KissanKulmasta

Rokotteiden ja autoimmuunisairauksien yhteydestä

"Lapsemme saavat 33 annosta yhdeksää eri rokotetta, jotta pääsevät kouluun. Kahtasataa eri rokotetta kehitetään, mukaan lukien AIDS-rokote jonka Dr. Halsey haluaa antaa kaikille 12 vuotiaille."  - Barbara Loe Fisher, The Today Show, January 1997 (Live debate with Neal Halsey, M.D.)

(suom.huom. Suomen rokotusohjelma http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/rokottajan_kasikirja/taulukot/taulukko_13/ )

"Komitea ei kyennyt kumoamaan huolta siitä, että lapsen toistuva altistaminen rokotteille kehitysiässä saattaa aiheuttaa myös neurologisia häiriöitä tai johtaa vakavaan vammautumiseen (atypical or non-specific immune or nervous system injury). - Institute of Medicine, National Academy of Sciences, Multiple Immunizations and Immune Dysfunction (2002)

"Kyselyt postitettiin 2964 perheelle, jotta selvitettäisiin atopian ja rokotteiden yhteyttä. Kyselyyn osallistui 515 lasta, joita ei ole koskaan rokotettu, 423 osittain rokotusohjelman läpikäynyttä ja 239 kokonaan rokotusohjelman läpi käynyttä.  Analyysit (multiple regression analyses) osoittivat, että rokottamattomat lapset ovat terveempiä. - (P Journal of Allergy and Clinical Immunology (April 2005)

"Lasten, joilla on krooninen sairaus, määrä on nelinkertaistunut Amerikassa, arvioi tutkimus. Kolmen viime vuosikymmenen aikana lasten ylipainoisuus on kolminkertaistunut, astma tuplaantunut 1980-luvulta alkaen ja ADD (Attention-Deficit Disorder) on sekin lisääntynyt. - Harvard University in Boston; raportti julkaistiin Journal of the American Medical Association-lehdessä.

1960-luvulla vain 1.8 % amerikkalaisista lapsista ja teini-ikäisistä sairasti jotain kroonista tautia. Vuonna 2004 luku oli noussut 7 prosenttiin.  - Angela Zimm, Bloomberg News Service, June 2007

"Uusi, yksityisesti rahoitettu tutkimus havaitsi, että rokotettujen lasten riski saada jokin neurologinen häiriö -mukaan lukien autismi- oli korkeampi kuin rokottamattomien lasten. Rokotetuista pojista 11-17 vuoteen tuplasivat riskin saada autismi. Tutkittu otos käsitti 17.000 lasta. "Kukaan ei ole koskaan aiemmin verrannut neurologisten häiriöiden esiintyvyyttä rokotetuilla ja rokottamattomilla lapsilla", sanoi J.B. Handley¨. - Dan Olmsted, UPI, June 2007

Kaikki kolme tutkimusta vahvistavat sen, että lasten ylirokottaminen todennäköisesti lisää oppimusvaikeuksia, ADD:ta, AD/HD:ta, astmaa, diabetesta ja autismia kun lapset varttuvat.

"Yli 9.000 pojan ryhmässä, iältään 4-17 vuotta, rokotetuilla pojilla oli 2.5 kertaa (155%) suurempi todennäköisyys sairastua neurologiseen häiriöön; 224% suurempi todennäköisyys saada ADD ja 61% suurempi todennäköisyys sairastua autismiin." 

Journal Of Allergy and Clinical Immunology (2005) havainnoi, että rokottamattomat lapset sairastuivat astmaan 11 kertaa harvemmin ja 10 kertaa harvemmin heinänuhaan kuin rokotetut. Tutkimus "The Relationship between Vaccine Refusal and Self-Report of Atopic Disease in Children." on vertaisarvioitu Institutional Review Board´in (IRB) toimesta.

Nämä tutkimukset vahvistavat kolmen , vuosina 1991 ja 1994, kongressin vaatimuksesta tehdyn ja julkaistun raportin löydöksiä. Raportit julkaisi IOM, Institute of Medicine, National Academy of Sciences, joka katsasti tieteelliset julkaisut ja vahvisti että rokotteet voivat aiheuttaa aivovaurioita, immuunisysteemin toimintahäiriöitä ja jopa kuoleman. CDC:n (Centers for Disease Control) pyynnöstä IOM muodosti toisen komitean tutkimaan asiaa lisää.
kts. myös http://www.nvic.org/Loe_Fisher/blftestimony_iom_safety.htm

Vuonna 2002 julkaistiin "Multiple Immunizations and Immune Dysfunction". Komitean raportti  http://www.iom.edu/CMS/3793/4705/4432.aspx

Jotta voitaisiin tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla vahvistaa, mitä lisääntyvä ja toistuva immuunisysteemin manipulointi varhaislapsuudesta alkaen vaikuttaa, tulisi tehdä metodologisesti kelvollista tutkimusta epidemiologiasta. Myös perustutkimusta rokotteiden vaikutuksesta biologisiin mekanismeihin tulee lisätä. Tulee verrata rokotettujen ja rokottamattomien lasten ja aikuisten ryhmiä, myös kuolleisuuden osalta. Geneettinen variointi ja patologiset muutokset solu- ja molekyylitasolla tulisi huomioida, samoin muutokset immuunisysteemin toiminnassa (verikokeet), aivotoiminnoissa (EEG, MRI) ja kromosomeissa (chromosomal integrity) 10-20 vuoteen seuranta-ajalla. 

lähde: http://vaccineawakening.blogspot.com/2007/07/chronic-illness-epidemic-unvaccinated.html

------------------------

Classen Immunotherapies Inc. More Evidence Published That Epidemics of Childhood Obesity, Type 2 Diabetes and Metabolic Syndrome are Linked to Immunization 8/26/2008

BALTIMORE: Dr. Bart Classenin The Open Endocrinology Journal-lehdessä julkaisema data antaa lisätodisteita sille, että epidemianluonteinen lisääntyminen lapsuusajan lihavuudessa, tyypin 2 diabeteksessa ja metabolisissa oireyhtymissä johtuu rokotteiden lisääntyneestä antamisesta lapsille. Metabolisen oireyhtymän määritelmä sisältää lihavuuden, muuttuneen veren kolesterolipitoisuuden, korkean verenpaineen ja veren kohonneet glukoositasot (blood glucose levels).

Classen on aiemmin toteennäyttänyt, että rokotteet ovat vastuussa tyyppi 1:n diabeteksen lisääntymisestä. Uusin tutkimus todentaa, että molemmat diabetestyypit, 1 ja 2, ovat tosiasiassa vastareaktioita (opposing responses to) rokotteille. Rokotteen saamisen jälkeen joillain yksilöillä kehittyy tulehdus (substantial inflammation) joka johtaa autoimmuuniseen reaktioon, joka tuhoaa insuliinin tuotannosta vastaavia soluja (autoimmune destruction of insulin secreting cells). Toisilla yksilöillä kortisolin eritys kiihtyy, yrityksenä tukahduttaa rokotteen aiheuttama tulehdus. Lisääntynyt kortisolin eritys aiheuttaa lihavuutta, tyypin 2 diabetesta ja metabolista oireyhtymää. Roduilla, joilla on korkea kortisoli-aktiviteetti, on täten lisääntynyt riski tyypin 2 diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään.

Aiemmassa julkaisussa (The Open Endocrinology Journal) Classen osoitti että Japanissa tuli 50% pudotus lapsilla tyypin 2 diabeteksen esiintymisessä, kun yksi ainoa rokote -tuberkuloosin torjuntaan tarkoitettu- jätettiin pois rokotusohjelmasta. Tämä vähennys tyypin 2 diabeteksen esiintymisessä ilmeni ajankohtana, jolloin on maailmanlaajuinen epidemia tyypin 2 diabeteksessa ja metabolisessa oireyhtymässä.  

"Kuvio on selkenemässä. Rokotteet aiheuttavat autoimmuunisairauksia. Nykyinen data osoittaa, että rokotteet ovat paljon vaarallisempia kuin ihmisten annetaan ymmärtää. Mitään kunnollisia tutkimuksia rokotteiden turvallisuudesta ei ole olemassa. Nykyinen käytäntö, jossa diabeetikot ja heidän perheenjäsenensä (suom.huom. perheenjäsenillä saattaa olla taipumus kehittää diabetes rokotteen seurauksena johtuen perimästä) rokotetaan, on hyvin riskaabelia hommaa", toteaa Dr. Bart Classen.

Classenin tutkimustulokset on laajalti hyväksytty. Lisätietoa:Vaccine Safety Web site http://www.vaccines.net/newpage11.htm

lähde: http://www.biospace.com/news_story.aspx?NewsEntityId=107892

-----------------------------------------------------------------

Kaikki artikkelit vapaasti ja paikoin lyhennellen kääntänyt Riikka Söyring. Alkuperäiset kokonaisina linkeissä.

Muistutan jälleen kerran: Älkää minua uskoko. Älkää uskoko viranomaisiakaan. Etsikää itse tietoa ja sitten Ajatelkaa. Ajatelkaa ihan itse.

-

Taannoinen H1N1-mylläkkä osoitti mielestäni sen, että perinteiseen mediaan ei tiedonvälittäjänä voi luottaa. Niin kritiikittömästi ja lähdettä ilmoittamatta markkinoitiin ensin pandemiaa, ja sitten parannusta. Senkin jälkeen kun Australiasta saadut tiedot osoittivat että kysymyksessä on 40 kertaa tavallista kausi-influenssaa lievempi tauti.

Tosiasiassa viikko Australiasta saadun tiedon jälkeen WHO (ja Suomessa THL) kielsi laboratoriokokeet, joilla olisi serologisesti voitu vahvistaa todellisten H1N1- tapausten määrä.

Seurauksena on se, ettei ole olemassa mitään tieteellisesti hyväksyttävää, luotettavaa dataa H1N1-tapausten todellisesta määrästä. Tätä kehdataan kutsua pandemiaseurannaksi. Kaikki tieto H1N1-tapauksista, mitä julkisuudessa esitetään, perustuu puhtaasti arvauksiin.

-

Voiko viranomaisiin luottaa? Ideaalitilanteessa -ja toimivassa yhteiskunnassa- näin olisi. Tosiasiassa kuitenkin esim. THL on riippuvainen rahoituksessaan lääkeyhtiöistä, jotka tienaavat sitä enemmän, mitä sairaampia ihmiset ovat.

Nykyinen tilanne on sellainen, että THL teki rokoteostopäätökset. THL päätti ostaa yhteistyökumppaniltaan (ja rahoittajaltaan) GlaxoSmithKlinelta. THL tekee rokotetutkimusta GSK:lle. THL tutkii tutkimiensa rokotteiden mahdolliset haittavaikutukset.

Jokainen rokote, joka liitetään kansalliseen rokoteohjelmaan (veronmaksajien rahoilla) tuo rahaa THL:n yhteistyökumppanille GSK:lle. GSK rahoittaa tuotosta THL:n toimintaa.

Kuinka todennäköinen on siis THL:n tekemä puolueeton tutkimus esim. haittavaikutuksista?

-

Ennen vanhaan kansa sanoi -Nälkä tuo taudit tullessaan. Kuitenkin WHO:n terveyssuositukset http://www.foxnews.com/projects/pdf/011510_executivesummary.PDF keskittyvät rokotteiden ja muiden lääkkeiden jakeluun, eivät ruoansaannin, puhtaan juomaveden ja sanitaation järjestämiseen. WHO:n toimintaa rahoittavat lääkeyhtiöt ja sellaiset tunnetut eugeniikan kannattajat kuin Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation jne.

Pääasiassa WHO kuitenkin esittää erilaisia globaaleja veroja, joilla veronmaksajien rahaa teollistuneista maista siirretään lääkeyhtiöille. Syyksi esitetään kolmansien maiden auttaminen http://www.uutissanomat.fi/index.php/kotimaan-uutiset/19-ensimmaeinen-pieni-uutinen/94-sananvapaus-ja-yksiloensuoja-verolle

Vuoden 1918 pelätty espanjantauti alkoi maailmansodan jälkeen, jolloin ravitsemus- ja hygieniatilanne oli heikko. Jotkut tilastot siltä ajalta antavat viitteitä siihen suuntaan että tauti puhkesi vasta massarokotusten jälkeen.

-

Voiko sitten luottaa siihen, että poliitikot tekevät yhteiskunnan so. meidän tavallisten kansalaisten kannalta hyviä ja järkeviä päätöksiä? Tässä kohtaa monelta varmaan pääsee kyyninen nauru, joka syntyy karvaasta kokemuksesta. Lääkeyhtiöt lobbaavat poliitikkoja aivan avoimesti. http://www.infosota.fi/2010/07/09/salaliiton-makua-h1n1-huijaus/

-

Mitä tavallisen ihmisen pitäisi tehdä suojatakseen itseään ja perhettään?

Se jää itsekunkin ratkaistavaksi. Eduskunnan, hallituksen ja THL:n johtoportaan pakkorokottaminen ei ole ratkaisu, se olisi rangaistus -vaikkakin varmaan monelle mieleen. Väkivaltaisuus ei ole ratkaisu.

Ongelmat ovat rakenteellisia. Ne eivät ole yksittäisiä tapauksia, vaan osa suurempaa kokonaisuutta.

Kaiken -rahan, ruoantuotannon, energiantuotannon, vallan jne- keskittyminen on osa ongelmaa. Omavaraisuus tekee ihmisestä/valtiosta riippumattoman. Siitä syystä omavaraisuutta ajetaan alas lähes joka maassa. Tähän pyritään myös Suomessa. http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2232450

Kysymys: Miksi nälänhädästä kärsivässä maailmassa ruoantuotantoa ajetaan alas? Miksi kesannoimisesta maksetaan?

Haja-asutusalueet ovat -myös sotilaalliselta kannalta- vaikeasti hallinnoitavia ja valvottavia. Kaupungit ovat helppo nakki valvontakameroineen, tukittavine uloskäynteineen jne. Veden ja ruoan saantia on kaupungissa helppo kontrolloida.

Ajatelkaa.

----------------------------------------------------------------------------

B-osa, liitteet:

Kaavioita http://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/       Linkistä löytyy otsikko Contents, jonka alla olevissa linkeissä on lukuisia kaavioita. Virallisista tilastoista poimitut tiedot osoittavat että parantuneet elinolosuhteet ja sanitaatio laskivat jyrkästi kuolleisuutta jo paljon ennen massarokotusten aloittamista.

Rokotelaskuri http://www.vaccine-tlc.org/calc.html#calc

lastenreuman yleistyminen http://www.uudenmaanlapsireuma.fi/tieteellinen%20artikkeli%20lastenreuma.pdf

Rokotteet ja lasten diabetes http://www.vaccines.net/7TOPEDJ.pdf

Rokotteet, lasten diabetes ja Suomi; kansainväisesti tunnustettu tutkija ilmaisee mielipiteensä suomalaisesta tutkimuksesta http://www.bmj.com/content/319/7217/1133.1.extract

Muutamia tutkimuksia http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHC-45BT6TN-1Y&_user=10&_coverDate=05%2F31%2F2001&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1450955443&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a67e9fc2e0fb07423a8ac3e34885c508&searchtype=a

jäykkäkouristus http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu?p_p_id=dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku__spage=%2Fportlet_action%2Fdlehtihakuartikkeli%2Fviewarticle%2Faction&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_tunnus=duo90040&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_auth

----------------------

Tanskalaisessa siviilirekisterissä (Danish Civil Registration system), arviolta puolen miljoonan kehitysikäisen tytön joukosta, 414 autoimmuunihäiriötä oli listattu. Viisi yleisintä autoimmuunisairautta jotka ilmenivät 6 viikkoa rokotuksesta (sadantuhannen tytön ryhmässä) olivat tyypin 1 diabetes, lasten reuma, Crohnin tauti, Henoch-Schonlein sairaus ja haavainen paksusuolen tulehdus (UC; ulcerative colitis).   - Sutton et al., 2009

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (82 kommenttia)

Riikka Söyring (nimimerkki)
Dr. Schmidt (nimimerkki)

Valehteleminen ja ihmisten pelotteleminen ilmeisesti tuottaa sinulle nautintoa?

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Huomautan, että Riikan lähteet ovat osin valikoituneita, lähdeviitteiden käyttö varsin valikoivaa ja - mielestäni, sic! - johtopäätökset varsin puutteellisesti ja rohki rajusti vedettyjä.

En tohdi lähteä sitä keskustelua käymään uudelleen, joka Riikan tauluilla on jo jonkun kerran käyty, mutta oheisen linkin tohdin heittää:

http://www.ratbags.com/rsoles/vaxliars1.htm

Vielä kerran kysyn myös Riikalta niistä sitoumuksista (tällaisessa keskustelussa ne yleensä on tapana ilman muuta esittää)

aLii (ei jäsenyyksiä kv-kemianteollisuuteen eikä mihinkään rokotuksia markkinoivaan tai valmistavaan tai niistä päättävään konsortioon)

Käyttäjän mikaniikko kuva
Mika Niikko

"Voiko viranomaisiin luottaa? Ideaalitilanteessa -ja toimivassa yhteiskunnassa- näin olisi. Tosiasiassa kuitenkin esim. THL on riippuvainen rahoituksessaan lääkeyhtiöistä, jotka tienaavat sitä enemmän, mitä sairaampia ihmiset ovat."

Lauseesi kuvastaa hyvin sen mistä on kysymys. Totuus muuttuu riippuen kenen käsissä se on. Kirjoituksesi oli hyvää faktaa siitä että rokotukset eivät ole aina tarpeellisia ja aiheuttavat myös haittaa.

H1N1 rokotusohjelman aikan kun uskalsin kritisoida, kyseenalaistaa rokotteen turvallisuutta, pidettiin väittämiä vastuuttomia ja yksi lääkäri jo kaikkia epäilyjä puoskarointina. http://mikaniikko.blogit.uusisuomi.fi/2009/10/22/h...

Dr. Schmidt (nimimerkki)

Esim. väitteet autismin ja rokotusten yhteydessä ovat alusta loppuun pelkkää valhetta.

http://en.wikipedia.org/wiki/MMR_vaccine_controversy

Maalaislääkäri (nimimerkki)

Puhut potaskaa! THL ei suinkaan kieltänyt H1N1-näytteiden ottoa. Näytteiden ottamisen vähentämistä suositeltiin, koska niiden ottamisessa ei ollut enää järkeä, kun tauti oli ns. levinnyt maassamme ja osoittautui - onneksi - pelättyä lievemmäksi. Meidän terveyskeskuksessamme otettiin pitkin viime talvea silloin tällöin muutama H1N1-näyte ns. tyypillisiä sikainfluenssaoireita potevilta, jotta nähtiin, vieläkö tauti paikkakunnalla/maakunnassa jyllää.

Kuten #7 Dr. Schmidt toteaa, autismin ja rokotteiden välistä yhteyttä ei ole.

Tuolla Iltalehden keskustelupalstalla menee ainakin kaksi pitkää tähän aiheeseen liittyvää juonnetta, jossa ilmeisesti myyräntyötä tekevät ilman nimimerkkiä tämä blogisti, Mirjaleena Isoaho ja rokotusinfo.fi ja siellä näyttää olevan myös oikein hyvä ANTIMYYRÄ teilaamassa kylmän viileästi kaiken propagandan, mitä rokotekriittiset/rokotevastustajat esittävät! Keskustelujuonteet ovat pitkiä, mutta antoisia ja suosittelen itse kutakin lukemaan ne.

Ja off topic. Terveisiä miljoonakaupunki Wienistä, jossa joka toinen räki ja yski, mutta kerjäläisiä näin tasan kaksi eikä kukaan heitä noteerannut eikä siis rahaa tms. antanut.

Aleksnn (nimimerkki)

Kaikki vakavat sairaudet lähtivät jyrkästi vähenemään kun ihmisten elinolot alkoivat paranemaan. Siitä on tutkimuksia joihin Riikka on antanut viittauksiakin. Joidenkin tautien kohdalla ei ole rokotusten alettua tapahtunut yhtään laskua enää ja joidenkin tautien kohdalla sairastavuus jopa lisääntynyt. Tuskin niitä voi selittää ihmisten kieltäytymisella rokotuksista koska niitä on länsimaissa aika vähän. Jos rokoteilla olisi niin ihmeellinen taikavoima tauteihin niin niiden esiintyvyyden luulisi loppuneen lähes kokonaan. Ei todellakaan kuulosta hyvältä kemikalisoida pieniä kasvavia lapsia kymmenillä piikeillä ja aineilla joiden kaikista vaikutuksista ei ole mitään tietoa olemassa tai sitä ei kerrota. Sikapiikki ohjelma oli kyllä kaikkiaan aika edesvastuutonta hommaa ja varsinkin siitä luotu hysteria. Jos tästä episodista ei oteta mitään opiksi eikä rokotteita aleta kehittäämään enemmän terveyden eikä lääkefirmojen voiton sijaan voi edessä olla vielä mittavat kieltäytymiset rokotteista joiden hyödyt ovat kyseenalaisia, mutta haittoja selvästi olemassa. Lopuksi voisi kysyä kumpi on tärkeämpää: lääkeyhtiöiden voitot ja rokoteohjelman kulissit vai ihmisten terveys? Näillä näkymin se ensimmäinen…

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Tohtorit on hyvät ja katsovat tämän 10 min,pätkän:
http://www.youtube.com/watch?v=Ft7R5qp_NCE&feature...

Aleks (nimimerkki)

#8
Ihan vaan voisi heittää ilmaan ajatuksen, että tupakan ja keuhkosyövän yhteys kiistettiin vuosikymmeniä erilaisilla "tutkimuksilla" maksettujen "tutkijoiden" toimesta. Siinä pelissä yksittäisten ihmisten henki ja terveys oli hyttysen pierun arvoinen asia tupakkajättiläisille. Jokainen tykönään voi miettiä sitä, että voisiko kenties vastavaa tapahtua tänäänkin eri asioiden kohdalla.

Katja (nimimerkki)

Poiminta vain ;) :
On se "härski" mies toi paska Puska! Puhuu pandemiasta, kun ei ollut ees epidemian veroinen toi sikaflunssa! Oishan noiden rokottamattomien venäläisten pitänyt sairastuttaa koko Suomen kansa, kun hyppiivät enemmän ja vähemmän täällä päin! Pekka paskanpuhuja Puska pankoon pään puskaan ja hävetköön ja menköön vaikka Kiinaan!
Vihainen Hoitaja 24.08.2010 06:46

Tästä hoitajan kommentista voi päätellä aika paljon! Hmmm.... entäs se KAUHEA MAINONTA MEDIASSA!!!

repe (nimimerkki)

Liikkasen sidoksethan on esitetty tällä blogilla joskus talvella. Katsokaa sieltä totuus asiasta. Ja miksi hän ei tässä yhteydessä kerro kaikkia mahdollsiia sidoksiaan, mutta vaatii niitä propagandistisesti toielta ja valehtelee, ettei niitä oliis kerottu tai siis hänelle vastattu.

jaakko (nimimerkki)

Suomi on jakautumassa kahteen leiriin:THL:n ja VHH:n.

On mielenkiintoista seurata kummalta puolen aitaa alkaa koputus ensin kuulua!!

THL edustaa piikkiä ja VHH käyttää järkeä.

paula (nimimerkki)

Lapsen elämä on leikkiä ja huoletonta aikaa. Hyvä niin, koska siitä, millainen aikuisuus on odotettavissa ei ole tietoa. Jokainen voi vain arvailla miten pienet lapsemme kestävät massiivisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset, rokotetutkimukset, ruuan lisäaineet, geenimuunnellun ruuan, oman kännykän säteilyn, tukiasemien ja WLAN-verkkojen säteilyn, ydinvoimalaitosten päästöt, lentokoneista tehtävät kemikaaliruiskutukset, homepäiväkodit ja -koulut, jne. Suomen viranomaisten/päättäjien luottamus lasten kestävyyteen, vastustuskykyyn, näyttää kuitenkin olevan valtaisa. Sanoisinko säälimätön. THL saa rokottaa lapset tutkimattomilla rokotteilla, neuvolat saavat rekrytoida lapsia rokotetutkimuksiin, YLE uutiset saa painostaa vanhemmat velvollisuuden tunnossa ostamaan koululaiselle oman kännykän, operaattorit saavat luvan rakentaa tukiasemat kotien, päiväkotien ja koulujen läheisyyteen, keittiöt pakotetaan kilpailuttamaan kouluruoka suurtuottajien eduksi, jne.
Miten paljon lasten odotetaan kestävän, sairastumatta?!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Irish Government Caught Manipulating Statistics on Gardasil Dangers: Irish mothers scramble to limit damage by giving accurate information

Irish mothers have started a campaign to give accurate information about the risks associated with the Gardasil cervical cancer vaccine after it emerged that the government has manipulated statistics to suggest that the vaccine is far more effective than science shows.

The Irish government is about to roll out another Gardasil vaccine programme targeting 12-year-old school girls in spite of growing evidence of damage.
Dr Diane Harper, the leading researcher in the development of Gardasil cervical, recently called the jab a "public health experiment", and said parents should be made aware of the serious adverse events associated with its use, including death.

According to the Vaccine Adverse Event Reporting System, there have been 77 deaths linked to Gardasil. There have been 18,461 reports of adverse events as of September 2010.

In response to the evidence of damage, the Irish government and regulators have apparently made up fictitious statistics to conceal the risks, and to suggest a far higher rate of effectiveness for the vaccine than scientific studies give.

Fine Gael health spokesperson Dr James Reilly claimed that the vaccine will save 52 deaths from cervical cancer a year, but it the claim of a 56% reduction in cervival cancer deaths a year has absolutely no basis in the scientific evidence, as a study from Austria shows.

Reilly stated that “Health Information and Quality Authority…say very clearly that: Out of 93 deaths per year - 52 Deaths will be averted:”
A closer look at the figures that the Health Information and Quality Authority (HIQA) uses to justify its claims reveals the extent of the manipulation to obscure the scientific evidence, document a Gardasil awareness citizen’s group.
http://www.comelook.org/index.html

A study in Austria published this year in the Journal of Public Health looked at the expected reduction of cancer deaths in the event of mass vaccination of 12 year old girls with Gardasil, and concluded that vaccination with Gardasil would result in an average reduction of 10% fewer new cancer cases in the next 50 years or until 2060 under “best case assumptions”.

“Compared to screening only, screening plus vaccination of 12-year-old girls (and boys) would result in a median reduction of 10% (15%) fewer new cancer cases and 13% (20%) fewer cervical cancer deaths under best case assumptions over 52 years in the overall female population,” states the study by Ingrid Zechmeister, Birgitte Freiesleben de Blasio and Geoff Garnett
http://www.springerlink.com/content/n46275377p88w256/
“….a population-wide HPV vaccination program in Austria, the reduction predicted by this model is lower than expected from clinical trials.”

The HIAQ was set up to act as an independent authority in May 2007 reporting to the Irish Minister of Health, "to inform and assist decision-making", and provide a "stamp of assurance for the public and the taxpayers' that the highest possible standards.. are adopted" but is failing in its legal obligation to give accurate information by huge exaggerating the effectiveness of vaccines after manipulating figures.
When parents wrote to politicians and gave them the evidence that HIAQ is systematically misinforming the public about Gardasil, they received no reply.

The parents have now launched a campaign to spread the information, and are asking others to help inform the public about the risks of the cervical jab by sending out emails, using facebook, printing flyers and posting up reports.
That Irish politicians and government regulators appear to be acting like sales departments of pharmaceutical companies n promoting Gardasil is bound to raise the issue of potential conflicts of interest.

Finland’s justice ministry has been reported by local media to have opened an investigation in August into the equivalent body as well as into health ministry officials after allegations were made that they took bribes in connection with their recommendations for GSK’s Pandemrix swine flu jab.

Finland also suspended the swine flu vaccination campaign in August because of the evidence that it caused neurological damage. Sweden has also opened an investigation in the damage caused by the jab.
In a landmark case, a UK court in August awarded a family 90,000 UKP for severe damage caused to their child by the MMR vaccine 18 years earlier.

Under pressure from experts with links to pharmaceutical companies, WHO was found to have manipulated the criteria for declaring a pandemic level emergency 6 to justify a mass vaccination campaign with the swine flu jab, as detailed by UK MP Paul Flynn in his report for the Council of Europe.
Is it acceptable that the Irish government is pushing on children a potentially damaging vaccine while giving them inaccurate information, and no investigation into conflict of interests is planned?

Is it acceptable that it is left to concerned citizens to scramble to try to limit the damage by giving factual information to parents when even Dr Diane Harper warned that accurate information was required?
No inquiry into financial and personnel links between politicians such as Dr James Reilly in connection with Gardasil or the swine flu jab has so far been launched in spite of the urgent need.

As the Irish Examiner noted:
“Meanwhile, an investigation by the British Medical Journal and the Bureau of Investigative Journalism found a trio of scientists who drew up the key World Health Organisation guidelines had previously received payment for other work from Roche, which makes Tamiflu, and Relenza manufacturer GlaxoSmithKline.

The British Medical Journal said the scientists had openly declared these interests in other publications, yet WHO made no mention of the links.
The report estimates that the drugs giants banked more than €5 billion as a result of the WHO recommendations.

A report from the Council of Europe has criticised the lack of transparency around the handling of the swine flu pandemic.

“Read more at: http://www.irishexaminer.com/home/almost-2-million...

Julia (nimimerkki)

#11 Ja tähän tupakkaan liittyen.. tupakasta vieroitus... vieroitetaan sillä millä se on tullutkin eli nikotiinilla, mutta käytetään suurempia annoksia. Yhdessä tupakassa on 0,4 - 0,8mg (Marlboro) - purkkapalasessa(nicorette) 2 tai 4mg.

Nicoretten ohjeistus:
Mikäli poltat yli 20 savuketta päivässä, on aluksi hyvä käyttää 8-12 kpl 4 mg:n purukumia päivässä. Jos poltat alle 20 savuketta päivässä, voit aloittaa 8-12 kappaleella 2 mg:n purukumia. Hoidon onnistumiseksi on tärkeää, että annostus ei ole liian alhainen. Valmistaudu käyttämään NICORETTE® -purukumia vähintään kolme kuukautta.

eli jos poltat 20 kpl tupakkaa saat16mg nikotiinia , nicoretten vähimmäissuosituksella 8purkkaa saat nikotiinia 32mg eli tuplat. Ja lopettamisprosentti olisi kiva tietää, tuskin edes 25%, tämä on kyllä ihan vaan oma veikkaus.

On olemassa kirja: Stumppaa tähän - Allen Carr - onnistumis eli lopettamis prosentiksi luvataan yli 90 % . Miksi terveysviranomaiset eivät suosittele tätä? Lopetin itse sillä, ajattelin, etten mitään menetä kun luen sen - yrittämiskertoja oli takana useita (purkalla, inhalaattorilla ja kielenaluspillereillä ;). Lukemalla kirjan aivopesin itseni pois riippuvuudesta ja lopetin ilman vierotusoireita ja ilman korvaavia aineita.

Olisko syy on siinä, että kirjan saa 15 eurolla. Ja mitä rahoja saakaan lääkefirmat purkansyöjistä ja tupakkateollisuuskin on tyytyväinen kun purkan syöjät jossain vaiheessa palaavat taas tupakoijiksi ;) .

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Antti Liikkanen, #5

Riikka Söyring kommentoi:
3.9.2010 16.58 | Muokkaa
Antti Liikkanen, #29,

ja

Riikka Söyring kommentoi:
27.8.2010 7.32
Antti Liikkanen, #28,

ja

Riikka Söyring kommentoi:
27.8.2010 4.50
åke, #135,

minun käsittääkseni islamilaisissa maissa ei paljon rokotettu koska imaamit varoittivat rokotteen olevan soft death.

——-
Haluat tietää kytköksistäni lääkefirmoihin, Antti Liikkanen.

Ei tiedossani olevia kytköksiä; en saa rahoitusta lääkeyhtiöiltä. Enkä luontaistuotekauppiailta. Enkä US:lta.

Kytkökset THL:n: käytän paikallista terveyskeskusta ja tunnen aika monta lääkäriä siviilissä siviilinä.

Kytkökset STM:n: ei sukulaisia siellä työssä.

Kytkökset EU:n: Suomen kansalaisena
------------
------------
elikä olen vastannut kysymykseesi kolmeen eri otteeseen.

Lähteeni saattavat olla sekalaisia, mutta kuten ennenkin olen maininnut, blogimuoto ei salli meta-analyyseja.

Pyrin vain tuomaan esille vaihtoehtoisia lähteitä ja tietoja, samalla ehdottaen että ihmiset ottaisivat itse asioista selvää.

Olen toistuvasti sanonut että kyse ei ole rokotevastaisuudesta ja/tai niillä pelottelulla vaan avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, rehellisyydestä joka meiltä tiedottamisessa ja päätöksenteossa puuttuu.

(En halua määrätä kenenkään kantaa rokotteisiin vaikka omani olenkin jo ratkaissut.)

THL:n uusin tiedote rokotteista on siitä malliesimerkki. Puhutaan sinnepäin, ja vältellään sanomasta mitään sitovaa/suoraa valetta josta joku saattaisi vetää vastuuseen.

Lopuutulos on, kuten eräs toimittaja minulle totesi, "päivän parhaat naurut".

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Maalaislääkäri, #8,

"Puhut potaskaa! THL ei suinkaan kieltänyt H1N1-näytteiden ottoa. Näytteiden ottamisen vähentämistä suositeltiin, koska niiden ottamisessa ei ollut enää järkeä, kun tauti oli ns. levinnyt maassamme ja osoittautui - onneksi - pelättyä lievemmäksi. Meidän terveyskeskuksessamme otettiin pitkin viime talvea silloin tällöin muutama H1N1-näyte ns. tyypillisiä sikainfluenssaoireita potevilta, jotta nähtiin, vieläkö tauti paikkakunnalla/maakunnassa jyllää."

Joten tosiasiaksi jää ettei ole olemassa mitään tieteellisesti hyväksyttävää dataa todellisten H1N1-tapausten lukumäärästä.

------------
Ei, en hengaa IL:n, IS:n tmv. keskustelupalstoilla. Jos olen jossain satunnaisesti visiteerannut, olen käyttänyt omaa nimeäni.

Lars Osterman (nimimerkki)

Kannattaa googlata "dr Andrew J. Moulden" ..ja hänen esitelmiään löytyy YouTube:ssa.

Onhan näitä (nimimerkki)

Immunocontraceptive Hidden in the Flu Vaccine (Spread Like Wildfire Now)

http://www.metacafe.com/watch/3248566/immunocontra...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Maalaislääkäri, Dr. Schmidt ja Antti Liikkanen eli ilmeisesti yleislääkäri ja 2 kpl psykiatriselta puolelta, tässä erään lastenlääkärin haastattelu käännettynä. 

Larry Palevsky (Dr. Lawrence B. Palevsky, M.D., F.A.A.P.) on palkittu lastenlääkäri, joka on perehtynyt mm. rokotuksiin ja niiden haittavaikutuksiin. Maailman luetuimpien terveyssivujen, Mercola.com, haastattelussa hän kertoo miten hänen silmänsä avautuivat rokotteiden haitoille kuunnellessaan potilaidensa kokemuksia rokotteista. Hän tuo myös esille, kuinka vähän asiallisia, tieteellisiä tutkimuksia rokotteilla ja rokotteiden apuaineilla tehdään

-
Heti aluksi lääkäri Palevsky toteaa, että lääketiedettä opiskellessaan, heille opetettiin kuinka turvallisia ja hyödyllisiä rokotukset ovat. Tiedot ja mainitut tutkimukset olivat samoja kaikissa lääketieteen opinahjoissa ympäri Amerikkaa, joten hänellä ei ollut mitään syytä epäillä tietojen paikkansapitävyyttä.
Vuosien kuluessa työskennellessään lastenlääkärinä ja antaessaan rokotteita, hän ajatteli rokotteiden olevan oppiensa mukaisesti turvallisia ja hyödyllisiä. Käytännön työssä epäilys alkoi kuitenkin herätä, kun hän tutki asioita tarkemmin, kuunteli yhä enemmän vanhempien kokemuksia ja oli yhteydessä myös muihin lääketieteen edustajiin, joiden mielestä rokotteet eivät olleet täysin turvallisia, eivätkä edes tehokkaita. Hän sai myös huomata, että rokotteissa käytettiin aineita, joita ei oltu asianmukaisesti testattu, eikä rokotteita myöskään tutkittu samoilla lääketieteen kriteereillä, kuin muita lääkkeitä.

-
Rokotteet eivät hävittäneet tauteja
Koululääketiede opettaa, että 1900-luvun polio- ja isorokkoepidemiat hävisivät rokotteiden ansiosta. On olemassa kuitenkin monia tutkimuksia, jotka todistavat, että nämä epidemiat poistuivat muista syistä. Esimerkkinä artikkeli vuoden 2000 Pediatric Journalissa, jossa osoitetaan, miten infektiosairaudet, kuten kurkkumätä, jäykkäkouristus, polio, hinkuyskä, tuhkarokko, influenssa, valehinkuyskä (parapertussis), tuberkuloosi ja tulirokko vähenivät jo ennen Toista Maailmansotaa, siis jo ennen antibiootteja ja rokotuksia. Syy tautien häviämiseen oli parantuneissa elinolosuhteissa, kuten puhdas vesi, paremmat asuinolot, parantunut viemäröinti ja ravitsevampi ruoka.
-

Rokotteiden turvallisuustutkimukset puuttuvat
Monesti ihmetellään, miten koulutettujen tutkijoiden ja lääkäreiden keskuudessa on niin valtavia mielipide-eroja rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Lääkäri Palevskyn mielestä kyse on siitä, että suuri osa hänenkin kollegoistaan saa tietonsa USA:n lastenlääkärien akatemian, USA:n lääketieteen yhdistyksen ja CDC:n (USA:n THL:ää vastaava laitos) omista julkaisuista. Hän kuitenkin kehottaisi näitä kollegoja lukemaan läpi mainitut tutkimukset ja selvittämään, onko tieteelliset tutkimukset tehty käyttäen asiaankuuluvia tutkimusryhmiä sekä asianmukaisia vertailuryhmiä. Heidän tulisi myös selvittää, ovatko kaikki rokotteissa käytetyt aineosat tutkittu.
-

Yhä enemmän ja enemmän tulee tutkimuksia julki, joista selviää, että
* asianmukaisia tutkimuksia ei ole tehty
* pelkät vasta-aineet eivät ole riittävä suoja elimistölle
* on olemassa ero, miten elimistö käsittelee ilman ja ruoan kautta tulevan aineen tai injektoidun aineen
* rokotteissa on aineosia, jotka kerääntyvät elimistöön ja aiheuttavat häiriöitä immuunijärjestelmään
* rokotteissa on aineosia, jotka kulkeutuvat aivoihin ja
* rokotteissa on vieraita DNA osasia, jotka pääsevät elimistöön

-
Monille terveydenhuollon ammattilaisille on järkytys huomata, kuinka vähän on tutkittua tietoa rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta.
-

Rokotteiden haitat vanhempien kautta julki
Lääkäri Palevsky alkoi tutkia rokotteiden haittoja kymmenen vuotta sitten, koska lasten vanhemmat tulivat valittamaan ja kertomaan huolestumisensa, että heidän lapsilleen oli tapahtunut jotain rokotusten jälkeen. Hän on itse nähnyt, miten lapset olivat aivan normaalisti kehittyneitä, puhuivat ja olivat terveitä, jotka pikku hiljaa eivät enää puhuneet, eivät ottaneet katsekontaktia, saivat kohtauksia, heille kehittyi allergioita ja astmaa. Vanhemmat eivät saaneet mistään apua, koska lääkärit sanoivat heille, etteivät oireet johdu rokotteista.
-

Kirjallisuus osoittaa, että rokotettujen lasten immuunipuolustus häiriintyy, ja erityisesti kun rokotus annetaan alle vuoden ikäisenä, saatikka yhden päivän ikäisenä. On olemassa hyvää tieteellistä kirjallisuutta, joista nämä asiat käyvät ilmi ja yhä enemmän todisteita kroonisesti sairaista lapsista, jotka kärsivät nimenomaan häiriintyneestä immuunijärjestelmästä.

-
Palevsky mainitsee esimerkkinä huonoja tutkimuksia, joita julkaistaan lääkärien lukemissa lehdissä ja joissa väitetään, ettei rokotuksilla ja autismilla tai rokotuksilla ja astmalla ole yhteyttä. Eräässäkin tutkimuksessa, jossa todettiin ettei rokotteilla ole osuutta autismiin, oli 25 osallistujaa ilman vertailuryhmää. Tällaiset tutkimukset eivät todellakaan täytä tieteellisille tutkimuksille asetettuja kriteerejä.

-
Rokottamattomat lapset terveempiä
USA:ssa on yhdistys nimeltä The National Vaccine Information Center (NVIC), suomeksi Kansallinen Rokotus Informaatio Keskus, joka kerää varoja puolueettomiin rokotetutkimuksiin. Yksi tutkimus on jo olemassa, jossa verrattiin rokotettujen ja ei rokotettujen lapsien terveyttä. Tutkimus julkaistiin Huhtikuussa 2005 Allergia ja Kliininen Immunologia-lehdessä (Journal of Allergy and Clinical Immunologi).

-
Tutkimuksessa vertailtiin täysin rokotettujen, osittain rokotettujen ja rokottamattomien lasten atopiaoireita. Atopialla tarkoitetaan allergiaa, astmaa, ihottumia ja heinänuhaa. Tutkimuksen tekijät eivät tienneet, mihin ryhmään lapset kuuluivat. Lasten vanhemmat vastasivat kyselylomakkeisiin lasten sairauksista ja tutkijat kävivät materiaalit läpi ja tekivät niistä yhteenvedon. Lopputulos oli, että eniten atopiaa oli täysin rokotetuilla, toiseksi eniten osittain rokotetuilla ja vähiten atopiaa oli rokottamattomilla. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä eli se ei johtunut sattumasta. Tutkijatkin olivat hämmästyneitä tuloksista, sillä yleinen luulohan on, että rokotteet ovat täysin turvallisia ja tehokkaita. Tällaisia puolueettomia tutkimuksia tarvitaan ehdottomasti lisää.

-
Ovatko jotkin rokotteet turvallisempia kuin toiset?
Tähän kysymykseen lääkäri Palevsky vastaa: ”Perustuen tutkimuksiini rokotteista sekä lääkärikoulutuksen antamaan tietoon mikrobiologiasta ja virologiasta, en voi ymmärtää, miten mikään virusta sisältävä rokote voisi olla turvallinen
-----------------------------
-----------------------------
VAERS REPORTS AS OF 9/2/10

Gardasil Vaccine (HPV4) Total Reports 18,461
Cervarix (HPV2) Total Reports 426
HPV Vaccine Total Reports 137
————————————————–

Total Reports 19,024

-

Gardasil Vaccine (HPV4) Patient Died 77
Cervarix (HPV2) Patient Died 4

——————————————————
Patient died 81

August data reflected 18,686 adverse events and 78 deaths.

Please distribute through your networks and post where applicable.

SANE VAX - Safe, Affordable, Necessary and Effective Vaccines
http://sanevax.org

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tuo Pallevsky ei ole tutkija ja on tyypillinen hömppämaakari, kuten hänen sivuilta heti näkee, palkinnot luonnollisesti hömppäorganisaatioilta:

Our bodies have the innate capacity to heal themselves. This core principle serves to guide the fundamental teachings and practices of a diverse array of systems of healing, including Chinese and Ayurvedic medicine, chiropractic, osteopathy, homeopathy, naturopathy, energy healing, and shamanism.

Antti (nimimerkki)

4 #: Miksi tuollainen asenne?

Blogin pitäjä esittelee ihmisten luettavaksi näkökulmaltaan toisenlaista materiaalia. Ihmiset osaavat ajatella, yhdistellä ja suodattaa lukemiaan asioita. Muistan viime talven uutiset ja kuvat pakkasessa jonottavista ihmisistä ja nujakoinneista, kuka saa ensimmäisenä rokotetta, koska tiedotettiin tuhansien kuolevan viruksen iskettyä. Mielestäni se oli myös aikamoista pelottelua ja painostusta.

5 #: Blogin pitäjä on mielestäni vastannut kysymykseesi sidoksista. Onko siihen joku syy, miksi kysyt ja kyseenalaistat asiaa jatkuvasti uudelleen?

Vastasit Mika Niikkon blogissa 22.10.2009 22.50 ammatistasi:

”Kuten ehkä olet huomannut, olen niitä harvoja nimellään esiintyviä lääkäreitä US-palstoilla. Se asettaa vähän vastuuta, poliitikkona sitä tulee lisää.

Olen lääkärinä asemassa, jossa työskentelen paljon kaikkien keskussairaalan erikoisalojen kanssa ja näin olen aika hyvin tietoinen siitä, mitä lääketieteessä ja käytännön hoidossa on tapahtumassa.

Poliitikkona olen EU:n lääkäripäättäjä, Kuntaliiton lääkäripäättäjä ja ammattiliittoni päättäjä, lisäksi maakuntaliiton ja kunnan päättäjä.”

Sinulla on lääkärinä ja poliitikkona korkea asema Suomessa ja EU:ssa.

Kumpi sinulla omasta mielestäsi on lähempänä sydäntäsi – lääkärin etiikka vai poliitikon etiikka?

”Färssiä ja farssia”-blogi 26.8.2010 22.35, Antti Liikkanen kommentoi:
” Kävin varmuudeksi katsomassa Velin henkilöllisyyden - tai siis ystäväni kävi - ja vakuutan, ettei Veli ole yhdessäkään lääkefirmassa työssä. Eläköön nimet, kadotkoon nimimerkit - kun niitä näin käytetään. ”

Myös minun mielenkiintoni heräsi. Voisitko kertoa, mitä tietokantoja hyväksi käyttäen ystäväsi selvitti Velin taustat sinulle, kun sitä pyysit?

# 8: Sikainfluenssa julistettiin maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Jos kyse on näin vakavasta taudista, niin ainakin minun mieleeni tulisi selvittää laajoin testein, miten tauti on levinnyt ja kuinka paljon nimenomaan sikainfluenssatapauksia oli kaikista influenssatapauksista. Tutkimukset olisivat maksaneet, mutta nyt olisi selvää faktaa tilanteesta tulevaisuuden pandemioiden arviointeja varten.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Rokotusinfon sivuilla esitellään THL:n ja ministeriön kantoja:

"YLE: STM: Rokotehankinnat pois THL:ltä "keskustelun lopettamiseksi", ei siksi että jääviyttä olisi syytä epäillä

YLEn uutisten mukaan sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson kertoo, että päätäntävallan siirtämisessä on kyse nimenomaan siitä, että jatkuva keskustelu yhteistyökumppanien suosimisesta saataisiin kertakaikkisesti päätökseen.

Web-toimittajan kommentt: Aiemmin verkkosivuillamme on raportoitu rokoteostojen siirtämiseen liittyviä syitä seuraavasti:

siirto tehdään jääviys- ja eturistiriitaongelmien ratkaisemiseksi
THL:n osaamisvaje ja vastuun siirto muualle: THL itse on katsonut, että sillä ei ole riittävää asiantuntemusta kilpailuttamiseen ja on halunnut luopua kilpailuttamisesta ja käytännön hankintavastuusta - vrt. markkinaoikeudessa käsitelty riitautettu hankinta, jossa laitokselta vaadittiin yli 5 miljoonan euron korvauksia kilpailutuksessa tehdystä muotovirheestä. THL:n linjana näyttää olevan sellainen, että THL käytännössä hoitaisi kilpailutuksen lopputuloksen kannalta oleellisen valmistelun, mutta varsinaisen vastuun prosessista kantaisi joku muu.
Nyt sitten THL:n yritysrahoitukseen liittyvän rokotuspoliittisen keskustelun lopettaminen tulee lisätä ministeriöstä kerrottuihin syihin, joiden vuoksi muutos halutaan tehdä. Mahtaako ministeriö ehdottaa myös muita keskustelun lopettamiseen tähtääviä lakimuutoksia?

Tiedotteessaan 20.11.2009 Rokotusinfo katsoi, että sopimuksenvarainen yritysrahoituksella tehtävä tilaustutkimus ja viranomaistehtävät eivät sovi saman katon alle, ja ratkaisuja eturistiriitoihin kannattaisi etsiä yritysrahoituksen kanavoimisesta muualle kuin viranomaistehtäviä hoitavaan laitokseen.

Toisin sanoen, THL:n ydintehtävien THL:stä poissiirtämisen sijaan ratkaisuja olisi mielekkäämpää etsiä lääkeyhtiön lukuun tehtävän tutkimuksen siirtämisestä toisten tahojen hoidettavaksi - rokotteiden hankinnasta vastaaminen nimittäin on yksi harvoista THL:lle selkästi säädetyistä rokotteisiin liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä, joten tuntuu erikoiselta, että STM, THL ja Fimea lähtevät ratkomaan eturistiriita- ja jääviysongelmia nimenomaan tällaisen ydintehtävän ja leipälajin siirtämistä muualle. Oleellista olisi viranomaistoiminnan ja yhtiötoiminnan erottaminen, joka ei ratkea sillä, että vain pieni osa viranomaisluonteisesta tehtävistä siirrettäisiin pois THL:stä kun sinne samaan aikaan on siirretty lisää toisia viranomaistehtäviä kuten kuolemansyyn tutkinta ja mielentilatutkimukset."

Aleks (nimimerkki)

#17 Noin 4-5 epäonnistumista ennen kuin itse pääsin tupakasta eroon jo monta vuotta sitten. Ainoa vieroituslääke oli kuitenkin kahvi jota sen seurauksena juon nyt liiaksi. Tupakan lopettaminen voi olla todella vaikeaa ilman kunnon motivaatiota ja rautaista selkärankaa, siksi kaikki apukeinot ovat sallittuja kunhan ei nyt huonompaan suuntaan mene..

Tämän sikapiikkikohun seuraksena loppui kuitenkin rokotteiden ottaminen tyystin ilman todella pakottavaa syytä. Mitään varmuuden vuoksi flunssapiikkejä en ole koskaan edes ottanutkaan ja onneksi viimesyksynä sain tietoa tästä kyseisestä sikapiikistä ja melkein heti syntyi päätös olla sitä ottamatta. Jotenkin täysin käsittämätöntä, että THL hyväksyi käyttää rokotetta jota ei ole testattu ja sitten sen haittojen seuranta laiminlyötiin totaalisesti. Nyt sitten hurskastellaan sillä, että epäillään sen aiheuttavan narkolepsiaa. Niin vakava kuin narkolepisia onkin ja kuinka paljon se aiheuttaa kärsimystä niin herää kysymys miksei heti alkuun suhtauduttu rokotteen mahdollisiin haittoihin yhtä vakavasti? Tuskin koskaan saadaa vastauksia kysymyksiin siitä kuinka monta keskenmenoa tuli, kuinka monta sairastui sen piikin takia väliaikaisesti tai pysyvästi tai kuinka moni tautiin kuolleista oikeasti kuolikin rokotteen takia. Nyt tutkitaan tautiepäilyjä, mutta todellisia kuolemia ei edes aiota tutkia kunnolla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Aleks, #27,

mitäpä niistä kuolemien tutkimisista olisikaan hyötyä. Tutkimuksen näet suorittaa THL.

Mutta uskon, että useakin monisairas tai vanhus heitti lusikan nurkkaan muutaman viikon sisään rokotteesta.
Keskenmenoja ja ennenaikaisia synnytyksiä on varmasti myös ollut paljon.

 Vaccines:   Sterilisation & Abortion
http://www.whale.to/m/sterile.html

Does The Swine Flu Vaccine Contain Adjuvants That Are Also Used In Sterilization?
http://www.healthtruthrevealed.com/articles/10145527310/article

Dr. Schmidt (nimimerkki)

Tutustukaapas tähän sairauteen: http://fi.wikipedia.org/wiki/Subakuutti_sklerosoiv...

Montakohan lasta on sairastunut siihen turhaan, koska rokotusten vastustajat levittävät rikollisia valheitaan esim. MPR-rokotuksen ja autismin yhteydestä?

Bloginpitäjä ja hänen hengenheimolaisensa eivät taida pahemmin ihmishengistä piitata.

In developing countries where measles is highly endemic, the WHO recommend that two doses of vaccine be given at six months and at nine months of age. The vaccine should be given whether the child is HIV-infected or not.[8] The vaccine is less effective in HIV-infected infants, but the risk of adverse reactions is low.
Unvaccinated populations are at risk for the disease. After vaccination rates dropped in northern Nigeria in the early 2000s due to religious and political objections, the number of cases rose significantly, and hundreds of children died.[9]
In 1998 the MMR vaccine controversy in the United Kingdom regarding a potential link between the combined MMR vaccine (vaccinating children from mumps, measles and rubella) and autism prompted a reemergence of the "measles party", where parents deliberately expose their child to measles in the hope of building up the child's immunity without an injection. This practice poses many health risks to the child, and has been discouraged by the public health authorities.[10] Scientific evidence provides no support for the hypothesis that MMR plays a role in causing autism.[11] In 2009, The Sunday Times reported that Wakefield had manipulated patient data and misreported results in his 1998 paper, creating the appearance of a link with autism.[12] The Lancet fully retracted the 1998 paper on 2 February 2010.[13] In January 2010, another study of Polish children found that vaccination with the measles, mumps, and rubella vaccine was not a risk factor for development of autistic disorder, in fact the vaccinated patients had a slightly reduced risk of autistic disorder, although the mechanism of action behind that is unknown, and this result may have been coincidental.[14][not specific enough to verify]
The autism related MMR study in Britain caused use of the vaccine to plunge, and measles cases came back: 2007 saw 971 cases in England and Wales, the biggest rise in occurrence in measles cases since records began in 1995.[15] A 2005 measles outbreak in Indiana was attributed to children whose parents refused vaccination.[16]

Aleks (nimimerkki)

#28

Sehän tässä on suomessa yksi vaikeus kun on pieni maa ja pienet piirit ja kaikki kytköksissä toisiinsa. Thl tosin voi itse suorittaa ja valvoa suorituksiaan joten ikäviä asioitaa voi piilotella. Pelkäänpä että vaikka rokotehankinnoista päättäiskin jatkossa joku muu niin kukas muukaan tekee esitykset kuin THL. Ettei vaan käy niin, että THL:n esitykset vaan kumileimataan sellaisenaan ja muodon vuoksi ollaan kilpailutettavinaan. Hyvin kuvaavaa kommentti, että hillitään keskustelua, mutta ei mitään mainintaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai virheistä toiminnassa.

myy (nimimerkki)

Miten uutissanomiin voi rekisteröityä?
Kun pyytää kirjautumaan ei ole hanikkaa mistä rekisteröityminen onnistuisi.

Aleks (nimimerkki)

#29

Herr Doktor hieman vääristelee asioita, mutta sana on vapaa ja keskustelu sallittua toisin kuin eräiden muiden blogeissa. Minkälaista ihmishengen arvostusta on lyödä kymmeniä rokotteita pieniin lapsiin? Rokoteita joiden vaikutuksia pitkässä juoksussa tai edes lyhyellä tähtäimellä voidaan vaan arvailla. Kuinka moni noista piikeistä ovat vakavien tautien ehkäiseminen kannalta välttämättömiä ihan oikeasti Herr Doktor? Aika monen taudin kuolleisuus kääntyi jyrkkään laskuun jo vuosia ennen rokotuksia, miksi niin Herr Doktor jos se kaikki tapahtui rokotteiden avulla?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Dr. Schmidt, #29,

objektiivisuutesi on joutumassa kyseenalaiseksi, mahdollisesti tunnet olosi jostain syystä jollain lailla uhatuksi koska käytät niin vihamielistä kieltä.

Sinulla ei ilmeisesti ole luottamusta siihen, että ihmiset osaisivat erilaisiin tietoihin tutustuttuaan tehdä itse päätöksiä omista asioistaan. Minulla on.

Jos tieteellinen aineisto on niin heikoissa kantimissa että minun kirjoitteluni sitä uhkaa, olisi parempi alkaa pikapikaa parantaa aineiston laatua kuin käydä minun kimppuuni. Aineiston parantamisesta olisi yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti paljon suurempi hyöty.

Tosiasiassa ilmassa hajahtavat jo modernit noitavainot. Kyseenalaistaminen, toisin ajatteleminen ja spekuloiminen ovat rikollisia valheita. 2000-luvulla.
Näinkö tiedettä tosiaan nykyään tehdään, näinkö asioita lähestytään, sulkemalla keskusteluyhteys samalla kun mediassa liputetaan dialogin puolesta?

Huomaa myös, että blogissa olevat artikkelit ovat käännöksiä, ja se tehdään selväksi. Omat mielipiteeni ovat kursiivilla, jotta ne erottuisivat käännöksistä.

Minusta sinun olisi hedelmällisintä väitellä rokoteasioista Dr. Bart Classenin ja hänen tutkijaryhmiensä kanssa.

Oudoksun myös sitä, että minua moititaan lähteiden epätasaisuudesta mutta turvaudutaan itse wikipediaan argumentoinnin tukena.

----------
Toistan taas: kysymys on avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja rehellisyydestä tiedottamisessa ja päätöksenteossa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kommentissa 18 mainittu THL:n sivu:

"Rokote antaa hyvän suojan sikainfluenssaa vastaan. Rokotteen teho on noin 90 prosenttinen. Kahden viikon kuluttua suoja on jo hyvä, mutta täyden tehon rokotteesta saa kolmessa viikossa.

Voiko rokotteella olla vakavia haittavaikutuksia?

Tähän mennessä maailmassa ainakin 90 miljoonaa ihmistä on saanut Pandemrix-rokotteen. Heistä lapsia on yli 4 miljoonaa. Euroopassa Pandemrix-rokotetta on annettu ainakin 30 miljoonalle ihmiselle. Euroopan lääkeviraston EMA:n mukaan elokuun alkuun mennessä ei merkittäviä turvallisuusongelmai ollut ilmennyt. Nyt on käynyt ilmi, että Suomessa lapsilla ja nuorilla on todettu tavallista useampia narkolepsia-tapauksia. THL:n rokoteasiantuntijat ja narkolepsia-asiantuntijat selvittävät parhaillaan, onko sikainfluenssa, rokote, rokotusten ja infektion yhteisvaikutus tai joku muu tekijä voinut laukaista narkolepsian.

Millaisia haittavaikutuksia rokotteella voi olla?

Sikainfluenssarokotteella on samanlaisia haittavaikutuksia kuin kausi-influenssarokoteella. Sikainfluenssarokote aiheuttaa tosin kausi-influenssarokotetta selvästi enemmän paikallisia reaktioita, kuten pistoskohdan punotusta, kuumotusta, turvotusta tai paikallista kipua. Tämä johtuu todennäköisesti tehosteaineesta: samalla kun se voimistaa elimistön puolustusreaktiota, se voi aiheuttaa ärsytystä pistoskohdassa.

Lisäksi yli kymmenelle prosentille rokotetuista on ilmaantunut kuumetta, väsymystä, lihas- ja nivelkipuja tai päänsärkyä. Nämä oireet menevät ohi parissa päivässä ja niitä voi hoitaa tavallisilla kuume- ja kipulääkkeillä.

(Emea tosin suositteli ettei näin tehdä koska kuume- ja kipulääkkeet voivat reagoida yhdessä rokotteen kanssa)

Hyvin harvinaiset haitat tulevat esiin vasta kun rokotuksia on annettu laajasti. Harvinaisten haittojen odotetaan olevan samankaltaisia kuin kausi-influenssarokotusten yhteydessä raportoitujen harvinaisten haittavaikutusten.

Henkeäuhkaavia tai pitkäaikaisia haittoja rokotteesta ei ole odotettavissa. (mutta mitään varmaa ei pystytä sanomaan).

Voiko kananmunalle allerginen ottaa sikainfluenssarokotteen?

Sikainfluenssarokotteet on valmistettu hedelmöitetyissä kananmunissa kuten kausi-influenssarokotteetkin. Näissä rokotteissa voi olla jääminä hyvin vähäisiä määriä kananmunan valkuaista, ovalbumiinia.

Kananmunalle allergiset voivat ottaa sikainfluenssarokotteen. Rokote voidaan antaa myös niille, jotka kananmunaa sisältäviä elintarvikkeita syötyään ovat saaneet henkeä uhkaavan, voimakkaan allergisen reaktion (anafylaksian). Tällaiset voimakkaimmin allergiset rokotetaan kuitenkin varmuuden vuoksi erikoissairaanhoidon poliklinikoilla lääkärien valvonnassa.

On mahdollista, että kanamunalle allergiset saavat lieviä yliherkkyysoireita rokotteesta. Valtaosalle heistä ei kuitenkaan tule minkäänlaisia oireita. Jos kananmuna aiheuttaa vain iho- tai suolioireita, rokotteen voi antaa normaalisti.

Pikkulapset, jotka eivät ole koskaan saaneet kanamunaa, voidaan rokottaa normaalisti. Etukäteen altistaminen tai muuten testaaminen on tarpeetonta.

Kärsiikö sikainfluenssarokotteen teho, jos rokotteista seuranneita oireita lääkitsee parasetamolilla?

Parasetamolin on tsekkiläisessä tutkimuksessa todettu alentavan joidenkin, mutta ei kaikkien, rokotteiden tuottamien vasta-aineiden määrää. Tässä tutkimuksessa parasetamolia annettiin kohta suurella annoksella ennaltaehkäisevästi pikkulapsille ennen rokottamista ja sen käyttöä jatkettiin vielä rokottamisen jälkeen. Tutkimuksessa ei käytetty sikainfluenssarokotetta, eikä tutkituissa rokotteessa ollut sikainfluenssarokotteessa tehosteaineena olevaa vasta-aineiden tuotantoa tehostavaa adjuvanttia. Siksi tutkimustuloksia ei voi suoraan yleistää Suomessa käytössä olevaan sikainfluenssarokotteeseen.

Ennen rokotusta annettavasta rutiininomaisesta särkylääkkeen käytöstä on syytä luopua, mutta rokotusta seuranneita voimakkaita paikallisia oireita ja kuumetta saa lääkitä ibuprofeenilla, naprokseenilla tai parasetamolilla.

Lääkkeen vaihtaminen ei välttämättä poista ongelmaa: muita särky- ja kuumelääkkeitä ei vastaavissa tutkimusasetelmissa ole tutkittu, joten on varsin mahdollista, että niillä on vastaava vaikutus.

Onko sikainfluenssarokote uusi rokote? Mikä on sikainfluenssarokotteen koostumus?

Euroopan lääkeviraston jo aiemmin hyväksymään mallirokotteeseen (H5N1) on vaihdettu uusi H1N1-sikainfluenssavirus. Näin toimitaan myös kaikkien kausi-influenssarokotteiden kanssa, eli niihin vaihdetaan uusi virus joka vuosi.

Sikainfluenssarokote sisältää pieniä viruksen kuorikerroksen palasia. Rokotteessa on tehosteainetta, joka parantaa sen tehoa. Sikainfluenssarokotteessa käytetty tehosteaine koostuu tavanomaisista aineista, joita saadaan ravinnosta tai esimerkiksi vitamiinivalmisteista. Vastaavanlaista tehosteainetta on käytetty joissain kausi-influenssarokotevalmisteissa yli kymmenen vuoden ajan.

Tehosteaineella on tehty kaikki normaalit rokotteen myyntilupaa varten tarvittavat turvallisuustutkimukset. Näissä tutkimuksissa tehosteaine todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi. Huolenaiheita tutkimuksissa ei ole noussut esille.

Säilöntäaineena rokotteessa käytetty tiomersaalia, joka on elohopeayhdiste. Tämä elohopean muoto ei kerry elimistöön, vaan poistuu nopeasti. Tiomersaali on vuosikymmenien käytössä osoittautunut lastenkin rokotuksissa turvalliseksi. Rokotteen elohopeamäärä on lisäksi niin pieni, että enemmän elohopeaa saa esim. kala-ateriasta.

Sikainfluenssarokotteessa on myös äärimmäisen pieniä määriä kanamunan valkuaista ja formaldehydiä. Voimakas yliherkkyys rokotteen ainesosille on erittäin harvinaista.

Kannattaako raskaana olevan ottaa rokote? Onko rokote turvallinen sikiölle?

Raskaana olevalla on moninkertainen riski saada vakava sikainfluenssa, joutua sairaalaan tai kuolla kuin muilla vastaavan ikäisillä tai väestöllä keskimäärin. Riski suurenee raskauden edetessä ja on vielä suurempi, jos äidillä on jokin perussairaus, kuten astma. Sekä Maailman terveysjärjestö WHO että Euroopan tartuntatautivirasto ECDC suosittelevat rokotetta kaikille raskaana oleville, ja THL yhtyy näihin suosituksiin.

Euroopan korkein lääkeviranomainen EMA on hyväksynyt maassamme käytettävän sikainfluenssarokotteen raskaana olevien rokottamiseen ilman rajoituksia. Rokote ei sisällä ainesosia, jotka olisivat haitallisia sikiölle tai raskauden kululle.

Tietoa raskaanaolevalle pandemiarokotuksista (pdf, 85 kt)

Jos sikainfluenssan on potenut jo kerran, voiko sen saada uudelleen, jos virus muuntuu toiseen muotoon?

Kyllä voi. Jos virus muuntuu, on mahdollista, että elimistö ei enää tunnista sitä, eivätkä taudin tai rokotuksen kautta elimistössä tuotetut vasta-aineet enää suojaa. Juuri viruksen jatkuvan muuntumisen vuoksi kausirokotetta on otettava vuosittain.

Voiko sikainfluenssan lisäksi tulla talvella tavallinen influenssa? Rokotetaanko ihmiset sitäkin varten?

Voi. Kyse on kahdesta eri influenssasta. Kausi-influenssarokotetta tarjotaan kaikille riskiryhmille kuten aikaisempina vuosina.

Onko rokote maksullinen?

Rokote ja rokottaminen ovat rokotettavalle ilmaisia.

Annetaanko kaikille sama rokoteannos?

Aikuisille annetaan 0,5 ml:n ja alle 10-vuotiaille 0,25 ml:n kerta-annos rokotetta.

Riittääkö 1 rokoteannos?

Tämänhetkisen tiedon valossa yksi annos riittää sekä aikuisille että lapsille 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/rokotuksetjarokottaminen

Eli kerrotaan siis että kyseessä on samankaltainen/ vastaavanlainen rokote, joka ei tarkoita samaa tai samanlaista. Vähän niin kuin sanoisi mersukuskille että minunkin datsunissa on moottori.

Kerrotaan, että aiheuttaa samantapaisia haittavaikutuksia kuin kausi-influenssarokote mutta enemmän.

Ei kerrota että ravinnosta saatu elohopea (jonka saantimäärä/vrk on elohopean myrkyllisyyden takia tarkoin määritetty) kulkee vatsan ja suoliston muodostaman suojaavan ketjun kautta, toisin kuin suoraan ihon alle injektoitu elohopea. Elohopeaa ei saa hävittää normaalien jätteiden mukana, elohopea on ongelmajäte.

jne jne

marko (nimimerkki)

Vaikka koko muu maailma ottaisi rokotteen, minä en.

Sanoohan se järkikin että se on täysin luonnotonta. Mitä sitten jos sairastuu tai kuolee, kaikki tekee sen kuitenkin, PELKO ajaa rokottamiseen!

Joten pelkurit saavat ansioidensa mukaan eli häviävät, se on luonnonlaki ja lainalaisuus.

Aleks (nimimerkki)

Se on jännä homma miten moni asia on juhlapuheissa suuri rikkaus, mutta reaalimaailmassa niistä koitetaan päästä eroon tai vaientaa niiden puolesta puhujat. Johan se on nähty monet kerrat eri maissa mihin tilaan asiat menee kun erimieltä olevat koitetaan vaientaa vankilalla tai väkivalla jopa kuolemalla. Aina muistetaan sanoa miten on suuri rikkaus kun on erilaisuutta, erilaisia mielipiteitä ja ihmisiä. Kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja kyseenalaistamaan asioita ja sitten kun sen tekee niin aletaankin huutamaan, ettei niin saa tehdä. Asiat ovat yhtäkkiä niin suuria totuuksia, ettei niistä saa sanoa mitään negatiivistä ja jos niin tekee on ihmishengistä piittaamaton rikollinen. Pitää olla kriittinen asenne asioihin, mutta rokoteohjelmaa ei saa kritisoida ilman että olet rikollinen. Diabetes räjähtää käsiin, mutta ravintosuosituksissa ei ole mitään vikaa vaan vika on kansassa joka syö niin kuin suositellaan. Väärin syöty ja jos kyseenalaistat suositukset olet kansanterveydestä piittaamaton rikollinen! Herr Doktor und Herra Maalaislääkäri pitääkö näistä edelleekin vain vaieta?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lauri Gröhn, #24,

mitä sähkö on? Energiaa. Mitä auringonvalo on? Energiaa. Mistä solujen kasvu johtuu? Energiasta.

Jos aurinko tuottaa valoenergiaa, ja saa iholla muodostumaan D-vitamiinia, sekin on naturopatiaa, luontaishoitoa jne.

Kaikki synteettisesti valmistetut D-vitamiinit eivät imeydy.

Mitä yritän sanoa, on se että ei tarvita välttämättä jotain vekotinta, välkkyviä valoja ja mittaritaulua jotta saataisiin tuloksia aikaan.

Ihminen ei oikeastaan ole keksinyt mitään UUTTA, kaikki on jo ollut olemassa jossain muodossa ja ihminen on kenties vain keksinyt toinen toistaan sofistikoituneempia tapoja valjastaa energia käyttöön tai hyödyntää jotain muuta jo olemassa olevaa ilmiötä.

Homo Sapiens Sapiens on utelias mutta ei välttämättä tokikaan keksijä.

Dr. Schmidt (nimimerkki)

Taitelija Söyring saa luonnollisesti väittää mitä tahansa. Hänen mielipiteensä eivät perustu tieteelliseen tietoon tai koulutukseen. Jos joku haluaa uskoa hänen juttuihinsa, uskokoon - ikävää on se, että lapset sitten kärsivät vanhempiensa arvostelukyvyttömyydestä jäädessään vaille rokotuksia.

Lääkärikunnassa valitettavasti on myös oma pohjasakkansa, joka hyökkää rokotuksia vastaan, ilmeisesti oman psykopatologiansa ajamina.

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield

Wakefield on englantilainen kirurgi, ei siis immunologian erikoistuntija, joka ensimmäiseksi keksi valheen, jonka mukaan MPR-rokotus aiheuttaa autismia. Saman valheen, jota Söyring ilmeisesti itse siihen uskoen levittää.

Wakefieldin lääkärinoikeudet peruutettiin hänen toimintansa vuoksi. Valitettavasti samankaltaiset valhepropagandaa levittävät lääkärit näköjään Suomessa saavat toimia vapaasti.

Ratkaisu näihin ongelmiin on se, että viranomaisten tarpeellisiksi katsotut rokotukset määrätään pakollisiksi. Aikuiset tehkööt itselleen, mitä haluavat, lapsia on suojeltava.

Dr. Schmidt (nimimerkki)

In March 2004, the British General Medical Council (GMC) announced an inquiry into Deer's allegations of misconduct against Wakefield and two former colleagues.[10] The investigation centered on Deer's numerous claims, including that autistic and neurotypical children were subjected to unnecessary medical procedures,[11] such as ileocolonoscopy and lumbar puncture, and without the required ethical approval from an institutional review board. Wakefield's hearing began in July 2007.[12] On January 28, 2010, a five-member statutory tribunal of the GMC found some three dozen charges proved, including four counts of dishonesty and 12 involving the abuse of developmentally-challenged children.[13] The panel ruled that Wakefield had "failed in his duties as a responsible consultant", acted against the interests of his patients, and acted "dishonestly and irresponsibly" in his controversial research.[14][15][16]
On February 2, 2010, The Lancet retracted his 1998 publication, noting elements of the manuscript had been falsified.[17]
Wakefield does not have a medical license in the United States[18][19] and was struck off the United Kingdom medical register in May 2010.[20][21]

Dr. Schmidt (nimimerkki)

Onko muuten taiteilija Söyringillä peruskoulun päästötodistus? Ilmeisesti hän ei ainakaan kemian perusteita tunne.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Dr. Schmidt,

"Ratkaisu näihin ongelmiin on se, että viranomaisten tarpeellisiksi katsotut rokotukset määrätään pakollisiksi. Aikuiset tehkööt itselleen, mitä haluavat, lapsia on suojeltava."

Miten viranomainen valitaan?
Kuten monista viime aikaisista nimityksistä tiedämme, se tapahtuu puolueen jäsenkirjan ja puolueelle varatun tontin täyttämisen, ei pätevyyden perusteella.

Huomaan, että kannatat sydämesi pohjasta ihmisen perus-, ihmis- ja itsemääräämisoikeuksia.

#40,

On minulla päästötodistus. Kemian tunneilla en tosin mielelläni käynyt koska yläasteen kemian ja fysiikan opettajani lähenteli tyttöjä. En ollut ainoa.
Rehtori tai terveyssisar kumpikin, joille ryhmä tyttöjä valitti asiasta, kehottivat olemaan kertomatta omille vanhemmille.

Näin siis ajanjaksona jolloin me pikku lettipäät emme olleet niin namusetä-tietoisia kuin nykyajan lapset. Oli kova kynnys ylipäänsä mennä ja ottaa asia puheeksi edes terveyssisaren kanssa.

#39,

oletko lukenut myös istuvan komitean kytköksistä lääkeyhtiöihin?

Erkki (nimimerkki)

Ei Riikka ainakaan Mr. Katin kemiavisassa kovin hyvin pärjännyt (kts. keskustelut pari postia aikaisemmmin), tai sitten Riikka oikein oivallisesti harjoitti ironiaa omaa toimintaansa kohtaan. Joko tuo vaarallinen kemiallinen yhdiste jota kaikki rokotteet sisältävät on selvinnyt?

Viitaten muuten postiin 37, miten sitten keksitään jotain uutta? kelpaako Riikka sinulle vaikka teoreettisesti tiettyjen alkeishiukkasten olemassaolon ennustaminen yli viisikymmentä vuotta sitten jotka vasta suurilla hiukkaskiihdyttimillä saatiin mitattua. Vai mikä olisi uutta? En millään pysy ajatuksenjuoksussasi perässä.

Se on varmaa että ihmisen täytyy pelata niillä palikoilla ja luonnonlaeilla jotka maailmankaikkeudessa vallitsee, tähänkö kaipaisit jotain muutosta?

kulkija (nimimerkki)

Tuon tämän kommentin tännekin, jos joku ei lue Mirjaleenan blogia.

Täältä voi katsoa, mitä mieltä THL:n ja GSK:n edustajat ovat rokotekohusta:
http://areena.yle.fi/ohjelma/4…74795bb3d4
Keskustelu on suurinpiirtein ohjelman puolivälissä. Katsottavissa 4.10.2010 asti.

GSK:n edustaja mainitsee mm., että rokotevastaisella taholla lääketieteellisen osaamisen taso on nolla. Mitään nimiä ei sentään mainita, mutta onhan taas ylimielinen asenne ja katsojia harhaanjohtavaa p-puhetta. Vai mitä Mirjaleena? Ja samaa voisi kysyä lääkäri Antti Heikkilältä.

Erkki (nimimerkki)

Voisiko Dr. Pavelskyllä olla oma agendansa levittää pelkoa rokotteista ja tieteellisesti hyväksytystä terveydenhuollosta, koska hän itse myy toisenlaista terveydenhuoltoa...hmm...ei varmaan, tuskin kaveri kumminkaan tuota hommaa rahasta tekee. Haluaa vain auttaa maailmaa pääsemään rokotteista eroon, se on sattumaa jos vanhemmat pelottelun jälkeen kääntyvät hänen holistisen uskomushoidon puoleen.

vierailija (nimimerkki)

Se vaarallinen kemiallinen yhdiste jota kaikki rokotteet sisältävät, dihydromonoksidi = H2O eli vesi. Säälittävää että jonkun täytyy "viisastella" sillä sekä täällä että eräillä keskustelupalstoilla.

Vesi on eri asia kuin rokotteen TEHOSTEAINEET joiden tarkoitus on TEHOSTAA rokotteen vaikutusta, minkä ne myös tekevätkin.
Tehokkaalla tehosteaineella puolustusreaktion stimuloimisen luulisi voivan sisältää myös riskejä ihmisen immuunipuolustuksen käyttäytymiseen liittyen..? Voisiko puolustusreaktio olla joillakin adjuvantista johtuen erittäin raju?

Vaiko miten, lääkärit?

Angelica Skywolf (nimimerkki)
Angelica Skywolf (nimimerkki)

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000828155996#!/photo.php?pid=204719&fbid=145100458860892&id=100000828155996

Eleonoora (nimimerkki)

#40

Aika ala-arvoista tekstiä, eikä yhtään vakuuttavaa sinun esiintymisesi. En ikimaailmassa haluaisi noin ahdasmielisen tyypin potilaaksi. Sinä pelaat vain markkinoiden ehdoilla:(

Katja (nimimerkki)

#40 Oletko vapaamuurari?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Erkki, #42,

olisiko tämä pitänyt ilmaista vielä selkeämmin?

"Riikka Söyring kommentoi:
3.9.2010 19.10 | Muokkaa
MrrKat,

taisit tunnistaa keskustelun

Mikä nykyään on turvallista?

Elintarvikkeet? Ei, todisteita päinvastaisesta on paljon.

Lääkkeet? Ei, todisteita päinvastaisesta ja/tai nollahyödystä on paljon.

Uutiset? Ei, todisteista harhaanjohtavuudesta on paljon.

Oikeuslaitos? Ei, todisteita lainrikkomuksista, oudoista tulkinnoista ja suosimisesta on paljon.

Terveysviranomaiset? No ei!

Tutkimustulokset? Väärennettyä ja peukaloitua dataa paljastuu jatkuvasti lisää.

Eduskunta? Haha.

Vesi? Saako hyvästä vedestä ihottumaa? Ei.

Uskonto? Tuskin. Itsestäni 10 käskyä riittäisi, loppu on koristelua ja saivartelua."

Siis: ensimmäinen vastaukseni MrrKatille oli kopioida dihydroetc. käyty keskustelu ja laittaa se kommentteihin. Sitten lisäsin ylläolevan toisessa kommentissa. 

Eli kerron hänelle että löysin tämän saman kujeen vuonna 2009 käydystä keskustelusta. Ei ollut vaikeaa, koska hän käytti samaa nimimerkkiä.

Tunnustan, että itse jatkoin kujetta toisaalla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Erkki, #44,

voisiko lääkeyhtiöillä olla oma agendansa, koska ne myyvät lääkkeitä? Hmm..ei varmaan.
Voisiko THL:lla olla oma agendansa koska he saavat tulonsa lääkkeiden ja sairauksien tutkimuksesta? Hmmm...ei varmaan.
Tuskin lääkeyhtiöt ja THL tuota hommaa rahasta tekee.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tuosta lastenlääkäri Palevskysta vielä.

Onko kukaan häntä morkanneista ottanut selvää, missä vaiheessa uraansa hän kiinnostui vaihtoehtoisista hoitomuodoista?

Itselleni on jäänyt se käsitys, että hän aloitti aivan tavallisena lääkärinä hoitaen länsimaisen yrityskuvan ja tieteen hoitosuosituksien mukaan ja vasta myöhemmin kiinnostui pehmeämmistä tavoista hoitaa ihmistä, holistisista tavoista.

------------------

On muitakin lääkäreitä, jotka ovat käyneet läpi vastaavan mullistuksen ajattelussaan.

Omalta kohdaltani tiedän, että esim. jalan väärä asento (työperäinen) johtaa selkä-, nivel- ja niska-hartiakipuihin. Silloin ei hoitona auta kääre polvessa tai kortisonipiikki polveen.

Tai jos ihminen syö epäterveellisesti, on parempi ehdottaa ruokavalion muutosta kuin närästyslääkettä.

Josta muistankin erään rouvan, jonka raskaus diagnosoitiin kaasun muodostukseksi suolistossa. Kun lapsi oli syntynyt, hänen miehensä soitti diagnoosin tehneelle lääkärille - No, nysse se pieru tuli ulos silmät päässä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Marko Sihvoselta tullut kirje:

"Huomenta ja hyvää alkavaa viikkoa.

Otsikko on vanha sanonta johon uskon joten kerronpa ja avaudun sen mukaan.
Kerron myös sen tähden että he jotka eivät minua tunne voisivat hieman paremmin ymmärtää miksi ja kuinka tosissani olen tämän muutoksen haluni kanssa.

Viisi yötä on jäljellä syyskuun 11, päivään jolloin järjestetään seuraava mielenosoitus Eduskuntatalon edustalla.

Syyskuun 11 oli päivä joka muutti maailman monellakin tapaa. Kaksoistornit romahtivat ja alkoi terrorismin vastainen sota joka yhä jatkuu...

Kuten läheisimmät ystäväni tietävät, aloitin oman rauhanomaisen "sotani" lasteni tulevaisuuden puolesta n. 1.5v sitten leikkamalla itseni "paljaaksi".

Puin päälleni "sota-asun" joka kasvaa päivittäin kuten naamasta näkee :)

Asia voi tuntua järjettömältä, mutta kaiken tein pitkän, vuosien ja vuosien harkinnan jälkeen. Punnitsin asioita, kävin läpi kaiken mahdollisen mitä moinen teko voisi merkita ja aiheuttaa.
Olen täysin vakuuttunut että toimin silloin oikein ja tulen jatkamaan sota-asu ylläni, loppuun asti.

Tilanne on sellainen että liikehdintä muutokseen on valtava tällä hetkellä, kiitos sosiaalisen median, internetin, ja tietysti vallalla olevan korruptoituneen hallintojärjestelmän.
Tulossa on viimeiset vaalit ennenkuin Eurooppa muuttuu Liittovaltioksi, ON AIKA TOIMIA!

Heille jotka tulevat lauantaina paikalle, tulen ehdottamaan jatkuvuutta, jatkuvuutta kansan yhtenäisyyden ja muutoksen vuoksi.

Maailma, Eurooppa ja Suomi elää mullistusten aikaa. Me tulemme tarvitsemaan yhteishenkeä tulevaisuudessa jotta voisimme jättää itsellemme, lapsillemme ja heidänkin jälkeen tuleville polville mahdollisimman hyvän ja turvallisen elämän.

Kun puutumme ajoissa epäkohtiin jotka koemme epäoikeudenmukaisiksi, mahdollisuutemme ovat paremmat, siispä joukolla mukaan muuttamaan oma tulevaisuus terveemmälle pohjalle, osoittamaan epäpäteville ja jopa rikollisille päättäjillemme että...
rehellisyys maan perii."

Marko

repe (nimimerkki)

Tietysti siionistien hallussa olevat yliopistot ja tiedeväki väittävät kaikkia niitä hömpäksi tms, jotka eivät ole kontrollissa.

Riitta (nimimerkki)

Dr Scmidt, Jos on tietoa eikä viisautta, silloin ollaan hakoteillä.

Riikkahan korostaa oman ajattelun tärkeyttä ja se on tärkeää.

Hiisi (nimimerkki)

Harvinaisen selväjärkisiä maallikoita täällä. Ei ole mömmöt päässeet pilaamaan aivoja.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

#37 Söyring:
"mitä sähkö on? Energiaa. Mitä auringonvalo on? Energiaa. Mistä solujen kasvu johtuu? Energiasta.
Jos aurinko tuottaa valoenergiaa, ja saa iholla muodostumaan D-vitamiinia, sekin on naturopatiaa, luontaishoitoa jne."

LG:
Aurinko ei tuosta maksua ota, ihosyöpä kyllä maksaa. Käyttämäsi "asiantuntija" , Pallevsky, on ihmisiä rahastava huijari. Miten oikein valitset asiantuntijasi. Sitenkö, että heidän oppisi tukevat harjaisia ajatuksiasi? Homeopatia-bisness myy Euroopassa hömppäää 10 miljardilla.

Pallevsky: "Our bodies have the innate capacity to heal themselves. This core principle serves to guide the fundamental teachings and practices of a diverse array of systems of healing, including Chinese and Ayurvedic medicine, chiropractic, osteopathy, homeopathy, naturopathy, energy healing, and shamanism."

Erkki (nimimerkki)

Riikka #52, et vastannut kysymykseeni muutakuin toteamalla että muillakin tahoilla voi olla agenda, tosin muiden tahojen kohdalla agndan pitäminen on hieman hankalaa, kun täytyy pitää tuhansia ihmisiä kontrollissa että agenda ei paljastu, Pavlevskyn pitää pitää vaan itsensä kurissa ja saa kääriä kaikki voitot itse. Mutta olet siis kanssani samaa mieltä.

#51, eli siis postaamasi teksti toiseen ketjuun veden vaaroista ja rinnastus muihin aineisiin oli itseironiaa. Hienoa! Olisipa kaikilla yhtä hyvä tilannetaju ja varsinkin rohkeus tehdä sama antamatta mitään indikaatiota että näin ollaan tekemässä!Ei ihme että blogisi on niin luettu.

Eleonoora (nimimerkki)

#58 Miten voit osoittaa Palevskyn olevan huijari, sulla on varmaan väitteesi tueksi jotain konkreettista?! Vai onko tapanasi vain mustamaalata kaikki mikä ei sovi omaan maailmankuvaasi?

Onko kellään hyvää selitystä, mistä johtuu ihmisten ahdasmielisyys ja putkinäkö?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

#60
Sen näkee jo tuosta sitaatista. Putkinäkö vaivaa nimenomaan uskomuslääkintää. Uskotaan oppeihin, jotka iät ajat sitten todettu kelvottomiksi ja väitteiltään perättömiksi. Jos niillä tehdään rahaa, kyse on tyhmien ihmisten huijaamisesta. Noiden oppien markkinoija ovat älyllisiä sutenöörejä.

SuS (nimimerkki)

#61 Paraneminen on ominaisuus joka on meissä kaikissa. Haava paranee. Jos se tulehtuu, siinä on bakteeri/vierasesine jota vastaan elimistö puolustautuu. Sitten haava paranee. Ei kai iholla ole yksin tätä erityisominaisuutta paranemiseen? Eikö se koske koko elimistöä? Mikä ihme tuon Palevskyn sitaatissa osoittaa putkinäköä? Hän nimenomaan laajentaa näkemystään laajemmalle kuin nk. länsimainen lääketiede. Vai onko ihmiskunta kadottanut kykynsä parantua ilman nykyaikaisia lääketehtaita?

Eleonoora (nimimerkki)

#61 Esitä nyt jotain väitteiden tueksi, vai eikö sulla ole kun ilkeä kieli ja lapselliset nimittelyt?

Ei noita mutuja kiitos!

Riikalla on satoja hyviä linkkejä väitteiden tueksi - miten sulla?

Mitä muuten mielestäsi tarkoitta älyllinen sutenööri?

Veli-Pekka Kortelainen (nimimerkki)

Kiitos, Riikka, blogistasi.

Täällä Oulussa olen kuullut useilta tahoilta miten terveydenhuoltopuolella on työnantajan/esimiesten toimesta käsketty jopa työpaikan menettämisen uhalla olemaan hipihiljaa rokotteen ongelmista.

THL murhaa ja valehtelee, ja Suomessa, myös terveydenhoitoalalla, vallitseva stasigestapo-virkavaltakulttuuri peittelee jäljet.

Eleonoora (nimimerkki)

# Muuten ok, mutta "nykyaikanen" lääketehdas keskittyy etupäässä vain taloudellisen voiton maksimointiin. Vain sairas ihminen on lääketeollisuudelle tuottava, ei kai lypsävää lehmää kannata tappaa - eikä tässä tapauskessa oikeasti parantaakkaan.

vierailija (nimimerkki)

Offtopic, löysin surffaillessani tällaisen blogikirjoituksen. Tämä asia on muuallakin ollut kai esillä..
Kuulostaa jokseenkin mukavalta? :(

EU-liittovaltio ja EU:n sotilasliitto nurkan takana??
http://etelavuori.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/21/e...

"”Euroopan unionin presidentti” Herman Van Rompuy on aikaisemminkin puheissaan ottanut esille ”globaalin valvontaelimen” eli ’Maailman Hallituksen’ joka alkaisi vaikuttaa mm. globaalien verojen ja poliittisten sopimusten muodossa.
Se että maailman laajuinen ”pankki vero” olisi Kreikan kriisin tuomaa, ei pidä paikkaansa. Herman Van Rompuy puhu tästä maailman laajuisesta verosta jo viime vuoden puolella ennen ”EU presidenttiyttään”.
Van Rompuy puhui ”globaalin hallinnan” alkavan jo Kööpenhaminan 2009 Ilmastokokouksesta ja sanoi vuoden 2009 olevan ”globaalin hallinnan ensimmäinen vuosi”."

""Van Rompuy, Bilderberg-ryhmälle pitämässään puheessa, kertoi Liittovaltion suuntaan kulkevan EU:n rahoittavan EU alueen ’hyvinvointi valtioita’ mm. ”pankki-verolla” ja yhteisillä ilmasto-veroilla:

Herman Van Rompuy, front-runner for presidency, wants EU-wide tax:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe... "

Onhan näitä (nimimerkki)

Nepal suspends import of A/H1N1 flu vaccines following reports of complications

13:29, September 05, 2010

Nepali government has suspended the import and use of over 2.7 million pandemrix vaccines manufactured by a global company for protecting people from influenza - A/H1N1, generally known as swine flu.

According to Sunday's Republica daily, the Ministry of Health and Population (MoHP) decided to immediately suspend import of pandemrix vaccines on the basis of its intra-ministry technical panel's recommendations following reports of complications.

Some A/H1N1 flu patients have reportedly suffered symptoms of neurolepsy disease after receiving pandemrix vaccines manufactured by the GlaxoSmithKline (GSK) -- a global pharmaceutical firm -- in some European countries.

"We will import pandemrix vaccines only if the World Health Organization (WHO)'s investigation clearly reveals that GSK's vaccines do not have anything to do with neurolepsy symptoms," said Dr Laxmi Raj Pathak, spokesperson at the MoHP.

According to Dr Pathak, WHO has already constituted a committee to investigate the possibility of pandemrix vaccines' complications in A/H1N1 flu patients.

In the Netherlands, the UK and Sweden, according to Dr Pathak, some A/H1N1 flu patients, who received GSK-pandemrix vaccines, have suffered numbness while moving hands, legs and tongues. However, it is yet to be proved by independent investigation that the numbness in A/H1N1 patients was a side-effect of GSK-pandemrix vaccines.

Avian Influenza Control Project at the Department of Health Services was set to administer pandemrix vaccines to 2.7 million people -- approximately 10 percent of the total population -- within three months from September.

Source:Xinhua
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90782/9088...

repe (nimimerkki)

61 Jos vaikka olisikin, niin onko koko mies tällöin paskaa, vai voisiko hänessä ola myös jotain hyvää, jos vaikka homeopatiaan uskoisikin. ja miten tuon voisi käsittää? Monella tavalla. Entäpä, jos näissä hoidoissa on kaikenlaista muutakin juttua kuin huuhaaksi todettu, siis oppikokonaisuudessa. Miten paljon mistäkin näistä mies soveltaa ja soveltaako jotain osaa, filosofiaa tms? Onko yliopistolääketiede jumala ja kaikki kaikessa kuietnkaan ja aukottomasti todistettu? Ja voihan mies lisäksi käyttää muitakin oppeja ja eikös tässä juuri puhuttu ihan muista aiheista? Miksi joku taikausko leimaisi koko ihmisen? Eihän uskovaisakaan suljeta mielisairaaloihin, kun he pystyvät halutessaan järjelliseen toiminaan ja käytökseen sekä ajatteluunkin. Eivät siis ole arvaamattomia (ainakaan liiaksi) psykopaatteja (?).

Onhan näitä (nimimerkki)

They had no voice. They had no choice.

They are the men, women, and children who have died or been injured by vaccines in nations around the world for the past 200 years. This is a virtual Memorial dedicated to those whose lives have been forever changed by vaccines they were often required by law to use.

The National Vaccine Information Center, headquartered in the United States, has created this Memorial to honor individual vaccine victims. The Memorial also offers families around the world the opportunity to post stories and photos about what happened to their loved ones so that others can become educated about the signs and symptoms of vaccine reactions in order to prevent vaccine injuries and deaths.

The Witnessing
If you have come to this website to witness what happened to you or a member of your family, we welcome you. You are part of a large, growing community of people all over the world whose lives have been profoundly affected by adverse responses to vaccination that can cause immune and brain disorders. The vaccine injured community is composed of people, young and old, who are suffering from a spectrum of chronic illness and disabilities, including learning disabilities and developmental delays, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism, seizure disorders, mental retardation, diabetes, asthma, inflammatory bowel disease (IBD) rheumatoid arthritis, multiple sclerosis and other kinds of neuroimmune and autoimmune dysfunction.

Whether your adult son was injured by the DPT vaccine as a child, or your newborn died after getting seven vaccines on one day, or you became disabled after getting an anthrax vaccination as a soldier, or your grandmother was crippled by flu vaccine, this Memorial gives you the opportunity to witness for the world about your experience with vaccination. It gives you or a person you care about a voice so that, someday, others will have a choice.

Our Hope
Our hope is that, by honoring those who are casualties of mass vaccination policies, there will be greater public awareness of the need to value and care as much about those who are harmed by the complications of vaccines as we care about those who are harmed by the complications of infectious diseases. This International Memorial for Vaccine Victims is offered to the world as testimony of the need to protect the biological integrity of life on this planet.

http://www.nvic.org/Vaccine-Memorial.aspx

mirjaleena (nimimerkki)

Riikka, kiitos, että otit esille tämän rokotteiden kumuloitumisen. Neitseelliseen ja terveeseen lapseen tungetaan rokotteita riippuen siitä, montako lääkeyhtiöt ehtivät niitä kehittää. Kysymys kuuluu, missä menee raja? Montako GSK rokotetta esimerkiksi THL:n johtoporras pistätyttäisi omiin lapsiinsa esimerkiksi uudessa nanoadjuvanttimuodossa.
0, 1, 10, 100, 1000. Missä menee raja?

Lauri Gröhn, en tiedä oletko huomannut, että olet mitä syöt; kannattaa ajatella tätä elämänperusasiaa. Kannattaa ajatella myös omenan siementä. Hupsis, kohta se on iso hedelmiä tuottava puu. Siis tuosta pienestä siemenestä kasvaa iso puu, voitko löytää sieltä avaimia terveyteen? Kemikaalit, niiden viisaiden ihmisten kehittämät litkut ja tatinat. Ota, ota, tulet terveeksi. Miksi ylipäänsä sairastuitkaan? Luonnosta varastetaan lääkkeitä, sitten ne ovatkin lääkkeitä. Miksi "tiede" ei perustukkaan ihmisen perusolemuksen ymmärtämiseen ja terveyden lähteille, vaan pyrkii sairausfasismiin, kauaksi terveestä ihmisestä?

Tämä rokotekeskustelu on niin humorestista. Ennenkuin sikainfluenssan tehoa on todistettu, huuhaa-uskovaiset palvovat sitä.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Söyring, käyttämäsi ”asiantuntija” , Pallevsky, on ihmisiä rahastava huijari.

Miten oikein valitset asiantuntijasi. Sitenkö, että heidän oppisi tukevat harhaisia ajatuksiasi? Sitenkö, ettei heillä saa olla oppiarvoa kyseisestä asiasta? Siten, että he ovat kyvykkäitä rahastamaan "vaihtoehdoilla"?

Vai miten?

Onhan näitä (nimimerkki)

The public of India boycott the H1N1 vaccine because they fear side effects

Christina England
September 05, 2010

India has seen three vaccine disasters this year, resulting in 4 deaths after the measles vaccine and six deaths after the HPV vaccine, so it any wonder that the the citizens of India are wary of having the H1N1 vaccine?

The Times of India report that a pharmacy manager in Virugambakkam told them that he had sold a mere four vials of the H1N1 vaccine in a month, with the capital New Dehli pharmacists reporting a similar story. To try and rectify the situation, the government of India, plan on opening vaccine clinics to entice people to take up the vaccine. In their article 'With no takers to H1N1 vaccine, govt to start special clinic' The Times spoke to the health secretary VK Subburaj of India who said :-

"We assume that people don't go in for vaccination as there are not many centres offering them. We are planning to set up a clinic exclusively for H1N1 vaccination. Since we are planning to do bulk purchases, we are also talking to pharmaceutical companies to provide the drug at a reduced cost,"

Prison Planet however, reported that the Indian public were rejecting the H1N1 vaccine through the fear of the side effects. In their article 'India Rejects H1N1 shots after vaccines kill children' by Paul Joseph Watkins, Watkins reported that the rejections of the vaccine en masse, followed reports that the measles vaccine killed four children in the village of Lucknow, He wrote:-

"Furious villagers reacted to the tragedy by going on a rampage, attacking health workers and holding government doctors hostage.

The story has contributed to increasing distrust of health authorities in the country, and ensured that take up of newly marketed swine flu vaccines is virtually non-existent.

Many health workers in Delhi government hospitals have also refused to get themselves vaccinated due to fear of side-effects."

The Indian public could be right to refuse the vaccine, as Finland and Sweden have suspended the H1N1 vaccine by Glaxo Smith Kline, Pandermix, linking it to the sudden rise in the numbers of cases of the sleep disorder Narcolepsy. Finland reported that they have seen a staggering 300% rise in the cases of the extremely rare disorder narcolepsy, in children who have had the vaccine. Reports of adverse reactions have also come in from France with the media suggesting adverse reactions of narcloepsy also being reported from Germany and Norway, although these have yet to be confirmed.

The Hindu reported that Poland has rejected the vaccine altogether stating :-

"Poland has become the only country to reject H1N1 vaccines, in a decision fraught with risk amid worldwide warnings of a spreading epidemic. The country rejected the vaccines over safety fears and distrust in the drug companies producing them – concerns international health experts reject as unfounded."

Nepal, which lies between India and China is another country to suspend the H1N1 vaccine due to the fears of complications Xinhuannews reports:-

"KATHMANDU, Sept. 5 (Xinhua) -- Nepali government has suspended the import and use of over 2.7 million pandemrix vaccines manufactured by a global company for protecting people from influenza - A/H1N1, generally known as swine flu.

the Ministry of Health and Population (MoHP) decided to immediately suspend import of pandemrix vaccines on the basis of its intra-ministry technical panel's recommendations following reports of complications."

Bangkok also joins the ever growing list of countries to suspend the vaccine, after they believed their pregnant women were being used as guinea pigs. The Political News reported the following horrific story, saying that the CDC were involved in a cover up of miscarriages due to the H1N1 Vaccine. The paper reports the following :-

"Perfect examples of the rejection of the H1N1 Vaccine is in Bangkok where women are losing their babies and vaccinations have been suspended. Typically you would expect the public health ministers to protect that nation´s health however the good doctor-Health Minister denied the link between miscarriages and H1N1 Vaccines.

6,000 pregnant woman serving as guinea pigs received the experimental Swine Flu H1N1 Vaccine from the French drug corporations Sanofi Pasteur.

A spokes person Kamnuan Ungchusak, an epidemiological expert at the Disease Control Department, conceded the report might affect confidence in the vaccination scheme, particularly among pregnant women.

The experts here are admitting that the deaths are evident but refuse to give out the number of women losing their fetuses after the Swine H1N1 Vaccine.

The Researchers in Bangkok however refuse to do a study on 400 more pregnant women which is basically using humans as guinea pigs to shorten the study time. The usual course of studies which should have been undertaken with these vaccines are tests on animals first but not with the Swine H1N1 Vaccine. The CDC and FDA hastily approved the addition of a higher dose of squalene which causes immune damage in humans permanently."

As sales of the vaccine plummet, it seems that the people of the world would prefer to take their chances, rather than be vaccinated with a vaccine that could be more dangerous than the disease itself.

http://www.americanchronicle.com/articles/view/182722

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Semmostako vastuu ei olekkaan, rokotettaan vain. Kiitos Riikka!

Katja (nimimerkki)

NWO.11syyskuu.net
6.9. Gordon Brown: Wiring a web for global good. Tämä Gordon Brownin vuoden takainen puhe on oivallinen esimerkki uuden maailmanjärjestyksen myyntityöstä. Suurpääoman palvelija maalaa siinä auvoisen kuvan globaalista onnelasta, jota kohti meidän tulee pyrkiä. Ihmisoikeudet, demokratia, ympäristönsuojelu ovat rakennuspalikoita, joista uusi eettinen maailma koostuu. Ja globaalit uhkat kuten kansainvälinen terrorismi, ilmastonmuutos, finanssimaailman ongelmat ja pandemiat suorastaan pakottavat meidät purkamaan valtioiden väliset raja-aidat ja puhaltamaan yhteen hiileen.
Uuden maailmanjärjestyksen PR-kuva on sokerilla kuorrutettu ja se varmasti uppoaa ainakin koulutettuun ja "edistykselliseen" osaan väestöstä.

nikke (nimimerkki)

Viranomaisten pääasiallinen tarkoitus on myrkyttää kansa.

Onneksi meillä on valistajia, jotka paljastavat tämän salaliiton.

Näinkö on asia nähtävä?

E.K. (nimimerkki)

#74

Jo kauan sitten aloitettiin mielikuvamarkkinointi puhumalla hienosti "keskiluokasta", jota ei oikeasti ole olemassakaan. Mutta tähän virtuaalikeskiluokkaan uskoo ja luulee kuuluvansa useimmat silkat duunaritkin tänä päivänä, niin hyvin se on heille (meille) markkinoitu.

Tästä taasen johtuu se, että melko iso osa kansasta katsoo kuuluvansa tuohon mainitsemaasi "koulutettuun ja edistykselliseen" semieliittiin.

Siitä taasen johtuu pitkälti se, ettei todellista vastavoimaa globalismin kehitykselle ole, kuten ei myöskään teknokratiaa vastaan. Siihen lasken kuuluvan tiede-, tekniikka- ja taloususkonnon. Harva ala pystyy nuo kolme paholaisen tukijalkaa yhdistämään niin tehokkaasti ja vastaanlaittamattomasti kuin ihmisen hyvinvoinnin "turvaava" lääketiede, -teollisuus ja -talous. Harvaintaloutta tulopuolella, mutta sitäkin vuolaampaa. Ja jos kuka erehtyy varjon heittämään moisen epäeettisen toisten terveydellä rahastamisen päälle, niin vastaisku on välitön ja ankara, kuten täälläkin esitetyistä kommenteista näkee. Surullista vaan on se, että vain osa näistä piikkinikkareista on maksettuja; suurempi osa tosiaan uskoo siihen mitä heille on uskottavaksi opetettu; kynsin hampain, vaan ei omin aistein ja aivoin. Ikävää on sekin, että ihan varmasti on hyviäkin terveydenhoitomuotoja mutta koko touhu leimautuu tällaisten kohujen myötä helposti epäuskottavaksi.

Pidettäköön kuitenkin hyvänä asiana kaiken riidan ja toran keskellä sitä, että asioista puhutaan, ja niitä ehkä siten aletaan laajemminkin miettiä. Tai no, ehkä tuo on jo liian optimistista... :)

Ja kuka haluaa ottaa selvää asioista itse, kaikkien näiden "asiantuntijoiden" väittelyn keskellä, niin hyväksi ohjeeksi käy tässäkin aiheessa vanha tuttu: "seuraa rahaa". Ahneuden heikko kohta kun on, että se jättää aina loogiset jäljet sylttytehtaan suuntaan.

E.K.

www.viisastenkivi.com

IvarF (nimimerkki)

On näemmä täällä muutamaan koiraan kalikka jo kalahtanut. Hienoa Riikka!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lauri Gröhn,

eikö länsimaisen lääketieteen idea ole auttaa parantumaan; annetaan lääkettä jotta ihmisen elimistö voi itse parantaa itsensä? Annetaan elimistölle tilaisuus parantaa itse itsensä ja lääke auttaa tässä?

Jos se ei ole tuo, niin mikä se sitten on?

Riikka Söyring (nimimerkki)

nimimerkki Mielikki kertoo Antti Heikkilän blogissa

"Radiosta tuli juuri äsken mielenkiintoisia ja valitettavia epäilyjä sikainfluenssapiikin vaikutuksista.

Odottava äiti oli ottanut rokotuksen raskauden alkuaikoina, lapsella oli syntyessään ollut harmaakaihi molemmissa silmissä, lapsi oli siis käytännössä sokea.

Näön palauttamikseksi lapsi joutuu moniin tutkimuksiin ja leikkauksiin.

Silmäklinikalla oli tullut ilmi ettei ko perhe ollut yksin ongelmansa kanssa. Siellä oli poikkeuksellisen paljon vauvoja joilla oli harmaakaihi. Yhteistä tapauksille oli ollut että äidit olivat ottaneet rokotuksen raskauden alkuaikoina.

Sikapiikki on osoittautumassa tosi karmeaksi kokeiluksi, kaiken lisäksi lasten kustannuksella"

Mielikki 06.09.2010 10:19
----------------------------------------

J-lauta! sanon minä.

Riikka Söyring (nimimerkki)

#79,

ja THL kehtaa omilla sivuillaan väittää ettei ole saanut ilmoituksia vakavista haittavaikutuksista!

Toivottavasti perheet ovat tehneet ilmoituksen FIMEAlle ja ottaneet kopiot ja kuittaukset ilmoituksista!

repe (nimimerkki)

71 Eiköhän näillä sivuilla ole jo osoitettu, että kyllä se korruptoituneiden yliopistojen lääketiede on alkanut olla yhä enenevässä määrin lääketehtaiden huijjausrahastuksen apuväline.

PS Kuka maksaa sinulle valehtelusta olemattomasta ilmastonmuutoksesta?

Vieras (nimimerkki)

Loistavaa Riikka! Aivan loistavaa! Onneksi löysin Sinut. Yhdyn täysin. Kiitän ja kumarran.

Toimituksen poiminnat