KissanKulmasta

Päättymättömän sodan strategiat

Yhdysvaltain vuoden 2015 kansallinen turvallisuusstrategia julkaistiin 1. heinäkuuta. Turvallisuusstrategioiden pohjaoletuksena näyttää olevan globaali päättymätön sota.

 

Päättymättömän sodan strategiat

Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusstrategia 2015 aloittaa määrittämällä strategiseksi ympäristöksi globaalin epäjärjestyksen. Globaalia epäjärjestystä aiheuttava tekijä on perinteisten "kansainvälisiä normeja haastavien revisionisten valtioiden" ohella väkivaltaiset äärijärjestöt (VEOs, Violent Extremist Organizations).

Eräänä avaintekijänä turvallisuusuhkien entistä nopeammalle muodostumiselle nähdään globalisaatio. Globalisaation myötä tieto, teknologia, ihmiset, tavara ja pääoma liikkuvat nopeammin kuin koskaan rajojen yli. Eritoten tiedon globalisaatio teknologisen kehityksen myötä mahdollistaa sen, että ihmiset näkevät enemmän, luovat ja jakavat enemmän sekä organisoituvat nopeammin - mikä on vain eräs tapa kertoa, että laumoista on tulossa vaikeammin hallittavia, koska tieto ei tule enää pelkästään virallisten jakelukanavien kautta.

Uhkia voimistavina tekijöinä nähdään demograafiset muutokset so. "resurssiköyhillä, vaikeuksien kanssa kamppailevien talouksien ja syvien sosiaalisten juopien alueilla" Afrikassa ja Lähi-Idässä kasvava nuori väestönosa, joiden vastapainona on pohjois-Aasian ja Euroopan vanheneva, vähenevä väestö. Maan rajat ylittävä ja maalta kaupunkiin suuntautuva [kulttuurisille eroille, vieraantumiselle ja sairauksille altistava] muuttoliike aiheuttaa sekin paineita useissa maissa, turvallisuusstrategia hahmottelee.


 

Yhdysvallat nimeää vihollisia

Kansainvälistä järjestystä - jota Yhdysvallat oman arvionsa mukaan johtaa - uhkaavana valtiona nimetään ensimmäisenä Venäjä jonka [kansainvälisten sopimusten vastaiset] "sotilaalliset toimet murentavat alueellista turvallisuutta suoraan sekä sijaisia käyttäen".

Tällä viitattaneen muun muassa Ukrainan tilanteeseen. Eric Zuesse raportoi kesäkuussa 2015 Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon pyytäneen Ukrainan korkeinta oikeutta julistamaan edeltäjänsä Viktor Janukovitschin vallasta syöksemisen laittomaksi operaatioksi, ja että Poroshenko myönsi jo helmikuussa 2014 Janukovitchin vallasta syöksemisen olleen väärän lipun alla tehty huiputus, jota Yhdysvaltain lähetystö suunnitteli jo vuonna 2013.

(Täsmennys 07.07 2015 klo 07:12: Porosehenko totesi, että tapa jolla presidentin titteli poistettiin syrjäytetyltä Janukovitsilta tämän vuoden helmikuussa säädetyn lain nojalla, ei ollut Ukrainan perustuslain mukainen.)

Zuessen esittämät väitteet eivät sinällään ole epäuskottavia mutta sitovia todisteita false flag -operaatiosta hänen ei voi katsoa esittäneen.

Iran nähdään uhkana Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle, koska se jatkaa ydinase- ja ohjusteknologian kehittelyä huolimatta YK:n turvallisuusneuvoston toistuvista kielloista. Helmikuussa 2015 qatarilainen Al jazeera sekä brittiläinen The Guardian raportoivat Iranin muodostamasta ydinaseuhasta saatuaan haltuunsa eri maiden tiedustelupalvelujen sisäisiä muistioita ja muuta kirjeenvaihtoa. Israelin tiedustelupalvelu Mossad tiedotti Etelä-Afrikan turvallisuuspalvelu SSA:lle (pvm 22 October 2012) ettei Iran ole aloittanut mitään sellaista, mikä viittaisi ydinaseen rakentamiseen, ja että [Iranin] islamilaisen tasavallan tiedemiehet "työskentelevät sulkeakseen aukkoja laillisilla alueilla kuten rikastamisreaktorien parissa" mikä "kuitenkin vähentää aikaa, joka aseiden valmistukseen menee kun varsinainen käsky annetaan".

Tämä sopii yhteen Yhdysvaltain kansallisen tiedusteluneuvoston (NIC) näkemyksen kanssa; NIC ei kyennyt löytämään todisteita sille, että Iran olisi päättänyt alkaa ydinaseiden valmistamisen tai elvyttänyt vuonna 2003 hyllyttämänsä suunnitelmat ohjuskärjen tutkimisesta, kirjoittaa Al Jazeera. Mossadin arvion mukaan Iranilla oli 100 kiloa 20-prosenttiseksi rikastettua uraania, joka ei sellaisenaan sovellu ydinaseiden valmistamiseen, raportoivat The Guardian ja Al Jazeera.

Turvallisuusstrategia 2015 sanoo Iranin sponsoroivan terrorismia useassa maassa kuten Israelissa, Libyassa, Irakissa, Syyriassa ja Jemenissä aiheuttaen suurta kurjuutta väestölle kyseisissä maissa. Yhdysvallat itse sotii parhaillaan Libyassa, Irakissa, Syyriassa ja Jemenissä väkivaltaisiin ääriryhmiin (VEO) kuuluvia sijaistaistelijoita ja liittolaismaiden - kuten Israelin - tai "strategisten kumppanien" sotilaallista kapasiteettia käyttäen.

Pohjois-Korean uskotaan kehittävän ydinaseita sekä ballistista ohjusteknologiaa. Pohjois-Korean mainitaan myös tehneen kyberhyökkäyksiä mm. vahingoittaen amerikkalaista yritystä. Kansainvälisestä mediasta olemme saaneet lukea Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n vakoilleen paitsi eurooppalaisia poliitikkoja, myös eurooppalaisia, amerikkalaisten yritysten kanssa kilpailevia yrityksiä.

Kiinan katsotaan aiheuttavan jännitteitä Tyynenmeren Aasian puoleisella alueella esimerkiksi koska Kiinan mielestä Etelä-Kiinan meri on Kiinalle kuuluva vesialue - vaikka Yhdysvaltain "Asia Pivot" -politiikan ajatusmallien mukaan kansainvälisten sekä strategisten vesialueiden hallinta kuuluu Yhdysvalloille.

Turvallisuusstrategia 2015 kaiuttaa ulkosuhteiden neuvoston (CFR, Council on Foreign Relations ) toukokuussa esittelemän, Yhdysvaltain uusia Kiina-strategioita hahmottelevan erikoisraportin”Revising U.S. Grand Strategy towards China” teemoja. CFR:n raportin kirjoittajat Robert D. Blackwill ja Ashley J. Tellis näkevät Kiinan taloudellisen nousun luoneen geopolittisia, sotilaallisia, taloudellisia ja ideologisia haasteita Yhdysvalloille ja sen liittolaisille, Yhdysvaltain ylivallalle Aasiassa ja Yhdysvaltain hallitsemalle kansainväliselle järjestykselle.


 

 

Varmuuden vuoksi?

"Minkään näistä kansoista ei uskota etsivän suoraa sotilaallista konfliktia Yhdysvaltain tai sen liittolaisten kanssa. Kuitenkin jokainen näistä kansakunnista aiheuttaa vakavia turvallisuushuolia, joita lievittääkseen kansainvälinen yhteisö työskentelee yhdessä [...] jos jokin toimija hyökkäisi suoraan Yhdysvaltain tai Yhdysvaltain intressien kimppuun, Yhdysvaltain armeija toimii puolustaakseen Kansakuntaamme [...] Yhdysvaltain sotilaallisen voiman läsnäolo avainkohteissa ympäri maailmaa [...] Tämän vuoksi jatkamme Tyynenmeren-Aasian -alueen uudelleentasapainottamista sijoittamalla tälle elintärkeälle [potentiaalisen uhan] alueelle suurimman ja edistyneimmän kapasiteettimme” turvallisuusstrategia 2015 luonnehtii.

Strategiapaperi pitää uhkia sitä suurempina, koska Yhdysvaltain teknologinen ja sotilaallinen ylivoima ei enää ole itsestäänselvää, eikä ylivoima enää ole itsestäänselvä voiton tae. Kemiallisista, biologisista ja ydinaseista muodostuvien joukkotuhoaseiden (WMD) muodostaman uhan vuoksi Yhdysvallat investoi kehittääkseen ydinasearsenaaliaan.

Euroopan suhteen painotetaan NATO:n ja Lähi-Idässä Israelin kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä. Yhteistyön, jota Yhdysvallat johtaa. Viime kädessä vastaus uhkaan kuin uhkaan on strategiapaperin perusteella sota: ennaltaehkäisevä sota, asymmetrinen sota, teknologiaa käyttämällä sodittu etäsota, nopea sota, pitkittynyt sota, epätyypillinen sota, hybridisota ... jatkuva sota. Vihollinen on kaikkialla, koko maailma on vihollinen.


 

NATO:n heikkouden paljastuminen on uhkatekijä

Yhdysvaltalaisen CEPA-ajatushautomon toukokuussa julkistettu Baltia-raportti antaa lisänäkökulmaa Turvallisuusstrategia 2015-paperin sisältöön. CEPA:n raportti katsoo että Pohjoisen viisikko Suomi, Ruotsi, Islanti, Norja ja Tanska yhdessä Baltian kolmosen (Viro, Latvia, Liettua) ja Puolan kanssa (nk. NBP9) ovat Euroopan uusi eturintama nopeasti uudelleen aseistautuvan Venäjän aggressioita vastaan. Heikko sellainen, koska ne ovat kykenemättömiä puolustamaan itseään, raportti toteaa.

[NBP9-]maiden topografia on epäsuotuisa. Mailla ei ole lihaksia eikä aivoja säilyttää alueellista turvallisuutta. Ne eivät käytä puolustusvalmiuteensa tarpeeksi rahaa, raportti perustelee. "Tämän raportin keskeinen sanoma on, että jos alueen turvallisuutta ei paranneta, NATO, maailman menestyksekkäin sotilasliitto, saattaa paljastua voimattomaksi, kenties ilman että laukaustakaan ammutaan" ja tällä Yhdysvaltain ja Euroopan nöyryyttämisellä taas olisi tuhoisa vaikutus turvallisuuteen muualla, lähinnä Aasiassa jossa Japani, Taiwan ja Etelä-Korea eivät luottaisi enää Yhdysvaltain antamiin turvallisuustakuisiin, raportissa todetaan: Japani, Taiwan ja Etelä-Korea saattaisivat tuntea houkutusta tehdä omia turvallisuusjärjestelyjään Pekingin kanssa tai jopa hankkia omia ydinaseita varmistaakseen turvallisuutensa.

CEPA arvioi kuitenkin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden todennäköisesti epävakauttavan turvallisuustilannetta alueella, koska se saattaisi houkuttaa Venäjän tekemään ennaltaehkäisevän iskun osoittaakseen liiton sotilaallisen heikkouden. Lisäheikkouden tuo se, että NBP9-maat eivät luota toisiinsa erinäisistä syistä ja että yleinen mielipide Suomessa ja Ruotsissa vastustaa NATO-jäsenyyttä.

Tiedusteluyritys Statfrorin George Friedman puolestaan kertoi saksalaismedialle Yhdysvaltain Eurooppa-politiikan tavoitteen jo pitkään olleen estää eurooppalaisen, Yhdysvaltain kanssa taloudellisesti ja sotilaallisesti kilpailemaan kykenevän supervallan syntyminen sekä Venäjän ja Saksan lähentyminen. Tähän on käytetty Ukrainaa, Friedman sanoo.

Euroopan unionin oman armeijan perustaminen vähentäisi NATO:n ja sitä kautta Yhdysvaltain vaikutusvaltaa Euraasiassa sekä ohjaisi aseostot todennäköisesti amerikkalaisyritysten sijasta muualle.

 

Kommentti:

On hyvä muistaa, että jokaisen maan sotavoimien johto ja Rakkauden ministeriö laadituttavat kansallisia turvallisuusstrategioita puhuakseen itselleen lisää määrärahaa joukkotuhoaseiden ja iskuvoiman hankintaan jotta "globaali tasapaino" säilyy, rauhaa ja demokratiaa voidaan viedä niihin maihin, jotka eivät ole resurssiköyhiä.

Yhdysvallat ei ole ainoa valtio maailmassa, joka maalailee uhkia kaikille seinille ja ikkunoihinkin, pyrkii lukitsemaan ovensa sisääntulijoilta.

Strategiapapereissa kuitenkin näkyy selvästi kahtiajaon ajatusmalli, jossa asioita perustellaan vastakkainasettelun kautta. Me vastaan Ne, Länsi vastaan Itä. Arvot vastaan barbaarien aggressiivisuus. Pohjaoletus tuntuu olevan, että venäläiset ja aasialaiset ovat ajatusmaailmaltaan, moraaliltaan ja arvoiltaan niin kaikin tavoin erilaisia kuin me hyvät "länsimaalaiset" ettei yhteensulaumista voi tapahtua, rauhanomaista rinnakkaineloa ei voi olla - elleivät aasialaiset ja venäläiset omaksu meidän ylivoimaisia arvojamme ja yhteiskuntajärjestelmäämme. Samaan aikaan tarjoamme puheissa monikulttuurisuutta, monimuotoisuutta ja moniäänisyyttä osoituksena avoimista asenteistamme. Tämä on absurdia.

Eräs tärkeä näkökohta turvallisuusasioissa on talous, voiton tavoittelu. Tukholman rauhan instituutti SIPRI:n keräämien tietojen mukaan Ukrainan kriisi on kasvattanut useiden Euroopan maiden puolustusmenoja: Tsekin tasavalta +3,7 %; Viro +7,3 %; Latvia +15 %; Liettua +50 %; Norja +5,6 %; Puola +20 %; Romania +4,9 %; Slovakia +7 % ja Ruotsi +5,3 prosenttia.

NATO-maista Saksa, Ranska, Italia, Portugali, Tanska, Espanja ja Iso-Britannia ovat vähentäneet puolustusmenojaan. Yhdysvalloille tällä on taloudellista merkitystä, koska se on maailman suurin aseviejä. Pelon lietsonta lisää tuotteiden kysyntää. NATO:n pääsihteeri toimii pelon myyntimiehenä.

Laajempaa näkövinkkeliä antavana yksityiskohtana mainittakoon, että yksi suuri syy Kreikan talouden surkeaan tilaan on Kreikan militarisoituminen. Vuoteen 2010 asti Kreikka käytti 7 % bkt:staan aseisiin. NATO-maa Kreikka käyttää edelleen eniten (2,2%) Euroopan unionin jäsenmaista ja Yhdysvaltain jälkeen NATO-maista eniten rahaa aseistautumiseen. Syynä on annettu toisen NATO-maan, Turkin, Kreikalle muodostama turvallisuusuhka. Suurimman osan aseistaan Kreikka ostaa Saksasta (25 %), Ranskasta (13 %) ja Yhdysvalloista (42 %). Hankinnat on tehty pääosin Saksan ja Ranskan Kreikalle myöntämillä luotoilla. Kreikka voisi pudottaa puolustusmenonsa samalle tasolle ( 1 % bkt:sta) kuin Saksa, Italia, Belgia ja Espanja: säästöä budjettiin tulisi noin kaksi miljardia.

Yhdysvaltain Venäjää vastaan masinoimissa talouspakotteissa, joihin EU:kin saatiin houkuteltua (painostettua?) mukaan, voidaan täten nähdä pyrkimys heikentää Venäjää taloudellisesti mutta myös pitää EU taloudellisesti ja sotilaallisesti sidottuna Yhdysvaltain ohjaukseen. Yhdysvaltain palkinto on Euraasian herruus.

Pelottelemalla Venäjän uhalla päästäneen ennen pitkää tilanteeseen, jossa NATO:n juniorijäsenet (NBP9) kasvattavat puolustusmenojaan. Menoerän kattaakseen ne joutuvat harjoittamaan talouskuria sosiaali-, koulutus-ja terveydenhuoltomenoissaan, mikä ei lupaa hyvää EU:n talouden toipumiselle tai maailman rauhalle.

Mytosfäärissä esitellään kaikki ainekset, joistä myyvä tarina syntyy.


 

Lähteet:

USNI News: The National Military Strategy of the United States of America 2015, The United States Military´s Contribution to National Security, June 2015 http://news.usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy

Mehta, Aaron | Defence News: Pentagon releases National Military Strategy (2. heinäkuuta 2015) http://www.defensenews.com/story/breaking-news/2015/07/01/pentagon-releases-new-national-military-strategy/29564897/

Zuesse, Eric |Global Research: Ukraine´s president Poroshenko says overthrow of Yanukovich was a coup (23. kesäkuuta 2015) http://www.globalresearch.ca/ukraines-president-poroshenko-says-overthrow-of-yanukovych-was-a-coup/5457631

Söyring, Riikka | Uusi Suomi Puheenvuorot: 134 sotaa vai Jatkuva sota? http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176978-134-sotaa-vai-jatkuva-sota

Söyring, Riikka | Vastavalkea: Hahmotelma Yhdysvaltain uudeksi Kiina-strategiaksi http://vastavalkea.fi/tag/kiina/

Brzezinski, Zbigniew: The Grand Chessboard (1997)

Lucas, Edward |Center for European Policy Analysis (CEPA): The Coming Storm, Baltic Sea Security Report (kesäkuu 2015) http://www.cepa.org/sites/default/files/styles/medium/Baltic%20Sea%20Security%20Report-%20(1).compressed.pdf

Von Weiss, Harald | VDI Nachrichten: USA treiben Keil Zwischen Deutschland und Russland (22. toukokuuta 2015) http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/USA-treiben-Keil-Deutschland-Russland

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): Military Spending in Europe in the wake of the Ukraine Crisis http://www.sipri.org/media/website-photos/milex-media-backgrounder-2015

Nygård, Mauri et al | Näin Suomea viedään (2015)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Nonnih. Toivottavasti joku sai uusia ajatuksia lukemastaan.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Riikka, sanottiinko perusteluissa todella näin: "[NBP9-]maiden topografia on epäsuotuisa. Mailla ei ole lihaksia eikä aivoja säilyttää alueellista turvallisuutta. Ne eivät käytä puolustusvalmiuteensa tarpeeksi rahaa, raportti perustelee."

Jos niin on, ei taida kannattaa jatkaa Ruotsinkaan kanssa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sanotaan.

"... The front-line states of the NBP9 face an assertive
and revisionist power that has the means and
willpower to pursue its goals and against which they
cannot, as things stand, defend themselves. Their
topography is unfavorable. Their defense spending
is too low. They do not have the brains or the
muscle needed to maintain regional security. But
for most of Europe the problems of the NBP9 are
not a priority. Leaders in the main West European
countries look south, not east. Germany is unwilling
to accept the possibility of military confrontation
with Russia..."

s.4

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Suurin huijaus on juuri siinä, että puhutaan monikulttuurisuudesta ja moniarvoisuudesta, mutta tosiasiassa yritetään saada aikaiseksi monokulttuuri, jonka alle kaikki salvotaan.

Eli kulttuuri rakentuu lähinnä vaatekappaleista, ruoan raaka-aineista, sekulaarista uskonnosta tai päälleliimatusta ideologiasta. Heti kun kulttuuriero on aito ja perusteellinen: Käsitys ihmisistä, elämästä tai ympäristöstä. Silloin lentävät kauniit puheet pihalle.

Mitenköhän kauan menee "vapautettavilla" sen käsittämiseen, että heitä manipuloidaan. Että heistä halutaan tehdä hyödykkeitä ja vaihtaa heidän identiteettinsä tuottavampaan merkittäviltä osin. Ja jos se ei onnistu, pistetään heidät tappelemaan keskenään.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring
Petteri Hiienkoski

Väitätkö, että presidentti Petro Porosenko olisi pyytänyt Ukrainan korkeinta oikeutta julistamaan edeltäjänsä Viktor Janukovitschin vallasta syöksemisen laittomaksi operaatioksi, ja että Poroshenko myönsi jo helmikuussa 2014 Janukovitchin vallasta syöksemisen olleen väärän lipun alla tehty huiputus, jota Yhdysvaltain lähetystö suunnitteli jo vuonna 2013?

Milloin Porosenko olisi tällaista Ukrainan korkeimmalta oikeudelta pyytänyt ja minkä takia?

Jos tämä on ainoastaan Eric Zuessen väite, kuka hän on ja millä perusteella hän sellaista väittää? Ellei väitteelle ole osoittaa pitäviä todisteita, eikö olisi perusteltua pitää sitä propagandana, jota sodan takia levitetään?

Toimituksen poiminnat