KissanKulmasta

Piiloleikkiä Valtioneuvoston kansliassa

Kansalaiset ovat olleet tiiviissä yhteydessä Valtioneuvoston kansliaan, mikäli uusimmasta "kehityksestä" mitään on päätteleminen. Perustuslain muutosta käsittelevästä esittelytekstistä oli poistettu eräs hyvin merkittävä lause (alkuperäinen teksti alla). Oli liian rankkaa kertoa niin suoraan että toimivalta siirtyy pois Suomesta. Itse lakiesityksen sisältöä ei ole muutettu.

Sivun sisältömuutoksilla on tarkoitus ilmeisesti hämätä ihmiset luulemaan että huoli on aiheetonta. Harva viitsii lukea läpi itse lakiesitystä.

VNK:n toiminta muistuttaa jo WHO:n kuuluisaa pandemiajulistusta joka sekin muuttui ns. kesken kauden :D

No, kahtelkaapa itse. Kertaus ei ole pahitteeksi.

Perustuslain muutosesitys eduskunnalle

Hallitus päätti tänään perustuslain muuttamista koskevan lakiesityksen sisällöstä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 14. toukokuuta. Esitys vastaa perustuslain tarkistamistarpeita pohtineen ns. Taxellin komitean helmikuussa tekemää ehdotusta.

-
Jos eduskunta hyväksyy muutosesityksen, se jää lepäämään, minkä jälkeen se on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä ensi kevään vaaleissa valittavassa eduskunnassa. Jos perustuslain muuttamiseen päädytään, muutokset tulevat voimaan vuoden 2012 maaliskuun alusta (Tätä ilmeisesti tarkoittavan Kataisen viittailut siihen että maailma muuttuu vuonna 2012).

-
Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on jatkaa jo aiemmin omaksuttua linjaa valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamiseksi. Siihen liittyy pyrkimys eduskunnan aseman korostamiseen ylimpänä valtioelimenä (= käytännössä valta pois kansalta) ja eduskunnalle vastuunalaisen valtioneuvoston aseman vahvistamiseen. Pyrkimyksenä on tukea valtioneuvoston asemaa suhteessa tasavallan presidenttiin kuitenkin siten, että presidentti säilyttää edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä.
-

Tavoitteena on myös selkeyttää ylimpien valtioelinten valta- ja vastuusuhteita ja siten poistaa perustuslain tulkintaan liittyviä epäselvyyksiä. Tämä liittyy erityisesti toimivallan jakoon tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä sekä Suomen edustautumiseen Euroopan unionissa.
Lisäksi tavoitteena on kehittää kansalaisten suoria osallistumismahdollisuuksia ja samalla vahvistaa edustuksellista demokratiaa.

-
Keskeiset muutokset

Pääministerin tehtäviä koskevaan perustuslain kohtaan lisättäisiin säännös, jonka mukaan pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa. Perustuslakiin otettaisiin myös nimenomainen säännös Suomen jäsenyydestä EU:ssa (Suomesta tulee Tasavallan sijaan EU:n osavaltio) Perustuslakiin kirjattaisiin myös Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden EU:n kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa. 

Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa. Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle (ja tämä korostettu lause oli nyt uudesta versiosta VNK:n sivuilla poistettu. Lakimuutosesityksessä itsessään se kuitenkin yhä on. Kansainvälinen toimielin: ajatelkaa. Ajatelkaa huolella). Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen osoitettaisiin pääsääntöisesti valtioneuvostolle.
 
Toimivalta antaa hallituksen esitykset eduskunnalle osoitettaisiin valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättäisi myös esitysten täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle (sisäinen vallankaappaus mutta nätisti kapulakielelle muotoiltuna). Presidentin nykyinen rooli hallituksen esitysten antajana on lähinnä muodollinen, sillä presidentti ei voi estää esityksen antamista eduskunnalle sellaisena kuin valtioneuvosto on esittänyt. Lakien vahvistaminen säilyisi vastaisuudessakin presidentin tehtävänä.
-

Valtioneuvoston asemaa vahvistettaisiin tasavallan presidentin päätöksenteossa sitomalla presidentin harkintavaltaa tilanteissa, joissa valtioneuvoston ratkaisuehdotus vastaa eduskunnan muodostamaa kantaa. Esityksen mukaan muutos kohdistuisi käytännössä pääasiassa kansainvälisiin asioihin kuten esim. valtiosopimusten hyväksymiseen liittyviin päätöksiin(sisäisen vallankaappauksen jatkumoa tämäkin). Vaikka Suomen osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallinta-operaatioon lähtökohtaisesti kuuluu kansainvälisenä asiana säännöksessä tarkoitettuun asiaryhmään, tulee Suomen osallistumispäätöksen kuitenkin käytännössä pohjautua kriisinhallintalain tulkinnan mukaisesti eduskunnan, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteiseen kannanmuodostukseen, esityksen perusteluissa painotetaan.

-
Kansalaisten osallistumisoikeuksia täydennettäisiin uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 09 1606 7690

 

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?toid=2213&c=0&moid=2208&oid=295365

-------------- 

Lisää aiheesta http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/05/20/324/

Suomi ja EU   http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/08/ilmoitusluonteisia-asioita/

EU:n taustasta NL:n arkistoista http://kaarle.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/05/pahuuden-historiaa-kolikon-kaantopuoli/

presidentti Tarja Halonen tyrmää Perustuslakiuudistuksen http://www.katsomo.fi/?progId=39458 (14.5 2010)

McKinseyn Suomelle (Vanhasen I- ja II-hallitukset) laatima hallitusohjelma"suositus" http://www.mckinsey.com/locations/Helsinki/our_work/~/media/Reports/Helsinki/Suomen%20talous%20%20%20Saavutukset%20%20haasteet%20ja%20prioriteetit.ashx

Hallitusohjelma http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/hallitusohjelma-painoversio-040507.pdf

McKinsey on sama konsulttitoimisto, joka laati WHO:lle GAP-planin ja IAVI-projectin eli "kuinka koko maailman väestö voidaan rokottaa vähintään kerran vuodessa".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ajatelkaa tosiaan huolella, miksi tuo merkittävä lause oli poistettu VNK:n sivuilta.

Ma lähden hakemaan pumpulilankoja, pääsee virkkaamaan peitettä.

ps. Toimi Kankaanniemeltä hyvä bloggaus http://toimikankaanniemi.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/10/verorasitus-siirtyy-vaaraan-suuntaan/ verorasituksesta, samoin edellinen otsikolla Velkavauhti hirvittää.

:) (nimimerkki)

Voihan "kansalainen" tehdä EU:lle aloitteen,eikä se vaadi kuin 1 000 000,
allekirjoitusta,siitä vaan etsimään 999 999 samanmielistä!

Van Helsing (nimimerkki)

Raskasta luettavaa, varsinkin kun Eduskunnan Näyttämöllä (valtioneuvoston looshissa) esiintyvät Tahvo Sönkkönen & The Ripuliheads.

Risto (nimimerkki)
Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

"Kansainvälinen toimielin: ajatelkaa. Ajatelkaa huolella"

Ajattelen kyllä, mutta en ainakaan vielä ole nähnyt juuri eroa siinä, että puhuisivatko minun elämääni hallitsevan ja minun asioistani puolestani päättävän toimielimen jäsenet suomea vai kenties saksaa tai ranskaa. Vieraampaan hallitsijaan liittyy tietysti enemmän pelkoa ja epävarmuuden tunnetta, mutta eivät nämä Suomen herratkaan ole alamaisiaan kohdelleet kovinkaan hyvin. Tästä esimerkkeinä laajamittainen holhous, asevelvollisuus, kaiken maailman säädökset ja määräykset ja raskas verotus. Tänä vuonna valtio vie keskiverron veronmaksajan tuloista 42%. Tästä muistuttaakseen Veronmaksajien keskusliitto vietti 8.6. taksvärkkipäivää, eli päivää, josta eteen päin keskiverto työssäkävijä saa palkkansa itselleen. Kaikki sitä ennen tienatut eurot menevät veroina valtiolle.

Heikki Lätti (nimimerkki)

Ei täällä mitään itsenäisyyttä ole ollut pitkään aikaan mutta helpolla nykyään voi kaapata vieraan maan ja vallata sen ilman sotaa, ja ilman että edes kansalaiset tajuavat sitä.
Ennen Suomessa oli isänmaallisuutta, mutta monelta se on unohtunut.

Minä juttelen päivittäin ihmisten kanssa ja kukaan heistä ei hyväksy toimivallan siirtämistä lopullisesti vieraan vallan edustajille tai Suomen Tasavallan nimen muuttamista.

No,kunnallispoliitikot eivät reagoi kummemmin tähän vallanvaihtoon sanovat vain että kovinpa sinulla on synkkä käsitys tulevaisuudesta.

Tule EU,

tule vaisuus!

kesKUSTA ja kokomusta

konsensusta.

Ihmistarhaus alkakoon,

toden teolla

valvoo isoveli

alumiinitaivas

raskasmetallinen

ajatuspoliisi

hyvästit

jätämme.

loppuun

:) (nimimerkki)

Miksi media vaikenee Lissabonin EU-huijaus sopimuksesta, joka on EU-liittovaltio?
Lissabonin sopimuksesta, joka on Suomen tärkein kansainvälinen sopimus.
Asiasta käytiin mielenkiintoinen keskustelu eduskunnassa, joka osoittaa, millaisia sudenkuoppia sopimukseen sekä siitä tiedottamiseen medioissa on liittynyt.
Kuten...tärkein kansainvälinen sopimus, Lissabon sopimus...puuttuva kansalaiskeskustelu...valtioneuvoston kanslian tilauttamat konsultit, joiden ehdotuksen mukaan jätettiin asiasta tiedottamatta ja kansalaiskeskustelu väliin...(kiinnostavat puheenvuorot mm. Soini, Arhinmäki, Pulliainen...)
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk...
Keskustelusta ei tietääkseni ollut luettavissa riviäkään valtamedioissa. Kuin yhteisestä sopimuksesta, mediat ovat vaienneet Suomen tärkeimmästä kansainvälisestä sopimuksesta ja etenkin sen kriittisestä arvioinnista. Kansalaiskeskustelu on olematonta.
Ja miksiköhän...
- sopimus sisältää 300 + 3000 sivua tekstiä liitteineen
- sopimusta ei voi lukea, eikä ymmärtää
- sopimuksen kokonainen (tiivistetty) versio tuli päätöksentekijöillekin luettavaksi vasta kuukausi sitten
- sopimuksen sisällöstä on erilaisia tulkintoja eri maissa ja jopa Suomessa (ja eduskunnassa, jos lukee ylläolevan linkin).
Lissabonin sopimuksen ehkä kuuluisin kriitikko on tanskalainen MEPpi Jens Peter Bonde
(http://www.bonde.com/). Hän väittää, että EU:ssa päätettiin, että sopimusta ei anneta kokonaisuudessaan luettavaksi ennen kuin se on allekirjoitettu (Bonden haastattelu, ks. alla).
Aivan niin ei kuitenkaan käynyt, kun sopimus saatiin kuukausi sitten kansanedustajien luettavaksi. Bondea ei kuitenkaan voi moittia asiantuntemuksen puutteesta, sillä hän on pisimpään EU-parlamentissa toiminut MEPpi. Hän on myös nähnyt paljon vaivaa ajaakseen EU:ta demokraattisempaan ja avoimempaan suuntaan. Hänen näkemyksistään Lissabonin sopimuksesta, on myös paljon YouTube-videoita, kuten
http://www.youtube.com/watch?v=8Kr0Foq3CQE
http://www.youtube.com/watch?v=twINQm8ZC2A
Sopimuksen hyväksyminen ilman kokonaista versiota siitä, olisi ollut verrattavissa avoimen shekin allekirjoittamiseen poliittisesta vallasta, mutta kaukana siitä ei olla nytkään.
Näyttäisi, että Lissabonin sopimus tullaan karkeasti ottaen hyväksymään Suomessa lukematta, ymmärtämättä sekä keskustelematta ja tietämättä sen sisällöstä. Hyväksyttekö tämän? Minun ainakin on vaikea tätä hyväksyä demokraattiseksi toimintatavaksi.
Lissabonin sopimukseen sisältyy mm. seuraavia ongelmia:
- se siirtää lisää valtaa kansallisesta päätöksenteosta EU:lle
- sen avulla vahvistetaan EU:n keskusjohtoisuutta, kuten yhteistä ulkopolitiikkaa ja yhteisen johtajan valintaa
- se siirtää valtaa 40-60 asiaryhmässä EU:lle
- sanotaan, että se antaa kansalaisille lisää vaikutusmahdollisuuksia, mutta käytännössä asia näyttäisi olevan toisin (olematon kansalaiskeskustelu sopimuksesta + EU:n dokumenttien julkisuuden kaventamissuunnitelmat + kansalaisaloitteen käytännöllinen mahdottomuus)
- sopimukseen sisältyy kuolemanrangaistuksen mahdollisuus sodan ja mellakan hallitsemiseksi - siis mellakan, mikä on täysin käsittämätöntä
- sopimuksella voidaan rajoittaa lakko-oikeutta
- EY-tuomioistuimella tulee olemaan joissakin asioissa valtaa yli EU lainsäädännön ja sen päätöksistä ei voi valittaa (tämä koskee esim. lakko-oikeuden rajoittamista)
Sanotaan, että EU antaa kansalaisille lisää vaikutusmahdollisuuksia. Sen takaa mm. kansalaisaloite. Siihen tarvitaan 1 000 000 nimeä. Onnea matkaan 999 999 samanmielisen haussa, jos haluatte vaikuttaa.
Olisikin tavattoman paljon helpompaa kansalaiselle, joka haluaisi asioihin vaikuttaa, yrittää esimerkiksi päästä kaupunginvaltuustoon, kansanedustajaksi tai jopa MEPiksi. Kansanedustajaksikin kun pääsee parhaimmillaan muutamalla tuhannella äänellä. Miten kansalainen voisi ikinä kerätä miljoona nimeä?
Jos kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia halutaa oikeasti laajentaa, miksi media vaikenee Lissabonin sopimuksesta?
Miksi kansalaiskeskustelu asiasta jätettiin tekemättä, jos kansalaisten vaikutusvaltaa halutaan lisätä?
Samaan aikaan toisaalla tapahtuu myös kummia... EU on uudistamassa julkisuuslainsäädäntöään tavalla, jossa ollaan kaventamassa kansalaisten oikeuksia julkisten dokumenttien saatavuuteen.
http://ombudsman.europa.eu/release/en/2008-06-02.htm
Saatavilla olevista dokumenteista monet tosin ovat jo nykyisellään ovat niin vaikealukuisia, että niiden saatavuus ei takaa asian ymmärtämistä...
Kuten Lissabonin sopimus. Suomen tärkein kansainvälinen sopimus.
Missä on kansanäänestys kun EU-perustuslakia säädetään ?!!!?... suomalaiset pidetään tahallaan, ja on aiemminkin pidetty tietämättöminä, median hiljaisuudesta ei voi muuta päätellä.
2008

tässä tätä EU fasismia:

http://www.youtube.com/watch?v=qOcG2G_6uC0&feature...

video jossa EU-parlamentti äänesti 12.12.2007
demokratiamme pois- ja siis hyväksyi EU-liittovaltio lain salaa- huom:
siis HYLÄTEN KANSANÄÄNESTYKSET.

End of Nations on irlantilainen dokumentti Euroopan unionista ja Lissabonin sopimuksesta. Suomennettu versio. Elokuvan ensimmäinen osa käsittelee sitä, miten Lissabonin sopimus tehtiin tarkoituksella lukukelvottomaksi, ja miten se on 98% sama kuin EU:n perustuslaki, jonka Ranska ja Hollanti hylkäsivät.

http://www.youtube.com/watch?v=xIvCZzRTjSA&feature...

EU sanakirja internetin käyttäjille
http://fi.euabc.com/

:) (nimimerkki)

Väistyvä pääministeri jätti jäähyväiset kyselytunneille.
Elähdyttäviä kokemuksia

Vanhanen sanoi, etteivät vastaukset mene aina perille, joskin useasti ne myös menevät.

- Mutta tämä instituutiona on hirmuisen tärkeä, ja tietysti olen yrittänyt seitsemän vuotta olla näillä kyselytunneilla myös mokaamatta ja tekemättä virheitä. Joskus se johtaa siihen, että pitää vähän taiteilla sanojen kanssa. Jos ei pysty vastaamaan, pitää olla vastaavinaan, kiertää asia niin ettei kukaan huomaa sitä, Vanhanen nauratti salia.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010061011839627_u...

Näistä Matti "muisti" Vanhanen tullaan muistamaan!

Legendaarin video: Vanhanen ja Pesonen keskustelevat EU:n perustuslaista lokakuussa 2006 (mukana moshaamassa mm,Stubb)
http://www.youtube.com/watch?v=NjHjNX4aei0

Myös kotona Matti on ollut erittäin kätevä isukki :)
Iltalypsy - Matti Vanhasen pakkaustekniset taidot
http://www.youtube.com/watch?v=KDUOyeD_8rc

Joey (nimimerkki)

They're forming in a straight line
They're going through a tight wind
The kids are losing their minds
The Blitzkrieg Bop

Hey ho, let's go
Shoot'em in the back now
What they want, I don't know
They're all reved up and ready to go

arto kukkonen (nimimerkki)

Ei media vaikene yhteistuumin ( tai ehkä joskus jostakin liian arasta aiheesta) mutta silloinkin kyse on median hiljentämisestä. Kuka tai ketkä sen tekevät, osaavat sensuurin ja propagandan oppikirjan ulkoa kannesta kanteen. On aivan sama mitä kieroutta on tekeillä. Jos asia halutaan salata mediassa kansalta, niin myös tehdään. Mediassa ollaan hyvin tietoisia, mitä milloinkin tapahtuu. Jutut eivät vain tule ulos. Kun eläkevakuutusyhtiöt tekivät n -11mrd€ tuloksen, erään valtalehden pääuutinen oli "ylilihava talitintti ei päässyt lentoon".
Suomi kun päätettiin lykätä eu niskoille, on kohuotsikkoina mitä älyvapaimpia tuotoksia ja, koskapa mediassa ei ole asiasta ollut inahdustakaan, on kanssakansalaisille ihan sama mitä puhut kun ei siitä ole ollut uutisissa. Ahtaajat ovat tosi pahiksia kun niiden lakkoon ei ollut olemassa edes poikkeuslakia niinkuin tehyn lakolle oli. Astrid Tuurssia haalattiin otsikoihin. Samoin lindenin soutaahuopaata ylemaksun, josta tulikin ylen johtajan sosiaaliturvamaksu. Yksi on vielä taskussa. Jos kansa haistaa palaneen, aletaan syyttää maanviljelijöitä. Ne ...keleet on puhaltaneet taskuihinsa muutakin kuin reikiä. Ja eikun ketkuilemaan. Kyllä kansa unohtaa.

Heikki Lätti (nimimerkki)

Kyllä Muisti-Matti osaa hyvin lobata liittovaltiota,joo.
There´s no alternative-Aleksi vieressä,ja valehtelevat niinkuin valtiomiesten kuuluukin.
Kiitos tästä videosta ja hyvä Pesonen Antti!

http://www.youtube.com/watch?v=NjHjNX4aei0

Toimituksen poiminnat