KissanKulmasta

Rahaton ei osta - komission raportti myöntää euron pelastustoimien olleen fiasko

  • Euron tulevaisuus
    Euron tulevaisuus
Suomen median jätettyä - mahdollisesti vaalien lähestymisen takia tai käytyjen yt-neuvottelujen vähennettyä henkilökunnan minimiin - Euroopan unionin komission ESDE-raportin "Employment and Social Developments in Europe 2013" kokonaan huomiotta ja uutisoimatta, ajattelin paikata median jättämää aukkoa selostamalla pääpiirteissään, millaisiin johtopäätöksiin komissio on Euroopan unionin ja euron tilanteesta tullut.
Raportissa on kaikkinensa 504 sivua tekstiä, tilastoja ja käyriä perusteena esitetyille johtopäätöksille. Kriisi ei todellakaan ole ohi. Se on pahempi.

 
"Hyvinvointia, vakautta, työtä ja edullisemmat hinnat"

Euroalueen taloustilanne on heikko. Toistuvat ja pitkittyneet kriisit ovat koskettaneet kaikkia jäsenmaita, joitakin tosin pahemmin kuin toisia. Rakenteellinen työttömyys on lisääntynyt. Työpaikkoja on menetetty ja pätkätyön osuus on kasvanut.
Talouskasvua saattaa pilkahdella, mutta sillä ei ole työllistävää vaikutusta.
"Vaara, että keskimääräinen nuorisotyöttömyysaste EU:ssa jämähtää 23 prosentin tasolle, on akuutti.", arvioi komissio.
Lähes neljännes EU:n väestöstä elää köyhyydessä, köyhyysriskirajalla tai syrjäytymisvaarassa. Työssäkäyvien köyhien osuus väestöstä on kasvanut, osittain, koska he työskentelevät pienempiä tuntimääriä ja/tai koska palkkoja on alennettu.

Talouskuri ja kilpailukyvyn kasvattaminen palkkojen leikkauksilla ja nollalinjalla on siis aiheuttanut ostovoiman katoamisen; kokonaiskysyntä hiipuu, koska ihmisillä ei ole rahaa.

Luottamus on laskenut kaikissa Euroopan unioniin kuuluvissa maissa.

 
Pitkät varjot

Nykyisten perättäisten kriisien ja ongelmien siemenet kylvettiin vuosia sitten, kun talouksiltaan liian erilaiset alueet kytkettiin yhteen. Joissain jäsenmaissa kasvu perustui velkaan, niiden tilanteeseen nähden liian mataliin korkoihin ja pääoman liian nopeaan sisäänvirtaukseen. Rahalla ei saatu tuottavuutta vaan tehottomuutta ja velkaantumista.

Tässähän ei ole muuta uutta kuin että näin sanotaan komission raportissa. Kriitikot, jotka esittivät epäilyksiään juuri tällaisista seurauksista toistakymmentä vuotta sitten, leimattiin tuolloin veneen keikuttajiksi, impivaaralaisiksi ja populisteiksi.

 
Vain huonoja vaihtoehtoja

"Koska valuutan devalvoimisen vaihtoehto puuttuu, euroalueen valtiot, jotka yrittävät uudelleen saavuttaa kilpailukykynsä, joutuvat turvautumaan sisäiseen devalvaatioon (palkkojen ja eläkkeiden leikkaukset jne). Tällä politiikalla on kuitenkin joitain rajoituksia. Ajoitus on ongelmallista, koska palkkamaltin negatiiviset vaikutukset kokonaiskysyntään edeltävät viennin kasvun positiivisia vaikutuksia. Palkkamalttipolitiikan tehokkuus riippuu useista tekijöistä kuten talouden avoimuudesta, ulkoisen kysynnän voimakkuudesta, ja sitä tukevista politiikoista sekä investointeja houkuttavista maksuttomista (non-cost) kilpailukykytekijöistä sekä työvoiman reallokoinnin prosessista. Pitkäkestoinen, ihmispääomaa vahingoittava vaikutus, joka on seurausta kasvaneesta työttömyydestä sekä sosiaaliset vaikeudet täytyy nekin huomioida (hystereesi-vaikutukset)."

Hystereesi on jonkin järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen tilaansa.

Komissio siis toteaa, että talouskurin ja kilpailukyvyn nimissä tehdyt palkkojen ja eläkkeiden leikkaukset ovat vaikuttaneet kokonaiskysyntään lisäten työttömyyttä: rahaton ei osta, ostamaton ei työllistä. Lisäksi komissio myöntää, että euron "vakaus ja joustamattomuus" so. euroa ei voi devalvoida, koska niin on päätetty, aiheutti tarpeen leikata palkkoja ja eläkkeitä: taantuma on itseaiheutettu.

 
EU:n pelastus: liittovaltio

Taantuman alkuvaiheissa EU pärjäsi paremmin kuin moni muu OECD-maa. Vuoden 2007 jälkeen kuitenkin köyhyys  on kasvanut EU:ssa kun taas muissa OECD-maissa se on vähentynyt. Työttömyys on lisääntynyt EU:ssa.
Sosiaalisten tulonsiirtojen vähentämisellä on ollut vaikutusta kokonaiskysynnän laskuun.

Euroalue kärsi 6 prosentin supistumisen globaalissa kriisissä, joista se oli ehtinyt tulla ylöspäin kahden kolmanneksen verran vuoteen 2011 mennessä, jolloin se putosi puhtaasti kotitekoiseen taantumaan. Euroalue ei päässyt edes nollaan ennen kuin tipahti uudelleen.
Tällä hetkellä euroalueen talous on edelleen 3% pienempi kuin se oli vuonna 2008, laski Levy-instituutin tutkija, keskuspankkien toimintaan, rahoitusjärjestelmiin ja rahapolitiikan vaikutuksiin erikoistunut professori Jörg Bibow syyskuussa.

"Makrotaloudellinen epävakaus ja yhä kasvamaan päin olevat erot makrotaloudessa, työllisyydessä ja sosiaalisissa ulottuvuuksissa saattavat vaarantaa rahaliitto EMU:n toiminnan sekä EU:n perustamiskirjoissa määritellyt EU:n perimmäiset päämäärät, toisinsanoen edistää jäsenvaltioidensa olosuhteita parantamalla talouden konvergenssia sekä jäsenmaissa asuvien ihmisten elämää... Pitkällä aikavälillä ja sopimusmuutosten jälkeen, koko rahaliitto EMU:n kattava fiskaalinen kapasiteetti, jolla on shokkivaikutuksia absorboiva funktio voisi täydellistää jo olemassa olevia politiikan koordinaatiovälineitä."

Selkokielellä: Euroopan unionin talous on kaaoksessa, pelastustoimenpiteet ovat huonontaneet tilannetta, tavoitteissa on epäonnistuttu, eikä euroa ja EU:ta pelasta mikään muu kuin täysimittainen tulonsiirtounioni eli liittovaltio.

Selväksi tulee myös, että EU:n ja euron pelastaminen on etusijalla eurooppalaisten pelastamiseen nähden. Se voitaisiin hoitaa Euroopan keskuspankki EKP:n suorittamalla setelirahoituksella: EKP ilmoittaisi ostavansa euroa käyttävien jäsenmaiden valtionvelkakirjoja suoraan, eikä jälkimarkkinoilta kuten tähän asti. Sitä tuskin tapahtuu, koska EKP:n säännöt kieltävät jäsenmaiden suoran rahoittamisen.
Suomen eduskunnasta pudonnut Markku Uusipaavalniemi oli eduskunnan ainoa edustaja, joka ymmärsi tämän ja puhui siitä eduskunnassa jo vuosia sitten.
Mutta EU:ssa vallitsee vakaan valuutan päähänpinttymä: tulkoon mieluummin kaaos ja tuho kuin suora setelirahoitus.

Sen sijaan EKP setelirahoittaa erilaisten ohjelmien kautta pankkeja, jotta nämä ostaisivat euromaiden velkakirjoja. Euromaat velkaantuvat yksityisesti omistetuille liikepankeille. Veloista saatava korkotuotto valuu sekin pankeille. Ja pankkien joutuessa pulaan euromaat ottavat pankeilta korollista lainaa voidakseen uudelleenpääomittaa pankkeja so. antaa pankeille pankkitukirahaa.

Raportin voi ladata täällä http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7684

 
Kommentti:

Euroopan yhtenäisasiakirja (Single European Act) oli Rooman sopimukseen eli Euroopan yhteisön perustamissopimukseen tehty uudistus 1990-luvulla. Sopimuksen tavoitteena oli uudistaa sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Eurosta tuli virallinen valuutta 1. tammikuuta 1999. Yhteisvaluutan oli määrä tukea kauppaa ja kilpailukykyä.

Suomen kannalta EU:n merkitystä on liioiteltu. Kun tarkastelee Suomen tullin tilastoja riittävän pitkällä aikavälillä, esimerkiksi vuodesta 1990 eteenpäin, havaitsee, ettei EU ole Suomelle erityisen merkittävä kauppakumppani viennin kannalta.

Euroalueen osuus viennistä maailmankaupassa oli 35,8 prosenttia vuonna 1990. Vuonna 2000 euroalueen osuus viennistä oli pudonnut 29,7 prosenttiin. Vuonna 2010 euroalueen osuus maailmankaupasta oli supistunut 26,3 prosenttiin. Mitattuna osuudella maailmankaupasta, kahdessa vuosikymmenessä euroalueen maat menettivät yli neljänneksen kilpailuyvystään. Osittain tämä johtuu ostovaluutta euron - euroa ei laske liikkeelle yksikään valtio vaan se ostetaan - hinnasta, joka on yhtä kuin markkinakorko. Euro on liian kallis useimpien maiden valuuttaan nähden, ja tästä syntyy sisäisen devalvaation tarve.

Osittain kilpailukyvyn menetys johtuu Euroopan teollisuuden ja pääoman paosta "kilpailukykyisempiin" matalapalkkamaihin ja vapaatuotantoalueille. Kuinka alhaisia palkat "kilpailukykyisemmillä" alueilla ovat, voi päätellä seuraavasta: Kreikassa tuntipalkka on talouskurin jäljiltä 2,5 euroa tunnilta, ja uusien työntekijöiden, lääkärienkin, aloituspalkka on €580 per kuukausi. Budjettialijäämä oli vuonna 2010 huikeat 120% bkt:sta, säästötalkoiden ja pelastuspakettien jälkeen alijäämä on 180% bkt:sta.
Kreikan asehankinnat (Saksasta ja muualta) tehtiin NATO:n vaatimuksesta: Kreikalla ja Turkilla pitää oleman NATO-yhteensopiva aseistus.

Euroopan pitäisi nostaa palkkoja sekä sosiaaliturvan tasoa ylläpitääkseen kokonaiskysyntää. Sitä taas ei pystytä tekemään, koska maksajia ei ole työpaikkojen kadottua orjatyövoima-alueille. Yhteinen varallisuus - energiayhtiöt, satamat, vesi, terveydenhuolto jne - on myyty sijoittajille, joten valtiot ovat menettäneet tulolähteitä.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausjulkaisuun "State Shareholdings in Finland 2007" vertaamalla näkee, miten Suomikin on  myynyt hyvin tuottaneita yrityksiä sekä osuuksiaan niissä pois: Rautaruukki, Stora Enso, Fortum, Altia, Destia, Ekokem, Digita, Finngrid, Edita, Valmet, Kemira, Outokumpu, Fortum, Veitsiluoto...

 
Kommentin lähteet:

Greece: The EU´s neoliberal poster boy
http://www.globalresearch.ca/greece-the-eus-neoliberal-poster-boy/5365505

State Shareholdings in Finland 2007
http://valtionomistus.fi/english/files/2012/01/State_Shareholdings_in_Finland_2007.pdf

Suomen Tulli: Tuonti, vienti ja kauppatase 1990-
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/grafiikkaa/liitteet/Kuviot_2012FI.pdf

World Bank, World Development Indicators 2002, (Table 4.5) & World Development Indicators 2012, (Table 4.4).
World Bank, World Development Indicators 2008, Table 2.4.
Wolfgang Münchau, "Germany’s rebound is no cause for cheer", Financial Times, 29/8/2010.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

33Suosittele

33 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (43 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

ja sitten seuraavan raportin kimppuun. Tarjolla on kansainvälisen työjärjestö ILO:n "työllisyyden globaalit trendit" ja pari muuta.

=================
EDIT 29.01 2014

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työttömyysaste on 7,9 prosenttia, ja tämän luvun media kuuliaisesti uutisoi. http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2013//12/tyti_201...

TEM:in laskelmien mukaan Suomen työttömyysaste on hyvää eurooppalaista keskitasoa eli 12,7 prosenttia http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/tyollisyy...

Minusta TEM:inkin laskelmat ovat alakanttiin.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tässä vielä YLE:n uutisointia harjoitetun politiikan sivuvaikutuksista

YLE: Valtion säästöohjelma toi 562 000 000 euron kustannukset
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/59768-yle-valtion-...

"Keväällä julkaistun Konsulttidemokratia-selvityksen mukaan valtion ulkopuolisilta toimijoilta ostamiin palveluihin uponnut euromäärä on viidessätoista vuodessa liki kaksinkertaistunut.

Valtion henkilöstövähennykset tuovat olemattomat säästöt
http://yle.fi/uutiset/valtion_henkilostovahennykse...

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"EU:n pelastus: liittovaltio"

Pitäisikö tätä kysyä EU alueen kansalaisiltakin vai onko meidän mielipiteellä mitään väliä?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Pitäisi tietenkin kysyä, mutta niin kauan kuin on pelkoa "väärästä äänestystuloksesta", voit olla aivan varma, että ei kysytä.

Heli Hämäläinen

Liittovaltio on kuin kuuraketti. Vasta kun raketti laukaistaan ja moduli laskeutuu, ongelmat korjaantuvat.

Tämä on keskiluokan cargo-kulttia. Pyritään kuurakettimaisilla näyttävillä ratkaisuilla lykkäämään pahan olon tuntemuksia, koska mahdoton päristäminen peittää alleen ajatukset, että keskiluokka on perse auki. Josko liittovaltio toisi meille takaisin työsuhdeautot ja muun hyvinvoinnin? Jos jumalat leppyisivät sen avulla ja saataisiin taas lastia.

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Tärkeä raportti, joita kuitenkin komissio on saanut aikaiseksi. Kuten olet tuonut esille, hyvin vähän näistä missään mainitaan. Oletko ottanut selville onko muualla Euroopassa tätä raporttia käsitelty mediassa mitenkään?

Negatiivisia asioita ei tuoda esille. Niitä pitäisi tuoda, jotta voidaan kysyä kuka tekee ja mitä, näiden isojen ongelmien purkamiseksi. Löytyykö edes yhtä hyvää vaihtoehtoa vai onko luovuttava toivosta ja odotettava sitä lopullista kaatavaa katastrofia.

Tämän aamun Alexander Stubin esiintymiseen liittyen, tuossa oli yksi kohta, josta hän kyllä mainitsi, että sisämarkkinoiden toimivuutta pitäisi tehostaa. Millä tavalla se tapahtuisi, mutta eihän tuollaisten sanominen saa jäädä pelkäksi asiaksi mikä mainitaan, mutta jolle ei mitään tehdä.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Täältä löytyi raportista uutisointia: http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=86610
Poimin joitakin minusta hyvälle vaikuttaneita ajatuksia. Raportin yksi tärkeä viesti: ei vain luoda työtä, vaan myös kiinnittää huomiota työn/työpaikkojen laatuun, jotta saadaan kestävä nousu/selviytyminen aikaan. Näin vähennetään työttömyyttä ja köyhyyttä.

Toisin kuin yleensä luullaan ihmiset, jotka saavat työttömyysturvaa/avustusta saavat todennäköisemmin työpaikan kuin ne ihmiset, jotka eivät etuja saa. Turvajärjestelmä tukee myös paremmin työtaitoja ja näin korkealaatuisempien töiden saantia ja ehkäisee näin köyhyyttä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Raportti on niin laaja (504 sivua) että tein näin alkuun vain tällaisen pääkohdat -bloggauksen.
Yritän ehtiä tehdä yksityiskohtiin menevämmän tekstin tässä jossakin välissä kunhan olen ehtinyt sulatella tuota raporttia.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen Vastaus kommenttiin #19

Raportissa on varmasti paljon positiivista kuin myös negatiivista. Eilen face bookiini tuli siitä raportista: Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #26

"Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa."

Ei se nyt niin suurenmoinen saavutus ole, kun vertailukohteita ovat Yhdysvallat, Haiti, Afrikan valtiot, Turkki jne.
Jos muualla on erittäin epätasa-arvoista, Suomi näyttää siinä joukossa hyvälle, mutta ei se silti kerro siitä, että Suomi olisi ihan erityisen hyvä ja tasa-arvoinen maa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ulkomaiden (ulkomaailman :D ) lehdissä raporttia kyllä käsitellään. Suomen mediasta en löytänyt mitään.

Tässähän saattaa alkaa kuvitella, että impivaaralaisia ovat media ja valtapuolueet, kun pitävät ulkomaailman tietoa ja keskustelunaiheita poissa kotimaisesta keskustelusta :D

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tulee elävästi mieleen 90-luvun puoliväli, kun Nokian nostetta ulosmitattiin kolmikannan toimesta protektionistisen devalvaatio-Suomen perinteiden mukaisesti. Heijastukset oli jo silloin matalapalkkaisille aloille turmiolliset. Itse puuhastelin tuolloin suoran kansainvälisen kilpailun kohteena olevan tuotteen parissa.

Hatutti niin ankarasti, etten voinut katsoa uutisia tai ajankohtaisohjelmia moniin vuosiin, kun näki aitiopaikalta, millaiset seuraukset indeksitaloudella tulee olemaan.

Nyt on näköjään hiljaisuudessa saavutettu jonkinlaista poliittista konsensusta yritysten pelastamisesta pankkien sijaan, koskapa olen nähnyt muutaman tosi epätoivoisen velkasaneerauksen menneen läpi.

Velkaongelmat on levitetty saneerattavan yrityksen kumppaneille järkyttävän surkeilla maksuohjelmilla, mikä pistää monet niistäkin etsimään lisärahoitusta käyttöpääomaan. On hyvin epätodennäköistä, että ne saavat koskaan loppuvelkaa kotiutettua, kun siitä 80 % on lätkäisty kertasuoritukseksi 4 vuoden päähän. Vastaavasti saneerattavan yrityksen toimintaedellytyksiin ei ole tuotu mitään kohentavia elementtejä, eli pelkällä uskolla mennään epäinhimillisen kulurakenteen ja työtaakan kanssa.

Eläkejärjestelmän johtajatkin näköjään ehtivät marssimaan esiin vaatimaan sitä puolustettavaksi. On uskomattoman epäammattimaista olla näkemättä, että se aika oli ja meni. Eurojäsenyydessä ei ole ainuttakaan mahdollisuutta sen puolustamiseen.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Olisiko näin, että eläkejärjestelmämmekin menee purkuun? Mitä sitten?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Riikka, voisitko lähettää blogisi linkkeineen YLE:n polittisille toimitukselle mahdollista uutisointia varten. Olisi kiva tietää kuinka siellä reakoidaan eli tehdäänkö uutista. Aihetta olisi.

Lisäksi Taloussanomat/Jan Hurrille.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Jos en olisi jo tämän viikon vedonlyöntikiintiötäni täyttänyt niin olisin valmis lyömään vetoa, että Hurrin sunnuntaiaamuinen koskee tätä raporttia.

Itse en ole tosin jaksanut kahlata kuin yhteenvedon. Eipä tuossa paljoa sellaista uutta ilmennyt, mutta uikuttava taho oli kyllä mielenkiintoinen lisä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sen vedon olisit sitten hävinnyt ;)

http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2014/01/26/t...

Ellei tätä lasketa: "Nyt Suomella ei ole käytettävissään tätä talouden teholääkettä, sillä oman markan tilalla on 17 maan yhteinen euro eikä Suomella ole keinoja sen heikentämiseksi. Tämä lamalääke on Suomelta nyt kielletty, ja nyt pitäisi keksiä uudet lääkkeet."

=============

EDIT Jan Hurrin analyysi päättyy sanoihin: "Sen lisäksi, että (ministeri Vapaavuoren) kyselyyn vastanneet talouspäättäjät pitävät euroa "erittäin tärkeänä suomalaiselle teollisuudelle", he kaipaavat Suomen rakenteellisten ongelmien "selkeää uudelleenarviointia" ja "teollisuuden toimintaedellytysten parantamista".

Näin siitä huolimatta, että Suomen neljän edellisen laman ja keskeisten lamalääkkeiden perusteella juuri euro ja sen mukanaan tuomat talouden jäykkyydet voivat olla Suomen talouden kenties vakavimpia rakenneongelmia."

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #42

http://www.tem.fi/yritykset/tiedotteet_yritykset?8...

Talouspäättäjät ovat siis hyvin pieni joukko, jotka ajavat vain omaa etuaan. Nyt he ovat huomanneet tilaisuuden, jolla ajetaan julkista sektoria yksityistämisen syliin. Toisaalta he ovat tyytyväisiä tilanteesta, jossa palkkoja ollaan tosiasiallisesti leikkaamassa. Ostovoiman hetkellinen heikkeneminen ei ilmeisesti heitä huoleta, koska noilla talouspäättäjillä on markkinoita myös rajojemme ulkopuolella.

Ne joilla on taseet kunnossa, riittävästi "massia" ja myös ulkomaan verkostot kunnossa, voivat ajaa lähes koko maan kurjistamista oman etunsa takia. Se tässä vain ihmetyttää, että onko tuo pieni joukko siis se "koko Suomen etu"?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

En taida lähettää :D

En tosin kiellä muita lähettämästä.

Tiedän, että joidenkin lehtien toimitus lukee tätä blogia joten ehkä raportti sitä kautta leviää laajemmalti uutisoiduksi.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Mietin vain miten liittovaltio voisi auttaa EU:n ongelmissa kun kaikki muut paitsi Suomi vetävät edelleen kotiinpäin. Sama tuo on USA:n, osavaltiot tappelevat liittovaltion kakunjaosta varsinkin aseteollisuudessa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mainiota, kiitos!

Ehkä tämä raportti nousee valtamediaan blogistanin kautta, kunhan kyllin moni blogistanissa siihen tarttuu.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Saattaapi olla tulossa lisää pelastettavaa.

Romahtaako HSBC -pankki? HSBC on yksi SiFi-pankeista so. sen ei anneta kaatua. Tarkoittaa lisää pankkitukia veronmaksajilta.

HSBC on rajoittanut tallettajien nostoja omilta tileiltään. Sijoittajille on annettu myyntisuosituksia.

"Forensic Asia on Tuesday began its coverage of Britain’s largest banking group with a ‘sell’ recommendation, warning the lender had between $63.6bn (£38.7bn) and $92.3bn of “questionable assets” on its balance sheet, ranging from loan loss reserves and accrued interest to deferred tax assets, defined benefit pension schemes and opaque Level 3 assets."

Taitaa olla meneillään "terminal liquidity crisis". Rahaa ei ole vastata velvoitteisiin. Ja sitten on vielä tuo pikku ongelma noiden johdannaismarkkinoiden ja varjopankkitoiminnan kanssa.

Seuraus HSBC:n kaatumisesta voi olla suurempi, globaali pankkirysäys.

Liittynee myös FED:in harjoittamaan kullan hinnan manipulointiin koska Comex käyttäytyy epänormaalisti ja tietyt tahot hamstraavat kultaa.

FED:n harjoittamista manipuloinneista täällä http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1589...

Lähteet:

The Telegraph: HSBC faces £70bn capital hole, warn Hong Kong analysts
http://uk.finance.yahoo.com/news/hsbc-faces-70bn-c...

BBC MoneyBox: HSBC imposes restrictions on large cash withdrawals
http://www.bbc.co.uk/news/business-25861717

Seeking Alpha: Weekly COMEX gold inventories: New all-time registered gold lows as JP Morgan warehouse accumulates more
http://seekingalpha.com/article/1953841-weekly-com...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tähän sopii myös vuonna 2012 kirjoittamani juttu "Suurpankin oikeudenkäynti todisti: huumekauppa käydään hallitusten suojeluksessa"
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=6185 koska HSBC:lla on siinäkin roolinsa

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Kiitos taas hyvästä blogista Riikka.

Tältä se asia ulospäin ihan maalaisjärjelläkin näyttää.

Mutta väliotsikko "EU: pelastus - liittovaltio" herätti heti pari kysymystä.

Jos EU: lla on edelleenkin ostovaluutta euro, kuinka liittovaltio voi poistaa sen / erilaisten jäsenvaltioiden eroja ilman sisäisiä tulonsiirtoja. Ja ovatko "vahvat maat" kuten Saksa niihin valmiita.

Miten oman valuutan maat kuten Englanti, Ruotsi ja Tanska ovat sopeutettavissa tähän liittovaltioon?

EU liittovaltiona lisää hallintobyrokratiaa aivan mielettömästi, enkä usko sillä sittenkään olevan "paikallistuntemusta" erilaisiin osavaltioihin (esim. Suomi ja Portugal).

Kuten Sirpa jo ehdotti, tulisi tämä blogisi saada laajempaan levitykseen valtakunnallisissa medioissa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tulonsiirtounioni aka liittovaltio on komission ratkaisumalli, ei minun.

Toin omaa mielipidettäni liittovaltion hyödystä esiin epäsuorasti kommentin kautta, ottamalla esiin EU:n "menestyksen" maailmankaupalla mitattuna.

Englanti, Ruotsi ja Tanska tuskin edes haluavat tulonsiirtounioniin. Pikemminkin liittovaltio tulisi koostumaan maksuhalukkuutensa jo osoittaneista euromaista.

Liittovaltioitumisen yhteydessä EKP:sta ehkä tehtäisiin Yhdysvaltain FED:in tapainen keskuspankki, joka voi suoraan rahoittaa liittovaltiota, mutta mitään takeita siitä ei ole.
Eikä sekään ratkaisisi pohjimmaista ongelmaa: velkaan perustuvan rahajärjestelmän heikkouksia ja hallinnointia.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Olisivatko suomalaiset päähän saakka valmiita maksamaan kaikesta ja jakamaan muille sen mitä ovat saanneet kokoon? Toivon, että näin tyhmiä ja näköalattomia emme ole. Miksi pitäisi antaa niille, joilla on enemmän, mutta jotka huijaavat ja perkuttavat meitä. Kreikastakin siirtyivtä rikkaudet muille maillle turvaan vain ne joilla ei ennenkään juuri mitään ollut kituvat siellä yhä. Miksi silmien avautumiseen menee ikuisuus?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #30

Noihin kysymyksiisi sinun pitää pyytää vastauksia eduskuntapuolueiden poliitikoilta ja mep-ehdokkailta. Mielellään vaalitilaisuuksissa :D

Tapio Vehmaskoski

Poimin blogista minua kiinnostavat kohdat:

1.)"Vaara, että keskimääräinen nuorisotyöttömyysaste EU:ssa jämähtää 23 prosentin tasolle, on akuutti.", arvioi komissio.
Lähes neljännes EU:n väestöstä elää köyhyydessä, köyhyysriskirajalla tai syrjäytymisvaarassa."

2.) "Pitkäkestoinen, ihmispääomaa vahingoittava vaikutus, joka on seurausta kasvaneesta työttömyydestä sekä sosiaaliset vaikeudet"

3.) "Euroopan unionin talous on kaaoksessa, pelastustoimenpiteet ovat huonontaneet tilannetta, tavoitteissa on epäonnistuttu, eikä euroa ja EU:ta pelasta mikään muu kuin täysimittainen tulonsiirtounioni eli liittovaltio."

4.) "Markku Uusipaavalniemi oli eduskunnan ainoa edustaja, joka ymmärsi tämän ja puhui siitä eduskunnassa jo vuosia sitten.
Mutta EU:ssa vallitsee vakaan valuutan päähänpinttymä: tulkoon mieluummin kaaos ja tuho kuin suora setelirahoitus."

5.) "Suomen kannalta EU:n merkitystä on liioiteltu. Kun tarkastelee Suomen tullin tilastoja riittävän pitkällä aikavälillä, esimerkiksi vuodesta 1990 eteenpäin, havaitsee, ettei EU ole Suomelle erityisen merkittävä kauppakumppani viennin kannalta."

6.) "Yhteinen varallisuus - energiayhtiöt, satamat, vesi, terveydenhuolto jne - on myyty sijoittajille, joten valtiot ovat menettäneet tulolähteitä."
-------------------------------------------------------------

Ajatelkaapa mitä meidän ikioma mediamme kirjoittelee ja mitä eniten luetaan:

Iltasanomat 3 luetuinta: 1.)Räikkösen auto 2.)Nyrkit heiluivat Turussa 3.)Hugh Hefner haluaa nähdä julkiskaunottaren Blayboissa

Iltalehti 3 luetuinta: 1.) Kolmanneksi yleisin kuolinsyy 2.)Pahoinpidelty pettyi poliisiin 3.)Joku nainen ei muotojaan häpeile

MTV 3:ssa menee pudotus MTV 2:ssa joku suomalainen sarja MTV1 Amerikkalaista rikossarjaa

Kiitettävästi on ollut Stubb:in sanailut esillä kaikissa medioissa.
----------------------------------------------------------------

Jos on vikaa mediassa niin on kyllä kansalaisten kiinnostuksessakin. Ilmeisesti tuleva katasrofi tulee yllättämään useimman.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kyllä uskon, että ihmisiä kiinnostaisi mutta onko heillä aikaa ja taitoja etsiä itse näitä asioita - varsinkin, jos eivät edes tiedä olevan jotain etsittävää, eivät tiedä esim. tämän raportin olemassaolosta.
Kuinka sitä silloin osaisi etsiä?

Minulle tulee eri newsdeskien kautta kaikenlaisia tiedotteita ja otsikkokoosteita. Samoin verkkotonttujen kautta. Näin pysyn itse edes jotenkin ajan tasalla eri julkaisuista.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Kiitos kahlauksesta ja blogista.
Tyhmyrikin on luvannut kahlata raportin läpi, joten lähiaikoina käytössä on useampiakin blogeja aiheesta. Viittaus M15:een on myös hyvä!
Tässä tyrkytetään erinomaista aihetta kevään vaalikeskusteluihin. US saisi myös jo hyvä uutisaiheen :-)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Jos Tyhmyrikin on aikeissa kirjoittaa, sitten on luvassa hyvää materiaalia. Hän kirjoittaa miellyttävän napakasti ja selkokielisesti.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Tässä tyrkytetään erinomaista aihetta kevään vaalikeskusteluihin."

Vaikuttaa vähän siltä etteivät hallituspuolueet tai edes Keskustapuolue halua mitään keskustelua ja media on hiljaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Uusipaavalniemi oli keskustalainen kertoessaan näistä asioista eduskunnassa. Seinille puhui. Joten keskusta ei kenties halua tätä ajanjaksoa erikoisemmin muistella :D

Käyttäjän PekkaSavolainen kuva
Pekka Savolainen

Well done, sanos jenkki.

Yllätti jonkin sortin Déjà-vu; Viinanen ja Koivisto muinoin...insinööri, sosiologi ja markka... Mistä lie mieleen juohtunut.

"Selkokielellä: Euroopan unionin talous on kaaoksessa, pelastustoimenpiteet ovat huonontaneet tilannetta, tavoitteissa on epäonnistuttu, eikä euroa ja EU:ta pelasta mikään muu kuin täysimittainen tulonsiirtounioni eli liittovaltio."

Vähän epäselkeämpi kysymys; Kumpi on todellisuudessa syy, kumpi seuraus?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"Vähän epäselkeämpi kysymys; Kumpi on todellisuudessa syy, kumpi seuraus?"

Minun nähdäkseni syitä on monia, samoin seurauksia, eikä niitä tosiaan ole aina helppo erottaa toisistaan - mikä on syy, mikä seuraus.

Tämä on vähän tällainen "aina on puuro väärinpäin lautasella" -tilanne, jossa syillä on seurauksia, joiden korjaamisen seuraukset aiheuttavat uusia korjattavia ongelmia. Mutta antaahan se äänestäjille vaikutelman, että poliitikot painavat hommia tosissaan.

Täältä metsästä katsellen vaikuttaa hölmöjen hommalle poliitikkojen halu purkaa toimivia rakenteita ja pystyttää tilalle uusia, entistä kehnommin mietittyjä sellaisia. Samoin kuin halu säilyttää toimimattomat rakenteet peittämällä halkeama perustuksissa "aistikkaalla lautaverhoilulla".

Käyttäjän TimoKalliokoski kuva
Timo Kalliokoski

Missä taas eufoorikkojen kommentit?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Äläs nyt. Vihjaatko, että fantsuttelijat eivät halua keskustella? :D

Kyllä ne KissanKulmassa välillä visiteeraa, kuten kertomassa minulle etten ymmärrä EU:n toimintaa ja/tai että esitän (populistisia) yleistyksiä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Draghin näkökulma (tai tulokulma) Davosissa tuntuu olevan po. EU-komission raporttia toiveikkaampi. Mikä on EKP:n todellinen riippumattomuus, ja millaiset epäviralliset kytkökset komissioon vaikuttavat taustalla?
http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2014/01/26/dr...

Mitä pulmia aiheituu euromaiden suhdannevaihteluiden "eriaikaisuudesta"? Jos Suomi tulee jääkiekkotermein alas toisessa aallossa, ovatko muut päässeet vielä silloin nousuvaiheeseen?
Tulee mieleen vanha Postipankin mainos: "Minä olen vasta menossa..."

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Nyt on IMF:n johtaja Christine Lagarde Maailman Talous foorumilla todennut seuraavaa.

“Deflation can hinder growth, as prices and the value assets continue to fall.
Ms Lagarde told a Davos debate on the global economic outlook, that - despite signs of recovery everywhere, there were "old risks" and "new risks".

Mario Draghi, president of the ECB, told the same conference that the bank was ready to act if necessary, but he insisted that deflation was not yet an issue for the eurozone. He said eurozone inflation is "subdued, and expected to remain subdued" for about two years. "The longer it stays at a low level, the more serious risk of deflation," he said.”

Samassa tilaisuudessa Japanin pankin johtaja toteaa seuraavaa.

“The Bank of Japan's chief, Haruhiko Kuroda, told the conference that the country's inflation rate should reach its 2% target within two years.
"Now the situation has completely changed, and I'm quite optimistic as far as economic growth and appropriate 2% inflation are concerned," Mr Kuroda said.

"They will be achieved, but we are only half way. There's still a long way to go. We have to be mindful that there could be downside risks or upside risks from inside the country or abroad."”

Olisi mukava joskus nähdä ja tiedostaa mitä näillä riskeillä tarkoitetaan. Joku voi osan riskeistä tietääkin ja loput arvailla.

Deflaatio hytinääkö tämä on?

http://www.bbc.co.uk/news/business-25894050
http://www.bbc.co.uk/news/business-25888931

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Rotesti-Riikka on Draghin kanssa eri mieltä :D

Osa EU-maista on siirtynyt stagnaation kautta deflaatioon jo aikaa sitten. Loput EU-maista on siirtymässä stagnaatioon yhdessä Venäjän kanssa. Talous pysähtyy.

Yhdysvallat on laajentanut rahapohjaansa niin, että ovat synnyttäneet finanssi-inflaation ja finanssikuplan.

Euron ja dollarin monivuotisilla taantumilla taas on ollut negatiivinen vaikutus kehittyvien maiden talouskasvuun. Myös dollariin sidotut valuutat kärsivät.

Kun tähän lisätään euron ja dollarin pelastustoimien synnyttämät uudet riskit globaalitaloudelle, voidaan alkaa miettiä, milloin kosahtaa ja huolella.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Täällä Economic Collapse-blogissa on pitkähkö artikkeli "Are we on the verge of a massive emerging markets currency collapse?" siitä, kuinka kehittyvien maiden valuuttojen arvo on alkanut romahdella sen jälkeen kun Yhdysvaltain keskuspankki FED alkoi vetää pumppaamaansa rahaa takaisin (supistaa rahakantaa; ns. tapering).

Rahan pumppauksella järjestelmään (QE, kvantitatiivinen keventäminen) on ollut sekin vaikutus, että sijoittajat syöttivät keskuspankilta saatua halpaa rahaa kehittyvien maiden markkinoille, ja nyt kun sitä vedetään takaisin... sattuu kuin Euroopassa.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/are-we...

Samassa aiheessa WSWS http://www.wsws.org/en/articles/2014/01/25/econ-j2...

Samoin Citibank http://www.zerohedge.com/news/2014-01-26/citi-warn...

Forbesista silmäilin, että Kiina on pysäyttänyt käteiskuljetukset pankkeihin Kiinassa

http://www.forbes.com/sites/gordonchang/2014/01/26...

PBoC:n sivuilla ei mainintaa asiasta http://www.pbc.gov.cn/

Toimituksen poiminnat