KissanKulmasta

Hyvästit ihmisoikeuksille - CIA:n kidutusraportti

Yhdysvaltain hallitus myöntyi julkaisemaan Senaatin tiedustelukomitean laatiman raportin CIA:n harjoittamasta kidutuksesta pitkän vitkuttelun jälkeen. Yhdysvallat on julkaisun vuoksi saanut osakseen ihailua hallintonsa avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, vaikka tosiasiassa 6 700 -sivuisesta raportista julkaistiin ainoastaan 480 -sivuinen yhteenveto, jota sitäkin CIA oli saanut editoida. Kokonaisuudesta julkaistiin siis siivottu versio, kooltaan alle 10% kokonaisuudesta, ja sekin painostuksen jälkeen.

CIA hävitti todisteita toiminnastaan sen jälkeen kun senaattori Carl Levin alkoi painostaa tutkinnnan aloittamista.

 

Laaja salaliitto

Raportin perusteella käy ilmi kuitenkin muutama seikka, joilla on merkitystä jokaiselle ihmisolennolle tällä maapallolla.

Yhdysvallat on käyttänyt kidutuskuulustelua ainakin 50 vuoden ajan. Osa menetelmistä on samoja kuin ne, jotka olivat käytössä Saksan Kolmannessa valtakunnassa. Kidutuksen käyttö ei siis alkanut 11. syyskuuta 2001 WTC-torneihin kohdistetun iskun jälkeen, vaikka niin on annettu ymmärtää.

CIA:n kidutussalihankintaketjuun kuului 54 valtiota, jotka toimivat joko kauttakulkumaina kun epäiltyjä vietiin CIA:n salaisiin "syväkuulustelukeskuksiin" tai maat antoivat CIA:lle toimitilat kuulusteluja varten. Käytännössä neljännes maailman valtioista.

Näiden maiden joukossa on useita Euroopan ja Euroopan unionin maita: Suomi, Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia, Saksa, Belgia, Italia, Kreikka, Kypros, Espanja, Portugali, Islanti, Itävalta. Tsekin tasavalta, Slovakia, Liettua, Puola, Romania, Kroatia, Albania ja Turkki.

Joillekin valtioille tiedetään maksetun "monimutkaisten järjestelyjen" kautta vaikenemisrahaa ja tilavuokria. Tämä raha ei takuulla ole näkynyt valtioiden budjeteissa tulopuolella, joten missä se raha on?

Euroopan neuvoston valtuuttama raportoija Dick Marty julkaisi vuosina 2006 ja 2007 raportit Euroopassa sijainneista CIA:n kidutuskeskuksista.

CIA:n kidutuskeskusten ja vankikuljetusten noustua esiin uudelleen vuonna 2013 Open Societyn julkaiseman "Globalizing Torture - CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition" -raportin myötä, Suomen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen samoin kuin ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoivat, että Suomen hallitus ei tiennyt. Väitteen voi uskoa tai olla uskomatta. Jos päättää uskoa, tulee kysyä - Miksi ei tiennyt, miten on mahdollista olla tietämättä kahdeksan vuoden ja usean raportin jälkeen?

Vangit, joita kuljetettiin kuulusteltaviksi, joita kidutettiin, olivat epäiltyjä. Heitä ei ollut tuomittu avoimessa oikeudenkäynnissä ja todettu syyllisiksi. Mitään oikeudenkäyntejä ei pidetty.

Kidutusta myös ulkoistettiin. Alihankintana tapahtunutta kidutusta suoritettiin Libyassa, Syyriassa, Egyptissä, Afganistanissa...

Tämä kaikki on kansainvälisten lakien ja ihmisoikeussopimuksien vastaista.

 

NATO:n osallisuus

Raportoija Dick Marty on nostanut sveitsiläiselle RTF-kanavalle antamassaan haastattelussa esiin NATO:n osallisuuden. Marty toteaa: Yhdysvallat käytti NATO:n viidettä artiklaa, jossa määritellään, että mikäli yksi NATO:n jäsenmaa joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, kaikkien NATO-maiden velvollisuus on tulla sen avuksi." "On olemassa koko joukko Yhdysvaltain ja eurooppalaisten mahtien välisiä salaisia sopimuksia. Kaikki Euroopan maat myönsivät CIA:n agenteille täydellisen immuniteetin (vastuuvapauden), mikä on laitonta."

Eurooppalaiset maat vedettiin mukaan yhteistyöhön "puolustusliitto" NATO.n kautta Yhdysvaltain 2001 julistamassa globaalissa sodassa terrorismia vastaan (GWOT).

 

Valheet ja vallankäyttö

Senaatin tiedustelukomitean raportin mukaan kiduttamalla ei saatu oikeita tietoja, sen sijaan saatiin runsaasti vääriä tunnustuksia. Menetelmän toimivuudella kidutusta ei siten pystytä puolustamaan - ellei tarkoitus ollutkin alun perinkin saada vääriä tunnustuksia, joilla voitiin oikeuttaa jo suunniteltua politiikkaa, kuten hyökkäys Irakiin.

Yhdysvaltain sota terrorismia vastaan on ollut tehoton, mikäli ajattelee sen tarkoituksena olleen terrorismin juurimisen pois maan päältä. Terroriteot ovat lisääntyneet moninkertaisiksi vuoden 2001 jälkeen.

Jos toisaalta ajattelee asiaa vallankäytön ja vallan laajentamisen näkökulmasta, sota terrorismia vastaan on ollut menestys: Sen varjolla Yhdysvallat on hyökännyt "halukkaiden koalition" kanssa useisiin maihin, miehittänyt niitä sekä tehnyt miehittämättömillä lennokeilla ohjusiskuja maihin, joille se ei ole julistanut sotaa. Rauhan Nobelilla palkitun presidentti Obaman hallinto on tehnyt kahdeksan kertaa enemmän iskuja kuin mitä Bushin hallinto teki.

 

Vastuunkantajat eivät joudu vastuuseen

Mitään oikeudenkäyntejä ei aiota pitää vastuullisten syyttämiseksi, jotta oikeus tapahtuisi. Kidutukseen syyllistyneitä ei aiota saattaa vastuuseen Yhdysvalloissa eikä Euroopassa. Ei voi, koska kidutuskeskusten olemassaolo oli hallitusten auktorisoimaa, hallitusten tahtomaa toimintaa. Se tapahtui hallitusten tieten.

Ei voi, koska jos hallitukset vedettäisiin vastuuseen siitä, että ne kaikkia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ovat sallineet "pakotetut katoamiset", millä tarkoitetaan kidnappausta, omalla alueellaan ja sallineet näiden henkilöiden, joita ei ole mistään syytetty, ainoastaan epäilty, kuljettamisen kidutuskeskuksiin, ne myöntäisivät syyllistyneensä ihmisokeusrikoksiin. Rikkoneensa kansainvälisiä lakeja.

Ei voi, koska ihmiset saattaisivat alkaa kuvitella, että hallituksen voi vetää vastuuseen, ja sitä hallitukset viimeiseksi haluavat.

 

Jälkidemokraattinen yhteiskunta

Suomen perustuslain 1. artiklassa määritellään: "Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen."

Perustuslain 2. artiklassa seisoo yksiselitteisesti: "... Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

Irrallaan tästä kehityksestä ei ole Euroopan neuvoston (EGAC, European General Affairs Council) Lissabonin sopimuksen artiklaan 222 hyväksymät lisäykset, ns. yhteisvastuulauseke. Yhteisvastuulausekkeen väljä tulkinta mahdollistaisi keskinäisten järjestelyjen puitteissa esimerkiksi yhteiskunnallisten levottomuuksien tukahdattamisen jäsenmaissa sotilaallisia keinoja käyttäen.

Tapahtunutta ei voi ymmärtää mitenkään muuten kuin maailmanlaajuisena demokratian ja oikeusvaltion perustusten täydellisenä murenemisena, humanismin perinnön, demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien täydellisenä hylkäämisenä. Intressiryhmien eduksi.

Kirjoittaja on Itsenäisyyspuolueen jäsen.

 

Pääasialliset lähteet:

CIA Torture Report http://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2014/dec/09/-sp-torture-report-cia-senate-intelligence-committee

Council of Europe: Alleged secret detentions in Council of Europe member states http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/

United Nations Declaration of Human Rights (suomeksi) http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin

Eduskunta, sisäasiainministeriö, Johanna Puiro: Eu; Yhteinen ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanojärjestelyistä unionissa/ SM2013-00025 (19.02 2013) http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=E+12/2013&base=ueasia&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Kts. myös TFEU, Treaty on Functioning of the European Union http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Jacques Keller-Noellet: The Solidarity Clause of the Lisbon´s Treaty http://www.notre-europe.eu/media/tgae20117fkellernoellet.pdf?pdf=ok

Detroit Fee Press - Maureen Groppe: CIA destroyed interrogation tapes after Levin pushed for investigation http://www.freep.com/story/news/local/2014/12/10/levin-interrogation-cia-tapes-torture/20207577/

Open Society: Globalizing Torture - CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture-20120205.pdf

Carl Levin: Senate Floor Statement on the Report of the Inquiry into the Treatment of Detainees in U.S. Custody (Yhdysvaltain armeijan kidutusta käsittelevästä, vuonna 2009 julkaistusta raportista. Väärien tunnusten hankkiminen on ollut tarkoitushakuista.) http://www.levin.senate.gov/newsroom/press/release/?id=ba6f0d71-052a-4fb0-a11d-ab12ef6a6820

New York Times: Report by the Senate Armed Services Committee on Detainee Treatment http://documents.nytimes.com/report-by-the-senate-armed-services-committee-on-detainee-treatment#p=72

Operational Issues Pertaining to the Use of Physical/Psychological Coercion in Interrogation, An Overview http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/pdf/JPRA-Memo_042409.pdf

CBS News: Tenet denies CIA Torture https://

New York Times - Wilson Andrews, Alicia Parlapiano: A History of CIA´s Secret Interrogation Programs http://www.nytimes.com/interactive/2014/12/09/world/timeline-of-cias-secret-interrogation-program.html?

 

AP - Deb Reichmann: Senator: Bush misled nation in run-up to Iraq war http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_CONGRESS_CIA_CABLE?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2014-12-11-14-41-49

Huffington Post - More than a quarter of the world´s countries helped the CIA run its torture program http://www.huffingtonpost.com/2014/12/09/cia-torture-countries_n_6297832.html

Al Jazeera: Brazil panel details dictatorship´s brutality http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/12/brazil-panel-details-dictatorship-brutality-20141211351714137.html

Deutschfunk : Dick Martyn saksalaiselle radioasemalle vuonna 2013 antama haastattelu englanniksi http://seniora.org/war-peace/327-they-gave-the-keys-of-the-house-to-the-cia-and-other-us-agencies

Interview de Dick Marty (Tv Suisse) CIA https://

 

Lisää lähdeviitteitä:

Uusi Suomi - Riikka Söyring: Yhdysvaltain armeija valmiustilassa kidutusraportin takia http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181995-yhdysvaltain-armeija-valmiustilassa-kidutusraportin-takia

Uusi Suomi - Riikka Söyring: 134 sotaa vai Jatkuva sota? http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176978-134-sotaa-vai-jatkuva-sota

Uusi Suomi - Riikka Söyring: YK tuomitsee Yhdysvaltain ihmisoikeusrikokset, ICC:kin melkein http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181595-yk-tuomitsee-yhdysvaltain-ihmisoikeusrikokset-icckin-melkein

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Päivän mietittävä: "Hallitse ja jätä kaikki ennalleen" - Metternich

Juha Hämäläinen

Eurooppa on matkalla samaan suuntaan, vaikka me puolustetaan ihmisoikeuksia euroopan perusarvona.......

http://vapaakulkija.wordpress.com/2014/12/12/heil-...

Toisaalta onhan se hienoa kun pääsee vain sakoilla, kun EUn ihmisoikeussopimus antaisi mahdollisuuden pahempaankin.

"2 artikla
Oikeus elämään

1. Jokaisen oikeus elämään on suojattava laissa. Keneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä tahallisesti, paitsi tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemiseksi silloin, kun hänet on tuomittu rikoksesta, josta laissa määrätään tällainen rangaistus.

2. Elämän riistämistä ei voida katsoa tämän artiklan vastaiseksi teoksi silloin, kun se seuraa voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämätöntä:

a) kenen hyvänsä puolustamiseksi laittomalta väkivallalta;

b) laillisen pidätyksen suorittamiseksi tai laillisen vapaudenriiston kohteeksi joutuneen henkilön paon estämiseksi;

c) mellakan tai kapinan kukistamiseksi laillisin toimin. "

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999...

Niin ystävällisesti, kun meille EUta myydään rauhan ja ilon unionina....

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

CIA konsultoi Kreikan sotilasjunttaa v.1967-1974 kidutustekniikoissa ja myi kidutusvälineitä juntalle.

Ei ketään voi haastaa oikeuteen Cian kidutuksista, koska silloin oikeuteen pitäisi viedä koko Euroopan silloinen valtionjohto.

Siis rikoksista ihmisyyttä ja humaanisuutta vastaan.

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen
Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Yhdysvaltain ex-varapresidentti, Irakin sodan arkkitehti Dick Cheney sanoi Meet the Press -tilaisuudessa että viattomien kiduttaminen ei hänestä ole mikään ongelma.

CHUCK TODD: Let me go to Gul Rahman. He was chained to the wall of his cell, doused with water, froze to death in C.I.A. custody. And it turned out it was a case of mistaken identity.
DICK CHENEY: --right. But the problem I had is with the folks that we did release that end up back on the battlefield. [...] I'm more concerned with bad guys who got out and released than I am with a few that, in fact, were innocent.

CHUCK TODD: 25% of the detainees though, 25% turned out to be innocent. They were released.

DICK CHENEY: Where are you going to draw the line, Chuck? How are-- [...]

CHUCK TODD: Is that too high? You're okay with that margin for error?

DICK CHENEY: I have no problem as long as we achieve our objective.

http://www.nbcnews.com/meet-the-press/meet-press-t...

eli ihmisoikeusrintamalla ei ainakaan siellä suunnalla taida olla parannuksia odotettavissa

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen

Aika järkyttävää tekstiä kyllä. En tiennyt esim. että tuota on ollut jo 50 vuotta eikä vain wtc-iskuista lähtien, vaikka raporttiakin vähän selailin.

Tosiasiahan on ettei näitä tiedustelupajoja kiinnosta ihmisoikeudet tai lait, vaan valta.

Tämän huomaa hyvin kun miettii että näillä on mahdollisuudet tutkia tietokoneesi läpikotaisin. Seurata käytännössä kaikkea kommunikaatiotasi. Ja jos asetut poikkiteloin, mikä estäisi näitä hyökkäämällä kimppuusi kaikella löytämällään ja lyömällä sekaan vaikka muutamia tekaistuja asioita, esimerkiksi se lapsiporno.

Tämmöistä valtaa ei voi hyväksyä millekään toimijalle.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Olli Markkanen

Samaa mieltä. Olen myös ilokseni huomannut, että Venäjä, Kiina, Iran ja Suomi olivat ensimmäiset valtiot jotka tuomitsivat USA:n kidutukset ja ihmisoikeuksien loukkaukset.

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen

Hienoa jos Suomi tuomitsee. Harmillista että on ollut ilmeisesti itse osallisena touhussa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kidutuskäytäntöjen pitkä perinne tulee esiin KUBARK -nimisen vuoden 1963 kidutusmanuaalin yhteydessä.

Keijo Räävi

Viime aikoina olen seurannut Netflixistä 24-sarjaa, jossa kouriintuntuvasti tuodaan esille kuinka terrorismin vastaisessa sodassa käytännössä kuka tahansa voi joutua kidutettavaksi jopa syyttömänä mutta pahojen poikien kanssa tehdään samaan aikaan sopimuksia USA:n hyötynäkökulman perusteella. Terrorismia vastaan on vaikea taistella reilun pelin hengessä kun vastapuoli pelaa vain likaista peliä.

Meidän valistuneiden länsimaalaisten on hylättävä kidutuksenvastaiset sopimukset jos meinaamme ottaa niskalenkin terrorismilta.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

On selvää, että ketään vastaan ei nosteta syytettä kidutuksesta. Ei USA:ssa eikä missään muussakaan valtiossa. Kidutus on valtioiden käyttämä hyväsytty kuulustelukeino, eikä siihen puututa ketään rankaisemalla. Kidutus on äärimmäinen mutta oikeutettu keino suojata yhteiskuntaa terroristeilta.

YK:ssa ja kansainvälisessä oikeudessa on paljon jaloja sekä hyviä säädöksiä. Esimerkkinä vaikka tämän huomiota herättäneen kidutuksen lisäksi ihmisoikeuksien ja sananvapuden riistäminen tai vaikkapa suveneerin valtion sisäisiin asioihin puuttuminen ja rajaloukkaukset jopa toisen valtion osan liittäminen itseensä. Ei näihin kukaan puutu, koska kidutusta käytetään kaikissa maissa. Useimmissa maissa maailmassa se on käytäntö.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eli hyväksykäämme tämä käytäntö koska se on ihan normaalia?

EI! Sanon minä. EI EI EI EI EI!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Haluat meidän laillistavan kidutuksen?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pitää kysyä lisäksi että jos kidutus on laillistettu, laillistetaanko saman tien raiskaus, orjuus ja perheväkivalta?

Näiden laillistamistahan voidaan myös perustella kurinpidollisilla syillä, traditioilla (droit de seigneur), tapaoikeudella (jus primae noctis), kulttuurisilla syillä (patriarkan autoritaarinen asema) ja vastaavilla?

Pitää kysyä, mihin suuntaa oikein haluamme kulkea.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Jos valtio taantuu elukan tasolle, mitä meille jää?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Toisemme. Kuten aina ennenkin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Ihmeen sitkeästi monet tätä USA:n kidutusta puolustelevat eli kysyisin miksi?

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Minä myös suuresti ihmettelen:(

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ei se ole pelkästään Yhdysvallat, se on koko tämä järjestelmä.

On eri lait lainlaatijoille ja hallittaville. Lainlaatijat eivät joudu itse säätämiensä lakien rikkomisesta oikeuteen, hallittavat joutuvat.

Ei ole jäljellä, ei ole olemassa mitään perusturvaa, hengen, vapauden ja omaisuuden turvaa. Ei oikeuksia.

Asetu poikkiteloin, toisinajattele, vastusta vääryyttä ja muutut kohteeksi; tunne joku, joka vastustaa ja muutut kohteeksi. Sinut voidaan pakolla viedä kotoasi ja oman maasi hallitus antaa siihen suostumuksensa, auttaakin.

Elämme mielivallan aikaa. Taas.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Voisinko saada samalaisen raportin Venäjältä?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Miksi? Eikö 54 maan - jossa luvussa mukana melkein kaikki länsimaat - mukana olo kidutuksen alihankintaketjussa vakuuta sinua siitä, että asiat ovat vapaassa lännessä, koko maailmassa, pahan kerran kierossa?

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Miksi otit esiin juuri kidutuksen jonka yksi maa nyt on tunnustanut ? Se on asia jota ei voi selvittää muuten kuin valtio itse tunnustaa avoimesti sitä tehneensä yksityiskohtaisesti ja menetelmät julkistamalla. Eikö sinun pitäisi nyt etsiä niitä maita listalle, jotka kiduttavat, mutta eivät tunnusta sen olemassaoloa.

Toisin sanoen USA on ainoa maa joka myöntää käyttäneensä kuulusteluissa kidutusta. Johtopäätös lienee se, että muissa maissa kidutusta ei käytetä.

Näitä YK:n jaloja ihmisoikeuksiin perustuvia säädöksiä on paljon joita jäsenvaltiot ja lakien ratifijoiat eivät noudata.

Otetaan nyt vaikka nykyisin niin suosittu homous ja sukupuolisesti erilaisiin malleihin suuntautuneiden kohtalo maailmassa. Tai naisten sallittu tappaminen kivittämällä tai vaikkapa sukupuolielinten silpominen. Useassa maassa homous on kielletty ja rangaistava teko mm. naapurimaassamme. Muutamissa maassa homoudesta seuraa kuolemantuomio.

Kuulusteluissa joissa käytetään YK:n peruskirjan vastaisia menetelmiä kuulusteltava selviää hengissä, mutta homous tai naisen sharja lakiin perustuva rike johtaa teloitukseen ilman oikeudenkäyntiä.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka Vastaus kommenttiin #20

"Miksi otit esiin juuri kidutuksen jonka yksi maa nyt on tunnustanut?"

En tiedä, mutta valistunut arvaukseni on että siksi kun siitä on julkaistu aineistoa luettavaksi ja sisältö on mitä on.

Tämä Riikan kommentti vastaa kysymykseen oikeastaan hienosti.

"Ei se ole pelkästään Yhdysvallat, se on koko tämä järjestelmä.
On eri lait lainlaatijoille ja hallittaville. Lainlaatijat eivät joudu itse säätämiensä lakien rikkomisesta oikeuteen, hallittavat joutuvat.
Ei ole jäljellä, ei ole olemassa mitään perusturvaa, hengen, vapauden ja omaisuuden turvaa. Ei oikeuksia.
Asetu poikkiteloin, toisinajattele, vastusta vääryyttä ja muutut kohteeksi; tunne joku, joka vastustaa ja muutut kohteeksi. Sinut voidaan pakolla viedä kotoasi ja oman maasi hallitus antaa siihen suostumuksensa, auttaakin.
Elämme mielivallan aikaa. Taas."

"Eikö sinun pitäisi nyt etsiä niitä maita listalle, jotka kiduttavat, mutta eivät tunnusta sen olemassaoloa."

Tässäkin on sellainen lapsellinen koulukiusaajamainen "ammumpa viestintuojaa" meininki..

Miksi? En ymmärrä.

"Kuulusteluissa joissa käytetään YK:n peruskirjan vastaisia menetelmiä kuulusteltava selviää hengissä, mutta homous tai naisen sharja lakiin perustuva rike johtaa teloitukseen ilman oikeudenkäyntiä."

Huhhuh. Sanattomaksi vetää.. Uskomatonta on mitä kaikkea vääryyttä ja haluatte perustella itsellenne sillä et ku muutkin tekee.. Ihme sadisteja. Aivan kipeetä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #21

Minun on vaikea ymmärtää saati hyväksyä järkeilyä, joka näyttää perustuvan siihen, että "koska kyseessä on yleinen käytäntö, se on hyväksyttävää".
Synti on syntiä, vaikka se olisi kuinka yleistä eikä paha muutu hyväksi ja hyväksyttäväksi, vaikka se olisi kuinka yleistä.

Minusta on niin, että joka hyväksyy pahan, syyllistyy siihen itsekin.

Olemme niin ylpeitä sivistyksestämme, arvoistamme ja länsimaisesta vapaudestamme ja kuitenkin näymme hyväksyvän terrorismista EPÄILTYJEN epäinhimillistämisen oikeuttaaksemme omat, totaalisen väärät, pahat, kieroontuneet tekemisemme.
Tällainen ajattelu on sairasta, eikä sitä pidä hyväksyä. Ei edes vaikenemalla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #20

Ei pidä vettä. Johtopäätös ei ole, että muut maat eivät harjoita kidutusta vaan muut maat eivät tunnusta.

Otin esiin kidutuksen, jonka yksi maa on tunnustanut koska tässä yhteydessä tulee esiin kidutuskäytännön laajuus, ja se että maat, jotka julkisesti "ilmaisevat vakavaa huolta" milloin minkäkin toisen maan ihmisoikeusrikoksista eivät osaa katsoa omaa maataan, joka on osallistunut kidutuksen mahdollistamiseen.

Eikö uhrin kannalta ole yhdentekevää, silvotaanko häntä terrorismin vastaisen sodan, noituussyytteiden, valtion vastaisuuden tai uskonnon nimissä?

Eikö ole niin, että kidutuksesta pitää tehdä loppu eikä piilotella sitä eri nimikkeiden alle?

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kommentteja lukemalla väkisinkin palaa Yrjö Kallisen kirjoituksista yksi kohta mieleen,tämä tosin palaa hyvin usein mieleen:

"Uskonnontunnilla,sunnuntaikoulussa ja joskus kirkoissakin tosin edelleen puhutaan lähimmäisen rakkaudesta,vaatimattomuudesta,ikuisuusarvoista jne.,mutta arvovaltaisin arkimoraali niin kouluissa kuin elämässäkin ottavat asiat toisin.Se lähtee siitä,että moiset haaveelliset ideat sopivat hyvin eräille omituisille ihmisille,jopa pukevatkin heitä,mutta että realistisesti ajattelevien on valmistauduttava kaikin keinoin kamppailemaan realistisista arvoista,joita kuulemma ovat menestys,asemat,valta,raha ja kunnia.Jokainen vähänkin hyväpäinen pian oppii senkin,että kunnianhimoisinkin pyrkimys on silattava yhteisedulla ja isänmaan parhaalla. Ja kun näin ollen jokaisen nuoren ihmisen edessä on valinta,lukeutuakko haaveilijain herttaiseen,mutta hieman hassahtavaan joukkoon,vai ollakko realisti joka ottaa asiat ja arvostukset sellaisinaan,joka ponnistaa,taistelee ja temppuilee itsensä mille tahansa tunnustetulle huipulle joko liike-elämässä tai virkauralla,nyrkkeilyneliössä tai politiikassa,niin tottakai valtaisa enemmistö valitsee ne.Realismin kunnioitetun tien.

Lopusta pitää huolen tehokas,mutta näkymätön mekanismi: Menestyneet käyttävät valtaa ja heidän valtapiirissään kukin menestys riippuu siitä,missä määrin hän joko lisää heidän menestystään tai ainakin miellyttää heitä.Ylöspäin kapuavan ihmisen ensimmäinen läksy on oppia tietämään,ketä on kumarrettava ja kenelle tulee kääntää selkä."

Kaikki voidaan selittää parhainpäin turvallisuudella,isänmaallisuudella ja yhteisellä hyvällä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Yrjö Kallinen oli viisas mies.

Tämä täälläkin havaittavissa oleva kidutuksen puolustaminen perustuu eksepsionalistiseen ajatteluun.

Me olemme oikeassa, niin oikeassa, että eri mieltä ovat jo sen perusteella väärässä, eikä heidän mielipiteistään niin ollen tarvitse välittää.

Me olemme niin ylivertaisen hyviä kaikissa suhteissa, että olisi vahingollista kuunnella muiden mielipiteitä. Me olemme niin sivistyneitä, että meidän arvojamme, kulttuuriamme, meidän vapauksiamme saa suojata keinoin, jotka, muiden käyttäminä tuomitsemme barbariaksi ja ihmisoikeusrikoksiksi.

Tai markkinataloustermein:
Meillä on tämä ylivoimainen, laadultaan ja hinnaltaan maailman paras tuote, demokratia.
Se on niin ylivoimainen, että sitä täytyy markkinoida vastahakoisille asiakkaille vaikka asevoimin myyntiä tukemalla. Vapaassa markkinataloudessa ei näet sovi antaa kilpailijain tuotteiden kilpailla vapaasti demokratiakartellin hittituotteen kanssa.

Minkään vahingollisuutta ei näytetä tajuavan ennen kuin se sattuu omaan nahkaan - ja siinä vaiheessa se on jo liian myöhäistä. hyödytöntä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Foreign Policy Journal - John Hudson, Gopal Ratnam: CIA chief won´t rule a Return of Torture Techniques http://foreignpolicy.com/2014/12/11/cia-chief-brut...

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Meillä on tämä ylivoimainen, laadultaan ja hinnaltaan maailman paras tuote, demokratia."

Itse olen miettinyt ettei demokratiaa voi pyssyillä kaupata edes lähi-itään muslimeille ja terroristi voi olla yhtähyvin länsimainen sotilas kuin omaa aatetta puolustava siviili. Olennaista tässä on että hyökkääjällä on vastuu yhtähyvin WTC tornien hävityksestä kuin lähi-idän sodistakin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ei voikaan.

Juuri siihen viittasin eksepsionalismilla: Ajattelemme että me voimme tehdä poikkeuksia koska olemme poikkeuksellisia. Eli vääryyttä puolustellaan sillä, että sillä vääryyden tekemisellä muka saadaan hyvää aikaan, puolustetaan hyvää (ja sen hyvän määrittelemme me); että me voimme oman poikkeuksellisuutemme vuoksi toimia niin; säännöt eivät koske meitä.

Se on aivan kiero lähestymistapa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Yhdysvaltain hallitus "taistelee pitääkseen salaisina tuhansia valokuvia, joissa amerikkalaisjoukot rääkkäävät ja nöyryyttävät seksuaalisesti vankeja Irakissa ja Afganistanissa, sekä pilkkaavat kuolleita."

"Kuvien joukossa on kuva naissotilaasta, joka esittää sodomisoivansa alastonta vankia luudan varrella."

jne

National Post: U.S. fights to stop release of photos showing soldiers abusing and sexually humiliating prisoners in Iraq http://news.nationalpost.com/2014/12/15/u-s-govern...

----
LISÄYS:

"...The Department of Justice charged Sterling, a former agent, of unlawfully obtaining documents and spilling national secrets in 2010, and subsequently accused him of being a source in Risen’s 2006 book State of War...."

Time: Attorney General Allows Limited Subpoena of New York Times Journalist http://time.com/3635973/eric-holder-james-risen-ne...

Time on CIA:n yhteistyökumppanilehti.

---
EDIT 19.12 2014

Näkökulma: CIA teki ihmiskokeita

"Human experimentation was a core feature of the CIA’s torture program. The experimental nature of the interrogation and detention techniques is clearly evident in the Senate Intelligence Committee’s executive summary of its investigative report, despite redactions (insisted upon by the CIA) to obfuscate the locations of these laboratories of cruel science and the identities of perpetrators..."

The Nation - Lisa Haijjar: The CIA didn´t just torture, it experimented on human beings http://www.thenation.com/article/193185/cia-didnt-...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Yhdysvalloilla näyttää olevan enemmänkin kidutus-ja vallankaappausraportteja jemmassa.

The Vice (The weird saga of the other ´Smoking Gun´ report the CIA still has under wraps) https://news.vice.com/article/the-weird-saga-of-th...

kertoo mm. että CIA paitsi valehteli senaatille ja Valkoiselle talolle, jemmassa on CIA:n oma sisäinen rapsa joka osoittaa totuuden olevan pahempi kuin julkaistun raportin perusteella voi päätellä.

Toimituksen poiminnat