KissanKulmasta

Suomenkin "Eu-NATO" -maarajasta BRICS-SCO/CU -maaraja

  • Kaasuputkia Venäjältä Kiinaan
    Kaasuputkia Venäjältä Kiinaan

Yhdestä kaasuputkesta saa vedettyä useita eri johtopäätöksiä.

Elokuun alussa kirjoitin Ukrainan tilanteesta, ja esitin siinä yhteydessä että

"Yhdysvalloille siis sopisi sekin, että Euroopan Venäjästä energiariippuvaisten maiden ja Venäjän kauppasuhteita häiritään, ne rikotaan. Tällöin Eurooppa ei kykene helposti kilpailemaan Yhdysvaltain kanssa, koska energian saanti vaikeutuu tai loppuu; tuotteiden ja palvelujen hinnat nousevat.

Eu-maille ja Yhdysvalloille taas ei ole mukavaa, että Venäjä myy energiaa suoraan Kiinalle. Halpa ja varma energia parantaa Kiinan kilpailukykyä, mihin länsimailla ei ole varaa.

Karttakuvaa (nro 2) katsomalla näkee myös, että kaasuputkia olisi kohtuullisen helppo jatkaa Intiaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Mikä siirtäisi talouden painopistettä entisestään Aasian suuntaan - ja pakottaisi sekä Yhdysvaltoja että Kanadaa alentamaan itse myymänsä kaasun hintaa. Ai karmeeta, monikansallisten jättiyritysten voittomarginaali on uhanalainen! Vähemmästäkin on sotia aloitettu."

Tämänkin blogin liitteenä tuo mainittu karttakuva 2.

 

Eilen, 10. marraskuuta Sputnik International uutisoi Japanin hallituksen kutsuneen venäläistä Gazpromia rakentamaan kaasuputken Hokkaidoon ja mahdollisesti Tokioon. Keskusteluja käydään myös venäläisten osallistumisesta kaasun ja sähkövoiman tuotantoon Japanissa.

(Sputnik International: Gazprom Considering Japan´s Offer on Gas Pipeline to Hokkaido http://www.sputniknews.com/business/20141110/1014567977.html )

Jos Venäjän- Japanin sopimus solmitaan, sillä on vaikutuksia muuallakin kuin energiasektorilla - myös, koska Kiina ja Venäjä allekirjoittivat jälleen yhden yhteisymmärrysasiakirjan uuden kaasuputken rakentamisesta Siperiasta Kiinan läntisiin provinsseihin.

Yhdysvaltain ja Eu:n Venäjää vastaan suunnattujen talouspakotteiden vuoksi Kiinalla on nyt venäläisen energian kanssa ostajan markkinat - ja se taas lisää Kiinan kilpailukykyä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteen.

Lisäksi Yhdysvallat teki Saudi-Arabian kanssa salaisen sopimuksen siitä, että Saudit puskevat halpaa öljyä markkinoille Venäjän kiusaksi; seuraukset ovat romauttamassa Yhdysvaltain liuskekaasubisnekset, joista oli määrä tulla talouteen nostetta.

Toisin sanoen länsihallitukset ampuivat itseään talouspakotteilla ensin molempiin jalkoihin ja tähtäävät nyt omaan otsaansa.

 

***

Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella arvioin, että Venäjältä Japaniin suunnitteilla olevan kaasuputken toteutuminen viittaa ainakin

 

* Japanin haluun irtautua Yhdysvaltain otteesta, jonka Yhdysvallat Japanista pommituksilla hankki toisessa maailmansodassa. Japanin "itsenäinen keskuspankki" BoJ seuraa Yhdysvaltain keskuspankki FED:in johdattelua. Tarkastelkaa hetki vaikka molempain maiden kvantitatiivisten kevennysten tähän astista kulkua, ja huomaatte, mitä tarkoitan.

 

* Kiinan vaikutusvallan kasvuun globaalisti; Kiina on hyötynyt Eu:n ja Yhdysvaltain "Ukrainan takia" Venäjää vastaan asettamista talouspakotteista. Kiina on helpottanut Venäjälle suunniteltua isolaatiota mutta hyötynyt itsekin.

Talouspakotteet ovat myötävaikuttaneet Kiinan nousuun maailman suurimmaksi taloudeksi.

Kiina kaavailee tekevänsä investointeja Eurooppaan ja Venäjälle - mutta on täysin mahdollista, että investoinneilla pyritään sitomaan sekä Eurooppa ja Venäjä samaan tapaan kuin Yhdysvallat teki Euroopalle Marshall-avulla; sitähän käytettiin menestyksekkäästi sekä kiristämiseen, taltuttamiseen että Euroopan sitomiseen Yhdysvaltain talutusnuoraan. Kiina on solminut kauppasopimuksia myös Yhdysvaltain kumppanien, Etelä-Korean ja Australian kanssa.

Yhdysvallat epäilemättä tuntee parhaillaan yhä kasvavaa tarvetta "siirtää (sotilaallisen läsnäolon) painopistettä Tyynelle valtamerelle".

Kiinan taloudelliset vaikutusmahdollisuudet ovat jo saaneet aikaan sen, että Iso-Britannia (lue: Lontoon verokeidas City) puoltaa Kiinan valuutan yuanin lisäämistä kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n SDR-valuuttaan (SDR, Special Drawing Rights). Euroopan keskuspankki EKP harkitsee yuanin ottamista mukaan reservivaluuttavarantoihinsa. EKP:n on pakko, mikäli Eu aikoo edelleen tehdä kauppaa Kiinan kanssa.

Tämä tarkoittaa Kiinan vaikutusvallan kasvattamista ja Yhdysvaltain dollarin aseman heikkenemistä - ja siitä ei Amerikassa tykätä, että dollarihegemonia hiipuu; dollarin aseman heikkeneminen lisäisi Yhdysvaltain taloudellisia vaikeuksia. Kiina (yhdessä Venäjän ja Intian kanssa) on liian iso pommitettavaksi ruotuun kuten mm. Irakille ja Libyalle tehtiin.

 

* "Eu/NATO -raja" saa vastaansa muodostumassa olevan BRICS- SCO/CU-rajan. Siis myös Suomen ja Venäjän välisellä rajalle on muodostumassa kärjistetyn vastakkainasettelun seurauksena kahtiajaon raja. Eu:n ja Yhdysvaltain heikon taloudellisen tilanteen vuoksi NATO:n rahoituksesta syntyy ongelmia.

(Yhdysvaltain talouden rattaiden pyörimistä ylläpitävien kotitalouksien mediaanitulot ovat pudonneet harjoitetun politiikan seurauksena, kts. tarkemmin CEPR: The Wealth of Households: An analysis of the 2013 Survey of Consumer Finances http://www.cepr.net/documents/wealth-scf-2014-10.pdf )

Prosessi Intian täysjäsenyyteen SCO:ssa on alkanut.

SCO, Shanghai Cooperation Organisation on Euraasian taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen yhteistyön organisaatio, jonka vierasjäseniin kuuluu ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ei mikään mitätön ryhmittymä, jolle talouskurileikkausten jäljiltä terminaalihoidossa makaavalla Euroopalla olisi voimia pullistella.

(Ufa to Host SCO and BRICS Summit in 2015 http://ufacity.info/eng/press/news/117306.html ja European Commission, Economic and Financial Affairs: Autumn Forecast 2014: Slow Recovery with very low inflation http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm)

 

Viiden BRICS-maan yhteenlaskettu osuus maailmankaupasta on lähes 20 prosenttia. Yhteistyön tiivistyessä osuuden voi odottaa kasvavan. BRICS-mailla on jo oma kehityspankkinsa, joten kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n vaikutusvalta vähenee.

 

* Australian ulkoministeri Julie Bishop sanoi, että Vladimir Putin voitaisiin sulkea ulos marraskuun G20-kokouksesta. BRICS-maat oikaisivat ministerin luuloja G20-maiden marssijärjestyksestä kertomalla ministerille, miten G20-päätöksenteko toimii. ( The BRICS Post: BRICS to meet during G20 Summit in Brisbane http://thebricspost.com/brics-to-meet-during-g20-summit-in-brisbane/#.VGHCEGN01Ms )

 

* Yhdysvallat neuvottelee parhaillaan NAU:n, Pohjois-Amerikan unionin yhteistyön tiivistämisestä Kanadan ja Meksikon kanssa. (Council on Foreign Relations, Task Force Report: North America, Time for a New Focus http://www.cfr.org/north-america/north-america/p33536 Raporttia mainostetaan riippumattomien tahojen laatimaksi. Nauratte väitteelle vilkaistuanne ohjausryhmää. Sisältö ei sitten enää nauratakaan.)

 

* Venäjä on laskenut ruplan vapaasti kellumaan. Mikäli rupla heikkenee euroon ja dollariin nähden entisestään, se lisää Venäjälta ostamisen kiinnostavuutta muissa maissa. Vaikka Venäjän vientisektori on turhan kapea noin yleisesti ottaen, viljan tuottajana sen asema on hyvä. Ja kun tiedetään, että jokainen NATO:n, Eu:n ja Yhdysvaltain antama kriisitiedote nostaa viljan pörssihintoja, Venäjä tuskin voi parempaa toivoa kuin että em. tahot kasvattavat väestön kriisitietoisuutta uhkakuvista jauhamalla.

 

* Eu:n ja Yhdysvaltain välillä käytävät TTIP-"vapaakauppasopimus"neuvottelut eivät Eu:n kannalta ole enää ajankohtaiset. Saksa oivaltanee, että mikäli haluaa edelleen kasvatella muulle Eu:lle turmiollista vientiylijäämäänsä, TTIP on parasta haudata vähin äänin, ja keskittää ponnistukset Aasian kanssa tehtäviin sopimuksiin. Tässä on tilaisuus myös poliittisten irtopisteiden keräämiseen sallimalla komission kieltämän TTIP:in vastaisen kansalaisaloitteen "vaikuttaa", saataisiin hyvä näennäisdemokratia-show piilottamaan takinkäännön taloudellisia perusteita.

 

Kommentti:

Voimme toivoa aidosti moninapaista maailmaa Kiinan (ja Venäjän) vaikutusvallan kasvun seurauksena. Voimme pelätä Kiinan mallin siirtymistä länteen. Molemmat mahdollisuudet ovat toistaiseksi yhtä suuria.

Asiaa mietiskellessään on hyvä muistaa, että Kiinan rajojen sisäpuolella asuu väestöä, jolla ei sanomalehtien käyttämän kiinankielen lisäksi ole juuri mitään yhteistä, useita eri uskontoja (kristittyjen ja muslimien osuus Kiinassa on yllättävän suuri) edustavaa väestöä, joitä asuinmaan perusteella vain nimitetään yleisnimikkeellä "kiinalainen".

Tämä, yhdessä taloudellisen, kulttuurisen ja poliittisen epätasa-arvon kanssa luo jännitteitä, jotka pitävät Kiinan hallinnon katseen tiukasti Kiinan sisäisissä asioissa. Yleensähän sisäisiä ongelmia ratkotaan maassa kuin maassa joko muuttamalla tarinankerronnassa uhrit syyllisiksi ("Työttömyys on työttömien syytä" -tyyli) tai tekaisemalla ulkoinen vihollinen ("Roistovaltio-" ja "Pahan akseli" -teemat) mutta Kiina, joka pyrkii kasvattamaan kansainvälistä vaikutusvaltaansa, ei voi suoraan turvautua kumpaankaan tematiikkaan.

"Markkinoiden", jotka länsimaissa sanelevat pitkälle poliittisia päätöksiä, kannalta on yhdentekevää, onko vallalla diktatuuri vain näennäisdemokratia; pääasia on, että verottoman osinkotuoton tuloutus omille tileille jatkuu.

Suomalaiset tekisivät viisaimmin, kun eurooppalaiseen tapaan yksinkertaisesti jättäisivät Eu:n ja komission ohjeistukset huomiotta, ja alkaisivat sihdata puolueettomuuteen, ruoka- ja energiaomavaraisuuden kasvattamiseen, Aasian kauppaan ja omaan rahaan kalliin euron sijaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ei meinaa alusta päästää kommentoimaan. Höh.

Olisin iloinen, jos US:ssä kirjoittavat kansanedustajat ja talousviisaat ilmaantuisivat esittämään ajatuksiaan bloggauksen aiheesta.

Jukka Laine

Riikalla on tosi hyviä ajatuksia. Ja aikaansa seuraavia.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Suomessa on lähinnä joidenkin vasemmistopiirien vitsauksena ollut se, että kyltymätön amerikkalaisviha saa kumartelemaan liikaakin idän kahta isoa totalitaristista valtiota.

Jyrki Paldán

Totalitaristisen valtion kumartaminen suuntaan kuin toiseenkin on kyllä aina valtava virhe. Ihan yhtä totalitaristiset löytyy kummastakin ilmansuunnasta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Yhdysvaltain hallituksen toiminnan kritisoiminen ei ole synonyymi amerikkalaisvihalle, eikä Yhdysvaltain hallituksen toiminnan seurauksista keskustelukaan ole amerikkalaisvihaa tai totalitarismin/itään päin kumartelua.

Oletko muuten tutustunut amerikkalaisen Princetonin yliopiston tutkijoiden paperiin, jonka mukaan Yhdysvallat ei ole demokratia vaan oligarkia?

Tässä lehtitiivistelmää paperin sisällöstä http://talkingpointsmemo.com/livewire/princeton-ex...

suomeksi http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1658...

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Demokratian taso eri maissa on sumea käsite ja eri maiden välillä kansanvallan puutteet tulevat esiin eri asioissa. Suomen demokratian tasoa pidän erittäin korkealuokkaisena, pahin kotimainen puute on mielestäni vaalirahoituksen julkisuutta koskevat ongelmat.

Kiinaa pidän täysin totalitaristisena valtiona, Venäjää pääosin totalitaristisena, jossa joitakin osittaisia demokratian piirteitä, Yhdysvaltoja demokratiana, jossa kuitenkin merkittäviä ja keskimääräistä vaikeampia puutteita, selkeimpänä kaksipuoluejärjestelmästä, enemmistövaalitavasta ja vaalipiirien rajojen keinotekoisesta sovittelusta aiheutuva kansalaisten hyvin kapea valinnanvapaus joillakin alueilla.

Yhteistä Kiinalle, Venäjälle ja Yhdysvalloille on vaihtelevalla menestyksellä toteutettu yritys tarjota mahdollisimman suurelle osalle kansasta mahdollisuus keskiluokkaiseen materiaaliseen hyvinvointiin, mutta pitää samalla kuitenkin kansalaiset etäällä ja irrallaan vallankäytöstä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #25

Olemme monesta asiasta samoilla linjoilla. Yhdysvalloissa on kuitenkin yksipuoluejärjestelmä, republikraatit. Siellä toki on muutama pienpuolue (vihreät, liberaalit ja pari muuta) mutta ne eivät saa media-aikaa eivätkä vaalirahoitusta. Suomessahan on samoin. ODIHR:in ja ETYJ:in huomautukset esim. valtiorahoitteiselle YLE:lle tästä aiheesta on jätetty pitkälti huomiotta.

Parhaillaankin Yhdysvalloissa kärhämöidään paitsi median konsentraatiosta ja sen vaikutuksista demokraattisiin prosesseihin, myös vaalirahoituksen vaikutuksista poliittisiin päätöksiin.

Venäjällä isohko osa mediaa on oligarkkien (Putinin vastustajien) hallussa vaikka valtio pyrkiikin kontrolloimaan sisältöjä. Yhdysvalloissa ja Kiinassa asiat ovat samaan tapaan.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin Vastaus kommenttiin #26

Suomessa on kaiken kaikkiaan 8 puoluetta onnistunut tämänhetkiseen eduskuntaan punnertamaan, joten se on kansainvälisessä vertailussa paljon. Puolueiden linjojen välillä on myös huomattavia eroja, mikä on näkynyt siinä, että Kataisen ja Stubbin hallituksilla on ollut erityisen vaikea tehdä suuria talous- ja sosiaalipoliittisia päätöksiä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #28

Eduskuntapuolueiden välillä ei ole suuren suuria eroja, lopultakaan.

Olen alkanut ajatella, että hallituksen ongelmat eivät niinkään johdu puolueiden linjausten välisistä (näennäisistä) eroista vaan siitä, että jokainen puolue pyrkii parantamaan asemaansa tai ainakin säilyttämään asemansa, joten ne tekevät päätöksiä kannatusluvut, puolueen jatkuvuus mielessään.

Ajattele puoluetta/organisaatiota biologisena organismina, bakteerina: se haluaa säilyä, jatkua, kasvaa.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin Vastaus kommenttiin #34

Mutta tuohan on juuri se mekanismi, joka saa puolueen pitämään kiinni perusideologiastaan, josta se tunnetaan. Jotkut saattavat pettyä siihen, että kerran toisensa jälkeen puolueet eivät pysty pitämään vaalien alla esittämiä taloudelliselta kannalta ylileveitä vaalilupauksia, mutta sellaisista olisi hyvä nähdä läpi jo etukäteen. Ilman vaalilupaustilpehööriä, neljästä suurimmasta puolueesta tiedetään, että:

  • Kokoomus on hyväosaisten, keskiluokan parempituloisen osan ja elinkeinoelämän etuja ajava puolue.
  • SDP on keskustavasemmistolainen puolue, jolla on vahvat juuret ammattiyhdistyspolitiikassa.
  • Perussuomalaiset on maltillisen eurokriittinen puolue, jonka on tästä syystä hankala tehdä yhteistyötä muiden suurten puolueiden kanssa.
  • Keskustapuolue on keskustaoikeistolainen puolue, jonka pääasiallinen kannatusalue ja kiinnostuksen kohteet ovat haja-asutusalueilla.

Monesti puolueet pyrkivät vaalikampanjassaan häivyttämään näitä tosiasiallisia taustatietojaan.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #35

Joudun olemaan eri mieltä. Puolue pitää sanoissa kiinni perusideologiastaan mutta teoissa ei. Lehmänkauppa, kompromissi, yhteisymmärrys, poliittiset realiteetit...ihan sama mikä nimike annetaan sanojen ja tekojen välisille ristiriitaisuuksille.

Pitäisin huomattavasti enemmän Sveitsin mallista.

Hannu Töyri Vastaus kommenttiin #25

Kiina ainakin oli sosialistinen ja siten diktatuurinen valtio, nyttemmin se on luisunut kohti fasismia yhteiskunallisen tuotannon siirtyessä yksityiseen omistukseen, jossa on myös yksipuoluejärjestelmä ja tiukka valvonta plankolainsäädäntöineen.

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Mielestäni olisi kiinnostava ajatus visioida josko BRICS/SCO raja voisi olla Suomen länsipuolella. Tästä tietysti tarjotaan nykykeskusteluilmapiirissä herkästi foolihattu päähän mutta siitä huolimatta näkisin Suomenkin yrityksillä olevan ko talousalueella sellaista kilpailukykyä josta länsimarkkinoilla vain unelmoidaan.

Varsinaiseen kirjoituksen sisältöön ei ole huomauttamista, itse näen dedollarisaation hyvinkin todennäköisenä kehityskulkuna ja tämän asettelevan geopoliittiset palikat maailmassa aivan uuteen uskoon.
(P.S: tästä kirjoitinkin pari artikkelia ¥uan and Waterloo of Petro$(Part ½)- http://arirusila.wordpress.com/2014/10/29/%C2%A5ua... ja ¥uan and Waterloo of Petro$ (Part 2/2) - http://arirusila.wordpress.com/2014/11/10/%c2%a5ua... )

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hyviä artikkeleita sinulta taas Ari. Tuossa "Yuan and Waterloo of Petro$" kun mainitset että Venäjä saattaa alkaa pyytää energiastaan maksun muissa valuutoissa kuin dollareissa niin tällaisen uutisen luin alkuviikosta:

The State Duma has been submitted a relevant bill

Moscow. Farid Akbarov – APA. Russia may ban the circulation of the United States dollar.

The State Duma has already been submitted a relevant bill banning and terminating the circulation of USD in Russia, APA’s Moscow correspondent reports.

If the bill is approved, Russian citizens will have to close their dollar accounts in Russian banks within a year and exchange their dollars in cash to Russian ruble or other countries’ currencies.

Otherwise their accounts will be frozen and cash dollars levied by police, customs, tax, border, and migration services confiscated.

After the law enters into force, it will be impossible to obtain cash dollar in Russia. The ban or termination of the US dollar will not apply to the exchange operations carried out by Russian Central Bank, the Russian government, ministries of foreign affairs and defense, the Foreign Intelligence Service and the Federal Security Service.

http://en.apa.az/xeber_russia_may_ban_circulation_...

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Duumapäätöksen ja dollarittomien energiamaksujen ohella BRICS loi kaksi uutta dedollarisaatiota palvelevaa välinettä eli "Contingent Reserve Arrangement" -CRAn ja "New Development Bank" -NDBn vaihtoehdoksi maailmanpankille ja Bretton Woods systeemille. Edelleen pari viikkoa sitten perustettiin "Asian Infrastructure Investment Bank" -AIIB. Lisäksi kehitteillä on valuuttaoperaatioihin ym BRICS Interbank Cooperation Mechanism eli aika kisa on käynnissä isoilla pelimerkeillä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #12

Dedollarisaatiota palvelee myös ihmisluonto. Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-Idässä ja kolonisoiduissa valtioissa ei ole syitä rakastaa Eurooppaa eikä Amerikkaa. Joten jos on tilaisuus lätkäistä siirtomaaherroja ja hyötyä samalla itse, niin kiusaus (ja väestön taholta tuleva paine) on takuulla kova.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #12

Dedollarisaatiosta. Löysin tällaisen: Nineveh (IraqiNews.com) The organization of the so-called Islamic state in Iraq and Syria (ISIS) called Muslims to refrain from dealing in dollars and return to dealing in gold and silver instead.

The ISIS group said in a statement issued by the state of Nineveh, shared by websites and followed by Iraqi News.com, “All Muslims have to dispense with the dollar, and go back to dealing in gold and silver,” adding, “This will contribute to the collapse of the cross bearer (America)’s power.”

The organization said, in a statement IraqiNews.com couldn’t verify, “It would be pleasant for the Islamic State to have its own currency so we don’t owe anybody a thing anymore.”
http://www.iraqinews.com/iraq-war/document-isis-ur...

Irakin uutisten mukaan ISIS kehoittaa muslimeja luopumaan dollarin käytöstä, myös (vahvistamatonta) puhetta oman valuutan ottamisesta käyttöön ollut. Perustelut oman valuutan käytölle viehättivät ;)

---
Kiina ja Kanada ovat sopineet yuanin käytöstä kahdenvälisessä kaupassa dollarin sijaan http://www.cbc.ca/news/politics/canada-china-sign-...

Kiina ja Qatar ovat solmineet valuutanvaihtosopimuksen http://www.examiner.com/article/china-signs-curren...

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Vielä lisäisin että jos olisin EKP:n tai SP:n ekonomisti niin kiivaasti olisin nykytilassa laskemassa mahdollisen dedollarisaation seurannaisvaikutuksia eli mitä se merkitsisi dollarimääräisiin lainoihin/velkoihin ja erityisesti euroalueen talouskriisiin, mitä merkitystä on jos todellinen kaupankäynti tapahtuu enenevästi muilla valuutoilla kun dollaria käytettäneen suhteellisesti enemmän vain paperilla tapahtuvissa spekulaatioissa, mitä se merkitsee jenkkien budjettivajeelle ja sen hoitamiselle ja mikä merkitys on sillä että viime vuosina Kiina on haalinut holveihinsa mittavan määrän kultaa maailmanmarkkinoilta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #13

Itse ajattelen, että BRICS suunnittelee takaavansa kaikki valuuttansa kullalla, ja että se tiedetään FED:issa, joka manipuloi kullan hintaa minkä ehtii. Tosin tämäkin hyödyttää tällä hetkellä Kiinaa ja Venäjää.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #13

Mitä Ari tämän artikkelin sisällöstä ajattelet? "President Obama pushes for secretive trans-Pacific trade deal in China" http://rt.com/usa/204187-trans-pacifica-trade-deal/

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #29

Näyttäisi aika mitättömältä viritelmältä suuryritysten tarpeisiin toissijaisilla markkinoilla. Ainut merkittävä jäsen diilissä näyttäisi olevan Japani, sen sijaan yksikään BRICS maa ei ole mukana eikä esimerkiksi Etelä-Korea; Etelä-Amerikastakin ainut mukanaolija on Peru. Ja koko tämä "saavutus" yli vuosikymmenen kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Diili osoittaisi jenkkien ajautuneen melko lailla sivuraiteille.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #30

Enpä sanoisi mitättömäksi sopimukseksi minä.

Mikäli TTP:n lopullinen teksti muistuttaa aiempia "vapaakauppa"-sopmuksia, se tuo amerikkalaisen "Kiinan mallin" Kiinaankiin lisäämällä suuryritysten valtaa yli valtion eli heipat vaan työntekijöiden oikeuksille, ympäristön suojelulle, sananvapaudelle ja sen sellaiselle.
Tervetuloa monopolit, kalliimmat lääkkeet, kontrolloitu internet, yksityiset oikeusistuimet jne.

Pyrkimys näillä sopimuksilla on päästä yksityistämään kaikki mahdollinen julkinen toiminta, poliisista alkaen.

Tulee mieleen Ranska 1200-1300 -lukujen taitteessa jolloin kapetingikuningas Filip IV Kaunis rakensi Suur-Ranskaa ja keskushallitusta poistaen feodaaliherroilta oikeuden pitää yksityisarmeijaa, käydä yksityissotia, lyötättää omaa rahaa ja ylläpitää yksityisiä lääninherran oikeusistuimia.

Filip IV:n kuoltua rosvoparonit ensitöikseen alkoivat Filipin pojan Ludvig Itsepäisen heikkoutta hyväkseen käyttäen hankkia takaisin menettämiään etuja so. rahanlyöntioikeutta jne.

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #32

Mielestäni Kiinalla on oma mallinsa eli Peking ajaa omaa visiotaan Aasian-Tyynenmeren Vapaakauppa-Aluetta (FTAAP), joka todella edistää Aasian ja Tyynenmeren yhteistyötä verrattuna Yhdysvaltain ehdotukseen Tyynenmeren Kauppasopimuksesta (TPP), joka on yritysten valmistelema ja eripuraa aiheuttava. Käytännössä ja jo osin toteutumassa tämän elementtejä ovat Aasian Infrastruktuurin investointipankki; Pekingin ja Moskovan tekemää toista jättikaasukauppaa eli Altai putkilinjaa Länsi-Siperiassa ja Kiinan investoinnit (n. 40 miljardia dollaria) rakennustöihin koskien Silkki Tie talous-Vyötä ja 21-vuosisadan Merisilkkitietä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #37

Mistä hitosta kaivan aikaa tutkia kaikkia kiinnostavia asioita! Aargh.

Nyt siis selvästi pitäisi ehtiä katsastaa FTAAP:n ja TTP:n taustat, aloitteen tekijät sekä aikataulut neuvottelujen aloittamisesta lähtien jotta saisi kunnollisen kuvan siitä kuka ajaa mitä ja mistä syistä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mietiskelin tuota BRICS/SCO -rajaa Suomen länsipuolella ja lännen öljyntuottajamaita.

Norja on öljyntuottajamaa, joten nämä öljyndumppauskampanjat vaikuttavat sielläkin. Brittien pumput ovat Skotlannin merialueilla (En muuten ymmärrä, miksi skotit sössivät itsenäisyysäänestyksensä ja sallivat öljyrahan katoamisen jaettavaksi Lontoon kautta ihan muille kuin skoteille jatkua edelleen).

Britit ovat eri linjoilla Eu:n kanssa lähes joka kysymyksessä, pyrkivät vetämään kotiinpäin ja suojaamaan Citya (jossa on paljon venäläistä ja kiinalaista rahaa jemmassa) joten heillä on motiivinsa takahuonesopimuksiin.

Käyttäjän auvorouvinen kuva
Auvo Rouvinen

joo putin o shakkimestari. onnistu devalvoimaan ruplan ilman että mikään wto tai imf pääsi ulisemaan. nyt kun kiinan kanssa saa kauppasuhteet kondikseen, ainut todellinen sotilaallinen uhka lientyy. mä nimittäin venäläisinä hiukka hikoilisin tilanteessa jossa omistat siperian kaasu ja öljykentät, rajan takana reilu miljardi energia nälkäistä kiinalaista.

lukasin Maailmantalouden minotaurus kirjan. siin kuvaili taloustilanteen kehityksen tähän asti:
1945 - 1970
USA vientiylijäämä Japaniin ja Saksaan. Dollareita rahdattiin noihin maihin kulutuksen takaamiseksi.
1970 - 2008
Öljykriisi. USA yllytti OPECin korottaa hintaa vaikeuttaakseen Saksan ja Japanin asemaa.
Japani Saksa vei, USA toi. tuonti rahoitettiin velkaantumalla ja imemällä sijoituksia USA:han.

2008 USA kupla puhkesi ja nyt maailmassa on paljon viejiä, ei yhtään ylijäämien kuluttajaa.

Mielenkiintoista ois tietää kuinka sopasta selvitään.

Noi USA politiikan muutokset johtuu mun mielestä hiukka sattumasta. Nixon ei uskaltanut rahoittaa vietnamin sotaa veroilla joten joutu velkaantuu.

Bush taas Irakin sodan takia joutu kiinalaisten rahoittajien kynsiin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kuinka sopasta selvitään? Vanha kunnon clean slate-metodi olisi paikallaan :D
Myönnämme, että homma meni pieleen ja aloitamme alusta toisista lähtökohdista käsin, toisin tavoittein.
Ei tosin taida tapahtua ennen kuin katastrofin jälkeen tai äärimmäisen pakon edessä.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Onhan Suomen syytä valita tarkkaan puolensa, ja on jo valinnutkin.
varsinkin tilanteessa jossa Bricks-SCO on salakavalasti ja varsinkin meiltä kysymättä tunkeutunut itärajallemme.

En mä noidenkaan mahdista löisi kahta senttiä vetoa. Voipi Venäjälle käydä vielä kylmät paremminpärjäävien ja suurempien seurassa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ketä mahtanet tarkoittaa paremmin pärjäävillä? Kestolama-Eu se ei voi olla; täällä ei mene hyvin, eikä se voi olla Yhdysvallat, koska sielläkään ei mene taloudellisesti hyvin.

BRICS-SCO ei ole hiipinyt salaa rajoillemme vaan vastannut avoimesti NATO:n itälaajentumiseen.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Paremmin pärjäävillä?

Omista toimista aiheutuneen taloussyöksyn ansiosta Venäjä on kohta vähäpojan asemassa koko BRICS:issä ja näinollen lypsylehmä liitossa paremmin pärjääville. Aikanaan sitten sekin lähde on imetty kuivaksi ja siitä Venäjä voi syyttää itseään.

Kertoo jotain entisestä suurvalta-asemasta sekin ettei Venäjä voi enää pullistella edes puheissaan menemättä BRICKSin selän taakse kuikuilemaan.

Vaan tosiasia on se että tuo unioni on meiltä kysymättä nyt laajentunut rajoillemme ja sen suhteenkin Suomi tekee päätöksensä.

Vuonna 1945 Eurooppa oli revitty ja köyhä. Nyt EU on yhä talouden suurvalta. Yhdessä Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa moninapaisen maailman navat. Siinä tulevaisuudessa Venäjä on vain valtio valtioiden joukossa. Tosin kahden taloudellisen suurvallan välissä.

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #11

Velansuurvalta olisi oikeampi kuvaus sekä EUlle että USAlle. yksityisten pankkien orjia molemmat. Toisaalta jos tykkää kaulapannoista antaa mennä vaan, kunnes pakarat vuotaa verta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #11

Omista toimista aiheutuneen taloussyöksyn ansiosta Eu on kohta vähäpojan asemassa koko maailmassa ja näinollen lypsylehmä paremmin pärjääville. Aikanaan sitten sekin lähde on imetty kuivaksi - mutta siitä voi syyttää Venäjää ja suhdanteita, ettei itseään tarvitse syyttää.

Kertoo jotain entisestä suurvalta-asemasta sekin ettei Yhdysvallat eikä Eu voi enää pullistella edes puheissaan menemättä NATO:n selän taakse kuikuilemaan.

Vaan tosiasia on se että NATO on muilta kysymättä nyt laajentunut rajoillemme, pyrkii alueellemme, ja senkn suhteen Suomen hallitus tekee päätöksensä niin kuin Washingtonista ja Brysellistä käsketään.

Vuonna 1945 Eurooppa oli revitty ja köyhä Saksaa vastaan käydyn sodan jäljiltä. Oli paljolti NL:n ansiota, että Saksa saatiin aisoihin. Nyt EU on entinen talouden suurvalta. Yhdessä Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa moninapaisen maailman navat liikkuvat toisaalle.

Antti Jokela

"Lisäksi Yhdysvallat teki Saudi-Arabian kanssa salaisen sopimuksen siitä, että Saudit puskevat halpaa öljyä markkinoille Venäjän kiusaksi; seuraukset ovat romauttamassa Yhdysvaltain liuskekaasubisnekset, joista oli määrä tulla talouteen nostetta."

Salainen sopimus on kai sellainen, jonka vain osapuolet tietävät? Kerrot sen kuitenkin varmana asiana.

Todellisuudessa asia on paljon yksinkertaisempi. Tuotanto Yhdysvalloissa on kasvanut ja tuonti samalla vähentynyt, koska kulutus on polkenut paikallaan. Liuskeöljyn tuotanto on kuitenkin kallista ja investoinnit suuria. Yhtiöiden kassavirta on siksi tässä vaiheessa negatiivinen. Tähän haavoittuvuuteen Saudi-Arabia iskee. Saudi-Arabian tämän hetkiset toimet siis kohdistuvat ensisijaisesti Yhdysvaltoihin eivätkä Venäjään. Huomaat tämän itsekin kun luet tuon oman virkkeesi loppuosan.

Yhdysvaltoja on tapana syyttää kaikenlaisesta, mutta että vieläpä omien bisnestensä romauttamisesta... Veikko Huuskan eilinen blogi on paremmin jyvällä:

http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/17969...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Onhan tästä ainakin kolmisen viikkoa, kun USA:n ja saudien salaisesta sopimuksesta alettiin (ulkomaan mediassa) julkaista ensin vihjeitä, ja sitten suorempaa kerrontaa.

Olet oikeassa siinä, että sopimuksella tavoitellaan muutakin kuin Venäjän kiusaamista. Sopimuksella kiusataan muita OPEC-maita, joista useimpien kanssa Yhdysvalloilla ei ole hyvät välit (Venezuela, Ecuador, Irak, Libya) ja koulutetaan muita tottelevaisuuteen (Qatar, Afrikan maat, UAE jne).

OPEC-maiden keskinäiset välit eivät nekään ole hyvät, joten tällä halpaöljydiilillä viritellään myös OPEC-maiden keskinäisiä voimasuhteita uuteen kuosiin.
Sikäli hyvä, että öljykartelli hieman rapisee.

Sopimuksella tavoitellaan myös Venäjän liittolaisen Iranin painostamista ydinvoimakysymyksessä, Syyrian aseman hankaloittamista ja sitä, että Venäjä vetäisi tukensa Iranilta ja Syyrialta.

Turkille tämä käy, koska se käy öljykauppaa ISIS:n tontilla olevien lähteiden öljyllä.

Ja toki tässä öljyjupakassa vielä lisääkin eri vaikutuksia ja pyrkimyksiä on.

---
Lisäys:

Miten kulutus olisi voinut kasvaa? Maailman velkaantuneisuus on kasvanut noin 40% sitten vuoden 2009. Eikö se kerro siitä, että ihmisillä ei ole rahaa, on ollut pakko ottaa velkaa (josta osa epäilemättä on mennyt entisten velkojen maksuun, koska talouskasvua ei näy)?

Antti Jokela

"Olet oikeassa siinä, että sopimuksella tavoitellaan..."

En tiedä mistään sopimuksesta. Eikä tunnu sinullakaan olevan muuta tietoa kuin median "vihjeitä", mutta logiikka siitä puuttuu. Salaliittoteoriaasi vastaan puhuu oma kommenttisi: "seuraukset ovat romauttamassa Yhdysvaltain liuskekaasubisnekset, joista oli määrä tulla talouteen nostetta".

"Miten kulutus olisi voinut kasvaa?"

Kuka sellaista on väittänyt?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #24

"Kuka sellaista on väittänyt?"

"Tuotanto Yhdysvalloissa on kasvanut ja tuonti samalla vähentynyt, koska kulutus on polkenut paikallaan."

---
Ei sopimus mikään ilmasta nykäisty salaliittoteoria ole. Esim. http://www.aa.com.tr/en/economy/402343--saudi-arab...

Veikkaan, ettei mene vuositolkulla, kun sopimuksen olemassaolo vahvistetaan julkisesti. Niinhän näille ns. salaliittoteorioille nykyään tapaa käydä. Ensin se on salaliittoteoriaa, sitten ilmaantuu joku vuotaja tai joku ministeri puhuu tai joku riippumaton utelias kaivaa kaikki faktat esiin.

Antti Jokela Vastaus kommenttiin #27

Siis olemme olleet koko ajan samaa mieltä siitä, että kulutus on polkenut paikallaan. Siksi ihmettelin kysymystäsi: "Miten kulutus olisi voinut kasvaa?". Emme saa asiasta riitaa aikaiseksi.

---
Luitko tuon linkkaamasi artikkelin loppuun saakka? Siinähän sanotaan:

"Another analyst took issue with Abanmy's views, however. Caspian Strategy Institute analyst Mubariz Hasanov told Anadolu Agency (AA), that a single country cannot have much effect on oil prices."

“The U.S. and Saudi Arabia alone do not have the power to seriously affect oil prices”, Hasanov insisted. “No country has this kind of power, unless it starts a war or executes a strong embargo, as was done in 1973.”

Täällä vähän syvällisempi analyysi:

http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Price-Sl...

Salaliittoteoriat paljastuvat useimmiten mielikuvituksen tuotteiksi. Tällä kertaa teoriassasi ei ole edes logiikkaa, koska halpa öljy ei ole Yhdysvaltain eikä Saudi-Arabian intresseissä. Yhdysvalloille energiaomavaraisuus on kertaluokkia tärkeämpää kuin Venäjän "kiusaaminen".

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #31

Tokihan luin artikkelin loppuun, samoin kuin monta muutakin artikkelia muutaman menneen viikon.

Yksi maa ei kykenekään pitkään polkemaan hintoja, varsinkaan kärsimättä raskaasti.
Siksi käytänkin osan aikaani mm. pohtimalla, mitä Saudi-Arabia hyötyy, mitä sille on luvattu. Tässä mietiskelyssä on apuna kartta, öljyputkisuunnitelmat, aseostotiedot ymv.

En näet usko, että Yhdysvalloissa ollaan luovuttu hegemonia-aseman tavoittelusta. Tai että Saudimonarkia on innostunut demokratian kannattajaksi.

Pitkä linjan manöövereissä hetken kestävät toimet ovat vipuja, joilla sysätään, väännetään, ohjataan, mutta ei niitä vipuja ole tarkoitus jättää paikalleen kiilaksi kuin määrätyksi aikaa.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Suomenkin "Eu-NATO" -maarajasta BRICS-SCO/CU -maaraja

So What,-pahin on toteutunut,neuv,,oops venäjällä on maarajaa niin helkutin monta kilometriä,-siihen verrattuna bric-sco/cu on pikkujuttu !

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

En Pirppu ymmärrä kommenttisi asiasisältöä. Voitko avata hieman, kiitos.

Toimituksen poiminnat