KissanKulmasta

Pankkiunioni vaarantaa talletuksesi 2

Pankkiunioni ei estä kriisejä, se järjestää maksajat. Maksaja olet sinä.

 

Muista lukiessasi: Tallettaja = Pankin velkoja.

 

Joulukuun alussa US-blogissa "Pankkiunioni vaarantaa talletuksesi" ajattelin ääneen, miksi uskoin pankkiunionin vaarantavan ihmisten talletukset. Nyt se on virallista. Finanssivakauden valvoja FSB, Financial Stability Board on julkaissut rahoitusjärjestelmän vakauteen ( = pankkien pelastaminen) tähtäävät toimintalinjat.

 

Raportin nimi on "Adequacy of Loss-Absorbing Capacity of Global Systemically Important Banks in Resolution" .

 

Käytännössä on kyse siitä kuka monimutkaisiin velkaketjuihin perustuvan rahoitusjärjestelmän käyttökustannukset (ja hajoamisen aiheuttamat kustannukset) viime kädessä maksaa.

 

 

Tallettajat pankkien pelastajiksi

 

Lyhyesti kerrottuna FSB:n raportin sisältö merkitsee seuraavaa: Järjestelmälle tärkeiden liian-isoja-kaatumaan-liian-isoja-rangaistaviksi -pankkien alkaessa kaatua pankit uudelleenpääomitetaan vakuuttamattomista velkaeristä eli talletuksista. Talletus siis tavallaan tulkitaan niin, että olet ostanut talletuksellasi pankin osakkeita ja olet siten osakkeenomistajana vastuussa pankin veloista. Olet sijoittaja. Sijoittavastuulle on annettu uusia merkityksiä.

 

- Ja joka tapauksessa sijoittajavastuu lisää pankkien rahoituskustannuksia, mikä taas nostaa lainakorkoja ja ”palvelumaksuja”. Maksaja olet sinä.

 

Mahdollisesti tuplaten, koska pankkiunioniin osana kuuluvan kriisinratkaisulain soveltamisalan piiriin kuuluu myös Kuntarahoitus Oyj.

 

Lisäkustannuksia pankkiunionista suomalaisille tulee mm. perustettavan rahoitusvakausviraston hallinnointikustannuksista.

 

 

Rahoitusjärjestelmän kova hinta

 

Tähän mennessä rahoitussjärjestelmän kriisien arvioidaan aiheuttaneen vuosien 2008-2011 aikana Eu:n jäsenmaille 1 600 miljardin (13% Eu:n kokonaistuotannosta) edestä pankkitukikuluja, eikä kriisi ole vieläkään ohi. Epäsuoria kuluja on sitäkin enemmän. Yksi näistä on Euroopan kestolama.

 

Talletusvakuusrahastojen rahat eivät tule riittämään talletusten korvaamiseen mikäli yksikin iso pankki yhteenkytkeytyneessä globaalissa rahoitusjärjestelmässä alkaa kaatua, joutuu, - kute FSB määrittelee - "in resolution proceeding".

 

Pankeilla ja rahastoilla, jotka ovat nurin menevän pankin velkojia, on ensijaisen velkojan asema, joten ne saavat ensin omansa pois kaatuneen pankin kuolinpesästä. Tallettajat ovat viimeisenä velkojien jonossa.

 

Poliitikot eivät näin joudu selittämään pankkitukea (bail-out) veronmaksajille, koska pankit ottavat tarvitsemansa pankkituen suoraveloituksena tallettajilta (bail-in).

 

Julkista velkaa tämä periaatteessa vähentää, koska valtioiden takaus pankeille poistuu; pankit jäävät ilman sitä nimenomaista pankeille ilmaista rahaa. Eikä siinä mitään järkeä ollutkaan, että valtiot lainasivat pankeilta/yksityisiltä sijoittajilta rahaa korollisena antaakseen sen ilmaiseksi pankeille, jotta pankit eivät joutuisi kohtaamaan oman holtittoman toimintansa seurauksia. Tämä järkijättöinen touhu sai Eu-maidenkin budjetit alijäämälle niiden pelastellessa milloin minkäkin maan pankkeja "Kreikan kriisiavun" suojissa. Järkijättöisen touhun seurauksilla perusteltiin Eu:n talouskurisopimusta, mikä lisäsi seurausten raskautta tappamalla taloutta lisää.

 

G20-maat ovat implementoimassa näitä toimintalinjoja laeiksi, osa on sen jo tehnyt.

 

 

Entäs jos?

 

Ja jos edes pankkiunionin kriisinratkaisumekanismin varat eivät riitä rahoitusjärjestelmän pelastamiseen? Silloin Eurooppa turvautuu Euroopan Va(r)kausmekanismi EVM:n rahoihin so. veronmaksajat maksavat – ja maksavat vielä lisääkin, aina kun EVM sääntöjensä puitteissa pyytää lisäpääomitusta itselleen. Pankkiunioninkaan pääomitustarpeelle ei ole määritetty ylärajaa. Suomen kansallisen talletussuojarahaston varoja suunnitellaan siirrettäväksi yhteiseurooppalaiselle talletussuojarahastolle.

 

Mitään talousneuvoja en aio antaa, mutta sukanvarsisäästäminen ja patjan alus alkavat tuntua varteen otettavalta vaihtoehdolta.

 

Joko hikoiluttaa? Pannaan löylyä lisää.

 

 

Venäjän vastaiset talouspakotteet lisäriski

 

Eduskunnassa 18.12 2014 käydyn keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että eurooppalaiset pankkiunionipankit, eritoten ranskalaiset ja italialaiset pankit, ovat lainoittaneet venäläisiä pankkeja, jotka taas ovat muuttuneet riskialttiimmiksi pankkiunioni-Eu:n Yhdysvaltoja miellyttääkseen asettamien Venäjän vastaisten talouspakotteiden takia. Talouspakotteet ovat hyydyttäneet Eu28:n taloutta, Yhdysvaltojen ei.

 

Ranskan presidentti Francois ”Saucealist Hollandaise” Holland (sd) on ilmaissut mielipiteenään, että Venäjän vastaisten pakotteiden täytyy loppua, uutisoi EuObserver. Kuulostaa siltä, että Holland pelkää pankkiunionille tulevan pian tarvetta; ennen kuin se on täysin toimintavalmis.

 

 

Pankkiunionissa maksaja olet Sinä

 

Saman voi sanoa toisinkin: eurooppalaiset poliitikot tekivät päätöksiä, jotka lisäsivät eurooppalaisten pankkien riskejä. Eurooppalaiset poliitikot tekivät päätöksiä, joilla heidän riskejä lisäävien päätöstensä seuraukset siirretään kustannettavaksi hallintoalamaisten omistuksista, suoraveloituksella.

 

Tämä toteutetaan ilmoittamalla, että pankkiunionin mukanaan tuoma velkayhteisvastuu ei ole Eu:n perussopimuksen artiklan 125 vastaista velkayhteisvastuuta vaan ”erilaista, pelastavaa velkayhteisvastuuta”.

 

Pankkiunioni on siis mekanismi, jolla poliitikkojen tekemät virheet maksatetaan veronmaksajilla velkayhteisvastuun kautta, ja jonka tarkoitus on rahoitusjärjestelmän kannattavuuden ohella pelastaa euro sekä Euroopan unioni. Maksaja olet sinä.

 

Näin eduskuntavaalien 2015 alla suomalaisia kiinnostanee, kenen suomalaisen nimi on pankkiunionipapereissa, ketkä kansanedustajat äänestivät pankkiunionin ja kriisinratkaisurahaston puolesta.

 

Vastaus: Suomen hallitus ohitti eduskunnan viemällä pankkiunionin ratifiomisen valtiosopimuksena, joka ei ole sama asia kuin Eu-laki vaan hallitusten välinen asia, ja hyväksytettiin eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä itsenäisyyden muistopäivän aattona 5.12 2014. Kriisirahastoon siirrettävistä summista annettiin asetus, josta eduskunnalta ei kysytty.

 

Hyväksytyllä (rahoitusalan) kriisinratkaisumenetelmällä synnytettiin tuleva sosiaalinen kriisi.

 

Pankkiunioni-lakia valmistelemassa olivat valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Suomen Pankki, Finanssivalvonta FiVA ja Finanssialan keskusliitto FK (joka on finanssialan yhtiöiden etujärjestö).

 

 

 

 

Muuta:

 

* Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen sivuilta löytyvän kyselytuloksen perusteella 75% vastanneista ei pidä pankkiunionia tarpeellisena http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentId=306859&nodeId=37760&contentlan=1&culture=fi-FI#.VKu57WN01jp

 

* Yhdysvallat hyväksyi viimeisimmän käyttövarabudjettinsa käsittelyssä lakiin upotettuna sen, että pankit voivat jatkaa johdannaiskeinottelua veronmaksajien takaamina.

 

* Protestiliikehdintä on muuttumassa todella vaaralliseksi - protestoijille. Police State Usa -sivusto kertoo tiedonsaantilakia (FOIA) käyttämällä hankituista FBI:n muistioista, joiden perusteella herää ajatus siitä, että rahoitusjärjestelmää kritisoivan Occupy Wall Street -ryhmän Houstonissa, Texasissa toimivan organisaation johtohenkilöiden salamurhaamiseksi oli olemassa suunnitelma. Johtohenkilöiden murhaamiseksi oli aie käyttää tarkka-ampujia.

 

 

Pääasialliset lähteet:

 

Pankkiunioni vaarantaa talletuksesi http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181906-pankkiunioni-vaarantaa-talletuksesi (paljon lähdeviitteitä)

 

Euroopan johto tähtää hikipajaunioniin http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181376-euroopan-johto-tahtaa-hikipajaunioniin

 

FSB: Adequacy of Loss-Absorbing Capacity of Global Systemically Important Banks in resolution http://www.financialstabilityboard.org/2014/11/adequacy-of-loss-absorbing-capacity-of-global-systemically-important-banks-in-resolution/

http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf (pdf)

 

The Financial Review - Mark Bailey: Small step for G20, a leap for TBTF banks http://www.afr.com/p/markets/small_step_for_leap_for_tbtf_banks_ZLrMJCNOG4jNty1KOD9KRP

 

Hallituksen esitys 175/2014: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+175/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

 

Äänestystulokset hallituksen esityksestä HE 175/2014 http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&${THWIDS}=2.27/1420538247_415694&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxnosyn&${savehtml}=/thwfakta/aanestys/aax/aax.htm

 

sekä http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&${THWIDS}=1.27/1420538247_415694&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxnosyn&${savehtml}=/thwfakta/aanestys/aax/aax.htm

 

Eduskunta, Täysistunnon pöytäkirja PTK 122/2014 vp http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_122_2014_ke_p_12.shtml

 

Eduskunta, Täysistunnon pöytäkirja PTK 133/2014 vp http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/skt_133_2014_136_p.shtml

 

Eduskunta, Täysistunnon pöytäkirja PTK 119/2014 vp http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_119_2014_ke_p_6.shtml

 

EuObserver – Andrew Rettman: France: Eu Sanctions on Russia ´must stop now´ http://euobserver.com/foreign/127101

 

Bundesministerium der Finanzen: Aktuelle Entwicklung der Europäischen Bankenunion – Plädoyer für ein glaubwürdiges Bail-In http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2014/06/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-bankenunion-bail-in.html

 

Sen. Bernie Sanders: Sanders says ´No´ to Spending Bill http://www.sanders.senate.gov/newsroom/recent-business/sanders-says-no-to-spending-bill?utm_source=berniebuzz&utm_medium=email&utm_content=Read+more+on+why+Bernie+voted+no+featuredlinkurl&utm_campaign=National+Bernie+Buzz+12-15

 

Police State USA: FBI keeps lid on sniper plot to kill ´Occupy Wall Street´ organizers http://www.policestateusa.com/2014/sniper-plot-to-kill-ows-organizers/


 

Eurooppatiedotus: Asteittainen siirtyminen pankkiunioniin http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=307714&contentlan=1#.VKu4UmN01jo

IMF ehdottaa euroalueelle yllätysverotusmenettelyä http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/183560-imf-ehdottaa-euroalueelle-yllatysverotusmenetelmaa


 

Ettei menisi liian synkeäksi niin tässä päivän piristeeksi The Loan Boat -klassikko https://www.youtube.com/watch?v=mSFb3ItC2QA

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Direktiivin 37 artiklan mukaan kriisinratkaisuviranomaisten tulee voida käyttää kriisinratkaisun edellytykset täyttävän laitoksen kriisinratkaisuun yhtä tai useampaa seuraavista välineistä: liiketoiminnan myynti, väliaikainen laitos, omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen sekä sijoittajavastuun toteuttaminen velkoja alentamalla tai muuntamalla niitä omaksi pääomaksi. Jäsenvaltiot voivat myös säätää muista kriisinratkaisuvälineistä, kunhan nämä ovat yhteensopivia artikloissa 31 ja 34 asetettujen kriisinratkaisun tavoitteiden ja yleisten periaatteiden kanssa

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=...

Käyttäjän juhanikahelin kuva
Juhani Kahelin

Tänään on Helsingin Sanomissa pitkä kirjoitus taloustieteilijä Minskystä, jonka pääväite (pääsanoma) on että finanssijärjestelmä on perusolemukseltaan epävakaa ja tuottaa toistuvia kriisejä. Osa taloustieteilijöistä on halveksinut Minskyä.

Minskyn väittämiin nähden EU:n pykäämä niinsanottu pankkiunioni on epäuskottava. Se yrittää rakentaa jälkikäteisiä, päälleliimattuja kriisinhoitomenettelyjä, kymmenien miljardien rahastoja ja virastoja. Se ei pureudu (Minskyn esittämän) epävakauden perustaviin alkusyihin. Seuraavat kriisit tulevat uudella tapaa yllätyksenä. Pankkiunionin systeemit tulevat myös kalliiksi. Kriisinratkaisurahastoon Suomesta siirretään saman tien jotain 1,1 - 1,5 miljardia euroa, ylärajaa tuleville siirroille ei ole. Nämä kustannukset on jo maksettu pankkiverona, lainamarginaaleina ja jatkoa seuraa.

Eduskunnassa Mauri Pekkarinen saarnasi kuinka Pihtiputaan mummokin nyt pannaan maksamaan finanssimaailman epävakauksia. Pekkarinen julisti että Keskusta ei hyväksy valtiosopimusmenettelyä varojen siirrossa. Lopullisessa äänestyksessä Keskusta äänesti vain tyhjää. Epäuskottavaa pelaamista myös Keskustalta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Nimenomaan minusta on aivan hullumaista korjailla seurauksia ja jättää syyt korjaamatta. Ilmeisesti syitä ei kuitenkaa voi korjata koska uusliberalismi, pääomien vapaa liikkuvuus, vapaakauppa ja muu huttu.

Ainoa vakaa ja varma tekijä nykyjärjestelmässä on sen kyky tuottaa kriisejä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Paavo Teittinen: Kriisiprofeetan paluu http://www.hs.fi/paivanlehti/talous/Kriisiprofeeta...

"... Lor­di Adair Turnerin mu­kaan ky­se oli Mins­kyn ta­vas­ta tar­kas­tel­la ra­haa, luo­ton­an­toa ja vel­kaa. Ne oli­vat Mins­kyl­le kes­kei­ses­sä roo­lis­sa ta­lou­den kier­to­ku­lus­sa ja krii­sien syn­nys­sä.

Pit­kän uran ra­hoi­tus­alal­la teh­nyt Tur­ner pe­reh­tyi Mins­kyn aja­tuk­siin joh­taes­saan ta­lous­krii­sin ai­kaan Bri­tan­nian fi­nans­si­mark­ki­noi­ta sään­te­le­vää vi­ra­no­mais­ta. Hän ker­too ym­mär­tä­neen­sä tuol­loin, mik­si Mins­ky pi­ti pank­ke­ja epä­va­kau­den suu­rim­pi­na moot­to­rei­na.

"Pan­kit ei­vät vain ota vas­taan tal­le­tuk­sia ja lai­naa nii­tä eteen­päin. Ne myös luo­vat uut­ta vel­kaa, ra­haa ja os­to­voi­maa tyh­jäs­tä. Näin ne ruok­ki­vat kup­lien syn­ty­mis­tä nou­su­suh­dan­tees­sa", Tur­ner sa­noo.

Tur­ne­rin mu­kaan ta­lous­teo­ria ei juu­ri kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta vel­kaan, luo­ton­an­toon tai ra­haan. Ka­pi­ta­lis­mia mal­lin­net­tiin vaih­dan­ta­ta­lou­te­na, jos­sa ra­ha on yk­si hyö­dy­ke. Pan­kit näh­tiin lai­tok­si­na, jot­ka vain vä­lit­ti­vät tal­le­tuk­sia sääs­tä­jil­tä lai­naa­jil­le..."

--
"..."Jäl­ki­kä­teen aja­tel­tu­na se on häm­men­tä­vää. Fi­nans­si­jär­jes­tel­mä puut­tui lä­hes täy­sin mo­der­nis­ta fi­nans­si­teo­rias­ta", Tur­ner poh­tii. Hän kut­suu il­miö­tä "mo­der­nin ta­lous­tie­teen ou­dok­si muis­tin­me­ne­tyk­sek­si".

"E­ko­no­mis­tit ei­vät enää aja­tel­leet si­tä, mi­ten yk­si­tyi­sen ve­lan kas­vu 1920-lu­vul­la joh­ti suu­reen la­maan. Knut Wicksellin, Friedrich von Hayekin, John Maynard Keynesin, Ir­ving Fis­he­rin ja Henry Simonsin kal­tais­ten ajat­te­li­joi­den lu­ke­mi­nen lo­pe­tet­tiin", Tur­ner sa­noo.

"1800-lu­vun lo­pul­ta ai­na 1900-lu­vun puo­li­vä­liin eko­no­mis­tit oli­vat huo­lis­saan sii­tä, mi­kä roo­li pan­keil­la ja nii­den luo­ton­an­nol­la on krii­sien syn­ty­mi­ses­sä. 1960-lu­vul­ta läh­tien nä­mä huo­let kui­ten­kin unoh­det­tiin."

--
Hyvä artikkeli kokonaisuudessaan, kannattaa lukea. Nyt olemme tilanteessa, josta artikkelissa siteerattu (suuresti arvostamani) Steve Keen puhuu: Rahoitussektori on hyvä renki, huono isäntä; finanssijärjestelmän pitäisi olla talouden moottorin voiteluöljy, ei polttoaine.

Hyvä on huomio myös innovaatioista: järjestelmämme tuottaa "innovatiivisia finanssi-instrumentteja, ei niinkään teknologisia innovaatioita tmv. jotka kohentaisivat reaalitaloutta.

Artikkelissa mainitaan erittäin tärkeä seikka, jonka merkitystä on syytä korostaa: talousteorioissa ohitettiin lähes täysin finanssijärjestelmä.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

huolimatta Riikan hienosta linkkikokoelmasta,,en ole lainkaan huolestunut,koska talletuksia ei ole ja vaikka olisikin,en Riikka uskoisi !

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ei tarvitsekaan minua uskoa. Voit lukea suoraan hallituksen esityksiä, eduskunnan papereita, FSB:n, IMF:n, EKP:n ja muiden vastaavien instanssien lausuntoja, ja ajatella sitten ihan itse.

Siksi ne linkit siinä on.

---
Liikepankkiraha vallankumous http://ebolakani.blogspot.fi/2014/12/liikepankkira...

Risto Järvenpää

Jos pankki ajautuu maksukyvyttömäksi, talletussuojarahastosta maksetaan enintään 100 000 euron suuruinen korvaus tallettajaa ja pankkia kohden. Tietenkin tilillä pitää olla vähintään tuo 100 000. Esimerkiksi aviopuolisoiden kannattaa jakaa talletukset puolisoiden kesken ja esimerkiksi kolmen pankin kesken, jolloin perheen rahoista 600 000 euroa on talletussuojan piirissä. Loput rahat kannattaa ottaa sukan varteen tai tallettaa esimerkiksi amerikkalaiseen pankkiin. Myös osakesijoituksia ja rahastosijoituksia kannattaa harkita, vaikka ne ovatkin riskialttiita.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hyviä neuvoja mutta parempi soveltaa niitä G20-maiden ulkopuolella. Kaikki G20-maat ovat implementoimassa pankkiunionin sisältämiä virityksiä lainsäädäntöönsä.

Latinalaisen Amerikan maissa on monissa varsin hyvät pankkeja koskevat lait.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Riikka Söyring

Ainoa maa latinalaisessa amerikassa jonka pankkijärjestelmä saa puhtaat paperit on Brasilia.

Muut maat ovat lähinnä vararikon partaalla. Venezuela keikahtaa muutamassa kuukaudessa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #9

Kaikki on mahdollista. Toisaalta saattaa esimerkiksi Kiina huomata itsensä kannalta edulliseksi auttaa Venezuelaa, eikä pelkän öljyn saannin takia.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #10

Riikka Söyring

Miksi muuten nämä sosialistivaltiot tai äärioikesitovaltiot (diktatuurit) eivät hallitse maansa rikkauksien tulosta. Mihin se raha katoaa. Ei se ainakaan ideologian mukaan kansalle jakaudu. Näissä maissa on suurin köyhyys ja suurimmat tuolerot.

Olen huomannut, että niin Maduro, Putin ja Kim Jong-un esimerkkeinä perustelevat kansoilleen huonoa johtamistaan syyttämällä Obamaa.

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30638770

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1420512105438

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #13

Se, että rikkauksia ei hallita tai että tulot eivät jakaudu tasaisesti tai että raha katoaa, ei tosiaankaan ole ainoastaan sosialistimaiden ja diktatuurien ongelma.

Voisit esimerkiksi tutustua Saksan tilanteeseen. Tästä vuonna 2013 julkaistusta artikkelista voi aloittaa http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/13110...
OECD:ltäkin löytyy materiaalia.

Mitähän Juhana Vartiainen tuumaa kun Saksa (ja mahd. Iso-Britannia) nyt on aikeissa rajoittaa maahanmuuttoa, siellä näes on huomattu että työllisyys ei välttämättä lisäännykään maahanmuutolla.

----
EDIT Katselin Maailmanpankin korruptio-indeksejä http://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.TRAN.XQ (pääsee selailemaan metadataakin)

Minusta näyttää että korruptiota on eniten heikon palkkatason maissa eli korruption määrä ei olisi suoraan riippuvainen valtiollisesta ideologiasta.

Pahimpia korruptoijia ovat sitten taas kanadalaiset, amerikkalaiset jne yritykset http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/18/world-bank...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Millä tähän saadaan muutos? Näin ei voida jatkaa, tapetoimalla halkeamat piiloon ja kohdistamalla ostajien huomio kauniisiin näköaloihin.

Rahoitusjärjestelmä on saatettava tiukan valvonnan alaiseksi, verokeitaiden toimintaa vaikeutettava (koska suljettua niitä ei saada) asettamalla pääomakontrolleja, verotuksen porsaanreiät tukkimalla ja esim. siirtämällä verotuksen painopistettä yritysten kassavirtoihin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Teollisuuden tilaukset putoavat neljättä kuukautta peräkkäin Yhdysvalloissa (graafi) https://fnews.com/us-factory-orders-drop-most-yoy-...

Merkillistä. Vaikka jokainen FT julistaa talouden nousua Yhdysvalloissa :D
---
Maailmanpankin lista korruptoituneista yrityksistä, kanadalaiset johtavat http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/18/world-bank...

Varmaan jollain lailla Venäjän vika...
---
Riskiryhmät tarkkailuun. Briteissä suunnitellaan, että lastenhoitoalalla työskentelevät velvoitetaan raportoimaan lapsista, joista saattaa kehittyä isona terroristeja uutisoi The Independent

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nurs...
----
Jerusalem Post: Otetaan mallia Yhdysvalloista! Netanyahu aikoo muuttaa Israelin monipuoluejärjestelmän kaksipuoluejärjestelmäksi
http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-to-anno...
---
Iraqi News: Amerikkalaiskone pudotti aseita ISIS:ille http://www.iraqinews.com/iraq-war/american-aircraf...
---
Sekapäisten ihmisten maailma.

Käyttäjän juhanikahelin kuva
Juhani Kahelin

Luin Henri Ertin US-blogijutun "Euro-alueen ongelmat pohjautuvat Eurooppalaiseen hyvinvointimalliin".

Hauska on verrata näitä kahta selitystä, Minskyn ja Ertin. Mistä kriisit juontuvat, finanssijärjestelmän epävakaudesta vai 'hyvinvointimallista'? Henri Erti ihailee Liberaa.

Suomeen (tai miksei Eurooppaan) pitäisi saada syntymään jokin instanssi tai ryhmä tai ajatuspaja joka kokopäivätyökseen kävisi läpi talouskriisin syntyjä syviä ja Euroopan uusia vaihtoehtoja. Eri pohjalta kuin Suomen Pankin analyytikot ja vastaavat.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kyllähän tällaisia ryhmiä on kuten WEA (World Economic Association) joka julkaisee real-world economic review´ia http://www.paecon.net/PAEReview/

(mainittakoon mainostamisen yhteydessä että olen WEA:n jäsen).

Sitten on The Guardian -networkin Social Europe Journal (julkaisevat tosin myös supply-sidersien juttuja) ja "yksityisajattelijoita" kuten Steve Keen, Michael Hudson, Mark Weisbrot, Marc Faber jne.

Suomeksi on esim. Raha ja Talous-blogi.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Riikka Söyring

US Factory ordes on kuukausittain jyrkästi vaihteleva tilasto.

Tässä tilastoa. Olisin voinut tulla tänne kirjoittamaan, että lokakuussa tehdastilaukset nousivat 10 %.

http://www.forexfactory.com/#graph=57792

Tehdastilaukset eivät kerro yhdenkään maan koko talouden kuvaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tietenkään tehdastilaukset eivät kerro koko kuvaa.

Siksi vilkuilenkin välillä asuntojen myyntiä ja hintoja tai näitä tietoja koostavia artikkeleita http://www.rockhilldaily.com/us-home-prices-slide-...

kuten myös Shadowstatin todellinen työttömyys -laskelmia, BLS:n tilastointia työpaikkojen määrästä jne ja vertaan sitten tietoja toisiinsa.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Riikka Söyring

Riikka seuraa Forex Factory linkkiä. Sieltä tulee merkittävimmät faktatiedot useiden maiden talouksista. Lukujen manipulointi vähäistä.

http://www.forexfactory.com/

Tänään tulee merkittäviä talouslukuja

10:55am EUR
German Unemployment Change

11:00am EUR
Italian Monthly Unemployment Rate

11:10am EUR
Retail PMI

12:00pm EUR
CPI Flash Estimate y/y

EUR
Core CPI Flash Estimate y/y

EUR
Unemployment Rate

EUR
Italian Prelim CPI m/m

3:15pm USD
ADP Non-Farm Employment Change

3:30pm CAD
Trade Balance

USD
Trade Balance

5:00pm CAD
Ivey PMI

5:30pm USD
Crude Oil Inventories

Hienoa, että sait Kanadan ja USA:n eniten korruptoituneiden maiden joukkoon.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Työttömyys-/työllisyysluvuilla on vähäinen merkitys mikäli työpaikat syntyvät matalapalkka-aloille, joiden suomilla tuloilla ei elä (vrt. Saksa).

En MINÄ saanut Kanadaa ja Yhdysvaltoja korruptoituneimpien johtoon vaan Huffington Post kertoi että kanadalaiset ja amerikkalaiset YRITYKSET ovat ahkerimpia lahjojia.

---

Noin 62% amerikkalaisista on ilman pahan päivän varaa eli säästöjä.
http://www.marketwatch.com/story/most-americans-ar...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

TIEDOKSI

Rahoitusvakausvirasto kerää maksuja vuonna 2015 http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_...

30.01.2015 | Tiedote 22/2015

Vuoden 2015 alussa astui voimaan uusi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskeva lainsäädäntö. Se on osa pankkiunionin luomisen toista vaihetta, jossa kriisinratkaisua koskeva päätöksentekovalta on säädetty uudelle EU:n kriisinratkaisuneuvostolle ja jäsenvaltioihin perustettaville kriisinratkaisuviranomaisille.

Suomessa kriisinratkaisuviranomaisena toimintansa käynnistää vuoden 2015 kevään aikana uusi Rahoitusvakausvirasto. Se toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena. Valtiovarainministeriö hoitaa viraston tehtäviä, kunnes virasto on toimintakykyinen.

Rahoitusvakausviraston tehtäviin kuuluu myös talletussuojarahaston ja kriisinratkaisurahaston kartuttaminen toimialalta perittävin maksuin. Lisäksi viraston toimintamenot katetaan toimialalta perittävillä hallintomaksuilla. Rahoitusvakausvirasto vahvistaa maksut ja antaa niihin liittyvät tarkemmat ohjeet vuoden 2015 aikana.

Talletussuojamaksu

Talletussuojamaksu määräytyy kunkin talletuspankin korvattavien talletusten ja vakavaraisuuden perusteella. Rahoitusvakausvirasto kerää maksujen määrittämiseen tarvittavat tilastotiedot talletuspankeilta vuoden 2014 lopun tilanteesta kevään aikana, ja vuoden 2015 talletussuojamaksu kerätään kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

Rahastoa kartutetaan vuonna 2015 arviolta vajaalla 80 miljoonalla eurolla. Vanhan talletussuojarahaston jäseninä olleet talletuspankit voivat sopia, että vanhan talletussuojarahaston varoja käytetään niiden vuoden 2015 talletussuojamaksujen korvaamiseen kokonaan tai osittain.

Kriisinratkaisurahastoa kartuttava vakausmaksu

Kriisinratkaisulainsäädännön piiriin kuuluvien luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten maksettavaksi määrättävät vakausmaksut määrittää ja kerää vuonna 2015 Rahoitusvakausvirasto.

Virasto vastaa myös yksityiskohtaisista ohjeista liittyen muun muassa maksusitoumusten käyttöön. Maksujen määrittämiseksi virasto kerää tarvittavan tilastomateriaalin syyskuuhun mennessä ja antaa tiedot maksun määrästä 30.11.2015 mennessä. Maksut kerätään vuoden 2015 loppuun mennessä ja ne määräytyvät vuoden 2013 lopun tilanteen mukaisesti.

Alustavan arvion mukaan vakausmaksujen yhteenlaskettu määrä vuonna 2015 on vajaat 80 miljoonaa euroa ja maksujen tarkemmista määräytymisperusteista kerrotaan tämän tiedotteen liitteessä.

On kuitenkin tärkeä huomioida, pankkiverona vuosina 2013–14 kerättyä verotuottoa luetaan vuodesta 2015 lukien sitä maksaneiden talletuspankkien hyväksi vakausmaksuja laskettaessa samassa suhteessa kuin ne ovat maksaneet pankkiveroa.

Kriisinratkaisuviraston hallintomaksu

Rahoitusvakausviraston hallintokulut katetaan kriisinratkaisulainsäädännön piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perittävillä hallintomaksuilla.

Maksut määräytyvät Finanssivalvonnan valvontamaksun kaltaisesti luottolaitosten taseen ja sijoituspalveluyritysten liikevaihdon perusteella ja ne tullaan keräämään samassa yhteydessä syksyllä 2015. Enimmäismäärä yhteenlasketuille hallintomaksuille on 3 miljoonaa euroa.

Maksujen keräysaikataulu ja maksuvelvolliset

Talletussuojamaksu Vakausmaksu Hallintomaksu

Maksun eräpäivä
30.6.2015 31.12.2015 Syksyllä 2015

Maksu-velvolliset
Talletuspankit

Kriisinratkaisu-lainsäädännön piiriin kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Kriisinratkaisu-lainsäädännön piiriin kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Toimituksen poiminnat