KissanKulmasta

THL tiedottaa - nimemme muuttuu Elinkeinotteluministeriöksi

THL tiedottaa. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen nimi muuttuu piakkoin Elinkeinotteluministeriöksi. Syynä tähän ovat osin Euroopan Komission vaatimukset yhtiöittämisestä, kts. yhtiöittämispakosta tarkemmin http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/04/25/kunnille-yhtioittamispakko-maaraa-eu-komissio/ 

Yhtiöittämispakko tullee tulevaisuudessa koskemaan myös kunnallishallintoa ja alueellisia terveyskeskuksia sekä sairaaloita.

Hallituksen Esitysten mukaan voimme kohta käyttää kaikkia tunnistetiedostojanne, potilas- ja rokotusrekistereitänne kaupankäynnissä lääkeyhtiöiden kanssa Teidän kanssanne neuvottelematta. Elintenne kierrättäminen varaosiksi sekä niiden käyttö tutkimustarkoituksiin tulee myös helpottumaan huomattavasti kun lupaanne ei enää tarvita.

-----------------------------------

B-osa, liitteet:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=HE+65/2010

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset


1. lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
-

Annettu eduskunnalle

-
Pvm
14.05.2010Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä: Hallitusneuvos Päivi Kaartamo
-

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+65/2010&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

-
Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritutkimuksessa tarvittavat potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevat tutkimusluvat siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien muutoksilla.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Alaikäisen tutkimushenkilön asemaa koskevaa uudistusta ei esitetä tehtäväksi tässä yhteydessä, koska useat lausunnonantajat katsoivat, ettei alaikäistä tutkimushenkilöä koskevaa säännöstä ole tarkoituksenmukaista muuttaa tai että muutos vaatisi vielä selkiyttämistä. Eettiset toimikunnat voivat ottaa lausunnossaan kantaa siihen, onko lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumisella lapsen tulevaisuuden kannalta siinä määrin huomattava merkitys, että tutkimukseen osallistumiseen tarvitaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 5 §:ssä tarkoitettu huoltajien yhteinen päätös.

-
Uudistus lisää alueellisille eettisille toimikunnille toimitettavien lausuntohakemusten määrää. Jo nykyisinkin alueelliset eettiset toimikunnat ovat käsitelleet biolääketieteellistä tutkimusta koskevia tutkimussuunnitelmia samoin kuin hoitotieteen alaan kuuluvia tutkimussuunnitelmia sekä kansainvälisinä monikeskustutkimuksina tehtäviä kliinisiä lääketutkimuksia. Eettisten toimikuntien työmäärään vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea se, kuinka paljon Suomessa harjoitetaan lääketieteellistä tutkimusta.

-
Potilas- ja asiakasasiakirjojen tutkimuslupahakemusten keskittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhdenmukaistaa lupamenettelyjä ja lyhentää hakemusten käsittelyaikoja.

-
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

-
13 §. Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapito.
Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa ja luovuttamista koskevan pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olisi toimivalta ratkaista tieteellistä tutkimusta koskevia tutkimuslupahakemuksia, kun hakemus kohdistuu yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetun terveydenhuollon palveluja tuottavan yksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön potilasasiakirjoihin.

Ehdotuksen mukaan laitos ratkaisisi myös ne tutkimuslupahakemukset, joissa hakemus kohdistuu useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämiin potilasasiakirjoihin. Laitos voisi antaa luvan, jos on ilmeistä, ettei potilasasiakirjasta annettavan tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa laitoksen tulisi huolehtia siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.

-
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

-
18 §.
Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta eräissä muissa tilanteissa. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa ja tutkimukseen  luovuttamista koskevan pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olisi toimivalta ratkaista tieteellistä tutkimusta koskevia tutkimuslupahakemuksia, kun hakemus kohdistuu yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävän palvelun tuottajan asiakasta koskeviin asiakirjoihin.

Ehdotuksen mukaan laitos ratkaisisi myös ne tutkimuslupahakemukset, joissa hakemus kohdistuu useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin.

-------------------------------

kts. myös

"On healthcare infrastructure:
“One area which is interesting about Finland is that you have not only good scientific expertise, but also medical records on individual patients that go back many years. The genetic makeup of the population is also fairly uniform because there hasn't been too much migration into Finland. For companies like us that are interested in doing genetics research, this is a good place to do it.”

On investing in clinical development:
“The reasons why we do it are twofold: firstly because we have quite a large investment in vaccine clinical development and Finland has an enviable record of immunisation expertise, and secondly because patients are very willing to be involved in clinical trials and product development. The infrastructure is very good for conducting clinical trials, the standard of conduct is very high and the infrastructure for getting trials done is also good. Another important point is that both the standard of science and the standard of academic medicine are very high.”

http://www.investinfinland.fi/cases/cases/en_GB/1117095145358/

No, jokainenhan älysi että kyseessä ei ole aito THL:n tiedote. THL ei koskaan tiedottaisi niin selkokielellä :D

Kuitenkin lakiesitykset ovat aidot ja Eduskunnan sivuilta. Lakiesitysten sisällön seuraukset suomennettuna ovat suunnilleen nuo. Aika surrealistista meininkiä, eikö? Elämästä on tullut enemmän Pahkasikaa kuin kyseinen aviisi aikanaan arvasikaan.

Päivi Kaartamo on sama henkilö, joka valmisteli lakiesityksen (yllä olevassa lakitekstissä on pätkä ko. laista) mikä voimaantullessaan olisi antanut luvan THL:lle ja lääkeyhtiöille käyttää lapsia koekaniineina tuotteilleen ilman lapsen huoltajien lupaa ja heille kertomatta. Lakiesitys (nk. Lex Puska) myös olisi poistanut vastuun kokeilujen -mahdollisesti ikävistäkin- seurauksista em. tahoilta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Vanhat Tavat... (nimimerkki)

Ei yllätä moiset, ikävä kyllä! Suuri hiljaisuus tutkimuksista rokotteiden ja autoimmuni sairauksien yhteydestä jatkuu, asiaa ei haluta esiin nostaa, sehän saattaisi vaikuttaa rokotteiden myyntiin! THL:n rahoittajat kun määräävät maamme asioista, samoin kuin lääketeollisuus terveydenhuoltomme toiminnasta! Kansanterveyden painoarvo on ainoastaan siinä, miten paljon rahaa teollisuuteen saadaan ohjattua, ennaltaehkäisy on kirosana!
Esimerkkinä benfotiamiini, b-vitamiini ravintolisä jota 90-luvun alusta Euroopassa käytäntönä diabeetikoiden komplikaatioita estämään on määrätty, meille tuote tuli 2007. Vähättely ja mitätöinti oli lääkärikunnan vastaus... Ei mitään vitamiinilisiä tarvita, d on ainoa tarpeellinen. Saksassa määrätään bt:tä 1.2milj. reseptiä kuussa. Tutkimuksissa ollaan saatu jopa alkanut munuaisvaurio korjattua, meille ei vaan ennaltaehkäisy kuulu! Vuoden vaihteessa valvova viranomainen julisti lisän olevan lääkkeen omainen tuote, eli pois luontaistuotekaupoista, eikä ainoastaan apteekkeihin tuonti ole taloudellisesti kannattavaa...
Pari kuukautta toimen jälkeen meille kerrottiin uuden kansantaudin olevan munuaissairaus. Samalla itketään kuinka diabeetikon kustannukset komplikaation tullessa nousee 6000€!
Itse olen soitellut maakuntien apteekeista hyllyille jääneiden pakettien perään ja tähän asti selviytynyt, sillä moisista kuta kuinkin ilmaisista pillereistä on ollut suurempi apu kuin lääketeollisuuden valikoimista, joita tuhansilla eekkusilla läpi käytiin! Toki lisänä vahva kipulääke, joka tosin ainoastaan tekee kivun vähemmän harmittavaksi!

Markus Lehtipuu (nimimerkki)

Kyselen, mistä löytäisin vaihtoehtoisen uutiskanavan?

Olen tilapäisratkaisuna perustanut oman blogisivuston sensuurivapaalle vyöhykkeelle, mutta ideaalista olisi koota suomalaisista kirjoittajista kokonainen sivusto, johon tulisi runsaasti aineistoa jatkuvalla syötöllä, eri aiheista ja eri tahoilta.

Oheisen linkin listassa kertaan sellaisia kysymyksiä, joihin ei valtamediasta oikein saa mitään vastausta. Kissankulmasta on hyvä osoitus, että ihmiset janoavat tietoa, ja ovat halukkaita klikkaamaan sitä sivustoa, josta sitä saa. Myös monet muut henkilökohtaiset sivustot ovat huippusuosittuja, kuten esimerkiksi Antti Heikkilän Holistinen sivusto.

Mutta voisiko kaikkia näitä yhdistää jonkinlaiseksi varjo-uudeksisuomeksi, sellaiseksi, missä ei uutisoida näitä pinnallisia seksijuttuja, vaan hardcore-toisinajattelua. Ei ufojuttuja, vaan todellisia kysymyksiä.

http://travellerism.wordpress.com/2010/05/19/mista...

Siinä kysymykseni.

P.A. Kollinen (nimimerkki)

Hulluudella ei ole rajaa ;)

Ollaanhan Suomessa Metsahallitusta yhtiöittämässä, jonka jälkeen se olisi voittoa tavoitteleva yritys. Josta voi päätellä, että sirutuksenjälkeen olisi helppo laskea arvio jokaisen kansalaisen aiheuttama hiilijalanjälki luonnossa ja maksettava siitä kohtuu korvaus. Jotain tämän tapaista on suunnitteilla.

Jukka-Pekka Vasara

Yhtiöittämisellä saadaan maisterisnoomit uskomaan ettemme elä missään kommunismissa, siis ettei lähes kaikki suomalaiset ja eurooppalaiset elä jollain sosiaaliavustuksella tai ole jossain suojatyössä julkisella sektorilla. Lisäksi samalla voidaan yhtiöittämisprosesissa lisätä kaikenlaisia turhia päälliköitä ja johtajia pierua pidättelemään ja kolmea suurta äänestelemään.

foliohattu (nimimerkki)

VR:n toimintaakin ollaan vapauttamassa kilpailulle (lue yksityistämässä). Ei sitten jatkossa pääse junalla, jollei ole premium-siru kädessä?

Eikös tuota enklannissa kokeiltu epäonnistuneesti?

JLin (nimimerkki)

#6 foliohattu

Jeps, juuri näin esimerkiksi. Ensin, kun valtio myy pilkkahintaan tai tappiolla raiteet, junat ja varikot jollekkin yksityiselle, alkaa yksityinen nostaa lippujen hintoja ja vähentämään vuoroja. Lopulta ehkä vielä muutama sata kilometriä rataa rullalle. Poliitikot puhuvat kuin yhdestä suusta, kuinka vähän jokin valtion instanssi tuottaa voittoa, kun pitäisi puhua siitä, kuinka paljon jokin valtion byrokratiaelin tuottaa tappiota. Tosin, ovathan suojatyöpaikat tulonsiirtoa niinkuin työttömyyskorvauksetkin. Valtionyhtiö voi periaatteessa toimia nollatuloksella ja ne voivat olla varsin suuriakin yrityksiä. Tämä lisää kilpailua nimenomaan suurpääoman reviirillä ja on siten ollut pitkän aikaa punainen vaate Suomen kartellikommari maanpetturihallituksille. Sanotaan nyt vaikkapa Kemiran touhut, voi perkele!

JLin (nimimerkki)

#7

Palkansaaja lopulta maksaa joka tapuksessa viulut nettotuloistaan taikka veroistaan, olipa yhtiö mikä hyvänsä ja tästä sitten maksetaan palkansaajan palkka. Kilpailu määrää paljolti sen, paljonko joku ja kuka vetää välistä ja minne rahat päätyvät.

Riikka itse (nimimerkki)

Vanhat tavat, #2,

sanopa muuta. Euroopan Neuvoston terveyden-, perhe- ja sosiaaliasiain komissio (vai komiteako se oli) ylistää Puolaa siitä että Puola ei mennyt mukaan H1N1-hössötykseen ja jätti rokotteet ostamatta http://www.thenews.pl/national/artykul128545_polan...

En ole nähnyt mitään mainintaa asiasta Suomen mediassa.

Sama tämä hölmöily vitamiinien kanssa vaikka esim. CDC:n tilastoista ei löydy yhtään vitamiinien yliannostukseen taikka muuten vaan vitamiineihin kuollutta tyyppiä.

Diabetesliitto ilmoitti sentään vastauksena kirjeeseeni että asettavat komitean/asiantuntijaraadin joka alkaa tutkia voiko D-vitamiinin suositusta nostaa Suomessa. Sitä ei kirjeessä kyllä sanottu voidaanko tuloksia odottaa 5, 10, 15 vai 20 vuoden kuluessa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kahtelkees babet tätä:

"Tasavallan presidentin harkintavaltaa päätöksenteossa sidottaisiin eräissä asiaryhmissä valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen silloin, kun valtioneuvoston ratkaisuehdotus presidentille vastaa eduskunnan ilmaisemaa kantaa asiassa. Asiaa toista kertaa presidentille esiteltäessä muusta kuin lain vahvistamista, virkaan nimittämistä tai tehtävään määräämistä koskevasta asiasta päätettäisiin eduskunnan ja valtioneuvoston yhtenevän kannan mukaisesti.

Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa. Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle.

TÄSSÄ KAVENNETAAN NYT SITÄ PRESIDENTIN VALTAA....

Esityksessä ehdotetaan, että Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden Euroopan unionin kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa kirjataan perustuslakiin.

lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle."

TOIMIVALLAN SIIRTO KANSAINVÄLISELLE TOIMIELIMELLE = Suomi myynnissä +
jos Suomen jäsenyys kirjataan Perustuslakiin, se tekee Suomesta EU:n osavaltion virallisesti.

Teen tästä myöhemmin oman bloggauksensa jahka pengon hieman lisää.

foliohattu (nimimerkki)

Itkeäkö vai nauraa?

Ykkösdokumentti: Apua eläimen ahdistukseen?

Su 23.5. YLE TV1 21.10 - 22.05

Yhä useampi lemmikki syö mielialalääkkeitä.
Lääketeollisuus on nopeasti vastannut omistajien tarpeeseen ja tuonut markkinoille eläimille suunniteltuja ahdistusta helpottavia lääkkeitä - miljardien tuottojen toivossa.

uurija (nimimerkki)

..."Ehdotuksen mukaan laitos ratkaisisi myös ne tutkimuslupahakemukset, joissa hakemus kohdistuu useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämiin potilasasiakirjoihin. Laitos voisi antaa luvan, jos on ilmeistä, ettei potilasasiakirjasta annettavan tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa laitoksen tulisi huolehtia siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan."

Sanaa "tutkimus" käytetään lakiehdotuksessa tavalla, joka saa kuvittelemaan, että olisi jotenkin selvää ja tarkkaan määriteltyä, mitä "lääketieteellinen tutkimus" nykymaailmassa tarkoittaa.
Viime talven h1n1-rumbassa nähtiin, miten laajasta käsitteestä usein on kyse.

Lääketieteellinen tutkimus on taianomainen sanapari. Verovaroilla kustannettua yliopistotasoista terveydenhuoltokoneistoa, kohta myös ihmisten terveystietoja käytetään lääketehtaan moninaisiin salaperäisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat liikesalaisuuden piiriin.

Lääketieteellinen tutkimus voi merkitä mitä oudoimpia asioita, joista monilla ei ole mitään tekemistä potilasta hyödyttävän, arvostetun tieteellisen etiikan, moraalin tiedon lisäämisen kanssa.
Olisi vähintään mainittava lakiehdotuksessa, kenellä on kulloinkin oikeus määritellä onko jokin väitetty hanke "lääketieteellistä tutkimusta" vai ei. Raastuvassa varmaan näitäkin vielä ratkotaan, kun ihmiset eivät enää mihin tahansa suostu, mutta onhan lääketehtailla rahaa.
Joitakin ehdotuksia siitä mitä lääketieteellisen tutkimuksen on nähty käytännössä viime vuosina tarkoittavan:

- Peitemanööveri potilastietoihin pääsyyn ja tekosyy yksityisyydensuojan ja salassapitovelvollisuuden murtamiseen tavalla, joka vesittää tämän olennaisen perusoikeuden.

- Toimii ensisijaisesti lääkemainontana suurelle yleisölle. On silkkaa lääkeaineen tai hoidon sekä tähän liittyvän sairauden täsmäkohdennettua, kustannuksiltaan edullista markkinointia terveen epäluuloiselle yleisölle. Lääketieteellisen tutkimuksen nimissä myydään yhtä paljon sairauksien ideaa kuin niihin aiottuja hoitoja.

Lääkevalmistajien massiivisena ongelmana kun on jo vuosikymmenet ollut, etteivät ihmiset todellisuudessa tarvitse niin paljon lääkkeitä kuin mitä yritykset haluaisivat myydä.
Lääketieteellisyyden valekaapu avaa ovia, jotka muutoin jäisivät suljetuiksi.

- Lääkevalmistajilla on valtava paine tuottaa turhia ja vain hitusen muunnettuja uusia patentoitaviksi kelpaavia lääke"innovaatioita" markkinoille. Tämän "tutkijatahot" tietävät, ja moraalihasardi kuluttajan ja veronmaksajan haitaksi on siinä, että "tutkimusta" ahkeroidaan potilaiden terveydestä piittaamatta.
- Tutkimuspotilaat tai lupaa antavat poliitikot ja byrokraatit eivät kuviota välttämättä ymmärrä ja, jos ymmärtävät eivät asetu poikkiteloin. Jos asettuvat, heidät voi aina yrittää lahjoa tai siirrättää muihin tehtäviin. Näinhän ainakin Suomessa on maan tapa.

- Tutkimus-verukkeella lääkeainetta ja sairauden ideaa saadaan juurrutetuksi lääkäreiden ja terveydenhoito-organisaation auktoriteettiaseman turvin yleisöön, joka ei osaa kyseenalaistaa, tarvitaanko lääkettä vai ei, esimerkiksi.

- Media on kiinnostunut uutisista, jotka koskevat tutkimusta. Medialle saadaan syötetyksi tarinoita vasta keksityistä kiintoisista sairauksista ja niiden parannuskeinoista, jotka on yleensä aina ostettava apteekista. Tarinat jäävät elämään ja leviävät ilman kustannuksia lääkevalmistajille.

- "Tutkimus"-suostumukseen saatetaan vaatia potilaalta allekirjoitus, jolla hän kantaa vastuun mahdollisista haitoista. Lääkevalmistaja pesee kätensä ongelmista. On kyse isoista rahoista lääketehtaan ja tutkijaryhmän pankkitileille.
Suomen kokoisessa väestössä tutkimuspotilasryhmä voi olla satojen tai tuhansien henkilöiden kokoinen, sairaudesta riippuen.

Takavuosina kuopiolaisprofessori Paavo Riekkinen sekä hänen lääkäripoikansa joutuivat vankilaan vastaamaan rahaepäselvyyksistään. Myös parkinsonlääkärin (nimeä en muista) lääketieteellinen tutkimus käsiteltiin oikeudessa ja tutkimukseen osallistuneet potilaat saivat korvauksia jälkikäteen.

Toimituksen poiminnat