KissanKulmasta

Valtioiden valeet vitamiineista: suositukset liian alhaiset

Vitamin D Stops Cancer; Cuts Risk In Half
American Cancer Society Drags its Feet

kaikki artikkelit Orthomolecular News-julkaisusta; lyhentäen kääntänyt Riikka Söyring

Aiheet: vitamiinit ja masennus, vitamiinit ja syöpä, vitamiinit ja astma, vitamiinien "vaarallisuus", vitamiinit ja lasten käytöshäiriöt

(OMNS, October 2, 2008) A new study of 3,299 persons has shown that those with higher levels of vitamin D cut their risk of dying from cancer in half. (1) Another recent study shows that ample intake of vitamin D, about 2,000 IU per day, can cut breast cancer incidence by half. (2) Still more research found that inadequate Vitamin D is "associated with high incidence rates of colorectal cancer" and specifically urges that "prompt public health action is needed to increase intake of Vitamin D-3 to 1000 IU/day." (3)

Uusi 3,299 henkilön kanssa tehty tutkimus soitti että korkeammat D-vitamiinipitoisuudet puolittivat mahdollisuuden kuolla syöpään. Toinen, hiljattain tehty tutkimus osoittaa että D-vitamiinin riittävä saanti vähentää riskiä sairastua rintasyöpään. Vielä useampi tutkimus osoittaa että D-vitamiinin riittävä saanti suojaa peräsuolisyövältä.

Vitamin D's anticancer properties are so evident, and so important, that the Canadian Cancer Society now recommends supplementation with 1,000 IU of Vitamin D per day for all adults in winter, and year-round for persons at risk. (4)

D-vitamiinin syöpää torjuvat ominaisuudet ovat niin ilmeiset, ja niin tärkeät, että Kanadan Syöpäyhdistys suosittaa nyt 1000 IU D-vitamiinia per päivä kaikille aikuisille talviaikaan ja riskiryhmille ympäri vuoden.

The American Cancer Society, however, is dragging its feet, still maintaining that "More research is needed to define the best levels of intake and blood levels of vitamin D for cancer risk reduction." (5)

Amerikan Syöpäyhdistys haluaa lisää tutkimuksia.

What is taking them so long?

Researchers in 2006 noted that "The evidence suggests that efforts to improve vitamin D status, for example by vitamin D supplementation, could reduce cancer incidence and mortality at low cost, with few or no adverse effects." (6)

Tutkijat huomauttivat jo vuonna 2006 että todisteet tukevat D-vitamiinin syöpää ehkäisevää vaikutusta, eikä D-vitamiinin syönnillä ole sivu- ja haittavaikutuksia.

If you search the US National Institutes of Health's Medline online database for "cancer vitamin D," you will find over five thousand papers. . . some dating back nearly 60 years.

Jos tutkit USAn Kansalliskirjaston tietokantaa, löydät yli 5000 raporttia D-vitamiinin syöpää torjuvasta vaikutuksesta, jotkin niistä yli 60 vuotta vanhoja.

It's true: physician reports on vitamin D stopping cancer have been ignored for decades. In 1951, T. Desmonts reported that vitamin D treatment was effective against Hodgkin's disease (a cancer of the lymphatic system). (7) That same year, 57 years ago, massive doses of vitamin D were also observed to improve epithelioma. (8) In 1955, skin cancer was again reported as cured with vitamin D treatment. (9) In 1963, there was a promising investigation done on vitamin D and breast cancer. (10) Then, in 1964, vitamin D was found to be effective against lymph nodal reticulosarcoma, a non-Hodgkin's lymphatic cancer. (11)

Totta se on! Tutkijoiden raportteja D-vitamiinin syöpää torjuvasta vaikutuksesta on piiloteltu jo kymmeniä vuosia. Vuonna 1951 T.Desmonts raportoi D-vitamiinin tehosta Hodgkinin taudin torjunnassa. Samana vuonna todettiin D-vitamiinin parantava vaikutus epitelioomaan. Vuonna 1955 raportoitiin D-vitamiinin parantavasta vaikutuksesta ihosyöpään. 1963; D-vitamiini ja rintasyöpä, 1964; D-vitamiini ja imusolmukesyövät.

The American Cancer Society has been obsessed with finding a drug cure for cancer. Pharmaceutical researchers are not looking for a vitamin cure. And when one is presented, as independent investigators and physicians have continuously been doing since 1951, it is ignored.

Amerikan syöpäyhdistys haluaa löytää syöpälääkkeen, mutta eivät ole kiinnostuneita riippumattomien tutkijoiden löydöksistä D-vitamiinin yhteydessä.

No longer. Michael Holick, MD, Boston University Professor of Medicine, has come right out and said it: "We can reduce cancer risk by 30 to 50% by increasing vitamin D. We gave mice colon cancer, and followed them for 20 days. Tumor growth was markedly reduced simply by having vitamin D in the diet. There was a 40% reduction in tumor size. And, casual sun exposure actually decreases your risk of melanoma. Everyone needs 1,000 IU of vitamin D3 each day." (12)

Michael Holick, MD, Bostonin yliopistosta toteaa: "Voimme vähentää syöpäriskiä 30-50% lisäämällä D-vitamiinin saantia.  - - - - - Hiirillä tehdyissä kokeissa kasvain pieneni jopa 40% D-vitamiinin saantia lisäämällä.  -----

What about safety? Yes, it is possible to get too much vitamin D, but it is not easy. "One man took one million IU of vitamin D per day, orally, for six months, "says Dr Holick. "Of course, he had the symptoms of severe vitamin D intoxication. His treatment was hydration (lots of water), and no more vitamin D or sunshine for a while. He's perfectly happy and healthy. This was published in the New England Journal of Medicine.(13) I have no experience of anyone dying from vitamin exposure. In thirty years, I've never seen it."

On toki mahdollista saada yliannostus D-vitamiinia, mutta helppoa se ei ole. Eräs mies söi koemielessä miljoona IU per päivä puolen vuoden ajan ja sai yliannostusoireita. Niihin auttoi veden juominen. Kolmenkymmenen vuoden aikana en ole koskaan nähnyt tai kuullut kenenkään kuolleen vitamiiniyliannostukseen.

There are, of course, some reasonable cautions with its use. Persons with hyperparathyroidism, lymphoma, lupus erythematosus, tuberculosis, sarcoidosis, kidney disease, or those taking digitalis, calcium channel-blockers, or thiazide diuretics, should have physician supervision before and while taking extra vitamin D. And when employing large doses of vitamin D, periodic testing is advisable.

Sellaisten henkilöiden, joilla on hyperparathymoidismi, lymfooma, SLE (autoimmuunisairaus), tuberkuloosi, sarkoidoosi (keuhkosairaus), munuais-sairauksia tai jotka syövät digitalista, kalsiuminestäjiä, (thiazide) nesteenpoistolääkitystä, tulee neuvotella lääkärin kanssa ennen kuin alkavat lisätä valtavia määriä D-vitamiinia ruokavalioonsa. (suom.huom. triplata voinee silti huoletta annoksensa, niin pieni on suositus Suomessa)

But 1,000 IU per day of vitamin D is simple and safe. Some authorities recommend much more. (14, 15) The American Cancer Society recommends less.

Jokatapauksessa 1000 IU on täysin turvallinen määrä.

suom. huom. THL suosittaa: "D-vitamiinin puute ja suomalaisten sydänkuolemat
Päivitetty 04.01.2010.
Suomalaisten vähäinen D-vitamiinin saanti lisää kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin ja aivan erityisesti aivohalvaukseen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uudessa raportissaan. Laitos on tehnyt suuren virheen vastustaessaan vitamiinien käyttöä ravintolisänä. Nyt on korkea aika nostaa D-vitamiinin saantisuositus ajan tasalle, vähintään 50, mieluiten 100 mikrogrammaan (µg) päivässä. Nykyinen viranomaissuositus on 3–60-vuotiaille 7,5 ja alle 3 ja yli 60-vuotiaille 10 µg/vrk. "  tämä tieto oli Tri Tolosen, ei THL:n sivuilla.
VERTAILUN VUOKSI THL:N SUOSITUKSET http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/ravitsemus/suositukset_ja_toimenpideohjelmat/ravitsemus-_ja_juomasuositukset/vitamiinien_ja_kivennaisaineiden_saantisuositukset/  vuodelta 2009

What a shame. 

What a shame. References:

What a shame. (1) Pilz S, Dobnig H, Winklhofer-Roob B et al. Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D predict fatal cancer in patients referred to coronary angiography. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 May;17(5):1228-33. Epub 2008 May 7.

What a shame. (1) Pilz S, Dobnig H, Winklhofer-Roob B et al. Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D predict fatal cancer in patients referred to coronary angiography. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 May;17(5):1228-33. Epub 2008 May 7.(2) Garland CF, Gorham ED, Mohr SB et al. Vitamin D and prevention of breast cancer: pooled analysis. J Steroid Biochem Mol Biol, 2007. Mar;103(3-5):708-11.

What a shame. (1) Pilz S, Dobnig H, Winklhofer-Roob B et al. Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D predict fatal cancer in patients referred to coronary angiography. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 May;17(5):1228-33. Epub 2008 May 7.(2) Garland CF, Gorham ED, Mohr SB et al. Vitamin D and prevention of breast cancer: pooled analysis. J Steroid Biochem Mol Biol, 2007. Mar;103(3-5):708-11.(3) Gorham ED, Garland CF, Garland FC, Grant WB, Mohr SB, Lipkin M, Newmark HL, Giovannucci E, Wei M, Holick MF. Vitamin D and prevention of colorectal cancer. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005 Oct;97(1-2):179-94.

(4) http://www.cancer.ca/Canada-wide/About%20us/Media%20centre/CW-Media%20releases/CW-2007/Canadian%20Cancer%20Society%20Announces%20Vitamin%20D%20Recommendation.aspx?sc_lang=en

(5) http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_3_2X_Diet_and_Activity_Factors_That_Affect_Risks.asp Accessed Aug 29, 2008.

(6) Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M, Newmark H, Mohr SB, Holick MF. The role of vitamin D in cancer prevention. Am J Public Health. 2006 Feb;96(2):252-61.

(7) Desmonts T, Duclos M, Dalmau. [Favorable effect of vitamin D on the evolution of a case of Hodgkin's disease.] Sang. 1951;22(1):74-5. And: DESMONTS T. [Favorable action of vitamin D in leukemic erythroderma and Hodgkin's disease.] Pathol Gen. 1951 Mar;51(326):161-4. Also: VACCARI R. [Vitamin D2 and experimental carcinogenesis.] Boll Soc Ital Biol Sper. 1952 Aug-Oct;28(8-10):1567-9.

(8) Sainz de Aja Ea. [Case of an epithelioma in a patient treated with massive doses of vitamin D.] Actas Dermosifiliogr. 1951 Nov;43(2):169-70.

(9) Linser P. [Spontaneous cure of skin carcinoma by vitamin D treatment.] Dermatol Wochenschr. 1955;132(40):1072-3. German.

(10) Gordan GS, Schachter D. Vitamin D activity of normal and neoplastic human breast tissue. Proc Soc Exp Biol Med. 1963 Jul;113:760-1.

(11) Desmonts T, Blin J. [Action of Vitamin D3 on the course of a lymph nodal reticulosarcoma.] Rev Pathol Gen Physiol Clin. 1964 Mar;64:137. French.

(12) Andrew W. Saul Interviews Michael F. Holick, MD, PhD. http://www.doctoryourself.com/holick.html

(13) Koutkia P, Chen TC, Holick MF. Vitamin D intoxication associated with an over-the-counter supplement. N Engl J Med. 2001 Jul 5;345(1):66-7.

(14) Vitamin D Boosts Health, Cuts Cancer Risk in Half. Orthomolecular Medicine News Service, October 3, 2007. http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n06.shtml

(15) Doctors Say, Raise the RDAs Now. Orthomolecular Medicine News Service, October 30, 2007. http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n10.shtml

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v04n11.shtml  D-vitamiini hidastaa syöpää

Vitamin Supplements Help Protect Children from Heavy Metals, Reduce Behavioral Disorders

Lasten käytöshäiriöt ja vitamiinit

(OMNS October 8, 2007) The ability of vitamin C to protect animals from heavy metal poisoning is well established. Recent controlled trials with yeast, fish, mice, rats, chickens, clams, guinea pigs, and turkeys all came to the same conclusion: Vitamin C protects growing animals from heavy metals poisoning. [1-7]

C-vitamiinin suojaava vaikutus ympäristömyrkkyjä kuten raskasmetalleja vastaan on hyvin todennettu.  - - - C-vitamiini suojaa kasvuiässä olevia (koe-eläimiä) raskasmetallimyrkyiltä.

Benefits with an animal model do not always translate to equal benefits for humans. In this case, however, the benefit has been proven for a wide range of animals. The odds that vitamin C will protect human children are high.

Todennäköisyys, että C-vitamiini suojaa samalla tavoin lapsia, on kokeiden perusteella suuri.

There is a virtual epidemic of behavior problems, learning disabilities, ADHD and autism, and the number of children receiving special education services continues to rise steeply. Although not all causes are yet identified, growing evidence suggests that heavy metal pollution is a significant factor, and vitamin C is part of the solution.

On oikea epidemia erilaisia käytöshäiriöitä; oppimisvaikeuksia, ADHD:ta jne. - - - Kasvava määrä todistusaineistoa viittaa siihen suuntaan, että ympäristön raskasmetallit ovat eräs syistä, ja C-vitamiini osa ratkaisua.

Dr. Erik Paterson, of British Columbia, reports:

"When I was a consulting physician for a center for the mentally challenged, a patient showing behavioral changes was found to have blood lead some ten times higher than the acceptable levels. I administered vitamin C at a dose of 4,000 mg/day. I anticipated a slow response. The following year I rechecked his blood lead level. It had gone up, much to my initial dismay. But then I thought that perhaps what was happening was that the vitamin C was mobilizing the lead from his tissues. So we persisted. The next year, on rechecking, the lead levels had markedly dropped to well below the initial result. As the years went by, the levels became almost undetectable, and his behavior was markedly improved."

 - - - C-vitamiini poistaa elimistöstä raskasmetalleja.  - - - - - käytös oli parantunut merkittävästi.

World-wide, coal and high sulfur fuel oil combustion release close to 300,000 tons per year of heavy metals, 100,000 tons of which are considered hazardous air pollutants by the US Environmental Protection Agency. [8] This includes arsenic, beryllium, cadmium, cobalt, chromium, mercury, manganese, nickel, lead, antimony, selenium, uranium, and thorium. These metals are also released to the air by the industrial processes that mine and refine metal-containing ores.

Heavy metals dispersed in the air as invisible particles are blown by the winds and therefore become widely dispersed. Few mothers or children can avoid both contaminated air and food, helping to explain why behavior problems are striking rich and poor alike.

University of Victoria professor Harold Foster, PhD, says, "Pregnant women need special protection because their fetus may be poisoned in the womb, so interfering with its development. In addition to vitamin C, nutrient minerals are also protective against heavy metal toxins. For example, selenium is antagonistic to (and so protective against) arsenic, mercury and cadmium."

 - - - - Seleeni suojaa mm. arsenikkia, elohopeaa ja kadmiumia vastaan.

Metals have always been a part of the environment, and our bodies have evolved methods to protect against them. This process involves vitamin-dependent metabolic pathways. [9] Additional vitamin intake, through the use of nutrient supplementation, can help speed up the removal process. Daily consumption of additional vitamin C and selenium is likely to protect children by helping to eliminate heavy metals from their bodies. One easy and inexpensive way to increase intake of these nutrients is by taking a vitamin C supplement with each meal, along with a multivitamin containing selenium. Vitamin supplements are remarkably safe for children. [10]

Vitamiinilisät ovat täysin turvallisia lapsille. (suom. huom. Paitsi jos niissä on, kuten usein Suomessa, makeutusaineena aspartaamia, joka on kamala solumyrkky)

References:

[1] Borane VR, Zambare SP. Role of ascorbic acid in lead and cadmium induced changes on the blood glucose level of the freshwater fish, Channa orientalis. Journal of Aquatic Biology, 2006. 21(2), 244-248.
[2] Gajawat, Sunita; Sancheti, Garima; Goyal, P. K. Vitamin C against concomitant exposure to heavy metal and radiation: a study on variations in hepatic cellular counts. Asian Journal of Experimental Sciences, 2005. 19(2), 53-58.
[3] Shousha, Wafaa Gh. The curative and protective effects of L-ascorbic acid & zinc sulphate on thyroid dysfunction and lipid peroxidation in cadmium-intoxicated rats. Egyptian Journal of Biochemistry & Molecular Biology, 2004. 22(1), 1-16.
[4] Vasiljeva, Svetlana; Berzina, Nadezda; Remeza, Inesa. Changes in chicken immunity induced by cadmium, and the protective effect of ascorbic acid. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 2003. 57(6), 232-237.
[5] Mahajan, A. Y.; Zambare, S. P. Ascorbate effect on copper sulphate and mercuric chloride induced alterations of protein levels in freshwater bivalve Corbicula striatella. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences, 2001. 3(1-2), 95-100.
[6] Norwood, Joel, Jr.; Ledbetter, Alan D.; Doerfler, Donald L.; Hatch, Gary E. Residual oil fly ash inhalation in guinea pigs: influence of ascorbate and glutathione depletion. Toxicological Sciences, 2001. 61(1), 144-153.
[7] Guillot, I.; Bernard, P.; Rambeck, W. A. Influence of vitamin C on the retention of cadmium in turkeys. Tiergesundheitsdienst Bayern, Germany. Editors: Schubert, Flachowsky, Bitsch. Vitamine und Zusatzstoffe in der Ernaehrung von Mensch und Tier, Symposium, 5th, Jena, Sept. 28-29, 1995, 233-237.
[8] EPA Study on Nickel Releases from Burning Coal: http://www.epa.gov/ttn/chief/le/nickel.pdf (The study shows about 10% of nickel in coal is released to the air. The press release estimates 10% of the other metals in coal with similar properties to nickel are also released to the air.)
[9] Lewinska, Anna; Bartosz, Grzegorz. Protection of yeast lacking the Ure2 protein against the toxicity of heavy metals and hydroperoxides by antioxidants. Free Radical Research, 2007. 41(5), 580-590.
[10] Saul AW. Vitamins and food supplements: safe and effective. Testimony before the Government of Canada, 38th Parliament, 1st Session, Standing Committee on Health. Ottawa, May 12, 2005. http://www.doctoryourself.com/testimony.htm

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v03n07.shtml  vitamiinit ja lasten käytöshäiriöt

No Deaths from Vitamins, Minerals, Amino Acids or Herbs
Poison Control Statistics Prove Supplements' Safety

Ei vitamiinien, mineraalien, aminohappojen tai yrttien aiheuttamia myrkytyksiä taikka kuolemantapauksia

(OMNS, January 19, 2010) There was not even one death caused by a dietary supplement in 2008, according to the most recent information collected by the U.S. National Poison Data System. The new 174-page annual report of the American Association of Poison Control Centers, published in the journal Clinical Toxicology, shows zero deaths from multiple vitamins; zero deaths from any of the B vitamins; zero deaths from vitamins A, C, D, or E; and zero deaths from any other vitamin.

Vuonna 2008 ei ollut yhtään ravintolisien aiheuttamaa kuolemantapausta, kertoo USAn Kansallinen Myrkytystietokeskus: kuolemantapauksia 0 kpl B-, A-, C-, D- ja E-vitamiineista, kuolemantapauksia 0 kpl mistään muustakaan vitamiinista.

Additionally, there were no deaths whatsoever from any amino acid or herbal product. This means no deaths at all from blue cohosh, echinacea, ginkgo biloba, ginseng, kava kava, St. John's wort, valerian, yohimbe, Asian medicines, ayurvedic medicines, or any other botanical. There were zero deaths from creatine, blue-green algae, glucosamine, chondroitin, melatonin, or any homeopathic remedies.

Myöskään yrttilääkkeiden tai aminohappo-tuotteiden aiheuttamista kuolemantapauksista ei löydy merkintöjä.

Furthermore, there were zero deaths in 2008 from any dietary mineral supplement. This means there were no fatalities from calcium, magnesium, chromium, zinc, colloidal silver, selenium, iron, or multimineral supplements. Two children died as a result of medical use of the antacid sodium bicarbonate. The other "Electrolyte and Mineral" category death was due to a man accidentally drinking sodium hydroxide, a highly toxic degreaser and drain-opener.

Ei kuolemantapauksia mineraali-ravintolisistä.

No man, woman or child died from nutritional supplements. Period.

61 poison centers provide coast-to-coast data for the U.S. National Poison Data System, which is then reviewed by 29 medical and clinical toxicologists. NPDS, the authors write, is "one of the few real-time national surveillance systems in existence, providing a model public health surveillance system for all types of exposures, public health event identification, resilience response and situational awareness tracking."

61 myrkytystietokeskusta, rannikolta rannikolle, kerää tietoja US Myrkytystietokeskukselle.

Over half of the U.S. population takes daily nutritional supplements. Even if each of those people took only one single tablet daily, that makes 154,000,000 individual doses per day, for a total of over 56 billion doses annually. Since many persons take more than just one vitamin or mineral tablet, actual consumption is considerably higher, and the safety of nutritional supplements is all the more remarkable.

Yli puolet USAn kansalaisista syö ravintolisiä päivittäin > 56 miljardia annosta vuosittain. Koska moni ottaa useampia valmisteita päivittäin, määrä on todellisuudessa paljon suurempi.

If nutritional supplements are allegedly so "dangerous," as the FDA and news media so often claim, then where are the bodies?

Jos ravintolisät ovat niin vaarallisia kuin FDA (Food and Drug Administration) ja media väittävät, missä ovat ruumiit?

Those who wonder if the media are biased against vitamins may consider this: how many television stations, newspapers, magazines, and medical journals have reported that no one dies from nutritional supplements?

Reference:

Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr, Green JL, Rumack BH, Giffin SL. 2008 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 26th Annual Report. Clinical Toxicology (2009). 47, 911-1084. The full text article is available for free download at http://www.aapcc.org/dnn/Portals/0/2008annualreport.pdf . Vitamins statistics are found in Table 22B, journal pages 1052-3. Minerals, herbs, amino acids and other supplements are in the same table, pages 1047-8.

For Further Reading:

Download any Annual Report of the American Association of Poison Control Centers from 1983-2008 free of charge at http://www.aapcc.org/dnn/NPDSPoisonData/AnnualReports/tabid/125/Default.aspx

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v06n04.shtml   vitamiinit vaarattomia

ASTHMA TREATMENT THAT WORKS

Astmahoito joka toimii

(OMNS) People with severe asthma have low blood concentrations of ascorbate (vitamin C), particularly men [1] and children [2].

Ihmisillä, joilla on vakava astma, on usein liian vähän C-vitamiinipitoisuuksia veressään, erityisesti miehillä ja lapsilla.

Effective asthma treatment is readily available with cheap, safe and convenient vitamin C. The only requirement is to take enough vitamin C to be effective. Typical dietary quantities and low supplemental doses do not work. Robert F. Cathcart III, M.D., who has treated many asthma sufferers, says “Asthma is most often relieved by bowel tolerance doses of ascorbate (vitamin C). A child regularly having asthmatic attacks following exercise is usually relieved of these attacks by large doses of ascorbate. So far all of my patients having asthmatic attacks associated with the onset of viral diseases have been ameliorated by this treatment.”[3]

Tehokas astmahoito on jokaisen ulottuvilla: runsas C-vitamiinin saanti.  - - - Robert F. Cathcart III, MD, joka on hoitanut lukuisia astmapotilaita sanoo "Astmaa pystyy usein helpottamaan lisäämällä C-vitamiinin saantia. Lapsi, jolla on esim. liikunnan jälkeen astmakohtauksia, saa useimmiten helpotusta runsaasta C-vitamiiniannoksesta. Tähän mennessä astmapotilaani, alkavan virusinfektionkin kanssa, ovat saaneet helpotusta C-vitamiinista."

If you want asthma relief, consider trying this:

Go to a discount store and buy a large bottle of 1,000 mg vitamin C tablets. The cost should be less than $15.

Beginning when you awake in the morning, take 1,000 to 2,000 mg of vitamin C every 30 minutes and continue doing so until you have a single episode of loose stool (not quite diarrhea). If you haven’t had loose stool after 15 hours on this dosage, increase the vitamin C to 3000 mg every 30 minutes.

Ota joka päivä 1000-2000 mg C-vitamiinia 30 minuutin välein, kunnes sinulla on lähes ripuli. Jos et saa "ripulia" 15 tuntiin, lisää annostusta 3000 mg 30 minuutin välein.

After you have a loose bowel movement, reduce the dosage to 2,000 mg of vitamin C every hour. You will quickly find the dosage that is right for you. Adjust the dosage of vitamin C downward to stay below the dosage that will cause loose stool and adjust it upward to relieve asthma symptoms. The usual maintenance dosage to remain asthma-free is 15,000 to 50,000 mg of vitamin C per day taken in eight equally divided doses.

Kun sinulla on ollut ripulikohtaus, vähennä annostus 2000 mg tunnin välein. Huomaat pian, mikä on oikea annostus juuri sinulle. Pidä annostus ripulia aiheuttavan määrän alla ja astmakohtauksia helpottavan määrän tasolla. Yleensä astmavapaana pysyy syömällä C-vitamiinia 15 000-50 000 mg per päivä, joka määrä jaetaan kahdeksaan yhtä suureen vuorokauden mittaan nautittavaan annokseen.

People with asthma should also avoid tobacco smoke, minimize stress in their lives and minimize their consumption of junk foods, meat and dairy products.

Astmapotilaiden tulisi välttää myös tupakansavua, roskaruokaa, lihaa ja maitotuotteita (suom.huom. ja margariinia. Margariini ei sovi myöskään nikkeliallergikoille valmistustapansa vuoksi) sekä vähentää stressiä aiheuttavia tekijöitä elämässään.

Remember:
Vitamin C replaces antibiotics, antihistamines, antipyretics, antitoxics, and antiviral drugs at saturation (bowel tolerance) levels. It reduces inflammation.

C-vitamiini korvaa antibiootit, antihistamiinit, antipyreetit ja antiviraalit sekä vähentää tulehduksia. (suom.huom. Orthomolecular News´issa myös artikkeli HIV-positiivisista ja vitamiineista).

A vitamin can act as a drug, but a drug can never act as a vitamin.

The reason one nutrient can cure so many different illnesses is because a deficiency of one nutrient can cause many different illnesses.

Syy siihen, miksi yksi ravintoaine/ravintolisä voi parantaa niin monia sairauksia, on se että yhden ravintoaineen puutos voi aiheuttaa niin monia sairauksia.

There is not even one death per year from vitamins. Pharmaceutical drugs, properly prescribed and taken as directed, kill over 100,000 Americans annually. Hospital errors kill still more. Unlike drugs, with vitamins, the range of safe dosages is extraordinarily large.

Vuosittain ei ole ainoatakaan kuolemaa vitamiinien syömisestä johtuen. Lääkeyhtiöiden valmisteet tappavat vuosittain yli 100 000 amerikkalaista vuosittain. Hoitovirheet tappavat vielä useampia. Toisin kuin lääkkeissä, vitamiineilla turvallisen annostuksen liikkumaraja on harvinaisen suuri.

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v01n08.shtml   vitamiinit ja astma

Mental Health Treatment That Works

Masennushoito joka toimii

(OMNS) Doctors report that mental health problems including depression, bipolar disorder, schizophrenia, ADHD, anti-social and learning disorders, and obsessive-compulsive disorders often have a common cause: insufficient nutrients in the brain. Nutritionally-oriented physicians assert that the cure for these problems is to give the body the extra nutrients it needs, especially when under abnormal stress.

Lääkärit raportoivat, että sellaisilla mielenterveyden häiriöillä kuin masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia, ADHD, anti-sosiaalisuus, oppimisvaikeudet ja  pakkomiellehäiriöillä (?) on usein yhteiset juuret: liian vähän ravintoaineita (vitamiineja ymv.) aivoissa. Ravintoaineisiin erikoistuneet lääkärit ehdottavat, että ongelmia voi helpottaa lisäämällä vitamiinien saantia.

Orthomolecular medical researchers say the future of psychiatry is in nutrition because nutrition has such a long, safe and effective history of correcting many mental problems. Nutrients such as the B-vitamins are most successful when taken regularly, taken in relatively high doses, and taken in conjunction with vitamin C, the essential fatty acids (EFA’s), and the minerals magnesium and selenium.

Orthomolekulaariseen lääketieteeseen perehtyneet tutkijat uskovat, että ravinto on tulevaisuuden psykiatriaa. Sellaisilla ravintolisillä kuin B-vitamiini on pitkä, turvalliseksi todettu historia monien mielenterveyden häiriöiden korjaamisessa. B-vitamiinin kanssa kannattaa syödä C-vitamiinia, välttämättömiä rasvahappoja (EFA) ja magnesiumia ja seleeniä.

A summary of what has worked for many people follows below. The safety of vitamins and minerals is extraordinary, and the expense of trying them is much less than the cost of hazardous pharmaceutical drugs. These nutrients can be purchased in a discount or heath store.

Seuraava yhdistelmä on auttanut monia ihmisiä:

Taking 1,000 mg of vitamin B-3 three times a day often cures mild to moderate depression. Dramatic results are often achieved within one week of beginning this nutritional program, especially in alcoholics. (1)

B3-vitamiini 1000 mg annoksina kolme kertaa päivässä helpottaa lievää masennusta. Usein jo viikko tätä "kuuria" tuo dramaattisia tuloksia, erityisesti alkoholisteilla.

Sometimes a simple deficiency of vitamin D causes depression. 3,000 I.U./day from all sources can alleviate the problem. (2)

Joskus pelkkä D-vitamiinin puute aiheuttaa masennusta. 3000 IU/päivä auttaa vaivaan.

3,000 mg/day or more of niacin (vitamin B-3), along with the same quantity of vitamin C, taken in divided doses throughout the day can successfully treat both schizophrenia and bipolar disorder. (3)

3000 mg/päivä tai jopa enemmän niasiinia (B3-vitamiini), yhdessä saman määrän C-vitamiinia kanssa (annos jaetaan pitkin päivää otettavaksi) helpottaa skitsofreniassa ja kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.

Vitamins B-3, B-6, C and the minerals magnesium and zinc frequently produce a good response in ADHD and autistic children. (4)

Vitamiinit B3, B6 ja C sekä magnesium ja sinkki säännöllisesti tuovat hyviä tuloksia ADHD:n ja autististen lasten hoidossa.

Vitamins B-6, folate, and B-12 taken together lower elevated homocysteine levels in the elderly while improving mental function. (5)

B6- ja B12-vitamiinit sekä folaatti yhdessä otettuina alentavat homokysteiinitasoa vanhemmilla ihmisillä samalla kun parantavat mielen toimintoja.

As pointed out by chemistry professor and vitamin discoverer Roger J. Williams, PhD (6), each individual has different nutritional needs and responds differently to nutrients. Are you tired of being depressed, suffering from anxiety, paying huge prescription drug bills for unsafe prescriptions that don’t solve the problem or produce undesirable side effects? Are you tired of the piece-meal trial and error approach to finding a solution to your mental or emotional problems? If so, adults should consider the following nutritional protocol, which will bathe your brain and nerves in natural nutrients and may well produce dramatic results. The cost of trying the program below is less than the cost of a typical doctor’s office visit. It is safe and convenient. All of these nutrients can be purchased at large discount stores.

Kemian professori ja vitamiinitutkija Roger J. Williams, PhD, osoittaa että joka yksilöllä on erilaiset tarpeet vitamiinien suhteen ja jokainen reagoi vitamiineihin yksilöllisesti.  - - - - Aikuiset, jotka ovat väsyneet kurjaan olotilaansa, voivat kokeilla seuraavaa aivojen "ravintokylpyä:

After the morning meal take:      Aamiaisen jälkeen

 • A multivitamin tablet                  monivitamiinitabletti
 • 1,000 mg of vitamin B-3 (as niacinamide or inositol hexanicotinate)   1000 mg B3-vitamiinia
 • One B-complex tablet                                                                    B-yhdistelmätabletti
 • 100 mg of vitamin B-6                                                                   100 mg B6-vitamiinia
 • 1,200 mcg of vitamin B-9 (folate or folic acid)                                  1200 mcg B9 vitamiinia (tai foolihappoa)
 • 1,000-2,000 IU of vitamin D (the lower number if you get sunshine, the higher number if you don't)
 • 1000-2000 IU D-vitamiinia
 • 1,000 mg of vitamin C      1000 mg C-vitamiinia
 • 200 mg of magnesium        200 mg magnesiumia
 • 50 mg of zinc                       50 mg sinkkiä
 • 200 micrograms (mcg) of selenium     200 mcg seleeniä
 • 30 grams of soy protein powder and one tablespoon of lecithin granules mixed into a small glass of juice or milk A supplement of omega-3 fatty acids [eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexanoic acid (DHA) and alpha-linolenic acid (ALA)]    omega-3 (EPA), DHA, ALA

After the midday meal:             Iltapäivällä

 • 1,000 mg of vitamin B-3                    1000 mg B3-vitamiinia
 • 1,200 mcg of vitamin folate                1200 mcg foolihappoa
 • 100 mg of vitamin B-6                         100 mg B6-vitamiinia
 • One B-complex tablet                         1 kpl B-yhdistelmätabletti
 • 1,000 mg of vitamin C                        1000 mg C-vitamiinia
 • 200 mg of magnesium                          200 mg magnesiumia

After the evening meal:                  Iltapalan jälkeen:

 • A multivitamin tablet                  A-monivitamiinitabletti
 • 1,000 mg of vitamin B-3             1000 mg  B3-vitamiinia
 • 1,000 mg of vitamin C                1000 mg  C-vitamiinia
 • One B-complex tablet                 1 kpl B-yhdistelmätabletti
 • 100 mg of vitamin B-6                  100 mg B6-vitamiinia

All of the above supplements are safe in the recommended amounts, as well as inexpensive and convenient. There is not even one death per year from vitamins. Pharmaceutical drugs, properly prescribed and taken as directed, kill over 100,000 Americans annually. Hospital errors kill still more.

Yllä olevat vitamiinien määrät ovat turvallisia, edullisia ja käteviä.

Restoring health must be done nutritionally, not pharmacologically. All cells in all persons are made exclusively from what we drink and eat. Not one cell is made out of drugs.

Terveyden palauttamisen voi hoitaa ravitsemuksella, ei lääkkeillä. Solut muodostuvat siitä mitä syömme ja juomme. Yksikään ihmisen solu ei ole muodostunut lääkeaineista.

The most common mistake made by people who take vitamins is they fail to take enough vitamins.

Suurin virhe, jonka ihmiset tekevät vitamiinien syönnissä on se, etteivät he syö niitä tarpeeksi.

The reason one nutrient can cure so many different illnesses is because a deficiency of one nutrient can cause many different illnesses.

Yksi ravintoaine voi korjata monta sairautta.

What is Orthomolecular Medicine?

Linus Pauling defined orthomolecular medicine as "the treatment of disease by the provision of the optimum molecular environment, especially the optimum concentrations of substances normally present in the human body." Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For more information: http://www.orthomolecular.org

The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.

References for further reading:
1. Hoffer A. Vitamin B-3: Niacin and its amide. http://www.doctoryourself.com/hoffer_niacin.html Also: Cheraskin E, Ringsdorf WM and Brecher A. Psychodietetics. Bantam Books, 1974.
2. Vieth R, Kimball S, Hu A, Walfish PG. Randomized comparison of the effects of the vitamin D3 adequate intake versus 100 mcg (4000 IU) per day on biochemical responses and the wellbeing of patients. Nutr J. 2004 Jul 19;3:8.
3. Hoffer A. Healing schizophrenia: Complementary vitamin & drug treatments. Toronto: CCNM Press, 2004. Also: Hawkins D and Pauling L. Orthomolecular psychiatry, San Francisco: Freeman, 1973. Also: Hoffer A. Niacin therapy in psychiatry, Charles C. Thomas, 1962.
4. Hoffer A. Healing children's attention and behavior disorders: Complementary nutritional & psychological treatments. Toronto: CCNM Press, 2004. Also: Hoffer A. Dr. Hoffer's ABC of natural nutrition for children. Kingston, Ontario: Quarry Press, 1999.
5. Selhub J, Jacques PF, Wilson PWF, Rush D, Rosenberg IH. Vitamin status and intake as primary determinants of homocysteinemia in an elderly population. JAMA 1993. 270:2693-2698. Also: Verhoef P, Meleady R, Daly LE, Graham IM, Robinson K, Boers GHJ, et al. Homocysteine, vitamin status and risk of vascular disease. European Heart Journal 1999. 20:1234-1244.
6. http://neon.cm.utexas.edu/williams/

(end)

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v01n11.shtml   vitamiinit ja masennus

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Oletko terveempi kuin labramarsu? C-vitamiinisuosituksista
,

FOR IMMEDIATE RELEASE
Orthomolecular Medicine News Service, February 04, 2010

RDA for Vitamin C is 10% of USDA Standard for Guinea Pigs

Suositus ihmisille C-vitamiinin saannista on vain 10% suosituksesta koe-eläimille

Are You Healthier than a Lab Animal?

Oletko terveempi kuin koe-eläin?

Are You Healthier than a Lab Animal?
Comment by Andrew W. Saul
Editor-In-Chief, Orthomolecular Medicine News Service
(OMNS, Feb 4, 2010) The US RDA for vitamin C for humans is only 10% of the government’s vitamin C standards for Guinea pigs.

Suositus C-vitamiinin saannista ihmisille on vain 10% siitä, mitä marsuille annetaan.
Wait a minute; that cannot possibly be true.
Can it?

Hetkonen, eihän tämä voi pitää paikkaansa. Vai voiko?
The US Department of Agriculture states that ”the Guinea pig’s vitamin C requirement is 10-15 mg per day under normal conditions and 15-25 mg per day if pregnant, lactating, or growing.” (1)

US Department of Agriculture painottaa että ”Marsujen C-vitamiinin tarve on 10-15 mg per päivä normaalioloissa ja 15-25 mg jos marsu on raskaana, imettää tai on kasvuiässä.”
Well, that sounds reasonable. But how much is that compared to humans?

No, sehän kuulostaa järkevältä. Mutta paljonko se on verrattuna ihmiseen?
An adult guinea pig weighs about one kilogram (2.2 pounds). Guinea pigs therefore need between 10 and 25 milligrams of C per kilogram.

Aikuinen marsu painaa noin yhden kilon. Marsut tarvitsevat siis C-vitamiinia 10-25 mg per kilo.
In the US, an average human weighs (at least) 82 kg (180 lbs). (2)

USAssa aikuinen painaa keskimäärin 82 kiloa.
That means the USDA’s standards, if fairly applied to us, would set our vitamin C requirement somewhere between 820 mg and 2,000 mg vitamin C per day.

Se merkitsee, että USDAn standardeilla, ihmisiin sovellettuna, C-vitamiinin tarve on jotakuinkin 820-2000 mg per päivä.
The US RDA for vitamin C is different than that. Quite different.
It is lower. Much lower.

USDAn suositus C-vitamiinille on kuitenkin erilainen. Täysin erilainen. Se on alhaisempi, paljon alhaisempi.
The US RDA for vitamin C for humans is 90 mg for men; 75 mg for women. (If you smoke, they allow an additional 35 mg/day extra. Wow.)

USDAn suositus C-vitamiinin saannista ihmiselle on 90 mg miehille, 75 naisille (jos tupakoit, saat ottaa ylimääräiset 35 mg per päivä).
Why are we humans repeatedly urged to consume only the RDA when the RDA is one-tenth or less of that same government’s official nutrient requirement for an animal?

Miksi meitä ihmisiä toistuvasti kehotetaan käyttämään vain suositusmäärän verran, kun suositus on kymmenesosa siitä mitä sama laitos suosittaa eläimille?
No wonder so many people are sick and no wonder their medical bills are so high.

Eipä ihme, että niin monet ihmiset sairastelevat ja heidän sairauskulunsa ovat korkeat.
If we are going to have health insurance coverage for everyone, wouldn’t it be nice for the government to first offer us the same deal it gives to Guinea pigs?

Hallituksemme aikoo antaa meille sairausvakuutuskattavuuden kaikille; eikö olisi mukavaa jos hallitus tarjoaisi meille ensin saman kuin marsuillekin?

(Andrew W. Saul taught nutrition, health science and cell biology at the college level. He is the author of Doctor Yourself and Fire Your Doctor! and, with Dr. Abram Hoffer, co-author of Orthomolecular Medicine for Everyone and The Vitamin Cure for Alcoholism. Saul is featured in the documentary film Food Matters. He is on the Editorial Board of the Journal of Orthomolecular Medicine.)

Andrew W. Saul opetti ravitsemusta, terveysoppia ja solubiologiaa college-tasolla. Hän on kirjoittanut kirjat ”Hoida itseäsi” ja ”Anna kenkää lääkärillesi!” sekä, yhdessä Tri Abram Hofferin kanssa ”Ortomolekulaari-lääketiedettä jokamiehelle” ja ”Vitamiiniparannus alkoholisteille”. Tri Saul esiintyy myös dokumenttifilmissä ”Ruoalla on väliä”, hän on myös Orthomolecular Medicine-julkaisun toimituskuntaa.
References: liitteet:
(1) US Department of Agriculture Animal Care Resource Guide, Animal Care, 12.4.2 http://www.aphis.usda.gov/anim…eeding.pdf
(2) National Center for Health Statistics http://www.cdc.gov/nchs/pressr…ricans.htm In 2002, the average weight for men in the United States was 191 pounds and for women was 164 pounds. Few would dispute that these weights have gone up significantly in the last eight years.
Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine
Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness.

For more information: http://www.orthomolecular.org

The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.
Editorial Review Board:
Carolyn Dean, M.D., N.D. (Canada)
Damien Downing, M.D. (United Kingdom)
Michael Gonzalez, D.Sc., Ph.D. (Puerto Rico)
Steve Hickey, Ph.D. (United Kingdom)
James A. Jackson, PhD (USA)
Bo H. Jonsson, MD, Ph.D (Sweden)
Thomas Levy, M.D., J.D. (USA)
Jorge R. Miranda-Massari, Pharm.D. (Puerto Rico)
Erik Paterson, M.D. (Canada)
Gert E. Shuitemaker, Ph.D. (Netherlands)

Andrew W. Saul, Ph.D. (USA), Editor and contact person. Email: omns@orthomolecular.org

To Subscribe at no charge: http://www.orthomolecular.org/subscribe.html
To Unsubscribe from this list: http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

kirje kunnille ja medialle:

Suomi testaamaan uutta lintuinfluenssarokotetta

Suomi aloittaa rokotetutkimuksen vuoden vaihtuessa GlaxoSmithKlinen, GSK:n, uudella prepandeemisella H5N1-lintuinfluenssarokotteella. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n, asiakirjoista, jotka saatiin asiakirjapyynnön avulla ( kts. www.infosota.fi) . Rokotetutkimuksen vuoksi THL pyysi Lääkelaitokselta määräaikaista erityislupaa THL:n ja Elintarvikeviraston, EVIRA:n, henkilökunnan rokottamiseen nykyisellä H5N1-rokotteella turvallisuussyistä. Rokotusten piiriin kuului THL:n mukaan noin 60 henkeä. Lääkelaitos myönsi määräaikaisen erityisluvan.
Suomi on hankkinut koko väestölle GSK:n Prepandrix-rokotetta (viruskanta A/Indonesia/5/2005), jolla nyt THL ja EVIRA rokotuttivat henkilökuntaansa.

THL:n mukaan uusi H5N1-rokote (viruskanta A/turkey/Tyrkey/1/2005) on valmistumassa GSK:n tuotantolinjassa. THL perustelee henkilökuntansa rokottamista sillä, että THL:n mukaan se on Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena tutkimuslaitoksena sitoutunut Suomen pandemiavarautumisen kehittämiseen, mikä edellyttää kykyä kasvattaa ja käsitellä vaarallisia influenssaviruksia sekä tutkimustyötä kyseisten virusten kanssa.

 

THL:n toteuttama rokotetutkimus edellyttää virusspesifisten vasta-aineiden ja soluvälitteisen immuniteetin tutkimusta rokotetuilta henkilöiltä.
Asiakirjoista käy myös ilmi, miten THL:lla on BSL3-luokan laboratoriotilat Hermannin ja Tilkanmäen tiloissa. BSL, tai Biosafety Level, on turvallisuusmääritelmä laboratorioille, joissa käsitellään vaarallisiksi luokiteltavia organismeja. Asiakirjojen mukaan myös EVIRA:lla on vastaavat BSL3-luokan tilat.
Asiakirjat
THL:n erityislupahakemus sivu 1
THL:n erityislupahakemus sivu 2
Lääkelaitoksen päätös
THL:n sisäinen tiedote sivu 1
THL:n sisäinen tiedote sivu 2

Asiaan liittyvät
WHO selittää pandemiarokotteiden turvallisuudesta
Vuosittainen influenssarokote Fluzone sisältää myös sikainfluenssavirusta
Ranskassa joukkokanne sikainfluenssarokotteesta: myrkytystä!
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hallinto-oikeuteen salaisten H1N1-sopimuspaperien takia
Rokotevalmistaja Baxter levitti saastunutta influenssavalmistetta Eurooppaan

Omien laskujeni -jotka perustuvat THL:n sivuilta poimittuihin lukuihin- mukaan Suomi on nyt ostanut (velaksi verorahoilla) 3 kertaa 37 miljoonan (hankintahinta) arvoiset rokote-erät eli toistakymmentä miljoonaa annosta rokotetta 6 miljoonan väestölle. Päälle tuo uusin helmikuun puoleen väliin 2010 aikataulutettu koe AH5N1-"pandemia"rokotteineen. Ei terveenkään ihmisen elimistö kestä ilman munuais- ja maksavaurioita moista määrää immuniteettiin kajoavaa tavaraa elimistössään (kts. mm JAMA-raportit). Rokotteissa olevat adjuvantit tehostavat haittavaikutuksia siinä kuin hyötyjäkin; adjuvantti ei valikoi -ei kykene- erottelemaan, mitä ainesosia rokotteessa tehostaa. Adjuvantittomia rokotteita ei Suomeen ole edes tilattu.

Onko kunnilla todella varaa rokotuttaa jälleen kerran, toisen kerran alle puolen vuoden sisään, vanhusvoittoinen sairasteleva väestönsä testaamattomalla rokotteella, joka vaatii 6 kk varoajan ja solunäyteseurantoja (ja BioSafetylevel3-tilat)? Kannattaako mokomaa myrkkyä edes tuoda tiloihin, joissa on tarkoitus hoitaa sairaita ihmisiä?

MaksaakoTHL kunnille osinkoa /koehenkilö rokotekokeista saamastaan tuotosta?

Onko millään kunnalla varaa osallistua tähän THL:n kokeiluun? Kunnat ja koehenkilöt maksavat verovaroilla rokotteet. Kunnat ja koehenkilöt maksavat myös haittavaikutusseurauksista sairaspaikkakuluina, terveyskeskushenkilökunnan ylityötunteina, kuormittamalla kotipalvelua, lääkkeinä jne Kaikki tuo kustannetaan verovaroin eri momenteista. Maksamatta lienevät edelleen olemattomaksi osoittautuneen H1N1-pandemian takia varatut mutta käyttämättä jääneet sairaalapaikat?

Uskon, että THL on solminut rokotevalmistajien kanssa"liikesopimuksia", jotka vaativat THL:a suorittamaan tietyn määrän kokeita ihmisillä tai THL saa taloudellisia sanktioita sopimusrikosta, ellei kykene tarvittavaa määrää ihmiskoemateriaalia toimittamaan. Joten välttyäkseen sanktioilta, THL käyttää hyväkseen asemaansa Terveydenhuollosta vastaavana tahona ja värvää mukaan tähän epäilyttävään liiketoimintaansa (auktoriteettiuskoisen?) terveydenhuoltohenkilökunnan terveyskeskuksissa ja lastenneuvoloissa, ollenkaan piittaamatta varsinaisesta tehtävästään eli kansanterveydestä huolehtimisesta.

Pykälä "Informed Consent"ista ei takuulla toteudu tälläkään kertaa. Kuinka henkilökunta voisi kertoa "asiakkaille" aka koehenkilöille kaiken tarvittavan rokotteen sisältämistä aineosista ja haittavaikutuksista, joita tietoja vaaditaan että Informed Consent-pykälä lain mukaan täyttyisi
- kun THL ei kerro henkilökunnalle tietoja, jotka henkilökunnan tulisi lain mukaan välittää?

Riikka Söyring, Heinävesi

Toby Lee (nimimerkki)

www.vitaminD3world.com is a good site for inforamtion on vitamin D. The site also has links to a neat micro tablet formulation of vitamin D. It is so tiny you dont even need to swallow it you can just crunch it up in your mouth

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Thank You Toby Lee! Thank you very much!

www.vitaminD3world.com linkissä (kts. #3) paljon asiaa D-vitamiinista:
mm. testi, jolla voi tarkistaa oman saantinsa riittävyyden, tietoa eri sairauksista ja D-vitamiinin vaikutuksista niihin (syöpä, reuma, MS jne)

Englannin kieli ei ole em. sivustolla niin tieteellistä ettei sitä pystyisi seuraamaan.

Jo pikaisella vilkuilulla selvisi, että aurinkovoiteet estävät D-vitamiinin muodostumista iholla (sen lisäksi että sisältävät alumiinihiukkasia; kannattaa ennemmin käyttää kookosrasvaa; Tahitin suunnalla ovat pärjänneet sen avulla tuhansia vuosia) ja että normaali auringossa oleskelu ja liikuskelu ei ole vaarallista.

Alla D-vitamiinin puutosoireita:
Weakness of the arms and legs lihasheikkous
Heaviness in the legs jalat tuntuvat raskailta
Chronic musculoskeletal pain krooninen lihaskipu
Fatigue väsymys, uupumus
Hypersensitivity of the skin iho on yliherkkä

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"D-vitamiini
•EuroFoods-nimi: VITD
•Mittayksikkö: mikrogramma, µg
•Ryhmä: Vitamiinit

Kuvaus
D-vitamiinia saadaan ruoasta, mutta lisäksi D-vitamiinia syntyy auringonvalon vaikutuksesta iholla. Se on rasvaliukoinen vitamiini, jota tarvitaan luun ja hampaiden muodostumissa ja kalsium- ja fosforiaineenvaihdunnassa. Hyviä lähteitä ovat kalat, vitaminoidut maitotuotteet ja margariinit. D-vitamiinin puute voi aiheuttaa lapsilla riisitautia ja aikuisilla osteomalasiaa eli luun pehmenemistä."

THL:n sivuilta siis. Suositukset ovat niin pienet, että varmaan alle ns. minimitoimeentulorajan.

Kumma juttu se vaan, että margariinista ihan...paljonko pitäisi syödä margariinia? Jos maitoa pitää juoda noin 20 lasillista niin...

Toby (nimimerkki)

A few months ago Dr Garland who originally proposed the link between vitamin D deficiency and cancer gave a lecture entitled, Breast cancer-a vitamin D deficiency disease. The epidemiological data would suggest that if very woman raised their vitamin D levels to more than 50ng/ml we would basically eradicate the disease. Here is a link to a summary of the data recently put out by vitamin D3 world:
http://archive.constantcontact.com/fs026/110245207...
My apologies for posting in English-my Finnish is a little weak

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Toby, thank you again. I´ll translate your postings so no problem :D

Toby kertoo #6 seuraavaa: "Muutama kuukausi sitten Dr Garland, joka alunperin esitti linkin D-vitamiinin vaikutuksista syöpään, antoi luennon otsikolla ´Rintasyöpä on D-vitamiinin puutostauti´. Epidemiologinen data viittaa siihen suuntaan että jos jokainen nainen nostaisi D-vitamiinin syöntiään yli 50 ng/ml (ehkä kuitenkin mg/ml), koko tauti ie. rintasyöpä häviäisi. Ohessa linkki (kts #6) data-yhteenvetoon."

Muualta löytyy paljon tutkimuksia siitä, että mammografia lisää rintasyöpäriskiä so. Amerikassa joissain osavaltioissa yli 50 v. naiset käyvät mammografiassa kerran vuodessa (mm. senaattori David Vitter ajaa tätä asiaa eli tiheitä mammografia-seulontoja kaikille).

eila virkkunen (nimimerkki)

Esimerkkinä kansalaisten toimintamahdollisuuksista:
Walesissa järjestetään maaliskuussa mielenilmaisu testaamattoman s-influessarokotteen vuoksi.

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_con...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Lääkeyhtiöiden ja lääkärilehtiä kustantavien yhtiöiden konnailusta:
http://riikkasoyring.blogit.uusisuomi.fi/2010/01/1...
Of pharmaceutical companies and publishers; how "science" is made

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

nätti kaavio siitä kuinka maissa joissa syödään tyydyttynyttä rasvaa, on vähemmän sydän- ja verisuonitauteja

http://freetheanimal.com/images/old/6a00d8341d0fcc...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

#10 Tyypillistä tilastojen hömppäkäyttöä. Tuollaista johtopäätöstä ei taulukosta voi tehdä, koska asia riippuu monista muistakin tekijöistä, esimerkiksi geeneistä, ruokailu- ja juomatottumuksista...

gmota vastaan (nimimerkki)

Jos joku nyt innostuu hankkimaan vitamiineja ja muita ravintolisiä, yksi hyvä ja edullinen paikka tilata niitä on http://www.iherb.com/. Esim. D3-vitamiinia ostin sieltä vuoden satsin samaan hintaan kuin Suomesta kuukauden satsin. iHerbin sivuilta löytyy myös valtavasti tietoa, kannattaa käydä katsomassa. Valikoimissa on paljon eri valmistajien tuotteita, joista esim. Solgar on Suomessakin tunnettu, korkealaatuinen merkki. Nyt ostin Carlsonin D3-vitamiinia, Carlsonia on suositeltu suomalaisilla nettipalstoilla. Ja eivätköhän ne muutkin myynnissä olevat merkit ole luotettavia, vaikuttaa vastuulliselta yritykseltä tuo iHerb.com.

Tilauksen voi maksaa luottokortilla tai Visa Electronilla, taisi olla myös PayPal-mahdollisuus. Edullisin lähetystapa on airmail ($ 4), tulee viikossa-kahdessa. Ref.koodilla VAR608 saa ensimmäisetä tilauksesta $ 5 alennusta. Kannattaa pitää tilaus alle $ 80, niin ei mene tulleja eikä alveja Suomen päässä, paino kannattaa pitää alle 1,36 kg, että tulee kirjeenä.

Muistakaa katsoa myös ilmaiset tuotteet, niitä saa valita enemmänkin pakettiinsa. Ja kiinnostuneille sieltä löytyy myös huippulaatuisia elintarvikkeita ja kosmetiikkaa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

#12 Vaikuttaa kaupalliselta mainokselta. Blogit käyttöehdot taitavat kieltää tuollaisen.

niemand (nimimerkki)

#12 & #13, mainos? joo, ehkä mutta myös osoitetieto.

Karjalainen 4.9.2008:
________________________

"Diabeteksesta uusi suuri kansantauti
Diabetes yleistyy Pohjois-Karjalassa muuta maata nopeammin.

Aikuis- eli kakkostyypin diabeteksesta on tullut uusi kansantauti, joka uhkaa sekä kansanterveyttä että kuntien taloutta.

Diabetesta sairastavia on Pohjois-Karjalassa noin 30 prosenttia enemmän kuin muualla maassa keskimäärin ja diabetes yleistyy muuta Suomea nopeammin.

Pohjois-Karjalassa diabeetikkojen määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa.

Joensuussa ja lähiseudulla sairastavuus on Enoa lukuunottamatta lähellä maan keskiarvoja, mutta maakunnan reuna-alueilla tilanne huononee. Juuassa diabeetikkoja on liki kaksinkertainen määrä Kontiolahteen verrattuna.

Pohjois-Karjalassa on parhaillaan käynnissä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen diabeteksen ehkäisyn starttihanke. Varsinaisen hankkeen rahoitushakemus on jätetty.

Keväällä käynnistyneet terveydenhuollon henkilöstön ja kuntapäättäjien koulutustapahtumat jatkuvat parhaillaan Joensuun seudulla. Keski-Karjalan alueen koulutukset pidetään lokakuussa Kiteellä.

Perusteilla ovat myös diabeteksen ehkäisyn kuntakohtaiset työryhmät."

(edit: uutisen päiväys oli 4.9.2008 eikä 5.9)

Pohjois-Karjala projektiilin satoa LOL

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Blogipalvelun säännöistä: Uuden Suomen blogit on tarkoitettu yksityishenkilöille, ja niitä ei saa käyttää markkinointitarkoituksiin.

gmota vastaan (nimimerkki)

#13 Pahoittelen, jos epäilyttää. Minulla ei ole mitään kaupallista intressiä. Halusin vain kertoa hyvää asiaa eteenpäin. Blogin pitäjä poistakoon, jos loukkaa.

eila virkkunen (nimimerkki)

#15. Ystäväni eila virkkunen höppäilee tuolla Mirjaleena Isoahon muutoin niin asiallisessa ja informatiivissessa blogissa, että ajattelin sullekin ilmoittaa että tänään taas pääsee mukaan epäkaupalliseen vapaaehtoiseen massameditaatioon.
Mutta tämähän on sinulle tietty jo tuttua huttua - ehdit tuohon ekaankin mukaan ! Hyvä Late !!

eila virkkunen kommentoi:
7.2.2010 12.55

Aivan hämmästyttävän loistavaa !

:) :) ;) :) :) ;) :) ;) :) ;) :) ;) ;) ;) ;) :) :)

Todella uskomatontonta - noin moni pääsi mukaan

;) ;) ;) ;) :) :) ;) :) ;) :) ;) :) ;) ;) :) ;) :) ;) :) :) :) :) ;) ;) :) :) ;) :) ;) :) ;) :) :) :) (; :) :) :) :) ;) ;) ;) :) :) ;) :) ;) :) ;)
(^ late)
Tämä on todella jotain NIIN MAHTAVAA että otetaan uusiksi illalla - deal? 21.00

heikkilä mikael (nimimerkki)

MARKOA OLLAAN HÄÄTÄMÄSSÄ!KAUPUNKI TULEE NOSTAMAAN VAUNUN NOSTURILLA TIISTAINA JA PUDOTTUU SEN MEREEN,POLIISIN SANOJEN MUKAAN,PUTIN TULEE SUOMEN VIERAILULLE KESKIVIIKKONA JA JÄLLEEN ON AIKA PUHDISTAA ROSKAT PIHALTA.NYT KAIKKI TUKIJAT ON AIKA TOIMIA LISÄÄ VAUNUJA PIHALLE LUPIA ON .....BANDEROLLEJA KAIVATAAN.MARKO EI TULE POISTUMAAN PAIKALTA.

Kirsi (nimimerkki)

#12 gmota vastaan
On hyvä, että jaat tietoa. Tavallisen tallaajan, joka herää tähän vitamiiniasiaan, on mahdotonta muuten tietää vaihtoehtoisia, luotettavia paikkoja hankkia vitamiininsa apteekkien sijaan. Eikä ainoa plussa ole tuo hinta, vaan myös laatu.
Itsekin pari kuukautta sitten kaipailin tuota infoa ja onnekseni sen silloin löysin. Aina voi tietysti googlata, mutta kyllä muiden käyttäjien kokemus nettikaupan luotettavuudesta painaa vaakakupissa ja on turvallisempikin vaihtoehto, kuin lähteä jotain tuntematonta nettikauppaa omin päin kokeilemaan.

Kiitos Riikka, että jaksat kaivaa ja tuoda näitä kaikkia asioita meidän tietoon! Silmät on auenneet viime syksyn jälkeen, eikä paluuta entiseen ole. Mutta parempi näin :) Kiitos myös Mirjaleenalle.

Meitä lukijoita on varmaan paljon, vaikka kaikki ei aina kommentteja laitakaan... mutta tietoa kerrotaan eteenpäin :)

gmota vastaan (nimimerkki)

Kiitos Kirsi sanoistasi. Itse myös etsin aikoinaan hyvän tovin ja tuli ostettuakin jostain kaupasta aika huonolaatuisia tuotteita. Joltain suomalaiselta palstalta sitten näin tuon iHerbin ja tutustuin siihen tarkemmin. Eihän sitä pelkällä hakuammunta googlaamisella olisi välttämättä edes sattunut löytämään. Ja kuten sanoit, ovat toisten käyttäjien kommentit luotettavuudesta ja laadusta ensiarvoisen tärkeitä. Siksi mainitsin nuo pari hyväksi tietämääni tuotemerkkiäkin, iHerbin valikoima kun on todella hämmentävän laaja.

Kiitos myös Riikalle, että tämmöinen rajatapaus sai jäädä palstalle.

Ja Lauri Gröhn, on ihan terveellistä epäillä kaikkea ja kaikkia. Niin minäkin teen ;).

Jani Tolin (nimimerkki)

Iso kiitos että jaat tätä tietoa. Orthomolekulaarinen tiede on puolisen vuotta sitten tullut tutuksi ja olen lähipiirilleni yrittänyt kertoa siitä. Blogisi auttaa paljon. Kaikkea hyvää sinulle!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

VITAMIN C HAS BEEN KNOWN TO FIGHT 30 MAJOR DISEASES ... FOR OVER 50 YEARS
If so, why haven't you heard more about it? Why haven't more doctors used vitamin C as medicine?

C-vitamiinin tehoaa yli 30 eri tautiin, ja asia on tiedetty yli 50 vuotta.

Miksi siis sinä et ole kuullut siitä? Miksi lääkärit eivät käytä enemmän C-vitamiinia lääkkeiden sijaan/kanssa?

Progress takes time. Fresh fruit was known to cure scurvy by 1753, yet governments ignored the fact for nearly 100 years. Countless thousands died in the meantime. The 19th century doctor who first advocated washing one's hands between patients died ignored and in disgrace with the medical profession. The toxic metal mercury was used as medicine into the twentieth century.

The first physician to aggressively use vitamin C to cure disease was Frederick R. Klenner, MD, beginning back in the early 1940's. Dr. Klenner successfully treated chicken pox, measles, mumps, tetanus and polio with huge doses of the vitamin.

The following is a complete list of the conditions that Dr. Klenner found that responded to extremely high dose vitamin C therapy:

Pneumonia                                            keuhkokuume
Encephalitis                                           enkefaliitti
Herpes Zoster (shingles)
Herpes Simplex                                      herpes
Mononucleosis                                       mononukleoosi
Pancreatitis
Hepatitis                                                hepatiitti
Rocky Mountain Spotted Fever                 pilkkukuume
Bladder Infection                                    virtsatietulehdus/rakkotulehdus
Alcoholism                                             alkoholismi
Arthritis                                                 reuma
Some Cancers                                        jotkin syöpälajit
Leukemia                                               leukemia
Atherosclerosis                                      ateroskleroosi
Ruptured Intervertebral Disc             
High Cholesterol                                     korkea kolesteroli
Corneal Ulcer                                         
Diabetes                                                sokeritauti
Glaucoma                                               glaukooma
Schizophrenia                                         skitsofrenia
Burns and secondary infections                palovammat ja tulehdukset
Heat Stroke                                            lämpöhalvaus
Radiation Burns                                      säteilyn aiheuttamat palovammat
Heavy Metal Poisoning (Mercury, Lead)      raskasmetallimyrkytykset
Venomous Bites                                     myrkylliset puremat
Multiple Sclerosis                                    MS-tauti
Chronic Fatigue                                       krooninen uupumus
Complications of Surgery                          kirurgian aiheuttamat komplikaatiot
This seems like an impossibly long list. At this point, one can either dismiss the subject or investigate further. Dr. Klenner chose to investigate. The result? He used massive doses of vitamin C for over forty years of family practice. He wrote two dozen medical papers on the subject. (1) It is difficult to ignore his success, but it has been done. Dr. Klenner wrote: "Some physicians would stand by and see their patient die rather than use ascorbic acid (vitamin C) because in their finite minds it exists only as a vitamin."

Tri Klennerilla on yli 40 vuoden käytännön kokemus siitä, että C-vitamiini toimii.

Vitamin C is remarkably safe even in enormously high doses. Compared to commonly used prescription drugs, side effects are virtually nonexistent. It does not cause kidney stones. In fact, vitamin C helps dissolve kidney stones and prevents their formation. William J. McCormick, MD, used vitamin C since the late 1940's to prevent and treat kidney stones. (2) Robert F. Cathcart III, MD, reports that he started using vitamin C in massive doses with patients in 1969. He writes: "I estimate that I have put 25,000 patients on massive doses of vitamin C and none have developed kidney stones." (3) Said Dr. Klenner: "The ascorbic acid/kidney stone story is a myth." Recent scholarship has confirmed this. (4,5)

C-vitamiinin nauttiminen ei muodosta munuaiskiviä, sillä voi jopa helpottaa niitä.

How much vitamin C is an effective therapeutic dose? Dr. Klenner administered up to an astounding 300,000 milligrams (mg) per day. Generally, he gave 350 to 700 mg per kilogram (2.2 lb) body weight per day. That is a lot of vitamin C.

350-700 mg C-vitamiinia/kilo on sopiva annostus moneen vaivaan. Tri Klenner antoi joillekin jopa 300,000 mg/päivä. Se on paljon, mutta auttaa.

But then again, look at that list of successes.

Dr. Klenner emphasized that small amounts do not work. He said, "If you want results, use adequate ascorbic acid."

For Further Reading:
The Vitamin C Connection, by Emanuel Cheraskin, MD et al (Harper and Row, 1983)
How To Live Longer and Feel Better, by Linus Pauling, PhD, (Freeman, 1986)
The Healing Factor: Vitamin C Against Disease, by Irwin Stone (Putnam, 1972) The complete text of this book is posted for free reading at http://vitamincfoundation.org/stone/ , a not-for-profit foundation's website.
Physicians and other health professionals may wish to read papers by William J. McCormick, MD, Linus Pauling, PhD, Abram Hoffer, MD, and Robert F. Cathcart III, MD. The Journal of Orthomolecular Medicine is also recommended http://www.orthomed.org/jom/jomlist.htm.

References:
1. All of Dr. Klenner's papers are listed and summarized in the Clinical Guide to the Use of Vitamin C (ed. Lendon H. Smith, MD, Life Sciences Press, Tacoma, WA, 1988. This book is now posted in its entirety at http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-..., a non-commercial website.
2. McCormick WJ. Lithogenesis and hypovitaminosis. Medical Record 1946, 159:7, July.
3. Cathcart RF. www.orthomed.com
4. Gerster H. No contribution of ascorbic acid to renal calcium oxalate stones. Ann Nutr Metab. 1997;41(5):269-82.
5. Hickey S and Roberts H. Vitamin C does not cause kidney stones. Orthomolecular Medicine News Service, July 5, 2005. http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n07.shtml

Vapaasti ja lyhentäen kääntänyt Riikka Söyring

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Official Recommended Intake for Vitamin D is Too Low
2,000 IU/Day or More Needed for Optimal Health
by William B. Grant, Ph.D.
(OMNS, Feb 19, 2010) Vitamin D has been a natural part of man's experience forever, and 90% of vitamin D is derived from solar ultraviolet-B (UVB) irradiance. The health effects of vitamin D can be and have been determined from a variety of studies including ecological, observational (case-control and cohort), and cross-sectional studies.
Vitamin D helps both to prevent and to treat chronic diseases including many types of cancer, cardiovascular disease (coronary heart disease, stroke, etc.), congestive heart failure, diabetes mellitus (types 1 and 2), osteoporosis, falls, and fractures. It is also effective against infectious diseases including both bacteria and viral infections: bacterial vaginosis, pneumonia, dental caries, periodontal disease, tuberculosis, sepsis/septicemia, Epstein-Barr virus, and influenza type A such as A/H1N1 influenza. The autoimmune diseases include asthma, type 1 diabetes mellitus, multiple sclerosis, and perhaps rheumatoid arthritis.
Pregnancy outcomes are also adversely affected by low serum D levels. 40% of primary Cesarean-section deliveries in the United States are linked to low D levels (9% of births in the United States involve primary C-section), and preeclampsia is also linked to low serum levels of D. In regards to cancer, vitamin D helps cells fit into the organs properly or commit suicide (apoptosis), and also reduces angiogenesis (new blood vessel growth) around tumors and reduces metastasis. For metabolic diseases, the mechanisms include increased insulin sensitivity and insulin production. For infectious diseases, vitamin D induces production of cathelicidin and defensins, which have antimicrobial and antiendotoxin activities.
Due to current lifestyles in the United States, most people do not spend sufficient time in the sun to produce the higher serum D levels associated with optimal health. Black-Americans are particularly vulnerable to low levels due to their darker skin, which reduces the amount of UVB that reaches the 7-dehydrocholesterol in the lower epidermis to produce previtamin D. Black-Americans have a 25% higher mortality rate than White-Americans, and this difference may be explained in terms of lower serum 25(OH)D levels. Solar UVB is an excellent source of vitamin D during about half of the year. The way to take advantage of the sun as a source of vitamin D is to expose as much of the body as possible without sunscreen near solar noon, the time when one's shadow is shorter than one's height, for 10-30 minutes depending on skin pigmentation, being careful not to turn pink or red or burn. ( http://www.doctoryourself.com/holick.html )
Supplements represent an efficient way to obtain sufficient vitamin D. African-Americans should consider taking 3000 International Units (IU) per day while White-Americans should consider taking 2000 IU/day. The current dietary guideline, approximately 400 IU/day, was based on the amount of vitamin D in a spoonful of cod liver oil, which prevented rickets.
There are few adverse effects of vitamin D. With whole-body exposure to the sun, one can make at least 10,000 IU/day in a short time. Adverse effects such as hypercalcemia have been found in general only for 20,000-40,000 IU/day for very long periods. However, those with certain diseases such as adenoma of the parathyroid gland, granulomatous diseases, lymphoma, sarcoidosis, and tuberculosis, should limit their vitamin D intake or production due to the fact that the body's innate immune system produces too much 1,25-dihydroxyvitamin D in the serum, which can raise serum calcium levels too high.
Several studies have examined how much mortality rates and economic burdens of disease could be lowered if the population had more vitamin D. These studies were for Western Europe, Canada, the Netherlands, and the United States. They generally found that mortality rates could be reduced by about 15%.
During pregnancy and lactation, women should be taking about 6000 IU/day. The current US "Adequate Intake" recommendation is a mere 200 IU/day. Bruce W. Hollis and Carol L. Wagner, Medical University of South Carolina, recently completed a randomized controlled trial vitamin D supplementation for pregnant and nursing women and found that even 2000 IU/day was inadequate, and that there were no adverse effects with 6000 IU/day.
For the text of a Vitamin D Scientists' Call to Action, please go to http://www.grassrootshealth.net .
[William B. Grant earned his PhD in physics at UC Berkeley. For 15 years he was a physicist at NASA Langley Research Center's Atmospheric Sciences Division. He has authored or coauthored over 180 papers in peer reviewed journals. Since he began his work on UVB/vitamin D and cancer in 2000, the list of vitamin D-sensitive cancers has grown from 5 to at least 16. His paper in Cancer in 2002 identified 10 additional vitamin D-sensitive cancers. Dr. Grant directs the Sunlight, Nutrition, and Health Research Center (SUNARC) http://www.sunarc.org.]

For Further Reading:
[No authors listed]. Vitamin D - monograph. Altern Med Rev. 2008 Jun;13(2):153-64. http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/13/2/153...
Bodnar LM, Catov JM, Simhan HN, Holick MF, Powers RW, Roberts JM. Maternal vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Sep;92(9):3517-22. http://jcem.endojournals.org/cgi/reprint/92/9/3517
Cannell JJ, Hollis BW. Use of vitamin D in clinical practice. Altern Med Rev. 2008 Mar;13(1):6-20. http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/13/1/6.pdf
Dietrich T, Joshipura KJ, Dawson-Hughes B, Bischoff-Ferrari HA. Association between serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D3 and periodontal disease in the US population. Am J Clin Nutr. 2004 Jul;80(1):108-13. http://www.ajcn.org/cgi/reprint/80/1/108
Dunning JM. The influence of latitude and distance from seacoast on dental disease. J Dent Res. 1953 Dec;32(6):811-29. http://jdr.sagepub.com/cgi/reprint/32/6/811
East BR. Mean annual hours of sunshine and the incidence of dental daries. Am J Public Health Nations Health. 1939 Jul;29(7):777-80. http://www.ajph.org/cgi/reprint/29/7/777
Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M, Newmark H, Mohr SB, Holick MF. The role of vitamin D in cancer prevention. Am J Public Health. 2006 Feb;96(2):252-61. http://www.ajph.org/cgi/reprint/96/2/252
Giovannucci E, Liu Y, Rimm EB, Hollis BW, Fuchs CS. Stampfer MJ, Willett WH. Prospective study of predictors of vitamin D status and cancer incidence and mortality in men. JNCI 2006; 98:451-9. http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/reprint/98/7/451
Giovannucci E, Liu Y, Hollis BW, Rimm EB. 25-hydroxyvitamin D and risk of myocardial infarction in men: a prospective study. Arch Intern Med. 2008 Jun 9;168(11):1174-80. http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/168/11/1174
Grant WB. How strong is the evidence that solar ultraviolet B and vitamin D reduce the risk of cancer? An examination using Hill's criteria for causality. Dermato-Endocrinology. 2009;1(1):17-24. http://www.landesbioscience.com/journals/dermatoen...
Grant WB. In defense of the sun: An estimate of changes in mortality rates in the United States if mean serum 25-hydroxyvitamin D levels were raised to 45 ng/mL by solar ultraviolet-B irradiance. Dermato-Endocrinology, 2009;1(4):207-14. http://www.landesbioscience.com/journals/dermatoen...
Grant WB, Cross HS, Garland CF, Gorham ED, Moan J, Peterlik M, Porojnicu AC, Reichrath J, Zittermann A. Estimated benefit of increased vitamin D status in reducing the economic burden of disease in Western Europe. Prog Biophys Mol Biol. Prog Biophys Mol Biol. 2009 Feb-Apr;99(2-3):104-13. (posted at http://www.sunarc.org)
Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007 Jul 19;357(3):266-81. http://content.nejm.org/cgi/content/short/357/3/266
Hyppönen E, Power C. Hypovitaminosis D in British adults at age 45 y: nationwide cohort study of dietary and lifestyle predictors. Am J Clin Nutr. 2007 Mar;85(3):860-8. http://www.ajcn.org/cgi/reprint/85/3/860
Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney RP. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. Am J Clin Nutr. 2007 Jun;85(6):1586-91. http://www.ajcn.org/cgi/reprint/85/6/1586
Looker AC, Pfeiffer CM, Lacher DA, Schleicher RL, Picciano MF, Yetley EA. Serum 25-hydroxyvitamin D status of the US population: 1988-1994 compared with 2000-2004. Am J Clin Nutr. 2008 Dec;88(6):1519-27. http://www.ajcn.org/cgi/reprint/88/6/1519
Martins D, Wolf M, Pan D, Zadshir A, Tareen N, Thadhani R, Felsenfeld A, Levine B, Mehrotra R, Norris K. Prevalence of cardiovascular risk factors and the serum levels of 25-hydroxyvitamin D in the United States: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2007 Jun 11;167(11):1159-65. http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/167/11/1159
Melamed ML, Michos ED, Post W, Astor B. 25-hydroxyvitamin D levels and the risk of mortality in the general population. Arch Intern Med. 2008 Aug 11;168(15):1629-37.http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/168/15/1629
Merewood A, Mehta SD, Chen TC, Bauchner H, Holick MF. Association between vitamin D deficiency and primary cesarean section. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Mar;94(3):940-5.
Papandreou D, Malindretos P, Karabouta Z, Rousso I. Possible Health Implications and Low Vitamin D Status during Childhood and Adolescence: An Updated Mini Review. Int J Endocrinol. 2010;2010:472173. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC277844...
Schwalfenberg G. Not enough vitamin D: health consequences for Canadians. Can Fam Physician, 2007;53(5):841-54. http://www.cfp.ca/cgi/reprint/53/5/841
Wang TJ, Pencina MJ, Booth SL, Jacques PF, Ingelsson E, Lanier K, Benjamin EJ, D'Agostino RB, Wolf M, Vasan RS. Vitamin D deficiency and risk of cardiovascular disease. Circulation. 2008 Jan 29;117(4):503-11. http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/4...

Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine
Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For more information: http://www.orthomolecular.org

Fiikka (nimimerkki)

Olet Riikka todella viitseliäs nainen! Välität todellakin kanssakulkijoista ja uskallat kertoa asioista omalla nimelläsi.
Olen samaa mieltä kanssasi vitamiinien tärkeydestä. Jokin aika sitten tilasimme osoitteesta http://www.iherb.com/. runsaasti erilaisia vitamiineja. Tosin emme olleet selvillä tulli ym. maksuista, joten jouduimme maksamaan ylimääräistä. Vahingosta viisastuneena tiedämme nyt, ettei kannata yhdellä kertaa tilata yli gmotan #12 mainitsemaa määrää. Mutta onpahan vitamiineja pitkäksi aikaa. Voimme todella hyvin ja koko ajan paremmin.
On mukava olla terve ja voida hyvin. Siis vitamiineja ja terveellistä ruokaa popsimaan.

ard (nimimerkki)

Riikka on ymmärtänyt asian vähän väärin.

Vitamiinien minimisuositukset on määritelty sellaiselle tasolle, että niillä vältetään vitamiinin PUUTOSTILA. Eli pienellä määrällä C-vitamiinia vältetään keripukki jne.

Vitamiinien käyttö LÄÄKKEENOMAISESTI esim. syöpien jne. ehkäisyyn yms. on täysin eri asia - silloin puhutaan luonnollisesti aivan eri lukemista kuin saantisuositukset.

Fiikka (nimimerkki)

Enpä sanoisi Riikan ymmärtäneen väärin. Suomessa todellakin vitamiinien suositusmääräykset ovat liian alhaisia.
Me käytämme nykyisin C-vitamiinia yli 1000 mg päivässä, D-vitamiina kylläkin liian vähän, eli vain 40 mikrogrammaa, joten taidammepa lisätä sen käyttöä. Lisäksi A-vitamiinia ja B-vitamiinia. Puhumattakaan ruokatottumuksista, joita olemme muuttaneet.
Taidetaanpa tässä siirtyä kokonaan luomuruokaan.
Tuolla aikaisemmassa keskutelussa oli paljon puhetta hampusta. Olisin kiinnostunut, voiko sitä tosiaan viljellä laillisesti? Ja jos voi, mistä saa siemeniä? Jossain oli linkki tuohon tietoon, mutta en ole enää löytänyt sitä. Olisiko joku asian tietävä ystävällinen ja linkittäisi siementenostopaikan täånne!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

D-vitamiini immuunijärjestelmän avaintekijä
Julkaistu 08.03.2010.
D-vitamiini on kriittinen tekijä immuunijärjestelmään kuuluvien T-valkosolujen toiminnassa, osoittaa uusi tanskalainen tutkimus. Havainto selittää sitä, että D-vitamiinin puutteessa vastustuskyky infektioita vastaan on kehno, sanovat professori Carsten Geislerin johtamat tutkijat Nature Immunology -lehdessä. Tämäkin tutkimus mullistaa osaltaan käsityksiä D-vitamiinin tärkeästä merkityksestä terveydelle.
“Kun T-solu altistuu vieraalle patogeenille [kuten virukselle tai bakteerille] se työntää esiin "antennin", D-vitamiinin vastaanottimen (vitamin D receptor), joka tavoittelee D-vitamiinia. Tämä merkitsee sitä, että T-solu tarvitsee D-vitamiinia pärjätäkseen kamppailussa tunkeutujaa vastaan. Muutoin solu ei aktivoidu puolustamaan isäntäänsä", selittää professori Geisler.

Löydös voi auttaa taistelussa globaaleja infektioepidemioita vastaan, uskoo Geisler. Viime vuonna Public Health Agency of Canada (PHAC) vahvisti, että se tutkii D-vitamiinin merkitystä sikainfluenssan torjunnassa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa monet tutkijat suosittelevat ottamaan D-vitamiinia 1250 mikrogrammaa kerran viikossa, mikä tekee päivää kohti laskettuna 175 mikrogrammaa. Suomessa viranomaissuositus on edelleen vain 7,5 mikrogrammaa/vrk eikä sitä aiota toistaiseksi nostaa.
von Essen MR, M. Kongsbak M, P. Schjerling P et al., K. Olgaard, N. Odum, C. Geisler Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nature Immunology. Published online ahead of print, doi: 10.1038/ni.1851
Nutraingedients.com 8.3.2010

Author contact:
Carsten Geisler (University of Copenhagen, Denmark)
Tel: +45 3532 7880; E-mail: cge@sund.ku.dk

INFO
Suomen valtion viranomainen (EVIRA) on kieltänyt Bio-Vitaa raportoimasta D-vitamiinia koskevista tieteellisistä tutkimuksista näillä sivuilla. Siitä syystä tämä alkaa olla viimeisiä uusisia tästä aiheesta.
Uutisivusto jouduttaneen sulkemaan tämän viikon torstaina.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Esa Kärnältä tällainen aarre:

"Christer Sundqvistin ravintoblogista löytyi tällainen kirjoitus otsikolla Lasten diabetes ja D-vitamiini:

”Suomessa suositeltiin vuoteen 1964 asti D-vitamiinia alle 3-vuotiaille lapsille 112,5 mikrogrammaa päivässä. Vuonna 1964 se alennettiin 50 mikrogrammaan. Yksitoista vuotta myöhemmin suositus laskettiin 25 mikrogrammaan ja vuonna 1992 se alennettiin peräti 10 mikrogrammaan.

Jokaisen alennuksen jälkeen uusien alle 14-vuotiaiden lasten diabetestapausten määrä lisääntyi. Vuoden 1992 jälkeen käyrä kääntyi jyrkkään nousuun. Käänteinen korrelaatio D-vitamiinin saantiin on erittäin vahva. Miettikää sitä!

Pekka Puskan johtama Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja valtion ravitsemusneuvottelukunta sekä muut D-vitamiinin vastustajat ovat tehneet ja tekevät karhunpalveluksen Suomen lapsille.”

Koko juttu ja siihen liittyvä kanadalainen tutkimus: http://sundqvist.blogspot.com/2010/03/lasten-diabetes-ja-d-vitamiini.html

Suomessa puuhataan käsittääkseni uutta D-vitamiinin suositusta 50 µg päivässä. Se on edelleen alle puolet siitä mitä vuonna 1964.

Ja edellä todettiin näin: ”Jokaisen alennuksen jälkeen uusien alle 14-vuotiaiden lasten diabetestapausten määrä lisääntyi. Vuoden 1992 jälkeen käyrä kääntyi jyrkkään nousuun. Käänteinen korrelaatio D-vitamiinin saantiin on erittäin vahva.”

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Suomalainen tutkijaryhmä yhdistää lasten diabeteksen ja d-vitamiinin puutteen

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)06580-1/fulltext

julkaisija The Lancet

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/tie...n-herat...

D-vitamiinia tarvitaan elimistön puolustusjärjestelmän herättämiseen
(08.03.2010 klo 07.50) D-vitamiinia tarvitaan elimistön puolustusjärjestelmän herättämiseen

D-vitamiini on välttämätön elimistön puolustusjärjestelmän ns. T-solujen aktivoitumiselle, havaittiin Kööpenhaminan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Jos elimistössä ei ole D-vitamiinia riittävästi, sairauksia aiheuttavien mikrobien torjuntaan tarvittavia T-tappajasoluja ei synny. Tutkimus auttaa myös selvittämään reuman ja ykköstyypin diabeteksen kaltaisten ns. autoimmuunisairauksien syntyä missä T-solut kääntyvät elimistön omia soluja vastaan.

Jotta T-solut saadaan hyökkäämään elimistöön tulleiden vaarallisten patogeenisten mikrobien kimppuun, ne täytyy ensin aktivoida ja muuttaa varsinaisiksi tappajasoluiksi. Tätä varten ns. lepotilassa oleville T-soluille täytyy "esitellä" haitallisiksi arvioitujen mikrobien palasia. Sen tekevät puolustusjärjestelmän ns. makrofaagisolut. T-solut kiinnittyvät näihin palasiin ja alkavat jakautua sadoiksi uusiksi T-soluiksi, jotka pystyvät tunnistamaan haitalliset mikrobit.

Tanskalaistutkimuksessa havaittiin että kun ns. naiiveille T-soluille esitellään ei-toivottuja patogeenejä, ne alkavat etsiä D-vitamiinia erillisellä ulokkeella. Jos D-vitamiinia ei löydy riittävästi, T-solut eivät muutu varsinaisiksi aktiivisiksi puolustussoluiksi.

Aktiivisia T-soluja on kahta tyyppiä: tappajasoluja ja auttajasoluja. Tappaja-T-solut käyvät kiinni haitallisiksi määriteltyihin soluihin ja tappavat ne kun taas auttaja-T-solut auttavat puolustusjärjestelmän muistia. Näin elimistön puolustusreaktio käynnistyy nopeammin. seuraavalla kerralla patogeenien ilmaantuessa. Samaa mekanismia hyödynnetään rokotteissa.

D-vitamiini on tärkeää kalsiumin imeytymiselle ja siten esimerkiksi luuston hyvinvoinnille. D-vitamiinin puutteen tiedetään altistavan myös sairauksille kuten syövälle mutta sen merkitystä elimistön puolustusjärjestelmän käynnistymiselle ei ole aiemmin tiedetty. D-vitamiinia syntyy ihossa auringonvalon vaikutuksesta ja sitä saa myös kalasta, kalanmaksaöljystä ja kananmunista sekä margariineista.

Suomalaisen ravitsemussuosituksen mukaan 10-60 -vuotiaat tarvitsevat 7,5 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä ja yli 60-vuotiaat 10 mikrogrammaa päivässä. Alle 3-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisiä samoin kuin iäkkäille, vähän ulkona liikkuville ihmisille pimeimpään vuodenaikaan.

worldpillyjt (nimimerkki)

online consultation pharmacy overnight http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - clomiphene citrate clomid quest total care pharmacy
naval environmental preventative medicine unit 05 http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - citrate 50 mg tawat buy clomiphene surgical gloves ebin rushed pharmacy oman
miami-carey medicine cabinet http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - clomiphene citrate 50 mg for men tablet associated orthopedics and sports medicine
duke univsersity medicine http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - pregnancy clomiphene citrate 50mg tablets renaissance diseases and medicines
congress middle east medicine 2009 http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - clomiphene citrate clomid serophene symptoms rage medicine
family medicine of urbandale http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - citrate for men mg buy clomiphene medicine taste study
sarasota pharmacys http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - clomiphene citrate male infertility ghanem urotoday glacier bay medicine cabinet
chinese medicine swollen tongue http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - clomiphene citrate tablets united states usps medicines control consultants pretoria
pharmacy measuring equipment http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - clomiphene dosage men increased clomid natural compounding pharmacy alabama huntsville
acid reflux medicine http://grou.ps/clomideonline/blogs/item/clomiphene... - clomiphene fertility drug uncommonly internal medicine primary care birmingham mi
conference nuclear medicine cardiology speaker list homeapathic medicine
chinese medicine for insomnia
cholesterol medicine for bile
evidence base medicine hemodilution cardiac surgery
medicine to stop sweating
pharmacy assistant training
alternative medicine foot ulcers
officer bets his medicine
pharmacy bohmer clinic
pharmacy online tramadol
washington internal medicine
over the counter medicine for energy
medicines in carryon on airplane
clinical pharmacy team of rite aid
herbal medicine san marcos
south carolina school of pharmacy
tatari elephant pharmacy
what india pharmacy should i use
fsu internal medicine

corvalisbuildik (nimimerkki)

Toimituksen poiminnat