KissanKulmasta

Vesikauppavyyhti laajenee

Blogisti Turjalainen tuolta pohjoisesta kirjoittaa seuraavasti Oulun suunnan vesistöjen uhasta:

"Kuten oululaisia on informoitu, aikoo kaupunki yhteistyössä ympäryskuntien ja Jaakko Pöyry Oy:n sekä Oulun Veden kanssa pumpata pohjavettä "kasvavan kaupungin tarpeisiin" Viinivaaran alueelta.

Nyt alueen vesivarat aiotaan valjastaa. Hanke haisee ja pahasti. Alueelta aiotaan pumpata tulevaisuudessa yli 20 000 kuutiometriä vettä vuorokaudessa, mikä on yli kaksinkertaisesti oululaisten vedenkulutuksen määrä.

Viinivaaran pohjavesialue on laaja erämaa-alue Ylikiimingin, Utajärven, Puolangan ja Pudasjärven välisellä alueella. Alueelta saa alkunsa merkittävä määrä pieniä jokia ja puroja, ja se on rauhoitettu Natura-kohde. Kyse on Kiiminkijoen latvavesistöstä, ja pumppaus tulee todennäköisesti, vaikka toisin on koitettu väittää, aiheuttamaan sen, että osa Olvassuon luonnonsuojelualueesta kuivaa täysin, samoin Nuorittajoki. On todennäköistä myös, että Viinivaaran lähdealueen hetteistä monet kuivuvat.

On omituista, että alun perin alueelta aiottiin pumpata vielä yli kaksi kertaa enemmän vettä, eli noin kuusinkertaisesti oululaisten vedenkulutuksen määrä, mutta niin suuri hanke olisi pitänyt viedä valtiolliselle päätäntätasolle, ja se olisi herättänyt niin laajaa yleisvaltakunnallista vastustusta, että hankkeessa suunniteltua veden pumppausmäärää virkamiesten toimesta alennettiin, jotta asiasta voitaisiin lain mukaan sopia alueellisesti viemättä sitä Eduskuntaan asti. Mihin hittoon aiottiin pumpata niin hirvittävä määrä vettä? Ja miksi hitossa Oulun vesi ja J. Pöyry Oy haluavat vieläkin pumpata yli tuplaten tarpeeseen nähden?

Tätä on koitettu perustella "Oulun kasvulla 2025 mennessä", mutta mistä hitosta moinen kasvu on Ouluun tulossa? Onko Ouluun tulossa lisää työpaikkoja yli 200 000 lisäasukkaalle seuraavan 15 vuoden aikana? Tuskin. Aiotaanko siis koko Pohjois-Pohjanmaa Koillismaata lukuun ottamatta saada Oulun vedenjakelun piiriin? Se ei ole taloudellisesti kannattavaa (ainakaan nykyisellään) joten epäilen vahvasti.

Hanketta ollaan ajamassa vaivihkaa hirvittävällä painostuksella kuin käärmettä pyssyyn. Ihmisiä on jopa alettu pelottelemaan turvallisuuspolitiikalla. Vastattain yleisötilaisuudessa, jossa asiasta kaupunkilaisia informoitiin, kehdattiin jopa ihan virkamiesvoimin pelotella ihmisiä eli vedota siihen, että vedensaanti pitää turvata, jos vaikka oulujokeen tulisi ydinlaskeuma. Siis mitä hittoa? Jos tulisi ydinonnettomuus tai sota, niin se laskeumako ei tulisi Viinivaaran-Kiiminkijoen alueelle, vaan maagisesti vain Oulujoen vesistöön? Säteilyturvakeskuksesta asiaa tiedusteltaessa todettiinkin, että moinen pelottelu on perusteetonta ja edesvastuutonta tällaisessa hankkeessa.

Pienen vihjeen hankkeen todellisesta motiivista ja taustoista antoikin Oulun veden insinööri, joka on monta kertaa keskusteluissa sanonut, että "Oulun pitäisi alkaa myymään pohjavettä". Kun perussuomalainen varavaltuutettu-kollegani huomautti hänelle, että veden myynti kuutoittain kannata "kun pullovedestä saa paremman hinnan", insinööri vaikeni. Miksi hän vaikeni? Siksi, että koko asian ydin on juuri tuossa, veden hinnassa.

Tustalla nimittäin muhii iso poliittis-taloudellinen mätäpaise. Mahdollinen löytämäni vastaus edellä esittämiini kysymyksiin saa ainakin oman selkäpiini karmimaan. Kyseessä on valtion hanke koko Suomen kaikkien pohjavesivarantojen yksityistämiseksi, ja myymiseksi ulkomaisille sijoittajille. Näin siksi, että WTO, EU ja Maailmanpankki vaativat sitä.

Maailman kauppajärjestö WTO:n Hong Kongin kokouksen asialistalla on muuten sopimuksia, jotka alistaisivat sellaiset yhteisessä omistuksessa olevat luonnonvarat kuin vesivarat ja vesipalvelut, metsät, kalakannat, kasvistot (lääkekasvien DNA:n patenttioikeudet) sekä energiantuotannon ja -jakelun "pakkoliberalisoinnin" alle.

Viinivaara ei ole ainoa hanke, vastava hanke on meneillään mm. Karvialla (http://www.kyronjokilaaksonvesi.fi/karvian_hanke.html) ja Utsjoella (Sulavesi-hanke). Karvian hankkeen taustalla ovat mm. Altia, Atria, Valio sekä jo mainittu Jaakko Pöyry Oy. Sulavesi-hankkeessa, jossa on kyse poikkeuksellisen runsaasta ja korkealaatuisesta lähdevesi-esiintymästä, ja sen myymisestä bulkki-tuotteena ulkomaille, on taas taustalla selvityksessä mainitut PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Danone ja Unilever. Kun ylikansalliset yhtiöt ovat hankkeessa mukana, raha vesikaupoista ei jää Suomeen.

EU vaatii veden ja vesipalvelujen täydellistä liberalisointia ja yksityistämistä. Tällaisten hankkeiden seurauksista on paljon varoittavia esimerkkejä kehitysmaista. Yleisiä seurauksia on aina ollut veden ja vesipalvelujen nopea ja reipas kallistuminen (useiden satojen prosenttien hinnanousut kuutiota kohti, jopa muutaman kuukauden sisällä). Kehitysmaissa tilanne on johtanut pahimmillaan siihen, että köyhimmillä ei ole enää ollut varaa edes peseytyä.

Miksi EU ajaa tätä nimenomaan Suomessa? No Eurooppaa "nääs niinqu" uhkaa vesipula (Josta mainitsi mm. J. Ollila YLEn hastattelussa 4.12.2009), ja Suomi on yksi Euroopan suurimpia puhtaan ja makean veden alueita. On arvioitu, että vuoteen 2032 mennessä maailmassa yli viisi mijardia ihmistä kärsii vesipulasta. Vedestä on siis tulossa ihan helvetin kallista tavaraa. (Ohessa kartta Suomen pohjavesialueista, lähde: Ympäristökeskus )
Kuten nähdään, Viinivaaran alue luokitellaan "tärkeiksi" pohjavesivarannoiksi, puhtautensa ja runsautensa vuoksi (siniset läiskät kartalla). Tässä vielä suurennoskuva yllä olevasta kartasta:
Kyse on pikkuhiljaa lakeihin ja säädöksiin tulleista/tulevista muutoksista mm. ISO 22000 -standardin käyttöönotto, jonka perusteella pohjavesi luokitellaan toisaalta "elintarvikkeeksi" ja toisaalta luonnonvaraksi, jonka omistus-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet voidaan juridisesti käytännössä irrottaa maa-alueiden omistusoikeudesta, samaan tapaan kuin esimerkiksi mineraaliesiintymien kohdalla. Niiden osaltahan Suomen uusi jo syntyessään susi kaivoslaki mahdollistaa valtauksen teon ja hyödyntämisen, vaikka vastoin maanomistajan lupaa, varsinkin jos löydös on taloudellisesti merkittävä, kunhan tälle nimellisesti maksetaan jotain korvauksia. Jo nyt maanomistajia velvoitetaan merkitsemään alueidensa vesilähteet kartoille, edellytyksenä ympäristötukien maksamiselle.

ISO 22000-standardi tuo mukanaan ns. HACCP-laadunvalvontajärjestelmän http://www.dnv.fi/toimialat/elintarviketeollisuus/palvelut_ja_ratkaisut/elintarviketurvallisuus/ISO22000/index.asp Se on siitä "outo", että se edellyttää pohjaveden puhtauden varmistamiseksi eläinten tappamista pohjavesialueilta, jokamiehenoikeuksien polkemista (mukaan lukien liikkumisen rajoittaminen), pohjavesialueiden aitaamista ja tarvittaessa myös aseellista vartiointia.

Esimerkiksi USA:ssa, Denverissä, jossa vedet on yhtiöitetty, ei maanomistajat saa edes koota mailleen satavaa sadevettä sadevesitynnyreihin. Lain mukaan maanomistaja tällöin varastaa pohjaveden raaka-ainetta eli sadetta. Myös muissa osavaltioissa on säädetty vastaavia lakeja.

Kansainväliset suuryhtiöt ovat kilvan rynnänneet käsiksi vesimarkkinoille, ja ovat lohkaisseet isot siivut itselleen kaikkien sellaisten kehitysmaiden varannoista, joissa liberalisointi on toteutettu. Paikallisten vesifirmojen omistus on siirtynyt kansainvälisten suuryritysten hallintaan, kuten mm. Nestle,Coca-Cola, PepsiCo. Markkinat ovat jo nyt valtavat. Tutkimuksista riippuen markkinoiden eli kulutuksen arvoksi ilmoitetaan 132-234 miljardia.
  

Tätä kaikkea on valmisteltu vaihvihkaa jo ainakin viimeiset 15 vuotta. Vesi on lähdössä ulkomaille. Asiaan liittyvät ainakin seuraavat lakien ja säädösten muutoshankkeet:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090277 (Vesilain uudistus)
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090099 (Luonnonsuojelu)
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090100 (Ympäristönsuojelu)

Ja myös turvallisuusnäkökohdat on huomioitu. Tämä mahdollistaa aseellisten joukkojen (oma armeijamme tai kaupalliset turvallisuuspalvelut) tuomisen vartioimaan ulkomaisessa omistuksessa olevia kohteita, koskee vesialueiden ohella myös mm. Nordstreamia:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080219
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090239
Sekä:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090265

Tämän kaiken seurauksena veden hinta tulee nousemaan ihan hiton paljon Suomessa, maanomistajat eivät enää saa hyödyntää omia maitaan eivätkä liikkua niillä vapaasti, jos niillä on pohjavettä, ja nämä maat voidaan pakkolunastaa helposti häneltä pois, jos niin halutaan.

Makean veden ja pohjaveden varannot ovat meille kaikille suomalaisille kuuluvaa kansallinen luonnonvara, jota EI saa yksityistää eikä myydä ulkomaiseen omistukseen.

Eli suomeksi sanottuna: Ne halvatun rotat aikovat viedä meiltä, Suomen kansalta, meille kuuluvat vesivarat, viedä suurimman osan ulkomaille, ja myydä meille siitä rippeet takaisin hiton kalliilla hinnalla, pullo ja kuutio kerrallaan.

------------------
Edit. 10.2. Lisätty kartat ja korjattu vähän tekstiä. Aiheesta lisää sitä mukaa kuin tietoa löytyy.

Edit. 13.2. Lisätty infoa mm. Utsjoen Sulavesi-hankkeesta taustoineen, kappale vesiyhtiöiden omistuksen keskittymisestä, sekä Denverin esimerkkitapaus.

http://turjalainen.blogspot.com/2010/02/skandaali-viinivaaran-pohjavesihankeen.html

 

vesiasian lähes reaaliaikaista seurantaa täällä http://bambuser.com/channel/supportmarkosihvonen

 

Vesi-Esa Vaherto 72 v. Kuohun kylästä Petäjävedeltä läheltä Jyväskylää omistaa maa-alueen, jolla pulppuilee Euroopan parhaaksi rankattu vesi. http://www.jyvaskylankaupunkilehti.fi/Uutiset/Paivan-puheenaihe/Vesi-Esa-pullottaa-pelastusta-kansalle  Esa Vaherto on pitkään ja monta kertaa kieltäytynyt myymästä maitaan monikansallisille yrityksille. Hiljattain hänen talonsa paloi. Yhteensattumako?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Suomen Luonnonsuojeluliiton (-rakkaudesta luontoon) Tapani Veistola ei sanonut tietävänsä mitään tästä hankkeesta. Tai muistakaan. Kirje on minulla asiasta näyttää ;)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ai niin, unohtui mainita että Kuntaliitto omistaa Jaakko Pöyryä. Ei ole Kuntaliitto vielä vastannut tiedusteluuni koskien tätä vesiasiaa.

YMMÄRTÄKÄÄ NYT viimeistään että tämä on se syy, miksi valtio ajaa epätoivon vimmalla aluehallintoa. Aluehallinto varmistaa päätäntävallan yhä harvempien käsiin (vähemmän lahjottavia?). Puitelaki ei nimestään huolimatta ole mikään laki = kuntia ei voida pakottaa kuntaliitoksiin muuttamatta lakeja. En epäile etteikö sellainen jo olisikin pöytälaatikossa, eipä silti.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Nato varmaankin tarvitaan sen vuoksi Suomeen, että turvataan monikansallisten yhtiöiden edut.

Kunnanvatuustojen pitäisi herätä ja ottaa asia ns. haltuun.

marko (nimimerkki)

Suomen luonnonsuojeluliitto tietää kaiken mitä vesihankkeiden takana on mutta eipä tuo vastaa puhelimeen eikä tule esiin luonnonsuojelijan "roolissaan"...

Syy on aivan selvä, liitto saa rahoituksensa taholta joka suojelee VESIVAROJEN YKSITYISTÄMISTÄ!

Hankkeita on muitakin tämän ja Karvian lisäksi, kohta nekin pullahtavat esiin!

Perjantaina on eduskuntatalon edessä hallituksen vastainen juhla, paikalle odotetaan runsaasti osallistujia ja paikalla on ensimmäistä kertaa Suomen historiassa demokraattinen media.

Ihmiset voivat kertoa ja jakaa internetin välityksellä ympäri Suomen katsottavaan lähetykseen asioitaan ja ajatuksiaan. Toimintaa on jo toteutettu kohta viikon ajan.

Paikalla järjestetään keskusteluja, soitamme musiikkia ja tietysti juhlimme odottavin tunnelmin KORRUPTOITUNEEN MATTI VANHASEN HALLITUKSEN kaatumisen lopullista sinetöitymistä! :)

Tervetuloa!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hemmo, #3,
sinähän istut kunnanvaltuustossa! Lapin alueen vesivarat ovat isoimmat.
Ota sinä ns. asia haltuun siellä suunnalla. Puhu asiasta ihmisille!

Natoon liittyminen on hämäystä, luulisin. Oikeasti tarkoitus on laajempi mutta myös se, että EU-armeijalle saadaan helpommin hyväksyntä ihmisiltä. Sitähän ne nyt ajaa kovaa kyytiä myös läpi, EU-armeijaa.

mielleyhtymä: Robert Crumb piirsi 1960-70 luvulla profeetallisen sarjakuvaruudun Maailman Presidentistä painamassa punaista nappia.

Tasra (nimimerkki)

Oletko, Riikka, tietoinen, että Hangon niemellä rakennetaan kummallisesti vesiputkia siellä sun täällä? Koverhaarin terästehtaan suuntaan menee putkia kuin makarooneja. Terästehdas myytiin ulkolaiseen omistukseen reipas vuosi sitten.

marko (nimimerkki)

Riikka, ei se nato juttu ole -luulisin, vaan se on TÄYTTÄ TOTTA!

WEU, -vai onko ne jo nimeä vaihtanut, olisi pitänyt astua toimintaa jo Lissabonin sopimuksen myötä, tosin on myöhässä, onneksi.

Arkadianmäen juhlat alkavat muuten klo.18.00

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tasra, #6,
Enpä ollut, nyt olen. Saatko selville jotain lisää sieltä suunnalta, esim. aluevirastosta ja kuntaportaalista? Pannaan taas tiedottaen sitten ;)

 

Marko, #7, vielä on sitten tätivanhukseksella toimivat aivot :D sinäkin siis uskot että nato-jankutus on hämäystä?

Jukka Turunen (nimimerkki)

Kiitos mielenkiintoisesta artikkelista. On aika herätä ennen kuin on myöhäistä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vesi-Esa Vaherto, 72 v., Kuohun kylästä Petäjävedeltä läheltä Jyväskylää omistaa alueen , jolla on Euroopan parhaaksi rankattu vesi. Näin hänelle kävi:


Suomen ensimmäisen luonnonvesipakkaamon tulipalon syttymissyy
Tulipalo tuhosi Kuohun Kirkkaan toimitusjohtajan, Esa Vaherron (Vesi-Esa) hirsirakenteisen omakotitalon myöhään perjantaina 5.2.2010 Petäjävedellä. Syttymissyyksi epäillään tuhopolttoa. Talon rauniot sekoittaneen kaivinkoneen peitettyä jäljet yllättyneiltä tutkijoilta, syttymissyy voitaneen arvioida luotettavasti ainoastaan talon tunnetun rakenteen ja aikaisempien tapahtumien perusteella.

Rakentamisen asiantuntijana ja kokeneena rakentajana Vaherto oli sijoittanut talonsa lämmitysjärjestelmän kuumat osat kokonaan talon ulkopuolelle. Kun mitään kuumaa paikkaa ei ollut talon sisäpuolella, tulipalo ei voinut syttyä lämmitysjärjestelmästä edes teoriassa. Vaherron käyttämän rakenteen tärkein ominaisuus onkin sen turvallisuus.

Menetelmän harvinaisuudesta huolimatta tämän kirjoittaja on asunut samalla tavalla lämmitetyssä talossa, käynyt tutustumassa Vaherron rakentamaan järjestelmään edellisen vuoden loppupuolella ja tuntee vielä kolmannenkin talon, joka on näin erityisen hyvin suojattu tulipalolta juuri tällä rakenteella.

Periaatteessa mikä tahansa talo voidaan lämmittää tällä tavoin hieman samankaltaisesti kuin kaukolämpöä käytettäessä. Järjestelmän hyötysuhde on erittäin hyvä, koska myös savukaasujen lämpö voidaan ottaa helposti talteen kupariputkikierukalla ja siirtää sisälle veden lämpölaajenemiseen perustuen ilman yhtäkään liikkuvaa tai kuluvaa osaa.

Tavallisen rakentajan kannalta on parasta, että menetelmä on ylivoimaisesti turvallisin eikä se edellytä rakentajalta erikoistaitoja eikä lupia. Rakentamisen ammattilaisena Vaherto oli siten rakentanut turvallisuuden kannalta parhaan mahdollisen lämmitysjärjestelmän taloonsa, jonka varmuudella voidaan arvioida syttyneen muusta syystä kuin järjestelmän jostakin kuumasta osasta, jollaista talossa ei ollut.

Kun Vaherron talon lämmitysjärjestelmä ei ole voinut aiheuttaa tulipaloa, syttymissyyn selvittämiseksi jäljelle jää Vaherron jo vuosikymmeniä kestänyt poikkeuksellinen toiminta terveyden puolestapuhujana lisäaineita ja vesijohtoveden myrkkyjä vastaan. Vakiintuneiden harhaluulojen puolustajille Vaherron hyvin perustellut ja julkisuutta paljon saaneet näkemykset ovat olleet liikaa alusta alkaen, kuten Jyväskylän ympäristössä hyvin tiedetään.
Kansalaiskeräys ja avustustili on avattu Osuuspankkiin Vesi-Esan auttamiseksi
Tulipalon syttyessä Jyväskylässä käymässä olleelle Esa Vaherrolle ei jäänyt jäljelle kodistaan muuta kuin päällä olleet vaatteet, puhelin ja avaimet. Kaiken näin menettäneen Vaherron äkilliset menetykset ovat niin suuret, että hänen avustamisekseen on avattu erityinen avustustili 476800-14939 Petäjäveden Osuuspankkiin. Tilin on avannut ja keräysluvan on hankkinut keski-Suomen yrittäjien Kipinä ry. Lisätietoja antaa Viljo Kohonen p. 040-5066380. Esa Vaherrolle voi välittää viestejä myös sähköpostitse osoitteella 25@kaikki.info.
Skannattuja Vesi-Esa -kuvia ja tiedostoja
999995_Kuohun_kirkas_vesiesite_tilisiirto.jpg

999998_Kuohun_kirkas_englanninkielinen_vesiesite.jpg

999993_taalla_myydaan_vesiesite.jpg

999997_Kuohun_kirkas_etiketti_0_5_l.jpg

999996_Kuohun_kirkas_etiketti_5.jpg

999987_vesiasemakuva_tekstit.jpg
Lehtikirjoitukset
999986_A_Jyvaskylan_kaupunkilehti_s_3_15_7_2009.jpg

999986_B_Jyvaskylan_kaupunkilehti_s_6_15_7_2009.jpg

999988_A_lehtiartikkeli_ylaosa.jpg

999988_B_lehtiartikkeli_alaosa.jpg
Kuntatiedot ja kartat
999994_Petajavesi_kartta_1_125000.jpg

999991_Petajavesi_kirkonkyla_kartta_1_13500.jpg

999992_Petajaveden_kirkko_esite_englanniksi.jpg

999989_Petajavesi_omakotitalonayttely_2009_esite.jpg

999990_Petajavesi_kirkonkyla_kartta_omakotitalonayttey_1_13500.jpg

Suomen kunnat ja kaupungit naapurikuntineen: Petäjävesi

Suomen kunnat ja kaupungit naapurikuntineen: Jyväskylä "

 

http://www.kuohunkirkas.com/

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

näin nimimerkki suomalainen Mirjaleen aIsoahon blogissa:

"Vesilain ja mahd. ympäristönsuojelulain/rakennuslain etc. mukaisesti pohjavesialueen maanomistajalle tai ulkopuoliselle taholle voidaan perustaa näitä
ERITYISIÄ OIKEUKSIA kuten,
* vedenotto-oikeus
* vedenottamon rakentamis- ja sijoitusoikeus
* vesiputken sijoitusoikeus,
* suoja-alueoikeus jne.
(termit eivät mahd. tasmällisen oikeita mutta tarkoitus ilmenee)

Mikäli kaupalliset oikeudet perustetaan Suomessa kotipaikan omaavalle yhtiölle, jolta toisen maalta pumpatusta vedestä ei oteta korvausta, suuresta liikevaihdon lisäyksestä jää edes hieman verotuloja Suomeen, tänne suunnatun myynnin, henkilökunnan tulojen ja näytetyn voiton verotuksista.

Ulkomailla asustavan yhtiön osalta kysymyksessä olisi JÄTTILIIKEVAIHDON LAHJOITUS!

Raakaöljyyn verrattuna [esim,85$ barreli (n. 159 l) kurssi 1,4], mikäli pohjaveden bruttohinta olisi pullotettua hieman enemmän eli 0,40 €/l,
niin jokaista 10.000 m3 jatkuvaa päiväottoa kohden bruttoliikevaihtoa kertyisi n 1,46 € miljardia vuodessa.

On aivan vastuutonta lahjoittaa tällaisten liikevaihtojen monikertoja varsinkin ulkomaisille yhtiöille vastikkeetta.

Valtionyhtiön avulla jonka yhtiöjärjestyksessä olisi määrätty reilu tuloutusvaatimus näillä maamme pohjavesivaroilla olisi mahdollista maksaa valtion velka pois eikä yhteiskuntaa pakonomaisesti säästämällä tarvitsisi kokonaan tuhota.

Vaihtoehtoisesti kaupalliselle vedenotolle olisi määrättävä erillisvero, jonka tuotot korvamerkittäisiin valtionvelan lyhennykseen ja tai lisäksi peruspalvelujen kohentamiseen."

Well said!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"Mielenkiintoista on jossain vaiheessa kuulla millä perusteilla lausunnonantajat on valittu? Mitä he ovat lausuneet? Mitä jättäneet lausumatta?

Joten tutustukaa, ottakaa talteen ja laittakaa tietoa kiertoon.

Vesilainsäädännön uusiminen - HARE-rekisteri:
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=...

2006:13 Vesilakityöryhmän mietintö
http://www.om.fi/11899.htm

Tietojen talteen ottaminen tässä vaiheessa on suositeltavaa. Niillä kun tahtoo olla tapana tässä valtakunnassa ainakin vaihtaa paikkaa...

Se mitä suuri yleisö haluaa kovasti tietää on se, että minkälainen mahdollinen kusetus tähän kokonaisuuteen pohjavesien suhteen liittyy.

Tsemppiterveisin
Salon Petri "

hyvä muistutus Salon Petriltä. Tallentakaa, ihmiset, tallentakaa! Aina kun näyttää vähänkään tärkeälle, tallentakaa!

... (nimimerkki)

Riikka,sun blogin linkki pitää saada nyt markon sivuille.
Marias se luonnonsuojeluliiton mikälie sotki pakkaa "aivopestyille"
kansalaisille. täält löytyy tieto mitä ihmiset tarvii uskoakseen Markon asian!

uurija (nimimerkki)

Luonnonsuojeluliitto on hallituksen työkalu ja virallisen opposition edustaja, joka saa rahoitusta yhteisistä verovaroista.

Luonnonsuojeluliiton mies sanoi, ettei vesivaroja voi myydä.

Toisaalta sanoi, että kyllä vettä voi myydä, kun se ensin otetaan maasta.

Miksi Maria! -ohjelman yleisö oli komennettu taputtamaan sille, kun mies sanoi olleensa itse säätämässä vesilakeja.
Mitä hurrattavaa siinä on?

Erittäin sekavaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Luonnonsuojeluliiton Tapani Veistola sanoi minulle osoittamassaan vastauskirjeessä ettei tiedä asiasta.

Vaan kukas se löytyy lausunnonantajien joukosta:

tuossa uudessa HE277/2009 on pdf- muodossa 335 sivua. Materiaalia on siis reilusti.

## Konfuusiomedian hiljaisuus saa painoa lausunnonantajien suuresta määrästä ja monen vuoden mietintäajasta.

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Lausunnonantajat

Oikeusministeriö on pyytänyt lausunnot
vesilakitoimikunnan ja vesilakityöryhmän
mietinnöistä yli sadalta viranomaiselta ja yhteisöltä.

Vesilakitoimikunnan mietinnöstä
annettiin 83 lausuntoa ja vesilakityöryhmän
mietinnöstä 80 lausuntoa. Annetuista lausunnoista
on koostettu lausuntotiivistelmät (Oikeusministeriön
lausuntoja ja selvityksiä 2005:20 ja 2006:26).
Nämä ovat saatavissa sähköisessä muodossa oikeusministeriön
internetsivustolta.
Vuoden 2009 tammikuussa
esitellystä ehdotuksesta vesilainsäädännön
uudistamiseksi oikeusministeriölle jätettiin
vielä 47 muistutusta.

Vesilakitoimikunnan mietinnöstä lausunnon
antoivat sisäasianministeriö, puolustusministeriö,
maa- ja metsätalousministeriö,
liikenne- ja viestintäministeriö, kauppa- ja
teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,
ympäristöministeriö, korkein hallinto-
oikeus, Vaasan hallinto-oikeus, Suomen
ympäristökeskus, Merenkulkulaitos, Tiehallinto,
Maanmittauslaitos, Merentutkimuslaitos,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
Museovirasto, Metsätalouden kehittämiskeskus,
ympäristölupavirastot, alueelliset ympäristökeskukset,
työvoima- ja elinkeinokeskuksista
Uudenmaan, Satakunnan, Hämeen,
Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Savon,
Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan,
Kainuun ja Lapin työvoima- ja
elinkeinokeskukset, Luonnonvarainneuvosto,
Suomen kuntaliitto, Lapin liitto, Päijät-Hämeen
liitto, Varsinais-Suomen liitto, Kuusamon
kaupunki, Kuopion kaupunki, Padasjoen
kunta, Säkylän kunta, Pernajan kunta, Helsingin
kaupunki, Teknillinen korkeakoulu,
Elinkeinoelämän keskusliitto, Energia-alan
keskusliitto ry, Suomen Satamaliitto, Vesi- ja
viemärilaitosyhdistys, Suomen vesiyhdistys
r.y., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
r.f., Suomen luonnonsuojeluliitto
ry, Natur och Miljö r.f., Kalatalouden keskusliitto,
Suomen Ympäristöoikeustieteen
Seura ry, Suomen Kalankasvattajaliitto ry,
Suomen Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestö,
Suomen Veneilyliitto ry, Suomen Kanoottiliitto
ry, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö
r.y., Suomen Lakimiesliitto ry,
Suomen Asianajajaliitto, Ympäristöasiantuntijoiden
keskusliitto ry, Ympäristönsuojelun
viranhaltijat ry, Suomen Rakennusinsinöörien
Liitto r.y., Tekniikan Akateemisten Liitto,
Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Pääkaupunkiseudun
Vesi Oy, Turun Seudun Vesi Oy,
Metsäteollisuus ry, metsäkeskuksia edustava
metsäkeskus, Pohjois-Suomen neuvottelukunta,
Pohjois-Suomen vesivaliokunta, Ådran,
Bredsundsträsket jämte bigrenar dikningsbolag
ja Söderfjärdens torrläggningsföretag.
Vesilakityöryhmän mietinnöstä lausunnon
antoivat puolustusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö,
liikenne- ja viestintäministeriö,
kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali-
ja terveysministeriö, ympäristöministeriö,
korkein hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus,
Suomen ympäristökeskus, Merenkulkulaitos,
Merentutkimuslaitos, Tiehallinto,
Maanmittauslaitos, Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos, Museovirasto, Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapio, ympäristölupavirastot,
alueellisista ympäristökeskuksista Uudenmaan,
Lounais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan,
Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-
Karjalan, Keski-Suomen, Länsi-Suomen
ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukset,
työvoima- ja elinkeinokeskuksista Uudenmaan,
Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen,
Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjanmaan,
Kainuun ja Lapin työvoima- ja elinkeinokeskukset,
saamelaiskäräjät, Luonnonvarainneuvosto,
Suomen kuntaliitto, Lapin
liitto, Päijät-Hämeen liitto, Varsinais-Suomen
liitto, Kymenlaakson liitto, Kuusamon
kaupunki, Kuopion kaupunki, Padasjoen
kunta, Säkylän kunta, Pernajan kunta, Helsingin
kaupunki, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen
tiedekunta, Elinkeinoelämän keskusliitto,
Energiateollisuus ry, Suomen Satamaliitto,
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys,
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusjärjestö
MTK r.y., Metsäteollisuus ry, Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund r.f., Suomen
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry,
Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Natur och
Miljö r.f., Kalatalouden Keskusliitto, Suomen
Ympäristöoikeustieteen Seura ry, Suomen
Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Vapaaajankalastajien
Keskusjärjestö, Suomen Kanoottiliitto
ry, Suomen Latu ry, Suomen
Ammattiliittojen keskusjärjestö r.y., Suomen
Asianajajaliitto, Ympäristöasiantuntijoiden
keskusliitto ry, Ympäristönsuojeluviranhaltijat
ry, Tekniikan Akateemisten Liitto, Suunnittelu-
ja konsulttitoimistojen liitto SKOL
ry, Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Pääkaupunkiseudun
Vesi Oy, Turun Seudun Vesi Oy,
Helsingin Vesi, Oulun Vesi, Söderfjärdens
torrläggningsföretag, Yrkeshögskolan Sydväst
ja Ålands redarförening r.f.

IHMEEN HILJAA NÄMÄ TAHOT OVAT OLLEET.

ard (nimimerkki)

#10 "Kun Vaherron talon lämmitysjärjestelmä ei ole voinut aiheuttaa tulipaloa, syttymissyyn selvittämiseksi jäljelle jää Vaherron jo vuosikymmeniä kestänyt poikkeuksellinen toiminta terveyden puolestapuhujana lisäaineita ja vesijohtoveden myrkkyjä vastaan."

Täh?

Eli jos kotini palaa ja lämmityslaite on asiantuntijoiden mukaan turvallinen niin sitten kyse on tuhopoltosta??? HALOO?

Entäs jos hellanlevy jäi päälle? Energiansäätölamppu kärähti? Lämmityslaite sittenkin jotenkin sekosi? Joku sähköliitäntä kipinöi?

Älkää nyt kiusatko vanhaa kotinsa menettänyttä ihmistä tuhopolttoajatuksilla :(

Mirjaleena Isoaho (nimimerkki)

Tottakai on "säädeltyä", mutta voidellut säätelijät ja luvan antajat ovat helppo heikkejä ketjussa. Nämä säätelijät ja luvan antajat ovat suureksi osaksi pyöröovimiehiä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

ard, #16, ihmettelemäsi teksti on Vesi-Esan kotisivuilta http://www.kuohunkirkas.com/

uurija (nimimerkki)

#11. "On aivan vastuutonta lahjoittaa tällaisten liikevaihtojen monikertoja varsinkin ulkomaisille yhtiöille vastikkeetta.
Valtionyhtiön avulla jonka yhtiöjärjestyksessä olisi määrätty reilu tuloutusvaatimus näillä maamme pohjavesivaroilla olisi mahdollista maksaa valtion velka pois eikä yhteiskuntaa pakonomaisesti säästämällä tarvitsisi kokonaan tuhota."

Tässä osutaan luultavasti asian ytimeen.

On kyse siitä, mikä taho taloudellisesti Suomen pohjavesivarannoista hyötyy.

Poliittinen konsensus ja Suomen hallitus on luovuttamassa liikevaihdot ulkomaisille toimijoille.

Ei suinkaan vastikkeetta.

Pohjalla on taloudellisen ajattelun globaali "ainoan vaihtoehdon" suuntaus, jossa hallituksella on lupa kasvattaa Suomen valtionvelkaa yli maksukyvyn.

Kaikki velkaantumista vastustavat ja vaihtoehtoisia talousajattelun suuntauksia esiin tuovat äänet vaietaan mediassa ja korkeakouluissa.

Valtion velkaantuminen pakottaa raskaaseen lainanottoon ulkomailta.

Ja se puolestaan antaa Suomen hallitukselle oikeutuksen vesivarojen myynnin ylikansallisille, megaluokan markkinatoimijoille.

pale rider (nimimerkki)

adr:llä ongelmia puoltaa hyviä asioita ja supervänkääjän luonne. kaikki tavallaan.

Eihän tuossa hyvinsyöneen kommentissa ole mitään sekavaa. Eikös öljynkin suhteen menettely ole karkeasti seuraava:

Etsitään lähde , ostetaan tai vuokrataan maa sen päällä, porataan , pumpataan ja kun se on siellä putkessa niin vasta sittenhän se on sitä myyntitavaraa kunhan vielä suoritetaan purkitus ja kuljetus ostajalle.

Ei kai sillä nyt ole mitään merkitystä missä vaiheessa suomen pohjavesi on määritelmällisesti myyty jos lopputulos on että se on putken suuaukon jälkeinen tila on että se on kauppatavaraa. Pohjavedestä tuli pintautettua vettä mutta samaa vettä se silti on ja myytävissä.

Luonnonsuojelujantterihan sanoi sen tosiasian juuri poliittisesti korrektiin ja tyypilliseen pankkirahoituksen vaatimaan suun osittain kiinni naulanneeseen tyyliin. Ei uskalla , ei pysty , äh äh suoraan kun...äh..vampyyri äh pakottaa..äh

Ei kai kukaan tee sopimuksia vedestä siinä tarkoituksessa että se jäisi sinne maan uumeniin. Sama kuin ostaisi ostaisi kultasormuksen niin että se jäisi olemaan sinne vitriinin sisään. Joten turha kiännellä asiaa joka on selvä. Maassa ei kenenkään , putken suussa putken omistajan.

Siitäpä älähti mieleen että kuinkahan mahdotonta olisi suorittaa rahankeräys jonka tarkoitus olisi seuraavaa: ostaa metsäalue jonkin luonnonlähteen tai hyvän vesialueen yltä ja sitten asettaa se pysyväissuojeluun metsineen kaikkineen. Ainoa minkä voisi tehdä olisi keskelle sitä kyseistä aluetta kyhättävä vesi-Esa tyyppinen yhden(1) hanan piste josta tätä elämän eliksiiriä voisi ken vain haluaa käydä maistamassa? Maa ei ole kauhean kallista. olisipa hienoa kun tulevaisuudessa olisi vaikkakin sellaisia pikku lehtoplänttejä jossa pulppuaisi kaikille vapaana soliseva vesipiste?

uurija (nimimerkki)

# 11. Luonnonsuojeluliiton edustaja kävi eilen päivällä edarilla asuntovaunulla suorassa lähetyksessä.
Mukana oli aanelosia ydinvoiman vastaisesta kampanjasta.

Ydinvoima, Nato, naisten asepalvelus, Afganistaniin lähetettävät sotilaat, poliittiset skandaalit ja korruptio.
Hallitus pitää huolen siitä, että tunteita kuohuttavaa vastakkainasettelua riittää.

Ei kai kukaan enää ole sokea sille, että kriittisen tärkeät kansalaisjärjestöt ja poliittiset aktiivileirit on miehitetty hyväntahtoisilla kuukausipalkkaisilla, joilla ei ole asiantuntemusta ymmärtää laajemmin tehtäviään.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Muiden kuin alueen omistajan oikeudesta
ottaa vettä säädettäisiin pintavettä koskevassa
3 §:ssä ja pohjavettä koskevassa
4 §:ssä. Nämä koskisivat pienimuotoisia pintaveden
ja pohjaveden ottamishankkeita, eikä
niitä sovellettaisi lupaa 3 luvun 2 tai 3 §:n
perusteella edellyttäviin hankkeisiin.
Julkisessa keskustelussa on esitetty, että
alueen omistajan suostumus tulisi asettaa
edellytykseksi kaupallista tarkoitusta varten
tapahtuvalle vedenotolle. Tätä on perusteltu
muun muassa sillä, että ottaja saa taloudellista
hyötyä korvauksetta luonnonvaran hyödyntämisestä.
Vesiaine poikkeaa kiinteistön
muista ainesosista omistajan omistusoikeuden
ulottuvuuden ja käyttövallan osalta. Tämä
ilmenee nykyisen vesilain 1 luvun 8 §:stä,
joka siirtyisi uuden vesilain 2 luvun 1 §:ään
asiallisesti samansisältöisenä. Vesi- tai maaalueen
omistus ei luo siellä olevaan vesiaineeseen
omistusoikeutta, vaan vallintaoikeuden.
Vallintaoikeus perustaa alueen omistajalle
tiettyjen käyttötarkoitusten osalta muita
paremman oikeuden hyödyntää hänen alueellaan
olevia vesivaroja. Vallintaoikeus ei sulje
pois muiden oikeutta käyttää samoja vesivaroja,
mutta se rajoittaa muiden tahojen käyttömahdollisuuksia
vallintaan perustuvan vedenoton
turvaamiseksi. Sen sijaan kaivossa
tai ottamossa oleva vesiaine kuuluu ottajan
omistusoikeuden piiriin.
Lisäksi alueen omistajan suostumus ottamiselle
muodostuisi ongelmalliseksi sen
vuoksi, että pintavesialueet ovat yleensä yhteisessä
omistuksessa. Myös pohjavesialueella
voi olla useita kiinteistöjä. Alueen omistajan
suostumusta koskevaa vaatimusta voitaisiin
kiertää siten, että ottaja hankkii osuuden
yhteiseen alueeseen tai pienen alueen vesialueesta.
Eri ottamismuotojen asettaminen
sääntelyllisesti eri asemaan muussa kuin luvanvaraisessa
ottamisessa on vaikeasti toteutettavissa.
Alueen omistajan suostumusta ei edellä
mainittujen seikkojen vuoksi ehdoteta asettavaksi
ottamisen edellytykseksi. Alueen omistajan
oikeudet turvattaisiin lupaharkintaa ja
etusijajärjestystä koskevilla säännöksillä.
Alueen omistajalla olisi oikeus korvaukseen
ottamisesta aiheutuvista haitoista. Korvausta
ei maksettaisi otettavasta vedestä. Mahdollisuus
lupien tarkistamiseen osaltaan myös
turvaisi omistajan oikeuksia siten, että ottamisen
edellytykset myös omistajan oikeuksien
näkökulmasta voisivat tulla uudelleen
harkittavaksi.
Pykälän 1 momentti perustuisi vesilain nykyiseen
9 luvun 1 §:ään. Säännöksessä olisi
kyse veden ottamisen haitattomuuteen perustuvasta
rajoitetusta käyttöoikeudesta. Veden
ottaminen ei saisi aiheuttaa haittaa vallintaan
tai lupaviranomaisen päätökseen perustuvalle
veden ottamiselle. Ottamistoimintaa koskee
vesilain 2 luvun 7 §:n yleinen säännös hankkeen
toteuttamisesta mahdollisimman vähän
haittaa aiheuttavalla tavalla.
Säännös voidaan nähdä eräänlaisena veden
ottamista koskevan yleiskäyttöoikeuden
(2 luvun 4 §) laajennuksena. Säännös ei vaikuttaisi
hankkeen luvanvaraisuuteen muiden
säännösten perusteella. Jos hankkeesta aiheutuisi
3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia,
olisi siihen haettava lupa. Tässä momentissa
tarkoitettu ottaminen kuuluisi 2 luvun 15 §:n
mukaisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin,
jos ottaminen ylittäisi lainkohdassa säädetyn
ilmoittamiskynnyksen.
Oikeus ottaa pintavettä kytkeytyisi kiinteistön
omistukseen tai hallintaan ja tarpeeseen
ottaa vettä kiinteistökohtaista käyttöä varten.
Vesilain käsitteistön selventämiseksi talousveden
ottamisen sijasta pykälässä viitattaisiin
2 §:n tavoin tavanomaista kiinteistökohtaista
käyttöä varten otettavaan veteen. Näin säännöksen
perusteella ei esimerkiksi voida ottaa
vettä toimitettavaksi muualla käytettäväksi.
Ottamisoikeuden kytkeytyminen kiinteistökohtaiseen
tarpeeseen rajaisi laajamittaisemmat
ottamishankkeet säännöksen soveltamisalan
ulkopuolelle ja ohjaisi ne varsinaisen
vesioikeudellisen lupamenettelyn piiriin

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässä eräs demariedustaja myöntää että he tietävät hallituksen vesikaupoista

http://www.youtube.com/watch?v=Kpk2fgXyVhA

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hemmo Koskiniemen blogissa nimimerkki Visitor:

1999-2006 Bechtel & Bolivia…

”Kuka muistaa kiistan Bolivian kolmanneksi suurimman kaupungin Cochabamban vesilaitoksen hallinnasta? Tammikuussa 1999 laitos yksityistettiin, ja yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö Bechtel sai sen hallintaansa neljäksikymmeneksi vuodeksi.

Huhtikuussa 2000 päättäjät peruivat yksityistämisen, kun asukkaat nousivat kapinaan vesimaksujen isoja korotuksia vastaan. Vuoden 2001 lopulla Bechtel vaati kymmenien miljoonien eurojen korvauksia Bolivialta. Bechtel jätti asian Maailmanpankin yhteydessä toimivan riitojen ratkaisuelimen ICSID:n ratkaistavaksi.

Viimeisestä näytöksestä kerrottiin viime tammikuussa(2006). Bechtel oli luopunut vahingonkorvausvaatimuksestaan. Muutama päivä myöhemmin Cochabamban vesisodan kapinallisten johtoryhmään kuulunut Evo Morales aloitti Bolivian presidenttinä. Lähes ensitöinään hän päätti, että Bolivian on kehitettävä vesihuoltoaan julkisena palveluna, ja julisti, että oikeus puhtaaseen veteen kuuluu jokaisen kansalaisen ihmisoikeuksiin.”

http://global.finland.fi/publi…ture=fi-FI

Morales ei ole ollut kovinkaan suosittu Yhdysvalloissa, varsinkin kun meni toteamaan tylysti:

”Yhdysvaltain ajaman FTAA-vapaakauppasopimuksen olevan keino laillistaa Amerikkojen kolonisointi.”

-Wikipedia-

Kolonisoidaanko meitä?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Venäläiset puhdistavat Haitissa pohjavettä haitilaisille

http://aquazon.ru/allwrite/78-gautigerakl

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

The 2030 Water Resources Group

The 2030 Water Resources Group was formed in 2008 to contribute new insights
to the increasingly critical issue of water resource scarcity. The group aimed to create an integrated fact base on the potential technical levers and costs for reducing water scarcity, with the ultimate goal of advancing solutions-driven dialogue among stakeholders.
The Group consists of a range of organizations from the private and social sectors, which provided the institutional collaboration and counsel needed to tackle this complex topic:

Initiating sponsorship for the project came from The International Finance
Corporation (IFC), part of the World Bank Group, which provides investments
and advisory services to build the private sector in developing countries. The World
Bank also provided substantial input from its experience in the water sector.

• McKinsey & Company, a global management consulting firm, provided overall
project management, drove the analytical execution and developed the fact base
for the report.

An extended business consortium provided sponsorship, guidance, and
expertise. This included: The Barilla Group, a global food group; The
Coca-Cola Company, a global beverage company; Nestlé S.A., a global
nutrition, health, and wellness company; SABMiller plc, a global brewer; New
Holland Agriculture, a global agricultural equipment company; Standard
Chartered Bank, a global financial institution, and Syngenta AG, a global
agribusiness.

kommentoidaan Mirjaleena Isoahon blogissa

no joo (nimimerkki)

On aika erikoista käyttä tuota Esa Vaherron tapaustä tässä yhteydessä.

Vastustte pohjaveden myyntiä. Eikös Esa juurikin myy omistamaansa pohjavettä "Kuohun Kirkas" sekä Suomen markkinoille että muualle maailmaan?
Missä kohtaa pohjaveden myynnistä tulee paha asia?

:) (nimimerkki)

Jo nyt on helvetti! (KANSALAISET,HERÄTKÄÄ).!!!

Helsingin kaupunki häätää mielenosoittajien vaunun eduskuntatalon edestä.
Kaupungin edustajat, poliisi ja eduskunnan edustajat päätyivät torstaisessa kokouksessaan antamaan siirtokehotuksen vaunusta mielenosoittajille.
Rakennusviraston osastopäällikkö Raimo K. Saarinen kertoo, että kokous päätti antaa mielenosoittajille aikaa vaunun siirtämiseen kahdesta kolmeen päivään.
"Käytännössä ensi viikkoon mennessä."

http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Helsingin+kaup...

http://tinyurl.com/yhgpatb

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Joku (helsinkiläinen?) tehköön ilmoituksen poliisille mielenilmauksesta Eduskuntatalon edessä aiheena Sananvapaus Suomessa ja Perustuslain rikkomukset, majoitus asuntovaunussa, mielenilmauksen kesto tarpeen mukaan. Sitten vaan Eduskuntatalon eteen.

Kuopioon suunnitellaan ja järjestellään rinnakkaismielenilmausta.

Ja sitten: eräs kansalainen otti yhteyttä kansanedustaja Juha Mietoon Perustuslain rikkomuksista, hallituksen korruptiosta ja pohjavesiasioista. Juha Mieto löi kansalaiselle luurin korvaan.
Ja tämä tarina on tosi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset