KissanKulmasta

Rahoitussektorille vapaat kädet, hyvästit päästötavoitteille

Vapaakauppasopimuksissa ei ole kysymys vapaakaupasta, vaan pyrkimyksestä puuttua maakohtaiseen lainsäädäntöön, jonka dinosaurusyritykset katsovat olevan haitallista kaupalle.

Vapaakauppasopimuksilla rahoitussektorille vapaat kädet, hyvästit päästötavoitteille

 
Vuonna 1971 perustettu, Washingtonissa toimiva "kansalaislobby" Public Citizen on selvitellyt tarkemmin TAFTA-TTIP -vapaakauppasopimuksen sisältöä, josta Euroopan unioni ja Yhdysvallat parhaillaan neuvottelevat.
Sisältö on sellainen, että luulisi ympäristöjärjestöjenkin kiinnostuvan.

TAFTA on lyhenne sanoista Transatlantic Free Trade Area, transatlanttinen vapaakauppa-alue, ja TTIP tulee sanoista Transatlantic Trade and Investment Partnership, transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus. Eri nimistään huolimatta kysymys on samasta sopimuksesta.
Tai voitaisiin kenties sanoa, että kun julkitullut sopimusluonnos herätti vastustusta, nimi vaihdettiin ja toivottiin, ettei sitä huomata?

Kolmas vastaava sopimus on vapaakaupan kumppanuussopimus TTP, Trans-Pacific Partnership, jota Yhdysvallat neuvottelee  Kanadan, Australian, Japanin, Meksikon, Malesian, Brunein, Vietnamin, Singaporen, Chilen, Perun ja Uuden-Seelannin kanssa.

Public Citizenin kertoman mukaan kaikenlaiset rajoitukset on katsottu kaupalle haitallisiksi.
"Virallisessa asiakirjassa, jossa luonnehditaan TAFTA-TTIP:n ääriviivoja, Obaman hallinto tekee selväksi, että TAFTAn tähtäin ei ole ensijaisesti kaupassa, vaan maakohtaiseen politiikkaan halutuissa muutoksissa." Yritykset toivovat, että "kaupalle haitalliset" säädökset eliminoidaan.

Public Citizen kuvailee:

- Eurooppalaiset pankit haluavat purettaviksi ne rahoitussektorin toimintaa rajoittavat säädökset, jotka asetettiin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Wall Streetin toiminnan rajoittamiseksi.

- Yhdysvaltain ilmailuala haluaa poistettaviksi "tarpeettomat säädökset" kuten Euroopan unionin päästötavoitteet.

- Investointisuojasopimus yrityksille. Investointisuojan turvin yritykset voivat viedä valtiot kansainvälisiin välimiesoikeuksiin, ja vaatia lakimuutoksia sekä rahallista korvausta "voiton menetyksestä".
Yritykset ovat jo haastaneet valtioita mm. myrkyllisten aineiden kieltojen takia.

- Ruokaturvallisuuden heikentäminen. Rajoitukset geenimanipuloidun (gmo) aineksen tuonnille ja markkinoinnille poistettava, vaativat yritykset. Elintarvikkeissa ei enää ilmoitusvelvollisuutta, mikäli elintarvike sisältää gmo:ta. Elintarvikkeen alkuperän jäljitettävyys -käytännöt halutaan poistaa. Hormonikasvatettu liha ja rBST-hormonilla lisätty maidontuotanto tulisivat Eurooppaan. Tätä ovat vaatineet erityisesti kemikaali- ja agribisnesjätit kuten Monsanto.
Tämä kokonaisuus kulkee sopimusluonnoksissa Sanitary and Phytosanitary (SPS) Barriers to Trade -osion alla.

Toisin sanoen ruokaturvallisuusstandardit halutaan tulevaisuudessa laadittaviksi yritysten myyntivoittoja, ei kuluttajien suojaa, silmälläpitäen.

- Kotimaista tuotantoa ei saa enää suosia. Vuodettu asiakirja peruslinjoista osoittaa EU:n nimenneen erityisesti 13 Yhdysvaltain osavaltiota ja 23 kaupunkia, joiden halutaan peruvan Osta paikallista -politiikkansa ja sitä tukevat toimet.

- Öljy- ja kaasuyhtiöt haluavat lakkauttaa vihreä energia-politiikat sekä vähentää vaihtoehtoisen energian saamia verotuksellisia ja muita etuja.

- Yhdysvaltalaiset teknologiayritykset haluavat kevyempää yksilönsuojaa ja datasuojaa; kuluttajien tietojen kerääminen ja profilointi halutaan helpommaksi toteuttaa. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virasto NSA kannattaa vahvasti tietojen keräämisen ja jakamisen helpottamista.

Asiakirjoissa tämä kulkee kaunistelevan termin "yhteinen lähestymistapa (uniform approach) kyberturvallisuuteen alueella".

- Lääkejätit kuten Pfizer ajavat TAFTA-TTIP:n kautta terveydenhuollon matalampien kulujen ja halvempien lääkkeiden vastaisia sopimuskohtia. Valtioiden mahdollisuuksia neuvotella edullisempaa lääkitystä ja terveydenhuoltoa väestölle halutaan rajata.

- Lelujen turvallisuutta koskevat standardit yhdenmukaisemmiksi Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa.

Euroopan unioni ehdottaa yrityksillle radikaalimpaa suojaa, kuin mitä aiemmista Yhdysvaltain solmimista kauppasopimuksista löytyy - siitä huolimatta, että Eu itsekin altistuu amerikkalaisten yritysten Euroopassa olevien tytäryhtiöiden kautta tehtäville korvausvaatimuksille, Public Citizen ilmoittaa.

Techdirt-sivusto kertoo Ison-Britannian hallituksen julkaisseen saksalaisen Bertelsmann-säätiön tekemän tutkimuksen edesauttaakseen neuvotteluja suotuisaan lopputulokseen, koska, kirjoittaa Techdirt, "Iso-Britannia on todennäköisesti suurin hyötyjä sopimuksesta."
Techdirt ei tarkenna miksi, mutta voitaneen päätellä, että rahapiirit Lontoon Cityn veroparatiisissa ovat vihjanneet hallitukselle toiveistaan lopunkin rahoitussääntelyn purkamiseksi.

Techdirt nauraa Bertelsmannin raportille, koska se on "liian täsmällinen ja ilmoittaa mahdottomalla tarkkuudella" eri sektoreille syntyvät työpaikat:

Business Services +15,752 jobs

Financial Services +1,543 jobs

Non-Electric Machinery Mfg. +1,395 jobs

Metals and Metal Products Mfg. +1,187 jobs

Ison-Britannian julkaisema Bertelsmannin uudeksi sanottu tutkimus ei todellisuudessa ole uusi, vaan sen sisältö on kierrätystä aiemmin julkaistusta raportista, jonka sisältö puolestaan oli kierrätetty vuonna 2009 ilmestyneestä tutkimuksesta, Techdirt kertoo.

Jokatapauksessa mainittu tutkimus vahvistaa sen, että TAFTA:ssa ei ole kysymys tariffeista, tuontitulleista (ne ovat jo ennestään melko alhaiset) vaan "kaupan esteiden" eli kuluttajasuojan, työlainsäädännön ja ympäristöä suojaavan lainsäädännön poistamisesta sekä rahoitussektorin kokonaan irralleen päästämisestä.

Bertelsmann arvioi, että joka neljäs kuluttajia ja ympäristöä turvaava pykälä voidaan poistaan "ilman haittoja" kuluttajille ja ympäristölle.

Jopa TAFTA:a puoltavat tutkimukset arvioivat sopimuksen kokonaisvaikutusten bkt:n kasvattamiseen jäävän alle puolen prosentin.

TAFTA-TTIP:n ohella Euroopan unioni on aloittanut vapaakauppasopimusneuvottelut Kiinan kanssa torstaina 21. marraskuuta 2013.
Sopimuksella on määrä lisätä investointisuojaa sekä helpottaa sellaisten yritysten pääsyä markkinoille, jotka haluavat tehdä kauppa molemmissa blokeissa, tiedottaa EuObserver.

Euroopan unioni kertoo Technical barriers to trade -julkaisussaan: "EU:n mielestä läpinäkyvyys ja ennustettavuus sääntelyssä sekä standardien asettamisessa ovat avain kasvuun ja kauppaan."

Neuvottelut on käyty suljettujen ovien takana suuryritysten edustajien kanssa.

 
Kommentti:

Maatalous- ja kauppapolitiikan instituutin (IATP) nettisivuilla on artikkeli "NAFTA and US Farmers - 20 years later".
Artikkeli käy läpi Yhdysvaltain ja Meksikon välisen vapaakauppasopimus NAFTA:n seurauksia 20 vuotta sopimuksen solmisen jälkeen.
Menettäjiä ovat meksikolaiset ja amerikkalaiset maanviljelijät, voittajia agribisnes- ja kemikaalijätit.

 
 
Pääasialliset lähteet:

Public Citizen: Top 10 threats of the Trans-Atlantic ´Trade´ Deal to American´s daily lives
http://www.citizen.org/documents/TAFTA-top-ten-factsheet.pdf

Public Citizen: yrityskartta niistä yrityksistä, joilla on toimintaa sekä Yhdysvalloissa että Euroopan unionissa
http://www.citizen.org/documents/EU%20corps%20in%20US.pdf

European Commission: EU - US Transatlantic Trade and Investment Partnership - Technical barriers to trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151627.pdf

Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP): European Commission´s initial position papers on TTIP
http://www.iatp.org/documents/european-commissions-initial-position-pape...

WTO: Members greet food safety body´s half century with plea for science-based trade measures
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/sps_28jun13_e.htm

La Quadrature du Net: TAFTA leaked doc 08-07-2013
http://www.laquadrature.net/wiki/TAFTA_leaked_doc_08-07-2013

Techdirt: UK government study tries to gloss over TAFTA/TTIP´s problems with impossibly precise figures
http://www.techdirt.com/articles/20130926/08150424664/uk-government-trie...

Wikileaks: Secret Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP)
https://wikileaks.org/tpp/

TTIP documents released by the European Commission
http://corporateeurope.org/trade/2013/10/ttip-documents-released-europea...

European Commission: Transatlantic Trade and Investment Partnership
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

 
Lue myös:

 
TAFTA-TTIP -vapaakauppasopimus suuryritysten vallankaappausyritys?
http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/151065-tafta-ttip-vapaakau...

Suuryritykset neuvottelevat suljetuin ovin EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusta
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=8828

Vapaakauppasopimus TAFTA-TTIP on kuolinisku demokratialle
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=9119

Talousnobelisti Stiglitz: Investointisuojasopimukset tulevat kalliiksi valtioille
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=9148

EU:n ja USA:n vapaakauppasopimus viemässä terveyden ja tuhoamassa ympäristön
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=9164

Verkkomedia: Maailman suurin vapaakauppasopimus syöttämässä haittavaikutukset kuluttajille
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=8912

Euroopan vertikaalinen integraatio - jäähyväiset demokratialle
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1883

YLE: Kriitikot: Yhdysvaltojen ja EU:n välinen vapaakauppasopimus vaarantaa kansallisen demokratian (15.11 2013)
http://yle.fi/uutiset/kriitikot_yhdysvaltojen_ja_eun_vapaakauppasopimus_...

Taloussanomat: Uusi sopimus voi tuodaa Suomelle miljardilaskun
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2013/11/08/uusi-sopimus-voi-tuoda...

KEPA: Investointisopimukset vaarantavat demokratian
http://www.kepa.fi/teemat/kehitysta-ja-politiikkaa-blogi/13566

Markus Kröger (HS, Vieraskynä): Vapaakauppasopimus voi tietää Suomelle ongelmia
http://www.hs.fi/ulkomaat/Vapaakauppasopimus+voi+tiet%C3%A4%C3%A4+Suomel...

Afterdawn: Wikileaks vuoti: Vapaakauppasopimuksesta katkeraa kalkkia kuluttajille
http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2013/11/14/wikileaks_vuot...

Kansan Uutiset: Suuryhtiöt haastavat demokratian
http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/paakirjoitus/3075423/suuryhtiot-...

ACTA ja SOPA: lisää korporaatiovaltaa ja uhkia internetin vapaudelle
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=2039

Vapaata internettiä uhataan ympäri maailmaa
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=2687

Suomi allekirjoitti salaisen ACTA-sopimuksen
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=2429

USA:n internetin valvonta- ja sensuurilaki on nyt CISPA
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3219

Vapaakauppasopimus uhkaa: CETA oligarkian instrumenttina
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=8101

Nettisensuurilakeja ajavat firmat edistävät itse laitonta tiedostojen jakamista
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=2830

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ei ole tolkun hommaa minkään hallituksen hommat, siltä näyttää.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Johan taas tuli tavaraa Riikalta.

Varmaan noiden lyhenteiden merkityksetkin kohdistu mulle, kun niitä aikaisemmin kyselinki. :)

Nämä jutut on todella huolestuttavia, ja pitäis vakavasti ottaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mä nyt laitoin mahdollisimman täsmällisesti, niin että sellainenkin, joka kuulee koko asiasta ensimmäisen kerran, pääsee kärryille.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Onko kukaan hallituksesta tai eduskunnasta ottanut kantaa tähän vapaakauppasopimukseen?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

En ole vielä löytänyt muuta kuin tämän Ylen jutun:
"Vapaakauppasopimus huolestuttaa tutkijoita"
http://yle.fi/uutiset/vapaakauppasopimus_huolestut...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Maaseudun Tulevaisuudessa on lukijan mielipide "Vapaakauppasopimus on riskisijoitus" mutta en saa sitä auki.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Vaikuttaa vähän kiusalliselta asialta poliitikoille, mutta eipä ole ainoa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Eipä ole ainoa kiusallinen asia, ei. Löytyi hyvä tullin tilasto kauppataseesta (1990-2012), mikä sekin on aika kiusallinen federalisteille
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppa...

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Nyt pyritään ajamaan samoja investointisuoja-asioita kuin aikaisemmin MAI-sopimuksen nimissä. Sen alkuperä oli OECD. Ranskalaisten ja sen sunnan vastustuksen vuoksi MAI ei lopulta tullut voimaan. Suomessa kuitenkin silloisen hallituksen ministerivaliokunta ehti jo sopimuksen hyväksyä. MM. sittemmin presidentiksi noussut Tarja Halonen oli valiokunnan jäsen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #9

Niinhän se on. Samaa sopimustekstiä tyrkytetään eri nimillä vuodesta toiseen.

Toimituksen poiminnat