KissanKulmasta

Kirjeenvaihtoa

rami.makinen@iltasanomat.fi,
jarkko.sipila@mtv3.fi,
susanna.reinboth@nelonen.fi,
jukka.harju@hs.fi,
paivi.happonen@yle.fi

date (päiväys)4. joulukuuta 2009 12.13

Hyvät oikeustoimittajat ry:n jäsenet, sumuverhopalkinnon jakajat mutta ennen kaikkea ihmiset!
 
Vetoan teihin, että journalistiliiton eettisen säännöstön ja ihmisyyden nimissä tutustutte alla olevaan tekstiin ja tartutte asiaan.
 
Riikka Söyring
 
 
 
 
aihe: kantelu Oikeuskanslerille koskien STM:n ja THL:n menettelyä sikainfluenssa-rokotekampanjassa, samoin median toimintaa.
 
Erittely:
- STM ja THL eivät ole huolehtineet tiedottamisesta asianmukaisesta. Vastausta siihen, onko Pandemrix nanorokote vai ei, ei ole tullut. Miten tässä toteutuu läpinäkyvyys?
 
- Onko asianmukaista, että valtion laitos THL vetoaa GlaxoSmithKlinen (myöh. GSK) kanssa solmittuun liikesopimukseen ja liikesalaisuuteen kun heiltä tiedustellaan Pandemrixin koostumusta?
 
- Kuinka voidaan ajatella ettei jääviysongelmia ole ja että läpinäkyvyys toteutuu, kun THL:n Juhani Eskola kuuluu WHO:n pandemia-asiantuntijaryhmään, joka saa rahaa lääkeyhtiöiltä? Ettei Juhani Eskola hyötyisi suoraan tai epäsuorasti pandemialla pelottelusta?
kts. linkki http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3866223.svd?service=graphic
 
- kuinka voidaan ajatella, että hallituksen jäsen jolla on lääkeyhtiön osakkeita salkussaan, on jäävi valmistelemaan lakiesitystä
jonka lain voimaantulon (suunniteltu heinäkuulle 2010) jälkeen lapsi voi osallistua lääketieteelliseen kokeeseen ilman vanhempiensa lupaa, omalla suullisella suostumuksellaan. Kirjallinen suostumus puuttuu kokonaan.
kts. linkki http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-10181.pdf
ja joka laki toteutuessaan, minun nähdäkseni, poistaa vastuun lääkeyhtiöltä ja valtiolta ihmiskoemateriaalin toimittajana.
 
- kuinka voidaan ajatella että kansanedustaja jolla on salkussaan lääkeyhtiön osakkeita, voi äänestää jäävinä laista, jonka voimaantulon jälkeen hän hyötyy suoraan tai epäsuorasti ko. laista (esim. jos lääkeyhtiötä vastaan nostetaan oikeusjuttu rokotteen takia)?
 
- Miten on mahdollista, että THL, STM:n suostumuksella pistää ihmisiin rokotetta joka "on paras vaihtoehto tähän astisista", "ei ole aivan valmis vielä", ja josta "tutkimustuloksia odotetaan muutaman kuukauden sisällä" kuten STM:n ja THL:n edustajat ovat julkisuudessa lausuneet?
 
- Kuinka on mahdollista, ettei yksikään kansanedustaja vastaa yhteydenottopyyntöihin tai ole millään lailla hälyttynyt tässä asiassa?
 
Mediasta: media on toiminut juoksupoikana. Tasapuolinen, kiihkoton uutisointi on loistanut poissaolollaan.
Kun valistin mediaa, kansanedustajien ja muiden tahojen ohella siitä, että Pandemrix on todennäköisesti nanorokote, jonka seurauksia ihmisille ja ympäristölle ei vielä täysin tunneta, media alkoi kirjoittaa ja julkaista juttuja siitä kuinka hyödyllistä ja KIVAA nanoteknologia on. Huomaatte muutoksen 29.11 ja 30.11 uutisoinnissa.
Minusta tämä antaa aiheen epäillä median puolueettomuutta, riippumattomuutta ja läpinäkyvyyttä, ja että kytköksiä ja rahan voimalla käskyttämistä on tapahtunut kulissien takana.
Sananvapautta on loukattu estämällä kriittisen tai rokotteille negatiivisen kommentoinnin esiinpääsy eri lehtien keskustelupastoilla ja muilla foorumeilla.
 
 
Kunnioittavasti,
 
Riikka Söyring, kolmen lapsen äiti
 
 
liitteeksi:
Leif Arnoldin tekemä akuutti aloite Ruotsin Perustuslakivaliokunnalle koskien hallituksen ja rokotuskampanjaa hoitaneiden viranomaistahojen toimien tutkimista Perustuslain vastaisina rikkomuksina. Olen lähettänyt tämän Suomen Valtakunnansyyttäjän kansliaan evästyksin ja saanut siitä vastaanottokuittauksen.
Kaikki, mitä Leif Arnold sanoo Ruotsissa tapahtuneen, on tapahtunut Suomessakin. Eikö kukaan ihmettele, miksi ensin sanotaan pandemiahuipun olevan ohi ja pari päivää sen jälkeen rokotustahtia kiihdytetään? Jopa siinä määrin, että rokotuksia järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, työpaikoillakin.
Ja läpinäkyvä ja puolueeton mediamme vaikenee tosiasioista, lietsoo paniikkia, miten vain käsky käy.
Alla käännös Leif Arnoldin aloitteesta:
 
27.11.2009 1(6)
Perustuslakivaliokunta Tukholma 23.11.2009
Ruotsin eduskunta
Kansliapäällikkö Bertil Wennberg
100 12 Tukholma
Kehotus esityksen tekemiseksi hallituksen sikainfluenssaa ja
pandemiarokotetta koskevien toimien tarkastamisesta.
Valtiopäiväjärjestyksen 3 luvun 7 pykälän suomin oikeuksin Leif Arnold
ehdottaa, että perustuslakivaliokunta valiokuntamietinnön avulla tekee
eduskunnalle esityksen hallituksen sikainfluenssaa ja yhtä lailla
pandemiarokotetta koskevien toimien tarkastamisesta (valiokunta-aloite)
seuraavin perustein:
Anomus on myös jätetty Oikeusasiamiehelle sosiaalihallituksen,
tartuntasuojainstituutin, yhteiskuntaturvan ja -valmiuden viranomaisen sekä
Lääkelaitoksen toimien tutkimiseksi samassa asiassa. Määräysten mukaan
Oikeusasiamiehen ja perustuslakivaliokunnan tulee yhteen sovittaa
tutkimuksensa.
1. Helsingin julistus
 
 
Jo 1964 World Medical Association kehitti ja hyväksyi Helsingin julistuksen.
Julistus ei kansainvälisessä lainsäädännössä ole mikään sitova asiakirja, mutta
se saa täyden määräysvallan yhtenäistämällä ruotsalaista lainsäädäntöä ja
vaikuttamalla siihen.
Nyt käynnissä oleva Ruotsin rokotuskampanja ei noudata Helsingin julistusta
eikä säädöksiä lääketieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista
tutkimuksissa, joissa ihmiset ovat kohteena. Hallitus ja viranomaiset ovat
useissa TV-esiintymisissä lausuneet mm. että ”Rokotehan on aivan uusi, nyt
esille otettu rokote, joten sitä ei ole milloinkaan testattu todellisuudessa”, ”nyt
ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa meillä on mahdollisuus…”, ”rokotteen
suojateho on tuntematon, mutta uskomme että…”. Ruotsin eduskunnan ei tule
suvaita tällaisia arvauksia ja olettamuksia, joilta siis puuttuvat tieteellisesti
varmistettu pohja.
Lääkelaitoksen Charlott Bergqvist puhuu tutkimuksista ja tutkimustuloksista ja
siitä, kuinka tutkimukset nyt ovat meneillään. Edelleen Charlott Begqvist sanoo:
”Meillähän ei vielä ole tietoja”, Odotamme lisää tutkimustuloksia lähimmän
kuukauden aikana”.
Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com
27.11.2009 2(6)
Edelleen: Pandemrixin tuoteyhteenvedossa puhutaan tutkimuksista ja siitä, että
ollaan erityisen kiinnostuneita kuolettavista ja hengenvaarallisista
sivuvaikutuksista, ennakoimattomista sivuvaikutuksista ja sivuvaikutuksista,
joilla on erityistä mielenkiintoa.
Saman aikaisesti Maakuntapäivät on tiedottanut, että ainoastaan vakavista ja
epätavallisista epäillyistä sivuvaikutuksista tulee raportoida. Lisäksi
Maakuntapäivät ilmoittaa, että lapsia ja raskaana olevia naisia koskevilla
raporteilla on erityistä mielenkiintoa. Hallitus on siis sallinut valmistajan, Glaxo
Smith Klinen (GSK) tehdä laajamittaisia lääkeainetutkimuksia tietämättömillä
Ruotsin kansalaisilla.
2. Hyväksyttävän menettelytavan vastaiset toimitussopimukset
 
 
Kamarioikeus on hiljattain antamassaan tuomiossa kieltänyt Glaxo-sopimuksen
luovutuksen väitettyjen liikesalaisuuksien ja yhteisen edun vuoksi. Tuomiosta
on valitettu hallitusoikeudelle (Ruotsin korkein yleinen hallinto-oikeus – suom.
huom.)
3. Yksilön oikeudet
 
 
Edelleen, tutkimuseettisten menettelytapojen mukaan, yksilöä tulee aina
informoida hänen osallistumisestaan tutkimusprojektiin, vaikkakin tutkimus
olisi ko. yksilölle täysin riskitön. Syynä on henkilökohtaisen
koskemattomuuden kunnioittaminen ja perustavanlaatuinen vaatimus
ihmisyksilön kunnioittamisesta. Vaatimukselle yksityisen henkilön
koskemattomuudesta on tukea myös Ruotsin perustuslaissa.
Väitetty ja tähän asti huonosti perusteltu todistelu maailmanlaajuisesta
kulkutaudista, johon vielä liittyvät surkea logistiikka ja aikaansaatu
jonotuspaniikki, eivät missään tapauksessa saa merkitä sitä, että hallitus saisi
toimia tutkimuseettisten toimintatapojen, Helsingin julistuksen ja Ruotsin
perustuslain vastaisesti.
4. Hallituksen muut rikokset
 
 
Tutkimusta on edeltänyt intensiivinen ja totuudenvastainen propaganda.
Rokotuskampanjaan osallistuminen ei ole tapahtunut vapaaehtoiseen ja oikean
tiedon perusteella tehtyyn päätökseen, mikä sotii WMA:ta vastaan.
Edelleen, ilmoitetuilla läpivirtausnopeuksilla ei terveydenhuoltohenkilöstöllä
ole mitään kohtuullisia mahdollisuuksia varmistautua siitä, että jokainen potilas
on saanut sen kaikenpuolisen tiedon, jota säännöt edellyttävät, jotta hänen
päätöksensä voidaan katsoa nojaavan riittävään informaatioon, mikä
perustuslakivaliokunnan tulee käsitellä rikoksena Nürnbergin koodia
Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com
27.11.2009 3(6)
(perustellun ja oikean informaation nojalla tehtyä päätöstä) vastaan.
Myös WMA asettaa tietyt edellytykset informaatioon pohjautuvalle
hyväksynnälle. Informaatioon pohjautuva hyväksyntä (informed consent)
merkitsee sitä, että, potilas on tietoinen niistä mahdollisista riskeistä, joille hän
altistuu sekä siitä mahdollisuudesta, että hän voi saada joko plaseboa tai
lääkettä. Myös lapsilla on oikeus informaatioon pohjautuvaan hyväksyntään.
Hallitus on kuitenkin laiminlyönyt iänmukaisen informaation jakamisen lapsille.
Hallituksen on katsottava rikkoneen tutkimuseettisiä sääntöjä vastaan
käyttäessään sellaisia ilmaisuja kuin esim. ”tarjotaan”. Vahvistuneen käytännön
mukaan tulee sanoa ”pyydetään” eikä ”tarjotaan” Viimeksi mainittu verbi antaa
ymmärtää, että osallistuminen on etu ja voi siten peittää tiedon siitä, että
osallistuminen voi merkitä myös riskiä ja vaivaa.
5. Puutteellinen asiakasturvallisuusstandardi
 
 
Kaikkien lääkeaineiden, mukaan lukien rokotteiden, tulee olla turvallisiksi
testattuja ja tehokkaita soveltuvan vahvistetun turvallisuus- ja
tehokkuusstandardin mukaisesti. Turvallisuutta testaamatta ei voida tietää,
ovatko hyödyt riskejä suuremmat tai onko rokote turvallinen ja tehokas. Tämä
Pandemrix-rokotteen turvallisuus nojautuu riittämättömiin tutkimuksiin ja
riittämättömälle tieteelliselle perustalle, jotka vahvistaisivat rokotteen ihmisille
turvalliseksi. On väitetty, että pandemiarokote Pandemrix olisi turvallinen
lapsille, raskaana oleville ja muulle Ruotsin väestölle. Raskaana oleville on
myös väitetty rokotteen antavan epäsuoran suojan vastasyntyneelle lapselle.
Tuoteyhteenvedosta ilmenee että: ”Kokemus 3-9 vuotiaista lapsista on hyvin
rajallinen ja nuoremmista kuin kolme vuotiaista lapsista sekä 10-17 vuotiaista
nuorista kokemus puuttuu” ja ”Tällä hetkellä ei ole tietoja Pandemrixin käytöstä
raskauden aikana”.
Toisin sanoen kokemus puuttui täysin tai oli hyvin rajallista kun
massaerokotokuset sikainfluenssaa vastaan aloitettiin.
6. Raskaana oleville tehtyjen testien puuttuminen
 
 
Aiemmin periaatteena on ollut, ettei raskaina oleville jaeta lääkkeitä vain siitä
syystä että riskit lapselle ovat liian suuret. Tässä tapauksessa hallitus on
poikennut näistä periaatteista. Sitä paitsi rokotetta ei ole milloinkaan testattu
raskaana oleville. Hallitus väittää, että riski-/hyötyanalyysi on tehty, on väitetty
että hyödyt ovat riskejä suuremmat. Käytettävissä oleva julkaistu tieteellinen
kirjallisuus osoittaa aivan muuta. Lyhennetty valmistus: raskaana olevan naisen
immuunisuojaa stimuloimalla raskauden keskivaiheilla tai loppupäässä lisätään
merkittävästi riskiä lapsuuden aikaiseen autismiin tai murrosiän ja sen
jälkeiseen skitsofreniaan. Lähdetieto Smith SEP et al. Material immune
activation alters fetal brain developmet through interleukin -6. Journal of
Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com
27.11.2009 4(6)
Neuroscience 2007; 27: 10695-10702.
Tämän rokotteen riskit sikiölle ovat valtavat. Puhtaasti tilastollisesti raskaana
olevan naisen riski joutua sairaalan sikainfluenssan aiheuttaman tulehduksen
vuoksi on 1 (yksi) 300 000: tta raskaana olevaa kohden. Käyttääkö hallitus
pohdinnoissaan tervettä järkeä? Puhtaan tilastollisesti rokote on 100-
prosenttisesti riskaabeli yhtä raskaana olevaa naista kohti ja sikainfluenssa
itsessään muodostaa raskaana oleville naisille sairaalaan joutumisen riskin, joka
on pienempi kuin 0,32 % 100 000 raskaana olevaa naista kohti.
7. Pikkulapsille aiheutuvat riskit
 
 
Marraskuun 12:na 2009 Lääkelaitos ilmoitti että alle 3 vuotiaat lapset tulee
rokottaa sikainfluenssaa vastaan. Päätös perustuu uuteen tutkimukseen, johon
osallistui 51 alle kolmivuotiasta lasta sekä niihin kokemuksiin, mitä tähän asti
on saatu johonkin riskiryhmään kuuluvien 3-6 -vuotiaiden lasten rokottamisesta
sikainfluenssarokotteella. Edelleen Lääkelaitos ilmoitti että ”Tutkimus osoittaa,
että myös nuoremmat lapset saavat tästä rokotteesta hyvän suojan ja ettei heillä
esiinny muita sivuvaikutuksia kuin vanhemmillakaan lapsilla”.
Tutkimukset, joihin viitataan, ovat riittämättömät, koska voidaan viitata vain
viime kuukausien aikana todettuihin sivuvaikutuksiin. Sivuvaikutuksista ja
niiden laajuudesta ei siis ole aavistustakaan. Rokotteen aiheuttamat vammat
pitkällä aikavälillä ovat siis tuntemattomat. Yksi selvästi sopimattomista
ainesosista tässä rokotteessa on etyylielohopea, sillä se muuntuu kehossa
epäorgaaniseksi elohopeaksi ja voi siten aiheuttaa vaurioita mm. aivosoluihin,
erityisesti kehitysvaiheessa olevalle sikiölle ja pienille lapsille. Etyylielohopea
läpäisee helpommin veri-/rautaesteen ja siksi se joutuu helpommin aivoihin.
Heinäkuussa 2009 julkaistiin tutkimusraportti, joka lisäksi osoitti tiomersaalin
aiheuttavan vaikeita soluvaurioita. Tutkimusraportti, joka on kiistaton, osoitti
seuraavaa: Mitokondriat vaurioituvat niin pahasti, etteivät ne enää toimi
normaalisti,, kehon suoja vapaita radikaaleja vastaan heikkenee, solut
degeneroituvat ja kuolevat.
Hallitus on ilmeisesti jättänyt tämänkin raportin huomioimatta. Tiomersaalin
olisi voinut jättää pois rokotteesta, mutta hallituksen nuukuuden vuoksi tilattiin
siitä huolimatta tiomersaalia sisältävä rokote. Olen tyrmistynyt hallituksen
tietämättömyydestä ja vielä tyrmistyneempi siitä, ettei hallitus ole ollenkaan
huolissaan niistä mahdollisista vahingoista, joita tämä rokote pitkällä
tähtäimellä voi aiheuttaa.
Edelleen, samana päivänä kun Lääkelaitos teki päätöksensä, Suomessa kuoli
kaksivuotias lapsi saamastaan H1N1 -rokotteesta huolimatta. HUS:n
sairaanhoitopiirin lehdistötiedotteen mukaan lapsi sairastui alkuviikolla.
Keskiviikkona hänet otettiin sairaalahoitoon. Oli kulunut viikko siitä, kun lapsi
rokotettiin H1N1:ä vastaan. Mainittu kuolemantapaus osoittaa mielestäni, ettei
Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com
27.11.2009 5(6)
rokote anna varmaa suojaa alle kolmevuotiaille lapsille eikä kuolemantapauksia
voida sulkea pois sikainfluenssaa vastaan rokotettujen lasten keskuudessa.
Kuten tavallista, kuolemantapausta selitellään sillä, että ”täsmällisestä
kuolinsyystä ei ole tietoa”.
8. Terveille yksilöille aiheutuvat seuraukset
Otan tilaisuudesta vaarin esittääkseni näkemykseni influenssarokotteen
antamisesta terveille yksilöille. Pitkällä tähtäimellä luonnollista tietä hankittu
immuniteetti sairastetun influenssan jälkeen on paras suoja – miksi sitten
riistämme kansalaisilta parhaan suojan? Väitetyt säästöt, jotka syntyvät
joukkorokottamalla Ruotsin väestö, tulevat vain johtamaan siihen että ongelma
ja kustannukset siirretään tulevaisuuteen. Ajatukseni saa vahvistusta kaupungin
epidemiologi Annika Linden lausunnosta Nyhetsmorgon -ohjelmassa. ”Monen
influenssatulehduksen sairastaminen elämän aikana auttaa immuniteetin
rakentumisessa”. ”Kaikkien sairauksien kannalta pitkäaikaiselle immuniteetille
on parempi sairastaa luonnollinen infektio kuin tulla rokotetuksi.” ”Meillä on
nyt paljon parempi rokote kuin tavanomainen influenssarokote, jonka tulee
antaa pitempiaikainen immuniteetti ja pahimmassa tapauksessa saamme antaa
yhä uusia piikkejä säilyttääksemme tämän immuniteetin.”
Tärkeä seikka, joka on jätetty pois kaikissa lasten ja imeväisten rokotteita
koskevissa keskusteluissa on tieto siitä, että rokottaminen saattaa merkitä,
etteivät nämä yksilöt sairasta mitään suhteellisen lievänä. On siis olemassa riski,
että pitkällä tähtäimellä joudumme maksamaan kalliin hinnan siitä, että lyhyellä
tähtäimellä pyrimme suojelemaan heitä sikainfluenssalta.
9. Hallituksen muita väärinkäytöksiä ja toiminnan puutteita
 
 
Hallitus on väittänyt ennen kaikkea terveiden nuorten yksilöiden sairastuvan
sikainfluenssaan. Se on virheellinen väite. Ranskan julkisen terveyden
instituutin (Institut de Veille Saniteire InVS) suorittama tutkimus, joka
julkaistiin 20 elokuuta 2009, osoittaa muuta.
Sikainfluenssatapausten lukumäärää ympäri maailmaa on suuresti liioiteltu.
Haluan myös kiinnittää perustuslakivaliokunnan huomion siihen, että WHO on
matkan varrella muuttanut pandemian määritelmää. Määritelmästä on poistettu
”suuri kuolleiden ja sairaiden lukumäärä”, joten uusi määritelmä voi sopia
tavalliseen sesonki-influenssaan.
Hallituksen kriisivalmius on pettänyt, kun ei otettu käytäntöön matkarajoituksia,
ei asetettu karanteeneja lentokentillä eikä asennettu lämpökameroita jne. Oli
täyttä sattumaa etteivät sikainfluenssan (pandemia) tartuntojen levinneisyys ja
kuolleisuus olleet pahempia. Onko meillä sama säkä seuraavalla kerralla?
Översättning till finska av Lena Wiksten 27.11.2009, e-mail: lena.wiksten(at)gmail.com
27.11.2009 6(6)
10. Esitys
 
 
Perustuslakivaliokunnan tulee siksi nyt omasta aloitteestaan viipymättä tutkia,
onko hallitus vastuullisine valtioneuvoksineen rikkonut näitä sääntöjä
osallistumalla suoraan ja kirjaimellisesti puheena olevien viranomaisten
päätöksiin ja rokotuskampanjan suunnitteluun.
Haluan siksi, tätä taustaa vasten, Perustuslakivaliokunnan valiokunta-aloitteen
avulla valiokuntamietinnössä tutkivan hallitusta ja sen suorittamia toimenpiteitä
koskien sikainfluenssaa ja pandemiarokotetta. Tämä on akuutti ilmoitus ja
äärimmäisen merkityksellinen asia.
Vaadin tulla kuulluksi todistajana perustuslakivaliokunnassa.
Tukholma kuten yllä
Leif arnold c/o Center för Miljö- och Energiforskning Sverige Ab
Box 201 03
161 02 BROMMA

 

Date: 2009/12/4
Subject:
To: wma@wma.net

My name is Riikka Söyring. I am from Finland.
I write to you as I think it is necessary to share this information about the swineflu and vaccinations.

A couple of days ago there was ”news” in the paper that STM (finnish Social- and Health Ministry) is monitoring chats, blogs and netforums to keep a track of discussions concerning Swineflu.

Hospital personnel has told us -anonymously- that THL (finnish Health- and Wellbeing-department) has forbidden to keep a register of the symptoms people get after vaccination and the dead are neither to be registered.
Private clinics are forbidden by THL to take Swineflutests.
How can it b said that we a pandemic going on if it is not followed with records?
How does this fits in with democracy, transparency and and the WMA declaration of Helsinki?
It does not, in my humble opinion.
It is a breach of a constitution in many countries.
 
I personally have contacted the finnish health-committee, MEPs, Chancelor of Justice but I am not getting any answers. Not even one. I have contacted Transparency Finland, I have contacted media. No answers.
 
I have seen a document GlaxoSmithKline demands it´s employees to undersign. By signing it they release GSK from the responsibility of the all harmfull effects this Pandemrix might cause them.

We suspect that Pandemrix is a nanovaccine. They are not patented, licensed, tested yet. If this is so, it is extremely dangerous for pregnant women as it causes irreversible changes in the mitochondryo of the phoetus.
But we do not know for sure it is a nanovaccine. We just strongly suspect this to be so.
There is a person who is demanding in the court that THL submit the papers revealing the real substance of Pandemrix. So far they have refused to do so.
I ´ll enclose a link, it´s a graphic so that even if you do not understand the language you´ll understand the names (some familiar among them…) and euro-marks 
here´s the link http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3866223.svd?service=graphic
Juhani Eskola and Pekka Puska, chief of finnish THL, both do get money from BigPharma. There are others too in the THL.

We are communicating with Sweden also and they tell us  that the media in Sweden ignores information about the Swineflu and vaccines as if they were told to do so.
Netherland confirms that Pandemrix is  a nanovaccine:
"Our gouverment has declared they will shut down web-site's about the true information about the vaccine and the flu.
 
Today our minister of health told about theire interactions on blog's and forum's; so they'll know how the opnions are.
We are aware of that, so we have to be carefull.
 
I can confirm that Pandemrix is a nano-vaccine.
 
We are still in court with our minister of health, to give the information about the ingredients in the vaccine. Further more, our advisor of our health minister is Ab Osterhaus who has 13 side-jobs in the farmaceutical industry. Read this:
 
WHO announced the swine flu pandemic under pressure from a panel of advisers, headed by a Dutch doctor, Albert Osterhaus, nicknamed ‘Dr. Flu’ (from the name ‘Tamiflu’) because he was active in promoting mass vaccination of the population through WHO and the Western media.
 
Ever since I've been investigating the HPV-vaccine's I'm no longer on the gouverment mail-list. They've blocked me.
 
I have daily information about so many terrible affects of this vaccine. Woman who miscarriage, GBS.
 
We know now, since the vaccinations took place a week ago at least 7 people died. We only know that by internet -sources. Our media is absolutely quiet about that.
 
I have proof that our so called Health Commite,  lie's about the people who'll have this flu-shot. People were stuck in lines for TV as if they were all there for a Mex. flu-shot.   In fact , it was a shot of people in line for a sale and had nothing to do with the Mex. flu shot. They've announced special openings in the weekend , because of the overwhelming amount of people standing in line for the Mex. flu shot
."
 
I have a report from Germany. Vaccine was analyzed and found containing particles that do not belong into them.
Same in Belgium.
 
 
 
Vaccines could be used as a bioterrosrism weapon. It is against this
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3852&langId=en
 
so here is a basis for demanding GlaxoSmithKline and other medical conglomerates to reveal the real ingredients of the Swineflu-vaccines and get all the vaccines tested. I am thinking about how a 72 kg of Avian flu-medication got mysteriously contaminated.
The afore mentioned portion was made by Baxter Biopharma, a company with a biosafetylevel3.
Dr. Joseph Moshe tried to warn people but got arrested (and probably ended up in a mental hospital).
 
Also Ukrainian happenings are most alarming and weird.
 
##############################################################
 
Here a little something other as an example:
 
"Who has been developing infertility vaccines since 1974? The answer is WHO.
”In 1998 a Patent Application was made for a system which uses a person’s own immune system to render them permanently infertile, sterile, unable to have children. The system is irreversible, once injected.”
(See Squalene: Be Very Afraid Part I)
http://www.healthfreedomusa.org/?p=3592
Immunosterilization. Spay-vac. Zona pellucida glycoproteins. Adjuvanted vaccine.
A vaccine comprising an antigen derived from a zona pellucida glycoprotein. Effective to impair fertility in animals. The vaccine can be used as an immunosterilant or an immunocontraceptive.
”When the zona pellucida of one animal species is injected into the bloodstream of another, it results in sterility of the second species due to immune response. This effect can be temporary or permanent, depending on the method used. In NJ Porcine zona pellucida is used to keep deer populations low.”(Wikipedia)
So, so cleverly disguised. And no liability lawsuits or litigation. Now that you know, are you still going to be vaccinated?
http://www.wipo.int/pctdb/en/w…SPLAY=DESC
”A vaccine comprising porcine zona pellucida and an adjuvant comprising synthetic trehalose dicorynomycolate has been successfully used to cause immunocontraception in horses (P. Willis et al., J. Equine Vet. Sci., 364- 370 (1994)) and elephants (R. F-H., Wildlife Soc. Bull., 25 (1): 18-21 (1997)).
Dunbar et al. (e. g., EP 599822, U. S. Pat. No. 5,637,300) have experimented with reproductive control in non-rodent mammals using a recombinant zona pellucida protein. Due to limitations imposed by recombinant DNA technology and available expression systems, however, the recombinant protein lacks the glycosylation pattern of the native glycoprotein - - Summary of the Invention The present invention provides a vaccine and a method for impairing fertility in an animal. The method for impairing fertility in the animal comprises administering to the animal a vaccine comprising substantially pure, nonrecombinant zona pellucida glycoprotein, or an antigenic fragment thereof. ” Read more.
(FERTILITY IMPAIRING VACCINE AND METHOD OF USE This application claims the benefit of U. S. Provisional Application No. 60/070,375, filed January 2,1998, U. S. Provisional Application No. 60/071,406, filed January 15,1998, and U. S. Provisional Application No; 60/076,368, filed February 27,1998)"

########################################################################
 The squalene ASO3 or MF59, a very, very dangerous ingredient.
 
 
MF59 is what Bush called, the smallest biggest biowar-weapon ever. That should ring a bell !!

MF59 is in the Mex.flu vaccine. It is in the patent-applications.
Furthermore, MF59 is added a million times more in these vaccine's than it was during the Gulfwar-vaccinations.
 

Novartis first asked permission for developing a Mex. flu vaccin in august 2008 !!! That's right, august 2008. Long before the outbreak of the now called Mex. flu. We never heard a word of it until june 2009. Before then, the flu was called the pig-flu; the name was changed into Mex.flu as a request from the WHO at the end of june 2009.
 
Now we have also this treaty that 194 countries have signed: when WHO declares a pandemic, forced vaccinations are to be taken into use. Finland is one of the countries that have signed this treaty.
And thinking who sit in the SAGE-group and who is financing them (IMF and BigPharma; actually they´re financing the whole WHO; see GAP-plan and IAVI-project from WHO´s homepages), declaring a pandemic is easy. Too easy.
 
You can contact me via http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/  by leaving a comment and I´ll be in touch or via this e-mail-address.
I choose this way as the new Eurlex and finnish Lex Nokia allows monitoring the e-mails also if there is a suspicion of the spying.
 
I beg of you, I appeal to the WMA Helsinki declaration, that you do and take a look at all I have said.
 
Riikka Söyring

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Melko hurjaa (nimimerkki)

Riikka;) Hienoa että jaksat puuhata.

Nyt on mediassa taas pitänyt vilautella sopivasti kuolleisuuslukuja (on kuollut muutamia sikalenssuuun sairastuneita, jotka ovat perussairautensa vuoksi menettäneet immuunipuolustuskykynsä). Olen pannut merkille, että Suomi alkaa taas seurata uuden pelon lietsonnassa muuta maailmaa. Virallinen taho alkaa huolestua, että kiinnostus rokotuksen ottamista kohtaan hiipuu.

Rokotteita on maailmalla useampaa sorttia. ASO3 -adjuvantillinen on se nanoturborokote. Minkähänlaisia rokotteita kehitetään kevään “pandemiaan“? (Uuden epidemian tarkka ajankohtahan on jo maailmalla päätetty.) Nyt kun ainakin meillä enemmistö on tuuditettu siihen uskoon, että rokotuksista selviää, voisi olla otollinen hetki terästää rokotteita lisää. Eiväthän loput suostuisi rokotettaviksi, jos liian monilla ensimmäisinä rokotetuilla olisi ollut liian runsaasti oireilua, vai kuinka? Pahin skenaario tietysti on se, että meidät kaikki pakotetaan rokotuksiin. Valtioita on helppo monin keinoin kiristää käskyttämään lampaitaan, anteeksi kansalaisiaan. Yksi keino on raha. Iso velka. Toinen konsti on ottaa jumalalliseen monikansalliseen haltuun koko terveydenhuoltojärjestelmä. Hivuttamalla tietenkin.

Heillä, jotka nyt on jo rokotettu, on jännä suhtautumistapa. Jos kuolema tai vaikeita komplikaatioita ei ole seurannut vuorokauden sisällä, rokote on ok. Jos joku sitten sairastuukin viiden päivän kuluttua, se johtuu siitä että “rokote ei ole vielä vaikuttanut”! Kokonaan unohdetaan se, että ikävimmät vaikutukset voivatkin ilmaantua vasta pitemmän ajan kuluessa. Yksi niistä on mahdollinen immuunipuolustuskyvyn menetys. Kyllä, rakkaat lähimmäiset, niin kovasta myrkkykeitoksesta on kyse.

Kun elimistön kyky puolustautua siihen tunkeutuvia taudinaiheuttajia ja vieraita aineita vastaan on menetetty, ollaan vakavissa ongelmissa. Sairastettu tauti on aina parasta immuunijärjestelmän säätöä, ja kaikkien sairastettujen tautien myötä jokaiselle ihmiselle muodostuu täysin yksilöllinen puolustusjärjestelmä. Jos sama taudinaiheuttaja hyökkää uudestaan elimistön kimppuun, muistisolut aktivoituvat ja tuhoavat sen tehokkaasti.

Mutta aina ei jaksa synkistellä. Tässä linkissä kunnon meininkiä (latinosoulia). 1)Pitingo: I will survive. 2)Pitingo: Killing me softly with his vaccine - eh - song. Voihan kaiken tälläkin asenteella ottaa! Antonio Pitingo, olkaa hyvä.

http://www.youtube.com/watch?v=W6aa9BioDoM&NR=1

journalisti (nimimerkki)

Asiallinen kirje, mutta luultavasti se ei tule herättämään mitään reaktioita toimittajissa. Jos Suomen lehtien joukosta joku kumma toimitus löytyisi, missä näin linjasta poikkeavaa juttuaihetta joku rohkea uskaltaisi ehdottaa, tällaiselle työläälle juttuprojektille, johon pitäisi peräti ehtiä perehtyä, ei saa ainakaan työaikaa. Nykyäänhän kaikissa toimituksissa tehdään työtä alivoimalla, hirveässä kiireessä, mistä taas seuraa, että tuotetaan vain pikauutisia ja pintaraapaisuja. Tarvittaisiin joku Annika Bengtzon-tyyppi tekemään tätä omalla ajallaan ilmaiseksi. Onneksi Tanskassa näköjään on vielä olemassa tutkivaa journalismia:

http://www.youtube.com/watch?v=fHr90s4YeAA

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässä kirjoittaja jolta löytyy monenlaista linkkiä tietoa haluaville

http://kaarle.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/18/pakko...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

”Sikainfluenssaa aliarvioitu - siihen voi myös kuolla”
Julkaistu: 26.10.2009Päivitetty: 26.10.2009 21:1032 kommenttia

Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi

Petri Ruutu.Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi

Petri Ruutu.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Petri Ruudun mukaan sikainfluenssaan on viime aikoina suhtauduttu liiankin kevyesti. Ruutu uskoo, että tänään selvinnyt Suomen ensimmäinen kuolintapaus saa taas ihmiset ymmärtämään, että tautiin voi kuolla.

-Oletan, että tämä saa ihmiset jonkun verran ajattelemaan. Viime aikoina on vähän aliarvioitukin epidemiaa, johon voi myös kuolla, Ruutu sanoo.

-Nyt se tulee lähelle, kotimaahan, ei enää vain ulkomaille.

Ylen mukaan sikainfluenssa on jo saavuttanut epidemian luonteen Keski-Pohjanmaalla. Maanantai-iltaan mennessä Kokkolanseudulla oli varmistunut yli 30 tapausta, joista kaksi on sairaalahoidossa. Kokkolan terveyskeskuksen yhteyteen avatulla influenssapoliklinikalla kävi maanantaina kymmeniä ihmisiä, ja klinikan puhelimet ovat soineet lähes taukoamatta.

Ruudun mukaan pohjanmaalaisen 25-vuotiaan pitkäaikaissairaan naisen kuolema ei vielä maanantaina aiheuttanut puhelinlinjojen tukkeutumista maanlaajuisesti. Myös Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä Kysy influenssasta -puhelin jatkoi ainakin maanantaina kuten tähänkin asti: puhelin on auki maanantaista perjantaihin klo 12-18.

Perusterveillä, riskiryhmiin kuulumattomilla ihmisillä ei Ruudun mukaan olekaan syytä erityiseen varautumiseen.

-Perusterveen aikuisen ei tarvitse tehdä muuta kuin varata kuumelääkettä kotiin, pysyä kotona sairastuessaan ja toipua rauhassa ennen töihin palaamista.

Riskiryhmään kuuluvan on syytä soittaa terveyskeskukseen tai mennä lääkäriin, jos sairastuu kuumeiseen hengitystieinfektioon. Sikainfluenssan riskiryhmiä ovat esimerkiksi raskaana olevat, syöpäsairaat sekä kroonisia sydän- ja keuhkosairauksia sairastavat.

Rokotteita tulee nyt Suomeen sadantuhannen annoksen viikkotahtia ja kaikki riskiryhmiin kuuluvat saavat annoksensa vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen arvioidaan, onko kaikki kansalaiset syytä rokottaa.

Sikainfluenssaan on arvioitu kuolevan Suomessa noin 40-50 ihmistä. Ruudun mukaan määrä tulee todennäköisesti hieman nousemaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

ja tällainen http://www.unfictional.com/pdf/baxter-lawsuit.pdf

tai googlella haku who+forced vaccinations enter
who+pakkorokotukset haku

mutta tieto on WHO:n sivuillakin. Perkeleenmoinen kiire nyt.

 Vaan pankaapa nämä nimet mieleen:

rami.makinen@iltasanomat.fi,
jarkko.sipila@mtv3.fi,
susanna.reinboth@nelonen.fi,
jukka.harju@hs.fi,
paivi.happonen@yle.fi  

 siis Iltasanomat, mtv3, nelonen,Helsingin Sanomat, Yle

 

Kuntalehdessä 4/09 Presidentti Tarja Halonen otsikolla "Vahvan kansallisvaltion aika" sanoo "Tasa-arvoon ja lain kunnioittamiseen pitää kuulua myös ihmisyyden kunnioittaminen".  Tuntuu pilkkaamiselle tällä hetkellä, moiset puheet.

Eleonoora (nimimerkki)

Hienoa Riikka että jaksat tehdä asian eteen jatkuvasti töitä vaikka oletkin väsynyt! On niin surullista seurata kun ihmiset eivät oikein edes ymmärrä miten isoista asioista on kyse. Itseäni ainakin huolestuttaa tosi paljon kun samaan aikaan suunnitellaan pakkorokotuksia olemattomaan tautiin, ei välitetä rokotteen haitoista, julkisuudessa ei asiaa uskalleta kyseenalaistaa, lapset myydän lääketeollisuudelle... minulla on sellainen tunne ettei tässä ole vielä läheskään kaikki. Kun näitä pysähtyy miettimään, niin täytyy olla jostain vielä paljon suuremmasta asiasta kysymys. Mutta Mistä?

Vanha demari (nimimerkki)

"7 Kun näitä pysähtyy miettimään, niin täytyy olla jostain vielä paljon suuremmasta asiasta kysymys. Mutta Mistä? "

Luultavasti kyse on Pupu Tupunan ja Jänis Vemmelsäären salaliitosta, johon he yrittävät saada mukaan myös Suuren Kurpitsan.

Melko hurjaa (nimimerkki)

"Rokotteita tulee nyt Suomeen sadantuhannen annoksen viikkotahtia ja kaikki riskiryhmiin kuuluvat saavat annoksensa vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen arvioidaan, onko kaikki kansalaiset syytä rokottaa."

Joistain kymmenistä pitkäaikaissairaista (jotka ovat terveydenhuollon johtajatason ja päättäjien mielestä riesa ja rasite) päästään näillä rokotuksilla ainakin kätevästi eroon. Tai sitten sikalenssulla. Jompsis kumpsis. Niin tai näin, kumpaakaan heidän elimistönsä ei kestä. Jossain paksusormiset kädet taputtavat innokkaasti.

I´m in shock (nimimerkki)

Forced H1N1 swine flu vaccinations at gunpoint in the USA !

Washington : The United States of America is devolving into medical fascism and Massachusetts is leading the way with the passage of a new bill, the “Pandemic Response Bill” 2028, reportedly just passed by the MA state Senate and now awaiting approval in the House. This bill suspends virtually all Constitutional rights of Massachusetts citizens and forces anyone “suspected” of being infected to submit to interrogations, “decontaminations” and vaccines.featured stories Forced vaccinations, quarantine camps, health care interrogations and mandatory decontaminations

It’s also sets fines up to $1,000 per day for anyone who refuses to submit to quarantines, vaccinations, decontamination efforts or to follow any other verbal order by virtually any state-licensed law enforcement or medical personnel.

Sinka Viisala (nimimerkki)

Riikka!

Olet suorastaan USKOMATON. Taivaan lahjako olet meille totuudenetsijöille? Rohkeista rohkein valonsoturi: kirjelmäsi ovat perusteellisuudessaan lyömättömiä.

Millä tavoin saisimme joukkovoimaa asiaan? Tunnetko ryhmäkanne-asiaa mitenkään? Saisiko tekstipohjaasi lainata ja siihen lisätä jotain, koska minulla esim omakohtaista kokemusta tältä syksyltä miten hyvin asiallinenkaan rokotukselle vaihtoehtoa tarjoava kirjoitus ei mennyt lehdistölle läpi? Selkäää sensuuria. Sen voisin lisätä kirjelmään.(Kyse kirjoituksissani oli siis oman immuniteetin nostamisesta luonnollisilla vaihtoehdoilla mm. marjat, antioksidantit, ruoan emäksisyys jne).

Oletko muuten tulossa Hkiin 6.12.eduskuntatalolle? Asumme likekkäin, josko samalla kyydillä?

Voimaa ja uskoa jatkaa eteenpäin - valo pilkottaa jo!!!
KAIKKI HOITUU KYLLÄ PARHAIN PÄIN. Siihen uskokaamme.

Lämmöllä valoemonen

Concerned (nimimerkki)

Tuossa linkissä piti olla tämä (mutta ei sitten ollutkaan). Liittyy kommenttiin 10.
googlatkaa:

Judge Napolitano on forced vaccinations in Massachusetts

Lisää Isoahon blogissa/Overseas discussions for concerned people

Katsotaan toimiiko tämä linkki

http://freespeakblog.blogspot.com/2009/10/massachu...

Jollei toimi niin googlatkaas taas.

Concerned (nimimerkki)

Niin tai koska tuosta kommentin 12 linkistä kuitenkin pääsee Youtubeen niin kirjoittakaa siellä hakuun Judge Napolitano on forced vaccinations in Massachusetts

Minna (nimimerkki)

Ongelmana tästä aiheesta tehtävällä lehtijutulla on se, että suomalaiset toimittajat harvemmin saavat audiensseja WHO:hon tai muille pääkallopaikoille. Pitäisi siis löytää suomalainen rokotuksiin kriittisemmin suhtautuva "asiantuntija", jota voisi jutussa haastatella, sillä kaavan mukaan jokaisessa lehtijutussa pitää asiantuntija olla. Silkasta laiskuudesta lienee haastateltu koko-ajan THL:n henkilöitä, kun ei olla keksitty muitakaan, jotka tietäisivät rokotuksista. Tämän haastatellun lääkärin tulisi olla joku muu kuin Antti Heikkilä tai M. Isoaho, koska näihinhän ei olla reagoitu medioissa millään tavalla, eli he näyttävät olevan jonkinlaisessa boikotissa.

Hanketta siis edistäisi se, että etsisitte toimittajille valmiiksi jonkun asiantuntijahaastateltavan, joka olisi tällaiseen myllyyn valmis menemään. Etsikää vaihtoehtoisemmin suuntautuneita lääkäreitä, sieltä luulisi joku löytyvän.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Kyllä lääkärit näitä lukevat. Ja vapisevat. Net tietää, että DDT:ki oli hyvä ja tehokas!

Toimittajat ei voi, ko ne on maksettuja sellaisia. Son semmonen tämä systeemi, että sopuli-enemmistö vikisee, jos puhuthaan asioista oikeila nimilä.

Enemmistö tahtoo turvaa ja kuolemattomuutta eikä hoksaa, että just niilä meitä sumutettaan ja vahingoitettaan. Net ei hoksaa, että son raha, jolla tämän päivän valta on.

Toimittajat ja lääkärit sais nyt rohkaistua ja karaista ittehään ja kääriä hihat tässäki asiassa.

No, kohta tullee paha mieli kaikile ja tiämä enemmän, miten tämä näin meni. YK tai WHO tai mikhään Kekkonen ei ole vappaa ison rahan pyytheistä tai ylheisestä hyväksynnästä. Ettei vain jouvu porukan ulkopuolelle. Jestas, että oomme arkajalkoja ja kuuliaisia. Hysteriasta ja jos mistä on helppo puhua, mutta pilkka tahtoo mennä ommaan nilkkaan ja iva on ihmisen vihhaa.

Meilähän on tietoyhteiskunta? Missäs se tieto nyt on tässä rokoteasiassa. Mitä tästä rokotteesta on tutkittu. Oi, kertokaa se meille?

Kannustavin, rohkaisevin ja rakastavin terffeisin Hilkka Laronia, joka taas paasaa toisten tontilla, mutta piti kirjottaa, ko syän käski ja oli mahollisuus.

toinen journalisti (nimimerkki)

Jokunen toimittaja on jo kertonut, miten pahalta tuntuu katsella tiedonvälitystä rokoteskandaalista. Miksi vain yhdenlaista tietoa julkaistaan? Uskotaan, että toimituksista puuttuu faktatietoa. Ja, kun sitä annetaan nimeltä mainituille tahoille, pidetään selvänä, että he tunnistavat ammattilaisina vastuunsa. Kannatan tätä maailmankuvaa ja toivoisin sen olevan totta.
Voi vain arvailla, tutkivatko journalistien opinahjot tulevina vuosina meneillään olevan rokoteskandaalin käsittelyä mediassa. Tehdäänkö aiheesta opinnäytetöitä ja väitöskirjoja? Julkaistaanko asiapokkareita ja pamfletteja? Järjestetäänkö tv:ssä suuri keskustelutilaisuus, jossa kaikki vastuuosapuolet pääsisivät ääneen?
Vai, onko niin, että hallitus, terveydenhoidosta vastaavat ministeriöt ja rokotevalmistajat ovat sisällyttäneet liikesalaisuutta nauttiviin sopimuksiinsa myös kaiken tiedotusvälineisiin liittyvän?

Näin se menee (nimimerkki)

Toimittajat, lääkärit ja tutkijat eivät uskalla ottaa otsaansa hörhö-leimaa, vaikka jotkut heistä olisivat asioita pengottuaan hyvinkin kriittisiä ja palavasti tahtoisivat tehdä jotain. Edes freet eivät kirjoita, koska heiltä puuttuvat asiantuntija-haastateltavat eikä heidän juttujaan välttämättä otettaisi edes vastaan. Jotkut kirjoittavat nettiin nimimerkeillä.

Uskon kuitenkin, että lopulta uusia rohkeita alkaa laumasta nousta (naisia todennäköisesti) ja väistämättä skandaali saavuttaa laajemman joukon tietoisuuden. Monistakin syistä.

Kriittisesti H1N1-rokotuksiin suhtautuvia lääkäreitä on paljon. Käytännön työssään he tekevät kukin omalla tavallaan hiljaista, passiivista vastapropagandaa virallista THL-WHO -mantraa vastaan. Jos lääkäri ei rokotuta omia lapsiaan eikä itseään, eikä myöskään hänen lähipiirinsä rokotuta itseään, voi pohtia syitä. Kun potilas kysyy lääkäriltään, pitäisikö H1N1-rokote ottaa, lääkäri saattaa olla ensin hiljaa ja sanoa sitten: “Niinhän sitä suositellaan.” Mutta näin sanoessaan hän ei katso potilasta silmiin. Kun potilaan sanoessa “en taida kuitenkaan ottaa sitä rokotusta” lääkäri katsoo silmiin pitkään ja nyökkäilee, se kertoo jo tarpeeksi. Kaikkeen ei tarvita verbaalista ilmaisua, non-verbaalikin riittää. Lääkäreillä on ohjeensa, ja vaikka kaikki heistä eivät - asioita omilla aivoilla ajateltuaan - haluaisi ohjeistuksen mukaan toimia, heidän on pakko. Moni lääkäri elää nyt suurten sisäisten ristiriitojen aikaa joutuessaan toimimaan oman vakaumuksensa vastaisesti.

On myös paljon lääkäreitä, jotka todella ovat hyväuskoisia ja sinisilmäisiä. Luultavasti kuitenkin valtavan suuri enemmistö lääkäreistä on yksinkertaisesti liian kiireisiä ja väsyneitä ehtiäkseen ottaa asioista selvää. Heillä ei ole aikaa. Hyvä jos ehtivät häthätää toisella silmällä vilkuilla oman erikoisalansa julkaisuja, tarkistaa postin ja piipahtaa Facebookissa. He ovat ihan yhtä pihalla kuin muutkin. Lääkäritkin näet ovat vain ihmisiä, tiesittekös sitä. Ai mistäkö tämmöisiä uskallan mennä väittämään? Jaa-a, sepä jääköön salaisuudeksi.

Melko hurjaa (nimimerkki)

Mirjaleena Isoaho kirjoittaa blogissaan (Overseas discussions...)

"Here is the key how they’ll make forced vaccinations. More terrible mutations and the earlier vaccine doesn’t help… "

Käykää lukaisemassa. Päätelmä on looginen. Samanlaisen päätelmän on tehnyt jo moni muukin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

WHO Confirms D225G Vaccine Failure
November 28, 2009 lenasvn Leave a comment
WHO Confirms D225G Vaccine Failure
Recombinomics Commentary 03:31
November 28, 2009

”One isolate from Ukraine with the mutation had changed so that swine flu vaccine probably would not protect against it well, Britain’s national medical laboratory reported Friday.
Flus mutate so fast, Dr. Fukuda cautioned, that announcing each change is ”like reporting changes in the weather.”
The above quote from tomorrow’s NY Times piece by Donald McNeil, acknowledges the vaccine failure for viruses with D225G. However, although WHO has publicly confirmed the failure, they don’t think an announcement is required. Thus, they continue to offer altering opinions on the significance of D225G, which directs H1N1 to the lung and was present in four of four fatalities in Ukraine.
The associate of D225G with the Ukraine fatalities led to a survey of samples in Norway, where D225G was found in three patients (two who died and 1 who was in serious condition). Similarly, France found D225G in two fatal infections, including one who was Tamiflu resistant.
However, even though this change is drawing additional attention daily, WHO has taken a position that the vaccine failure against H1N1 with this D225G is not worthy of an announcement.
This mindset is significant cause for concern and is hazardous to the world’s health.”

I write: Here is the key how they’ll make forced vaccinations. More terrible mutations and the earlier vaccine doesn’t help…

#19 mainittu teksti siis tässä

dib (nimimerkki)

7.12 THL alkaa tutkia rokotteen tehoa

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/...

Nyt vasta? Pari viikkoa sitten se oli turvallinen tuote THL:n puheessa vaikkei sitä tietoa ja varmuutta sitte tainnu ollakaan. Ihqu!

dib (nimimerkki)

Mediamoguli Murdoch eräs GlaxoSmithKlinen johtajia+paljon muuta kiinnostavaa

http://www.theflucase.com/

miksiei miksi ei Suomen lehdistö tästä tiedä eikä kerro? Olishan se hieno aihe

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eero Erkkilän lähettämästä linkistä

Avoin kirje kaikille Korporatiivisen Median Toimittajille
Tämä on käännetty versio kirjeestä joka on lähetetty kaikille korporatiivisessa mediassa toimiville toimittajille Ruotsissa 11.11.2009. Ja on sen jälkeen laajalti levitetty nopeasti kasvavassa NWO vastaisessa liikkeessä Ruotsissa. Nyt sitä käännetään usealle eri kielelle levitettäväksi ympäri maailmaa.

Vallankumous tulee olemaan koko maailman laajuinen.

Suora linkki tähän kirjeeseen on http://www.wordmworld.net/unca…mittajille

————————————————–

Kaikille Suomen toimittajille, totuus on tullut julki. Teidän työnantajanne ovat paljastuneet, työnantajanne työnantajat ovat paljastuneet, työnantajanne työnantajien työnantajat ovat paljastuneet. Totuus on tullut julki. Toistan, Totuus on tullut julki.

Nykyajan suurin ihmiskuntaa vastaan tehty rikos on meneillään silmiemme edessä - ja te, kaikki Suomen Toimittajat, olette hiljaa. Toistan, nykyajan Suurin ihmiskuntaa vastaan tehty rikos on meneillään juuri nyt, silmiemme edessä - ja te olette hiljaa.

Kaikille Suomessa työskenteleville toimittajille, tällä kirjeellä haluan kertoa, että teillä on mahdollisuus valita. Joko te juuri nyt, ja todella tarkoitan, välittömästi, alatte raportoida mitä tässä maassa ja maapallolla todellisuudessa tapahtuu - tai, alkaen tästä päivästä, teidät katsotaan osallisiksi tähän lähes uskomattoman hirvittävään rikokseen Suomen kansaa, ja koko ihmiskuntaa kohtaan.

Toistan, teille kaikille Suomen toimittajille, joko te välittömästi alatte raportoida mitä todellisuudessa maailmassa tapahtuu, tai teidät katsotaan Suomen kansan vihollisiksi.

Passivisuus ei enää ole vaihtoehto. Hiljaisuus ei enää ole vaihtoehto. Propaganda ei enää ole vaihtoehto. Väärä informaatio ei enää ole vaihtoehto. Tästä päivästä lähtien, 26. Marraskuuta 2009, alatte kirjoittaa, kertoa ja näyttää meille totuuden.

Teidän työnantajianne, Suomen, ja maailman korporatiivista mediaa, juuri nyt kontrolloi pahin koskaan olemassa ollut kansainvälinen rikollisjärjestö. Tiedämme, että he ovat vallanneet teidän työnne perustan. Tiedämme, että juuri nyt teitä käytetään propagandan keskusyksikkönä Suomessa, kyynisimmälle salaliitolle jonka ihmiskunta on koskaan nähnyt.

Tiedämme että tämä salaliitto ulottuu Wall Streetiltä Valkoiseen taloon, Maailman Terveysjärjestöön (WHO), Yhdistyneisiin Kansakuntiin, Euroopan Unioniin, maailman johtavimpiin lääkeyhtiöihin, tulevaan Kööpenhaminan kokoukseen, media pohattoihin, maailman johtaviin pankkiireihin, ylimpiin politiikkoihin, Suomen hallitukseen, Suomen pankkitoimintaan, Suomen mediaan, Suomen lääketoimintaan, ja vastaaviin instituutioihin ympäri maailman.

Ymmärrän jos tämä kuulostaa epämiellyttävältä, mutta tämä ei ole mitään verrattuna siihen kuinka epämiellyttäviksi asiat vielä tulevat jos emme kaikki ota tätä ehdottoman vakavasti. Juuri nyt. Tänään. Ehdottoman vakavasti. Tässä ei ole mitään naurunaihetta. Ei mitään sivuun sysättävää. Ei mitään välteltävää. Rikos, joka nyt tapahtuu silmiemme edessä on osa kauheinta ja mutkikkainta salaliittoa, joka voi - ellemme yhdessä muuta asioiden kulkua välittömästi - tuoda meille ja tuleville sukupolville enemmän kipua ja kärsimystä kuin olisimme koskaan voineet kuvitella.

Jos päätätte kutsua tätä hulluksi salaliittoteoriaksi, ottamatta selvää siitä mitä todella tapahtuu, lopettakaa sellaiset pötypuheet välittömästi.

Totuus on tullut ilmi. Me tiedämme mitä on meneillään. Alkaen tänään, 26. Marraskuuta 2009, alatte työskentelemään antaen totuuden sikainfluenssasta, rokotteesta ja Suomalaisten massarokotuksista. Jos kieltäydytte tästä vaatimuksesta, sitten minä, ja kaikki muut jotka ovat tietoisia siitä mitä tapahtuu, sekä kaikki he jotka lähitulevaisuudessa tulevat sen ymmärtämään, tulevat - koko loppu uranne ajan, koko loppu elämänne ajan - pitämään teitä vastuussa siitä että vain seisoitte sivussa ja ette tehneet mitään, vain katsoitte kun tämä kuvottava rikos tapahtui. Suomen valtaväestö ei ole tietoinen asioista, mutta tarpeeksi ihmisiä on, jotta teidät tullaan kyllä muistamaan.

Kaikki Suomen toimittajat, teidän työtänne on tutkia heitä jotka ovat vallassa. On työtänne raportoida kun he väärinkäyttävät valtaansa. On työtänne informoida Suomen ihmisille meneillään olevista tapahtumista. Juuri nyt, ette tee työtänne. Tällä tulee olemaan kohtalokkaat vaikutukset, ellette heti ala tekemään sitä mitä teidän tulisi tehdä.

Vaikka toivon, että tulette järkiinne, se ei ole mitä odotan tai mihin luotan. Tämän vuoksi, olen aloittanut sivuston “VaccinationNews”. Tämä uutissivusto ei ole niin hieno niin kuin niiden roistolehtien joiden työntekijöinä olette, mutta se käsittelee asioita joita Suomalaisten tulee tietää, enemmän kuin mitään muuta juuri nyt - totuus sikainfluenssasta, rokotteista, ja massarokotuksista. Linkki tälle päivittäin uutiset sikainfluenssasta, rokotteista ja massarokotuksista raportoivalle sivustolle on: http://www.wordmworld.net/bubb…snyheterna (Ruotsiksi).

Jos te toimittajat haluatte kirjoittaa todellisia artikkeleita mutta ne hylätään teidän rikollisten työnantajienne toimesta, olette erittäin tervetulleet lähettämään ne “VaccinationNews” uutisiin, ja julkaisen ne niiden sivuilla.

Sama koskee myös kaikkia Suomalaisia. Vaarallisin asia minkä voimme nyt tehdä on odottaa että joku muu tekee jotain. Meidän täytyy alkaa ottamaan ohjat omiin käsiimme. Meidän täytyy ottaa ohjat omiin käsiimme.

Juuri nyt, meillä on mahdollisuus kommunikoida upealla tavalla, Internetin välityksellä. Meidän täytyy käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme. Kiitos Internetin, voimme kommunikoida suoraan keskenämme, lähettäen linkkejä, videoleikkeitä, asiakirjoja ja artikkeleja. On todella tärkeää ettemme pidä nykyistä kommunikoinnin vapautta itsestäänselvyytenä. On yhtä tärkeää että me jaamme tätä tietoa, jota hallitukset, valtamedia ja kaikki vallanpitäjät haluavat meiltä salata, niin paljon ja niin pian kuin mahdollista.

Keskustelkaa ympärillänne olevien ihmisten kanssa, niin jokapäiväisessä elämässänne kuin Internetissä. Puhukaa toistenne kanssa, pohtikaa, kysykää kysymyksiä, ajatelkaa kriittisesti, vaihtakaa ajatuksia, lähettäkää linkkejä, postittakaa tietoa facebookissa, twitter blogeissa, foorumeissa, levittäkää sanaa kaikin mahdollisin keinoin siitä miten teidän tulevaisuutenne riippuu siitä mitä teette nyt.

Jokainen kuluva päivä, meidän vapauttamme otetaan meiltä pois, sekä webissä että yhteisössämme, niin että suurin osa ihmisistä ei sitä edes huomaa. Jos haluamme selviytyä tästä taistosta voittajina, meidän täytyy harjoittaa oikeuksiamme ja käyttää kaikkia kommunikoinnin keinoja. Juuri Nyt, välittömästi, heti.

Valitettavasti, luulen että monet teistä, sekä Suomen toimittajista, että kansalaisista, ei ole vielä ymmärtänyt kuinka vakava tämä tilanne on. Puhun nyt selkeästi, on kyse meidän hengestämme, lapsiemme ja lapsenlapsiemme hengestä.

Jos olet koskaan ihmetellyt miten se on voinut tapahtua, että Hitler, noin seitsemänkymmentä vuotta sitten, saattoi päästä valtaan ja terrorisoida koko maapalloa kokonaisen vuosikymmenen, häntä kenenkään pysäyttämättä. Sinun ei tarvitse opiskella yhdestäkään historiankirjasta, voit vain katsella ympärillesi. Juuri nyt, omassa elämässäsi, maailmassa, tänään. Näin se on voinut tapahtua. Näin se tapahtuu.

Yksi tämän vuosisadan suurimmista kysymyksistä on, onko ihmiskunta oppinut läksynsä menneisyyden virheistä. Vai seisommeko jälleen halvaantuneina, sokeina totuudelle, tietämättöminä, auktoriteetteja kunnioittaen, äly ja tunteet hypnotisoituina. Katsomme kuinka planeettamme vallanpitäjät kontrolloivat meitä kuinka ikinä haluavat. Kuinka he ohjaavat meidät omaan tuhoomme, niin kuin olisimme lauma tyhmiä pikku lampaita.

Niin he näkevät meidät, lampaina. Tolloina. Orjina. Riippuu meistä haluammeko edelleen hyväksyä tämän, koska niin olemme tehneet jo satoja vuosia. Vai joko olemme valmiit näkemään, kuinka suurenmoisia olentoja todellisuudessa olemme, jokainen meistä. Olemmeko valmiit ottamaan pois sortajiemme vallanasemat, heidän keinonsa ja voimavaransa. Heidän joita on vain hyvin pieni mutta uskomattoman paheellinen joukko. Uskon että on sen aika. Toivon niin. Ja tiedänkin.

Jos te toimittajat ette uskalla alkaa kertoa totuutta, sitten me, Suomen kansa, pidämme teitä vastuussa siitä että toimitte epäsuorasti sitä vastaan ettei ihmisille kerrottaisi mitä todella maailmassa tapahtuu. Ja siis osallisina tuottamaan mittaamattoman suuren kärsimyksen ystävillemme, sisarillemme, veljillemme, lapsillemme, lastenlapsillemme ja teille itsellenne. Alkaa siis epäröikö, juuri nyt, kun luette tätä, on aika tehdä päätos

Totuus on tullut ilmi. Tämä koko tarina tulee päivänvaloon. Älkää kuvitelkokaan mitään muuta. Jos ajattelette, että voitte paeta hiljaisuuteen olette väärässä. Jos ajattelette että voitte syyttää jotakuta toista, olette väärässä. Jos kuvittelette olevanne voimattomia tämän asian edessä, olette väärässä. Teidän on aika alkaa tekemään työtänne.

Ennen kuin jatkan, haluaisin lähettää viestin työnantajillenne ja työnantajienne työnantajille: Me tiedämme että te säälittävät roistot olette kansainvälisen rikollisjärjestön sylikoiria. Rikollisjärjestön, joka juuri nyt aikoo myrkyttää koko Suomen väestön. Me tiedämme, että toimitatte näiden alhaisten rikollisten asioita. Näiden petollisten rikollisten joidenlaisia tällä planeetalla ei ole koskaan ennen nähty. Te raportoitte vain niitä asioita joita he haluavat, kerrotte meille vain mitä he haluavat ihmisille kerrottavan, näytätte meille vain sen mitä he haluavat meille näytettävän.

Jos sanon sanat “Marie Antoinette”, “Ludvig the XVI”, “1793″ - Millaisia ovat ne kuvat, jotka nousevat pienistä korruptoiduista aivoistanne? Jos joku teistä laittaa vielä yhdenkin harhaanjohtavan julisteen sikainfluenssarokotteesta. Jos joku teistä näyttää vielä yhdenkin valehtelevan uutisraportin meneillään olevista massarokotuksista. Jos yksikin teistä välttelee edelleen totuuden mukaisen informaation antamista Suomen kansalle, sitä tietoa mitä hallitukset ja vallanpitäjät ympäri maailmaa tarkoituksenmukaisesti meiltä pimittävät. Jos yksikään teistä jatkaa sen illuusion syöttämistä meille, jonka mukaan kaikki on ok, ei ole mitään millä vaivata mieltään. Jos joku teistä, alkaen tanaan 26. Marraskuuta 2009, jatkaa Suomen kansalle valehtelua, Suomen kansan pettämistä, väärän tiedon antamista Suomen kansalaisille, huomion viemistä todellisuudesta illuusioon, te tulette maksamaan siitä kalliisti.

Kaikki te, haluaisin että vastaatte kahteen kysymykseen:

1) Kenelle te olette lojaaleja - Suomen kansalle, vai planeettamme kavalimmille rikollisille?
2) Keneltä te saatte määräyksenne?

Nyt takaisin Suomen toimittajiin. Luulen, että monet teistä, jo pitkään, olette oivaltaneet, että jotain hämäräperäistä on meneillään. Luulen, että monet teistä, jo pitkään, olette toimineet propaganda koneiston välineinä. Koneiston kuten; Suomen Tietotoimisto, Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Iltalehti, Yle, MTV3 sekä muiden Suomen massahypnoosin koneistojen välineinä.

Luulen myös, että monet teistä ovat jo alkaneet paneutua tähän asiaan ja mahdollisesti jopa, jossain määrin, olette ryhtyneet sitä tutkimaan toimittajan asemassa. Mutta jostain syystä, kaikki te olette hiljaa. Luulen, että teidät on määrätty olemaan kirjoittamatta näista asioista. Luulen, että pelkäätte saavanne potkut jos alatte tehdä sitä työtä, jota teidän kuuluisi tehdä. Luulen jopa, että jotakuta teistä on uhkailtu. Olen pahoillani että asiat ovat niin. Mutta jos uskotte että se on hyväksyttävä selitys hiljaisuudellenne, olette väärässä.

Jos ette riko tätä hiljaisuutta välittömästi, te tulette - kun kaikki on tuotu päivänvaloon- samaan koko Suomen väestöltä sellaisen vihan vyöryn, että nykyiset pelkonne tuntuvat mitättömiltä siihen verrattuna.

Se fakta että te kutsutte itseänne toimittajiksi on häpeä vertaansa vailla. Tällä hetkellä, palvelunne on ainoastaan kirjallista huoraamista, teidän kynänne ja älynne toimivat prostituoituina näille uskomattoman kylmäverisille ihmisille, jotka romauttivat koko maailman ekonomian. Heille jotka asettivat Barack Obaman Valkoiseen Taloon, ja varmistivat että hän sai Nobelin Rauhan Palkinnon kun samaan aikaan hänen politiikkansa raiskaa planeettaa. Heille jotka varmistivat että tämä kanssarikollinen ja hänen rosvojoukkonsa täyteenpanivat historian suurimman ryöstön ryöstämällä Amerikan veronmaksajilta satoja biljoonia dollareita kun he ojensivat “kannustinpakettinsa” samoille pankkiiriroistoille jotka alkujaan junailivat koko talouden romahduksen. Jotka varmistivat että kaikki liittoutuneet hallitukset ympäri maapalloa, tekivät samoin (myös suomalaiset petturit). He jotka - itävaltalaisessa laboratoriossa - mutatoivat viruskantoja lintuinfluenssasta, sikainfluenssasta ja ihmisten influenssasta, ja näin kehittivät viruksen nimeltä A(H1N1). Ja jotka reilusti etukäteen olivat kehittäneet rokotteen, joka heidän mukaansa “suojaa” geneettisesti valmistetulta A(H1N1) virukselta. He jotka sitten laskivat valloilleen tämän viruksen. Ja jotka kehittivät sen valheen että täysin uusi “tuntematon” virus on syntynyt meksikolaisissa sioissa. He jotka kehittivät sen valheen että tämä niin sanottu “sikainfluenssa”, jonka tämä virus aiheuttaa, on tappava uhka ihmiskunnalle. he jotka kehittivät valheen että, me tulemme kohtaamaan suuren luokan pandemian. He jotka varmistivat, että Maailman Terveysjärjestö (WHO) - joka on heidän vallassaan - täysin naurettavin perustein nosti pandemia tason, tasolle kuusi, jotta lähes kahdessasadassa maassa, jotka seuraavat WHO:n päätöksiä, massarokotukset voisivat alkaa ilman minkäänlaista turvallisuuskontrollia rokotteen suhteen. Joka sitten johtaa - siihen missä olemme nyt - poikkeustila lakiin kaikissa maailman maissa, jotta siihen vedoten pakkorokotukset voivat olla edessä koko maapallon väestölle. Ja rokotteeseen jonka tarkoitus on heikentää ihmisen vastustuskykyä. Ja näin tällä kolmiaskeleisella hyökkäyksellä, tällä biologisella aseella - kansainvälinen kansanmurhaan, jonka seurauksena tämän teon suunnittelijat saisivat aikaan globaalin, fasistisen, totalitaarisen diktatuurin, käyttäen Yhdistyneitä Kansakuntia - joka on heidän vallassaan - uuden maailman hallituksen vallanpesänään. Ja näin tällä massarokotus kansanmurhalla ja “taloudellisella kriisi” ryöstöllään he saisivat ihmiskunnan niin heikoksi, että emme pystyisi enää kapinoimaan. Ja tehden tämän kaiken, nämä kriminaalit nerot voisivat pitää ja vahvistaa omaa asemaansa vallassa ja samaan aikaan lujittaen harhaanjohdettujen massojen asemaa tietämättöminä orjina.

Totuus on tullut julki. Tämä on heidän suunnitelmansa. Ja te, Suomen toimittajat, olette hiljaa.

Onneksi tässä maailmasta löytyy vielä oikeitakin toimittajia. Yksi heistä on Jane Burgemeister, ja hän yhtenä ensimmäisistä esitti todisteet niihin järkyttäviin rikoksiin joita tapahtuu nyt Suomessa ja koko maailmassa. Kaikki informaatio on kaikkien saatavilla, myös sinun. Ja siitä huolimatta, sinä olet hiljaa. Todisteet on vahvistettu, uudestaan ja uudestaan.

Jokainen kuluva päivä, salaliiton juoni etenee. Ja jokainen kuluva päivä, myös taistelu sen pysäyttämiseksi etenee. Ja te, Suomen toimittajat olette hiljaa.

Te saisitte hävetä itseänne. Kuinka voitte katsoa lapsianne silmiin, kuinka voitte katsoa itseänne peiliin. Se moraalin taso jota te kaikki suomalaiset toimittajat olette näyttäneet viimeisen vuoden aikana on niin matala, että te joiden tehtävä olisi tutkia vallanpitäjiä, olette alhaisempia kuin maan madot.

Jos väheksytte tätä kaikkea leimaamalla sen salaliittohöpinäksi ilman että edes tutkiskelette asiaa, sitten lyöttäydytte Suomen kansan vihollisten leiriin. On teidän työtänne etsiä tietoa, tutkia sitä, selvittää totuus, kyseenalaistaa. Jos ette edes kosketa koko asiaa, ette kerro siitä, jos ette edes uskalla kohdata sitä, olette vain sen todella pienen superkriminaalijoukon mätiä kätyreitä, sen joukon joka on vuosisatoja kiduttanut ihmiskuntaa ja jonka tarkoituksena on jatkaa kidutusta vuosisatoja eteenpäin.

Jotta pääsette asian ytimeen ja saatte tärkeimmät tiedot kaikesta tästä, voitte lukea Jane Burgemeisterin yhteenvedon sikainfluenssa/rokote oikeusjutusta klikkaamalla seuraavaa linkki: http://www.theflucase.com/inde…mp;lang=en

Jos ajattelette että tämä kaikki kuulostaa liian uskomattomalta ollakseen totta, joka on ymmärrettävää (mutta samalla, ei järjellinen tapa kohdata nämä väitteet) , sitten voitte alkaa käydä läpi todistusaineistoa.

Esimerkiksi, voitte lukea WHO:n kaksiosaisen muistion, joka on kirjoitettu 1972, siitä kuinka - kolmella askeleella - rokotteesta tehdään tappava ase. Ensin heikentämällä vastustuskykyä, sitten injektoimalla kehoon suuri määrä viirusta, josta heikennetty vastustuskyky ei voi selvitä. Ja kolmanneksi injektoimalla lisäaine, joka laukaisee valtavan tulehdusreaktion ja niin sanotun sytokiini myrskyn.

Tämä muistio löytyy näistä kahdesta linkistä:
http://theflucase.com/download…chable.pdf
http://theflucase.com/download…chable.pdf

Voitte jatkaa katsomalla tätä sikainfluenssarokotteen patenttihakemusta, jonka Baxter lääkeyhtiö lähetti ennen kuin tämä “täysin tuntematon” sikainfluenssa virus “yhtäkkiä” ilmestyi Meksikossa. http://www.theoneclickgroup.co…cation.pdf

Baxter on myös se sama yhtiö joka, Itävaltalaisessa laboratoriossa, kehitti “sikainfluenssa” viruksen, ja kuluvan vuoden Helmikuussa lähetti 72kg viruksella saastutettua, väärillä nimilapuilla merkittyä rokotemateriaalia laboratorioihin ympäri maailmaa levittääkseen virusta. Tämä todistusaineisto, ja paljon muuta, löytyy Burgemeisterin 134 sivuisesta asiakirjasta johon hän on koonnut tärkeimmät todisteet siitä että sikainfluenssa, rokote ja massarokotukset ovat osa tavattoman kompleksia suunnitelmaa, jolla pannaan täytäntöön kansanmurha. Syytetteessä ovat (muiden lisäksi) Barack Obama (Presidentti, USA), David Nabarro (Influenssa Koordinaattori, YK), Margaret Chan (Pääjohtaja, WHO), Robert Parkinson (CEO, Baxter International), Daniel Vassella (CEO, Novartis International), Andrew Witty (CEO, GlaxoSmithKline), George W. Bush (Entinen Presidentti, USA), Bill Gates (Bill ja Melinda Gates Foundation), Kathleen Sibelius (Secretary of Department of Health and Human Services), Janet Napolitano (Secretary of Department of Homeland Security), David de Rothschild (Pankkiiri), David Rockefeller (Pankkiiri), George Soros (Pankkiiri) and Alois Stöger (Itävallan Terveysministeri). Tämä asiakirja löytyy: http://theflucase.com/download…te_USA.pdf

Lukemisen arvoisia ovat myös FBI:n kanssa nostetut syytteet. Syytteessä ovat (muiden lisäksi) WHO, YK, lääkeyhtiöt Baxter ja Novartis. Voit lukea tämän asiakirjan talla sivulla: http://theflucase.com/download…FBI-US.pdf

Jos haluat lähestyä tätä kaikkea toisesta kulmasta, olen koonnut yhteen yli 75:n linkin listan, videoita, ääniraitoja, uutisartikkeleita ja tärkeitä asiakirjoja jotka käsittelevät tätä kaikkea. Kaikki tieto on siis, toisin sanoen, vain muutaman hiirenklikkauksen takana tietokoneellasi. Ja se löytyy tästä: http://www.wordmworld.net/bubb…a-vs-truth

Tältä sivulta löydät, monien muiden lisäksi, seuraavan dokumentin sikainfluenssasta, rokotteesta, järjestäytyneen median propaganda kampanjasta ja massiivisesta peitetarinasta. Tämä saattaa kuulostaa tutulta tänäkin päivänä, ja sitä se onkin, vaikkakin tämä tapahtui vuonna 1976, ja oli koeajo siihen, mitä myöhemmin on tuleva ja mitä on nyt tullut. http://www.youtube.com/watch?v=S_9I1L_P370

Voitte myös kuunnella uskomattoman vaikutusvaltaista, ja monille tuntematonta, ääni tallennetta Council on foreign relation:ilta, joka toimii lähellä Amerikan hallitusta. Siellä keskustellaan, kuinka valtamedia luo väärän kuvan rokotteiden vähyydestä kasvattaakseen kysyntää. Samaa on tehty myös Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Amerikassa ja muualla maailmassa. http://www.youtube.com/watch?v=FsKsgHbxuc0

Tai voitte kuunnella jotain todella niinkin epätavallista, kuin korruptoimattoman puolan terveysministerin, Ewa kopaczin, mielipiteen sikainfluenssa-rokotteesta. Missä olet Suomen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä ja miksi olet niin hiljaa? Te kutsutte itseänne Suomen kansan johtajiksi, mutta keneltä te otatte käskynne?

Missä olet suomen pääministeri Matti Vanhanen, tiedämme, että tiedät mitä on meneillään. Me tiedämme, että olet säälittävä Bildebergin sätkynukke.

Tässä on viesti teille kaikille ja teille muille, joita tämä koskee, tunnistatte kyllä itsenne, teidän päivänne ovat luetut, olette loppu, finito, farewell!

Ja te kaikki selkärangattomat poliitikot, välittämättä siitä mihin puolueeseen kuulutte, te olette menossa alaspäin. Kenelläkään teistä ei ole ollut rohkeutta nousta ja kertoa totuutta suomen kansalle, ja sen vuoksi teidän tarunne on lopussa. On tullut aika, kun suomen kansa huomaa, ettette ole muuta kuin tyhmiä, raukkoja, tolkuttomia pellejä, jotka saavat kicksejä kontrolloimalla toisia ihmisiä.

Takaisin teihin toimittajiin Voitte myös lukea artikkelin Joseph Moshista, microbiologisti mossadissa, joka epätoivoisesti yritti kertoa totuuden, soittamalla radio-ohjelmaan, että Baxterin laboratoriossa Ukrainassa oltiin luomassa virusta, jota tullaan käyttämään biologisena aseena. Pian sen jälkeen Amerikan turvajoukot pidättivät hänet ja sanoivat hänen olevan terroristi ja uhanneen pommittaa valkoista taloa. Tämän jälkeen hänestä ole kuultu mitään. Voitte lukea siitä täältä http://www.unfictional.com/jos…e-westwood

Ja muistuttaakseni tapahtumista, jotka ovat parhaillaan meneillään Ukrainassa, ja jotka Suomen media on jättänyt melkein kokonaan huomioimatta. Tähän liittyvä Moshe-juttu pitäisi olla erityisen mielenkiintoinen. http://www.infowars.com/report…-two-days/

Jane Burgemeisterin omat nettisivut löytyvät täältä: www.thefluecase.com

Ja ymmärtääksenne, mikä yhteys on tällä ja nykyisellä pankkikriisillä, kuten myös ymmärtääksenne, kuka todellinen Barack Obama on(joka on mitä vaarallisin susi lampaan vaatteissa ja mitä taidokkain huijari), voitte katsoa filmin “Fall of the Republic” http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Ymmärtääksenne miten pankki toiminta on mukana talouskriisissä, silloin on hyvä aloittaa tästä artikkelista, miten investointi pankki Goldman Sachs, joka on samojen ihmisten alaisuudessa, jotka kontrolloivat valkoita taloa, WHO:ta, YK-ta, EU-ta, uutistoimistoja (kuten Reutersia ja Associated Press), pankkeja (kuten JP Morgan ja Rothschild Bank), Amerikan keskuspankkia Federal reserve, Lääkeyhtiöitä (Baxter, Novartis) ja monia muita maailman vaikutusvaltaisimpia instituutioita, lähtien politiikasta, bisneksestä, lääketoiminnasta, valtamediasta, pankkitoiminnasta, viihdetoiminnasta jne., tiesivät etukäteen talouden romahduksesta. http://www.mcclatchydc.com/227/story/77791.html

Jos sinulla on vaikeuksia nähdä kokonaisuutta tilanteesta, miten tämä vastuussa oleva rikollis-järjestö, jota kutsutaan the illuminati, toimii, voit lukea David Icken artikkelin “flu is not the biggest danger, it`s the vaccine!” http://www.davidicke.com/content/view/25191

Tietenkin kaikki tämä voi vaikuttaa hämmentävältä ja ymmärrän sen. Nämä valheet, joita meille on syötetty, ovat niin suunnattomia ja ovat jatkuneet jo niin pitkään ja ovat niin monimutkaisia ja taidokkaasti peiteltyjä, että kuka tahansa voi eksyä. Mutta me emme voi antaa itsemme eksyä. Olemme olleet eksyksissä jo liian kauan.

Nyt on aika, Suomen kansan saada tietää siitä valtastruktuurista, joka on näiden hirmutekojen takana, joille päivittäin altistumme ja joka on hallinnut ihmiskuntaa jo kauan, kauemmin kuin useimmat osaisivat kuvitella olevan mahdollista.

Mutta se on mahdollista. Tulemme aina muistamaan, kuinka uskomattoman kyynisiä nämä ihmiset ovat, miten kunniattomia he ovat elämää kohtaan ja kuinka , kierolla tavalla, nerokkaita he ovat. Nyt on teidän tehtävänne, kaikki Suomen toimittajat, alkaa kertoa kaikesta tästä. Välittömästi. Me emme siedä enää päivääkään propagandaa tai hiljaisuutta, Valintanne on teidän.

Jos haluat lisää informaatiota , jos haluat muutamia osia palapelista, jos haluat alkaa tutkia, ketkä ovat todellisia johtajia maailmassa, jos haluat olla totuuden välittäjänä suomen kansalle, luulen että voit kaivaa syvemmälle näiden avainsanojen ja linkkien avustuksella, joita olen tähän kerännyt.

Totuus on tullut julki. Oletko sinä hiljaa?

Pahuus haluaa pitää tämän tiedon meiltä salassa.
Rakkaus vaatii sen vapauttamista.

Suora linkki: http://www.wordmworld.net/unca…mittajille

Suomentanut: Ruby & Elmo

TIETOA JOTA HE HALUAVAT MEILTA SALATA

(Lopussa linkkejä Suomalaisille sivuille)

1. History of World Banking
For example: http://www.fourwinds10.com/res…_brief.pdf

2. The Rothschilds
For example: http://www.youtube.com/watch?v=8F4IGwuKdUQ

3. The Rothschilds and World Central Banks
For example: http://www.youtube.com/watch?v…re=related

4. The Rockefellers
For example: http://www.youtube.com/watch?v…o_response
For example: http://www.youtube.com/watch?v=rUNoFodlIOY

5. Rothschild, Rockefeller, Federal Reserve
For example: http://www.land.netonecom.net/…erve.shtml

6. Goldman Sachs
For example: http://www.youtube.com/watch?v=ZCWN4M5RkQI

7. Goldman Sachs, Federal Reserve, Timothy Geithner, Lawrence Summers
For example: http://www.globalresearch.ca/i…;aid=12953

8. Federal Reserve, Alan Greenspan, above the law
For example: http://www.youtube.com/watch?v=ol3mEe8TH7w

9. Zbigniew Brezinski, “The Grand Chessboard”
For example: http://sandiego.indymedia.org/…119973.pdf

10. Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Trilateral Comission
For example: http://www.youtube.com/watch?v=KKq_rpFPidw

11. Zbigniew Brezinski, Barack Obama, Trilateral Comission, George Soros
For example: http://www.davidicke.com/content/view/18281

12. House of Windsor, Battenberg, Queen Elizabeth, Nazi Roots
For example: http://members.tripod.com/~ame…ziroot.htm

13. Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Tony Blair, Zbigniew Brzezinski, The Bilderberg Group
For example: http://bilderbergbook.com/inde…p;Itemid=2

14. Cecil Rhodes, Africa, Round Table, Rothschild
For example: http://www.youtube.com/watch?v=9iRHbBiHuuA

15. Rothschild, Cecil Rhodes, Rockefeller, Federal Reserve, Council on Foreign Relations
For example: http://www.conspiracyarchive.c…ations.htm

16. Rothschild, Rockefeller, Round Table
For example: http://www.terrorism-illuminati.com/round-table

17. Bush, Hitler, Nazi
For example: http://www.guardian.co.uk/worl…ndworldwar

18. Bush, Hitler, Nazi connection, Skull and Bones
For example: http://www.youtube.com/watch?v=1D6fxyOtVeI

19. Bill Gates, Ted Turner, Rockefeller, Al Gore, Warren Buffet, George Soros
For example: http://www.oldthinkernews.com/…impact.htm

20. George Soros
For example: http://www.larouchepub.com/oth…soros.html

21. George Soros, Sverige, valutakris, 1992
For example: http://wwwc.aftonbladet.se/nyh…soros.html

22. George Soros, Carl Bildt, Bilderberg group
For example: http://www.truefacts.co.uk/articles/bilder99.html

23. Carl Bildt, Bilderberg, Zbigniew Brzezinski, Trilateral Comission
For example: http://www.eaec.org/svenska/ca…rhuset.htm

24. Bilderberg, Aten, Maj 2009, Carl Bildt, Jan Björklund, Timothy Geithner, Rockefeller
For example: http://www.nyapolitiken.biz/bi…lojad.html

25. Bilderberg, Ottawa 2006, Carl Bildt, Wallenberg, Fredrik Reinfeldt
For example: http://www.svd.se/naringsliv/n…787597.svd

26. Bilderberg, G20, Timothy Geithner, Ben Bernanke, Anders Borg
For example: http://www.corbettreport.com/cache/g20docs.pdf

27. Bilderberg, Aten, Maj 2009, Carl Bildt, Jan Björklund, Jacob Wallenberg, Paul Wolfowitz, Queen Beatrix, Henry Kissinger, David Rockefeller, Lawrence Summers, Daniel Vasella
For example: http://www.infowars.com/bilder…ndee-list/

28. Daniel Vasella, Novartis, Swine Flu, Vaccine
For example: http://birdflu666.wordpress.co…in-mexico/

29. Swine Flu, Vaccine, Daniel Vasella, Novartis, George Soros, Barack Obama, George Bush, Rockefeller, Rothschild, Bioterrorism Evidence, Criminal Charges
For example: http://theflucase.com/download…te_USA.pdf

30. Queen Elizabeth, Queen Beatrix, Rothschild, Rockefeller, Bush, Barack Obama, Clinton, Illuminati, New World Order
For example: http://www.wordmworld.net/bubb…in-fulford

31. Rothschild, Rockefeller, Illuminati, The Jesuit Order, The Vatican, The Pope, New World Order
For example: http://www.youtube.com/watch?v=tLzRlLS4V-w

32. New World Order, George Bush
For example: http://www.youtube.com/watch?v=7a9Syi12RJo

33. New World Order, Barack Obama
For example: http://www.youtube.com/watch?v=iotc10SGzxY

34. New World Order, Henry Kissinger
For example: http://www.youtube.com/watch?v=KD3BqK-9ZiU

35. New World Order, Gordon Brown
For example: http://www.youtube.com/watch?v=dbFcaQpqqt4

36. Henry Kissinger, Bill Clinton, George Bush, Tony Blair, Gordon Brown, Al Gore, New World Order, Bilderberg Group, Trilateral Comission, Club of Rome
For example: http://www.truthandliberty.com…Order.html

37. Al Gore, Global Warming, 31000 scientists
For example: http://www.newsmax.com/newsfro…97307.html

38. Al Gore, Global Warming, Barack Obama, Timothy Geithner, Lawrence Summers, Goldman Sachs, New World Order, Copenhagen
For example: http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

39. John F. Kennedy, secret societies, assasination
For example: http://www.youtube.com/watch?v=FnkdfFAqsHA

40. Zbigniew Brzezinski, Trilateral Comission, Council on Foreign Relations, War on Terror, World War 1, World War 2, World War 3
For example: http://www.globalresearch.ca/i…;aid=15686

41. Trilateral Comission, Rockefeller, Carl Bildt, Urban Ahlin, Erik Belfrage, SEB
For example: http://www.conspiracyarchive.c…embers.htm

42. Göran Persson, Leif Pagrotsky, familjen Wallenberg, Investor, Bilderberg
For example: http://www.dn.se/nyheter/de-ri…s-1.596647

43. Bilderberg, Henry Kissinger, Queen Beatrix, Carl Bildt
For example: http://www.bilderberg.org/2000pics.htm

44. Zbigniew Brzezinski, Council on Foreign Relations, Al-Qaeda
For example: http://www.takeoverworld.info/brzezinski_note.html

45. Al-Qaeda, Osama bin Laden, Tim Osman, CIA
For example: http://www.youtube.com/watch?v=c-v34Lf0g6U

46. Osama bin Laden, Tim Osman, Zbigniew Brzezinski
For example: http://www.youtube.com/watch?v=OJTv2nFjMBk

47. Al Qaeda, 9/11, inside job
For example: http://www.youtube.com/watch?v=1Yx9NRX37SM

48. Osama Bin Laden dead, Benazir Bhutto, assasination
For example: http://www.youtube.com/watch?v=f1uLdmct8_E

49. Osama Bin Laden, audio tapes, fabricated intelligence
For example: http://www.globalresearch.ca/i…p;aid=3009

50. Barack Obama, Zbigniew Brzezinski, New World Order, Goldman Sachs, George Soros, Trilateral Comission, Bilderberg, Bush, Skull and Bones, Al Gore, Rockefeller, Rothschild
For example: http://www.scribd.com/doc/1360…-Biography

51. Rockefeller, Rothschild, World War 1, World War 2, EU, UN, Bilderberg Group, EU, UN, New World Order
For example: http://www.youtube.com/watch?v…r_embedded

52. Rothschild, Vatican, Roman Empire, New World Order, EU
For example: http://www.youtube.com/watch?v=J6xUuxHGYXM

53. New World Order, Council on Foreign Relations, Committee of 300, Queen Elizabeth, Queen Beatrix, Prescott Bush, Henry Kissinger, David Rockefeller, Al Gore, Club of Rome
For example: http://www.jeremiahproject.com…-rome.html

54. Global Warming Scam, Population Reduction, Al Gore, UN, Rockefeller, Club of Rome
For example: http://www.youtube.com/watch?v…r_embedded

55. Club of Rome, Vice President Anders Wijkman
For example: http://www.illuminati-news.com…embers.htm

56. Global Warming Scam, Illuminati, Club of Rome
For example: http://deadmanmusings.blogspot…a-and.html

57. New World Order, Timeline, World War 1, World War 2, World War 3
For example: http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline1.htm

Suomalaisia linkkeja

http://nwo.11syyskuu.net/

http://www.infosota.fi/

http://www.rokotusinfo.fi/

http://sikainfluenssa.biz/

http://www.saunalahti.fi/wtc2001/

http://talousdemokratia.blogspot.com/

http://ilmastohuijaus.blogspot.com/

http://911.olotila.net/uutiset/

Läs mer:

Sanningen Är Ute! - Affischer för (R)evolution

VaccinationsNyheterna

Att förstå The Illuminati - Del 1

Informationskriget om svininfluensan - Massmedia vs Sanningen

Gå tillbaka: Word M World http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2009/12/17/has-your-country-agreed-on-forced-vaccinations-check-here/#comment-1952    all links in this letter to be found unbroken in comment/link above

Tauno (nimimerkki)

Hei Riikka !

Hieno homma kun heräsit tämän maailman todellisuuteen..
voimia sinulle ja koeta jaksaa !
Katsokaas :Cutting edgen vieraskirjasta Jonaksen
hyvä linkki..saas nähdä mitä tapahtuu
joulupäivänä..tähdet ainakin ovat linjassa..http://www.youtube.com/watch?v=BtwQnm65eSU

eila virkkunen (nimimerkki)
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"
EU:n presidentti Herman Van Rompuy kertoi viime vuoden marraskuussa seuraavaa:

"2009 is also the first year of global governance, with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet."

http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM&feature...

Maailman kauppajärjestön, WTO:n pääjohtajan Pascal Lamy (melkoisen vaikutusvaltainen mies siis hänkin) kertoi tässä joku aika sitten, miten Euroopan Unioni on globaalin hallinnon testauslaboratorio.

Lamy sees need for “right global governance” to meet global challenges

"Global challenges need global solutions and these can only come with the right global governance which today, 20 years later, remains too weak," he said.

"The global economic crisis... has accelerated towards a sort of new architecture of global governance which I called a triangle of coherence," he said.

Conclusion

Ladies and gentlemen…
…the European Union remains the laboratory of international governance — the place where the new technological frontier of international governance is being tested."

http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl142_e...

Euroopan Unioni, sen enempää kuin Afrikan Unionikaan eivät ole lopullisia byrokraattisia toimielimiä, vaan tarkoitus on perustaa lopulta yksi globaali hallinto, joka kattaa koko maailman.

Käynnissä oleva euroopan maiden monikulttuuristaminen on täysin tietoista kansainvälisen eliitin politiikkaa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa kansallisvaltioiden sisällä kulttuurillista ja uskonnollista eripuraa perinteisellä hajoita ja hallitse -politiikalla.

Kun kulttuurillinen sekametelisoppa on edennyt riittävän laajalle, juurtunut lähtemättömästi kansallisvaltioiden maaperään, sekä muhinut käymispisteeseen asti, ylikansallinen eliitti tulee tekemään seuraavan siirtonsa kansallisvaltioiden suverenisuuden poistamiseksi.

Rauhaa ja rakkautta, globaalia harmoniaa (totalitarismia?) ja globaalien (huom. keinotekoisten!) ongelmien ratkaisemista yhden global governancen alaisuudessa.

Toki tuohon pisteeseen on vielä joitain kymmeniä vuosia aikaa, mutta mikäli ymmärrät eliitin todelliset tarkoitusperät ja tavoiteet, ymmärrät huomattavasti paremmin sekä kotimaista, että kansainvälistä politiikkaa. (Mm. ilmu-uskonnon hypetys valtamediassa.)

Rooman klubin USA:n osaston johtaja Francesco Stipo tiivistää eliitin tavoitteet erittäin selkeästi ja ytimekkäästi yhteen lauseeseen:

Author Francesco Stipo to Present Book "World Federalist Manifesto" at the National Press Club

"Francesco Stipo, Ph.D. Director of the USA Club of Rome, will present his book "World Federalist Manifesto. Guide to Political Globalization" in a Luncheon at the National Press Club in Washington D.C.

The author adds that "a world government is the only solution to world problems, such as climate change and the global economic crisis."

http://www.mmdnewswire.com/francesco-stipo-6231.html

Stipo kertoo siis miten maailmanhallitus on aino ratkaisu maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutos (vrt. valtamedian hypettämä ilmu-uskonto) ja kansainvälinen talouskriisi, jota mm. Sauli Niinistö epäili laitetun tarkoituksella alulle Wall Streetiltä.

Kun tämä talouskriisi on aikanaan ohi, paluuta entiseen ei enää ole. Maailma muuttuu pysyvästi ja se muuttuu juuri siihen suuntaan kuin eliitti sen haluaa muuttuvan.

Omat kansallistason poliitikkomme ja virkamiehemme tuskin ymmärtävät mitä heidän ajamansa politiikka tekee maallemme nyt ja tulevaisuudessa.

Kieli karvan verran kansainvälisen eliitin aunuksen pohjoispuolella takaa hyvän ja ennenkaikkea vakaan valtiollisen aseman, loistavat tulot sekä mahdollisen hyvän eläkeviran EU:n huippupalkatussa organisaatiossa.

Monikulttuuristaminen kun voidaan aina laittaa naama peruslukemilla liituraita- jakkupukuun sonnustautuneena väestön ikääntymisen ja työvoimapulan piikkiin."

puheenvuoro Kauppalehden keskusteluissa

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

#25, päivän Hesari ;)

LÄÄKÄRIPÄIVÄT 2010
ADHD-lasten lääkehoidosta hyvät kokemukset
12.1.2010 10:37 | Päivitetty: 12.1.2010 18:12
A A STT

sitaatti alkaa/ Moni tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä koululainen hyötyisi myös lääkehoidosta, sillä lääkkeen avulla lapsen keskittymiskyky kohenee. Lääkettä ei yleensä tarvita viikonloppuisin eikä loma-aikoina.

ADHD-lasten hoidossa on Suomessa varottu keskushermostoa kiihottavien lääkkeiden eli psykostimulanttien käyttöä. Nämä lääkkeet lisäävät keskittymiskykyä ja valppautta, mutta niiden on pelätty aiheuttavan lääkeriippuvuutta ja altistavan huumeiden käytölle. Noin viidellä prosentilla lapsista on tarkkaavaisuushäiriö.

Lääkäripäivillä puhunut lastenneurologi Harri Arikka sanoi, että tutkimusten mukaan nämä lääkkeet eivät aiheuta riippuvuutta, eivätkä vieroitusoireita, joten lääkitys voidaan lopettaa milloin vain. Usein lääkehoitoa käytetään muun hoidon tukena 4,5 vuoden ajan.

Arikan mukaan onnistunut lääkehoito suojaa lasta myöhemmin esiin tulevilta käytösongelmilta ja epäsosiaaliselta käyttäytymiseltä.

Arikka painottaa, että lääkkeetön hoito on aina ensisijaista. Lapsi tarvitsee selkeät ja johdonmukaiset rajat.

"Lapsen itsetuntoa pitää tukea, samoin myönteistä minäkuvaa", Arikka kuvaili Lääkäripäivillä tiistaina.

ADHD on tarkkaavaisuus- ja aktiivisuushäiriö, joka voi syntyä monella eri tavalla. Syitä voivat olla esimerkiksi sikiöaikainen altistus alkoholille tai tupakalle, infektiot ja synnytykseen liittyvät ongelmat.

Myös perheen vanhempien suuret ristiriidat ja täysin poikkeavat kasvatuskäsitykset vaikuttavat.

ADHD tulee näkyviin yleensä jo ennen kouluikää. Lapsi on jatkuvasti liikkeessä, impulsiivinen, levoton ja unohtelee asioita. Levottomuus korostuu ryhmässä. Lapsi voi olla myös uhmakas ja hänellä voi olla mielialahäiriöitä.

Jos lapsella on ADHD, oireet tulevat esiin esimerkiksi päivähoidossa, kotona ja neuvolassa.

"Jos lapsi on levoton vain koululuokassa, kyse ei ole ADHD:stä", Arikka sanoi. Hän työskentelee Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla. /sitaatti päättyy

eila virkkunen (nimimerkki)

"Yleisön pyynnöistä huolimatta"

http://www.phpbbserver.com/uusimaa/viewtopic.php?t...

Hyvää yötä, rakas Riikka

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

#25 linkistä itse teksti:

Ritalin Linked With Sudden Death of Children
Wednesday, December 30, 2009 by: E. Huff, staff writer

Email this article to a friend Printable Version FREE Email Newsletter

Articles Related to This Article:
• Ritalin stunts growth of children; long-term risk to children's health unknown

• Tenfold increase in Ritalin prescriptions for ADHD children sets off U.K. investigation

• Schoolchildren Are Increasingly Dosed With Both Ritalin and Anti-Psychotic Drugs, Says New Research

(NaturalNews) Research from The National Institute of Mental Health has revealed that popular Attention Deficit Disorder (ADD) drugs like Ritalin are responsible for causing sudden death in many children. Study numbers indicate a 500 percent increased risk in childhood death from taking such mental health drugs.

For years, many experts, scientists, and health practitioners have speculated that ADD drugs are dangerous and can cause serious injury and death. Etta Brown, a licensed educational psychologist and author of Learning Disabilities: Understanding the Problem and Managing the Challenges explained in response to the study that drugs like Ritalin actually destroy the neural function in children's brains. As a result, children who have undergone treatment with Ritalin will actually have a much more difficult time processing information and learning new things.

Brown also notes that Ritalin is responsible for causing a permanent tic in the face, neck, and head of many of the children who have taken or are taking it. Ironically, Ritalin is responsible for causing far more serious neurological damage than the problems it is alleged to treat. Comprehensive studies over the years have revealed that while drugs like Ritalin visibly calm children, these drugs destroy their delicate, developing nervous systems and can permanently cripple their ability to function as normal human beings.

Ritalin remains one of the primary drugs prescribed for children with supposed behavioral problems. Rather than be encouraged to modify diet and increase exercise, children are being given drugs by their doctors instead. Increases in behavioral and learning problems among children have been increasing right alongside escalating levels of environmental toxins. Children are also spending more time at home alone while their parents work, eating greater amounts of junk food, and not getting adequate sleep.

Etta Brown, and others, suggest better nutrition, adequate sleep, and increased exercise and physical activity as a proper treatment for children with behavioral and learning disabilities. Nutrition alone is of vital importance since inadequate nutrient intake is arguably the most significant factor in children's inability to behave and learn. Proper brain function cannot be achieved if the brain is not being fed what it needs to process information and grow.

Parental guidance in regulating and maintaining a proper lifestyle for their children is also vital if true improvement is ever to be achieved. Medical professionals, child psychologists, and others will have to come to grips with the fact that drugs are not the answer to childhood developmental problems.

Sources for this story include: http://www.examiner.com/x-26079-SF-...

eila virkkunen (nimimerkki)

"While many attribute the quote to William Shakespeare, it actually comes from a play called the "The Mourning Bride" (1697) by William Congreve. The complete quote is "Heaven has no rage like love to hatred turned / Nor hell a fury like a woman scorned." "

eila virkkunen (nimimerkki)

Heads will definitely roll. I call this justice. Let the victims have a chance to throw stones. There is a time for that. Let both Bush and Bush be sent to Iraq for prosecution. Let those horrible jails be filled with military war criminals. Let the Iraqis, now a million dead, have their day in court and at the gallows.

Let Collin Powell and Jeb Bush be prosecuted in Indonesia for surveying the HAARP induced tsunami massacre of 2004.

And for the thousands who have no real shame for their deeds, the secret FEMA concentration camp jails will make a good and final home.

The technology that allows zero point energy production on downed ET craft that have been shot down and back engineered for 60 years will be revealed. It is going to happen. It cannot be hidden much longer. We are dying for that tech.

Obama will say he was lied to. He will be lying when he says this. He will come across as hero who exposes corruption even though he is a liar, or he will go down with all the monsters who have enslaved us for centuries. But he is a liar. Lets not forget his defense of 911, his calling of national emergency on flu, his appointment of banks as regulators of banks, his acceptance speech of peace prize where he defends US aggression and concocted WARS as needed, and more. I will never accept his excuses. He is toast.

All the shocking crimes will change the sheeple. They will join us who have bothered to be informed, and be outraged by the monstrosity and will be reluctant ever again to give an unquestioning ear to anything.

eila virkkunen (nimimerkki)

..just a bit carried away..
Elikkä kuinka unohtuikaan se lähde:
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_con...

Toimituksen poiminnat