KissanKulmasta

THL ja STM tiedottavat. Valikoiden. Puuttuva tieto täällä:

Lääkintölaitos ja  Sosiaalihallitus eivät tiedota uutta influenssaa vastaan käytettävän Pandemrix-rokotteen sisältämään tiomersaaliin (etyylielohopeaan) liittyvistä riskeistä.

Lääkintölaitos kirjoittaa nettisivullaan: ”Rokotteet ovat sisältäneet tiomersaalia 1950-luvulta lähtien, ja useita miljardeja annoksia on käytetty vuosien aikana. Rokoteannoksen sisältämä määrä elohopeaa 2,5 mikrogrammaa on merkittävästi alle määrän, joka normaalisti saadaan ravinnosta viikossa, ja paljon alle kaikkien henkilöiden turvallisuusrajan.”

Tiomersaalia (etyylielohopeaa) verrataan metyylielohopeaan siitä huolimatta että ne ovat eri yhdisteitä, joilla on erilainen aineenvaihdunta ja myrkyllisyys [1], eikä erotella altistamistapoja per os ja parenteraalisesti. 

 

Maths Berlin
professori emeritus,  ympäristölääketiede, Danderyd
maths.berlin@ki.se

 

Mitä EI sanota on seuraavaa:

*  että etyylielohopea toksisina annoksina on neurotoksinen kehittyville aivoille ja aiheuttaa migration-häiriöitä ja verkkokehityksen estymistä seurauksena käyttäytymishäiriöitä ja alentuneet/rajoittuneet kognitiiviset ja sensorimotooriset toiminnot.

*  että matalatoksisten annosten odotettu vaikutus on alioptimaalinen aivojenkehitys rajoittuneine toimintoineen, mikä mahtuu populaation normaalivaihtelun sisään, että sellaisia vaikutuksia on vaikea havaita ja että väestön herkkyys elohopealle vaihtelee voimakkaasti geneettisestä polymorfiasta johtuen ja annos - vastekäyrä kattaa  useita annoksen kymmenpotensseja. ( ymmärrän että: annos x 10 potenssiin b ja b = 0 - 4 esim.)

 Vaadittaisiin laajat seuranta-ajoiltaan yli kymmenvuotiset epidemiologiset tutkimukset, jotta aivojenkehityksen muutos, jonka esiintymistiheys on 1 : 100, voitaisiin havaita. Sellaisia tutkimuksia ei ole tehty. Lääkelaitoksen argumentilta, että suuria lapsijoukkoja on rokotettu suuremmilla annoksilla havaitsematta vaikutusta aivojenkehitykseen, puuttuu näin ollen relevanssi ja se on ainoastaan harhaanjohtava, mikäli alioptimaalisen aivojenkehityksen ilmenemää yhdellä sadasta ei pidetä mitättömänä / unohtamiskelpoisena.

Voidaan lisätä että noin 1 nanogramma / gramma elohopeaa (Hg) etyylielohopeana ihmissikiön aivosoluviljelmässä riittää vahingoittamaan 50% soluista, mikä osoittaa merkittävästi suurempaa myrkyllisyytta kuin samojen tutkimusehtojen alaisuudessa metyylielohopealle on havaittu [2].  Sikainfluenssarokotteen annos  vastaa 1250 nanogrammaa Hg/elohopeaa ja kaksi annosta 2500 ng Hg:tä.

Äskettäin julkaistussa artikkelissa kerrottiin tutkimuksesta , jossa 13 vastasyntynyttä rhesusapinanpoikasta rokotettiin hepatiittia vastaan rokotteella johon oli lisätty tiomersaalia annosta kohden kehonkokoeroilla korjattu ihmisimeväisille käytetty määrä. Seitsemälle apinanpentuverrokille annettiin keittosuolaa lihakseen tai ei injektoitu ollenkaan.

Apinanpoikasten kehitystä seurattiin ja erityisesti eloonjäämiselle/hengissäpysymiselle tärkeiden refleksien kehitystä, ensimmäisten syntymänjälkeisten elinviikkojen aikana. Havaittiin että hepatiittirokotetta ja tiomersaalia saaneet poikaset osoittivat myöhästynyttä refleksienkehitysta verrattuna niihin, jotka eivät olleet saaneet tiomersaalia sisältävää hepatiittirokotetta. Havainto oli tilastollisesti merkitsevä [3]. Etyylielohopea-annos oli noin 10 kertaa suurempi kuin sikainfluenssarokotteen kanssa annettava, ja vaste oli suurempi kuin 50%.

On hyvin kyseenalaista jos annoksen pienentäminen tekijällä 10 olisi riittävä pienentämään vasteen pienemmäksi kuin 1/100. On luonnollisesti epäselvää mikä vaikutus hepatiittirokotteella on voinut olla kehityksen viivästymiseen, vaikka sellaisen vaikutuksen odottamisen syy puuttuu.

Korrekti tieto yleisölle ja sairaanhoidolle on että tiomersaali on voimakkaasti neurotoksinen ja että se toksisina annoksina aiheuttaa aivojen kehityksen estymistä. Saatavilla oleva tietämys ei salli, että voitaisiin pitää mahdottomana yhden sadasta voivan kohdata alioptimaalisen kehityksen käyttäytymis- ja toimintohäiriöineen rokotteen sisältämän etyylielohopean tähden.

On armollista anoa, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua välttyisimme toteamasta sikainfluenssaa vastaan rokotettujen lasten huonommat oppimistulokset ja huonomman sosiaalisen suoriutumisen verrattuna rokottamattomiin. Tämä meidän on ollut pakko kokea Minamata-alueen metyylielohopealle altistuneiden japanilaisten lasten  [1],  ja bensiinin ja maalien avulla levitetylle lyijylle altistuneiden maailman urbaanien alueiden miljoonien lasten kanssa [4].

Lienee selvää jokaiselle tämän kirjoituksen lukeneelle, että viranomaiset ovat yrittäneet välttää korrektin tiedon antamista. Tämä ei ole eettistä demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta on omiaan myös horjuttamaan yleisön luottamusta terveydenhoitoviranomaisiin, mikä on huolestuttavaa.

Rokottaminen on tärkein tarttuvien tautien vastainen aseemme. Jos yleisön luottamus terveydenhoitoviranomaisiin horjuu, siitä voi syntyä vakavia seurauksia  tulevaisuuden rokotusohjelmille.

*  Mahdollisia sidonnaisuuksia tai jääviyttä aiheuttavia suhteita : Ei yhtään ilmoitettua.

Referenser
1. Berlin M, Zalups R, Fowler BA. Mercury. In: Nordberg GF, Fowler BA, Nordberg M, Friberg L, editors. Handbook on the toxicology of metals. Amsterdam, New York, Oxford: Elsevier; 2007. p. 675-729.

2. Hewitson L, Houser LA, Stott C, Sackett G, Tomko JL, Atwood D, et al. Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates re-ceiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight. Neurotoxicology. Epub 2009 Oct 2.

3. Geier DA, King PG, Geier MR. Mitochondrial dysfunction, impaired oxidative-reduction activity, de-generation, and death in human neuronal and fetal cells induced by low-level exposure to thimerosal and other metal compounds. Toxicological & Environmental Chemistry. 2009;91:735-49.

4. Skerfving S, Bergdahl IA. Lead. In: Nordberg GF, Fowler BA, Nordberg M, Friberg L, editors. Handbook on the toxicology of metals. Amsterdam, New York, Oxford: Elsevier;2007. p. 599-643.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13461

ASO3- adjuvantillinen Pandemrix, jota suomalaisille jaetaan, on myös nano”turbo”rokote. Adjuvantin tarkoitus on buustata eli tehostaa rokotteen vaikutusta elimistössä. Nanopartikkelit puolestaan ovat valtavan paljon pienempiä kuin esimerkiksi asbestihiukkaset, ja päästyään kerran elimistöön ne tuhoavat soluja. Kun ne ovat päässeet vuorovaikutukseen solun rakenteen kanssa, niistä ei enää pääse eroon. Käytännössä se tarkoittaa elimistön JATKUVAA TULEHDUSTILAA. Mitä pienempi koko partikkelilla on, sitä suurempi sen teho läpäistä soluja ja tuhota kaikkea mitä tielle osuu. Pekingin Chaoyang Hospitalin tutkimus on varmistanut, että nanopartikkelit vaurioittavat vakavasti keuhkoja ja myrkyttävät koko elimistöä, mistä on seurauksena ennen kaikkea immuunipuolustuksen heikentyminen.
Kun elimistön kyky puolustautua siihen tunkeutuvia taudinaiheuttajia ja vieraita aineita vastaan on heikentynyt, se tarkoittaa mm. suurta autoimmuunisairauksien mahdollisuutta.
Tämä on siis tutkittua ja tieteellisissä julkaisuissa esitettyä tietoa. Silti rokotuksia nanoja sisältävillä rokotteilla koko ajan jatketaan ja yhä uusia nanoteknologiaan perustuvia rokotteita kehitellään kaiken aikaa.
Paandemrixin sisältämä tiomersaali muuttuu elimistöön päästyään  etyylielohopeaksi ja tiosalisylaatiksi. Proteiinien mukana orgaaninen elohopea pääsee tunkeutumaan aivoihin, joissa neurotoksiset vaikutukset ilmenevät. Lasten aivot ovat tietenkin suurimmassa vaarassa. Ja kun rokote on vielä adjuvantillinen, eli turbo, niin…
Elohopea on tutkitusti neurotoksinen, eli hermomyrkky. Elohopeamyrkytyksen oireita ovat mm. kivun tai painon tunne rinnassa, keuhkoputkentulehdus (bronkiitti), päänsärky, lihasheikkous, ruokahaluttomuus, ruoansulatushäiriöt, oksentelu, ihottumat, kuume…
  (tämä kursivoitu osa tekstiä on nimimerkin ”melko hurjaa” kokoama tietopaketti)
 
Nanorokotteitahan ei Suomen lainsäädäntö tiemmä -vielä ainakaan- salli. Nanoadjuvantti on siis arvattavasti se THL:n "liikesalaisuus". 

Reseptilääkkeiden (ja niihin verrattavien tuotteiden kuten rokotteiden) mainonta ja lainsäädäntö: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-430.863+01+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

Liitetään tähän vielä WHO:n kaksiosainen muistio vuodelta 1972: Kuinka - kolmella askeleella - rokotteesta tehdään tappava ase. Ensin heikentämällä vastustuskykyä, sitten injektoimalla kehoon suuri määrä virusta, josta heikennetty vastustuskyky ei voi selvitä. Ja kolmanneksi injektoimalla lisäaine, joka laukaisee valtavan tulehdusreaktion ja niin sanotun sytokiini myrskyn.

Tämä muistio löytyy näistä kahdesta linkistä:
http://theflucase.com/download…chable.pdf
http://theflucase.com/download…chable.pdf

nimimerkit "suomalainen" ja "melko hurjaa" antoivat yllä olevan tiedon. Kunnia ja kiitos heille. Postaan tämän erikseen, koska se ansaitsee sen.

100% varmuus siitä, että pandemia oli suunniteltu http://preventdisease.com/news/09/110209_ibm_internal_doc_reveals_knowledge_pandemic_2006.shtml ja

http://atomicnewsreview.org/2009/11/02/ibm-internal-document-outlines-knowledge-of-planned-pandemic-with-100-certainty/

Rokote tuplaa riskin saada H1N1 http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=47&contentid=6421&page=1 2 pages with references/ 2 sivua liitteineen

lisätietoa rokotteiden "turvallisuudesta"  http://dprogram.net/2009/09/16/flu-shots-and-the-new-adjuvants-dr-sherri-tenpenny-do/

Kiinnostava USAlainen muistio väestön vähentämisestä http://www.population-security.org/28-APP2.html

http://sikainfluenssa.biz/  sivustolla valaisevia artikkeleita kuten "WHO myöntää että viruksia päästetään väestöön rokotteiden avulla"

Moni ihminen on ilmoittanut koneensa joutuneen hyökkäyksen kohteeksi heidän käytyään lukemassa blogiani ja että he eivät pääse lukemaan kommenttiosiota, joka sekin on tärkeä tässä blogissa.

rokotteet aiheuttavat autismia http://www.laleva.org/eng/2009/11/vaccines_cause_autism_news_from_scientific_think_tank_states.html

STM:n monitoroijat, tulkaapa tännekin lausumaan sanasenne tästä asiasta!

HAITTAVAIKUTUSILMOITUKSEN VOI TEHDÄ MYÖS TÄNNE  http://vaers.hhs.gov/esub/index

Hallituksen esitykset lakimuutoksista THL:n ja terveydenhuoltolain osalta  http://www.edilex.fi/virallistieto/he/viitekortti/20090151
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (50 kommenttia)

Melko hurjaa (nimimerkki)

Selasin opinnäytetyötäni ja päätin poimia sieltä muutaman asian, koska ne valaisevat sitä ruotsalaista artikkelia, joka on luettavissa haittavaikutuksia-otsikon alla. Aioin pistää tämän ensin sinne, mutta muutinkin mieleni, koska tästä tämä on nyt nopeammin luettavissa.

Ko. artikkelissa epäiltiin vakavasti, tutkimusten pohjalta, että tiomersaali vaikuttaisi mm. lasten sensomotoristen taitojen kehittymiseen. Tässä poimintoja opinnäytetyöstäni:

Biokemia - kaiken toimintamme perusta

Useinkaan ei olla tietoisia siitä, miten suuresti aivojen toiminta vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen. Esimerkiksi pieni poikkeama aivokemiallisessa tasapainossa voi näkyä häiriökäyttäytymisenä tai erikoisena piirteenä ihmisen itsensä pystymättä vaikuttamaan niihin biologisiin voimiin, jotka hänen käytöstään ohjailevat. Biokemiamme vaikuttaa siihen, mitä ärsykkeitä vastaanotamme ja minkä perustalta toimimme. Hermoston ja aivojen toiminta ei silti ole täysin omasta tahdostamme riippumattomista tekijöistä johtuvaa. Ympäristötekijät sekä ravitsemus, uni tai sen puute sekä stressi vaikuttavat myös hermosolujen toimintaan ja sitä kautta toimintaamme.

Erään saksalaislääkärin tekemän tutkimuksen mukaan (lähde: Katharina Zimmerman) lievästä aivojen toimintahäiriöstä kärsii 15-20% lapsista. Myös ruotsalaistutkimusten tulokset ovat samansuuntaiset; arvio on 25%. Nämä ovat huomattavasti suurempia prosentuaalisia lukuja kuin suomalaisten varovaiset arviot.

Mikä on sensorisen integraation häiriö? Ensinnäkin sensorinen integraatio on neurologinen prosessi, joka tarkoittaa keskushermoston kykyä käsitellä ja yhdistää aistien kautta saatavaa tietoa omasta kehosta ja ympäristöstä. SI vaikuttaa siihen, mitä ärsykkeitä ympäristöstä tietoisuuteemme valikoituu ja miten näiden ärsykkeiden pohjalta toimimme. Tasapainoisen, motivoituneen ihmisen SI on lähimpänä hyvin toimivaa järjestelmää. Moitteettomasti toimiva SI saa olomme mukavaksi ja auttaa mm. motorisen toiminnan ohjaamisessa sekä käytöksemme säätelyssä. SI toimii myös kaiken oppimisen perustana.

Jokapäiväisessä elämässä tarvitsemme aistejamme. Niihin kuuluvat myös kehoaistit, jotka ohjaavat motorista toimintaamme; näitä ovat tuntoaisti, asento-ja liikeaisti sekä tasapaino-liikeaisti. Nämä aistit vaikuttavat sekä karkea- että hienomotoriikkaan.

Lapsilla, joilla on sensomotorisia häiriöitä, on hyvin harvoin todettu tunnistettavaa rakenteellista vauriota aivoissa. SI-häiriö ei siis merkitse henkisen kehityksen jälkeenjääneisyyttä. Useimpien SI-ongelmaisten lasten älykkyys on normaalia keskitasoa tai jopa huomattavasti sen yläpuolella. SI-häiriö voi kuitenkin suuresti vaikuttaa oppimistuloksiin mm. näkö- ja kuuloaistiin liittyvinä hahmotusongelmina, sekä vaikeuksina hahmottaa sosiaalisia tilanteita, sillä monet arjessa tarvittavat taidot vaativat aistijärjestelmän hyvää yhteistyötä. SI-häiriöiselle lapselle monet asiat ovat vaikeampia kuin kavereille, ja se voi näkyä ulospäin vastahakoisuutena, kiukutteluna ja laiminlyönteinä.

SI-häiriö on vain yksi aivojen lievistä toimintahäiriöistä, joiden on todettu johtavan monenlaisiin ongelmiin. Hyvin usein SI-häiriö yhdistyy autismin kirjoon.

SI-häiriön syistä ei ole tarkkaa tietoa. Useimmissa tapauksissa ei ole löytynyt syytä siihen, miksi kehitys ei suju normaalisti. Perinnöllisellä taipumuksella on suuri merkitys, mutta myös ympäristömyrkkyjen (joihin tiomersaali on luettava) on epäilty olevan ainakin osatekijöinä ja häiriön laukaisijoina.

Hermosto kehittyy sikiöaikana, jolloin nimenomaan aivot ovat vaurioitumisalttiit. Tämä panee miettimään raskauden aikana saatuja influenssarokotuksia vakavassa valossa. Kenen on vastuu? THL:n on helppo pestä kätensä, sillä todistamisen taakka on vanhemmilla, ja se on jo aiemminkin todettu äärimmäisen vaikeaksi siitä huolimatta, että epäilykset tiomersaalin haittavaikutuksista kaikkialla maailmassa ovat jatkuvasti lisääntyneet.

Melko hurjaa (nimimerkki)

Niin siis, onhan kyseessä oleva ruotsalainen artikkeli nyt luettavissa tuossa yläpuolellakin Riikan toimesta :D

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

#1 Google Scholar ei tunne tutkijaa nimeltä Katharina Zimmerman.

Melko hurjaa (nimimerkki)

Kerrankin hyvä että Lauri Gröhn sekaantui kommentillaan asiaan! Kiitos, tuleepa tärkeä seikka korjatuksi. Omassa kommentissani oli ajatusvirhe. Kyseessä on ZIMMER, KATHARINA, ei Zimmermann.

Huomauttaisin että Zimmer on vain pikku pisara meressä. Lähdeluettelossani oli kymmenittäin teoksia! Tekstiä olen muuten suuresti yksinkertaistanut, sillä harvallepa maallikolle ammattisanasto on kivaa luettavaa. Mitä sanoisivat vaikkapa sanat vestibulaarinen tai proprioseptiikka noin äkikseltään?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Laitoinpa tiedoksi FIMEAllekin oheisen tekstin ja osan kommenteista. Pysyvät paremmin ajan tasalla kuin THL:n tiedotteita lukemalla :D

lähettäjä Riikka Söyring

vastaanottaja

eija.pelkonen@fimea.fi,
sinikka.rajaniemi@fimea.fi,
erkki.palva@fimea.fi,
pekka.kurki@fimea.fi

date (päiväys)22. joulukuuta 2009 15.46
piilota yksityiskohdat 15.46 (0 minuuttia sitten)

THL ja STM tiedottavat. Valikoiden. Puuttuva tieto täällä:
__________________:D :D

Melko hurjaa (nimimerkki)

Tutkailin vielä tuota apinavauva-tapausta. Olisi mielenkiintoista saada tietää, ilmenikö apinavauvoilla myöhemmin kehitysviivästymiä, vai kehittyivätkö ne normaalisti. Apinavauvathan eivät reagoineet vastasyntyneen varhaisheijasteisiin niin kuin olisi pitänyt. (Kyse ei siis ollut refleksien viivästymisestä; niiden kuuluu kadota noin kolmen kuukauden ikään mennessä.) Ko. rhesusapina-juttu löytyy Mirjaleenan blogista linkistä jonka nimessä ageofautism muutama merkintä taaksepäin, Tieto lisää tuskaa-otsikon kommenttien joukosta.

Omaa kommenttiani (1) haluan tarkentaa vielä seuraavalla: SI-häiriöihin kuuluvat myös aistien yli- ja aliherkkyys. Jäi myös mainitsematta erikseen, että lapsella voi SI-häiriön lisäksi tietysti olla myös erilaisia muita poikkeamia. SI-häiriötä esiintyy myös kehitysvammaisilla.

Ihmettelen myös tuota suomennoksen `verkkokehityksen estymistä´, anteeksi vain. Haluaisiko suomentaja hieman täsmentää tai muuttaa ilmausta?

Melko hurjaa (nimimerkki)

Ääääähhh... olen niin väsynyt että näpyttelen mitä sattuu.

Apinavauvathan eivät reagoineet vastasyntyneen varhaisheijasteisiin pitää olla muodossa:
Apinavauvathan eivät reagoineet vastasyntyneen varhaisheijasteTESTEIHIN...

Kroooohhh Z Z Z Z Z Z Z Z..........

foliohattu (nimimerkki)

Melko hurjaa,
intuitio meitä ohjaa. Luin kuukausi takaperin pikakelauksena kirjan sensorinen integraatio ja jotain...

Luin sen sen takia (voiko kieliopillisesti oikeassa lauseessa olla kaksi samaa sanaa peräkkäin?), ettei ollut muutakaan luettavaa.

Asia alkoi minua kiinnostaa. Syy on kuitenkin sellainen, etten sitä täällä ala jakaa. Kiinnostaisi kuitenkin kuulla kommenttisi yksityisesti, kun kerran olet asiaa tutkinut. Jos kiinnostaa asiaa jakaa kanssani, voin kyllä ilmoittaa feikkimeilini (foilhat (at) rocketmail.com).

Melko hurjaa (nimimerkki)

Oikeat kirjat löytävät meidät aina (me emme niitä). ok, kiinnostaa kyllä, Palataan huomenna asiaan, tin foil hat, nyt nattinatti....
Toimiiko tuo meiliosoite siis?

suomalainen (nimimerkki)

# 6 Melko hurjaa
Käännös on nopea raakakäännös ruotsista suomeksi (koska google ei osaa), jossa pyrin seuraamaan/kunnioittamaan mahdollisimman tarkasti alkutekstiä.

Käännös kaipaa *finsliippausta', koska sitä tehdessäni ei ollut mahdollisuutta tutustua viitteisiin ja vastaavaan kirjallisuuteen ja sieltä hakea oikeampia muotoja ammattitermien käännösasuille. Asia oli hyvä saada ensin esille ja korjata sitten. Kenttä on vapaa. Riikka pystynee vaihtamaan oikeamman version.

Esim. Mikä on virallinen käännös termille: Läkemedelsverket,

"och framkallar migrationsstörningar och hämning av nätverksutvecklingen med beteendestörningar och reducerad kognitiv och sensormotorisk funktion som följd"
Oletan että tuossa tarkoitetaan kasvavan hermosolujen muodostaman verkon/verkoston kehityksen estymistä/haittaamista? 'hämning av nätverksutvecklingen' Voitaisiin ajatella myrkyn tappavan hermosoluja satunnaisesti eikä järjestelmällisesti?

"visade en försening i reflexutvecklingen" - osoittivat myöhästynyttä refleksienkehitysta, miten tämä tässä lauseessa toisin pitäisi sanoa?

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleI...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"It is interesting to note here that in the very same year (1963) the Codex Alimentarius Commission was forced into being by the World Health Organisation and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. But then it is important to always keep in mind that these international bodies all spring from the same source and are funded by the same families."
Löytyy täältä: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vertailun vuoksi tämä tänään THL:n sivuilta napattu tiedote:
"Sikainfluenssarokote
Rokote suojaa sikainfluenssalta ja sen jälkitaudeilta
Vaikka monet sairastavat sikainfluenssan lievänä, osa tartunnan saaneista saa vakavan taudin. Siksi sikainfluenssaa vastaan kannattaa ottaa rokote.

Rokotteen ottaminen on paras tapa suojautua sekä sikainfluenssalta että sen jälkitaudeilta, joista yleisimpiä ovat keuhkokuume, keuhkoputkentulehdus ja lapsilla korvatulehdus. Rokotettu ei myöskään levitä tautia muihin ihmisiin.

Lisätietoa rokotteesta ja sen ottamisesta
Usein kysyttyä sikainfluenssarokotteesta

Rokote on tehokas ja turvallinen
Rokote on suunnattu juuri sikainfluenssaa aiheuttavaa virusta vastaan, joten sen teho on hyvä. Suoja muodostuu noin kahdessa viikossa. Rokote ei sisällä ainesosia, jotka olisivat haitallisia raskaana olevalle, sikiölle tai raskauden kululle.

Lisätietoa raskaana olevien naisten rokottamisesta

Miten rokotuksen saa
Suomessa väestö rokotetaan ryhmittäin tietyssä järjestyksessä. Rokotusjärjestyksen perusteena on ollut se, että tässä järjestyksessä rokottamalla saadaan suojattua altteimmat väestöryhmät.

Missä järjestyksessä rokotukset annetaan
Ketkä kuuluvat riskiryhmiin

Lisätietoa rokotusajoista ja -paikoista saa oman kunnan verkkosivuilta, paikallislehdistä ja terveyskeskuksesta. Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton. Kunnilla on rokotusjärjestelyissä erityishaaste: tieto rokotteiden saamisesta tulee kuntaan lyhyellä varoitusajalla. THL tiedottaa asiasta niin varhain kuin rokotteiden saatavuuden kannalta on mahdollista. THL:n oma aikataulu taas riippuu tiedon saannista rokotteiden tuottajalta.

Kuntien yhteystiedot (Suomen Kuntaliitto)"

http://rt.com/Top_News/2009-04-28/Swine_flu_is_manmade_virus.html   swineflu is manmade virus?

lisäys: verratkaapa STM/THL:n tiedotteen sisältöä ja päiväystä tähän
Sikainfluenssarokotteen vaikuttavuus syynissä
http://yle.fi/alueet/tampere/2009/12/sikainfluenssarokotteen_vaikuttavuus_syynissa_1305938.html?origin=rss

julkaistu ma klo 15:43, päivitetty ma klo 17:15

Kuva: YLE / Jouni Tanninen

-->  

 
Kuva: YLE / Jouni Tanninen

Tampereella tehtävään tutkimukseen kutsutaan kirjeillä 4000 kaupunkilaista, jotka ovat iältään 18:n ja 65:n vuoden väliltä. Mukaan mahtuu niin sikainfluenssan sairastaneita kuin taudilta välttyneitäkin, samoin kuin sekä rokotteen ottaneita että siitä kieltäytyviä.
Rokotetutkimusta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Tampereen yksikkö. Laajan rokotuskampanjan jälkeen halutaan selvittää, oliko rokote turvallinen ja oliko siitä apua.  

Tamperelaiset edustavat tässä koko maan väestöä, sanoo tutkimuslääkäri Ritva Syrjänen THL:n rokotusten ja immuunisuojan osastolta.

- Lähinnä halutaan tietää se rokotteen tehokkuus. Rokote nostaa hyvin vasta-aineita, ja nyt halutaan tietää, kuinka se tautia sitten lopulta elävässä elämässä ehkäisee.

Mukaan kutsutaan 4000 täysi-ikäistä tamperelaista.

- Ainoa edellytys on, että on kirjoilla Tampereella, koska me saamme tietoja Tampereen kaupungin rekistereistä. Sairaudet eivät vaikuta tutkimukseen osallistumiseen, ei myöskään rokottautuminen. Mukaan voi tulla riippumatta siitä ottaako rokotteen vai onko sen jo saanut, Ritva Syrjänen sanoo.
Tuloksia luvassa syksyllä
Jos tauti ei iske, tutkimuskäyntejä tarvitaan vain yksi. Mutta jos tutkimukseen osallistuvalle nousee kuumetta ja hengitystiet tulehtuvat, tutkimushoitaja ottaa uudet näytteet. Ja vielä kolmannet, kun tauti on ohi. Tutkimus jatkuu ainakin huhtikuun loppuun, ja osallistujiin pidetään yhteyttä tekstiviestein.

Tuloksia saadaan aikaisintaan syksyllä, kertoo tutkimuslääkäri Ritva Syrjänen.

- Tuloksia odotellaan vasta sitten. Ainakin huhtikuun loppuun keräillään tätä materiaalia, ja rekisteritietoa sitten vielä kuusi kuukautta siitä eteenpäin. Tuloksia yritetään saada mahdollisimman pian sen jälkeen. Me nyt halutaan tieto tämän rokotteen tehokkuudesta ja rokotuskampanjan onnistumisesta.

Samalla kertyy tietoa myös rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista.
YLE Tampere / Reija Grönroos    http://yle.fi/alueet/tampere/2009/12/sikainfluenssarokotteen_vaikuttavuus_syynissa_1305938.html?origin=rss

Melko hurjaa (nimimerkki)

10. suomalainen
Artikkelin ilmaisu on minustakin epäselvää. Ajattelin ensin että tuossa kohdin puhutaan hermostosta, mutta nyt olen miettinyt olisiko siinä yksinkertaisesti kyse vain kehitys-, käyttäytymis- ja sensomotorisista häiriöistä? Ehkä ei kannata juuttua tähän kohtaan ollenkaan, vaan jättää artikkelin hämärät lausekoukerot sikseen ja mennä eteenpäin.

Osuin muutamille hyville sivuille. Yksi niistä on

http://mammormotgardasil.nu

Ko. sivuilla tai linkeissä, joihin niiden kautta pääsee, on valtavasti asiaa, niin papilloomavirusrokote Gardasilista, H1N1-rokotteista ja jälkiseurauksista kuin tiomersaalistakin. Myös sikainfluenssan aiheuttamista keskenmenoista, autoimmuunisairauksista, viimeisimmistä uutisista jne. Samankaltaista tietoa kuin Mirjaleenan ja Riikan blogeissa.

Mielenkiintoinen ruotsalainen sivusto on myös greensparrow.se

sinne voi googlata sanoilla greensparrow är din vän

Miten nuo ruotsalaiset ovatkin niin tiedostavia ja valveutuneita? Hyvä, hyvä ruotsalaiset!

Kolmas eteeni tullut sivusto on Progressiveconvergence.com

Sinnekin pääsee googlaamalla nuo sanat tai suoraan laittamalla sanojen eteen kaikki tavalliset taikamerkit.

Jos tiomersaalin ja autismin yhteys kiinnostaa, kannattaa googlata myös:

progressiveconvergence thimerosal-containing-vaccines

sekä: thimerosal exposure in Infants and developmental disorders

Kun etsitte tietoa tiomersaalista, sopii muistaa, että amerikkalaiset yleensä kirjoittavat sen muodossa THIMEROSAL. Toinen sanamuoto on thiomersal.

Melko hurjaa (nimimerkki)

http://www.progressiveconvergence.com

Tuolla näkyi olevan tuoretta dataa H1N1-rokotuksista aiheutuneista keskenmenoistakin. Plus paljon muuta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

osa artikkelista, jonka linkki blogissa: rokote tuplaa riskin saada H1N1;

"How Many Cases are Really Swine Flu?

CBS, to their credit, conducted a three-month long investigation that indicates that we have all been hoodwinked by the governmental “protection” agency called euphemistically, the Center for Disease Control and Prevention.34

What they tried to learn from the CDC was just what percentage of the “flu cases” were in fact H1N1. The CDC did all they could to protect this information and only after filing a Freedom of Information request and waiting 2 months did they finally release the data. Now we know why they wanted it protected and why they stopped testing for the H1N1 virus in late July.

The data revealed that in fact very few cases reported as swine flu were in fact H1N1 variant virus. CBS examined the data in all 50 states. What they found, for example, was that in Georgia only 2% of reported cases were H1N1 (97% negative for H1N1); in Alaska only 1% of reported cases were H1N1 (93% negative for flu and 5% seasonal flu) and in California only 2% of reported cases were H1N1 with 12% being other flu viruses and 86% negative for flu.

A recent release from the CDC found that their survey reported that of 12,943 specimens tested from around the country, only 26.3% of cases tested positive for H1N1 variant virus, but that 99.8% of the specimens tested positive for some type of other flu virus, most of which were regular seasonal flu.

The CDC has now changed all data reporting on the flu effects. They did this by stopping viral typing and subtyping and rolled back all previous numbers based on prior data. The new system for collecting data now started on August 30th, 2009.

The only reason I can imagine they did this is that the prior data was clearly demonstrating that the H1N1 variant virus was causing a very mild illness in most people (99.99%) with fewer hospitalizations, fewer cases of pneumonia and fewer deaths for all ages and groups than the prior seasonal flu in past years. This was true for the United States and the Southern Hemisphere, which has gone though the worst of its flu season.

Now that they are no longer typing the virus, they can attribute all cases of pneumonia, hospitalizations and deaths to H1N1, even though the majority of cases appear to be from a long list of other causes. In fact, they can classify many cases of primary pneumonia as caused by H1N1.

Actually LESS Flu Deaths this Year

One must always keep in mind that the CDC has told us that 36,000 people die every year from influenza and influenza-related complications. Thus far, we have seen (accepting their data) about 900 deaths and 21,829 cases of pneumonia.

This is far below the 36,000 figure. In fact, perhaps we should be breathing a sigh of relief that 35,000 fewer people have died this year from flu-related disorders. This would go down on record as the fewest flu-related deaths in recorded history.

In fact, worldwide, according to CDC and WHO data, far fewer people have died form H1N1 than any seasonal flu in the past. This graph from the CDC showing the "Pneumonia and Influenza Mortality for 122 US Cities" also show that, so far, this year's flu mortality is far below that of 2008.

flu mortality rates

In fact, worldwide, according to CDC and WHO data, far fewer people have died form H1N1 than any seasonal flu in the past. So, one must ask, why is the government and their handmaidens, the media, fueling this panic mentality? Why are we once again talking about mandatory vaccination for every man woman and child in the nation?

And I can assure you that soon we will hear an announcement that the adjuvant MF-59 or ASO3 (squalene) will be needed to save lives.

Now, if the CBS data forced from the files of the CDC is correct, why are so many people dying from this flu? The answer is that no greater number are dying now, for any age group, sex or state of pregnancy than have died in any previous flu outbreak.

By statistical slight of hand they have created this pandemic and continue to do so. One cannot foretell the future, but based on the data now available from the United States, Canada, Europe and the Southern hemisphere, there is no justification for the fear mongering by the media and government agencies.

It is accepted that the cognitive portions of the human brain work less well under two conditions -- fear and anger. Those who have survived deadly situations or who make their living surviving such situations tell us that controlling our fear is the most important thing in survival. More people have died from making poor decisions while overwhelmed by fear than have died as a result of the situation itself.

I am reminded of the poor elderly person who died several years back waiting in a very long line for a flu vaccine in the sweltering heat. It seems she passed out and struck her head on the hard asphalt.

She was standing in that line for hours because the CDC announced that that year’s flu was going to be especially deadly for the elderly and there was a shortage of vaccine. As it turned out, that year they picked the wrong virus to make the vaccine -- so it was not only a dangerous vaccine, it would have given her no protection. But then, the vaccine manufactures got their blood money.

What Do They Not Know About This Vaccine?

Insurance companies in Australia would not insure doctors who gave the vaccine because it was a fast tracked vaccine and therefore experimental. They felt that the danger of complications was far too high to risk insuring the doctors. Unlike doctors in America, they did not have a special law that Congress would pass to insulate them from liability should severe complications arise from the vaccine.

It is also of special interest to note that tens of millions of babies were vaccinated with the Hepatitis B vaccine (providing no protection to the babies) only to learn later that it is linked to a 310% increased risk of developing multiple sclerosis.36 One has to ask -- What else do they not know about this vaccine?

Well, it turns out a lot.

Years after it was added to the recommended vaccine schedule, it was linked to a terrifying disorder called macrophagic myofascitis, which in children is associated with a severe dementia-like illness.

Then we have the case of the Gardasil vaccine. Millions of young girls were vaccinated and within several months pregnant women were losing their babies, babies were being born deformed, several of these very young girls died and a growing number have had serious reactions to the vaccine. Once again we have to ask -- What else do they not know about this vaccine?

Vaccine Safety Testing Only Done for ONE Week

Now we are being told that this new fast tracked, poorly tested vaccine is very safe and effective. The results of the testing on this vaccine were reported in the New England Journal of Medicine.39 It is instructive to learn that the tests for safety and to assess complications lasted only 7 days after the vaccine, an incredibly short period of follow-up. Gullian Barre paralysis can occur even months after a vaccine as can seizures, behavioral problems and neurodevelopmental disorders in children.

It is interesting to note that the authors of the safety study for our swine flu vaccine were all employees of the maker of the vaccine CSL Biotherapeutics and eight held equity interest in the company.39 This admission is part of the disclosure policy of the New England Journal of Medicine.

It is always important to keep in mind when you hear about this vaccine being safe and produced just like the seasonal flu vaccine -- What else do they not know about this vaccine that they will discover months, years or even decades later. Once injected with the vaccine and you develop a complication there will be little that can be done to treat the life-long degenerative disorder it produces. You will just be a sad story on 60 minutes.

About Dr. Russell Blaylock:

Dr. Blaylock is a board certified neurosurgeon, author and lecturer. For the past 25 years he has practiced neurosurgery in addition to having a nutritional practice. He recently retired from both practices to devote full time to nutritional studies and research.

Dr. Blaylock has written and illustrated three books. The first book was on the subject of excitotoxins, Excitotoxins: The Taste That Kills,and how they are related to diseases of the nervous system.

His second book, Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life, covers the common basis of all diseases, nutritional protection against diseases of aging, protection against heavy metal toxicity, the fluoride debate, pesticide and herbicide toxicity, excitotoxin update, the vaccine controversy, protection against heart attacks and strokes.

His third book, Natural Strategies for Cancer Patients, was released in April, 2003 and discusses the ways to defeat cancer, enhance the effectiveness of conventional treatments and prevent complications associated with these treatments.

In addition, he has written and illustrated three chapters in medical textbooks, written a booklet on nutritional protection against biological terrorism and written and illustrated a booklet on multiple sclerosis. He has written over 30 scientific papers in peer-reviewed journals on a number of subjects.

Since the publication of his first book he has been a guest on numerous national and international syndicated radio programs.

References [+]

1. CDC, Novel influenza A (H1N1) virus infections in three pregnant women -- United States, April -- May, 2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep May 15, 2009; 58: (18): 497-500.

2. Maines TR et al. Transmission and pathogenesis of swine-origin 2009 A(H1N1) influenza viruses in ferrets and mice. Science 2009;325: 484-487.

3. CDC report: http://www.cdc.gov/h1n1flu/surveillance.htm.

4. Strauss JH, Strauss EG, Viruses and Human Disease. Academic Press, San Diego, 2002, p153.

5. Jain S, et al. Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in the United States, April-June 2009. NEJM 2009;361 Oct 8, 2009 (10.1056/NEJM oa0906695).

6. The ANZIC influenza investigators. Critical care services and 2009 H1N1 influenza in Australia and New Zealand. NEJM, 2009; 361: Oct 8, 2009 (10.56/NEJMoa0908481).

7. The Cochrane Collaboration: Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006 (1). Article number CD004879. In this review that analyzed 51 studies involving more than 260,000 children and found that below age 2 years, the seasonal flu vaccine offered no protection and those older than 2 years, only 33 to 36% had protective antibody response. (See Neil Z. Miller. The Vaccine Safety Manuel for more information).

8. NIH News: http://www3.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2009/H....

9. CDC: 2009-2010 Influenza Season Week 41 ending October 17, 2009. http://www.cdc.gov/flu/weekly/

10. Neil Z. Miller. The Vaccine Safety Manual. New Atlantan Press, Santa Fe, 2008, p97. This material also comes from the CDC.

11. MMWR. Influenza Vaccination Coverage Among Children and Adults -- -United States, 2008 -- 09 Influenza Season. Oct 9, 2009/58 (39); 1091-1095.

12. Nanan R, et al. Measles virus infection causes transient depletion of activated T cells from peripheral circulation. J. Clinical Virology 1999; 12; 201-210.

13. Schneider-Schaulies J et al. Receptor interactions, tropism, and mechanisms involved in morbillivirus induced immunomodulation. Advances Virus Research 2008; 71: 173-205.

14. Mawas F et al. Suppression and modulation of cellular and humoral immune responses to Heaemophilus influenzae type B (HiB) conjugate vaccine in hib-diptheria-tetanus toxoids-acellular pertussis combination vaccines: a study in a rat model. J Infectious Diseases 2005; 191: 58-64.

15. Pollard KM, et al. Effects of mercury on the immune system. Metals and Ions in Biological Systems 1997; 34: 421-440.

16. Blaylock RL and Strunecka A. Immune-glutamatergic dysfunction as a central mechanism of the autism spectrum disorders. Current Medicinal Chemistry 2009; 16: 157-170.

17. Bronze MS. H1N1 Influenza (Swine Flu). http://emedicine.medscape.com/article/1673658-print.

18. Robbins CS et al. Cigarette smoking impacts immune inflammatory responses to influenza in mice. American J Respiratory Critical Care Medicine 2006; 174; 1342-1351.

19. Robbins CS et al. Cigarette smoke decreases pulmonary dendritic cells and impacts antiviral immune responsiveness. American J Respiratory Cellular Molecular Biology 2004;30: 201-211.

20. Arcavi L et al. Cigarette smoking and infection. Archives of Internal Medicine 2004; 164: 2206-2216.

21. Nouri-Shirazi M and Guinet E. Evidence for the immunosuppressive role of nicotine on human dendritic cell functions. Immunology

22. Unkiewicz-Winiarcyk A et al. Calcium, magnesium, iron, zinc and copper concentration in the hair of tobacco smokers. Biology Trace Element Research 2009; 128: 152-160.

23. Bloch H et al. Intravenous magnesium sulfate as an adjunct in the treatment of acute asthma. Chest 1995; 107: 1576-1581.

24. Bhatt SP et al. Serum magnesium is an independent predictor of frequent readmissions due to acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine 2008; 102: 999-1003.

25. MMWR (CDC): September 29, issue

26. FDA http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccine....

27. Smith SEP et al. Maternal immune activation alters fetal brain development through interleukin-6. Journal of Neuroscience 2007; 27: 10695-10702.

28. Galic MA et al. Postnatal inflammation increases seizure susceptibility in adults rats. Journal of Neuroscience 2008; 28: 6904-6913.

29. Buka SL et al. Maternal cytokine levels during pregnancy and adult psychosis. Brain Behavior and Immunity 2001; 15: 411-420.

30. Ozawa K et al. Immune activation during pregnancy in mice leads to dopaminergic hyperfunction and cognitive impairment in the offspring: a neurodevelopmental animal model of schizophrenia. Biological Psychiatry 2006; 59: 546-554.

31. Meyer U et al. Immunological stress at the maternal-foetal interface: a link between neurodevelopment and adult psychopathology. Brain Behavior and Immunology 2006;; 20: 378-388.

32. Blaylock RL. The danger of excessive vaccination during brain development: the case for a link to autism spectrum disorders (ASD). Medical Veritas 2008; 5: 1727-1741.

33. Hewitson L et al. Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight. Neurotoxicology 2009; (epub ahead of print)

34. Attkisson S. Swine Flu Cases Overestimated? CBS news exclusive: Study of state results finds H1N1 not as prevalent as feared. Oct, 21, 2009. CBS News: htpp://cbsnews.com/stories/2009/10/21/cbsnews_investigat..

35. CDC: 2009-2010 Influenza Season Week 41 ending October 17, 2009. http://www.cdc.gov/flu/weekly/

36. Hernan MA et al. Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis: a prospective study. Neurology 2004; 63: 838-842.

37. Gherardi RK et al. Macrophagic myofascitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle. Brain 2001; 124: 1821-1831.

38. Couette M et al. Long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction. J Inorg Biochemistry 2009; 103; 1571-1578.

39. Greenberg ME at al. Response after one dose of a monovalent influenza A (H1N1) vaccine-preliminary report. NEJM 2009:361: article number 10.1056/NEJMoa0907413.

Close [-]

Dr. Mercola''s Comments
Dr. Mercola's Comments:
Follow me on facebook

First, I want to thank Dr. Blaylock for his excellent review of the swine flu “pandemic.” But I also want to extend my thanks to all the doctors and health care professionals out there who in increasing numbers are beginning to challenge the assumptions of our current vaccine programs, and question the sanity and safety of rushing to mass-vaccinate against such a mild virus as H1N1 with untested and unproven vaccines.

It takes courage to voice these concerns, and I applaud those in the health field who are courageous enough to do so in order to protect the health of their patients.

Dr. Mercola on Facebook

An article published in Medscape on October 28, 2009, illustrates the opposing viewpoints that clearly exist within the medical community. The vaccine issue is not as clear-cut as many would like you to believe, and those who question the safety of what’s being done are not fringe lunatics, quacks, or fanatics of some sort.

Many are well-educated health professionals, willing to think for themselves and investigate beyond the dogma taught in medical school and what they’re told by pharmaceutical reps.

In her article, Physicians are Talking About: Is It Worth Getting the H1N1 Vaccine?, Nancy Terry writes:

“… However, other physicians are equally adamant about not getting the H1N1 vaccine.

"I don't want to be a lab rat," says an internist. "No way I or my family will receive the vaccine. Not a chance!" comments another internist.

"Emphatically no to both vaccines," says a family medicine physician. "I agree with Dr. Joseph Mercola's take on the swine flu and this and the prior round of vaccinations for it. I believe, based on all I've read to date, that vaccinations cause a body more harm than good."

"I remember the last vaccine rushed to production. People died and some developed paralysis," says another family medicine physician. "I prefer to take my chances."

Several physicians wonder about the advisability of vaccinating segments of the population already exposed to influenza.

An emergency medicine physician, who saw H1N1 cases throughout September, comments, "If the epidemiology here mirrors the Southern Hemisphere flu season, by the time H1N1 vaccine is available the virus probably will be done circulating through my community."…

… "This ain't your grandma's seasonal flu virus," says a pediatrician. "It's a quadruple-reassortant swine/avian hybrid that's never been seen before, significantly different from its predecessors, even if relatively wimpy." For this reason, he suggests that caution is warranted with regard to the infection and the vaccine. He adds, "It's not inconceivable that this vaccine could cause side effects not seen with seasonal vaccine, although it seems safe in trials, so far."

A family medicine physician agrees: "Any vaccine made at the last minute and made only by a few manufacturers with huge government contracts at stake cannot help but be higher risk for untoward side effects."

swine flu posters

… A family medicine physician comments, "I'm not sure I can justify recommending this vaccine to all children until safety is better ascertained when, so far, cases on the whole seem to be mild."

As you can see, I’m not the only doctor on the block who has serious reservations. Hopefully, together we will be able to make a difference and save countless people from unnecessary harm.

You Can Make a Difference

Most polls show that we ARE making a difference because more people are becoming educated about influenza and flu vaccines, especially H1N1 swine flu. Recent national polls have revealed that 30 to 50% in many communities are not planning to get a swine flu shot. Those who haven't made up their minds yet have lots of questions.

Vaccination Link to Autism Identified by CENTER FOR MODELING OPTIMAL OUTCOMES
Unconfirmed Reports: Thousands Dead in Ukraine by PRISON PLANET
Protect Yourself from H1N1 Flu Shot Conspiracy by DR. LEONARD G HOROWITZ
Murdoch's Media Blames Vaccine Victims by DR.LEONARD G HOROWITZ
Dr. Mehmet Oz Owns 150,000 Shares of Vaccine Co. by MIKE ADAMS (NATURAL NEWS) "

foliohattu (nimimerkki)

#9
Melko hurjaa,
toimii tuo osoite. Viittasin epäselvästi "feikki"-sanalla siihen, että tuo ei ole varsinainen s-postini vaan sellainen, jonka voin pudottaa pois jos/kun siihen alkaa tulla epämääräistä spämmiä.

Noiden s-postiosoitteiden kanssa saa olla tarkkana. Olen yhden työosoitteen joutunut hylkäämään, kun läpi tuleva roskapostitus alkoi olla useita kymmeniä per päivä.

Melko hurjaa (nimimerkki)

Samat aatokset, Fhattu. Kipaisepas nyt postilootalle...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Erinomainen yhteenveto www.vauvat.net keskustelupalstalla nimimerkiltä Veskuliini:
sitaatti alkaa

Yhteenveto sikainfluenssasta: "toista aaltoa" odotellessa
Kirjoittaja Veskuliini » 20 Joulu 2009, 04:01

[Monenlaisten joulunalus- ja muiden kiireiden vuoksi jouduin jättäytymään palstalla velloneesta sikainfluenssadebatista. En ole itse sairastanut tautia (vaikka olen elänyt aivan kuten ennenkin) ja tunnen vain muutaman, jotka ovat sen sairastaneet. Tässä nyt kuitenkin jonkinlainen henkilökohtainen tilinpäätös tai yhteenveto asiasta. Alleviivatut kohdat ovat linkkejä lähteisiin.]

Salaisen hätätilakomitean suositus ja yhden ihmisen päätös

Eri maiden mediassa on herätty hämmästelemään sitä, että sikainfluenssan julistaminen pandemiaksi keskikesällä perustui salaisen komitean suositukseen - tieto, joka on herättänyt maailmalla epäuskoa ja järkytystä. Salaisen komitean suosituksen pohjalta WHO:n pääjohtaja Margaret Chan teki yksin päätöksen, joka koskettaa satoja miljoonia ihmisiä. WHO:n kytkentöjä lääketeollisuuteen on ruodittu monen maan mediassa.

Suomen median toivottomuutta kuvaa hyvin Aamulehden artikkeli, jonka otsikko on "Ruotsissa kohu THL:n Eskolan kaksoisroolista rokotehankinnassa".

(Nanoteknologian) turvallisuusriskien vähättely

THL:n edustajat ovat haastatteluissa pyrkineet antamaan kuvan, että sikainfluenssarokote on "riskitön" ja "täysin turvallinen". Tällainen on valheellista, eikä tämän ymmärtämiseksi tarvitse ajatella kuin muutaman vuoden takaisia Calmette-rokotteita tai vaikkapa brittitytön rokotteeseen liitettyä kuolemaa ja hänen luokkatoverinsa vakavia oireita tänä syksynä.

Tuoreen vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan adjuvanttia sisältävät sikainfluenssarokotteet saattavat olla kohtalokkaita sydän- ja verisuonitautipotilaile. Kirjoittajien mukaan nyt olisi syytä lykätä sikainfluenssan vastaisia joukkorokotuksia "todelliseen tarpeeseen".

Aiemmin syksyllä julkaistussa perusteellisessa tutkimuksessa jo yksi rokotteen sisältämä tiomersaaliannos hidasti apinanpoikasten kehitystä, mutta THL ja muut "viralliset" tahot eivät käsitelleet tutkimustuloksia lainkaan. Ilmeisesti vaikutukset ihmislapsiin eivät kiinnosta.

Adjuvanttia sisältävän sikainfluenssarokotteen oheisvaikutukset ovat olleet niin Suomessa kuin muuallakin keskimäärin selvästi tavallista kausi-influessarokotetta voimakkaampia. Mutta aina jos jotain erityisen ikävää on tapahtunut pian rokotteen ottamisen jälkeen, tapahtuneen yhteys rokotteeseen on pikaisesti kiistetty. Vain yksi esimerkki: pikkulapsi sai kahden tunnin kouristelukohtauksen rokotuksen jälkeisenä aamuna ja hänellä oli kaikki ilmoitettavat oireet, mutta THL:n rokotusosaston johtaja Terhi Kilpi pystyi saman tien sanomaan, että kohtauksen aiheutti todennäköisesti "muu influenssa".

Mm. professori Heikki Peltola ja eräät lääkärit ovat todenneet, että sikainfluenssaa on esiintynyt
epätyypillisesti "läiskittäin", eli sairastumisia on ilmaantunut muutaman vuorokauden viiveellä juuri siellä missä rokotuksia on annettu.

Sikainfluenssarokotetta on testattu vähän ja on todennäköistä, että monet riskit paljastuvat vasta ajan myötä. THL itse (kuten rokotevalmistajakin) tutkii rokotteen tehoa ja turvallisuutta parhaillaan - rokotteen loppukäyttäjillä eli kaikilla rokotetuilla suomalaisilla.

Itse asiassa suomalaisilla testataan uutta rokoteteknologiaa. GlaxoSmithkleinen rokote on nanorokote. Nanoteknologisilla valmisteilla saattaa Tekniikka ja talous -lehden mukaan olla vielä tuntemattomia ja ennustamattomia terveysriskejä.

Rokotteiden turvallisuusriskien tietoinen vähättely ja jopa kieltäminen on vastuutonta ja lääkeviranomaisen taholta ilmeisesti myös potilasturvalain vastaista.

Pandemiajulistuksen tausta

Kesällä Helsingin yliopiston infektiotautien professori Heikki Peltola totesi, ettei joukkorokotuksiin sikainfluenssaa vastaan ole aihetta. Tavalliseen kausi-influenssaan liitetään Suomessa jopa 1500 kuolemantapausta vuodessa; sikainfluenssaan on kuollut vain muutama kymmenen ihmistä. Ja tällä ei ole juurikaan tekemistä myöhäisten rokotusten kanssa - toisin kuin on koetettu esittää - vaan sikainfluenssa on ollut vähäpätöinen tappaja kaikkialla, silloinkin kun rokotteita ei ole ollut saatavilla. Lääkärikunnan edustajien "arviot" ensimmäisen aallon uhreista vaihtelivat Pekka Puskan "yli sadasta" aina jopa kuuteen tuhanteen uhriin.

Sikainfluenssasta ei olisi koskaan tullut pandemiaa, jollei WHO olisi muuttanut pandemian kriteerejä alkuvuonna sellaisiksi, ettei taudin tarvitse enää tappaa suuria määriä ihmisiä voidakseen olla pandemia. Jos oltaisiin loogisia, mm. tavallinen kausi-influenssa olisi pitänyt julistaa pandemiaksi ennen sikainfluenssaa. On varsin selvää - ottaen huomioon edellä viitatut taloudelliset kytkennät - että sikainfluenssa räätälöitiin pandemiaksi erittäin merkittävien taloudellisten etuisuuksien vuoksi.

Jatkossa voimme varautua yhä tiheneviin pandemia-aaltoihin ja entistä aggressiivisempiin rokotuskampanjoihin.

Näyttää siltä, että monien mielestä "salaliittoteoriointia" saa kyllä harjoittaa vaikkapa vaalirahoitusskandaalien tapauksessa, muttei lääkejättien ja niiden sidosryhmien toiminnan suhteen. Nehän totta kai ajattelevat vain meidän parastamme! "Meihin" eivät tosin lukeudu esimerkiksi puolalaiset kodittomat.

Mediahysteria ja toisinajattelijoiden ja -toimijoiden syyllistäminen

Rokotushysteriaa levittivät ansiokkaasti varsinkin iltapäivälehdet. Kauhun lietsonta ehkä huipentui ennusteena esitettyyn lööppiin "Ihmisiä kuolee hoitojonoihin" (tai jotain sinne päin). (Tämä on ollut itselleni ns. viimeinen pisara: teen parhaani, etten enää koskaan joutuisi ostamaan yhtäkään iltapäivälehteä.)

Media ja THL ovat tehneet myös parhaansa syyllistääkseen ne, jotka eivät ole ottaneet rokotetta. Ihmiset ovat kauhistelleet, jos jonkun perheen lasta ei rokoteta (kuten työtoverini tapauksessa), ja koulussa on painostettu rokotuksesta kieltäytyneitä lapsia kuitenkin ottamaan rokote. Vielä äskettäin on painostettu perusterveitä kansalaisiakin ottamaan rokote, sillä muuten "pandemia" ei muka häviä.

Toisaalla rokotuksista ollaan luopumassa tai niitä ei koskaan aloitettukaan. Esimerkiksi Saksassa vain noin 5 prosenttia ihmisistä on ottanut sikainfluenssarokotteen, ja nyt rokotteita jo kaupataan muualle.

Puolan terveysministerinä toimiva perhelääkäri Ewa Kopacz kielsi huonosti testatun rokotteen käyttöönoton maassa todeten, ettei vähäpätöinen tauti edellytä rokotuskampanjaa.

Venäjällä ja Virossa kuulemma naureskellaan suomalaisten rokotusvimmalle. Täällä aiotaan kuitenkin edelleen päättäväisesti rokottaa koko kansa, mikä on järjetöntä jo uudenlaisen rokotteen sisältämien tuntemattomien riskien vuoksi.

Sen, mitä sikainfluenssa on paljastanut suomalaisesta yhteiskunnasta, esittää erinomaisesti Antti Heikkilä kirjoituksessaan "Erään pandemian anatomia":

Se, että mitättömästä taudista tehtiin rutto, on mielenkiintoista mutta huolestuttavaa on, millä tavoin tämän maan demokraattinen rakenne hajosi ja fasismi astui valtaan. Tätähän media ei huomioinut lainkaan. Tärkein puheenaihe on ollut Vanhasen lautakasa. Taudin luonteesta ja rokotusten tehosta ja haitoista ei ole saanut puhua. Ihmiset on jaettu vuohiin ja lampaisiin syyllistämällä. Ne jotka tottelevat, ovat hyviä ja ne jotka eivät tottele, ovat hyljeksittävää rupusakkia. Terveydenhoito-henkilöstöä on uhkailtu ja lapsia pakkorokotettu vastoin vanhempien tahtoa. Kaikki, mitä järjestelmä tekee, on absoluuttisen hyvää ja vailla haittoja. Kriittisesti rokotuksiin suhtautuvia on systemaattisesti mollattu ja mitätöity.

Mollausta ja mitätöintiä ovat harjoittaneet mm. kaiken maailman auktoriteettiuskoiset pseudoskeptikot.

Nyky-Suomelle kuvaavaa on, että on jopa ajettu lakialoitetta, että lapsia voisi ottaa lääketehtaiden kokeiluihin ilman vanhempien lupaa ja jopa ilman vanhempien tietoa. Tällaisen jos minkä luulisi saamaan hälytyskellot soimaan. Mutta toisaalta - jollei ihminen pysty näkemään yhtään mitään outoa koko sikainfluenssadraamassa, eipä ehkä sitten myöskään laissa, jolla lapset voitaisiin pistää lääketehtaiden koekaniineiksi vanhemmista välittämättä.

Lopuksi

Elämme aikaa, jossa kansalaisten terveydestä vastaava viranomainen mainostaa rokotteita radiossa, jossa valtavia ihmismääriä koskevia päätöksiä junaillaan salaisissa (mutta arvatenkin lääkeyhtiöiden lakeijoita sisältävissä) komiteoissa, jossa lääkärikunta voi olla täysin pihalla rokotteen nanoteknologisesta sisällöstä (mutta silti kehottaa refleksinomaisesti kaikkia ottamaan rokotteen), jossa rokotevalmistajasta taloudellisesti riippuvainen taho saa luvan suorittaa kuolinsyytutkimukset ja jossa rokotteiden riskeistä vaietaan ja niiden esiintuojat leimataan "rokotusvastaisiksi". Haluammeko tosiaan, että lääkeyritysten valta kasvaa entisestään ja että vain rokotteita valmistavien jättiyritysten omien asiantuntijoiden harvalukuinen joukko ymmärtää, miten heidän rokotteensa toimivat?

Tällainen kehitys ei minusta voi olla oikea. Se on kaikkea muuta.

sitaatti päättyy

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässäpä jälleen hyvä juttu elamakasissamme.blogspot.com ista:

sitaatti alkaa: 

FARMASEUTTINEN LÄÄKETEOLLISUUS JA SEN JUURET
Käänsin tämän tri. Matthias Rath`in artikkelin suomeksi, koska tietoa näistä asioista tuntuu olevan liian vähän. Tämä saattaa järkyttää herkimpiä lukijoita.

" Ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan tehty suurempaa rikosta kuin kansanmurha, jonka farmaseuttinen lääkekartelli on organisoinut moni miljoonaiseksi sijoitusbisnekseksi sairauden kustannuksella. Satoja miljoonia ihmisiä on kuollut tarpeettomasti AIDSíin, syöpiin, sydäntauteihin ja muihin ennalta ehkäistävissä oleviin sairauksiin ja ainoa syy siihen, että nämä epidemiat yhä vainoavat ihmiskuntaa, on se, että ne tuottavat monien miljoonien dollarien markkinat lääketeollisuuden kartellille.
Maailma ei ole koskaan kokenut suurempaa, enemmän rahaa tuottanutta ja verisempää huijausta kuin mihin farmaseuttinen lääkekartelli on syyllistynyt. Pitempään kuin puolen vuosisadan ajan se on rakentanut petokseen perustuvaa maailmanlaajuista monopolia terveydenhoidon alueella: lääketeollisuus lupaa terveyttä miljoonille ihmisille ja kuitenkin koko tämän teollisuuden olemassaolo riippuu sairauksien jatkumisesta ja lisääntymisestä sekä sen patentoitujen lääkkeitten markkinoista.

Seuraamalla alla olevaa aikajanaa näiltä sivuilta lukijat voivat oppia enemmän farmaseuttisen lääketeollisuuden kartellin historiasta ja sen keskitetyistä pyrkimyksistä kehittää ja toteuttaa tämä tappava petoksensa.

· 1863: Foundation of Bayer and Hoechst – the Origin of the Pharmaceutical Drug Cartel: Bayerin ja Hoechstin perustaminen – Farmaseuttisen lääkekartellin alkuperä

· 1913: The World's Richest Man Invests into Pharmaceutical Drug Cartel: Maailman rikkain mies investoi Farmaseuttiseen lääkekartelliin

· 1918: "Spanish Flu" Fears Boost Drug Sales : “Espanjan Influenssa” –pelottelu kasvattaa lääkkeiden myyntiä

· 1925: German Drug Companies Get Ready for World Domination : Saksalaiset lääketehtaat valmistautuvat maailman hallintoon

· 1929: American-German Pact Divides the World into Interest Zones: Amerikkalais-saksalainen liitto jakaa maailman intressipiireihin

· 1930s: Suppression of Life-Saving Information by the Drug Cartel: Lääkekartelli vaimentaa informaation julkaisemisen elämää pelastavista keinoista

· 1933: Hitler's Rise to Power and the German Enabling Laws: Hitlerin valtaan nousu ja saksalaiset laillistavat lait

· 1940: Drug Cartel's Zyklon B Gas as an Element in Planned Genocide: Lääkekartellin Zyklon B kaasu suunnitellun kansanmurhan välineenä

· 1941: Drug Cartel's Role in Medical Experiments Conducted in German Concentration Camps: Lääkekartellin rooli saksalaisten keskitysleirien lääketieellissä kokeissa

· 1942: The Wannsee Conference – Eradication of Jews Planned: Wannsee-konferenssi – Suunnitelma juutalaisten tuhoamisesta

· 1945: U.S.-"Report on the Investigation of I.G. Farben Industry AG" Published: Yhdysvalloissa julkaistaan “ Raportti sijoituksista I.G.Farben´in teollisuuteen”

· 1947: The Nuremberg Tribunal Against I.G. Farben : Nuernbergin tuomioistuin haastaa I.G.Farben´in

· 1951: Reorganization of the Drug Cartel After World War II: Lääkekartellin uudelleen järjestäytyminen toisen mailman sodan jälkeen

· 1954: Bilderberg Group Founded: Bilderberg´in Ryhmä perustetaan

· 1963: Codex Alimentarius Commission Founded: Codex Alimentarius Komissio perustetaan

· 1973: Trilateral Commission Founded: Kolmikanta- Komissio perustetaan

· 1974: The Kissinger Report on "Population Growth": Kissinger´in raportti “Väestön kasvusta”

· 1983: Drug Cartel's Own Chancellor Helmut Kohl Elected in Germany: Lääkekartellin oma kansleri Helmut Kohl valitaan Saksan johtoon

· 1996: Frits Bolkestein and the Drug Cartel's Influence on the EU Commission: Frits Bolkestein ja Lääkekartellin vaikutus EU-komissioon

· 1997: Corporate Interests Plan "New American Century": Korporaatio kiinnostuu suunnittelemaan “Uutta Amerikkalaista Vuosisataa”

· 1999: Drug Cartel Sentenced for Establishing a Vitamin Cartel: Lääkekartelli tuomitaan vitamiini-kartellin perustamisesta

· :2000: The Bush Administration and Its Corporate Connections : Bush´in hallitus ja sen yhteydet korporaatioon

· 2001: The Baycol/Lipobay Scandal and the Aftermath of the 9/11 Events: Baycol/Lipobay-lääkeskandaali ja 9/11 tapahtuman jälkipuinti

· 2002: The Department of Homeland Security and Its Historical Example: Isänmaan Turvallisuus Osasto ja sen historiallinen esimerkki

· 2003: Spreading Fears with SARS and the Background for the Iraq War: Pelkojen levittäminen SARS´illa ja Irakin sodan tausta

· 2004: The Vioxx Scandal: Vioxx-skandaali

· 2006: Spreading Fears with Bird Flu: Lintuinfluenssan leviämisellä pelottelut

· 2007: The Election of Nicolas Sarkozy in France and the Unveiling of Nuremberg Tribunal Documents : Nicolas Sarkozy´n valinta Ranskassa ja Nurembergin Tuomioistuimen dokumenttien paljastuminen

· 2008: Planned Coup of the Cartel Against the President-elect Obama and the Movement of Change : Lääkekartellin suunnitelma kaapata valta presidentti ehdokas Obamaa ja muutosliikettä vastaan

Lähde: suomennokselle http://www.nuremberg-tribunal.org/history/index.ht...
* * * * *
EU`n taustaa : http://www.eu-facts.org/pdf/educat_mat_20090929a.pdf

sitaatti päättyy

sivullinen (nimimerkki)

Nro. 20. Luettelon vuosien 1940 ja 1942 kohdat ainakin virheellisiä. Zyklon B:llä ei tuhottu ketään ihmistä, se oli hyönteismyrkky, jolla tuhottiin täitä vaatteista ja muista esineistä. Täit levittivät leireissä pilkkukuumetta, joka oli hyvin tappava kulkutauti. Zyklon B:n lisäksi täitä tuhottiin mm. kuumailmalla. Ei ollut holokaustia, juutalaisten joukkomurhaa, eikä yhtäkään juutalasista tapettu missään kaasukammioissa, joita ei ollut olemassakaan.

Myöskään Wannseessa ei suunniteltu mitään "juutalaisten tuhoamista"; siellä vain käsiteltiin juutalaisten evakuointiin (heitä siirrettiin itään NL:lta vallatuille alueille) liittyviä käytännön kysymyksiä ja eri viranomaisten yhteistoimintaa siinä. Edessäni on Wannseen protokolla (Wilmelm Stäglichin kirja "Der Auschwitz Mythos", s. 39-53), eikä siinä puhuta mistään "tuhoamisesta" missään kohdassa. Siinä puhutaan vain juutalaisten siirtämisestä itään: ensin heidät siirretään ns. kauttakulkuleireihin (Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, osin myös Majdanek ja Auschwitz) ja sieltä edelleen kauemmas itään. Kauttakulkuleireissä juutalaiset puhdistettiin pilkkukuumetta levittävistä täistä (vaatteet desinfioitiin, käytiin suihkussa, tukka leikattiin, sairastuneet asetettiin karanteeniin jne.). Idässä ja lännessä oli eri raideleveys, ja nuo leirit olivat taitekohdassa, jossa junaa oli vaihdettava.

Lisätietoja:

http://vilaurio.blogspot.com/search/label/Ei%20oll...

(sis. 76 kirjoitusta aiheesta)

Jahas (nimimerkki)

Mitä hulluja tuo nimimerkki sivullinen, 21, hölisee? Hanat kiinni Riikka tuommoisilta. Tai korkki.

repe (nimimerkki)

Tsekatkaapas Sotilasaikakauslehti 10/2009. Siinä Sampo Ahto toteaa rohkeasti poliittisesti hyvin epäkorrektin totuuden eli juuri sen, että Wanneseen pöytäkirjoissa 1. ei päätetä juutalaisten tuhoamisesta (uskomatonta todella väittää niin, koska itsekin olen sen lukenut ja kuka tahansa voi sen lukea netistä) ja 2. koko pöytäkirja on melkoisen selvästi väärennetty. Tämä kaksikohtainen toteamus siis arvosteltaessa Oula Silvennoisen kohututkimusta, jossa esim. Wannseen kokouksesta oli napattu tiedot jostain saksalaisesta rähmäilykirjasta.

Siis miksi Wannseen konferenssista on väitety jotain, mitä ei todellakaan ole edes pöytäkirjoissa? Miksi media Suomessa meuhkaa pöytäkirjasta, vaikka siis eversti Sampo Ahto pitää pöytäkirjaa selvänä väärennöksenä? Eikö tämä holoasia ole vähän sama kuin näiden rokotusten kanssa? Laitan omaan blogiini vanhan kirjoitukseni pöytäkirjoista, jonka olen suomentanut Rolf Kosiekin kirjasta Der Grosse Wendig. Jo siitä voidaan päätellä jotain, että Kosiek on saanut kirjoittaa kirjansa ja julkaista sen Saksassa. Siten sampo Ahdon ajatukset asiasta eivät ole tai niiden ei pitäisi olla mitenkään yllättäviä. Mutta median valta ja poliittisen orrektiuden vaatimus tekevät esityksen varsin rohkeaksi. Mutta siis jos olisi kyse muusta asiakirjasta muusta aiheesta, niin se todettaisiin väärennökseksi muitta mutkitta. Tämä toteamus vaati uskallusta. On menaan väärää tietoa ja paatoksella esitettyä liikkeellä.

repe (nimimerkki)

Suomessa ollaan niin uskomattoman ohjeistettuja, kun juutalaismies Erkkokin päättää melkein koko median sisällöstä ja perinteisesti melkein kaikki asiat on salattu paljon perinpohjaisemmin kuin mitä muualla Euroopassa konsanaaan. Kekkoslovakiassa päättäjät ja sen koneisto määräävät ja kansa tottelee. Sitten ajatellaan, että on oikein suuren maailman meininkiä vaatia sensuuria välittömästi nimim. Jaahas tapaan, kun puhutaan vähänkin eliitin, Erkon ja Aamulehden paheksumista tai salatuiksi haluamista asioista.

Kerron kuitenkin, että ostin Saksasta, siis SAKSASTA myös kirjan Steffen Werneriltä, jossa tämä mies toteaa selvästi käsityksenään olevan juuri tämän saman eli mitä Sivullisen komentissa sanotaan. Werner toteaa viittaamalla esim. junaliikenteeseen ym, kuinka juutalaisia nimenomaan todistetusti vietiin Valko-Venäjälle ja ns tuhoamisleireiksi väitetyt leirit Auschwitz, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Belzec ja Treblinka olivat nimenomaan siirto- ja karanteenileirejä, joista vangit jaeltiin eri keskitysleireihin tai heitä vietiin edelleen Valko-Venäjälle, jonka kartta muuttui melkoisesti, kun sinne tuli uusia kyliä ja kaupunkeja. Kyseessä ovat nimenomaan rautatiesolmut ja/tai paikkakunnat rajan tuntumassa, jossa raideleveys ja raideverkko kohtaavat idän ja lännen suunnalta. Die Zweite Babylonische Gefangenschaft tai sinnepäin on kirjan nimi (en ole nyt juuri kotonani).

Mutta sensuroidaan me vain täällä idioottien Suomessa, jossa Erkko opettaa sen, kuinka ajatellaan ja Bilderberg-eliitti sekä jossa ei ole kuin yksi mielipide asiasta kuin asiasta ja jossa koko kansa on alistettu rokotekokeisiin ja virkemiehet sen niihin pakottavat, vaikka muissa maissa kieltäydytään rokotteista. Muualla maailmassa, esim. Saksassa puhutaan enemmän ja julkaistaan jopa kirjoja rokoteskandaaleista sekä jossa myös oli erittäin myyty kirja Andreas von Bülowin kirja WTC-iskuista, jossa hän esittää CIA:ta iskujen tekijäksi. Suomessa juuri kukaan ei usko kuin USA:n viralliseen selitykseen tai uskoi ainakin vuosia siihen, kun esim. Saksassa on jo ties kuinka mones painos tuostakin kirjasta myyty ja mielettömästi muitakin kirjoja. Lehdet kirjoittivat Stasin arkistoista paljastuneesta salatiedosta CIA:n huumekaupasta, Israelin osallisuudesta Münchenin 1972 terroritekoihin israelilaisia urheilijoita vastaanja kuinka Mustan syyskuun johtajia ja jäseniä ei saanutkaan tappaa, koska siellä oli mukana omia miehiä ym. ym. Näistä kaikista ei Suomessa ole kerrottu juuri mitään missään. Eikä revisionistista kirjallisuutta käännetä, Scheiliä, Postia ym. ym.

sivullinen (nimimerkki)

Nro 21, täydennys: Parhaiten laurion blogilta läytyvät nuo kirjoitukset vas. reunan sisällysluettelosta "Sisällysluettelo 'Ei ollut holokaustia'", josta voi valita haluamansa aiheen nopeasti.

Ja nimimerkki "Jahas", mikä hysteria nyt? Riikkahan aiheen toi esiin itse. Miksei virheellisiä tietoja saa oikaista, ja miksi uhkaat suoraa päätä SUUN TUKKIMISELLA?

Tosiasia on, ettei ollut mitään holokaustia. Se on aivan samanlainen huijaus kuin ilmastohuijaus, pandemiahuijaus, talouskriisihuijaus jne., ja huijaritkin ovat näissä kaikissa samat.

Repe, koko Wannsee-protokolla ei ole huijaus, on vain epäilty, että tietyt kohdat siitä on peukaloitu. Protokolla on laadittu Wannsee-kokouksen jälkeen muistiona, eikä se siis ole suora pöytäkirja. Osanottajat ovat sodan jälkeen vahvistaneet, että kyseinen kokous Wannseessa todella on pidetty, mutta siellä ei siis käsitelty mitään "juutalaisten tuhoamista"; osallistuneet virkamiehet eivät edes olleet sellaisessa asemassa, että olisivat voineet moisesta päättää. Väite, että Wannseessa olisi päätetty "juutalaisten tuhoamisesta", on juutalaisten sodan jälkeinen huijaus.

repe (nimimerkki)

Niin. Vääristelty ja omalla koneella uudelleen kirjoitetu asiakirja on väärennös.Samoin kuin väite siitä, että kokouksessa muka olisi päätetty juutalaisten tuhoamisesta. Kokous itse on voinut olla ja tietysti pakkosiirroista ja niiden toteuttamisesta on kokoustettu. Asiakirjassa on epäsaksalaisia ilmauksia.

sivullinen (nimimerkki)

Repe nro 26. Jos koko asiakirja on väärennös, miksi väärentäjät olisivat jättäneet siihen juuri ne kohdat, jotka todistavat, ettei Saksan johdolla ollut mitään suunnitelmia tuhota juutalaisia? Muutama siteeraus Wannsee-asiasta Laurion kirjoituksesta "Lopullinen ratkaisu":

"Göringiltä saamansa tehtävänsä johdosta Heydrich siis kutsui koolle Wannsee-kokouksen 20.1.1942. Tarkoituksena oli Heydrichin mukaan (ilmenee Wannsee-pöytäkirjasta) sopia yhteiset käytännön toimintalinjat (Parallelisierung der Linienführung) evakuoinnin toteuttamisessa. Osanottajat olivat eri toimialojen virkamiestason edustajia (valtiosihteereitä jne.), eikä heillä niin ollen ollut sellaista asemaa, että he olisivat voineet päättää jostakin "juutalaisten joukkotuhoamisesta"; nimeltä mainiten osanottajat olivat: Meyer, Leibbrandt, Stuckart, Neumann, Freisler, Bühler, Luther, Klopfer, Kritzinger, Hofmann, Müller, Eichmann, Schöngarth, Lange ja puheenjohtajana Heydrich.

"Wannsee-pöytäkirja ei ole varsinainen pöytäkirja, se on jälkeenpäin muistinvaraisesti tehty muistio tästä kokouksesta, ja sen alkuperä on epäselvä. Siinä ei ole päiväystä, toimialaa, allekirjoitusta eikä otsikkoa, ja jotkut pitävät sitä ainakin osittain väärennettynä. Se on ainoa säilynyt kopio (joita oli alunperin 30). Wannsee-kokous on kuitenkin todella pidetty, ja siellä on - osallistujien myöhempien todistusten mukaan - keskusteltu niistä toimista, joita juutalaisten pakkosiirtäminen itään vallattujen alueiden työvoimaksi edellyttää.

"Kokouksen aluksi ko. pöytäkirjan mukaan Heydrich käy läpi juutalaiskysymyksen ratkaisemiseksi käytettyjä keinoja (esittelee siis emigraatio-toimia). Hän kertoo, että tavoitteena on ollut puhdistaa Saksa laillisella tavalla juutalaisista ja että muut maat ovat olleet tässä esteenä, kun ne eivät ole ottaneet juutalaisia vastaan. Hän kertoo, että 31.10.1941 mennessä Saksan alueelta oli muuttanut 537 000 juutalaista. Kun emigraatio sitten olosuhteiden tähden oli tullut kielletyksi (siirrettiin myöhempään ajankohtaan), Führer oli määrännyt sen sijaan juutalaisten evakuoinnin itään (Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit nach entsprechender vorheriger Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden nach den Osten getreten).

"Heydrich jatkaa: "Asiaankuuluvan johdon alaisuudessa juutalaisten täytyy nyt lopullisen ratkaisun edetessä tulla sopivalla tavalla itään työvoimaksi - - evakuoidut juutalaiset kuljetetaan ensin asteittain ns. kauttakulkughettoihin, joista heidät kuljetetaan edelleen itään - - Tarkoitus on, että yli 65-vuotiaita juutalaisia ei evakuoida, vaan heidät tulee lähettää vanhusten ghettoon - joksi on suunniteltu Theresienstadtia - - myöskään sodassa (I maailmansodassa) haavoittuneita tai kunniamerkin saaneita juutalaisia ei evakuoida."

"Wannsee-päytäkirjassa ei puhuta mitään mistään juutalaisten tuhoamisesta. Siinä puhutaan vain evakuoinnista itäisille alueille. Ns. Schlegelberger Memorandum, jonka historioitsija Irving on löytänyt, tekee selväksi, että Hitler oli päättänyt lykätä "lopullisen ratkaisun" (juutalaisten siirtämisen kokonaan pois Euroopasta) tapahtuvaksi sodan jälkeen. Lopullinen ratkaisu oli siirto Euroopan ulkopuolelle, ja itään kokoaminen oli vain välivaihe.

"Kuusi päivää Wannsee-kokouksen jälkeen Himmler ilmoitti keskitysleirien tarkastajalle Glücksille (NI-500): "Valmistautukaa vastaanottamaan seuraavina 4 viikkona 100 000 juutalaismiestä ja 50 000 juutalaisnaista keskitysleireihin. Keskitysleirien suoritettavaksi tulee lähiviikkoina suuria taloudellisia tehtäviä." Jopa juutalainen Krauschnik myöntää, että vielä viimeisenä sotavuotena juutalaisia käytettiin varusteluteollisuudessa ja että vuonna 1944 kymmeniä tuhansia juutalaisia kuljetettiin Puolan alueella sijainneista leireistä Saksaan työvoimaksi.

"Wannsee-kokouksen jälkeen maalis-huhtikuussa 1942 Saksan kanslerinvirasto sanoo muistiossaan (P-4025), että Hitlerin tarkoituksena on ottaa esille juutalaiskysymys sodan jälkeen. 24.7.42 Hitler itse sanoo, että sodan päätyttyä hän "iskee kaupunki kaupungilta, elleivät juutalaiset muuta pois eivätkä mene Madagaskarille tai muuhun juutalaiseen kansallisvaltioon" (Picker, Hitlers Tischgespräche, s. 456). Göbbels kirjoittaa 7.3.42 (Bernd Nellessen, Der Prozess von Jerusalem, s. 29), että kaikki juutalaiset on koottava itään ja että "sodan jälkeen me kykenemme lopullisesti lähettämään heidät jollekin saarelle, ehkä Madagaskarille." Rademacher kirjoittaa kirjeessään 10.2.1942: "Sota NL:a vastaan on antanut lisää aluetta lopullista ratkaisua varten (für die Endlösung). Niinpä Führer on päättänyt, että juutalaisia ei karkoteta Madagaskarille, vaan heidät viedään itään. Siksi Madagaskaria ei tule enää pitää lopullisena ratkaisuna" (NG-5770). 27.1.42, viikko Wannseen kokouksen jälkeen, Hitler julisti: "Juutalaisten on lähdettävä Euroopasta. Parasta, että he menisivät Venäjälle" (Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-44, s. 241)."

Ns. "lopullinen ratkaisu" oli siis "ALUEELLINEN lopullinen ratkaisu", juutalaisten siirtäminen pois Euroopasta, ei heidän tuhoamisensa.

Ja sitaatti alkuperäistekstistä:

"Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD gab sodann einen kurzen Rückblick über den bisher geführten Kampf gegen diesen Gegner. Die wesentlichsten Momente bilden

a) die Zurückdrängung der Juden aus den einzelnen Lebensgebiete des deutschen Volkes

b) die Zurückdrängung der Juden aus dem Lebensraum des deutschen Volkes

Im Vollzug dieser Bestrebungen wurde als einzige vorläufige Lösungsmöglichkeit die Beschleunigung der Auswanderung der Juden aus dem Reichsgebiet verstärkt und planmässig in Angriff genommen.[- -]

Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit nach entsprechender vorheriger Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten."

Jos koko asiakirja olisi väärennetty, siinä ei olisi tällaisia kohtia. Suuri osa Wannsee-protokollaa on aitoa.

sivullinen (nimimerkki)

#28 täydennys: unohdin seuraavan alkuperäiskielisen sitaatin Wannsee-protokollasta:

"Die evakuierten Juden werden zunächst Zug um Zug in sogenannte Durchgangsghettos verbracht, um von dort aus weiter nach dem Osten transportiert zu werden"

("Evakuioidut juutalaiset siirretään ensin asteittain ns. kauttakulkughettoihin, joista heidät kuljetetaan kauemmas itään").

foliohattu (nimimerkki)

Ääneen hiljaisen sointuvan nyt
jostakin kuulevi hän,
joka lämpimin lausehin lohduttaa,
joka nousemaan katsehen saa:
"Älä huoliisi jää,
nosta pystyyn taas pää,
joka hetki sun kanssasi käyn.
Lapsi joulun mä oon
sinut vien kartanoon,
josta lähdit, sun valonas näyn."

Joulun ensimmäisen
mä olla tallissa härkien sain.
Sinne tähtösen tuikkivat valkeuttaan,
sinne saapuivat tietäjät maan:
sitä taas viettämään
sinun kanssasi jään,
sinun joulusi kauniiksi teen.
Sinä huomata saat:
surun laaksot ja maat
voivat peittyä kirkkauteen.

Foliohattu naulaan, bittinapanuora irti ja shut down.

Oikein hyvää Joulua kaikille!
toivoopi Foliohattu

sivullinen (nimimerkki)

Nro 28. Ja täältä löytyy koko Wannsee-protokolla alkuperäistekstinä:

http://vho.org/D/dam/Wannsee.html

Riikka Söyring (nimimerkki)

No, tiedättekö, sanon Holokaustiin ja asiakirjoihin ja niiden aitouteen että väittäähän THL:kin rokotetta turvalliseksi ja tutkituksi.
Asiakirjoja on väärennetty maailman sivu, ja väärentäjinä ovat toimineet viralliset tahot.
Meillä se tapahtuu ihan reaaliajassa. Käskijätahot taustalla toki saattavat olla samaa sukua kuin Wannseen "väärentäjät". Siihen en puutu niin kauan kuin en tiedä nimiä varmasti.

Mutta en käy vänkäämään Wannseen asiakirjoista kun en tiedä niistä mitään.
Hyvä että kerrotte.

Mielenkiintoista tässä rokotehommassa on se, että todistustaakka jää meille epäuskoisille. Vastapuoli jahnaa THL-uskoaan ja THL toistelee omaa mantraansa omasta ja rokotteen luotettavuudesta, mutta ei esitä perusteluja, referensseja taikka muuta todistusaineistoa. Ei tutkimustuloksia.

Ei voi esittää. THL:lla ei ole niitä.

repe (nimimerkki)

Riittäähän se, että osa on väärennetty. Silloin valittiin tuollainen taktiikka. Asiakirja täytyy kuitenkin tällöin valmistaa itse uudelleen kokonaan. Osaväärennykset olivat päivän sana Nürnbergissäkin. Muistammehan Hossbachin muistion ja Hitlerin puheen kenraaleille 22.8.1939 ym.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

http://www.laleva.org/eng/2009/12/medically_caused_death_in_america.html#more

MEDICALLY CAUSED DEATH IN AMERICA
DR. BARBARA STARFIELD:
By Jon Rappoport
www.insolutions.info
www.nomorefakenews.com

On July 26, 2000, the US medical community received a titanic shock to the system, when one of its most respected and honored public-health experts, Dr. Barbara Starfield, revealed her findings on healthcare in America.

The landmark Starfield study, “Is US health really the best in the world?”, published in the Journal of the American Medical Association, came to the following conclusions:

Every year in the US there are:

12,000 deaths from unnecessary surgeries;

7,000 deaths from medication errors in hospitals;

20,000 deaths from other errors in hospitals;

80,000 deaths from infections acquired in hospitals;

106,000 deaths from FDA-approved correctly prescribed medicines.

The total of medically-caused deaths in the US every year is 225,000.

This makes the medical system the third leading cause of death in the US, behind heart disease and cancer.

The Starfield study is the most explosive revelation about modern healthcare in America ever published. The credentials of its author and the journal in which it appeared are, within the highest medical circles, impeccable.

Yet, on the heels of Starfield’s astonishing findings, although media reporting was extensive, it soon dwindled. No major newspaper or television network mounted an ongoing “Medicalgate” investigation. Neither the US Department of Justice nor federal health agencies undertook prolonged remedial action.

All in all, it seemed that those parties who could have taken effective steps to correct this mind-boggling situation preferred to ignore it.

On December 6-7, 2009, I interviewed Dr. Starfield by email.

What has been the level and tenor of the response to your findings, since 2000?

My papers on the benefits of primary care have been widely used, including in Congressional testimony and reports. However, the findings on the relatively poor health in the US have received almost no attention. The American public appears to have been hoodwinked into believing that more interventions lead to better health, and most people that I meet are completely unaware that the US does not have the ‘best health in the world’.

In the medical research community, have your medically-caused mortality statistics been debated, or have these figures been accepted, albeit with some degree of shame?

The findings have been accepted by those who study them. There has been only one detractor, a former medical school dean, who has received a lot of attention for claiming that the US health system is the best there is and we need more of it. He has a vested interest in medical schools and teaching hospitals (they are his constituency). They, of course, would like an even greater share of the pie than they now have, for training more specialists. (Of course, the problem is that we train specialists—at great public cost—who then do not practice up to their training—they spend half of their time doing work that should be done in primary care and don’t do it as well.)

Have health agencies of the federal government consulted with you on ways to mitigate the effects of the US medical system?

NO.

Since the FDA approves every medical drug given to the American people, and certifies it as safe and effective, how can that agency remain calm about the fact that these medicines are causing 106,000 deaths per year?

Even though there will always be adverse events that cannot be anticipated, the fact is that more and more unsafe drugs are being approved for use. Many people attribute that to the fact that the pharmaceutical industry is (for the past ten years or so) required to pay the FDA for reviews—which puts the FDA into a untenable position of working for the industry it is regulating. There is a large literature on this.

Aren’t your 2000 findings a severe indictment of the FDA and its standard practices?

They are an indictment of the US health care industry: insurance companies, specialty and disease-oriented medical academia, the pharmaceutical and device manufacturing industries, all of which contribute heavily to re-election campaigns of members of Congress. The problem is that we do not have a government that is free of influence of vested interests. Alas, [it] is a general problem of our society—which clearly unbalances democracy.

Can you offer an opinion about how the FDA can be so mortally wrong about so many drugs?

Yes, it cannot divest itself from vested interests. (Again, [there is] a large literature about this, mostly unrecognized by the people because the industry-supported media give it no attention.

Would it be correct to say that, when your JAMA study was published in 2000, it caused a momentary stir and was thereafter ignored by the medical community and by pharmaceutical companies?

Are you sure it was a momentary stir? I still get at least one email a day asking for a reprint—ten years later! The problem is that its message is obscured by those that do not want any change in the US health care system.

Do medical schools in the US, and intern/residency programs in hospitals, offer significant ”primary care” physician training and education?

NO. Some of the most prestigious medical teaching institutions do not even have family physician training programs [or] family medicine departments. The federal support for teaching institutions greatly favors specialist residencies, because it is calculated on the basis of hospital beds. [Dr. Starfield has done extensive research showing that family doctors, who deliver primary care—as opposed to armies of specialists—produce better outcomes for patients.]

Are you aware of any systematic efforts, since your 2000 JAMA study was published, to remedy the main categories of medically caused deaths in the US?

No systematic efforts; however, there have been a lot of studies. Most of them indicate higher rates [of death] than I calculated.

What was your personal reaction when you reached the conclusion that the US medical system was the third leading cause of death in the US?

I had previously done studies on international comparisons and knew that there were serious deficits in the US health care system, most notably in lack of universal coverage and a very poor primary care infrastructure. So I wasn’t surprised.

Has anyone from the FDA, since 2000, contacted you about the statistical findings in your JAMA paper?

NO. Please remember that the problem is not only that some drugs are dangerous but that many drugs are overused or inappropriately used. The US public does not seem to recognize that inappropriate care is dangerous—more does not mean better. The problem is NOT mainly with the FDA but with population expectations.

… Some drugs are downright dangerous; they may be prescribed according to regulations but they are dangerous.

Concerning the national health plan before Congress—if the bill is passed, and it is business as usual after that, and medical care continues to be delivered in the same fashion, isn’t it logical to assume that the 225,000 deaths per year will rise?

Probably—but the balance is not clear. Certainly, those who are not insured now and will get help with financing will probably be marginally better off overall.

Did your 2000 JAMA study sail through peer review, or was there some opposition to publishing it?

It was rejected by the first journal that I sent it to, on the grounds that ‘it would not be interesting to readers’!

Do the 106,000 deaths from medical drugs only involve drugs prescribed to patients in hospitals, or does this statistic also cover people prescribed drugs who are not in-patients in hospitals?

I tried to include everything in my estimates. Since the commentary was written, many more dangerous drugs have been added to the marketplace.

106,000 people die as a result of CORRECTLY prescribed medicines. I believe that was your point in your 2000 study. Overuse of a drug or inappropriate use of a drug would not fall under the category of ”correctly prescribed.” Therefore, people who die after ”overuse” or ”inappropriate use” would be IN ADDITION TO the 106,000 and would fall into another or other categories.

‘Appropriate’ means that it is not counter to regulations. That does not mean that the drugs do not have adverse effects.

Some comments from the interviewer:

I’m aware there are reports, outside the mainstream, which conclude far more than 225,000 people in the US die every year as a result of medical treatment. For example, see the work of Carolyn Dean, Trueman Tuck, Gary Null, Martin Feldman, Debora Rasio, Dorothy Smith.

This interview with Dr. Starfield reveals that, even when an author has unassailable credentials within the medical-research establishment, the findings can result in no changes made to the system.

Yes, many persons and organizations within the medical system contribute to the annual death totals of patients, and media silence and public ignorance are certainly major factors, but the FDA is the assigned gatekeeper, when it comes to the safety of medical drugs. The buck stops there. If those drugs the FDA is certifying as safe are killing, like clockwork, 106,000 people a year, the Agency must be held accountable. The American people must understand that.

As for the other 119,000 people killed every year as a result of hospital treatment, this horror has to be laid at the doors of those institutions. Further, to the degree that hospitals are regulated and financed by state and federal governments, the relevant health agencies assume culpability.

It is astounding, as well, that the US Department of Justice has failed to weigh in on Starfield’s findings. If 225,000 medically caused deaths per year is not a crime by the Dept. of Justice’s standards, then what is?

To my knowledge, not one person in America has been fired from a job or even censured as result of these medically caused deaths.

Dr. Starfield’s findings have been available for nine years. She has changed the perception of the medical landscape forever. In a half-sane nation, she would be accorded a degree of recognition that would, by comparison, make the considerable list of her awards pale. And significant and swift action would have been taken to punish the perpetrators of these crimes and reform the system from its foundations.

In these times, medical schools continue turning out a preponderance of specialists who then devote themselves to promoting the complexities of human illness and massive drug treatment. Whatever the shortcomings of family doctors, their tradition speaks to less treatment, more common sense, and a proper reliance on the immune systems of patients.

The pharmaceutical giants stand back and carve up the populace into “promising markets.” They seek new disease labels and new profits from more and more toxic drugs. They do whatever they can—legally or illegally—to influence doctors in their prescribing habits. Some drug studies which show negative results are buried. FDA panels are filled with doctors who have drug-company ties. Legislators are incessantly lobbied and supported with pharma campaign monies.

Nutrition, the cornerstone of good health, is ignored or devalued by most physicians. Meanwhile, the FDA continues to attack nutritional supplements, even though the overall safety record of these nutrients is good, whereas, once again, the medical drugs the FDA certifies as safe are killing 106,000 Americans per year.

Physicians are trained to pay exclusive homage to peer-reviewed published drug studies. These doctors unfailingly ignore the fact that, if medical drugs are killing a million Americans per decade, the studies on which those drugs are based must be fraudulent or, at the very least, massively incompetent. In other words, the whole literature is suspect, unreliable, and impenetrable.

At the same time, without evidence, doctors off-handedly tout their work with great confidence. Some years ago, a resident at a major New York hospital harangued me about the primacy of controlled studies. She boasted, in passing, that the hospital’s heart-bypass surgery team was considered the best in the city, and one of the best in the country. I asked her for a reference. Was her statement a combination of folk-wisdom and rumor, or was there a proper study that confirmed her opinion? A bit chagrined, she admitted it was hearsay. I was sure she would repeat her tune, however, many times.

Claiming evidence where there is none, and denying the evidence that the medical system does great harm, are apparently part of the weave of the modern Hippocratic Oath.

JON RAPPOPORT

www.insolutions.info

www.nomorefakenews.com

suhteuta tässä saamasi luvut Suomen väkilukuun, niin olet jäljillä.

sivullinen (nimimerkki)

Nro 32. Mikä osa on väärennetty? Itse en tunne yhtäkään sellaista kohtaa; vain pari yksityiskohtaa vaikuttaa epäselvältä.

Jos väitetään, että Wannseen protokolla on väärennetty, silloin asetetaan epäilyksenalaisiksi kohdat, jotka osoittavat, ettei juutalaisia tuhottu.

Kuulut näköjään holokaustiuskovien sankkaan joukkoon, kun väkisin täytyy vääntää kokouksen (itse asiassa kyseessä olivat vain "keskustelut", Besprechung, kuten asiakirja kertoo) jälkeen laadittu MUISTIO (ei muodollinen pöytäkirja) väärennökseksi.

Wannsee-asiakirja osoittaa, etteivät saksalaiset suunnitelleet juutalaisten tuhoamista. Jokainen, joka väittää Wannsee-protokollaa väärennökseksi, vesittää tuon. Lue asiakirja (osaat näemmä saksaa lukemiesi kirjojen perusteella) ja kerro lyhyesti, mikä siinä on väärennettyä. Todista siis väitteesi lyhyesti. Jätä Sampo Ahto väittämään mitä hyvänsä. Uuuhh näitä vesittäjiä....

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ukraine Swine Flu deaths indicate H1N1 vaccine and biological weapon link
By Archimedeon December 15, 2009 10:46 AM | Permalink | Comments (0) | TrackBacks (0) Source: Examiner.com

Katrina Derrico
According to a news article in Russia this week, autopsies on H1N1 victims doctors have confirmed pneumonia was not the cause of death. Cardiopulmonary insufficiency and cardiogenic shock are to blame and antibiotics should not be used.
The virus is said to be a mixture of Para influenza and influenza A/H1N1. It penetrates the mucus membranes, and then enters directly into the lungs causing bleeding.

Ukraine Deaths are not Pneumonia

The Head of the Chernivtsi regional forensic bureau, Professor Victor Bachinsky PhD, makes a strong statement, "All the victims of the virus in Bukovina (22 persons aged 20 to 40 years) died not from bilateral (double) pneumonia, as previously thought, but as a result of viral distress syndrome, i.e. the total destruction of the lungs. In the Chernivtsi region 18 people have died. We studied all the history and evidence from this disease, preclinical, clinical, resuscitation. When we perform an autopsy organs and tissues have histological studies (cell analysis) and we concluded that it was not pneumonia, and has no relation to pneumonia whatsoever."
Profession Victor Bachinsky, PhD is head of the regional forensic bureau, a group of 5 specialists, morphologists and doctors in Bukovina. This group of professors has established the diagnosis based on autopsies and lab tests.
Professor Bachinsky also stated the severity of the virus depends on a person's immune system. Those with strong immune systems will overcome it easily, some not even knowing they are ill.

Antibiotics are not an Option
"Antibiotics definitely should not be taken." Bachinsky further stated, "Antibiotics are the reason we have such a high mortality and infection rate in this country, because people go to the pharmacy, describe their symptoms to the pharmacist and ask for drugs. They buy antibiotics, take them, this lowers their immune system and as a result they become sick. If prescriptions were required to buy these medications, like in other countries, this would not have happened. It is the ability to buy antibiotics over the counter without a prescription which has done so much harm to the State."
The toxic strain of this virus literally destroys the lungs and is responsible for deaths in Bukovina and throughout the Ukraine. Once the virus enters the lungs, hemorrhaging begins immediately. There is a cardio-pulmonary insufficiency and cardiogenic shock. People die of cardiogenic shock.

 Baskinsky explains further, "And there is no pneumonia. Pneumonia - an inflammation, which is treated with antibiotics. Antibiotics cannot help at any stage. There should be absolutely different treatment."
Tami flu is recommended for treatment on the second or third day of the disease, but it can not be used as a preventative medication.
Prevention is the best Medicine for the Swine Flu
Prevention should be the strengthening of the human immune system. Professor Bachinsky recommends, "Garlic, onions, wild rose, viburnum (guelder rose), raspberries, citrus fruit, honey, and other fruits and vegetables - whatever you want. Those with a strong immune system will survive. Those with weaker immune systems will succumb to the disease."

H1N1 Swine Flu Bio-Weapon Link
Professor Victor Bachinsky, PhD., is a coroner in the Chernivtsi region of Ukraine. He provides evidence which indicates that Para influenza mixed with the H1N1 virus, not pneumonic plague, has caused so much illness in Ukraine. Yet more strains of influenza which have combined, a strong indication that we are dealing with a laboratory developed bio-weapon.
This is not the only claim indicating a link to the H1N1 Vaccine to being a biological weapon. According to an article from the Netherlands, Joseph Moshe, a former microbiologist with the Israeli intelligence agency Mossad, was arrested in Los Angeles back in August 2009 after making threats against the White House.
After his arrest there were several reports where Moshe called into a radio show warning of the biological weapon being created in the Ukraine. These reports accuse the Ukrainian company Baxter International of creating this bio-weapon, that would be transmitted via a flu vaccine.

Katrina Derrico
Source: Examiner.com

sivullinen (nimimerkki)

Nro 34 täydennys: huom. juutalaiset pitävät Wannsee-asiakirjaa aitona, ja esim. Israelin pääministeri Netanyahu heilutti sitä YK:n edessä "todistellessaan" holokaustia. Kun lukee asiakirjan, huomaa, että juutalaiset tällöin vahvistavat sen, etteivät saksalaiset suunnitelleet juutalaisten tuhoamista! Juutalaiset luottavat siihen, ettei kukaan lue asiakirjaa.

Repelle: Nrossa 30 linkki Wannsee-protokollaan, joten pääset heti lukemaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

 Dr Sherry Tenperry:

"Concerns about the adjuvant, MF59

An adjuvant is molecule added to a vaccine so that less antigen (virus) is needed to achieve an antibody response. This reduces vaccine production costs and when the amount of virus is in short supply, adding an adjuvant stretches the available vaccine supply. With a few exceptions, adjuvants are foreign to the body and can cause adverse reactions.

Several types of adjuvants are used today. The most common are aluminum hydroxide, aluminum phosphate and calcium phosphate. There are a number of others under investigation: oil-based emulsions, products from bacteria, liposomes, endotoxins, and aliphatic amines. (9) Of these, oil-in-water adjuvants are at the forefront because they have been added to several of the pandemic swine flu vaccines.

Scientific data in peer-reviewed journals show that ingested squalene, available as shark liver oil in health food stores, passes easily through the digestive tract. It is a very different story when squalene is injected into the arm. Pearson and his associates at UCLA injected dozens of oils, including squalene, into rats and found that all the oils were toxic, inducing arthritis with varying degrees of severity. Based on their ability to cause join pain, the oils were assigned "arthritis scores," ranging from (+), considered to be mildly toxic, to (++++), which was "guaranteed to cripple." Squalene was given a score of (+++). In addition, all rats injected with squalene developed symptoms that, in humans, would look very much like Guillain-Barre syndrome: the animals were crippled and paralyzed, dragging their hindquarters across their cages. (10)

Squalene stimulates an excessive and nonspecific immune response. A study using electron microscopy was undertaken to examine neurological tissue of mice after they had been given 20g/kg of squalene for four days. The devastating effects squalene were seen in both the central and peripheral nervous system. Researchers documented swollen astrocytes (brain cells) and disintegration of myelin sheath throughout the brain. Peripherally, the myelin sheaths were destroyed and the nerves were compressed. It was concluded that squalene "produces characteristic pathological changes in both the central and peripheral nervous systems. (11)

Granted, this is a very large dose of squalene. However, even a trace amount is not harmless. In immunology, parts-per-billion is a substantial dose. A mere 10 ppb concentration of squalene translates into approximately 184 trillion molecules of squalene and an equal number of potentially destructive immune responses. (12) More than two dozen peer-reviewed scientific papers from ten different laboratories throughout the U.S., Europe, Asia, and Australia have published studies documenting autoimmune disease in animals injected with squalene-based adjuvants.

A convincing proposal for how this occurs can be explained through the concept of "molecular mimicry." Squalene is a normally occurring molecule within the body. It is a precursor of cholesterol and it is on the surface of most cells, particularly throughout the nervous system. The squalene droplets from the vaccine are transported by immune cells to the lymphatic system where antibodies against them are formed. Later, the squalene antibodies can cross react with squalene found normally throughout the body, leading to debilitating autoimmune and nervous system diseases.

MF59 - like similar oil-in-water adjuvants - is capable of an accelerated activation of the immune system. Once "turned on," there is no switch to turn it off. The results of long-term reactions are unknown and most likely will remain unknown. Following patients for an extended period to look for the development of serious reactions is not what the vaccine industry is interested in studying.

Despite substantial evidence--and even admissions of concern--the FDA and the government are moving forward with its celebrated relationship with Novartis. If there is any doubt, there should be no doubt. These concerns, and others outside the scope of this article, deserve an in depth investigation prior to proceeding. Let the buyer - and the vaccine recipient - beware.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1) "Novartis Partners with U.S. Government for Faster Flu Vaccine Manufacturing," http://seekingalpha.com/article/175396-novartis-pa...

(2) Novartis press release. "Novartis inaugurates large-scale US based cell-culture influenza vaccine manufacturing facility." November 24, 2009. http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en...

(3) "HHS Purchases Additional H1N1 Vaccine Ingredients." July 13, 2009. http://www.hhs.gov/news/press/2009pres/07/20090713...

(4) "Novartis 'Cells' Its Flu Vaccine Technology," November 24, 2009. http://www.cnbc.com/id/34130982

(5) The Health Protection Agency Culture Collections of the Health Protection Agency (HPA), UK. http://www.hpacultures.org.uk/aboutus/index.jsp

(6) FDA panel votes against new bug-based flu vaccine. Reuters. Nov. 11, 2009. http://www.reuters.com/article/rbssBiotechnology/i...

(7) FDA: "Use of MDCK Cells for Manufacture of Inactivated Influenza Vaccines" by Philip R. Krause, M.D., FDA. www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/AC/05/slides/5-4188S1_1.PPT

(8) FDA: Use of MDCK Cells for Manufacture of Inactivated Influenza vaccines," by Philip R. Krause, M.D., FDA

www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/05/slides/5-4188S1-1d...

(9) "Adverse Effects of Adjuvants in Vaccines", by Dr Viera Scheibner. http://www.whale.to/vaccine/adjuvants.html#ADJUVAN...

(10) Matsumoto, Gary. Vaccine A: The Covert Government Experiment That's Killing Our Soldiers and Why GIs Are Only the First Victims Vaccine, 54 (New York: Basic Books). p 54-55.

(11) Gajkowska B, et al. "The experimental squalene encephaloneuropathy in the rat." Exp Toxicol Pathol. 1999 Jan;51(1):75-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10048717

(12) Ibid. Matsumoto. p 203. "

eikä vieläkään näy yhtään STM:n monitoroijaa ohjaamassa "oikean tiedon" lähteelle tässä blogissa ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Herrat Herrat, pyydän! En arvannut päädyttävän holokaustiin kun toin tuon elamakasissamme-blogistoorin tänne.

Oma päähuomioni oli lääkekartelleissa ja kiinnostavissa lähdeviitteissä, joita yön seutuun silmäilin.

Aihe, siis holokaust, on sekin kiinnostava mutta tällä hetkellä on syytä keskittyä lääkekartelleihin, rokotteisiin ymv. ettei tulisi uutta kansanmurhaa. Tai kansojen murhaa, niin kansainvälistä tämä touhu on.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

Nro 38. Siitä huolimatta on vastuutonta levittää valheita julkisesti (viestisi 20 vuosien 1940 ja 1942 kohdat), ja vielä raskaammaksi vastuuttomuus käy, jos asian oikaisu kielletään. Etkö itse ole selvillä, mitä tänne tuot ihmisten luettavaksi?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Gardasil Dangers Starting To Emerge

Dr. Sherri Tenpenny, DO
NewsWithViews.com

May 28, 2007

Problems with the cervical cancer vaccine for girls as young as 9 starting to emerge.

Five schoolgirls at Sacred Heart Girls' College in suburban Melbourne, Australia, were confirmed to have taken ill after receiving an injection of Gardasil, the newest vaccine to be mandated for young girls. Soon after the vaccination, twenty-six girls were seen at the campus medical clinic; five were admitted to the hospital after being injected. Two of the girls kept in overnight in observation for dizziness; one had temporary paralysis and loss of speech.[1]
In the U.S., symptoms similar to those experienced by the Australian girls have been reported to the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS.) Since the approval of the vaccine in June, 2006, there have been 1261 adverse events reported. Here are a few examples directly from the VAERS reporting pages:

“Immediately after injection patient complained of severe pain at site. Fell off table and fainted for approximately 10 - 15 seconds. Hyperventilating. Complained of headache, blurry vision; vision test was normal. Vomiting x 1 in parking lot and speech was momentarily inarticulate. Sent to ER where her neurological exam was normal except for word recall "coffee instead of coughing" and said "Sired instead of tired."

“A female patient was vaccinated with a first dose of HPV Vaccine. Subsequently as the patient was leaving the examination room, the patient fainted. The patient recovered shortly after fainting.”

“A 14 year old female was vaccinated with Gardasil. It was reported that the patient was sitting on a bench. When the nurse left the room, the patient apparently fainted and ended up falling off bench. It was reported that it was unsure if the patient had broken her nose but there was blood. At the time of this report, the outcome of the events were unknown.”

VAERS is a passive surveillance system and depends upon voluntary reporting by clinicians of serious health problems following vaccination. Reports can also be filed by parents. Although VAERS reports do not prove causation, they can provide a warning system that a vaccine may be causing health problems.

It has been estimated that fewer than 10 percent, even as low as 1 to 4 percent, of adverse events from a prescription drug or a vaccine are ever reported.[2] If only 1 percent of all adverse events associated with Gardasil are being reported to VAERS, there could have been as many as 126,000 acute health problems from the vaccine in less than one year. The long term neurological or immune system complications are completely unknown. It is uncertain if any of these vaccinated children will go on to develop fertility problems, cancer or damage to their genes, all of which Merck admits in its product insert have not been studied.

John Iskander, from the Center for Disease Control’s immunization safety office has said, "There is absolutely no reason to think that there is anything in this vaccine that's going to make people more likely to faint.”[3] Despite his assurances, there are ingredients in the vaccine that can cause recipients to become dizzy and faint.

Histidine, an amino acid, readily converts into another amino acid, histamine, when it enters the body. When released, histamine causes redness, swelling, itching and allergic reactions leading to widening of capillaries, decreased blood pressure… people can faint. The vaccine also contains Polysorbate 80, an agent used in creams, ointments, lotions, and multiple medical preparations including vitamin oils, and anticancer agents. Polysorbate 80 is a can cause potentially fatal reactions in including anaphylaxis, characterized by a sharp drop in blood pressure, hives, and breathing difficulties… people can faint.[4]

Fainting spells after vaccination can have serious consequences. An article published in the Archives of Pediatric and Adolescent Medicine (1997), reviewed the 697 reports of syncope (fainting) that occurred after vaccination and had been reported to VAERS between 1990 and 1995. More than 97 percent of the events have occurred within 30 minutes of a vaccine, establishing a causal relationship. Of these, six patients sustained a serious head injury, including skull fracture, cerebral bleeding and cerebral contusion. Three of these patients required brain surgery and two were left with substantial residual neurological deficits at six months to two years after follow-up.[5] Dizziness and fainting after vaccination is not something to be taken lightly.

As for the children in Australia, the vaccination program is scheduled to continue next month. “The college is confident that this program of vaccination is safe to offer to students," says Christopher Dalton, the school principal. "We will be working with the Department of Human Services Victoria and the City of Monash Immunization Services in the planning vaccination program."

The assumption is that illness and dizziness are “normal reactions” to a vaccine. The overriding theme is that “We've have a vaccine, and we will use it.”

Footnotes:

1. "Vaccine linked to sickness."
2. Braun M. Vaccine adverse event reporting system (VAERS): usefulness and limitations. John's Hopkins Bloomburg School of Public Health
3. CDC Says Gardasil's Side Effects Minor, Additional Warning Labels Unnecessary. Feb. 26, 2007
4. Coors, EA. Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Dec;95(6):593-9. PMID: 16400901
5. Braun MM, et al. Syncope after immunization. Arch Pediatr Adolesc Med 1997;151:255-9.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

#39,
hyvä herra. Olisiko minun pitänyt poistaa toisen ihmisen kirjoittamasta suomennoksesta (#20) lähdeviitteet, jotka hän oli siihen laittanut?
Ei minusta.

Se ei ole avoimuutta, läpinäkyvää eikä demokratiaa.

En halua toimia kuten lääkeyhtiöt, THL tai STM ja poistella mielivaltaisesti osia toisten teksteistä/tutkimuksista.

Oikea valitusosoite lähdeviitteiden mahd. väärästä tiedosta on luonnollisesti Dr. Mathias Rath, jonka tekstistä tuo #20 on käännös.

Itseäni kiinnosti #20 käännöksessä lääkekartellien historia ja lääkekartellien yhteys eri maiden hallitusten rahoitukseen, rokotteisiin ja muuhun "lääkinnälliseen" toimintaan.

Olenhan jo sanonut, etten voi väitellä kanssasi holokaustista koska en tiedä siitä tarpeeksi. On hyvä, että huomautatte joidenkin #20 lähdeviitteiden kyseenalaisuudesta, mutta se/holokaust ei ole blogin aihe.

repe (nimimerkki)

En voi ola lisäämättä, että Wannsee-protokollassa kyllä puhutaan väestön luontaisesta vähenemisestä kovissa oloissa. Työntekijöistäkin jäisivät jäljelle sitten vahvin aines, joka vaatii sodan jälkeen erikoista käsittelyä. Sanamuodosta voisi päätellä jo jonkinasteista joukkotuhontaa olevan suunnittelemassa. Toisaalta voidaan ajatella, että puutteessa elävässä Euroopassa ja raskaassa operaatiossa taudit ja puute tekevät samoin kuin jo tuolloin laajoissa osissa muuallakin. Erikoiskäsittely voi olla eristämistä gettoihin tms.

Minua viisaammat ovat sanoneet pöytäkirjan olevan väärennös ja onhan 1947 versiossa aidoksi väitetty asiakirja kirjoitettu koneella, joka ei ole ss:n käyttämä. Tietysti on mahdollista, että yritetään ylitulkita asiakirjaa, jossa ei ole mitään pohjaa spekuloinnille. Itse asiassa Hossbachin muistion Nürnbergin versio ei ole juuri raskauttava ja kaikki syytökset sen perusteella perustuvat spekuloinnille. Tosin sanamuotoja on ehkä muutettu, koska läsnäolijat eivät sitä hyväksyneet. Periaatteessa muistio saattaa olla aito ja eroavuudet liittyvät juuri siihen, että kyseessä on jälkikäteen laadittu muistio.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

Repe nro 42 (anteeksi Riikka) Nuo ovat juuri ne kohdat, joita on väitetty väärennöksiksi, koska ne eivät ole linjassa protokollan muun tekstin kanssa. Ne hyppäävät silmille yleisestä linjasta poikkeavina ja nostavat heti esiin kysymyksen mahdollisesta peukaloinnista näissä kohdissa. Toisaalta, jos sodanaikaisesta pakkotyöstä idässä keskellä sotaa puhutaan realistisesti, se ei tarkoita tuhoamissuunnitelmaa vaan pelkkää realismia, kylmää realismia. Repen tulisi tietää, että kyseessä oli sota, raivokas sota, eikä juutalaisia voinut idässä päästää vapaasti toimimaan, koska olisivat heti liittyneet Saksaa vastaan taisteleviin partisaaneihin. Juutalaiset olivat julistaneet Saksaa vastaan taloudellisen ja poliittisen sodan! Miksei siitä voisi puhua realistisesti? Paljonko saksalaisia sotilaita kuoli samassa paikassa sotiessaan myös juutalaisten puolesta, jotka oli asetettu turvaan keskitysleireihin, joissa he olivat Euroopan turvatuin väestönosa - turvassa sodalta? Saksalaiset vuodattivat verensä heidän puolestaan!

Miksi spekuloit, että voi tarkoittaa sitä ja sitä? Lue Wannsee-protokolla muilta osin, niin näet mistä todellisesti oli kyse, äläkä puutu yksittäiseen kohtaan, joka todennäköisesti on peukaloitu, koska on ristiriidassa muun tekstin kanssa. Juuri tämä ristiriita muun tekstiosan ja lisäksi Saksan yleisen juutalaispolitiikan kanssa (tuhoaminen ja jopa tuhoamisen suunnittelu olivat ANKARASTI KIELLETTYJÄ!!!) viittaa vahvasti peukalointiin, ja on idioottimaista takertua juutalaisten kanssa juuri siihen. Asiakirja kertoo, että juutalaisia vastaan ei suunniteltu mitään tuhotoimia - heidät vain siirrettiin itään työvoimaksi.

Piiloudut fiksusti (so. vastuuttomasti) sinua "viisaampien" selän taakse, tietäen hyvin, että juuri nuo "viisaammat" usein ovat väärässä ja huijaavat. Tiedä myös, että revisionisteista suurin osa pitää asiakirjaa aitona noita paria peukaloitua kohtaa lukuun ottamatta. Lisäksi saksalaiset käyttivät idässä myös paikallisia kirjoituskoneita, joissa ei ollut ss-merkkiä.

Se, mikä sinulta puuttuu, on tarkka kokonaisnäkemys asiakirjasta, ja siksi eksyt. Eivät väärentäjät julkaise tekstejä, joissa todetaan, että "lopullinen ratkaisu" oli juutalaisten siirtäminen pois Euroopasta, ei tuhoaminen! Väärentäjät toimivat juuri päinvastoin, kuten jo maalaisjärki sanoo. Koska tartut aina lillukanvarsiin, sinusta ei koskaan tule revisionistia eikä historioitsijaa. Tarvitaan kokonaisnäkemys, tai oikeammin: tarvitaan syysuhteitten ymmärtämistä.

Ja lopuksi: Wannsee-protokolla ei sanallakaan viittaa mihinkään päätökseen tuhota Euroopan juutalaiset! Ymmärrätkö? Kyseessä on asiakirja, joka todistaa, etteivät saksalaiset edes suunnitelleet juutalaisten joukkotuhoa! Asiakirja vapauttaa saksalaiset! Tajuatko sinä? Juutalaiset itse vahvistavat protokollan aidoksi, ja niin tehdessään he itse kieltävät holokaustin.

Bloginpitäjä Riikka on oikeassa siinä, että asian pidempi selvittely ei kuulu tänne. Koska hän on pyytänyt meitä vaikenemaan, vaikenemme. Ainakaan minä en puhu täällä asiasta enää mitään. Huom. tuo nimimerkki "sivullinen" olen ollut minä, Vesa-Ilkka Laurio.

Vesa-Ilkka Laurio (nimimerkki)

Riikalle: Riikka, olen todella pahoillani, että holokaustiselvittelymme venyi liian pitkäksi ja sotki blogiasi. Pyydän anteeksi.

Riikka, Oikein Hyvää Joulua Sinulle, ja kiitos siitä arvokkaasta ryöstä, jota blogillasi teet!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

#43, olin päätellyt sen jo :D Eipä tässä mitään vahinkoa ole tapahtunut, uskon.
Hyvää Joulua Itsellesikin ja muille lukijoille.

New York Times-lehden artikkeli rahakytköksistä lääke-, tiede- ja virkamiespiireissä http://www.nytimes.com/2009/12/18/health/policy/18...

lyhykäisyydessään: noin 64% jättää ilmoittamatta kytköksensä.

rouva (nimimerkki)

Infosodan sivuilta:
"Lääkejätti GlaxoSmithKline ilmoitti lehdistötiedotteessaan, että H1N1-rokotetta ei ehditä kiireen takia testaamaan kunnolla ennen sen laajamittaista käyttöönottoa.[1][2] Syy puutteelliseen testaukseen lääkejätin mukaan on valtioiden kiire saada rokote käyttöön mahdollisimman nopeasti. Aikaisemmin olemme uutisoineet, miten Englannissa[3] ja Kanadassa[4] H1N1-rokote otetaan käyttöön puutteellisista testauksista huolimatta. Nyt asia on vahvistettu.

Koska rokotetta ei testata kunnolla ennen käyttöönottoa, lääkejätin mukaan lisätutkimuksia tarvitaan, ja käyttöönoton jälkeistä seurantaa tulisi suorittaa, kuten Maailman terveysjärjestökin suosittelee.[5] GlaxoSmithKline lupaa jakaa nopeasti tiedot rokotteen immuniteettitehosta ja turvallisuudesta kansainvälisen yhteisön kanssa. Lääkejätti on lehdistötiedotteensa mukaan keskusteluissa yli 50 valtion kanssa H1N1-rokotteen hankintaan liittyen. Tähän mennessä lääkejätiltä on tilattu 195 miljoonaa kappaletta H1N1-rokotetta. Rokotetoimitukset yhtiö aloittaa syyskuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suunnittelee kliinistä rokotetutkimusta 4 000 suomalaisen kanssa rokotekampanjan aikana. Tutkimuksen tarkoitus on seurata rokotteen tehoa ja turvallisuutta. Mikäli THL:n suunnitelma tällaisenaan toteutuu, ei rokotetta Suomessakaan erikseen tutkita ennen sen käyttöönottoa. Suomessa ei rokotteita yleensäkään tutkita erikseen, koska EU:ssa myyntiluvan saanut rokote on automaattisesti käytettävissä myös Suomessa. H1N1-rokotteesta aiheutuvia haittavaikutukset tullaan käsittelemään nykyisten ohjeistusten mukaisesti."

rouva (nimimerkki)

http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2009/12/1... nanoemulsiosopimus NanoBion ja GlaxoSmithKlinen välillä

Riikka (nimimerkki)
Riikka (nimimerkki)
Riikka (nimimerkki)

Gardasil Will Do Little To Reduce Cervical Cancer Rates

Dr. Diane Harper, lead researcher in the development of two human papilloma virus vaccines, Gardasil and Cervarix, said the controversial drugs will do little to reduce cervical cancer rates and, even though they’re being recommended for girls as young as nine, there have been no efficacy trials in children under the age of 15.

Dr. Harper, director of the Gynecologic Cancer Prevention Research Group at the University of Missouri, made these remarks during an address at the 4th International Public Conference on Vaccination which took place in Reston, Virginia on Oct. 2-4. Although her talk was intended to promote the vaccine, participants said they came away convinced the vaccine should not be received.

“I came away from the talk with the perception that the risk of adverse side effects is so much greater than the risk of cervical cancer, I couldn’t help but question why we need the vaccine at all,” said Joan Robinson, Assistant Editor at the Population Research Institute.

Dr. Harper began her remarks by explaining that 70 percent of all HPV infections resolve themselves without treatment within a year. Within two years, the number climbs to 90 percent. Of the remaining 10 percent of HPV infections, only half will develop into cervical cancer, which leaves little need for the vaccine.

She went on to surprise the audience by stating that the incidence of cervical cancer in the U.S. is already so low that “even if we get the vaccine and continue PAP screening, we will not lower the rate of cervical cancer in the US.”

There will be no decrease in cervical cancer until at least 70 percent of the population is vaccinated, and even then, the decrease will be minimal.

Zu den Inhaltsstoffen von Pandemrix
nicht der papa
Sehr fleissiges Mitglied

Registriert seit: 18.11.2009
Ort: D
Beiträge: 348 Da es in verschiedenen Threads Fragen zu den Inhaltsstoffen von Pandemrix gibt, auch Fragen, die an anderer Stelle schon beantwortet wurden, denke ich, dass ein Sammelthread ganz gut ist.

Inhaltsstoffe:
A/California/7/2009 (H1N1)v-like strain (X-179A) 3,75 Mikrogramm**
* angezüchtet in Hühnereiern
** Hämagglutinin
Nanoemulsion AS03 als Adjuvans (Partikelgröße 120-180 nm), bestehend aus
Squalen (10,69 Milligramm),
DL-α-Tocopherol (11,86 Milligramm) und
Polysorbat 80 (4,86 Milligramm)
Thiomersal (5 Mikrogramm)

Liste der sonstigen Bestandteile
Durchstechflasche mit Suspension:
Polysorbat 80
Octoxynol 10
Thiomersal
Natriumchlorid (NaCl)- Sodium chloride (NaCl)
Natriummonohydrogenphosphat (Na2HPO4)- Disodium hydrogen phosphate
Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)- Potassium dihydrogen phosphate
Kaliumchlorid (Kcl) - Potassium chloride
Magnesiumchlorid (MgCl2) - Magnesium chloride
Wasser für Injektionszwecke
Durchstechflasche mit Emulsion:
Natriumchlorid (NaCl) - Sodium chloride
Natriummonohydrogenphosphat (Na2HPO4) - Disodium hydrogen phosphate
Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)- Potassium dihydrogen phosphate
Kaliumchlorid (Kcl) - Potassium chloride
Wasser für Injektionszwecke

Aus den Gegenanzeigen ist zudem zu entnehmen, dass es weitere Bestandteile enthält
Ovalbumin- Hühnereibestandteil
Formaldehyd
Gentamicinsulfat und Natriumdeoxycholat- gentamicin sulphate and sodium deoxycholate
http://www.emea.europa.eu/huma…h832de.pdf

Nanoemulsionen sind nicht ganz neu. Wie wohl alle schon wissen, wird die Adjuvans MF59 schon seit Jahren in FLUAD, einer Grippeimpfung ab 65, eingesetzt.
Ich persönlich denke, dass in dieser Altersgruppe das für Squalen in mehreren Studien festgestellte Potential zur Auslösung von Autoimmunerkrankungen weniger auffällt.

Diese Impfung enthält genau genommen MF59C.1
FLUAD enthält im Vergleich:
Der Impfstoff enthält MF59C.1 als Adjuvans und Influenza-Virus Oberflächen-Antigene
(Hämagglutinin und Neuraminidase)* der Stämme:
A/Brisbane/59/2007 (H1N1)-entsprechender Stamm
(A/Brisbane/59/2007, IVR-148) 15 Mikrogramm**
A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-entsprechender Stamm
(A/Uruguay/716/2007, NYMC X-175-C) 15 Mikrogramm**
B/Brisbane/60/2008-entsprechender Stamm
(B/Brisbane/60/2008) 15 Mikrogramm**
* Wirtssystem zur Virusvermehrung: embryonierte Hühnereier.
** Hämagglutinin
Adjuvans: MF59C.1 ist ein neuartiges Adjuvanssystem bestehend aus:
9,75 mg Squalen; 1,175 mg Polysorbat 80; 1,175 mg Sorbitantrioleat;
0,66 mg Natriumzitrat; 0,04 mg Zitronensäure und Wasser für Injektionszwecke.
– sonstige Bestandteile:
Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kalium-Dihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Kalziumchlorid-Dihydrat, Wasser für Injektionszwecke, Rückstände von Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB), Formaldehyd, Sucrose und Spuren von Kanamycin- und Neomycinsulfat.
http://www.impfkritik.de/uploa…9-2010.pdf

Verschwiegen wurde zwar, dass es bereits eine Impfung mit ähnlich lautender Adjuvans AS04, bekannt als Ceravix, gibt. Nur mal der Form halber. Es wird aber etwas anders hergestellt und enthält
L1-Protein2,3,4 vom humanen Papillomvirus1-Typ 16 20 Mikrogramm
L1-Protein2,3,4 vom humanen Papillomvirus1-Typ 18 20 Mikrogramm
1Humanes Papillomvirus = HPV
2Adjuvantiert mit AS04, das enthält:
3-O-desacyl-4’- monophosphoryl-lipid A (MPL)3 50 Mikrogramm
3Adsorbiert an wasserhaltiges Aluminiumhydroxid (Al(OH)3) Gesamt: 0,5 Milligramm Al3+
4L1-Protein in Form von nicht-infektiösen, virusähnlichen Partikeln (VLPs), hergestellt mittels
rekombinanter DNA-Technologie unter Verwendung eines Baculovirus-Expressionssystems, für das
Hi-5 Rix4446-Zellen, die aus Trichoplusia ni gewonnen werden, verwendet werden.

Zu den möglichen Nebenwirkungen von Pandemrix, neben den bekannten Allergien gegen Inhaltsstoffe.
-Nanoemulsionen waren bis vor Kurzem der letzte Schrei. Ein gutes Beispiel dafür, dass der Mensch Dinge erschafft, von deren Konsequenzen er keine Ahnung hat. Es gibt mittlerweile etliche Studien, nach denen Nanoemulsionen aufgrund ihrer geringen Größe die Zellen durchdringen und so Giftstoffe in den Körper einbauen und große Schäden verursachen können.

-Squalen steht in Verbindung mit dem Golfskriegssyndrom. Der Grund dürfte meiner Meinung nach darin liegen, dass Squalen in vielen Studien als Stoff mit hohem Auslösungspotential für Autoimmunerkrankungen eingestuft wurde. z.B.
Aluminum adjuvant linked to Gulf War illness induces motor neuron death in mice. (Department of Ophthalmology and Program in Neuroscience, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada)
Aluminum adjuvant linked to Gulf War illness induc… [Neuromolecular Med. 2007] - PubMed result
The arthritogenic adjuvant squalene does not accumulate in joints, but gives rise to pathogenic cells in both draining and non-draining lymph nodes. (Department of Medicine, Unit of Rheumatology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden)
The arthritogenic adjuvant squalene does not accum… [Clin Exp Immunol. 2002] - PubMed result
Induction of lupus autoantibodies by adjuvants.
(Division of Rheumatology and Clinical Immunology, Department of Medicine, University of Florida)
Ergebnis: The potential to induce autoimmunity may complicate the use of oil adjuvants in human and veterinary vaccines.
Induction of lupus autoantibodies by adjuvants. [J Autoimmun. 2003] - PubMed result
Emulsionen mit Squalen und Polysorbat 80 werden in Impfstoffen zur Sterlisation von Hunden eingesetzt. Da Squalen den TH1-Arm des Immunsystems (zelluläre Immunität, Killerzellen) stimuliert, bei einer Schwangerschaft die zelluläre Immunität (Th1, Killerzellen) jedoch heruntergefahren wird, um das ungeborene Leben nicht abzustoßen, besteht die Gefahr von ungewollten Aborten.
impfkritik.de - Zusatzstoffe: Squalen

-Tocopherol
Kann bei hohen Dosierungen zu Störungen der Blutgerinnung führen.
impfkritik.de - Zusatzstoffe: DL-Alpha-Tocopherol

-Polysorbat80, bekannt als Tween80 hat eine negative Wirkung auf die Fruchtbarkeit, steht in Verbindung mit Kontaktallergien und ist ein Allergieauslöser.
Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats.
(Institute of Preventive and Clinical Medicine, Limbová, Bratislava.)
Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 o… [Food Chem Toxicol. 1993] - PubMed result
In manchen Medikamenten wird Polysorbat 80 verwendet, um bestimmten Substanzen über die Blut-Hirn-Schranke zu helfen.
http://www.impfkritik.de/zusat…bat-80.htm

-Thiomersal ist uns allen wohl als äusserst giftige Substanz bekannt. Es steht in Verbindung mit Autismus, Entwicklungsstörungen und Hirnschäden.
A prospective study of thimerosal-containing Rho(D… [J Matern Fetal Neonatal Med. 2007] - PubMed result
http://fourteenstudies.org/pdf/hep_b.pdf
http://www.impfkritik.de/zusat…mersal.htm

-Octoxynol 10 enthält Spuren der Gifte Dioxan, C9 Phenole, Glycol Esther etc.
Detergents and emulsifiers promote tumors and cause cells to leak or explode by weakening their walls, with no mechanism for regulating destructive activity. Detergents are used extensively in cell research precisely because of their ability to break cells open for further analysis. This catastrophically mimics the membrane attack complex (MAC).MAC
Durch die Herauslösung von Proteinen aus der Membaran von Zellen kann der Transport von lebensnotwendigen Stoffen unterbunden und Enzyme blockiert, Informationswege gestört und Zellverbindungen aufgelöst werden. impfkritik.de - Zusatzstoffe: Octoxynol 10

-Kaliumchlorid löst in 1 bis 10% der Menschen einigen Personen Hyperkalemie aus.
Hyperkalaemia
”Drug-induced hyperkalemia.”
”After reviewing the available data on drug-induced hyperkalemia, we conclude that the situation has not improved since Lawson quantitatively documented the substantial risks of potassium chloride over a decade ago. As discussed, the risk of developing hyperkalemia in hospital remains at least at the range of 1 to 2% and can reach 10%, depending on the definition used…. Readily identifiable risk factors (other than drugs) for developing hyperkalemia are well-known but seem to be consistently ignored, even in teaching hospitals… We remain intrigued by Burchell’s prescient pronouncement of over a decade ago that ”more lives have been lost than saved by potassium therapy”" Ponce SP, et al, Medicine 64(6):357-70. — 11/1/1985
Die Injektion von hohen Dosen Kaliumchlorid kann zum Herzstillstand durch Hyperkaliämie führen. Dies wird bei der Einschläferung von Tieren, bei der Hinrichtung durch die Giftspritze und zur Verhinderung von Lebendgeburten bei späten Schwangerschaftsabbrüchen ausgenutzt.Als Gift im menschlichen Körper gehört Kaliumchlorid zu den am schwersten nachzuweisenden Giften, die derzeit bekannt sind.
impfkritik.de - Zusatzstoffe: Kaliumchlorid

-Formaldehyd ist ein bekannter Allergieauslöser und krebserregend.
”New discovery shows why vaccines can cause adverse reactions”
”Formalin, used in the manufacture of over half of all vaccines… causes chemical damage to vaccine proteins and creates reactive chemical groups called carbonyls…. the presence of carbonyls can mean that the immune system overreacts once infection occurs and attacks the body in a damaging way. In the 1960s, carbonyls in experimental vaccines for a virus known as RSV, which causes wheezy colds in children, triggered a powerful immune response that caused severe side effects leading to hospitalisation and several deaths. ”
Stephenson, A, Imperial College London — 8/23/2006

-Gentamycinsulfat ist ein Antibiotikum, dessen Nebenwirkungen Schwindelgefühl, Übelkeit, Erbrechen bei Bewegung, Ataxie, Nystagmus, Hörminderung, Nierenschädigung, Missempfindungen auf der Haut, Taubheitsgefühl, Hautprickeln, Muskelzittern, Krämpfe sind.impfkritik.de - Zusatzstoffe: Gentamicinsulfat

-Natriumdexocholat wird in der Biochemie als anionisches Tensid zur Auflösung der Zelle und zur Auflösung von Membranproteinen verwendet. Hemmt das Wachstum bestimmter Bakterien und fördert das Wachstum anderer Typen.
Sodium Deoxycholate causes cell death and symptoms such as burning, redness, and swelling. It has been shown to weaken the blood-brain-barrier (BBB) and subsequently activate seizures. It demonstrates synergistic toxicity — notably with Amphotericin B, the antifungal listed above.
Detergents and emulsifiers promote tumors and cause cells to leak or explode by weakening their walls, with no mechanism for regulating destructive activity. Detergents are used extensively in cell research precisely because of their ability to break cells open for further analysis. This catastrophically mimics the membrane attack complex (MAC). MAC
http://www.impfkritik.de/zusat…cholat.htm

Bei der Erstellung der Liste hat mir u.a. WAVE - Vaccine Ingredients geholfen.
Eine der wichtigsten gebräuchlichen Zutaten, Aluminium, fehlt.

So. Das war es auch schon. Aber es reicht sicher auch so.

Wenn die Dosis das Gift machen würde, wie können dann Homöopathika in hohen Potenzen, die im schulmedizinischen Sinn ohne Wirkstoff sind, wirken?

FLUAD hat also die 12-fache Menge an Virusbestandteilen wie Pandemrix, bei recht wenig Wirkung, wenn es die denn überhaupt gibt. Neue Studien reden von 8% und ich von mindestens -1,3%.

——————————————————————————–

Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat. Brecht

Toimituksen poiminnat