KissanKulmasta

FED manipuloi kullan hintaa

  • Keskuspankkien taseissa tapahtuneet muutokset
    Keskuspankkien taseissa tapahtuneet muutokset
  • "The Fixing Times" - Addicted to Profit
    "The Fixing Times" - Addicted to Profit
Yhdysvaltain entinen apulaisvaltiovarainministeri, talouslehti Wall Street Journalin entinen vanhempi toimittaja Paul Craig Roberts sekä Bankers Trustille työskennellyt treidaaja Dave Kranzler esittävät rajun väitteen: Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve (FED) manipuloi kullan maailmanmarkkinahintaa. Manipuloinnilla on suorat ja epäsuorat vaikutuksensa paitsi euron hintaan, myös maailmantalouteen. Ja koska keskuspankit Yhdysvalloissa eivätkä Euroopassa ole poliittisessa tai demokraattisessa valvonnassa, politiikan keinoin joudutaan korjaamaan keskuspankkien toiminnan aiheuttamia ongelmia.

Käännän artikkelin asiasisällön tähän kokonaisuudessaan, jotta jokainen voi itse tehdä omat johtopäätöksensä kerrotun pohjalta, mutta jättäen pois tekniset yksityiskohdat kuten myydyt kultamäärät, kellonajat ja myytyjen erien vaikutukset kullan unssihintaan.

Lisään myös muista lähteistä selventäviä huomautuksia ja huomioita.

Lukiessanne muistakaa, mitä meille jatkuvasti toistetaan: Pankkitoiminta perustuu luottamukseen.

Aloittakaamme!

Miten ja miksi kullan hintaa manipuloidaan?

Bill Clintonin ja George W. Bushin hallinnon aikana tehdyillä rahoitusjärjestelmän valvonnan ja sääntelyn purkamisilla on ollut ennalta arvattavat vaikutuksensa: pääoman keskittyminen ja vastuuton käyttäytyminen. Kourallinen pankkeja kasvoi niin suuriksi, että valvontaviranomaiset julistivat ne "liian isoiksi kaatumaan". Päästettynä markkinakurin ulkopuolelle pankeista tuli valtion suojatteja, jotka vaativat keskuspankilta massiivista uuden rahan luontia (QE, kvantitatiivinen kevennys) tukemaan pankkien taseissa olevia rahoitusinstrumentteja sekä rahoittamaan liittovaltion biljoonan dollarin budjettialijäämää - joka yhdistetään mielikuvissa finanssikriisin aiheuttamaan pitkään taantumaan - matalalla korolla.

FED:in rahapolitiikka, jolla rahoitetaan biljoonan dollarin edestä valtionvelkaa asetti paineita Yhdysvaltain dollarille, ja dollarin arvo laski kullassa arvotettuna (in terms of gold). Kun kullan hinta nousi $1900 unssilta vuonna 2011, FED käsitti, että $2000 hinnalla unssilta saattaisi olla psykologinen vaikutus, joka leviäisi dollarin vaihtokurssiin; dollarin vaihtokurssin vertautuminen muihin valuuttoihin kullan hinnan ollessa ylhäällä saattaisi johtaa siihen, että sekä kotimaiset että ulkomaiset tahot, joiden hallussa on dollareita, alkaisivat myydä dollareita välttääkseen dollarin arvon laskemisen tuomat tappiot.

Kun tämä oli ymmärretty, kullan hinnan manipuloiminen alkoi toden teolla. FED käyttää jalometallimarkkinoilla toimivia bullion-pankkeja agentteinaan myydäkseen kultaa lyhyeksi (gold shorts) New Yorkin Comex-futuurimarkkinoilla. Lyhyeksi myynti ajaa kullan hintaa alas, laukaisee stop loss -määräyksiä, marginaalipyyntöjä ja pelottaa osakkaat ulos kultatrusteista, esittelevät Roberts ja Kranzler.

Stop loss order on välittäjälle annettu määräys ostaa tai myydä, kun hinta saavuttaa tietyn rajan ja Margin call on välittäjän ilmoitus sijoittajalle, että tämän on lisättävä luototetun kaupankäyntiposition vakuuksia - vakuuden realisoinnin uhalla.
Gold Trust ostaa ja myy fyysistä kultaa.

Jalometalleilla operoivat pankit (bullion banks) ostavat hylätyt osakkeet (shares) ja esittelevät ne kultatrusteille kultalunastuksina (redemption in bullion - redemption; lunastus, kuoletus, pelastus, takaisinosto). Kulta voidaan sitten myydä Lontoon fyysisen kullan markkinoilla, jossa myynti ratifioi sekä Comexin kautta tehdyllä lyhyeksimyynnillä järjestetyn alemman hinnan ja tuottavat tarjonnan Aasian markkinoille, joilla on kysyntää fyysisestä kullasta (vastakohtana "paperikullan" kysynnälle), kirjoittavat Kranzler ja Roberts.

Paperikulta tarkoittaa jalometallipörssi Comexin kautta kaupittavia kultafutuureja; jokainen kultafutuuri edustaa yhtä sadan unssin kultaharkkoa. Comexiin kuuluu useita suuria pankkeja, vaikka pääosan kaupasta käyvät JP Morgan, HSBC ja Bank Nova Scotia. Suurelle yleisölle Comexissa toimivat pankit lienevät tulleet viime aikoina lehtien kautta tutummiksi vaihtelevasta kirjosta rikossyytteitä, jotka ovat vaihdelleet Eurobor- ja Libor-korkojen sekä raaka-ainehintojen manipuloinnista, Isdafix-manipuloinnista, huumeliigojen rahanpesusta, johdannaispetoksista ja muusta vastaavasta.

Comex-jalometallifutuureilla käydään kauppaa myös Globexissa; Globex on tietokonejärjestelmä, jossa vaihdetaan johdannaisia, valuuttaa ja futuureja. Futuuri on julkisesti noteerattu johdannaissopimus, jolla sitoudutaan ostamaan ja myymään tiettynä aikana tulevaisuudessa kohde-etuutta (raaka-aine, valuutta, jalometalli, arvopaperi, joukkovelkakirja).
Suuren yleisön tietoisuuteen futuurikauppa tuli kertarysäyksellä vuonna 1995, kun Britannian vanhimman sijoituspankin Barings Bankin futuurikaupan Singaporen-yksikön johtajan Nicholas Leesonin futuurikaupat suistivat koko pankin vararikkoon.

Comexin ohella FED manipuloi hintoja Lontoon fyysisen kullan LBMA-metallimarkkinoilla (LBMA, London Bullion Market Association). LBMA muodostuu useasta isosta pankista kuten  Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs HSBC, JP Morgan Chase, Merrill Lynch/Bank of America, Mitsui, Societe Generale, Bank of Nova Scotia, UBS.
Mainituista pankeista saa helposti lisätietoja kirjoittamalla tietokoneen hakupalkkiin pankin nimen ja antamalla lisämääreeksi "scandal", "fraud" tai "legal costs" (skandaali, petos, lakikulut).

FED ajaa kullan hintaa alas myymällä kerralla valtavia määriä kultafutuureja Comexissa sekä Globexin kautta. Osa Comexissa myydyistä futuureista on "kattamattomia" (uncovered, naked short selling), toisin sanoen futuurin katteena ei ole olemassa fyysistä kultaa, jos ostaja alkaa sen perään kyselemään. FED:in apulaisina toimivat em. pankit, jotka hoitavat varsinaisen myymisen FED:in puolesta.
Globexissa FED:in kätyripankit pommittavat järjestelmää hiljaisina aikoina nopein iskuin suurilla määrillä kultafutuureja, mikä ajaa kullan hintaa alas, koska hiljaisina aikoina paikoilla ei ole ostajia "imemässä" myyntiin tulevaa määrää.

Kullan hinnan manipuloimisella tavoiteltiin myös sitä, että kun FED ilmoittaa valtionvelkakirjaostojensa vähentämisestä (ns. tapering), ettei ilmoitus aja dollarin, osakkeiden ja velkakirjamarkkinoiden hintoja alas.
"Markkinoilla" ymmärretään, että FED:in harjoittama kvantitatiivinen kevennys (rahapohjan laajentaminen) on syy siihen, miksi osake- ja velkakirjakurssit ovat ylhäällä, ja että osakekaupoista saatava korkea tuotto rohkaisee sijoittamaan osakkeisiin eikä kultaan. Pitämällä kullan hinta keinotekoisesti alhaalla, toivotaan pikkusijoittajien luopuvan sijoituksistaan.

FED on manipuloinut kullan hintaa vuodesta 2000, mutta tahti on kiihtynyt viimeisten kahden vuoden aikana, kirjoittavat Roberts ja Kranzler.
Kullan hinnan manipuloinnilla siis suojellaan dollarin arvoa FED:in rahapohjan laajentamisen aiheuttamalta dollarin arvon laskulta. Dollarin arvon/kurssin romahtaminen romauttaisi Yhdysvaltain hegemonia-aseman, aseman supervaltana, kun jokainen näkisi, että keisari on paitsi alaston, myös varaton.

Kiina on jo pitkään rakentanut kultareserviä yuaninsa tueksi, tavoitteena tehdä yuanista globaalin kaupankäynnin valuutta, mahdollisesti jopa dollarin ja euron tapainen reservivaluutta. Gold Eagle -sivusto tiedotti tammikuussa 2014 Kiinan kasvattaneen kultareservejään 76 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että Kiinalla on maailman kolmanneksi suurimmat kultareservit Yhdysvaltain ja Saksan jälkeen. Tosin osa Saksan kultareserveistä on Yhdysvalloissa ja "EU:n reservit" ovat jäsenmaiden luovuttamaa kultaa.

Aiemmin fyysistä kultaa ostaneet maat jättivät sen mielellään FED:in holveihin talteen, mutta nykyään esimerkiksi Kiina vaatii myös toimittamaan ostamansa fyysisen kullan itselleen. Saksa taas pyysi omaa, FED:in holveissa "tallessa" olevaa kultaansa takaisin jo vuosia sitten, mutta sen toimittaminen on ottanut vuosia. Venezuela odotti omistamansa kultaerän toimittamista FED:in holveista kuukausia.

Vaatimukset kullan toimittamisesta ovat johtaneet erikoislaatuiseen ja peräti laittomilta vaikuttavien taktiikoiden käyttöön, jotta fyysinen kulta voitaisiin toimittaa futuurien ostajille tai LBMA-markkinoiden asiakkaille. Toimitettava kulta hankitaan keskuspankin läpinäkymättömien kullan liisaus-järjestelyjen kautta "lainaamalla" asiakkaiden kultaa sellaisista jalometallikauppaa käyvistä pankeista kuin JPMorgan, jotka pitävät sitä hallussaan, sekä ryöstämällä sellaisia kultatrusteja kuin GLD hankkimalla niistä osake-enemmistö ja lunastuttamalla osakkeet takaisin kultaa vastaan, Roberts ja Kranzler selventävät.

"Keskuspankin harjoittamaa kullanvuokrausta tapahtuu, kun keskuspankki vuokraa hallussaan pitämäänsä kultaa jalometallikauppaa harjoittaville pankeille (bullion banks), pankit myyvät kullan LBMA-markkinoilla. Kullanvuokraus-menetelmä mahdollistaa sen, että fyysistä kultaa voidaan toimittaa ostajille määrissä, jotka eivät muutoin olisi mahdollisia nykyhinnoilla. Kullanvuokraamis-käytäntö kullan hinnan manipuloimiseksi levisi laajasti vallitsevaksi taktiikaksi 1990-luvulla. Vaikka keskuspankit myöntävätkin harjoittavansa kullan liisausta, ne eivät myönnä syytä eli kullan hinnan hallintaa. FED:in johtaja Alan Greenspan sentään myönsi kongressin johdannaiskauppaa koskeneessa kuulemisessa 1998 keskuspankkien olevan valmiita vuokraamaan kultaa kasvavin määrin, mikäli kullan hinta osoittaisi nousupaineita."

Pankit ja välitysfirmat kepuloivat "rehypotekaatiolla", toisin sanoen käyttävät asiakkaansa omaisuutta tai omaisuutta vastaan otettua kiinteistölainaa pankin ottaman lainan vakuutena.

Saksan ja Venezuelan pyynnöt kotiuttaa kultansa johtuivat markkinoilla kiertävistä huhuista, joiden mukaan Englannin Pankki, Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltain keskuspankki vuokrasivat ja hypotekoivat kultaa yhä suuremmissa määrin. Kun FED, joka talletti Saksan kultaa, ei pystynytkään pyydettäessä toimittamaan sitä vaan neuvotteli seitsemän vuoden toimitusajan, oli ilmeistä, että FED:illa ei ollut Saksan kultaa.

Osittaisvarantoperiaatteella (fractional reserve) toimivat pankit ja keskuspankit ovat vivuttaneet eli lainanneet ulos siinä mittakaavassa, että ne eivät pystyisi kattamaan lupauksiaan mikäli kaikki asiakkaat haluaisivat yhtä aikaa ottaa talletuksensa tai omistamansa kullan ulos. Tähän asti on luotettu siihen, että esimerkiksi kaikki kultaa omistavat eivät halua ottaa omistamaansa kultaa yhtä aikaa omaan haltuunsa.

Kranzlerin ja Robertsin mukaan FED on itse rakentamassaan ansassa. FED laajentaa rahapohjaa arviolta biljoona dollaria vuodessa tukeakseen johdannaisiin kytkettyä Yhdysvaltain valtionvelan hintaa liian-suuriksi-kaatumaan julistettujen pankkien taseissa sekä rahoittaakseen Yhdysvaltain valtionvelkaa, joka on nyt liian suuri rahoitettavaksi kierrättämällä Kiinan ja OPEC.maiden kauppaylijäämää Yhdysvaltain velkaan. Kvantitatiivisen kevennyksen suunnaton mittakaava on herättänyt sijoittajissa sekä koti- että ulkomailla kysymyksen dollareissa nimettyjen/noteerattujen rahoitusinstrumenttien todellisesta arvosta. "He näkevät dollariensa arvon vesittyvän, koska uudet dollarit joita FED luo, eivät ole seurausta varallisuuden tai bkt:n kasvusta, eikä niille dollareille ole kysyntää."

Luotuaan enemmän paperikultaa kuin on olemassa kultaa kysynnän tyydyttämiseen, FED on käyttänyt FED:ista riippuvaisia jalometallikauppaa käyviä pankkeja (bullion banks) tyhjentääkseen kultakauppaa käyvät rahastot (ETF, Exchange Traded Funds) kullasta ja voidakseen toimittaa Aasiaan sen ostaman kullan. Epäonnistuminen kultatoimituksissa romauttaisi koko jalometallien osittaisvarantojärjestelmän, mikä estäisi FED:ia manipuloimasta kullan hintaa suojellakseen dollarin arvoa FED:in itsensä tekemän rahapohjan laajentamisen vaikutuksilta. Kuitenkin FED on myöntänyt, että "rahapolitiikka pidättelee talouskasvua", huomautti Pam Martens Wall Street on Parade -taloussivustolla.

Todisteet kullan hinnan manipuloinnista ovat selvät, sanovat Kranzler ja Roberts. (FED:in) kyky ja mahdollisuus manipuloida kullan hintaa ovat kuitenkin katoamassa fyysisen kullan siirtyessä New Yorkista ja Lontoosta Aasiaan jättäen länsimaille ainoastaan suuresti fyysisen kullan määrän ylittävät paperivaatimukset kultaan.

 
Kommentti:

Tukeeko jokin muu lähde Kranzlerin ja Robertsin väitettä? Bloomberg Businessweek kirjoitti tammikuussa 2014 Saksan rahoitusvalvontaviranomaisen (BaFin) antaneen lausunnon, jonka mukaan valuuttakurssien ja jalometallien hintojen manipulointi on pahempaa kuin Libor- ja Euribor-korkojen manipulointi.

Rahoitusvalvontaviranomaiset Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa ovat aloittaneet yhteistutkimuksen manipulaatiosta. He siis uskovat, että manipulointia tapahtuu. Toisaalta heidän katseensa näyttää kohdistuvan treidaajiin, ei keskuspankkeihin tai pankkien toimintaan sinällään.
Koska pankkitoiminta "perustuu luottamukseen", valvojien kannalta on järkevämpää syyttää muutamia yksittäisiä henkilöitä petoksista; koko järjestelmän tutkiminen paljastaisi sen tosiseikan, että pankkien omavalvonta ei toimi; koko rahajärjestelmä ei toimi.

Kullan hinnoista puhuttaessa on myös hyvä muistaa, että Suomessa on Euroopan suurimmat kultaesiintymät. Meillä on myös erittäin puhdasta litiumia.
Onko tässä syy, miksi kullankaivajat halutaan pois Lapista - ulkomaisten investoijien alta pois?

Alkutuottajamaiden - ja kuluttajien - kannalta hintojen sekä hintoihin vaikuttavien korkotasojen manipulointi on kuitenkin yleisesti ottaen huono asia. Jos valtio manipuloi hintoja, se on "sosialismia" ja "kommunismia", "kaupan este", "markkinahaitta" ja "investoijia karkoittavaa politiikkaa".
Kun pankit ja keskuspankit liittoutuvat manipuloidakseen hintoja, se on "vapaata markkinataloutta" - mikä nykyään alkaa olla synonyymi vapaalle ryöstelylle ja rankaisemattomalle sääntöjen rikkomiselle.

Se, että Kiina on nyt virallisesti ohittanut Yhdysvallat kauppaa tekevänä kansakuntana, tuo lisäjännitystä länsimaiden keskuspankkien peliin. Ja Kiinalla on nyt aitoa kultaa valuuttansa tukena.

 
Paul Craig Roberts, Dave Kranzler: Naked Gold Shorts: The inside story of gold price manipulation
http://www.globalresearch.ca/naked-gold-shorts-the-inside-story-of-gold-price-manipulation/5365360

Gold Eagle: China expands gold reserves, surges past Italy & France in ranking
http://www.gold-eagle.com/china-expands-gold-reserves-surged-past-italy-france-ranking

Wall Street on Parade - Pam Martens: Why didn´t the stock market sell on the Fed´s taper announcement?
http://wallstreetonparade.com/2013/12/why-didn%e2%80%99t-the-stock-market-sell-off-on-the-fed%e2%80%99s-taper-announcement/ Lähteet:

Bloomberg Businessweek - Karin Matussek, Oliver Suess: Metals, currency rigging is worse than Libor, Bafin says
http://www.businessweek.com/news/2014-01-16/metals-currency-rigging-worse-than-libor-bafin-s-koenig-says

The Guardian: China surpasses US as a world´s largest trading nation
http://www.theguardian.com/business/2014/jan/10/china-surpasses-us-world-largest-trading-nation

Liite:

"Pankkiraha, eli likvidi pankkitalletus, syntyy nykyisin valtaosin pelkkänä tilikirjauksena luotettavan talletuspankin myöntäessä luottoa asiakkaalleen. Tässä ostovoimaa syntyy tyhjästä. Rahalaitosten toteuttama rahan luominen on pitkän päälle inflaation välttämätön ehto ja tavallaan aina sen pohjimmainen lähde...Raha on nykyisin pääosin aineetonta, vain numeroita pankkien tietokoneissa. Se onkin pohjimmiltaan pelkkää luottamusta siihen, että joku lopulta vastaa maksusitoumuksesta. Raha on velkarahaa, käytännössä keskuspankin (keskuspankkiraha) tai yhä hallitsevammin talletuspankkien (pankkiraha) likvidiä velkaa, jota voidaan käyttää maksuvälineenä. "

Suomen Pankki - Tapio Korhonen: Raha ja luotto rahapolitiikassa (s. 8)
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/bof_online/Documents/BoF_Online_3_2007_Korhonen.pdf

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Huu että sai taas tehdä hommaa US-alustan kanssa!

Käyttäjän PetriEskelinen kuva
Pedro Esko

Heips Riikka,

Olen huomannut, että julkaiset juttujasi useissa eri paikoissa. Oletko kokeillut sovelluksia, jotka hoitavat tämän julkaisun eri alustoille puolestasi?

Kuuntelen mielenkiinnolla kokemuksista, jos olet käyttänyt jotain sovellusta.

http://www.labnol.org/internet/blogging/post-blog-...

https://managewp.com/automatically-share-blog-posts

Pete

ps Mielestäni teet sitä aitoa journalismia, jota poliitikot pelkäävät.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hei, ja ensinnä kiitokset sekä vinkistä että kiitoksista.

En ole kokeillut mitään sovellutuksia. "Oma sovellukseni" on sellainen, että tietyillä tahoilla/henkilöillä on oikeus pyynnöstä uudelleenjulkaista tekstejäni.
Kun he pyytävät julkaisulupaa, lähetän teksti- ja kuvaliitteet elleivät he saa niitä poimittua suoraan esim. tästä US-blogista.

Olen paitsi atk-laiska, myös atk-tumpelo.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #5

Hauskuttava bloggaus. Tämä oli oikea helmi: "Älykäshän selviää helposti tilanteesta, johon viisas ei koskaan joudu." :D

Vesa Äijälä

Kiitokset Riikka valaisevasta artikkelista. :)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hui hai! Valaisen itseäni samalla kun kirjoitan näistä asioista. Sepä se elämän jännittäväksi tekeekin, kun ei aamulla herätessään tiedä, mitä uutta päivän mittaan oppii!

Käyttäjän TimoKalliokoski kuva
Timo Kalliokoski

Riikka, ihan ylettömän suuri kiitos taas näkemästäsi vaivasta. On sääli, että todellisuus ja todellisuudenmukainen tarkastelu kiinnostaa niin kovin harvoja.

Loistava blogi, joka kertoo siitä, että paluuta kultakantaan tai muuhun naurettavuuteen ei ole. Aika ajoi ohi. Resurssipohjainen rahajärjestelmä on pakko hahmotella, välivaiheena ihmisten välinen luottamus, joka rakentaa rahan helppoudella toimivia vaihdon välineitä, kun yhteen liitymme.. :)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Resurssipohjainen rahajärjestelmä on todella pakko hahmotella. Eihän tästä mitään tule, kun muutama hassu taho huseeraa maailmanpormestarina, pettäen, kiristäen, valehdellen, varastaen ja rötväillen minkä ehtii -ilman mitään pelkoa vastuuseen joutumisesta.

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos

Vaihtoehtoinen BITCOIN rahajärjestelmä on jo luotu ja päässyt vaivihkaa suosituksi vaihtoehdoksi kullalle. Sen helppo siirtomekanismi kuitenkin syrjäyttää suuren osan pankin toiminnasta ja lopuksi kokonaan. Toki suuret keskuspankit yrittävät kaikkensa, etteivät aidosti vapaat markkinavoimat pääsisi jylläämään heidän kartellinsa monopolisoimilla rahamarkkinoilla.

Bitcoin-spesialisti Max Keiser kertoo muuten samat asiat kullasta kuin sinä blogissasi http://www.youtube.com/watch?v=A2Cjo7CHh6w

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #12

Vaihtoehtoja tosiaan tarvitaan! JP Morgan Chase ja muut rikoksenuusijapankit käyvät kovaa kisaa siitä, kuka ehtii eniten konnailla (ja oikeusosasto siitä, kuka keksii parhaan/julkeimman tavan antaa pankeille synninpäästö rikoksista) http://www.huffingtonpost.com/rj-eskow/now-we-know...

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

FIAT on ihan ok, paitsi autona. Lähinnä lainanantamisehdot ja korko ovat kysymyksiä, sekä finanssioperaatioihin perustuva lainaaminen, siinä kuitenkin lainataan samaa resurssia moneen kertaan ja toivotaan voittoa, kuplahan siitä tulee.

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos

Suostuisitko pelaamaan monopoli lautapeliä ikäänkuin FIAT rahalla eli niin että joku pelaajista saa olla pankkiiri ja saa siksi painaa lisää seteleitä mielensä mukaan? (niinhän on tilanne oikeastikkin) Rahan luontioikeudellaan hän voisi sitten lobbata eli mielivaltaisesti kirjoittaa sattuma kortteja niin, että voi niiden sanoman mukaan:
-lyödä toista pelaajaa pankkikassalla tai
-sytyttää toisen pelaajan sängyn tuleen tai https://www.youtube.com/watch?v=Nwxt0RpUhLM
-pakottaa sinut ajamaan Fiat-autolla tai
-huostata toisten pelaajien lapset adoptio-orgioihinsa tai
-asuttaa toisen kiinteistön naapuritalot täyteen levottomia maahanmuuttajia sotaa käyvistä maista, jotka laskevat hänen kiinteistönsä arvosa

tms. hulvatonta politiikkaa jota FIAT rahaa luovat pankkiirit pystyvät toteuttamaan painamalla rahaa poliitisiin päämääriinsä kanavoiden rahan politikoille ja jopa kansalaisjärjestöille, joiden tarkoitusperistä meillä ei ole mitään taetta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Romahtaako HSBC -pankki? HSBC on yksi SiFi-pankeista so. sen ei anneta kaatua. Tarkoittaa lisää pankkitukia veronmaksajilta.

HSBC on rajoittanut tallettajien nostoja omilta tileiltään. Sijoittajille on annettu myyntisuosituksia.

"Forensic Asia on Tuesday began its coverage of Britain’s largest banking group with a ‘sell’ recommendation, warning the lender had between $63.6bn (£38.7bn) and $92.3bn of “questionable assets” on its balance sheet, ranging from loan loss reserves and accrued interest to deferred tax assets, defined benefit pension schemes and opaque Level 3 assets."

Taitaa olla meneillään "terminal liquidity crisis". Rahaa ei ole vastata velvoitteisiin. Ja sitten on vielä tuo pikku ongelma noiden johdannaismarkkinoiden ja varjopankkitoiminnan kanssa.
Seuraus HSBC:n kaatumisesta voi olla suurempi, globaali pankkirysäys.

Liittynee myös FED:in harjoittamaan kullan hinnan manipulointiin koska Comex käyttäytyy epänormaalisti ja tietyt tahot hamstraavat kultaa.

Lähteet:

The Telegraph: HSBC faces £70bn capital hole, warn Hong Kong analysts
http://uk.finance.yahoo.com/news/hsbc-faces-70bn-c...

BBC MoneyBox: HSBC imposes restrictions on large cash withdrawals
http://www.bbc.co.uk/news/business-25861717

Seeking Alpha: Weekly COMEX gold inventories: New all-time registered gold lows as JP Morgan warehouse accumulates more
http://seekingalpha.com/article/1953841-weekly-com...

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Kullalla ja muilla metalleilla pitäisi olla arvo joka johtuu käytön tarpeesta eikä mistään paperistamisesta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tällaista tietoa tänään sain:

Nasan ja Yhdysvaltain geologisen kartoituslaitoksen Landsat-satelliitin 654 000 kuvasta koostettu interaktiivinen kartta kertoo ainutlaatuisen tarkasti maapallon metsien muuttumisesta vuosina 2000-2012.

Vihreä on metsää. Punainen kertoo metsän vähenemisestä, sininen lisääntymisestä, violetti sekä lisääntymisestä että vähenemisestä. Mustalla alueella ei ole metsää.

http://earthenginepartners.appspot.com/google.com/...

Kuvan perusteella talouskasvun - ja euron - ongelmat ratkeavat piakkoin ihan sillä, että olemme teollistaneet itsemme tilaan, jossa kohta on mutatoiduttava anaerobisiksi.

Mustien alueiden vaikutusta voi kuvitella, kun tietää, että puusto paitsi ohjaa tuulta, on eräänlainen maapallon happikone, vesipumppu, kosteuden säätelijä ja termostaatti. Ja että mustilla alueilla on "sivistys", "teollinen tuotanto" ja "talouskasvun moottorit".

Suomalaisten taitaisi oikeasti kannattaa lyödä rajat kiinni ja alkaa maailman metsäreservaatiksi. Muu planeetta maksakoon siitä, että täällä ei hakata metsiä.

Paperistetaan metsät metsien arvona eikä paperia tekemällä: "suomalainen metsähappifutuuri"

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Suuri kiitos Riikalle! Vaikka olen monissa paikoin törmännyt siihen, että kullan hintaa manipuloidaan törkeästi, menetelmistä en ole ollut näin tarkkaan perillä.

Kyseessähän on aivan vastaava vivutus, mitä paperivaluutoilla tehdään (tai paremminkin bittivaluutoilla). Siellähän arviolta 97 % kaikesta rahasta tehdään vivuttamalla.

Kultafutuurit ovat luultavasti asia, joka tulee romahduttamaan koko maailmantalouden siinä vaiheessa, kun huijaus paljastuu. Vielä ei ole paljastunut, koska dollarin kurssi jatkaa täysin aiheetonta vahvistumistaan ja se nojaa yksinomaan tuohon manipulaatioon, mistä kirjoitit.

Reaalitaloushan ei USAssa ole kehittynyt yhtään, mistä tein analyysin joitakin viikkoja sitten. http://iitimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/180137-suom...

Suomessa olisi todella kiire valmistautua oman valuutan käyttöönottoon, jotta romahduksesta tulevia iskuja kyettäisiin pehmentämään. Euroa kun vaivaavat aivan samat ongelmat, mitkä tulevat syöksemään niin dollarin kuin Yhdysvaltain talouden Grand Canyoniin.

Venäjästä yritetään saada näyttävästi sekä syyllinen että uhri, mutta energiavarojensa turvin siitä tulee yksi tämän pelin voittajista. Sitä kun ei voi edes aseellisesti lyödä sen omalla maaperällä.

Toimituksen poiminnat