KissanKulmasta

Suomen kolmas itsenäisyystaistelu on alkanut

Suomen eduskunta on käsitellyt torstaista (13.12) lähtien Euroopan unionin uusinta versiota talouskurisopimuksesta. Euroopan talous- ja rahaliiton vakaussopimuksen käsittelyn piti alunperin olla perjantaina, mutta hallituspuolueet siirsivät asian käsittelyn äänestyksessä torstaille, jolloin lehdistö oli pääosin jo poistunut paikalta.

 

Suomen kolmas itsenäisyystaistelu on alkanut

Lähde: Eduskunta

Toimittaja: Riikka Söyring

Avustavat toimittajat: Säde Otsola, Petri Salo

 

Eduskunnan torstai-illan täysistunto sai tavanomaisesta poikkeavan käänteen, kun käsittelyssä oli Euroopan talous- ja rahaliiton vakauteen liittyvän sopimuksen hyväksyminen. Oppositio olisi halunnut siirtää asian käsittelyn perjantain täysistuntoon, mutta äänestyksessä ehdotus hävisi. Käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa eduskunnan täysistunnossa, joka määriteltiin alkamaan samana iltana. Osa kansanedustajista sanoikin, että pitävänsä hävettävänä toimenpiteenä sitä tapaa, miten nämä asiat on tuotu yön pimeinä hetkinä saliin käsittelyyn niin, ettei paikalle ole edes lehdistöä, joka kertoisi eteenpäin kansalle totuuden, mikä on tässä takana.

 

Suomen hallituksen lokakuisessa e-kirjeessä sanottiin tämän asian käsittelemisestä:  "Demokraattinen hyväksyttävyys ja vastuullinen päätöksenteko perustuvat yhteisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamiseen. Asioiden avoin valmistelu ja laaja kansalaiskeskustelu ovat hyväksyttävyyden kannalta välttämättömiä" minkä on voinut huomata siitä, että koko asiaa ei mainita selkokielellä suomalaisessa mediassa, ja että asia käsitellään "yön pimeinä tunteina." Muutamaa harvaa poikkeusta lukuunottamatta.

 

Aiheetta ei Maaseudun Tulevaisuuden Jorma Mattila kirjoita tästä sopimuksesta: "Euroopan poliittiset päättäjät ovat piinallisen hyvin selvillä siitä, miten epäsuosittua on puhua ääneen EU:n muuttamisesta liittovaltioksi...Tuskin näemme yhtään EU-päättäjää, joka tulee kansallisen lehdistön eteen kertomaan suotuisasta liittovaltiokehityksestä. Vaikka siitä tässä joka tapauksessa on kyse..."

Ja se selviää myös kansanedustajien puheenvuoroista. Kansanedustajista kiitettävä määrä oli paikalla kun taas ministerit Jyrki Katainen (kok), Alexander Stubb (kok) ja Paavo Arhinmäki (vas) olivat poissa. Mutta antaa kansanedustajien kertoa.

 

Vasemmistoliiton Anna Kontula: "Arvoisa puhemies! Sopimukseen liittyy ainakin kaksi isoa ongelmaa. Ensinnäkään sen tosiasiallinen merkitys ei ole allekirjoitushetkellä tiedossa, mikä estää viisaan ja vastuullisen päätöksenteon. Toiseksi, uuden talouskurisopimuksen tarjoamat keinot ovat pitkälti samoja, joilla kriisimaiden ongelmat näyttävät vain syventyneen.

 

Sopimuksen tärkeimmät mittarit ovat julkinen velka ja rakenteellinen alijäämä. Näistä jälkimmäinen on eräänlainen ennusteista yhteen punottu arvausindikaattori, jolla yritetään kuvata suhdannevaihteluista puhdistettua julkista taloutta. Eri tutkimuslaitosten arviot saattavat heittää paljon: harmonisoinnin jälkeenkin prosentin kymmenyksiä.

Rakenteellisen alijäämän ajatus on hyvä, sillä se jättää tilaa elvyttävälle suhdannepolitiikalle. Epätarkkuudesta avautuu kuitenkin mahdollisuuksia myös poliittiselle pelille. Siten talouskurisopimuksessa ehdot ovat poliittisia, vaikka harha-askelista seuraavat sanktiot ovat oikeudellisia.

Sopimuksen tosiasiallinen merkitys muotoutunee tulevina vuosina yksittäistapausten kautta. Siihen vaikuttavat tulevaisuuden poliittiset virtaukset ja voimasuhteet. Sopimus voi osoittautua lyhytikäiseksi symboliseksi eleeksi tai sillä voi olla euroalueen taloutta vakauttava vaikutus - tai sitten jotain aivan muuta.

Sopimuksen arviointia helpottaisi sen tarkastelu osana suurta kuvaa yhdessä jo toteutuneiden tai suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa. Tähän päätöksentekojärjestelmämme ei kuitenkaan näytä antavan tilaa. Saamme käsittelyyn yksittäisiä esityksiä, joiden yhteisvaikutuksesta aivan huomaamatta on syntymässä aivan erilainen EU kuin mihin 90-luvulla liityttiin.

¨

Arvoisa puhemies! Sisäisen ostovoiman painaminen alas yhtä aikaa ulkoisen kysynnän romahduksen kanssa on ajanut kriisimaiden taloudet syöksykierteeseen, jonka inhimillistä hintaa ei kukaan uskalla vielä arvata. Jos huonosti käy, tämä sopimus levittää ilmiön yli euroalueen.

Julkisen velan paimentamisen sijaan nyt pitäisi kiinnittää huomiota kokonaisvelkaan. Eurokriisin synnyssä ratkaisevaa roolia näyttelivät paisuneet yksityiset velat johdannaisineen ja niiden aiheuttamat varallisuuskuplat esimerkiksi asuntojen hinnoissa ja finanssituotteissa. Pelastustoimenpiteissä on kuitenkin toistaiseksi keskitytty lähinnä muuntamaan yksityistä ongelmavelkaa julkiseksi."

 

Anneli Kiljunen / sd

"Hallituksen esitys ehdottaa, että eduskunta hyväksyy valtiosopimuksen, jolla pyritään talous- ja rahaliiton vakauden lisäämiseen yhdistämällä siihen sitovia toimia, joilla jäsenmaiden talouspolitiikkaa sovitetaan yhteen yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti. Tarkoituksena on vahvistaa osapuolten julkisen talouden hoitamisen kurinalaisuutta ja talouspolitiikkojen yhteensovitettavuutta sekä parantaa talouden ohjausta ja hallintaa.

Eli sopimuksella pyritään nykyistä tehokkaammin sitomaan rahaliiton jäsenmaat budjettikurin tavoitteisiin. Sinällään perustavoite on hyvä ja erittäin kannatettava. Suurena kysymyksenä on kuitenkin se, että käytännössä sopimus merkitsee osittaista talouspoliittisen päätösvallan siirtämistä pois kansalliselta tasolta Euroopan unionin komissiolle, ja siten kyseessä on myös erittäin merkittävä periaatteellinen ratkaisu. Siihen nähden tämä on saanut yllättävän vähän keskustelua eduskunnassa tätä iltaa lukuun ottamatta."

 

Hanna Mäntylä / ps

"Arvoisa puhemies! Sopimuksessa vaaditaan leikkaamaan 60 prosentin raja-arvon ylittävää velkasuhdetta vuosittain 5 prosentilla. Jo nyt on selvää, että kaikki sopimuksen hyväksyneet maat eivät pysty tätä noudattamaan. Jälleen kerran siis ollaan tekemässä sopimusta, jota eivät kaikki maat edes pystyisi noudattamaan.

Ilmeisesti tähän on jo varauduttu, koska olemme saaneet Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan (Herman van Rompuy) antaman raportin "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa". Siinä esitellään aikataulut ja prosessit talous- ja rahaliiton lopulliseksi toteuttamiseksi. Raportissa todetaan, että kaikki ehdotukset merkitsevät syvempää yhdentymistä.

Raportissa myös todetaan, että tavoitteena olisi jo ensi vuonna perustaa yhteinen kriisinhallintaviranomainen sekä mekanismi vahvempaa koordinointia varten. Jotta maat saataisiin sitoutettua toteuttamaan vaadittuja sitoumuksia, voitaisiin maita tapauskohtaisesti tukea väliaikaisella ja joustavalla rahoitustuella. Jälleen uusi rahoitustukimalli niille maille, jotka eivät pysty hoitamaan talouttaan. Kuka maksaa? Suomalainen veronmaksaja.

Vuonna 2014 on raportin mukaan aika perustaa jälleen uusi yhteinen rahoituskapasiteetti, jota perustellaan sillä, että sillä parannettaisiin maakohtaisten talouden häiriköiden sietokykyä keskustason vakuusjärjestelmän kautta. Kuka tämän maksaa? Suomalainen veronmaksaja. Tämä raportti on todella järkyttävää luettavaa ja jättää kaikki ovet auki imeä myös pieni Suomi taloudellisesti kuiviin."

 

Pentti Kettunen / ps

"Tämä torstai on Suomen itsenäisyyden historian musta torstai. (Perussuomalaisten ryhmästä: Kolmastoista päivä!) Tästä torstaista minä julistan alkavaksi Suomen kolmannen itsenäisyystaistelun."

"Tällä menolla, mikäli annamme tämän jatkua, Suomi menettää itsemääräämisoikeutensa, meistä tulee osa eurooppalaista liittovaltiota, ja sen jälkeen Suomen venäjänkielinen nimi tulisi kuulumaan tällä tavalla: Jevropeiska Federatsija Respublika Finlandii. (Perussuomalaisten ryhmästä: Ota se respublica pois siitä!)"


Kimmo Kivelä / ps

"Missä olet Eurooppa? (Eduskunnasta: Hukassa!) Edesmenneen itäisen naapurimme päämiehen Boris Nikolajevitš Jeltsinin väitetään sanoneen, että maamme on ollut pitkään kuilun partaalla mutta nyt uskallamme ottaa ratkaisevan askeleen eteenpäin. (Naurua)"


Ari Jalonen / ps

"Mutta se, mikä on ollut yhtenäisenä linjana tässä koko ajan, on, että Suomen itsenäisyyttä luovutetaan pala palalta EU:n alttarille, ja kaikki tämä EU-alttarille uhraus tehdään vain siksi, että liittovaltio syntyisi. Julkisesti sanotte toki, että ette kannata EU-liittovaltiota. Kuitenkin kaikki teidän tekonne ovat suoraan EU-hermannien käsikirjasta, miten liittovaltio synnytetään. Kaikille on selkeät askelmerkit, ja te noudatatte niitä."

"Toisena hävettävänä toimenpiteenä minä pidän sitä tapaa, miten nämä asiat on tuotu yön pimeinä hetkinä tänne saliin käsittelyyn niin, ettei paikalle ole edes lehdistöä, joka kertoisi eteenpäin kansalle totuuden, mikä on tässä takana. Tämä on suorastaan hävettävää. Onneksi Suomella on hyvä oppositio - tarkennan, kahden ryhmän oppositio - ja se pitää kyllä huolen siitä, että Suomi ja suomalaiset saavat kuulla totuuden, joka tässä asiassa on takana..."

"Tämä asia on tosiaan nyt käsittelyssä yön pimeinä tunteina. Meidän hyvän opposition kahden ryhmän yhteistyöllä yritettiin siirtää tätä asiaan kuuluvalle ajankohdalle niin, että kansa saisi tietää asiasta. Te ette sitä halunneet, joten tämä asia tarvitsee nyt sitten hioa kuntoon ja paremmaksi niin, että tämä tulee kunnolla käsiteltyä..."

 

EU-hermannien käsikirja, johon Jalonen viittaa, on oikeasti olemassa oleva EU-asiakirja nimeltään "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa", päiväys 5. joulukuuta 2012.

 

Juha Eerola/ps muistuttaa eduskuntaa suomalaisten yhteiskuntatieteiljöiden, filosofien ja taiteilijoiden kansanedustajille jättämästä adressista, jossa todetaan etteivät suomalaiset ole antaneet selvää valtakirjaa hallitukselle tai eduskunnalle talouspoliittisen vallan siirtämiseksi EU:lle.

Tämä lienee yksi niitä kipupisteitä, jonka takia asiaa käsitellään "yön pimeinä tunteina" ja pimennossa.

"Sitten, arvoisa puhemies, ehkä jäi joltain huomioimatta se, että tällä viikolla tälle eduskunnalle luovutettiin useiden maamme eturivin merkittävien tutkijoiden allekirjoittama vetoomus, jossa nämä kyseiset allekirjoittajat toivovat, että eduskunta ei ratifioi tätä sopimusta, jolla EU-politiikkamme perustan oikeudellisen hyväksyttävyyden lisäksi sen demokraattinen hyväksyttävyys voidaan taata. Eli toisin sanoen on joko järjestettävä ihan kokonaan uudet vaalit tai sitten se neuvoa-antava kansanäänestys."

 

Taloussanomien palkittu analyysitoimittaja Jan Hurri toteaa komission itsensäkin myöntävän - 40 vuotta myöhässä - EMU:n valuviat mutta syyttävän talouskriisistä silti "rahoitusalan vastuuttomia toimintatapoja", "kestämätöntä julkista velkaa" ja "joidenkin jäsenvaltioiden heikkoa kilpailukykyä" eikä euron valuvikoja, vaikka vastaava valuuttakoe euron edeltäjän ERM:in kanssa johti valuuttakaaokseen.

"Esimerkiksi Suomen 1980-luvun lopun velkakupla ja kuplan puhkeamista 1990-luvun alussa seurannut lama olivat osaltaan seurausta markan kytkemisestä eurooppalaiseen ERM-valuuttakokeiluun", Hurri kirjoittaa, "Omatekoinen kriisi alkoi hellittää vasta onnettoman valuuttakokeilun purkauduttua. EU jatkoi talous- ja rahakokeiden epäonnistumisista välittämättä määrätietoisesti Wernerin ja Delorsin käsikirjoitusten noudattamista. Komissio tulkitsi jo tuolloin, että epäonnistuneita kokeita on viisasta toistaa mutta vain aiempaa pontevammin."

 

Valitettavasti Suomen nykyinenkin hallitus seisoo vakaasti komission kokeilujen takana, ja on valmis siirtämään lisää valtaa samoille päättäjille, joiden tyhmänsitkeällä tosiasioihin perustumattomattomassa johdossa olemme tähän sotkuun päätyneet.

 

Tutkijoilta, jotka luovuttivat eduskunnalle vetoomuksen, olen kuullut samalla selvinneen, että vasemmiston, kokoomusen ja keskustan edustajat puolustivat talouskurisopimusta. Sd, kok ja rkp puhuivat kansanäänestysmenettelyä vastaan, ja ainakin epäsuorasti näyttivät pitävän nykyistä enemmistöpäätöksin etenemistä demokraattisesti riittävänä kun taas perussuomalaiset ja keskusta kansanäänestyksen puolesta. Vihreät turvautuivat retoriikkaan eli puhuivat demokratiasta vastaamatta siihen, kannattavatko vai vastustavatko kansanäänestyksiä.

Toimittajan kommentti:


Edustuksellinen demokratia on kuitenkin aivan eri asia kuin suora demokratia, jossa kansan mielipidettä kysytään.

Eduskuntaryhmiä olivat paikalla edustamassa kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. vpj Arto Satonen, Suuren valiokunnan pj Miapetra Kumpula-Natri (sd), Vesa-Matti Saarakkala (ps), keskustan eduskuntaryhmän 2. vpj Tuomo Puumala, Annika Lapintie (vas), Satu Haapanen (vihr), Astrid Thors (rkp) sekä Peter Östman (kd).


Ymmärtäkää myös, että jos tämä sopimus hyväksytään, on sillä suuri vaikutus muun muassa kuntien valtionosuuksiin. Ne tullaan siirtämään EU:n harkintavaltaan, jossa tulonsiirtounionia toteutetaan "solidaarisuusbudejtin" ja "laajan, tasaavan keskusbudjetin" hämäävien nimikkeiden alla pohjoisesta etelään.


Tutkijoiden manifestin voi lukea täällä  http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=6037
Eduskunta

Lähteet:

128. Torstaina 13. joulukuuta 2012 klo 16:01

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpptk&${BASE}=faktautpPTK&${THWIDS}=0.31/1355512591_305467&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

129. Torstaina 13. joulukuuta 2012 klo 21:30

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpptk&${BASE}=faktautpPTK&${THWIDS}=0.27/1355512527_359909&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

130. Perjantaina 14. joulukuuta 2012 klo 13:11

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpptk&${BASE}=faktautpPTK&${THWIDS}=0.33/1355512653_363646&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Eduskunta, Suuri valiokunta, Valtioneuvoston EU-sihteeristö, E-kirje, EMU:n kehittäminen VNEUS2012-00572

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?${APPL}=akirjat&${BASE}=akirjat&${THWIDS}=0.21/1355513661_291179&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Taloussanomat - Jan Hurri: Tämän takia EU ei saanut talouden nobelia

http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/12/12/taman-takia-eu-ei-saanut-talouden-nobelia/201243592/170

Euroopan unioni: Etenemissuunnitelma EMU:n toteuttamiseksi: Kohti todellista talous- ja rahaliittoa http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fi/ec/134209.pdf

Maaseudun Tulevaisuus - Jorma Mattila: Liittovaltion ensi askel (12.12 2012)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

17Suosittele

17 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ja sähköpostihan kulkee eduskuntaa eduskuntaryhmille eduskunta@eduskunta.fi sekä kansanedustajille etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kalle Erkkilä

Nykyinen Suomen hallitus saisi jo kaatua. Ei tästä hommasta tule mitään.

Käyttäjän marjukkakaakkola kuva
Marjukka Kaakkola

Kirjoitus on hieno kooste ja täyttä asiaa.

Muistutan tässäkin, että kansalaisilla ei ole nyt muuta tehtävissä, kuin katsoa menoa päältä tai sitten toimia ja allekirjoittaa kansalaisaloite: www.suorademokratia.fi

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Marjukka Kaakkola,

hyvä kun muistutit tuosta kansalaisaloitteesta.

==========
Tässä vielä äänestystuloksia kiinnostuneille

Äänestysasettelu: Asian käsittelyn jatkaminen, mietintö/ lähettäminen valiokuntiin (edustaja Lohi)
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&${THWIDS}=0.45/1355522505_118838&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxnosyn&${savehtml}=/thwfakta/aanestys/aax/aax.htm

Muut äänestykset http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/aax3000.sh?VA...

Kari Ahlava

Itsenäisyys vaatii tervettä taloudenpitoa.

Nyt on ammattiyhdistysliikkeellä paikka auringossa, sillä on tullut aika palkankorotuksiin.

Ja miten palkankorotukset auttavat itsenäisyyteen? No siten, että talous elpyy, veroja ei tarvitse korottaa, valtio saa kuitenkin enemmän verotuloja, tuotantoon sijoittaminen alkaa kannattaa, työttömyys helpottaa. Vahva talous tarkoittaa vahvaa itsenäisyyttä, kun on varaa puolustusvoimiin eikä ammattitaitoinen väki kaikkoa maasta pois.

Palkankorotukset on maksettava yritysten voittomarginaalista, ei hintoja korottamalla. Näin kulutukseen tulee tervettä rahaa, mikä sysää talouden liikkeelle.

The Economist kirjoitti, että korporaatioilla on liikaa kuollutta rahaa tileillään. Finanssijätti Allianzin talousjohtaja Paul Achleitner sanoi, että taloutta ei voi enää elvyttää ottamalla lisää velkaa.

Linkit Spiegelin haastatteluun ja The Economistin artikkeliin tuolta:
http://uutisvahti.blogspot.com/2012/12/ratkaisu-ma...

BBC oli kehunut Suomea yritysten starttaamisen avustamisesta. On aivan turha siirtää valtion rahoja yritysten starttaamiseen, jos ei kulutuksessa ole rahaa työttömyyden ja liian alhaisten palkkojen vuoksi.

BBC ei vielä ymmärrä, ettei valtion kannata ottaa velkaa yritysten auttamiseen.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tämä on Kai Sadinmaan jouluevankeliumi sopii tähän yhteyteen kuin nyrkki Suomen käskynhaltijan silmään:

"Siihen aikaan antoi keisari Manuel Barroso käskyn, että koko Euroopassa oli toimitettava uusi talouskurisopimus, koska ei ole vaihtoehtoja, koska euro on pakko pelastaa, muuten tulee tuho ja hävitys. Tämä talouskurisopimus ei ollut ensimmäinen, eikä viimeinen.

Kaikki Euroopan mahtimiehet menivät Brysselin kaupunkiin allekirjoittamaan sopimuksen, niin myös Oy Suomi Ab:n käskynhaltija lähti unionin itäisestä provinssista, Helsingin kaupungista Brysseliin sillä hän kuului eurokraattien sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa, Oy Suomi Ab:n pääkassanhoitajan kanssa, kätilöimään uuden Euroopan syntymistä.

Heidän siellä ollessaan tuli eurokraattien synnyttämisen aika, ja he synnyttivät pojan, esikoisensa, Euroopan liittovaltion.

Tämän vuosisataisen, vuosituhantisen unelman: uuden Rooman, Euroopan linnakkeen, mahtavuudessaan ja voimassaan vertaansa vailla.

Sillä seudulla oli poliitikkoja ja kirkonherroja paimentamassa levotonta ja kapinoivaa kansaa, hämäämässä heitä, kiinnittämällä heidän huomionsa muualle viihdyttämällä heitä kertomalla satua harmittomasta ja hajuttomasta joulunlapsesta. Kuohitusta, voimattomasta Kristuksesta, myymällä kansaan uppoavaa kirkollista joulutunnelmointia. Lupaamalla taivaspaikkoja, tyynnyttämällä, lohduttamalla, rauhoittamalla heitä että kunhan vaan jaksatte odottaa, niin kirkkaamman kruunun vielä saatte - sitten joskus tulevaisuudessa tai tuonpuoleisuudessa.

Yht´ äkkiä poliitikkojen ja kirkonherrojen edessä seisoi kaikessa kirkkaudessaan mahtava median väki, tv, sanomalehdistö, koko journalismin kärkikaarti.
Pelko valtasi poliitikot ja kirkonherrat, mutta median tähdet sanoivat heille: "Älkää pelätkö! Me ilmoitamme teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Brysselin kaupungissa syntynyt vapahtaja, Euroopan liittovaltio. Se on herrojen herra, maanpiirin vapauttaja joka vapauttaa kansat, myös Oy Suomi Ab:n viimeisistä rasittavista itsenäisyyden rippeistä. Enää teidän ei tarvitse miettiä, mitä kansakunnan rahoilla tehdään; mitä niillä ostetaan ja mitä ei, tai millaista politiikkaa ylipäänsä harjoitetaan. Vapahtaja liittovaltio tekee sen teidän puolestanne."

"Ja tämä on merkkinä teille: Te löydätte liittovaltiolapsen puettuna teräksiseen haarniskaan, rautaisella talouskurilla varustettuna, korkeat muurit ympärillään. Aseistettuna päästä varpaisiin niin ettei kukaan köyhä ja nälkäinen pääsisi sen hedelmistä nauttimaan", ja samalla hetkellä median tähtien ympärillä oli suuri taivaallinen pankkiirien kuoro, joka ylisti uutta Eurooppaa sanoen: "Pääoman on kunnia korkeuksissa, maan päällä yltäkylläisyys ja hyvinvointi rikkailla ihmisillä, joita hän rakastaa. Ja nälkä ja kurjuus köyhillä ihmisillä, joita hän vihaa. Sinä teet runsaaksi eliitin riemun, annat suuren ilon."

He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan.

Ikeen, joka painaa köyhien hartioita, valjaat, jotka painavat olkapäitä sinä teet vielä raskaammiksi. Ja heidän käskijänsä sauvan vielä ankarammiksi. Ja kaikki viimeisetkin kaupan esteet poistetaan, koko julkinen talous yksityistetään ja valtiot murskataan. Ne joutuvat tulen ruuaksi, sillä liittovaltiolapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan ruhtinas.

Osakkeenomistajat, jotka pimeydessä vaeltavat, näkevät suuren valon. Pankeille, jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, loistaa kirkaus. Ylistys tuloverojen ja epäoikeudenmukaisuuden kasvulle, rikkaiden rikastumiselle ja köyhien köyhtymiselle. Ylistys yksityistämiselle, kirous ja kuolema julkiselle sektorille. Ylistys ja kunnia vahvoille, kirous heikolle ainekselle. Ylistys Euroopan rautaiselle linnakkeelle, ylistys eurokratialle. Kirous demokratialle.
Ylistys vallalle, voimalle ja kunnialle.

Kun pankkiirit olivat menneet takaisin pankkitaivaaseen, poliitikot ja kirkonherrat sanoivat toisilleen: "Nyt Brysseliin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä median väli meille ilmoitti."

He lähtivät kiireesti, ja löysivät Oy Suomi Ab:n käskynhaltijan ja pääkassanhoitajan yhdessä muiden eurokraattien kanssa hyppimässä tasajalkaa riemusta, hakkaamassa toisiaan selkään, kilistelemässä shamppanjalasejaan ja kuittaamassa uusia eurokäskynhaltijoiden virkoja.

Oy Suomi Ab:n käskynhaltija ylisti pääomaa, ja sanoi: "Herra, nyt sinä annat uskolliselle palvelijallesi istuimen oikealta puoleltasi niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet rikkaille valmistanut; valon, joka koittaa vahvoille; kirkkauden, joka loistaa Oy Suomi Ab:n omistajille."

Tämän nähdessään poliitikot ja kirkonherrat kertoivat, mitä median väki oli heille lapsesta sanonut. Kaikki, jotka kuulivat nämä sanat olivat ihmeissään.
Mutta käskynhaltija ja pääkassanhoitaja kätkivät sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkiskelivat sitä syvällä hartaudella.

Kun median väki, poliitikot ja kirkonherrat, käskynhaltija ja pääkassanhoitaja olivat tehneet kaiken, mitä pääoman laki vaati, he palasivat Oy Suomi Ab:n kotikaupunkiin kiittäen ja ylistäen pääomaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nahneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Ja niin liittovaltiolapsi kasvoi, vahvistui. Suuri on hänen valtansa, ja ahdistus ja kärsimys loputon eurokraattien valtakunnassa.

Vääryys ja väkivalta on sen perustus ja tuki, nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Pääoma, pyhä kiivaus. Aamen.

Lähde:

Yle: Jouluevankeliumi Kai Sadinmaan mukaan
http://areena.yle.fi/radio/1768824

Nauhalta purkanut Riikka Söyring

Kari Ahlava

Onhan siinä kertomus. Nuukailu ei nyt auta ketään. Muttei valtiot voi sitä rahaa levittää. Kyllä sen pitää tulla sieltä alkuperäiseltä lähteeltään: yritysten voitoista korkeampina palkkoina ja hinnat on pidettävä kurissa.

Nyt on tarvis ruiskaista rahat kuluttajille palkankorotuksina. Jenkit yrittivät sellaista konstia, että liittovaltio jakoi suoraa rahaa kotitalouksille. Ei se auttanut kuin yhden hetken.

Veroja ei pidä nostaa, ne rahat pitää saada kulutukseen, niin verotulot kertyvät nikottelematta.

Lauri Niemi

Ihan mahtava kirjoitus sinänsä, mutta tyypillisen vasemmistolainen siinä mielessä että pääoma (ja sen vapaus) yhdistetään automaattisesti sortoon.

Sääntely on juurikin se ase jota korporatisti keinottelija käyttää pitääkseen pienet toimijat kyykyssä. Kaupan esteiden todellinen vapauttaminen pikemminkin murentaisi suurten toimijoiden asemaa kuin vahvistaisi sitä.

Myös julkisen talouden yksityistäminen ja ulkoistaminen tarkoittavat perusteellisesti eri asioita - jos yksityistämme, otamme valtion näpit irti jostain asiasta ja annamme ihmisten sen hoitaa vapaaehtoisesti keskenään. Tällöin toimitaan markkinoilla ja toimijoilla on intresseissä tarjota hyvää ja hintavaa tai halpaa ja mitenkuten kelvollista tuotetta ja vähän kaikkea siltä väliltä.
Vapaassa kilpailussa on suurimmalla osalla aloista hyvinkin kannattavaa perustaa pieneen voittomarginaaliin tyytyviä paikallisyrityksiä joiden pääasiallinen tavoite on omistajiensa toimeentulo tai muunlaisista tarpeista huolehtiminen. Näihin osuuskuntiin pätevät silti markkinoiden lait - lisää budjettia saa paremmalla (asiakkaiden silmissä) tuotteella tai paremmalla tehokkuudella Matala voittomarginaali pitää ne sangen kannattavina. (Esim. terveydenhuollossa oli paljon osuuskuntia ennenkuin vakuutusyhtiöt säätelivät ne ulos markkinoilta)

Ulkoistaessa jätetään vastuu asian hoitamisesta valtiolle, joka vain ostaa palvelun muualta. Tämä on ratkaisevasti erilaista koska asiakkailla itsellään ei ole sananvaltaa asiaan - ja helppokos se on poliitikko tai pari leipoa suosimaan omaa yritystä jollain ihme verukkeella. Montaa asiaa ei kilpailuteta. Juuri tämä on sitä eliittiä suosivaa korporatismia.

Myös asioiden jättäminen valtion hoitoon meidän edustukellisessa systeemissämme on enemmän tai vähemmän haitallista. Jos katsotaan asiaa itsekkäiden kannustimien valossa, ovat poliitikon tavoitteina uudelleenvalinta ja sisäpiiritiedon hyödyntäminen tienaamiseen.

Uudelleenvalinta on helpointa taata lupaamalla ihmisille lisää palveluita - nämä maksetaan veronmaksajan kustannuksella, toki, tai valtionvelalla eli tulevien sukupolvien kustannuksella - tai lisää sääntelyä joka saa muut käyttäytymään kuten poliitikon kannattajakunta toivoo - ainakin näennäisesti. On helppo sorvata lakeja jotka tuntuvat tekevän hallaa esim. sille rikkaalle eliitille mutta todellisuudessa lähinnä haittaavat pieniä toimijoita joilla ei ole resursseja suoriutua uuden sääntelyn rasitteista tai esim. hoitaa verosuunnitteluaan sopivasti.

Ylläolevasta johtuen edustuksellisessa demokratiassa julkisella sektorilla on taipumus paisua holtittomasti. Taloudellisen laskennan ongelmasta (keskushallinnon tieto on vajavaista verrattuna yksilöiden hajautettuun paikallistietoon) johtuen tämä lisää yleistä tehottomuutta ja Julkisen valinnan ongelmasta (poliitikkojen ostaminen kannattaa) suosii sitä eliittiä.

Näinollen toivottaisin todellakin kirousta ja kuolemaa julkiselle sektorille ja ylistäisin yksityistämistä. Etenkin jos siinä samalla hellitään kontrollifriikkiä lakikirjaamme kirveellä.

Tämä siis tarkennus, tekstin perushavainto EU:n mädännäisyydestä on täysi napakymppi. Syyt vain ovat vääriä: EU pahentaa kaikkia keskushallinnon ongelmia viemällä hallinnon kauemmaksi ihmisestä ja on juurikin sääntelyhullu korporatistinen byrokratia joka suosii monoliittisia mahdottoman isoja toimijoita tavallisten yrittäjien ja työntekijöiden kustannuksella.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring Vastaus kommenttiin #11

Lauri Niemi,

nostat esiin monta kipupistettä nykyjärjestelmässä.

- Sääntely on juurikin se ase jota korporatisti keinottelija käyttää pitääkseen pienet toimijat kyykyssä.

- julkisen talouden yksityistäminen ja ulkoistaminen tarkoittavat perusteellisesti eri asioita - jos yksityistämme, otamme valtion näpit irti jostain asiasta ja annamme ihmisten sen hoitaa vapaaehtoisesti keskenään. Tällöin toimitaan markkinoilla

- Vapaassa kilpailussa on suurimmalla osalla aloista hyvinkin kannattavaa perustaa pieneen voittomarginaaliin tyytyviä paikallisyrityksiä joiden pääasiallinen tavoite on omistajiensa toimeentulo tai muunlaisista tarpeista huolehtiminen.

- Ulkoistaessa jätetään vastuu asian hoitamisesta valtiolle, joka vain ostaa palvelun muualta. - ja helppokos se on poliitikko tai pari leipoa suosimaan omaa yritystä jollain ihme verukkeella. Montaa asiaa ei kilpailuteta. Juuri tämä on sitä eliittiä suosivaa korporatismia.

- asioiden jättäminen valtion hoitoon meidän edustukellisessa systeemissämme on enemmän tai vähemmän haitallista. Jos katsotaan asiaa itsekkäiden kannustimien valossa, ovat poliitikon tavoitteina uudelleenvalinta ja sisäpiiritiedon hyödyntäminen tienaamiseen.

- On helppo sorvata lakeja jotka tuntuvat tekevän hallaa esim. sille rikkaalle eliitille mutta todellisuudessa lähinnä haittaavat pieniä toimijoita joilla ei ole resursseja suoriutua uuden sääntelyn rasitteista tai esim. hoitaa verosuunnitteluaan sopivasti.

- EU pahentaa kaikkia keskushallinnon ongelmia viemällä hallinnon kauemmaksi ihmisestä ja on juurikin sääntelyhullu korporatistinen byrokratia joka suosii monoliittisia mahdottoman isoja toimijoita tavallisten yrittäjien ja työntekijöiden kustannuksella.

========
Yksi osavastaus ongelmiin olisi siirtyä suoraan demokratiaan päätöksissä (niin ettei vastuuta päätöksistä voida ulkoistaa poliitikoille) ja toinen osavastaus olisi se, mitä Islanti parhaillaan tutkii: siirtyminen täysvaranto-pankkitoimintaan (full reserve banking). Verkkomediassa tarkemmin http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=6110

Nythän valtaosa ongelmista (velkaantuminen, rahan hinta, sivukulut yrittämisessä) johtuu rahajärjestelmästä ja sen sivuvaiktuksista: pankkien tiukka ote poliitikkojen palleista, leikkaustarpeet maassa kuin maassa, johdannaismarkkinat, kupla-alttius.

Johdannaismarkkinoista vielä sen verran että: Olen päätynyt siihen, että tarve nostaa eläkeikää johtuu siitä, että eläkeyhtiöt ovat keplotelleet eläkerahoilla kasionopeleissä, hävinneet ja nyt on puutetta rahasta kun pitäisi alkaa maksaa eläkkeensaajille joten ratkaisuna ehdotetaan, että saamamiehet (eläkkeelle jäävät) maksavat lisätyöllä niin ettei tuhlaripeluri eläkeyhtiö joudu vastuuseen.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Kiitos jumalattomasti paljon, kun näit vaivaa purkaa jouluevankeliumin suoraan teksteinä! Olen huonokuuloinen ja oli vaikeaa kuulla, aloin turhautumaan ja jätin nauhan kesken.

Hatunnoston arvoinen suoritus! Kopioin tekstit omaan muistiooni tietokoneelleni.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Näin siinä käy, kun Rahasta ja Markkinavoimista on tehty EU:ssa epäjumalat ja keinottelusta, huijauksesta ja sopimusrikkomuksista päähyveet.

- "Evankeliumin" teksti ja arvoasettelu vasemmistopainotteinen ja osin Raamatun alkutekstiä loukkaavakin, mutta taitavasti, osin asian vierestäkin sepitetty, mutta paljastavan rehellinen kuvaus euromaita alistavasta EU- komissiosta sekä viekkaasta ja ahneesta euroeliitistä. Liekö junttaavilla "synnintekijöillä" edes mitään omantunnonvaivoja ja häpyä pimeyden töistään eduskunnassa?

Hämäräperäisiä EK-töitä ei näköjään uskallettu tehdä päivänvalossa julkisesti. Miksihän? Oi aikoja, oi tapoja kuin rikolliset konsanaan.

EU:n, eurohurmokselaisten ja sinipunan mädännäisyyskuvauksena napakymppi!

Asia otettava vielä esille julkisuudessa monessa yhteydessä ja oikeuselimissä sekä esimerkiksi tutkivassa journalismissa ja M.O.T.:ssa!

Ossi Onni

Onko niillä yrityksillä iso voitomarginaali? Jos palkankorotukset kapitalisoituvat vain asuntoveloiksi ja asuntokuplaksi, ei palkankorotuksilla ole mitään merkitystä. Pitäisi tarkastella kotitalouden ylijäämää (tulot-elatusvarat(ruoka+asunto)), ei bruttotuloa. Alentamalla elatusvarojen hintaa, tai muuttamalla verotuskäytäntöjä, voidaan kotitalouksille jättää ylijäämää ilman palkankorotuksiakin. Hölmöintä mitä voidaan tehdä on inflatoida palkankorotuksilla asuntokuplaa.

Finanssikuplan takia ei oikeita yrityksiä kannata päästää konkurssiin.

Jos valtio välttämättä kieltäytyy luomasta omaa rahaansa ja lainaa yksityisten pankkien luomaa rahaa, se on taas sitten toinen asia. Yksityinen rahamonopoli osaa kyllä deflaation luomisen taidon ja omaisuuksien (ennen muuta julkiset monopolit) takavarikoinnit pohjahintaan.

Ilkka Huotari

Näistä löytyy myös videota.

Suorempi linkki:
http://www.goodmoodtv.com/internettv/application/e...

Klikkaa "Edelliset täysistunnot" ja "128. torstaina 13 joulukuuta 2012"

Tai täältä:
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/ver...

Esim. Anna Kontulan puheenvuoro ajassa n. 4 h 32 min ... melkein lähetyksen lopussa. Kellonaika näkyy kun hiirellä ottaa kiinni "kelausnapista".

Kimmo Sasin puheenvuoro (asian esittely) tuota ennen n. 4 h 17 min.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Suomen pitäisi kiireen vilkkaa erota EU:sta ja ruveta jälleen isännäksi omassa talossaan. Nykymenolla meitä odottaa ”tiiran” osa. Oma raha olisi saatava jälleen käyttöön, jolloin Suomen Pankistakin tulisi jälleen pääkonttori. Nyt se toimii EKP:n ”haarakonttorina” ilman aitoa omaa päätäntävaltaa. Target2- saatavat myös kummittelevat. Ne taitavat olla lähes 90 miljardin euron luokkaa.

J.V. Snellmanin patsas on täysin sopimaton olemaan nykyään pankin edustalla. Hän oli suomalaisuusmies ja olisi tuskin hyväksynyt tätä nykymenoa.

Eduskunnastakin on tulossa ”kunnallisvaltuusto”, kun päätäntävaltaa hivutetaan asteittain Brysseliin. En ymmärrä, että hallituspuolueiden kansanedustajat eivät huomaa tätä tosiasiaa. Olisi hyvä katsoa tässä asiassa aidosti ”nenäänsä pitemmälle”.

Nykymenolla tehdään suurta vääryyttä viime sotien uhrauksille: Talvisodan uhrit olivat 26 662 kaatunutta ja Jatkosodan uhrit olivat 63 327 kaatunutta eli yhteensä 89 989 kaatunutta.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

...JA
jättää maksamatta Islannin tyyliin keinottelevien europankkien velat ja EU:n jäsenmaksut ja kotiutettava ne miljardit Suomen sisäpolitiikkaa tervehdyttämään. Ei tarvittaisi enää puhua säästöistä ja leikkauksista. Ja kansalla kaikki taas hyvin!

Niillä rahoilla olisi yllin kyllin käyttöä kotimaassakin. Maailmaanhan saa kyllä eri rahanreikiin rahaa uppoamaan eikä se koskaan riitä. Löysän rahan ottajia kyllä löytyy joka ilmansuunnasta.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Islantilaiset toimivat, eivät vain itke navetan nurkalla. Hyvä esimerkki on tämä Althingille laadittu selvitys, jossa tutkaillaan, mitä vaikutuksia olisi, jos Islanti siirtyisi täysvaranto-pankkitoimintaan.
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=6110

Vastaus oli: pääasiassa hyviä vaikutuksia.

Toimituksen poiminnat