KissanKulmasta

Färssiä ja farssi H1N1-rokotteen tiimoilla. Tummuuko kenenkään läski?

Parodiaa on nykyään vaikea tehdä. Ne tekevät sen itse. Jotakuinkin näin lausui akateemikko Paavo Haavikko aikanaan. Pätee nykyäänkin:

Ensinnä meillä on sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula (kesk)
"Rehulan mukaan rokotuksilla on estetty pandemia eikä sen vaaraa ole tällä hetkellä.
- Nyt ollaan tilanteessa, jossa selvitetään onko meillä uutta tietoa. Meillä on diagnosoituna tietyntyyppisiä ongelmia, joiden syy-yhteyttä tähän tiettyyn rokotteeseen. Meitähän rokotettiin eri rokotemerkeillä ja nämä epäilyt kohdistuvat tiettyyn valmisteeseen. Nyt on ryhdytty varotoimenpiteeseen, joka on katsottu asiantuntijoiden toimesta tarpeelliseksi."      http://yle.fi/alueet/keski-pohjanmaa/2010/08/rehula_rokote_ehkaisi_pandemian_1927215.html?origin=rss
-
Käytettiinkö Suomessa Pandemrixin lisäksi jotain muuta? Minun tietääkseni ei. Vai oliko kokeiltavana useampia eri tuotemerkkejä pahaa aavistamattomien testilaumalle?
-
Toisaalta meillä on Euroopan Neuvosto joka kesäkuussa 2010 "hyväksyi julkaistun terveysvaliokunnan raportin. Euroopan neuvoston mukaan epäasiallisia vaikutuksia vastaan tarvitaan nykyistä parempaa turvaa. EN:n mukaan Maailman terveysjärjestön WHO:n toiminta johti suurten rahasummien tuhlaukseen ja turhiin pelkoihin. EN:n mukaan on runsaasti näyttöä siitä, että WHO vahvasti liioitteli pandemiaa, ja tämän seurauksena julkisen terveydenhuollon tärkeysjärjestys vääristyi. WHO:n toimien seurauksena romahtava luottamus voi EN:n mukaan olla tuhoisaa mahdollisessa tulevassa vakavassa pandemiassa.
EN:n yleiskokous antoi kiireellisiä suosituksia läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja epäasiallisten vaikutusten torjumiseksi, ja pyysi mediaa olemaan lähtemättä mukaan sensaatiohakuisuuteen ja pelotteluun terveyden alalla." https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR514%282010%29&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE

Eli meillä siis on ministeri, joka ei tiedä että mitään pandemiaa ei ollut. Ehkäistäväksikään.

Lisäksi meillä on Vuoden 2009 Terveysvaikuttaja http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article355769.ece ,  ylilääkäri Terhi Kilpi THL:sta

- Pandemrixissä on sikainfluenssaviruksen lisäksi adjuvanttia eli tehosteainetta. Jos ylipäätään Pandemrixillä olisi jotain tekemistä narkolepsian kanssa, silloin todennäköisin selitys olisi tehosteaine tai sen tehosteaineen ja viruksen yhdistelmä.

Syyllinen on siis nyt THL:n mukaan todennäköisesti adjuvantti (se viime vuoden silakka, jauhoparanne ja skvaleeni). Tai sitten se on H1N1-komponentti, jonka pitäisi suojata H1N1-virusta vastaan. Tai sitten se on näiden yhdistelmä. 

WHO suositteli antamaan raskaana oleville lisäaineettoman version http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_091022_html  Mistä syystä Suomessa ei näin tehty, ei ole tiedossani. Missään tapauksessa se ei -virallisten tetojen mukaan- johdu siitä että THL on sopinut rahakkaan sopimuksen rokotetutkimuksesta Pandemrixin valmistajan GlaxoSmithKlinen kanssa.

Mitä tapahtuu, jos ei ota rokotetta ollenkaan?
- Jos ei ole ottanut ollenkaan rokotetta eikä ole sairastunut, silloin on suojaton sikainfluenssaa vastaan ja vaarassa saada taudin. Jos ei kuulu riskiryhmiin, silloin tauti ei useimmiten ole vakava, joten eivät he missään hirvittävässä riskissä ole.

Hän siis sanoo että pelätty pandemia ei ole vakava tauti.

Mikä on todennäköisyys, että narkolepsian yhteys sikainfluenssaan tai -rokotteeseen selviää?
- Muutaman kuukauden päästä voidaan sanoa, onko epäilys vahventunut vai heikentynyt. Loppuyhteenvedon saaminen voi kestää jopa vuosia.

Tämän Terhi Kilpi sanoo rokotteesta, jota aiemmin kutsui turvalliseksi ja tehokkaaksi. Vaikka se valmistajan mukaan oli testaamaton (GSK:n lehdistötiedote heinäkuu 2009) http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2241845

Rokotteeksi valittiin Pandemrix, jonka oli todettu aiheuttavan paljon sivuvaikutuksia

Valinnan rokotteesta teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL vastaa Suomessa rokotetutkimuksesta. THL:n erikoistutkija Rose-Marie Ölander myönsi Iltalehdelle viime vuoden lopulla, että GSK:n Pandemrix aiheuttaa sivuvaikutuksia hieman enemmän kuin muut Euroopassa myytävät influenssalääkkeet. Syy sivuvaikutusten määrään on se, että siihen virusta on pilkottu ja täydennetty tehosteaineella.

Siis se turvallinen ja tehokas, tehokas ja turvallinen, turvallinen ja tehokas...vaaraton silakkajauhoparanneskvaleeni.
Rokotetta ei tutkittu tarpeeksi etukäteen. Pandemian nopean käynnistymisen takia rokote tehtiin markkinoille korvaamalla mallirokotteen virus H1N1-viruksella.
THL lähetti viime talvena 4 000 kutsua sikainfluenssaa ja rokotetta koskeviin tutkimuksiin. Tarkoitus oli hankkia lisää tietoa rokotteesta, sillä valmistajalta jäi aukkoja omiin tutkimuksiinsa.

Svenska Dagbladet uutisoi talvella WHO:n sikainfluenssakomiteoiden jäsenten yhteyksistä lääketeollisuuteen. Iltalehti kirjoitti joulukuussa, että myös THL:n ylijohtaja Juhani Eskola on asiantuntijana eräässä komiteassa, mutta toimii samalla lääkefirma Novartiksen rokotteenkehittämisen turvallisuusseurantaryhmässä. Eskola sai toimestaan kokouspalkkioita, mutta painotti olevansa Novartiksella ulkopuolinen ja itsenäinen asiantuntija.

Suomen lehdet kirjoittivat asiasta kuukauden myöhässä, kun asiaa oli jo pöllytelty ainakin Tanskan DK-Informationissa, Intian tv:ssa, Ruotsin, Kiinan ja Venäjän lehdissä. Ja silloinkin kerrottiin että "Ruotsalaislehtien mukaan..."
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kirjoittaa internetsivuillaan seuraavaa: (Pandemrixin) myyntiluvan ehtona on erityinen riskinhallintaohjelma, jossa selvitetään edelleen rokotteen turvallisuutta ja immunogeenisyyttä. Markkinoille tulon jälkeen rokotteesta saatavia haittavaikutusraportteja seurataan tehostetusti. Erityisryhmiä, kuten raskaana olevia ja lapsia, pyritään seuraamaan erityistoimenpiteillä.
-
Tämä tehostettu seuranta tarkoittaa ilmeisesti sitä ettei valittajia päästetty edes terveyskeskukseen sisään, mikäli on uskominen ihmisiä jotka ovat kertoneet kokemuksiaan siitä kun he olivat yrittäneet tehdä haittavaikutusilmoitusta. Käsipuolesta oli raahattu pihalle ja viskattu hankeen. Eikä tässä ole kalevalaista hyperbolaa kuin 40% :D

Partinen kertoo, ettei hän muista nähneensä tämän kaltaista ohjetta. Lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä sanoo, että seuranta kuuluu lääkärien ammattiin, mutta sikainfluenssarokotteen kanssa ei erityisesti korostettu seurannan tarvetta.

-
Rokotteen tehoa ei tiedetä, sen tehokkaan ja turvallisen, turvallisen ja tehokkaan...muistan mainiosti mainokset joissa mm. Kiira Korpi kirkkain silmin kehotteli ottamaan rokotteen. Toivottavasti ei likka saa reumaa. USAssa niitä on rokotteiden seurauksina tilastoitu jotakuinkin 300 000 tapausta. Ja onhan se fibromyalgiakin luistelijalle kohtuukiusallinen, uskoisin.
(Rokoteasiantuntija Hanna) Nohynekin mukaan on liian aikaista todeta rokotteen tehokkuutta. -Virallisia tuloksia saadaan puolen vuoden tai vuoden päästä. Alustavien tietojen mukaan rokote näyttää toimineen, sillä influenssan ylikuolleisuus ei ole suuri. Lisäksi Suomessa on täysin vältytty raskaana olevien naisten kuolemilta.

On vielä liian aikaista todeta rokotteen tehokkuutta, joka oli viime vuoden puheissa tehokas ja turvallinen, turvallinen ja tehokas, tehokas ja turvallinen. Must! ja So Now!

THL:n ylijohtaja Eskola on ihmetellyt narkolepsiaepäilyjä koskevien ilmoitusten puuttumista ja Fimean ylilääkäri Kari Lankinen on syyttänyt lääkäreitä laiminlyönnistä. Hanna Nohynekin mielestä lääkärit olisivat voineet ilmoittaa ajoissa. - Jos ilmoitukset olisi tehty heti, emme nyt olisi niin jäniksen selässä. Mutta jos on käynyt lastenlääkärin luona ja nähnyt sen kiireen, ymmärtää, ettei ajatus epäilystä heti ehdi mieleen http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010082512233708_uu.shtml

Lääkehaittaepäilyistä vain noin kymmenen prosenttia päätyy valtakunnalliseen haittavaikutusrekisteriin kertoo rekisteriä ylläpitävän Fimean, entisen lääkelaitoksen lääketurvayksikön ylilääkäri Marja-Leena Nurminen.

Suomessa on Pandemrixista tehty 750 haittavaikutusilmoitusta. Todellinen luku olisi siis lähempänä 7500:a.

- Lääkehaittojen ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Terveydenhuollon henkilöstö ilmoittaa, mikäli katsoo aiheelliseksi. Rokotteiden osalta heillä on kuitenkin rokotusasetukseen perustuva ilmoitusvelvollisuus, selvittää Nurminen.

Viime vuonna valtakunnalliseen haittavaikutusrekisteriin ilmoitettiin 1 486 haittaepäilyä, niistä 923 luokiteltiin vakavaksi haitaksi. ------ Nurminen arvelee, että moni lääkäri jättää ilmoittamatta havainnoistaan eteenpäin, koska haluaa ensin varmistua syy-yhteydestä tai selvittää ovatko kollegat tehneet vastaavia havaintoja.

- Kuten ilmoituslomakkeessakin lukee keräämme tietoa epäillyistä haitoista emme varmoista tapauksista. Siinä mielessä havainnoista pitäisi ilmoittaa mahdollisimman pian eteenpäin, rekisteriin eikä yksinomaan oman tai naapurisairaalan kollegoille, muistuttaa Nurminen.

Fimea välittää kaikki saamansa lääkehaittaepäilyt eteenpäin Maailman terveysjärjestön WHO:n tietokantaan sekä kyseisen lääkkeen myyntiluvan haltijalle. Euroopan lääkeviraston ylläpitämään haittavaikutusrekisteriin viedään tieto vain vakaviksi luokitelluista lääkehaittaepäilyistä http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/08/1175694

Sitten THL:n Terhi Kilpi lausuu - Me teemme tutkimusyhteistyötä myös lääketeollisuuden kanssa, ja se herättää aina kysymyksiä. Meidän toimintamme on kuitenkin tarkastelun kestävää, ja kaikki tiedot tekemästämme yhteistyöstä muiden tahojen kanssa ovat julkisia. http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/08/1175984

En tiennytkään että Oikeuslaitoksesta oli tullut jo päätös avata asiakirjat julkisesti tarkasteltaviksi. THL:n vastaus julkistamispyyntöön http://www.infosota.fi/wp-content/uploads/2009/10/thl-asiakirjapyyntö-h1n1-liikesalaisuus.jpeg ja sitten vielä toisesta THL:n rokotetutkimusosaston tuotteesta:  Rokotetutkimuksen salailu KHO:n  http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_100705_html

No...laki asiakirjojen julkisuudesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 avittanee oikeusistuimia päätöksessään.

Voidaan tietysti spekuloida sillä onko THL viranomainen lainsäädännön tarkoittamalla tavalla, liikeyritys vai konserni.

Keskustapuolueesta se jo tiedetään. Nimimerkki Antti välitti tämän makupalan: "Mielenkiintoinen näkökulma uutisissa Keskustapuolueen taloudellisen selvityksen tuloksista. YLE uutiset 26.8.2010. ”Keskustan selvitys puolueen taloudesta … ei tullut esiin mitään yllättävää. Keskusta aikoo kuitenkin tehostaa puolueen ja sen yhtiöiden valvontaa.  …konsernitilinpäätöksen jälkeen puolue pohtii erikseen mahdollisia muutoksia Keskustan organisaatiossa.” Ainakin minä kuulin ensimmäistä kertaa, että puolue on puhtaasti liiketoimintaa harjoittava konserni.
Nyt se paljastui- ilmeisesti vahingossa, miksi hallituspuolueet ajavat niin kiihkeästi omia ja liikeyritystensä etuja Suomen eduista, kansalaisista ja laieista piittaamatta. Ne ovat liiketoimintayksiköitä ja todella laajoja, koska puhutaan jo konsernista. Wahlroos on sanonut: ”Yrityksellä ei voi olla moraalia”.

Itseäni on naurattanut, kaiken harmistumisen keskellä, propagandaretoriikka: viime vuonna rokotteessa oli markkinointipuheissa vaarattomia peruselintarvikkeita (silakkaa jne), tänä vuonna umpitieteellinen adjuvantti.

 Vältelläänkö sanaa skvaleeni tahallaan? Skvaleenihan on nimenomaan se ainesosa rokotteessa, jota epäillään nano-kokoiseksi, ja joka siksi tosiasiassa käyttäytyy aivan eri tavalla kuin aineen alkuperäinen olomuoto.

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 Bonuslinkki: Rokotemainonnasta tutkintapyyntö http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_100616_html

sekä 

Wolfgang Becker-Brüder kritisoi tammikuussa 2010 ZDF-tv:n haastattelussa rokotteen adjuvanttia. "Adjuvantti ei vahvista vain rokotteen toivottuja vaikutuksia, vaan samalla se vahvistaa myös ei-toivottuja reaktioita ja sivuvaikutuksia". USA ottaa tässä suhteessa varman päälle käyttämällä perinteisiä rokotteita, joissa ei ole adjuvanttia. "Adjuvantin käyttäminen on lääkeyhtiöiden edun mukaista - halvempaa ja nopeampaa. Se ei ole käyttäjän edun mukaista, sillä käyttäjä haluaa mahdollisen turvallisen ja toimivan rokotteen", Becker-Brüser jatkaa.

-

Sikainfluenssarokotetta ei ole Becker-Brüserin mukaan myöskään testattu tarpeeksi. "Adjuvantin käytöstä on liian vähän kokemusta, aiemmin vain yhden influenssarokotteen osalta, joka sekin on hyväksytty vain yli 65-vuotiaille. Adjuvantin käytöstä ei sen sijaan ole kokemusta nuorilla aikuisilla, lapsilla, eikä etenkään raskaana olevilla", hän painottaa.

-

Tilannetta jossa miljoonia ihmisiä rokotetaan kerralla, Becker-Brüser pitää arveluttavana. Kun rokotusten kanssa edetään kerralla nollasta miljooniin, ei hänen mukaansa voida koota väliaikatietoja, mikäli ei-toivottuja, odottamattomia reaktioita ilmenee. Sivuvaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. Rokotteen valmistuksen jälkeen tehdään tutkimuksia vasta-aineiden muodostumisesta, vaikka systemaattisesti pitäisi tutkia ei-toivottuja vaikutuksia. Tutkimuksiin osallistuvien määrä on Becker-Brüserin mukaan liian pieni siihen nähden, että rokotteen sivuvaikutuksilla vaarannetaan miljoonia ihmisiä. http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/22/0,1872,8013846,00.html      

Cochrane Summary http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001269/frame.html  Vaccines are of no use at all; rokotteista ei ole mitään hyötyä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (54 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Perustuslain 119§ sanoo: 11 luku Hallinnon järjestäminen ja itsehallinto 119 §

Valtionhallinto
Valtion keskushallintoon voi kuulua valtioneuvoston ja ministeriöiden lisäksi virastoja, laitoksia ja muita toimielimiä. Valtiolla voi lisäksi olla alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Eduskunnan alaisesta hallinnosta säädetään erikseen lailla.

Valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Valtion alue- ja paikallishallinnon perusteista säädetään niin ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin säätää asetuksella.

Viranomaisen vastuusta Perustuslain 118§ taas sanoo: 118 §

Vastuu virkatoimista
Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.

Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Eihän tuota itkemättä lue, hiiskattiko met suomalaiset olema nyt lujila, koittakaa ihmiset herätä, vaikka pahalta näyttää! Mutta ennää ei ole vara jatkaa näin ja Arkadianmäelle uudet ihmiset! Kiitos Riikka, eikö olekki järkyttävvää, onneksi sie ossaat nuita tua pramile, kiitos!

Hilkka Laronia

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Täällä raivostunut äiti&naarastiikeri revittää http://tuusitalo.blogit.uusisuomi.fi/2010/08/26/na...

Tylyä läppää. Vilpitön ihailuni Tuijalle.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Ehdottaisin, että Riikka Söyring kirjoittaisi Wikipediaan asia-artikkelin sklaveenista.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sklaveeni

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalta puolestaan on erityisen vaikeaa odottaa itsenäistä asioiden seuraamista. Hän jäi jo lukiossa luokalleen saksan kielestä. En usko, että Tampereen yliopistossa sosionomiaa lukemalla englannin kielikään kehittyy valonnopeudelle, joten häneltä on turha odottaa mitään sellaista, mitä hänen johtamansa virkamiehet eivät jo olisi kirjoittaneet suomeksi tai mitä ei olisi voinut lukea iltapäivälehdistä tai Helsingin Sanomista. Näin ollen en usko, että Söyringinkään kannattaa edes populistisessa mielessä odottaa, että Rehula olisi jostain länsieurooppalaisesti tai yhdysvaltalaisesti "ajan tasalla".

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Lisäksi olisi hyvä arvioida sitä, mikä tilanne oli 2009 vuoden lopulla. Ei ole ollut mitenkään mahdollista se, että lääkettä olisi voitu tutkia tavanomaisesta miljardilla dollarilla jossain Yhdysvalloissa tai suuressa Euroopan unionin valtiossa kymmentä vuotta. Noiden "pää vadille" -vaatimusten osalta pitäisi osoittaa jonkinlaista kohtuullista arviontia riippumatta siitä, kuka kenellekin maksoi.

Lääketeollisuus on kuin puolustusvälineteollisuus: ellei sitä ylläpidetä heikoin hankinnoin eli kartellivoitolla, se surkastuu eikä sitten ole voittoja ja asiantuntijoita, jotka pureutuisivat seuraavaan pandemiaan.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Se, mikä asiassa kannattaisi tutkia, on se, millä kaikilla rokotteilla on rokotettu ja miten oletetut vaikutukset eroavat toisistaan. Tämänkin voi melko kiihkottomasti kirjoittaa Wikipediaan - tarkoin lähdeviittein.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Tiedot narkolepsiastakin voisi päivittää.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Narkolepsia

uurija (nimimerkki)

Ministeri Juha Rehula suhtautuu opportunistisesti julkiseen sanaan. Hän ei tiedä kolmea asiaa, sitä:

1. miten vähän hän itse tietää virusopista ja rokotteista sekä valepandemiahärdellistä.

2. ettei milloinkaan pidä lähteä arvailemaan ja olettamaan, jos jotakin ei tiedä. Siitä jää heti kiinni.

3. että maassa on kaksi aktiivista blogia, joilla tiedetään ajankohtaiset rokoteskandaaliin liittyvät asiat paremmin kuin Rehulan työhuoneessa.

T.O.Neva #6. Kunnioitat pandemiapaisuttelijoiden tiedotteita liikaa. Suosittelen syvällisempää perehtymistä rokotteiden historiaan ja niistä tehtyyn puolueettomaan tutkimukseen. Aloittaa voi vaikka: www.mercola.com

Jahas (nimimerkki)

Riikka-kiltti, korjaa tuo sklaveeni s k v aleeniksi (squalen). Meneehän tässä kenellä tahansa silmät ristiin %-)

Alla kuivaa ja karua skvaleenitekstiä (ollut aiemmin Mirjaleenan blogissa):

"The Effects of Squalene Adjuvant

Oil-based vaccination adjuvants like squalene have been proved to generate concentrated, unremitting immune responses over long periods of time according to a 2000 article in The American Journal of Pathology.

The study demonstrated that a single injection of the adjuvant squalene into rats triggered a chronic, immune-mediated joint-specific inflammation, also known as rheumatoid arthritis. The researchers concluded the study raised questions about the role of adjuvants in chronic inflammatory diseases.

Your immune system recognizes squalene as an oil molecule native to your body. It is found throughout your nervous system and brain. In fact, you can consume squalene in olive oil and not only will your immune system recognize it, you will also reap the benefits of its antioxidant properties.

The difference between "good" and a "bad" squalene is the route by which it enters your body. Injection is an abnormal route of entry which incites your immune system to attack all the squalene in your body, not just the vaccine adjuvant.

Your immune system will attempt to destroy the molecule wherever it finds it, including in places where it occurs naturally, and where it is vital to the health of your nervous system, according to award-winning investigative journalist Gary Matsumoto, who explains there is a "close match between the squalene-induced diseases in animals and those observed in humans injected with this oil: rheumatoid arthritis, multiple sclerosis ans systemic lupus erythematosus.

"THERE ARE NOW DATA IN MORE THAN TWO DOZEN PEER-REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS, FROM TEN DIFFERENT LABORATORIES IN THE US, EUROPE, ASIA AND AUSTRALIA, documenting that squalene-based adjuvants can induce autoimmune diseases in animals, observed in mice, rats, guinea pigs and rabbits.

Sweden's Karolinska Institute has demonstrated that squalene alone can induce the animal version of rheumatoid arthritis. The Polish Academy of Sciences has shown that in animals, squalene alone can produce catastrophic injury to the nervous system and the brain. The University of Florida Medical School has shown that in animals, squalene alone can induce production of antibodies specifically associated with systemic lupus erythematosus" writes Matsumoto.

Gulf War veterans with Gulf War Syndrome (GWS) received anthrax vaccines which contained squalene. MF59 (the Novartis squalene adjuvant) was an unapproved ingredient in experimental anthrax vaccines and has since been linked to the devastating autoimmune diseases suffered by countless Gulf War vets according to data published in the February 2000 and August 2002 issues of Experimental and Molecular Pathology." (prevent.disease.com)

Barbro C. Carlson*, Åsa M. Jansson*, Anders Larsson, Anders Bucht* and Johnny C. Lorentzen*
From the Department of Medicine,*
Unit of Rheumatology, Karolinska Institutet, Stockholm; the Department of Medical Sciences,
University Hospital, Uppsala; and the Department of Biomedicine,
Division of NBC Defense, Defense Research Establishment, Umeå, Sweden

SQUALENE IS A CHOLESTRAL PRECUSOR WHICH STIMULATES THE IMMUNE SYSTEM
The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell-Mediated Arthritis in Rats

(Otteita:) ”Squalene is a cholesterol precursor, which stimulates the immune system nonspecifically. We demonstrate that one intradermal injection of this adjuvant lipid can induce joint-specific inflammation in arthritis-prone DA rats. Histopathological and immunohistochemical analyses revealed erosion of bone and cartilage, and that development of polyarthritis coincided with infiltration of ß+ T cells...”

”...Interestingly, some F2 hybrid rats developed chronic arthritis, a phenotype not apparent in the parental inbred strains. Our demonstration that an autoadjuvant can trigger chronic, immune-mediated joint-specific inflammation may give clues to the pathogenesis of rheumatoid arthritis, and it raises new questions concerning the role of endogenous molecules with adjuvant properties in chronic inflammatory diseases. ” (The American Journal of Pathology)

The apparent dependence on CD4+ T cells suggested a role for genes within the major histocompatibility complex (MHC), and this was concluded from comparative studies of MHC congenic rat strains, in which DA.1H rats were less susceptible than DA rats. Furthermore, LEW.1AV1 and PVG.1AV1 rats with MHC identical to DA rats were arthritis-resistant, demonstrating that non-MHC genes also determine susceptibility. Some of these genetic influences could be linked to previously described arthritis susceptibility loci in an F2 intercross between DA and LEW.1AV1 rats (ie, Cia3, Oia2 and Cia5).

Jahas (nimimerkki)

Itsekin sekoilen. Siis S Q U A L E N E - SKVALEENI.
Toden totta vaikea sana näköjään kaikille:)

On aika tullut muistella viime vuoden juttuja:

Daily Express, UK News, Sunday August 23, 2009

GULF WAR TOXINS IN SWINE FLU VACCINE
by Lucy Johnston

The new swine flu vaccine ­contains a deadly brain toxin linked to autism, Alzheimer’s and multiple sclerosis. Mercury, a vaccine preservative, was withdrawn from childhood jabs five years ago after evidence linked it to brain damage.

However, the Sunday Express has discovered the pandemic ­vaccine, to be rolled out across the country within weeks, contains the heavy metal.

It also contains a chemical called squalene, used to stimulate the immune system to respond to the vaccine. Some scientists believe squalene is linked to autoimmune illnesses including multiple sclerosis, rheumatoid arthritis and lupus.

Squalene was included in the anthrax jab given to British and US soldiers during the 1991 Gulf War. Many claim it caused them permanent neurological damage, known as “Gulf War syndrome”.

Female soldiers given the vaccine were advised not to become pregnant for at least 18 months because of the risk of birth defects.

The swine flu vaccine could be given to more than 11 million Britons in “at-risk” groups. These include asthmatics, heart patients and those with compromised immune systems.

But medical professionals and health campaigners are concerned about the risks of the cocktail of chemicals it contains.

Dr Richard Halvorsen, author of The Truth About Vaccines, said: “Mercury is one of the most toxic substances known to man. It should not have a place in any vaccine for anyone of any age.”

Jackie Fletcher, founder of Jabs, a group that campaigns to highlight the dangers of vaccines said: “Mercury is a known neurotoxin. Nobody knows what amount people can cope with – however small.” Last month the Sunday Express reported a link with a previous swine flu vaccine and a paralysis known as Guillain-Barre syndrome.

foliohattu (nimimerkki)

Niin ja sitten on vielä SQUALANE, joka on taas eri aine. PubChemistä löytyi 23 erilaista squalenea, joten ei näissä leipurin taidot riitä, vaikka viime syksynä THL:n toimesta niin viitattiin.

Lukekaa vaikka BUSINESS PLAN sklavaklöönien sijaan.

Business Plan for the Global Pandemic Influenza Action Plan to increase vaccine supply

http://www.who.int/vaccine_research/documents/Repo...

Meksikon tilanne (sikataudista ei ole kuultu viime syksyn jälkeen, röh röh)

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/inf...

Nanoemulsion patentti on Michiganin Yliopistolla (vuodelta 2004)

http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004%2F0306...

foliohattu (nimimerkki)

Ai niin,
sitten kun se seuraava pandemia tulee (Risukon mukaan kirahvi-influenssa) mömmöt vaihdetaan vahvempiin. According to the plan...

LAIV

eli

Live attenuated influenza vaccine

eli siis "elävää" virusta

Veli (nimimerkki)

Olen itse lääkeyrityksessä töissä, en tosin GlaxoSmithKlinella, enkä Suomessa. Meille oli alusta asti selvää, että kyseinen adjuvantti ei ole riittävästi testattu. USA:ssa kyseistä Pandemirxiä ei FDE hyväksynyt koska ko. adjuvantilla tiedetään olevan harvinaisia haittavaikutuksia mm. MS-tauti ja mahdollisia muita neurologisia sairauksia. Adjuvanttia ei ole testattu lapsilla, eikä siksi sitä pitäisi lainkaan käyttää rokotetta lapsille joissa ko. adjuvanttia on, kun kerran on muitakin vaihtoehtoja. Monessa maassa on suositeltu käyttävän muita rokotteita, vaikka rokote on sallittu, koska adjuvantti sisältää niin paljon elohopeaa.

Miksi muuten WHO:n tietokannasta ei edelleenkään löydy mitään mainintaa, että Pandemirx saattaa olla syynä narkolepsiaan? Onko Suomesta unohdettu ilmoittaa asiasta? Niinhän se taisi olla, että Ruotsissa ja Norjassakin lehtien kautta epäilyt heräsivät, ei viranomaisten tiedottamisen ansioista.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

#14
On aika lohdullista, että lääkärinä voin luottaa siihen, että Veli poistuu kommentoijien joukoista muutaman päivän kuluttua.
Yhdenkään lääkefirman yksikään työntekijä ei ole niin löysällä päällä varustettu, että laskisi tuollaista tekstiä yhdestäkään koneestaan.
'
Kävin varmuudeksi katsomassa Velin henkilöllisyyden - tai siis ystäväni kävi - ja vakuutan, ettei Veli ole yhdessäkään lääkefirmassa työssä.

Eläköön nimet, kadotkoon nimimerkit - kun niitä näin käytetään.

Maalaislääkäri (nimimerkki)

#11 ja aiemmat aiheeseen "sortuneet". Käsite "Gulf War Syndrome" on kyllä käsitteenä melkomoisen paljon laajempi kuin pelkkä rokotteiden sisältämä skvaleeni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persianlahden syndrooma

Köyhdytetyn uraanin käyttö Persianlahden sodassa. Persianlahden syndrooma on yleisnimitys Persianlahden sodassa 1991 palvelleita sotilaita vaivaaville erilaisille psykologisille ja fysiologisille oireille. Tosin ei olla varmoja, liittyvätkö nämä oireet sotapalvelukseen, tai yleensä toisiinsa.

Oireiksi on esitetty mm. krooninen väsymys, kivut nivelissä ja lihaksissa, päänsärky, ripuli, muistinmenetykset, unihäiriöt, tasapainohäiriöt sekä ihottuma.

Syitä on esitetty useita. Sotilaiden saamat rokotteet pernaruttoa vastaan, erilaiset virukset, köyhdytetty uraani, kemiallisten aseiden jäämät ja stressi ovat olleet ehdokkaina, kuten myös aspartaamimyrkytys, rakettipolttoaineet ja joukkohysteria. Pernaruttorokotteesta löydetyn ja joidenkin muiden rokotteiden apuaineissa käytetyn mm. syvänmeren hain maksasta saatavalle skvaleenille elimistössä muodostuvien vasta-aineiden on havaittu olevan yhteydessä oireyhtymään. [1] Myöhempi tutkimus kuitenkin osoitti, että useilla ihmisillä on veressään skvaleenin vasta-aineita riippumatta siitä, ovatko he saaneet rokotetta vai ei.[2] Kaiken lisäksi on myöhemmin todettu ettei kyseisessä rokotteessa edes ollut skvaleenia adjuvanttina.[3]

Marraskuussa 2004 riippumaton brittiläinen tutkimus vahvisti, että sotaveteraaneilla oli kaksinkertainen mahdollisuus sairastua muualla palvelleisiin sotilaisiin verrattuna. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että oireet johtuivat monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta, ml. hyönteismyrkyt, köyhdytetty uraani ja hermokaasut. [4]

Toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeriö ei löytänyt korrelaatiota palveluksen ja sairauskuolleisuuden välillä ja oireita on pidetty stressistä johtuvina. Samankaltaisia jälkivaikutuksia on ollut aikaisemmillakin sodilla. (Ensimmäisen maailmansodan "shell shock" ja Vietnamin sodan "Post-traumatic stress disorder".)

Jouko Piho

Seuraavassa linkissä parisenkymmentä naista USAssa kertoo kokemastaan keskenmenosta sikainfluenssarokotuksen jälkeen.

http://www.courlisius.org/en/shocking-h1n1-swine-f...

Julia (nimimerkki)

Mä niin tykkään Riikasta, osaa asiat sanoa just niin parhaalla ja tajuntaan uppoavalla tavalla! Kiitos sulle! Melkein sulle vois kerätä kolehdin!

Joo ja Liikkasen anttikin on hauska ;) - aina vaan! niin ja jos tämä Veli olis ollu töissä jossain lääkeyhtiössä niin sä (Antti Liikkanen) olisit senki asian hoitanu niin ettei olis enää - ku sullahan niitä sidoksia ei mihinkään ole, mutta olisit silti hoitanu sen asian juurikin niillä sidoksilla(mitä ei ole)!

Käyttäjän mirjaleenaisoaho kuva
Mirjaleena Isoaho

Antti, voitko tarkistaa samalla Puolan terveysministerin henkilöllisyyden ystäviesi avulla. Eihän kukaan terveysministeri sanoisi niinkuin Veli! Syyttäisi vielä mafiamaiseksi painostuksesta.

Erland Salo (nimimerkki)

# 0

"EN:n mukaan on runsaasti näyttöä siitä, että WHO vahvasti liioitteli pandemiaa, ja tämän seurauksena julkisen terveydenhuollon tärkeysjärjestys vääristyi." =>
"Eli meillä siis on ministeri, joka ei tiedä että mitään pandemiaa ei ollut. Ehkäistäväksikään."

Kovasti tuota juttua piisaa ja useasti hyppy johtopäätöksiin vie pidemmälle kuin aineisto antaa myöden. Siitä vain tuo yksi esimerkki yllä. "EN:n mukaan WHO vahvasti liioitteli pandemiaa." Siitä ei voine vetää sellaista johtopäätöstä, ettei jonkin sorttista pandemiaa olisi ollut eli ei voi sanoa oikoen "...että mitään pandemiaa ei ollut. Ehkäistäväksikään." Voisihan tuota miettiä vaikka EN:n ja WHO:n asiantuntemusta läketieteen alalla, mutta siihen ei minun tietoni riitä.

Ikävän monta kertaa on ensin esitetty joku lauselma ja siitä sitten vedetty huomattavasti kärjistetty kommentti. Tämä on yleinen tehokeino populismissa ja esim. Safkan teksteissä.

Rokotuksista huolimatta tahi niiden ansiosta me selvisimme sikainfluenssasta vähäisin vaurioin. Tämä ei tietenkään yhtään lohduta sikainfluenssaan kuolleen nuoren miehen vanhempia ja sisaruksia. Eikä myöskään lohduta narkolepsiaan sairastuneen lapsen omaisia. Varsinkin kun ns julkinen sana ja erityisesti nettiyleisö on varma viranomaisten syyllisyydestä ja valmiita heidän hirttämiseen.

Sikainfluenssa esiintyi ensin Meksikossa ja USA:ssa. Kummassakin se tappoi ihmisiä. Mitenköhän silloin olisin toiminut, jos minun olisi pitänyt tehdä päätös Suomessa? Entäpä jos olisin päättänyt, että me emme osta rokotetta, kun sitä ei ole riittävän kauan testattu. Ja jos influenssa olisi ollut aasialaisen tai teksasilaisen ärhäkkä. Suomessa olisi kuollut paljon ihmisiä ja myös vammautunut. Eipä olisi päätäni silitetty muuten kuin vastakarvaan.

Tasra (nimimerkki)

Jep, alkoi Meksikosta ja USAsta. Mesikosta paikkakunnalta, jolla asusti jokunen 500 ihmistä. Paikkakunnalla oli jumalattomatton suuri USAlaisten omistama sikala. Tulipahan mieleen alkuaikojen kirjoittelu mediassa...

#20 juttusi loppuosa vastavirkkeenä tekisi oikeutetuksi lastemme aivojen tuhoamisen?
Terveydenhuoltomme kuormittuminen epämääräisillä hermosto että aivosairauksilla taitaa tulla esille vasta lopullisesti muutaman vuoden kuluttua.

Ja tilattiinko Suomeenkin sitä eliittirokotetta? Ja eliitillehän se on yksihailee mitä muut saivat....

Eli olisi ollut turvallisempaakin rokotetta ja kysymys kuuluukin; ketkä päätyivät ja miksi tähän GSKn skvaleeni rokotteeseen? Olimmeko kansakuntana koekaniineina ja maksoimme verorahoistamme olemisemme KOE-eläiminä. Voi tätä "kosmisen" mielenvikaisuuden määrää. Taidamme mennä ja lujaa "mielenkintoisia aikoja", mutta ei niiden näin moraalittomia tarvitsisi olla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jahas,

korjattu on. Ja kiitos.
Vaikea tehdä keskittyneesti mitään samalla kun hoivailee lapsia.

---------------------
linkkikooste:

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/08/1175694

THL seisoo rokotusten takana http://yle.fi/uutiset/terveys_ja_hyvinvointi/2010/08/thl_seisoo_rokotusten_takana_1928069.html?origin=rss 

http://siirinelamaa.vuodatus.net/

http://ohjelmat.yle.fi/suomiexpress/timon_videoblogi (lue venäjän elintarviketutkimusvaateet Suomessa, ei blogistin mielipiteitä=
Tietoa Suomen tilanteesta Alex Jonesin nettisivuilla, sekä

www.birdflu666.wordpress.com

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/...

Pelotteeksi.

Kuka lääkärikunnasta uskaltaa tämän jälkeen avata suunsa?

YLE
Kotimaa

"Neurologi kuultavaksi ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta
julkaistu tänään klo 12:44, päivitetty tänään klo 14:51

Helsingin uniklinikan neurologi Markku Partinen joutuu sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten kuultavaksi liittyen sikainfluenssarokotusten haittojen ilmoitusvelvollisuuden mahdolliseen rikkomiseen ja väärän tiedon levittämiseen.

Peruspalveluministeri Paula Risikko (kok.) tapasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) pääjohtajan Pekka Puskan ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) kansliapäällikön Kari Välimäen torstaiaamuna. Keskustelussa käytiin läpi, onko sikainfluenssarokotteen mahdollisten haittojen ilmoittamisessa laiminlyöty lääkärien ilmoitusvelvollisuutta.

– Haluan uskoa, että lääkärit ovat noudattaneet ilmoitusvelvollisuuttaan. Siitä ei ole mitään epäilystä, Risikko sanoo YLE Uutisille.

Keskustelussa nousi esiin yksittäisen neurologin Markku Partisen toiminta liittyen mahdolliseen ilmoitusvelvollisuuden rikkomiseen. YLE Uutisten tiedon mukaan suomalainen tutkijaryhmä, jossa Partinen on mukana, on tutkinut jo kuukausien ajan sikainfluenssarokotteiden ja narkolepsian mahdollista yhteyttä tieteellistä artikkelia varten.

– Julkisuudessa on ollut tieto, että ilmoitus näistä haittavaikutuksista olisi viivästynyt kuukausia, ennen kuin THL on saanut niistä tiedon, niin se tietysti huolestuttaa, että mistä se johtuu, että tällainen viivästys on tapahtunut, Risikko kertoo.

Risikko: Myös epäilyistä ilmoitettava
Risikon mukaan Partinen on levittänyt väärää tietoa väittäessään, että laki ei velvoita lääkäreitä ilmoittamaan rokotteen mahdollisista haittavaikutuksista. Tartuntatautilain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista.

– Se, että ammatti-ihminen antaa julkisuuteen väärää tietoa, on hankalaa, koska THL tarvitsee tietoja mahdollisimman pian, Risikko toteaa.

Markku Partinen on kutsuttu STM:n virkamiesten kuultavaksi ensi viikolla. Tällöin selvitetään, miksi Partinen on levittänyt väärää tietoa julkisuudessa ja asettanut tutkimustulosten julkaisuajankohdan ilmoitusvelvollisuuden edelle.

– Olen pyytänyt ministeriöstä ottamaan yhteyttä Markku Partiseen, että missä vaiheessa niitä epäilyksiä on tullut, koska laki sanoo, että myös epäilyistä on ilmoitettava. Haluan vain tietää, mistä tässä on kysymys, eri näkökulmista, Risikko kertoo. "

YLE Uutiset

Hei! Nyt kun puhutaan ajallisesta yhteydestä, niin joku ahkera Iltalehden keskustelussa otti esille tämän esimerkin, molemmat tapaukset ovat samasta varuskunnasta:

http://www.iltalehti.fi/sikain…2_si.shtml10.11.2009: 200 varusmiestä vuoteen omana
http://www.aamulehti.fi/teema/…ana/16116826.8.2010 12.19 |

Muokkaahttp://www.rokotusinfo.fi/english_html

(26.8.2010) Finland: Chancellor of Justice is investigating if bribery was used in narcolepsy-suspect Pandemrix vaccine trade
According to Nelonen (Channel 4) news, the investigation has begun because two individuals have reported their suspicions to the Chancellor. Investigation targets the Ministry of Health and THL, National Instute for Health and Welfare. THL has received more than six million euros last year from GlaxoSmithKline, which manufactures Pandemrix. THL has also had a key role in the decision to order Pandemrix for every Finnish citizen.
To worries that there’s a conflict of interest with THL investigating whether narcolepsy is caused by Pandemrix, the Ministry of Health has said that it trusts THL and sees no problem with the issue. The written material which lead to the bribery investigation however also requested that the Ministry of Health’s actions should be investigated. Ministry of Health made the final decision of ordering Pandemrix.
According to Chancellor of Justice, Jaakko Jonkka, there’s no direct [ evidence to support ] suspicion of bribery, but the situation where GlaxoSmithKline has funded THL’s activities with millions of euros and THL buys vaccines from GSK is, generally speaking, a risky situation, since the seller funds the buyer. "As the old saying goes, there’s no such thing as a free lunch"

 

http://www.hs.fi/kotimaa/artik…5259621663 begin_of_the_skype_highlighting 5259621663 end_of_the_skype_highlighting

http://www.aamulehti.fi/uutise…noa/188390
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Oikeuskansleri+tutkii+H1N1-rokotehankinnat/1135259614036

http://www.nelonen.fi/uutiset/…kitekijän
"5 §

Potilaan tiedonsaantioikeus

Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle."

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920785

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2010/08/1175305

Eikä unohdeta Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuusta alkaen riehunutta aivokalvontulehdus-epidemiaa. Ajallinen yhteys on.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

TIEDOTE:

Tiedotusvälineille 26.8.2010

Tieteen ja tutkimuksen prostituutio

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, VTT:n sisällä kuohuu. Osa tutkijoista syyttää työnantajaansa painostuksesta ja näkemystensä julkaisemisen estämisestä. Tutkijoiden mukaan VTT vaientaa soraäänet erityisesti energiatutkimuksessa.
VTT kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. VTT tekee tilaustutkimuksena tuotekehitystoimintaa yrityksille. VTT:llä on kaksoisrooli valtiollisena ja toisaalta suurten energiayhtiöiden rahoittamana tutkimuslaitoksena. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat, sanoo sananlasku.

Toinen kohu on meneillään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ympärillä. Viime talvena THL tyrmäsi täysin tietoa hakeneiden kansalaisten ja järjestöjen varoitukset sikainfluenssarokotteen mahdollisista haittavaikutuksista. THL:n rooli rokotusten ylimpänä virallisena ohjeistajana epäilytti monia kansalaisia, kun oli tullut ilmi, että THL sai miljoonia euroja rokotevalmistajalta.

Helsingin yliopiston dosentti Timo Kuuluvainen arvioi hiljattain, että ministeriöiden taloudellinen tulosohjaus vaikuttaa vahvasti tutkimuskohteiden valintaan. Järjestelmän vaarana on Kuuluvaisen mukaan se, että ministeriöiden alaisuudessa toimivat tutkimuslaitokset antavat ministeriön linjaa myötäileviä lausuntoja.

Tieteen kaupallistaminen - eräänlainen prostituutio - näkyy ja tuntuu. Yhdessä niukkenevan julkisen tutkimusrahoituksen kanssa se tarkoittaa entistä enemmän harvojen etuja ajavaa tutkimusta. Ja entistä vähemmän sellaista tutkimusta, jossa yhteiskunnan ja kansalaisten enemmistön pitkän tähtäimen edut otettaisiin huomioon.

Kun kritiikki estetään ja vaiennetaan, voidaan odottaa huonoja tuloksia.
Tämä pätee niin tieteeseen kuin politikkaan. Molemmista meillä on nyt ikäviä esimerkkejä.

Monet asiat ovat yksinkertaisia ja samalla vaikeita. Sitä on myös avoin keskustelu. Sitä voidaan estää. Samalla valitaan tulevaisuus, jossa on enemmän jännitteitä ja epävarmuutta.

On myös toinen tie. Se vaatii suunnan muuttamista.

Antti Pesonen
Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Epidemiologi Tom Jefferson Cochrane Collaborationista kirjoittaa Suomen tilanteesta blogissaan.
http://attentiallebufale.it/english/finnish-thl-is-investigated-by-the-chancellor-of-justice/

Hänen näkemyksensä asiasta on riippumatonta tutkimusta tekevän tiedemiehen.

repe (nimimerkki)

20 "Sikainfluenssa esiintyi ensin Meksikossa ja USA:ssa. Kummassakin se tappoi ihmisiä."

Mistä tiedät tuon? Ainiin, juutalainen sanoi ja uutisankkuri luki. Samoin kuin että on lukenut monta kertaa, että ilmasto lämoenee pian ja rajusti.

repe (nimimerkki)

16 Eikö olekinmielenkiintoista, että tutkimuksista huolimatta asiaa ei ole saatu selvitettyä. Siis viralliselta taholta. Ja kovasti tunnut luottavan näiden minitsemiesi tahojen tutkimuksiin.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

#19
Sen paremmin Mirjaleena kuin Riikkakaan eivät ole asialliseen kysymykseeni sidoksistaan vastanneet.

Puolan terveysministerin, samoin kuin Suomen, olen tavannut. STM:n kansliapäällikön velikin istui eilen vieressä.

Jopa Markku Partinen on tullut vastaan.

Mirjaleenaa tai Riikkaa en ole tavannut ja oletankin, että he ovat nimimerkkejä? ;>/

Oikea ja aito ihminen vastaa kun kysytään ja kysyy vasta sitten.

Riikka Söyring (nimimerkki)

Antti Liikkanen, #28,

Riikka Söyring kommentoi:
27.8.2010 4.50
åke, #135,

minun käsittääkseni islamilaisissa maissa ei paljon rokotettu koska imaamit varoittivat rokotteen olevan soft death.

——-
Haluat tietää kytköksistäni lääkefirmoihin, Antti Liikkanen.

Ei tiedossani olevia kytköksiä; en saa rahoitusta lääkeyhtiöiltä. Enkä luontaistuotekauppiailta. Enkä US:lta.

Kytkökset THL:n: käytän paikallista terveyskeskusta ja tunnen aika monta lääkäriä siviilissä siviilinä.

Kytkökset STM:n: ei sukulaisia siellä työssä.

Kytkökset EU:n: Suomen kansalaisena

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Mulle kanssa paukahti HETI kun luin puolue, joka on konserni (ja jolla siten täytyy olla liikaa korporatiivi intressejä). Voi helvetti ja sit nää vielä menee kameran eteen ja sanoo että en tiedä. JOS EI jumalauta tiedä, niin erotkoon puolueesta. Tässä yhteydessä poliitikon kannattaa muistaa, että heihin luotetaan vähiten.

E.K. (nimimerkki)

Tämä Nohynek se edelleen toissapäivänä uutisissa sanoi tiukasti ettei mitään todistetta ole rokotteen ja nukahtelutaudin välisestä yhteydestä, ja että on erittäin epätodennäköistä että sellaista yhteyttä onkaan (lue = pystytään todistamaankaan). Samoin hän edelleen ulkomaisilla "tuoreilla" kuolemantapauksilla pelotellen kehotti ihmisiä rokotuttamaan itsensä.

Todistamme mielenkiintoista vaihetta tässä farssissa. Rokoteteollisuuden muurahaistason rivit alkavat rakoilla, pikkupomot rakentavat jo puolustuslinjoja syntipukkeja hakemalla ja lausuntoja muotoilemalla. Osa on tiukan patrioottisesti joko tyhmyyttään uskomansa tai maksetusti mainostamansa pandemia- ja rokotuskampanjan takana. Sana sekasorto alkaa kuvata tilannetta parhaiten. Huvittavaa tämä olisi seurata, mikäli mieltä ei painaisi syyttömien koekaniineiden, erityisesti lapsien, tyly kohtalo ja iänaikaiset ongelmat, joista kaikista edes vielä tuskin tiedämme.

Uutisointiin on nyt noussut huoli siitä että tuleviakin rokotuksia aletaan karttaa, ja nyt käydäänkin uutta propagandasotaa. Kausirokote pitää ottaa, ja kaikki muutkin tehokkaat ja turvalliset piikit mitä isoveli käskee nahan alle tökätä. Mediassa haastatellaan "satunnaisesti" sympaattisten pienten lasten sympaattisia äitejä jotka vannovat että kyllä luottavat rokotuksiin ja kyllä pienokaiselle kaikki piikit otetaan, ja itsellekin.

Osana tätä vaihetta ja uutta propaganda-aaltoa lienee erilaisiin nettikeskusteluihin ilmestyneet uudet nimimerkit (huom: nimikin on nimimerkki, koska kukaan ei sen todenperäisyyttä voi tarkistaa mistään; edes bloginpitäjä IP:n avulla), jotka puolustavat lääketeollisuutta ja terveydenhuoltokoneistomme toimintaa, usein jopa jonkinlaisina asiantuntijoina esiintyen. Se ei sinänsä ole iso murhe koska suuri yleisö ei näitä nettikeskusteluita muutenkaan lue. Suurempi ongelma onkin julkimedian kautta ihmismassojen tajuntaan paljon tehokkaammin vaikuttavien ihmisten vastuuttomuus lausunnoissaan. Sillä ei ole väliä vaikka valveutuneet ihmiset näkevät suoraan rehuloitten ja risikkojen läpi, sillä se ymmärrys jää pienten piirien sisäiseksi kauhisteluksi.

Minusta selkeät osoitukset siitä, ettei (jopa ministeritason) viranhaltija tiedä siitä mistä hänen pitäisi tietää, tai sanoo jotain perätöntä, osoittaa hänen kyvyttömyyttään hoitaa tehtäväänsä. Sellaisesta pitäisi saada kenkää saman tien. Ja jos on kyse koko kansan kannalta hyvin merkityksellisestä asiasta, kuten esim ihmisten terveydestä, niin tuollaisesta pitäisi laittaa lisäksi syytteeseen vaaralle altistettujen kansalaisten joukkokanteella, riippumatta siitä onko päättäjän asiattomaan toimintaan syynä tyhmyys vai korruptio. Vain sanktioilla olisi ennaltaehkäisevä vaikutus , mutta niitä ei tässä maassa ole tapana harrastaa virkakoneistossa ja erityisesti valtionhallinnossa.

Riskejä onkin sitten helpompi ottaa kansan terveyden ja hyvinvoinnin suhteen, kun niitä ei ole oman tulevaisuuden suhteen.

E.K.

www.viisastenkivi.com

Jere (nimimerkki)

#15

"On aika lohdullista, että lääkärinä voin luottaa siihen, että Veli poistuu kommentoijien joukoista muutaman päivän kuluttua.
Yhdenkään lääkefirman yksikään työntekijä ei ole niin löysällä päällä varustettu, että laskisi tuollaista tekstiä yhdestäkään koneestaan.

Kävin varmuudeksi katsomassa Velin henkilöllisyyden - tai siis ystäväni kävi - ja vakuutan, ettei Veli ole yhdessäkään lääkefirmassa työssä."

Tiedustelisin, että millä tavalla ystäväsi tarkisti Veli-nimimerkin henkilöllisyyden?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Minä puolestani haluaisin tietää

a) onko nimimerkki Veli kommentoinut Antti Liikkasen blogissa niin että Antilla on Velin IP?
b) onko kyseinen ystävä joku US:n toinen bloggaaja joka olisi pyynnöstä luovuttanut Antille tietoja. Ei kenties laittomasti mutta tavallaan ikävästi?
c) onko -mitä en usko- Antti Liikkasella US:n henkilökunnan parissa joku ystävä joka olisi toimittanut tämän palveluksen so. tarkistanut Antti Liikkasta varten nimimerkin Veli IP:n?
d) onko tällainen psykiatreille ja psykologeille tyypillistä käytöstä? Onko kellään kokemusta? ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kuriositeettina: 

 

sWHO memos 1972 explains how to turn vaccines into a means of killing
Friday, August 21, 2009
WHO memos 1972 explains how to turn vaccines into a means of killing

Two key memorandums from WHO, discovered by Patrick Jordan, prove WHO has intentionally created the three-shot killer vaccine that people in the USA and other countries could soon be forced to take.

1972 WHO Bulletin 47, No 2 Memordanda #1 and #2 Virus-associated immunopathology:

Animal models and implications for human disease * technically outline the ability to create biological weapons in the form of vaccines that:

1) First totally disable the Immune System.

2) Load every cell of the Victim’s body up with Infection.

3) Switch the Immune System on causing the host to kill themselves in a Cytokine Storm.

One, Two, Three, Dead.

These WHO Memorandas describe the three-stage impact of the three "shots" many people will be forced to take this fall to allegedly treat a virus that WHO also helped create and release.

This is a crucial piece of evidence of WHO's long-term genocidal intentions that could stand in any court of law because these memorandums give the best and fullest explanation WHO's and affiliated labs (such as the CDC) current activities, such as their patenting of the most lethal bird flu viruses, their sending that virus to Baxter's subsidiary in Austria, which weaponised it and sent out 72 kilos to 16 labs in four countries almost triggering a global pandemic.

For every crime, there needs to be motive, an indication that it was deliberate, planned. The WHO memorandums provide the evidence of just that deliberate, long-term planning to kill people by weakening their immune system by use of the first vaccine, injecting a live virus into their body by a second, and creating a cytokine storm using squalene in a third.

Download the WHO Memoranda on:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?ii...

Scroll down until you find:

Memoranda

Virus-associated immunopathology : animal models and implications for human disease:

1. Effects of viruses on the immune system, immune-complex diseases, and antibody-mediated immunologic injury

Bull World Health Organ. 1972; 47(2): 257?264.
PMCID: PMC2480894

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?ar...

Virus-associated immunopathology: animal models and implications for human disease:

2. Cell-mediated immunity, autoimmune diseases, genetics, and implications for clinical research

Bull World Health Organ. 1972; 47(2): 265?274
PMCID: PMC2480896

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?ar...

If you find any difficulty please download it from our Download Section : Here
15 comments:
http://www.fightbackh1n1.com/2009/08/who-memos-197...

uurija (nimimerkki)

Tänään professori Ville Valtonen esittää julkisuudessa (MTV3), että sairastettu sikainfluenssa olisi narkolepsioiden syynä.

Se kuuluu vanhaan tuttuun käsikirjoitukseen, jonka mukaan:

N1N1-rokotteiden aiheuttamat kuolemat ja vammautumiset pannaan sairastetun sikavirusinfektion syyksi.

Professori Ville Valtonen, eikö teidän mielestänne ole minkäänlaista ongelmaa siinä, että H1N1-virusdiagnooseja ei aikanaan lainkaan varmistettu laboratoriotestein?
Sairastettua sikaflunssaa ei voi liioin jälkikäteen todeta.
Se, että potilaan papereissa lukee "sikaflunssa" ei tarkoita, että hän olisi sairastanut sen, sillä merkinnät tehtiin potilasasiakirjoihin ulkoisen oirekuvan perusteella.

Eikö teitä häiritse tiedemiehenä ja kliinikkona se, ettei teillä ole käytettävissänne minkäänlaista tietoa siitä, onko jälkioireista, narkolepsiasta tai epilepsiasta kärsivä potilas todella sairastanut N1N1-virusinfektion?

Arvelunne siitä, että sikaflunssa aiheuttaisi narkolepsiaa, on tukevasti tyhjän päällä.

Tiedätte sen hyvin itse, ja lausuntonne on surkeaa luettavaa.

Millaisiin kuperkeikkoihin korkeasti arvostamamme lääketieteen kliinikot vielä ryhtyvätkään?

MTV3 27.8.2010
"Sairastivatko narkoleptikot sikainfluenssan?
kello 10:26

Myös sikainfluessavirus saattaa olla lisääntyneiden narkolepsia-tapausten takana. Näin arvioi Hyksin infektiosairauksien klinikan professori Ville Valtonen, joka pitää lievänäkin sairastettua sikainfluenssaa rokotteita todennäköisempänä narkolepsian aiheuttajana.

- Tätä tutkitaan. Itse en ole tässä tutkimusryhmässä, mutta asiaa tutkitaan tarkan verrokkitutkimuksen avulla. Myös vasta-aineita tutkitaan eli sitä, ovatko narkoleptikot sairastaneet sikainfluenssan tai streptokokki-infektion. Nämä voidaan kohtuullisen luotettavasti todeta.

Valtonen kertoo, että tutkittavilta määritellään myös narkolepsialle altistava geeni, jotta narkolepsia-tapausten lisääntynyt määrä voidaan vahvistaa.

- Käytännön ongelma on kuitenkin se, että rokotuksen aiheuttamia vasta-aineita ei ole helppoa erottaa sikainfluenssan vasta-aineista. Tässä auttavat tarkat tutkimukset muun muassa mahdollisen H1N1-rokotuksen ajankohdasta ja sitä edeltävistä sairauksista.

Valtonen korostaa, että tarkoilla tutkimuksilla saadaan tietoa siitä, onko rokote riskitekijä vai ei. Aikaa tähän voi mennä useita kuukausia.

"Rokote epätodennäköinen aiheuttaja"
Valtosen mukaan streptokokin on tieteellisesti todistettu olevan narkolepsian yleisin laukaisija. Myös kuumeinen hengitystieinfektio, jonka aiheuttajaa ei tiedetä, voi laukaista narkolepsian sille alttiilla ihmisellä.

- Yhtään rokotusta ei siis tätä ennen ole liitetty narkolepsiaan.

Huomenta Suomen haastattelussa Valtonen sanoi, että pitää rokotuksen ja narkolepsian välistä yhteyttä epätodennäköisenä.

- Tässä voi käydä niin, että itse sikainfluenssa tautina on suurempi riskitekijä narkolepsiaan. Itse sanoisin näin, että tämä on jopa todennäköisempi vaihtoehto näistä kahdesta.

Valtonen antaa myös kolmannen mahdollisuuden narkolepsialle - sikainfluenssa on voinut olla altistaja sekundaarisille bakteeri-infektioille eli jälkitaudeille.

- On voinut käydä esimerkiksi niin, että potilas on sairastanut ensiksi sikainfluenssan, saanut sen jälkeen streptokokin ja angiinan sekundaarisena komplikaationa, joka on lopulta ollut narkolepsian laukaiseva tekijä.

Ihminen haluaa syyttää lääketiedettä
Valtonen ei kuitenkaan pidä rokotetta täysin mahdottomana narkolepsian laukaisijana. Rokote sisältää kuollutta sikainfluenssakantaa, mutta sen voimakas adjuvantti on herättänyt keskustelua.

- Se, mikä tässä Pandemrix-rokotteessa on erilaista verrattuna moneen tavalliseen kausi-influenssarokotteeseen, on sen voimakas adjuvantti eli aine, joka tehostaa rokotuksen aiheuttamaa immuunivastetta. Näin saadaan yhdellä kerralla korkeat vasta-ainepitoisuudet, muuten tarvittaisiin kaksi rokotuskertaa.

Valtonen sanoo, että teoriassa voi olla niin, että tämä adjuvantti on ollut syypää narkolepsiaan. Tätä vastaan puhuu kuitenkin voimakkaasti se, että samaa adjuvanttia on käytetty vuosien ajan monissa maissa kausi-influenssarokotuksissa ilman yhteyttä narkolepsiaan.

- En siis jaksa uskoa, että rokote on tässä syyllinen. Myös se vaikuttaa mielipiteeseeni, että narkolepsian on havaittu lisääntyneen vain Suomessa ja vähän Ruotsissa, vaikka rokotetta on käytetty miljoonia annoksia ympäri maailmaa.

Kysymys siitä, miksi sikainfluenssan yhteyttä narkolepsiaan ei ole laajemmin nostettu esille, saa Valtosen pohtimaan ihmismieltä laajemminkin.

- Suomessakin on annettu lähes kolmelle miljoonalle ihmiselle tämä H1N1-rokotus, joten ajallisia yhteyksiä tulee paljon. Puolet suomalaisista voi siis ajallisen yhteyden takia syyttää rokotetta sairauksistaan. Ihmismieli sanoo, että jos saa rokotteen ja sairastuu seuraavana päivä, niin se johtuu rokotteesta. Se on loogista, mutta täytyy muistaa, että kun puolelle suomalaista annetaan rokotus, tilastollisia yhteensattumia tulee väkisin.

Valtonen kommentoi narkolepsia-epäilyjä myös aamun Huomenta Suomessa, lue täältä."

Mona Niemelä

Jahas (nimimerkki)

Pistän tämän tännekin, etenkin kun oli tuosta skvaleenista puhe. Sillä KERTAUS ON OPINTOJEN ÄITI

Allaolevan tekstin lähteet ovat Ruotsin Läkemedelsverket ja (www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/pandemrix...). Linkki ei enää toimi, jonka vuoksi asetin sen sulkuihin. Valitettavasti en enää saa selville edes sitä, kenen suomennos on kyseessä. Luultavasti se on joko Mirjaleenan tai Riikan blogista. Pistän tähän vain oleellisimmat kerrattavat.

PANDEMRIX

”Ruotsissa (ja Suomessa) käytössä oleva uusi rokote Pandemrix sisältää lisukkeen adjuvantin AS03, joka on immunostimuloiva vaikutukseltaan AS03 sisältää skvaleenia, DL-alfa-tokoferolia ja polysorbaatti80:aa. Tarvitaan tällaista adjuvanttia, jotta kehkeytyisi tarpeeksi immuunivastetta rokotevirukselle, koska se on aivan uusi ihmisen immuunijärjestelmälle ja rokotteen influenssa-antigeenimäärä on vähäinen. Ne kliiniset kokeet, mitä tällä adjuvantilla (lisukkeella AS03) on tehty ja eräällä toisella adjuvantilla, eivät ole osoittaneet vakavia riskejä, kertoo Läkemedelsverket.”

”Rokotteen tarkoitus on indusoida (saada aikaan) immuunivaste rokotteeseen kuuluvia komponentteja vastaan. Komponentit voivat olla viruksesta tai bakteerista käsin(…) Jotta voitaisiin saada aikaan riittävän vahva immuunivaste, aina ei ole riittävää käyttää vain virusperäisiä osia tai bakteerin osia, vaan joudutaan lisäämään immuunijärjestelmää stimuloivia tekijöitä ja niitä sanotaan adjuvantiksi.”

”Lisäsyy, miksi adjuvanttia tarvitaan on se, että on aivan liian vähän resursseja tuottaa influenssa-antigeenia, niin että sitä riittäisi tarpeeksi moneen rokotteeseen.” (Ekonomisista syistä, oma huom; lääketeollisuuden voitot ovat näin suurempia.)

”WHO:n johtopäätös rokotteitten skvaleenista on seuraava: Pelot rokotteiden skvaleenin aiheuttamista patologisista anti-skvaleeni-vasta-aineista ovat perusteettomia.”

*** "WHO kuitenkin mainitsi, että kokemukset skvaleenia sisältävistä rokotteista perustuvat ainoastaan vanhempaan ikäluokkaan ja muihin ikäluokkiin skvaleenia sisältäviä rokotteita tulisi johdattaa varovaisesti ja tilannetta seuraten, jotta voidaan havaita kaikenlaiset rokotteeseen liittyvät haitalliset tapahtumat.” ***

”Tiedot osoittavat, että skvaleeni sinänsä ei omaa mitään toksikologista aktiivisuutta, vaan kyse on sen adjuvanttisuuskyvyistä (kyvystä vahvistaa immuunivastetta)… Adjuvantin ruiskuttamisesta seuraava vahva inflammatorinen reaktio on aina ollut pääasiallinen turvallisuusongelma adjuvanssin käytössä ihmisillä…” (Ja kerrottiinko tästäkään kenellekään? oma huom.)

***”Ei voida kuitenkaan täysin sulkea pois sitä riskiä, että rokote mitä-tyyppiä-tahansa jo geneettisesti edeltäkäsin alttiilla henkilöllä ja menossa olevaa autoimmuunista prosessia potevalla yksilöllä (jolla vielä ei edes kliininen tauti ole puhjennut), voisi aiheuttaa autoimmuunisen reaktion esiin liipaistumisen.Tämänkaltainen riski voi olla jonkin verran suurempi, jos rokotteet sisältävät adjuvanttia, joka antaa vahvemmanpuoleisen immuunivasteen.”*** (Kerrottiinko kenellekään, kysyn vain.)

”Adjuvantti, jota Pandemrix-rokotteessa on, on nimeltään ASO3. Sen sisältö on seuraava: Skvaleenia 10,69 mg, E-vitamiinia, joka on DL-alfa-tokoferolia 11,86 mg, Polysorbaatti80:aa 4,86 mg.”

"Pandemrix-influenssarokotteen lisäksi myös eräs kliinisesti tutkittu malariarokote sisältää AS03:a."

http://www.mdpi.com/1420-3049/14/9/3286/pdf (engl.kiel. tiet. artikk. skvaleenista, joka on siis tärkeä osa ASO3:a)

Jahas (nimimerkki)

Itsekin ihmettelen tuota Liikkasta. Mitäs jumalaa hän täällä leikkii? Onko tuollainen kyttäily edes laillista? Tulee kelju olo mokomasta. Ei täällä Liikkasen potilaina olla.

Nimimerkkikirjoittajilla on henkilötietosuojalakiin perustuvat oikeutensa. (Kun ei mistään rikollisesta toiminnasta ole kyse.)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990523

Jahas (nimimerkki)
E.K. (nimimerkki)

#38

Onhan noita puskistahuutelijoita aina, mitäpä niistä :)

Vaikka sinänsä inhoan nimimerkkikirjoittelua, niin tuo yksityisyyssuoja kiinnostaa. Viimeksi tarkistamani tiedon mukaan ei IP-osoitteesta ole mitään hyötyä, jos se ei ole kiinteä osoite. Niitä taas on vain aniharvalla; pääasiassa vain yrityksillä joilla on omat palvelimet esim tiedostonlatausta varten. Tavallisella surffaajalla on vaihtuva osoite, jonka hetkellisen haltijan tunnistaminen on mahdotonta ilman internet-yhteyden palveluntarjoajan antamia tietoja. Ja niitä tietoja ei saa edes poliisi, ilman vahvaa epäilystä rikoksesta. Yksityinen ei niitä saa, vaikka kyseessä olisi julkiseksi herjaamiseksi katsottava kirjoittelu tms. Pitää tehdä rikosilmoitus, ja siltikin asian selvittäminen on epävarmaa sillä ainahan voi käyttää kirjaston konetta, nettikahvilaa, prepaidia tms.

Onko jollain parempaa tietoa aiheesta?

E.K.

www.viisastenkivi.com

uurija (nimimerkki)

#15. Antti Liikkanen,

kerrot useita varsin huolestuttavia seikkoja:
Ensinnäkin mainitset,

1. että sinun ystäväsi, sinun pyynnöstäsi, kävi katsomassa nimimerkki Velin henkilöllisyyden.

Ymmärtänet, että heität ikävän varjon ystäväsi sekä uusisuomi.fi:n toimituksen ylle. Varjo lepää heidän yllään, kunnes annat jonkinlaisen selvityksen tapahtuneesta.

2. Kerrot saamasi tiedon avulla tarkistaneesi Velin työpaikat.

3. Käytät lisäksi tietoa kommentissasi #15, kertomalla, että sinulla on parempaa tietoa Velin työpaikasta kuin mitä hän itse kertoo.

Olet itse bloggaaja.

- Onko sinulla tapana tarkistella blogistina saamiesi IP-osoitteiden takaa kommentoijien henkilöllisyyksiä? Ja, kun jotakin saat selville,

- kerrotko tuttaville löydöistäsi?

Hyvä Antti Liikkanen, vähintä mitä voit nyt tehdä, on kertoa asiasta koko totuus.

Onhan näitä (nimimerkki)

Are US Flu Death Figures More PR Than Science
http://salem.momslikeme.com/members/JournalActions...

SII Manufactured NasoVac Swine Flu H1N1 Vaccine Prior To Human Trials ; Now Calling It Safe
http://www.fightbackh1n1.com/2010/08/nasovac-swine...

H1N1 patient's death in Pune sparks warning
http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/H1N1-...

maaria (nimimerkki)

Meidän perheessä kaikki rokotettu, myös 14 v.lapsi. Aivoja ei tuhottu, ne on paikallaan ja vielä niillä ajatellaan.... joka päivää.
Rokotuksiin kuuluu kuitenkin riskit ja sivuvaikutukset, joten otan taman "riskinä ja suvuvaikutuksena"
Minua eikä perheeni pakotettu rokotuksiin, joten kannan vastuun

Arhi Kuittinen

Suurimmat mediatalot ja päätoimittajat olivat innoissaan kuin jouluaattona, kun puhuttiin pandemiasta. Se oli heistä hieno ja dramaattinen uutinen. Lahja mediataloille.

Annettu yleisvaikutelma yleisölle oli selvasti sitten ilman journalistista kritiikkiä.

Epäilijöitä kyllä mainittiin mutta kritiikin perusteitä ja lääketehtaiden EU- lobbaussystemiä ei tehty yleisölle selväksi.

foliohattu (nimimerkki)

#34,
voi Antti parka, kun laskettelee sammakoita suustaan..

Ei IP sido viestiä ihmiseen. Usein IP ei sido edes konetta lähetettyyn viestiin. Moni on NAT:n takana, eli osoite muunnetaan reitityksen yhteydessä. Yhden IP:n takana voi olla vaikka sata konetta. Ja näiden osoitteet ovat vielä dynaamisia. Lisäksi IP voidaan väärentää.

MAC-osoite on ainoa, joka sitoo lähetetyn viestin lähettäjän koneen verkkosovittimeen. Sitoo siis siinä tapauksessa, että tuo tieto toimitetaan.

Pahoittelen, jos teksti on vaikealukuista. Ajatus ei oikein kulje, ruumiinlämpö 34,8...

Onhan näitä (nimimerkki)

Laitetaanpas tämä tännekin.

Swedish Regulators to Evaluate Narcolepsy Link to GlaxoSmithKline's Pandemrix

August 23, 2010

Swedish Regulators to Evaluate Narcolepsy Link to GlaxoSmithKline's Pandemrix

The Swedish regulator Läkemedelsverket (Medical Products Agency) has identified a potential side-effect - narcolepsy - of GlaxoSmithKline's H1N1 2009 pandemic flu vaccine, Pandemrix , which it wants to evaluate further.

There have been six reports of narcolepsy associated with Pandemrix vaccination in Sweden, and the MPA wants other regulatory authorities to send it similar reports. So far, the EU's pharmacovigilance system, Eudravigilance, only contains one report of narcolepsy associated with pandemic flu vaccination, the MPA notes.

National regulatory authorities, pharmaceutical companies and the European Medicines Agency have been keeping pandemic flu vaccines under intensive surveillance for possible adverse reactions, because they were approved last year under exceptional circumstances, with comparatively little safety data ('Health News Daily,' Sept. 28, 2009).

Post-marketing commitments for pandemic vaccines establish by EMA and pharmaceutical companies include the following components: a 9,000-patient study to evaluate the risk-benefit profile; the submission of monthly adverse event reports to regulatory authorities; specific monitoring of adverse events of special interest; and detailed follow-up of certain patient groups, such as pregnant women, children and immunocompromised patients.

Over the past nine months, more than 6 million doses of Pandemrix have been administered to adults in Sweden; since immunization typically requires a single dose of medicine, that translates into a vaccination of two-thirds of the country's population. In total, around 30 million people in the EU were vaccinated with Pandemrix from September 2009 onwards.

Spanish Experience

Another EU regulatory authority, the Spanish Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), reported Aug. 16 on its experience with the three pandemic vaccines - Pandemrix, Novartis's Focetria and Sanofi Pasteur's Panenza .

There were 3,306 suspected adverse reactions to pandemic vaccines reported between November 2009 and March 2010, when around 2 million people were vaccinated in Spain. The vast majority of reactions were mild and resolved within a few hours, AEMPS said.

But it did pick out Guillain-Barre syndrome and abortion as two events that were being evaluated further. Guillain-Barre syndrome was reported in 7 patients, although its link with vaccine was definitively ruled out in 2 cases. Based on these data, it appears the risk of developing the syndrome when exposed to pandemic vaccine is on par with seasonal flu vaccines.

Seven reports of abortion or stillbirth were submitted to AEMPS, although in three cases there was a clear alternative reason for the event other than vaccination. Overall, the rate of abortion in people who received pandemic vaccines was similar to that expected in the normal population, the Spanish regulator said.

- John Davis (j.davis@elsevier.com)

This article is reprinted from "The Pink Sheet" DAILY – August 19, 2010

http://www.europharmatoday.com/2010/08/swedish-nar...

Kausi-influenssa rokotuksista (nimimerkki)

Avasin juuri netti-aamulehden ja Australiasta on uutinen virusrokotusten tiimoilta:
http://www.aamulehti.fi/uutiset/ulkomaat/australia...
On tää järkyttävää kun lasten pitää eri maissa kärsiä influenssarokotusten haittavaikutuksista.

pale rider (nimimerkki)

#15,

1) Onko myös muiden kirjoittajien henkilöllisyys mielenkiintosi kohteena?

2) Miksi?

3) Oletko lukenut Reijo Ahtokarin "punainen valpo"? Näet täytyy hieman näpäyttää toimiesi vaikuttavan kotiohranan touhuilta.

Tunnetusti meidät tekovapaudessa elävät ympäröi jo muutoinkin kaikenkarvaisten tiedonhaluisten saartorengas, lisänä nähtävästi nämä "kodinohrana-agentit". Ihmeelliseltä tuntuu kyllä, saahan sitä toki kirjoitella lämpimikseen niinkuin puhuakin.

#45 , Mikä se on immeisen lämmöt noillle rajoille vetänyt?

Onko ketään ihmetyttänyt sellainen fakta, että mm. HS-keskusteluissa sikahorinan alkaessa, KAIKENLAINEN kriittinen sävy ja kommentointi oikein imuroi näitä pilkalliseen , alentavaan ja loukkaavaan sävyyn kommentoivia järjestelmäuskovaisia tai sitten propagandisteja. Monikin solvattiin pystyyn tai leimattiin hulluksi, vaikkakin AIHETTA kritiikkiin OLI ja tulee olemaan. Pari tyyppiä kirjoitti pyytävänsä anteeksi jos aihetta ilmenee. Eipä näy niitä anteeksipyyntöjä nyt vaikka etsii. Jänskää.

No itse pyydän kaikilta teksteistäni tuohon aikaan suivaantuneilta anteeksi. Osaltani tarkoitus oli vain provosoiden ravistella hereille. Ei vihalla.

Miksi kriitikkoa sitten vihataan?

Tuo ahtokarin kirjanen on ihan hyvä, nopealukuinen teos valpon touhuista. Hyvää luettavaa liian luottavaisillekin, jotka uskovat että vain ennen oli pimeää ja nyt niin valoisaa.Ennen oli pimeää kyllä, mutta nyt onkin pränikät laitteet ja tuplasti
tiedonhaluisia pelkureita bunkkereissaan. Jos silloin niin myös nyt. Miksi näin?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

pale rider,

saitko lähettämäni näyte-osoitteet?

--------------
GSK harrastanut "lääke""tieteellisiä" kokeita lastenkotilapsilla Irlannissa. Hallituksen tiedetään salailleen asiaa.
 

By Patricia McDonagh
Friday August 27 2010

THE Government was told about secret vaccine trials at least six years ago but has refused to investigate them ever since.

The Irish Independent can reveal that the pharmaceutical giant GlaxoSmithKline -- the firm that was behind controversial vaccine trials on children in state care during the 1960s and 1970s -- handed over records relating to the tests to a child-abuse inquiry in 2004.

The revelations have piled pressure on Health Minister Mary Harney to launch an independent probe into the contents of the documents.

The Department of Health admitted last night that its officials have been "in discussions" with the Commission to Inquire into Child Abuse about what to do with the records.

While the documents only show that "other vaccine trials" took place, it is so far not known how many other people were involved, whether children in state care were used for the trials or what medicines were tested.

Victims, adoption groups and opposition parties are now demanding a full investigation into all the vaccine trials on children in state care.

GlaxoSmithKline declined to comment. Its silence has raised serious concerns about the nature of the medical tests.

Those concerns have deepened as the department has so far failed to answer questions on the issue.

This newspaper put a series of questions to Ms Harney's officials this week. No answers were forthcoming.

The questions included:

 

  • How many vaccine trials in total were conducted?
  • Were children in care used in the trials and what consent was given for this?
  • What, if any, are the long-term medical effects of the trials on the victims?
  • Why has the State refused to investigate the contents of the files?
  • Why has the Department of Health still not made a decision on what to do with the documents, despite being aware of them for a number of years?

 

As part of its work, the commission requested information on three confirmed trials carried out by The Wellcome Foundation, a company that later merged with other firms to create GlaxoSmithKline.

These trials involved 211 infants and babies and were carried out in mother and baby homes and children's residential homes across the country in order to test new vaccines.

It remains unclear whether the parents or guardians of the children involved had consented to the trials or whether the company had complied with Irish licensing legislation.

As well as these tests, details of further, previously unknown trials, were also handed over to the commission by GlaxoSmithKline. A brief -- and unreported -- paragraph in the commission's Third Interim Report, published in January 2004, confirmed the receipt of the additional documents.

"The documentation discovered by GlaxoSmithKline also disclosed a considerable amount of information in relation to other vaccine trials in the State," the report said.

Documents

It stated that no decision had been taken on whether the extra trials could be investigated. In the end, no such investigation took place.

In June 2006, Ms Harney instructed departmental officials to discuss with the commission what should be done with the documents.

A spokeswoman for the commission confirmed that no decision was ever made.

The commission is not at liberty to release the files publicly without the approval of the department.

Adoption agencies last night led calls for an independent inquiry into the vaccine trials.

Susan Lohan, co-founder of the Adoption Rights Alliance, said: "I'm flabbergasted that the State and the adoption authority didn't know the extent to which vaccine trials were being used in this country.

"I am calling on the Government to ask the commission to hand over this new evidence to an independent inquiry, where it can be investigated immediately and authoritatively."

Fine Gael children's spokesman Charlie Flanagan said: "The Government needs to direct the commission to hand over this new evidence to be examined by the Oireachtas Health Committee.

"Then, based on the outcome of this, a national investigation needs to be held in order to gauge the extent of the vaccine scandal."

A spokeswoman for the commission said last night that it was prevented from investigating the vaccine trials on foot of two court cases taken by the doctors involved in the tests.

The vaccine module of the commission was closed down by Health Minister Mary Harney in 2006 on foot of that legal action.

Ms Harney said the issue of the vaccine trials was no longer a matter for the commission, which issued a report last year and is no longer investigating abuse claims.

She refused to comment the calls for an independent inquiry or for the referral of the documents to the Oireachtas Health Committee.

- Patricia McDonagh

Irish Independent

http://www.independent.ie/national-news/more-vaccine-trials-kept-secret-by-state-2313714.html

Yrityksillä ei todellakaan ole moraalia, kuten Björn Wahlroos tapaa sanoa. Eikä näemmä poliitikoilla tai viranomaisillakaan. Kannattanee pitää mielessä kun seuraavan kerran käy äänestyskopissa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ohhoh!

"GSK:n uusi narkolepsia lääke (GSK189254) on saanut äsken eurooppalaisen patentin (EP1899350) ja saa hyväksynnän Suomessa 31.8.2010. "

Ajallinen yhteys on olemassa, kuten lääkärit tapaavat sanoa.

pale rider (nimimerkki)

#49 , kyllä sain kiitos. Nyt eräänlainen "keräilyvaihe " menossa, kokonaisvaltaisesti, joten ajoista en vielä osaa mitn sanoa, olenhan savolainen. Mutta valppaana ollaan asian suhteen.

foliohattu (nimimerkki)

#48,
Ihme koneisto tosiaan tämä immeisen roppa. Eilen 35,2 , tänään alimmillaan 34,8. Hirveän flunssainen olo ja järki alkoi lähteä. Olin armeija-aikana hypotermiassakin. Se oli omalla tavallaan "hauskaa".

Illalla sitten yhtäkkiä "meni lämmöt päälle" ja tuli oikein hiki. Olisikohan roppa keksinyt uuden keinon pöpöjen listimiselle; Buaranalla tuhottu roppa onkin keksinyt laittaa lämmöt pois, jolloin pirulaiset kupsahtavat tai ainakin jättävät "uppoavan laivan" ?

Mitä tulee kallonkutistajiin, niillä on tapana pihistää kuormasta. Tämä on tutkittu asia (ja todettu). Toisaalta, ei kai sitä duunia selvin päin kestä?

Erland Salo (nimimerkki)

Esitin kommentissani jonkun mielipiteen. Kiitos niille harvoille, jotka huomiovat ne vastauksissaan.

Minusta tuntuu siltä, että suuri osa kirjoittelijoista on vakavasti tahi piruillessaan salaliittoteoreetikkoja. Tekstit näyttävät menevän sfääreihin, joilla ei ole mitään yhteyttä reaalimaailmaan. Tuleepa mieleeni nuo mainiot miehet ja naiset foliohatuissaan, jotka keskustelevat Nykin WTC-tornien sortumisesta. Jos haluatte todella nauraa käykää esim. Tiedelehden keskustelusivuilla.

Näissä sikainfluenssajutuissa on ihan sitä samaa. Asiat ja todellisuus ovat kadonneet jo kauan sitten. Jäljellä on vain heittelyt tosta noin vain.

Vanhat Tavat (nimimerkki)

16# Agent Orange oli mainostettuna täysin turvallista, kunnes sitten alkoi epäilijöitä olemaan liikaa hulluiksi todettavia, tutkimuksia alettiin söhräämään, nyt sama firma myy itse turvalliseksi toteamiaan GM-lajikkeita, suuri raha vaientaa haitat, kuten totuttua!
Miksiköhän rokotekeskustelun aikoihin alkoivat ATK hyökkäykset, koneille koetetaan tulla ja botit pyörivät, ammattitaitoista porukkaa kyseessä, tosin on sitä tietotaitoa hyökkäysten kohteillakin, hyökkääjien jälkiä kun pystyy seuraamaan ja vastaisku tulee kyllä, kun palomuurina on läpipääsemätön verkko, joka antaa tulijalle kuvan perille pääsystä...
Jos verta kaivaa nenästään, sitä yleensäkin alkaa tulemaan, vaikka kansalaisemme tiedetään hitaasti syttyviksi, palon alettua on oksat pois!
52# ikävän tuttuja oireita, ettei vaan sisäilmaongelma kuuluisi läheisesti elämääsi... Mikä sekin on suuren rahan epätoivoisesti korruptoiden vältelty tutkimasta, vaikka syy ja seuraus tiedossa pitkään on ollutkin... KTL, eli THL:n edeltäjä lausui sisäilmaongelman suurimmaksi uhkaksi kansanterveydellemme, ennennäkemättömästi pyhä virasto lakkautettiin, siis siivottiin, ja tilalle pykäistiin tämä surullisen kuuluisa THL!
MIKSI IHMEESSÄ AUTOIMMUNISAIRAUDET RÄJÄHDYSMÄISESSÄ KASVUSSA SITTEN ELEMENTTIRAKENTAMISEN ALOITTAMISEN...

Toimituksen poiminnat