KissanKulmasta

Laittomat lainat ja muut hallituksen puuhat

 

Iloitkaa suomalaiset! Jyrki "Velkatalkoo-Jykä" Katainen (kok) on järjestänyt meille hallituspuoluekavereidensa kanssa (sdp, keskusta, vihreät, rkp) lisää velkaa. Vaikka entisetkin ovat maksamatta.

Ja lakia noudattamatta. Mitä sitä suotta kun on olemassa maan tapa ja Oikeuskanslerinvirasto korkeintaan nuhtelee. Sitäpaitsi eihän Oikeuskanslerinviraston päätöksillä ole mitään merkitystä.

Alla olevalle on saatu bulvaanin kautta vahvistus SDP:n kansanedustaja Jukka Gustafssonilta. Hänen mukaansa 7,9 miljardin takausvastuun käyttöönotto edellyttää eduskunnan koollekutsumisen erikseen.

Vaan niin kuin tiedämme; kaikki on mahdollista Suomessa.

Lähde: Valtiovarainvaliokunnan mietintö 30/2010 vp

"Hallitus on jo antanut eduskunnalle erillisen esityksen Euroopan
rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (HE 71/2010
vp ). Sen ensimmäinen käsittely on päättynyt eduskunnan täysistunnossa
16.6.2010.

Suomen takausvastuu on lakiehdotuksen mukaan enintään 7,9 mrd. euroa,
mikä vastaa Suomen osuutta Euroopan keskuspankilta
merkitystä pääomaosuudesta.

Valtiovarainvaliokunta on pitänyt esityksestä antamassaan mietinnössä
VaVM 22/2010 vp  takausten hyväksymistä välttämättömänä, sillä
valtiontakaukset ovat kiinteä osa euroalueen rahoitusvakauden
turvaamiseksi tähtäävästä toimenpidekokonaisuudesta. "

Koko juttu osoitteessa:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/vavm_30_2010_p.shtml

Että silleen.

Jos ei joku ihan ymmärtänyt mitä vaahtoan niin otetaan kertauksena ja hieman tarkemmin:

Esitys Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista eduskunnalle

03.06.2010  |  Tiedote 71/2010

Hallitus esittää lakia, jonka nojalla valtioneuvosto voisi antaa takauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle.

Euroopan rahoitusvakausväline on European Financial Stability Facility -niminen Luxemburgin lain mukainen osakeyhtiö. Sen omistajina ovat kaikki euroalueeseen kuuluvat maat. Yhtiö antaa lainaa tai luottojärjestelyjä sellaisille euroalueeseen kuuluville valtioille, jolle on laadittu erityinen muiden euroalueeseen kuuluvien valtioiden hyväksymä talouden sopeutusohjelma.

Valtioneuvoston yleisistunto päättäisi valtiontakauksen antamisesta erikseen kullekin joukkovelkakirjalle tai velkasitoumukselle, jonka Euroopan rahoitusvakausväline laskee liikkeeseen sekä näihin liittyville koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimuksille tai velkakirjojen liikkeeseenlaskuohjelmalle. Takaukset olisivat omavelkaisia.

Ennen takauksen myöntämisestä valtioneuvosto antaisi asiasta tiedonannon eduskunnalle.

Takauksia voisi olla voimassa yhteensä enintään 7,92 miljardia euroa. Määrä vastaisi Suomen Euroopan keskuspankin merkityn pääomaosuuden mukaan määräytyvää laskennallista osuutta takausten 440 miljardin euron kokonaismäärästä. Takauksia voitaisiin antaa enintään kolmen vuoden ajan yhtiön perustamisesta.

Ecofin-neuvosto päätti toukokuun 9. ja 10. päivinä pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan Euroopan talouden vakauttamispaketista Sen ensimmäinen osa on Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ja EU:n asetus sen perustamisesta tuli voimaan 13.5. Mekanismi on noin 60 miljardin euron suuruinen; komissio hankkii nämä varat pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta. Toinen osa on rahoitusvakausväline, 440 miljardia euroa, jonka myöntämille lainoille hallitus nyt esittää takausmahdollisuutta. Paketin kolmas osa oli Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) osuus, noin 250 miljardia euroa.

Jos jokin euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio tarvitsisi rahoitustukea, se maksettaisiin ensiksi Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista. Toisessa vaiheessa, jos tämän mekanismin varat on käytetty ja lainoitusta tarvitaan lisää, myönnettäisiin lainoitusta erityisrahoitusyhtiöstä.

Euroalueeseen kuuluvien valtioiden on tarkoitus lähiaikoina sopia Euroopan rahoitusvakausvälineen ja sen toiminnan yksityiskohdista.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, puh. 09 160 33096

 

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tied…s/name.jsp

Huomatkaa nyt, että hallitus esittää lakia jolla VALTIONEUVOSTO (= ei eduskunta) voisi antaa takauksia. Rahat hankitaan pankeilta.

Omavelkaisen takauksen perusteella velkoja saa sen sijaan vaatia takaajalta suoritusta heti, kun päävelka on erääntynyt. Velkoja saa itse asiassa valita, vaatiiko hän suoritusta velalliselta vai omavelkaiselta takaajalta.

Luxemburg http://www.premiumluxembourg.lu/luxemburg.html

Yhdistetään tämä Perustuslain muutosesitykseen jonka alaotsikon Keskeiset muutokset alla sanotaan mm.
"Pääministerin tehtäviä koskevaan perustuslain kohtaan lisättäisiin säännös, jonka mukaan pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa. Perustuslakiin otettaisiin myös nimenomainen säännös Suomen jäsenyydestä EU:ssa (=Suomesta tulee Tasavallan sijaan EU:n osavaltio) Perustuslakiin kirjattaisiin myös Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden EU:n kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa. 

Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa. Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle (ja tämä korostettu lause oli nyt uudesta versiosta VNK:n sivuilla poistettu. Lakimuutosesityksessä itsessään se kuitenkin yhä on. Kansainvälinen toimielin: ajatelkaa. Ajatelkaa huolella). Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen osoitettaisiin pääsääntöisesti valtioneuvostolle.
 
Toimivalta antaa hallituksen esitykset eduskunnalle osoitettaisiin valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättäisi myös esitysten täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle (sisäinen vallankaappaus mutta nätisti kapulakielelle muotoiltuna). Presidentin nykyinen rooli hallituksen esitysten antajana on lähinnä muodollinen, sillä presidentti ei voi estää esityksen antamista eduskunnalle sellaisena kuin valtioneuvosto on esittänyt. Lakien vahvistaminen säilyisi vastaisuudessakin presidentin tehtävänä."

Koko VNK:N tiedote (lyhentämättömänä!) täällä http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/10/piiloleikkia-valtioneuvoston-kansliassa/ ja Oikeusministeriön tiedote täällä http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/20/324/

--------------------------------------------------

Kokoomuksen vastuullinen markkinatalous mainoksessa http://kokoomus-fi-bin.directo.fi/@Bin/7a078b61db4edfed7247e5b8adb0e51d/1278005216/application/pdf/37827/VastuullinenmarkkinatalousjasenvaikutuksetSuomentulevaisuuteenKokoomuksenvaalitavoitteet2007.pdf ja käytännössä http://kokoomus.wordpress.com/ 

Vaihtoehto (jonka EU on kieltänyt) http://talousdemokratia.blogspot.com/

Komissaarien hiljainen (vallan)kaappaus http://www.uutissanomat.fi/index.php/component/content/article/7-examples/138-komissaarien-hiljainen-kaappaus-

----------

Markku Uusipaavalniemi ottaa puheessaan eduskunnassa www.eduskunta.fi
esiin historiassa tapahtuneet salamurhat.
Niiden kohteena ovat olleet eri puolilla maailmaa globaalin pankkikartellin etuja vastustavat poliitikot.
Asia liittyy siihen, miksi Suomen valtio tekee talouteen liittyviä päätöksiä Suomen valtion ja kansalaisten omaa etua vastaan.
Uusiksen puheesta selviää myös, miten puutteellisin tiedoin Suomen eduskunta tekee päätöksiään, joilla käytännössä estetään valtiontalouden parantamistoimet inflaation avulla ja ajetaan kansakunta ennen kokemattomaan hätätilaan.

uurijalle kiitokset linkistä.

------------------------------------

Uutisia joita valtamedia ei kerro http://www.uutissanomat.fi/index.php/kotimaan-uutiset

Frozen facts about Finland http://vaaliliitto.fi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=6

Pankkikriisin peitellyt paperit http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2008/05/22/kohukirja-nostaa-wahlroosin-pankkikriisin-ketuksi/200813932/12

----------------------------------------

Ilmoitusluontoisia asioita http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/08/ilmoitusluonteisia-asioita/

----------------------------------------

EDIT

Markku Uusipaavalniemi, Keskustan ainoa rehellinen ja älykäs kansanedustaja puhuu rahasta ja tästä Kataisen (kok) junailemasta rahaimuri-sopimuksesta http://talousdemokratia.blogspot.com/2010/07/lisaa-uusipaavalniemea.html

EDIT2

Money as Debt/ Raha on velkaa ykkösosa on nyt vihdoin suomennettu. Kiitos suomennoksesta Olli Kingelinille. Money as Debt on siis opettavainen animaatio, jossa kerrotaan kuinka raha syntyy. Aiemmin ainoastaan Money as Debt II - Promises Unleashed oli suomennettu. Suomennetun Money as Debt (Raha on velkaa) voi katsoa YouTubesta:
osa 1
http://www.youtube.com/watch?v=Hax_UwfExks
osa 2
http://www.youtube.com/watch?v=TyzSmZ60oYU
osa 3
http://www.youtube.com/watch?v=UqwgtNbESmg
osa 4
http://www.youtube.com/watch?v=gE95JrlD-xA
osa 5
http://www.youtube.com/watch?v=VG7NzUZ1XwY
Lisäksi Tomi Astikainen piti toukokuussa Tampereella hienon esityksen rahajärjestelmän historiasta ja sen toiminnasta nimellä "Miten uutta rahaa luodaan järjestelmäämme?" Myös tämä on katsottavissa YouTubessa:
osa 1
http://www.youtube.com/watch?v=Hs8fDlKYdic
osa 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZKuK_o_BFq0
osa 3
http://www.youtube.com/watch?v=nzo1bt3ZJOs
osa 4
http://www.youtube.com/watch?v=kBack-voTxE
osa 5
http://www.youtube.com/watch?v=JlLbynkQ3k8
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eduskunnan virkamiehille yli 20 prosentin palkankorotus
Helsingin Sanomat, Jaakko Hautamäki. Kirjoittaja on politiikan toimittaja.
-
Eduskunnan hallinto-osaston johtaville virkamiehille on tulossa yli 20 prosentin palkankorotus vuoden sisällä.
Eduskunnan kansliatoimikunta päätti viime viikolla nostaa kymmenellä prosentilla samojen virkamiesten palkkoja, jotka saivat viime vuoden palkkauudistuksen yhteydessä jo 12 prosentin korotukset.
 
Neljä johtavaa virkamiestä muilta osastoilta teki keskiviikkona korotuksista harvinaisen kantelun kansliatoimikunnalle. Muun muassa lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas kysyi, noudattiko toimikunta päätöksessään hallintolain säännöksiä. Kirjelmä on eduskunnan hallintohistoriassa hyvin poikkeuksellinen.
Epäily lainvastaisuudesta perustuu siihen, että sekä asian esittelijä, toimistopäällikkö Martti K. Korhonen että valmistelija, henkilöstöpäällikkö Hannu Laitinen hoitivat itseään koskevaa asiaa.
 
Asia valmisteltiin varapuhemies Tarja Filatovin (sd) kanssa. Hän sanoi keskiviikkona, ettei "asia näytä hyvältä".
"On hyvä kysymys, oliko juuri nyt oikea aika", hän lisäsi.
Filatov sanoi toimineensa aiemmin sovittujen pelisääntöjen mukaan.
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Eduskunnan+virkamiehille+yli+20+prosentin+palkankorotus/1135258258442

Toissavuonna saivat muistaakseni +30% ja viime vuonna +12% korotusta.

Eipä paljon talousleikkuri siellä heilu. Mieluummin sitä perusturvasta nipsaistaan.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Onko tämä sitä sammaa:

Ymmäränköhän miekin edelleen EU-finanssikusetuksen väärin?
... Näytä lisää
Tiedoksenne ja reilusti eteenpäin. Olin aamulla hengailemassa ja verkostumassa ydinvoimamielenosoituksessa.

Ja sain alla olevalle vahvistuksen SDP:n kansanedustaja Jukka... Näytä lisää
Gustafssonilta. Hänen mukaaansa 7,9 miljardin takausvastuun käyttöön otto edellyttää eduskunnnan koollekutsumisen erikseen. Vaan niin kuin tiedämme; kaikki on mahdollista Suomessa.

Jutun jäljille pääsin fb:ssä eilen olleesta vinkistä kansan edustaja Pertti "Veltto" Virtasen profiiliin. Joten kiitoksena käyttöönne tämä kovan luokan juttu.

Lähde: Valtiovarainvaliokunnan mietintö 30/2010 vp

"Hallitus on jo antanut eduskunnalle erillisen esityksen Euroopan
rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (HE 71/2010 vp ). Sen ensimmäinen käsittely on päättynyt eduskunnan täysistunnossa 16.6.2010.

Suomen takausvastuu on lakiehdotuksen mukaan enintään 7,9 mrd. euroa, mikä vastaa Suomen osuutta Euroopan keskuspankilta merkitystä pääomaosuudesta.

Valtiovarainvaliokunta on pitänyt esityksestä antamassaan mietinnössä VaVM 22/2010 vp takausten hyväksymistä välttämättömänä, sillä valtiontakaukset ovat kiinteä osa euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi tähtäävästä toimenpidekokonaisuudesta. "

Koko juttu osoitteessa:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/vav...

Itse uskon, että Suomen takausvastuut eivät tule jäämään tähän.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Siis mulle tuli tuo aamulla enkä viitti lähettäjjää laittaa tänne ja en kerkiä syventyä nyt, mutta jos jotaki lisätietoa tulis tuostaki. Kommentin mie on se lähettäjä enkä mie, mutta asiaa en eppäile.

Henry Bjorklid

Odottelen täällä pöytäkirjojen valmistumista.
Ne löytyvät, 20 viimeisintä, tältä sivulta:
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/org...

Nuo 7,9 miljardia voidaan jo nyt laskea menetetyksi.

Henry

# (nimimerkki)

Viime vuonnakin suomi niminen EU:n osavaltio takas lainoja kerralla tosta vaan 60 miljardin edestä Vanhasen johdolla,yks uutinen oli ulkomaisessa mediassa.

Jokainen takaa edes takas toistensa lainoja,joukko velkakirjoilla voi pyyhkiä persettään. Kenelläkään ei ole aikomustakaan maksaa mitään,no ehkä juntti suomella jota hallitsee kasa apinoita alle 70% ÄO:lla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ämmi,
samasta asiasta on puhe.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Suomalaiset veronmaksajat saavat vastuulleen tänä vuonna 12 mrd€ uutta valtion velkaa. Lisäksi vastuullemme otettiin eduskunnan enemmistön päätöksellä 7,9 mrd€:n omavelkainen takaus konkurssin partaalla häilyvien euromaiden puolesta. Kreikka sai meiltä 1,6 mrd€:n vakuudettoman lainan. Yhteensä siis velkamme ja vastuumme tänä ainokaisena vuonna nousee yli 20 mrd€:n. Se on hirveä summa, lähes puolet vuosibudjetistamme. Niin ja Islanti sai meiltä 0,5 mrd€:n ja Latvia 324 m€:n lainan.

Päätökset muiden maiden velkavastuista tehtiin pikavauhtia eduskunnassa. Minkäänlaisia riskianalyysejä tai aidosti riippumattomia selvityksiä ei tehty. Nuo suuret vieraiden maiden vastuut otettiin vastuullemme kuin ohi mennen. Suuret kansainväliset pankit pelastettiin meidän veronmaksajiemme laskuun. Tätä on EU-solidaarisuus. Se voi tulla todella kalliiksi.

EU:ssa rakennetaan valtavan 750 mrd€:n vakausrahaston lisäksi suunnitelmaa ottaa eduskunnan päätösvaltaan kuuluva budjettivalta komissiolle. Meillä ei ole omaa rahapolitiikkaa eikä pian enää omaa vapaata budjettipolitiikkaakaan. Lisäksi veropolitiikan ohjaus aiotaan siirtää EU-byrokratialle. "Sen syvemmälle interaatio ei voi edetä, ei näin pitkällä olla Yhdysvalloissakaan", totesi puhemies Sauli Niinistö blogissaan 22.6.2010. Näin on.

http://toimikankaanniemi.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/30/huikeat-velat-ja-vastuut/

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Eduskunnan valta voitaisiin siirtää kansallissosialistiseen tapaan valtioneuvostolle. Näin päättäminen olisi rivakampaa, kun ei tarvitisi kuunnella kaikenlaisia sosialidemokraattisen opposition jaarituksia siitä, että maksetaanko Kreikkaa, Espanjaa, Italiaan jne. vai ei.

EMU:n maksun aika on tullut, koska Etelä-Eurooppa ei sovi samaan valuutta-alueeseen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jyrki Virolaisen blogissa:

Valtioneuvoston oikeuskansleri 17.06.2010
Jaakko Jonkka

Asia: Pääministeri Matti Vanhasen ilmoitus eduskunnan viimeisellä kyselytunnilla, viite Keski-Suomalaisen artikkeli pvm 11.6.2010.

Oheisen artikkelinkin mukaan pääministeri Matti Vanhanen ei kerro totuutta edes eduskunnassa. ”Jos ei pysty vastaamaan, niin pitää olla vastaavinaan, kiertää asia niin, että kukaan ei huomaa sitä, Vanhanen nauratti salia”.

Tämä on vastoin lakia. Pääministeri on korkein virkamies tasavallan presidentin ohella ja häntä koskee myös virkamieslaki jne. Hän on veronmaksajien maksamalla palkalla virassaan, eikä ole mikään yksityinen yrittäjä tai poliitikko.

Nyt käsillä olevassa asiassakin viittaan Suvianna Hakalehto-Wainion väitöskirjaan: “Valta ja vahinko, julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa”. Sivulla 175 otsikon 3.4. “Viranomaisen velvollisuudet” alla hän kirjoittaa mm seuraavaa: Velvollisuudesta vallan käyttöön seuraa, ettei viranomainen voi valita, mitkä asiat se käsittelee, vaan sitä koskee ratkaisupakko.
Tahtonette toimia asiassa virkavelvollisuuksienne mukaisesti, jotta tämä korruptoitunut käytäntö loppuu ja Matti Vanhanen saa rangaistuksen.

Jali Raita, diplomi-insinööri
Somero

---------

torstai, heinäkuu 01, 2010

Anonyymi sanoi...
Sauli Ninistö, KE 23.06.2010
Eduskunnan puhemies

Motto: Professori Keijo Korhonen aloitti esitelmänsä Suomalaisella klubilla 28.5.2009 seuraavasti: ”Suomi on kuin mielisairaala, jota potilaat johtavat”.

Asia: Pääministeri Matti Vanhasen ilmoitus eduskunnan viimeisellä kyselytunnilla, viite Keski-Suomalaisen artikkeli pvm 11.6.2010. Kirjeeni valtioneuvoston oikeuskanslerille pvm 17.08.2010.

Keski-Suomalaisen artikkelin pvm 11.6.2010 mukaan pääministeri Matti Vanhanen ei ole kertonut totuutta edes eduskunnassa. ”Jos ei pysty vastaamaan, niin pitää olla vastaavinaan, kiertää asia niin, että kukaan ei huomaa sitä, Vanhanen nauratti salia”.

Tämä on vastoin lakia. Pääministeri on korkein virkamies tasavallan presidentin ohella ja häntä koskee myös virkamieslaki jne. Hän on veronmaksajien maksamalla palkalla virassaan, eikä ole mikään yksityinen yrittäjä tai poliitikko.

Teidän tuleekin huolehtia siitä johtaessanne puhetta eduskunnassa, että pääministeri ja muutkin ministerit puhuvat totta. Valehteminen tarkoittaa myös sitä, että jättää kertomatta jotakin asiasta, jonka tietää olevan siihen vaikuttavaa, ja siten johtaa harhaan kuulijoitaan ja tässä tapauksessa koko kansakuntaa.

Eduskunta näyttääkin olevan vain yksi suuri sirkus. Ettehän Te toki halua vaipua historiaan sirkustirehtöörinä, vaikkapa mistä sen tietää.?

Ystävällisin terveisin
Jali Raita, diplomi-insinööri
Somero

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

  
 ------

Pankit perivät velkoja väärin perustein

Esko Rantanen
 

Julkaisujohtaja Antti-Pekka Pietilä on kirjoittanut kirjan Pankkikriisin peitellyt paperit. Se on hänen neljäs kirjansa pankkikriisistä. ”Luulin tietäväni pankkikriisistä jotakin ennen tätä kirjaa. Väärin.” Näin Pietilä totesi kirjansa julkistustilaisuudessa. ”Tämä on paras kirjani pankkikriisistä”, hän sanoo.

Pankit toimivat pankkikriisissä häikäilemättömästi. Ne ajattelivat vain oman nahkansa pelastamista. Suomen Pankki, johtavat virkamiehet, pankkitarkastusvirasto ja valtiovarainministeriö ja koko hallitus pitivät tärkeämpänä pankkien pelastamista kuin sitä, miten mahdollisesti käy kymmenien tuhansien valuuttavelkaisten.

Pankit myönsivät valuuttavekseleitä, jotka olivat oikeudellisesti pätemättömiä asiakirjoja, koska ne perustuivat valuuttakoreihin. Valuuttavekseleistä puuttui se täsmällinen velkasumma, jota vekselilaki edellytti. Pankit perivät saataviaan siis täysin pätemättömin perustein.

Kun pankeille valkeni valuuttavekselien pätemättömyys, ne muunsivat ne omavaltaisesti tavanomaisiksi velkakirjalainoiksi.
Eduskunta tuskin ymmärsi mitä päätti.
 

Valuuttapohjainen lainoitus oli pankeille kuin taivaan lahja. Valuuttalainoista ei tarvinnut maksaa leimaveroja. Näin pankit välttivät yhteensä yli kymmenen miljardin markan leimaverot. Lopulta eduskunta hyväksyi vuonna 1993 leimaverolain muutoksen, joka antoi anteeksi pankkien maksamattomat leimaverot.

Pietilän mukaan kansanedustajat eivät tienneet tai ymmärtäneet, miten suuresta rahasta oli kysymys.

Pietilän kirjan infossa paikalla ollut entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen totesi, ettei ollut mitään järkeä ruveta perimään leimaveroja takaisin, koska se olisi kaatanut muutenkin horjuvat pankit. Kansainvälisille sijoittajille tämä olisi ollut huono signaali.

Hallitus siis teki sen, mikä sen oli pakko tehdä, olipa se moraalisesti oikein tai edes laillisesti vedenpitävä ratkaisu.

Pitkäaikaista erehdyttämistä

Pankit markkinoivat valuuttaluottoja, koska se oli niiden oman verosuunnittelun kannalta edullista. Pankit vähättelivät asiakkaan valuuttariskiä. Koriluottojen edullisuusväittämät olivat puppua, sillä markan devalvaatio tuhosi niiden suojautumisidean. Pankit antoivat asiakkaiden käyttäytyä tyhmästi ja suorastaan suosittelivat sitä omaa etua ajaakseen.

Tähän liittyy presidentti Mauno Koiviston väliintulo. Koivisto kutsui oikeusoppineet linnaan painostaakseen Korkeinta oikeutta, jotta se ei suhtautuisi liian ymmärtäväisesti velallisiin suhteessa pankkeihin. Koivisto ei halunnut oikeuksien muuttuvan ”kuluttajansuojamyönteisiksi”. Eivätkä ne muuttuneetkaan.

Olisiko velallisen pitkän ajan päästä mahdollista hakea oikeutta ja saada pankeilta korvauksia siitä, että ne olivat johdattaneet asiakkaan virheellisiin ratkaisuihin. Pietilä totesi, että ”tämä on kysymys, jos iso kaarti juristeja on kiinnostunut”.

Erään tulkinnan mukaan tällainen mahdollisuus on, ”jos asiakkaan erehdyttämisen tila on jatkunut pitkään”.

Pietilä totesi, että ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö velallisen pidä maksaa velkansa takaisin. Mutta siitä on kysymys, että pankkien olisi suotavaa noudattaa lakia ja oikeutta.

Aiheesta aiemmin

Varokaa arvostelukyvyttömiä pankinjohtajia
4.9.2006 11.36
Pankkikriisi ei jätä rauhaan
22.2.2008 7.35

Pietilän mukaan on vähintäänkin kyseenalaista, tapahtuiko niin. Saa sen vaikutelman, että härskiys voitti eikä inhimillisyys ollut tuttu käsite pankkikriisin aikaisissa ympyröissä.

Pankkikriisin upottamia ihmisiä on yhteiskunnassa vielä pitkään tuhansittain. Suuri lama ja pankkikriisi ovat Suomen taloushistoriassa verrattavissa sisällissodan haavaan, joka näkyy vuotavan 90 vuoden kuluttua tapahtumista. 
http://www.talouselama.fi/uutiset/article158121.ece

:) (nimimerkki)
:) (nimimerkki)

Barack Obama vauhditti maahanmuuttouudistusta.
NÄIN PUHUU VITUN KENIASSA SYNTYNYT MUSLIMI..!

Pääkaupungin pohjoiskulmalla sijaitsevassa American Universityssä pitämässään puheessa Obama torjui kummankin äärilaidan näkemykset ehdottomasti. Hän totesi, ettei voi tulla kysymykseenkään, että niille 11 miljoonalle ihmiselle, jotka ovat saapuneet ja oleskelevat maassa laittomasti, automaattisesti myönnettäisiin Yhdysvaltain kansalaisuus.
http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/07...

:) (nimimerkki)

Eli puhuu mexikolaisista samalla kun ajetaan pohjois amerikan unionia (sama kuin EU),jonka raha yksikkö on AMERO: http://trikinhuelas.com/wp-content/uploads/2008/10...

arto kukkonen (nimimerkki)

Onko se selkokielellä niin että suomesta saadaan osavaltio kun maksetaan 7,9 mrd €.
20% palkanalennuksen voisi vielä ymmärtää.
Olisi hieno tilaisuus ottaa oppia Kreikasta ja pykätä yleislakko pystyyn, kun tuo 20% on jo nypitty kelan yms."etuuksista".

Aihe ei ole suinkaan vanha!! Montako mahtanee löytyä, jotka eivät tiedä tästäkään asiasta mitään + evvk uskolliset. Aiheen voisi sanoa wanhenneen kun on joku vuosi kirjoiteltu siitä kuinka suomi oy säilyi itsenäisenä valtiona, laiton lainanotto peruuntui, hallitus ja eduskunta + muutama niiden kaveri souteli venepakolaisiksi eestiin ja haloskan nimi palautettiin setan sivuille

:) (nimimerkki)

Suomi menetti itsenäisyyden 1.12.2009 kun lissabonin sopimus astui voimaan.
EU lait menevät kansallisten lakien yli. Eli suomi on jo käytännössä liittovaltio
ja kohta virallisesti paperillakin!

Easy EU sanakirja internetin käyttäjille: http://fi.euabc.com/

Riikka Söyring (nimimerkki)

Katsokaapa mitä vastuullinen markkinatalous ja yksityistäminen saavat aikaan:

Raportti Hilary Clintonille Camp Sullivanissa majailevista Halliburtonin palkkasotilaista http://patriotportal.yolasite.com/resources/ArmorG...

Palkkasotilaiden on tarkoitus vartioida USAn lähetystöä Kabulissa Afghanistanissa.

Varoitus: sisältää siveyttä loukkaavaa materiaalia

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

(26.6.2010) Euroopan neuvoston yleiskokous hyväksyi terveysvaliokunnan pandemiaraportin ja suositukset
Euroopan neuvoston tiedote 24.6.2010

EN hyväksyi 4.6. julkaistun terveysvaliokunnan raportin. Euroopan neuvoston mukaan epäasiallisia vaikutuksia vastaan tarvitaan nykyistä parempaa turvaa. EN:n mukaan Maailman terveysjärjestön WHO:n toiminta johti suurten rahasummien tuhlaukseen ja turhiin pelkoihin. EN:n mukaan on runsaasti näyttöä siitä, että WHO vahvasti liioitteli pandemiaa, ja tämän seurauksena julkisen terveydenhuollon tärkeysjärjestys vääristyi. WHO:n toimien seurauksena romahtava luottamus voi EN:n mukaan olla tuhoisaa mahdollisessa tulevassa vakavassa pandemiassa.

EN:n yleiskokous antoi kiireellisiä suosituksia läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja epäasiallisten vaikutusten torjumiseksi, ja pyysi mediaa olemaan lähtemättä mukaan sensaatiohakuisuuteen ja pelotteluun terveyden alalla.

:) (nimimerkki)

EU:n parlamentti on päättänyt ottaa Written Declaration 29:n käyttöön 371 mepin valtuutuksella, jonka perusteella jokaisen Euroopan Unionin kansalaisen tekemät internet-haut tullaan tallentamaan tietokantoihin.

Tätä julkilausumaa ollaan perusteltu varsin härskisti ja Orwellimaisesti naisien ja lapsien turvaamisella, ja ihan jopa demokratian turvaamisella. Mutta tämä on hyvin kaukana totuudesta sillä illujen roistoeliitti ei ole koskaan pyrkinyt turvaamaan kuin omat perseensä.

Suomalaisista mepeistä kaikki nämä allekirjoittivat julkilausuman.

Sari Essayah (kd.)
Ville Itälä (kok.)
Eija-Riitta Korhola (kok.)
Hannu Takkula (kesk.)
Timo Soini (ps.)

http://nwohavaintoja.blogspot.com/2010/06/eu-kansa...

HeroOfTheDay (nimimerkki)

#10 "Huomaa erityisesti sivulta 33 että Saksassa tehtiin asiat oikein 1933-1937. Tämä on monelle katkera opetus. Suomessa taas toimittiin väärin 1990-1992. Outoa että toimitaan väärin vaikka on historiallista tietoa ja faktaa siitä miten on toimittu muualla ja saatu asiat kuntoon."

Jepulista jee Saksassa tosiaan saatiin asiat kuntoon 30- luvulla.

uurija (nimimerkki)

Taloustieteen professori Michael Hudson puhuu tuoreessa, mahtavassa äänitallenteessa toimittaja Bonny Faulknerin haastateltavana juuri siitä mitä Riikka kirjoittaa. Otsikolla Europe's Financial Class-War Against Labor, Industry and Government:

- Vallankaappaus on meneillään, oikeastaan sota, jossa hallitukset hyökkäävät pankkileirin käskystä kansalaisia vastaan. Sodan aseina ovat talouden romahdutus ja median propaganda, eivät aseet, mikä tekee ihmisille vaikeaksi hahmottaa olevansa uhreja.
- Hyökkääjät ovat pieni eliittivähemmistö pankkien johtamana, ja mikä erikoisinta, he ovat poliittisesti enemmän oikealla kuin republikaanit ikinä uneksivatkaan.
- Ihmiset eivät ymmärrä tilannetta sodaksi, koska heillä ei ole taloustiedon antamaan näkökulmaa asioihin.
- Koulutus ja media tekevät kaikkensa ettei taloudesta, verotuksesta, pankkien rahaimuriroolista (= gorilla kävelee olohuoneessa ja kaikki teeskentelevät etteivät näe sitä) - ja vallansiirrosta puhuttaisi sellaisena kuin se todellisuudessa ympärillämme tapahtuu.
- EU ei ole koskaan ollut poliittinen elin eikä se sellaiseksi edes aio, vaan yksinomaan taloudellinen raha- ja omaisuusimuri eliitin hyväksi. Miksi itsenäiset valtiot haluavat siihen, Hudson kysyy - siksi, että hallitukset, poliitikot ja media harhauttavat ja suuri järkähtämätön tietämättömyys vallitsee.

- Maastrichtin sopimus on taloudellinen, pankkien omaa etuaan vaalimaan laatima sortolaki.
Se kieltää valtioiden omia pankkeja toimimasta kuten pankit ennen toimivat; ne antolainasivat liki korottomasti omalle maalleen rahaa, pitivät riittävästi rahaa kierrossa ja valtiontalouden tasapainossa.
- Maastrichtin sopimus pakottaa hallitukset velanottoon sekä myymään ja yksityistämään kansallisomaisuudet. Maastricht sanelee myös verotuskohtelun, se pakottaa verottamaan köyhiä ja keskiluokkaa ja jättämään varallisuudet ja omistamisen verottamatta.
EU:ssa valtioiden itsenäisyydestä ja omasta päätöksenteosta ei ole mitään jäljellä, mikä on alun perin ollut tarkoituskin.
- On meneillään pahempi hyökkäys työtä, teollisuutta ja työvoimaa vastaan kuin muutamaan sataan vuoteen on koettu.
Rooman valtakunnassa harrastettiin edellisen kerran yhtä laajaa taloussotaa, työvoiman ja yritteliäisyyden tuhontaa ja rikkauden ja omaisuuksien kerryttämistä harvoihin käsiin, M.H. sanoo.

- Sen mitä Hudson puhuu Baltian maista, voi hyvin siirtää koskemaan myös Suomea. Baltian maat peloteltiin N.liiton ja Venäjän sortomuistoilla itsenäistymään ja "länsimaistumaan" ja ne janosivat päästä osaksi kapitalismia.
Sen sijaan että ne olisivat vapauduttuaan saaneet toivomansa hyvinvointivaltion statuksen, niistä tehtiin eurooppalaisen pankkikartellin siirtomaa, jota Hudson sattuvasti kuvaa velkaorjuudeksi (debt-peonage).
- Velkaorjuutta on, että liian suuria, kyseenalaisin ehdoin myönnettyjä velkoja peritään koko ihmisikä eikä ainoastaan velalliselta vaan myös hänen sukulaisiltaan ja lapsiltaan.
Suomessakin nähtiin, että (laittomiksi jälkikäteen todetut) lainat maksatettiin takaajilla.
- Asuntolainat alkavat painaa työttömien lapsiperheiden maksukykyä ja asuntojen arvot laskevat jälleen alle velan määrän. Mikään ei ennakoi muunlaista tulevaisuudenkuvaa.
- Pankeilla ei ole hätää. Ne pitävät nopean huutokaupan, jossa pankinjohtajan bulvaanit ja kaverit jälleen saavat kiinteistöt pilkkahintaan.
- Suomen VVM ja päättäjät eivät kuuntele yliopiston taloustieteen professoreita, vaan hallitus, Katainen etunenässä, kuvittelee selviytyvänsä lisää velkaa ottamalla.

On olemassa tie ulos. Sen Hudson kertoo.
- "Jos velka on liian suuri, sellainen, jota ei voi maksaa, velkaa ei pidä yrittää edes ryhtyä maksamaan..." Ja muistetaanpa:
- Pankkilait sivistyneessä maailmassa tunnistavat velanantajan eli pankkien epärehellisyyden.
- Jos pankki ei ole tehnyt velalliselle ennalta riittävän selväksi kaikkia riskejä, myös deflaatiota, valuuttojen ja vakuuksien arvojen alenemaa ja sen riskiluonnetta velallisen kannalta, velkaa ei voi periä...

Asia liippaa läheltä mm. A-P Pietilän teemoja yllä:
"Pankit markkinoivat valuuttaluottoja, koska se oli niiden oman verosuunnittelun kannalta edullista. Pankit vähättelivät asiakkaan valuuttariskiä. Koriluottojen edullisuusväittämät olivat puppua, sillä markan devalvaatio tuhosi niiden suojautumisidean. Pankit antoivat asiakkaiden käyttäytyä tyhmästi ja suorastaan suosittelivat sitä omaa etua ajaakseen."

Michael Hudson:
http://dandelionsalad.wordpress.com/2010/06/17/mic...

uurija (nimimerkki)

Ylläoleva linkki (21.) aukeaa sivulle, jossa on tekstin alapuolella audio-kuvake ja nuoli. Haastattelu on siis ilman kuvaa, radiossa.

=)(/&%¤# (nimimerkki)

#20 Saksassa saatiin hommat hanskaan ja paskat,tutustu maailman eliittiin muutamaan pankkiiri sukuun jotka toimii globaalisesti,ne sai hommat hanskaan!

repe (nimimerkki)

23 Kyllä se Saksa aika omapäinen oli. Juuri sen vuoksi nämä pankkiiriperheet määräsivät sodalla sen tuhottavaksi ja talaisin amerikkalaiseen systeemiin. Samalla otettiin maailma haltuun. Lue esim. Scheilin kirjasta Churchill, Hitler und der Antisemitismus.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Markku Uusipaavalniemi ottaa puheessaan eduskunnassa www.eduskunta.fi
esiin historiassa tapahtuneet salamurhat.
Niiden kohteena ovat olleet eri puolilla maailmaa globaalin pankkikartellin etuja vastustavat poliitikot.
Asia liittyy siihen, miksi Suomen valtio tekee talouteen liittyviä päätöksiä omaa etuaan vastaan.
Uusiksen puheesta selviää myös, miten puutteellisin tiedoin Suomen eduskunta tekee päätöksiään, joilla käytännössä estetään valtiontalouden parantamistoimet inflaation avulla ja ajetaan kansakunta ennen kokemattomaan hätätilaan.

Inflaation ei anneta tapahtua, sillä eliitti ei halua viime vuosien vulgäärikapitalistisen politiikan avulla kahmimiensa omaisuusarvojen alenevat puolta senttiäkään.
Koska eliitti omistaa Suomen hallituksen ja lainsäädäntöelimet, se säädättää eduskunnalla lait, joiden avulla pakotetaan kansalaiset köyhtymään, mikä tarkoittaa että he menettävät sosiaaliturvansa, työnsä, asuntonsa ja eläkkeensä:

"KESKIVIIKKONA 23. KESÄKUUTA 2010 kello 21.01
1) Hallituksen esitys Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä
Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys HE 95/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 30/2010 vp

Markku Uusipaavalniemi /kesk: Arvoisa puhemies! Ed. Skinnari kertoi tuossa yhden hyvän totuuden, elikkä meillä asianosaiset ovat itse asiassa esiintyneet asiantuntijoina - ovatkin tietenkin asiantuntijoita - mutta jotka ovat mitä suuremmassa määrin asianosaisia, niin he ovat käyneet näissä pankkijutuissa valiokuntakäsittelyssä asiantuntijoina, valtiovarainministeriön ja pankin edustajat. Aika vähän siellä on sitten professoreita tai muita otettu näissä. Näitä on kiireellä runnottu läpi.
Mutta olisin pariin asiaan puuttunut, mitä ed. Manninen otti esille. Elikkä totesitte, että valitettavasti sellaisiin tilanteisiin joudutaan, että on kiire, ja ymmärsitte toki, että on erittäin valitettavaa, että näin pääsee käymään. Mutta onko kukaan oikeastaan antanut minkään näköistä analyysiä, miten olisi käynyt, jos Aasian pörssi olisi kerinnyt avautua? Miten siinä muka olisi käynyt? Euroopan maat suurella kiireellä, Katainen muun muassa, siellä päättivät, että tässä on se hektinen piste: Aasian pörssi ei saa avautua, sitä ennen meillä pitää olla tämä sopimus, meillä pitää olla periaatesopimus, meidän pitää lyödä miljardit pinoon.
Missä on se analyysi, miten sitten olisi oikeasti käynyt? En ole nähnyt yhtään analyysiä sieltä, että tänne eduskuntaan olisi tuotu, että millä tavalla se maailma olisi romahtanut siitä nyt sitten.

Tämä ei todellakaan pelasta tässä kuplassa. Nämä kuplat etenevät samaa tahtia, ja se teoria, minkä olen kertonut täällä jo kolme vuotta sitten, se pätee näissä kaikissa maissa, kaikissa talousalueissa. Ed. Manninen täällä toikin esille, että muutamissa maissa on näitä supistuksia tehty. Pienissä maissa ne pystytäänkin tekemään. Esimerkiksi Latviassa palkkasumma laskenut 40 prosenttia, Virossa 20 prosenttia, Irlannissa 10 prosenttia, Islannissa 50 prosenttia. Pienet valtiot menevät vielä tässä sisällä, mutta nyt me olemme ajamassa koko Eurooppaa siihen. En osaa sanoa tarkkaa summaa, se riippuu ihan millä tahdilla siellä yritykset ja kotitaloudet ja sitten pankkisektori ottavat takkiin, mutta kyllä se luku on 20-40 prosenttia koko alueella, jos tämän sopimuksen mukaan nyt mennään.
Ja se ei pysähdy siihen ensimmäiseen vuoteen. Sitten syntyy deflatorinen syöksykierre, tämä on valitettava tosiasia. Kukaan ei ole yrittänyt minkäänlaisilla luvuilla tuoda meille mitään analyysiä, miten tästä voitaisiin selvitä sillä, että laitetaan, pakotetaan kaikki ensinnäkin takaamaan toisten velkoja, ja sitten 1 000 miljardia jos on tappio tällä koko alueella tälläkin hetkellä valtioilla ja kauppa on kuitenkin positiivinen, kun siihen kauppataseeseen mielellään verrataan, niin kyllä pitäisi tulla mieleen, että se vuoto on jossain muualla. Kukaan ei ole esittänyt minkään näköistä analyysiä. Meillä ei ole mitään täällä, ei yhtään mitään."

Kansanedustaja Markku Uusipaavalniemellä on myös lääkkeet ongelmaan. Ne lääkkeet on tunnettu kautta historian ja ne ovat aina tepsineet:

"Vaihtoehtoihin. Minä kerron sen, mitä tässä pitäisi tehdä. Se on täysin yksinkertainen asia. Se on niin yksinkertainen, että sitä ei haluta nähdä:
Euroopan valtiot, tai jos halutaan, niin euroalueen valtiot, muodostavat pankin, niin kuin ne periaatteessa nytkin ovat tehneet, että rahoitusvälineen. Nämä valtiot ottavat haltuun tämän pankin, kutsutaan sitä sitten vaikka europankiksi, jos ei Euroopan keskuspankki kelpaa, mutta se on valtioiden hallinnoima, ja tämä keskuspankki voi luoda rahaa suoraan tasetta nostamalla eli voi lainata suoraan Kreikalle rahaa. (Ed. Johannes Koskinen: Näinhän tässä tapahtuu!)
- Itse asiassa tässä ei tapahdu. Ed. Koskinen, olette täysin väärässä, te olette täysin väärässä tässä, kun väitätte, että näin tässä tapahtuu. Tässä tapahtuu niin, että tämä rahoitusväline lainaa markkinoilta, maksaa siis itse korkoa. Eli te olette täysin väärässä, kun väitätte, että tässä tapahtuu näin. (Ed. Johannes Koskisen välihuuto - Puhemies koputtaa) Elikkä tässä nimenomaan ongelmana on se, että tässä lainataan rahaa muualta, ja siitä maksetaan siis korkoa. Jos tasetta nostamalla esimerkiksi tämä europankki, Euroopan keskuspankki tai europankki, luo 1 000 miljardia euroa ja lainaa sen näille valtioille, totta kai siinä sen jälkeen sitten keskustellaan, kuka saa minkä verran näitä, on se sitten nollakorkoinen laina tai kolmeprosenttinen laina, niin siinä on se hyvä puoli, että siitä ei mene korkoeriä ulkopuolelle, vaan se tulee näille maille takaisin suoraan. Se, missä suhteessa se jaetaan, on sitten toinen asia. Mutta silloin tästä velkakuplasta selvitään, eikä minkään maan tarvitse myydä kansallisomaisuuttaan.

Jos me pidämme yksityisillä pankeilla ainoastaan tämän rahanluomisoikeuden, niin sitten me olemme markkinoiden armoilla. Silloin täällä saa ministeri Katainen ja muut pelottelijat olla, että nyt piti tehdä tämä ja tämä, etteivät markkinat hermostu. Jos meillä on itsellä tämä pankki hallussa, on se sitten euroalueen valtioiden tai Euroopan unionin maiden, niin tämmöistä ongelmaa ei ole. Näitä pankkien takaisin valtiolle ottoja on historiassa tietysti tapahtunut.
Valitettavan usein on myöskin salamurhia tapahtunut sitten niitä kohtaan, jotka ovat näitä asioita ajaneet, mutta se on ehkä sitten toinen juttu.
Mutta käytännössä siis tämä on se yksinkertainen asia: laitetaan pankki pystyyn, joka on siis itse asiassa valtioiden hallussa, eikä siis tarvitse ulkopuolisille, yksityisille pankeille maksaa sitä korkoa jatkuvasti lisääntyvästä luottomäärästä.

Mutta näissä kuplissahan on todellakin täysin yksinkertainen tämä juoni. Ensin yksityinen sektori velkaantuu, niin kuin euroalueella oli 2 000 miljardia vuodessa, sen jälkeen kun se saavuttaa kylläisyyden tilan, eli kylläisyys tulee euroalueellakin vastaan, kun ei enää 0 prosenttiakaan saa velkamäärää lisääntymään, korko on 0 prosenttia kuta kuinkin melkein, ja velkamäärä ei vaan lisäänny. Yksityinen velkamarkkina on melko kylläinen. Suomessa vielä sentään nuoret ottavat 100 prosenttia lainaa asuntoja varten, mutta muuten jos ajatellaan koko Euroopan alueella, niin lainamäärä ei lisäänny. Ja kun lisäluoton kautta ei enää ostovoimaa synny, niin julkinen sektori velkaantuu, ja se on se 1 000 miljardia vuodessa, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Kun tulee liikaa velkaa sitten valtiolle, valtion korot nousevat kattoon, kuten Kreikassa tapahtui, tai valtion velkakirjat eivät mene enää kaupaksi, ja silloin maa joutuu vaikeuksiin. Sen jälkeen maa laitetaan myymään omaisuuttaan. Siinä eivät yleensä pelkät supistustoimet riitä. Kreikallakin on 300 miljardia sitä luottoa siellä, ja sen jakautumista en tiedä tarkemmin. Kun en saa kerran tietoa Suomestakaan, niin en ole yrittänyt edes hakea Kreikasta, että kenellä on velat ja kenellä varallisuus siinä maassa.

Arvoisa puhemies! Jos palataan tähän paperiin, mitä tässä on, niin itse asiassa en pidä niinkään pahana tätä 7,9 miljardia, se ei ole niinkään paha asia tässä kuin se suurempi merkitys, mikä tässä taustalla on. Me otamme euroalueelta mahdollisuuden selviytyä pois tästä inflaation kautta. Inflaatiolla on iät ja ajat selvitty ylilyönneistä. Nyt ei selvitä, koska me teemme automaatin. Suomen kanta nimenomaan on ajaa sitä automaattikiristystoimenpidettä sinne, että automaattisesti tämän puitesopimuksen perusteella voidaan ajaa valtiot leikkauksiin, kiristämään vastoin omaa näkemystään, vastoin omaa tahtoaan. Ja kun tämä automaatti on luotu, niin ei ole mitään, mikä enää voisi aikaansaada tätä inflaatiota, ainoastaan deflaation.

Koska aika alkaa taas lähestyä loppuaan, niin on ilmeisesti pakko vapauttaa pönttö tässä vaiheessa."

Jouni Snellman (nimimerkki)

0# Paljon parempi olisi tosiaan antaa pankkijärjestelmän romahtaa. Joka puolella on tekemättömiä töitä.

Klaus Kuurinmaa (nimimerkki)

Miksiköhän AP Pietilän pesti Ilta-Sanomien päätoimittajana kesti niin lyhyen aikaa? Virallinen syy oli kai levikin lasku...

Riikka Söyring (nimimerkki)

Tarkennetaan nyt kun aiemmin unohtui että tuo #25 on uurijan tekstiä jonka siirsin tännekin koska se liittyy aiheeseen.

Ja sitten: NÄIN HE ÄÄNESTIVÄT

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&${THWIDS}=0.29/1278366629_515915&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxnosyn&${savehtml}=

Riikka Söyring (nimimerkki)

Kokeillaanpa uudestaan Näin he äänestivät-linkkiä

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&${THWIDS}=0.16/1278367216_177955&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxnosyn&${savehtml}=/thwfakta/aanestys/aax/aax.htm

Antti (nimimerkki)

Ylen areenassa on vielä neljä päivää nähtävissä hyvä dokumentti kokeellisesta rakentamisesta "Roskasoturit".

http://areena.yle.fi/video/1111252

Omavaraisen rakentamisen lisäksi seurasin mielenkiinnolla paikallisten poliitikkojen toimia ja ymmärrystä paikallis- ja osavaltiotasolla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lisää Uusipaavalniemen puheita täällä http://talousdemokratia.blogspot.com/2010/07/lisaa...

Kannattaa katsoa ja kuunnella tarkkaan mitä hän sanoo.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Erinomainen käännös selkokielelle PM Kiviniemen hallitusohjelmasta, laatijana Ebolakani:

"19.6.2010
Kani nostaa hattua.

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta

Hallituksenmuodostaja Mari Kiviniemen johdolla lauantaina 19. kesäkuuta käydyt hallitusohjelmaneuvottelut on saatu päätökseen.
...
Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 19.6.2010
Hallitus ohjelma on täynnä mauahtavaa uuskieltä. Esimerkiksi:

Suomen talouden tulevaisuuden haasteita ovat globaalin talouden edellyttämät uudistukset,
= työvoimakustannusten alentaminen kilpailukykyiseksi Kiinalaisten tai muiden vastaavien halpatuotantomaiden kanssa.

Suomi on elvyttänyt onnistuneesti kotimarkkinoita pitäen yllä kuluttajain luottamusta.
= Ottanut velkaa, kuluttanut sen eteenpäin ja näin ylläpitänyt velkapyramidiponzia.

Rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi Euroopan unionin alueella tehdyt ja kansallisesti
voimaan saatetut päätökset ovat perusta kestävälle talouskasvulle.
= Luottoluokitusyhtiöiden mielistely kansalaisten sekä demokratian kustannuksella ainoana tarkoituksena se, etteivät ne (luottoluokitusyhtiöt) laske Suomen luottoluokitusta.

Suomi tukee komission työtä kansainvälisten rahoitusmarkkinalainsäädännön aikaansaamiseksi.
= Suomi tukee uuden maailman järjestyksen ja uuden valuutan luomista.

Hallitus laatii kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman julkisen talouden
vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi saatuaan käyttöönsä kolmikantaisesti tehtävän Kestävän talouskasvun ja työllisyyden -ohjelman valmistelun tulokset.
= Seuraavissa vaaleissa luvatut vero, eläke, työ tai mitkään muutkaan lupaukset, jotka liittyvät talouteen ja/tai julkiseen sektoriin, ovat valhetta.

Julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta vakautetaan alle 60 prosentin tasolle.
= Velalle ja velkaantumiselle ei aiota oikeasti tehdä mitään sellaista, joka voisi kasvattaa Suomen kilpailukykyä. Velka on ensimmäinen ja viimeinen este (globaalille) kilpailukyvylle.

Suomen selviytymisen elementit ovat kasvun rakentaminen, tuottavuuden nostaminen,
työurien pidentäminen ja työtä lisäävät uudistukset, verotuksen rakenteellinen uudistaminen verotulojen lisäämiseksi sekä menokuri.
= Koska taloutemme pyörii 100% velalla, eli velka = ostovoima = työpaikka, hallitus (seuraavan kahden vaalikauden aikana) ei tule tekemään mitään taloudellisen kasvun eteen, vaan tukee ja jatkaa yhteiskuntamme degeneroitumista Neofeodaaliseksi.

Selviytymisen uraa rakennetaan vaiheittain ja suunnitelmallisesti, äkkiliikkeitä välttäen, kasvua ja yhteiskunnan eheyttä tukien.
= Graduaalinen muutos Neofeodalismiin. Yhtäkkinen pudotus kaoottiseen yhteiskuntaan, jossa julkisiapalveluita ei ole olemassa muille kuin rikkaille saattaisi herättää vastarintaa kansalaisissa.

Ja jatkuu... ja jatkuu.

Kaunista. Kani nostaa hattua.

Samasta aiheesta: Neuvottelutulos hallitusohjelmasta "

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset