KissanKulmasta

Dynaamisten vaikutusten Oy Suomi Ab

Uutisblogi: Riikka Söyring
Verkkomedia.org

Kesäkuussa 2011 salaisuuden verhon suojissa käytiin hallitusneuvotteluja. Tuloksena syntyi sixpack-hallitus, jossa pääministeri Jyrki Kataisen (kok) sanelulla Oy Suomi Ab:ta (Y-tunnus 09866740) johtaa milloin mihinkin suuntaan vasemmisto, kristillisdemokraatit, sdp, rkp, kokoomus ja vihreät. Toimitusjohtaja Sauli Niinistö kertoo tykkäävänsä enemmän vaimonsa runoista. Niinistön vaimo sanoo ihailevansa hallitusohjelman arrogantilla tavalla pompöösia suurpiirteisyyttä, jossa absurdi ja lennokas yhdistyvät luovasti muodostaen sisäisesti rikkonaisen kokonaisuuden, jossa kipupisteet ohitetaan ja kulminaatiotapahtumien kokeminen ulkoistetaan lukijalle.

Tiukkojen (ja salaisten) neuvottelujen tuloksena saatiin kasaan hallitusohjelma "Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi", johon kirjattiin tavoitteiksi muun muassa työllisyyden edistäminen. "Hyvinvointi syntyy työstä. Suomen tulevaisuuden menestys sekä hyvinvointivaltion kestävä rahoitus ovat riippuvaisia korkeasta työllisyysasteesta. Hallituksen tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön osallistumiseen, pidentää työuria sekä tarjota ole-massa olevalle ja uudelle elinkeinotoiminnalle hyvät toimintaedellytykset. Työmarkkinoilla vallitseva luottamuksen ilmapiiri sitouttaa eri osapuolet yhteisiin päämääriin."

Muutoin todetaan, että Suomi on oleva maailman oppinein kansa vuoteen 2020 mennessä . Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä vähintään 42 prosenttia 30-34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon ja 20-24-vuotiasta 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto.

Hallitus on ryhtynyt päättäväisiin toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Suuria päätöksiä päättäväisen toiminnan tarpeesta tehtiin ja ne tehtiin yksimielisesti.

 
Puitiin ja puitiin akanaa

Kehysriihi 2013:ssa tehdyn hallituksen kehyspäätöksen mukaan jopa tuhat henkilöä voi saada potkut sosiaali- ja terveysministeriön alaisista tutkimuslaitoksista.
Samalla leikataan myös 30 miljoonaa tutkimuslaitosten rahoituksesta.
VTT ilmoitti perjantaina aloittavansa yt-neuvottelut. Arvion mukaan vähennystarve olisi alle 200 henkilöä.
Puolustusvoimista vähennetään  2 100 henkilöä, jonka lisäksi noin 2 700 tehtävää siirtyy toiselle paikkakunnalle. Puolustuvoimien lakisääteiset tehtävät eivät muutu uudistuksen myötä.

SAK:n kokoamien tilastointien mukaan henkilöstöä on poistettu yt-neuvotteluilla eritoten ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakouluissa aloituspaikkoja vähennetään, pieniä yksiköitä suljetaan, yt-neuvotteluita käydään ja toimiluvat haetaan uudestaan syksyllä 2013.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi pääsiäisen alla että ammattikoulujen opiskelijamäärä vähenee 3150.lla paikalla vuoteen 2016 mennessä. Tai tarkkaan ottaen tasapuolisuuden nimissä opsikelupaikkoja lisätään Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla mutta muualta Suomesta leikataan, eniten Pohjanmaalta sekä Itä- ja Pohjois-Suomesta, valtakunnallisesti yhteensä yli 6500 opiskelupaikkaa.
Alunperin aiottiin vähentää 7300 opiskelupaikkaa.
Koulutuspaikat keskitetään hallituksen toimesta etelään, tasapuolisuuden nimissä tietenkin, kaiketi metropoli-selvitystyöryhmän kaavailemille kasvukeskusalueille.

EU:n työministerit hyväksyivät maaliskuussa 2013 nuorisotakuusuosituksen. Suositus edellyttää jäsenmaiden takaavan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille laadukkaan työ-, jatkokoulutus-, oppisopimuskoulutus- tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa koulun päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta. Takuu on osa komission joulukuussa 2012 julkistamaa laajempaa nuorisotyöllisyyspakettia.

 
Dynaamisia vaikutuksia

"Tasa-arvoisten ja laadukkaiden julkisten palveluiden sekä sosiaaliturvan resurssien riittävyys varmistetaan hyvin hoidetulla julkisella taloudella", täsmennetään hallitusohjelmassa.

Oikeusaputoimistojen määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 60:sta 34 toimistoon.

Kuntajakolain, kuntalain muuttamisen, sote-uudistuksen sekä sairaanhoitopiirien lakkauttamisen suhteen hallitus päätti, että eduskunnan ei tarvitse tietää, mistä ovat päättämässä ja että ihan turha huudella siellä, että edes alustavaa tietoa tarvittaisiin ennen päätöksen tekoa. Oppositio tehnee asiasta välikysymyksen, jossa hallituspuolueiden rivikansanedustajat saavat äänestää siitä, luottavatko ne puolueensa ministerien toimintaan hallituksessa. Väärin äänestäneille ei tarjota mahdollisuutta määräaikaistyön jatkumiselle seuraavana vaalikautena.

Samaisessa budjettiriihessä hallitus päätti alentaa pörssilistattujen yritysten yhteisöverotusta ja korottaa muita veroja isoja yrityksiä suosivan uudistuksen synnyttämän kassavajeen takia.
Helsingin Sanomien haastatteleman professori Heikki Niskakankaan mukaan voittajia ovat "listaamattomien yhtiöiden osakkeenomistajat, joiden henkilökohtainen osinkotulo on 60 000 -150 000 euron välissä" samoin kuin ne "joilla ei ole nettovarallisuutta mutta jotka voivat nostaa rahaa pääomatulona yhtiöstään, vaikka niissä ei ole pääomaa" (asianajotoimistot, konsulttiyhtiöt jne) sekä "yli 150 000 euroa saavat listaamattomien yhtiöiden osakkeenomistajat, jotka jostakin syystä haluavat maksaa ylisuuria osinkoja." Aiemmin näitä tuloja verotettiin ansiotulona mutta nyt pääomatulona.

Pörssin ulkopuolisten osinkojen huokeamman verotuksen katon Kataisen hallitus on jo ehättänyt alentaa, poistaa ja nostaa niin että ei voida sanoa, etteikö päätöksiä olisi tehty ja paljonkin.

 
Dynaamisia vaikutuksia velkaantumiseenkin

Valtiontalouden alijäämä syveni selvästi vuonna 2012. Valtion menot ylittivät tulot 7,7 miljardilla eurolla. Alijäämä kasvoi kahdeksan prosenttia vuotta aiemmasta ja  kasvatti valtion velkaa, joka kohosi joulukuun lopussa lähes 84 miljardiin euroon. Velkaa on tullut neljässä vuodessa 29,5 miljardia euroa lisää. Asukasta kohti laskettu velka nousi 15 457 euroon.
Valtion menot kasvoivat viime vuonna kolme prosenttia vuotta aiemmasta. Tulojen kasvu jäi yhteen prosenttiin.
Verotuloja valtio keräsi viime vuonna 37,3 miljardia euroa. Eniten verotuloja valtio sai arvonlisäverosta ja ansio- ja pääomatuloveroista. Verotulot kattoivat runsaat 85 prosenttia valtion menoista. Valtio aikoo ottaa lisää velkaa nettomääräisesti noin 7,5 miljardia jolloin kokonaisvelka nousee noin 90 miljardiin euroon.
Korkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä kasvattaa velanhoitokustannuksia lähes miljardilla eurolla.

Pääministeri Kataisen antaman sel(v)ityksen mukaan asiat on päätetty, siinä samalla kun päätettiin että mitään ei ole päätetty ja että tehtyjä päätöksiä pitää korjata.

Toimittajan kommentti:

Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallituksen yhteisen yritystietojärjestelmän kohdassa "Suomen valtion yritystiedot" on Oy Suomi Ab:n alkuperäinen rekisteröimispäivä 1. tammikuuta 1995 eli sama päivä, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU).
Onko nyt niin, että Suomi ei olisikaan itsenäisenä valtiona liittynyt EU:n vaan että yritys nimeltä Suomen valtio on se, joka on liittynyt EU:n?
Oy Suomi Ab:n omistajaa en ole vielä saanut selvitettyä mutta se on työn alla.

Pääasialliset lähteet:

Valtioneuvosto: Hallitusohjelma
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf

SAK: Irtisanomistilastot, Yt-neuvottelujen kuukausivartailut 2012-2013
sekä Irtisanomisia, lomautuksia ja yt-neuvotteluja vuonna 2013
http://www.sak.fi/aineistot/tilastot/yt-ja-irtisanomistilastot

Uusi Suomi: 1000 saa potkut? - Hallituksen päätös on järkyttävä
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/58297-1000-saa-potkut-hallituksen-paatos...

Talouselämä: VTT:n isot irtisanomiset herättävät huolta ja tyrmistystä
http://www.talouselama.fi/uutiset/vttn+isot+irtisanomiset+herattavat+huo...

Kreodi, ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti: AMK-kirjastot yt-talven jälkeen: Miten melankoliasta eteenpäin?
http://www.kreodi.fi/en/4/Ajankohtaista/145/AMK-kirjastot-yt-talven-j%C3...

Puolustusvoimat, Ruotuväkilehti: Tulevaisuuden puolustusvoimat muotoutuu
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/aea60c004b49798aaceefc5a8cf01b5b/Ruotu...

Eurooppatiedotus, lehdistötiedote: Hyväksi havaittu nuorisotakuu otettava käyttöön koko EU:ssa
http://europa.eu/rapid/press-release_COR-13-7_fi.htm

Kainuun Sanomat: Valtion velan reipas kasvu jatkui viime vuonna
http://m.kainuunsanomat.fi/talous/valtion-velan-reipas-kasvu-jatkui-viim...

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä: Suomen valtion yritystiedot
http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=816064&tarkiste=A17B5C9636A21...

Helsingin Sanomat - Jyrki Iivonen: Vauraat voittivat veroissa (06.04 2013)

Helsingin Sanomat: Pörssiosinkojen verotus kiristyy ja menestyvien yrittäjien taakka kevenee (06.04 2013)

Maaseudun Tulevaisuus: Käräjäoikeudet ja oikeusapu loittonevat maaseudulta (08.04 2013)

Liite:

Kohde Suomen Valtio Pvm 2013-03-15
Osoite Mariankatu 2, FI-00170 Helsinki
Toimeksiantaja Dun & Bradstreet, Finland
Käsittelijä Duns Print Fi
D-U-N-S Nro 53-780-1784
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Y- tunnus 09866740
Ei rating
Ratingperusteet Toiminta: Vakiintunut
Tausta: Ei rating
Talous: Ei reitattavissa
Maksutapa: Ei negatiivinen
Ratingmuutoshistoria: Pvm Rating Limiitti 2004-11-22

YLÖS!

Toiminta Vakiintunut
Yritysmuoto Valtion toimipaikka
Aputoiminimet The Republic of Finland
Kotipaikka Helsinki
Työntekijöiden lkm luokittelematon
Tarkista Y T J -Status 09866740
Toimiala 8411 / Julkinen yleishallinto

YLÖS!
Tausta Ei rating
Tytäryhteisöt 18 rekisteröity
Osakepääoma D-u-n-s nro
Nimi Eur 36-891-7295
KANSANELÄKELAITOS Suomi 36-891-9135
Suomen Pankki Suomi 36-891-9606
Valtiontalouden tarkastusvirasto Suomi 53-780-0000
VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi 53-780-0018 VALTIOVARAINMINISTERIÖ, FINANSMINI Suomi 53-780-1750
Eduskunta Suomi 53-780-1875
Liikenne- ja viestintäministeriö Suomi 53-780-1966
Maa- ja metsätalousministeriö Suomi 53-780-2097
Oikeusministeriö Suomi 53-780-2196
Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomi 53-780-2287
Puolustusministeriö Suomi 53-780-2394
Sisäasiainministeriö Suomi 53-780-2436
Sosiaali- ja terveysministeriö Suomi 53-780-2501
Ulkoasiainministeriö Suomi 53-783-3100
Ympäristöministeriö Suomi 53-790-1543
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO Suomi 54-015-5640
Tasavallan presidentin kanslia Suomi 54-048-4669
Työ- ja elinkeinoministeriö Suomi
Vastuuhenkilöt Nimi Henkilötunnus Rooli
Halonen Tarja C e o
Vastuuhenkilöiden luottohistoria
Muut yrityskontaktit Ei rekisteröity

YLÖS! Talous Ei reitattavissa
* Min Max TEUR Liikevaihto 0 0
Työntekijöiden lkm 0 0 Liikevaihto/työntekijä 0 0
Yrityskiinnitykset Ei rekisteröity

YLÖS!

Maksutapa Ei negatiivinen
Maksuhäiriöt ja julkiset merkinnät Ei rekisteröity
Perintätoimenpiteitä (<1 v) Ei rekisteröity

Paydex

Pvm           Kohde            Toimiala      Kaikki        Laskuja       Lähteitä     Keskimäärin   
                                                           kpl              kpl        eur
2013-03-10                         77    78   77               5           2     645
2013-02-28                         77    78   77               5           2     645
2013-01-31                         80    78   77               4           2     606
2012-11-30                         82    78   77               3           2     722
2012-10-31                         82    78   77                3          2     722
2012-09-30                         76    78   77                3          2     452
2012-08-31                         76    78   77                3          2     452
2012-04-30                         77     78  77                3          2     518

Bisnode Kredit/D&B:llä on 2013-03-10 käytettävissään 5 maksutapakokemusta. Laskun keskikoko on 645 EUR. Kohde maksaa laskunsa keskimäärin 3 päivää eräpäivän jälkeen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Valitukset kappalejaosta totuttuun tapaan US-ylläpidolle.

Mä alan nyt viritellä matonkuteista kaverin kylppäriin rättimattoa näes :D

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Riikka Söyring. Vertaa Hesari (to) 11.4.2013, A2-3: "Suomi on köyhä ainakin paperilla" ja sivut A6-A7:"Suomalaisten varat vähäiset eurovertailussa" -Varallisuus ja velat eräitten EMU-maiden kotitalouksissa.

http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/137748-eussa-"koyhat-rikkaiksi ja rikkaat koyhiksi" Sama US-blogissa: EU:ssa "köyhät rikkaiksi ja rikkaat köyhiksi"/137748. Linkki ei toimi?

Jaakko Paavilainen

Rouva Söyring,

Ajatus; kokeilkaapa copy-pasteta blogi-materiaali Wordista ensin Notepadiin ja sieltä copy-pastata taas selaimeen..?

Olli Polli

Saman kehityksen olen huomannut Saksassa.
Ohessa Saksan veroviraston tiedot.

Hier ein Auszug der Daten:
Firma:
Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Lurgiallee 5
60439 Frankfurt am Main
E-Mail: info@deutsche-finanzagentur.de
Internet: www.deutsche-finanzagentur.de
Telefon: 069 951140
Telefax: 069 94114116
Gemeinde: Frankfurt am Main
Handelsregisternummer: B 51411
Eintragsdatum: 18.01.2001
Kapital: 25.564,59 EUR
Sitz lt. Register: Frankfurt 18.01.2001
Anmeldedatum: 14.02.2001
Rechtsform: GmbH
Größenklasse: 6
Gegenwärtig eingetragener Geschäftsführer: Gerd Ehlers, seit 20.12.2005

http://www.der-runde-tisch-berlin.info/images/hra_...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Mietin, että ottaisinko Saksan tässä yhteydessä esiin (mulla on materiaalia tallessa, kuten tietänet :D ) mutta ajattelin sitten että tulee liian pitkä ja hajanainen teksti.

En ole unohtanut Saksaa tai muitakaan maita.

Jarmo Alanko

Muistanpa jostain lukeneeni tästä Suomen myynnistä tarkemminkin.
Meni jotenkin näin;
Suomi Oy Ab on myyty yksityiselle kansainväliselle eliitti-pankkiirille, ja tämän myötä Suomi Oy Ab:n omistus siirtyy kokonaisuudessaan uudelle omistajalle. Myyntipvämäärä taisi olla hiukka tuon 1.1.1995 jälkeen (n. 20.3.1995).
Tämä ylläoleva oli muistaakseni jonkun kommentti ja se poistettiin alta aikayksikön mutta netistä on vaikea poistaa mitään lopullisesti, kheh.

Tämähän voi olla toki täyttä potaskaa ja täysin jonninjoutavaa, mutta se nyt on selvä, että joku/jokin suomea on omistanut jo pidemmän aikaa.

Käyttäjän RaikoKarvonen kuva
Raiko Karvonen

Työllisyyspolitiikassa nykyinen hallitus on epäonnistunut surkeasti. Tuloksena on ollut vain lisää työttömiä.
Eri asia sitten on, miten paljon hallituksen toimet asiaan vaikuttavat? Tiedän, että jonkin verran vaikuttavat, mutta kun poliitikot kertovat vähentävänsä työttömyyttä, niin minuun iskee aina hyvin suuri epäilys heidän kykyihinsä vaikuttaa asiaan niin, että työttömyys vaalikauden aikana vähentyisi merkittävästi.
Poliitikot osaavat puhua loistavasti, mutta teot ovat sitten jo täysin eri asia.

Toimituksen poiminnat