KissanKulmasta

Masentavat masennuslääkkeet

Antidepressantit on tiedetty potentiaalisiksi manian ja psykoosin aiheuttajiksi jo 1950-luvulta. Klein ja Fink (1) kuvailivat psykoosin trisyklisen imipramine-antidepressantin haittavaikutuksena. Preda ja Bowers (2) raportoivat yli 200 000 ihmisen vuodessa päätyvän sairaalaan antidepressanttien aiheuttaman manian ja/tai psykoosin takia pelkästään Yhdysvalloissa. Antidepressanttien käytön lisääntymisen myötä ovat myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön (Bipolar disorder; maanis-depressiivisyys) diagnoosien määrä noussut.

Serotoniinin selektiiviset takaisinoton estäjät (SSRI eli Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) kuten Prozac, Zoloft, Paxil (Seroxat), Celexa, Sarafem, Lexapro, Luvox sekä uudemmat Remeron, Anafranil sekä SNRI-lääkkeet (Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor) kuten Effexor, Serzone, Cymbalta ja Pristiq sekä dopamiinin takaisinoton estävä (3)  Wellbutrin (myös tuotenimellä Zyban) saattavat aiheuttaa haittavaikutuksina (4) mm. maanisia reaktioita kuten kleptomaniaa, pyromaniaa, dipsomaniaa; hypomaniaa so. huono arvostelukyky; tuhlaaminen, yli-impulsiivisuus; epänormaalit ajatukset; hallusinaatiot; persoonallisuushäiriöt; amnesia eli muistinmenetys; ahdistustilat, psykoosi, epänormaalit unet; emotionaalinen epätasapaino; viinanhimo ja juopottelu; vihamielisyys; paranoidit reaktiot; vainoharhaisuus; hämmennys, harhanäyt, univaikeudet; akathasia eli vaikeat sisäiset ristiriidat ja levottomuus, vetäytyminen.

Mitään näistä haittavaikutuksista ei ole listattu harvoin esiintyviin. Kaikki löytyvät "tavallisten" haittavaikutusten listalta. Haittavaikutuksiin kuuluu myös itsetuhoisa käytös ja itsemurhat sekä väkivaltaisuus.

Haittavaikutukset ilmaantuvat todennäköisimmin lääkkeen käytön alussa tai kun lopettaa lääkkeen käytön tai kun annosta muutetaan tai kun vaihdetaan lääkkeestä toiseen. Haittavaikutukset diagnosoidaan usein maanis-depressiivisyydeksi vaikka oireet ovat puhtaasti iatrogeenisia so. hoidon aiheuttamia. Lääkkeen käytön lopettaminen aiheuttaa usein vakavampia oireita ja ongelmia kuin alkuperäiset sekä vaikeita vieroitusoireita.
Lokakuussa 2009 Kilker vs GlaxoSmithKlinen oikeudenkäynnissä Dr. David Healy selittää kuinka asioita hoidetaan: ”Lääketeollisuus käyttää rahaa ja vaikutusvaltaa tuottaakseen (lääketieteellistä) kirjallisuutta joka näyttää tieteelle, vaikuttaa olevan tiedettä mutta ei ole sitä. Tätä kirjallisuutta tuottavat vaikutusvaltaiset ihmiset jotka istuvat eri johtokunnissa, ovat professoreita ja jotka ovat julkaisseet satoja artikkeleita.” ja jatkaa ” On olemassa kirja, joka näyttää aivan puhelinluettelolta. Siinä on lääkärien nimiä jotka ovat lääkeyhtiöiden palkkalistoilla ja juuri näiden lääkärien nimet näkyvät artikkeleissa jotka vaikuttavat tieteelle olematta sitä.”

Oikeudenkäynnin aikana Dr. Healy myös selittää kuinka lääkeyhtiöt aloittavat lääkepromootion valitsemalla ns. avainhenkilöt neuvoa antaviin paneeleihin joiden tehtävänä on markkinoida lääke muille alalla työskenteleville. Lisäksi värvätään ryhmä mielipiteenmuokkaajia (KOL eli Key Opinion Leaders) jotka kiertävät luennoimassa lääkäreille tuotteen eduista. Lääkärit täytyy saada vakuutettua sillä he tekevät tuottavan työn, kirjoittavat reseptit jotka tuovat lääkeyhtiölle rahaa.”

GlaxoSmithKlinen SSRI-lääke Paxilin (5) markkinointisuunnitelmamuistiossa itse asiassa sanotaankin ”Jos joku (neuvoa antavan paneelin jäsen) ei intohimoisesti usko Paxilin ainutlaatuiseen vaikutukseen ahdistustiloissa, on hänet vaivihkaa korvattava uudella jäsenellä.”

Samaisessa oikeudenkäynnissä todistettiin myös GSK:n väärentäneen Paxilin haittavaikutuksia koskevien kliinisten tutkimusten tuloksia vuodesta 1989 asti jotta näyttäisi siltä että masennuslääke Paxil EI lisää itsetuhoista käytöstä vaikka tosiasiassa Paxilia käyttäneet olivat kahdeksan kertaa alttiimpia itsemurhalle kuin placeboa saanut vertailuryhmä.(7)(13)
Paxil aiheuttaa myös sikiövaurioita sekä haittavaikutuksia imeväiselle jos äiti syö Paxilia.(8) Paxilia käyttävien naisten rintasyöpäriski nousee sekin.
-

Haamukirjoittajien käyttäminen näyttää olevan aivan standardikäytäntö lääkeyhtiöille.

Lääketieteen laajaa korruptiota hoidetaan suostuttelulla lääketieteellisten julkaisujen kautta, väittivät Dr. Leonard Horowitz ja tutkiva journalisti Sherri Kane tammikuussa 2010. He osoittivat valtavia jääviysongelmia The Lancet´issa, joka on arvostettu lääketieteellinen julkaisu sekä muissa kustantamo Reed-Elsevierin julkaisuissa. (6) 

Lancet on monikansallisen Reed-Elsevierin julkaiseman 2000 tieteellisen ammattilehden joukossa. Yhdistyneissä Kuningaskunnissa kotipaikkaansa pitävä Reed-Elsevier myy yli 250.000 artikkelia vuosittain.          
 Reed-Elsevierin arkisto sisältää 7 miljoonaa julkaisua, joita lääkärit ja tutkijat lukevat. Lääkärit ja tutkijat, joiden luottamus ”tietoihin” on tarpeen heidän tehdessään päätöksiä jotka koskevat kansanterveyttä ja jotka ”tiedot” vaikuttavat myös poliittiseen päätöksentekoon. Näiden ”tietojen” pseudotieteellisyys, vääristelty data ja sormeillut tutkimukset ovat vaikutukseltaan kauhistuttavat! Tällainen luottamuksen rikkominen, tarvittavien perustietojen sormeilu ja eettisesti epähyväksyttävä käytös sabotoivat sosiaalisen kehityksen ja kansanterveyspolitiikan täysin. (6)

Pelkästään Reed-Elsevierin artikkeleita ladataan vuosittain noin 240 miljoonaa. Kertokaa se 30 dollarilla per lataus. Reed-Elsevier ansaitsee pelkästään näillä latauksilla vuosittain noin 7 miljardia dollaria.

Myös lääkevalvontaviranomaisten toimintaa rahoittavat lääkeyhtiöt, ns. BigPharma, niin Euroopassa kuin USAssakin. EMAn (European Medicines Agency, aiemmin EMEA) ja FDA:n (US Food and Drug Administration) puolueettomuus lääkevalvontaviranomaisina joutuukin vähintään outoon valoon.(10)

Kuka hyötyy? kysyy tri Horowitz. Pääasiassa BigPharma. Kartellin toiminta rikoo kansainvälisiä kartellilakeja sekä amerikkalaisia Sherman- ja Clayton-lakeja. Näiden lakien rikkomisesta on säädetty raskaat sakot yhtiöille sekä vankeutta lakia rikkoneille virkamiehille. Siviilikanteita ja rikossyytteitä voi nostaa kuka tahansa vahinkoa kärsinyt sekä valtioiden syyttäjät, ja näin tapahtuukin ympäri Eurooppaa. (6) Paitsi Suomessa.

Johtava rokotevalmistaja Merck&co haastettiin oikeuteen sen jälkeen kun Merck&co oli maksanut Elsevierille australialaisen Bone and Joint Medicine-lehden julkaisemisesta. Julkaisu vaikutti olevan vertaisarvioitu akateeminen julkaisu, mutta sisälsi vain Merckin tuotteita ylistäviä artikkeleita. Alkuun Merck kiisti, että artikkelit olisivat Merckin palkkaamien haamukirjoittajien kirjoittamia artikkeleita. Yhtiö puolustautui väittämällä artikkeleiden tulleen vertaisarvioiduista muista lääketieteellisistä julkaisuista.

Myöhemmin Elsevier sanoi että ”sponsoroidut artikkelikokoelmajulkaisut” tehdään ”asiakaslääkeyhtiöiden” puolesta ”näyttämään lääketieteellisltä julkaisuilta”. Yhtiö myönsi huijanneensa lääkäreitä ja potilaita jättämällä pois tarpeelliset tiedot (rahoittajasta ja siitä, että kyseessä on mainosjulkaisu).

Salattuja kytköksiä on myös kahden rokotevalmistajan, Merck/CSL:n ja GlaxoSmithklinen sekä mediamoguli Rupert Murdochin ja Thomas Glocerin välillä. Thomas Glocer kontrolloi News Corporationia, Associated Pressia ja Reutersia (uutistoimistoja). James Murdoch, mediamogulin perijä, istuu GlaxoSmithKlinen johtokunnassa, Thomas Glocer puolestaan Merckin johtokunnassa.(6)
Elsevier on ilmoittanut nyt tutkimuksesta jolla pyritää selvittämään kuinka laaja käytäntö haamukirjoittajien käyttäminen on.
Jotkin lehdet ovat alkaneet vaatia kirjoittajilta selvitystä kaikista kytköksistään sekä heidän osuudestaan artikkelin tuottamisessa.
Silti on edelleen lehtiä jotka eivät näitä tietoja vaadi. (8)


Jotain osviittaa ”maan tavan” mittakaavasta saa saksalaisen Institute for Quality and Efficacy in Health Care julkaisemasta artikkelista vertaisarvioidussa Trials-lehdessä. Katsauksen mukaan yhdeksänsadan lääketutkimuksen tulosraporteista 60% oli ennen julkaisemattomia, tai niitä oli piiloteltu valvontaviranomaisilta (haittavaikutustesteistä saatujen tulosten takia). Peräti 40-60% tutkituista tulosraporteista sisälsi sormeiltua dataa tai osia datasta oli jätetty pois loppuraportista. Yliopistojen lääkeyhtiöille tekemistä (ja lääkeyhtiöiden sponsoroimista) tutkimuksista tuotteelle epäsuotuisat tutkimukset olivat julkaisematta. (7)(8)

Kaikenkaikkiaan arviolta noin 90% tehdyistä lääkearvioinneista pimitetään jos tulokset eivät ole sellaisia mitä lääkeyhtiöt haluavat. (7)(8)
-
Vuoden 2000 jälkeen on ollut havaittavissa valtava nousu järjettömissä väkivallanteoissa. Luvut korreloivat antidepressanttien käytön lisääntymisen kanssa. Kouluammuskelut, kaduilla ja parkkipaikoilla ammuskelut, raa´at murhat...ja tekijöillä on ollut antidepressanttilääkitys, joillain jopa useampi tuote päällekkäin. Japanissa lääkevalvontaviranomaiset ovat ilmoittaneet että "oudon käytöksen, väkivallantekojen ja lääkityksen välistä kausaalista yhteyttä ei voida sulkea pois."
-
-

Itsemurhat, murhat  ja mielialalääkkeet
-
Jo vuosien ajan antidepressantit on yhdistetty lisääntyneeseen itsemurhariskiin ja aggressiiviseen käyttäytymiseen.
Tutkijat ovat nyt saattaneet huomaamattaan selvittää syyn. Uusi tutkimus selvitti että antidepressantit itseasiassa VÄHENTÄVÄT serotoniinin määrää potilaiden aivoissa, sen sijaan että LISÄISIVÄT sitä kuten niiden on tarkoitus.
Serotoniini on mielihyvän tunnetta aiheuttava kemikaali, jonka arvellaan puuttuvan masennuspotilaiden aivoista. Masennuslääkkeiden on tarkoitus lisätä serotoniinitasoa.
-
Tutkimusta johtanut tri Rene Hen Columbian Yliopistosta sanoo kuitenkin " Mitä enemmän antidepressantit yrittävät lisätä serotoniinin tuotantoa, sen vähemmän serotoniinia näillä ihmisillä (noin puolella väestöstä) esiintyy"
Joten puolella väestöstä tilanne tosiasiassa pahenee näillä lääkkeillä. Alhaiset serotoniinipitoisuudet aiheuttavat impulsiivista/aggressiivista käytöstä ja itsemurhataipumuksia.
-
Ruumiinavauksissa on havaittu että itsemurhaajilla on alhaiset pitoisuudet serotoniinia cortexin etulohkossa, kun pitoisuuksia on verrattu muulla tavoin kuolleiden serotoniinipitoisuuksiin.
-
Moni haluaisi varmaan tietää, onko kouluissa ja parkkipaikoilla ammuskelleiden lääkityksellä ollut nimenomaan tämä päinvastainen vaikutus (suom. huom. on olemassa listaus 1980-luvulta asti koulussa ammuskelleiden ym. vastaavien ihmisten lääkityksistä. Useimmat näistä "riehujista" käyttivät yhtä tai useampaa antidepressanttia, kts. linkki SSRI-Stories). (11)
-
-
Masennuslääkkeet ja lapset
FDA:n (Food and Drug Administration) tutkijaa on estetty julkaisemasta löytöjään: useat masennuslääkkeet lisäävät itsemurhariskiä lapsilla, kertoo FDA:n sisäinen lähde.
Andrew Mosholder, lääkevalvontaviranomainen FDA:ssa oli aikeissa esittää raporttinsa FDA:n neuvoa antavassa kuulemistilaisuudessa Washingtonissa.
-
Vanhempi viranhaltija FDA:ssa esti raportin julkistamisen koska se ei ollut "valmis". Arvostelijat pelkäävät että FDA:n asenne viittaa siihen ettei FDA:lla ole aikeitakaan ottaa voimakkaampaa kantaa masennuslääkkeisiin tai ryhtyä toimenpiteisiin, raportin antamista varoituksista huolimatta (suom. huom. luin taannoin lehtiartikkelin, jonka mukaan 64% FDA:n viranhaltijoista saa rahoitusta lääketeollisuudelta, muodossa tai toisessa).
-
FDA oli pyytänyt Mosholderia laatimaan ko. raportin ja analysoimaan masennuslääkkeiden turvallisuutta. Syynä olivat raportit korkeista itsemurhalukemista Paxilin, Effexorin ja muiden masennuslääkkeiden kliiniseen testiin värvättyjen lasten keskuudessa.
-
Mosholder, lasten psykiatri, kävi läpi tietokannat kahteenkymmeneen kliiniseen kokeeseen osallistuneesta 4.100 lapsesta ja kahdeksasta eri lääkkeestä. Alustava analyysi, kertovat raportin sisällön nähneet lähteet FDA:n sisältä, kertoi että Paxil ja useat muut masennuslääkkeet lisäävät lasten itsemurhariskiä.
-
Lähde FDA:ssa kertoo myös, että alkuperäisen aikataulun mukaan Mosholderin piti esittää löydöksensä maanantaina, mutta että uusitusta aikataulusta Mosholderin esitelmä oli poistettu kokonaan.
Neurofarmakologisen osaston johtaja Russell Katz kutsui Mosholderin puheilleen ja sanoi olevansa pahoillaan mutta että raporttia ei voitaisi esittää koska hän (Mosholder) oli tehnyt johtopäätöksiä.
-
Mosholderia ei saatu lukuisista FDA:lle esitetyistä pyynnöistä huolimatta haastateltavaksi.
-
Perjantaina The Chronicle sai langan päähän Anne Trontellin, Mosholderin esimiehen Lääketurvallisuusosastolta. Anne Trontell sanoo, ettei raporttia esitetty koska sitä ei vielä oltu hyväksytty hänen toimistossaan.
Raportti ei ole vielä lopullinen, Trontell sanoo.
Trontell sanoi myös, että maanantain kuulemisessa Mosholder esittäisi koosteen eri lähteistä saatua tietoa lasten itsemurhakäyttäytymisestä.
-
Kenties Mosholderin raportti joskus täydennetään ja julkaistaan. Kuitenkin FDA:n sisälläkin jotkut pelkäävät että raportin vetäminen pois maanantain ennakkokuulemis-tilaisuudesta viittaa siihen että FDA pitää lääkeyhtiöiden puolta jo pitkään jatkuneessa kamppailussa masennuslääkkeiden arvostelijoiden kanssa.
-
Eräs FDA:n virkailija totesi -Miksi virasto istuu käsiensä päällä ja käyttäytyy kuin mitään riskiä ei olisikaan, kun yksi heidän omista tutkijoistaan on käynyt aineiston läpi ja todennut että riski on olemassa?
-
Masennus- ja muiden psyykenlääkkeiden käyttö on yli kolminkertaistunut lasten keskuudessa viime vuosien aikana. Määrä on melkein yhtä suuri kuin aikuisten käyttäjien, kertoo Archives of Pediatric and Adolescent Medicine tammikuussa 2003. Julie Zito Marylandin Yliopistosta arvioi yli miljoonan amerikkalaislapsen käyttävän masennuslääkkeitä.
-
Lääkkeiden puolestapuhujat sanovat, että lääkkeet kenties eivät ole täydellisiä mutta ne ovat silti tarpeellinen ase (lasten jatkuvasti lisääntyviin mielenterveysongelmiin). Suom.huom. Amerikassa jopa 6 kk ikäisille vauvoille saatetaan määrätä mielialalääkitys.
-
Neuropsykofarmakologit (American College of Neuropsychopharmacology) julkaisi oman tutkimuksensa; he eivät löytäneet tilastollisesti merkittävää itsemurhayritysten lisääntymistä lääkkeitä syövien lasten keskuudessa.
Todennäköisin selitys lasten itsemurhayrityksille on masennus, ei lääkkeet, sanoo Graham Ensile, lastenpsykiatri Dallasin University of Southwestern Medical Center´ista.
Mosholderin analyysi on johtopäätöksiltään samanlainen kuin brittitutkijoiden/valvontaviranomaisten jotka joulukuussa kielsivät lääkäreitä määräämästä lapsille Paxilia, Effexoria ja kolmea muuta masennuslääkettä "ilmeisten itsemurha-riskiä lisäävien vaikutusten takia".
Britit kielsivät Paxilin, koska tutkimukset osoittivat että se lähes kolminkertaisti itsemurhariskin lapsilla.
Myöhemmin samassa kuussa FDA varoitti lääkäreitä määräämästä Paxilia lapsille. Varoitus koski seitsemää muutakin masennuslääkettä, kuten Prozacia, Zoloftia ja Effexoria.
Useat entiset ja nykyiset FDA:n henkilökunnan jäsenet puhuvat kuilusta FDA:n sanojen ja tekojen välillä.
Esimerkkinä kuulemistilaisuus FDA:n hyväksymästä reumalääkkeestä Aravasta, jonka haittavaikutuksista on lukuisia raportteja. Lääketurvallisuus-yksikkö (Office of the Drug Safety) laati 37-sivuisen raportin kuulemistilaisuuteen. Raportin laatijat olivat läsnä kuulemisessa mutta eivät saaneet puhua. Lääkkeen hyväksyneen yksikön ja lääketeollisuuden edustajat sen sijaan saivat käyttää puheenvuoronsa.
-
PBS:n dokumenttiryhmä ei saanut kuvata kuulemistilaisuutta mutta tavoitti tilaisuuden jälkeen David Grahamin, vanhemman tutkijan ja epidemiologin Lääketurvallisuus-yksiköstä. Filmiryhmältä oli evätty FDA:n taholta lupa haastatella Grahamia, mutta Graham antoi haastattelun kuitenkin, ilman FDA:n lupaa.
Meillä oli erilainen näkökulma, emmekä saaneet sitä esittää, toteaa Graham tuottajille.
-
Professori Paul Stolley epidemiologian osastolta Marylandin Yliopistosta muistelee taistelleensa FDA:n kanssa Lotronexista.
Stolley tutki Lotronexin haittavaikutuksia, ja huomasi että niitä on paljon. Lääke vedettiin markkinoilta.
-
Muutamaa kuukautta myöhemmin, Stolleyn vastalauseista huolimatta, FDA antoi taas myyntiluvan Lotronexille. Lotronexille kehitettiin "riskien hallinta-ohjelma" ja Stolley suljettiin FDA:n sisäisistä kokouksista ulos.
-Olen huolissani FDA:sta. En odota ihmisten uskovan minua koska olen vanhempi tutkija. Odotin kiivasta keskustelua. Sen sijaan FDA teki poliittisen päätöksen ja sulki minut ulos keskusteluista, Stolley sanoo. (12)
-
Dr. Irving Kirschin ryhmineen tekemän analyysin mukaan antidepressanttien myönteiset vaikutukset perustuvat ns. placebo-efektiin (13). Pääasia on usko.
-
-
Paikoin lyhennellen, vapaasti eri artikkeleista kääntänyt ja koonnut Riikka Söyring
-----------------------------
-
Josta päästäänkiin ihmisen psyyken toimintaan: jo aiemmin olen kummastellut, kuinka niin moni tuntuu ajattelevan "Ohhoh. Tulinpa todella sairaaksi tästä lääkkeestä. Sen täytyy olla todella tehokasta!" Näin kävi myös H1N1-rokotteiden kanssa.
-
Oikeastaan siis "tiedeihmisten" hehkuttaman tieteenkin voi ajatella olevan eräässä mielessä uskomus-hoitoja. Viittaan tällä tietenkin "maan tavan" mukaiseen käytäntöön sormeilla tutkimustuloksia niin että myytävä tuote vaikuttaisi olevan turvallinen, hyödyllinen, ja avuksi. Mutta ennen kaikkea myyvä.
-
Muistutan myös jälleen kerran: Älkää minua uskoko. Älkää uskoko viranomaisiakaan. Ottakaa asioista itse selvää ja sitten Ajatelkaa. Ajatelkaa ihan itse.
---------------------------------------------------------
lähteet ja liitteet
-
http://www.ritalindeath.com/Suicides.htm
masennus ja vitamiininpuutokset http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/02/06/valtioiden-valeet-vitamiineista-suositukset-liian-alhaiset/
-

(1) Klein DF, Fink M.  Psychiatric Reaction Patterns to Imipramine.  Am Journal Psychiatry 1962; 119: 432-438  

(2) Preda and Bowers. Antidepressant-Associated Mania and Psychosis Resulting in Psychiatric Admissions . Journal of Clinical Psychiatry 2001: 62: 30-33

(3) Duodecim terveyskirjasto: Duloksetiini, milnasipraani, venlafaksiini; Duloksetiinin, milnasipraanin ja venlafaksiinin hoitovaikutuksen arvellaan perustuvan niiden kykyyn estää trisyklisten masennuslääkkeiden tapaan sekä serotoniinin sekä noradrenaliinin takaisinottoa (SNRI-lääke, serotonin-norepinephrine-reuptake-inhibitor).

(4) Physician´s Desk Reference

(5) Natural News: Glaxo Birth Defect Litigation Reveals Paxil Promoters on Speed Dial; Wednesday, March 03, 2010 by: Evelyn Pringle

sekä Vickery Waldner & Mallia LLP http://www.justiceseekers.com/(X(1)S(dohkx1id4ijq0z55hzzr0ern))/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

-

(6) Saturday, January 16, 2010; Doctors Poisoned by Medical-Media Monopoly   NEWS RELEASE Tetrahedron, LLC
     Health Science Communication for People Around the World; Release: No. 204-H1N1-22

(7) Busted: Wyeth Used Ghostwriters To Place Over 40 "Scientific" Articles In Medical Journals; Thursday, July 08, 2010 by: David Gutierrez, staff writer

(8) The CDC Votes in Favor of a Vaccination Assault on Americans’ Health DateJune 30, 2010; Gary Null & Richard Gale; Progressive Radio Network, June 29, 2010
(9) Tutkintapyyntö: European Medicines Agency, Thomas Löngrenn, Executive Director; Open letter; EMA’s policy on conflict of interest: improvements needed
(10) Paxil; haittavaikutukset http://www.drugs.com/paxil.html
(13) Senaattori Grassley http://blogs.wsj.com/health/2008/02/06/sen-grassley-questions-glaxo-on-paxil-and-suicide-risk/
-
sekä
Newsweek: Depressing News About Antidepressants;Sharon Begley 29. January 2010; Studies suggest that the popular drugs are no more effective than a placebo. In fact, they may be worse
-
sekä
http://www.bollyn.com/school-shootings                        

http://ssristories.com/index.html

(11) Natural News: Scientists May Have Uncovered Why Antidepressants Cause Suicidal Behavior
Tuesday, February 09, 2010 by: Kim Evans, citizen journalist http://www.naturalnews.com/028125_antidepressants_suicidal_behavior.html  Alkuperäisessä artikkelissa yhdeksän liitelinkkiä aiheesta

(12) Natural News: Antidepressants Causing Suicides in Kids; Drug report barred by FDA Scientist links antidepressants to suicide in kids Rob Waters, Special to The Chronicle.

-
kts. myös Kirsch, Irving: The Emperor´s New Drugs; Exploding the Antidepressant Myth (kirja)

http://psy.hull.ac.uk/Staff/i.kirsch/  tekijästä

ja Braithwaite, John: Corporate Crime in Pharmaseutical Industry http://www.scribd.com/doc/14171452/Braithwaite-John-Corporate-Crime-in-the-Pharmaceutical-Industry

-----------------------

EDIT2

NSSM 200 eli National Security Study Memorandum 200 lyhyesti videona (10 min) http://www.youtube.com/watch?v=Ft7R5qp_NCE 

EDIT3  Hoida masennusta luonnollisin keinoin http://www.naturalnews.com/029310_depression_remedies.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (74 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lääkäri matkailee lääkeyhtiön piikkiin
julkaistu 18.11.2009 klo 11:04, päivitetty 18.11.2009 klo 11:05

Lääkeyhtiöiden markkinointitilaisuudet vaikuttavat edelleen siihen, millaisia lääkkeitä lääkärit kirjoittavat resepteihin ja miten potilaita hoitavat.

Erikoistutkija Lauri Vuorenkoski Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) väittää, että lääkeyhtiöiden järjestämät lääkäreille kohdistamat erilaiset koulutustilaisuudet sekä markkinointitoimenpiteet vaikuttavat yhä edelleen lääkäreiden reseptien kirjoittamiseen sekä varsinaisiin hoitokäytäntöihin.

Suomessa lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden läheisiä suhteita ei ole liiemmin tutkittu, joten tutkija perustelee väitteensä kansainvälisiin tutkimustuloksiin nojaten.
- Vaikuttaminen lähtee siitä, miten lääketutkimuksia suunnitellaan, miten ne toteutetaan ja miten näitä tuloksia julkaistaan. Tutkimuksesta ei välttämättä julkaista kaikkea, vaan julkisuuteen kerrotaan, mikä on yrityksen markkinoinnin kannalta parasta. Tärkeää on myös se, miten näitä tutkimustuloksia tulkitaan tiedeyhteisöissä ja terveydenhuollossa, Lauri Vuorenkoski THL:stä kertoo.

Tavalliselle potilaalle tilanne näkyy muun muassa kukkarossa. Potilasta hoitava lääkäri voi kirjoittaa vanhan ja toimivan lääkkeen asemesta patenttisuojattua lääkettä, jota ei välttämättä voi vaihtaa apteekissa. Uusi, vasta markkinoille tullut, patenttisuojattu lääke maksaa enemmän kuin vanhemmat lääkkeet, jotka ovat jo lääkevaihdon piirissä. Lisäksi lääkäri voi valita lääkehoidon, vaikka sitä ei välttämättä tarvittaisi.

Koulutus ulkopuolisen rahan varassa

Toinen ongelma lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden suhteissa kiteytyy täydennyskoulutukseen. Lääkeyhtiöt järjestävät erimittaisia koulutustilaisuuksia, jonne lääkärit osallistuvat oman mielenkiinnon ja työnantajan suostumuksella. Usein kustannuksista vastaa kutsun lähettänyt lääkeyhtiö. Silloin voidaan kysyä, mitä siitä seuraa ja onko koulutuksessa annettu tieto riippumatonta lääkeyhtiöiden omista intresseistä ja myynninedistämistavoitteista.

- Työnantajien tulisi ottaa tosissaan lakisääteinen velvollisuus täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Jos työnantajat järjestäisivät koulutusta itse, lääkäreiden ei tarvitsisi turvautua lääkeyhtiöiden täydennyskoulutukseen.
Kuntien koulutusmäärärahat ovat kuitenkin pienet ja ensimmäisenä leikkauslistalla, kun rahat vähenevät.
Lääkeyhtiöiden tuki julki

THL:n erikoistutkijan mukaan tilanne on kuitenkin parantunut menneistä vuosista. Tällä hetkellä lääkemarkkinointia ohjaavat eri lait sekä alan omat eettiset säännöt. Siltikin Vuorenkoski kaipaa aiheesta avointa keskustelua. Lisäksi markkinointi pitäisi tehdä hänen mielestään mahdollisimman näkyväksi. Tämä on tärkeää jo siksi, että usein lääkeyhtiöt lähestyvät potilaita jo potilasjärjestöjen kautta.

- Jokin aika sitten lääkelaitos teki ehdotuksen, miten lääkelakia tulisi uudistaa. Siellä yksi ehdotus oli, että järjestöjen ja erityisesti potilasjärjestöjen tulisi ilmoittaa avoimesti kaikki tuet, joita ne ovat saaneet ja ottaneet vastaan. Tällainen avoimuus olisi tarpeen, Vuorenkoski sanoo.
Lääketeollisuuden ja lääkäreiden suhteiden viilentämiseen tähtää myös 2004 perustettu Lääkärit ilman Sponsoria -verkosto. Verkoston perusajatus on se, että lääkärinä voi toimia ilman lääkeyhtiöiden kustantamia koulutusmatkoja ja lounaita. Suosiosta kertoo se, että jäseniä on vain kymmenkunta.

Katso Akuutin uusinta torstaina TV2 kello 15.30. Akuutin lähetykset tiistaisin TV2:ssa kello 19.20. Uusinta torstaisin kello 15.30.
YLE Akuutti / Minna Akimo

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Hyvin ja referaatteihin perustuvasti laadittu artikkeli Riitta Watch - kolmiomittaustornista.

Huomattakoon, että Riitan tässä "käymä keskustelu" on viimeisten 42 vuoden aikana ollut käynnissä myös profession (tässä: suomalainen lääkärikunta) parissa lainehtien ja ajoittain intohimoilla lataantuneena.

Jos tällaista keskustelua ei lääkäreiden kesken olisi ollut käynnissä, olisin varmaankin häntä koipien välissä Riitan ulostuloja seuraamassa.

Yksi ongelma näissä Riitan nostoissa on: ne ovat kovin yksipuolisia eli Riitta ei ole tehnyt vastaavaa duunia etsiäkseen sitä, mitä hyvää nämä "roisto-kollokviot" ovat saaneet aikaan: ihmisen odotettavissa oleva elinkikä on pidentynyt muistakin kuin riittävän monipuolisen ravinnon ja puhtaan juomaveden ansiosta.

Laitan tähän lopuksi esimerkin Kuopiosta, josta kirjoitus (Eränkö) singahtaa miltei naapuritaloon (Myllykangas). Toinen kirjoittajista on lääkäri, toinen ei ole (sama kuin tässä Riitta Watch - kolmiomittaustornissa: minä olen lääkäri, Riitta ei ole):

(lähde: HS 23.7. 2010, Mielipide)

"Kolesterolilääkkeitä ei tarvitse kartella

Terveyssosiologian dosentti Markku Myllykankaan kirjoitus (HS Mielipide 20. 7.) saattoi tarpeettomasti pelotella kolesterolilääkkeiden käyttäjiä niiden tehottomuudesta, tarpeettomuudesta, haitoista ja kalleudesta.

Nykylain mukaan lääkityksen määrittelee lääkäri potilaan kanssa keskustellen. Hoito rakentuu potilas–lääkärisuhteelle eikä mielipidekeskustelulle. Lääkärin määräämä hoito on aina yksilöllistä.

Pitkäaikaislääkitystä ei tule lopettaa omin päin. Statiinit on tieteellisesti todettu tarpeellisiksi ja hyöty–haitta-suhteeltaan edullisiksi niissä käyttötarkoituksissa, jotka viranomaiset ovat kullekin statiinivalmisteelle hyväksyneet.

EU:n alueella, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa statiinien käyttötarkoitukset ja hoitosuositukset ovat melko samat, joten Suomen hoitokäytäntö ei ole mitenkään poikkeava. Britanniassa on pienin simvastatiinivahvuus saatavissa ilman reseptiä. Tähän ei Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) ole katsonut tarpeelliseksi mennä.

Potilas-lääkärisuhteessa tietoisesti harkittu statiinihoito on lääketieteen suurimpia saavutuksia. Kallistakaan se ei ole nyt, kun monen statiinin patentti on rauennut ja Fimea on voinut hyväksyä myyntiluvat rinnakkaisvalmisteille.

Rinnakkaisvalmisteiden kesken syntyy yleensä kova hintakilpailu, mistä suuret potilasjoukot hyötyvät. Eniten käytetyn statiinin simvastatiinin osalta tämä on johtanut siihen, että tavallisimmin määrätystä lääkevahvuudesta ja pakkauskoosta (40 mg 100 tabletin pakkaus) potilas maksaa vain 5 senttiä päivältä (ja Kela korvaa 4 senttiä). Tällä summalla kansalainen ei saa kuin puoli desilitraa maitoa – eli maidon yhteen maitokahviin.

Mitä maitoa kahviin laittaa – se on taas toinen kysymys.

Pekka Eränkö
ylilääkäri
Fimea (Lääkealan turvallisuus-
ja kehittämiskeskus)"

Carey (nimimerkki)

Elikkä viidellä sentillä päivässä nivel-ym. raajakipuja puhumattakaan muista oireista! 75-vuotiaita naisihmisiä pelotellaan kuolemalla, jos et statiineja syö! Vieläpä halpaa, kun Kela (eli me kansalaiset) maksamme. Kahvin juon mustana, maito on niin pilattu, ettei sitä nokialaisesta raanavedestä erota. Navettamaito maistuu harvinaisena gerkkuna eikä tule maha kipeäksi. 4 vuotta sitten viisi ohitusta, kol. lääkkeet vaihdoin tuhtiin d-vitamiiniannokseen ja kalanmaksaöljyyn. Omapahan on elämäni. Hirvittää vain, kun olo paranee koko ajan...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Esitän tässä myös ajatuksena pohdittavaksi, että masennus on todellista.

Kuinka paljon se johtuu esim. ympäristömyrkyistä (joita saa ilmasta, ruoasta, juomavedestä, joka tuotteeseen ympättävistä kemikaaleista; vilkaiskaa tuoteselosteita vähän tarkemmin), yhteiskunnan yleisestä kaoottisuudesta sekä konfuusiomedian päätä sekoittavasta ja pelottelevasta tavasta uutisoida, jää nähtäväksi jos vielä joskus päästään sellaiseen tilanteeseen että ihmisillä on arkihuoliltaan (ja tv:n tuijottamiseltaan) todella aikaa katsoa ympärilleen ja nähdä, ajatella.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Antti Antti, #2,

tiedät hyvin että tässä ei epäillä etteikö (joillain) lääkäreilläkin olisi omia aivoja.
Tai että kaikilla tutkijoilla ei olisi moraalia.

Kyse on jo pitkään ollut läpinäkyvyydestä (onko sitä edes?), viranomaisten toiminnan luotettavuudesta, median tiedotuksen laadusta, siitä voiko tutkimustuloksiin ylipäänsä luottaa, yliopistouudistuksen järkevyydestä ja hyödyistä, ihmisyydestä vs. korporaatiot ymv. asioista.

Itselleni ei ole tärkeää, että kanssani ollaan samaa mieltä. Tärkeää on se että ihmiset alkaisivat kirjoittamani kautta ajatella: MITÄ mieltä he ovat ja MIKSI he ovat juuri sitä mieltä, MIHIN heidän mielipiteensä perustuu.

Auria (nimimerkki)

Taisi "Riitan" kirjoitus osua ja upota kommentoija kakkoseen kun alkoi niin aggressiivisesti ammattikuntaansa puolustella. Markku Myllykankaan kannanotot on osoittaneet aika vastaansanomattomasti "mistä kana kusee".Esimerkiksi miesten, myös siis poikasten medikalisaation myötä todistettu tarve erektiolääkkeisiin on itseasiassa ihan törkeä manööveri miesten ihmisarvoa vastaan.

Kolesterolifuckinglääkitys. Olen esim. vakuuttunut että veljeni syö statiineja aivan turhaan. Hoikka, tupakoimaton, runsaasti liikkuva ihminen jolla vaan sattuu olemaan korkeahko kolesteroli. Mutta kun lääkäri sanoo..

Toi masennuslääkitys on niin iso kysymys että siihen on vaikea ottaa kantaa näin äkkiseltään. Olen itse kokenut yli parikymppisenä pari vuotta kestäneen masennusjakson. Se oli aivan järkyttävää aikaa elämässäni, onneksi tuolloin vielä YTHS toimi ja pääsi juttelemaan.Psyykenlääkkeillä en sitä hoitanut, en ole ikinä ottanut yhtäkään psyykenlääkettä. Pystyn kuitenkin ymmärtämään tämän kokemukseni kautta miten voimattomaksi masennus voi ihmisen vetää ja nuo sivuvaikutukset tuntuvat tuossa lisänä todella epäoikeudenmukaisilta.

Tässä vaiheessa elämää olen kypsynyt ajatukseen että masennus on itseasiassa aika luonnollinen reaktio ihmiselle. Huonoa oloa olisi hyvä kyetä kestämään jossain määrin koska sen tarkoitus on kertoa että elämä ei ole tasapainossa. Ongelmaksi on tullut tämä kliseinen kun pitäisi olla koko ajan kivaa kaikkien kanssa.

pahka (nimimerkki)

Lie tuo "masennus" joku muotitauti? Ennen wanhaan naisilla oli "hysteriaa", kiihkeimpänä nousukautena burn-outtin takia oli muodikasta jäädä pällilomalle.

Nyt kun materiaalinen hyvinvointi ei ole tavoittanut kaikkia, ja nekin onnelliset joilta löytyy hyvä palkkainen työ ja liisari-audi eivät ole saaneet sielunrauhaan opportunismisesta elämäntavasta ja Tunisian matkasta, ovat sitten keksineet uuden uljaan sairauden: Masennus.

Ja lääketehtaathan kyllä tekevät lääkkeitä, ja helpolla syntyy uusia tauteja jos ei muuten tapletille ole markkinoita.

pahka (nimimerkki)

#5 Jos joskus (valitettavan pian ilmeisesti) alkaa liha esittää heikkouden merkkejä, aion olla "invalidi" ihan suosiolla. Viagrat yms. saa jäädä.

Tai miestenvaihdevuodet... hah, siihenkö pitäisi ottaa testoa? Tietenkin penkkituloksen ylläpitämiseksi kuuri olisi tarpeen. Oikeastaan tarvitsisin säkillisen winstrolia jo nyt :D

Auria (nimimerkki)

#6: No minä kyllä olin oikeasti masentunut ja todella ahdistunut. Se on hirveä tila ja minua edelleen puistattaa kun muistelen tuota aikaa. Mutta olen kiitollinen että selvisin siitä. Tuntui että minusta tuli aikuinen tuon kokemani myötä.
Vähän sivuun aiheesta mutta kun mainitsit: Tunisian matkailu varmaan masentaa itsekunkin sinne erehtyneen:) Outo juttu mutta en ole ikinä kuullut kenenkään siellä käyneen kehuvan tota paikkaa.

Jari-Petri Heino (nimimerkki)

Lääkärit tulee heti Jumalan jälkeen ja Antti ei halua siitä asetelmasta luopua.

Masennuslääkkeet ovat syvältä ja niitä määrätään todellakin ihan liian helposti. Masennuksesta pääsee eroon ilman kemikaalejakin ja mikä parasta sitä voitaisiin välttää, jos tehtäisiin jotain ennaltaehkäisevää, eikä vain kirjoitettaisi reseptejä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Onko masennus aina todella pahasta?

Eikö se voisi olla kuten kipu, ilmoitus siitä että kaikki ei ole kunnossa?

Kipu ainakin, kuume yms. on elimistön tapa varoittaa ja puolustautua. Kipeää kohtaa varoo (ellei vedä kiloa kipulääkitystä ja lähde töihin). Kuume hoitaa joten kuumetta ei pidä hoitaa ellei lukemat ylitä 40-42 astetta.

Masennuksen (=oire siitä että kaikki ei ole hunkydory) oireiden hoitaminen ei välttämättä tepsi jos syytä ei saada selville. Pikemminkin se viivyttää masennuksen aiheuttajan selville saamista.

Monella auttaisi varmaan työpaikan vaihto ja/tai paikkakunnan vaihto ja/tai surkeasta parisuhteesta irtautuminen ja/tai elämäntavan päivittäminen vähemmän kuluttavaksi.

Mutta minähän en ole lääkäri :D

:) (nimimerkki)

Näinhän se on,masentuneille masennuslääkkeitä jotka aiheuttaa masennusta,
ylivilkkaille pirijohdannaisia,että varmaan puntti ja pää vipattaa,
laitoshoidokeille kemialliset pakkopaidat jne jne.Yhteiskunta toimii,kyllä!
Suomessakin joka neljäs vetää jtn,masennus/mieliala lääkkeitä jos ei peräti kolmas.Kadulla kun kävelet niin voit laskea vastaantulijoita yks kaks kolme hullu!

http://www.isomagneetti.com/nettilehti/?alue=Lahti
s. 6-7 Salaliiton makua...

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Miepä koetan, Riikka

Luen päivittäin 10-20 kansainvälisestä mediasta (lääket media) poimimaani artikkelia, joista erityisesti perehdyn masennuksen hoitoa koskevaan aineistoon.

Lisäksi kohtaan työssäni päivittäin 5-15 ihmistä, joista valtaosalla (70%) ongelmana on masennus.
Olen tätä tehnyt 42 vuotta eli HoPo:ja - hoidettuja potilaita - on luokassa 10 000 ++.

Muutos masennuksen hoitoisuudessa tapahtui 80-90-lukujen taitteessa (Suomessa) ja se alkoi sitten näkyä potilaiden nopeutuvana ja tehokkaana parantuvuutena ja terapia-alttiutena siten, että itsemurhien määrä sekä potilaideni keskuudessa että Suomessa läksi nopeaan laskuun 1995 paikkeilta alkaen.

Nyt itsemurhien määrä on vähentynyt 30-40% ja itsemurhayritysten vieläkin enemmän (>50%).

Keskeisin muuttuja on selvästi ollut lääkitys ja siellä nimenomaan SSRI- ja NaSSA-lääkkeet (serotoniinin ja noradrenaliinin "säätäjät"), joita pohjustuksessasi demonisoit aika lailla.
En tarkemmin syvenny tässä tähän, mutta muutos on niin dramaattinen ja säästävä, että sitä ei voi ohittaa, vaikka haittojakin lääkkeistä (sekä serotoniini, norardenaliini että dopamiini, mutta myös "tasaajat") on arjessa vastapäätä - ne vain pitää nähdä, hoitaa ja ottaa huomioon.

Leikkaan lopuksi yhden suomalaisen aivan tuoreen tutkimuksen, jolla on väitearvoa sekä minulle että laajemmalle lukijajoukolle, koska se on ylittänyt julkaisukynnyksen aika laadukkaassa kv-julkaisussa (AJP):

"Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan itsemurhayrityksen riski on yli 20-kertainen masennuksen vakavimmassa vaiheessa verrattuna oireettomaan vaiheeseen. Vantaa Depression Study -tutkimuksessa selvitettiin itsemurhayritysten määrää sekä masennusjaksojen aikana että osittain tai kokonaan masennuksesta toipuneena.

Tutkimuksen seuranta-aikana kolme neljästä itsemurhayrityksestä tapahtui masennusjakson aikana. Masennusvaiheessa olevat potilaat yrittivät itsemurhaa 21 kertaa useammin kuin täysin oireettomat. Osittain toipuneilla itsemurhayritysten määrä oli nelinkertainen verrattuna toipuneisiin.

Masennuksen vaiheesta riippumatta itsemurhayritysten riskiin vaikuttivat myös aiemmat itsemurhayritykset sekä koettu sosiaalinen tuki. Suurin riskitekijä vaikuttaa kuitenkin olevan masennusjaksossa vietetty aika. ”Masennusjaksossa vietetyn ajan määrää voitaisiin luultavasti lyhentää riittävän tehokkaalla hoidolla, ja siten ennaltaehkäistä itsemurhayrityksiä ja samalla myös toteutuvia itsemurhia”, toteaa tutkija Mikael Holma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Toteutetussa pitkäaikaistutkimuksessa selvitettiin masennusjaksoja itsemurhayritysten aikaan 249 potilaan aineistolla. Seuranta-aikana 1018:aa potilasvuotta kohti oli 106 itsemurhayritystä. Tutkimus on julkaistu American Journal of Psychiatry -lehdessä. "

Jukka-Pekka Vasara

Suurin syy "masennuksiin" on siinä että ympäristö on muuttunut paljon nopeammin kuin ihmisen biologia. Valtaosa ihmisistä tekee täysin tarkoituksetonta työtä tai on jopa kokonaan ilman sitä pseudotyötäkään. Valtaosa ihmisistä elää myös median luomassa valheellisessa maailmassa jossa omat kyvyt ja halut eivät lainkaan kohtaa oli kyseessä sitten ihmissuhteet tai taloudelliset asiat. Tähän valheellisuuteen kuuluu median ja poliitikkojen mieletön syyllistäminen: milloin ilimastonmuutoksella milloin sillä että neekerit ja ählämit tappavat toisiaan esim. maanviljelyn sijaan. Kaikkien ihmisille luontaisten arvojen korvaaminen erilaisilla perversioilla ja rikollisuuden suosimisella sekä kaikkinaisella naurettavalla holhoamisella eliitin ja median toimesta on myös vaikutusta asiaan.

Katsokaapa mitä tahansa kurjan kehitysmaan köyhää kansaa: eipä juuri löydy sitä "masennusta".. Parasta masennuslääkettä olisi palauttaa mahdollisuus elää ihmisten omien luontaisten arvojen mukaista elämää ilman mieletöntä holhoamista ja propagandaa mutta tähän eivät valtapoliitikot suostu.

Carey (nimimerkki)

Olipa tervepäinen kommentti! Olen täsmälleen samaa mieltä. Vielä, kun lisätään tuohon "paskalistaan" ns. ravinto, jota meille tyrkytetään, niin siinä se on. Kasvavalle nuorisolle munkkeja ja energiajuomaa, niin johan taas mennään...

intrigööri (nimimerkki)

Masennus on samantapainen sairaus kuin alkoholismi. Kumpaakin on hyvin vaikea ymmärtää, ellei ole sellaista itse kokenut. Meikäläisellä on kokemusta molemmista.
Masennuksesta olen selviytynyt kohtuullisesti siten, että käytän vain antiperspiranttia.
Alkoholismi on pysynyt kurissa siten, että juon nykyisin vain lantinkia.
Tällaisista ongelmista kärsiville suosittelen vertaistukea, sitä lienee jo nykyisin monissa maalikylissä saatavissa myös masentuneille, kannattaa kysellä. Lääkäreiden apuun voi kyllä huoleti turvautua lähes kaikissa muissa sairauksissa.

:) (nimimerkki)

Tämä 10min,pätkä sopii tähän väliin kuin nyrkki silmään:
http://www.youtube.com/watch?v=Ft7R5qp_NCE

Vanhat Tavat (nimimerkki)

Kauhuissani olen seurannut ssri-lääkkeiden kohdalla toimintaa, osallistuin tutkimuksen alussa selkäydinpunktioin ja kait muutenkin Jenkkilästä rahoituksen saamaan tutkimukseen, jonka jälkeen lääkkeet otettiin nopeutetulla käytännöllä käyttöön, nyt jaetaan kuin karkkia joka vaivaan!
Ikävät löydökset, kuten serotoniinin räpeltämisen vaikutus dopamiiniin on vaiettu, pitkäaikaistutkimukset ovat käynnissä maassamme potilailla, joille ei asiaa tarvitse ilmoitella...
Yhteydet järjettömiin väkivallantekoihin vähätellään, kun ei ole kiistämätöntä syy-yhteyttä! Perustellaan vanhojen hyviksi havaittujen lääkkeiden vaihtoa uusiin sillä, että vanhat saattavat aiheuttaa riippuvuuden saati sekakäytön. Mikäpä riippuvuus näillä uusilla syntyy, jos lopetettua lääkityksen alkaa mielessä lynkkaukset pyörimään aivan normaalilla ihmisellä, mutta se on pikku vika kun uudet ovat yli 10 kertaa kalliimpia. Potilaalle hinta selitellään pikku jutuksi kun KELA kyllä maksaa... Raha, raha, raha, eikö helvetti enää muu meinaa mitään? Kansanterveys on hällä väliä, siivut kun on veljien kesken jo valmiiksi jaettu niin ei asiasta vaan puhuta!
Vaiettu yhteys serotoniinihäiriöihin on fluorin osuus, asiasta ei puhuta! Tutkimus, jossa todettiin 3% vakavasti masentuneista saavan avun ssri-tuotteista vaiettiin täysin!
Uuden sukupolven lääkkeet ovatkin kait sitten eutenasia pillereitä suoraan Cola-automaatin vierestä... Vanhuus iskee kyllä varakkaisiinkin, hoitajien palkkaus on pakko tarkastaa jos hoitoa kauan vielä halutaan!

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Osaltani kiitän mielipiteistä ja siirryn takaisin masentuneiden hoidon pariin. Hyvällä hoitosuhteella, jos siihen panostaa ja luottamusta syntyy, saa aikaan aika paljon.
Sekä ammatti-ihminen että potilas.

:) (nimimerkki)

Laajasti erilaisissa kulutustavaroissa käytettävät perfluoratut yhdisteet (PFC) saattavat altistaa lapsia ADHD:lle, tarkkaavaisuus ja ylivilkkaushäiriölle. Näin esittää tuore Environmental Health Perspectives -lehdessä julkaistu amerikkalaistutkimus.

Tutkijat ovat havainneet, että ADHD:tä sairastavien lasten PFC -arvot ovat tavallista useammin koholla. Yhteensä tutkimukseen osallistui 571 lasta, joiden verinäytteistä voitiin löytää merkkejä PFC- yhdisteistä. Näiden lasten vanhemmista 48 ilmoitti lapsellansa diagnosoidun ADHD:n...
http://www.helistin.fi/?page=2714198&id=8812836

Ja eikun Ritaliinii ja Concertaa naamariin!

Tapio (nimimerkki)

Ottamatta kantaa serotoniinin takaisinotto-lääkkeisin (jotka kyllä tietämissäni tapauksissa ovat auttaneet masennuksen häviämiseen ilman ”kauheita sivuvaikutuksia”), nykyinen ”pelottelukulttuuri” on ERÄS syy lisääntyneisiin psyykkisiin oireisiin (jotka johtavat sairauspoissaoloihin tai jopa sairauseläkkeelle).

Ketkä sitten pelottelevat meitä? Tässä niistä ERÄITÄ:

Media, terveysfasistit ja ilmastonatsit.

Pahin on media, joka mielellään julkaisee terveys- ja kauneusintoilijoiden sekä ilmastonmuutoksella pelottelijoiden mielipiteitä. Pitäisi syödä ”superfoodia”, kasviksia, ituja, soijaa ja ties mitä, naisilla pitäisi olla ”kiinteä peppu” ja biksuihin sopiva kroppa. Lihaa ei saisi syödä (yhteistä pelottelua terveysfasistien ja ilmastouskovien taholta).

Sitten terveyteen. Pitäisi olla kokonaiskolesteroli alle 5 ja verenpaineet tasolla, johon vain harva keski-ikäinen yltää. Muuten…..! Painoindeksi pitäisi….jne. No, jokainen tietää nämä pelottelut.

Ilmastonatsit taas kilpailevat siitä, kuka pystyy esittämään pahimman kauhuskenaarion (lämpötilojen nousu ”pätsimäisiin” lukemiin, ihmiskunnan tuhoutuminen jne.).

Ja media julkaisee kaiken tämän, ikään kuin totena. Brasiliassa eräs perhe ajautui joukkoitsemurhaan, kun ”he pelkäsivät ilmaston lämpenemistä”.

On esitetty, että työttömyys, pätkätyöt tai syrjäytyminen olisi tärkeä syy masennukseen. Varmasti näin on, mutta myös menestyneet nuoret ihmiset päätyvät epätoivoisiin tekoihin masennuksen takia. Syynä voi tietysti olla työuupumus tai menestymispaineet, joita nyky-yhteiskunta ja media vaativat.
Toki myös perintötekijät ovat vaikuttamassa taustalla.

Menestyneet nuoret ihmiset voivat päätyä masennuksen takia itsemurhaan, kuten Johanna Sällström:

http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/televisio.shtml/...

Syynä mainitaan työuupumus.

Myös (erittäin) menestyneet urheilijatkin joutuvat joskus lopettamaan uransa vaikean masennuksen takia: mäkiviikon kaikki osakilpailut ensimmäisen kerran voittanut Sven Hannawald. Syynä mainitaan laihduttaminen (mäkihyppääjälle) tarvittaviin kiloihin ja (”mieletön menestys” ja sen aiheuttamat menestymispaineet).

Kysymys kuuluukin: onko MEDIA syyllinen kauneus/terveys/menestymis paineiden luomisen kautta ihmisten huonoon vointiin ja jos on, kuinka suuressa määrin? Mikä vaikutus on median pelottelulla? Median pitäisi olla kriittinen, mutta kattia kanssa näissä esittämissäni tapauksissa, kaikki ”ihmisiä pelottelevat” uutisaiheet ylittävät kynnyksen kepeästi.

”Pian meillä ei ole muuta pelättävää kuin pelottelu”.

pale rider (nimimerkki)

Osa masennuslääkkeistä hyödyttää joitain masentuneista, osa ei. Ainakin pari tuntemaani ovat totaalisia muumeja kuurien jälkeen( ei, itse en lääkintää tarvitse / käytä). Mikään ei kuulemma tunnu miltään.

Osa psykoosilääkkeistä hyödyttää joitain psykoottisia , osa ei. Vanhan polven neuroleptit lienee teholtaan joissain tapauksissa huikaisevan paljon tehokkaampia , tosin haittavaikutuksiltaankin voivat olla hengelle hupaa?

Tässä järjestelmässä eri asioiden korjaamiseen , seurauksiin , kiinnitetään kaikki mahdollinen liikenevä nappula. On lihavan kissan lompakolle hyvästä että seurauksiin keksitään bisneksiä, jopa keksitään ensin seuraus johon sitten ratkaisu.

Syitä masennukseen ja jaksamattomuuteen:

- kiire, uskoteltu
- kilpailu; ymmärrän kivikaudella, nyt en.
-luokittelu ja määrittely; jos et ole tätä tai tuota et ole mitään tai ilonpilaaja. Jopa ärsyttävän haitallinen.
-materialismi----->
-nollahenkisyys
-keinotekoiset massa"yhteisöt" ; kärsäkirjat jne. lyhyttä ja raadollista ranking listausta, supistunutta kommunikointia, hajautettuina miljoonaan osaan.
-mielisairas hupiviihde, idolit(jotka vetävät konia ahdistukseen jne.), pintakiiltävät "sankarit", ansiotta arvoon nostetut kumarreltavat. Eli yleisesti luodut arvotukset ihmisyksilön tarkoituksesta.Muuten lady gaga= lady hullu. tekee hyvää teinin päälle???
-ympäristömyrkyt, pakkosyötetyt myrkyt(lisäaineet), huono ruoka
- Virallinen valehtelu ja yhden asian liikkeet
-ihmisten kutsuminen kuluttajiksi ja kuluttamiseen pakottaminen/ ohjailu
-kyseenalaistamisen nujertaminen
-erilaisuuden nujertaminen
-byrokratia
-byrokratia
-yleinen arvojen koventaminen
-elitismi

Milloin ja kuka/ketkä/mikä alkaa tehdä elämää ja sääntöjä, perusteena poistaa asioiden SYITÄ? SYIHIN EI PUUTUTA, KUN SAMMON PITÄÄ JAUHAA.

Kuinkahan monen naama kalpenee pysyvästi, kun sitten jokatapauksessa joskus homma halttaa niin että ei enää tarkoitusta elämään löydykään ipodeista , sähkölämmitteisistä sukista ja viihde-elektroniikasta?
Täyszombeiksi meitä ei ole tarkoitettu. Vai onko sittenkin? Jospa se on testi? Jos ei arvosta elämää voi sen kernaasti pyyhkiä yli ja antaa sen jollekin sellaiselle joka sitä arvostaa.

:) (nimimerkki)

Netistä poimittua:
Masennuslääkkeiden käyttö Suomessa on lisääntynyt viimeisen neljän vuoden aikana liki neljänneksen. Masennuslääkkeiden käytön lisääntymiseen vaikuttaa myös se, että lääkärit ovat koulutetumpia diagnosoimaan sairauden. Lisäksi masennuslääkkeitä määrätään myös muihin sairauksiin, kuten paniikkihäiriöön ja bulimiaan.(bulimiaan? Kaskun ei nuhaan).

Vanhaa läppää: BBC: Prozac (onnellisuuspilleri) found in drinking water
http://www.wiseupjournal.com//?p=105

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Masennus on oire yhteisöllisyyden puutteesta. Veikkaanpa, että aika harva olisi masentunut, jos jokainen asuisi kyläyhteisössä, jonka tuntee omakseen.

Masennus on siis oire yhteiskunnan markkinoitumisesta, mikä sopii osalle ja osalle ei taas yhtään. Jos kaikki masentuneet tekisivät itsemurhan heti, evoluutio todennäköisesti tekisi ihmisestä markkinayhteiskuntaan sopivamman, mutta tämä vaihtoehto on yhteiskunnan moraalin kannalta kestämätön.

Parempi ratkaisu olisi, että suurin osa ihmisistä palaisi asumaan jonkinlaisiin nykyaikaisiin kyläyhteisöihin, mutta en tiedä ollenkaan, miten sellaisen voisi perustaa.

Viola (nimimerkki)

#0
" Kaikenkaikkiaan arvioilta n.90 % tehdystä lääkearvioinneista pimitetään jos tulokset ei ole sellaisia mitä lääkeyhtiöt haluavat",

pimittelyhän jatkuu sitten pitkäälti vielä sinne asti, missä esimerkiksi paikan päällä käytetään vahvoja psyyke- ja kipuläälkkeitä vanhusten, kehitysvammaisten ja vaikeastivammaisten laitoksissa ja avohuollon asumisyksiköissä.
Monen laitoksen ja asumisyksikön kiertäneenä kehitysvammaisen omaiseni perässä tiedän kuinka vapaasti käytetään siellä "talon omia" rauhoittavia ja kipulääkkeitä niitten lääkekoktailien lisäksi, joita on lääkäri määrännyt.
Emme koskaan saa tietää kunka monta vanhusta tai vammaista on menehtynyt lääkemyrkytykseen. Esille on tullut vain jäävuoren huippu Ylisen ja Lehtimäen myrkytyskuolemat.

... (nimimerkki)

Voi vee,nyt mä masennun...
YK suunnittelee sääntömuutosta – toivo ilmastosopimuksesta syttyi
YK:n suunnitelmien mukaan maat voitaisiin jatkossa pakottaa hyväksymään enemmistön tekemät päätökset. Nykymallissa päätöksentekoon tarvitaan kaikkien maiden yksimielinen hyväksyntä.
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/yk-suunnittelee-...

Neuvo kaikille "masentuneille" vetäkää pari pamia ja viinilasia kyytipojaksi jos seinät tulee niskaan. Ei ole mitään älyllistä syytä alkaa syömään lääkkeitä joiden "vaikutus" alkaa muka muutaman viikon viiveellä ja joista ei pääse edes kerralla eroon. Itelläni ainakin masennus kerkeis tulla ja mennä noneen kertaan kuin yö ja päivä vaikutuksen alkamista venaillessa!

123 (nimimerkki)

BP:tä vastaan on nostettu öljyonnettomuuden takia yli kolmesataa oikeusjuttua. BP on ryhtynyt palkkaamaan Meksikonlahden oloja tuntevia tutkijoita auttamaan yhtiötä oikeudenkäynneissä.

Britannian yleisradion BBC:n mukaan BP aikoo samalla tukkia palkkaamiensa tutkijoiden suut. BP:n tutkijoille tarjoama sopimus (pdf)
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/22_07_b...

Tapio (nimimerkki)

#26 EI tarvitse MASENTUA:

UUSI MAAILMANJÄRJESTYS VASTATUULESSA

Uusi maailmanjärjestys (NWO) ilmastonmuutoksen avulla (ilmastohallinto) ei onnistu

http://www.vihrealanka.fi/forum/ilmastonmuutos-on-...

Näin todellekin näyttää olevan: YK (se paperitiikeri) yrittää kiristää otettaan uuden maailmanjärjestyksen (NWO) aikaan saamisiksi:

http://www.vihrealanka.fi/uutiset/yk-suunnittelee-...

Mutta hei, eipä taida onnistua:

http://www.vihrealanka.fi/uutiset/yhdysvaltojen-de...

Press release (Bilderberg Meetings):

http://www.bilderbergmeetings.org/meeting2010.html

The 58th Bilderberg Meeting will be held in Sitges, Spain 3 - 6 June 2010. The Conference will deal mainly with Financial Reform, Security, Cyber Technology, Energy, Pakistan, Afghanistan, World Food Problem, GLOBAL COOLING, Social Networking, Medical Science, EU-US relations.

Bilderberg-kokouksessa (6.6.2010) keskusteltiin siis maailmanlaajuisesta VIILENEMISESTÄ
(global cooling):

http://bilderbergintel.wordpress.com/2010/06/16/gl...

Now why would GLOBAL COOLING be discussed if they are still riding the global warming bandwagon. Could the Bilderbergers switch their climate fear mongering strategy like they did in the 80′s?

AIHEETONTA PELOTTELUA ILMASTONMUUTOKSELLA

”Ilmastonmuutoksen” avulla (pelottelu ”jatkuvasti kiihtyvällä lämpenemisellä” ja ”ihmiskunnan tuholla”, jotka ”estetään” ”ilmastoverolla”, rahansiirrolla kehitysmaille ym.) kerätään rahaa ”uudelle maailmanjärjestykselle” (New World Order, NWO):

http://nwo.11syyskuu.net/

Täällä taas eräs tutkimus, joka osoittaa ilmastonmuutos-pelottelun (eli ”ihmisen syyllisyyden”) aiheettomaksi:

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2010/06/...

Metsäntutkijat: Ilmastonmuutoksella luonnolliset syyt
Ilmastonmuutos noudattaa edelleen auringosta johtuvaa maapallon historiallista sykliä, arvioivat eri puolilta maailmaa Rovaniemelle kokoontuneet metsäntutkijat. Sadan viime vuoden aikana tapahtunut ilmaston lämpeneminen johtuu tutkijoiden mukaan luontaisesta muutoksesta, koska tuorein kylmä kausi päättyi 1800-luvun lopulla.

VIESTI POLIITIKOILLE:

Sanoisin poliitikoille, että pitäisi olla aika tarkka siinä, lähteekö jonkin ilmastokehityksen mukaan toimimaan. Minun mielestäni ajatus siitä, että ilmasto lämpenisi tulevaisuudessa hurjasti, on toiveajattelua. Kaikkea voi tapahtua; yhtä lailla voi tulla jääkausi tai sitten ilmasto vaihtelee 90 vuoden sykleissä niin kuin nytkin, muistuttaa Metlan vanhempi tutkija Mauri Timonen.

Suomalaiset Bilderberg osallistujat 6.6.2010:

http://bilderbergintel.wordpress.com/2010/06/06/of...

Jyrki Katainen (rahaministeri), Jorma Ollila (Nokia/Shell brändimies), Björn Wahlroos (Nalle, köyhien kyykyttäjä) ja Antti Blåfield (Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja).

http://etelavuori.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/15/v...

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Syvä masennus tekee kyvyttömäksi tehdä edes itsemurhaa, luulisin. Syvä masennus on ihmisessä kehittynyt jonkinlainen 'suojamekanismi', jo silloin kun ihmiset asuivat noin 150 hengen ryhmissä, edelleen luulisin. Kanssaihmiset jostain syystä huolehtivat sen aikaa kun ko. tila parani. Kaikki tuntevat joskus jonkinlaista tervettä masennusta, joka ei aiheuta mitään sairautta.

Markku Karhunen (nimimerkki)

Hyvä Riikka Syöring,

Olen tutkaillut pintapuolisesti blogiasi ja minusta näyttää, että se kiteytyy sellaisten teemojen ympärille, kuin lääkkeiden haittavaikutukset - lääkäreiden salaliitto - valtamedia on väärässä.

Hyvähän se on, että näistä aiheista puhutaan, mutta olisiko paikallaan kirjoittaa vaihteeksi esim teemoista sairauksien haittavaikutukset - lääketiede pelastaa ihmishenkiä - taikauskon vaarat?

Varmasti kansanviisauksilla ja vaihtehtolääkinnällä on tilillään paljon onnistumisia, ja lääketieteellä vastaavasti virheitä. Mutta asian ydin on siinä, että lääketieteen "track record" on musertavan paljon parempi. Odotusarvoisesti lääketieteellinen hoito toimii paremmin - vai ottaisitko homeopaattisen nukutuksen umpisuolileikkausta varten?

Vielä sananen lääkkeiden ja muidenkin kemikaalien haittavaikutuksista. Kun niistä puhuu, pitäisi aina muistaa suuruusluokat. Varmasti on kuvattu tapauksia, joissa ihminen on kuollut buranaan. Jutun ydin on kuitenkin siinä, että se on (lähes) äärettömän epätodennäköistä.

Ydinvoiman vastustajat syyllistyvät vähän vastaaviin argumentaatiovirheisiin, kuin lääkeskeptikot: Todisteena ydinvoiman haitallisuudesta esitetään jonkin harvinaisen syövän insidenssin kohoaminen 100 % jonkin saksalaisen ydinvoimalan lähettyvillä. Argumentti on huono, koska mokomilla luvuilla ei ole mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta. Puhutaan muutamasta hassusta kuolemasta vuodessa per miljoonia ihmisiä. Tätä voi verrata esim ilmansaasteiden aiheuttamaan kuolleisuuteen tai vaikkapa henkilöautoliikenteen riskeihin.

Biologia ja lääketiede eivät ole eksakteja tieteitä, vaan ne operoivat todennäköisyyksillä ja keskiarvoilla. Tämä olisi hyvä pitää mielessä sekä niiden kannttajien että kriitikkojen.

yt. Markku Karhunen

Jari-Petri Heino (nimimerkki)

Kuinka terve maailma loppujen lopuksi olisikaan ilman lääketeollisuutta?

Vieras (nimimerkki)

Mahdoton relativistinen kysymys, johon tulevat eri vastaukset miettien mitä sairautta tarkoitetaan. Pään kemioiden vääntäminen on vähän eri asia kuin antibiootin määräminen poskiontelontulehdukseen ja nuhakuumeeseen.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Onkohan tehty tutkimusta amerikkalaisten amish-yhteisöjen masentuneisuudesta? He elävät 150 hengen yhteisöissä ja talkootöitä tehdään.

Ehkäpä Pekka Siikalan kokemassa masennuspitäjässä oli vähän yhteisiä toimia. Saattoipa olla individualisoitunut kunta, jossa riivasi työttömyys ja kateus. Jos kyseessä olisi ollut kyläyhteisö, jonka pääelinkeinona olisi ollut osuuskuntamuotoinen viljely, olisi tilanne saattanut olla eri.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

#30 Hmmh.. Kuinka terve maailma olisi, jos lääkkeillä hoidettaisiin vain akuutteja sairauksia, kuten tulehduksia ja infektioita. Kroonisten tautien hoitoon en lääkkeitä ottaisi, vaan muuttaisin elintapoja.

Lääkärien pitäisi MÄÄRÄTÄ VOIMALLISESTI PELOTELLEN potilaita muuttamaan huonot elämäntapansa ja kieltäytyä määräämästä lääkkeitä. Jos lääkeoptio puuttuisi, suuntautuisi ennenpitkää huomio elintapoihin. Nyt kaikilla on alitajuntaan vuosikymmenten saatossa iskostunut, että vaivaan kuin vaivaan on pilleri.

intrigööri (nimimerkki)

Minäkin asuin kakarana pikkukylällä ja muistan kerrotun parista itsemurhasta. Toinen oli kiskaissut itsensä kiikkuun ja toinen räjäytti itsensä tuvassa. Useimmat siellä kuitenkin jäivät henkiin.
Mutta, mutta, ei se taida aina valkosipulin syönti riittää pitämään pahaa mustaa sairautta loitolla:

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article4768...

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Muutama vinkki masennuksen laitamilta voisi vähän avata:

- 29.7. alkaa tulla "Terapiassa"-sarjan toinen lähetysjakso, suosittelen terapiasta pitäville

- José Saramango (nobelisti) on kirjoittanut hyviä kirjoja, joista yhteisöllisistä syistä masennusta etsiville "Kertomus sokeudesta" on just!

- "Inception" on uutuuselokuva (loistava pääosan esittäjä Leonardo diCaprio), jolla pääsee aivojen sisuksiin vähän kurkkailemaan - suhteessa kipeään markkinaliberalismiin

Ja vielä ei tarvitse törmätä ensimmäiseenkään cipramiliin tai prozaciin...

Kiitos yt Markku Karhuselle ei-medisiinarin mielenkiintoisesta pläjäyksestä.

Kun tätä samaa keskustelua käytiin toisessa tsätissä, näkyi moni nyt mukanaolleista olleen mukana - ja mielipiteensä, jotka eivät ole lainkaan muuttuneet.

Sami Aaltonen ei täällä näy olevan mukana, mutta tuossa keskustelussa ei mies antanut tuumaakaan periksi eikä hänen "kunniastaan" jäänyt kiveä kiven päälle. Siitä huolimatta mies tekee töitä psykiatrina ja on erittäin suosittu (Tre YO dosentti).

Aihe - masennus ja sen syyt sekä hoito - on niin iso kapitteli, että siitä riittää joka lähtöön; lähden uudelleen omaa saraani niittämään, kiitos keskustelijoille.

Muistakaa syödä kolme 300 g:n harria päivässä (se pitää masennuksen loitolla kuulema, tosin elohopeamyrkytyskin on sitten lähellä) ja katsokaa, että saatte riittävästi D-vitamiinia (sen puute kuulema selittää Suomen korkeata itsemurhakuolleisuutta)... ;>/

:) (nimimerkki)
Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Muistutus valtavirtamediasta ! Sharron Angle (NV): And our Founding Fathers, they put that Second Amendment in there for a good reason, and that was for the people to protect themselves against a tyrannical government... if this Congress keeps going the way it is, people are really looking toward those Second Amendment remedies. They're saying, "My goodness! What can we do to turn this country aroud?" AND I'LL TELL YOU. THE FIRST THING WE NEED TO DO

IS TAKE HARRY REID OUT.

Eikä mittää syytteitä...tea party...

:) (nimimerkki)
JLin (nimimerkki)

#34 Antti

Sanoppa Antti, miten olisi edes periaatteessa mahdollista hoitaa masennusta kemikaaleilla. Oletetaan, että masennuslääkkeessä on jotain kemikaalia ja ihmisen fiilikset ovat suoraan verrannolliset tämän kemikaalin määrään verenkierrossa, eli mitä suurempi määrä ainetta, sen paremmat olot. Oletetaan, että maksa ja munuaiset pyrkivät poistamaan taikka hajoittamaan vähän kaikenlaisia aineita verenkierrosta, joista osa syntyy elimistön sisällä, osa hörpätään pullosta. Voisi olla myös järkevää olettaa, että aineen poistumisnopeus elimistöstä (yksikköä/sekunti) sillä ajanhetkellä on suoraan verrannollinen aineen senhetkiseen konsentraatioon verenkierrossa (yksikköä/litra). Jos lääkeaineen oletetaan imeytyvän erittäin nopeasti verenkiertoon, hyppää sen konsentraatio veressä samoin kuin fiilikset hetkessä tappiin ja konsentraatio alkaa sitten tulla eksponentiaalisesti alas. Kun masennuspotilas nielaisee masennuslääkkeen, aiheuttaa tämä välittömän hyvänolontunteen ja tämän jälkeen potilas tarkkailee itseään ja ympäristöään ja toteaa, tapahtuipa mitä hyvänsä hyvää taikka pahaa, olo senkun kurjistuu, kunnes on seuraavan napin aika. Normaalielämässä olo yleensä paranee vähä vähältä ja saattaa sitten tulla alas nopeastikin, lukuunottamatta ehkä heräämistä hyvien unien jälkeen. Nukahtamislääkkeisiinhän tämmöinen yleiskäytös sopii kuin nyrkki silmään, mutta huonouniselle ei nukahtamislääkkeitä anneta ja masennuslääkkeitä miltei tyrkytetään. Ei haluta myöntää, että huonounisuus voisi olla yksilön erityispiirre, vaan sen pitäisi olla jotenkin liitännäinen muodissa olevan masentuneisuuden kanssa. Kokemuksesta voin sanoa, että pari yötä nukkumatta niin ei kyllä fiilikset tapissa ole. Pitäisi pyrkiä hoitamaan syitä eikä seuraamuksia.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Markku Karhunen, #30,

aiheet ovat osa isompaa kokonaisuutta jota lähestytään eri kulmista. Vipuja, voisi sanoa.

..............

Jussi Vaaralalla oli kiintoisa bloggaus siitä, mihin lääkkeet päätyvät. Se sopii tuotavaksi tänne myös siksi että se on osa tuota mainitsemaani isompaa kokonaisuutta jota hahmottelen, sanoilla tutkailen.

Jussin linkki http://ejv54.blogit.uusisuomi.fi/2010/07/23/laakkeet-onkin-varsinainen-ymparistoaikapommi/

Itse kirjoitin aiheesta viime syksynä seuraavasti http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2009/10/29/elaman-vesi/

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tapio, #20,

jeps. Viime aikoina mediassa on peloteltu ukkosella. Siis mikä ongelma ukonilma on? Joutuu panemaan tv:n kiinni ja puhumaan perheen kanssa? Uusi kortilla, mikrosirulla ja tietokoneella toimiva citymaasturi ei käynnisty ukonilman jälkeen?

Meillä ei ole tv:ta, minulla ei ole koskaan ollutkaan.

Viola, #24,

JAMA-raporttien mukaan ongelma ainakin USAssa on melkoinen. Kuolinsyytilastoja johtavat iatrogeeniset syyt eli hoidosta johtuvat syyt.

Pekka Olavi Pöllänen,

Osa ed. bloggaukseen tuomistasi linkeistä (economic hitman) oli tuttuja, osa ei. Kiitos niistä.

----------------
Totisesti olisi muuten kiinnostavaa nähdä amisheista masennuslukuja suhteutettuna väkimäärään!

Vakava masennus vaatii hoitoa, toki. Mutta minustakin masennus on suoja ja oire, vihje siitä että olisi syytä tehdä omalle elämälle jotain. Voisi sanoa masennusta jopa lepopaikaksi. On pakko levätä kun ei muuta jaksa.

Sosiaalialalla työskentelevä kaverini mainitsi lukemastaan tutkimuksesta, jonka mukaan masentuneelle se että häntä kuunnellaan on tärkeää eikä kuuntelijan tarvitse olla ammattilainen.

Välillä Hgissa asuessa alkoi tuntua siltä että jos ihmiset kaivelisivat vähemmän omaa napaansa (hirmu pieni alue jatkuvasti tarkasteltavaksi) ja katsoisivat ympärilleen niin niillä menisi heti paljon paremmin.
Sitä kun lähietäisyydeltä tuijottaa napaansa niin se alkaa näyttää valtavan suurelta.
Ja se että joka juttua tarkasteltiin mikro- eikä makrotasolta: kuinka se minuun vaikuttaa, yleensäkin pelkästään itsen kautta Ääääh kuinka se minua tympi.

Jos se olisi edes motivoinut muuttamaan omia toimintatapoja sillä ajatuksella että "kun muutan suhtautumistani, maailma on muuttunut siltä osin hitusen paremmaksi"... vaan ei...napaan tuijottajat kokivat epäoikeudenmukaiseksi sen ettei maailma toteuttanut heidän halujaan, ei totellut, ei pitänyt heitä ainoina kiinnostavina asioina.

Noh, kärjistän mutta ymmärtänette mitä tarkoitan. Luultavasti jokainen tuntee jonkun napansa kaivelijan joka odottaa muilta samaa kiinnostusta HÄNEN napaansa kohtaan.

# (nimimerkki)

Mitä on masennus? Keltkaa! Miksi juuri sinä,(duuni,parisuhde,raha)?
Polttakaa paukut,relatkaa,herätkää...
Tuli vihdoin katottuu 2012 leffa,puoltoist timmaa oli ok,sit alko bollywood tyyli,onnellinen loppu.(mainittakoon et leffal EI ollu käsikirjotust,ohjaajalle sa neltiin milt sen pitää näyttää,"nykysin ohjaaja mainiitaan jossain tapauksis kässärin skriivaajana",anyway suosittelen).
-90 luvun ns,lamas näin yrittäjänä kuin ihmiset joiden firma veti pikku floppii teki itsareita,kuin voi niittaa ittensä viikon vanhaan meseen ym ym,raha raha raha,mikä vitun raha? Ite vittuilin yhteiskunnalle maksamatta penniikää veroja=kirosana vetäen ulkomaan kauppaa jne,5v nostanu penniikää liksaa,kukaa kysyny koskaan mil elän...
Lama,masennus jne on teiän päässä,ei missää muualla! MUTTA ÄLKÄÄ OTTAKO ASUNTO LAINAA,SAATI MUUTAKAAN,selvii,puolentoist vuoden sisäl miks sanon näin!!!!

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

#39

Hyviä kysymyksiä ja Riikalle kiitoksia hyvän aiheen ja hyvän keskustelun pohjustuksesta.

Kun olen vuodesta 1968 alkaen masennuksia ammatikseni hoitanut ja etoksellani masentuneita ihmisiä yrittänyt parhaani mukaan ("primum est non nocere = tärkeintä on auttaa vahingoittamatta, Hippokrates) avittaa, on syntynyt jonkilainen kuva asiassa. Kaukana täydellisestä.

Kuvataiteessa valtavan hienoja masennus-viestejä on esim Picasson "Guernica" ja Berninin "Pyhän Teresan hurmio".

Kemikaalien osuus masennuksessa on kiistaton, mutta niiden ylikorostaminen sopii hyvin tähän kirottuun markkinaliberaaliin tilaaja-tuottaja-yhteiskuntaamme ja siitä olen itse masentunut (vaikka aika lailla masennuslääkkeitä potilailleni kirjoitankin).

Suosittelen katsomaan: www.anttiliikkanen.net => psykiatria => "masennus on palovamma aivoissa"

Riikkaa olen kerran aiemmin rassannut seuraavalla:

"psykoneuroendokrinologista immunologiaa sosiaalivakuutusfarmakologisessa yksilövastuisen hoitotyön kenttäverkostossa psykodraaman keinoin..."

Itse olen ajoittain varsin masentunut, tuskaan asti, mutta hoidoksi on riittänyt lähiverkko, omega-3 ja d-vitamiini - sekä kohtuuttoman iso ylipaino.

Katja (nimimerkki)

Miten ihmeessä nykyihmisen aivot voivat pysyä terveenä? Syömämme ravinto on kertakaikkisesti kemikaalisotkua. Hedelmiemme ja vihannestemme viljelyssä käytetään torjunta-aineita joka vaiheessa. Lihat on täynnä synteettisiä hormoneja ja antibiootteja. Leipään on lisätty keinotekoisia mausteita, lisäaineita ja värejä. Ueseimmat ruoat kääritään polyetyleeniin jne..
Kemiallisille aineille yliherkät ihmiset käyvät usein tappiollista taistelua pyrkiessään tasapainoon, sillä heidän aivonsa ovat jatkuvasti "hyökkäyksen kohteena". Ruoka on joko myrkky tai lääke. Olen ajat sitten tulllut siihen tulokseen, että meitä tietoiseti myrkytetään ja tylsistetään !

... (nimimerkki)

#44 Jep,appelsiini on hyvä esimerkki,otappa kuorenpala ja purista se läjään et mehut tirskuu,tulta perään. Palaa,eli jokainen voi miettiä paljonko myrkkyjä imeytyy kasviksiin,hedelmiin ja vihanneksiin..

Katja (nimimerkki)

#46 Jos löytyy kemiallisesti puhdasta leivinsoodaa niin OK! Leivinsooda voi olla bentseenin saastuttamaa.
Bentseenin saastuttamat tuotteet: Maustettu ruoka, jogurtti,makeiset, kurkkupastillit, kaupan leivonnaiset, kakut, ruokaöly ja rasva(käytä vain oliiviöjyä, voita ja laardia), pullotettu vesi, oli se sitten tislattua, lähde- tai mineraalivettä, pullotettu hedelmämehu, hiutaleet terveyslajikkeet mukaan lukien, jäätelö, riisikakut, purukumi, pillerit ja kapselit, vaseliinituotteet(Vick`s, Lip Therapy), käsienpuhdistusaineet, vitamiinit ja muut terveyslisäravinteet, ellei niitä ole testattu, leivinsooda ja maissitärkkelys, teepuuöljytuotteet, saippuat, käsivoiteet, ihovoiteet,kosteusvoiteet, maustettu lemmikkien ruoka sekä kissojen että koirien
Mikään teollisesti valmistettu tuote ei ole puhdas.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Katsokaa noin 20 min pätkä: The Story of Stuff Project: http://storyofstuff.org plus Annie Leonard in haastattelu. http://storyofstuff.org/cosmetics/ eli kuinka (far) kauas haluankaan mennä, jotta joku selvittäisi kuinka paljon masennusta noin 11 000 - 11 ainesosaa naisille aiheuttaa USA:ssa. No, tsekkailkaa lyhytfilmi kuitenkin. Riikka varmaan on jo katsonut, katso sinäkin Pekka, vaikka EU on jo noin 11 000 ainesosaa kieltänytkin, kuulemma. Kirjakin tarjolla: Stacy Malkan: Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Aiheuttaako jatkuva lyijyn syönti naisille masennusta ?

Arto Bäcklund (nimimerkki)

Allekirjoitan tuon Riikkan 3. oman kommentin omalta osaltani. Toki oma terveys on kuitenkin aina kokonasvaltainen ja samalla subjektiivinen tuntemus.

Pekka Siikalan tarkennus masennuksesta on hyvä. Voi masentaa (varsinkin joku erityinen asia), mutta ei ihminen varmaankaan silloin sairasta masennusta laajemassa merkityksessään. Hetkellinen masennus/vi.. lieneekin organismin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tarpeellinen.

7 vuotta sitten työterveyslääkärini ajoi minulle ylipuhuen Simvastatin lääkityksen. Kokonaiskolestroli noin 6,6 - 6,9. Samaalla rasvat pannaan.
6 vuotta sitten keskusteltuani opiskelukaverini (nykyisin geriatri) rasvanmuodostuksen lainalaisuuksista siirryin luonnonrasvoihin (voi, öljyt, pekoni, grillikylki ym.) ja lisäsin proteiineja. Samanaikaisesti, siis kuusi vuotta sitten, vähensin raffinoidut hiilihydraatit lähes minimiin. Samanaikaisesti aloitin kalaöljyn päivittäisen käytön, joka jatkuu.

Tapahtui kohdallani merkillisyyksiä. Keskimääräinen mielialani parantui käsittämättömästi, paino putosi 16 kg ja vakiintui, kokonaiskolestroli putosi noin neljään ja allekin, jossa on pysynyt nuo kuusivuotta. Pieniä heilahduksia on tapahtunut, mutta pienempien lukujen suuntaan. Muutamissa nivelissä olleet kivut ovat kadonneet.

Asun maaseudulla, erään suurehkon kirkasvetisen järven saaressa. Lisäaineettomia tuotteita on saatavissa paikkakunnalta jokapäiväiseen elämääni. Sorttimenttia toki kaipaan lisääkin. Ympäristöllä ja sen nopealla muutoksella lienee vaikutuksensa uusiin pahoinvointeihimme, samoin kuin sillä mitä suuhumme panemme. Mukaanlukien lääkkeet. Näin itse uskon.

Voin toistaiseksi erinomaisen hyvin. Sekä f & h. Koputtelen... Kertomani lääketieteellisestä substanssista en juurikaan tiedä, enkä liiemmin välitäkään. Modernia lääketiedettä en lähde tällä kompensilla kieltämään, enkä siihen näe tarvettakaan, mutta bineksenteon myötä lääketiede ja monet lääketieteelliset käytännöt ovat korruptoituneet. Liekö sitten silläkin alalla luonnonlaki.

Oma Kokemus (nimimerkki)

En kaikkia kommentteja jaksanut lukea, mutta ne jotka luin, käsittelivät masennusta vain tunnetilana tai yhteisöllisyyden puutteena. Oma depressioni on kyllä oireillut mielialojen vaihtelunakin, mutta pahinta ovat olleet somaattiset oireet. Elämä on aika raskasta, kun koskaan ei tiedä milloin huimaus alkaa ja kävely tuntuu siltä kuin kulkisi kumimatolla. Näkökenttä vääristyy, päänsärky on lähes päivittäinen vieras, särkyjä on myös yläselässä. Kuulo herkistyy ja lopulta pieni yläkerrasta kuuluva ääni saa hermoromahduksen partaalle eikä työterveyshuollossa ymmärretä, miksi se häiritsee minua vaikka ei läheskään ylitä sallittuja desibelirajoja eivätkä muut kunnolla edes kuule sitä. Mieli askartelee kummallisten pelkojen vallassa, on niin sanotusti "epätodellinen olo". Korvissa sirisee ja kehon läpi kulkee "sähköiskuja".

Huimaus alkoi keväällä 1999 ja siitä puolen vuoden kuluttua kärsin kaikista noista muistakin oireista. Tutkitutin korvani ja juoksin lääkärillä kipujen vuoksi, eikä kukaan osannut epäillä masennusta. Aloin itsehoitaa itseäni alkoholilla, koska riittävän suurena annoksena se poisti kivut ja huimauksen.

Vasta kolmen vuoden kuluttua (2002) hain apua mielialaongelmiin ja silloin sain SSRI-lääkityksen. Sen avulla vaivat pysyvät poissa. Kesät pärjään hyvin kevyellä lääkityksellä, talvisin annos pitää kolmin-nelinkertaistaa. Seroxat on toiminut hyvin, nykyisin on joku sitalopraamivalmiste. Välillä kokeiltiin Cymbaltaa, mutta se aiheutti niin vahvoja aggressioita, että oli onni ettei mitään tapahtunut. (Minulla ei ole minkäänlaista taipumusta aggressioon normaalisti, olen pikemminkin perinteinen "kiltti tyttö".) Omalääkärini ei ottanut tosissaan Cymbaltan aiheuttamia raivareita ja tappoajatuksia, vähätteli niitä ja sanoi että elämäntilanteeni on vain varmaan ollut tavallista rankempi.

Olen lääkkeiden avulla työkykyinen ja jaksan vapaa-aikananikin seurustella ihmisten kanssa vaikka se väsyttääkin. Ainakaan ei tarvitse pelätä enää huimausta ja miettiä näkevätkö muut minun "kävelevän kumimatolla". 2003 lopetin alkoholinkäytön kokonaan luettuani sen yhteydestä serotoniinitasapainon heittelyyn. Lääkkeiden lopettamista on yritetty pariin otteeseen, mutta en jaksa elää särkyjen, huimauksen ja näkö- ja kuulohäiriöiden kanssa.

Erikoislääkäriä en ole tavannut kertaakaan. Pyysin aikoinaan lähetettä psykiatrian polille mutta omalääkärini kuittasi sen toteamalla, että olen sinne liian terve. Siitä saakka hän on uusinut reseptini ja halunnut nähdä minut noin kerran vuodessa.

Omalla nimelläni en valitettavasti ole valmis kertomaan näistä kokemuksista, sen verran paljon ennakkoluuloja on edelleen depressiopotilaita kohtaan. Ikävintä on, että osa niistä liittyy siihen että meidän luullaan olevan itsesäälissä rypeviä tunne-elämältämme ongelmaisia ihmisiä. Vain saman kokenut voi ymmärtää somaattisten oireiden elämää kaventavan vaikutuksen.

paula (nimimerkki)

#2 Mielipidekirjoituksessa sanottua: "Statiinit on tieteellisesti todettu tarpeellisiksi ja hyöty–haitta-suhteeltaan edullisiksi niissä käyttötarkoituksissa, jotka viranomaiset ovat kullekin statiinivalmisteelle hyväksyneet."

... ja myös tieteellisesti todettu vahingoittavan useampia kuin auttavan: http://www.naturalnews.com/028988_statin_drugs_sid...

#33 Olen täysin samaa mieltä. Akuutteihin oireisiin lääkkeet - ja lääkärit taitoineen - ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ja lyhytaikaisessa käytössä lääkkeiden haittavaikutuksetkaan eivät kehity vakaviksi. Akuutin vaiheen jälkeen kuitenkin toivoisi, että - aina kun mahdollista - lääke korvattaisiin asteittain elämäntapamuutoksilla. Tämä kaiketi edellyttää vaivannäköä sekä lääkäriltä että potilaalta, mutta myös, että potilas-lääkäri suhde jatkuu reseptin kirjoittamisen jälkeenkin. Itse olen kokenut, että harvoin lääkäri osoittaa kiinnostusta tavata potilaansa uudestaan kontrollitutkimuksen merkeissä tai kuulla miten lääke on sopinut tai auttanut - tai käyttikö potilas lääkettä lainkaan. Nimimerkki Oma Kokemus #51 sentään mainitsi, että lääkäri halusi nähdä hänet kerran vuodessa. Parempi kuin ei mitään.

#47 Katja, tiedätkö onko puhdistettua leivinsoodaa jossain saatavilla? Sattumoisin olen sitä juuri etsiskellyt mm. luontaistuotekaupoista, mutta tuloksetta. Ainetta voi käyttää mm. kehon alkaloimiseen ja mainitaan IMVA:n (International Medical Veritas Association) hoito-ohjeissa Meksikonlahden öljyonnettomuusalueen ihmisille yhtenä tärkeimpänä lääkkeenä edesauttaa kehon puhdistumisessa myrkyistä, joita siellä on surullisen paljon hengitysilmassa:
http://blog.imva.info/?p=862

Katja (nimimerkki)

#52 100% puhdasta leivinsoodaa(natriumbikarbonaatti) ulkomaalainen Spectrum Chemical Co. 14422 South San Pedro Street Gardena, CA 90248(800) 772-8786(310) 516-8000

Jussi Yli-Panula Lootuskirja Oy p. 050-3137046 voi mahdollisesti auttaa tuotteen tilaamisessa tai Lootuskauppa Oy p. 045- 2659009 (täällä myydään myrkyttömiä tuotteita) www.lootuskauppa.fi

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

 Gloomy Russians less depressed than cheerful Americans – research
Published 23 July, 2010, 22:15
Edited 24 July, 2010, 23:07
A study carried out in the US suggests that although Americans smile more often than Russians, the latter are much happier and less prone to depression.

The research, presented by the University of Michigan, consisted of two surveys completed in the US and in Russia between 2007 and 2008. The studies examined 171 and 168 students, respectively. All respondents were around 21 years old.

 

During one of the experiments, the respondents were asked how often they dwell on negative experiences and if it is hard for them to distract from these memories. Scholars also wanted to know if the respondents blame everything on those who offended them or rather avoid blaming anyone.

Surprisingly, the results of the surveys seem to dispel the popular stereotype of the “Miserable Russian” formulated by American scientists in the 1950s. 

Not only did the research show that Russians are much happier than Americans, but it also indicated that they are better at dealing with negative experiences on the whole.

“Evidently, there is a general tendency to accept and recognize negative information faster in Russia than in the US,” Igor Grossman, a psychologist at the University of Michigan, told RT.

It turned out that Russians are more objective when recalling negative memories. It is easier for them to distance themselves and look at the situation from different points of view – something which was much harder for Americans.

“Russians got used to analyzing things,” psychologist Olga Knyazeva told RT. “When they analyze, they see that the problem can be solved in many different ways, so it’s not that tragic – unlike Americans, who were brought up in freedom and had so many centuries of democratic society. When something happen to Americans, they immediately have a reaction.”

 

http://rt.com/prime-time/2010-07-23/gloomy-russians-less-depressed.html

------------------------

Tulokset ovat kiinnostavat: kenties avoimesti totalitäärinen valtiomuoto on vähemmän rassaava psyykelle kuin näennäisdemokratia?

Selvästi esillä olevat epäkohdat piilotettujen sijaan eivät sekoita kansalaiseten päätä, ei tarvitse taistella varjoja vastaan?

Joka tapauksessa happyhappy-kulttuuri ei ole luonnollinen: kun onnellisuudesta tehdään tavoite lisää ja siitä lipeäminen aiheuttaa sosiaalista hylkimistä, saadaan lisää potilaita.

 

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

 Otetaan tähän malliksi eräs yleisesti käytetty masennuslääke ja sen pakkausseloste:PAKKAUSSELOSTE

Sertralin Orion 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Sertralin Orion 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

sertraliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
• Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Sertralin Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Sertralin Orion -tabletteja
3. Miten Sertralin Orion -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Sertralin Orion -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ SERTRALIN ORION ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Sertralin Orion- tablettien vaikuttava aine on nimeltään sertraliini. Sertraliini kuuluu lääkeaineryhmään, jonka nimi on selektiiviset serotiinin takaisinoton estäjät (SSRI). Näillä lääkkeillä hoidetaan masennusta ja/tai ahdistuneisuushäiriöitä.

Sertralin Orion-tableteilla voidaan hoitaa
• masennusta ja estää masennuksen uusiutumista (aikuisilla)
• sosiaalisia ahdistuneisuushäiriöitä (aikuisilla)
• traumanjälkeistä stressireaktiota (aikuisilla)
• paniikki häiriöitä (aikuisilla)
• pakko-oireista häiriötä (aikuisilla ja 6-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla).

Masennus on kliininen sairaus, jonka oireita ovat mm. alakuloisuus, unihäiriöt tai kyvyttömyys nauttia elämästä entiseen tapaan.
Pakko-oireinen häiriö ja paniikkihäiriöt ovat ahdistuneisuuteen liittyviä sairauksia, jotka aiheuttavat sinulle oireita kuten kaiken aikaa mieltä vaivaavia itsepintaisia ajatuksia (pakkoajatus), jotka saavat sinut toistamaan tiettyjä rituaaleja (pakkotoiminto).

Traumaperäinen stressireaktio on tila, joka voi syntyä tunne-elämää voimakkaasti järkyttävän kokemuksen jälkeen ja jossa jotkut oireet muistuttavat masennusta ja ahdistuneisuutta. Sosiaalinen ahdistuneisuushäiriö (sosiaalinen fobia) on ahdistuneisuuteen liittyvä sairaus. Sille ovat tunnusomaisia voimakkaan ahdistuksen tai huolestuneisuuden tunteet sosiaalisissa tilanteissa (esimerkiksi: vieraille ihmisille puhuminen, yleisölle esiintyminen, syöminen tai juominen muiden seurassa tai pelko itsensä julkisesta nolaamisesta).

Lääkärisi on arvioinut, että tämä lääkevalmiste sopii sairautesi hoitamiseen.

Kysy lääkäriltäsi, jos et ole varma, miksi sinulle on määrätty Sertralin Orion tabletteja.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT SERTRALIN ORION -TABLETTEJA

Älä käytä Sertralin Orion –tabletteja:
• jos olet allerginen (yliherkkä) sertraliinille tai Sertralin Orion-tablettien jollekin muulle aineelle
• jos käytät tai olet käyttänyt lääkkeitä, joita nimitetään monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjiksi, joita ovat esim. selegiliini, moklobemidi) tai MAO:n estäjien kaltaisia lääkkeitä (esim. linetsolidi). Jos sertraliinihoitosi lopetetaan, sinun on odotettava vähintään yksi viikko, ennen kuin aloitat MAO:n estäjällä tapahtuvan hoidon. Jos hoito MAO:n estäjällä lopetetaan, sinun on odotettava vähintään 2 viikkoa ennen kuin sertraliinihoidon voi aloittaa.
• jos käytät samaan aikaan pimotsidia-sisältävää lääkettä (psykoosilääke)

Ole erityisen varovainen Sertralin Orion –tablettien suhteen:
Lääkkeet eivät aina sovi kaikille. Kerro lääkärillesi, ennen kuin otat Sertralin Orion-tabletteja, jos jokin seuraavista kohdista koskee tai on aiemmin koskenut sinua:
• serotoniinioireyhtymä. Tämä oireyhtymä voi kehittyä joissakin harvinaisissa tapauksissa, jos sertraliinin kanssa käytetään samaan aikaan tiettyjä muita lääkkeitä. (Oireet, katso kohta .4. Mahdolliset haittavaikutukset). Lääkärisi on kertonut sinulle, jos sinulla on ollut tämä tila.
• veren pieni natriumpitoisuus, koska Sertralin Orion-hoito voi aiheuttaa sinulle tämän. Kerro myös lääkärillesi, jos käytät verenpainelääkkeitä, koska tietyt lääkkeet voivat myös muuttaa veren natriumpitoisuutta
• noudata erityistä varovaisuutta, jos olet iäkäs, koska tällöin on suurempi riski, että veren natriumpitoisuus on pieni (ks. teksti edellä)
• maksasairaus; lääkärisi voi päättää, että Sertralin Orion-tablettien annostasi on pienennettävä
• diabetes; Sertralin Orion- tabletit voi muuttaa verensokeritasoja ja diabeteslääkitystäsi on ehkä muutettava
• epilepsia tai aiemmat kouristuskohtaukset. Jos sinulla ilmenee kouristuskohtaus, ota heti yhteys lääkäriisi
• aiempi kaksisuuntainen mielialahäiriö (maanis-depressiivinen häiriö) tai skitsofrenia. Jos sinulla on maaninen vaihe menossa, ota yhteys lääkäriisi
• itsemurha-ajatukset nyt tai aiemmin (ks. jäljempänä kohta Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön paheneminen)
• aiempi verenvuotohäiriö tai aiempi verta ohentavien (esim. asetyylisalisyylihapon tai varfariinin) tai verenvuotoriskiä mahdollisesti suurentavien lääkkeiden käyttö
• jos olet alle 18-vuotias lapsi tai nuori: Sertralin Orion- tabletteja saa käyttää 6-17-vuotiaille lapsille ja nuorille vain pakko-oireisen häiriön hoitoon. Jos saat hoitoja tällaiseen häiriöön, lääkärisi haluaa seurata tilaasi tarkoin (ks. jäljempänä oleva kohta Käyttö lapsille ja nuorille)
• jos saat sähkösokkihoitoa.

Levottomuus/akatisia
Sertraliinin käyttöön on yhdistetty ahdistava levottomuutta ja tarvetta liikkua, usein kykenemättömyyttä istua tai seisoa paikoillaan (akatisia). Oireita esiintyy todennäköisimmin pariin ensimmäisen hoitoviikon aikana. Annoksen suurentaminen voi olla vahingollista potilaille, joille kehittyy tällaisia oireita.

Vieroitusoireet
Hoidon lopettamisen yhteydessä ilmenevät vieroitusoireet ovat yleisiä, etenkin jos hoito lopetetaan äkillisesti (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset). Vieroitusoireiden riski riippuu hoidon kestosta, annostuksesta ja annoksen pienentämisvauhdista. Tällaiset oireet ovat yleensä lieviä tai keskivaikeita. Ne voivat kuitenkin joillakin potilaille olla vakavia. Oireet ilmenevät tavallisesti muutaman päivän kuluessa hoidon lopettamisesta. Tällaiset oireet häviävät yleensä itsestään kahden viikon kuluessa. Joillakin potilailla oireet voivat kestää pitempään (2-3 kuukautta tai pitempään). Sertraliinihoito olisi suositeltavaa lopettaa pienentämällä annosta vähitellen useiden viikkojen ja kuukausien kuluessa potilaan tarpeiden mukaan.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön paheneminen
Jos sinulla on todettu masennus ja/tai ahdistuneisuushäiriö, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloittaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin 2 viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille,
• jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
• jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä kertomaan jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Käyttö lapsille ja nuorille
Sertraliiinia ei normaalisti pitäisi käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, paitsi potilaille, joilla on pakko-oireinen häiriö. Tämän lääkeaineluokan valmisteilla hoidetuilla alle 18-vuotiailla potilailla on suurentunut riski saada sellaisia haittavaikutuksia kuin itsemurhayritykset, itsemurha-ajatukset ja vihamielisyys (pääasiassa aggressiivisuutta, vastustavaa käyttäytymistä ja vihaa). Lääkäri voi silti määrätä Sertralin Orion tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle, jos se hänestä on potilaan etujen mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Sertralin Orion tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle ja haluat keskustella asiasta, ota yhteys lääkäriin. Lisäksi jos jokin edellä luetelluista oireista ilmenee tai pahenee alle 18-vuotiaan potilaan Sertalin Orion-hoidon aikana, ilmoita asiasta lääkärille. Huomaa myös ettei pitkäaikaisen Sertralin Orion-hoidon turvallisuutta alle 18-vuotiaiden potilaan kasvun, kypsymisen tai älyllisen toimintojen ja käyttäytymisen kehityksen suhteen ole toistaiseksi osoitettu.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa Sertralin Orion-tablettien vaikutustapaan tai Sertralin Orion-tabletit voi heikentää muiden samanaikaisesti otettujen lääkkeiden tehokkuutta.

Sertralin Orion-tablettien ottaminen yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia:
• monoamiinioksidaasin (MAO) estäjät, kuten moklobemidi (masennuksen hoitoon), selegiliini (Parkinsonin taudin hoitoon) ja linetsolidi-antibiootti. Älä käytä Sertralin Orion-tabletteja yhdessä MAO:n estäjien kanssa.
• lääkkeet, joilla hoidetaan mielenterveyshäiriöitä (pimotsidi). Älä käytä Sertralin Orion-tabletteja pimotsidin kanssa.

Keskustele lääkärisi kanssa, jos käytät parhaillaan jotakin seuraavista lääkkeistä:
- kasvisrohdosvalmiste, joka sisältää mäkikuismaa (Hypericum perforatum). Mäkikuisman vaikutukset voivat kestää 1-2 viikkoa. Keskustele lääkärisi kanssa.
- tuotteet, jotka sisältävät aminohappo tryptofaania
- lääkkeet, joilla hoidetaan vaikeaa kipua (esim. tramadoli)
- migreenilääkkeet (esim. sumatriptaani)
- verenohennuslääkkeet (varfariini)
- lääkkeet, joilla hoidetaan kipua/niveltulehdusta (ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, asetyylisalisyylihappo)
- rauhoittavat lääkkeet (diatsepaami)
- nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
- epilepsialääkkeet (fenytoiini)
- diabeteslääkkeet (tolbutamidi)
- lääkkeet, joilla hoidetaan liiallista mahahapon muodostusta ja mahahaavoja (simetidiini)
- lääkkeet, joilla hoidetaan maniaa ja masennusta (litium)
- muut masennuslääkkeet (kuten amitriptyliini, nortriptyliini)
- lääkkeet, joilla hoidetaan skitsofreniaa ja muita mielenterveyshäiriöitä (kuten perfenatsiini, levomepromatsiini ja olantsapiini).

Sertralin Orion – tablettien käyttö ruoan ja juoman kanssa
Sertralin Orion-tabletit voi ottaa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Alkoholin käyttöä tulee välttää Sertralin Orion -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Sertraliinin turvallisuutta raskaana oleville naisille ei ole täysin vahvistettu. Sertraliinia tulee antaa raskaana olevalle naiselle vain, jos lääkäri arvioi hänelle koituvan hyödyn suuremmaksi kuin mahdollisen riskin sikiölle. Jos hedelmällisessä iässä oleva nainen saa sertraliinia, hänen on käytettävä luotettava raskaudenehkäisyä.

Sertraliinin on osoitettu erittyvän äidinmaitoon. Sertraliinia tulisi käyttää imettävälle naiselle vain, jos lääkäri arvioi hänelle koituvan hyödyn suuremmaksi kuin mahdollisen riskin vauvalle.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Sertraliinin kaltaiset psyykenlääkkeet voivat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Älä siis aja äläkä käytä koneita, kunnes tiedät, miten tämä lääkitys vaikuttaa kykyysi suoriutua tällaisista tehtävistä.

Tärkeää tietoa Sertralin Orion-tablettien sisältämistä aineista
Sertralin Orion –tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. MITEN SERTRALIN ORION -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Ota Sertralin Orion-tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt.
Sertralin Orion-tabletit voi ottaa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.
Ota lääkkeesi kerran vuorokaudessa joko aamulla tai illalla.
Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on:
Aikuiset:
Masennus ja pakko-oireinen häiriö:
Masennuksen ja pakko-oireisessa häiriössä tavanomainen tehokas annos on 50 mg/vrk. Vuorokausiannosta saa suurentaa kerrallaan 50 mg korkeintaan kerran viikossa useiden viikkojen aikana. Suositeltu enimmäisannos on 200 mg/vrk.

Paniikkihäiriö, sosiaalinen ahdistuneisuushäiriö ja traumanjälkeinen stressireaktio:
Paniikkihäiriössä, sosiaalisessa ahdistuneisuushäiriössä ja traumanjälkeisessä stressireaktiossa aloitusannos on 25 mg/vrk, joka suurennetaan yhden viikon kuluttua määrään 50 mg/vrk. Tämän jälkeen vuorokausiannosta saa suurentaa kerrallaan 50 mg useiden viikkojen aikana. Suositeltu enimmäisannos on 200 mg/vrk.
Lapset ja nuoret:
Sertralin Orion-tableteilla tulee hoitaa vain 6–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on pakko-oireinen häiriö.
Pakko-oireinen häiriö:
6–12-vuotiaat lapset: Suositeltu aloitusannos on 25 mg päivittäin. Yhden viikon kuluttua lääkäri voi suurentaa annoksen määrään 50 mg päivittäin. Enimmäisannos on 200 mg päivittäin.
13–17-vuotiaat nuoret: Suositeltu aloitusannos on 50 mg päivittäin. Enimmäisannos on 200 mg päivittäin.
Jos sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja, kerro asiasta lääkärillesi ja noudata hänen ohjeitaan.

Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka pitkään sinun on käytettävä tätä lääkitystä. Hoidon kesto riippuu sairautesi luonteesta ja siitä, miten hyvin vastaat hoitoon. Oireesi voivat alkaa parantua vasta useiden viikkojen kuluttua hoidon aloittamisesta.

Jos otat enemmän Sertralin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi:
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977, keskus 09-4711), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Yliannostuksen oireita voivat olla tokkuraisuus, pahoinvointi ja oksentelu, nopea sydämensyke, vapina, kiihtyneisyys, heitehuimaus ja joissakin harvinaisissa tapauksissa tajuttomuus.

Jos unohdat ottaa Sertralin Orion – tabletin:
Jos unohdat ottaa annoksen, älä ota unohtamaasi annosta. Ota seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Sertralin Orion-tablettien käytön:
Älä lopeta Sertralin Orion – tablettien käyttöä, jollei lääkärisi kehota sinua tekemään niin. Lääkärisi haluaa pienentää Sertralin Orion-annostasi vähitellen useiden viikkojen kuluessa, ennen kuin lopetat Sertralin Orion-tablettien käytön kokonaan. Jos lopetat tämän lääkevalmisteen käytön yhtäkkiä, sinulla voi ilmetä sellaisia haittavaikutuksia kuin heitehuimaus, puutuminen, unihäiriöt, kiihtyneisyys tai ahdistuneisuus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu ja vapina. Jos sinulla ilmenee jokin näistä haittavaikutuksista tai mikä tahansa muu haittavaikutus Sertralin Orion-hoidon lopettamisen aikaan, keskustele lääkärisi kanssa.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Sertralin Orion voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yleisin haittavaikutus on pahoinvointi. Haittavaikutukset ovat annoksesta riippuvaisia ja häviävät usein hoidon jatkuessa.

Kerro heti lääkärillesi, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista mainituista oireista tämän lääkkeen ottamisen jälkeen. Nämä oireet voivat olla vakavia.
• Vaikea rakkuloiva ihottuma (erythema multiforme)(voi ilmetä suussa ja kielessä). Oireet voivat olla merkkejä ns. Stevens-Johnsonin oireyhtymästä tai toksisesta epidermaalisesta nekrolyysistä. Jos sinulla ilmenee jompikumpi näistä tiloista, lääkäri lopettaa hoitosi.
• Allerginen reaktio tai allergia, johon voi kuulua sellaisia oireita kuin kutiseva ihottuma, hengitysvaikeudet, hengityksen vinkuna, silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotus.
• Kiihtyneisyys, sekavuus, ripuli, korkea kuume ja kohonnut verenpaine, liikahikoilu ja nopea sydämensyke. Nämä ovat serotiinioireyhtymän oireita. Tämä oireyhtymä voi kehittyä joissakin harvinaisissa tapauksissa, jos sertraliinin kanssa käytetään samanaikaisesti tiettyjä muita lääkkeitä. Lääkärisi voi harkita tällöin hoitosi lopettamista.
• Ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus, mikä voi viitata maksavaurioon.
• Masennusoireet, joihin liittyy itsemurha-ajatuksia.
• Sertralin Orion-tablettien käytön aloittamisen jälkeen ilmenneet levottomuuden tunteet ja kyvyttömyys istua tai seisoa paikoillaan. Kerro lääkärillesi, jos alat tuntea itsesi levottomaksi.

Seuraavassa mainittuja haittavaikutuksia on todettu aikuisille tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 10 potilaasta).
Unettomuus, heitehuimaus, uneliaisuus, päänsärky, ripuli, pahoinvointi, suun kuivuminen, siemensyöksyn epäonnistuminen, väsymys.

Yleiset haittavaikutukset (ilmenee 1-10 potilaalla 100 potilaasta):
Kurkkukipu, ruokahaluttomuus, ruokahalun lisääntyminen, masennus, epätodellinen olo, painajaisunet, ahdistuneisuus, kiihtyneisyys, hermostuneisuus, sukupuolihalun heikkeneminen, hampaiden narskuttelu, puutuminen ja kihelmöinti, vapina, lihasjännitys, makuaistin häiriö, tarkkaavuuden puute, näköhäiriö, korvien soiminen, sydämentykytys, kuumat aallot, haukottelu, vatsakipu, oksentelu, ummetus, mahavaivat, ilmavaivat, ihottuma, liikahikoilu, lihaskipu, seksuaalinen toimintahäiriö, erektiohäiriö, rintakipu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (ilmenee 1-10 potilaalla 1 000 potilaasta):
Ylähengitystieinfektion oireet, nenän eritevuoto, aistiharhat, liiallinen onnellisuuden tunne, välinpitämättömyys, epänormaali ajattelu, kouristus, tahaton lihassupistelu, lihasten yhteistoimintahäiriö, lisääntynyt liike, muistimenetys, tuntoaistin heikentyminen, puheen tuottamisen häiriö, heitehuimaus seisomaan noustessa, migreeni, korvakipu, nopea sydämensyke, korkea verenpaine, kasvojen kuumotus ja punoitus, hengitysvaikeus, mahdollisesti hengityksen vinkuna, hengenahdistus, nenäverenvuoto, ruokatorvivaiva, nielemisvaikeus, peräpukamat, lisääntynyt syljeneritys, kielen häiriö, röyhtäily, silmien turvotus, purppuranpunaiset pisteet ihossa, hiustenlähtö, kylmä hiki, ihon kuivuminen, nokkosihottuma, nivelrikko, lihasheikkous, selkäkipu, lihasten nykiminen, virtsaamistarve öisin, virtsaumpi, virtsamäärän lisääntyminen, tihentynyt virtsaamistarve, virtsaamisvaikeudet, verenvuoto emättimestä, seksuaalinen toimintahäiriö naisilla, sairaudentunne, kylmänväristykset, kuume, voimattomuus, jano, painonlasku, painonnousu.

Harvinaiset haittavaikutukset (ilmenee 1-10 potilaalla 10 000 potilaasta): Suolistovaiva, korvatulehdus, kasvain, imusolmukkeiden turvotus, korkea kolesteroli, matala verensokeri, stressin tai tunteiden aiheuttamat fyysiset oireet, lääkeriippuvuus, psykoottiset oireet, aggressiivisuus, harhaluuloisuus, itsemurha-ajatukset, unissakävely, ennenaikainen siemensyöksy, kooma, liikehäiriöt, liikkumisvaikeus, tuntoaistin herkistyminen, aistihäiriö, glaukooma, kyynelelinten häiriö, pisteitä näkökentässä, kaksoiskuvat, silmien valonarkuus, silmien verestäminen, mustuaisten laajeneminen, sydänkohtaus, hidas sydämensyke, sydänvaiva, huono verenkierto käsivarsissa ja jaloissa, kurkunpään kouristus, nopea hengitys, hidas hengitys, puhehäiriö, hikka, verta ulosteessa, suun arkuus, kielen haavautuminen, hammasongelmia, kielitulehdus, suun haavautuminen, maksan toimintahäiriöt, rakkuloiva ihovaiva, ihottuma karvatupen juuressa, epänormaali hiuslaatu, epänormaali ihontuoksu, luuhäiriö, virtsanmäärän väheneminen, virtsanpidätyskyvyttömyys, hidastunut virtsaamisen aloittaminen, runsas kuukautisvuoto, emättimen alueen kuivuus, siittimen ja esinahan punoitus ja kipu, eritevuoto sukupuolielimistä, pitkittynyt erektio, vuoto rintarauhasista, tyrä, arpimuodostus pistokohdassa, lääkkeiden sietokyvyn heikkeneminen, kävelyhäiriö, epänormaalit tulokset laboratoriokokeista, epänormaali siemenneste, vamma, verisuonen laajentamistoimenpide.

Sertraliinin markkinoille tulon jälkeen on ilmoitettu seuraavista haittavaikutuksia:
Valkosolumäärän väheneminen, verihiutalemäärän väheneminen, matalat kilpirauhashormonitasot, umpierityshäiriö, veren liian pieni natriumpitoisuus, pelottavat poikkeavat unet, itsemurhakäyttäytyminen, lihasten liikehäiriöt (kuten lisääntynyt liike, lihasjännitys ja kävelyvaikeus), pyörtyminen, näköhäiriö, verenvuotohäiriöt (kuten nenäverenvuoto, mahaverenvuoto tai verta virtsassa), haimatulehdus, vakavat maksatoiminnan häiriöt, keltaisuus, ihon turvotus, auringonvalon aiheuttama ihoreaktio, kutina, nivelkipu, lihaskrampit, rintojen suureneminen, epäsäännölliset kuukautiset, jalkojen turvotus, veren hyytymishäiriöt ja vaikea allerginen reaktio.

Haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla:
Lapsille ja nuorille tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa haittavaikutukset olivat yleensä samankaltaisia kuin aikuisilla (ks. teksti edellä). Yleisimmät lapsilla ja nuorilla todetut haittavaikutukset olivat päänsärky, unettomuus, ripuli ja pahoinvointi.

5. SERTRALIN ORION -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Sertralin Orion-tabletteja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Sertralin Orion -tabletti sisältää:
Sertralin Orion 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen:
- vaikuttava aine on 50 mg sertraliinia (sertraliinihydrokloridina).

Sertralin Orion 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen:
- vaikuttava aine on 100 mg sertraliinia (sertraliinihydrokloridina).

- Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K30, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, hypromelloosi 6 (50 mg tabletti), hypromelloosi 6 ja 15 (100 mg tabletti), talkki, propyleeniglykoli ja titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Sertralin Orion 50 mg tabletti on valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, kaksoiskupera, jakouurre toisella puolella ja toisella puolella merkitty koodi L.
Tabletti voidaan puolittaa.

/.../

Lisätietoja saat tarvittaessa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

 

Suomi
Orion Corporation
Orionintie 1
PL 65
FI-02101 Espoo
Puh +358 (0)10 4261
Ruotsi
Orion Pharma AB
Djupdalsvägen 7
P.O. Box 334
SE-192 30 Sollentuna
Puh: +46(0)8 623 64 40

 

Pakkausseloste tarkistettu 28.09.2009 

  

http://www.laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=14280&i=ORION+PHARMA_SERTRALIN+ORION

 

Tässä pitää mainita että tunnen 2 hlöä joiden paniikkihäiriöt loppuivat kun he lisäsivät D-vitamiini ravintolisät ruokavalioonsa (kalanmaksaöljy pullosta) ja lopettivat kevyt-tuotteiden (aspartaami-asesulfaami K- limpparit, margariini ymv) käytön kokonaan. Sen lisäksi että paino alkoi pudota ílman liikunnan lisäämistä.

luonnonrasvat jne .. (nimimerkki)

NRO 50 (24.7.10) on tietopohjainen kirjoitus, siitäpä kannattaa "oppia ottaa", siksi tämäkin kommentti. Luonnonrasvat ja proteiinit käyttöön, niin paino normalisoituu ja masennus lähtee tipotiehensä, monelta. Sokerit pois ja "hiilarit" minimiin. Suuresti kannattaa välttää Natriumglutamaattia (E621) ja Aspartaamia (E951). Tästä se lähtee ja terveys kohenee ... tietää useampi ruokavalionsa nro 50 malliin "remontoinut".
(sair.hoit.)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

luonnonrasvat jne..., #56,

kuten tuossa "pakkausselosteen" (#55) lopussa mainitsen "Tässä pitää mainita että tunnen 2 hlöä joiden paniikkihäiriöt loppuivat kun he lisäsivät D-vitamiini ravintolisät ruokavalioonsa (kalanmaksaöljy pullosta) ja lopettivat kevyt-tuotteiden (aspartaami-asesulfaami K- limpparit, margariini ymv) käytön kokonaan. Sen lisäksi että paino alkoi pudota ílman liikunnan lisäämistä."

Eikö Suomessakin tule nyt pakolliseksi verikokeiden/lääkärikäyntien yhteydessä D-vitamiinipitoisuuden mittaaminen?
Se on askel oikeaan suuntaan.
D-vitamiini(n puutos) on yhdistetty niin moneen tautiin, mm. rintasyöpään, masennukseen, yleensä syöpään jne.
Siksikin kummastuttaa miksi D-vitamiinisuositukset Suomessa ovat ilmastoon (ja tietoon) nähden yhä niin alhaiset.

Hiilihydraateista: hiilihydraattien vaarallisuuden eräs osatekijä lienee polysorbate 80 eli Tween 80 eli jauhoparanne, jonka on (eläinkokeissa) todettu aiheuttavan ylipainoa, masennusta, syöpää (naarailla) ym. vähemmän kivaa.
Samaista polysorbaattia on monissa lapsille tarkoitetuissa D-vitamiinivalmisteissa sekä rokotteissa.

Josta syystä olen monasti pohdiskellut miksi EU:n (varattomille suunnattujen ja muutenkin heikoilla eväillä elävien) avustuskassien sisältö on pääasiassa hiilihydraatteja.

Monissa vitamiinivalmisteissa on myös aspartaamia. Joissain monivitamiinivalmisteissa taas on niin paljon A-vitamiinia että se käytännössä kumoaa valmisteen muiden vitamiinien vaikutukset.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Loading...


The Hospital Menu: Due Time For A Change


The Limits Of Antidepressants: Exploring The Alternatives

 
A hidden fungus may be making you ill. A 35-year-old recently walked into my office suffering from a whole list of health problems (which is why I often call myself a "whole-listic doctor"). She had chronic fatigue, recurrent yeast vaginal infections, itchy ears, dandruff, patchy itchy skin rashes, irritable bowel syndrome, muscle twitching, acne rosacea, malabsorption, headaches and more.

These symptoms can have multiple causes, but in her case all of these problems were related. They were symptoms of an overgrowth of yeast in and on her body. This patient had such a fungus problem that she was practically a walking mushroom! 

The cause was clear. She had taken many, many courses of antibiotic over the years. She had been diagnosed with a mostly benign condition called mitral valve prolapse--a problem I believe is over diagnosed and over treated--and "needed" antibiotics every time she went to the dentist. In addition, she had many urinary tract infections for which she took many more courses of antibiotics.

Frequent use of antibiotics disrupts the normal balance between healthy bugs in the gut (lactobacillus, bifidobacter, e. coli) and other potentially dangerous bugs, including yeasts, bacteria and occasionally parasites. These bad bugs are usually present in small numbers in the digestive system. But when the good bugs are killed by antibiotics (i) or not fed with adequate fiber, or the bad guys are fueled with too much sugar, or the gut's delicate ecosystem (ii) is damaged by too much stress, then yeasts and other noxious agents take over.

This can result in many chronic illnesses and symptoms including allergies, chronic inflammation, joint problems, mood and brain disorders, digestive symptoms and more.

In today's post I will explain why yeast overgrowth is such a common problem, why conventional medicine tends to overlook it, and provide you with a comprehensive plan to reduce and remove yeast and rebalance your gut's delicate ecosystem, which sits at the center of your health.

Yeast: A Common But Often Unrecognized Problem

Yeast overgrowth is quite common, but many people don't know they have it and conventional doctors tend to ignore it. In medical school, we are taught that you either have a disease or you don't. It's black and white. However, our bodies weren't designed with an "on" or "off" switch for disease. All diseases occur in shades of gray along a continuum of imbalance along spectrum of disease.

Medical students learn about fungal and yeast problems, but only in a limited way. They know that AIDS patients have severe yeast and fungal infections and need long-term anti-fungal treatment. People with diabetes tend to grow yeast because yeast likes sugar. Babies get thrush and need antifungal treatment. Women get vaginal Candida yeast infections. All of these are well-accepted and treatable problems. Unfortunately more subtle problems related to yeast are usually ignored and not linked to patient's complaints. If a subject is not taught in medical school, it is assumed not to be real. Medical history proves this is a dangerous assumption.

On the other hand, many alternative practitioners over diagnose yeast problems. However, there are many people who do have yeast problems, and most of them don't know it.

There is not enough research on this topic. But the collective intelligence of many doctors working in this field for decades with thousands of patients has helped us learn how to appropriately diagnose and treat this often misdiagnosed problem.

We know that yeast overgrowth can be triggered by a number of things. These include a high-sugar, high-fat, low-fiber diet, impaired immunity, use of drugs like antibiotics, birth control pills, estrogen, and steroids like prednisone, and psychological stress.

Although symptoms of yeast overgrowth are similar to those of many other conditions, you may have a yeast problem if you have these problems (iii)

General Symptoms

• Chronic fatigue
• Loss of energy
• General malaise
• Decreased libido

Gastrointestinal Symptoms

• Thrush
• Bloating and gas
• Intestinal cramps
• Rectal itching
• Altered bowel function such as diarrhea (iv) or constipation

Genitourinary Symptoms

• Yeast infections
• Frequent bladder infections
• Interstitial cystitis (irritable bladder)

Hormonal Complaints

• Menstrual irregularities like pain, bleeding, etc.
• Premenstrual syndrome
• Thyroid dysfunction

Nervous System Complaints

• Depression
• Irritability
• Inability to concentrate

Immune System Complaints

• Allergies
• Chemical sensitivities
• Low immune function

Past History

• Chronic yeast infections
• Chronic antibiotic use for infections or acne
• Oral birth control pill usage
• Oral steroid hormone usage

Associated Conditions

• Sensitivity to foods, chemicals, or other allergens
• Eczema
• Psoriasis
• Irritable bowel syndrome
• Craving for foods rich in carbohydrates or yeast
• Toenail fungus

Many tests we use for diagnosis of yeast problems are not definitive or foolproof. It is often a diagnosis that must be made from a patient's story, symptoms, and physical findings on examination. Blood antibody levels for yeasts, stool tests, and organic acid urine tests (v) for yeast metabolites can be helpful if they come out positive but don't rule yeast out if they're negative.

The best method for diagnosis is a good history for risk factors like antibiotic use and symptoms of chronic yeast problems. The symptoms of yeast overgrowth vary from person to person and the response to treatments will vary. Some people may need aggressive treatment, while others many need only simple changes to make a significant difference in their health.

I recommend a systematic approach to yeast overgrowth. Taking the following steps can help overcome this common but under diagnosed ailment.

Overcoming Yeast Overgrowth

1. Address predisposing factors. Don't take antibiotics, steroids, or hormones unless absolutely medically necessary.

2. Eat a diet that doesn't feed yeast in the gut (low sugar and refined carbohydrates, and low mold and yeast in food (see below).

3. Use probiotics to repopulate the gut with healthy bacteria

4. Take antifungal herbs and medications when indicated

5. Identify potential environmental toxic fungi and molds in your home or workplace

6. Reduce stress.

The Yeast Control Eating Program

A simple five-day elimination of yeast and molds in your diet, followed by a challenge or binge of yeasty foods will often relieve and then trigger your symptoms. This can be a good diagnostic tool to see if a long-term yeast control diet would be helpful for you. Remember, different people with different sensitivities may require varying degrees of dietary restrictions. Often, the process of healing requires listening to your body and its signals and sensitivities. Nowhere is this better illustrated than in the management of yeast problems. Follow these guidelines as the first step to assess your yeast problem:

• Eliminate all yeast promoting or yeasty and moldy substances from your diet.

• Try to be totally strict during this time to get the best results.

• Keep a food diary and track what you are eating. You should try to vary your meals and make sure you are not eating a lot of any one food.

• Avoid the test foods for five full days.

• On the sixth day, eat large amounts of the foods you have been avoiding and monitor your reaction. If you get a recurrence of symptoms, you have identified your problem. If not, then yeast may not be a problem

• Remember that sometimes a dietary change may not reduce the yeast overgrowth enough to resolve your symptoms. Then you may need to proceed to the next steps -- medication or non-prescription treatments.

• If you feel great off the yeasty foods, you might not want to do the challenge. It could make you feel very ill. Continue to follow a yeast control eating program for at least three months and continue with the other recommendations here.

Additional Steps You Can Take to Reduce or Control Yeast Overgrowth

Often, I find that patients need extra help and should take antifungal herbs, medications, and probiotics.

Probiotics

Take at least 10 to 20 billion live organisms a day of lactobacillus and bifidobacter species. (vi) A special "yeast against yeast" probiotic called saccharomyces boulardii (vii) can be very safe and effective in controlling yeast.

Non-prescription Anti-fungals

Using antifungal therapies such as herbs and other naturally occurring compounds can be very helpful in controlling yeast. The dose for all of the following herbal remedies is generally two pills with meals, three times a day for two to three months. You might need less or more based on your response and symptoms. Sometimes these remedies can be combined for better effect. To find the right combinations and doses for you and identify quality products, consult with a qualified practitioner trained in functional medicine (www.functionalmedicine.org) Some of the best antifungal compounds include the following:

Oregano -- Oil of oregano has many antibacterial and antifungal properties.
Garlic -- Fresh, crushed garlic is a potent antimicrobial and immune booster.
Citrus seed extract -- The phytochemicals in citrus seeds have been found to have potent antimicrobial properties.
Berberine -- This potent yellow plant extract comes from goldenseal and barberry
Tannins -- These are the astringent compounds found in tea and the bark of trees.
Undecylenate -- This chemical compound is a potent antifungal.
Isatis tinctoria -- This Chinese herb can be a useful adjunct to treating intestinal imbalances.
Caprylic acid -- This is another useful compound for treating yeast.

Antifungal Medications

Sometimes, nutrition and supplements just aren't enough to clear up stubborn yeast overgrowth. That's where prescription medications can help. (viii) They're often needed to treat more resistant cases of yeast for either the short or long term -- and in some cases can be miraculous in their results.

Nystatin is the most common antifungal drug and is often used to treat thrush in babies. It is not absorbed by the intestinal tract and has no systemic effects. Unfortunately, many fungal organisms are resistant to nystatin and you may need stronger medications. I say "unfortunately" because these drugs are generally processed by the liver and occasionally can cause reversible elevation of liver function tests. They also may have serious interactions with other medications.

People with liver or heart diseases often cannot take these drugs. If you do take Diflucan, Sporonox or Lamasil, you have to have your liver function checked every six weeks. For all of these reasons, you should only take prescription antifungals under the supervision of an experienced and qualified practitioner. These medications can often be life-saving treatments for many conditions unresponsive to conventional treatments.

Killing off yeast is a good thing. However you should be aware that in some people the dead yeast release enough byproducts to cause a "die off" reaction that may make you feel worse before you feel better. This reaction goes away may take up to a week to completely resolve. You can minimize its effects by following the yeast control eating program for a week or so before you start taking any antifungal preparations.

I also recommend taking two to three activated charcoal capsules every four to six hours during the day. Taking a soluble fiber supplement that contains guar gum, alginates, psyllium seed, or pectin to bind to yeast toxins before bed can also be helpful in reducing the "die off" reaction.

Now you know that fungi, yeasts, and mold can make you sick -- but there's good news, too. You can treat the problem. I hope you'll use the tools I've given you in this blog to start getting well and feeling healthy now.

Now I'd like to hear from you...

Do you suffer from the symptoms described here? Have you been diagnosed with yeast overgrowth?

How do certain foods seem to affect your symptoms?

Are you seeing a doctor for yeast problems?

What's been your experience in dealing with and treating yeast?

Please let me know your thoughts by leaving a comment below.

To your good health,

Mark Hyman, M.D.

References

(i) Kourbeti, I.S., Alegakis, D.E., Maraki, S., and G. Samonis. (2010). Impact of prolonged treatment with high-dose ciprofloxacin on human gut flora: A case report. J Med Case Reports. 4: 111.

(ii) Hawrelak, J.A. and S.P. Myers. (2004). The causes of intestinal dysbiosis: A review. Altern Med Rev. 9(2): 180-97. Review.

(iii) Pizzorno and Murray. 1999. Textbook of Natural Medicine. Churchill Livingstone.

(iv) Krause, R., Schwab, E., Bachhiesl, D., et al.(2001). Role of Candida in antibiotic-associated diarrhea. J Infect Dis. 184(8): 1065-9.

(v) Tana, C., Umesaki, Y., Imaoka, A., et al. (2010). Altered profiles of intestinal microbiota and organic acids may be the origin of symptoms in irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil. 22(5): 512-9.

(vi) Hatakka, K., Ahola, A.J., Yli-Knuuttila, H., et al. (2007). Probiotics reduce the prevalence of oral candida in the elderly--a randomized controlled trial. J Dent Res. 86(2): 125-30.

(vii) Pothoulakis, C. (2009). Review article: anti-inflammatory mechanisms of action of Saccharomyces boulardii. Aliment Pharmacol Ther. 30(8): 826-33. Epub 2008 Jul 23. Review.

(viii) Rimek, D., Redetzke, K., and R. Kappe. (2006). Impact of antifungal prophylaxis on the gastrointestinal yeast colonisation in patients with haematological malignancies. Mycoses. 49 Suppl (2):18-23.

Mark Hyman, M.D. is a practicing physician, founder of The UltraWellness Center, a four-time New York Times bestselling author, and an international leader in the field of Functional Medicine. You can follow him on Twitter, connect with him on LinkedIn, watch his videos on http://www.youtube.com/ultrawellness, become a fan on Facebook, and subscribe to his newsletter at drhyman.com.. You can follow him on Twitter, connect with him on , watch his videos on http://www.youtube.com/ultrawellness, become a fan on , and subscribe to his newsletter at .

 
http://www.huffingtonpost.com/dr-mark-hyman/yeast-infection-symptoms_b_657354.html
---------------------
RS: Täytynee kääntää nämäkin joskus, ainakin osittain.

JLin (nimimerkki)

#55 Riikka

Ei perkele. Ajattelin seisoessani isovanhempien haudalla, että täällä sitä alkaa näkemään asiat oikeassa valossa, mutta taisin olla väärässä. Luulin lukevani lääketieteellistä vitsiä, aika hyvää semmosta, kunnes huomasin jutun lopussa linkin. Kyllä meilläkin hulluja suvussa on, mutta eikös se lääketieteen pitäisi parantaa eikä pahentaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

JLin, #59,

Hätäkös tässä. Jokaiseen sertraliinin aiheuttamaan haittavaikutukseen on oma pilleri ja/tai hoito. Joista osa jopa kela-korvattavia ;)

Karmivaahan se on. Oikeasti. Siksikin ajattelin että täytyypä kääntää tuo #58 antibiootti-juttu ja sitten tuo The limits of antidepressants- exploring the alternatives-juttu.

Ja muistuttaa taas ihmisiä siitä vesi-wc on ekologisesti kestämätön ratkaisu. Joka mömmö jonka nielette tulee virtsan myötä ulos ja se EI poistu vedestä kemiallisessa vedenpuhdistusprosessissa. Kts. #40 linkit ja tiedät mitä kaikkea juomavetesi sisältää.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässä vielä tuo Christiane Northrupin kirjoittama Huffington Post-juttu eli The limits of antidepressants- exploring the alternatives:

"In 2008, we learned that the benefits of antidepressants had been greatly overstated. [1] Former FDA psychiatrist Erick H. Turner, M.D. uncovered some startling information about Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), including Prozac, Paxil and Zoloft, the most commonly prescribed antidepressants. In reviewing all the medical literature, he learned that 94 percent of the reports showing the therapeutic benefits of SSRIs were published compared to only 14 percent of the reports showing either no benefits or inconclusive results (of taking SSRIs were published). When he weighed all the literature, Dr. Turner determined that SSRIs were no more effective than a placebo for treating most depressive patients. Those with severe depression were helped, sometimes greatly, but those with mild to moderate depression, the majority of cases, received little relief. British researchers using the Freedom of Information Act uncovered identical findings. [2]"

ja sitten hän kertoo JAMA-raportista tammikuussa 2010, joka vahvistaa löydöt (3) (4).
Loppuartikkeli käsittelee sitä kuinka kalamaksaöljy sekä omega-3 auttavat masennukseen (5)(7) sekä miksi näin on (6)(7).

References:
[1] Turner, E.H., et. al., 2008. Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy, NEJM, Volume 358:252-260, January 17, 2008, No. 3. Accessed online January 17, 2008 at http://content.nejm.org/cgi/content/short/358/3/252
[2] Kirsch, I., 2008. Antidepressants: The Emperor's New Drugs? Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/irving-kirsch-phd/an...
[3] Fournier, J.C., et al., 2010. Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-analysis JAMA, 2010;303(1):47-53.
[4] Carey, B., 2010. Popular Drugs May Help Only Severe Depression, The New York Times, January 6, 2010. Accessed at http://www.nytimes.com/2010/01/06/health/views/06d...
[5] Lesperance, F., et al. 2009. The efficacy of eicosapentaenoic acid for major depression: Results of the OMEGA-3D trial, 9th World Congress of Biological Psychiatry, Abstract FC-25-005. Accessed at http://www.wfsbp-congress.org/fileadmin/user_uploa...
[6] Stein, J., 2009. WCBP 2009: Omega-3 Supplements Provide Mixed Results as Antidepressant. Medscape Medical News, July 4, 2009. Accessed at http://www.medscape.com/viewarticle/705508
[7] Denollet, J., et. al., 2009. Anxiety predicted premature all-cause and cardiovascular death in a 10-year follow-up of middle-aged women, J Clin Epidemiol, 62:452-456. Available at: http://www.medscape.com/medline/abstract/19013760 Accessed October 29, 2009.
[8] Northrup, C. 2006. The Wisdom of Menopause. Bantam: New York, p. 325.

SuS (nimimerkki)

Ei kai kenellekään ole uutinen, että teini-ikä voi olla aika raskasta aikaa? Silloinhan sitä kasvetaan pois äidin helmoista ja harjoitellaan suuria tunteita kuten rakastumisia (paniikki!) ja eroja (draama) ja sitten masennutaan.

Masennus onkin suorastaan muotia ja lääkitys pitää olla kun kavereillakin on! Ilmeisesti lääkärille valehdellaan päin naamaa (eihän niitä lääkkeitä vain teini-ikään määrätä, eihän?) jotta saadaan napit kouraan ja sitten vertaillaan kavereiden kanssa pahoinvointeja yms sivuvaikutuksia.

Lääketehtaat tuskin valittavat. Teinit ja nuoret aikuiset syövät masennuslääkkeitä ja vanhukset sitten lääkettä korkeaan verenpaineeseen, kolesteroliin ja osteoporoosiin. Siinä välissä on puhjennut diabetes...

Tuosta hiivasta. MInulla oli 90-luvulla ns. hiivasyndrooma. Silloin lääkärit eivät vielä tienneet asiasta oikein mitään. Yhtenä oireena oli väsymys ja aloitekyvyttömyys ja kävin psykiatrillakin ennenkuin oikea syy löytyi. Hiiva tuhosi jopa ohutsuolesta suolinukan, mutta vuosi tiukkaa ruokavaliota sekä luontaistuotekaupasta löytyneitä lääkkeitä palautti elimistön kunnon.
Sieltä asti on kuitenkin ruokavalion tärkeys ja hiilihydraattien haitallisuus ollut tiedossa. Kuinkahan moni keliakia on oikeasti allergisuutta viljan gluteenille eikä hiilaripitoisen ruokavalion tuhoamaa suolistoa?

Ihan kuin koko ajan vain lisääntyisi tieto puhtaan perusruoan tärkeydestä ja lääkkeiden ja lisäaineiden haitoista. Kiitos Riikalle kun tuot asioita esille!

suomalainen (nimimerkki)

#0 ,10
SSRI - listan merkittävä pieni detalji on mielestäni, että muistaakseni
n. 20:ssä verisessä tragediassa oikeus hyväksyi vetoamisen SSRI- tekijään ja vapautti lääkkeen suorittajauhrin, eli hyväksyi lääkkeen/lääkityksen olevan vastuussa teosta.

-------------

Merkittävä lisähuoli linkkeineen:

http://ilmari.blogit.uusisuomi.fi/2010/07/25/herbi...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sus, #62,

teini-iässä kuului olla dramaattinen. Se oli hauskaa.

Mutta kun olen tuossa viimeiset toistakymmentä vuotta kuunnellut teinien juttuja (siis ihan oikeasti puhellut heidän kanssaan) niin olen alkanut miettiä juuri tuota: lääkkeet ovat muotia, ne ovat So Now ja terve psyyke So Last Season!
Joten niitä nappeja täytyy saada.

Osansa tähän kehitykseen (teinien puheiden perusteella) on tv-sarjoilla, Hollywood-elokuvilla ja koulun psykologian opetuksella.
Mentaali-ongelmilla saa myös ENEMMÄN huomiota itselleen.

On kehittynyt arpien vertailu-kulttuuri jossa teinit vertailevat "kauheaa (lyhyttä) menneisyyttään" ja arvioivat (negatiiviseen sävyyn) tulevaisuuttaan. Jopa pariutumisprosessit alkavat arpien vertailulla.

Kertoo minusta myös siitä että teinit kaipaavat kipeästi nimenomaan kuuntelijaa, huomiota.
-------------------

suomalainen, #63 ja #64,

onko tämä noista glyfosaatti-ruiskutuksista? Glyfosaattia on mm. Monsanton "bio-hajoavassa" RounUp´issa. Bio-hajoavaa RoundUp on siinä mielessä että se hajoaa -varsinkin pohjoisessa ilmastossa- vasta monien vuosien kuluessa mutta sitä ennen se pyörii viljelykierrossa koska kasvit imevät sitä RoundUp´illa käsitellystä maaperästä. Pohjaveteen sitä ei saa missään tapauksessa päästää!

Suomen puhdas luonto ja puhdas ruoka ovat ns. urbaani legenda jota meille tarjoillaan Arkadianmäeltä. Monen muun mätäkuun jutun ohella.

Jos et itse viljele, et mitenkään voi tietää mitä suuhusi laitat.

Kiitos noista linkeistä. Tutustun asiaan ja kirjoitan siitä jahka tiedän enemmän.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Siirrän tänne vielä tuosta Avandia-bloggauksesta yhden linkkiryppään:

Warwickin yliopisto (Englanti): Diabeetikoilla huomattava B1-vitamiinin puutos, koska "Diabeetikot erittävät munuaisten kautta virtsaan tiamiinia noin 15 kertaa enemmän kuin ei-diabeetikot."

(http://www.tritolonen.fi/archive/suomi/uutiset_tie...)

Benfotiamiini – rasvahakuinen B1-vitamiini :

http://www.tritolonen.fi/archive/suomi/terveyssivu...

Kirjallisuusluettelo:

http://www.tritolonen.fi/archive/suomi/terveyssivu...

uurija (nimimerkki)

Talousasiaa!
Valtavirtamedia on juuri nyt täynnä virhetietoa pankkien stressitesteistä ja niiden merkityksestä. Aalto-yliopiston professoria Vesa Puttosta päästetään Ylen lähetyksissä jatkuvasti ääneen, eivätkä toimittajaparat ole riittävän asiantuntevia osatakseen esittää tarkentavia kysymyksiä.

Stressitesteistä kirjoittaa blogisti:

alternative-arboretum.blogspot.com

Tässä pätkä:

"...Ryhmä 2 (Lainauksia Hesarin ja Taloussanomien juttujen lukijakommenteista): NWO -propagandan vaikutuksesta poispäässeiden orastanutta NWO:n vastaista ymmärrystä maailman tilan oikeasta näkymästä --->

"Siis mitä? Mikä on testien luonne? Onko CEBS konsultoinut markkina-auguuria, joka on katsonut pankkien kunnon neitseellisen pankkiirin sisälmyksistä? Jotta tämä "testi" ei olisi silkkaa magiaa, voisiko toimitus huomaavaisesti jotenkin avata mitä testataan ja miten?
Goldman Sachs:n viimeaikainen maine olisi kenties syytä mainita aina kun heitä käytetään arvovaltaisena lähteenä missään..."

"Siis Goldman Sachs ennustaa?! Hello! Hehän ovat olleet monen konkurssin takana ja kaikenlaisissa velkaselkkauksisssa mukana."

"Siis hetkinen? Sijoittajilta on kysytty, että minkä pankkien he arvioivat tarvitsevan rahallista tukea ja kuinka paljon? Eli toisin sanoen, kuinka paljon he haluavat kansallisia verovaroja siirrettävän pankeille, jotta heidän sijoituksensa arvo ei lähtisi laskemaan.

Jo on aikoihin eletty. Jättimäisiä tulonsiirtoja rikkaille perustellaan kansallisella hyvinvoinnilla ja samaan aikaan pienituloisten ihmisten sosiaalimenojen leikkausten väitetään olevan väistämättömiä, jotta voidaan pitää kilpailukykyä yllä. Heikompiosaisten tulonsiirrot halutaan siirtää rikkaille ja maailmanlaajuista talouskriisiä käytetään tässä "shokkihoitona".

On jokseenkin kummallista, että "hyvinvoinnin" (vaurauden) kasvaessa meillä on kuulemma varaa harvempiin sosiaalietuuksiin kuin useita kymmeniä vuosia takaperin."

"Vaikkei sun viestissä ollutkaan järin paljoa järkeä, niin vastataan nyt lyhyesti kuitenkin. Noista testeistä ei voi kertoa mitään sen tarkempaa, kun niistä ei ole annettu mitään tietoja ja näyttää myös sitlä ettei tulla välttämättä antamaankaan. Odotukset kun on, että EU-poliitikot olettavat "hyvän" uutisen riittävän ja hoitavan kaikki ongelmat pois. Toi kun on niiden normaali toimintatapa."

"Hyvin suomalaista. Yksi pankki pantiin osallistumaan ja muut emoyhtiöidensä kautta!!!!! Siis, filunkia vaiko arkuutta?

Olisin mielelläni nähnyt, että Suomi asettaa KAIKKI pankinsa testiin niin kuin Espanja on tehnyt. Siis KAIKKI. Nyt elämöidän miten muualla on huonosti ja meillä hyvin??? Jäi kaivaamaan minua ekonomina miten olisi ollut jos ... Espanja ainakin asetti koko pankkilaitoksensa testiin. Niin kuin olisi olettanut kaikkien muidenkin tehtävän."

"Arvelen että Suomen pankit Stubbeloidaan selvitystilaan ennen vaaleja. Kannattaa tyhjätä tilit jo nyt. Muistakaa leikkiä yllättynyttä jos veronmaksajilta pyydetään pian vaikka 50 miljardia pankkitukea kun pääomat karkas. 22.07.2010"

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

uurija,

Espanja laski stressitestissä tulopuolelle myös bail out-rahat.

Ihan huijausta koko stressitesti: pankit tutkivat itse itsensä, omat tilinsä ja antavat arvion.

-----------------
Ajakaapa ihmiset pöpö-skannaus koneessanne. Joku tuo/jostain tulee jatkuvasti pöpöjä, vakoiluohjelmia yms. US:een.

uurija (nimimerkki)

#69. Sain koneeni virrankatkeilut kuriin, kun otin tavaksi poistaa väliaikaiset Internet-tiedostot aina koneen avattuani ja ennen sulkemista.

Palkista Työkalut mennää kohtaan Poista selaushistoria ja sieltä, Poista väliaikaiset Internet-tiedostot.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kirjoitin viime syksynä tästä lääkkeiden aiheuttamasta vesistöjen saastumisesta ja Jussi Vaarala kirjoitti aiheesta hiljan blogissaan.

Kirjoitin pari viikkoa sitten aiheesta myös artikkelin pariin lehteen mutta en tiedä milloin -jos koskaan- ne julkaistaan.

Tässä Natural News´in uutisointia vesistöjen saastumisesta:

"(NaturalNews) The President's Cancer Panel (PCP) recently released its yearly report to the President outlining the status of cancer in America. This year's report focuses primarily on environmental factors that contribute to cancer risk. According to the report, pharmaceutical drugs are a serious environmental pollutant, particularly in the way they continue to contaminate waterways across the country (and the world).

Many reports have recently appeared about pharmaceutical contamination of water supplies, rivers, lakes and other waterways, but spokespersons from the drug and chemical industries have denied that this pollution poses any risk whatsoever to the environment. But this report, issued directly from PCP, provides a stunning indictment of the dangers associated with pharmaceutical pollution.

The executive summary of the PCP report includes the following statements:

"[P]harmaceuticals have become a considerable source of environmental contamination. Drugs of all types enter the water supply when they are excreted or improperly disposed of; the health impact of long-term exposure to varying mixtures of these compounds is unknown."

It's important to note that PCP is required by law to assess the National Cancer Program and offer a truthful evaluation of the various things it finds to be responsible for causing cancer. The panel is a division of the National Cancer Institute itself, so its findings hold fairly considerable weight in the scientific world (or they should, if the reaction wasn't so politicized).

The report itself is quite extensive, evaluating everything from the environmental and health impacts of drug and pesticide pollution to cell phone radiation and nuclear testing residue. But the section on pharmaceutical drugs is especially interesting when considering the fact that numerous reports have shown that drugs and drug residue that ends up in water supplies typically isn't filtered out by municipal treatment plants.

No laws exist to protect the public from pharmaceuticals
Many chemicals are highly regulated because they are known to negatively affect human and environmental health. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) is tasked with regulating exposure to these chemicals, but pharmaceuticals are not included in its regulatory scheme. Despite years of prodding by environmental scientists, the EPA has given very little attention to the dangers posed by widespread pharmaceutical contamination.

According to a U.S. Geological Survey (USGS) study conducted back in 2002, antidepressants, blood pressure and diabetes medications, anticonvulsants, oral contraceptives, hormone replacement therapy drugs, chemotherapy drugs, antibiotics, heart medications and even codeine are all showing up in the water supplies of American cities. This study was the first national-scale evaluation of pharmaceutical drug contamination in streams, and roughly 80 percent of the streams tested were found to be contaminated as well.

In 2008, an AP investigation found that at least 46 million Americans are drinking water contaminated with trace amounts of pharmaceuticals. Even though every city tested has its water treated and "purified" prior to being delivered to the public, trace amounts of pharmaceutical drugs are making their way through to the tap. (Since not all major metropolitan areas were tested, the number of people affected is likely far higher than what was reported by AP.)

In spite of all this, water quality reports don't disclose the levels of pharmaceuticals found in tap water. Since the EPA and FDA have failed to establish any proper guidelines for drug contamination in water, most people have no idea that their water contains a dangerous cocktail of prescription medications.

Hospitals, consumers and drug companies are all responsible
None of this is surprising if you consider that unused and expired drugs cannot be legally returned to the pharmacies where they were purchased. Many people just flush them down the toilet because the drug labels actually encourage patients to dispose of them this way (and they probably don't know what else to do with them).

People who take prescription and over-the-counter drugs will excrete them as well, contributing to the drug overload being found at wastewater treatment plants. (Drugs are not necessarily "broken down" by your digestive system.)

It is also regular protocol for hospitals to flush millions of pounds of unused medications every year, a practice that contributes significantly to water contamination.

And let's not forget the drug companies that dump large amounts of their own pharmaceuticals into water supplies. The same AP investigation found that more than 270 million pounds of pharmaceutical compound residue is dumped every year into waterways nationwide, many of which serve as drinking water for millions of people.

The U.S. isn't the only place where Big Pharma is dumping its waste, either. In 2009, researchers found that India's rivers are full of dangerous pharmaceuticals, too.

One Indian river where 90 different pharmaceutical companies dump their waste tested positive for over 21 active drug ingredients. In one river alone, there was enough ciprofloxacin (a strong antibiotic) being dumped every day by drug companies to treat 90,000 people! (And scientists detected this in water that was supposedly purified by the drug companies before being released into the environment).

The drug contamination levels found in India's rivers were 150 times the detected levels found in the U.S. These findings prove that drug companies couldn't care less how much drug residue they dump in water as long as they can get away with it. They don't even believe that pharmaceutical contamination is a threat to the environment.

"Based on what we now know, I would say we find there's little or no risk from pharmaceuticals in the environment to human health," explained microbiologist Thomas White, a consultant for the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, in a Dallas Morning News article about the AP investigation. This is similar to BP's CEO saying, after the Deepwater Horizon explosion, that the amount of oil gushing into the Gulf of Mexico was "tiny" compared to how big the ocean is.

Studies show drug residue cocktails actually do cause harm
Though the chemical and drug industries deny any danger from exposure to drug residue in the water, science (and common sense) says otherwise.

A 2006 study conducted by researchers from the University of Insubria in Italy simulated drug-tainted water by creating a low-level mixture of various drug residues and testing it on embryonic cells. They discovered that, even at low doses, the drug residues actually stopped cells from reproducing.

Even though current water contamination levels are measured in parts per million or parts per billion, there is no way to know just how much exposure people are actually experiencing. People drink contaminated water, shower in contaminated water and cook with contaminated water, so it's illogical to suggest that there's no harm being caused by widespread exposure, even at "low" doses, especially when the exposure is a combination of dozens of different drugs that have never been tested in combination.

People are not the only beings that are affected by pharmaceutical contamination, either. The world's aquatic ecosystems (and the plants and animals that belong to them) are all being negatively impacted.

Drugs are being found in fish
According to an MSNBC report back in 2009, all kinds of drugs are being found in the bodies of fish near major U.S. cities. Researchers found drugs for high cholesterol, allergies, high blood pressure, bipolar disorder and depression in the livers and tissue of fish.

Researchers are in agreement that aquatic species of all types are being harmed by continuous exposure to water contaminated with pharmaceuticals. Even though wastewater is treated in the U.S. before entering waterways, most treatment facilities do not have the proper filtering technology to remove dangerous drug residues from wastewater before it gets dumped.

Many fish are experiencing reproductive problems as a result of exposure, as is explained in the following report:
(http://www.msnbc.msn.com/id/23504633/)

Beyond having their sperm damaged, some fish are actually changing sexes. Males are becoming females and females are becoming males as a result of drug exposure in the water. Other water creatures are experiencing things like organ failure and the inability to grow. It makes a reasonable person ask "How long until these effects start to hit humans?"

Or have they already?

"We have no reason to think that this is a unique situation. We find pretty much anywhere we look, these compounds are ubiquitous," explained Erik Orsak, an environmental contaminants specialist with the U.S. Fish and Wildlife Service, in response to the findings.

And it's not just near American cities where fish are turning up with all kinds of drugs in their bodies. As of 2008, more than 100 different pharmaceutical compounds have been detected around the world, affecting fish and wildlife everywhere. These are chemicals that simply do not belong in our environment. And yet they are there, dumped into our waters by the pharmaceutical industry and its hospitals, pharmacies and consumers.

Why we need more research on the toxicity of pharmaceutical contaminants
Many animal studies have been or are being conducted on pharmaceutical exposure, and they are indicating that these drugs are causing widespread harm. But very few official human trials have been conducted, prompting many to push for increased efforts.

If drug residue is building up in animals and wildlife, then of course it's building up in humans as well, posing the risk of significant harm. Reproductive failure, thyroid dysfunction, cancer, osteoporosis -- all of these diseases and more may be caused, at least in part, by prolonged exposure to low levels of all sorts of drugs in the water supply.

Many states pushing for drug waste legislation
Because the truth about drug contamination in water is no longer a secret, many states have begun enacting legislation to regulate drug disposal. Last August, Illinois passed the Safe Pharmaceuticals Disposal Act, which restricts hospitals from flushing drugs down the drain.

California has a similar law in place, and New York is working on one as well, according to a recent report:
(http://www.westfaironline.com/hudso...)

The same report indicates that there have been five bills introduced to regulate drugs at the federal level.

While this addresses the hospital waste problem, there's still the human and drug company waste problems. No matter how you look at it, pharmaceutical drugs are going to continue making their way into the water supplies because they will pass through the bodies of consumers first!

Drug companies must be held responsible for their wastewater
Since it's already been revealed that drug companies are failing to properly treat their wastewater before dumping it into rivers (even though they claim to be treating it), U.S. regulatory agencies need to step up and correct the problem. Regular monitoring of wastewater contaminant levels is the only way to halt the chemical contamination of waterways.

And if U.S. companies are polluting water supplies in other countries (such as India), they should be held accountable for their actions. There's no excuse for U.S. companies to pollute anywhere in the world just because they're operating outside domestic borders.

Wastewater treatment plants should be retrofitted
State and local legislators would do well to put forth their own legislation to upgrade wastewater treatment facilities so they can properly filter out pharmaceuticals (and dispose of them safely). Since there's no way to stop human elimination of pharmaceuticals (apart from slowly educating the masses to stop swallowing dangerous pharmaceuticals), municipalities need to do their part to prevent these dangerous toxins from getting into water supplies in the first place.

Together, these measures would help to drastically reduce the amount of pharmaceutical waste entering our environment.

It's the environment, stupid!
The careless disposal of toxic pharmaceuticals is proving to be highly destructive, despite reassurances by some that it's not that big of a deal. The health of the planet and all of its amazing biodiversity is now threatened by the steady poisoning of toxic chemical pharmaceuticals.

And it's not just pharmaceuticals, either. Chemical byproducts and waste from many different industries are polluting our environment at unprecedented rates. Mercury (from dental fillings), fluoride (dripped into the public water supply on purpose, if you can believe that!), and all sorts of other chemicals and heavy metals are showing up in food, water and the global environment.

Haven't we poisoned our planet enough already?

Plants, animals and even humans can only take so much of this. That's why we need to keep fighting against the corporations that are causing this harm and force them to stop destroying the world in which we hope to raise our children.

After all, if we keep poisoning the planet at this rate, there won't be much left to offer future generations except a toxic stew of patent-protected chemicals that all the corporations pretend pose no problem at all"

D.S (nimimerkki)

Hienot sivut!

Ajattelin kysyä että voinko laittaa linkin tästä sivustasi "masentavat masennuslääkkeet" omille sivuilleni joissa käsittelen lääkkeiden haittavaikutuksia?

http://masennuslaakkeista.nettisivu.org

(en varsinaisesti aikonut kommentoida mitään mutten löytänyt s-postiasi mistään..)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lääkärit eivät halukkaita ilmiantamaan epäpäteviä tai päihdeongelmaisia kollegoitaan, kertoo Mediuutiset JAMAn kyselyn tuloksista
http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article4750...

lääkkeet yököttää (nimimerkki)

Etusivu » Lääkärilehden uutisia
Kaikilla masennuslääkkeillä yhtenevä itsemurhariski
Julkaistu 05.05.2010 10.29
Archives of General Psychiatry -lehdessä julkaistu tutkimus summaa, että kaikilla masennuslääkkeillä on yhtenevä aikuispotilaan itsemurhayrityksen tai itsemurhan riski riippumatta vaikuttavasta aineesta tai vaikutusmekanismista.

Tulos perustuu yhteensä 287 543 kanadalaisen aikuisen tietoihin. He aloittivat masennuslääkityksen vuosien 1997 ja 2005 välisenä aikana. Heistä 751 yritti itsemurhaa ja 104 onnistui siinä.

Yksikään masennuslääke ei noussut esille tapauksissa muita enemmän toistuvana lääkityksenä.

Itsemurhayritykset tehtiin todennäköisimmin kuuden ensimmäisen lääkehoitokuukauden aikana. Tutkimusryhmä suosittelee tulosten perusteella käsittelemään itsemurhariskiä kaikkien masennuslääkkeiden kohdalla samanlaisena sekä kehottaa lääkäreitä tekemään hoitopäätökset lääkehoidon tehon perusteella ja seuraamaan potilaita tarkasti masennuslääkityksen aloittamisen jälkeen.

Vieras (nimimerkki)

Törmäsin artikkeliin ja hyvä, oikein hyvä, että en ole itse ainoa toisinajattelija. Muiden ihmisten päähän tunkeutuminen ja pyrkimys muuttaa jotakin luonteenpiirrettä tai oiretta lääkkeellä, joita ei kuitenkaan ole tutkittu tarpeeksi (tyyliin yhtä lääkettä 500 ihmisellä. Montako miljardia ihmistä maapallolla on jotka ovat kaikki erilaisia - ja aina löytyy jollakin tavalla poikkeuksellisia ihmisiä, joihin valmisteita ei ole kokeiltu - tai että kärsiikö hiiret ja rotat masennuksesta ja psykooseista eli niitä on hyödyllistä niillä testata?), on rikos. Eli markkinatalous, moraaliton kapitalismi, ja aina on olemassa myös hulluja idiootteja psykiatreja, jotka eivät tahdo potilailleen hyvää, eivät ne natsismin lääkärit niitä ainoita poikkeuksia olleet, eivät ne sukupuuttoon ole kuolleet. Lääkettä turpaan ja ei haittaa vaikka se olisi skitsofrenialääkettä masentuneelle, masennuslääkettä maanikolle, yhtä kaikki, joku rikastuu jossakin.
Ja jonkun pää saadaan sekaisin ja orjuutettua naimisiin päänsä ja mielipuolisen lääkkeen kanssa.

Toimituksen poiminnat