KissanKulmasta

"Kuinka Putin jakaa maailman"

Saksalaisen Die Zeit -aviisin neljän sivun mittainen, huhtikuussa julkaistu näkökulma-artikkeli "How Putin Divides" (suunnilleen "Kuinka Putin jakaa mielipiteet ja maailman") herätti kiinnostukseni. Artikkelissa kerrotaan nimittäin saksalaisten näkevän Krimin tapahtumat täysin eri tavalla kuin media ja poliittiset päättäjät näkevät - tai haluaisivat ihmisten Krimin tapahtumat näkevän. Artikkeli on kiinnostava myös kirjoittajan ajattelun sisältämien sisäisten ristiriitojen vuoksi.

 

Puhukaa mitä puhutte

Kirjoittaja, Von Bernd Ulrich, sanoo ettei ole 30 vuotta kestäneen uransa aikana koskaan nähnyt mitään vastaavaa; ei edes NATO:n laajeneminen, joka vuosien mittaan on saanut miljoonat vastustajat kaduille mieltään osoittamaan, ole herättänyt ihmisten intohimoja kuten nyt Venäjä, Krimi ja Putin.

Ulrich sanoo mielipidetiedustelujen osoittavan, että kaksi kolmasosaa (2/3) saksalaisista äänestäjistä, kansalaisista ja median lukijoista on Venäjän suhteen täysin eri mieltä kuin neljä viidesosaa (4/5) poliittisista päättäjistä ja mediasta. Käytännössä siis lähes kaikki saksalaiset ovat täysin eri mieltä kuin hallitus, parlamentti ja valtamedia. Saksalaiset puoltavat Venäjää, eivätkä hyväksy päättäjien toimia tai median tapaa uutisoida.

Ulrich kuvailee väestön ei ainoastaan olevan eri mieltä, vaan suorastaan "aseissa" päättäjiä ja mediaa vastaan, Venäjän puolella, todeten ettei häntä niinkään häiritse vastarinnan määrä kuin esitettyjen argumenttien sisältö, koska kyseessä "kuitenkin on aggressiivisen autokraatin ja länsimaisten demokratioiden välinen konflikti". Ulrich ei perustele mitenkään ilmaustaan "aggressiivinen autokraatti", ja muualla tekstissä esiintyviä "Venäjän imperialistiset politiikat", "Putinin nationalistis-imperialistinen ideologia" jne olettaen ilmeisesti jokaisen ymmärtävän, että näin on, eikä sitä tarvitse perustella.

 

Vapaus = Sota

Ulrich myöntää länsimaisten demokratioiden oikeuttaneen käymänsä sodat (valheellisin) moraalisin perustein ja vapaudesta jankuttaen, jopa siihen mittakaavaan että nykyään kun kuulee sanan "vapaus", kuulee sen kanssa yhtä aikaa sanan "sota", ja näkee sielunsa silmin F-16 hävittäjät matkalla tappamaan; Ulrich myöntää Bushin ja Blairin valehdelleen kerkeästi, ja että presidentti Obama operoi hänkin kansainvälisen lain harmaalla alueella pommitellessaan siellä täällä kauko-ohjattavilla lennokeillaan; Yhdysvaltain NSA vakoilee, minkä paljastuminen aiheutti suurta vahinkoa - vaikka Yhdysvallat kohauttaakin olkaansa Euroopasta esitetyille protesteille. Tästä huolimatta - valvonnasta, valeista, sodista - läntisten demokratioiden paremmuus on yhtä itsestään selvää kuin Venäjän huonommuus - sitäkään ei tarvitse perustella.

Ulrich arvelee useimpien ihmisten ajattelevan, että tälle (länsijohdon) typerehtimiselle pitää laittaa vihdoin sulku, "Jo riittää!", esittäen mielipiteenään Putinin hyödyntävän taitavasti näitä länsimaiden toiminnassa ilmeneviä ontuvia legitimaatioita.

"Kun Venäjän presidentti sanoo tuntevansa olevansa lännen puristama, moni ajattelee - Minä myös."

Kuitenkin "tällaiset ajoittaiset erovaisuudet sen välillä, mitä hallitukset tekevät ja mitä väestö tahtoo, kuuluvat demokratiaan", päättelee Ulrich."

Itse olen ollut siinä käsityksessä, että demokratiassa on määrä toteuttaa kansan tahtoa. Mahdollisesti olen ymmärtänyt väärin, ja demokratiassa kansa toteuttaakin hallituksen tahtoa, riippumatta siitä, mitä perustuslaissa lukee. Sanoihan jo takinkääntäjä Talleyrand aikoinaan: "Nojatkaamme vain lujasti perustuslakiin, kyllä se lopuksi antaa myöten."

 

Sun jako

Ulrich puolustelee median toimintaa eri tavoin, ja sanoo toimittajien toimivan perusarvojensa mukaisesti kirjoittaessaan "mielipiteen vapautta ja kansainvälistä lakia halveksuvaa autokraattia", siis Putinia vastaan, "se on työmme pohjimmainen tarkoitus" - vaikka juuri on myöntänyt länsimaiden suhtautumisessa kansainväliseen lakiin olevan pahoja puutteita.

Ulrich kirjoittaa Putinin kyenneen jakamaan länsimaat, koska ne olivat jo jakautuneet Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin; hän kirjoittaa Putinin kyenneen jakamaan Euroopan, koska se oli jo jakautunut Brysseliin ja Euroopan ihmisiin; Putin on onnistunut jakamaan Saksan saattamalla median ja saksalaisten enemmistön vihamielisiksi toisiaan kohtaan Krimin anneksoinnilla.

Putin alkaa kuulostaa jo joltain Marvelin supersankarilta kyettyään kaikkeen tähän - tai toisten heikkouksia hyödyntävältä valtiomieheltä. Putin toimii judokan lailla käyttäen vastustajan hyökkäyksen omaa voimaa sen torjumiseen, ja tätä helpottaa länsimaiden sisältä käsin, Putinista riippumattomista syistä lähtenyt hajoaminen, arvelen minä.

 

Demilitaristisen lännen sodista

Ulrich ottaa esiin myös toisen maailmansodan ja Saksan historian painolastin. Hän kirjoittaa saksalaisten tuntevan kollektiivista syyllisyyttä paitsi holokaustista, myös siitä, että Venäjän roolia Euroopan vapauttamisessa Saksan kolmannesta valtakunnasta ei ole riittävästi tunnustettu; kunnia on mennyt lännen muistissa länsiliittolaisille, joten venäläiset ymmärrettävästi tuntevat saaneensa liian vähän arvon antoa osuudestaan. Tämän syyllisyyden takia, Ulrich pohtii, saksalaiset ovat nyt halukkaita antamaan Venäjälle "vaikutusvalta-alueen".

Ulrich sanoo, että hänelle itselleen länsimaiden sotilaalliset interventiot Afganistanista Libyaan eivät ole osoitus länsimaiden piilevästä imperialismista: jotkut sodat ovat Ulrichin mielestä ideologisesti motivoituneita erehdyksiä (Irak - tosiasiassa kyse oli läntisten öljy-yhtiöiden eduista kuten myöhempi tutkimus on osoittanut ); tragedioita (Afganistan) ja jotkut laillisia (Ulrich ei sano, mitkä, vaikeaa se saattaisi ollakin http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176978-134-sotaa-vai-jatkuva-sota ).

"Mutta arvioitakoon sotia kuinka tahansa, yhdessä tarkasteltuina ne ovat johtaneet lännen demilitarisoitumiseen sekä moraalisesti että materiaalisesti", kirjoittaa Ulrich.

Ei aivan. Talousahdingosta huolimatta aseisiin on viime vuosiin asti riittänyt nousujohteisesti rahaa. http://www.sipri.org/yearbook/2014/05

Ulrich jatkaa: "Länsimaat ovat saapuneet umpikujaan sotilaallisesti...merkitseekö tämä myös sitä, että länsi menettää voimaansa taistella perusarvojensa puolesta? Menettääkö se myös perustaansa moraali-mitalla ja poliittisena voimana arvioituna vain koska sillä on enää tuskin yhtään sotilaallista voimaa käytössään?"

Moraalisilla arvoillamme ei siis ole yhtään itsestään kumpuavaa voimaa, eikä sitä ole poliittisella voimallammekaan, ilman muutamaa siitä "kuka käskee" muistuttavaa sotaa säännöllisin välein?

 

 

Kommentti:

Miksi käsittelin näin pitkään yhtä huhtikuista artikkelia? Monestakin syystä. Muuan artikkelia kommentoineista huomauttaa, että Alankomaissa (Hollannissa) tilanne on sama; väestö ei jaa päättäjien eikä median näkemyksiä.

On merkittävä asia, että tämä erimielisyys - väestö ei jaa päättäjien näkemyksiä - on tunnistettu - sittenkin, vaikka Ulrich näyttää pitävän erimielisyyksiä enimmältään väestön (ja Putinin) syynä.

Tämä mielipiteiden eroavuus on megatrendi. Gallup on julkaissut oman kyselynsä:

Amerikkalaisten luottamus valtamediaan on alempana kuin koskaan http://www.gallup.com/poll/176042/trust-mass-media-returns-time-low.aspx

Muiden kyselyjen perusteella tiedämme että

Eu-johtoon ei luoteta http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/158063-maakysely-eu-johto-ei-nauti-luottamusta

Euroopan unioniin ei luoteta http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/138744-ecfr-luottamus-euroopan-unioniin-on-romahtanut

Yhdysvaltoja pidetään suurimpana uhkana maailmanrauhalle http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/157509-maakysely-yhdysvallat-suurin-uhka-maailmanrauhalle

Poliittisiin toimijoihin ei luoteta http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/160937-luottamusbarometri-2014-poliittisiin-toimijoihin-ei-luoteta

Puoluepolitiikkaan ei luoteta http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159478-puoluepolitiikka-karsii-uskottavuusongelmasta-protestiliikkeet-nousussa

Nettiasioinninkin turvallisuus epäilyttää http://www.truste.com/us-consumer-confidence-index-2014/

Eniten luottamusta kohdistuu kansalaisjärjestöihin, vähimmin hallituksiin http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/

Lukemalla kanadalaisten, brittiläisten ja muun maailman mediaa näkee kommenteista, että väestö on useimmissa maissa eri mieltä kuin päättäjänsä tai paikallinen media.

Megatrendit osoittavat ihmisten luottavan paikalliseen, lähellä tapahtuvaan hallinnoimiseen, pk-yrityksiin, kansalaisjärjestöihin ja niin edelleen. Toisin sanoen luottamus kohdistuu ihmisten kokoiseen, ihmisten näköiseen ja vertaisverkostoissa tapahtuvaan toimintaan. Uutisoinnissa luottamus on siirtymässä ihmisten ihmisille tuottamaan sisältöön, pois valtamediasta, paikkoihin joissa ihmiset puhuvat keskenään, eivät vain kuuntele ylhäältä alas kerrottua kulman sadunkertojan tarinaa.

(Sivuhuomautus: Tämä saattaa osaltaan selittää Putininkin suosiota länsimaissa. Hänet nähdään henkilönä, toisin kuin esimerkiksi Eu:n kasvottomat komissaarit ja byrokraatit. Toisin sanoen hänet nähdään ihmisenä. Eurooppalaisten silmissä Putin ehkä tekee sitä, mitä valtion päältä odotetaan: puolustaa maataan ja sen kansaa?)

Artikkeli sai pitkän käsittelyn myös sen sisältämien ajatusmaailman sisäisten ristiriitojen takia. Sellaisenaan se kuvaa hyvinkin länsimaiden henkistä tilaa: Väärinkäyttö ei kumoa käytäntöä, ei edes käytäntöjen toimimattomuus.

Se näyttää kuitenkin olevan muuttumassa, alhaalta päin, ruohonjuuritasolta. Pienempiin valtapiireihin jakautuvaksi maailmaksi.

Lähde:

Die Zeit - Von Bernd Ulrich: How Putin divides http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-04/germans-russia-media-putin

Lisälukemista:

NIC: Global Trends 2030 http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf joka on tiedusteluyhteisöjen laatima katsaus mahdollisiin tulevaisuusskenaarioihin. Arviot pitävät todennäköisenä mm. moninapaista maailmaa, jossa ei ole vain yhtä tai yhtään supervaltaa. BRICS-maat ovat nousussa, länsi laskussa. Yksilöiden henkilökohtainen voimaantuminen kasvaa

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Impivaaralainen! Persu! Nationalisti! Putinisti! Punikki! Kommari! Venäjän nuoleskelija! Kominternin kätyri! Bolsu! Some-sissi! Terroristien tyttöystävä! Ukrainan kansan aliarvioija! USA Suuri Saatana! Mee vaan v**ttu sinne Venäjälle kun siellä noin ihanaa on!

Tällä avauskommentilla säästän huomaavaisesti eräiden kommentoijien vaivoja kirjaamalla valmiiksi ylös heidän (vakio-)mielipiteensä. Ei kestä taaskaan kiittää.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Putin nähdään ihmisenä??? Sanat loppuvat kokonaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mikä Putin sitten on, se Tuomiojan avaruudesta tullut uhkako?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #3

No joo ei siitä saa revittyä mitään, puhuukin kuin byrokraatti.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #5

Ei saa revittyä mitään vaikka länsi- ja venäläismedia on liimaillut kuvailevia adjektiiveja vuosikaupalla? http://www.youtube.com/watch?v=Tur4qcdrdpY

Tietysti runsauden pula aiheuttaa sen, että uutta on vaikea keksiä.

Jyrki Paldán

Vihollisen epäinhimillistäminen on yksi propagandan tärkeimmistä tehtävistä. Näköjään onnistunut varsin mallikkaasti.

minnam ahonen Vastaus kommenttiin #14

Hyvä huomio. On myös huomattava että yksi propagandan tärkeimmistä tehtävistä autoritäärisissä ja totalitaristisissa hallinnoissa on Suuren johtajan sankarillistaminen ja yli-inhimillistäminen. Usein vastapropaganda ivaa myös tuota palvontaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #15

Totta. Olen eritoten Time- ja Newsweek -lehtien kansikuvissa kiinnittänyt asiaan huomiota. Eräänkin kannessa pres. Obamalla oli sädekehä kuin ikonin pyhimyksellä.
Tietenkin Euroopan painoksien kannet ovat erilaiset kuin jenkkiversion.

minnam ahonen Vastaus kommenttiin #18

Timen ja Newsweekin kannet ovat valtion/presidentin hallinnon tuottamaa propagandaa? Juupa juu.

Näyttävät muuten kyllä olevan varsin satiirisia nuo sädekehä-Obamat.
http://bit.ly/1CaSLuP

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #27

Miksikäs ei, kaikki on mahdollista http://www.srilankaguardian.org/2014/05/the-cia-an...

Ja onhan hallinto rahoittanut radiokanavia lehtien lisäksi. Rahoittaa edelleenkin (kts. esim. NED).

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #27

Eiköhän sieltä Timen ja Newsweekin omistajista löydy ihan samoja nimiä kuin Obaman vaalikamppanjan rahoittajistakin.

Luonnollisesti kommenttisi sopii tietysti paremmin Venäjän valtiolliseen propagandaan, jossa Putinista tehdään lähes yliluonnollista sankarihahmoa. Sillä kai yritit sivaltaa.

minnam ahonen Vastaus kommenttiin #37

Jyrki, kommenttisi ja kommenttini siihen oli haara Jouni Snellmanin kommentin alla, jossa hän mainitsi Putinin. En siis mitenkään vastusta ajatusta että yleisen tason väitteeni voisi liittyä myös Putiniin.

minnam ahonen Vastaus kommenttiin #18

Newsweekin kannessa sädekehä tuli muuten homojen oikeuksien puolustamisesta. Pitääkö tämä ottaa sinulta nyt sitten homofobisena/ anti-gay-lausuntona?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #29

Tulkintaa tulkintaa tulkintaa. Ei pidä. Rakkaus on rakkautta, vaikka kohdistuisikin samaan sukupuoleen.

Ja jotta et tuntisi houkutusta lisätulkintoihin: en hyväksy pedofiliaa, raiskauksia, eläimiin sekaantumista, nekrofiliaa, sadismia (paitsi jos kyseessä on kahden aikuisen keskenään vapaaehtoisesti ja tasa-arvoisesti sopima S/M -sessio) jne.

minnam ahonen Vastaus kommenttiin #31

Valitsit kuitenkin ihan itse esimerkit, ja pidätän itselläni vapauden todeta etteivät esimerkkisi olleet tällä kertaa erityisen hyviä todistelemaan asiaa, jota halusit todistella.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #36

Sanoin, että rakkaus on rakkautta, vaikka se kohdistuisi samaan sukupuoleen.
Ja etten hyväksy pedofiliaa etc.

Tarkoitatko siis, että se ettei hyväksy pedofiliaa etc. osoittaa, että rakkaus ei olekaan rakkautta?

Vai tarkoitatko, että se, ettei ole kiinnostunut tuomitsemaan aikuisten välistä, samaan sukupuoleen kohdistuvaa kiintymystä, osoittaa ettei ymmärrä rakkauden tosiolemusta?

Vai tarkoitatko ehkä, että valitsemani esimerkit - joista sanoin etten hyväksy tiettyjä juttuja - osoittavat, etten ymmärrä aikuisten välistä rakkautta vaan olen ahdasmielinen?

Avaa kommenttiasi, kiitos.

Pahoittelen aiheuttamaani vaivaa, mutta kysyn mieluummin kuin alan tehdä tulkintoja, keskustella oletusten pohjalta.

Sen jälkeen palaisin mielelläni keskustelemaan blogin sisällöstä.

minnam ahonen Vastaus kommenttiin #42

Kysymykseni tuolla aiemmin oli retorinen, ja tarkoitti että jos esität juuri tuon esimerkin, ymmärrät että siitä voi seurata myös tuollainen johtopäätös. En tulkinnut enkä varsinkaan pyytänyt sinua avautumaan ja haarautumaan lavealti. Teit itse sen tulkinnan. Less is more, Riikka. En sano tätä pahalla vaan jonkunlaisena argumentointihygienian ystävänä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #44

Ymmärsin, että siitä voi seurata johtopäätös mutta se, millainen johtopäätös siitä seurasi, jäi epäselväksi. Siksi pyysin tarkennusta.

Kiitos joka tapauksessa vaivannäöstäsi.

Käyttäjän KatriRonkainen kuva
Katri Ronkainen Vastaus kommenttiin #18

Missähän muuten viipyvätkään otsikot "Yhdysvallat sotii Ukrainassa", "Näin Obaman maailmanvalloitus etenee" ja niin edelleen? http://yle.fi/uutiset/saksalaislehti_cia_ja_fbi_av...

Ei kun ai niin, Yhdysvallat saa sotia, kun se on hyvällä asialla ja sotimalla se levittää hyviä länsimaisia arvoja kaikkialle. Näkeehän sen nyt siitäkin, että Lähi-Idässä ollaan jo aivan suvaitsevaisia seksuaalivähemmistöjä kohtaan, toisin kuin jossain Venäjällä.

Mohamed Rasal

"Impivaaralainen! Persu! Nationalisti! Putinisti! Punikki! Kommari! Venäjän nuoleskelija! Kominternin kätyri! Bolsu! Some-sissi! Terroristien tyttöystävä! Ukrainan kansan aliarvioija! USA Suuri Saatana! Mee vaan v**ttu sinne Venäjälle kun siellä noin ihanaa on!"

Et ehkä itse huomaa miten erikoista tekstiä tuotat. Pahoittelen jos itse olen kommentoinut provosoivasta lehmien lypsyä tai vastaava.

Toivon, että havaitset tarpeesi löytää ammattiapua. Ei se ole mikään huono asia hakea ammattiauttajan apua - eikös tämä yhteiskunta ole kuitenkin kansalaisille?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mohamed Rasal,

Tottahan sen huomaan kun harkitsen huolella, mitkä kommentti-osioissa esiintyneet määreet ja kehotukset otan mukaan avauskommenttiini, johon kirjaan tietyt vakiohuutelut.

Tämä tapa säästää vaivaa kommentoijilta, minulta ja lukijoiltakin, kun ketjut eivät veny huutelun takia.

Pahoittelusi hyväksytty. Luotan siihen, että ajan mittaan opimme ymmärtämään toistemme tapaa kommunikoida ja alamme nähdä toisemme muunkin kuin luulojemme läpi.

Kannattaa sitä ainakin yrittää.

Jyrki Paldán

Ensin pahoittelet huonosta käytöksestäsi ja sitten teetkin amatööridiagnoosin (ilmeisesti psykiatrisesta)avuntarpeesta?

Noh, tulipahan Riikalle uusi asia lisättäväksi aloituskommenttiinsa.

Käyttäjän Lavanche kuva
Hans Wahlsten

Täytyy nyt heti sanoa, etten ole perehtynyt Saksan media- tai kansalaiskeskusteluun, joten en ota kantaa sen totuuspohjaan, mutta Hollantilaisessa yhtiössä työskennellessäni minulla on päivittäin kontakteja paikallisiin ja en ole törmännyt vielä yhteenkään ihmiseen joka olisi kokenut Venäjän toimet oikeutetuiksi. Näistä asioista keskusteltiin varsinkin lentokoneen tippuessa ja suurin osa toivoisi tiukempaa otetta koko EU:lta.

Sosiaaliselta rakenteeltaan kohderyhmä on akateemisesti koulutettuja ja pääasiassa poliittiselta suuntautumiseltaan vihreitä joissa liberaalit ja keskustakonservatiiviset arvot sekaantuvat. Kyseessä viheralan yrityksen ympärille nivoutuvaa väkeä.

Vaikka Saksa on täysin eri asia kuin Hollanti niin en jaksa uskoa hetkeäkään, että tässä poliittisessa ilmapiirissä noin suuri ero olisi saksalaisten ja hollantilaisten välillä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kuten ehkä huomasit, aloitin keskustelun Von Berndt Ulrichin yhden artikkelin sisällöstä, siitä mitä hän sanoo.

Mainitsin myös, että eräs kommentoijista kuvaili Hollannin tunnelmia vastaaviksi. Sikäli otanta Hollannin osalta ei ollut suuri.
Mutta mitä olen sinne suuntaan keskustellut, niin länsijohdon toimintaa ei ole kuvailtu briljantiksi.

Veikkaan, että eri viiteryhmissä asioihin suhtaudutaan eri tavalla. Koulutetut työssäkäyvät näkevät asiat eri vinkkelistä kuin koulutetut työttömät ja niin edelleen, koska asema, josta katsoo on eri, ja tuo mukanaan erilaisen näkökulman.

Toissapäivänä sain kirjeen, jossa kuvailtiin Krimille nyt tehtyä visiittiä. Kirjoittajan vaikutelma oli, että Krimillä ollaan iloisia, koska eläkkeitä taas maksetaan, palkat ovat nousseet ja Krim on Venäjän kanssa.

Kirjoittaja totesikin, että länsimaissa saattaa olla toisinaan vaikeuksia ymmärtää, että ihmiset muualla haluavat elää omalla tyylillään, itse valitsemiensa kumppanien kanssa.

Sanamuoto ei ollut täsmälleen tuo, mutta ajatuksen ydin kyllä.

Käyttäjän Lavanche kuva
Hans Wahlsten

Luonnollisesti eri viiteryhmissä koetaan asiat eri tavoin. Tämän takia sosiaalisen rakenteen otin edes esille.

Siitä tuskin kenelläkään on kovin eriävää mielipidettä, että Länsi on hoitanut Ukrainan konfliktin huonosti, mutta väittäisin suurimman osan kallistuvan juuri sille kannalle, että Länsi on ollut liian hidas ja heikko.

Ja mitä itse Krimin tilannetta olen seuraillut myös itämediassa niin siellähän vedetään vöitä tiukemmalle, useat yrittäjät pistäneet lapun luukulle parempia päiviä odotellessa ja useisiin vähemmistöryhmiin kohdistuu enenevissä määrin syrjintää. Itämediassa toki syynä on Ukraina ja vähemmistö on venäläiset Sevastopolin ulkopuolella ja kansa odottaa Putinin rakentamia huoltoyhteyksiä leuat korkealla, mutta edes Venäjällä ei suuresti peitellä sitä seikkaa, että Krimin tarvitsisi huoltoyhteyksiä kukoistaakseen.

Vielä palatakseni viiteryhmiin niin koulutetulla osalla väestöä on enemmän medialukutaitoa, kun kouluttamaton on usein median vietävissä. Uskoisi siis näkyvän koulutetussa väestössä ensin jos suuria sympatioita Venäjän asialle olisi.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #8

"siellähän vedetään vöitä tiukemmalle, useat yrittäjät pistäneet lapun luukulle parempia päiviä odotellessa ja useisiin vähemmistöryhmiin kohdistuu enenevissä määrin syrjintää"

Aivan kuten länsimaissakin. Ehkä se on herättänyt myötätuntoa muiden maiden kärsiviä kohtaan?

Vai olisiko niin, että länsimaissa ajatellaan, että ennen kuin lähdetään taas sotimaan jonnekin, olisi hyvä tehdä jotain asioiden eteen omallakin tontilla, ennen kuin parannetaan toiset kärsimyksistään muutamalla pommilla?

En ole täysin vakuuttunut siitä, että koulutetuilla ryhmillä on välttämättä enemmän medialukutaitoa, ja että kouluttamattomat olisivat enemmän median vietävissä. Siis että tämä olisi jokin yleispätevä sääntö. Voihan olla, että vaikkapa työttömiksi jääneillä on, ensijärkytyksestä toivuttuaan, enemmän aikaa ajatella asioita.

Länsi on ollut liian hidas ja heikko?

Tuo ajatus viittaisi siihen, että rakentavan dialogin ja rauhan nobelistien maiden enemmistö tukeekin kaikista arvot-ja-moraali -puheista huolimatta tykkilaiva-diplomatiaa.
Mitä se sitten kertoo arvoistamme ja moraalistamme.

Käyttäjän Lavanche kuva
Hans Wahlsten Vastaus kommenttiin #20

Nyt kun ollaan kommenttiosiossa, niin pyytäisin jättämään kirjaimellisen tulkinnan pois, niin ei tarvitse vastauksissa mennä pilkun viilauksiin.

Lännessä ei varmaan säänöstellä esimerkiksi vettä mitenkään sen suuremmin, kun Krimillä tämä on arkipäivää lähes ympäri koko niemimaan johtuen siitä, että makea vesi tulee pääasiassa Ukrainan muilta alueilta. Varmasti tämän ymmärsitkin.

Eikä koulutettujen medialukutaito tietenkään mene yksi yhteen, mutta kyllä se on suuntaa antava johtopäätös ja kaikesta työttömien ajasta huolimatta jos ei itseään ole yleissivistänyt jossain vaiheessa elämää, niin mediakritiikki menee useammin foliohattu tasolle, kuin oikealle mediakritiikille. Toki koulutettu ja yleissivistyskään ei kulje käsi kädessä, mutta yleensä edes lukiopohja tuo jo paljon nyansseja päättelyketjuihin maailmanpolitiikan suhteen.

Heikko ja hidas ei viittaa millään tavalla Venäjän malliin olla vahva, joka on juurikin tykkilaiva-diplomatiaa ja vihreitä miehiä. EU jahkaili pitkään pakotteiden kanssa, ei ottanut tarpeeksi nopeasti kantaa siihen, että Venäjän joukot ovat paikalla, vaikka tästä nyt ei edes suurimmalle osalle maallikoista ollut mitään epäselvyyttä kaikesta molemminpuolisesta propagandasta huolimatta. Tarpeeksi vahvalla "poliittisella Ei-sanalla" oltaisiin koko Venäjän Donbasin operaatiolta todennäköisesti vältytty. Koskee toki myös USA:ta eikä yksin EU:ta, joka sysäsi vastuun "takapihastaan" Saksalle, Ranskalle ja Iso-Britannialle.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #54

Ymmärrän mitä ajat takaa.

Oma järkeilyni lähtee siitä, että tavoite länsimaiden, lähinnä Yhdysvaltojen, puolella ei välttämättä ole ollut sovinnon aikaansaaminen.

Eräs, tosin epätodennäköisempi, mahdollisuus on, että Saksan aiemmat suunnitelmat laajeta Ukrainaan on jossain muodossa herätetty henkiin.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Luin lehdestä, että miehittäjät ovat ryöstelleet krimiläisiä yrityksiä. Ainahan kaikista kriiseistä joku hyötyy.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #9

Uskon sen. Tilaisuus tekee varkaan jnpp. Juurihan pari päivää sitten ulkomaan mediassa kerrotaan YK:n yrittäneen peitellä rauhanturvaajien tekemiä raiskauksia.

Mutta pitääkö sellainen hyväksyä, "se nyt vaan kuuluu elämän kulkuun, ei sille mitään voi"? Minusta ei.

Ja oikeuttaako se yleistämään, sanomaan: kaikki rauhanturvaajat ovat sellaisia? Minusta ei.

Ajattelen, että turmeltuneisuus, kusipäisyys, paskiaisen lailla toimiminen on yksilön ominaisuus, ei kansakunnan.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #21

Lehden - se oli kapitalisti-imperialistinen Hesari - kuvassa komeili itse Sergei "Örkki" Aksjonov suurleipomon saaliinjaolla. Kyllä se sotkee Krimin miehityshallinnon ja jopa Venäjän federaation tuohon rikosvyyhteen.

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl

Eipä tämä Ulrichkaan täsmennä mihin aineistoon hänen väitteensä perustuu.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #10

Ulrich viittaa mielipidetiedusteluihin, lehtiartikkelien saamiin kommentteihin sekä päätoimittajille tulleeseen postiin kuvaillessaan näkemystään saksalaisten asenteista.

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl Vastaus kommenttiin #22

Ulrichin artikkelissa ei ole ainuttakaan suoraa viitettä johonkin relevanttiin tutkimukseen joka tukisi väitettä, että 2/3 saksalaisista puoltaisi Venäjää. Enkä myöskään löytänyt kommenteista (saksan- ja englanninkieliset kommentit, saksankieliset tosin selasin vain nopeasti kun niitä oli 93 sivua) ensimmäistäkään viitettä tutkimukseen joka olisi tukenut väitettä, enkä myöskään kuukkeloimalla löytänyt sellaista tutkimusta.

Ja jos ollaan aivan tarkkoja, Ulrichin artikkelista ei edes löydy sellaista väitettä kuin te esitättte: "Saksalaiset puoltavat Venäjää"...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #52

Miten ymmärsit Ulrichin kahden aloituskappaleen sisällön kokonaisuutena?

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl Vastaus kommenttiin #58

Ulrich esittää täsmentämättömiin mittauksiin perustuvan väitteen, että pääosa kansalaisista on eri mieltä kuin pääosa polittiisista toimijoista ja mediasta jostain täsmentämöttämästä asiasta.

Sellaista väitettä, että pääosa saksalaisista puoltaisi Venäjää jossain asiassa ei artikkelista löydy.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #60

Itse käsitin Ulrichin viittaavaan joihinkin Saksassa niin hyvin tunnettuihin mielipidekyselyihin, ettei niitä tarvitse edes yksilöidä, samoin kuin lehtien yleisönosastojen kommentteihin sekä päätoimittajille tulevaan postiin, joista niistäkin on Saksan mediassa keskusteltu.

Näiden yhteinen nimittäjä taas on, että väestö ei jaa päättäjien mielipiteitä Venäjän (tai talouskurin tai "rakenteellisten uudistusten" tai...) suhteen.

Tämä käsitys on syntynyt sen perusteella mitä olen aiemmin Saksan mediaa lukenut.

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl Vastaus kommenttiin #62

Tuskinpa kukaan on kiistänyt, ettei kansalaisten mielipide olisi hajautunut Saksassa suhteessa Ukrainan ja Krimin tapahtumiin. Viimeisin mittaus on parin päivän takaa (ADR:n tilaama) ja siinä luvut olivat 48%/39% Krimin liitosta Venäjään vastustavien hyväksi. Eikä tätäkään voi tulkita siten, että nämä 39% tukisivat Venäjän toimia vaan ovat valmiit, syystä tai toisesta, hyväksymään tapahtuman.

Se, ettei joku osa väestöstä jaa Saksan päättäjien mielipiteitä/toimia Ukrainan/Krimin kriisissä (tai ihan missä tahansa muussa monimutkaisessa ongelmassa), ei tarkoita sitä, että se osa väestöstä olisi Venäjän/vastustajien puolella. Ulrich ei esitä tällaista ajatusta vaan se on teidän omanne, joskaan ei mitenkään yllättävä aikaisempien kirjoitustenne perusteella. Enkä myöskään jaa Ulrichin väitettä, että tällainen mielipiteiden hajautuminen olisi poikkeuksellista, pikemminkin se on melkein sääntö vaikeissa kysymyksissä.

Kokonaisuutena en pidä Ulrichin artikkelia mitenkään kummoisena; argumentti on huonosti perusteltu ja epämääräinen. Saksasta löytyy paljon parempaakin keskustelua.

Käyttäjän JouniM kuva
Jouni Minkkinen

Veikkaan että Krimiltä saattaa kuuluakin tuon kaltaista vaikutelmaa. Etenkin jos kysytään Sevastopolista. Toisaalta jos kysytään tataareilta tai ukrainalaisilta saattaa vaikutelma olla eri. En toki kiistä etteikö rahalla olisi sellainen mahti kuin kuvailet. Venäläinen eläketaso on tietääkseni hieman parempi kuin ukrainalainen. Myös jos venäläiset makavat parempaa palkkaa kuin aikaisemmin niin sillä on luonnollisesti merkitystä. Mutta pohjimmiltaan kyse on kuitenkin ostetusta uskollisuudesta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #11

Enkä minä kiistä, etteikö toisenlaisiakin mielipiteitä ja näkemyksiä esiintyisi. Päinvastoin, olen varma siitä.

Usein vastaus riippuu siitä, onko oma asema noussut, säilynyt ennallaan vai pudonnut. Inhimillistä.

Ostettu uskollisuus... hmmm...tuo on jo suorastaan lohdullinen ajatus kun ajattelee suomipoliitikoiden suhdetta Brysseliin. Rahan loppuessa...

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Toissapäivänä sain kirjeen, jossa kuvailtiin Krimille nyt tehtyä visiittiä. Kirjoittajan vaikutelma oli, että Krimillä ollaan iloisia, koska eläkkeitä taas maksetaan, palkat ovat nousseet ja Krim on Venäjän kanssa.

Minä sain krimiltä kirjeen,jossa kerrottiin elintarvikkeiden hintojen nousseen 15-20%,,jossa tataareilta on viety omaisuutta,ja jossa nuoria tataarimiehiä on kadonnut kuulusteluihin eivätkä ole palanneet!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #12

Yllätät minut Pirppu. En ole pitänyt sinua henkilönä, joka pitää yhteyttä Krimin tataareihin.

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

Kysyn vaan... hyväksyykö henkilö Riikka Söyring venäjän hyökkäykset ja valloitukset Ukrainan alueella... Kiva olisi saada vastaus oikeisiin kysymyksiin, eikä tyytyä valikoituun lehdintöseurantaan... koska tällä blogilla on eri tavalla tarkoitushakuinen aspekti... toisin kuin esim. minun blogeillani.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olen Suomen puolustusvoimien (ja joidenkin NATO-komentajien) kannalla: suhtaudun varauksella median levittämiin tietoihin Venäjän hyökkäyksistä ja valloituksista Ukrainan alueella.

Josta syystä seuraan asiaa mm. OSCE:n kautta.

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

"Josta syystä seuraan asiaa mm. OSCE:n kautta."...
Ei näytä kovinkaan luotettavalta... mm.... mistä muualta? RT?... Joo Riikka... en tiedä mistä tilisi köyrit, mutta pahalta näyttää.
Itse luotan ennemmin tuohon: http://www.stopfake.org/en/i-just-spent-7-days-wat...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

- huoh -

Ilmeisesti länsimainen moraali ja arvomaailma toteutuksineen kaksoisstandardeineen kaikkineen ovat tosiaan niin itsestään selviä, ettei niitä kannata tarkastella.

Vai eivätkö ne siedä tarkastelua?

Kellään ei ole mitään sanottavaa poliittisiin instituutioihin kohdistuneen epäluottamuksen kasvusta?

Käyttäjän valtteriaaltonen kuva
Valtteri Aaltonen

Vaikka linkatun artikkelin luvut lienevät mielikuvituksen tuotetta, niin jonkinlaista kannatusta Putinilla varmasti Saksassa on. Maassa on kuitenkin kohtuullisen aktiivinen äärioikeisto joka vahvasti jakaa Kremlin tarinnan "länsimaisesta" liberaalista demokratiasta moniarvoisuuksineen ja "homosaatioineen" heikkoutena ja rappiona.

Näihin ihmisiin Kremlin autoritäärinen ja nationalistinen politiikka varmasti vetoaa.

Keskiverto-saksalaiseen ei varmaan samalla tavalla.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"Vaikka linkatun artikkelin luvut lienevät mielikuvituksen tuotetta, niin jonkinlaista kannatusta Putinilla varmasti Saksassa on."

Eli ajattelet, että Ulrich, joka sanoo tehneensä 30 vuoden uran, ei osaisi etsiä - tai haluaisi etsiä - paikkansa pitäviä lukuja vaan repisi ne hatustaan mutulla tai tarkoituksellisesti keksisi?

Onhan sekin mahdollista. Joskus ideologian painolasti sokaisee, joskus toimittaja ei kykene etäännyttämään itseään aiheesta vaan kirjoittaa tunteidensa vallassa. Muitakin selityksiä tietenkin on.

Minusta artikkelin kiinnostavinta antia oli lopultakin Ulrichin kuvaama juopa väestön ja päättäjien välillä, erot heidän ajattelussaan.

Saksastahan kuului jo ennen sikäläisiä vaaleja valitusta siitä, että poliitikot eivät tunne kansalaisten arkea (ja tämä tunne jaetaan varmasti laajalti nyky-Euroopassa) ymv. joten on mahdollista että se tunne saa ilmauksensa tällä kertaa tällä tavoin, mielipide-eroina Krimistä, Putinista ja Venäjästä.

Varmasti ollaan osittain myös kyllästyneitä sanojen ja tekojen ja todellisuuden (kuten "vakautta ja vaurautta" ja "talouskuri, leikkaukset jne" vs "kasvava köyhyys, työttömyys, deflaatiovaara, taantuma jne") välillä.

Varmasti ollaan kyllästyneitä toistuviin korruptio-, veronkierto-, veropetos- ja suljettujen-ovien-takana-neuvoteltuihin sopimuksiin ynnä muuhun vastaavaan.

Eli että kyllästyminen omaan poliittiseen eliittiin saa ilmauksensa myös Putinin/Venäjän puoltamisena: ajatellaan ehkä, että "meidän johtajilla" ei aidon oikeasti ole varaa arvostella yhtään ketään?

Käyttäjän valtteriaaltonen kuva
Valtteri Aaltonen

Ihan varmasti mahdollista. Protesti etsii väylänsä. En ollenkaan ihmettelisi jos Saksalaiset olisivat suht kyllästyneitä siihen, että he ulospäin ovat talouden mallimaa, mutta se ei oikein näy ihmisten arjessa.

Silti odottaisin hiukan monipuolisemmin ja laajemmin dokumentoitua lähdettä, ennen kuin uskon, että Putin nauttii kovin laajaa arvostusta Saksan kansan parissa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #45

En uskokaan Putinin välttämättä nauttivan suurta arvostusta Saksan kansan parissa mutta kenties hän näyttäytyy samaistumiskohteena epäreilulle kohtelulle; saa myötätuntoa pannessaan hanttiin paskiaisina pidetyille "meidän johtajille".

Lisäksi epäilen, että Saksan väestö pelkää joutuvansa vedetyksi sotaan, eivätkä järkevinä sitä halua, ja osa Putinin/Venäjän näkökulmien ymmärtämisestä johtuu tästä.

Jari Rauhala

2/3 osaa saksalaisista olisi eri mieltä kuin media ja 4/5 osaa päättäjistä. Minusta tuo ei ole ihme. Jonkun verran lukenut heidän kommentointejaan mm. Bild-lehdestä ja vähemmistö on niissä ollut Putin-vastaista.
Median anti on ollut suomessakin sitä luokkaa, että en, sen tavoitteista huolimatta, pidä ihmeellisenä miten reserviläisliiton kyselyssä nato-kannatus on laskenut 10% viidessä vuodessa. Ollen nyt n 29%. Uutisointi ei mene läpi ja sen taakse aletaan näkemään. Mutta yritteliäisyyden puutteesta mediaa ei voi syyttää. Kuten kirjoituksessasi tulee myös esille.
Linkissä tieto reserviläisliiton kyselystä.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-128855397098...

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Tässä tulee tämän plokin teemaan sopivaa musiikkia (vaihtakaa Lenin setä Putin setään, niin laulu on todella ajankohtainen):

http://www.youtube.com/watch?v=XjVnbVStaDA

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Onhan meilläkin samanlaista täällä Suomessa: valtamediasta varmaankin 4/5 kannattaa NATOon liittymistä ja pyrkii hivuttamaan tämän mielestään pässinpäisten suomalaisten mielipiteeksi, jotka kuitenkin reagoivat noin 4/5 vastustuksella. Poliittiset päättäjät ovat puheissaan varovaisempia; heistä ehkä vain 1/3 kannattaa NATO-jäsenyyttä avoimesti. Talouseliitti seuraa tässä median näkemyksiä – tai oikeastaan päin vastoin.

Mitä Ukrainaan ja Venäjään tulee, suomalainen valtamedia on onnistunut paremmin: 100% (tai sanotaan nyt 95) demonisoi Venäjää ja palvoo samalla EU/USAa samanlaisesta toiminnasta (esim Syyria/Israel -akselilla), kansasta ehkä puolet – ne jotka uskovat iltapäivälehtien otsikoita.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Miten mielestänne istuu kokonaisuuteen tämä Venäjän YK:n yleiskokoukselle tekemä aloite natsismin glorifioimisen kieltämisestä (tällä nimellä kansan suussa)?

Viralliselta nimeltään /Draft resolution entitled "Glorification of Nazism: Inadmissibility of certain practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance".

Äänestystulokset täällä http://www.un.org/en/ga/third/67/docs/voting_sheet...

Vastaan USA, Ukraina ja Kanada, Suomi äänesti tyhjää

Teksti mm. täällä http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/nazismo3...

Aloite hyväksyttiin.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Natsismia on sielläkin missä sitä ei uskoisi olevan,-myös punanatsismia,eli Stalinin perusteettomat 30-luvun oikeudenkäynnit,kiinan kiertelevien punikkien pikaoikeuskäynnit,n-liiton toisinajattelevien sulkeminen mielisairaaloihin ja monet muut kommunistidiktaduurin ihmisoikeusrikkomukset !!
Kun edes joskus samalla tarmolla tarttuisit näihin,,mutta sitä päivää saa odottaa !!

Eli milloin viimeksi olet käynyt kommunismin,ääri-islamismin ja venäjän imperialismin kimppuun samalla tarmolla kuin suomen,naton,eu;n,,usa,,imf;n,,etc ??

Toimituksen poiminnat