KissanKulmasta

Euroopan johto tähtää hikipajaunioniin

Euroopan keskuspankki EKP:n johtaja Mario Draghi vieraili Suomessa marraskuussa. Draghi piti puheen Helsingin yliopistolla. Sisältö oli verhottu Eu-koodikielellä. Selkokielelle muunnettuna sanoma on paljon karmeampi.

Euroopan keskuspankki EKP:n johtaja, ex-Goldman Sachsilainen Mario Draghi piti puheen Helsingin yliopistossa 27. marraskuuta 2014. Puheessaan Draghi kävi läpi "edellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta rahaliitto saadaan valmiiksi ja se voi tuoda vakautta ja vaurautta kaikille jäsenilleen."

 

"Liittovaltio tarvitaan"

Jo heti puheensa aloituksessa Draghi toteaa "Euroopan unionia – ja euroaluetta – pidetään usein erheellisesti puhtaina talousliittoina vailla poliittista pohjaa. Tällöin ei ymmärretä, että talousliitto on luonteeltaan myös poliittinen liitto" ja että sisämarkkinat, toisin sanoen Eu:n yhteismarkkina-alue, on poliittinen hanke, jossa "tarvitaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjiä, jotka säätävät tarvittavat lait, panevat ne täytäntöön ja ratkaisevat niihin liittyvät riita-asiat. Näitä tehtäviä hoitavat Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan unioni tuomioistuin."

Draghi tekee siis selväksi, että Euroopan unioni ei ole riittävän valmis liittovaltio ja että sen hallinnoiminen vaatii keskushallinnon.

"Takaukseen perustuva raha on samalla tavoin poliittinen hanke, eikä rahaliitonkaan toiminta olisi mahdollista ilman asianmukaisia poliittisia rakenteita", Draghi täsmentää. Näin nähtynä Eu on muka-suvereeni valtio, jossa muka-itsenäiset jäsenmaat ovat osavaltion asemassa, ja alisteisia keskushallinnolle.

"Epäilyksiä talous- ja rahaliitto EMUn tulevaisuudesta ei siis saada kokonaan hälvenemään, ennen kuin EMU on saatu valmiiksi eli kestävän liiton edellytykset täyttyvät kaikilla osa-alueilla", painottaa Draghi.

Draghi viittaa myös siihen, että kaikki valuutta-alueet nojaavat tulonsiirtoihin alueidensa sisällä - paitsi euroalue, eikä niitä euroalueella ole näköpiirissäkään joten tarvitaan muita keinoja.

 

 

Rahaliiton vähimmäisedellytys jousto-orgiat

Draghi myöntää, että yksittäisten jäsenvaltioiden suhteen "yhteinen rahapolitiikka ja etenkin yhteinen valuuttakurssi vähentävät yksittäisten talouksien mahdollisuuksia reagoida paikallisiin häiriöihin sopeutustoimin" jonka takia "sopeutus on hoidettava muiden kanavien välityksellä, ja näiden kanavien on oltava vähintään yhtä tehokkaita kuin rahaliiton ulkopuolella."

Tällaisia "yhtä tehokkaita keinoja" ovat jäsenmaiden talouksien riittävä joustavuus: "Talouksien on pystyttävä kohdentamaan resursseja tehokkaasti ja luomaan dynaaminen liiketoimintaympäristö, sillä vain siten ne voivat houkutella pääomaa ja luoda riittävästi uusia työpaikkoja."

Selkokielelle käännettynä Draghi tarkoittaa, että sijoittajia ei näy horisontissa, ellei Euroopan unionin alueella pakoteta väestöä ottamaan mitä tahansa työtä millä tahansa palkalla, varsinkin kun Euroopan unionin alueella ongelmana ovat kielierot, jonka vuoksi työvoiman liikkuvuus ei Eu:ssa ole riittävä "työmarkkinoiden sopeutuskeino".

"Talouksien häiriönsietokyvyn ja joustavuuden edellytyksenä on, että palkat ja hinnat pystyvät mukautumaan taloustilanteeseen ja voimavaroja pystytään kohdentamaan nopeasti uudelleen yritysten ja toimialojen välillä.

Talousteorian mukaan tämä on rahaliitossa olennaisen tärkeää, jotta sopeutus näkyisi työn hinnassa eikä sen määrässä – määrällinen sopeutus merkitsisi työttömyyden kasvua. Kriisin aikana tämä nähtiin myös käytännössä: joustavissa talouksissa sopeutus oli yleisesti ottaen nopeampaa ja työttömyys kasvoi vähemmän."

Selkokielistettynä Draghi sanoo että jotta "riittävän sopeuttamisen asteeseen" päästäisiin, irtisanomisia tulee helpottaa jopa siihen pisteeseen, että lähtö on saman tien, irtisanomisen tulee olla nykyistä halvempaa = irtisanomissuoja pois.

Sosiaaliturvaa pitää heikentää nykyistä huomattavasti enemmän, ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei pidä olla.

Työnantajapuolelle tulee antaa oikeus laskea palkkoja yksipuolisella ilmoituksella.

Työn hinnan sopeuttaminen tarkoittaa sekin palkkojen leikkauksia.

Joustavista talouksista Draghi mainitsee malliesimerkkeinä Irlannin ja Latvian verraten niitä vähemmän joustaviin Kreikkaan, Espanjaan ja Portugaliin. Draghi sanoo tämän näkyvän Irlannin ja Latvian pienemmissä työttömyysluvuissa. Tosiasiassa Irlannin ja Latvian pienemmät työttömyysluvut johtuvat maiden väestön hupenemisesta: työikäiset ovat hylänneet kotimaansa ja suunnanneet Eu:n ulkopuolelle. Tämä näkyy muista tilastoista.

Draghi jatkaa: "...kun rahapolitiikasta tuli yhteiseurooppalaista: merkittäviä talouspolitiikan osa-alueita jätettiin kansalliseen päätäntävaltaan ja yhteisestä hallintajärjestelmästä tehtiin verrattain löyhä. Ratkaisua pidettiin luonnollisena, sillä monet näistä politiikan osa-alueista – kuten työmarkkinoiden instituutiot ja sosiaaliturvajärjestelmät – juontavat juurensa syvälle kunkin maan yhteiskuntamalliin ja perinteeseen.

Kokemuspohjalta epäilen kuitenkin nyt, onko näkemys enää perusteltu. Jokaisen talouden sopeutumiskyky ja kasvu vaikuttavat myös muihin maihin."

Selkokielellä: Sopeutukset tehdään ilman rahapolitiikkaa.

Yhteiskuntasopimukset on purettava, ja luotava tilalle yleiseurooppalainen malli, jossa työntekijöillä eikä työttömillä ole yhteiskunnan tarjoamaa tukiverkkoa tai muuta turvaa. Taloustieteessä ja poliittisessa puheessa tämä kulkee nimikkeellä "työn tarjonnan lisääminen".

Tätä tarkoittaa käytännössä juhlapuheiden Sosiaalinen, Oikeudenmukainen Eurooppa.

 

Hikipajaunioni

Draghin mukaan "vaikka taloudet olisivat kuinka joustavia, sopeutus jää aina hitaammaksi kuin jos maat voisivat vaikuttaa valuuttakurssiinsa."

Hän siis sanoo, että yhteisvaluutta euron takia - koska valuutta ei jousta - sopeuttaminen täytyy tehdä sisäisellä devalvaatiolla so. huonontamalla työntekijöiden, työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden elämisen mahdollisuuksia.

"Yhdentyneillä luottomarkkinoilla yritykset ja kuluttajat voivat pienentää häiriöiden tuloja heikentävää vaikutusta ylläpitämällä kulutustaan lainarahalla, mikä euroalueella tarkoittaa lainaamista maista, joissa häiriö ei vaikuta yhtä voimakkaasti. Finanssiunioni on siis yksi kiinteä osa rahaliittoa."

Selkokielellä: Joustojen ja sopeuttamisen aiheutettua sen, että palkka eikä eläke riitä perustarpeiden kattamiseen, on eurooppalaisten kotitalouksien otettava velkaa tullakseen toimeen. Yksityisten velkaantuminen vähentää julkisen sektorin velkaantumista ja lisää pankkisektorin tuottavuutta, onhan pankkien myyntituote velka.

Pankkiunionin kautta voidaan levittää paikalliset häiriöt laajemmalle alalle, jolloin riskien vähäinen jakautuminen "oikenee" ja tämän vuoksi on "poistettava esteitä pääomamarkkinoiden ja osakemarkkinoiden yhdentymisen tieltä."

Draghi pitää tehtävää hankalana, koska kansallinen lainsäädäntö on esteenä, mutta kun kansallisesta lainsäädännöstä on päästy eroon, kartelloituminen ja pääomien vapaa liikkuvuus voi alkaa toden teolla: On perustettava pääomamarkkinaunioni.

"Jotta maat pääsevät hyötymään ulkomaisesta pääomasta ja taloudellisten riskien jakautumisesta, niiden on pystyttävä houkuttelemaan sijoittajia. Tässä onnistutaan vain, jos kaikilla mailla on keskipitkällä aikavälillä riittävä sopeutumiskyky ja myönteiset kasvunäkymät", Draghi maalailee.

Yhteenveto: Draghi tahtoo hikipajaunionia.

 

Kommentti:

Kaikki Draghin puheessaan esittämä lähtee siitä, että euro on ikuinen, euro on pelastamisen arvoinen, hintaan mihin hyvänsä.

Taloustieteellinen tutkimus ei ole voinut vakuuttavasti osoittaa, että äärimmäisen joustavat työmarkkinat olisivat tosiasiassa hyväksi talouskasvulle. Jos näin olisi, ei olisi kehitysmaita. Käytännön elämässäkin näkyvä tosiasia sen sijaan on, että rahaton ei osta.

Yltiöjoustavoitetussa talousyhteisössä rahattomien määrä kasvaa. Vientialijäämät eivät johdu kilpailukyvyn puutteesta (Suomi on maailman neljänneksi kilpailukykyisin maa) vaan ostajien ostovoiman globaalista katoamisesta poljettujen palkkojen ja sosiaaliturvaan kohdistettujen leikkausten takia.

Kokonaiskysyntälamasta kärsivälle Euroopan unionille Draghin esittämä tie ei ole pelastuksen tie.

Lue myös:

Italia: Euroopan oma Bretton Woods + Suvereenin varallisuuden rahastot http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/180737-italia-euroopan-oma-bretton-woods-suvereenin-varallisuuden-rahastot

 

Lähde:  

Euroopan keskuspankki: Vakaus ja vauraus rahaliitossa

EKP:n pääjohtajan Mario Draghin puhe Helsingin yliopistossa,
Helsinki 27.11.2014

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp141127_1.fi.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

25Suosittele

25 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (49 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ja tässä sitten brittien sisäministeri Theresa May kertoo briteissä olevan 13 000 orjaa. Siellä näkyy uusliberalismi edenneen jo pidemmälle.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11262...

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen

Britanniassahan Punainen Risti on myös aloittanut ruoka-avun jakamisen ensimmäistä kertaa 2. maailmansodan jälkeen: http://yle.fi/uutiset/britanniassa_aloitetaan_koti...

Eiköhän me vielä saada tätä menoa kaikista Euroopan maista kehitysmaita, joihin hyväntekeväisyysjärjestöt sitten toimittavat ruokaa ja lääkkeitä. Mutta saatiinpas pitää yhteinen valuutta.

Ps. Kiitos taas erinomaisesta kirjoituksesta!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tilanne on tosiaan mennyt jo niin pahaksi, että brittien omien avustusjärjestöjen - ja niitä on paljon - omat voimavarat eivät riitä.

Hiljattain juuri lehdessä aprikoitiin, olisiko ollut The Telegraph, montako henkilöä tänä talvena mahtaa kuolla kylmyyteen, koska he joutuvat valitsemaan lämmityksen, syömisen ja lääkkeiden välillä.

Jos pääomien vapauttaminen kerran on niin uskomattomaan hyvinvointiin johtava tie, miksi Punainen Risti ruokkii nälkäisiä brittejä?
Britit sentään "vapautuivat" jo Thatcherin aikana 1980-luvulla.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Nyt on kaikki jo niin seitteihin pyöritelty, että verenimijät pääsee vapaasti mellastamaan aivan kuten tahtovat.

Niiden ei tarvitse enää kysellä keneltäkään mitään, sen kun ilmoittavat jos sitäkään.

Nyt kun on tämä niin erinomaisen vakaa valuutta, niin kilpailuetu tehdään ainoastaan palkkoja alentamalla. Ihan sama onko kallis vai halpa maa. Samat palkat kaikille, paitsi eliitille.

Onhan ne tän alasajon tienneet jo aikaa sitten, ei niistä vaan passaa ääneen paasata..

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

En ymmärrä, miksi taloustoimittajat eivät selkokielistä tätä jargonia ihmisten luettavaksi.

Johtuisiko siitä, että notkuvat samassa jengissä elinkeinoelämän ja poliitikkojen kanssa, joten samaistuvat heihin? Ovat joutuneet ryhmäajattelun ansaan ikään kuin.

Tosin ovat ihmiset, olen huomannut, viisastuneet jo niin että osaavat kääntää. Lukevat lehdestä "työharjoitteluaikoja pidennetään" ja kääntävät sen "pitempi jakso pienemmällä palkalla ja sitten ulos".

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Media on niin pitkälti mukana sumutuksessa, että suurimman osan saa suodattaa suoraan ohi. Moniin tällainen sumutus-väsytysjargoni kuitenkin uppoaa.

Näyttää siltä että esim. tämä Euroopan tasapäistäminen on sovittu rosvobankstereiden pöydissä jo kauan sitten.

Sisäistä devalvaatiota pukkaa ”kilpailukyvyn palauttamiseksi”. Ja sitten seuraavaksi deflaatio..

Ei niitä kiinnosta tuleeko duunari toimeen aleympätyllä pätkätyöllä!

120 miljoonaa köyhää, eiköhän tässä kohta jotain liikettä ala tapahtua..

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Voi saat¤¤¤,per¤¤¤¤¤¤, hel¤¤¤¤¤¤ mitä kusetusta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tuo oli ytimekäs kommentti, Markku.

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen

Saksa todennäköisesti tulee vastustamaan määrällistä kevennystä viimeiseen saakka. Pieni toivo voisi elää sen suhteen, että tämä riita tulisi lopulta hajottamaan koko euron. http://www.taloussanomat.fi/uutiset/2014/11/30/ekp...

Määrällinen kevennyskään ei taida olla riittävä toimi tuloerojen kasvun ja köyhyyden pysäyttämiseen, sillä se ei Yhdysvalloissakaan ole helpottanut vähäosaisten asemaa, mutta paisuttanut kyllä finanssisektoria. Valtioiden suora keskuspankkirahoitus toimisi, mutta siihen EKP tuskin koskaan alkaa. Suomen kannalta järkevintä olisi paluu omaan valuuttaan.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Se kevennys menee vain näihin pelattaviin sijoituksiin, tuskin siitä riittää mitään jaettavaa realitalouteen.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Pitänee kysyä..oletko koskaan tullut ajatelleeksi,että olisiko joku voinut kehitellä talousteorian mihin nyt ei vaan mahdu kaikki mukaan? :D

Tätä teoriaa sitten esitellään,että kuinka hyvin se toimii,mutta vain tiettyjen lukujen varjolla. Kuten työttömyys..silloin sitä voidaan salakavalasti verrata sellaisiin teorioihin mitkä on ajateltu niin,että kaikki mahtuu siihen.

Tämä siis tästä Irlannista ja Latviasta tuli mieleen,kun niiden tilannetta kehuttiin. Suuressa kuvassahan tämä tarkoittaa sitä,että EU:ssa samoin kuin Suomessa on kansanvaihtoviikot menossa. Kallis ulos ja halpa sisään. Siinähän sitä on yhtenäisyyden hakemista..ainiin,mutta kun sitä ei tarvittu.

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen

Talousteoriathan on monesti niin kuin uskonnotkin: Jos jokin ei sovi kuvaan, täytyy vain uskoa lujemmin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kyllä, ja samalla leimataan kyseenalaistajat vääräuskoisiksi, lahkolaisiksi ja kerettiläisiksi.

Moniarvoisen, moniäänisen ja monikulttuurisen so. toisistaan eroavien talousmallien hyväksyminen ei kuulu oikeaoppiseen kuosiin.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Suomi on neukkulasoitumassa vinhaa vauhtia ja yllättävän samoin lopputuloksin. Puuttuvista tavaroista tai jonoista marketissa ei kapitalismissa tarvitse kärsiä. Rahat on kovin monelta kuitenkin loppu ja jonot ulkoistettu ruoka-avun puolelle. Puutetalouden päätepistettä kohti Suomi kulkee.

" Kallis ulos ja halpa sisään. "

Olen alkanut kannattamaan itsekin tuon suuntaista ajattelua. Lähinnä mukavamman tulevaisuuden vuoksi.

Eurokommunismi on voittanut ja ihan sen takia on syytä luopua ajatuksesta, että oma asuinpaikka pitää olla kiinnittynyt pysyvästi Suomeen. Mielestäni myös poliitikoiden pitäisi asia ymmärtää, ja sallia suomalaisille mahdollisuus elää muualla paremmin kuin Suomessa se on mahdollista.

Liberan perustili on ihan hyvä vaihtoehto. Suomi ei pysty tarjoamaan kaikille työtä, mutta sosiaaliturvan kyllä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Puutetalous (hyvä termi!) on luonnollinen seuraus niukkuustyranniasta, jota Eu kylmäpäisen kriisinhallinnan nimissä toteutti.

Sydämeni on kiinnittynyt Suomeen, ja luulen että monen muun laita on samoin. Taloudellisista syistä aiheutuvaa pakolaisuutta tulee silti esiintymään enenevässä määrin täälläkin, luulen.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Hyvät sanavalinnat.. "neukkuloituminen" "eurokommunismi" jne..

Arvaas meneekö läpi? Ei mene.. tiedätkö miksi,koska mikäli seurataan kuka on kaikesta eniten hyötynyt,niin se ei ole ollut hallitukset/byrokratia vaan suuret yritykset.

Kyseessä on siis kapitalismi,vaikka niin kamalaa se on myöntää. Sitä vain toteutaan puhtaasti vapaan markkinatalouden säännöillä ja se jätetään huomaamatta. Ja ei..vapaa markkinatalous teoriana lähtee alusta liikkeelle,mutta käytännössä sellaista tilannetta ei koskaan tule vaan se tapahtuu jatkumona. Käytännössä siis lobataan itselleen mahdollisimman mukava tulevaisuus.. kuten sanot.

Olet valmis kannattamaan talousteoriaa mihin ei kaikki mahdu..joten sinulla ei ole vastaan sanomista,kun muut päättää ettet sinä mahdu heidän yhteiskunta-/talousteorioihin?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #40

Tiivistän Vellu kommenttisi: Älkää tuijottako nimilappuihin, katsokaa sisältöä.

---

Tarkkailkaa tekojen ja sanojen välistä ristiriitaa.

Nimilapuilla ei aidon oikeasti ole väliä. Jos paketissa lukee Surf, Barf, Biosmurf tai Ecobarf, se on silti vain pesuainetta. Ja jos se on huono tuote, lie kai sama, millä tuotemerkillä se myydään, mikä myyntiryhmä sen myy. Asiakas se maksaa ja huonosta lopputuloksesta kärsii.

Älä osta mainospuhetta, osta toimivaa tuotetta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Älä ole Vellu huolissasi! Viranomaiset ovat valppaana. Iltapaskan antamien tietojen mukaan poliisi pyytää yleisövihjeitä kateissa olevasta Suomen talouspolitiikasta :D http://iltapaska.fi/oletko-nahnyt-suomen-talouspol...

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

No jaa..kyllähän Suomessa selkeästi on talouspolitiikan suunta (ainakin minusta kaikki on mennyt prikulleen päinvastoin kuin voisi kuvitella ja näin ollen sen on oltava jo pakosti tahallista)..se on vain on todella absurdia,mutta jos siellä muutama hakee vain omaa mukavaa tulevaisuutta ja se riittää.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Onko Draghi ehdotellut omaa valuuttaa käyttäville EU-maille euron käyttöönottoa? Eihän tästä mitään talousliittoakaan voi tulla kun suuri osa EU-maista on vielä yhteisvaluutan ulkopuolella.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Vastaus kysymykseesi, Jarmo, on kyllä. Draghi viittaa asiaan puheessaankin useaan otteeseen ja painottaa, että yhteisvaluutan tulee olla kaikille yhteinen.

Tästä puheestahan olisi voinut kirjoittaa paljon pidempäänkin, ja kaivaa esiin kaikki sen sisältämät viitteet, mutta blogiteksti olisi paisunut valtavan kokoiseksi.

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen

Olisipa jännä nähdä, miten tuo käytännössä toteutetaan? :D Kysymällä Ruotsin ja Norjan kansalta, haluatteko tekin mukaan kurjuustalkoisiin? Nehän kauhistelee Suomenkin tilannetta koko ajan. Mulla on lakannut naurattamasta "suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen"-vitsit - ellei kilpailla siitä, kuka on tyhmin kaikista.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #23

Tässähän se toivon siemen piilee, siinä, että ei-euromaita ei saada vedettyä mukaan kurjuustalkoisiin.

Ei ne briteissäkään varmaan halua omasta punnasta luopua.

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen Vastaus kommenttiin #24

Kuuntelin muuten juuri äsken uudelleen, mitä Björn Wahlroos sanoikaan keväisessä Liberan paneelissa. Aluksi tulee liirumlaarumit toimimattomista työmarkkinoista, mutta myös myönnytys siitä, että joustamaton valuutta tekee korjausliikkeen mahdottomaksi muuta kautta kuin tuon draghimaisen sisäisen devalvaation päiväunelman. Videon loppupuolella Wahlroos sanoo hyvin vakuuttavasti, että yksikään kehittynyt Länsieuroopan maa ei tule enää liittymään euroon. Siis kehittynyt. Moldova esimerkiksi varmaan haluaisi, kun juuri äänesti kyllä Euroopalle ja ei Venäjälle. Nuo maat jaksaa olla on niin liikuttavia siinä uskossaan, että äänestämällä Eurooppaa tulee itsekin rikkaaksi. Vähän niin kuin kokoomusta äänestävät duunarit.

Tässä linkki Liberan paneeliin: https://www.youtube.com/watch?v=5qbRKeBe2gs

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson
Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

No no tytöt ja pojat. Olette unohtaneet yhden erittäin tärkeän tekijän. Suomalainen huipputieto ja -taito on hyvin korkeassa asemassa EU:ssa. Jyrki Katainen (kok) on EU:n varapääministeri eli kakkosmies. Kyllä Jyrki osaa ja hoitaa koko homman kotiin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Emme toki ole unohtaneet, pidämme sitä fantastisena. Onhan tosi fantsua, että meidän know-how on ihan yleiseurooppalaista tasoa ja vienti vetää. Ties vaikka Käteisestä tulee Suomelle uusi Nokia! :D

Käyttäjän TaunoVornanen kuva
Tauno Vornanen

Kyllä ihmisestä tehdään näissä ns."suurmiesten" suunnitelmista pelinappula,aivan kuin armeijan päällystönkin strategioissa:" pannaan yksi komppania eteen "syötiksi" ja sitten koukataan takaa. Kummallisesti tämä peli jatkuu aina vaan,kunhan saadaan tarpeeksi valtaa. Ollaanko me ihmiset kaikki sellaisia,että sokeudutaan eläimen tasolle,kunpäästään vallankahvaan ? En usko ! On vaan niin,että rauhaa ja inhimillisyyttä omaksuvat eivät pysty puolustautumaan,kun eivät kykene ajattelemaan ihmisestä niin pahaa . Jostain pitäisi tulla "suuri puhdistus",joka siivoaisi sen roskajoukon joka meitä alistaa. Mitä taistelua käydäänkään monissa maissa vapaan ja rehellisen vaalin puolesta,siinä toivossa,että kansa saisi päättää omista asioistaan. Meillä Suomessa,on "luultavasti" vielä rehelliset vaalit,mutta suuri osa ihmisistä ei usko äänestämisen vaikutukseen. Miksi helvetissä me alistutaan taistelematta sortoa vastaan !

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hyviä kysymyksiä, Tauno.

1600-luvulla 30-vuotisen sodan aikana vaikutti lahko nimeltä hutteriitit http://fi.wikipedia.org/wiki/Hutteriitit

He olivat kaikkien mielestä pasifisminsa ja aseista kieltäytymisensä takia epäilyttäviä. Eli sovinnolliset tapaukset, jotka yrittivät vältellä konflikteja, joutuivat kaikkien vainoamiksi.

Uskoisin monien valinneen passiivisen vastarinnan tien mahdollisuuksiensa mukaan, mm. pyrkivän mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. He siis irtautuvat järjestelmästä niin pitkälle kuin kykenevät.

Tämä tulee luonnollisesti aiheuttamaan vastatoimia, lainsäädännöllisiäkin, joilla moiset pyrkimykset estetään.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Ensi valeihin on sentään kehitetty edes jonkinlainen "vastarinta" suunnitelma. Poliitikot ovat liian kauan saaneet rauhassa määrätä, mitä peliä pelataan ja millä säännöillä. Nyt on tarkoitus muuttaa sääntöjä, eikä hiakortteja enää hyväksytä. Eli vaalikone, joa on äänestäjien puolella. Se toimii, jos melaitamme sen toimimaan. Eli kaikki rekisteröitymään tulla nukkuvat.fi vaalikoneessa niiden äämestäjien joukkoon, jotka eivät enää hyväksy katteettomia lupauksia ja löyhää vaalijargonia. Olkaa liikkeellä heti, kun rekisteröityminen aukeaa. https://www.facebook.com/Nukkuvat.fi?fref=ts

Käyttäjän TaunoVornanen kuva
Tauno Vornanen

Omavaraiset nitistetään takuulla,jos niiden määrä kasvaa riittävästi.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kiitän ja luen.

Itse asiassa alun perin Draghin puheen julkaisua jäin väijymäänkin edellisen bloggauksesi "Arvoisa Euroopan keskuspankin johtaja" takia. Siinä oli niin hyviä kysymyksiä että halusin tietää, mitä Draghilla mahtaa olla Helsingissä sanottavaa.

Muutoin on ollut työn alla perehtyminen ulkomaisten investointien vaikutuksiin Afrikassa.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Nimimerkki "tyhmyri" totesi sen mitä tässä jo moni on aprikoinut;

EU:n vallananastusprosessi alkaa olla viittä vaille valmis! Herrat on suunnitelleet tätä sosiaalidemokraattista projektia alusta lähtien. Vartiaisen puheet ei ole jättäneet tulkinnan varaa missään vaiheessa.

Työpaikat, palkat, eläkkeet ja sosiaaliturva alas, se on vassareiden ja kapitalistien Brysselin alainen unelmayhteiskunta. Eikä se ole enää kaukana..

Hyvä teksti, jakoon meni

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Korjaan jälleen tuon "sosiaalidemokraattista projektia"

Se voisi olla sellainen,jos sosiaalidemokraateilla olisi hajuakaan mitä olisivat tekemässä,mutta kun ei ole. Koitahan nyt itse miettiä..monenko sosiaalidemokraatin olet nähnyt kirjoittavan taloudesta jotakin?

Vartiainen on poikkeus,mutta varmaankin olet huomannut,että hän kirjoittaa täysin sosiaalidemokraattien ideologiaa vastaan.

Mutta tietty,jos tahdot pelata sanapelejä niin siitä vain..

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus Vastaus kommenttiin #42

Paavo Lipponen sanoi EU:n mentäessä, että se on "sosiaalidemokraattinen projekti".

Kun tota Vartiaisen sanailua aina silloin tällöin kuuntelee, niin tuollaisesta "projektista" tässä eittämättä on kyse.

Melko v-mäiseltä noin kansalaisesta tuntuu kun nyt takautuvasti ymmärtää, että käsikirjoitus oli ryöväreillä olemassa alusta alkaen.

Banksterit ja "köyhän kaverit" täydentää toistensa hommeleita niin tosi hyvin "kovassa ytimessä"..

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #43

Osaatko kertoa miksi Niinistö suostui menemään käsikynkässä EU:n sitten,jos se kerran oli hänelle vastakkaisen ideologian mukainen projekti?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #42

"Lukekaapa, mitä Kalevi Sorsa kirjoitti kirjaansa "Uusi itsenäisyys" (1992). Sivulla 261 olevan sitaatin pitäisi avata vasemmistolaistenkin silmät:

“”Julkisen sektorin tehostaminen on uusi tehtävä. Se on kehitettävä kilpailukykyiseksi yksityiseen sektoriin nähden. Tämä on nimenomaan sosialidemokraattien tehtävä, koska kukaan ei epäile heitä julkisen sektorin romuttamis- ja yksityistämispyrkimyksistä. ”

“Sitaatti sivulta 71:
"Euroopan yhteisöissä on jo ollut nähtävissä, että samalla kun kansallisvaltiot menettävät poliittista ohjausvaltaansa ja merkitystään, vahvat talousmaakunnat nousevat esiin.""

http://jormajaakkola.fi/kunta-%20ja%20sote-uudistus

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #46

Hyvä,nyt on jotain lihaa luiden ympärillä.

Rehellinen arvio..monenko kuvittelet nykyisistä SD poliitikoista ymmärtävän EU:n kehityskulun päälle? Edes taloudesta jotakin,joka kuitenkin tänä päivänä määrää kaiken.

Tämä on se mitä haen..kenellä on ohjakset käsissä EU:ssa,sen kyllä uskoisin sinun huomaavan,kun sen verran laajaa kokonaisuutta tarkastelet. Onko se Jaakonsaari mielestäsi tai toimiiko EU jotenkin työläisten olojen parantamiseksi joka on kuitenkin SD:n perusta..ainakin siis puheissa. :)

Petri Muinonen

Näitä tulkintojasi

"Sosiaaliturvaa pitää heikentää nykyistä huomattavasti enemmän, ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei pidä olla.

Työnantajapuolelle tulee antaa oikeus laskea palkkoja yksipuolisella ilmoituksella.

Työn hinnan sopeuttaminen tarkoittaa sekin palkkojen leikkauksia."

on Draghin sanomisista vaikea johtaa; toki nämä toimenpiteet voisivat aiheuttaa pakkoa työvoiman siirtymisiin sektorien välillä, mikä siirtymäherkkyys siis olisi Draghin mukaan tarpeellista, mutta nuo ovat vain muutamia mahdollisia keinoja, ei mitään mitä Draghi ehdottaa tai vielä vähemmän vaatii toteutettaviksi. Ja sosiaaliturvan heinkentämiseen mennään kuitenkin jo pelkästään kun annetaan ajan kulua.

Keinovalikoima tiettyyn tavoitteeseen pääsemiseksi voi olla paljon laajempi kuin mitä itselle tulee mieleen, ja kokeneen poliitikon odotukset ja aikataulut tulosten saamiselle paljon leppoisammat; puheen tulkinnoissa pitäisi mielestäni jättää se vara epäilykselle, ettei itsellä ole kaikkia vastauksia ja pääsyä Draghin aivoituksiin.

Tämä nyt vain esimerkkinä. Toisaalta taas puheeseen perustuvat tulkintasi unionin vahvistamispyrkimyksistä arvioisin aikalailla oikeiksi.

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen

Toisaalta tuossa ylempänä juurikin on pari linkkiä taloudesta hyvin perillä olevien henkilöiden kirjoituksiin, joissa johtopäätökset ovat hyvinkin samanlaiset: http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1813...

Mutta ainahan se on hyvä tuudittautua siihen, että jätetään politikoinnit niille, jotka sen osaa. Hyvinhän meillä on tähän astikin mennyt sillä linjalla, eikö?

Petri Muinonen

Katsoin noiden henkilöiden meriittejä, toinen lämpimän kesän meklari, toimittaja-persu ja toinen anonyymi seniorikansalainen... minä en katsoisi näitä minkään sortin asiantuntijoiksi. Toisella vielä poliittinen katsantokanta on värittynyt pakostakin. Jumping to conclusions.

Oletko itse tuudittautumassa siihen, että jätetään politikointi niille jotka sen osaa? Selvennettäköön, että itse en ole koskaan ollut sillä kannalla. Vaadin vain nykymenon kriitikoiltakin vähän enemmän kuin mutua ja mutkien suoraksi vetämistä: Söyringkin on aikansa ollut aika pedantti näissä päätelmissään, mutta alkaakohan ote jo lipsua?

Onhan se kuin metsään huutelisi: lasken itsenikin niiden joukkoon, jotka keskivertoa kansanedustajaa paremmin ymmärtävät, mihin tässä ollaan matkalla eikä suunta ilahduta. Silti omien näkökulmien perusteleminen muiden sanomisia värittäen ja spekuloiden vähentää kriittisten äänennpainojen mediaattista painoarvoa entisestään. Sitä tässä kaikkein vähiten tarvitaan!

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen Vastaus kommenttiin #34

Kuitenkaan kenellekään asioita seuranneelle ei pitäisi olla yllätys, ettei euroalueella ole ilman keskuspankkirahoitusta (jota Saksa vastustaa) jäljellä enää juuri muita vaihtoehtoja kuin sisäinen devalvaatio ts. palkkojen lasku. Työvoiman "jousto" so. irtisanomisten helpottaminen ja työvoiman suurempi liikkuminen on ollut euroalueen tavoitteena alusta alkaen: http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/st...

Varmaankin olet tutustunut ajatuspaja Liberan keväällä julkaisemaan kirjaan "Euron tulevaisuus - Suomen vaihtoehdot", jossa näitä näkymiä on hyvin selkeästi käyty läpi. (Sivuhuomautuksena: Eräs kirjan kirjoittajista, investointipankkiiri Sami Miettinen, jakoi tänään julkisessa fb-profiilissaan tämän Riikka Söyringin kirjoituksen kommentoimalla:"PS. Vieläkin odottelen että joku suomalaisessa valtamediassa lukee Draghin puheen, onhan se peräti suomennettu ja pidetty täällä Suomessa. Niin selvää tekstiä, että väärinymmärtäminen vaatii jo lähes sokeutta." Hän myös keskusteli siitä em. Juhani Huopaisen kanssa ollen yhtä mieltä näistä johtopäätöksistä Draghin puheen suhteen): http://www.libera.fi/fi/euron-tulevaisuus/euron-tu...

Em. kirjan julkistamistilaisuudessa viime keväältä Björn Wahlroos vielä vääntää Suomen vaihtoehdot rautalangasta:

“Me olemme eliminoineet mahdollisuuden muuttaa hintoja valuuttakurssien kautta, joka tietenkin panee suuremman paineen sen varsinaisen hintamuutospaikan toiminnalle, joka pääsääntöisesti koskee työmarkkinoita. --- Se yksi markkinapaikka, joka euroalueella ei toimi hirveän hyvin, hirveän joustavasti, on työmarkkinat. --- Se, mitä me ollaan eurolla tehty, me ollaan tavallaan poistaneet sen mekanismin, joka korvaisi toimimattomat työmarkkinat. --- Me olemme eliminoineet hinnan muuttumismekanismin, joka tekisi tulevaisuuden mahdolliseksi.”

Liittovaltion hän katsoo mahdottomaksi ajatukseksi puuttuvan poliittisen tahdon vuoksi (kohdasta 9:00 alkaen).

“Eurooppa ei ole Yhdysvallat, jossa puhutaan samaa kieltä, jossa työvoima liikkuu vapaasti yli osavaltioiden rajojen. Me emme ole tilassa, missä eurooppalaiset itse, äänestämällä, hyväksyisivät vahvan liittovaltion.”

Ottaa hän esille markkaan paluunkin, puhuen ensin Tanskan mallista (jossa kruunu on kytkettynä euron kurssiin):

“Joten itse asiassa Tanska on joten kuten selvinnyt huomattavasti paremmin kuin Suomi. Ja niillä on viimeinen optio jäljellä, eli sehän ei edellytä muuta kuin kansankäräjän päätöstä irrottaa Tanskan kruunu eurosta ja silloin Tanskan keskuspankki sen voi toteuttaa ja tätä kautta itse asiassa ratkaisuna se ei ole ollenkaan hassu. Mutta se mitä meidän täytyy muistaa, on se, että Suomen osalta tämä merkitsisi täydellistä paluuta markkaan. Ja sitten pitää erikseen muistaa, joka mun mielestä on tärkeää muistaa on se, että yksikään kehittynyt Länsieurooppalainen maa ei tule enää liittymään euroon.”
https://www.youtube.com/watch?v=5qbRKeBe2gs

Nyt siis näyttää, että Wahlrooskin on päätynyt sille tielle, että palkkojen lasku on ainoa vaihtoehto (jota sanomaa myös VATT:in Juhana Vartiainen on jo pitkään ajanut): http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2014/12/0...?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #34

Olipas mahtavat argumentit Petellä. Ehkä jos ei jaksa lukea, eikä argumentoida, ei kannattaisi avautuakaan? Luonnontieteilijältä voi ja pitää vaatia parempaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ymmärrän pointtisi, mutta usko minua tässä asiassa. Olen seurannut näitä jargoniitteja kauan, ja perustan tulkintani pitkän seurannan antamiin taustatietoihin.

Yksi tuoreehko tässä: Kimmo Sasi nolaamassa itseään Euroopan neuvostossa http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/R...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ihan yön yli mietitytti, mihin Petri perustat uskosi laajemmasta keinovalikoimasta. Koska tähän asti on menty "lisää sitä samaa millä ongelmat syntyivät" -metodilla.

Ja nyt tuo EFSI, Junckerin ja Kataisen investointirahasto. Saman tyyppinen demokraattisen valvonnan ulkopuolella oleva vipurahasto kuin ERVV ja EVM.
Rakennetaan julkisen talouden kaltaista varjobudjettia, joka kustannetaan julkisin takauksin pelastamaan aiempien pelastusyritystakausten sotkemia julkisia budjetteja. Tämän lystin kustantaakseen valtiot ottavat lainaa (koska sijoittajat eivät niin pöljiä ole että EFSI:in rahaa laittaisivat) ja sotkevat alijäämätavoitteitaan velkaantumalla lisää joten pitää tietty leikata jostain, "mielellään sosiaaliturvasta tai kouluilta".

Pentti Kupari

Tuon kaiken voisi kiteyttää ajatukseen jos Eu:n talous alueen toiminta tuon politiikan kanssa alkaa muistuttaa kuolevalla hevosella ratsastamista eikö sen hevosen selästä kannata hypätä pois ja etsiä joku parempi kulkupeli.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Niinhän sitä luulisi.

Veikkaan, että käy kuitenkin niin, että kuolevaa hevosta väitetään eläväksi kunnes se alkaa haista, ja sitten sanotaan että tämä oli tarkoituskin, nyt on kaikille tarjolla hevosenlihaa.

Toimituksen poiminnat