KissanKulmasta

Suomi, katso Kreikan tilannetta ja varo!

Verkkomediassa on mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä artikkeli Kreikan yleisradio ERT:sta. Kreikan yleisradioyhtiö ERT on lakkautettu hallituksen päätöksellä, tilalle ollaan tuomassa Eu:n julkisen sanan neuvosto EBU:n tuella miljardöörien omaa mediaa, DEGEA:a. ERT:n työntekijät kamppailevat sananvapauden puolesta kansalaisten tuella.

Onko ERT ainoa aidosti vapaa yleis(ön) radio koko Euroopassa?

Verkkomedian päätoimittaja Janus Putkonen on parhaillaan Kreikassa kansalaisliike EPAM:in vieraana. EPAM:in järjestämiin tapaamisiin kuului myös vierailu yleisradioyhtiö ERT:n radio- ja televisiotalossa.

ERT:n toimittajat Georgis Kyriazis, Themis Symvoulopoulos, Irini Foteli ja Michalis Messinis kertoivat Putkoselle Kreikan ja ERT:n tilanteesta.

 
ERT, valtionyhtiö
ERT on valtionyhtiö, joka pyöritti kolmea kansallista televisiokanavaa, viittä kansallista radiokanavaa, 19 paikallisradiota, kahta kansainvälistä tv-kanavaa, radion sinfoniaorkesteria ja maksasiinilehtiä. Talouskriisin alettua ERT joutui troikan (Euroopan keskuspankki EKP, kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja eu-komissio) "sopeuttamistoimien" ja talouskurivaatimusten kohteeksi.

ERT sai aiemmin rahoituksensa valtiolta. Sähkölaskuissa oli sisällytettynä mediamaksu, jonka suuruus oli 4,32 €/kk per kotitalous. Runkorahoitusta karsittiin vuionna 2011, ja 25% ERT:n rahoituksesta annettiin yksityistetylle La Nathe-energiayhtiölle. ERT:llä oli ennen talouskriisiä 3500 työntekijää. Vuonna 2010 työntekijät joutuivat rajujen leikkaustoimien kohteeksi ja työntekijöiden määrä putosi 2600:n. Työntekijöiden palkkoja pudotettiin 10 prosenttia ja muut edut ja lomakorvaukset puolitettiin.

"Samalla kun palkkoja laskettiin, elämisen kulut jatkoivat nousuaan. Keskiluokka on köyhtynyt erittäin nopeasti, ERT:n työntekijät kertovat."

ERT:n johtajistoon viime vuosina nimitetty hallinto koostuu maan johtaviin puolueisiin ja hallituksen jäseniin sukulaissuhteessa olevista henkilöistä.

 
Toisella leikkauspaketilla toimituksesta keskitysleiriksi
Vuonna 2012 saapui troikan määräämä toinen leikkauspaketti, joka sai työntekijät ja kansalaiset nousemaan vastarintaan. "Yksi televisiokanava suljettiin ja lähellä turvallisuusministeriötä sijaitsevan toimituksen tilat haluttiin muuttaa siirtolaisten keskitysleiriksi." "Meillä on Ateenassa monia keskitysleirejä, joita kutsutaan pidätyskeskuksiksi", kertovat toimittajat.

ERT:n toisen "sopeutuspaketin" myötä hallinto halusi lakkauttaa tv-kanavia ja koko ERT:n paikallistoiminnan ympäri Kreikan. Samalla kanavasisältöjä yksityistettiin. Leikkauspaketti pysähtyi vastustukseen vuoden 2012 vaaleissa, mutta vaalien jälkeen epävarmuus jatkui ennallaan. "Vaalit ovat hallinnolle hyödyllinen venttiili" toimittajat havainnoivat.

Työntekijöille ilmoitettiin 11. kesäkuuta, että heidän tulisi siirtyä lakkautettavasta ERT:sta hallinnon perustamalle haamuyhtiö DT:lle uusina työntekijöinä ja vain kahden kuukauden työsopimuksilla. DT:n toimintaa johtaa valtiovarainministeriö. Virallisesti koko ERT:n henkilökunta on nykyisin irtisanottu.DEGEA, eliitin media
DEGEA on eliitin oma mediayhtiö, joka muodostettiin neljä vuotta sitten. DEGEA on ottanut useat mediatoiminnot haltuunsa. Sen omistavat miljardöörit:
Vardinogiannis (öljyala)
Latsis (öljyala, pankkiiri)
Alafouzos (laivanvarustaja)
Babolas (rakennusala)
Labrakis (Mega-mediakorporaatio)
Kyriakon (media-ala, olympiakomitea)

"Degean toiminta on hyväksytty Kreikan parlamentissa vuonna 2009. Päätös julkisen sanan yksityistämisestä ja antenniverkon kapasiteetin hankkimisesta Degealta on tehty talouskriisin varjossa. Käytännössä muutama mediakeisari hallitsee yhtiöidensä kautta koko Kreikan 34 lähettimen antenniverkkoa, josta maa on riippuvainen."

"Yksityisten mediakorporaatioiden kasvu on turvattu poikkeuksellisilla hallinnollisilla helpotuksilla. Normaalisti kanavien lähetysoikeuksista peritään lähetysmaksut, mutta Kreikassa yksityiset mediakorporaatiot ovat jättäneet kokonaan maksamatta lähetysmaksunsa jo vuodesta 1989 lähtien, mikä on osaltaan mahdollistanut niiden nykyisen ylivalta-aseman ja kasvun", kuvailee Putkonen.

"EU:n julkisen sanan virasto EBU on virallisesti ilmaissut huolensa Kreikan tilanteesta, jossa maan julkinen sana on muutaman miljardöörin ja heidän hallitsemiensa medioiden vallassa" mutta keskiviikkona annettu "EBU:n päätös olla tukematta ERT:n työtaistelua ja tukea hallinnon perustamaa "haamuyhtiö" DT:tä tarkoittaa, ettei EU tue tasapainottavia vaatimuksia.

Kun EBU hyväksyy kansallisen ERT:n sulkemispäätöksen, se tarkoittaa samalla, että mikä tahansa EU:n jäsenmaa saattaa seuraavaksi menettää yhteisen julkisen sanansa muutaman mediakorporaation hallintaan. Tämäkö on demokratiaa?"

 
"Puolueeton selvitysmies"
"Kesäkuussa tehdyn sulkemispäätöksen jälkeen tapahtui ERT:n työntekijöiden mukaan jotain sellaista, jota ei ole tapahtunut Euroopassa sitten Natsi-Saksan ja Goebbelsin aikojen. Kansallisen radiotoiminnan ministeriksi nimitettiin Panfelis Kapsis, joka on mediakorporaatio Megan entinen ja tunnettu mediakasvo.

Siirtyessään Megan (Degea) palveluksesta pois Kapsiksille myönnettiin kultaiseksi kädenpuristukseksi tuntuva 550 000 € summa rahaa. Kapsis toimi myös edellisessä Papadimoksen hallinnossa tiedottajan tehtävissä, joten riippumattomasta toimijasta ei ole kysymys. ERT:n työntekijät kertovat, kuinka nykyinen hallitus on käytännössä sama kuin edellinen, eivätkä vuoden 2012 vaalit tuoneet muutoksia: "Ei ole mitään neuvoteltavaa."

"Kun sulkupäätös tuli, me kokoonnuimme. Siitä lähtien on jatkunut tämä marathon. Moni on jo väsynyt taisteluun. Puolueet eivät vastaa tilanteeseen ja varjohallinto on kaikkialla. Me vaadimme oikeudenmukaisuutta", sanovat ERT:n työntekijät Verkkomedialle."

 
"Propagandan aika on päättynyt"
Vaikeasta tilanteesta huolimatta ERT on jatkanut lähetyksiään kansalaisten tuella. "Turvallisuusviranomaiset ovat noin reilu viikko sitten uhanneet aloittaa voimatoimet ERT:n työntekijöitä ja radiotalon valtausta tukevia kansalaisia vastaan: Tyhjentää vallatun radiotalon vaikka väkisin. Keskiviikkona ERT:n työntekijät saivatkin tylyn ilmoituksen EU:sta, jonka julkisen sanan virasto EBU ilmoitti tukevansa Kreikan hallinnon voimatoimia sulkea ERT, ja näin EU ilmaisikin tukensa vihatulle ´muutoskauden yhtiölle´ DT:lle."

"ERT:n taistelussa lähettimiä on vallattu poliisin toimesta, ja niitä on vallattu takaisin kansalaisten toimesta kesän mittaan. Välillä jokin lähetin on vain tunteja päällä, minkä jälkeen antenniasemat vaihtavat jälleen omistajaa. Poliisi on käyttänyt jopa rikollisryhmittymiä sulkiessaan ERT:n lähettimiä. Paikalla ERT:n radiotalossa on kymmeniä tai satoja henkilöjä. Iltaisin ihmiset kerääntyvät pääaulan eteen rakennetun ohjelmalavan äärelle kuuntelemaan ilmaiskonsertteja, joita tarjoaa mm. ERT:n sinfoniaorkesteri."

"Me tuotamme ohjelmaa, me puhumme vapaasti, ja propagandan aika on päättynyt", kertoo Themis. Aiemmin uutistoimintaa sitonut agenda on poistunut kesän 2013 aikana ja irtisanotut työntekijät jatkavat uutislähetyksiä nyt omin ehdoin ja sisällöin. Nyt toimittajat ovat vallassa, siis maan kansalaiset."

ERT:n nykyisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille todellista tietoa maan tilasta, ja sitä toteutetaankin, milloin vain eetteriin päästään.

"Meillä ei ole demokratiaa Kreikassa. Vaikka häviäisimme taistelun tästä rakennuksesta, me olemme jo näyttäneet kreikkalaisille sen (ettei Kreikassa ole demokratiaa). Taistelumme täällä on tehnyt tehtävänsä", Themis vakuuttaa. "Odotamme nyt syyskuun vaihtumista, silloin lomat loppuvat ja luvassa on suuria hallinnon talouspakotetoimia. Luvassa on Kreikan sairaala- ja koulujärjestelmän romahtaminen."

Troikka vaatii Kreikalta lisää "taloussopeutustoimia".

 
Lähde:
Verkkomedia – Janus Putkonen: Kreikka informaatiosodassa: Euroopan ainoa vapaa yleisradio ERT taistelee! http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=8630

 
Kommentti:
Kreikan tilanne kuvastaa erinomaisesti edustuksellisen demokratian vaaroja. "Valittujen joukko", kapea kärki pääsee edistämään omia etujaan. Ostettavien lainsäätäjien ja päättäjien joukko on edustuksellisessa demokratiassa huomattavasti pienempi kuin suorassa, kansanvaltaisessa demokratiassa. Tavallisen ihmisen kannalta on samantekevää, toteutetaanko oikeistolaista uusliberalistista yksityistämispolitiikkaa vihreillä arvoilla vai vasemmisto- tai oikeistoretoriikan oikeuttamana.

Kreikan tilanne kuvastaa erinomaisesti myös ns. objektiivisen journalismin vaaroja. Objektiivisessa journalismissa "tieto" tulee virallisista lähteistä, toisin sanoen hallitukselta, viranomaisilta, eri intressiryhmiltä (pankit, yksityisrahoitteiset tutkimuslaitokset, liike-elämä jne) tai puolueilta. "Objektiivisuuden hengessä" kerrotaan yleensä vain se, mitä virallinen lähde on sanonut ottamatta siihen sen enempää kantaa tai arvioimatta annetun tiedon totuudellisuutta ääneen. Moraalisen asenteen ottamista ei pidetä objektiivisena. Tavallisen ihmisen ääni ei täytä "objektiivisuuden" kriteerejä, eikä tavallista ihmistä usein päästetäkään ääneen itseään koskevista asioista.

Tavallaan objektiivisuusvaatimus on siis alkanut toimia kansalaisyhteiskuntaa vastaan, ja ollaan päädytty raportointiin, joka on muuttunut mielipiteiden muokkaukseksi ja hallitsevan tahon propagandan levittämiseksi.

Suomalaisten olisi syytä miettiä tiukkaan Kreikan tilannetta. Ei ole sanottua, etteikö Suomessa tapahtuisi samaa, kun "Ei koske Suomea" -talouskriisi tästä vielä Suomessa syvenee, ja troikka alkaa lähetellä sopeutusohjelmiaan tännekin.

Ylipäänsä on aiheellista miettiä, voiko enemmistön tahto milloinkaan aidosti toteutua edustuksellisessa demokratiassa, jossa pieni vähemmistö käyttelee valtaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

14Suosittele

14 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Sama blogiteksti löytyy myös täältä http://riikkasoyring.nettisivu.org/suomi-katso-kre...

Söyringiltä sympatiaa ja rispektiä kreikkalaisille toimittajille.

Käyttäjän Mikko-VilleMtt kuva
Mikko-Ville Määttä

Mistä tulee käsite "objektiivinen journalismi" synonyyminä valheelliselle propagandalle? Onko jossain erityisesti markkinoitu valheita objektiivisuutena? Objektiivista journalismiahan ei juurikaan ole, joten jos jotain markkinoidaan erityisesti sellaisena, hälytyskellojen pitäisi kieltämättä soida.

Jos käytetään esimerkkinä suomamaista meininkiä:
http://www.talouselama.fi/uutiset/vartiainen+vaiva...

Tuossa kirjoituksessa Vartiainen kertoo epätotuuksia ihan sumeilematta. Kyseistä propagandaa ei kuitenkaan ole naamioitu objektiiviseksi totuudeksi, vaan vedotaan ennemminkin Vartiaisen asiantuntemukseen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mistä lie tuleekaan. Asiasta ei taida olla saatavissa objektiivista tietoa :D

Eräs hyvä yleisteos kuitenkin on Steven Maras´in "Objectivity in journalism".

Asiantuntijat...juu, Pekka Puska ja kumppanit. LOL

Jarmo Alanko

Riikka näitä lisää!!
Erittäin ajankohtaisia ja mielenkiintoisia/pelottavia asioita käsittelyssä.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

EU:ssa on otettu maa toisensa jälkeen käsittelyyn talousongelmien varjolla. On siis pakotettu yksityistämään, mikä näyttää olevan Kreikassakin pääasia. Italia on kuulemma tehnyt sen omatoimisesti, ilman valvontakomissiota. "Kriisitietous" on saatu leviämään Suomessakin. Eiköhän suurempi yksityistämisrysäys liene suunnitelmissa ja toteutetaan, jos suinkin uskalletaan. Valtiovarainministerimme on asialla. Hänen allekirjoitusbluffistaan on tässä US:ssa blogi viime yöltä.

Jari Vuorinen

Sieltä Kreikastahan se edustuksellinen demokratia antiikin aikoihin lähti ja sinne se päättyy.

Ympyrä sulkeutuu.Aina kun historiallinen suuri ympyrä sulkeutuu,tapahtuu muutakin mullistavaa.

Tää sopii tähän tunnelmaan :

http://www.youtube.com/watch?v=sQl6KjkWfEY

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

En ihan ymmärtänyt artikkelin pointtia. Toisaalta vaikuttaa siltä, että siinä haluttiin puolustaa Yleisradion toimintaa. Toisaalta taas lopussa tunnustettiin "objektiivisen journalismin" vaarat, eli se, että tieto tulee viranomaistaholta. Juuri tällainenhan Yleisradio on. Ei minusta Yleisradion lakkauttaminen mikään huono asia olisi.

Jarmo Alanko

Ei nyt vaadi astrofysiikkaa artikkelin pointin tajuaminen, älyhoi immeiset.
Lukekaa koko artikkeli huolella ja pohtikaa esim. viimeistä lausetta.
Jättäkää yleisradion pohdinta toissijaiseksi ja miettikää mihin suuntaan olemme menossa. Avoimesti puretaan viimeisetkin demokratian rippeet ja tilalle yli-kansallista rahan valtaa.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Jarmo Alanko: - "Avoimesti puretaan viimeisetkin demokratian rippeet ja tilalle yli-kansallista rahan valtaa."

Tuohon en sinänsä osaa ottaa kantaa, mutta en ymmärrä yhteyttä Yleisradioon. Yleisradio ei ole koskaan edustanut minulle minkäänlaista demokratiaa. Päinvastoin, paljon paremmin demokratia toimii kaupallisilla TV-kanavilla. Ne sentään välittävät katsojaluvuista, ja pyrkivät lähettämään niitä ohjelmia, joilla on eniten katsojia eivätkä edes maksatuta toimintaansa minulla. Yle sen sijaan ottaa rahoituksensa väkisin minunkin palkastani, ja lähettää ohjelmia, jotka minun mielestäni ovat 98%:sti roskaa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Tavallisen ihmisen kannalta on samantekevää, toteutetaanko oikeistolaista uusliberalistista yksityistämispolitiikkaa vihreillä arvoilla vai vasemmisto- tai oikeistoretoriikan oikeuttamana."

Suomessa tätä toteutetaan vasemmiston, vihreiden ja oikeiston yhteistyönä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Minusta ERT myöntää itsekin toimineensa propagandatahona ("...Me tuotamme ohjelmaa, me puhumme vapaasti, ja propagandan aika on päättynyt", kertoo Themis. Aiemmin uutistoimintaa sitonut agenda on poistunut kesän 2013 aikana ja irtisanotut työntekijät jatkavat uutislähetyksiä nyt omin ehdoin ja sisällöin...") mutta erinäisten kehityskulkujen seurauksena tilanne on muuttunut ja ERT on alkanut puhua asioista niin kuin ne ovat.

Yleisradio ERT entisenlaisena ei palvellut yleisöä puolueettomana tiedottajana. Nyt se ainakin yrittää tehdä sen.

Toinen kysymys taas on, palveleeko kaupallinen, eliitin omistama media ketään muuta kuin omistajiaan ja sen agendaa.

Toimituksen poiminnat