KissanKulmasta

Sairaat yksilöt, sairas väestö

Etiologia (syyoppi eli syy-seuraustutkimus) kohtaa kahdenlaisia aiheita: yksilötapausten määrittävät tekijät ja sattumanvaraisuus tapauksissa. Jos altistus aiheuttavalle tekijälle on homogeeninen koko väestössä, silloin tapaus/kontrolli- ja kohorttitutkimukset epäonnistuvat sen määrittämisessä. Ne (tutkimukset) osoittavat ainoastaan epäillyn tekijän. Tällöin käytetään korkea riski-lähestymistapaa, joka pyrkii suojelemaan yksilöä sekä väestötason lähestymistapaa, joka pyrkii kontrolloimaan aiheuttajaa. Nämä kaksi lähestymistapaa eivät ole toisensa pois sulkevia, mutta ensijaisena pyrkimyksenä tulisi aina olla syyn löytäminen ja sen kontrolliin saattaminen.

 

Yksilötason tekijät

Opettaessani epidemiologiaa lääketieteen opiskelijoille, rohkaisen heitä ajattelemaan Roy Achesonin kysymystä: miksi juuri tämä potilas sai juuri tämän taudin juuri nyt? Se on erinomainen lähtökohta. Opiskelijat ja lääkärit tuntevat luontaista huolta potilaan ongelmista. Lääketieteen keskeinen etiikka on vastuun hyväksyminen sairaista.

Hyvä lääkäri ei kysy vain "mikä on diagnoosi ja mikä on hoito?" vaan myös "Miksi tämä tapahtui, ja olisiko sen voinut estää?"

Kontrollitutkimuksen täytyy selvittää kuinka sairaat ja terveet eroavat toisistaan. Kohorttitutkimus etsii riskitekijää, josta edetään kysymykseen Onko riskitekijä myös syy.

Väestön sisäisessä vertailussa käytetyt metodit,  joilla "normaalisuus" määritellään aiheuttavat hämmennystä. Laboratoriossa normaalisuus määritellään väestön keskiarvon mukaan: "normaali" verenpaine pysyy väestöltä mitattujen arvojen ja niiden perusteella määritettyjen raja-arvojen sisällä. Otaksumme, että jos jokin on yleistä, se on "normaalia".  

Liitettynä etiologiaan yksilökeskeinen lähestymistapa johtaa vastapariasetteluun: altistunut yksilö vastaan altistumaton yksilö. Kysymyksen asettelu vääristää tuloksia. Esimerkiksi jos väestötutkimuksessa tutkitaan syitä, altistumisen heterogeenisuus korostuu: jos jokainen polttaa 20 savuketta päivässä niin kliininen, tapaus-kontrollimetodi ja kohorttitutkimus kaikki johtaisivat meidät päättelemään että keuhkosyöpä on geneettinen sairaus. Eräässä mielessä tämä olisi totta: jokainen on altistunut tarvittavalle tekijälle jolloin tapausjakauma on seurausta yksilöllisestä alttiudesta ko. sairaudelle.

Skotlannissa ja muilla vuoristoisilla alueilla Brittien saarilla (taulukko 1, vasen) ei ole näkyvissä mitään selkeää yhteyttä sv-tautien ja hanaveden pehmeyden välillä. Tutkimusaluetta täytyy laajentaa, ja ottaa vertailuun koko Englanti. Tapauskontrolli-tutkimus olisi hyödytön, koska kaikki ovat altistuneet ja muut tekijät ovat työssä sairauksien puhkeamisen syinä.  (= yksittäiseen tekijään tuijottaminen ei anna vastauksia kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi)

Figure 1 View larger version:

 

Epidemiologia määritellään usein tutkimukseksi syistä, jotka määrittävät sairauden levinneisyyttä. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että mitä levinneempi jokin aiheuttaja on, sen vähemmän se selittää tapauskohtaisuutta. Vaikein aiheuttaja tunnistaa on sellainen, joka on kaikkialla läsnä koska silloin sillä ei ole ollenkaan (näkyvää) vaikutusta tapausjakaumaan. 

On erotettava toisistaan kaksi asiaa: Miksi joillain yksilöillä esiintyy ylijännittyneisyyttä? on aivan eri kysymys kuin Miksi joillain kansoilla esiintyy paljon ylijännittyneisyyttä ja toisilla taas ei?

Kysymyksiin vastaaminen vaatii erilaista tutkimusta ja niihin molempiin on oma vastauksensa.

 Johtopäätöksiä

Tapauskohtainen epidemiologinen tutkimus tunnistaa yksilöllistä alttiutta mutta epäonnistuu piilossa olevien vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa. Riskinhallinta-strategioita ennaltaehkäisyssä tarvitaan yksilöiden suojelemiseksi mutta niin kauan kuin piileviä syitä ei tiedetä, tapahtumia/sairastumisia ei voi kontrolloida. Jos syyt tunnistetaan ja poistetaan, altistuminen menettää merkityksensä. Vain se on tärkeää.

Artikkelin Sick individuals and sick population Rose G (Department of Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT, UK). Sick individuals and sick populations. International Journal of Epidemiology 1985;14:32–38.

on vapaasti ja rankasti lyhennellen kääntänyt Riikka Söyring

  

Artkkeli on erittäin hyvä, ja sivuaa muuten myös Suomen kansan kolesteroliarvoja, ruokavaliota ja sv-tauteja. Jokaisen englantia taitavan kannattaa tutustua siihen.

Miksikö tämän käänsin? Koska se toi mieleeni myös poliittisen päätöksenteon ja sen puutteet.

Aselakimuutos -itseasiassa mikä tahansa lakimuutos- on hyvä esimerkki siitä miten aletaan viritellä kokonaisvaltaista, jokaiseen suomalaiseen vaikuttavaa päätöstä/lakia perustein, jotka eivät kestä lähempää tarkastelua. Lakiesitykset koskevat lain voiman saatuaan kuitenkin jokaista suomalaista.

(Aselakimuutoksesta tarkemmin täällä http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010/08/19/suomesta-poliisivaltio-aselain-muutoksen-myota-osa-14)

Verrannollisesti voisi sanoa, että koska Suomessa on paljon väestöä jolla on korkea verenpaine niin määrätään lailla että kaikkien -vauvasta vaariin- tulee syödä ennaltaehkäisynä verenpainelääkitystä, riskienhallinta-strategiana. 

Kuinka järkevältä se kuulostaa?

Kokonaisvaltainen lähestymistapa lakimuutoksen valmistelussa, käsittelyssä ja ylipäänsä koko prosessissa loistaa poissaolollaan. Tilastollisten faktojen kertoma siitä että laillisten aseiden suuri määrä väestön keskuudessa on kaikilla tilastojen piirissä olevilla alueilla eri maissa eri kansallisuuksien keskuudessa vähentänyt suoraan erilaisten rikosten (raiskaukset, ryöstöt, murrot, murhat, pahoinpitelyt jne) määrää, ei ole vaikuttanut millään lailla lakiesityksen valmisteluun. Rikosten vähentyminenhän  paitsi lisää kansalaisten turvallisuutta, myös vähentää poliisin työtaakkaa. (Tilastotietoa http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/43990-aselakimuutos-tuo-turvattomuutta)

Voisin kuvitella että myös viranomaisten mielivalta on em. alueilla vähentynyt ja muistuttaa enemmän juhlapuheiden demokratiaa ;)

No, sisäministeri Anne Holmlund (kok) itseasiassa sanoikin suoraan (luultavasti epähuomiossa) että aseharrastajien, -järjestöjen ja asiantuntijoiden kantaa ei huomioitu koska heidän kantansa ei sopinut hallituksen iltakoulun linjauksiin.

Ei kuunneltu, sanoo Holmlund. -Elämme vahvan demokratian ja tasa-arvon aikaa, sanoo presidentti Halonen juhlapuheissaan. Saako joku nämä asiat sopimaan yhteen? Minä en saa.

Jos ei lähdetä siitä että poliitikot, virkamiehet ja viranomaiset ovat kaikki mänttejä (mikä otaksuma tietysti antaa aihetta MONEEN uuteen kysymykseen monestakin asiasta), ainoa looginen johtopäätös mihin voi tulla em. lakiesityksen suhteen on että syy kaiken kansan aseistariisuntaan on aivan toinen kuin julkisuudessa on kerrottu.

Mikähän se mahtaa olla?

Kenelle lakiesityksen voimaantulon jälkeen jää aseita? Armeijalle, poliisille, vartijoille ja tietyille valituille henkilöille. Miksihän näin?

------------------------------------------------------------------

TIEDOTE: puhun su 26.9. klo 15.00 Kuopion museolla  (Kauppakatu 23, sisäänkäynti Maaherrankadun puolella).

Esitys pitää sisällään mm. seuraavaa: - Perustuslain muutosesitys ja sen merkitys Suomelle
- Lakimuutokset ja Vesi
- Miksi kannattaa lukea itse Eduskunnan täysistuntopöytäkirjoja
- Media; lukemisen taito
- Minäkin osaan


Tilaisuuteen on vapaa pääsy, vapaaehtoinen oviraha käytetään tulevien, muiden luennoitsijoiden luentojen järjestämiseksi ja minun matkakuluihini.

Forum Humanum Nordicumin ohjelma löytyy sivulta www.nordicum.net 

  

------------------------------

lähteet:

 • Based on a lecture to the Xth Scientific Meeting of the International Epidemiological Association, 27 August 1984, Vancouver, Canada.

 • © International Epidemiological Association 2001
 

 

 1. Pocock SJ, Shaper AG, Cook DG et al. British Regional Heart Study: geographic variations in cardiovascular mortality and the role of water quality. Br Med J 1980;283:1243–9.
 2. Shaper AG. Blood pressure studies in East Africa. In: The Epidemiology of Hypertension. J Stamler, R Stamler, TN Pullman (eds). New York, Grune and Stratten, 1967. pp. 139–45.
 3. Reid DD, Brett GZ, Hamilton PJS et al. Cardiorespiratory disease and diabetes among middle-aged male civil servants. Lancet 1974;1:469–73.MedlineWeb of Science
 4. Keys A. Coronary heart disease in seven countries. American Heart Association Monograph Number 29. American Heart Association, New York, 1970.
 5. Kannel WB, Garcia MJ, McNamara PM et al. Serum lipid precursors of coronary heart disease. Human Pathol 1971;2:129–51.MedlineWeb of Science
 6. Heller RF, Chinn S, Tunstall Pedoe HD et al. How well can we predict coronary heart disease? Findings in the United Kingdom Heart Disease Prevention Project. Br Med J 1984;288:1409–11.
 7. Alberman E, Berry C. Prenatal diagnosis and the specialist in community medicine. Community Med 1979;1:89–96.Medline
 8. Rose G. Strategy of prevention: lessons from cardiovascular disease. Br Med J 1981;282:1847–51.
 9. Committee of Principal Investigators. A co-operative trial in the primary prevention of ischaemic heart disease. Br Heart J 1978;40:1069–118.FREE Full Text
 http://ije.oxfordjournals.org/content/30/3/427.full

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

VM Jyrki "Velkatalkoo-Jykä" Kataisen kerrotaan erityisen innokkasti, suorastaan painostavasti, kannattavan kaiken kansan aseistariisuntaa.

Onko syy valtiontalouden huono jama, NASAn löytämän (löysivät sen v. 1983 ja ilmoittivat nyt) planeetta X:n eli Nibirun ilmaantuminen joka aiheuttaa eri skenaarioissa raamatulliset tulvat ja eliittiin kuulumattomien selviytyjien joukkoteloitukset vai joku muu, en mene arvailemaan.

Onhan näitä (nimimerkki)

Olipa kyse mistä tahansa, niin maailmanlaajuinen väestön terveyden ja hyvinvoinnin kiivas alasajo on meneillään.

Miksi muuten kaikenmaailman saasteita, kemikaaleja, elohopeaa, muita raskasmetalleja sekä radioaktiivisia aineita saa päästää huoletta ilmaan, josta ne tuulten mukana leviävät ympäri maailmaa ja saastuttavat planeettaamme?

Samoin miksi jo hyvin laajoilla alueilla pohjavedetkin ovat hyvin saastuneet aiheuttaen paljon terveyshaittoja ympäri maailmaa?

Vesi, happi ja kunnollinen ravinto ovat perusedellytykset elämän jatkumiselle, miksi näitä ei haluta taata ihmiskunnalle?

Miksi hallitusten toimet ja päätökset ovat elinkelpoisuutta ja hyvinvointia alasajavia?

Miettikää hyvät ihmiset nykytilaa ja muistakaa, että vaalit ovat tulossa.

Haluatteko, että nämä samat päättäjät, jotka ovat tämän huonon tilanteen mahdollistaneet valitaan uudelleen hoitamaan Suomen asioita?

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Mie olen alkanu aattelleen, että mitä se hyövää äänestää, ko sama iso pankkipuolue se kuitenki sen hallitusvastuun saa ja meno jatkuu. Pienet uuet, Kansan vaaliliitto, Talousdemokratia, Piraatit, Muutos ja mitä niitä onkkaan, niin net ei kykene yhteistyöhän = ihmiset ei kykene yhteistyöhön ja nuot isot vanhat pankkipuolueet on tuolla linjalla, mitä sie "onhan näitä" sanot.

Kansaa, tavallista ihmistä ei puolusta kukkaan. Mie alan olla anarkisti, vai mikähän se sana ois. En oiken ennää usko, että järjestelmällä ois kykyä korjata itteä, ko met ihmiset olema niin pöljiä ja rahan voima on niin iso. Urputi-urputi ämmi, mees matkoihisti. Hyvä Riikka ja muut ko tehettä tätä valistushommaanne!

Julia (nimimerkki)

Seuraava poimittu kodinkuvalehdestä, jospa sen lehdenki lukijoista jokunen heräis tai sais ainakin ajattelemaan:

" Koko kansakuntamme on Hannu Salaman mukaan rakennettu myyttien varaan. Talvisodan hengen sijasta ylläpidetään nyt myyttiä globaalin kilpailukyvyn välttämättömyydestä. "Sen nimissä meitä kustaan silmään", Salama sanoo. Annan kyllä täyden arvon sille, mitä kuuluu hyvinvointivaltioon. Mutta sitä ajetaan alas vauhdilla. Ihmettelen myös, että pari ulkomaalaista mummoa ja muutama sata kerjäläistä saavat Suomen hallituksen herrat sekaisin."

Tuo viiminen oivallus on kyllä mainio - koko hallitus ihan sekasin muutaman mummon takia. Seki olis kiva tietää, että montako suomalaista tarvitaan, jotta hallitus menis meidän vuoksi sekasin?????

Onhan näitä (nimimerkki)

Hei Hilkka

Ymmärrän turhautumisesi, mutta puolueet pelkäävät, että nämä uudet pienet puolueet tai jokin niistä saisikin kansalaiset äänestämään muita kuin perinteisiä vallasolleita puolueita.

Puolueilla on hätä siihen tulokseen olen tullut, sillä miksi muuten täälläkin kirjoitetaan ja pohditaan Ruotsin vaalien tulosta.

Muutosta vanhat puolueet pelkäävät ja sitä, että myös me hitaat suomalaiset kenties olemme heränneet vaaliraha- ja muiden paljastumisten myötä.

Vilho Juntunen (nimimerkki)

Hyvät ihmiset!
Lukekaa Jose Saramagon kirja: Kertomuus näkevistä.
Se kertoo kansasta, joka sai hallituksen ja päämiehen
aivan sekaisin kun se jätti vaaleissa 83 % tyhjiä,
blancoäänestyslippuja. Ensi keväänä epätodennäköisesti
järjestettävissä vaaleissa toivon ja uskon että Suomen
kansa tekee saman ratkaisun.
tv. Ville

Onhan näitä (nimimerkki)

Hei Ville

Tuohan olisi vallassa oleville puolueille mieleen, kun vain aktiiviset puolueuskolliset kävisivät äänestämässä.

Saisivat jatkaa kansan ahtaalle ajamista vieläkin rankemmilla keinoilla.

Toivoisin , että mahdollisimman moni äänestäisi näitä uusien pienten puolueiden ehdokkaita, silloin saisimme uutta verta Arkadianmäelle.

Samanlaisia rohkeita vastuuntuntoisia ja sitkeitä kuin kansanedustaja Markku Uusipaavalniemi on.

Katso videoilta, mitä Markku Uusipaavalniemi kertoo eduskunnan toiminnasta.

Osa 1: http://www.youtube.com/watch?v=hzbGUxz2reo
Osa 2: http://www.youtube.com/watch?v=gmetMOw04Ss
Osa 3: http://www.youtube.com/watch?v=fQCTShz4O4o

uurija (nimimerkki)

Aivan! Ville on nyt antautunut vaikutuksille altiiksi.
Valtaapitäville harhaanjohtajille sopii matala äänestysprosentti ja tyhjiksi jätetyt äänestyslipukkeet OIKEIN HYVIN!
Pieni äänestysprosentti sataa vallanpitäjien laariin.

Siksi tulemme jälleen vaalien alla näkemään yhä enemmän tempauksia, joissa kehoitetaan:
- olemaan äänestämättä,
- piirtelemään kirkkoveneitä tai
- akuankkoja
- tai muita viestejä äänestyslippuun. Tai, jopa,
- jättämään tyhjä lipuke uurnaa.

Kehoitukset on usein suunniteltu taitavasti.

Niihin liitetään ideologiaa, joissa tyhjän tai turmellun äänestyslipukkeen jättänyt sekä nukkuvien puolueeseen jättäytynyt esitetään myönteisessä valossa.
Hän on kansalaisoikeuksien turvaaja,
vaikutusvaltainen hallituspolitiikan vastustaja
tai uudistusmielinen vitsiniekka ja kepposmaakari, jonka toimia hallitus harmittelee.

Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta, hyvä Ville.
Siihen retkuun ei pidä mennä.
Äänestää täytyy.

Onhan näitä (nimimerkki)

Hei mikäs täällä taas tökkii. Sain ilmoituksen uudesta kommentista, muttei täällä sitä näy.

Samoin tuolla ylhäällä on tieto 8 kommentista, mutta näkyvillä on ainoastaan kaksi.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Onpas totisen kiinnostavaa. Ilmoituksen mukaan täällä on 9 kommenttia, mutta 2 näkyy :D

Ämmi,
äänestämättömyys nimenomaan takaa sen että isot puolueet pysyvät vallassa. Ääni pienelle puolueelle on omanlaisensa protesti sekin.

------------
Tässä ensin linkki http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Suomen+YK-edus... josta kautta näkemään myös video. Tuon kohta itse HS:n tekstin, joka käsittelee sitä kuinka Iranin pres. Ahmadinejad sanoi suuren osan maailman väestöstä uskovan USAn hallituksen olleen osin WTC:n iskujen takana.

Oikeassahan Ahmadinejad onkin, ei siinä mitään. Jopa amerikkalaisista noin 60% uskoo niin, kertovat erinäiset mielipidemittaukset.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kävin tuolla muuallakin vilkuilemassa ja näyttää siltä, että taas on kaikki kirjautumattomien kommentit kadonneet, vanhoistakin bloggauksista.

Minä en ole sensuroinut.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

HESARI:

New York. Iranin presidentin puhe sai YK:n yleiskokouksessa aikaan valtuuskuntien ulosmarssin, johon myös Suomi osallistui. Presidentti Mahmud Ahmadinejad vihjaili puheessaan, että syyskuun 11. päivän terrori-iskujen takana olisi ollut Yhdysvaltain salaliitto.

Ahmadinejadin mukaan Yhdysvallat olisi ollut iskun takana, koska se olisi näin halunnut auttaa Israelia.

Yhdysvaltain valtuuskunta marssi vastalauseena ulos salista. Heitä seurasivat pian muun muassa Kanadan, Uuden-Seelannin ja 27 EU-maan edustajat. Myös Costa Rica oli mukana vastalausemarssissa.

YK:n ja yleisten globaaliasioiden yksikön päällikkö Katri Viinikka kertoo, että Suomen valtuuskunnasta paikalla oli ulkoasiainsihteeri, joka osallistui ulosmarssiin. Paikan päällä olevan Viinikan mukaan puheita Yhdysvaltain osallisuudesta terrori-iskuun pidettiin liian pitkälle menevinä.

"Suomi piti hänen puhettaan sellaisena, että siinä ylittyivät rajat selvästi. Etukäteen oli keskusteltu, miten toimia, jos puheessa on jotain hyvin loukkaavaa Israelia, EU:ta tai EU:n keskeisiä kumppaneita kohtaan", Viinikka kertoo.

Ahmadinejad sanoi, että valtaosa maailman ihmisistä uskoo Yhdysvaltojen hallituksen olleen osin vuonna 2001 sattuneiden terrori-iskujen takana. Yhdysvaltain edustajat sanoivat pitävänsä Ahmadinejadin puheita "vastenmielisinä ja harhaanjohtavina".

Iranin presidentti syytti Yhdysvaltoja myös mittavista investoinneista ydinaseisiin ja väitti, että Yhdysvallat on taivuttanut YK:n hyväksymään Irania vastaan asetetut ydinsanktiot.

Iranilaisjohtajan puheenvuorot ovat tyrmistyttäneet YK-kokouksissa aiemminkin. Viime vuonna EU-maiden valtuuskunnat marssivat protestiksi ulos kokoussalista YK:n rasisminvastaisessa konferenssissa, kun Ahmadinejad alkoi sättiä Israelia kovin sanoin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

No niin, räpelsin kommentit kappaletavarana esiin. Toiv. nyt pysyvät näkösällä!

Basti (nimimerkki)

Hei. Blogiasi on aina mielettömän hienoa lukea. Uskallat sanoa ääneen niin monia asioita, joita muut vain tyytyvät hyssyttelemään. Rohkeutesi on aivan omaa luokkaa ja arvostan sitä todella. Kiitos hienosta blogista ja jatka samaan tinkimättömään malliin.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Basti,

kiitoksia kiitoksista! Sinulla on hieno nimimerkki, tuleeko Bast´ista?

I walk unseen
I walk defended
No demon touches me

Toimituksen poiminnat