa kuviota ennen päätösten tekoa.

------------------
Taannoin muuan asiantuntija, Tuula Tuhkanen taisi olla nimeltään, oli yllyttämässä kaikkia liittymään yleisen ja yhteisen vesihuollon piiriin koska se on ni-iiin paljon lähde- ja kaivovettä parempaa.

Hän ei kyllä selittänyt mitään siitä miten esim. norovirus ei leviä erillisissä epähygieenisissä omissa kaivoissa ja lähteissä vaan nimenomaan hygieenisessä yhteisvesihuollossa.

Epidemiat pysäytetään karanteenilla, siis eristyksellä. Suuret keskuskeittiöt ja yhteinen vesihuolto levittävät tautia kuin tautia paljon tehokkaammin kuin erilliset ruoanvalmistuspisteet/kaivot ja lähteet.

kysymys: Miksi maailmanpormestarit ja muut johtajat juovat lähdevettä?
(ja syövät luomua)

Esko Kastinen

Vastaus: T. Tuhkanen ei ole vielä saanut vakuutettua johtajistoa siitä että viranomaisten valvoma ja asiantuntijoiden rakentama juomaveden puhdistusjärjestelmä takaa veden laadun.

Tavallaan olen kyllä TT:n kanssa samaa mieltä; hanaveden laadusta voi olla varma. Sen laadun laadusta meillä ehkä voisi olla jonkinasteinen näkemysero.

Vesijohtoverkkoon liittymistä ajetaan läpi kuitenkin ehkä muin syin kun ihmisten terveyden turvaamiseksi. Onhan se varmasti vesilaitoksien omistajille suorastaan märkä päiväuni että kaikkiin talouksiin menisi putki jossa on mittari ja sulkuventtiili. Toisella mitataan paljonko taloudelta riistetään kemiallispuhtaasta veden nimeä kantavasta hyödykkeestä, ja toisella varmistetaan että lasku myös maksetaan.

Sattumaa tai ei, mutta näitä vesijohtoveden ylistyksiä, ja oman kaivon vaaroja korostavia juttuja on mediassa ollut nyt jokusiakin sen jälkeen kun jätevesilaki koki jonkinlaisen takaiskun, tai ainakin viivytyksen. No vaalien jälkeen sitten taas tulee uudet asetukset ja uudet ukaasit peräkylienkin pirtteihin. Ai niin, ja mediamaksu.

E.K.

Käyttäjän kuolimonpaimensaaresta kuva
Arto Bäcklund

"Kuntienkin kannattaisi sijoittaa ja perustaa oma kanala, sikala ja maitotila. Samoin avata muutama pelto juureksille ja viljalle. Maitahan Suomessa kunnilla on.

Yhtiöittämis(pakko)lain alla kunnat voisivat palkata eläintenhoitajia ja viljelijöitä ja myydä itse itselleen omia tuotteitaan. Lisäksi ne saisivat verotuloja palkoista."

Tämä on asiaa. Olis' hyvä toimia ennen kuin on myöhäistä ja mahdollisesti mahdotontakin.
Lisäksi vielä energiantuotantoa hajautettava voimakkaasti pieniin yksiköihin. Ai miksikö...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Arto Bäcklund,

liitteeksi ravintoa ja ravintoarvoja koskevaan kommenttiin. Kuntapäättäjien olisi hyvä tiedostaa myös vitamiinien merkitys.

Satsaamalla "vitaminisointiin" saavutettaisiin epäilemämättä säästöjä perusterveydenhuollossa JA erikoissairaanhoidossa: kts. alla

.....................

TIEDOTE

This article may be reprinted free of charge provided 1) that there is clear attribution to the Orthomolecular Medicine News Service, and 2) that both the OMNS free subscription link http://orthomolecular.org/subscribe.html and also the OMNS archive link http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml are included.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Orthomolecular Medicine News Service, October 21, 2010

How Doctors Use (Or Should Use) Vitamin Therapy
(OMNS October 21, 2010) Numerous letters to the Orthomolecular Medicine News Service come from readers wanting to know exactly how to use nutritional therapy for a specific disease. Since we cannot answer such emails personally, we wanted to provide some highly useful resources for our readers' benefit.

We suggest that you print these documents out and take them to your doctor.

Multiple Sclerosis
The vitamin-based treatment plan of Frederick Robert Klenner, M.D. is a free download at http://www.townsendletter.com/Klenner/KlennerProto...

Cardiovascular Disease
Vitamin E dosages as written and used by Drs. Ewan and Wilfrid Shute are posted at http://www.doctoryourself.com/shute_protocol.html

The doctors specifically treated the following with vitamin E:
Coronary thrombosis
Acute rheumatic fever
Chronic rheumatic heart disease
Angina
Hypertension
Thrombophlebitis and Phlebothrombosis
Thrombocytopaenic Purpura
Diabetes Mellitus
Acute and Chronic Nephritis
Burns

Cancer
Hugh D. Riordan, M.D. and colleagues tell how employ vitamin C intravenously in a free download from http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf or http://www.riordanclinic.org/research/vitaminc/pro...
Compare with this original 1986 IV vitamin C protocol by Ewan Cameron, M.D.: http://www.doctoryourself.com/cameron.html

Instructions on Making an Injectable Vitamin C Solution
Written for physician and hospital use by Robert F. Cathcart III, M.D. http://www.doctoryourself.com/vitciv.html

At http://www.doctoryourself.com/titration.html Dr. Cathcart provides specific dosage ranges for treating these illnesses:
Mild cold
Severe cold
Influenza
Coxsackievirus
Mononucleosis
Viral pneumonia
Hay fever
Asthma
Environmental and food allergy
Burns
Injury
Surgical recovery
Anxiety
Cancer
Ankylosing spondylitis
Reiter's syndrome
Acute anterior uveitis
Rheumatoid arthritis
Bacterial infections
Infectious hepatitis
Candidiasis

Clinical Guide to the Use of Vitamin C
The full text of this book by Lendon H. Smith, M.D. is posted at http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-...

Writes Dr. Smith: "I have used Dr. Klenner's methods on hundreds of patients. He is right. It helps almost every condition and situation, and my failures were due to inadequate amounts."

The book discusses, in varying detail, megavitamin treatment of the following illnesses:
Virus Pneumonia
Poliomyelitis
Hepatitis
Herpes Simplex & Zoster
Chicken Pox
Measles
Mumps
Mononucleosis
Diphtheria
Dysentery
Pancreatitis
Scarlet fever
Rheumatic fever
Tuberculosis
Rocky Mountain Spotted Fever
Tetanus
Arthritis
High cholesterol
Ruptured intervertebral discs
Corneal ulcers
Diabetes
Glaucoma
Schizophrenia
Burns
Heat stroke
Radiation burns
Surgery
Heavy Metal (including Lead) Poisoning
Other Poisonings
Venomous bites
Allergies
Poison Oak or Ivy
Myasthenia Gravis

Experienced physicians have used massive amounts of vitamin C and other nutrients in treating an astonishing and nearly unbelievable variety of conditions. "Many physicians refuse to employ Vitamin C in the amounts suggested," writes Dr. Klenner, "simply because it is counter to their fixed ideas of what is reasonable. There is no doubt that physicians are being brainwashed with the current journal advertising. I have never seen a patient that Vitamin C would not benefit."

Dr. Klenner was board certified in diseases of the chest. The Shutes, in obstetrics. Dr. Cathcart, in orthopedic surgery. Dr. Smith, in pediatrics. Dr. Riordan, in psychiatry. Dr. Cameron, in surgery.

What you will learn from the documents above may be a good start, but it is only a start. We recommend that you read extensively and then discuss these physicians' experience with your doctor before making any health decision.

For Further Reading:
A searchable free archive of hundreds of full-text nutrition therapy papers is available at http://orthomolecular.org/library/jom/

Bibliographies of the published writings of orthomolecular doctors are posted at
Robert F. Cathcart, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_cathcart.html
Emanuel Cheraskin, M.D., D.M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_cheraskin.html
Benjamin Feingold, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_feingold.html
Max Gerson, M.D.: http://www.doctoryourself.com/bib_gerson.html
Abram Hoffer, M.D., Ph.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_hoffer.html
Hans Nieper, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_nieper.html
William J. McCormick, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_mccormick.html
William Kaufman, M.D., Ph.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_kaufman.html
Humphry Osmond, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_osmond.html
Linus Pauling, Ph.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_pauling_ortho...
Carl C. Pfeiffer, M.D., Ph.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_pfeiffer_ed.html
Hugh D. Riordan, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_riordan.html
Evan Shute, M.D. and Wilfrid Shute, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_shute.html
Lendon H. Smith, M.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_lsmith.html
Roger J. Williams, Ph.D.: http://www.doctoryourself.com/biblio_williams.html
To locate a nutritionally-minded physician: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine
Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For more information: http://www.orthomolecular.org
The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.

Editorial Review Board:
Ian Brighthope, M.D. (Australia)
Ralph K. Campbell, M.D. (USA)
Carolyn Dean, M.D., N.D. (Canada)
Damien Downing, M.D. (United Kingdom)
Michael Ellis, M.D. (Australia)
Michael Gonzalez, D.Sc., Ph.D. (Puerto Rico)
Steve Hickey, Ph.D. (United Kingdom)
James A. Jackson, Ph.D. (USA)
Bo H. Jonsson, M.D., Ph.D. (Sweden)
Thomas Levy, M.D., J.D. (USA)
Jorge R. Miranda-Massari, Pharm.D. (Puerto Rico)
Erik Paterson, M.D. (Canada)
Gert E. Shuitemaker, Ph.D. (Netherlands)

Andrew W. Saul, Ph.D. (USA), Editor and contact person. Email: omns@orthomolecular.org
To Subscribe at no charge: http://www.orthomolecular.org/subscribe.html

Espoo Calls (nimimerkki)

Kulta ja hopea ovat olleet "rahaa" ainakin viimeiset 6 000 vuotta, ja oletettavasti tulevat olemaan sitä vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Esko Kastinen

Jep. Mutta maailmassamme on pääsääntöisesti ollut myös riittävästi ruokaa ja vettä sen viimeiset 6000 vuotta; niinpä on ollut varaa tehdä arvottomasta materiasta "arvokasta". Enpä menisi olettamaan että tilanne jatkuu muuttumattomana. Se on itse asiassa melko mahdotonta.

E.K.

Espoo Calls (nimimerkki)

Kyllä maailmassa ruokaa on, mutta se on politikoinnin / spekuloinnin kohteena. Eikä vesikään mihinkään lopu. NIin kauan kun taivaalla on pilviä, niin kauan on vettä kierrossa.

Mitenköhän monta miljoonaa tonnia viljaa ym... ruokaa länsimaat heittävät menemään jotta hinnat pysyvät korkealla ?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vieras,

dollarin päivät ovat luetut, kohti maailmanvaluuttaa http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/4172...

tämä kehitys oli jo huomioitu. Sitä tullaan esittämään ratkaisuna valuuttasodassa ja talouskriisissä. Olet oikeassa siinä että suunnitelmat ovat olleet olemassa jo pitkään. YK valmistautuu ryhtymään maailmanpormestariksi koska ilmeisesti ajatellaan että ihmiset pitävät YK:ta puolueettomana (HAHA!) elimenä.

Ja onhan Suomen Perustuslakia koskevassa lakimuutosesityksessäkin mainittu "toimivalta siirtyy kansainväliselle toimielimelle"

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/3509...

ja

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010...

Tähän sopii taustamusiikiksi vanha Lords of the New Church "Open your eyes/ see the lies in front of you..." laulaja Stiv kuoli kolarissa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ville,

markkinointi on jo alkanut! H1N1-virus on liitetty kausi-influenssarokotteeseen.

Jota kausi-influenssarokotetta syystä tai toisesta ;) markkinoidaan korostamalla että se on adjuvantiton rokote, toisin kuin H1N1-rokote oli :D

nanonano

Onhan näitä (nimimerkki)

Ota nano, nanorokote,,,

Bill Gates funds covert vaccine nanotechnology
http://www.naturalnews.com/028887_vaccines_Bill_Ga...

*****

Scientists strike gold: 'Silver bullet' could finally beat common cold
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1321363/...

*****

Niin ja sitten oikein herkkupakkaus kaupanpäälle

Centre for Nano-Vaccine

Statens Serum Institut has established Centre for Nano-Vaccine in cooperation with the University of Copenhagen, Forschungs-Zentrum Borstel, Germany and Lund University in Sweden. The Centre has received 36 mill DKK from the Danish Research Council.

The aim is to establish a Centre in the Oresund region, which effectively can design and develop new vaccines against some the of world’s most outspread infectious diseases such as influenza, tuberculosis and Type A Streptococci. The existing vaccines are either not effective enough (TB and influenza) or there is no vaccine at all (streptococci).

Infectious diseases are controlled in the body of various immune mechanisms and common to many infectious diseases is that infection occurs through mucous membranes in the airways. The centre will use a range of new knowledge in nano- and biotechnology, which makes it possible to optimize the design of vaccines aimed at strengthening immune responses in the airways.

Development of preventive vaccines against existing and emerging infectious diseases is of major importance for society. The unique collaboration of the centre will create an efficient and accelerated development of vaccines against the diseases that affect many people and may have a fatal off-time, and knowledge could also be used in the development of vaccines against future illnesses.

Last revised 27 august 2010

http://www.ssi.dk/English/R%20and%20D/Research%20D...

En kirjoittele omalla nimellä (nimimerkki)

Mitä olen tehnyt kuluneen vuoden aikana....

-Ottanut 25000€ lainaa pankista, josta maksan minimilyhennystä ja otan lyhennysvapaita kuukausia. (Luotan siihen että pian lainoja ei tarvitse maksaa takaisin)

-Rahat olen käyttänyt ruokaan (riisiä, jauhoja, säilykeitä), vedenpuhdistamoon, työkaluihin, ison pellon tekoon ja ostin aseen.

-Loput rahoista tuhlaan nyt ravintoloissa ja olen menossa ulkomaanmatkalle.

Mielestäni hyviä sijoituksia. Eivät kasva korkoa, mutta voivat tulla tarpeeseen.

Kille (nimimerkki)

Asetta voi käyttää metsästämiseen, mutta jos asetta joutuu käyttämään vaikka itsensä puolustamiseen niin peli on jo menetetty. Koska jos sinulla on ase itsepuolustamiseen, niin todennäköisesti se on myös hyökkääjillä, ja kun vaikka omaa mökkiään alkaa aseilla puolustamaan niin peli on aina menetetty. Tämä on nähty vaikka Zimbabvessa, jossa valkoiset yrittivät puolustaa maitaan mustilta. Ei hyvin käynyt, ja siellä sentään oli aika järeetä asetta vastassa...

En kirjoittele omalla nimellä (nimimerkki)

olisi pitänyt tarkentaa... se on haulikko metsästystä varten. Aseeni ei käänny ihmistä vastaan.

137 (nimimerkki)

Nyt ne terroristit juoksentelee jo Pentagonissa :)
http://www.youtube.com/watch?v=dm5jd-PafcA

Riikka Söyring (nimimerkki)

Selvä se! Suurin osa Al-Qaedan jäseniä ovat samaa porukkaa kuin Al-CIAdan jäsenet :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

137,

hieno logo tosiaan. Producerio futura...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

TIEDOTE

Beloved friends all over Europe, Africa and the world,

This year in Damanhur, some of us had a dream of a GEN Europe magazine. We sat together in a small circle of people without any great expectations.

After three months, it is finally before you! :)

It was a time of growth, cooperation, great learning, work and sometimes even daily sharing via email and skype. We're happy to present you the first issue of GEN Europe's magazine "econnection!"

Please see: http://gen-europe.info/index.php?id=40

May you all have a lovely time reading it, be inspired by it, and find the feeling of "econnectedness" from within it and GEN Europe. :)

And may you all find "econnection" with each others hearts.

Somewhere in between the lines, we all meet in love, support and community...even when we cannot see each other all the time.

Yours,

Liesbeth and Shannah (The Netherlands, Ecodorp Brabant), Dani (UK, before Braziers Park), Quaglia, Capra and Macaco (Damanhur, Italy), Stella (Finca Luna, Canary Islands), Leila (Tamera), Ulrike (Sieben Linden), Kosha (Sieben Linden/Findhorn), Ralf (Germany), Mate (Hungary), Kadri and Toomas (the Estonian network) and all who have contributed so that the first issue could be published! Thank you so much dear friends!!! Special thanks to Adama Ly from Senegal for his kind support!

P.S. You are all very welcome to contribute your in-depth stories, articles and sharing to our next winter issue, which will be published within next 3 months. And you're all very welcome to join our team!

General email of our team: magazine@gen-europe.org
Subscribe to our email list here: http://gen-europe.org/mailman/listinfo/e-connectio...

Riikka Söyring (nimimerkki)

Kas, se kävi nopeasti! Tässä LEAP/E2020-raportin ennustama asia eli UK:n ilmoitus leikkauksista http://www.hindu.com/2010/10/21/stories/2010102150...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kas, sekin kävi nopeasti! Ranskassa mellakoidaan kuten LEAP/E2020-raportti ennustikin http://www.uusisuomi.fi/videot/104181-ranskassa-va...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

US FED on ilmoittanut QE II:n aloittamisesta (WP muutama päivä sitten, summa 600 billion dollars).

Se oli odotettu tapahtuma -heittävät noppaa ja toivovat parasta- mutta tuskin pelastaa mitään. Pankit saavat vain lisäaikaa, ehkä.

TARP2 on sitten nimeltään QE III jota sitäkin taustalla suunnitellaan sillä on jo (pankkimiehille) selvää että QE II ei auta.

Euroon tämä vaikuttaa suoraan. EKP:lla on mortgage backed securities-roskaa ja US Treasury bondeja taseissaan. Tiedossa on siis uusi kierros Artisti maksaa-osastoa veronmaksajille.

"The beacon event in the elections has passed. Those in power will feel free to redeem more US$-based bonds. The official story came from the USFed on Wednesday, that $600 billion in long-term USTreasury Bonds would be bought with freshly printed money. The key is how the number exceeds the consensus $500 billion. Also, the USFed announced up to $900 billion in total asset purchases. The key is how mortgage bonds will be bought, fair game. One can be certain as an observer, a vassal bound within the castle walls, that TARP-2 has been secretly launched. More toxic bank assets will be purchased. No waste of bank lobby funds will be squandered on the USCongress minions. They will be circumvented as will the annoyance. This is all about the ruling elite in a nation of the banks, by the banks, and for the banks. A process will resume for redeeming blood on the floor, banker blood, as their death episode never ended. The big bank mortgage bond putbacks (under legal force) will proceed with dangerous high volume. The QE2 will absorb much of this swill and thereby relieve the big banks. No TARP-2 could possibly pass as legislation, so the bankers will rely on a hidden QE2 expansion, a vast expansion. The amount stated for QE bond purchases is a ruse. The stated volume represents a line in the sand brushed away by a banker footprint or sudden wave of seawater, even sheer expedient.

The unknown is whether the USFed will detour the high volume of toxic mortgage bonds from monetization operations into the Fannie Mae basement filing cabinets. The emphasis of the USFed QE bond purchase is between 5-year and 10-years duration. Look for the 2.0% TNX target to be hit easily, even shock the textbook bond analysts who point too much to heavy USGovt debt supply and ignore the monetization initiatives. The USTBond rally in the face of huge deficits is proof of never ending monetization, hidden poorly. It should be noted that the USFed will only devote 3% of purchases to TIPS. They have been purchasing the Treasury Inflation Protection Securities all along for the last year. Doing so is a travesty and violation of its security prospectus. Imagine monetizing an inflation meter, a ruinous step much like placing a thermometer in a cold glass of water next to the flu victim suffering a fever. The patient What a charade! Only in America!

The inescapable truth is that as for restructure of banks, NOTHING. As for the return of US industry from Asia, NOTHING. The USFed with USDept Treasury running interference will next fund programs without reform or restructure, which Joseph Stiglitz is quick to point out will not produce any positive results, and accomplish little if anything. It is like feeding a man whose legs require amputation from gangrene. He (the big banks) cannot walk (lend). By the

end of 2011, expect a full discussion with debate on the need for QE3. Witness the ruin of currencies, part & parcel to the monetary system destruction. Gold will respond. Its highly inelastic little brother Silver will respond even more."

kertoo Jim Sinclair joka -kuten Matthias Changkin- on osunut oikeaan ennusteissaan.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Saksa haukkuu USAn QE II:n ja FEDin sekä ennustaa USAn holtittoman taloudenpidon aiheuttavan vaikeuksia koko maailmalle

Saksan valtiovarainministeri haukkui Yhdysvaltain elvytystoimet
Perjantai 5.11.2010 klo 12.14
Wolfgang Schäuble moittii Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin elvytystoimia.
Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble moittii Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin elvytystoimia. Rahan pumppaaminen Yhdysvaltojen talouden elvyttämiseen uhkaa luoda ongelmia muualla maailmassa, Schäuble sanoi TV-kanava ARD:n haastattelussa.
- En usko amerikkalaisten ratkaisevan näillä toimilla ongelmiaan, Schäuble sanoi.
Hänen mukaansa amerikkalaiset tulevat saamaan kriittistä palautetta sekä kahdenvälisissä keskusteluissa että ensi viikolla G20-maiden huippukokouksessa Etelä-Koreassa.
Fed ilmoitti keskiviikkona aikovansa ostaa valtion joukkovelkakirjalainoja 600 miljardilla dollarilla talouskasvun vauhdittamiseksi. Vaarana on, että seurauksena on inflaation kiihtyminen.
- Toivotan amerikkalaisille onnea suurten ongelmiensa ratkaisussa , mutta jos he katsovat Saksan menestystä he huomaavat, että vajeiden kasvattaminen ei ole oikea tie, Schäuble opetti.
STT-AFP

Sääli, ettei kukaan ole Kataiselle kertonut siitä kuinka rahatalous pyörii

Toimituksen poiminnat