KissanKulmasta

PropOrNot -- propagandaoperaatioko?

Onko meneillään maailmanlaajuinen psykologinen mielipiteenhallintaoperaatio, jolla on perusteltu tiedustelulakien ja nettisensuurin tiukentamista,  sotaa valeuutisia vastaan, vihapuhepoliisin ja hybrisosaamiskeskuksen perustamista ynnä muuta itsenäistä mielipiteen muodostamista vastaan suunnattua toimintaa?


Ukrainassa asuva amerikkalainen journalisti George Eliason esittää mielenkiintoisia löydöksiä PropOrNot -sivuston taustavaikuttajista OffGuardian-sivustolla. 
Olen laatinut tiivistelmän Eliasonin tekstistä omin aiheeseen liittyvin lisäyksin. Eliasonin ottamat kuvakaappaukset  sekä teksti löytyvät lähdeviitelinkistä tämän blogitekstin alta ("Pääasiallinen lähde").

 

PropOrNot -- propagandaoperaatio?


Anonyymiuden takana piileksivä PropOrNot -"propagandanpaljastajasivusto" saattaa Eliassonin mukaan itse olla massiivinen propagandaoperaatio, joka osaltaan on vastuussa viime vuoden valeuutisista. 
PropOrNot.com:in passiivinen skannaus näyttää hallintapöydän kuuluvan Interpreter.Mag.com:ille. PropOrNot-sivuston sisältölataukset tulevat Interpreter.Mag.com:ilta ja ovat kyseisen julkaisun tuote. 


Interpreter.Mag:in päätoimittaja on Michael Weiss, jonka LinkdeIn-profiili kertoo hänen toimineen Yhdysvaltain epävirallisen propagandamedian CNN:n kontribuuttorina vuodesta 2015 sekä kansallista turvallisuutta koskevien asioiden analyytikkona huhtikuusta 2017. Weiss kirjoittaa myös Daily Beast -mediaan  ja on toiminut aiemmin Foreign Policy -mediassa. 


Catherine A. Fitzpatrick, venäjän kielen kääntäjä ja analyytikko. Fitzpatrick on työskennellyt EurasiaNet.org:issa mutta myös RFE/RL:ssa. Radio Free Europe / Radio Liberty  on juuri se Radio Liberty , alias ”bolshevismista vapautumisen radio” alias Yhdysvaltain hallituksen psykologisen sodankäynnin mediayksikkö, jonka CIA rakensi kylmän sodan aikana, ja joka laittoi ensimmäiset Kremlin trolli -tarinat liikenteeseen.


Pierre Vaux, "Venäjä ja Ukraina spesialisti" ja kääntäjä: taustalta löytyy Foreign Policy, RFE/RL, Daily Beast,  Left Foot Forward sekä Dataminr Inc. Dataminr datalouhii FBI:lle ja Pentagonille. CIA investoi Dataminrin perustamiseen omistamansa In-Q-Tel:in kautta. Twitter, joka omistaa 5% Dataminristä on helpottanut Dataminrin datalouhintaa myöntämällä sille pääsyn Twitterin feedeihin. Toisin sanoen Dataminr profiloi ja valvoo sosiaalisen median käyttäjiä hyödyntämällä internet-historiaa.


James Miller: Venäjästä, Ukrainasta ja Syyriasta raportoiva toimitussihteeri, kansalaisjournalismia faktantarkistava mies työskentelee Interpreterin ohella RFE/RL:ssa sekä Yhdysvaltain NED:n kautta taloudellisesti avustamassa Kyiv Post-mediassa.


Eliason kirjoittaa Interpreter.Mag:in puolestaan olevan Atlantic Councilin tuote.


Amerikkalainen ajatushautomo Atlantic Council perustettiin 1961 NATO:n tueksi, sen nimikin on lyhenne sanoista North Atlantic Council, joka on NATO:n korkein hallitseva elin. NATO löytyy tukijoiden joukosta  samoin kuin iso joukko erittäin pahamaineisia kansainvälisiä yrityksiä, rikoksenuusijapankkeja sekä uuskonservatiivisia ja oikeistolaisia ajatushautomoja, jotka ovat tukeneet Yhdysvaltain hyökkäävää ulkopolitiikkaa monissa yhteyksissä. Kuka jaksaa enemmän perehtyä Atlantic Councilin jäsenistöön, huomaa nopeasti pyöröoven rullaavan jatkuvasti valtionhallinnon suuntaan ja takaisin.


Atlantic Councilin projekteista löytyy mm. Digital Forensics Research Lab 360/OS  jonka perustajiin kuuluu Bellingcatin Eliot Higgins. Toisin sanoen "riippumaton, valeuutisia oikaiseva" Bellingcat tekee työtään NATO-kytkösrahoituksella.

 


Muitakin mielenkiintoisia kytköksiä löytyy  


Crowdstriken toimitusjohtaja, Ukrainan tiedustelupalveluun kytkeytyvä Dimitri Alperovich tuotti yrityksineen analyysin jonka perusteella väitettiin Venäjän sekaantuneen Yhdysvaltain vaaleihin hakkeroimalla demokraattisen puolueen tiedostot ja sähköpostit. Analyysin perusteella FBI tuotti yhdessä Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaavan DHS:n kanssa valeuutisointia tuottaneen raportin joka alkaa toteamuksella, ettei raportin tietosisällön oikeellisuudesta anneta mitään takeita. Suomessakin massamedia, Yle yhtenä, uutisoi Venäjän suorittamista hakkeroinneista raporttia selvästikään lukematta.


Sittemmin on tullut ilmi, että Yhdysvaltain vaaleihin sekaantuneet tahot ovat olleet FBI, Obaman hallitus sekä demokraattisen puolueen johto (DNC).


Valeuutisointia vastustavan, UKrainassa perustetun ja sieltä Eurooppaan levittäytyneen  StopFake -järjestön Irene Chalupa on sen saman Alexandra Chalupan sisar, joka toi termin "Venäjän [suorittama] hakkerointi" maailman käyttöön. Alexandra Chalupa on paitsi Atlantic Counciliin kuuluvan Dinu Patriciu Eurasia Centerin jäseniä, myös RFE/RL:n ja StopFaken henkilökuntaa ynnä Ukrainian Diaspora -ryhmän jäsen. Diaspora on äärioikeistolainen, kommunismin vastainen eri maissa toimiva järjestö, joka esimerkiksi Ukrainassa rahoittaa Azov-pataljoonaa. Niillä rahoillako on ostettu Yhdysvalloista aseita? 
Kolmas sisar Andrea Chalupa on EuroMaidanilaisia. Eliason sanoo Alexandra Chalupan työskentelevän Ukrainan tiedustelupalvelulle sekä sen puolesta Atlantic Councilissa. StopFake saa rahoitusta mm. George Sorosin Open Society-säätiöltä, Yhdysvalloilta NED:in  ja USAID:in kautta sekä Euroopasta.

 

BBG


BBG, Broadcasting Board of Governors oli Yhdysvaltain hallituksen virasto joka valvoi edellä mainitun RFE/RL:n ohella Voice of America (VOA) -kanavaa sekä muita ulkomaille suunnattuja mediakanavia. BBG korvattiin vuoden 2016 joulukuussa voimaan tulleessa National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 -laissa (NDAA), jolloin sotaministeriön budjetin sisään perustettiin valtiosensuurin ja propagandan ministeriö
 BBG korvattiin yhdellä toimintaa valvovalla viranomaisella. 


Sivuhuomautus: kaksi BBG:n johtokunnan jäsentä työskenteli Hillary Clintonin presidentinvaalikampanjassa: Karen Kornbluh, joka on mukana Yhdysvaltain ulkosuhdeasianeuvostossa CFR:ssa (Council on Foreign Relations) toimien samalla Washington Postin, The New York Timesin ja The Atlanticin kontribuuttorina sekä lobbausfirma MWW Group LCC:n toimitusjohtaja Michael Kempner. 
BBG:n puheenjohtaja oli Jeff Schell, joka  kuuluu Atlantic Councilin tukijoihin.


Eliason arvelee PropOrNot:in tarkoituksen olevan saada ihmiset vaatimaan sanan ja mielipiteen vapauden kaventamista. 

 

Sananvapaus on niin tärkeä että sen käyttö halutaan rajata vain sopiville henkilöille


Atlantic Council solmi tammikuussa 2016 sopimuksen yhteistyön jatkamisesta UKrainan maailman konressin (UWC) kanssa. 


Eliason on sitä mieltä, että PropOrNot nojaa Atlantic Counciliin sekä Aric Tolerin, Ukrainan puolustus- ja informaatioministeriöiden Peacekeeper-projektissa työskentelevän kybersotilaan ja nettitrolliverkostoa johtavan Aaron Weisburdin, Clint Wattsin ja Joel Hardingin työhön. Kiovan hallitusta infosotavalmentanut Joel Harding on suomalaisittain sikäli mielenkiintoinen, että Harding itse kertoi blogissaan suomalaisen trollinmetsästäjä Jessikka Aron tekevän kanssaan yhteistyötä. Jessikka Aro, joka ei ole tuonut näytille yhtään trollia -- eikä ole artikkeleissaan kertonut alkuperäisen Kremlin trolli -lähteen  olleen CIA:n perustama propagandayksikkö RFE/RL --  puolestaan kävi vaatimassa eduskunnassa rajoitettua sananvapautta sekä rajoitettua tiedonsaantioikeutta kanssaan eri mieltä oleville.

Harding on myös piipahtanut Vastavalkea-median kommenttiosastolla uhkailemassa Vastavalkean toimitusta sen uutisoitua Hardingin ja Aron yhteyksistä. Kun asiasta ilmoitettiin Suomen poliisille, vihapuheprofiloitunut poliisi ei katsonut asiassa olevan tutkimisen aihetta. Vähien näyttöjen Jessikka Aroa on trollijahdin jälkeen nostettu NATO-puhujaksi ja #turpo-asiantuntijaksi.


Harding itse kuvailee sotilaallisissa IIO-operaatioissa [Inform and Influence Operations] keskitetysti  vaikutettavan vieraisiin yleisöihin; amerikkalaisiin ja gobaaleihin yleisöihin käyttämällä hyväksi massamediaa joka toistaa haluttua teemaa; IIO:lla voidaan ohjailla yleisön käytös sitä(kin) kautta haluttuun suuntaan käyttämällä tunteisiin, järkeilyyn ja motiiveihin vaikuttavaa viestintää, joilla kohteen psyyke otetaan hallintaan. Vastakkaista kantaa edustavat leimataan propagandisteiksi, tietämättömiksi tai epäoleelliseksi.


Propaganda taas on Hardingille kaikki ne uutiset ja tiedot, joita vastapuoli levittää.


Eliason päättää artikkelinsa:


"[Trolliverkoston vaihtoehtomediaa vastaan kohdistamia suoria hyökkäyksiä] pehmeämpi, epäsuora lähestymistapa, jota Harding edisti maaliskuussa 2015 kehittyi nopeasti yhtenäistetyksi mediastrategiaksi, jota hän halusi Yhdysvalloille ja Euroopalle: informaation kontrollointi sekä vastakkaisen tiedon pääsyn estäminen mediaan ja uutisvirtaan. Ja jos vastakkainen tieto sattuu pääsemään läpi, tiedon leimaaminen propagandaksi. Näyttämölle astuu PropOrNot."


Kommentti:

Mielenkiintoista kyllä, näin suomalaisena, on muistaa että samaan aikaan kun Harding alkoi edistää yhtenäistettyä mediastrategiaa, jossa toistolla taotaan ihmisten päähän mitä mieltä heidän pitäisi olla, suomalaisessa massamediassa sai runsaasti palstatilaa mm.  NATO-myönteinen sotatieteen tohtori Saara Jantunen, joka painotti haastattelussa jos toisessa yhtenäisnarratiivin tarvetta sekä (mielipideilmastoltaan kirjavan) jakaantuneen yhteiskunnan haavoittuvuutta. Yhtenäisnarratiivilla eli yhdenmukaisen todellisuuskuvan luomisella valtion strategisella viestinnällä on aina työvälineluonne; se ei ole viatonta objektiivista tiedottamista vaan sillä on aina selkeät poliittiset ja/tai taloudelliset tavoitteet, jotka voivat olla julkisia tai salaisia. 

Sillä ei oikeastaan ole väliä, onko Eliason oikeassa vai väärässä PropOrNot:in suhteen. Varmaa on, että mielipiteisiin pyritään vaikuttamaan myös "omien puolelta" eikä välttämättä aina valoa kestävin keinoin.

 

 

Pääasiallinen lähde:
Eliason, George | The OffGuardian (31.1.2018): Untying PropOrNot: Who They Are … and a Look at 2017’s Biggest Fake News Story 


Muuta aiheeseen liittyvää:


Hallintovaliokunnan kuuleminen Keskiviikkona 8.2.2017 klo 11:45, Eduskunta. Kuultava: Jessikka Aro, toimittaja, Yleisradio -- Hybridi- ja informaatiovaikuttamiseen varautuminen lainsäädännön ja Suomen kansalaisten perusoikeuksien näkökulmasta 


Huttunen, Teemu | Vastavalkea (31.5.2016): Yleisradion infosotayhteistyön nolo paljastuminen 


Meeting with Embassy of Denmark and Dataminr CEO , Ted Bailey and Beacon Global Strategies (23.7.2015) 

Perez, Andrew; Bass, Frank | The Verge (19.1.2017): Leaked emails reveal how Dataminr was pitched to foreign governments 


Levine, Yasha | Pando (1.3.2015): Internet privacy, funded by spooks: A brief history of the BBG 


Söyring, Riikka | Vastavalkea (19.5.2017): Infosodan yhden koon totuus ei sovi kaikille 


Söyring, Riikka | Vastavalkea (18.4.2017): FAIR: Länsimedian raportointi Venäjä-trolleista ei ole tasapuolista 


Söyring, Riikka | Vastavalkea (14.12.2016): Totuusmedian seulan läpi lipesi valeuutinen valeuutisista 


Söyring, Riikka | Vastavalkea (1.12.2016): Valeuutisia 


Think Thank Watch: Atlantic Council Trying to Secure Future US Elections 


RFE/RL (29.1.2017): Washington Think Tank Calls For Permanent U.S. Military Presence In Balkans 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Minun kanssani ei tarvitse olla samaa mieltä mutta ajatella täytyy. Ihan itse.

Juha Hämäläinen

Kovaa on peli ja neokonnien pelin paljastuminen tuo lisää väriä tauluun....

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tuleeko lisäväri tauluun mustelmina, suojavärinä, maastokuviomaalauksena vai pylvänäisen (huuli-)puikkona? ;)

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Näin tuo taitaa nykyisin mennä. Länsi/Nato/EU valvoo Itää, Venäjää jne. omalla totuudella/ ideologialla ja media toistaa mitä heille sanotaan, mutta kukaan ei valvo länttä/Eu:ta/Natoa. EI media, ei kukaan.. Media lynkkaa kaiken negatiivisen sanomat Lännestä, ja Idästä ei taas voi mitään positiivista.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Amerikan maalla bännätty venäläinen media RT on näemmä laatinut artikkelin Venäjän vastaisista, ison rahan bisnestä tekevistä ajatushautomoista. Nimeltä mainitaan

1) Atlantic Council

2) Center for European Policy Analysis (CEPA); rahoitus aseteollisuudelta, NED:iltä, NATO:lta sekä Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeriöiltä

3) Saksan Marshall-rahasto (GMF); rahoitus tulee USAID:ilta, NATO:lta, George Sorosilta, Googlelta, sotateollisuudelta sekä Yhdysvaltain ja Latvian ulkoministeriöiltä

4) Institute for the Study of War (IFTSOW); rahoitus tulee sotateollisuudelta, Yhdysvaltain puolustusministeriöltä sekä Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virastolta (DHS)

Lähde: RT (6.2.2018): Your guide to top anti-Russia think tanks in US & who funds them https://www.rt.com/usa/418035-anti-russia-think-ta...

Artikkelissa mainitut ajatushautomoiden henkilökunnan ja jäsenten nimet ovat tuttuja muista ajatushautomoista, liittovaltion hallinnosta sekä liittovaltiolle alihankintaa tekevien yritysten johdosta ja johtokunnista.

Piileeköhän tässä sellainen aavistuksenomainen ryhmäajattelun vaara joka estää näkemästä mielipidekarsinan aitojen yli? (sarkasmivaroitus)

---------
Saksan Marshall -rahasto on muuten julkaissut katsauksen jossa perustellaan miksi Suomea ei erityisesti haluta NATO:on (koska Suomella on pitkä yhteinen maaraja Venäjän kanssa eikä sisäisesti riitainen NATO halua joutua sitä puolustamaan)

Chivvis, Christopher S. | German Marshall Fund (30.6.2017): Sweden, Finland, and NATO http://www.gmfus.org/publications/sweden-finland-a...

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Roistovaltiohan USA on mutta vielä pahempi roistovaltio on Venäjä. Se ryösti kotini, tappoi sukulaisiani ja ajoi minut kaksi kertaa evakkoon. Ja edelleen uhkaa Suomea.

Jo yli kymmenen vuotta sitten huomasin että Venäjän ystävät käyvät informaatiosotaa meitä vastaan somessa. Silloin oli useita keskustelupalstoja joissa aloin tuoda tosiasioita julki. Siitä lähtien hyökkäykset Suomea vastaan ovat kiihtyneet ja minä olen yrittänyt vastata valheisiin. Tämä informaatiosota koko ajan kiihtyy. Jopa talvisodan syistä tuodaan uusia valheita ja uusia keksitään.

Esimerkki: Putinin trollit tuovat silloin tällöin esiin, että Venäjä on aina tehnyt Suomelle vain hyvää. Aleksanteri I lahjoitti Suomelle mm. Vanhan Suomen. Todellisuudessa kumpikaan osapuoli ei olisi halunnut meitä riesakseen koska olimme huonoja veronmaksajia ja kapinoimme jatkuvasti. Mutta koska keisarilla oli ylin valta, hän määräsi että Vanha Suomi olkoon suomalaisten riesa:)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Roistovaltioita on useampia kappaleita, eräs esimerkki tuosta EU:n naapurista on NATO-Turkki joka on vuosikausia käynyt sisällissotaa kurdeja vastaan, jossa toimittajia, aktivisteja ynnä muita työnnetään vankilaan -- ja jonka presidentti Erdogan juuri sai Vatikaanin paavilta rauhanmitalin.

´Roistovaltioisuus´ näkyy siten olevan näkökulmavalintakysymys enemmän kuin faktakysymys.

Trolleja on epäilemättä Venäjälläkin, mutta onko yhtä paljon kuin EU:lla, Yhdysvalloilla ja Britannialla? En oikein usko. Suomi on kielenä ja maana marginaalissa joten panostukset trollaamiseemme lienevät enemmän kotimaasta lähtöisin. Trollausohjeet tosin saattavat tulla EU:sta, Yhdysvalloista, NATO:sta ja joissain tapauksissa Venäjältä.

Käyttäjän HarriKuusela kuva
Harri Kuusela

Uskomattominta on että vielä edelleen Leot ja muut Natottajat uskoo että propagandaa tulee vain idästä?
Kuinka tyhminä ne pitää meitä Suomalaisia? Luuleeko ne että suomalaiset nielee kaiken propagandan purematta mitä myös länsi suoltaa? Ilmeiseti luulee ja se taas aiheuttaa sen että luottamus mediaan rapistuu kovaa vauhtia.
Miksi meidän aina pitää olla rähmällään johonkin suuntaan?
Olisiko jo aika karistaa kaikki kumartelu ja pyllistely pois?
Miten?
No aletaan puhumaan asioista niin kuin ne on. Ilman agendoja. Siis ei toisteta kenekään naratiiveja joita pitää väkisin tukea.
Olisiko se liian vaikeaa?
Moniääninen media siis?
Kiitos Riikalle kovasta työstä jonka olet tehnyt meidän kaikkien Suomalaisten eteen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kiitos kiitoksista.

To Protect and to Serve... Information ;)

En usko Leon tai useimpien natottajien uskovan että propagandaa tulee vain idästä. Sen sijaan monilla on vaikeus uskoa että sitä tulee myös Suomesta ja se kohdistuu suomalaisiin.
Ja sekin on ymmärrettävää että sellaista ei halua uskoa.

Virallinen tiedottaminen on kuitenkin aina politiikan tekoa.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Älähän Harri vääristele. Tottakai propagandaa tulee kaikilta suunnilta, enkä minä ole mikään natottaja.
Mutta ei minun taitoni eikä aika riitä kaikkien valheiden torjumiseen, eikö riitä että koetan paljastaa edes Venäjän ystävien kieroiluja? Eikö se yritys ole kannatettava? Te muut osaatte ja pystytte paljastamaan muita valheita.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hyvin puhuttu Leo. Totuuteen pyrkimistä on aina syytä kunnioittaa.

Käyttäjän HarriKuusela kuva
Harri Kuusela

Pahoittelen yleistystä. Nyt osu harhaan.
Sen verran tullut väännettyä sanan säilää natottajien kanssa että sokeutuu sille ettei kaikki ole ihan niin yksioikoisia.
Jo se että ymmärtää ja myöntää että propagandaa tulee muualtakin kuin idästä on kova juttu.
Siitä se avautuu vyyhti aika sekasotkuksi mutta sen se vaatii että asiat selviää edes vähän.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #12

Olen Harri ylpeä sinusta. Se, että pystyy myöntämään tehneensä hätäisen johtopäätöksen on jotain sellaista mihin kaikki eivät tosiaankaan pysty.

Ihmisillä on taipumus jumia uskomuksiinsa ja kun näitä totuttuja ajatuskuvioita uhataan niin defenssimekanismit lähtee automaattisesti päälle ja silloin se huuto alkaa.

Kuinka moni kutsuukaan toista tyhmäksi (tai sanoo: Olet väärässä) vaikka oikeasti tarkoittaa "Olet eri mieltä kanssani ja se uhkaa todellisuuskuvaani".

Faktatkin on jännä juttu. Ne ovat kuin palasia kaleidoskoopissa, ja kun näkökulmaa pyöräyttää, ne asettuvat uuteen kuvioon.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Riikka, sinun juttusi äsken länsimaiden finanssijärjestelmästä oli loistava. Vasta vanhoilla päivillä olen asiaan hiukan perehtinyt.

Luulen että Kiinalla ja Japanilla on paremmat systeemit, eli valtiot luovat oman rahansa. Mutta tiedätkö Riikka miten on Venäjällä? Epäilen että siellä on yhtä paha yksityinen pankkisysteemi kuin meillä lännessä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kiitän kiitoksista.

Minun nähdäkseni venäläistä järjestelmää voi tässä vaiheessa kehityskulkuja kutsua sekasysteemiksi. Vai pitäisikö kutsua rinnakkaisjärjestelmiä käyttäväksi sekasysteemiksi.

Venäjällä -- samoin kuin Kiinalla -- on oma keskuspankki. Ja se on juuri se asia joka länsimaista arvoyhteisöä niin hiertää. Jos miettii noita Lähi-Idän maita jotka "vapauttamisen koalitio" pommittamalla "demokratisoi" niin myös niillä kaikilla oli oma keskuspankki ennen kuin ne "vapautettiin" (kansallisomaisuudestaan, kultavarannoistaan ja korottomasta keskuspankkirahasta).

Jokunen vuosi sitten kun ensimmäiset Venäjän vastaiset talouspakotteet asetettiin, juuri oma keskuspankki mahdollisti sen että Venäjän taloutta ei saatu kaadettua. Venäjän keskuspankki (Kiinan auttamana) toimi hyvin älykkäästi, teki itse asiassa suunnilleen niin kuin kaavailin 2015 http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1855... Nythän tuon tuossa blogissa mainitsemani OPEC-päätöksen takia esim. Yhdysvaltain bulvaani Saudi-Arabia päätyi velattomasta velkaantuneeksi. Syyrian tilanteen kehittyminen (johon Venäjä on vaikuttanut) taas on nyt nostanut energian bulkkihintoja eli Venäjä hyötyy (ja Suomi maksaa kohonneina hintoina pienemmistä tuloistaan > tase taas enemmän miinukselle).

Sivuhuomautus: Yhdysvallatkin muuten ostaa -- asettamistaan talouspakotteista huolimatta -- energiaa Venäjältä.

Venäjällä ja Kiinassa toimii länsimaisiakin pankkeja; Venäjä ja Kiina kuuluvat SWIFT-järjestelmään. Mutta koska SWIFT mahdollistaa myös taloudellisen sodankäynnin niitä vastaan esim. kiristämällä ulos sulkemisella, Venäjä ja Kiina ovat rakentaneet rinnakkaisjärjestelmää monta vuotta.

Molemmat ovat kehittäneet myös omaa luottokorttijärjestelmää, investointipankkeja ymv. joilla vastata länsimaiden taloussodankäyntiin. Lisäksi molemmat maat varastoivat kultaa joka toimii valuutan takeena.

Toimituksen poiminnat