KissanKulmasta

Rokotteiden historiaa ja uutta tietoa

ROKOTTEIDEN HISTORIAA JA UUTTA TUTKIMUSTIETOA

 
Rokotus on terveydenhoidollinen toimenpide, jolla pyritään ehkäisemään sairauksien haittoja. Rokotuksessa ihminen saa yleensä joko pistoksena (tavallisimmin lihakseen, ihon sisään tai ihon alle), suun kautta tai nenäsuihkeena rokotteen, jossa on taudinaiheuttajien laimennettua kantaa, inaktiivisia taudinaiheuttajien osia tai muunneltuja taudinaiheuttajien tuottamia myrkkyjä. Rokotuksen tarkoitus on aiheuttaa elimistössä puolustusreaktio, joka jättää elimistöön muistijäljen. Elimistöön muodostuvien soluvälitteisen immuniteetin ja vasta-aineiden on tarkoitus estää tartunta tai lieventää tartunnan aiheuttamia haittoja, kertoo Wapedia (5).

Pyrkimyksenä on hävittää tauteja aiheuttavat mikrobikannat maapallolta kokonaan ja estämään siten tautien ilmeneminen. Kuinka realistinen tai järkevä pyrkimys on, on kokonaan toinen kysymys. Luonto -ja ihmisen elimistö- toimii niin, että hävinneen/väistyvän eliölajin, mikrobi-, bakteeri- ja viruskannan elintilan valloittaa toinen kanta. Aihetta tutkivat mm. biodiversiteettitutkijat.
 

 

 

Rokotusten historiaa

 

Edward Jenner (1749 – 1823) oli englantilainen maalaislääkäri Berkeleyn kylästä Gloucestershiresta.

Jenner havaitsi, että karjanhoitajat harvoin sairastuvat isorokkoon ja arveli että lehmärokkotartunta suojaa heitä isorokolta. Ottaen rokkoaineen karjatyttö Sarah Nelmesin kädessä olleesta lehmärokkorakkulasta, hän 14. toukokuuta 1796 siirsi lehmärokon kahdeksanvuotiaaseen James Phipps -nimiseen poikaan . Näin vanhana kansanperinteenä tunnetusta suojautumistavasta muodostui eräs nykyaikaisen lääketieteen tärkeimmistä keinoista taistella tautitartuntoja vastaan.

Onkin kiintoisaa havaita kuinka ajat muuttuvat: nykyisin länsimaisen tieteen kannattajat pilkkaavat rokotteisiin kriittisesti suhtautuvia mm. epätieteellisiksi luontaistuotteiden kannattajiksi.

Kun Jenner esitti vuonna 1798 kokeidensa tulokset teoksessa Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, pidätettiin hänet ensin taudin levittämisestä, ennen kuin hänen keksintönsä arvo tajuttiin. Jennerin menetelmä otettiin käyttöön nopeasti ympäri maailmaa, muun muassa Suomessa jo vuonna 1802, ja on käytössä lähes sellaisenaan edelleenkin (1).

Maanviljelijä Benjamin Jestyn tiedetään käyttäneen samaa menetelmää jo vuonna 1774 mutta hänellä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta julkistaa menetelmää (5).
Bakteerirokotteen kehitti ensimmäisenä ranskalainen Louis Pasteur, joka oli eristänyt kanakoleraa aiheuttavan bakteerin vuonna 1879. Hän huomasi pian, että viljelmä ei enää aiheuttanut kanakoleraa. Toistettuaan kokeen Pasteur ymmärsi havaintonsa merkittävyyden. Tämän työn tuloksena hän kehitti rokotteen pernaruttoa ja vesikauhua vastaan.
 

 

 

Rokotusten hyödyt ja haitat

 

Vallitsevan lääketieteellisen näkemyksen mukaan rokotusohjelmien hyödyt ovat kiistattomia sekä rokotettavalle itselleen että koko yhteisölle. 
 
Hygienialla, antibiooteilla ja väljemmillä elinolosuhteilla on ollut osuutensa tartuntatautien leviämisen estämisessä. Tilastot osoittavat myös rokotteilla olleen merkittävää vaikutusta. Tuhkarokon yleisyydessä on ollut vuosien varrella jaksollista vaihtelua, mutta pysyvää ja merkittävää tapausten vähenemistä ilmeni vasta tuhkarokkorokotteen käyttöön oton jälkeen.  Muiden tartuntatautitapausten yleisyydessä on havaittavissa samankaltaista vähenemistä rokotteiden käyttöönoton jälkeen (5).
 
Rokotusten vastainen kirjallisuus puolestaan esittää, että tartuntatautien määrä oli kääntynyt jyrkkään laskuun jo kauan ennen laajamittaisten rokotusohjelmien käynnistymistä. Syy tautien vähenemiseen on pääasiassa parantunut hygienia ja elinolot, mikä on tilastollisestikin nähtävissä.

Rokotekriittiset muistuttavat myös siitä, ettei rokotteiden turvallisuudesta ole olemassa luotettavia, pitkäaikaisiin vaikutuksiin keskittyneitä tutkimuksia. Erilaiset autoimmuunisairaudet -ADD, AD/HD, diabetes, reuma, allergiat, astma jne- ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti rokotteiden käyttöön oton jälkeen.
 
Rokotteiden säilöteaineet ovat nekin joutuneet kritiikin kohteiksi. Yleisesti käytettyjä säilöteaineita ovat "jauhoparanne" eli Polysorbate80 eli Tween80, joka on kokeissa todettu masennusta, ylipainoa sekä naarailla hedelmättömyyttä aiheuttavaksi sekä neurotoksinen eli hermosoluja vaurioittava "silakka"; elohopea (thimerosal/mercury/thiomersal).
Elohopeaa pidetään niin pahana ympäristömyrkkynä, ettei sitä saa hävittää tavallisten jätteiden mukana.
 
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen terveysviranomaiset (FDA, CDC) ja WHO ovat suositelleet tiomersaalista luopumista rokotteissa varmuuden vuoksi jo vuosituhannen vaihteessa, ennen kuin laajoja epidemiologisia tutkimuksia tiomersaalin ja autismin yhteydestä oli tehty. Tiomersaalin käytöstä rokotteista on suurimmalta osaltaan luovuttu Yhdysvalloissa ja Euroopassa; WHO:n mukaan tiomersaalin käytölle esimerkiksi kehitysmaissa ei ole estettä. Yhdysvalloissa tiomersaalin käyttö lasten rokotteissa on useissa osavaltioissa kiellettyä. (5)
 
Rokotteiden säilöteaineisiin kuuluvat myös formaldehydi (karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava), skvaleeni (neurotoksinen), polymyxin (neurotoksinen), neomycin (immunotoksinen eli immuunijärjestelmää tuhoava), sodium deoxycholate (immunotoksinen), octoxynol (immunotoksinen), potassium chloride (neurotoksinen), polyethylene glycol (systeemitoksinen), monosodium glutamate jota käytetään myös elintarvikkeissa maun parantajana (neurotoksinen), gentamicin sulfate (nefrotoksinen eli munuaisia vaurioittava), monobasic potassium phosphate (immunotoksinen), beta-propiolactone (karsinogeeninen) sekä sodium taurodeoxycholate (karsino- ja immunogeeninen).
 
Säilöteaineita on kaikissa rokotteissa, niin adjuvantillisissa kuin adjuvantittomissa. Uudet adjuvantit ovat usein nanokoossa, eikä niistä ja niiden käyttäytymisestä ihmisen elimistössä ole olemassa lainkaan tutkimustietoa.
 
EU:n lääkevirasto EMA (aiemmin EMEA) piti ensimmäisen työpajan nanolääkkeistä: 200 osallistujaa 27 eri maasta kokoontui 2-3.syyskuuta 2010 käsittelemään nanolääkkeitä. EU:n lääkevirasto on tähän mennessä arvioinut n. 18 nanolääkkeen/-valmisteen myyntilupahakemukset, mukana mm. immuunijärjestelmään eli elimistön puolustusjärjestelmään vaikuttavia valmisteita.
 
Uusi nanotekniikka antaa syytä pohtia, onko nykyinen hyväksymiskäytäntö soveltuva nanolääkkeisiin - nanolääkkeiden nanokoko aiheuttaa haasteita hyväksyntäprosessille nanokokoisten järjestelmien biologisissa rakenteissa ilmenevän ainutlaatuisen käyttäytymisen vuoksi (2) (3).
 
BMJ:n (British Medical Journal; arvostettu vertaisarvioitu lääkärilehti) päätoimittaja Fiona Godlee on esittänyt kritiikkiä siitä, että lääkearvioinnit perustuvat lääkeyhtiöiden omiin tutkimuksiin: "On suuri ongelma, että lääkeyhtiöt itse rahoittavat ja hallitsevat kaikkia tutkimuksia ja kokeita, joita lääkkeillä tehdään. Tilanne on kuin jalkapallo-ottelussa toinen pelaajapuoli maksaisi erotuomareiden palkat.Teollisuuden ei tulisi tutkia omia tuotteitaan." (4)
 
Kansanterveyslaitoksen/THL:n mukaan suomalaisen yleisen rokotusohjelman suunnittelussa otetaan huomioon rokotusten hyödyt ja toisaalta taudin vakavuus, siihen sairastumisen todennäköisyys, rokotteen teho ja sen mahdolliset haittavaikutukset. Tarkoituksena on saavuttaa tarvittava suojateho mahdollisimman pienillä haittavaikutuksilla.
 
 
 
 
Rokotuspolitiikka
 
Nykyään rokotteet ovat useimmissa maissa enimmäkseen vapaaehtoisia, elleivät virallisesti niin käytännössä. Suomessa rokotukset ovat vapaaehtoisia tavallisissa tilanteissa, mutta lakiin on edelleen kirjattu pakollisten rokotusten mahdollisuus. Suomi on yhtenä 194 maasta allekirjoittanut WHO:n IHR-sopimuksen (International Health Regulations) joka mahdollistaa väestön pakkorokotukset.
 
Yhdysvalloissa koulunkäyntiä varten pakollisista rokotuksista voi yleensä saada vapautuksen uskonnollisista ja vakaumuksellisista syistä.
 
Rokotteet ovat Suomessa reseptilääkkeitä. Niiden ostamiseksi apteekista tarvitaan lääkäriltä lääkemääräys. Käytännössä rokotteita voidaan antaa terveydenhuollon yksiköissä kuten neuvoloissa ja esimerkiksi kiertävissä busseissa ilman, että lääkäri henkilökohtaisesti määrää rokotteen potilaalle.
 
Reseptilääkkeiden mainostaminen on kiellettyä Suomessa. Lisäksi lainsäädäntö vaatii että tuotteen on vastattava mainoksessa kuvattua, kuten että se on mainoksen kuvaamalla tavalla "tehokas ja turvallinen".

Suomessa tarjotaan monia rokotuksia maksuttomasti verovaroin rahoitetun julkisen terveydenhoitojärjestelmän piirissä tartuntatautilakiin annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla. Rokotuksia koskee sama sääntely kuin muita lääkkeitä ja terveydenhoitoa.

Suomessa Heikki Peltola, infektiotautiopin professori, on puolustanut näkemystä, että rokotuksissa yhteisön edun tuleekin mennä yksilön etujen edelle. Jotkut menevät jopa niin pitkälle, että katsovat pakollisten rokotusten olevan oikeutettuja siitä huolimatta, että lapsia kuolee rokotteiden aiheuttamiin haittoihin, mutta esimerkiksi Arlette Mercae katsoo väitöskirjassaan, että rokotteiden hyödyistä ja haitoista ei tiedetä riittävästi, jotta pakkorokotukset olisivat eettisesti perusteltuja (5)

The Times of India kirjoittaa rokotettujen lasten halvaantumisia käsittelevässä pääkirjoituksessaan pitävänsä rokotusohjelmia periaatteessa hyvänä mutta on sitä mieltä, että vahva kaupallinen motiivi, kuten esimerkiksi Intian 25 poliorokoteannosta, voi lisätä esimerkiksi neurologisia haittoja. Pääkirjoituksen mukaan rokotukset ovat hyvä asia, mutta niitä ei saa pitää ihmelääkkeinä kaikkiin vaivoihin, vaan pitää muistaa, että liiallisen rokotteiden käytön yhteydestä allergioihin ja astmaan on saatu lisää näyttöä (5).
 
 
 
Uutta tietoa
 

Rokotteiden suorien haittavaikutuksien lisäksi on dokumentoitu uusi: lääkkeille vastustuskykyiset sairauksien muodot.
 
Lääkkeille vastustuskykyinen keuhkokuumeen muoto on seurausta pneumokokkirokotteesta, jota on rutiininomaisesti annettu lapsille. Rokote annetaan kolmena annoksena ensimmäisen ikävuoden aikana,  kertoo Journal of the American Medical Association (JAMA).
 
Tutkimuksen esittely:
Multiresistantin serotyypin 19A lisääntyminen syynä hengitysteiden infektioon on yhdistetty pneumokokki-konjugaatti PCV-7 rokotteen laajamittaiseen käyttöön monissa maissa. Koska spontaanit fluktuaatiot ajassa (in time) ja antibioottien selektivinen paine (pressure) ovat saattaneet aiheuttaa 19A-serotyypin lisääntymisen, kontrolloituja tutkimuksia tarvitaan jotta voidaan arvioida PCV-7:n rooli.
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, oliko epäilyissä PCV-7 rokotteiden käytön ja lääkeresistantin keuhkokuumeen yhteydestä perää.
 
Tutkijat huomauttavat, että PCV-7 rokotteen täydestä vaikutuksesta lääkkeille vastustuskykyisen kannan kehittymiseen ei ole suoraa näyttöä, koska tutkimus keskittyi vain rokotteen kolmeen ensimmäiseen annokseen, vaikka rokotesarjaan kuuluu neljäskin annos. He arvelevat, että heidän tutkimustuloksensa saattaa jopa vähätellä vaaraa; että tutkimuksen arvioita vahvempaa, vastustuskykyistä bakteerikantaa saattaa olla olemassa/kehittymässä.

Tutkimus "Pneumococcal Conjugate Vaccination and Nasopharyngeal Acquisition of Pneumococcal Serotype 19A Strains", suoritettiin Hollannissa ja sen rahoitti Hollannin Terveysministeriö. Kiinnostavaa kyllä, useilla kirjoittajista on taloudellisia kytköksiä BigPharmaan. Tutkimusapurahaa kirjoittajille ovat antaneet mm. GlaxoSmithKline, Wyeth, Pfizer, Baxter ja Novartis. Tutkimusjohtaja Elske J.M. vanGils, MD, ei ilmoita itsellään olevan taloudellisia kytköksiä lääkeyhtiöihin (6).
 
Tutkimus käsitti 1003 tervettä vastasyntynyttä, ja seurasi heitä 24 kk ikään asti. Lapset jaettiin satunnaisvalinnalla ryhmiin. Yksi ryhmä sai 2 annosta PCV-7 rokotetta, 2 kk ja 4 kk iässä; toinen ryhmä sai 3 annosta rokotetta 2 kk, 4 kk ja 11 kk iässä ja kolmatta ryhmää ei rokotettu PCV-7:lla.
 
Tutkimuksen lopputuloksena ryhmien tasot olivat: 3 annoksen ryhmällä 16.2% serotyypin 19A-bakteriaa, kahden annoksen ryhmällä 13.2% ja rokottamattomilla 9.2%.

CDC (Centers for Disease Control) korvasi hiljattain PCV-7 rokotteen PCV-13 rokotteella. Lapsien, jotka ovat jo saaneet PCV-7 rokotteen, vanhempia painostetaan ottamaan myös uusi versio.

Uusi rokote sisältää 13 keuhkokuumeen aiheuttajaa, myös ne jotka ovat PCV-7:ssa. Tutkijat suosittavat entistä tiukempaa keuhkokuume-seurantaa rokotteita saaneilla lapsilla (8).
 

Tutkijat eivät sano ilmiselvää asiaa: pneumokokkirokotteiden käyttöönotto on johtamassa entistä suurempaan riskiin saada keuhkokuume. Sittenkin, vaikka PCV-13 suojaisi tiettyjä keuhkokuumeen aiheuttajia vastaan, se samalla tuottaa lääkkeille entistä vastuskykyisempiä kantoja ja vaikeammin hoidettavia tautimuotoja.
 
 

Ilmiö rokotteen tautitaakkaa lisäävästä vaikutuksesta on tuttu THL:n tutkijoille jo vähintään liki kymmenen vuoden takaa - vuonna 2001 nykyistäkin tutkimusta tekevät THL:n Terhi Kilpi ja Arto Palmu ja THL:n rokotealan nykyinen ylijohtaja Juhani Eskola ym. julkaisivat tutkimusartikkelin (b) NEJM:ssä, jossa sama ilmiö tuli esille. Vaikka tilastollisesti merkitsevää suojaa esim. korvatulehduksia vastaan ei tutkimuksen tuloksista löytynytkään, tämä ei estänyt tutkijoita esittämästä johtopäätöksenään, että rokotteen vaikutus korvatulehdusten torjumisessa voi olla merkittävä. Tämä herätti ymmärrettävästi lääketieteellisessä yhteisössä keskustelua ja kritiikkiä (a) tutkimusartikkelia kohtaan. Yksi kritiikki alkaa (7):

"Rokotevalmistajan lääketieteellinen johtaja ja konsultit päättelevät, että uusi pneumokkirokote on "tehokas korvatulehdusten vähentämisessä". Ottaen huomioon 95% luottamusvälillä suojan -4 .. 16 prosenttia, Eskolan ym. esittämät tulokset eivät tue johtopäätöstä. Kuten kirjoittajat myöntävät, "miinusmerkkinen numero tarkoittaa" että rokotettujen ryhmässä oli mahdollisesti enemmän tapauksia kuin vertailuryhmässä.". (7)

Kirjoittaja viittaa siihen, että Kansanterveyslaitoksen rokoteosastolta tohtori Eskola siirtyy ranskalaisen rokotevalmistajan johtotehtäviin josta sittemmin palasi Suomeen KTL:n ylijohtajaksi ja artikkelin yhteydessä NEJM:ssä julkaistiin alan käytännön mukaisesti mahdollisena eturistiriitana tieto, että tohtori Kilpi ja tohtori Eskola ovat konsultoineet rokotevalmistajaa korvausta vastaan(7).

Lääkärien velvollisuus on kertoa potilailleen että pneumokokkirokote suojaa -ehkä- keuhkokuumetta vastaan mutta lopullinen hinta saattaa olla tauti johon ei ole hoitoa.
 
Pneumokokkirokote lisättiin Suomen lasten rokotusohjelmaan 1.syyskuuta 2010 alkaen (9).
 
 
teksti ja käännökset artikkeleista, ellei toisin ole mainittu, Riikka Söyring
 
-----------------------------------------
lähteet:

(1) Edward Jenner and the discovery of vaccination; University Libraries    http://www.sc.edu/library/spcoll/nathist/jenner2.html
(2) (7.9.2010) EU:n lääkevirasto piti ensimmäisen työpajan nanolääkkeistä  <http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2010/09/news_detail_001108.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1>
(3) Rokotusinfo ry
(4) BBC: Panorama
(5) Wapedia: Rokotteet
 
(6) Pneumococcal Conjugate Vaccination and Nasopharyngeal Acquisition of Pneumococcal Serotype 19A Strains: Elske J. M. van Gils, MD; Reinier H. Veenhoven, MD, PhD; Eelko Hak, PhD; Gerwin D. Rodenburg, MD; Wendy C. M. Keijzers; Debby Bogaert, MD, PhD; Krzysztof Trzcinski, DVM, PhD; Jacob P. Bruin; Loek van Alphen, PhD; Arie van der Ende, PhD; Elisabeth A. M. Sanders, MD, PhD; JAMA. 2010;304(10):1099-1106. doi:10.1001/jama.2010.1290
 
(7) Rokotusinfo ry: tiedote; Pneumokokkirokote saattaa lisätä korvatulehduksia
(8) Stevenson Heidi; Gaia-health, 6. September 2010
(9) Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1491880
 
sekä
 
 
Lääkärilehti 18/2010 (ilmestynyt 7.5.2010): Kokeellinen tutkimus tuo tärkeää tietoa lasten pneumokokkirokotusten vaikuttavuudesta", Arto Palmu, Jukka Jokinen ja Terhi Kilpi, THL

Salon Seudun Sanomat: "Pneumokokkirokote suojaa myös rokottamattomia", Salon Seudun Sanomat 6.7.2010, http://www.sss.fi/uutiset/144242.html

THL:n FinIP-sivuston sivu, jossa tiedotusaineistoa, http://www.ktl.fi/portal/suomi/yhteistyoprojektit/finip/tiedotusaineistoa/

(b) Eskola J, Kilpi T, Palmu A, et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med 2001;344:403-9. http://content.nejm.org/cgi/content/short/344/6/403

(a) The New England Journal of Medicine; May 31, 2001, NEJM Volume 344:1719-1720 http://content.nejm.org/cgi/content/extract/344/22/1719

------------------------

Rokotteiden ja autoimmuunisairauksien yhteydestä http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/41580-rokotteiden-ja-autoimmuunisairauksien-yhteydesta

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (43 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Täällä taas, KissanKulmassa.

Olen otettu siitä että sain niin paljon välitöntä palautetta ja kyselyjä s-postiini siitä, missä KissanKulmasta on.

Tunnustan, että itse kaipasin kommentoijien kanssa keskustelua vähintään yhtä paljon kuin kyselijät KissanKulmaa.
Kun teidän kanssa, ystävät kalliit, on niin mukavaa.

Riikka

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

WHO: Lisää rokotteita ja nopeammin

sitaatti alkaa-
HONG KONG - The vaccine used to contain the recent swine flu pandemic was effective, but health authorities will need to ramp up the speed and volume of production during the next global outbreak, a World Health Organization official said Monday.

The WHO declared last month that the swine flu pandemic that started in June 2009 was over, after it killed about 18,600 people worldwide, far less than the worse-case scenarios in which authorities said millions could die.

The widespread use of vaccines was critical in limiting the number of casualties, with studies showing they offered protection in up to 95 per cent of cases, WHO official David Wood said at a news conference on the sidelines of an influenza conference in Hong Kong.

Some 350 million doses of the vaccine were administered worldwide, according to WHO figures.

"That gives us considerable hope for the future, for the future pandemics, that the technologies that we have to actually make the vaccines are" effective, said Wood, the quality and safety team co-ordinator for the WHO's immunization and vaccines department.

But while vaccines became available six months after the H1N1 virus strain behind the pandemic was identified in April 2009, that was still too late for some countries, he said. In the case of the U.S., vaccination started on Oct. 5, 2009 — weeks after a second wave of cases hit as schools resumed, U.S. Centers for Disease Control and Prevention flu expert Nancy Cox told reporters.

The WHO is studying ways to make vaccines more quickly, Wood said without offering specifics, adding that technological breakthroughs will also speed up the process.

"In the short term, we'll be able to make some gains of weeks that Nancy was talking about that can make all the difference. In the longer term, we may even have these new technologies that shorten our lag more significantly, so I'm quite optimistic," Wood said.

The WHO official also said the global healthy body is working on increasing global production capacity beyond the centres of Europe, America and China, targeting countries like India, Indonesia, Thailand, Brazil and Mexico.

The WHO was accused by some of hyping the pandemic, prompting excessive buying of vaccines and antiviral drugs that enriched drug companies. Asked about such accusations, Wood said the organization only advised countries to vaccinate high-risk groups, like health care workers and pregnant women.

"I believe that the recommendations that came from the organization were proportionate to the risks that we had at the time," he said. -sitaatti päättyy

http://www.news919.com/news/world/article/97811--w...

SuS (nimimerkki)

Kiitos todella hyvästä kirjoituksesta. Ihanaa että Kissankulmasta on taas online.

:) (nimimerkki)

Usarin uudistus blogista puheenvuoroksi tappoi koko idean,että ihmiset keskustelisivat asioista. No joutuivat näköjään taipumaan isoveli valvoo systeemiin. Tee feissariin profiili tai pelkkä kissankulmasta sivusto,siellä pystyy sentään käymään keskustekuja.. Voi meinaan viedä aikaa ennenkuin tää lähtee käyntiin. "saas nähä tuleeks läpi,vai onks tännekkin bannit nyt" heh ;)

A Menkov (nimimerkki)

Tämä sivusto on huonontunut niinkuin usien käy toimiville formaateille.
Kannatan facebookin perustamista Kissankulmalle!!!!!!!!!!!!!!

Isoveli ei tykkää kansalaiskeskustelusta kuten sen hyvin tiedämme.

Tieto lisää alussa tuskaa mutta tietoisuus tekee lopulta vapaaksi.

Matkalla (nimimerkki)

Kirrankulma näyttääkin olevan harvoja kirjoittajia, joihin saa vielä kommentoida ilman rekisteröintiä. Ja rekisteröintiä ei ainakaan minulle ole sallittu.

Onko US:n taru pian lopussa, kun se näyttää kompastelevan sananvapauden kanssa? Olen kysellyt taas pariin otteeseen Markku Huuskolta, miksi hän sensuroi, ja miksi hän ei pysty asiaa perustelemaan.

On huono malli mille tahansa (netti)medialle, jos sen parissa puuhaileva henkilö ei itse osaa kommunikoida.

Siinä mielessä komppaan edellisiä kommentteja.

Itse valitsin sensuurivapaan vyöhykkeen, jossa uusin kirjoitukseni kokoaa yhteen Suurvalta-keskustelun:

http://travellerism.wordpress.com/2010/09/08/totuu...

Vieras (nimimerkki)

Minä en kyllä naamakirjaan liity minkään asian takia joten kannatta se jättää nuille jotka uskoo muutenkin omistaja lahkon asioihin.

E.K. (nimimerkki)

Täällähän on hiljaista kuin huopatossutehtaassa, mistä tuotanto on siirretty lapsityömaihin.

Mutta asiaan.

Tauteja vastaan taisteleminen on inhimillistä, sitä pidetään hienona ja jalona asiana. Perusterveydenhoito onkin arvokasta työtä, parhaimmillaan se voi parantaa elämänlaatua kunhan se perustuu ihmisen tahtoon auttaa toista. Mutta lääketieteen ponnistukset ovat monesti aivan jotain muuta. Ne ovat yrityksiä hallita luonnonvalintaa; korvata se omilla mieltymyksillä jotka ovat usein kaukana siitä miten luonto toimii. Motivaationa luonnottomalle kehitystyölle voi olla tahto saada nimi historiankirjoihin, taloudelliset intressit, tai maaninen tiedeuskovaisuus; pyrkimys Jumalaksi Jumalan paikalle.

Ei kaksinen asetelma, kun ajattelee tavallisen ihmisen mahdollisuuksia tehdä hyviä päätöksiä sen suhteen mitä antaa nahkansa alle pumpata tai mitä nappeja suostuu nielemään.

Mutta jos lähestytään koko terveysasiaa vähän eri suunnasta, niin kokonaisuus ei välttämättä olekaan niin vaikea hahmottaa.

Jos ihmistä ei vaivaisi neuroottinen kivun- ja kuolemanpelko, hän voisi elää antoisampaa ja terveempää elämää.

Jos ihmistä ei vaivaisi tahto hallita kaikkea, geenikartoista ihmismieleen, voisi hän yrittää parantaa elämänlaatua humaanein keinoin eikä mekaanisesti.

Jos ihmistä ei vaivaisi ahneus, elonkehä voisi paremmin ja sitä kautta ihminen itsekin.

Todellinen terveys alkaa siis korvien välistä, ei injektiopiikeistä. Todellinen terveys on mielen ehjyyttä; kyky nauttia elämästä tauteja tai kuolemaa pelkäämättä sen ajan ja niine eväineen mitä kullekin on suotu. Kukaan täältä ei lähde ennen aikojaan, eikä jatkoaikaakaan myönnetä. Ei siis kannata käyttää aikaansa sen loppumisen kauhisteluun. Eikä ole mieltä vaarantaa terveyttään sen menettämistä pelkäämällä.

Parhaimmillaan yksilön etu on yhteisönkin etu. Jos tarpeeksi moni ihminen aloittaa paremman elämän voittamalla pelkonsa ja ahneutensa, niin monet turhat asiat häviävät elonkehää stressaamasta ja lapsillemmekin jää vielä jotain elinmahdollisuuksia. Kyse on puhtaasti meidän jokapäiväisistä valinnoistamme, ei eduskuntavaalien tuloksesta tai markkinavoimien tahdosta.

E.K.

Riikka Söyring (nimimerkki)

En halua liittyä FB:n, minusta se on epäilyttävä.
Luultavasti vilisee eri tiedustelujärjestöjen profiloijia syynäämässä ja analysoimassa ihmisten vapaaehtoisesti itse itsestään kertomaa tietoa.
----------------

En aio vaatia rekisteröitymistä KissanKulmassa.

Täällä on ollut hyvää keskustelua ja siivoa käytöstä ilmankin, että kytätään ja sensuroidaan.

Eriävä mielipide on sekin arvokas, ja saattaa valottaa ongelmakenttää uudelta taholta ja tasolta, joten olisi vain hölmöä sulkea sellaiset pois kun kerran tarkoitus on keskustella.

Vieras (nimimerkki)

Feissarista löytyy kirjautuneille siellä jaetut blokkaukses kirjoittamalla nimesi yhteen. BB on tullut taloosi.

ei kirjautunut (nimimerkki)

Monday night with Sherry Shriner...the Earth has been knocked out alignment! That's why the elite is scrambling to get underground and pushing solar energy
for those who will be stuck on the surface, we're moving towards the SUN folks! It's going to get HOT and water sources are going to disappear.

Riikka Söyring (nimimerkki)

11.9 2010 klo 15 on
Edukuntatalon edessä mielenilmaus mm.
H1N1-rokotteiden vaikutuksen suhteen harjoitettua salailua vastaan.

Suomenmaa-lehden toimittajan mielestä kyseessä on hyökkäys THL:a vastaan.

Jaajaa. Entäs THL:n hyökkäys rokotteen kanssa kansalaisten terveyttä vastaan?

Mielenilmaukseen voi osallistua jos on tyytymätön mihin tahansa Suomessa: asuntotilanteeseen, Suomen ylivelkaantumiseen, työttömyyteen, korruptioon, läpinäkyvyyden puutteeseen päätöksenteossa jne.

uurija (nimimerkki)

Hei kaikki! Toivon että meno tällä palaa pian entiselleen.
Vapaan nimimerkkikommentoinnin salliva, persoonallisesti aiheensa valikoiva blogi on poikkeuksellinen ilmiö Suomen ilmapiirissä.
Osoittaa blogistilta suurta taitavuutta ja viisautta, että hän saa asiat pysymään näpeissään suuren vapauden vallitessa.
Ja se saatiin pahus nähdä, miten helppoa tämäntyyppisen ideakeskittymän halvaannuttaminen on, mikäli sellaiseen joskus joku haluaisi pyrkiä.
Riikka on mitä parhaassa vedossa. Rokoteartikkeli on informatiivinen ja tasapainoinen, sen voi antaa helposti jakoon niille, jotka pitävät itseään valistuneina mutta uskovat yhä kaiken, mitä viranomainen sanoo.

P.S. Unohdetaan se Facebook.

Julia (nimimerkki)

Nivelreumaa pidettiin ennen (ja vissiin kyllä vieläki) vähän vanhempien ihmisten tautina.

Tämä reumaliiton sivulta.
Nivelreuma (reumatoidi artriitti, arthritis rheumatoides) on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 1 700 suomalaista aikuista. Sairastuminen on yleisintä 60–70-vuotiailla naisilla, harvinaisinta nuorilla miehillä. Nivelreumaa sairastavia aikuisia on Suomessa noin 35 000.

itse tiedän tuttavistani 5 nivelreumaa sairastavaa: 3 alle 30v, joista 2 miestä, ja mies alle 60v ja nainen alle60v (molemmat sairastunut alle50v). Enkä ole töissä reumaliitossa tai muussa vastaavassa ;)

Rokotteet... Niinhän ne antibiootitkin.. hyviä, mutta toisaalta väärin ja turhaan käytettyinä ovat mukana kehittämässä näitä tappajabakteereita.

Tiuhti (nimimerkki)

Kiitos Riikka tuosta fb:n pois jäännistä. Harmittaisi, kun jäisi pois mukavasta keskustelusta "vaan" oman asennevamman takia :)

Jes toivottavasti kaikki jatkuu entisenään.

Edelleen kysyn, että miten sinne uutissanomiin voi rekisteröityä??????
En ole sellaista sieltä vielä löytänyt.

Julia (nimimerkki)

Mun täytyy tulla takas kommentoimaan omaa kommenttia ku kuvittelen kaikkien ymmärtävän mun puoliksi kirjottamat asiat. Yritin siis sanoa, että olen huomannut reumaa sairastavien määrän kasvavan lähipiirissäni, erityisesti nuorissa. Ja toinen asia oli, että rokotteet ja antibiootit yhteensä ovat pelottava yhdistelmä, mistä ihmiset hakevat toisinaan/usein turvaa.

Tykkäsin paljon siitä mitä E.K sanoi

Ja Riikalle edelleen suuri kiitos kaikesta!

Turpo (nimimerkki)

Eihän tässä mitään hätää. Saamme rokotteet tulevaisuudessa gmo-ruoan mukana nyt kun Gates kävi ostamassa Monsanton. Soros vielä varmistaa, että meilllä kaikilla on oikeus Gatesin antimiiin. Taustajoukoissa Bono säestää pelastuksen ilosanomaa.

http://www.google.fi/#hl=fi&q=Gates+Foundation+buy...

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusi...

:) (nimimerkki)

Riikka,kaikki nää on nyt yhtä ja samaa hämähäkin verkkoa..
Ja feissari todellakin profiloi,kuten nämä kaikki. Vedätettiin feissarissa ns,perheenperustamista (vauva,talo ja kiinalainen volvo),sen jälkeen muuta tullutkaan kuin volvo,pinnasänky,rakennusliike mainoksia,Hahaaa!

Ei hätää: Google suunnittelee pian elämäsi, yhtiön johtaja maalailee.

Googlen pääjohtaja Eric Schmidt haluaa korostaa, että käyttäjien tietojen kertyminen hakujätin haltuun ei ole vain huolenaihe vaan myös mahdollisuus. Schmidt maalailee, että tulevaisuudessa ei välttämättä tarvitse itse suunnitella omaa elämää, sillä sen tekee Google. Käyttäjästä kertyneiden tietojen, kuten mistä hän pitää ja mistä ei sekä ystävien tietoja yhdistelemällä voidaan laskea käyttäjän halut.
”Uskon, että suurin osa ei halua Googlen vastaavan heidän kysymyksiinsä. He haluavat Googlen kertovan, mitä heidän pitäisi seuraavaksi tehdä,” Schmidt sanoo.
http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article48...

9/11 (nimimerkki)

Mielenosoitus 11.9- 2010

Aiheena yleinen tyytymättömyys vallalla olevaan politiikkaan ja järjestelmään!

Eduskuntatalo lauantai 11.9 2010 klo.15.00
Sijainti: Arkadianmäki
Helsinki, Finland
http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=108474165877843&v=info

Aleks (nimimerkki)

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/...

Eilen ilmestynyt, arvostettu lääketieteellinen julkaisu, British Medical Journal arvostelee voimakkaasti lääkevalvontaviranomaisten toimintaa lääkkeisiin liittyvien riskien selvittämisessä ja niistä tiedottamisessa.

Lehden mukaan on huolestuttavaa, ettei potilaille tiedoteta riskeistä ja haitoista, vaikka valvontaviranomaiset, tutkijat ja teollisuus niistä tietävätkin.

.......

BMJ:n mukaan on kestämätöntä, että teollisuus tutkii itse omat valmisteensa. Lehden päätoimittajan mukaan näin ei voi jatkua, koska tilanne on sama kuin jalkapallo-ottelussa, jossa toinen joukkue maksaa erotuomareiden palkat.

British Medical Journalin artikkelin pohjalta BBC:n eilen lähettämässä dokumentissa osoitettiin salanauhoitusten avulla kuinka lääkevalmistajat painostavat riskeistä tietäviä lääketieteen tutkijoita vaikenemaan tiedoistaan.

(MTV3)

Kuinkahan sikapiikin kanssa mahtaa olla, mitään tällaista ei tietenkään sen kehittelyssä tapahtunut.....

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tiuhti,

olen kysynyt tuota rekisteröitymisasiaa Uutissanomilta mutta en ole vielä saanut vastausta.

Anteeksi, että unohdin kertoa asiasta sinulle.

Heti kun Uutissanomat vastaa, annan tiedon.

Miten alamme lyhentää Uutissanomat? US ei selvästikään käy :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

:),

karu meininki. Ei voi muuta sanoa.

Olen aina suhtautunut synkällä epäilyksellä kaikkia näitä myspaceja ja fb:ta kohtaan, ja kieltäytynyt ehdottomasti liittymästä.

Bloggaamistakaan en ollut koskaan edes ajatellut omalle kohdalleni ennen kuin US sitä kunnallisvaalien alla ehdotti.

Toki tästäkin voi minua profiloida. Tekeehän sitä jotkut kommentoineistakin: narsisti, foliohattu, vastuuton tieteen vastustaja homeopatian kannattaja jne :D

Silti minusta tuntuu uskomattomalle, että joku haluaisi Googlen suunnittelevan elämänsä.

Kun ajattelee, kuinka individualismia korostetaan -vaikkakin käytännössä yritetään tukahduttaa ellei se ole kollektiivista individualismia = olla samalla lailla erilainen kuin kaikki muutkin :D

Minusta tämä blogi on toiminut hyvin näin. Asioista keskustellaan ja vaikka joku olisikin eri mieltä, sitäkin on arvostettu.
Hyvin vähän täällä on ilkeilty tai kiroiltu.
Minusta olisi älytöntä alkaa holhota aikuisia ihmisiä moderoimalla (vaikka trollit tietenkin saattavat yrittää pakottaa minut siihen).

Varsinkin, kun kehoittelen ihmisiä ajattelemaan ITSE.

:) (nimimerkki)

Tästä jatketaan ;) Tarkotin ettei usarin blogi mihkään häviis,fb:s näkyy jopa kuin paljo blogiis on jaettu.. Ite liityin "feikillä" bookkaileen ja voin todeta et se on puupäitten puuhamaa! Pistät esim: Is Obama really Osama bin Laden- http://www.youtube.com/watch?v=Kbxo48cYZKg&feature...
Niin johan tyrkytetään kyseisen muslimin fb sivua..

EXCLUSIVE: After a Year of Setbacks, U.N. Looks to Take Charge of World’s Agenda: Yk haluu hallita koko tellusta.
http://peopleforfreedom.com/new-world-order-news/g...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Julia,

uskon kyllä reuman lisääntyneen. Monella suht nuorella on myös outoja nivelkipuja joista ei oikein saa diagnoosia.

uurija,

kiitoksia kiitoksia.
Vaan eihän ansio minun yksin ole.
Kommentoijat kirjoittavat tätä blogia vähintään yhtä paljon kuin minä.
As you well know.

Arvostan paljon sitä kuinka ihmiset tuovat tänne tietoa ja esittävät perusteltuja mielipiteitä.

E.K antaa hänkin paljon hyvää ja kaunista, myös ajattelemisen aihetta.

Uskon vakaasti, että ihmiset tulevat tänne yhtä paljon lukemaan kommentteja kuin minun turinaani.

Antti Heikkilän blogissa huomaa saman ilmiön: ihmiset antavat toisilleen neuvoja (myös käytännön asioissa eli mistä Varsinais-Suomessa saa luomujuustoa jnpp), tukea ja rohkaisua.

Täällä, ja Antti Heikkilän blogissa, ollaan kiinnostuneita toisista ihmisistä ja asioista, kannetaan huolta, tunnetaan vastuuta ja myötäeletään.

Koko ajan, kaikkien kanssa, vaikka ei erityisesti nimeltä mainittaisikaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Tiuhti (nimimerkki)

Niinpä. Kaippa A.H:n blogiin ja tännekkin kerääntyy niitä päähänpotkittuja jotka ajattelevat omilla aivoilla. Jotka uskaltavat ajatella asiaa syvemmältä. Laumassahan on helppo hillua, kun menee muitten mukana.

Vuosi sitten oli tytön luokalta paljon vanhempia koossa ja kaikki jo kovin odottelivat piikkiä. En epäröinyt kyllä hetkeäkään sanoa pari valittua sanaa piikistä ja, että meillä sitä ei ota kukaan.
Silti minusta IRL ei kannata ainakaan puolitutuille alkaa antamaan "elämän ohjeita". Joku hyvä lause josta ihminen voi kiinnostua ja huomata, että erilaillakin voi ajatella kuin mitä puoli ysin uutisissa.

Silti tulee käytettyä joitain sanoja jotka saattaa toisia ärsyttää vaikka en muuten toisi omaa mielipidettä julki. Se kuuluisa propaganda uutiset ei takulla miellytä kaikkia. Voisivat saaha laakin jos silmät vahingossa avautuisi :)

Kiitos vaan Riikalle ja muille minunkin puolesta hyvistä jutuista.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tulipa vaan taas mieleen:

eilen puoli kahden ja puoli viiden, tänään puoli kolmen ja puoli viiden välillä oikein "kunnon keskitys".

Levittäytyivät viuhkan muodossa talomme yli ja syytivät vanaa niin prklsti. Vanat jäivät näkyviin moneksi tunniksi.

Illalla, eilen ja tänään, ilta-auringon puolella taivas tulessa, etelässä sairas malvan ja laventelin värinen.

Täsmälleen kuten tällä filmillä http://www.youtube.com/watch?v=Psdg3OAw_a8

Katsoin eilen flightradarista, ei näy. Vaikka lentojen väli oli joissain tapauksissa vain 4 minuuttia.
Katsoin Joensuun lentokentän aikataulut. Ei ollut.
Katsoin Karjalan lennoston sivut että onko harjoituksia tmv.
Ei ollut.

Sitten oli sellainen outo juttu että kone näkyi paljaalla silmällä mutta valokuvassa ei, valokuvassa näkyi pelkkä vana. Todella outoa!

Joutuu kai hommaamaan ihan oman kameran.

Eräässä valokuvassa näkyi kuinka kone kaartoi ja jätti kaartuvan vanan. Vaaleaan, koneen jättämään vanaan yhtyi tummempi vana ja ne "jatkoivat matkaa yhdessä".

Suomessahan on todella tiukat määräykset päästöistä...kts. Finavia.

Tänään täällä oli, lentojen jälkeen, symmetrinen ympyrän muotoinen tummahko pilvi Heinäveden yllä. Muuten taivas oli kirkas ja pilvetön.

Kuulin eräästä maanviljelijästä, jonka laitumella olevat lehmät ovat alkaneet yskiä.

heinänuha (nimimerkki)

Miten nämä aineet liittyvät siihen: TRIMETYLALUMINUM Oxide 1000 GRIT, lyijy, BARIUM Cloride HG/T 1617- 2008, seleeni, arsenikki?
Kemikaaliruiskutukset rauhoitettiin vähäks aikaa"taas jatkuu"ilmasto viileni ja flunssa aalto alkoi edetä."Hengityselinoireet,kurkkukipu,päänsärky,kuumeilu"
http://nwohavaintoja.blogspot.com/2010/08/kemikaal...

Kemikaalivanat suomessa:
http://www.youtube.com/watch?v=NsPMrJogC88

Pk-seudul puolet "flunssassa".
Ens talvel 4m lunta ja 40 astet pakkast,putket paukkuu ja balalaikka soi!

SuS (nimimerkki)

Okei, minä yritän todella kovasti olla ainakin provosoitumatta noista kemikaalivana-jutuista, mutta tänään ja eilen laskin taivaalla yhdeksän lentokoneen vanaa juuri samaan aikaan kun Riikkakin niitä näki. Ja siellä pysyivät. En silti osaa tai uskalla vieläkään uskoa että tavan reittiliikenne kylvisi kemikaaleja ilmatilaan? Iltarusko jäi näkemättä kun on metsää edessä.

Flightradar ei näytä kaikkien tutkien alueelta koneita, siksi nuo kaukoidästä tulevat eivät näy tutkakuvassa silloin kun ovat tässä yläpuolella. Samoin sinne mennessä katoavat aika tarkalleen Joroinen-Savonlinna-akselilla. Yksikään itärajan pinnan kone ei siis tutkassa näy, en tiedä miksi.

Tiuhti (nimimerkki)

Voisitko Riikka laittaa näytille ne kuvat jonnekkin mistä voisi käydä katsomassa??

ei kirjautunut (nimimerkki)

Monday night with Sherry Shriner...the Earth has been knocked out alignment! That's why the elite is scrambling to get underground and pushing solar energy
for those who will be stuck on the surface, we're moving towards the SUN folks! It's going to get HOT and water sources are going to disappear.

Riikka Söyring (nimimerkki)

FB:ssa kuulemma on kuvia juuri niistä(kin) lennoista Ovaali Vikavirtasuojalla

Julia (nimimerkki)
Julia (nimimerkki)

Nyt jaetaan taas rokotetta. ilmaiseksi. tehostettuna sialla.

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1527053#fi

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sikamaista!

Alkaa olla jo hysteerinen olo välillä kun jutut menee niin traagisen hulluiksi :D

Mutta jotain hyvääkin: 4 hlöä Heinävedellä kääntynyt anti-aspartamisteiksi ja 2 hlöä maininnut -Olit sitten oikeassa H1N1-rokotteista.

Että emme aivan turhaan mesota ja kehottele ihmisiä ottamaan asioista selvää ITSE.

Julia (nimimerkki)

Ja tuossa stm:n sivuilla olevassa ohjeistuksessa (influenssarokotukset kaudella 2010-2011) ällistytti maininta "infektioherkiksi potilaiksi lasketaan myös terveet vanhukset." Siis tuo oli ohjeistuksissa, että kenelle piikkiä suositellaan, tuossa kohti kyseessä oli henkilökunta joka hoitaa infektioherkkiä potilaita. Ja näin muuttamalla terveet vanhukset infektioherkiksi, saadaan piikitettävien hoitajien määrää lisättyä. Uskomatonta!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

nimimerkki Vierailija toi tämän alla olevan toiseen bloggaukseeni, ja nyt siirrän sen myös tänne.

sitaatti alkaa:
En tiedä, millaisissa pitoisuuksissa näitä haittavaikutuksia ilmenee, mutta tällaista löytyi mm. h1n1-rokotteen ainesosasta:

http://personal.inet.fi/koti/haistahome/Vaiettu_si...

"Lähteet:
GlaxoSmithKline (Suomen rokotetoimittaja)
Työterveyslaitos
Maailman terveysjärjestö WHO
Euroopan lääkevirasto EMEA
---
Gentamysiinisulfaatti:

Suomessa käytettävä Pandemrix-sikainfluenssarokote sisältää gentamysiinisulfaattia, joka on vain sairaalakäyttöön tarkoitettu aminoglykosidiryhmän antibiootti.

Gentamysiinisulfaatin on todettu aiheuttavan ototoksisia ja nefrotoksisia haittavaikutuksia. Ototoksiset haittavaikutukset ilmenevät sisäkorvavaurioina ja nefrotoksiset haittavaikutukset munuaisvaurioina. Vaurioille herkkiä ovat erityisesti sikiöt ja vastasyntyneet, etenkin keskoset, sekä potilaat, jotka kärsivät munuaisten heikosta toiminnasta, nestetasapainon häiriöstä tai aliravitsemuksesta.
Gentamysiinisulfaatilla on havaittu myös seuraavia haittavaikutuksia: ihottuma, kutina, kuulohäiriöt ja sisäkorvavaurio, johon liittyy pahoinvointi, huimaus ja tasapainohäiriöt. Valkuaisvirtsaisuus, seerumin kreatiniini- ja ureapitoisuuden nousu, nokkosrokko. Poikkeavia maksa-arvoja ja verenkuvan muutoksia, jotka voidaan todeta ainoastaan verikokeesta.
Gentamysiinisulfaatti saattaa aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Tämän vuoksi on syytä välttää autolla ajamista tai tarkkuutta vaativien koneiden käyttöä gentamysiinisulfaattilääkityksen aikana. Gentamysiinisulfaattia ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana, koska aineen vaikutusta sikiöön tai pieniin lapsiin ei tunneta.
Gentamysiinisulfaattia, kuten kaikkia ototoksisia antibiootteja, saa käyttää vain pakottavissa tilanteissa.
---

Tällaisiin sikapiikistä sairastuneisiin törmään lähes päivittäin:
""Olen terve vanhempi nainen, ruokavalioini on ollut pienestä pitäen kasvisruoka. Liikun normaalisti, pääasiassa kävellen. En ole syönyt mitään lääkkeitä koskaan ! Joskus asperiini tabletti !
-
Otin sika piikin ja nyt olen ollut kolmeviikkoa kuin invalidi. Ensin oli käsi puuduksissa , sitten tuli kainalo kipeäksi että, en voinut nostaa kättä. Joka liike sattui jopa pc- llä. kirjoittaminen, sitten niska jäykisty.
ei voi päätä kääntää. Kaikki piikin jälkeen ????
-
Olen varma että, sillä on ollut yhteys nyt oleviin kipuihin. En ota enää mitään piikkiä !
-sitaatti päättyy

Vieras (nimimerkki)

11.8.2009

Haastattelu: Rokotteet aiheuttavat vahinkoa
Tässä vuodelta 2002 olevassa haastattelussa toimittaja Jon Rappoport haastattelee rokoteasiantuntijaa, joka turvallisuussyistä haluaa pysyä nimettömänä.

http://www.rense.com/general87/retired.htm

http://educate-yourself.org/cn/rappoportinterviewv...

(seuraavassa H = haastattelija, T = haastateltava tiedemies).

H: Olitte joskus vakuuttunut siitä, että rokotteet kuuluvat hyvään lääketieteeseen.

T: Kyllä. Olin mukana kehittämässä joitakin rokotteita, mutta en tahdo kertoa, mitä rokotteita.

H: Miksette tahdo?

T: Tahdon suojella yksityisyyttäni.

H: Odotatte siis kohtaavanne vaikeuksia, jos puhutte avoimesti?

T: Uskon voivani menettää eläkkeeni.

H: Mistä syystä?

T: Syillä ei ole merkitystä. Nämä ihmiset tietävät, miten aiheuttaa ongelmia, jos henkilö kerran on ollut osa Klubia. Tiedän yhden tai kaksi henkilöä, joita ryhdyttiin tarkkailemaan ja ahdistelemaan.

H: Ketkä ahdistelivat?

T: FBI (Federal Bureau of Investigation; USA:n turvallisuuspoliisi).

H: Todellako?

T: Kyllä. FBI käytti muita verukkeita. Myös IRS (Internal Revenue Service; USA:n veroviranomaiset) voi ryhtyä soittelemaan.

H: Se sananvapaudesta.

T: Kuuluin ”sisäpiiriin”. Jos ryhtyisin nyt antamaan nimiä ja esittämään yksityiskohtaisia syytöksiä tutkijoita vastaan, saattaisin joutua keskelle vaikeuksien maailmaa.

H: Mitä näiden ahdistelutoimien takana on?

T: Rokotteet ovat nykyaikaisen lääketieteen viimeinen puolustus. Rokotteet ovat perimmäinen oikeutus nykyaikaisen lääketieteen yleiselle ”etevyydelle”.

H: Uskotteko, että ihmisten tulisi saada valita, ottavatko he rokotteita?

T: Poliittisella tasolla, kyllä. Tieteellisellä tasolla ihmiset tarvitsevat tietoa voidakseen valita oikein. On asia erikseen sanoa, että valinnanvapaus on hyvä asia. Mutta jos kaikkialla on valheita, kuinka voi valita? Ja jos FDA:ta (USA:n elintarvike- ja lääkehallitusta) johtaisivat rehelliset ihmiset, näille rokotteille ei myönnettäisi lupia. Ne tutkittaisiin pienintä yksityiskohtaa myöten.

H: Eräät lääketieteen historian edustajat sanovat, ettei tautien yleinen väheneminen johdu rokotteista.

T: Tiedän. Jätin pitkään heidän työnsä vaille huomiota.

H: Miksi?

T: Koska pelkäsin, mitä saisin selville. Työni oli kehittää rokotteita. Elatukseni oli kiinni tämän työn jatkumisesta.

H: Ja sitten?

T: Tein omia tutkimuksiani.

H: Mihin johtopäätöksiin päädyitte?

T: Tautien väheneminen johtuu parantuneista elinoloista.

H: Mistä elinoloista?

T: Puhtaammasta vedestä. Kehittyneestä viemärijärjestelmästä. Ravinnosta. Tuoreemmasta ruoasta. Köyhyyden vähenemisestä. Taudinaiheuttajia saattaa olla kaikkialla, mutta jos ihminen on terve, tauti ei tartu häneen niin helposti.

H: Miltä teistä tuntui saatuanne tutkimuksenne päätökseen?

T: Tunsin epätoivoa. Tajusin, että toimin alalla, joka perustuu valheisiin.

H: Ovatko jotkut rokotteet vaarallisempia kuin muut?

T: Kyllä. DPT-rokotus esimerkiksi (DPT = rokote kurkkumätää, hinkuyskää ja jäykkäkouristusta vastaan, ns. ”kolmoisrokote”). Ja MMR (= rokote tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan). Lisäksi jotkut rokote-erät ovat vaarallisempia kuin muut erät samaa rokotetta. Itse pidän kaikkia rokotteita vaarallisina.

H: Miksi?

T: Syitä on useita. Ne sotkevat immuunijärjestelmän prosessissa, joka helposti vaarantaa immuniteetin (= vastustuskyvyn). Itse asiassa ne voivat aiheuttaa niitä sairauksia, joita niiden on määrä estää. Ne voivat aiheuttaa muita sairauksia kuin niitä, joita niiden on tarkoitus estää.

H: Miksi meille esitetään tilastoja, jotka näyttävät todistavan, että rokotteet ovat olleet erittäin menestyksekkäitä sairauksien hävittämisessä?

T: Miksikö? Jotta luotaisiin sellainen harhakuvitelma, että nämä rokotteet ovat hyödyllisiä. Jos rokote vähentää jonkin sairauden, esimerkiksi tuhkarokon, näkyviä oireita, jokainen olettaa, että rokote on onnistunut. Kuitenkin pinnan alla rokote voi vaurioittaa immuunijärjestelmää itseään. Ja jos se aiheuttaa muita sairauksia, aivokalvontulehduksen esimerkiksi, tämä tosiasia jää tunnistamatta, koska kukaan ei usko, että rokote voi saada aikaan sellaista. Yhteys jää havaitsematta.

H: Isorokkorokotteen sanotaan hävittäneen isorokon Englannista.

T: Kyllä. Mutta jos tutkitaan käsillä olevia tilastoja, saadaan toisenlainen kuva.

H: Millainen?

T: Englannissa oli kaupunkeja, joissa ihmiset, joita ei oltu rokotettu, eivät saaneet isorokkoa. Oli paikkoja, joissa rokotuksen saaneet ihmiset sairastuivat isorokkoepidemiassa. Ja isorokko oli alkanut vähentyä jo ennen kuin rokote saatiin käyttöön.

H: Sanotte siis, että meille on tarjottu valheellinen tarina.

T: Kyllä. Juuri sitä sanon. Tämä on sepitetty tarina, jonka tarkoituksena on saada ihmiset uskomaan, että rokotteet ovat aina turvallisia ja tehokkaita.

H: Te siis työskentelitte laboratoriossa. Jossa puhtaus oli ydinasia.

T: Ihmiset uskovat, että nämä laboratoriot, nämä valmistuslaitokset, ovat maailman puhtaimpia paikkoja. Tämä ei ole totta. Kontaminaatiota (saastumista) tapahtuu koko ajan. Rokotteisiin joutuu kaikenlaista jäännöstä.

H: Esimerkiksi apinan SV40-virus pujahtaa poliorokotteeseen.

T: Kyllä, niin tapahtui. Mutta tämä ei ole, mitä tarkoitan. SV40 joutui poliorokotteeseen, koska rokotteen valmistuksessa käytettiin apinan munuaisia. Mutta puhun toisesta asiasta. Laboratorioissa vallitsevista olosuhteista. Erehdyksistä. Huolimattomuusvirheistä. SV40, jota löytyi myöhemmin syöpäkasvannaisista – tämä oli jotain, jota kutsuisin rakenteelliseksi ongelmaksi. Se oli hyväksytty osa valmistusprosessia. Jos käytetään apinan munuaisia, avataan ovi taudinaiheuttajille, joiden olemassaolosta noissa munuaisissa ei ole tietoa.

H: No hyvä, mutta jättäkäämme hetkeksi huomiotta tuo erotus erilaisten saasteiden välillä. Mitä saasteita löysitte monivuotisen työnne aikana rokotteiden parissa?

T: Hyvä on, kerron Teille joistakin löydöksistäni ja kerron myös, mitä työtoverini löysivät. Tässä osittainen lista: Rimavex-tuhkarokkorokotteesta löysimme erilaisia kananpojan viruksia. Poliorokotteesta löysimme acanthamoebaa (”piikki-ameeboja”), joka on ns. ”aivoja syövä” ameeba. Apinan sytomegalovirus poliorokotteessa. Apinan foamy virus rotavirusrokotteessa. Linnun syöpäviruksia MMR-rokotteessa. Erilaisia mikro-organismeja pernaruttorokotteessa. Olen löytänyt potentiaalisesti vaarallisia entsyymi-inhibiittoreita useista rokotteista. Ankan, koiran ja kanin viruksia tuhkarokkorokotteessa. Linnun leukoosivirus influenssarokotteessa. Pestivirus MMR-rokotteessa.

H: Ehkä selvennys on paikallaan. Nämä ovat kaikki saasteita, jotka eivät kuulu rokotteisiin.

T: Kyllä. Ja jos yritetään saada selville, mitä vahinkoa nämä saasteet voivat aiheuttaa, niin on sanottava, että me emme todellakaan tiedä, koska mitään testausta ei ole suoritettu, tai ainoastaan hyvin pieni testaus. Se on rulettipeliä. Koetetaan onnea. Useimmat ihmiset eivät myöskään tiedä, että jotkut poliorokotteet, adenovirusrokotteet, vihurirokko-, hepatiitti A- ja tuhkarokkorokotteet on valmistettu abortoidun ihmissikiön kudoksessa. Löysin silloin tällöin näistä rokotteista jotakin, jonka uskoin olevan bakteerifragmentteja ja polioviruksia – joka on saattanut tulla tuosta sikiökudoksesta. Kun etsitään saasteita rokotteista, voidaan löytää materiaalia, joka on arvoituksellista. Tiedät, että sen ei pitäisi olla siellä, mutta et tiedä tarkasti, mitä se on. Löysin jotain, jonka uskoin olevan hyvin pienen ”fragmentin” ihmishiusta, ja myös ihmisen limaa. Löysin jotain, jota voidaan kutsua vain ”vieraaksi proteiiniksi”, mikä voisi merkitä melkein mitä tahansa. Se voisi merkitä viruksista peräisin olevaa proteiinia.

H: Hälytyskellot soivat kaikkialla.

T: Miltä luulette minusta tuntuneen? On muistettava, että tämä materiaali menee verivirtaan sivuuttaen osan normaalia immuunipuolustusjärjestelmää.

H: Miten tutkimustuloksenne otettiin vastaan?

T: Pohjimmiltaan se oli: älä huolehdi, asialle ei voi mitään. Rokotteita valmistettaessa käytetään erilaisia eläinkudoksia, ja tässä tämä saastuminen tapahtuu. Tietenkään en ole vielä edes maininnut tavanomaisia kemikaaleja, sellaisia kuin formaldehydi, elohopea ja alumiini, joita tarkoituksellisesti laitetaan rokotteisiin.

H: Nämä tiedot ovat melko uskomattomia.

T: Kyllä. Ja olen maininnut vain joitakin biologisia saasteita. Kuka tietää, kuinka paljon muita on? Joitakin emme löydä, koska emme ymmärrä etsiä niitä. Jos rokotteen valmistukseen käytetään esimerkiksi linnusta peräisin olevaa kudosta, kuinka monta mahdollista taudinaiheuttajaa voi olla tuossa kudoksessa? Meillä ei ole aavistustakaan. Meillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä ne saattaisivat olla tai mitä vaikutuksia niillä voisi olla ihmisiin.

H: Entä onko muuta tämän puhtausasian lisäksi?

T: Rokotteiden kohdalla lähdetään väärästä peruslähtökohdasta. Siitä, että ne mutkikkaalla tavalla stimuloivat immuunijärjestelmää luomaan olosuhteet, jotka suojaavat sairaudelta. Tämä on huono lähtökohta. Se ei toimi. Rokotteen oletetaan ”luovan” vasta-aineita, jotka epäsuorasti antavat suojan sairautta vastaan. Immuunijärjestelmä on kuitenkin paljon laajempi ja siihen kuuluu enemmän kuin vasta-aineet ja niihin liittyvät ”tappajasolut”.

H: Immuunijärjestelmä on?

T: Itse asiassa koko keho. Ja mieli. Se on kaikki immuunijärjestelmää, voitaisiin sanoa. Tästä syystä keskellä epidemiaa on yksilöitä, jotka pysyvät terveinä.

H: Yleinen terveystaso on siis tärkeä.

T: Enemmän kuin tärkeä. Se on elintärkeä.

H: Kuinka rokotetilastoja esitetään valheellisesti?

T: On useita tapoja. Oletetaan esimerkiksi, että 25 hepatiitti B –rokotuksen saanutta saa hepatiitin. No, hepatiitti B on maksasairaus. Mutta maksasairauksiksi voidaan sanoa monia asioita. Diagnoosia voidaan muuttaa. Näin ongelman perussyy kätketään.

H: Ja tällaista tapahtuu?

T: Koko ajan. Niin täytyy tapahtua, jos lääkärit automaattisesti olettavat, että ihmiset, jotka saavat rokotteita, eivät saa niitä sairauksia, joita vastaan heidän nyt ajatellaan saaneen suojan. Ja juuri näin lääkärit olettavat. Näettehän, kyseessä on kehäpäättely. Se on suljettu systeemi. Se ei tunnusta mitään puutteellisuutta. Ei mitään mahdollista virhettä. Jos henkilö, joka saa rokotteen hepatiittia vastaan, saa hepatiitin tai jonkin muun sairauden, automaattinen oletus on, että rokotteella ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa.

H: Kuinka monta sellaista lääkäriä kohtasitte rokoteteollisuudessa viettämienne vuosien aikana, jotka myönsivät, että rokotteet ovat ongelma?

T: En yhtäkään. Jotkut yksityisesti esittivät epäilyksiä siitä, mitä he tekivät. Mutta he eivät koskaan puhuisi julkisuudessa, edes yhtiöittensä sisällä.

H: Mikä oli käännekohta Teille?

T: Minulla oli ystävä, jonka pieni lapsi kuoli DPT-rokotuksen jälkeen.

H: Tutkitteko asiaa?

T: Kyllä, epävirallisesti. Sain tietää, että lapsi oli täysin terve ennen rokotusta. Hänen kuolemaansa ei ollut mitään muuta syytä kuin rokote. Silloin aloin epäillä. Tietenkin tahdoin uskoa, että lapsi oli saanut huonon rokotuksen huonosta erästä. Mutta tutkittuani asiaa tarkemmin havaitsin, ettei näin ollut tässä tapauksessa. Jouduin epäilysten kierteeseen, joka ajan mittaan laajeni. Jatkoin tutkimuksiani. Sain selville, että, toisin kuin olin ajatellut, rokotteita ei testata tieteellisellä tavalla.

H: Mitä tarkoitatte?

T: Esimerkiksi, mitään pitkäaikaistutkimuksia ei tehdä millään rokotteella. Pitkän ajan seurantatutkimusta ei suoriteta mitenkään huolellisesti. Miksi? Koska jälleen otaksutaan, että rokotteet eivät aiheuta ongelmia. Miksi siis kenenkään pitäisi tarkistaa? Lisäksi rokotereaktio määritellään niin, että kaikkien haitallisten reaktioiden sanotaan tapahtuvan hyvin pian rokotuksen antamisen jälkeen. Mutta tässä ei ole mieltä.

H: Miksei siinä ole mieltä?

T: Koska rokote selvästi vaikuttaa kehossa pitkän aikaa sen antamisen jälkeen. Reaktio voi olla vähittäinen. Huonontuminen voi olla asteittaista. Neurologiset ongelmat voivat kehittyä ajan mittaan. Näin tapahtuu erilaisissa sairaustiloissa, myös tavanomaisen tutkimuksen mukaan. Miksei siis näin voisi olla rokotteiden kohdalla? Jos kemiallinen myrkytys voi tapahtua asteittain, miksei näin voisi olla rokotteen kohdalla, joka sisältää elohopeaa?

H: Ja tämän Te saitte selville?

T: Kyllä. Tässä ollaan tekemisissä enimmäkseen korrelaatioiden kanssa. Korrelaatiot eivät ole täydellisiä. Mutta jos löytyy 500 vanhempaa, joiden lapset ovat kärsineet neurologisista oireista yhden vuoden aikana rokotteen saamisen jälkeen, tämän pitäisi riittää perusteellisen tutkimuksen alulle panemiseen.

H: Onko se riittänyt?

T: Ei. Ei koskaan. Tämä kertoo jo jotain.

H: Mitä?

T: Ihmiset, jotka tekevät tutkimusta, eivät itse asiassa ole kiinnostuneita tosiasioista. He olettavat, että rokotteet ovat turvallisia. Niinpä kun he suorittavat tutkimusta, he päätyvät aina vapauttamaan rokotteet vastuusta. He sanovat: ”Tämä rokote on turvallinen”. Mutta mihin he perustavat nämä arvionsa? He perustavat ne sellaisiin määritelmiin ja käsityksiin, jotka automaattisesti sulkevat pois rokotteen tuomitsemisen.

H: On olemassa lukuisia tapauksia, joissa rokotuskampanja on epäonnistunut. Tapauksia, joissa ihmiset ovat saaneet sen sairauden, jota vastaan heidät on rokotettu.

T: Kyllä, sellaisia tapauksia on useita. Ja niissä todisteista yksinkertaisesti ei välitetä. Niitä ei oteta huomioon. Asiantuntijat sanovat, jos he ylipäätään sanovat mitään, että tämä on vain yksittäinen tapaus, mutta yleisesti ottaen rokotteen on osoitettu olevan turvallinen. Mutta jos lasketaan yhteen kaikki ne rokotuskampanjat, joissa vahinkoa ja sairautta on esiintynyt, tulee selväksi, etteivät nämä ole yksittäisiä tapauksia.

H: Keskustelitteko koskaan siitä, mistä me tässä puhumme, työtovereittenne kanssa, kun Te vielä työskentelitte rokoteteollisuudessa?

T: Keskustelin kyllä.

H: Mitä tapahtui?

T: Useita kertoja minua kehotettiin pysymään vaiti. Tehtiin selväksi, että minun tulisi mennä takaisin työhön ja unohtaa epäilykseni. Joissakin tapauksissa kohtasin pelkoa. Työtoverit pyrkivät karttamaan minua. Heistä tuntui, että heidät voitaisiin leimata ”syyllisiksi yhteyden perusteella”. Kaiken kaikkiaan kuitenkin käyttäydyin siivosti. Pidin huolta siitä, etten tuottanut ongelmia itselleni.

H: Jos rokotteet todella aiheuttavat vahinkoa, miksi niitä annetaan?

T: Kaikkein ensimmäiseksi: ei ole mitään ”jos”. Ne aiheuttavat vahinkoa. Vaikeampi ratkaista on kysymys, aiheuttavatko ne vahinkoa niissä ihmisissä, joissa mitään vahinkoa ei näytä syntyvän. Tässä ollaan tekemisissä sellaisen tutkimuksen kanssa, joka pitäisi tehdä, mutta sitä ei tehdä. Tutkijoiden tulisi tehdä selvitystyötä jonkinlaisen kartan tai kaavion aikaansaamiseksi, joka näyttää täsmällisesti, mitä rokotteet tekevät kehossa siitä hetkestä alkaen, jolloin ne joutuvat kehoon. Tällaista selvitystyötä ei ole tehty.

Mitä siihen tulee, miksi niitä annetaan, voisimme istua tässä kaksi päivää ja keskustella kaikista syistä. Kuten olette sanonut monta kertaa, järjestelmän eri tasoilla ihmisillä on omat motiivinsa. Raha, pelko työpaikan menettämisestä, halu kerätä pisteitä, maine, apurahat, ylennys, väärä idealismi, ajattelematon tapa ja niin edelleen. Mutta lääketieteellisen kartellin ylimmillä tasoilla rokotteet ovat arvoasteikossa kaikkein ylimpänä, koska ne aiheuttavat immuunijärjestelmän heikkenemistä. Tiedän, että tätä voi olla vaikea uskoa, mutta se on totta. Lääketieteellisen kartellin ylimmällä tasolla ei ole minkäänlaista aikomusta auttaa ihmisiä, sen aikomuksena on vahingoittaa heitä, heikentää heitä. Tappaa heidät.

Eräässä urani vaiheessa minulla oli pitkä keskustelu erään miehen kanssa, jolla oli korkea asema erään afrikkalaisen maan hallinnossa. Hän kertoi minulle, että hän oli täysin selvillä tästä. Hän kertoi minulle, että WHO on julkisivu näille väestönvähentämisintresseille. Afrikassa on vastarintaliike, voitaisiin sanoa, joka koostuu erilaisista virkailijoista, jotka vilpittömästi yrittävät saada aikaan muutoksia köyhien osaan. Tämä ihmisverkosto tietää, mitä on tekeillä. He tietävät, että rokotteita on käytetty, ja käytetään, heidän maittensa tuhoamiseen, valmistamaan niitä globalististen voimien vallankaappaukseen. Minulla on ollut mahdollisuus puhua usean tähän verkostoon kuuluvan ihmisen kanssa.

H: Onko Etelä-Afrikan presidentti Thabo Mbeki tietoinen tästä tilanteesta?

T: Sanoisin, että hän on osittain tietoinen. Ehkä hän ei ole täysin vakuuttunut, mutta hän on tulossa tietoiseksi koko totuudesta. Hän tietää jo, että HIV on huijaus. Hän tietää, että AIDS-lääkkeet ovat myrkkyjä, jotka tuhoavat immuunijärjestelmän. Hän tietää myös, että jos hän millään tavalla tuo julki, mitä hän rokoteasiasta ajattelee, hänet leimataan hulluksi. Hänellä on jo tarpeeksi vaikeuksia AIDS-asiassa ottamansa kannan vuoksi.

H: Tämä verkosto, josta puhutte.

T: Se on koonnut valtavan määrän tietoa rokotteista. Kysymys on, kuinka saadaan järjestettyä menestyksekäs strategia. Näille ihmisille tämä on vaikea asia.

H: Entä teollistuneissa maissa?

T: Lääketieteellisellä kartellilla on kuristusote, mutta se on helpottumassa. Pääasiassa siitä syystä, että ihmisillä on vapaus epäillä lääkkeitä. Kuitenkin, jos vapaan valinnan asia (oikeus hyväksyä tai hylätä jokin lääke) ei saa tuulta purjeisiinsa, nämä tulevat määräykset rokotteista, joita annetaan biosodankäynnissä käytettäviä taudinaiheuttajia vastaan, tulevat pääsemään voitolle. Elämme tärkeää aikaa.

H: Suuttumus hepatiitti B -rokotteen vuoksi näyttää yhdeltä hyvältä keinolta.

T: Luulen niin, kyllä. Kun sanotaan, että pikkulasten täytyy saada rokote, ja sitten seuraavalla hengenvedolla myönnetään, että hepatiitti B saadaan seksuaalikontakteista ja yhteisistä neuloista, niin tämä on naurettava rinnastus. Lääketieteelliset auktoriteetit yrittävät puolustaa itseään sanomalla, että noin 20 000 lasta USA:ssa saa hepatiitti B:n joka vuosi ”tuntemattomista syistä” ja että sen vuoksi jokaisen pikkulapsen täytyy saada rokote. Asetan kyseenalaisiksi 20 000:n luvun ja ne niin sanotut tutkimukset, jotka tukevat sitä.

H: Andrew Wakefield, brittiläinen lääketieteen tohtori, joka paljasti MMR-rokotteen ja autismin välisen yhteyden, on juuri erotettu työpaikastaan lontoolaisessa sairaalassa.

T: Kyllä. Wakefield teki suuren palveluksen. Hänen esittämänsä korrelaatiot rokotteen ja autismin välillä ovat vaikuttavia. Ehkä tiedätte, että Tony Blairin vaimo on mukana vaihtoehtolääketieteessä. Mahdollisesti heidän lapselleen ei ole annettu MMR:ää. Blair äskettäin väisti kysymyksen lehdistöhaastattelussa ja sai asian näyttämään siltä, että hän vain vastusti tunkeilevaa kyselyä hänen ”henkilökohtaisesta perhe-elämästään”. Joka tapauksessa uskon, että hänen vaimonsa suu on tukittu. Luulen, että jos hänelle annettaisiin tilaisuus, hän sanoisi ainakin, että hän suhtautuu myötämielisesti kaikkiin perheisiin, jotka ovat astuneet esiin ja lausuneet, että MMR on vakavasti vahingoittanut heidän lapsiaan.

H: Brittiläisten toimittajien pitäisi mennä suoraan hänen juttusilleen.

T: He ovat yrittäneet. Mutta luulen, että hän on tehnyt sopimuksen miehensä kanssa vaitiolosta, olipa kyse mistä hyvänsä. Hän voisi tehdä paljon hyvää, jos hän rikkoisi sopimuksensa. Minulle on kerrottu, että häntä painostetaan, eikä ainoastaan miehensä taholta. Hän toimii tasolla, jolla MI6 (Ison-Britannian salainen poliisi) ja brittiläiset terveysviranomaiset tulevat mukaan kuvaan. Kyseessä katsotaan olevan kansalliseen turvallisuuteen liittyvä asia.

H: No jaa, kyseessä on kansallinen turvallisuus heti kun saadaan käsitys lääketieteellisestä kartellista.

T: Kyseessä on maailman turvallisuus. Kartelli toimii joka maassa. Kiihkeästi se vartioi rokotteiden loukkaamattomuutta. Näiden rokotteiden epäileminen on samalla tasolla kuin jos joku Vatikaanin piispa epäilisi ehtoollisen pyhyyttä katolisessa kirkossa.

H: Tiedän, että jos joku Hollywoodin kuuluisuus lausuisi julkisesti, ettei hän ota rokotetta, hän suorittaisi ammatillisen itsemurhan.

T: Hollywoodilla on hyvin voimakkaat yhteydet lääketieteelliseen kartelliin. Syitä on olemassa useita, mutta yksi niistä on yksinkertaisesti se, että kuuluisa näyttelijä saa osakseen valtavaa huomiota, sanoipa hän mitä hyvänsä. Vuonna 1992 olin läsnä FDA:ta vastaan suunnatussa mielenosoituksessanne Los Angelesin keskustassa. Yksi tai kaksi näyttelijää puhui FDA:ta vastaan. Sen jälkeiseltä ajalta joutuisitte tekemään kovasti työtä löytääksenne jonkun näyttelijän, joka on millään tavalla puhunut lääketieteellistä kartellia vastaan.

H: Millainen mieli, mikä on perimmäinen mielenlaatu USA:n kansallisissa terveysinstituutioissa (NIH:ssa)?

T: Ihmiset kilpailevat tutkimusmäärärahoista. Viimeinen asia, joka heidän mieleensä tulisi, on vallitsevan tilanteen kyseenalaistaminen. He ovat jo sisäisessä sodassa noista rahoista. He eivät tarvitse lisää ongelmia. Tämä on hyvin eristetty systeemi. Se luottaa ajatukseen, että yleisesti ottaen nykyaikainen lääketiede on hyvin menestyksekästä kaikilla rintamilla. Systeemin ongelmien myöntäminen millä tahansa alueella merkitsisi koko yrityksen epäilemistä. Sen vuoksi saatettaisiin ajatella, että NIH on viimeinen paikka, jossa järjestää mielenosoituksia. Mutta asia on päinvastoin. Jos viisi tuhatta ihmistä ilmaantuisi sinne vaatien selontekoa tuon tutkimusjärjestelmän todellisista hyödyistä, vaatien tietoa siitä, mitä todellisia terveydellisiä hyötyjä on annettu ihmisille vastineeksi niistä miljardeista dollareista, jotka tähän laitokseen on haaskattu, jotakin voitaisiin saada aikaan. Kipinä voisi syttyä. Jos mielenosoituksia jatkettaisiin, voitaisiin saavuttaa kaikenlaisia vaikutuksia. Jotkut tutkijat saattaisivat alkaa vuotaa tietoa.

H: Hyvä ajatus.

T: Pukuun pukeutuneita ihmisiä seisomassa niin lähellä rakennuksia kuin poliisi sallii. Ihmisiä arkiasuissa, hölkkäasuissa, äitejä ja lapsia. Varakkaita ihmisiä. Köyhiä ihmisiä. Kaikenlaisia ihmisiä.

H: Mitä sanotte pikkulapsille näinä päivinä annettavien monien rokotteiden yhteisestä tuhoavasta voimasta?

T: Se on irvikuva ja rikos. Tästä ei ole olemassa mitään todellisia, vakavasti otettavia tutkimuksia. Jälleen oletetaan, että rokotteet ovat turvallisia ja sen vuoksi lukuisat annettavat rokotteet ovat myös yhdessä turvallisia. Mutta totuus on se, että rokotteet eivät ole turvallisia. Sen vuoksi mahdollisesti syntyvien vahinkojen määrä kasvaa, kun niitä annetaan useita lyhyen ajan sisällä.

H: Sitten meillä on syksyn influenssakausi.

T: Kyllä. Ikään kuin vain syksyllä nämä taudinaiheuttajat kulkeutuisivat Aasiasta Yhdysvaltoihin. Suuri yleisö nielee tämän premissin. Jos se tapahtuu huhtikuussa, se on paha vilustuminen. Jos se tapahtuu lokakuussa, se on influenssa.

H: Kadutteko sitä, että olette työskennellyt kaikki nuo vuodet rokotealalla?

T: Kyllä. Mutta tämän haastattelun jälkeen kadun hieman vähemmän. Ja työskentelen muilla tavoin. Annan tietoa tietyille ihmisille, kun ajattelen heidän käyttävän sitä hyvin.

H: Mikä on asia, jonka haluatte ihmisten ymmärtävän?

T: Että rokotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden todistamisen taakka on niillä ihmisillä, jotka valmistavat ja lisensoivat niitä yleiseen käyttöön. Vain tämän. Todistamisen taakka ei ole Teillä tai minulla. Ja todistamiseen tarvitaan hyvin suunniteltuja pitkäaikaistutkimuksia. Tarvitaan laajat seurantatutkimukset. On haastateltava äitejä ja kiinnitettävä huomiota siihen, mitä äidit sanovat lapsistaan ja siitä, mitä näille on tapahtunut rokotuksen jälkeen. Kaikkia näitä asioita tarvitaan. Asioita, joita nykyisin ei ole.

H: Asioita, joita nykyisin ei ole.

T: Kyllä.

H: Sekaannusten välttämiseksi tahtoisin vielä kerran tarkastella niitä sairausongelmia, joita rokotteet voivat aiheuttaa. Mitä sairauksia, kuinka se tapahtuu?

T: Pohjimmiltaan puhumme kahdesta mahdollisesta haitallisesta seurauksesta. Ensiksi, henkilö saa sairauden rokotteesta. Hän saa sen sairauden, jolta rokotteen on tarkoitus suojata häntä. Koska jokin sairauden versio on rokotteessa alun alkaen. Tai toiseksi, hän ei saa sitä sairautta, vaan jonakin myöhempänä ajankohtana, ehkä heti, hän saa toisen sairauden, jonka rokote aiheuttaa. Sairaus saattaa olla autismi, jotakin, mitä kutsutaan autismiksi, tai se saattaa olla jokin muu sairaus, sellainen kuin aivokalvontulehdus. Hän saattaa tulla henkisesti vammaiseksi.

H: Onko olemassa mitään tapaa verrata näiden erilaisten seurausten suhteellista esiintymistiheyttä?

T: Ei ole. Koska seuranta on heikkoa. Voimme vain arvailla. Jos kysytte, kuinka moni sadasta tuhannesta lapsesta, jotka saavat tuhkarokkorokotteen, saa tuhkarokon, ja kuinka moni saa muita ongelmia tästä rokotteesta, niin tähän ei ole olemassa mitään luotettavaa vastausta. Tätä minä sanon. Rokotteet ovat taikauskoa. Ja kun kyse on taikauskosta, silloin ei saada faktoja, joita voidaan käyttää. Silloin saadaan vain tarinoita, joista useimmat on suunniteltu tukemaan taikauskoa.

Kuitenkin monista rokotuskampanjoista voimme koota kasaan kertomuksen, joka kyllä paljastaa joitakin hyvin hälyttäviä asioita. Ihmisiä on vahingoitettu. Vahingot ovat todellisia, ja ne voivat olla suuria ja ne voivat merkitä kuolemaa. Vahingot eivät rajoitu muutamiin tapauksiin, kuten meidät on saatu uskomaan. USA:ssa on äitien ryhmiä, jotka kertovat autismista ja lapsuuden rokotteista. He astuvat esiin ja nousevat seisomaan kokouksissa. Pohjimmiltaan he yrittävät täyttää sen kuilun, joka on syntynyt, kun tutkijat ja lääkärit ovat kääntäneet selkänsä koko asialle.

H: Kysyisin Teiltä seuraavaa. Jos otetaan esimerkiksi lapsi, sanotaan Bostonista, joka saa hyvää ravitsevaa ruokaa, ruumiillista liikuntaa joka päivä, rakkautta vanhemmiltaan ja joka ei saa tuhkarokkorokotetta, niin millainen olisi hänen terveydentilansa verrattuna keskimääräiseen bostonilaiseen lapseen, joka syö huonosti ja katsoo televisiota viisi tuntia päivässä ja joka saa tuhkarokkorokotteen?

T: Tietenkin vaikuttamassa on monia tekijöitä, mutta löisin vetoa sen puolesta, että ensimmäisellä lapsella on parempi terveydentila. Jos hän saa tuhkarokon, jos hän saa sen yhdeksänvuotiaana, on hyvin todennäköistä, että se on paljon lievempi kuin toisen lapsen mahdollisesti saama tuhkarokko. Löisin vetoa ensimmäisen lapsen puolesta joka kerta.

H: Kuinka kauan työskentelitte rokotteiden parissa.

T: Kauan. Yli kymmenen vuotta.

H: Jos katsotte nyt taaksepäin, tuleeko mieleenne yhtään hyvää syytä sanoa, että rokotteet ovat menestyksekkäitä?

T: Ei. Ei tule. Jos minulla olisi nyt lapsi, viimeinen asia, jonka sallisin, olisi rokottaminen. Muuttaisin pois osavaltiosta, jos olisi pakko. Muuttaisin sukunimemme. Häviäisin perhe mukanani. En sano, että näin pitkälle asioiden täytyisi mennä. On olemassa keinoja väistää systeemiä luvallisesti, jos tiedetään, kuinka toimia. Jokaisessa osavaltiossa on uskonnollisiin ja/tai filosofisiin näkemyksiin perustuvia erivapauksia, joihin voi vedota. Mutta tiukan paikan tullen lähtisin liikkeelle.

H: Ja kuitenkin kaikkialla on lapsia, jotka saavat rokotteita ja näyttävät olevan terveitä.

T: Oleellinen on sana ”näyttävät”. Entä kaikki ne lapset, jotka eivät kykene keskittymään läksyihinsä? Entä ne lapset, joilla on kiukunpuuskia tavan takaa? Entä ne lapset, jotka eivät ole aivan täysissä sielunvoimissa? Tiedän, että näihin asioihin on olemassa monia syitä, mutta rokotteet ovat yksi syy. En ottaisi riskiä. En näe mitään syytä ottaa riskiä. Ja, suoraan sanoen, en näe mitään syytä sille, että hallituksen sallittaisiin sanoa viimeinen sana tässä asiassa. Hallituksen lääketiede on kokemukseni mukaan usein sanojen ristiriita. Saadaan toinen tai toinen, mutta ei molempia (so. joko ”hallitus” tai ”lääketiede”, mutta ei molempia).

H: Näin tulemme tilanteeseen, jossa kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet.

T: Kyllä. Sallittakoon rokotteet niille, jotka tahtovat niitä. Sallittakoon toista mieltä olevien kieltäytyä niistä. Mutta, kuten aiemmin sanoin, tasapuolisia mahdollisuuksia ei ole, jos kaikkialla on valheita. Ja kun lapsista on kyse, vanhemmat tekevät kaikki päätökset. Nämä vanhemmat tarvitsevat tuhdin annoksen totuutta. Miten oli sen lapsen kohdalla, josta puhuin ja joka kuoli DPT-rokotteeseen? Millaisen tiedon perusteella hänen vanhempansa toimivat? Voin kertoa Teille, että se oli hyvin puolueellista (so. yksipuolista). Se ei ollut todellista tietoa.

H: Lääketieteen PR-ihmiset yksissä tuumin lehdistön kanssa pelästyttävät puolikuoliaiksi vanhemmat kauheilla ennusteillaan siitä, mitä tapahtuisi, jos heidän lapsensa eivät saa rokotuksia.

T: He saavat rokotteesta kieltäytymisen näyttämään rikokselta. He rinnastavat sen huonoon vanhemmuuteen. Tätä vastaan taistellaan paremmalla tiedolla. Auktoriteetteja vastaan taisteleminen on aina haasteellista. Ja jokainen itse mielessään päättää, ryhtyykö siihen. Päätöksen teko on jokaisen henkilön vastuulla. Lääketieteellinen kartelli pitää tästä veikkauskohteesta. Se veikkaa, että pelko voittaa.

*********************

Itse totean lopuksi, että on hyvä pitää mielessä, että ihmisessä on olemassa valmis immuunijärjestelmä (puolustusjärjestelmä), joka toimii optimaalisesti. Se nostaa esimerkiksi kuumeen, joka tuhoaa taudinaiheuttajia. Kuume on siis terve ilmiö, puolustusreaktio, ja tulisikin välttää kuumeen laskemista kuumelääkkeillä. Immuunijärjestelmä on ihmisessä juuri sitä varten, että se tuhoaa taudinaiheuttajat, eikä ole tarvetta ulkopuolelta ryhtyä "luomaan" sellaista. Se on jo olemassa. Ja kun näin on, on helppo ymmärtää, että keinotekoiset "puolustusjärjestelmät", sellaiset kuin rokotteilla synnytettävät, vain häiritsevät tuota luonnollista puolustusjärjestelmää, kun sitä pyritään "manipuloimaan". Koko systeemi häiriintyy, ja ihmisen terveys asetetaan vaakalaudalle ehkä pitkäksikin ajaksi.

Rokotteet siis sotkevat ihmisen terveyden horjuttaessaan normaalia puolustusjärjestelmää. Tässä mielessä rokotteita voidaan sanoa sairauksien aiheuttajiksi; ne altistavat ihmisen sairauksille häiritessään normaalin immuunijärjestelmän toimintaa. Totuus on, ettei yksikään rokote ole koskaan auttanut yhtään ketään. Syynä joidenkin tautien vähenemiseen eivät ole rokotteet vaan parantuneet yleiset elinolot ja parempi hygienia. Kuten haastattelussa yllä todetaan, rokotteet ovat taikauskoa. Yllä sanotusta seuraa myös, että jos ihmisiä rokotetaan väkisin, silloin kyseessä on rikollinen toiminta.

Selvää on, että lääketeollisuus pyrkii oikeuttamaan rokotteensa keinolla millä hyvänsä. Lääketehtaat pyrkivät maksimaaliseen taloudelliseen voittoon jopa ihmisten terveyden kustannuksella, ja on hyvä muistaa, että suurin osa lääketeollisuutta on juutalaisten hallussa, joiden uskontoon kuuluu ei-juutalaisten tuhoaminen (viittaan haastatellun mainitsemaan "lääketieteelliseen kartelliin", joka nykyisin on juutalaisvetoinen). Heillä saattaa siis taloudellisen voiton ohella olla vaikuttimena terveydellisen haitan tahallinen aiheuttaminen. Ja tätähän he voivat tehdä kaikkien tuotteidensa avulla, ei ainoastaan rokotteiden.

Polion sairastaneen lapsenlapsi (nimimerkki)

Joo, alkakaa vaan "rokotekriittiset" jättää rokotteet ottamatta. Eikö teillä ole mitään käsitystä, miten silloin elettiin, kun ei ollut rokotteita? Silloin puolet lapsista kuoli alle 5-vuotiaana - näihin tauteihin, jotka nyt estetään rokotteilla. Rokote ei estä "taudin oireita", vaan aiheuttaa heikennetyn version taudista ja estää lasta/aikuista sairastumasta pahempaan taudin versioon. Tällaiset "vaihtoehtolääketieteelliset" saarnasivustot levittävät täyttä disinformaatiota. Älkää uskoko näitä mielettömiä väitteitä, vaan kuunnelkaa lääkäreitä. Rokotteet eivät ole myrkkyjä, vaan nykyisen elämämme ja hyvinvointimme edellytys.

Vai haluaisitteko todella, että lapsenne sairastaisi polion (menettäisi kävelykykynsä), sikotaudin, hinkuyskän (tukehtuisi limaan) ja kaikki mahdolliset rokot? Miettikää nyt vähän.

Lapsensa rokottamatta jättävät elävät muiden siivellä. Muut rokottavat lapsensa ja ottavat pienen riskin lapsen sairastumiseen, ja rokottamattomat eivät ota riskiä: ei tarvitse, koska rokotusten takia tautia ei nyt ole liikkeellä.

Näillä sivuilla saarnataan milloin rokotteita, milloin insuliinia vastaan ykköstyypin diabeteksen hoidossa. Tämä kuvaa, että sivuston kirjoittajalla ei ole mitään lääketieteellistä pätevyyttä, vaan hän haihattelee omien luulojensa, pelkojensa ja "ideoidensa" varassa. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä, mutta älkää uskoko tämän naisen tai muiden kirjoittajien kirjoituksia.

Polion sairastaneen lapsenlapsi (nimimerkki)

Älkää uskoko tämän sivun valheita. Rokotteet ovat välttämättömiä, jos haluamme, että puolet lapsista ei kuole alle 5-vuotiaana.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Polion sairastaneen lapsenlapsi,

sanon taas -kuten olen toistamistani toistanut- Älkää minua uskoko. Älkää uskoko viranomaisiakaan. Etsikää itse tietoa ja sitten Ajatelkaa. Ajatelkaa ihan ITSE.

Hyvänä esimerkkinä HS:ssa ja IL:ssa uutisoitu STM:n kansliapäällikkö Välimäen lausuma siitä että STM ei tiennyt Pandemrix-rokotteen haittavaikutuksista.

Miten niin ei tiennyt? Eikö THL kertonut? Päätös tehtiin lukematta EMAn lausuntoa tai Pandemrixin tuoteselostetta?
Miksi ei tiennyt? Millaista viranhoitoa STM:ssä oikein on?
Eikö kukaan katsonut mistään mitään tietoa?

Riikka Söyring (nimimerkki)

Yle:n MOT yllättää jälleen:
20.9.2010 klo 20:00 TV1
MOT: Pandemiapannukakku
Sikainfluenssa oli tavallista kausi-influenssaa lievempi. Oliko
paniikki turhaa? Toimittaja Tiina Lundell.

Toimituksen poiminnat